17. September 2019
    
Poznate dogmy katolikov? - Dolezite.sk

Poznate dogmy katolikov?


  2011-11-01  (16:46)  |  Náboženstvo a mystika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Poznate dogmy katolikov?

 

Prirodzená poznatelnost existencie Boha

1. Boh, nás Stvoritel a Pán sa môze s istotou poznat prirodzenym svetlom rozumu zo stvorenych vecí.

Nadprirodzená poznatelnost existencie Boha

1. Bozia existencia nie je iba predmetom prirodzeného rozumového poznania, ale tiez predmetom naprirodzenej viery.

Poznanie prirodzenosti Boha

3. Bozie prirodzenost je nepochopitelná pre cloveka.

4. Blahoslavní v nebi vlastnia bezprostrednú intuitívnu vedomost o Bozej podstate.

5. Bezprostredné videnie Boha presahuje prirodzenú silu poznania ludskej duse, a je preto nadprirodzené.

6. Na bezprostredné videnie Boha dusa musí mat svetlo slávy.

7. Bozia podstata [esencia] je nepochopitelná aj pre blazenych v nebi.

Vlastnosti alebo kvality Bozie

1. Boh je absolútne [úplne, celkovite, bezhranicne] dokonaly

2. Boh je vlastne nekonecny v kazdej dokonalosti.

3. Boh je absolútne jednoduchy.

4. Je len jeden Boh.

5. Ten jeden Boh je v ontologickom zmysle pravym Bohom.

6. Boh má nekonecnú poznávaciu moc.

7. Boh je absolútna Pravdivost.

8. Boh je absolútne verny.

9. Boh je absolútnym ontologickym Dobrom sám v sebe ako aj vo vztahu k inym.

10. Boh je absolútne Morálne Dobro a Svätost.

11. Boh je absolútna dobrotivost.

12. Boh je absolútna krása

13. Boh je absolútne nemenny.

14. Boh je vecny.

15. Boh je nesmierny alebo absolútne nezmeratelny.

16. Boh je vsade prítomny v stvorenom priestore.

Vlastnosti Bozského zivota

1. Bozia vedomost je nekonecná.

2. Bozia vedomost je ciste a jednoducho aktuálna.

 


7. Boh vie vsetko, co je len mozné vedomostou jednoduchej inteligencie (scientia simplicis intelligentiae).

 

8. Boh vie o vsetkych skutocnych veciach v minulosti, prítomnosti a budúcnosti (Scientia visionis).

9. Prostredníctvom vedomosti videnia (scientia visionis) God tiez vidí vopred slobodné skutky rozumnych bytostí s neomylnou istotou.

 


11. Bozia vôla je nekonecná.

 

12. Boh miluje sám seba nutne, ale miluje a chce stvorenie mimobozskych vecí, na druhej strane, slobodne.

13. Boh je vsemohúci.

14. Boh je Pánom neba i zeme.

15. Boh nekonecne spravodlivy.

16. Boh je nekonecne milosrdny.

Dogmatické formulácie a pozitívna fundácia dogmy o Najsvätejsej Trojici.

Antitrinitárne herézie a doktrinálne rozhodnutia Cirkvi.

1. V Bohu sú tri Osoby, Otec, Syn a Duch Sväty. Kazdá z troch osôb vlastní tú jednu (císelne) bozskú podstatu.

Trojnásobná osobnost Boha

1. V Bohu sú dve vnútorné bozské pochádzania

2. Bozské Osoby, nie bozská prirodzenost, je predmetom vnútorného bozského pochádzania (v aktívnom ako aj v pasívnom zmysle).

3. Druhá bozská Osoba pochádza z prvej bozskej Osoby splodením, a preto má k nemu vztah ako Syn k Otcovi.

4. Duch Sväty pochádza od Otca i od Syna ako z jediného Princípu skrze jediny dych [spiration].

Spekulatívne vysvetlenie dogmy o Trojici

Spekulatívne vysvetlenie vnútorného bozského pochádzania.

 


3. Duch Sväty nepochádza skrze splodenie, ale skrze dych [spiration]

 

Bozské vztahy a Osoby

1. Vztahy v Bohu sú vlastne identické s bozskou prirodzenostou.

2. Tri bozské Osoby sú jedna v druhej.

3. Vsetky "ad extra" [vonkajsie] Bozie aktivity sú spolocné tymto trom Osobám.

BOH STVORITEL

Bozsky úkon stvorenia

Pociatok ci stvorenie sveta

1. Vsetko, co existuje mimo Boha bolo v celej svojej podstate urobené Bohom z nicoho.


3. Boh bol pohnuty svojou Dobrotou stvorit svet.

 

4. Stvoril svet pre Boziu slávu.

5. Tri bozské Osoby sú jedinym spolocnym Princípom stvorenstva.

6. Boh stvoril svet bez toho, aby ho k tomu nieco zvonku nútilo alebo aby k tomu bolla nejaká vnútorná nutnost.

 


8. Boh stvoril dobry svet.

 

9. Svet má pociatok v case.

10. Boh sám stvoril svet.

Neprestajné zachovávanie a riadenie sveta

1. Boh udrzuje vsetky stvorené veci v jestvovaní.

 


3. Boh ochranuje a riadi svojou prozretelnostou vsetko, co stvoril.

 

Bozská dielo stvorenia.

1. Prvy clovek bol stvoreny Bohom.

 


3. Clovek pozostáva z dvoch podstatnych castí, - materiálne telo a duchovná dusa.

 

4. Rozumná dusa je "per se" podstatnou formou tela.

5. Kazdy clovek vlastní individuálnu dusu.

 


9. Boh urcil pre cloveka nadprirodzeny ciel.

 

10. Nasi prví rodicia boli pred pádom zaodiatí posväcujúcou milostou.

 


12. Dar nesmrtelnosti, t.j. telesnej nesmrtelnosti.


16. Nasi prví rodicia v raji tazko zhresili prestúpením bozského skúsobného prikázania.

 

17. Skrze hriech, nasi prví rodicia stratili posväcujúcu milost a vyprovokovali Bozí hnev a odpor.

18. Nasi prví rodicia sa stali podriadenymi smrti a vláde diabla.

19. Adamov hriech sa prenása na jeho potomstvo nie napodobnovaním, ale skrze pochádzanie.


21. Dedicny hriech sa prenása prirodzenym plodením.

 

22. V stave dedicného hriechu clovek je pozbaveny posväcujúcej milosti a vsetkého, co to zahrnuje, ako aj mimoprirodzenych darov integrity.

23. Duse, ktoré odídu z tohto sveta v stave dedicného hriechu sú vylúcené z blazeného videnia Boha.

Zjavenie ohladom anjelov, ci "krestanská anejlológia"

1. Na pociatku casu Boh stvoril z nicoho duchovné esencie [podstaty] (anjelov).

2. Prirodzenost anjelov je duchová.


8. Druhotná úloha dobrych anjelov je ochrana ludí a starostlivost o ich spásu.

 

10. Diabol má urcitú vládu nad ludstvom z dôvodu Adamovho hriechu.

NÁUKA O BOHU VYKUPITELOVI

NÁUKA O OSOBE VYKUPITELA

Kristova opravdivá bozskost

1. Jezis Kristus je pravy Boh a pravy Syn Bozí

Opravdivé clovecenstvo Kristovo

1. Kristus prijal skutocné telo, nie zdanlivé telo.

2. Kristus prijal nielen telo, ale aj rozumnú dusu.

3. Kristus sa naozaj splodil a narodil z Adamovej dcéry, Panny Márie.

Jednota jeho dvoch prirodzeností v jednej Osobe, - Kristus.

1. Bozská a ludská prirodzenost sú v Kristovi zjednotené hypostaticky, t.j. spojené jedna s druhou v jednej Osobe (De fide). (a) Vteleny Kristus je jeden, t.j. jediná Osoba. Je zároven Bohom aj clovekom. (b) Boh-Logos je spojeny s telom vnútornym, fyzickym, ci podstatnym zjednotením. Kristus nie je nositelom Boha, ale je skutocne Bohom. (c) Ludská a bozská cinnost pochádzajúce od Krista vo Svätom písme a u Otcov, nemôze byt rozdelená medzi dve osoby alebo hypostázy, Clovek-Kristus a Boh-Logos, ale musí sa pripísat jednému Kristovi, Logosu, ktoré sa stalo Telom. Je to bozsky Logos, ktory trpel v tele, bol ukrizovany, zomrel a opät vstal. (d) Svätá Panna je Matkou Bozou, lebo skutocne porodila Boha-Logosa, ktory sa stal Telom.

2. V hypostatickom zjednotení kazdá z obidvoch Kristovych prirodzeností pokracuje nezmensená, nepremenená a nezmiesaná s druhou.

3. Kazdá z dvoch Kristovych prirodzeností má svoju vlastnú prirodzenú vôlu a svoj vlastny prirodzeny spôsob cinnosti.

4. Hypostatické zjednotenie Kristovej ludskej prirodzenosti s Bozskym Logosom sa udialo v momente pocatia.

 


6. Hypostatická jednota nikdy neprestane.Prirodzená poznatelnost existencie Boha


1. Boh, nás Stvoritel a Pán sa môze s istotou poznat prirodzenym svetlom rozumu zo stvorenych vecí.


Nadprirodzená poznatelnost existencie Boha


1. Bozia existencia nie je iba predmetom prirodzeného rozumového poznania, ale tiez predmetom naprirodzenej viery.


Poznanie prirodzenosti Boha


3. Bozie prirodzenost je nepochopitelná pre cloveka.


4. Blahoslavní v nebi vlastnia bezprostrednú intuitívnu vedomost o Bozej podstate.


5. Bezprostredné videnie Boha presahuje prirodzenú silu poznania ludskej duse, a je preto nadprirodzené.


6. Na bezprostredné videnie Boha dusa musí mat svetlo slávy.


7. Bozia podstata [esencia] je nepochopitelná aj pre blazenych v nebi.


Vlastnosti alebo kvality Bozie


1. Boh je absolútne [úplne, celkovite, bezhranicne] dokonaly


2. Boh je vlastne nekonecny v kazdej dokonalosti.


3. Boh je absolútne jednoduchy.


4. Je len jeden Boh.


5. Ten jeden Boh je v ontologickom zmysle pravym Bohom.


6. Boh má nekonecnú poznávaciu moc.


7. Boh je absolútna Pravdivost.


8. Boh je absolútne verny.


9. Boh je absolútnym ontologickym Dobrom sám v sebe ako aj vo vztahu k inym.


10. Boh je absolútne Morálne Dobro a Svätost.


11. Boh je absolútna dobrotivost.


12. Boh je absolútna krása


13. Boh je absolútne nemenny.


14. Boh je vecny.


15. Boh je nesmierny alebo absolútne nezmeratelny.


16. Boh je vsade prítomny v stvorenom priestore.


Vlastnosti Bozského zivota


1. Bozia vedomost je nekonecná.


2. Bozia vedomost je ciste a jednoducho aktuálna.7. Boh vie vsetko, co je len mozné vedomostou jednoduchej inteligencie (scientia simplicis intelligentiae).

8. Boh vie o vsetkych skutocnych veciach v minulosti, prítomnosti a budúcnosti (Scientia visionis).


9. Prostredníctvom vedomosti videnia (scientia visionis) God tiez vidí vopred slobodné skutky rozumnych bytostí s neomylnou istotou.11. Bozia vôla je nekonecná.

12. Boh miluje sám seba nutne, ale miluje a chce stvorenie mimobozskych vecí, na druhej strane, slobodne.


13. Boh je vsemohúci.


14. Boh je Pánom neba i zeme.


15. Boh nekonecne spravodlivy.


16. Boh je nekonecne milosrdny.


Dogmatické formulácie a pozitívna fundácia dogmy o Najsvätejsej Trojici.


Antitrinitárne herézie a doktrinálne rozhodnutia Cirkvi.


1. V Bohu sú tri Osoby, Otec, Syn a Duch Sväty. Kazdá z troch osôb vlastní tú jednu (císelne) bozskú podstatu.


Trojnásobná osobnost Boha


1. V Bohu sú dve vnútorné bozské pochádzania


2. Bozské Osoby, nie bozská prirodzenost, je predmetom vnútorného bozského pochádzania (v aktívnom ako aj v pasívnom zmysle).


3. Druhá bozská Osoba pochádza z prvej bozskej Osoby splodením, a preto má k nemu vztah ako Syn k Otcovi.


4. Duch Sväty pochádza od Otca i od Syna ako z jediného Princípu skrze jediny dych [spiration].


Spekulatívne vysvetlenie dogmy o Trojici


Spekulatívne vysvetlenie vnútorného bozského pochádzania.3. Duch Sväty nepochádza skrze splodenie, ale skrze dych [spiration]

Bozské vztahy a Osoby


1. Vztahy v Bohu sú vlastne identické s bozskou prirodzenostou.


2. Tri bozské Osoby sú jedna v druhej.


3. Vsetky "ad extra" [vonkajsie] Bozie aktivity sú spolocné tymto trom Osobám.


BOH STVORITEL


Bozsky úkon stvorenia


Pociatok ci stvorenie sveta


1. Vsetko, co existuje mimo Boha bolo v celej svojej podstate urobené Bohom z nicoho.


3. Boh bol pohnuty svojou Dobrotou stvorit svet.

4. Stvoril svet pre Boziu slávu.


5. Tri bozské Osoby sú jedinym spolocnym Princípom stvorenstva.


6. Boh stvoril svet bez toho, aby ho k tomu nieco zvonku nútilo alebo aby k tomu bolla nejaká vnútorná nutnost.8. Boh stvoril dobry svet.

9. Svet má pociatok v case.


10. Boh sám stvoril svet.


Neprestajné zachovávanie a riadenie sveta


1. Boh udrzuje vsetky stvorené veci v jestvovaní.3. Boh ochranuje a riadi svojou prozretelnostou vsetko, co stvoril.

Bozská dielo stvorenia.


1. Prvy clovek bol stvoreny Bohom.3. Clovek pozostáva z dvoch podstatnych castí, - materiálne telo a duchovná dusa.

4. Rozumná dusa je "per se" podstatnou formou tela.


5. Kazdy clovek vlastní individuálnu dusu.9. Boh urcil pre cloveka nadprirodzeny ciel.

10. Nasi prví rodicia boli pred pádom zaodiatí posväcujúcou milostou.12. Dar nesmrtelnosti, t.j. telesnej nesmrtelnosti.

16. Nasi prví rodicia v raji tazko zhresili prestúpením bozského skúsobného prikázania.

17. Skrze hriech, nasi prví rodicia stratili posväcujúcu milost a vyprovokovali Bozí hnev a odpor.


18. Nasi prví rodicia sa stali podriadenymi smrti a vláde diabla.


19. Adamov hriech sa prenása na jeho potomstvo nie napodobnovaním, ale skrze pochádzanie.


21. Dedicny hriech sa prenása prirodzenym plodením.

22. V stave dedicného hriechu clovek je pozbaveny posväcujúcej milosti a vsetkého, co to zahrnuje, ako aj mimoprirodzenych darov integrity.


23. Duse, ktoré odídu z tohto sveta v stave dedicného hriechu sú vylúcené z blazeného videnia Boha.


Zjavenie ohladom anjelov, ci "krestanská anejlológia"


1. Na pociatku casu Boh stvoril z nicoho duchovné esencie [podstaty] (anjelov).


2. Prirodzenost anjelov je duchová.


8. Druhotná úloha dobrych anjelov je ochrana ludí a starostlivost o ich spásu.

10. Diabol má urcitú vládu nad ludstvom z dôvodu Adamovho hriechu.


NÁUKA O BOHU VYKUPITELOVI


NÁUKA O OSOBE VYKUPITELA


Kristova opravdivá bozskost


1. Jezis Kristus je pravy Boh a pravy Syn Bozí


Opravdivé clovecenstvo Kristovo


1. Kristus prijal skutocné telo, nie zdanlivé telo.


2. Kristus prijal nielen telo, ale aj rozumnú dusu.


3. Kristus sa naozaj splodil a narodil z Adamovej dcéry, Panny Márie.


Jednota jeho dvoch prirodzeností v jednej Osobe, - Kristus.


1. Bozská a ludská prirodzenost sú v Kristovi zjednotené hypostaticky, t.j. spojené jedna s druhou v jednej Osobe (De fide). (a) Vteleny Kristus je jeden, t.j. jediná Osoba. Je zároven Bohom aj clovekom. (b) Boh-Logos je spojeny s telom vnútornym, fyzickym, ci podstatnym zjednotením. Kristus nie je nositelom Boha, ale je skutocne Bohom. (c) Ludská a bozská cinnost pochádzajúce od Krista vo Svätom písme a u Otcov, nemôze byt rozdelená medzi dve osoby alebo hypostázy, Clovek-Kristus a Boh-Logos, ale musí sa pripísat jednému Kristovi, Logosu, ktoré sa stalo Telom. Je to bozsky Logos, ktory trpel v tele, bol ukrizovany, zomrel a opät vstal. (d) Svätá Panna je Matkou Bozou, lebo skutocne porodila Boha-Logosa, ktory sa stal Telom.


2. V hypostatickom zjednotení kazdá z obidvoch Kristovych prirodzeností pokracuje nezmensená, nepremenená a nezmiesaná s druhou.


3. Kazdá z dvoch Kristovych prirodzeností má svoju vlastnú prirodzenú vôlu a svoj vlastny prirodzeny spôsob cinnosti.


4. Hypostatické zjednotenie Kristovej ludskej prirodzenosti s Bozskym Logosom sa udialo v momente pocatia.6. Hypostatická jednota nikdy neprestane.

Teologicko-spekulatívna diskúsia o hypostatickej jednote


1. Hypostatická jednota bola spôsobená troma bozskymi Osobami úcinkujúcimi spolocne.


2. Iba druhá bozská Osoba sa stala clovekom.


3. Nielen ako Boh, ale aj ako clovek Jezis Kristus je prirodzenym Synom Bozím.


4. Boho-clovek Jezis Kristus sa má uctievat jedinym spôsobom adorácie, absolútnou adoráciou LATRIE, ktorá patrí iba Bohu.


6. Kristova bozská a ludská charakteristika a cinnost sa majú pripisovat jednému Vtelenému Slovu.

 

Teologicko-spekulatívna diskúsia o hypostatickej jednote

1. Hypostatická jednota bola spôsobená troma bozskymi Osobami úcinkujúcimi spolocne.

2. Iba druhá bozská Osoba sa stala clovekom.

3. Nielen ako Boh, ale aj ako clovek Jezis Kristus je prirodzenym Synom Bozím.

4. Boho-clovek Jezis Kristus sa má uctievat jedinym spôsobom adorácie, absolútnou adoráciou LATRIE, ktorá patrí iba Bohu.


 

6. Kristova bozská a ludská charakteristika a cinnost sa majú pripisovat jednému Vtelenému Slovu.

 

Tych dogiem je myslim viac. Kazdopadne je to cele iba o viere. Nic z tohto sa neda dokazat.


O.K.
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
OK . tejelusi15   |   ip:86.177.14   |   2011-11-01  (16:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre admina: neviem, preco je text duplicitny. Neviem, ako editovat svoj prispevok, prosim o zmazanie textu pod ciarou.


Steve . vyqemubi24   |   ip:95.102.20   |   2011-11-01  (23:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No.. Tie dogmy katolikov su mi zname... :-))
Na osviezenie pamäti to nebolo zle.
Len neviem na co je to dobre, katolici sa nezmenia.
Ani ich dogmy sa len tak nezmenia.
A vobec su to same hluposti, nic z toho nie je pravda.joplins . tuvihine35   |   ip:94.145.22   |   2011-11-01  (23:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  steve..
neskoc hop kym nepreskocis skok..
toto kaze zdravy rozum..
a pri tvojej istote sa ti moze lahko stat,ze vylejes vanicku aj z dietatom..

takze ,ukoncim to slovenskym prislovim," vyckaj casu, tak sa z hory ozyva"

steve,,vyckaj casu..este sa musi par veci stat,,a maju k tomu dost blizko..a potom hodnot situaciu svojim rozumom..
potom analyzuj a rob zavery..
no nie pred..lebo sa mozes popalit!!
zle mozes odhadnut teplotu vody pohladom.. a skocis donej a zvlcie sa ti koza v sekunde..

davaj sakra pozor..steve..LordX . kyqabume9   |   ip:78.102.39   |   2011-11-01  (23:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To su hlody! :D


joplins . tuvihine35   |   ip:94.145.22   |   2011-11-01  (23:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lordX..
aj tebe dam jedno prislovie aby si tak vysoko neskakal ako teliatko v chlieviku a aby si si hlavku o planky neuderil:-DD

" kto sa smeje naposledy, sam do nej spadne"..

takze pomaly..


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-11-02  (00:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Konečne niekto spísal tie dogmatické ovčie paragrafy do radu a vystavil ich na pranier! Len sa pozrite, spiatočnícke ovce, do zrkadla svojej zúfalej prízemnosti!

Povedzte úprimne: nehádže vás hanba o zem pri pohľade na takéto psychopatické zvrátenosti? Je´blička, ešte stále máš pocit epilepticky zabľačať aleluyááá? Zavolaj ešte

pacienta, nech je to dvojhlasne! :-D


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-02  (00:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nehádže, prečo by mala?


TheBloody016 . fihywise71   |   ip:95.105.19   |   2011-11-02  (01:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins
celá Rímsko-katolícka cirkev nieje nič iné iba vláda v mene Boha a ich klamstiev. dokonca aj tu Bibliu si prepísali tak ako sa im hodilo. tým že veríš v ich Boha podporuješ tu najväčšiu a najnechutnejšiu mafiu na svete. ale neberem ti to. šak tá pravda raz výjde na povrch. Prislovie pre teba: Lož má krátke nohy.


DrHujer . doducyve62   |   ip:87.197.15   |   2011-11-02  (05:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Existuje aj zoznam dogiem pre ateistov? :-)


JanaKatarina . calukegu69   |   ip:194.1.157   |   2011-11-02  (06:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zase jeden velmi "hodnotny" clanok. Ale treba uznat, ze tolko bludov po hromade sa len tak nevidi a clanok ucel splnil, staci si precitat diskusiu pod nim, ze admin ?!


janco . befehexu3   |   ip:158.197.3   |   2011-11-02  (11:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  praveze vsetko z toho je pravda len vy mate so vsetkym co nejak suvisi s krestanstvom nejaky problem, staci zacat trochu rozmyslat a vsetko zacne davat zmysel

clovek sa sam nestvoril, sam sa neudrzuje pri zivote a ani nedokaze zabranit svojej vlastnej smrti, a nic z nicoho nemoze vzniknut, vzdy je nejaka pricina, a to ze vy existujete, tak to nie je len tak ale bola k tomu nejaka pricina a tak dalej a tak dalej...

nemate zmysel pre duchovne veci, myslite si ze viete co je to cirkev, vsetko vidite len svojimi ocami, lenze cirkev nie je nejaka biznis corporacia, je to nieco omnoho viac, vobec nechapete tu duchovnu podstatu veci

vas problem je ten ze si myslite ze viete, lenze v skutocnosti nic neviete, nemate sajnu o nicom


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-02  (11:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to sú tie "ovečky", ktoré sa "prebrali" a s vidinou lepších zajtrajškov kráčajú k útesu...


Lea . jekegido   |   ip:195.210.2   |   2011-11-02  (14:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To duchovno asi treba mat v sebe, lebo inac nie je sanca. Ten zoznam posobi dost odpudzujuco.


marcuss . sowehuti15   |   ip:178.41.60   |   2011-11-02  (14:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  chodte do prdele s takymi ............ tato stranka mi ma ponukut informacie, ktore sa nikdy nedozviem z mainstreamu a nie blaboly pana Jana

SA ZEBUĎ


Igric . vymasexu41   |   ip:87.197.13   |   2011-11-02  (16:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Odkaz pre OK . tejelusi15: "Nehádžte perly sviniam!" Ty si to práve týmto zverejnením dogiem uskutočnil...


Pandemonium . darujete36   |   ip:78.98.106   |   2011-11-02  (18:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Igrc, ty považuješ exkrementy za pokrm? Nie je to tak trochu fetešistické, ako vlastne aj celý cirkevný dogmatizmus?


rabo . refefate32   |   ip:195.28.75   |   2011-11-02  (20:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tieto dogmy iste splodil zfaqnatizovaný rabin , čítajúci talmud a kabalu a pritom si hňupal oreganský trud.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-02  (20:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  že ťa huba nebolí


slnecnica . numewehu50   |   ip:87.197.10   |   2011-11-03  (09:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tie dogmy je to to najkrajsie, co svet ma!!!


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2011-11-03  (17:58)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Treba mať na zreteli že súčastný pápež je znalec dogmatizmu. Vydal niekoľko publikácií na tuto temu . Mňa však mrzí že dogmatizmus náš kresťanský sa nevenuje diablovi , pekelníkom.. aj keď existuje v Tasliansku fakulta Vyháňania diabla z tela...


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-05  (18:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "ešte stále máš pocit epilepticky zabľačať aleluyááá? Zavolaj ešte pacienta, nech je to dvojhlasne!"

http://www.youtube.com/watch?v=1nB20DDockU


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-05  (18:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tu je to v lepšej kvalite:

http://www.youtube.com/watch?v=76RrdwElnTU


pitbul . hyfyduly57   |   ip:195.91.10   |   2011-11-15  (20:59)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Neverím , že Boh má dar predvídania , až na takej vysokej úrovni , lebo by si sám stvoril nudný svet a ja si myslím , že boh si stvoril sebe páčivý svet . Inak by to to bola somarina , lebo Boh by nemohol dúfať , že sa stane nejaký zaujímavý ľudský výčin . Satan je temný anjel , ktorého raz začas prepustí Boh na svet , inak sa na svet môže iba pozerať .


iz . tufyvuqi8   |   ip:178.41.86   |   2011-11-15  (22:30)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  katolíci sa nezmenia? akože nie? Veď tá generácia vymiera. Sem tam zavítam do kostola a veru vidím rozdiel v komunikácii s ovečkami. Zistili že mládež ich nepotrebuje, tak sa dali viac na psychológiu.
Títo ľudia sú potrební, bude ich treba pri prevýchove menšiny, ktorá môže byť ľahko za 30 rokov majorita..


iz . tufyvuqi8   |   ip:178.41.86   |   2011-11-15  (22:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  @LenkaB
Messi ah dal už veľa gólov, naozaj je futbalový boh.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-16  (08:34)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  A? co tím chtěl básník říci? Mňa futbalový boh nezaujíma - to je pre deti. Mňa zaujíma skutočný Boh...


Pandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2011-11-16  (08:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mňa nezaujíma ani jeden ani druhý. Ak by sme však šli do detailov, tak kým prvý existuje, druhý je iba výplodom fantázie...diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


päť + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Torontské protokoly (podľa novinára, ktorý ich uverejnil) dokazujú že plán vytvorenia Nového Svetového Poriadku (ďalej NWO) sa zosnoval už pred niekoľkými desaťročiami, napriek tomu, že pojem New World Oorder „legalizoval” 11.9.1990 vo svojom prejave prezident USA Busch starší. Úzka skupina ľudí, ktorá sa usiluje o vytvorenie NWO svoje „ako na to?“ zaktualizovala už pred najmenej 45 rokmi, čím vytvorili scenár na najbližšie roky.


Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie...

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.5182 s