23. September 2019
    
Pravda o „The secret“ - Dolezite.sk

Pravda o „The secret“


  2010-05-08  (15:41)  |  Zo sveta
  50% hlasovalo = 2  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Pravda o „The secret“

 Proč „zákon přitažlivosti“ prostě nefunguje tak,
jak vám říkají knihy a učitelé úspěchu..

Ross Bishop

Dostal jsem nedávno e-mail od jedné ženy, která trpěla oboustranným
odnětím prsu. Napsala:
Máte nějaký názor, proč se mi to přihodilo? Bylo pro mne velmi obtížné
vypořádat se s tím, co učí v „The Secret“ a celou tou vírou Sjednocené
církve a tím, že si vytváříme nemoc prostřednictvím negativních
myšlenek, protože jsem na uzdravení svého života pracovala těžce a
poslední dva roky jsem žila s radostí.
Po několik měsíců mi lidé volali nebo jsem dostával e-maily od lidí,
kteří byli vzteky bez sebe kvůli vinu vytvářejícím zprávám obsažených ve
videu „Tajemství“. Těmto lidem bylo řečeno, že:

… ve skutečnosti vytváříte vy, tak či onak, tím, že na něco soustředíte
pozornost. Váš život bude výsledkem toho, kam v převážné míře směrujete
vaši pozornost.
To je vzkříšení zdiskreditovaného „zákona přitažlivosti“ podstrkovaného
učiteli new age, organizátory MLM a reklamy na rychlé zbohatnutí v
nemovitostech. Myšlenka je jednoduchá: na co zaměříte svoji pozornost,
to se bude manifestovat ve skutečnosti.

Podle „Tajemství“ a některých učitelů úspěchu, pokud si chcete zadovádět
s Danielem Craigem nebo Selmou Hayek nebo být bohatý nad rámec vašich
nejdivočejších snů, vše, co musíte udělat, je poslat 34,95 dolarů
producentům „Tajemství“ za jejich CD a pak přeladit vaši pozornost tím,
že budete myslet vážně na to, co chcete.

Druhou stranou mince je, že když to nefunguje, je to vaše vina. Pokud
nezbohatnete a nebudete úspěšní, neudělali jste to správně nebo jste se
dostatečně nemodlili (nebo jste nečetli správnou knihu či si nekoupili
správné CD). Pokud to nepomůže, můžete producentům „Tajemství“ poslat
dalších 49,95 dolarů za jejich tajnou džinovu lampu.

A pokud máte dostatečnou smůlu a dostanete rakovinu nebo onemocnění
srdce, je to vaše zodpovědnost, protože jste to očividně podělali a tuto
realitu jste si pro sebe vytvořili.

Zákon přitažlivosti pochází od části komunity new age, která žije v zemi
Oz a opravdu nechápe, jak vesmír funguje. Tito lidé se zjevně nezajímají
o škody, které způsobí, nebo o lidi, kterým ubližují tak dlouho, dokud z
nich a jejich bolesti mohou vyrazit prachy, a živý se vždy přítomným
lidským přáním nalézt kouzelný způsob cesty ven z životních problémů.

Učení, že „na co soustředíte pozornost, to se manifestuje v realitě“ je
tak, jak je prezentováno, nepravdivé a jde o závažné nepochopení
způsobu, jakým vesmír funguje.

Bůh je neskutečně soucitná bytost, která pro nás vytvořila perfektní a
mocný způsob, jak dosáhnout osvícení. Tento transformační proces známe
jako život. Osvícení je přirozený stav, který nastane, když vyřešíte
vnitřní disharmonie, které vás drží ve vašem egu a mimo božský vesmír.
Život je o vyřešení vašich vnitřních disharmonií.

Jste na Zemi, abyste se naučili žít z božského vesmíru, a bolestivé
události vašeho života jsou vytvářeny vašim vnitřním nesouladem. To, co
se ve vašem životě stane, je určeno silami daleko většími, než pouhé na
egu založené přání proslulosti, bohatství nebo dokonce potěšení.
Události a okolnosti života nepřichází ani aby vás odměnily, ani aby vás
potrestaly. Přichází učit.

Bez ohledu na to, v co věří někteří stoupenci new age, naše mysl to co
se nám děje neřídí, obzvláště ne naše vědomá mysl. Naše životy jsou
tvarovány v reakci na to, v co věříme, nikoliv tím, co si myslíme, a to
je obrovský rozdíl. Na první dojem se to může zdát jako malý rozdíl, ale
je to mimořádně významné. Řídíme to, co cítíme ohledně událostí našeho
života, ale to je jiná otázka.

Někteří lidé mohou fungovat mimo hranice vědomé reality. Výsledky
duchovních léčitelů, šamanů, médií a dalších nadaných lidí byly
studovány a psalo se o nich léta, ale existuje jen málo pochopení zdroje
jejich darů. Víme to, že když pracují, jsou mimo hranice jejich vědomého
povědomí. Žádný z nich se nenaučil své umění z poslechu CD.Řečeno natvrdo, vesmír se nezajímá o pozemské záležitosti. Tím, o co se
vesmír zajímá, jsou názory, které musíte uvolnit, abyste se přesunuli do
božského vesmíru. A pokud jste chudí, nemocní či cokoliv jiného, tak se
to musí stát, aby to dostatečně otřáslo vašim systémem víry (obzvláště
těch, které máte o sobě), abyste je mohli uvolnit, a teprve poté se to
stane, bez ohledu kolik ujištění si strčíte do lednice.

Je obtížné vysvětlit toto vše několika slovy, takže prosím odpusťte
délku tohoto článku, ale pokud byste chtěli vědět víc, nasaďte si své
pantofle Prada Ruby (k dostání na www.rossbishop.com za 69,95 dolarů),
spráskněte třikrát paty, řekněte „není žádné místo, jako domov“ a čtěte:

Kvality božského vesmíru jsou věčné, kvality jako láska, soucit,
otevřenost, jemnost a laskavost. V tomto vesmíru energie proudí snadno,
a neexistují tam žádné bariéry nebo blokády. Na naší současné úrovni
vývoje vědomí máme názory, které nám brání dostat se do harmonie s
božským vesmírem. Emocionální kvality, které nacházíme na Zemi, jako
strach a úzkost jsou energetické kontrakce, které brání volnému pohybu
energie a nejsou kompatibilní s volným pohybem a tokem nacházejícím se v
božském vesmíru.

Věříme, že když jsme vystaveni světlu pravdy, budeme shledáni
potřebnými. Vědomě či nevědomě, nějaká naše část věří, že naše oddělení
od božského vesmíru je důsledkem osobních nedostatků. Ačkoliv to nemůže
být pravda a neexistuje nic určitého, co bychom mohli označit za
příčinu, pocity jsou nicméně tu.

Když věříte, že jste nedostatečný nebo bezcenný, pak si musíte vytvořit
bariéry jak uvnitř sebe, tak ve vztahu k ostatním, abyste se „ochránili“
před riziky života. Naše „nedostatky“ kompenzujeme myšlením a používáním
našeho ega pro ochranu. To jsou chabé náhražky vedení božského vesmíru.
Výsledkem našich snah kompenzovat naše „selhání“ je, že si sami
vytváříme problémy.

Strach a úzkost nejsou s božským vesmírem kompatibilní a vesmír musí
aplikovat tlak na vše, co je s ním v disharmonii. Takže každá nesouznící
myšlenka nebo čin se vypustí do vesmíru a setká se s odpovídajícím
tlakem, který vás „povzbuzuje“, abyste své disharmonické názory změnili.
Tento tlak přichází do „měkkých míst“, kde mají vaše disharmonické
pocity původ, a samozřejmě jde o to místo, kam nechceme jít. Reagujeme
ochranně a v tomto procesu vytváříme to, co je známé jako „problém“.

Velmi podivně spletitě naše problémy vytváří bolest, takže začneme
věnovat pozornost strachům a úzkostem (kontrakcím myšlenek), které je
pohání, což nás nakonec přivede k tomu, že jsme konfrontováni s těmi
samými pocity, které tento problém vytvořily. Naše bolest je signálem,
že jsme mimo rovnováhu, nikoliv že je s námi něco špatně, ale často to
tak nevidíme.

Účelem tlaku vesmíru není iritovat, ačkoliv tak to obvykle cítíme. Tlak
je pozvánka, příležitost pro změnu. Máme tendenci soustředit se na
situaci a vinit ostatní nebo sebe za naše selhání, a uniká nám větší
příležitost, která je nám nabízena. Reagujeme. Dostáváme se do
defenzivy. Buď zkolabujeme dovnitř a stáhneme se, nebo tlačíme zpět s
agresí a vztekem. Máme příležitost posunout se k soucitu, ale často tuto
volbu neučiníme.

Bůh nám osvícení prostě nemůže dát, protože máme svobodnou vůli. To
znamená, že pokud se lidé mají vyvinout, musí to být naše vlastní volba.
Vžijte se do pozice boha. Existují miliardy duší, které dosud nežijí ve
velkoleposti toho, kým opravdu jsou. Nemůžete jim dát laskavost, protože
mají svobodnou vůli. Takže co by mohlo být nejmocnějším způsobem přimět
je poznat a hluboce se držet pravdy o sobě?

Vytvoříte místo, kde mohou žít z jejich ega (šamani to nazývají stín),
mimo božský vesmír, přejí-li si to. Když lidé žijí ve svém stínu,
dostává je to z harmonie s vesmírem, a vede to k nevyhnutelným
následkům. Pak vytvoříte proces, jehož prostřednictvím si lidé uvědomí
místa, kde nejsou v harmonii s božským vesmírem. To se nazývá dětské
zraňování a stává se to každému dítěti na planetě – to by vám mělo něco
říct.

Vezměme si příklad: řekněme, že nechcete mít žádné ekonomické potíže.
Chcete, aby věci byly lepší. Přejete si, doufáte, možná se dokonce i
modlíte. Dáváte na svůj oltář ujišťování, vystřihujete si obrázky z
časopisů, díváte se na Tajemství, nebo zavoláte okultistu nebo
terapeuta, kterého použil někdo z vašich přátel. Nežádáte bohatství, jen
aby věci byly snazší. Takže se modlíte. Žádáte boha o pomoc.

Na povrchu se to zdá jako rozumný požadavek. Ale ve skutečnosti není.
Při hledání výsledku (více peněz) se ve skutečnosti pokoušíte přeskočit
práci na sobě, která je nezbytná, aby se to událo přirozeně. Vesmír
vytvořil situaci, ve které jste, abyste se z ní mohli poučit, a vy se
chcete vysmeknout! Je to jako žádat o propustku ze života. Co jste si ke
stolu přinesli je podmíněné. Budete se účastnit tak dlouho, dokud se
nevzdáte svého ega nebo vašich názorů. Vesmír tyto stavy akceptovat
nebude. Nemůžete přijít ke stolu se špinavýma rukama.

To, co si většina lidí neuvědomuje, je, že vesmír odpovídá. Stane se to,
že se vytvoří životní zkušenost, aby vám ukázala způsob, kdy je láska,
hojnost či cokoliv jiného, o co jste žádali, odstrčeno. Jinými slovy,
dostane se vám lekce, či toho, co nazvu „příležitost k učení“.

Vaše problémy vám poskytují otvor, abyste prozkoumali odpor, který
vytváříte vůči tomu, o co žádáte. To znamená, že s největší
pravděpodobností zažijete selhání, a můžete to cítit jako mučení.
Nakonec, žádali jste o pomoc, a místo aby se vám dostalo náplasti,
dostali jste šmirgl. A abychom byli spravedliví, musíme si pamatovat, že
stejně nezačínáte v nejlepším stavu mysli.

Ale to je cesta, kterou se musíte vydat, abyste dostali, o co jste
žádali, protože tam problém spočívá! Blok ve vztahu k hojnosti, nebo
lásce nebo klidu či čemukoliv jinému není u boha, ale u vás!

Pomůže mít na paměti, že vesmír je místo nekonečné hojnosti. Bůh má více
lásky nebo zlata či čehokoli jiného, než byste si mohli přát ve vaší
nejdivočejší fantazii. A vše vám otevřeně nabízí, stejně jako čerstvý
vzduch a sluneční svit.  Takže to není o dostupnosti toho, co chcete.
Opět řeknu, že obtíže nejsou na straně boha. Jsou na vaší, takže tam je
budete muset napravit!

My to samozřejmě nechceme. Nechceme muset se vzdát pohodlí našich
omezujících strachů a názorů. Raději bychom, aby nám klid a radost dala
ruka někoho jiného, abychom se nemuseli vzdát naší ochrany. Nevysloveným
slibem v „Tajemství“ je, že existuje oběd zadarmo a že můžete mít vše,
co chcete, když budete mít „šťastné myšlenky“. Lidé na to slyší, protože
se zdráhají vzdát se názorů, které je dostaly až sem. Opravdu nesejde na
tom, že staré názory příliš dobře nefungují.  Poskytují pocit bezpečí.
Mnoho lidí prostě není připraveno svléct si své staré šaty a pohlédnout
na obraz, který se odráží v zrcadle. To je důvod, proč na ně všechny
život tlačí. Ale skutečně ironickou věcí je, že to, co je v zrcadle,
naprosto bere dech!Já uvnitř srdce je jako hranice
která odděluje svět od Toho.
Proto ten, kdo tuto hranici překročil,
a nalezl sebe;
je-li slepý, přestane být slepý;
je-li zraněný, přestane být zraněný;
je-li sklíčený, přestane být sklíčený.

 Chandogya Upanishad


Zdroj translation OSUD.cz 2009


Snakecharmer
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
duri   |   ip:86.184.17   |   2010-05-09  (15:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ten film je naprosta hovadina a bol vytvoreny takou formou ako pre debilnych amerikancov a ich peniazmi..je to asi desatina vycucu od Dr.Murphyho Moc vasho podvedomia a ta kniha je super..nevola sa to ziadne tajomstvo ani sila pritazlivosti..kto precital jeho knihy vie o co ide a funguje to..tucet ludi mi us podakovalo co mali problemy a im zmizli..ten clanok tu je velmi zvadzajuci a trochu autor nechape podstatu lebo ju aj v tom filme povedali..nejde o to si len mysliet treba to citit..a staci si len vybrat..lasku alebo strach


EkonomKarol   |   ip:95.102.25   |   2010-05-09  (15:44)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  POZOR POZOR !
Tento dokument stavia ľudí mimo realitu !
Známa fajčí a hovorí si že je to v poriadku že stačí myslieť si že jej to neškodí ale že jej to robí dobre ! To je choré ten dokument ľudia sú po ňom mimo realitu !

Oni potom ignorujú realitu a podľa nich stačí myslieť aby to bolo tak či onak a bude.

A ešte k tomu čo by sa stalo keby každý jeden človek mal milióny vo vačku nič iba bu stúpli ceny :D magory ! dávajte si pozor na ten dokument je to Magorenie zdravých mozgov veľmi je nebezpečný !


snakecharmer   |   ip:217.12.62   |   2010-05-09  (15:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  o to je aj ten clanok ... cely dokument The secret je new age podvod ...


the   |   ip:78.98.200   |   2010-05-09  (16:21)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  no neviem....mne ten dokument pomohol....ale treba ho pochopit
ak niekto fajci a mysli si ze je to dobre....tak podporuje tu zlu stranku ale nevedomo.
Mne to ukazalo cestu....ci mi verite alebo nie ....skuste si precitat FALUN GONG...tam to je vsetko vysvetleneBrian   |   ip:95.103.19   |   2010-05-09  (16:25)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ja osobne žijem svoj život podobne ako film The Secret odporúča a z vlastnej skúsenosti vám môžem povedať, že to funguje. Nie je to u mňa síce presne tak ako hovoria vo filme tajomstvo, ale podobne. Na takéto témy som čítal desiatky kníh a tieto vyššie zákony dokážem dnes už rozpoznať na ľuďoch okolo mňa a hlavne na mne samom. Áno naozaj je pravda, že to ako uvažujeme tak aj žijeme. Toto je len ďalší útok materialisticky zameraných ľudí. Ľudí ktorých chytá zlosť keď počujú niekoho hovoriť o pojmoch ako boh, myšlienka, vyšší zákon, teda o všetkom čo nemôžu vidieť ani chytiť. Nemusíte tomuto veriť. Môžete žiť ďalej lekcie materializmu, zožierať sa každodennou nenávisťou k ľuďom, ktorí vám spravili niečo zlé, žite vojny ktoré ste vytvorili vo svojich hlavách. Je to každého slobodná voľba.


zarath   |   ip:95.103.19   |   2010-05-09  (17:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Brian:
To, ze niekto nesuhlasi s tym, ze zivot funguje ako vo filme secret, to znamena, ze si veci vedome a racionalne privolas do zivota, este neznamena, ze dotycny clovek je ovladany zlostou, nenavistou, materializmom, atd, atd. clanok naraza na znamy problem the secret - veci treba citit, nie si ich vypocitavo a vedome pritahovat do zivota. clanok je pravdivy aj v tom, ze ludia si myslia, ze zlyhali, ked sa v ich zivotoch vyskytne problem - pritom je to prave to, na com ludia rastu a ucia sa - na vyzvach a zivotnych situaciach, ktore treba prekonavat. osobne vidim prinos the secret v tom, ze sa ludi snazi presviedcat o sile pozitivneho myslenia a tym aj nepriamo o sile pozitivneho "citenia" a bytia. tiez netreba chapat kazdu kritiku the secret ako utok nenavistnych materialistickych zivlov.


bo   |   ip:178.40.51   |   2010-05-09  (17:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  NEW AGE ? ...na každom šprochu pravdy trochu.
I na New Age i na The Secret.


Brian   |   ip:95.103.19   |   2010-05-09  (18:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zarath:
Máš pravdu. Dané prirovnanie "nenávistný materialisti" som použil asi len z vlastnej skúsenosti s ľuďmi, ktorí kategoricky tieto veci odmietajú a vysmievajú sa všetkým ktorí majú iný názor ako oni. Samozrejme máš pravdu aj v tom, že každý problém v živote človeka nie je symbolom ľudského zlyhania, ale príležitosťou pre jeho ďalší rast. Ale v podstate keby sme to ďalej rozviedli tak žena s rakovinou prsníka z článku naozaj urobila niečo zlé. Škála možností pre vznik rakoviny je široký ale väčšinou za ňou stoja tie najstrašnejšie ľudské emócie ako pohŕdanie každým alebo latentnou nenávisťou, či zlobou. Ale aj tu je rakovina príležitosťou pre človeka aby svoju chybu napravil svojim vnútorným sebaprebudovaním. Keby daná žena dokázala odhaliť svoj problém a odstrániť ho, stavím sa že by rakovina zmizla. Tak ako je mnohoznámych prípadov, kedy sa ľudia dokázali záhadne z ťažkej rakoviny vyliečiť i za jeden týždeň. Pretože príčina leží vždy vo vnútri človeka.


pilgrimdou   |   ip:178.40.3.   |   2010-05-09  (19:11)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  vsetko je tak ako ma byt.


putnik   |   ip:188.112.1   |   2010-05-09  (19:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  The secret popusuje jeden z viacero zakonov, ktore funguju.
Zle pochoponie vsak neznamena nefunkcnost.
Ak niekto chce byt bohaty, a vravi "Chcem byt bohaty", vravi "Nie som bohaty, chcem byt". Vysledkom je to, ze prezivate to, v co veri. Preziva chudobu a chcenie byt bohaty. (Tvori pravi opak.)
Ak chces prezivat stav "bohaty", musis "byt" bohaty. (Ak chces prezivat pocit stastia, musis byt najprv v stave "stastny".)
Ak clovek veri, ze je chudobny, nemoze prezivat bohatstvo.
Viera hori prenasa.
Odporucam knihu (pisanu slovenskou autorkou - ziadne skomolenie prekladom): Natalia de Lemeny Makedonova - Vecne zakony.

A ako sa stat bohatym?
Skuste spomenute "Vecne zakony", evanjelium Jezisa (napr. Vodnarske), J. Murphy - Moc nášho podvedomia (moderna psychologia), N. D. Walche - Hovory s Bohom, ...


filip   |   ip:95.103.25   |   2010-05-09  (19:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Brian-"príčina leží vždy vo vnútri človeka"A čo aspartam,vakcíny a iné darčeky z USA?http://durino.blip.tv/posts?view=archive&;nsfw=dc


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-05-09  (20:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pútnik, som rád, že tu boli spomenuté Večné zákony od Natálie de Lemeny - Makedonovej. Vynikajúca kniha, kde človeku je vysvetlené aj všetko to, čo sa dnes deje, bude diať, jednoduchou a jasnou formou. A keďže je to tak napísané, tak je jasné, že je to len pre tých, ktorí ozaj o také niečo stoja. To sa oklamať jednoducho nedá. Preto pani Makedonová vo svojej knihe píše, že to nie je určené pre masy, ani pre väčšinu, ale len pre tých, ktorí jasné pocítia pri jej čítaní, že práve toto hľadali!


Tenodvedle   |   ip:213.29.14   |   2010-05-09  (20:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Každý z nás myslí a produkuje myšlenky, ať chce nebo ne. O síle myšlenek hovoří každá mystická kniha a v podstatě každý učitel či bohočlověk, viz bible a modlení, což není nic jiného než soustředění na to co chci. Je dobré pěstovat pozitivní myšlení, ne s cílem spát se Salmou Hayeck, ale pro své dobro. Co dnes zasejeme, to v budoucnu sklidíme.


Enjoy   |   ip:85.216.18   |   2010-05-09  (21:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vsetko co existuje je tvorene z atomov a atomy su zasa tvorene z energie. To ze myslienka ma frekvenciu a ze je to energia nie je ziadny blahovy vymysel to je vedecky overeny fakt. Takze naco sa zameriate myslienkami tak tam posielate energiu no a energia sa zhmotnuje v atomy a ako uz vieme atomy tvoria vsetko vo vesmire takze sa nad tym zamyslite...


Enjoy   |   ip:85.216.18   |   2010-05-09  (22:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.sebapoznanie.sk/Appl/WebObjects/VFPortal.woa/1/wa/articleDetail?articleId=316&;wosid=kmzTani7NGuntbjRgP4ttw v skratke to na com je tajomstvo zalozene.


Ateista   |   ip:91.191.83   |   2010-05-09  (22:19)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Sacred beriem to ako ďalší pokus elít a vysvetlím prečo mám taký názor:

1. Ilumináti - chcú pomocou vedy docieliť, aby ste boli spokojný aj v zlých podmienkach, zatiaľ čo si budú užívať. - konkurencia cirkvi

2. Cirkev - za pomoci psychodrog chce docieliť, aby ste boli spokojný aj v zlých podmienkach, zatiaľ čo si budú užívať. - konkurencia iluminátov

3. Secret - formou sugecie chcú docieliť, aby ste všetko brali s úsmevom v nádeji, že tým pritiahnete ďalšie dobro...Je to možno snaha vytvoriť falošnú nádej a zameniť ju za skutočnú, aby neboli ohrozené elity.


Samozrejme treba aj to pozitívne myslenie, ale v rámci opatrnosti a vnímania okolia. Usmievať sa pri "otročení" neznamená dobrý život.


Elity vedia, že nespokojný národ znamená hrozbu pre ich majetky a zisky. Jednoducho nedokážu zlepšiť podmienky pre ľudí, alebo nechcú a preto musia robiť niečo opačné - snažiť sa, aby ste ignorovali zlo okolo seba a realitu nahradili bludom a falošnou nádejou. Boli tu už nebá a odmeny za otrocké cnosti a vždy priniesli reálny zisk pánom a farárom.
Ateista   |   ip:91.191.83   |   2010-05-09  (22:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oprava - secret a nie sacred. Pomýlil som si to s pc hrou :-))) ale názor platí.


zarath   |   ip:95.103.19   |   2010-05-09  (22:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lol, pozeram, ze aky sacred, ale bola to dobra gamesa :D


zarath   |   ip:95.103.19   |   2010-05-09  (22:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Brian: v podstate s tebou suhlasim, ale nic nie je cierno-biele...


filip   |   ip:95.103.13   |   2010-05-10  (07:26)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ateista-tentokrát absolútny súhlas.Posolstvo článku treba aplikovať v osobných vzťahoch,nie vo vzťahu k vládnucim utláčateľom.


filip   |   ip:95.103.13   |   2010-05-10  (08:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Enjoy-pre tých,ktorí potrebujú vedecké potvrdenie faktu,že myšlienka je energia,tak ho nájdu v knihách Masaru Emota.Stačí na to mikroskop a môžeme vidieť,ako pôsobením myšlienok možno meniť štruktúru kryštálov.


filip   |   ip:95.103.13   |   2010-05-10  (08:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zabudol som dop.kryštálov vody


MatoZV   |   ip:62.242.10   |   2010-05-10  (09:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tiež by som Vám rád dal do pozornosti OSHA. Niečo o ňom aj na tomto linku http://havalda.blog.sme.sk/c/30253/OSHO-a-ti-druhi.html


GOOGLEistickyKNAZ   |   ip:85.248.42   |   2010-05-10  (12:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  PREZRADIM VAM SECRET.DAJTE SA LIECIT A POTOM NEBUDETE POTREBOVAT ANI TAKETO SRACKOVE FILMY


Brian   |   ip:95.103.19   |   2010-05-10  (12:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  filip: Ak tým myslíš to, že tieto darčeky z USA zabíjajú "nevinných ľudí" tak máš z časti pravdu...ale podľa môjho názoru nikto nie je bez viny. A je zaujímavé, že napriek silned deštrukčnej sile tieto darčeky zabijú iba niekoho, no nevyhladia všetkých. Aj takýto balíček je teda podľa mňa len prostriedkom k naplneniu vyššieho významu. Čiže na základe tohoto darčeku umrie alebo ochorie len ten, ktorý potrebuje byť chorý alebo musí umrieť. Všetko má vyšší význam. Vesmír nie je chaos ale nám nepochopiteľný poriadok.


Slovan   |   ip:77.48.180   |   2010-05-10  (12:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tento dokument jsem z hnusem po 10minutách vypnul,je to debilita jako prase,připomínalo mi to teleshoping Horsta Fuchsa...


anjel   |   ip:217.12.57   |   2010-05-10  (12:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Súhlasím s článkom,sila myšlienky je najmocnejšia energia vesmíru,ale netreba zabudnúť,že myšlienky nie sú len pozitívne,ale aj negatívne.


Krovak   |   ip:194.154.2   |   2010-05-10  (13:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  uz ked som videl asi prvych 15 minut zo Secret som bol zhnuseny. Strasne mi tam vadilo "myslite na to ako zarobite kopec penazi", "...nove auto" a podobne. Totiz vsetci ti ktori tam tliachaju sa snazia znasilnit "vyssie principy" na uplne prizemne ucely :-(
To ako clovek rozmysla rozhodne ovplyvnuje minimalne jeho realitu. A ako pisal EkonomKarol, ono to nie je o tom, ze si myslim ze mi fajcenie prospieva a tak je vsetko OK, skor ak si myslim ze mi strasne skodi, tak mi bude skodit ovela viac nez keby som to neriesil :-)


filip   |   ip:95.103.13   |   2010-05-10  (17:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Komu nestačia povrchné informácie,ten nájde viac v knihe Bretislava Kafku-Nové základy experimentálnej psychologie.


Shooter   |   ip:212.5.206   |   2010-05-10  (20:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  podla mna je to v 99,9% podvrh ale v ma to istu logiku a to tu ze: "pokial niekto mysli negativne tak ho tie negativa vecsinou potom aj obklopoju, ale naopak ak niekto mysli pozitivne tak ho postretne aj nejake to dobro".
ako priklad by som uviedol fakt ze pokial sa z chutou pustime do niecoho(prace,ucenia) tak nam to ide lahsie pokial mame z niecoho strach a snazime sa ho tymto sposobom prekonat tak sa nam to vo velkej miere moze podarit ale to ze neustalim sustredenim na nieco si to mozme aj privodit(napr. zbohatnut) je cista kravina a iba prostriedok na zbohatnutie v podobe knih a CD ako pise autor clanku


Gorilla   |   ip:95.102.16   |   2010-05-10  (21:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pozorujte svet a okolie, odpovede su aj tam...moja babka zaspava s tym ze rano jej bude zle a tak sa aj budi...stryko pohodak typek a zije si stastne...ja sa teda snazim hladat pozitivny uhol pohladu ak sa da...a dalsie zname tajomstvo vsetkym: Zaklad uspechu je vyvazena fyzicka a dusevna cinnost, ked makate s lopatou strikujte alebo co, ked ste zahrabani v papieroch vybehnite do fitka sem tam...ja som vyrovnanejsi clovek od kedy sportujem...


ggg   |   ip:81.89.55.   |   2010-05-10  (21:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dolezity je vnutorny pocit, to co cloveka naplna. avsak to neznamena, ze ma vsetko zle bude obchadzat. ale ked ma porazi, aspon s usmevom na perach...


NovGenerace   |   ip:62.24.66.   |   2010-05-11  (09:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Články, které mluví o stavu dnešního světa:

http://novagenerace.wordpress.com/


kebala   |   ip:91.191.99   |   2010-05-11  (23:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  posolstvo pre mna: stretavat sa s ludmi podobneho kriticko-pozitivneho myslenia a tym postupne od seba eliminovat ludi negativneho myslenia - medzi nich zaradujem aj tych, ktori za vsetkym vidia peniaze.
Ti ked "zostanu" spolu - sa napokon navzajom "zozeru", pretoze nedokazu spolupracovat, ale potrebuju vladnut a inych vyuzivat pre svoje zaujmy - preto sa treba od nich vzdialit co najdalej


Merlin   |   ip:95.103.13   |   2010-05-12  (09:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zaoberám sa mágiou už asi 10 rokov, ale bohužial je tu jeden faktor, ktorí ludia velmi neradi počujú... osud - faktor karmy.
Totiž jogíni maju presne opačnú múdrosť.. čím viac niečo chceme tým viac nám to uniká..každý kdo naozaj velmi niečo chcel dosiahnut, a nepodarilo sa mu to, bude vedieť o čom hovorím. Preto polka sveta stale nemá čo do úst aj ked to naozaj velmi chce. Mnoho ludí nevedia nájsť lásku, alebo zamestnanie, nech robia čo robia.. je to komplikovanejšie.. viem si predstaviť ako týmto propagačným filmom gumujú hlavy niekde na škkolení maklérov, finančných poradcov a pod...firex   |   ip:84.72.12.   |   2010-05-12  (13:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  inak clanok bol super v tom ze naozaj upozornil na velmi skodlive vyuzitie tzv pozitivneho myslenia na hackovanie mysle ludi
Dalej musim pochvalit autora za prinos do kvality clankov na tejto stranke lebo to tu ide dolu vodou. konkretne o popisani strachu ako blokady energie (myslienok) prudiacich nami aj vesmirom a o zivote ako nutnej forme ucenia sa pochopenia a sucitu s inymi ako zlatej strednej ceste mezi agresiou a submisiou..
dakujem


radka   |   ip:85.237.22   |   2010-05-14  (19:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak tak..cista blbost ten dokument


brando   |   ip:91.191.11   |   2010-05-17  (00:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  U Makedonovej sú tam podľa mňa pravdy so lžami pospájané, skúste knihu Posolstvo Grálu od Abdrushina, z toho ževraj vychádzala, tá sa mi zdá pravdivejšia ;)


cv   |   ip:77.247.22   |   2010-05-17  (07:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dr.J.Murphy s jeho knihami je to pravé orechové čo ludom moze pomoct.Precital som viac jeho knih a mozem povedat ze odvtedy sa nebojím nicoho.Dokonca ani toho ze v kratkej dobe nebude zavedená bezúročná ekonomika..:-))))
Lebo ju mam pred ocami a aj to ako sa ludia z nej tešia.


dsatonaut   |   ip:78.98.173   |   2010-05-20  (15:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No neviem ako autorovi clanku ale mne, ako som videl tento dokument pred dvoma rokmi, sa neuveritelnym sposobom zmenil zivot k lepsiemu. Je to na jednotlivcovi, bud budes o vsetkom pochybovat a spochybnovat zrejmé alebo das na rady kto ti dava iny (v tomto pripade secret) a mozes svoj zivot zmenit radikalne. Mimocodom secret nie je revolucny, je to len najznamejsi dokument na tuto temu, o tomto sa hovori (sila pozitivneho myslenia) uz velmi dlhu dobu aj v starsich knizkach a vydaniach. takze autorovi tohoto hlupeho clanku len zazelam pekny zvysok jeho biedneho zivota.


destiny   |   ip:90.180.22   |   2010-05-23  (12:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Přikláním se k poslednímu příspěvku, protože vše co se praví v Secret je naprostá pravda. Od té doby co jsem to viděl se muj život jenom zlepšil. Mám doopravdy úlně vše co jsem si kdy přál, vše na co sem jen pomyslel, a jsem šťastný a káždý den, děkuju za vše, co mám.


hw   |   ip:85.160.29   |   2010-05-29  (06:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Film Secret sa tejto technike len priblizuje. S tym, ze v nom chybaju velmi podstatne malickosti. Experimentujem s tym, neprestavam sa divit..!
Uspesnost nieje ani zdaleka 100%. Je takych mozno 60-70%. Ale to je aj tak dost! Kazdopadne uplne mimo limit poctu pravdepodobnosti... Samozrejme, naprosto nefunguju nejake sialene priania. Su to ale aj docela velke a nepravdepodobne veci, ktore zrazu "nejak" klapnu. Zaujimava je ale cesta, akou sa priania splnaju. Nikdy nie tak, ako by si to clovek predstavil. Nikdy nie ihned. Stava sa tak spleticou nahod, castokrat natolko nenapadne a prirodzene, ze az ked je davno po vsetkom, zacinam si uvedomovat, ze to bolo predsa obsahom mojich priani...
Doporucujem kazdemu NEODSUDZOVAT obsah filmu Secret a hladat chybajuce detaily. O pritomnom momente, odpojeni sa od ega, o vizualizacii naplneneho ciela. Od tej doby ma zacal zivot bavit...

Chcem len kazdeho poprosit, snazme sa ten nas svet zlepsovat, nie ho este viac kazit... Ti, co vladnu nasim vladam totiz pouzivaju stejnu techniku. (Ti sa rozhodne nepozeraju na spravy...) Vytvorme im opoziciu. Je nas viac!


Dopamin   |   ip:195.91.79   |   2010-05-31  (03:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bože čo tu tolko filozofujete nad jednym filmom cely život som sy neveril tak preto som tam kde som vždy je iba oatazka ktoru si človek musi dať čo je preto ochotny spraviť a ako daleko je schopny zajsť musi dať svojej existencii neaky zmysel tak preto sa musi aj o niečo pokušať musi žiť aj tak je to len jazda :DDDDD


marek   |   ip:212.5.205   |   2010-06-01  (14:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Krovak - maximalne suhlasim (snazia sa znasilnit "vyssie principy" na uplne prizemne ucely)

Nemal som dobry pocit pri sledovani tohto dokumentu.
Pripada mi to chamtive a surove privlastnovanie si vsetkeho na ukor inych.

Zaujimavy je vychodny pohlad, vratane Osha, ze nase tuzby a chcenie nas zotrocuju a trapia.


MarekM   |   ip:89.173.8.   |   2010-06-03  (17:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Gorilla absolutny suhlas, film je znasilnenie sily vole cloveka za povrchnym cielom. Sam som bol onehdy extremny pesimista, staci si len hlavu naladit na to krajsie co nam zivot a svet ponuka a vsetko ide lahsie. Akonahle zacnete mysliet pozitivne, Vase prajne okolie sa prida. A klasicka otrepana fraza, materialne statky stastie neprinesu, len iluziu.


frigo   |   ip:78.99.104   |   2010-08-25  (19:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  je to vas zivot. Smejte sa, alebo placte. To ze mate alebo nemate zato si mozete sami. Citajte voloviny a verte im. Alebo neverte im. Ked ma boli zub tak viac mi to vadi ako ked 10000 cinanov umre. Dnesnej dobe sa spolahnite na svoj rozum predtym nez nieco vyvedete. Penaze mi nikdo do chalupy nenosi. Amen


paco   |   ip:95.102.16   |   2010-09-27  (12:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ahojte vsetkych vas zdravim a rad by som sa podelil aj o moje skusenosti.Nikdy som nepocul o dokumente SECRET.Mal som asi 14 rokov a zadal som si take dobre ciele ako su napr.skoncit skolu aspon na 2 alebo 3.prial som si to z celeho srdca a veril som ze to dokazem a pri tom som to mal tazke,nevlastny foter alkoholik ktory ma napadal a nemal som priestor sa ucit a zdokonalovat sa.vyhadzoval ma na ulicu.uz som mal sedemnast a prislo obdobie skusok,na skuskach som si veril a stale som si prial aby to dobre dopadlo,veril som proste som veril ze to dokazem,Skoncil som zvyznamenanim triedna ucitelka sa pri mne rosplakala a vravela ze ja som vam verila.Zevraj som mal jednu z najlepsich odpovedi zo vsetkych troch tried ktore koncily skolu.Potom prisly dalsie zelania ist pracovat do zahranicia sam a potom zobrat po case aj nejakych kamaratov.Rad myslim na ludi ktorych mam rad.Chcel som aby som zarabal 60000 skk mesacne.Hnad to neprislo ale prislo.Nakoniec dokazem zarobit 15000 eur za 3 mesiace.A prial som si aby som stretol dobru zenu ale fakt dobru rozumnu a hlavne nie zlatokopku,nasiel som.Chcel som Auto spolahlive mam najspolahlivejsi model mercedesu v historii Mercedes.Chcel som Dom, hovorim si staci mi aj starsi ved si ho opravime,Dom mame a na JAR ideme opravovat.A Stale som si prial aj ked som bol mladsi aby som vyhral Sportku a dnes uz viem ze ju raz vyhram a bude to coskoro,lebo som si to prial uz velmi davno len som popri praci na to tak nemislel.A dnes som si pozrel Dokument Secret a poviem vam nieco na tom pravdy je ale jedno sa nam nelubi ze to je take Americke ten dokument taka talacenka a preto vela ludom je s toho az na blitii nemozu sa na to pozerat.Dokazete si pritiahnut stastie ale aj nestastie a tak tiez ho tak isto odtiahnut svojimy myslienkami frekvenciami.Verte trpezlivo ,ruze to prinasa,nezalezi na case.A je pravda jak budeme mysliet len nato co chceme to co nechceme ODPADA.MYSLIME NA TO CO CHCEME A NIE NA TO CO NECHCEME,A SPRAVME TO CO CHCEME A VERME ... DOKAZEME TO VSETCI SPOLOCNE ,napisem ked vyhram .majte sa paco


Katka   |   ip:78.98.17.   |   2011-08-02  (18:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemôžete to brať že poviem si že do budúceho utorka budem mať mobil a zrazu Vám ten mobil padne z neba. Všetko je to v čo veríte že môžte dosiahnuť. Ja osobne som sa nechala "zlákať" touto filozofiou. Niekto tomu hovorí podvod niekto nie. To máte to isté ako keď veríte v Boha, že keď sa k nemu budete modliť a budete chcieť niečo tak on vám to splní lebo v neho veríte a robíte dobré skutky. Takéto články napíšu ľudia čo úplne nepochopili o čo im tam ide. Keď budete na niečo myslieť a hovoriť si, že to dosiahnete, že to získate aj nevedome budete robiť veci, ktoré vás k tomu dovedú. Treba sa nad tým len zamyslieť. ;)


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-08-02  (18:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tí v tom filme ani nechápu ako veci fungujú. Vyrobili si negatívnu karmu tým že sa na tom snažili zbohatnúť. Propagujú navyše materializmus. Aké typické. Iba to dnes na ľudí funguje. Nikto nechce počúvať správne zásady ale iba to čo lahodí ich pôžitkárstvu.

Osho a podobné náuky dneška sú podvodníci ktorí sa snažia na tých veciach len zbohatnúť pritom nedodržiavaju ani základne zákony sanatha dharmy. Je to voľnomyšlienkarstvo a zneužívanie nevedomosti iných. Materialisti im na to padajú ako mucha na lep.

New age hnutia nie sú nič iné ako skrytá faloš. Neponúkaju poznanie na hlbšej urovni. Motajú sa len okolo falošného ega a jeho uspokojovania. Je to otroctvo voči svojim zmyslom.


Andrej   |   ip:94.228.85   |   2011-08-20  (00:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Po zhliadnutí filmu musím povedať, že inteligentný a racionálne uvažujúci človek si z neho niečo vezme. Vieme, že pokiaľ máme stále stres nepomáha to nášmu zdraviu...a čo je stres? Stres vzniká ak niečo nevychádza podľa našich predstáv, nedarí sa, nestíha sa a pod. Všetko sa to potom odzrkadľuje na našom okolí, sme podráždený a reagujeme ako by sme možno nereagovali. Vlastná skúsenosť: s manželkou na nákupoch (v ten deň sa mi darilo a bol som plný elánu a radosti), manželka chcela jednu sukňu, ale nemali sme pri sebe toľko peňazí...som človek veselej povahy, tak som prišiel k predavačke a povedal som že chcem spraviť mojej žene veľkú radosť, že ako by sa to dalo spraviť. Zavolala vedúcu prehodil som par slov a na šaty bola v ten deň akcia, tak som jej ich kupil. Ak by som išiel do obchodu so zlou náladou (v strese po celom dni) a uvidel sukňu na ktorú nemáme, poviem manželke, že na to nemáme a išli by sme preč.
Chcem tým povedať, že očakávame to zlé, ľudia vždy očakávajú to zlé.
Prečo nemyslieť pozitívne a byť v pohode? Pred 4 mesiacmi som prišiel s myšlienkou na biznis...CHCEL a CHCEM to vytiahnúť vysoko...a čo sa deje? mám 4 ponuky od investorov. Už dávno (3-4 roky dozadu)som si hovoril, že niečo chcem dokázať, len som nevedel AKO,ČO,KEDY,KOĽKO,KDE? Ale vedel som že to chcem a chcel som to ÚPLNE!!! A podarilo sa, niečo na tom je, nie všetko, ale niečo určite. Ďakujem


Danka . toxexaqe42   |   ip:95.102.10   |   2012-04-24  (17:08)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Ahojte, tak ja by som chcela poukázať nato, že podľa mňa v tom nieje žiadny Vesmír, ale BOH!..Ide o to, že ked veríš v Boha on ti všetko splní,ked robíš dobré skutky,všetko ti splní...Všetko čo životu dáš, všetko sa k tebe vráti v tej istej podobe :))
A ešte, že každý veríme v niečo iné, a niekto píše, že to nefunguje a že to je hovadina a zrazu iný píšu o tom ako sa majú vdaka Secretu dobre, lenže prečo sa majú tí, ktorý v to veria dobre?? No to je jednoduché, lebo VERILI, že sa im splní to o čo požiadajú a mysleli nato.. a modlili sa!.. a Myslím, že tí, ktorý hovoria, že to nevychádza tak neveria a majú pochybnosti a myslia na zlé a potom sa im to zlé prihodí a nič iné im nezostáva ako povedať ono to nefunguje, Ja kľudne poviem, že to FUNGUJE!Pretože mne sa plnia veci, ktoré chcem aby sa mi splnili..Ale znova opakujem je v tom BOH!..To on má tú všetku a veľkú moc v sebe..
Ja len píšem môj názor na toto všetko.Dúfam, že sa nik neurazil..:)Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-04-24  (17:36)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  No, mňa ten tvoj názor napríklad urazil. Keď si pomyslím, že dýcham rovnaký vzduch s hlupákom, čo verí na modlu, mám pocit udusenia...diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


tri + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Torontské protokoly (podľa novinára, ktorý ich uverejnil) dokazujú že plán vytvorenia Nového Svetového Poriadku (ďalej NWO) sa zosnoval už pred niekoľkými desaťročiami, napriek tomu, že pojem New World Oorder „legalizoval” 11.9.1990 vo svojom prejave prezident USA Busch starší. Úzka skupina ľudí, ktorá sa usiluje o vytvorenie NWO svoje „ako na to?“ zaktualizovala už pred najmenej 45 rokmi, čím vytvorili scenár na najbližšie roky.


Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Názor zo serveru Zvedavec cz. USA !!!

Pozor na GENERALIZACI (zevšeobecňování), protože to je jeden z nástrojů mocenských E/elit a jejich Lokajů k odvěkému ovládání (manipulaci) podvědomí nevědomé masy. A Peace s nimi.


Maľované nebo, alebo : Kto to dokaže zastaviť ?

Zelené zlato : " Domáca výroba bio vitamínov, enz...

Proroctvo Sibyly - Kráľovnej zo Sáby

Zakázané video v Rusku

Nosnice

Archív

Ako také ovce

To bolo prvé, čo som si pomyslel, keď som včera videl Fica, Dzurindu, Mikloša a Radičovú v jednom šíku, ako sa hrajú na veľkých Európanov. Neverím vlastným očiam a ušiam, keď týchto ľudí, ktorí už dávno mali byť na politickom dôchodku, vidím a počujem. Fico ešte donedávna mal plné ústa národnoštátnych záujmov, Dzurinda s Miklošom ani nie pred dvomi rokmi odmietli pôžičku Grécku a Iveta Radičová len tri dni dozadu navrhla referendum v prípade zásadných otázok.


Prednáška o peniazoch a peňažnej politike

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Hlinové vystúpenie v parlamente

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Poďme konfrontovať Zbigniewa:


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.2954 s