23. September 2019
    
Prapôvod komunizmu - Dolezite.sk

Prapôvod komunizmu


  2010-12-17  (11:35)  |  Európa
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Prapôvod komunizmu

 

Johannes Rothkranz

Nadchádzajúca

"diktatúra humanity"

alebo

Panstvo Antikrista!

 

Komunizmus

 

Na tomto mieste si ešte raz musíme pripomenúť pozoruhodnú okolnosť, že na 1- dolárovej bankovke nie je len iluminátska pečať, ale tiež - samozrejme nenápadnejšie - z pentagramov zostavená židovská hviezda, čo dáva podnet k otázke,ako ďaleko spolu súvisia Ilumináti a sionistické židovstvo. Zodpovedanie tejto otázky  nás súčasne privedie aj k prapôvode komunizmu. Anglický novinár "Douglas Reed" ešte r. 1952 zastával názor ,že iluminátsvo  je  nemecký, nie židovský vynález. Roku 1793 poznamenal, Journal de Vienne 'ironicky:, Nie sú to Francúzi, ktorí vypracovali veľký program zmeny tváre sveta, táto česť patrí Nemcom '. "- Až po viedenskom kongrese r. 1815, sa v tomto hnutí prvýkrát zviditelnil  silný židovský vplyv. Predtým bolo hnutie prevažne nemecké,"D. Reed" však vo svojej dobe ešte nepoznal mimoriadne poučný doslovný protokol výsluchu ktorému bol podľa vlastnej výpovede podrobený  na Stalinov príkaz  r. 1938 vysoko stupňovy Slobodomur a trockista-[trockista odnož marxismu] Christian C. Rakovskij  ktorý bol silne zasvätený a zapletený do plánov a intríg skrytej vrchnosti. Tento dokument, bol vôbec prvýkrát uverejnený v Španielsku roku 1950, potom ho v sedemdesiatych rokoch publikoval Griffin.

v Amerike, a potom r. 1980 tiež v Nemecku (D. Griffin, "Vládcovia. Luciferova piata kolóna "V Španielsku vtedy uverejnenie dokumentu vyvolalo taký rozruch, že zainteresované sily nechávali knihu skupovať, aby ju tým stiahli z obehu. O pravosti dokumentu nikto nepochyboval, najmä keď boli veľmi dobre známe všetky podrobnosti jeho pôvodu - Rakovskij bol spolu s ďalšími šiestimi prednými trockistami vybraný Stalinom na smrť, ale v dobe čakania na proces sa rozhodol ponúknuť mu cenné informácie výmenou za svoj život. Mnoho hodinový  výsluch, vedený Stalinovým dôverníkom Gavrila G. Kuzmin (alias René Duval), presvedčeným komunistom, sa pretiahol hlboko do noci, pretože Rakovského stálo viditeľne veľa námahy, aby počas niekoľkých hodín presvedčil nič netušiaceho komunistického funkcionára Kuzmina o skutočnej podstate komunizmu. Očividne mimoriadne inteligentnému Rakovskému sa to nakoniec podarilo. Jeho naliehavé poukazovanie na to, že skrytá vrchnosť si želá uzavretie paktu vojensky približne rovnako silného ako Stalina s Hitlerom k zinscenovaniu pokiaľ možno dlhotrvajúcej a ničivej neskoršej druhej svetovej vojny, to nakoniec viedlo k tomu, že Rakovskij ako jediný zo siedmich prominentných trockistov nebol vtedy popravený, ale "omilostený" na dvadsať rokov väzenia. Rakovskij tam potom úplne ohromenému a takmer bezradnému Kuzminovi  odhalil  toto: "Viete, že tieto nikde nepísané záležitosti, ktoré poznáme len my a zakladatelia prvej komunistickej internacionály ktoré  nám postúpil  Adam Weishaupt! Samozrejme  V origináli Die Herrscher. Luzifers 5. Kolonna, Vaduz 1980.104 a zašifrované. Spomínate si na jeho meno? Bol vodcom poriadku slobodomurárov,nazývaných, Ilumináti ', ktorého meno pochádza od druhého protikresťanského komunistického sprisahania dávnoveku, od gnosticizmu.

Keď tento veľký revolucionár,semita a exjezuita anticipoval triumf Francúzskej revolúcie, rozhodol sa (alebo bol poverený; ako jeho šéf je totiž uvádzaný veľký filozof Mendelsohn) vytvoriť organizáciu,ktorá by bola dokonale tajná a ktorá  by popohnala Francúzsku revolúciu ku svojim politickým cieľom tak, aby ju premenila na revolúciu sociálnu, pripravujúcu už vznik komunizmu. V tých heroických dobách bolo ešte strašne nebezpečné spomenúť  niečo  o komunizmu i len ako o ďalekom cieli. Preto tiež všetky tie bezpečnostné opatrenia, rôzne skúšky a mystériá  ktorými vtedy muselo byť ilumintstvo zahalené.

 

Sledujme však ešte chvíľu Rakovského neobyčajný výklad."O čom sa vie ešte menej," pokračuje, "bolo spojenie Adama Weishaupt a jeho stúpencov s prvým Rothschildom. Tajomstvo pôvodu týchto najznámejších bankárov sa dá vysvetliť tým, že vlastne bol pokladníkov prvej Kominterny . Existujú náznaky toho, že keď si potom päť bratov Rothschildov rozdelilo finančné impérium Európy na päť provincií, istá tajomná moc im pomohla nazhromaždiť rozprávkový majetok. Touto tajomnou mocou mohli byť prvý komunisti z bavorských katakomb, ktorí žili rozptýlení po celej Európe. Iní ale hovoria - a väčším právom - že Rothschildovci sú vodcovia onoho prvého, skrytého komunizmu.

Tento názor sa opiera o zistenú skutočnosť, že Marx a najvyšší vodcovia vtedy už verejnej internacionály (medzi inými aj Heine a Gercen) boli poslušní barónovi Rothschildovi, ktorého revolučná prestavba bolo vytvoriť z anglického premiéra Disraeliho, tiež jednej zo svojich kreatúr, takého muža, akého sám Disraeli opísal v románovej postave Sidóniu, teda muža, ktorý ako multimilionár velil nespočetnej armáde špiónov, karbonárov, skrytých Židov, cigánov a revolucionárov všetkého druhu. Vyzerá to všetko neuveriteľne fantasticky, ale je preukázané, že Sidonia stelesňuje idealizovanú predstavu syna starého Nathana Rothschilda .

 

- Rakovskij tu naráža na postavu z románu Benjamina Disraeliho. Ako je známe, Disraeli bol síce pokrstený, ale nikdy sa neskrýval so svojím židovstvom. Slobodomurár  a Rothschildov chránenec Disraeli napísal niekoľko mnohosvazkových románov, čiastočne autobiografického rázu, ktoré v len trochu zašifrovanej podobe dobre osvetľujú pozadie vtedajšej politiky. Ako to mohol Disraeli urobiť bez toho, aby bol za to niekým ohrozovaný, nie je dodnes objasnené. Skutočnosťou ale zostáva, že Disraeli prorokoval prvú  komunistickú revolúciu, totiž revolúcii z roku 1848.

"Už o štyri roky skôr, v roku 1844," píše Reed .Vedel Disraeli presne  čo sa stane! Svojmu židovskému hrdinovi v románe, Coningsby 'vložil do úst tieto slová:, Mohutná revolúcia, ktorá sa v túto chvíľu v Nemecku už pripravuje ...a o ktorej sa dodnes v Anglicku tak málo vie, dozrieva pod výhradným vedením Židov ktorí majú dnes takmer úplný monopol na všetkých profesorských  katedrách  v Nemecku ... Vidíš teda sám, môj milý Coningsby, že svet je ovládaný úplne inými ľuďmi,ako si myslia tí, ktorí nemôžu pozerať za kulisy .

 

Vplyv Židov je najlepšie vidieť na nedávnom prepuknutí veľkého princípu v Európe. Je to vzbura proti tradícii a aristokracii, proti náboženstvu a súkromnému vlastníctvu. Odstránenie semitských princípov, vyhladenie židovského náboženstva v mosaickej alebo kresťanskej forme, prirodzená rovnosť ľudí a zrušenie vlastníctva - tieto zásady budú proklamovane tajnými spoločnosťami, ktoré tvoria dočasne  vlády ,v čele ktorých sú všade mužovia židovskej rasy. Ľud Boží pracuje spoločne s ateistami.

Muži, ktorí preukazujú najúžasnejší schopnosť hromadiť peniaze, sa spolčujú s komunistami. Osobitna a vyvolená rasa podáva ruku všetkým zavrhnutým a najnižším vrstvám v Európe !... Život lorda George Bentincka sa k  tomuto priznania ako úplného židovského zasvätenca .

Potvrdilo sa , že "prvý iluminát Adam Weishaupt bol zároveň prvým komunistom - Francúzska revolúcia, plánovite zinscenovaná iluminátmi spoločne s privtelenými  Slobodomurári, bola prvou komunistickou revolúciou v najpresnejším zmysle slova. Jej heslo "voľnosť, rovnosť, bratstvo" exaktne zodpovedá stereotypne prvoradým cieľom údajného "triedneho boja" Že tieto hlásane požiadavky nie sú v žiadnom prípade myslené vážne pre "skutočných voličov" teda bábok v, ktorým  sa nakoniec vždy v mase veriacich cynických komunistov vysmejú.

 

To už od r. 1789 ukázala história a bezpočtu krát. Napriek tomu však hlúpych nebude vo svete ubúdať, a predovšetkým pod vedením tzv. intelektuálov sa vždy budú stávať ľahkou korisťou zločineckých rothschildovských vysokých financií a ideológiou ich bábok - Weishaupta, Marxa, Engelsa,Lenina, Trockého, Mao Ce-tunga a mnohých ďalších a ďalších.

Uveďme si tu ešte niekoľko ďalších a veľmi zaujímavých poznatkov. Všetky dokazujú,že vysokostupňové slobodomurárstvo, židovské vysoké financie a komunistickí revolucionári,resp. špičkoví funkcionári veľké svetovej scény sa síce na verejnosti  zdanlivo horlivo potierajú, avšak za kulisami všetci svorne pracujú na tom istom cieli ; samozrejme každý vlastným spôsobom. Slobodomurárstvo a komunizmus sú len nástrojmi k vytvoreniu tzv "Jedného sveta", ktorému bude vládnuť jeden z radov skrytej vrchnosti Antikrista.

 

Že bol Karol Marx v tesnom spojení s európskymi Rothschildovcami, to sme už vyššie počuli z úst samotného špičkového agenta svojej doby, Rakovského. Často sa zabúda, že aj Marx bol židovského pôvodu. O niečo neskôr, asi tak v čase keď Mazzini prevzal tajné vedenie iluminátov, "vstúpil do jednej z pobočných organizácií tohto sprisahania, zvané Spolok spravodlivých, intelektuál Mordechai Marx Levy alias Karol Marx. Roku 1847 bol poverený vypracovaním spisu, ktorý sa stal neskôr známy pod názvom, Komunistický manifest '. V zásade sa jedná o politické vyjadrenie celkového plánu pre budúcnosť. Marx sám hral tak podradnú úlohu, že sa po celých dvadsať rokov jeho meno na manifestu nevyskytovalo. Bol obyčajným pešiakom.

 

 V origináli "" Das Leben von Lord George Bentinck"" šachove hry , ktorú zo zákulisia riadili skutočne sily. Tu nezaujatí  historici už dávno zistili, že Komunistický manifest neobsahoval nič, nového ani, pôvodného. V zásade teda nebol ničím iným, než len plagiátom spisov Adama Weishaupt a jeho žiaka Clintona Roosevelta - V tomto úsudku sa Griffin zhoduje s Reedom, ktorý už predtým konštatoval: "Po zrútení revolúcie v roku 1848 sa stal ďalším dedičom Weishauptova iluminátstva  a jeho organizácie KarolMarx  ktorého  Komunistický manifest  (1847) v podstate len reprodukoval Weishauptovo učenie, tj odstránenie dedičného  práva, manželstva a rodiny,vlastenectvo,existujúcich náboženstiev  a zavedenie spoločnej výchovy detí štátom.  Komunistický manifest  sa stal bibliou nového politického náboženstva  v ktorom bol každý predkladaný marxista veriť.

 

V skutočnosti však išlo o obyčajné zhrnutie učenia predchádzajúcich tajných spoločností. Asi žiadny historik sa ešte nezaoberal pôvodom červenej farby ako symbolu vysoko stupňového slobodomurárstva a súčasne i komunizmu. Je to škoda, pretože pri pátraní týmto smerom narážame na mnohé veľmi významné súvislosti. Podľa D. Griffina" pod heslom "Rothschild" potvrdzuje takmer všetky jeho údaje, sa z východu pôvodom židovský zmenárnik a zlatník menom Moses Amchel Bauer sa usadil r. 1743 vo frankfurtskej Judengasse a jeho mimoriadne inteligentný  syn Mayer Amchel Bauer bol zamestnaný u židovského bankového domu Oppenheimer kde  sa vďaka svojim obchodným schopnostiam čoskoro povýšil na podielnika firmy. Jeho medzitým zosnulý otec nechal nad svojím obchodíkom umiestniť veľký červený štít. Po otcovej smrti kúpil mladý Mayer Amchel Bauer starý  predaný otcov podnik.Veľký červený štít nad ním ešte stále visel. Keď pochopil pravý zmysel tohto znamenia(Jeho otec ho vybral do znaku preto, že červená vlajka bola symbolom víťazstva revolučne uvedomelých Židov vo Východnej Európe), zmenil Mayer Amchel Bauer svoje meno na Rothschild. Takto bol založený Rothschildov dom .

Aby sme predišli možnému nedorozumeniu: Už predtým boli Židia, ktorí sa z úplne podobných dôvodov rozhodli pre meno Rothschild, tak napr, onen Rothschild,ktorý bol už r. 1723 členom londýnskej slobodomurárskej lóže .Ešte dnes žijú v samotnom Nemecku stovky osôb, ktoré nesú meno Rothschild, a predsa nemajú vo väčšine prípadov čo robiť so svetoznámou bankárskou dynastiou.

Prvý  Rothschild neskôr otvoril vlastnú banku s pomocou značnej sumy získanej pochybným spôsobom od kniežaťa Wilhelma von Hanau. Jeho päť nemenej obchodne nezdatných a bezohľadných synov už začiatkom 19. storočia vytvorilo vtedy jedno  celoeurópske finančné impérium tým, že zakladali zahraničné filiálky a zamerali sa predovšetkým na mimoriadne výnosné financovanie napoleonských aj všetkých nasledujúcich vojen. Ich postavenie "vládcov trhu" im čoskoro dovolilo rozoštvávať  a vydierať jednotlivé bojujúce strany pre svoje vlastné záujmy. Do podrobností tu nebudeme zachádzať ,pretože sa možno o nich dočítať u Griffina a u iných spoľahlivých autorov.  Griffin píše: "Ako uvádza commandeur Wiliam Guy Carr, spravodajský dôstojník Kráľovského kanadského námorníctva, ktorý disponoval znamenitými konexiami s ďalšími spravodajskými službami, navrhol zakladateľovi domu Rothschild plány na vytvorenie iluminátov a v súvislosti s tým poveril Adama Weishaupta  výstavbou ich štruktúry aj ďalšieho rozvoja -  V dobovej nemčine Rothe Schild = červený štít, teda Rothschild; tiež je celkom dobre možné, že za Rakovským spomínaným Mendelsonom  sa ako duchovný inšpirátor Adama Weishaupta  v skutočnosti skrýval sám prvý Rothschild.

 

(Keď písal Griffin prvé americké vydanie svojej knihy "Kto vládne svetu?",Rakovského protokoly ešte nepoznal ani  por. Griffin - Dokonale by to totiž zodpovedalo storočnej  taktike domu Rothschild, praktizované až po dnešné časy ,nechávať vybavovať všetky svoje "záležitosti" nastrčenými figúram, bez toho by sa oni sami vystavili svetlu verejnosti. Ale nech už je to konečne akokoľvek, zostáva nespornú skutočnosťou, že práve v priebehu iluminátmi  riadenej Francúzskej revolúcie sa "prvýkrát objavil červený prápor. Ten, ktorý má byť údajne pôvodný , je teraz uložený v Moskve, a na jeho počesť zložená pieseň ktorá  bola medzi socialistickými politikmy a ministrami v Anglicku roku 1947 vskutku obľúbená , napísal Angličan D.Reed rok 1948 čím prirodzene nechcel ani v najmenšom naznačiť, že takéto piesne nie sú populárne medzi socialistami a komunistami aj v iných krajinách.

 

Lenin nazval svoje revolučné tlupy "Červenou armádou" a ako je známe, volá sa tak i vojsko ZSSR. Rovnako červená vlajka sa r. 1917 vrátila do Východnej Európy, odkiaľ pôvodne vyšla. Vyvraždenie dvoch miliónov ľudí v Kambodži v sedemdesiatych rokoch majú na svedomí komunistickí "Červení Kméri", ktorých názov pretrváva dodnes. Medzinárodným symbolom socialistov je ""červená ruža"", a socialistickej, resp. komunistickej strany sa bez najmenších rozpakov označujú za "červené". Menej už je známe, že vysokostupňové slobodomurárstvo sa tiež nazýva červeným slobodomurárstvo pre svoje konzekventne militantné komunisticke-revolučne  zameranie. Francúzska revolúcia bola vlastne prvou komunistickou revolúciou. Že bola Francúzska revolúcia splodená Slobodomurármi (resp. iluminátstvom), je v príslušnej literatúre uvádzané ako otrepaná pravda rovnako tak, ako to povedal napr Rakovský, ktorý Kuzmina jedným dychom hneď ho označil za slobodomurára  33. stupňa .Ďalej o tom píšu  Ploncard d'Assac  alebo Robert Prantner ktorý sa nehanbí nazvať právom revolúciu z roku 1789 "plodom slobodomurárstva a osobným dielom slobodomurárov". Je samozrejmé, že vysokostupňové slobodomurárstvo ako orgán, je z veľkej časti už zasvätený do konečných cieľov skrytej vrchnosti, musia byť červené, ľavicové, komunistické.  Tak napr K. Lerich O tom r. 1937 napísal: "V sovietskom Rusku je teraz slobodomurárstvo zdanlivo zakázané ... O skutočnosti, že sovietmi proti slobodomurárstvu vystupovali nepriateľsky, sa len obrazne hovorilo, že synovia predstúpili pred otca, vyhrážajúc  mu vraždou - v zásade je boľševizmus skutočným duchovným dieťatkom liberálne ložovskej  humanity, pretože tu existuje veľká a zrejmá duchovne-historická kontinuita od slobodomurárskeho liberalizmu cez marxizmus k boľševizmus. Ruské slobodomurárstvo bolo od  svojho samého začiatku až do zákazu sovietmi sústavným priekopníkom revolučných nálad v masách, lebo to ono vytvorilo v Rusku tzv. osvietenstvo a pod jeho vedením bola pripravená prvá revolúcia proti cárizmu, povstanie tzv dekabristov ... Po páde cárskeho režimu boli potom Slobodomurármi  povzbudzovavane  a podporovane najrôznejšie vlády, predovšetkým vláda lóžového brata Kerenského. "- Tieto informácie boli nezávisle na Lerichovi potvrdené aj ďalším slobodomurárom Rakovským, ktorý bol rovnako ako on bratom 33. stupňa, ale viditeľne výrazne hlbšie zasväteným. Rakovský svojmu vyšetrovateľovi celkom neskrývane povedal, že Kirensk sa ako veliteľ armád ( slobodomurársky zasvätený) postaral, aby "biele armády" v boji proti menej početnej a oveľa horšie vyzbrojenej "Červenej armáde" išli od porážky k porážke a nakoniec sa i museli vzdať červeným, ktorí takto "vyhrali" svoju revolúciu . Pretože podľa Lerichova pochopiteľne neúplného náhľadu sú slobodomurárstvo a komunizmus identické, musíme hľadať viac či menej hodnovernú odpoveď na otázku, čo prinútilo po roku 1917 sovietov  k tomu, že slobodomurárstvo tak vehementne potlačili. Nuž, vec je oveľa jednoduchšia  Slobodomurárstvo v Rusku doslúžilo- vykonalo svoju prácu a môže si ísť.

Je samozrejmé, že skrytá vrchnosť posudzovala situáciu po r. 1917 za Lenina aj jeho nástupca Stalina rozdielnym pohľadom. Ako Rakovskij vysvetlil Kuzminovi, vyplnil Lenin, stojaci v priamom spojení s významnými rothschildovskými agentmi, svoju úlohu r. 1917 len čiastočne - mal totiž revolúciu ihneď rozšíriť aj do pobaltských krajín aj do Nemeckej ríše, pretože bola plánovaná revolúcia svetová. Ale Leninovi sa zapáčilo v už dosiahnutej moci a snažil sa ju najprv upevniť, než sa pustí do ďalšieho neistého dobrodružstva. Preto tiež vytvoril svoju teóriu "socializmu v jednej krajine". Rovnako Stalin, ktorý síce nebol zasvätencov ako Lenin a Trockij, ale bol nanajvýš ľstivým a brutálnym vyznávačom moci, ktorý dokázal po Leninovej smrti odstrániť Trockého, bezpodmienečne poslušného skrytej  vrchnosti, a jeho stúpencov neľútostne prenasledoval a likvidoval, nakoniec sa  tiež riadil Leninovo zásadou. Oboch diktátoroch Rakovský  pohŕdavo nazýva "bonapartistami" muselo mu záležať na tom, aby zlikvidovali akéhokoľvek "trockistu" teda sprisahanie proti svojej osobe. Pretože z vlastnej skúsenosti dobre poznal (prinajmenšom Lenin, ktorý bol podľa M. Adlera, slobodomurárom 33. stupňa  spiklenecky  charakter slobodomurárstva a musel sa ho aj  oprávnene obávať, lebo mali dostatok dôvodov k zakročeniu  proti nemu. Lenin v tom však nebol dosť dôsledný. Veril  že má Trockého a jeho spoločníkmi pod kontrolou - tí ho však podľa priznania Rakovského pozvoľne otrávili .Stalin však naproti tomu trockistov, ktorí proti nemu konšpirovali  z poverenia skrytej vrchnosti  zdecimoval tak dôkladne, že ich veľa nezostalo. Avšak spojenie medzi Rockefeller a Rothschild na jednej strane a komunistickým miestodržiteľom  na druhej  strane  nikdy úplne neochladlo a naopak sa v poslednej dobe viac utužilo ako kedykoľvek predtým.

 

 

R. Prantner, ktorý sa svetovej politickej pôsobnosti lóží dotýka len okrajovo, napriek tomu hovorí o "skutočnej súhre slobodomurárstvo a totalitného socializmu v istých oblastiach politiky a kultúry "a dodáva:" Spolupráca vedúcich predstaviteľov európskych lóží s inštitúciami demokratického socializmu, ako je tomu vo Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, Švédsku, Nórsku a Dánsku, ale aj v Taliansku, v Španielsku a Portugalsku, nadchádza predovšetkým po II. svetovej vojne svoj výraz v lóžovej príslušnosti vedúcich sociálnodemokratických štátnikov, politikov, umelcov, vládcov oznamovacích médií, novinárov, pedagógov a štátnych úradníkov .Prirodzene  že nemá zmysel hovoriť tu len o sociálno-demokratických členoch lóžach. "Ostatne to pre stranu už od októbra 1945 nie je žiadny problém, keď komunisti vstupujú do slobodomurárskych lóží ", tu priznáva  Jacques Mitterand - Podľa toho teda nebol komunizmus pre slobodomurárstvo nikdy žiadnym problémom! Nemusíme však zostávať len pri obdobi po druhej svetovej vojne, pretože už roku 1937 píše Lerich o anglických "socialistov", stojacich výrazne vľavo: "Vedúci politici, Labour Party 'sú členmi zvláštne londýnskej lóže, zvanéj "New Welcome Lodge 5193 '[súčet jednotlivých číslic dáva 18 = 3 x 6 čiže 666!]" Ktorá je parlamentnou lóžou členov Dolnej snemovne za Robotnícku stranu. Jej založenie roku 1922 vyvolalo veľký rozruch, pretože zjazd, Trade Unions  tj. odbory, previazané so socialistickou stranou  pôvodne vstup do slobodomurárstva svojim členom zakázal !

 

 


illuminatedBimbo
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Tipek   |   ip:188.123.1   |   2010-12-17  (23:37)
50% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Vedeli ste, ze v Rusku pred prichodom komunizmu bolo krestanstvo naortodoxnejsie na svete v tom case? Rovnako aj feudalizmus vrcholil a Rusko bola chudobna krajina tzv. Treti svet.

Komunizmus bol reakciou na na tento utlak. Bol to komunizmus, ktory priniesol 8 hodinovy pracov.cas, zrovnopravnenie zien, ked v Rusku zeny vysli ako prve z kuchyn :)) priniesol social. system, dochodky atd atd. ano zacal velmi kruto Stalinom, ale postupne sa unormalnoval a vytvoril protipol kapitalizmu, cim ho v psychologickej vojne posuval dalej. Dnesne problemy kapitalizmu su aj z velkej casti dosledkom padu komunizmu, ked kapitalisti prestali mat strach z nastupu komunizmu, tak sa spustili .....
Kapitalizmus vie vytvorit bohatstvo a komunizmus ho vie prerozdelit. Komunizmus v Rusku bol predcasne dieta. PRv musi krajina zbohatnut a potom cez socializmus sa stane komunistickou a to bohatstvo sa lepsie prerozdeli. Kazda revolucia, ktora prichadza s velkym humbukom je falosna a tyranov striedaju tyrani, aj ked v si myslim, ze je stale lepsie podporit revoluciu, ako stagnovat. Skutocna revolucia prichadza nebadane v tichosti, tak ako 90% Nemcov nema rado kapitalizmus a nezda sa, ze tam sa chystaju krvave jatka, alebo Trockiovci bubnovali vo vzbury..


Tipek   |   ip:188.123.1   |   2010-12-17  (23:44)
46% hlasovalo = 3  
mínus plus
  A ty autor odhod tie fobie so Zidmy. Zidia prispeli najvyznamnejsie k pokroku ludstva a budme vdacny za ich revolucie. Jezis Kristus bol revolucionar a pochadzal od Zidov, rovnako Marx bol povodny Zid a aj Freud priniesol revoluciu v psychologii, tak ako povodom Zid Einstein priniesol revoluciu vo vede, no a este Ford vystaval USA :))

Ano Zidia ukrizovali J.Krista, ale pozrime sa na mapu sveta co Zapad spravil so Zidmy, dal im kusok puste na Blizkom Vychode, aby pouzil Mohamedanov, bud na pripadny dalsi holokaust, ako pouzili Hitlera, alebo mohli Zidov neprestajne vydierat, lebo bez Zapadu nemaju ziadnu sancu. Zapad mohol dat kusok US zeme Zidom namiesto tej puste na BLizkom Vychode medzi fundamentalnymi Islamcami a svet by bol pokojnejsi, ale so Zidmi znova len chcu vybabrat. Su to Zidia, aj napriek ich povahe ku ktorej boli dokopany, lebo jedina ochrana ako prezit ako Zidia medzi Krestanmi boli peniaze. Krestania maju masy, ale Zidov je malo, no tak preto sa vzdy orientovali na peniaze a treba odpustit ich rigydnej casti populacie, lebo je to velmi potentne etnikum.


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2010-12-18  (00:23)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Vazeny ja som najvecsi odporca komunizmu a jako vidim tak i slobodomurarstva, lebo mojou prioritou je rodina, jej zdrave fungovanie a silna rodinna solidarnost. V kazdej spolocnosti by mala byt na prvom mieste rodina a az potom spolocnost, toto je prirodzene ludske a dane prirodou.

Tipek, ty nevies nic o carskom Rusku. Lebo by si vedel, ze vela ludi vtom case sa zacalo pozerat na Rusko jako na novu Ameriku. Ludia zacali chapat, ze rusko je blizsie a dostupnejsie jak Amerika a keby nie VOSR, tak dnes by bolo rusko najbohatsi a najsilnejsi stat na svete. Moj stary otec rozmyslal emigrovat do Ruska a nie Kanady, len bolsevicka revolucia vsetko zmenila. Ja si myslim, ze elita pouzila Lenina na to aby ich zbavil buducej silnej
Ruskej pritomnosti. Tipek mas pravdu komunisti povzdvihli ruske zeny, dokonca im dali do ruk i kelne a museli tasko pracovat na stavbach co je praca pre muzov. Zatial co zeny makali jak mulice, chlapi sa vynasali v uniformach.


CIA   |   ip:217.112.1   |   2010-12-18  (00:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sí aj ej je tak strašně tajná, že se mi ani nezobrazila. Až za chvíli půjdu na záchod, určitě tm již mají na mne políčeno.


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2010-12-18  (01:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tipek, co im mal zapad dat jaky kus zeme, ked vsetko vlastnia. Ten Izrael je len pre image.


Tipek   |   ip:188.123.1   |   2010-12-18  (01:16)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  otvoreneoci - keby nebolo v Rusku komunizmu, tak ani neexistuju a nie druha Amerika :)) Hitler tam preto vtrhol, lebo ich velmi podcenoval a keby ich nespravil Hitler, tak by to boli AMericania a kapitalisti a vsetko nerastne bohatstvo by vyrabovali. Ty spominas carske Rusko ako blahobyt :)), ved revolucia vznikla tak, ze vojaci boli tak hrozne obleceny a zbedaceny, ze oni spravili tu revoluciu a povedz mi co je to za carstvo, ked ani svoju kostru,cize poriadkove sily tam nie su uspokojene? revoluciu spravili vojaci z biedneho rozpolozenia v akom boli co je prejav najvacsej ubohosti vlady a rozpolozenia statu, ked poriadkove silove zlozky sa postavia proti Carovi.
A co sa tyka zrovnopravnenia zien, kym v Rusku zeny nezacali pracovat, tak v celom svete zena bola iba kuchynska sluzka v tom vyzname som to myslel...


Tipek   |   ip:188.123.1   |   2010-12-18  (01:23)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Trosku zle ma vnimas. Ja nie som za totalitny komunizmus ako tu bol, ale tym ze vznikla psychologicka vojna medzi komunistami a kapitalistami, tak sa vela veci posunuli dopredu. Bez komunizmu, by bol kapitalizmus uplne uplne odlisny, lebo kapitalisti by sa chovali uplne inac. Nestojim ani na jednej ani na druhej strane, ale tak ako keby bol komunisticky svet cely by nebolo dobre, tak problemy nastavaju aj ked ma byt cela moc sveta v rukach kapitalistov, takto sa vzajomne nazvem to strazili.

a co sa tyka Izraela znova si nepochopil moju myslienku. Ked vlastnis ako ty vravis cely svet, tak preco si nevydobili par km puste v Arizone, Oregone v Amerike takych pustnych oblasti je daleko viac ako ten kusok Jahveho zeme :))) naco im to je dobre - jeden stat z 51 americkych statov mal byt izraelsky a zidovsky stat a bolo by vybavene. Zidia vobec nemozu drzat karty v rukach, aj ked istu moc maju, ale stale su v konflikte s fundametalnymi krestanmi..


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2010-12-18  (04:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pan Tipek, nechcel som sa vas dotknut a prijimam vase vysvetlenie. K tomu Rusku, ano Rusko bolo velmi zaostale, len car (skoda na poslednu chvilu) pochopil ze Rusko s tak zaostalym obyvatelstvom sa dopredu nepohne. Preto vtom case sa pripravoval program na priliv emigrantov. Car videl prosperitu Ameriky, ktora bola zalozena na prilive ludi, ktorym Europa bola mala pre ich rozlet. Nie vsetko to boli dobrodruhovia a vagabundi. Slovensku ties velmi pomohla nemecka emigracia, ktory zakladali remesla, lebo Slovaci sa drzali len tej svojej hrudy a podobna situacia bola v Rusku. Slovak aby sa stal remeselnik musel ist do ucnovstva do zapadnej casti Rakusko-Uhorska a z tadial po tovarisovani sa vratil jak majster. Postupne sa rozmohlo zivnosnicenie u nas a pred vznikom VOSR sme v tom smere boli pomerne dost vyspely, ale Rusko bolo daleko pozadu. Vtom case tam bola silna zidovska vstva remeselnikov, len ty si velmi uskostlivo strazili toto pole posobnosti, vcom ties car videl urcity druh monopolu a tym sa rozhodol ozivit rusko o priliv novych ludi a tym i myslienok. Keby ze to vyjde jak to bolo v plane, ja Rusko skutocne nemusim, ale mozem tvrdit zodpovedne zeby to bol najbohatsi stat sveta. Komunizmom ich pokazili na dvesto rokov a to sa neodvazim tvrdit, ze ci ich dobehnu o tych sto rokov.
K Izraelitom, ty vobec nesnivaju o svojom state niekde v USA, alebo inde na svete. Rozhliadni sa okolo seba kazdy jeden vlastnia a ovladaju. To ze maju Davidovu zem to chceli pre image.yosarian   |   ip:92.52.22.   |   2010-12-18  (10:59)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Cely problem Ruska bol,v tom ,ze,ako posledne zrusilo nevolnictvo, narod bol nevzdelany, slaby priemysel, jednoducho boli pozadu oproti Europe o sto rokov,Lev Tolstoj, Maxim Gorkij, tych treba citat,aby clovek pochopil v ,ako stave sa vtedajsie Rusko nachadzalo, Bolsevicku revoluci spravil Lenin s 50 ludmi, tam uz bola taka Anarchia a Zufalstvo,totalny pad spolocenskeho zriadenia...., neskor sa to pretavilo do 2 roc.obcianskej vojny, nase legie...

Komunizmus vznikol v Ceskom Tabore medzi Husitmi,neskor Parizska komuna,....
dnes su to Izraelske Kibuce, iba z dola a na dobrovolnej baze sa da vybudovat, socializmus je najspravodlivejsi a najludskejsi spolocensky system,ale musi byt budovany na spravodlivej baze.


yosarian   |   ip:92.52.22.   |   2010-12-18  (11:12)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  pre ot.oci - Rusky Car pustal Zap.remeselnikov aj Nemeckych kolonizatorov tzv Povolosky Nemci...., uz Peter Velky sa inspiroval Europou a spravil s Ruska Velmoc, cely problom bol v tom,ze Russka slachta sa nerada zbavovala svojich vysad, drzali nevolnictvio, tym padom sa nerozvijal priemysel a stat bol zaostaly, samozrejme trba brat do uvahy,aj historicky vyvoj to jest Mongolska,Tatarska okupacia Ruska,drancovanie....

RUSKO ma velku prespektivu,len si to sami RUSI musia uvedomit.


slnecnica   |   ip:87.197.10   |   2010-12-18  (11:21)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Precitajte si "Protokoly sionskych mudrcov" a tam pochopite, co to je komunizmus a vobec, kde sa ubera tento svet, alebo lepsie, kde by sa chcel uberat tento svet pod vladou NWO a antikrista, ktory sam bude len takou Kristovou opicou alebo sasom, ktory ho bude chciet zo zaciatku napodobnovat, ale neskor sa prejavy ako naozajstny satan v ludskej kozi. Veru. Nevieme, co to znamena zit pod nadvladou antikrista. Budeme len s laskou a vdakou spomínat na casy, ked vladli lenin, stalin, hitler a spol :-)))))))


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2010-12-18  (15:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  yosarian, tomu aj veris co si napisal o socializme? Ja neoponujem, ze je to krasna idealisticka myslienka, ale apsolutne neuskutocnitelna, lebo nie kazdy pojde do toho z vlastnej vole. Akonahle su vrstvy, ktore su nutene byt sucastou toho spolocenstva, tak potom je to otroctvo. V socializme nedochadza k uplnej sebarealizacii, tento sistem tomu brani, takze je to proti zdravemu rozumu a prirodnym zakonom.yosarian   |   ip:92.52.22.   |   2010-12-18  (16:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V socializme zijes aj ty< ide o to,ako sa prerozdeluje a vytvaraju moznosti, nemyl si socialnodemokraticke(kapitalizmus s ludskou tvarou) zriadenie s utopiou,tzv komunizmom spred 89, bolo to iba centralne riadene hospodarstvo, ktore sa neosvedcilo v takom meritku,uz som tu raz hovoril o tych nalepkach socializmus, alebo spravodlivost,nazvy si to,ako chces podla toho co sy uviedol,v Kanade je ovela socialnejsia a spravodlivejsia spolocnost,riadne zvolena obcanmy Kanady, ako v ost bloku, to ,ze sa Ty to nepaci , no to je hold tvoj problem, lebo este nikto v historii nic lepsie,ako parlamentnu deokraciu ( diktat vetsiny)nenasiel, skus emigrovat do USA, tam to nie je ,az take presocializovane....:)


ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2010-12-18  (16:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zaujimave vypulene oci ,preco su potom v tom tvojom kapitalizme take masove nepokoje ,zeby to boli vrstvy ,ktore su nutene byt sucastou toho spolocenstva nie je kapitalizmus otroctvo.napis ako je to s tymi leopardmi ktory ma vecsiu papulu musi zozrat viac.


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2010-12-18  (17:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Yosarian, pises ze mensina sa podriaduje vecsine. Rad by som vedel kde, kebo sa tam hned prestahujem. Co ja vidim tak vecsina si zvoli svojich zastupitelov, ale mensinou, alebo ak chces elitou je riadena. Je tak co som napisal, alebo sa mylim? Stat ma sluzit ludom a nie ludia statu, korekt? Co je stat a cim najviac dysponuje? Urcite s prerozdelovanim a zavadzanim svojich obcanov od skutocnych problemov ktore nikto neriesi, ale na druhej strane predhadzovanim uplne zbytocnych tem ktore nic neriesia. Pritom vela odbornikov vidi, kde tento svet speje a nikto stym nerobi nic, je tak?
Moja teoria je jednoducha, zobrat statu tu cast pravomoci, ktore vedu k nicomu a ponechat, len policiu, justiciu, skolstvo nizsieho stupna, a vojsko. I do tochto ma moznost elita zasahovat, ale tu narobia mensie zlo. Zakony a hlavne rozhodnutia statu by sa mali robit cez priamu demokraciu. Odvody statu by mali byt minimalne, aby za zminilizovali statne podvody na financiach. Charitu a vsetky tie veci okolo socialnom poisteni nechat na volny trh, ten si to sam najspravodlivejsie zavedie. Jeden priklad za vsetky: Tu v Kanade majitel auta musi mat povinnu poistku na auto. Musia byt poistene vozidla, ktorym sposobis skodu az do miliona dolarov. To znamena roky som jazdil bez nehody a platil som poistku 75 dolarov mesacne. Pred piatimi rokmi som mal maly accident, nedobrzdil som na cervenu a skutocne trochu stukol stojace auto predomnou.
Apsolutne ziadna skoda, len moja SPZ bola trochu sdeformovana. Ta osoba nakolko mala vozidlo z pozicovne volala policiu. Prisiel policajt, mna ani nevipocul, lebo skutocne nebolo kvoli comu, ja sa nevyhovaram ze to nebola moja chyba, len trochu nepozornosti. Co je dolezite momentalne mi vyskocila poistka na 150 dolarov. Teraz rocne zaplatim o tisic dolarov navyse a oni mi to tak budu drzat sedem rokov. Na tomto je jasny dokaz, co je povinne je zneuzivane a na to obcan jak taky len doplaca. Pozri sa ked niekto ma auto, ktore nema ziadnu cenu kvoli comu ma platit poistku? Keby poistenie bolo nepovinne a poistenie by bolo na vlastnej voli, tak tie poistky by boli tretinove, alebo mensie. Tymto stat lobuje s tymi kooperaciami, lebo ked tebe vytiehne peniaze z vacku on ma z toho svoje percento. Na druhej strane ty by si minul tie peniaze i uzitocnejsie pre tvoj prospech a stat by mal svoju ciastku tak ci tak, ale vtom pripade by ta elita bola ochudobnena o jej podiel. Jednoducho co je povinne je nespravodlive, vsetko len na baze dobrovolnosti je spravodlive. Stat ma byt garantorom tvojich prav, ale nema najmensiu pravomoc do nich zasahovat. Ty si mne dal par linkov na prednasky roznych ekonomov, ty hovoria o problemoch, ale ani jeden ich neriesi, ani jeden nedal schemu spravodliveho rozlustenia tejto zahady. Je to povecsinou mlatenie slamy.


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2010-12-18  (18:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vazeny ANONYM, o jakych nepokojoch pises? Niekde prepukla revolucia, alebo si mylis uvedomele prejavi slobodneho obyvatelstva? Slovaci na cele s tebov sa nezmozu na nic, len tak na zvasty pri pive. Kapitalizmus nie je otroctvo, pokial nie je deformovany socialnymi programmy, ktore ho deformuju a zotrocuju produktyvnu vrstvu v prospech darmozracov a povalacov. Anonym, zazil si spravodlive zriadenie? Urcite nie, lebo zatial ani ja, ale preco ho nezazit, preco nemame knemu hladat cestu! Preco vsetci snivate o otroctve, jak afroamericania po zruseni otroctva v Amerike?


Yosarian   |   ip:92.52.22.   |   2010-12-18  (18:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  s tou poistkou som sa dobre pobavil, na SK aj v EU,to funguje na rocnej baze,ak sposobis poistnu udalost a nahodou ti dvihnu sumu,tak ides po roku ku konkurencii a npr objem 1.3 je rocna suma 70 eur, v kanade dost prehnane (mate sa co ucit), o rieseniach som co to uviedol,....... ..............nekradnut..............nekradnut....... bohaty bohatnut s mierrou....


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2010-12-18  (18:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM, cely den hladam o vcerajsej tichej demonstracii, ktoru nejaky exot propagoval mesiac na roznych strankach. Rad by som sa nieco dozvedel od teba, kolko tisic vas tam bolo, alebo si sa zabudol na pive a zvastal? Alebo nedajboze tisko sedel v kute a zapisoval kto co povie pre buducu STB?


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2010-12-18  (18:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Yosarian, tu v kanade ja sa nazucastnujem volieb, lebo ktokolvek je zvoleny vedie tu istu politiku, neriesi to nic. Zmenit inu poistovnu je jak stupit z blata do kaluze tu v Kanade. Ja by som vedel zaviest skutocnu demokraciu a slobodu, to len by ma politici zneskodnili skor jak by doslo k volbam.


Yosarian   |   ip:92.52.22.   |   2010-12-18  (18:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nuz neostava ti nic ine ,ako zucastnovat sa Kanadskych webových diskusii,nabadat tvojich spoluobcanou,aby rozmyslali o spiatocnickosti vasho systemu :)


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2010-12-18  (18:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Yos. tu ties nad niektorymi vecami a zakonmi by sa pozastavil zdravy rozum. Napriklad casto sa stava, ze obete sexualneho nasilia si na to spomenu niekedy po tridsiatich rokoch, ked dotycny je dobre zazobany. Jak stym zili tridsat rokov ja tomu nerozumiem, ale bez problemov tento chory justicny sistem z toho spravi aferu. Tu nemusi poskodeny dokazat tvoju vinu, ale ty musis dokazat svoju nevinu a nikto nikoho nestiha za krive obvinenie. Aj tu je toho dost na reformy ver mi. Pre mna vzdy mensie zlo je Kanada.


Yosarian   |   ip:92.52.22.   |   2010-12-18  (18:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   je take porekadlo - od dobroty sa aj psy besnia-, vescina SK by rada mala Vase problemy, ....


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2010-12-18  (18:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To ti verim a ja som rad ze mam len take.


ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2010-12-18  (20:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vazene oci napriklad toto http://nezavisli.blogspot.com/2010/12/nepokoje-ohen-hnev-pri-proteste-proti.html


illuminatedBimbo   |   ip:95.103.79   |   2010-12-18  (20:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mno ...Ako iluminat a osvieteny "Penis of the Dragon" by som na zaklade spisu iluminata a komunistu Adama Weishaupta neskor K.Marxa a dalsich nastrcenych figuriek ,riesil len svoje plany ako rozsirit svoju neobmedzenu moc do celeho sveta...to ze zlyhal Lenin ,ze nerozsiril cervenu propagandu do celej europy, mohol este zachranit Hitler...bohuzial zlyhal i on...mozno vysoke financnictvo bude mat uz konecne uspech a dotiahne nase plany tam kde to potrebujeme...samozrejme zidov ktory sa dobrovolne nevratia do svetej zeme izraela caka za zradu "holokaust" tak ako naposledy ked neposluchli!


interbulo   |   ip:88.212.36   |   2010-12-18  (21:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dúfam, že som si článok aj pojednanie pod ním dosť pozorne prečítal! Debata, väčšinou nejde k jadru článku, točí sa, ale málo, odvádza od pozornosti. Neviem, či to nie je zámerné! Jedná sa o moc Židovských elít v dnešnom a aj v budúcom Svete. A tu si treba dať pozor, áno komunizmus, nemecký nacionalizmus, taliansky fašizmus a vôbec, rôzne izmy v 20.-tom storočí presadzovali predsa z vyššieho princípu to, čo hlásajú konšpiratívne Sionské protokoly! Všetko je to prašť, ako uhoď, povedané česky!Jasné, ako facka, len ten, kto je vážne slepý a hluchý, neporozumie! Takže, tak, vážení priatelia! Nie Židovský národ, ale ich špička, ktorá ovláda Peniaze Sveta od FED-u, po MMF, SB a podobných inštitúcií, k OSN, NATO a podobné organizácie, sú to Ilumináti a ich odnože, murári čo slobodne murujú Svet, ako sa im zachce, nie ako to ľuďom vyhovuje! No, čo už, sksúme sa zamyslieť, čo s tým, ako zachrániť naše deti a ďalších svojich potomkov od otroctva práce rúk aj duše pre nich!


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2010-12-18  (23:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vazeny ANONYM, ten link co si mi tal je len anglicky narodny sport, tym musi prejst kazda generacia, aby mala naco spomynat. Podobne je to i vo Francii alebo Nemacku. Na Slovensku to mas ties, len trosku svojrazne. Sam vies kolko povstani a vzbur sa odohra v krcmach po celom Slovensku denne. V kuse tam vesaju kapitalistov a na druhy den zase komunistov, zalezi od toho jako si vypiju. A propo moj nazor na tych studentov, ja by som im dal zaplatit cele studium, stat by to nemal dotovat. Predsa ja nie som povinny platit niekomu skolu a buducnost. Co ja mam z toho? Pred mesiacom som si bol dar spravit styri inplant do ust a za jednu hodinu a petnast minut roboty som zaplatil $6500.-. Ten doktor mi nezlavil ani peny za to, ze vystudoval i za moje peniaze. A to ma este budu stat korunky dalsich 6000 dolarov. Vies kolko pita priemerny pravnik na hodinu? Tu v kanade je to $350.- a taky skutocne dobry zlahka i $600 na dhodinu. Ja nevidim dovod preco by si nemali platit cele studium. Doktori so sukromnou praxou okolo miliona rocne.
Vazeny interbulo mas pravdu, poniektory zavadzaju trosku od temy. Ked lud chce zobrat vladu a moc elite, musi zobrat moc vladnym zlozkam, aby ich elita nemohla zneuzivat na vlastne ucely. Ja to zdoraznujem v kazdom prispevku, ze sa ma okliestit moc vladnym instituciam a ma sa prejst na priamu demokraciu. Len niektory exoti snivaju o socialistickej, alebo komunistickej spolocnosti. Este nezhodili okovy z ruk a uz pchaju hlavu do chomuta, ja ich skutocne nerozumiem.


illuminatedBimbo   |   ip:95.103.79   |   2010-12-19  (09:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na druhej strane ,ked budete chudobni a Stat vam zabezpeci vzdelanie zalozene na propagande ,nie na pravde tak z vas vyrastie clovek tuziaci po spravodlivom prerozdeleni statkov socialne-komunisticko uvedomeleho...
Tym ale zas neobhajujem Kapitalizmus...


interbulo   |   ip:88.212.36   |   2010-12-20  (21:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  p.otvorené oči! Ja im rozumiem!Boja sa stať Slovenom, človekom, ktorý si váži svojich predkov a ich poučenia!Celé je to o tom, boja sa dospieť a prevziať zodpovednosť za seba a svojich potomkov! Len, aby dospeli dostatočne skôr, kým nie je neskoro!!! Toto nie je kritika, toto je skôr výzva...pre mladých, aj keď veľa ich je osvietených a tým, všetka Česť!


ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2010-12-22  (17:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vypulene oci,priama demokracia nikdy nebude a ani nemoze byt v sisteme kde uroven prezitia je postavena na velkosti kopy co si nahrabes.ludia s velkou kopou vzdy skorumpuju
celu tu politicku zberbu,ktora instinktyvne citi ze aby prezila musi mat vecsju kopu a kazde rozhodnutie robia tak ze sleduju zaujmy tych co ich podplatia,alebo
svoje vlastne a je to pekne ked sa niekedy zhodnu aj so zaujmami spolocnosti.
a pre bula vziat tu zodpovednost na seba to mislis tak ako ked ty milionari co dostali od zadlzenych statov stovky miliard na zachranu svojich krachujucich podnikov?,alebo to
ked pracujuci ma dvoj mesacne odstupne a politicky opiciak v eu parlamente ma kolko mesiacov,alebo rokov a preco aby neutrpel sok zo straty prijmu.
kazdy s trochou rozumu pochopil ze tu mame socializmus pre bohatych, ktory zaplatia ostatny celkovym upadko spolocnosti ,ktory vidim celych 20 rokov budovania demokracie.
miso   |   ip:96.30.14.   |   2010-12-23  (13:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  aj komunizmus bol pre nas dolezity.bolo to v zaujme boha.


interbulo   |   ip:88.212.36   |   2010-12-25  (08:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonym, ono je to ťažké, priama demokracia môže existovať, hádam v kmeňovej spoločnosti, aj keď, asi ani tam...systém je príliš zložitý!Mal by fungovať tak, aby, všetci, ktorí k spoločenstvu patria, boli spokojní! Je jasné, že sú nespokojenci, ktorí nikdy spokojní nebudú, ale je asi kritické množstvo ľudí, ktorí keď sú v pohode, tak udržia spoločnosť v poriadku, rešpektujúca potreby skoro všetkých. Dnes to tak nie je a zrejme ani nikdy nebude, pretože k vláde sa väčšinou dostávajú psychopati, ktorým samozrejme chýba empatia...a o tom to celé je, slušný do politiky nejde, alebo, ak ide, tak rýchlo z voza vystúpi, keď zistí, o čom to je! Takže nakoniec niet toho, kto by robil politiku v prospech celej a prosperujúcej spoločnosti.Potom je to len o záujmoch a bohatnutí jednotlivcov, ktorí to v politike vydržia. Čto délať?


illuminatedBimbo   |   ip:95.103.79   |   2010-12-25  (10:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Socialny komunizmus v ktorom zijeme je proti zakonom univerza,a demokracia je nastrojom antikrista .Musime si uvedomit ze univerzum je suhrn zakonov ktore musime poznat aby sme nemuseli vymyslat iluzorne teda imaginarne zakony a systemy podla ktorych sa nam zda ze mame zit ,teda nase zvratene predstavy ako by mal system v ktorom zijeme vypadat!
Davajte si pozor vsetko je uplne inak!


Ichthys . rosidelu89   |   ip:85.237.22   |   2011-12-23  (14:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nebojte sa, Pán je s nami! Konečne nám aj nasnežilo. Všetkým pekné prežitie sviatkov narodenia KRISTA pána.


Ichthys . rosidelu89   |   ip:85.237.22   |   2011-12-23  (14:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  I esus - Ch ristos - Th eos - H y os – S ótér = Ježiš Kristus Boží syn spasiteľ
Exodus 20, 1-26
„Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať!“

Boh Židov i kresťanov je totiž Duch a všetko čo tvorí svet vrátane Slnka a hviezd je jeho dielom, nie božstvom...


Pandemonium . darujete36   |   ip:78.98.160   |   2011-12-23  (14:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lepšie znie toto:" Anaal nathrakh, urthvas bethad, dokhjel djenve..." (Excalibur) :- D


bublinka . pahequji50   |   ip:91.127.58   |   2011-12-23  (14:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tato diskusia mi pripada trochu na vode.Tieto ekonomiky sa nedaju porovnavat,Rusko nikdy netlacilo petrodolare.


pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2011-12-23  (15:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Určitá spojitosť medzi liberálnymi názormi a komunizmom tam v tej dobe bola , lebo ľudia sa potrebovali zbaviť šľachty . Vtedy ešte mnoho ľudí netušilo ako sa to môže zvrhnúť . V každej spoločnosti sa nájdu hajzli , ktorý chcú všetko zneužívať pre svoj prospech a tak aj keď to mnohý mohli dobre myslieť , nemožno čakať , že to nikto nezneužije . Výsledkom boľševickej revolúcie bolo , že namiesto tých , ktorý mali byť potrestaný , potrestali mnoho dobrých ľudí , ktorý si to nijak nezaslúžili .diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


šesť + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


EVROPŠTÍ VŮDCI SE DĚSÍ REVOLUCE


 - EVROPŠTÍ VŮDCI SE DĚSÍ REVOLUCE2013-05-30  (10:42)  |  Európa
Německo se děsí revoluce, pokud Evropa zavrhne model blahobytu… Německý ministr financí Wolfgang Schaeble v úterý varoval, že neúspěch v boji proti nezaměstnanosti mládeže by mohl Evropu rozervat na kusy a zavrhnout model blahobytu tohoto kontinentu ve prospěch tvrdších amerických standardů by zažehlo revoluci. Německo spolu s Francií, Španělskem a Itálií podporovalo naléhavé akce k záchraně generace mladých Evropanů,

LISABONSKÁ SMLOUVA VE SROZUMITELŠTINĚ:


2013-05-19  (12:22)  |  Európa
1) Německo si v Evropě bude dělat co chce. Běda, jestli ne.


Španělsko dávno za hranicí smrti


2013-05-07  (09:16)  |  Európa
Dva nejděsivější grafy nezaměstnanosti všech dob. Španělsko je ve velké krizi, a ta je jednou z nejděsivějších věcí, které jsem kdy viděl.


Těžká hra EU: ‚Přichází další konfiskace bohatství‘


2013-05-03  (09:06)  |  Európa
Bez pochyby dojde k dalším konfiskacím bohatství… Střadatele a investory v Evropě čeká další „konfiskace jejich bohatství“, jelikož tento kontinent se potýká s řešením problémů se společnou měnou, řekl šéf banky… Evropští politici se uchýlí ke „snadnému řešení“, radši vezmou bohatým peníze, než aby ve snaze poradit si s problémem zadlužení kontinentu zvedali daně a krátili výdaje, řekl Lars Christensen, šéf Saxo Bank. – UK Telegraph


MERKELOVÁ EVROPĚ: „PŘIPRAVTE SE VZDÁT SE SUVERENITY“


2013-04-24  (09:09)  |  Európa
Tsunami likvidity, které začalo v září 2012 v budově Marriner Eccles, a pokračovalo vlastní expanzí kvantitavního ulehčování BOJ epických rozměrů před třemi týdny, už poskytlo Evropě podnět, aby před sebou zase kousek kopala mrtvolu svých neřešených problémů k nevyhnutelnému rozpadu po dobu o pár měsíců delší, ale trh pomaličku, ale jistě, začíná už prokukovat ty umělé hodnoty natlačené do italských a španělských dluhopisů, tažené recyklovaným financováním od ECB přes bankovní a repo sazby a samozřejmě přivezenou japonskou hotovost, a krizové podmínky se tudíž s duněním už vrací.


Nigel Farage: Tahle EU je nový komunismus


2013-04-19  (09:29)  |  Európa
A jaká ironie, když ruský premiér Dimitrij Medveděv zhodnotil vaše činy a řekl: “Můžu to srovnat jedině s rozhodnutími, která činili sovětští politici.” Tahle Evropská unie je nový komunismus.


Budoucnost EU a jak v ní přežít


2013-04-07  (23:35)  |  Európa
Jsem euroskeptik! Nevěřím na světlé zítřky, které nám EU připraví. Nevěřím ve výhody společné měny. Nevěřím v blahodárné účinky přerozdělování a regulace a nevěřím ani na globální oteplování. Bohužel. Jsem ekonom a podnikatel. Zamýšlím se nad tím, jak se bude vyvíjet evropská i světová ekonomika. Jak zajistím důstojný životní standard pro svou rodinu a jak je uživím v dobách nejhorších. Nemám však křišťálovou kouli. A tak se jednak dívám zpět do historie a jednak studuji principy, podle kterých se přírodní, ekonomické a sociální zákonitosti řídí.


Bankovní loupež startuje hlubokou depresi


2013-04-05  (09:48)  |  Európa
Ta verze je zdánlivě betonová. Tím víc je však v reálu matoucí. Míní, že „kyperská konfiskace hotovosti“ dolehne hlavně na „bohaté jedince ruské provenience, vyhýbajícím se daním“, píše Tyler Durden na Zero Hedge. Právě ti ovšem patří do sorty, postižené ze všech nejméně. Většina „těch nejbohatších a s nejlepšími konexemi“ už totiž přísné restrikce obešla.


O budúcnosti Európy rozhodnú sporitelia


2013-04-03  (09:23)  |  Európa
Cyperský kompromis dopadol naozaj „zaujímavo“: 5 miliárd eur skonfiškovaných vkladov s možnosťou výmeny za akcie bánk a 10 miliárd eur ako finančná pomoc… a k tomu tradičné úsporné opatrenia.


Takhle se cítíte, když vám globální elita zkonfiskuje životní úspory


2013-04-02  (09:06)  |  Európa
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „prachatí evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Kypr zavádí internetovou měnu Bitcoin


2013-03-28  (09:07)  |  Európa
Země, která zažívá vážnou hospodářskou krizi, spustí bitcoin-bankomaty. Tohle hlásí portál „Now This News“. Místní orgány počítají se zavedením měny, která se používá pro on-line nakupování, hlásí RT.


Kyperští střadatelé to mají za sebou, kdo bude další?


2013-03-28  (09:06)  |  Európa
Když se o Kyperské krizi začalo mluvit před třemi týdny, prvotní návrhy na zdanění byla uváděná v procentech. I tak se mluvilo o pohromě, jelikož do té doby nemyslitelné bylo vysloveno a to, že v západně demokratických zemích by se mělo brát lidem kvůli problémům přetrvávající dluhové krize. Banky, které byly vtaženy do záchrany Řecka


Nejabsurdnější nařízení a nápady EU. Známe vítěze


2013-03-22  (09:42)  |  Európa
V rámci ankety o Nejabsurdnější bankovní poplatek jsme se rozhodli vyhlásit i podkategorii – Nejabsurdnější nařízení či nápady z EU, říká Patrik Nacher. Vedla nás k tomu poslední událost, kdy EU plánuje přijmout kvóty pro ženy ve vedení evropských firem. Do konce roku 2012 mohli lidé nominovat absurdity z dílny EU, ale i ze strany našich politiků a úředníků. A do konce února 2013 pak mohli návštěvníci webu hlasovat o 19 navržených absurditách. Prvnizpravy.cz informuje finanční poradce Patrik Nacher.


Co dál v Evropě: Kontrola kapitálu


2013-03-21  (09:09)  |  Európa
Teď je už i těm nejnaivnějším pozorovatelům bolestně jasné, že odteďka, když je Kypr oficiálně „nenapravený“, je pro Evropu největší hrozbou to, co by se stalo kdyby … po novém otevření kyperských bank – je zaplavily výběry z účtů, co vytáhnou 10% úspor, jak dnes varoval centrální bankéř této země, nebo 20%, 50% anebo úplně všechno? Je jasné, že někteří nebo všichni zahraniční „oligarchové“ konta rychle vyberou


RUSKO MŮŽE CHTÍT VÝMĚNOU ZA VÝKUP Z DLUHŮ KYPERSKÝ NÁMOŘNÍ PŘÍSTAV


2013-03-21  (09:05)  |  Európa
Pokud chcete vědět, proč je EU nervózní z kyperského vyjednávání o výkupu z dluhů s Ruskem, podívejte se dále do této Ekatrimerini zprávy o stavu vyjednávání mezi těmito dvěma zeměmi. Je pravděpodobné, že Rusové požádají o nějakou formu kompenzace za takovouto investici. Námořní přístav na Kypru pro ruskou flotilu a přístup k zásobám zemního plynu této země patří mezi ty odměny, o které může Moskva usilovat.


Vzkaz Nigela Farage Evropanům: “Vyveďte své peníze pryč, dokud ještě můžete”


2013-03-20  (09:04)  |  Európa
V prvním televizním vystoupením Nigela Farage od oznámení kyperské daně z bohatství si tento Angličan nebere žádné servítky. I po všech těch letech a s veškerou jeho zkušeností se zoufalou bídou vůdcovství Evropské unie „si nikdy nemyslel, že by se mohli uchýlit i ke kradení peněz lidem ze spořících účtů.“


Kyperská krádež


2013-03-19  (10:00)  |  Európa
O víkendu se udála i v našich socialistických končinách nevídaná věc - EU nutí kyperskou vládu mimořádně jednorázově zdanit všechny vklady na místních účtech[1], aby sama poskytla svoje (rozuměj: daňových poplatníků v EU) peníze na záchranu této země.


ROZHOVOR: NIGEL FARAGE O EU, UKIP A VELKÉM PROBUZENÍ V BRITÁNII


2013-03-04  (09:03)  |  Európa
Přinášíme exkluzivní interview s Nigelem Faragem, které vedlo Daily Bell. Nigel Farage je zakládajícím členem Strany nezávislosti UK, která byla založena v září 1993. Je členem Evropského parlamentu za oblast Jihovýchod a je vůdcem parlamentní strany v rámci parlamentu EU. Ústředním cílem této strany je zaprvé stažení UK z Evropské unie a zadruhé obnovení vlády nad Británií opět prostřednictvím Parlamentu.


Protestujúci Bulhari: "Zahájte proces voči každému, kto je zodpovední za drancovanie krajiny po roku 1989!


2013-02-27  (09:21)  |  Európa
Desítky tisíc Bulharů se sešly v celonárodním protestu proti chudobě, vysokým cenám energie a korupci. V neděli pod heslem „Pojďme zapálit monopoly" obrovské množství lidí vyšlo do ulic v různých částech Bulharska, včetně hlavního města Sofie, a vykřikovali „zbabělci", „mafie" a „máme hlad" a „chceme také financování od EU." Odhaduje se, že se 20 tisíc lidí shromáždilo před parlamentem a centrální bankou, aby daly najevo své frustrace. „Kde je Bojko? Hraje fotbal, jak to dělá vždycky v neděli? Jeho země je v plamenech, ale hasič (což ej Borisova profese) číslo jedna není nikde vidět....," řekl jeden z vůdců protestu Yanko Petrov.


Ako vnímam Nemcov?


2013-02-17  (09:07)  |  Európa
Veľké značky ako BMW, wolkswagen a Bosh, úspešná ekonomika a technologický pokrok po druhej svetovej vojne. V stredoveku údajne až 30 percent obyvateľstva slovenska hovorilo po nemecky. Potomkovia týchto karpatských nemcov nikde neodišli, nevymreli žijú tu, len hovoria po slovensky. Nenechajme sa však zmiasť.


EU pozměňuje minulost aneb 1984 v praxi


2013-02-08  (10:35)  |  Európa
Evropská unie se uchýlila k nejhorší praxi popsané v Orwellově románu 1984. Přečtěte si tento závažný text, který odhaluje, jak EU pozměňuje oficiální dokumenty a mění minulost. Lež=Pravda.


Dědicové Geobblese jsou miliardáři, vlastní polovinu koncernu BMW


2013-02-04  (09:21)  |  Európa
Potomci nacistického ministra propagandy Josepha Goebbelse drží téměř 50 procent koncernu BMW. Rodina si měla podle deníku Jerusalem Post přijít k bohatství z části i v koncentračních táborech. Harald Quandt měl na jaře 1945 jen 23 let. Jako důstojník vzdušných sil byl vězněn v libyjském přístavu Benghází. Tam dostal dopis na rozloučenou od matky, Magdy Goebbelsovy, manželky ministra propagandy a jednoho z nejvlivnějších mužů Hitlerovy Třetí říše Josepha Goebbelse.


Island porazil Unii: Dluhy zaplatí banka


2013-01-31  (09:09)  |  Európa
„Naprosté vítězství“, tak hodnotí list Frettablaðið verdikt Soudního dvora Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), který ve sporu mezi Islandem a Evropskou komisí rozhodl ve prospěch Reykjavíku. Komise žalovala Island proto, že podle ní neměl v roce 2008, kdy zkrachovala největší soukromá banka v zemi Landsbanki, odmítnout vyplatit nizozemským a britským klientům banky Icesave, internetové pobočky Landbanki v Nizozemsku a v Británii, jejich vklady.


David Cameron proti účasti Nigela Farage v televizních debatách


2013-01-22  (09:06)  |  Európa
Britský premiér David Cameron minulý pátek, 18. ledna, zopakoval svůj požadavek na to, aby Nigel Farage, předseda Strany za nezávislost Spojeného království (United Kingdom Independence Party, UKIP) byl vyloučen z televizních debat předsedů politických stran před dalšími parlamentními volbami.


Čo nové v Grécku?


2013-01-21  (13:55)  |  Európa
Posledné týždne bolo trochu tichšie okolo Grécka. Niet sa čomu čudovať, veď dostali vyše tridsať miliárd eur (takmer celý dlh Slovenska) a to bude na chvíľu stačiť. Slovo „chvíľa“ treba brať v tomto prípade doslova, lebo už sa objavujú prvé hlasy, že sa treba zamyslieť na ďalšími peniazmi pre Grécko. Medzinárodný menový fond sa nechal v piatok počuť, že Grékom bude treba 9,5 miliardy eur, samozrejme, navyše ku všetkému, čo doteraz bolo zaplatené či prisľúbené.


Po celom Grécku sa objavujú alternatívne meny k euru


2013-01-11  (09:12)  |  Európa
Bol to náročný deň na trhovisku v centre Volosu. Angeliki Ioanitou predala slušné množstvo olivového oleja a mydla, zatiaľ čo jej priateľke Marii sa darilo pri predaji koláčov. Ani jedno jediné euro však nezmenilo svojho majiteľa - žiadny zo zákazníkov sa v toto sychravé dopoludnie neunúval priniesť so sebou peniaze. "Je to všetko o výmene a solidarite, vypomáhaním si v týchto ťažkých časoch," vysvetľuje Angeliki. "Mohli by sme povedať, že mnoho z nás sníva utópiu o živote bez eura." V tomto uponáhľanom prístavnom meste na úpätí Mount Pelion, v centre gréckej najúrodnejšej roviny, domáci prišli s novým spôsobom, ako sa vyrovnať s úspornými opatreniami


20 faktů o kolapsu Evropy, které by každý měl znát


2013-01-10  (09:22)  |  Európa
Ekonomické sesypávání Evropy se zrychluje. I když média mainstreamu nepřestávají vykřikovat, že finanční krize Evropy byla „zažehnána“, z Evropy přicházející ekonomické statistiky pokračují ve zhoršování. Aktivit výrobců v Evropě měsíc za měsícem ubývá, nezaměstnanost v eurozóně zase prorazila další fungl nový rekord a oficiální míry nezaměstnanosti jak v Řecku, tak ve Španělsku jsou daleko vyšší než vrchol míry nezaměstnanosti ve Spojených státech během Velké deprese ve 30. letech.


Marshallův plán


2013-01-08  (09:07)  |  Európa
Po druhé světové válce byla Evropa v troskách. Hospodářská situace v Evropě byla zoufalá. Do toho ještě přišlo hrozivé sucho v roce 1946 a nesmírně krutá zima v roce 1947. Ve zničené Evropě, kde byly desítky milionů lidí bez práce, se lidé radikalizovali. Nejhorší situace byla v Německu.


Von z EÚ a eura, von z NATO


2013-01-04  (08:55)  |  Európa
Švajčiarsko sleduje more EÚ, ktoré ho obklopuje, a spoločnosti, ktoré sa v ňom topia, už iba s neveriacim potriasaním hlavy. Robí si veľké starosti z toho, čo sa zo susediacich krajín stalo. Po 40 rokoch "spoločného trhu" je situácia skutočne zlá a klub sa postupne zmenil na nafúknutý, byrokratický a diktátorský útvar, kde aparátčikovia v Bruseli svojimi rozhodnutiami dusia 27 krajín. Sme svedkami doteraz nevídanej deštruktívnej krízy, ktorá ožobračuje všetkých občanov EÚ.


Nigel Farage: Čeho je moc, toho je příliš


2012-11-29  (08:53)  |  Európa
Nigel Farage: Čeho je moc, toho je příliš


Bilderberg svolává mimořádnou schůzi v Římě, aby zachránil vládu Maria Montiho


2012-11-16  (13:50)  |  Európa
Média v Itálii hlásí, že byl řídící výbor Bilderbergu [viz seznam členů] svolán na mimořádnou schůzi v Římě, aby diskutovali rozvíjející se evropskou krizi a jak zachránit svého muže v Itálii, Maria Montiho.


Protesty v Polsku: Tisíce lidí, vodní děla a slzný plyn (VIDEO)


2012-11-14  (09:14)  |  Európa
Protesty v Polsku a naše média opět mlčí. Tisíce mladých lidí v centru Varšavy zaútočili dlažebními kostkami a lahvemi na policisty během pochodů v Den nezávislosti. Polská policie zareagovala použitím slzných plynů a vodními děly. Při protestech bylo zraněno 18 lidí, z nich bylo osm policistů. Tři příslušníci bezpečnostních složek mají vážná zranění.


Ďaľšie z Európy...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Torontské protokoly (podľa novinára, ktorý ich uverejnil) dokazujú že plán vytvorenia Nového Svetového Poriadku (ďalej NWO) sa zosnoval už pred niekoľkými desaťročiami, napriek tomu, že pojem New World Oorder „legalizoval” 11.9.1990 vo svojom prejave prezident USA Busch starší. Úzka skupina ľudí, ktorá sa usiluje o vytvorenie NWO svoje „ako na to?“ zaktualizovala už pred najmenej 45 rokmi, čím vytvorili scenár na najbližšie roky.


Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Menová vojna: Aké sú skutočné ciele ropného embarga Európskej únie voči Iránu?

Proti komu je v skutočnosti namierené takzvané „ropné embargo voči Iránu“ zo strany Európskej únie? Táto otázka je mimoriadne dôležitá z geopolitického hľadiska. Teherán odmieta nové opatrenia EÚ voči Iránu ako kontraproduktívne a taktiež varuje členské štáty Európskej únie, že ropné embargo EÚ voči Iránu ublíži týmto štátom a ich ekonomikám oveľa viac ako Iránu.


Zavádzajúce štatistiky!

Slovenská VS Švajčiarska demokracia

„Transparentný“ Galko.

Konferencia SSI Korene - Doc.Ing. Peter Staněk, CSc

Som proti tomu, aby pápež v tomto roku navštívil ...

Archív

Ako také ovce

To bolo prvé, čo som si pomyslel, keď som včera videl Fica, Dzurindu, Mikloša a Radičovú v jednom šíku, ako sa hrajú na veľkých Európanov. Neverím vlastným očiam a ušiam, keď týchto ľudí, ktorí už dávno mali byť na politickom dôchodku, vidím a počujem. Fico ešte donedávna mal plné ústa národnoštátnych záujmov, Dzurinda s Miklošom ani nie pred dvomi rokmi odmietli pôžičku Grécku a Iveta Radičová len tri dni dozadu navrhla referendum v prípade zásadných otázok.


Prednáška o peniazoch a peňažnej politike

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Hlinové vystúpenie v parlamente

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Odhalenie kampane Bohatšie Slovensko


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.4162 s