18. September 2019
    
Pravda o katastrofe černobyľského reaktora - Dolezite.sk

Pravda o katastrofe černobyľského reaktora


  2010-06-19  (19:29)  |  Z domova
  55% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Pravda o katastrofe černobyľského reaktora

V poslednom mesiaci je to už 20 rokov od uplynutia katastrofy reaktora v Černobyle, „Lichtsprache“ (Svetelná reč) preto uviedla reportáž o skutočnom pozadí katastrofy. S týmto cieľom som nadviazala kontakt s bývalým aktivistom Greenpeace Wernerom Altnickelom, ktorý však podrobnejšie informácie redakcii poskytol až po vyjdení aprílového čísla. O ne sa chcem teraz podeliť s čitateľmi. Tu je jeho správa.

V roku 1987 som začal s prácou v Greenpeace, a mojimi ťažiskami sú atóm, alternatívna energia a klíma. Od toho času staviam fotovoltaické zariadenia a v roku 1997 som dostal Nemecku solárnu cenu od Euro-Solar. Naďabil som na článok z roku 2003 s Prof. Lengfelderom z Inštitútu pre výskum žiarenia Otta Huga „Piknik  s Geigerovými počítačmi“, a pán Pflugbeil mi potvrdil svoje pozorovania.

Černobyľské reaktory boli použité pre sovietsky program hviezdnych vojen. V záverečnej fáze výstavby malo vzniknúť spolu 16 atómových elektrární na prevádzku gigantického, 150 metrov vysokého poľa mikrovlnných antén s priemerom 35 kilometrov, porovnateľného s americkým zariadením HAARP v Gakone, v štáte Alaska. Podľa filmu staníc NDR/ARTE z roku 1998 černobyľský reaktor vyletel do vzduchu až po 20-sekundovom zemetrasení potom, čo boli pozorované neobyčajné modravé svetelné úkazy. Skutočné príčiny nešťastia boli vyhlásené za tajné a súvislosť s lúčovou zbraňou sa v žiadnom prípade nemala dostať na verejnosť. Obrázky zo sústav antén boli cenzurované.

Sovieti už v 60-tych rokoch ožarovali americké veľvyslanectvo v Moskve vlnami na manipuláciu mysle. Podľa skalárneho vedca podplukovníka Toma Beardena boli v rokoch 1985 a 1986 sovietskymi skalárnymi zbraňami zničené americké lietadlá a ponorka. Podľa denníka „India Daily“ v súčasnosti majú mnohé štáty takéto skalárne zbrane na ovplyvňovanie životného prostredia a ľudí.

Vojny vedené ovplyvňovaním počasia prebiehajú už dlho, aj keď sa z dôvodu politickej korektnosti o tom skoro vôbec neinformuje. Tak na západe, ako aj na východe vlády nechcú svoje obyvateľstvo „znepokojiť“ poznatkami o týchto zbraniach, preto sa o tom mlčí.

Ruskí prezidenti o experimentoch vedeli. Chruščov v roku 1960 vyhlásil, že tieto nové zbrane dokážu zničiť všetok život na Zemi. A Brežnev v roku 1975 v rozhovoroch SALT skúšal docieliť zákaz týchto zbraní.

Už v deň dvojstého výročia amerického dňa nezávislosti v roku 1976 sa sovieti so svojim skalárnym interferometrickým vysielačom (tzv. ďateľ) začali v USA elektronicky angažovať. Cieľom bolo vyvolať obrovské zemetrasenie v oblasti Los Angeles tak, že ruská skalárna zbraň mierila na túto oblasť. V apríli 1986 nakoniec malá tajná americká akčná skupina zasiahla do tohto pokračujúceho vyvolávania zemetrasenia. Pomocou špeciálneho elektronického zariadenia táto skupina zničila vzdialený ruský skalárny vysielač. U skalárneho vysielača, nachádzajúceho sa v blízkosti černobyľských reaktorov, pritom došlo k obrovskému elektromagnetickému výboju. Tento indukoval explóziu atómového reaktora.

Skutočná príčina Černobyľskej katastrofy
(úryvok z filmu NDR/ARTE z roku 1998)

V júli 1986, dva mesiace po strašnej katastrofe v Černobyle, KGB vydáva zoznam s prísne tajnými pokynmi. Celkom na začiatku zoznamu stálo: Skutočnú príčinu nešťastia sa nikto nesmie dozvedieť.

Jeden muž sa však predsa chcel dopátrať pravdy: atómový fyzik Konstantin Pavlovič Čečerov. Neustále liezol do ruiny reaktora, dokonca až pod sarkofág, ktorý obklopuje zničený reaktor č. 4. Pritom nachádzal nezvyčajné stopy nešťastia, ktoré nezodpovedali oficiálnej verzii, ktorá bola v tom čase šírená na verejnosti.

V roku 1990 Čečerov nadviazal kontakt s ruským geofyzikom Michaelom Čatajevom. Tento vlastnil tajné seizmogramy, dôkazy skutočnej príčiny nešťastia. Čečerov a Čatajev si dohodli stretnutie.

Čečerov: „Pracoval som vtedy v Černobyle a dovolenku som trávil v Moskve. Chceli sme sa stretnúť v inštitúte, ale k tomu nedošlo, iba sme spolu telefonovali. Telefonicky mi potom všetko potvrdil, seizmogramy, ktoré skutočne existujú, a že je presvedčený, že v hre bolo zemetrasenie. A že má strach hovoriť.“

Čečerov sa Čatajevom nikdy nestretol. V roku 1995 Čatajev bez stopy zmizol. Dôkazový materiál sa však medzičasom objavil v Moskve, v Inštitúte pre geofyziku. Odvtedy uznávaní ruskí vedci bijú na poplach.

Vladimír Strachov z Inštitútu pre geofyziku: „Bolo by treba zmobilizovať vedeckú verejnosť mnohých krajín – predovšetkým v Európe. Ak sa také niečo stane niekde ešte raz, bude to strašné.“

Nešťastie z Černobyľu dňa 26.4.1986 bolo zatiaľ najhoršou katastrofou v atómovej elektrárni. Černobyľ sa stal symbolom neuveriteľnej hrôzy. Svet odvtedy žije v neustálom strachu pred ďalším supernešťastím. Koniec koncov, v súčasnosti máme skoro 500 atómových elektrární po celom svete. Úrady vtedy začali s evakuáciou obyvateľstva z najviac postihnutých oblastí až 36 hodín po nešťastí. Počas prvých dní po nešťastí boli všetky informácie zadržiavané. Sovietski experti si najskôr chceli spraviť obraz o závažnosti nešťastia. Veľké časti Európy boli zasiahnuté masívnym rádioaktívnym spadom. Tak vysoké hodnoty ešte nikdy neboli namerané. Viac ako 20 krajín muselo zakázať konzumáciu zaťažených potravín. Dokonca Laponsko za polárnym kruhom bolo ťažko zamorené. Extrémne vysoká rádioaktivita prekvapila vedcov na celom svete. Stotisíce sobov bolo potrebné zabiť, ich mäso muselo byť zničené.

Sovietsky štát chcel svetu ukázať, že má situáciu pod kontrolou, a tak ihneď po nehode začali zúfalé záchranné práce. Akcie, aké dejiny ľudstva dovtedy nepoznali, pretože proti vražednému žiareniu boli záchranári prakticky bezbranní. K záchranným čatám sa čoskoro pridala aj skupina vedcov. Jedným z nich bol atómový fyzik Konstantin Pavlovič Čečerov. Vedec sa na záchranárske práce prihlásil dobrovoľne, z vedeckého záujmu. Čečerov mal skúmať teplotné žiarenie. Žiadne však nezistil, ruina reaktora mala iba 24 °C, a to počas horúceho letného dňa s teplotou 35° v tieni. „Lietali sme aj v noci a merali. Budova vtedy vychladla na 14 až 15 °C, iba otvorené jadro reaktora si zachovalo svojich 24 °C.“

Čečerov a jeho kolegovia dokonca vstúpili do ruiny, aby priamo namieste hľadali zdroje tepla. Ale ani tam nič nenašli. Vedci sa však nevzdávali, chceli zistiť, ako sa katastrofa udiala. Čečerov a jeho ľudia sa nakoniec osmelili a vydali sa do srdca zničeného reaktora. „Vliezli sme do reaktorovej šachty a po štyroch sme liezli do bývalého velína nad reaktorom. Boli sme dokonca aj v priestoroch pod reaktorom. Nasnímali sme fotografie a videá, zobrali stovky vzoriek a vykonali tisícky meraní. Až potom sme pomaly začali tušiť, čo sa s blokom 4 skutočne stalo. A náhle nám bolo jasné: „Oficiálne vysvetlenia z roka 1986 vôbec nezodpovedali tomu, čo sme tam videli.“

Nešťastie v Černobyle bolo tvrdou skúškou novej politiky Glasnosť. Generálny tajomník Gorbačov vystúpil na verejnosť s osobným vysvetlením ku katastrofe. Zároveň však – v júni 1986 – KGB odovzdala vysokým politikom a úradníkom tajný zoznam s jednoznačnými pokynmi, ktorých sa každý z nich mal držať. Bod 1 zoznamu: Všetky informácie, ktoré odhaľujú skutočné príčiny katastrofy, sú prísne tajné.

Koncom augusta 1986 sa sovietska delegácia zúčastnila na konferencii vo Viedni. Pod vedením Valerija Legassova bola plénu pozostávajúcemu z medzinárodných expertov a svetovej verejnosti prezentovaná oficiálna verzia nehody v Černobyle. Podľa tohto oficiálneho vysvetlenia nočnú nehodu reaktora zapríčinilo ľudské zlyhanie. V dôsledku nezodpovedného pokusu, ktorý mal objasniť, čo treba robiť v prípade náhleho zastavenia turbíny. Keď obsluha siahla k núdzovému vypínač, bolo už neskoro. O 1 hodine 23 minúte a 59 sekunde strechu reaktorovej haly odhodila obrovská explózia. Žeravé grafitové trosky padali na hraničiace budovy a mrak rádioaktívnych častíc vystúpil na nočnej oblohe do výšky niekoľkých kilometrov. Pracovníci nočnej zmeny boli predvedení ako zločinci a odsúdení na dlhé tresty odňatia slobody: Sovietske úrady im dávali plnú vinu na katastrofe. Medzinárodná tlač nemala žiaden prístup. Novinári nemali šancu vykonávať vlastné rešerše. A svetové tlač tak vydala úradne vyhlásenú verziu nehody reaktora.

Prasknutý reaktor bol nakoniec zahalený do masívneho betónového plášťa z betónu – pre istotu. No Čečerov a jeho ľudia našli v tomto takzvanom sarkofágu rozostúpené štrbiny. Ani stopy po hermetickom zapečatení ruiny. Zjavne bolo zastavaného aj menej betónu, ako sa oficiálne uvádzalo. Aliancia, ktorá sa Černobyľom zaoberala, prišla napokon k záveru, že existujúci sarkofág je nestabilný a že zemetrasenie alebo iné prírodné katastrofy by ho ľahko mohli zničiť, že aj susediaci blok B je nestabilný a že treba ihneď začať so stavbou nového stabilného betónového plášťa.

Prečo sa začalo uvažovať o zemetrasení? Pretože atómová elektráreň bola postavená práve na mieste, kde sa stretávajú dva obrovské zlomy. Stavebné predpisy, ktoré zakazujú stavbu takýchto rizikových zariadení na zlomoch, vtedy ešte neexistovali. Čečerov: „Stavbári jednoducho nevedeli, akú vzdialenosť od zón so zvýšeným nebezpečenstvom zemetrasenia mali pri stavbe elektrárne dodržať.“

Černobyľ však zďaleka nie je jediná AE, ktorá sa podobá tikajúcej bombe, pretože bola geologicky nesprávne umiestnená. Vtedy boli všetky reaktory v krajine rozmiestňované na základe vojenských a strategických aspektov. To platí aj pre litovskú Ignalinu, najväčšiu atómovú elektráreň na svete. O geologické pomery sa tam nikto nezaujímal. Reaktor Ignaliny zodpovedá černobyľskému typu. Medzinárodní experti považujú túto konštrukciu za mimoriadne nestabilnú. Okrem toho chýba dostatočný reaktorový obal. V prípade nehody by rádioaktívne oblaky mohli nerušene uniknúť a dostať sa do celej Európy. A Ignalina stojí tiež na geologickom zlome, čo vyplýva zo správy z roku 1989. Mohlo teda v Černobyle ísť o takéto zemetrasenie? Čo na to hovoria správy očitých svedkov?

Čečerov: „Väčšina si spomína na temné dunenie. Tým to všetko začalo, hluk s nízkou frekvenciou. Podlaha sa triasla, steny sa hýbali, omietka opadávala zo stropu. Všetci si na to spomínajú. Zem akoby sa im otvárala pod nohami. Niektorí sa dokonca vyjadrili, že im to pripomínalo zemetrasenie.“ Podľa správy istého očitého svedka z 20 zamestnancov AE, ktoré mali tú noc službu, všetci vraj hovorili to isté: „Predtým než katastrofa začala, triasla sa zem.“ Týmto svedectvám však nikdy nebola venovaná pozornosť. „Počul som hrmenie, zo stropu spadla doska, stĺpy sa chveli, podlaha sa triasla, svetlo zhaslo a naskočilo núdzové osvetlenie. Po 30 – 40 sekundách sme nad nami počuli prenikavý hluk smerom od vpustu. V hale B spadla strecha. Najskôr spadla jedna doska, potom popadali jedna doska za druhou, vzápätí zhaslo svetlo. Keď svetlo opäť nabehlo, bolo rozhodnuté, že reaktor vypneme.“ Očitý svedok: „Cez dieru v streche som videl svetielkovanie, žiaden požiar, steny vo velíne sa začali triasť, aj strop a podlaha. Po niekoľkých sekundách druhá explózia, trocha slabšia ako prvá. Zvláštne svetlo, farebné svetielkovanie, ktoré išlo hore až do výšky 100 metrov.“

Správy očitých svedkov a Čečerovove výsledky tomu nasvedčujú: Vysvetlenie, ktoré zverejnili sovietske úrady v roku 1986, bolo nesprávne. Mali sme si myslieť, že po takej explózii plášť a kruhová ochranná nádoba jadra reaktora sú zničené. Na veľké prekvapenie však obe vykazovali iba malé poškodenie. Očakávalo sa, že explózia v reaktorovej šachte všetko roztrhne, nič však roztrhnuté nebolo. Mnohé nosníky na stabilizáciu grafitového poklopu sa namiesto toho jednoducho roztavili a zhoreli. A keď ste si tie roztavené časti pozreli zblízka, bolo jasné, že tu došlo k čudnému pôsobeniu tepla – ako keby tie rúry prepálil acetylénový horák.

Geofyzik Čatajev, ktorý rozhodujúce dokumenty údajne vlastnil, počul o zbierke správ očitých svedkov z tej nešťastnej noci a chcel o nehode Černobyľu napísať článok a tiež uviesť skutočnosť, že svoju úlohu mohlo zohrať aj miestne zemetrasenie. Článok však nikdy nevyšiel. Čatajev vytušil, že jeho život je ohrozený. V roku 1995 sa bez akejkoľvek výstrahy stratil.

Neskôr bolo jasné, že Čatajevove dokumenty boli záznamy tajných odpočúvacích staníc. Tie sa nakoniec predsa len dostali do rúk kritických vedcov. Boli to seizmologické záznamy z meracej stanice Norinsk, ktoré dokazujú, že v okamihu explózie reaktora bolo zemetrasenie. Seizmografické záznamy dokazujú, že prvé otrasy nastali krátko pred explóziou, a že krátko nato bolo zaznamenaných niekoľko ďalších otrasov. Tieto záznamy dokazujú, že nešťastie bolo podmienené zemetrasením a že oblasť je seizmicky aktívna. Zem sa triasla už asi 20 sekúnd pred explóziou reaktora, zistilo sa. Po otrase uplynulo 22 alebo 23 sekúnd, až potom reaktor vyletel do vzduchu. Seizmologická stanica zaznamenala zemetrasenie sily 2,5 na Richterovej stupnici. Z výpočtov vyplýva, že epicentrum sa muselo nachádzať hneď vedľa elektrárne. Pod blokom elektrárne alebo bezprostredne vedľa prebiehal zlom v zemskej kôre. Vtedy má aj slabé zemetrasenie účinok otrasu sily 7-8. Sovietske úrady však všetky tieto záznamy ignorovali. Teóriu zemetrasenia jednoducho odmietli. Podľa nich bola atómová elektráreň Černobyľu postavená v oblasti, ktorá je podľa všeobecných poznatkov geologicky stabilná.

Vedci moskovského geofyzikálneho inštitútu priebeh nehody zrekonštruovali ešte raz. Zo seizmografických údajov, z protokolov elektrárne a zo správ očitých svedkov. Zisťujú celkom nový obraz katastrofy:

Je polnoc. Asi jeden a pol hodiny pred nehodou počujú rybári temné dunenie. O 1.21 hod. vedúci výpočtového strediska počas obchôdzky v centrálnej hale spozoroval modravé svetielkovanie. O 1hodine, 23 minúte a 35 sekunde začína zemetrasenie. Veľký hrmot a blok 4 sa otrasie. O päť sekúnd neskôr (1.23.40) príslušný pracovník spozoroval zemetrasenie a stláča núdzový vypínač. Vibrácie rastú. Prvý silný otras, zvislé svorníky poletujú sem a tam, Stropné dosky padajú na zem – opäť svetielkovanie. V strojovni praskajú okná – silný otras zeme a reaktor exploduje. O 17 minút neskôr pracovník vo velíne zaznamenal ďalšiu explóziu. Je po zemetrasení.

Čečerov: „Charakter škôd v horných priestoroch nás nútil k zamysleniu. Tam museli zúriť nejaké tlakové vlny. Tam hore sa vyskytlo množstvo nezrovnalosti, ktorých príčiny sme si sprvoti nevedeli vysvetliť.“ Mohutná explózia v reaktore by určite všetko zničila. Tu však niektoré miestnosti ostali neporušené, a to bolo predsa len veľmi zvláštne. Ešte jedna vec bola zvláštna: Všetci si mysleli, že vo vnútri reaktora, blízo jadra, je intenzita žiarenia obrovská. No z ľudí, ktorí chodili v zničenom reaktore, nikto nezomrel a ani len vážne neochorel. Rádioaktívny materiál z reaktora si zrejme nenašiel cestu do budovy.

Nakoniec bola ustanovená spoločná ukrajinsko-ruská komisia. Vo svojej správe z marca 1996 dochádza k výsledku, že v noci černobyľskej katastrofy skutočne došlo k miestnemu zemetraseniu, asi 20 sekúnd pred nehodou. Správa bola zverejnená, nič sa však nestalo.
V zozname KGB sa v bode 10 uvádza: Informácie o jadre reaktora, ktoré by mohli prezradiť, že do prostredia unikli nebezpečné množstvá rádioaktivity, musia byť udržané v tajnosti.
V bývalom Sovietskom zväze pokyny KGB mohli byť účinné. Hodnoty namerané na celom svete však hovoria jasnou rečou. Podľa nich reaktor vymrštil do atmosféry oveľa viac rádioaktívneho materiálu, ako úrady uvádzajú. Oficiálne unikli iba 4 % náplne reaktora – asi 96 % sa ich nachádza v ruinách. V skutočnosti je to zrejme naopak. Skoro všetko vyletelo von a reaktor je skoro prázdny!

Nikto sa o pravdu nezaujíma. A nikdy sa nedozvieme, či Valerij Legasov poznal pravdu, keď svetovej tlači podával oficiálne vysvetlenie Černobyľu. V roku 1988, skoro presne dva roky po katastrofe potom, čo na základe jeho oficiálnej verzie neprávom obvinili zo zločinu pracovníkov elektrárne, spáchal samovraždu.

Na to, že spomínané zemetrasenie nebolo prirodzeným zemetrasením, ale bolo to umelé zemetrasenie vyvolané skalárnou zbraňou, Wernera Altnickela upozornil článok „Piknik  s Geigerovými počítačmi“ od Martina Ebnera z roku 2003. V tomto článku bol uverejnený rozhovor s Prof. Lengfelderom z Inštitútu pre výskum žiarenia Otta Huga, ktorý túto informáciu prezradil.

A takto sa vyskladal celý obraz, ktorý sa opiera o dokumentáciu WDR/ARTE: Spojené štáty americké sa dozvedeli o skalárnom zariadení. V apríli 1986 sa malá americká tajná akčná skupina zamiešala do procesu, v rámci ktorého sa sovieti pokúšali vyvolať v USA v oblasti Los Angeles obrovské zemetrasenie. Nakoniec – vtedy vládla studená vojna – táto americká skupina zničila ruské skalárne vysielače, ktoré sa nachádzali neďaleko atómovej elektrárne. Pritom na tejto sústave skalárnych antén došlo k obrovskému elektromagnetickému výboju, ktorý zapríčinil atómovú katastrofu.

Pretože jedna vec ostáva stále nevysvetlená: Odkiaľ pochádzalo to modravé svetielkovanie, tie viacfarebné svetelné úkazy, ktoré bolo vidno krátko pred katastrofou?

Dňa 28.7.1976 nastalo veľké zemetrasenie v čínskom Tang-šane. Zomreli státisíce ľudí. Skôr než nastali prvé otrasy, v noci o 3:42 hod sa obloha rozžiarila. Rôznofarebné svetlá bolo vidno na vzdialenosť až 300 kilometrov. Listy mnohých stromov ako aj pestovaný šalát boli následne jednostranne spálené. Takéto prejavy sa vyskytujú pri použití skalárnych a HAARP technológií – nie pri obyčajnom zemetrasení.

Dodatok prekladateľa

V tomto článku mi ani tak nejde o zistenie presného priebehu katastrofy černobyľského reaktora v apríli 1986. Možno je havária Černobyľa skutočne dôsledok zlyhania ľudského faktora, ako sa uvádza v oficiálnej správe, možno nie. Skôr mi ide o ilustráciu skutočnosti, že zbrane na báze ovplyvňovania počasia napr. ožarovaním ionosféry vlnami extrémne nízkej frekvencie alebo naopak, mikrovlnami, s obrovskými výkonmi sa už dávno používajú. Sú to zbrane ktoré majú mnohé výhody. Dokážu vyvolať dlhodobé sucho, nečakané záplavy, ale žiaľ i ničivé zemetrasenie či tsunami. Ale asi najlukratívnejšia výhoda je tá, že neprezrádzajú identitu útočníka. Nikto tak nemôže útočníka obviniť z útoku.

Na zdokonalenie ich funkčnosti, účinnosti a smerovania účinku je výhodné, rozprašovať do ovzdušia vodivé čiastočky, aby vznikla vodivá vrstva. Na ich rozprašovanie sa používajú lietadlá, či už civilné alebo vojenské – na oblohe stopy ich práce pozorujeme v tzv. chemtrails. Kto chce, dokáže nájsť množstvo patentov udelených v súvislosti so zariadeniami na ovplyvňovanie počasia, ale i v súvislosti s rozprašovacími systémami leteckých motorov. Prídavné substancie vraj nie sú vypúšťané z prídavných nádrží, sú obsiahnuté už priamo v leteckom kerozíne, pod zámienkou zlepšenia jeho vlastností (účinnosť, tečenie pri nízkych teplotách…).

Otázka teda nestojí či vôbec, ale čím všetkým sme práškovaní. Prečo, to už tušíme. Amíci nerobia nič, čo by pre nich nebolo bytostne výhodné. Ich postoj k prírodným zdrojom je známy. Pre ropu a iné strategické zdroje nemajú problém vydrancovať cudziu krajinu, ekonomicky či vojensky. Najnovšie sa o tom zrejme presvedčí Irán. A zbraň globálneho dosahu, ktorá neprezradí identitu útočníka? Mňam. Životné prostredie? Cha, ak treba, v pohode zamoria (cudzie) územie aj tvrdým žiarením. Takže uvažovať o tom, že chemtrails vypúšťajú v záujme nás všetkých – aby tak spomalili údajné globálne otepľovanie, a to dokonca na vlastné náklady – je naivné a úsmevné.


Pôvodný článok vyšiel v Lichtsprache č. 41, v máji 2006. Zdroj. Preklad durino, apríl 2010.
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
ejha   |   ip:80.242.33   |   2010-06-21  (17:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ano ano ano.... uz len cakam kym obvinia haarp aj z vyhubenia dinosaurov ... to viete cas je relativny, spatnovazobna slucka, a uz to ide :D:D


GOOGLEistickyKNAZ   |   ip:85.248.42   |   2010-06-21  (18:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  AUTOR CLANKU JE OZIARENY KONSPIRACIAMI.ZA CERNOBIL MOHOL DATLOV A ZLA KONSTRUKCIA REAKTORA.NIEKTO UZ NEVIE AKO BY NA SEBA UPUTAL.

http://stagevu.com/video/rvqoshismjep
ANONYM   |   ip:178.40.7.   |   2010-06-21  (18:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ejha |GOOGLEistickyKNAZ |
za to vy viete zarucenu pravdu ste tam boli a videli vsak ze?


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-06-21  (19:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Blá...blá...blá... Už dočítať túto psychopatickú znôšku konšpiračných blbostí len do polovice dá súdnemu človeku hodne zabrať. (ďalej som sa aj tak už ani nedostal..)


N1o   |   ip:77.93.216   |   2010-06-21  (19:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  25 min. dokument o HAARP-e, který vysielala slovenská televízia:

http://orgo-net.blogspot.com/2010/06/zahada-haarpu-slovensky.html


GOOGLEistickyKNAZ   |   ip:85.248.42   |   2010-06-21  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   ejha |GOOGLEistickyKNAZ |
za to vy viete zarucenu pravdu ste tam boli a videli vsak ze?

PREBEHLI STOVKY VYSETROVANI Z ROZNYCH STATOV A TISICKY VYPOCUTI SVETKOV.TY SI MYSLIS ZE TO TENTO PRIMITIVNY CLANOK VYVRATI?TOTO NEBOLA SRANDA CHLAPCE TAK SA TROCHU UVEDOM.DATLOV SAM PRIZNAL ZLYHANIE REAKTORA.


MAJTE TROCHU UCTY KU KATASTROFAM A NEROBTE SI Z TOHO DOBRY DEN.


Lu   |   ip:178.40.10   |   2010-06-21  (20:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak toto hadam nie.....
atómový fyzik Konstantin Pavlovič Čečerov. Neustále liezol do ruiny reaktora, dokonca až pod sarkofág,

dalej ani necitam


joplins   |   ip:78.156.22   |   2010-06-21  (20:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ejha fiha a a knaz. fu este ze tu mame takych sudnych a prudko inteligentnych ludi akovy dvaja ,,,, fuuu vsetko je len znozka blbosti a vy to viete,,, to je super... to je senza... drzim palce..


ANONYM   |   ip:178.40.7.   |   2010-06-21  (20:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hej?tak teraz ja pospajam troska veci toto mi tu celkom sedi ze to neni daleko od pravdy,ze za tym moze byt harrp.a usa a izrael.videl som video s akymsi manikom co v nom trvrdil ze japoncov vydierali pomocou harp aby pustili bankarov usa do svojej ekonomiky,ked boli azijsky tiger a mali ozaj nadupanu ekonomiku a potom uz nikdy tigrom zrazu nebioli. ze ak ne tak im odpalia velke ale velke mesto.a to iste pouzili na zssr odpalili cernobil a kedze videli aku to ma silu tak gorbacov v roku 1989 sa vzdal a podpisal a pustil tu kapitalistov aby zachranil dalsich ludi to je mozno ten pravi dvovod preco sa gorbi skoval a stiahol,a preto nebol replay 68 v 89.ja som si myslel ze ho kupili.a isto bol pri vlade bush,toto mi sedi ovela viac sovieti prisli na to ze taku zbran nemaju a skoncili preto aby neprisli dalsi ludia o zivot.


Lu   |   ip:178.40.10   |   2010-06-21  (20:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Manik je pravdepodobne Benjamin Fulford. Never vsetkemu. Ak ho mas rad, tak:
http://benjaminfulford.net/ANONYM   |   ip:178.40.7.   |   2010-06-21  (20:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a ak mi niekto pobvie ze by to neurobili tak nech si spomenie na 9/11 a je jasne ze ty sa nezastavia pred ziadnymi obetami aj kludne celu miliardu aj v iraku co robia je jasne ze su toho schopny a tym padom sme vseci skoncili lebo zdravi clovek nedokaze len tak zabijat a vykoristovat toto zastavi uz len sila ale nie ludska.mozete mi tvrdit ze to je konspiracna teoria aj o tom japonsku bohuzial je velmi mala pravdeposobnost o tom ze je to blud.


ANONYM   |   ip:178.40.7.   |   2010-06-21  (20:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja len tolko pametam si ako vseci boli uneseni z japonska aku ma ekonomiku a zrazu nioc zrazu prestali o tom a nakoniec tyger zdochol a jeden dvovod preco zdochol bude to co tvrdi ten panko,japonci este maju velmi dobre v pamati hyyrosimu a nagasaky,ale samozrejme nemusi nik tomu verit.


ANONYM   |   ip:178.40.7.   |   2010-06-21  (20:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  myslite si ze nieaky stat prizna oficialne ze je vydierany ludmi co ma taku zbran?


ANONYM   |   ip:178.40.7.   |   2010-06-21  (20:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cital som viac teorii o cernobile a bolo viac ludi,co tvrdia ze to nebola nestastna nahoda ale umyselne.
je jedno ako cernobyl odpalili ale tym ze sa to stalo boli rusy vyieratelny a preto skoncili v 1989,ziadna nezna ako nam to je predostrete.preto havel spolupracoval aj s kgb uz nemali na vyber.


Lu   |   ip:178.40.10   |   2010-06-21  (20:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  O 9/11 si myslim svoje, ale Cernobyl je iny pripad. Tam na ziadne konspiracie nie je miesto. Viem to z prvej ruky. v tomto clanku su bludy. Slo jednoznacne o nehodu sposobenu zlyhanim cloveka. Viac sa vyjadrovat nemam chut. Dolezite,sk ide dolu vodou. Nabuduce tu najdem Vesmirnych ludi........


martinzmatfyzu   |   ip:158.195.2   |   2010-06-21  (21:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A neboli náhodou tie otrasy sposobené obrovským pretlakom v reaktoroch a možno trhaním sa potrubí pomocných systémov ? a to s teplotou 24 stupnou je tiež podla mna blbosť, par sto ton horiaceho grafitu určite muselo zohriať všetko naokolo na stovky stupnov.S tym ruským haarpom, to asi autor myslel system duga,(nazývany aj ruský datel alebo čenrobyl 2). podla mna niektorí ludia asi nie su ochotní uznať si že sa niečo aj tak ako to oficialne povedali. černobyl nevybuchol počas bežnej prevádzky, ale počas bezpečnostného testu za nedodrzania podmienok za ktorých mal byť vykonaný. Myslím si že by nejake zemetrasenie len tak lahko nevyradili z činnosti atomovy reaktor bez toho aby nepoškodilo aj čo stojí hned vedla. uznal by som že by sa dalo s harpom ovplyvnovať počasie, ale nie že by sa dalo spraviť zemetrasenie(to možno maximalne tak s atomovkou)


ANONYM   |   ip:178.40.7.   |   2010-06-21  (21:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ako rusy ju tazko mali tu zbran,ako s tym ze to bol odvetny utok ani ja nesuhlasim .ale myslim si ze to nebola nehoda,popremyslajte nad ytm co nasledovalo po tom ako buchol cernobyl,nezna,raz som robyl vo firme ktora dlzila nieake prachy a prisiel tam vymahac dlhov neaky pan v rokoch a mali sme tam mapu a zacal nam rozpravat nvm len tak z niceho nic o neznej.uz nvm ani ako sa k tomu dostal.a vypraval ze rusy si nemohli dovolit nechat v 68 prist hranicu zo zapadom k ukrajine vtedy cccp hned dvacat rokov po vojne preto tu nabehli a udialo sa to co sa udialo.a potom vravel ze moc nechape preco to dopadlo v 89tak ze preco to rusy nechali tak lachko prejst ze keby len postavili na vaclavak maketu tanku ze by bolo hned po revolucii,preco tam boli hned televizie aj z rakuska ono to bolo dobre naplanovane aj z ucastou kgb,kedysi sa mi dostala do ruk narodna pbroda este a v nej clanok o havlovy ako co bolo udelano,jak ho kgb pusilo za hranicu a spravilo s neho dizidenta ze ho vyviezli na hranicu ,dokonca tam bolo pisane ze kgb disponovaklo miliardami usd,a ze si vytvorilo tam rozne ceny a dalo ich aj havlovi za tie ubohe diela ayb bol popularny na zapade atak dalej .ten casopis bol stiahnuty z predaja na prikaz havla pana prezidenta. nastastie sa stihol kupit ten vytlacok. ako by ste zasli co tam bolo popisane,mozno si niekto pameta niceo o tom.takze jedna vec neverim ze by sa rusy tak lahko vzdali,povodne som si myslel ze si kupili gorbacova ale toto mi pripada realnejsie ze znicili cernobyl a tak dokazali rusom ze ich kedikolvek znicia a zabiju miliony ludi a tak ich dostali.aby sa zdali.


xyxo   |   ip:87.244.20   |   2010-06-21  (23:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ak kuknete na googleearthe trochu zapadne od cernobylu su fakt vojenske instalacie antennych poli a ionosfericky KRUG2


xyxo   |   ip:87.244.20   |   2010-06-21  (23:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   51°18'10.22"S 30° 4'5.78"V


Krovak   |   ip:95.105.15   |   2010-06-22  (08:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  takze pan cecerov preliezol dokonca az pod reaktor. Samozrejme ze tak radiacia, ktora bola tak neskutocne vysoka az Laponsku (chudaci sobi :-( ) mu vobec neublizila. kecy kecy kecy


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-06-22  (09:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  najlepšie sa konšpiruje o veciach, ktorým človek nerozumie:-), xyxo, tie antény boli určené na niečo iné. Volajú ich aj černobyl 2.


xyxo   |   ip:178.40.12   |   2010-06-22  (09:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Doktore, viem, je to rusky Woodpecker... oficialne...ale co s tade fakt islo, vieme? nevieme...a kor este v Rusku...


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-06-22  (09:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No samozrejme, dohadovať sa môžeme koľko chceme. Rusko, naši bratia divokí sú občas ťažko čitateľní. No snáď majú v takýchto záležitostiach aspoň torcha jasno. Či už oficiálne, alebo neoficiálne.


Sklb   |   ip:62.152.22   |   2010-06-22  (10:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "V roku 1987 som začal s prácou v Greenpeace"

a dalej to uz citat nemusim :))


prave   |   ip:94.229.32   |   2010-06-22  (12:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Moj nazor je ze nahoda ani "zlyhanie" to nebolo v ziadnom pripade.Ci to bolo harpom alebo nejako inak.
Samozrejme harpom sa da docielit vela veci.A v spolupraci s chemtrails a rozprasovanim vodivych castic ano.To je prvotny ucel chemtrails.
Ale zite si vo fantazmagorii ktoru vam predostiera terajsi system.Ste taky zosprosteny a vymytí ze nedokazete rozoznat realitu od skutocnosti.Myslite si co prezivate "tie vase nahody" ze to je realita pritom ste vygumovany a v hypnoze v jednom kuse.Nedokazete uz prezit pritomny okamzik.Tapete v minulosti alebo utekate do buducnosti v domienke ze bude ina lepsia.Ale terajsiu realitu nevnimate.Tak ako ste ju nevnimali v 1989,1998,2001-2006 a ani teraz.
Teraz par vyrokov tuto nasich odbornikov na webe.
DrHujer:
1. stopy za lietadlami maju na svedomi "kondenzacne stopy" ktore vydrzia na oblohe aj niekolko hodin.Chemikaliami sa to podla neho neda docielit.(co k tomu dodat)
2. tieto povodne nazyva "letnymi" burkami (bez komentara)
Yanath: 1. Porovnava zaplavy a privalove dazde z roku 1958.Nedochadza mu ze za cely rok vidiet slnko par krat aj to netrva 24hodin.Narozdiel od skutocnych privalovych dazdov ktore pridu zaplavia odzneju a pocasie je ako predtym.S tymto nemozno porovnavat kedze leje vkuse a slnko nevidiet na oblohe snad raz za mesiac.(co dodat)
Azgaroth:1.Konspiracia sama o sebe.Ludi ktory nezdielaju jeho nazor by rad palil.A guca travy je pre neho droga najvacsia na svete.Alkohol,cigarety,hracie automaty(ktore su podporovane statom a zavislaci predavaju svoje majetky)mu nevadi.Tak isto mu nevadia chemikalie typu aspartam v potravinach.Nevadia mu ani geneticky modifikovane potraviny.Clovek plny nenavisti a zloby z vlastneho neuspechu.Ale adminovi sa zrejme paci.

A to je len zlomok co tu nasi "odpornici" popisu.
Nikoho nehodnotim su to iba moje nazory.
LEJU VAM NA HLAVY DAZDE A ESTE SI ICH AJ PLATITE!!!Na vas nie je ani pomenovanie.truhlik   |   ip:195.28.68   |   2010-06-22  (13:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  xyxo celkom haluska tie anteny :) inak vseobecne tam je /bola/ hromada vojenskych instancii, co som pozrel. skoda, ze na vychod, sever a juh od cernobylu nie su detailnejsie fotky..


suhlassprave   |   ip:178.18.74   |   2010-06-22  (13:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prave, napisal si to presne tak, ako si to mysli vacsina ludi, co sem chodia. par trollov, ktori sem chodia preto, aby ludi vyprovokovali si nevsimaj. su to ludia, ktori nikdy nic nemali spolocne s tymto webom a nikdy nerozmyslali pomocou vlastnej hlavy. najvacsiu silu ma ludska myslienka a tuto silu ma kazdy z nas. Kazdy je dokonaly, len nikto o tom nepremysla. Pravdu z nas nikto nevidi, lebo keby ju videl, nikdy by nezil tak, ako doteraz. Pochopili by ste, ze zivot v terajsej forme je zivot pre druhych, nie pre seba...
Je pravda o seizmickej aktivite pred katastrofou? Pytam sa preco nie? Vari mi chcete nahovorit, ze to co nevidite nie je skutocne? Vidite volnym okom virusy???


johny   |   ip:87.244.19   |   2010-06-22  (20:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Autor zrejme prave ddohral STALKERA :)


AA   |   ip:195.168.5   |   2010-06-23  (12:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lu| Nabuduce tu najdem Vesmirnych ludi....

HAHA VED TI TU UZ BOLI :-D


IsaacBromberg   |   ip:213.151.2   |   2010-06-24  (02:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Velmi dobry clanok. To ze Cernobyl bol presne planovany dokazuje aj postavenie hviezd nad Cernobylom v momente vybuchu ked Orionov pas (Alnilam, Alnitak, Mintaka) bol presne v polohe 33 - 33 - 33 stupnov. Teda v uplne rovnakej polohe ako pri demolacii WTC 11.Septembra 2001 nad New Yorkom. Sanca aby sa tieto dve udalosti odohrali pri rovnakom postaveni Orionoveho pasu je matematicky vyjadrenim priblizne 1 : 66 milionom. Obidve udalosti WTC a Cernobyl maju rovnakych autorov.


Silver   |   ip:85.248.65   |   2010-06-24  (05:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nepravdepodobné! Ak bi došlo k tak silnému zemetraseniu že by praskla tlaková nádoba reaktora tak by najskôr spadla cela budova.A ešte k tím borcom čo chodili horedole po troskách reaktoru.Keby to bolo tak denska už vonajú fialky ospodu.


Janek   |   ip:62.204.24   |   2010-06-24  (12:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  “Duga”, the Steel Giant Near Chernobyl
http://englishrussia.com/index.php/2008/04/28/duga-the-steel-giant-near-chernobyl/Lubo   |   ip:195.91.79   |   2010-06-24  (21:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...ja som si len všimol zaujímavú maličkosť: "najväčší objavitelia konšpirácií" v tejto debate ani neovládajú slovenský pravopis. Že by to o niečom svedčalo?


Anunnaki   |   ip:80.188.86   |   2010-06-25  (10:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Lubo:

Ano. V zivote ich pravdepodobne zaujimali dolezitejsie veci uz vtedy, ked obycajny plebs nemal co robit, a ucil sa zbytocnu gramatiku, pretoze pre nich to bola a je ztrata casu. Tiez vetsinu veci co citaju je v cudzich jazykoch, tak musim priznat aj ja, ze nevidim dovod sa ucit slovensku gramatiku, ked zijem v zahranici.
Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-06-27  (18:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Súhlasím. Pri umývaní riadov u káčera McDonalda, čistení topánok na ulici či utieraní zadkov pankhartom v zámožných rodinách kapitalistov sú ti tieto základné vedomosti naozaj zbytočné...


Daisuke   |   ip:212.26.16   |   2010-06-29  (16:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre boha živého To akého blázna pustili ku klávesnici, že zosmolil takúto úbohú znôšku výlevov Toľko h o v a d í n pohromade sa len tak bežne nevidí. Prečítal som až 8 viet a finito


nekolikdomnenek   |   ip:84.42.229   |   2010-07-07  (21:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rozlisuji mezi "nazory " a "fakty". Vse co neni mozne overit je jen nazor, kazdopadne nesnizuji hodnotu informaci ktere se nedari (z jakychkoli duvodu) overit. Ale kde jinde nez ve vojenstvi je tak silna propaganda.
Chemtrails ... udajne. ..jsou kondenzacni stopy po plynech. Vzdycky byly za letadly od urcite vysky (i za meho detstvi jsem je vidal, a to asi cs. armade nelze podsouvat umysl praskovat lidi) v te dobe... Takze klid a neutikejte pred fakty.
Jina vec je HARP. ten existuje a lze najit nejruznejsi fotky i na GE. Kolem Moskvy je patrne nedokonceny prstenec vojenskych zarizeni v kruhu po pravidelnych intervalech. V jistem videu (velmi propagandistickem vytvorenem ruskou tv..s nazvem Udarnaya sila (lze najit na youtube) serie plazmennaja Mimo jine tuto serii doporucuji shlednout i z mnoha jinych duvodu. I co se tyce malo publikovanych zaber nam pomerne neznamych zbrani a technologii (nam civilistum).
http://www.youtube.com/watch?v=9NvXb0nXcVI&;feature=related

6ta minuta.
a jine dily teto serie

Takze Harp nebo neco podobneho urcite zkouseli i podle snimku z webu, lze najit zarizeni dnes pristupna, ale v dezolatnim stavu (obri civky (na stozarech) - mozna neco s odkazem Tesly, nebo kdo vi?) staci dat do googlu vyhledat obrazky (russian tesla coil).


Kiwo   |   ip:87.244.22   |   2010-07-10  (12:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To čo mi nesedí je, že tam boli aj druhe reaktore, ktorým sa nič, ale totálne nič nestalo. Neviem či to ma na svedomí zemetrasenie, ale ak áno, tak čo tie druhe reaktore? To je otázka a možno aj odpoveď, že zemetrasenie to asi nespôsobilo. Možno len pridalo už tak zataženemu reaktoru, ktorý vtedy podstupoval akesi zatažkavacie testy. Čo sa týka Američanov to je už jasne: vykrikujú na druhých, že sú teroristi a pritom oni samy sú tými najväčšími teroristami na svete.


tisicstyristoosemdesiatosem . hyperewe77   |   ip:178.40.14   |   2013-04-22  (20:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tu mate slovac prije..na video kde cecerov ide do reaktora
to plati hlavne pre uzivatela s nickom "Lu"

http://www.youtube.com/watch?v=8btImciX5s0&;feature=relateddiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + sedem =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Torontské protokoly (podľa novinára, ktorý ich uverejnil) dokazujú že plán vytvorenia Nového Svetového Poriadku (ďalej NWO) sa zosnoval už pred niekoľkými desaťročiami, napriek tomu, že pojem New World Oorder „legalizoval” 11.9.1990 vo svojom prejave prezident USA Busch starší. Úzka skupina ľudí, ktorá sa usiluje o vytvorenie NWO svoje „ako na to?“ zaktualizovala už pred najmenej 45 rokmi, čím vytvorili scenár na najbližšie roky.


Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Konec amerického snu – část 1

Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Odborníci z Harvardu prohlašují, že mléko není sou...

Plány koncentračních táborů v USA

10 největších impérii v dějinách lidstva

MIT OBJEVILA UMÍSTĚNÍ PAMĚTI: JEDNOTLIVÉ NEURONY

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOST...

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.5281 s