25. August 2019
    
Prečo si Abe Lincoln opiera ruky o fasces? - Dolezite.sk

Prečo si Abe Lincoln opiera ruky o fasces?


  2011-01-15  (01:22)  |  Zo sveta
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Prečo si Abe Lincoln opiera ruky o fasces?

Je to náhoda že Abe Lincoln má ruky položené na symbole fašizmu- fasces, ktoré sú rovnako v Kongrese USA? 

Pohľadom pod pokrievku amerického kotla nájdme odpovede na množstvo nezodpovedaných otázok a dokážeme pochopiť pomery na Slovensku , pretože Európska Únia a Slovenská demokracia sú stavané podľa pre oligarchiu úspešného modelu ktorý USA reprezentujú. Podobne ako EÚ bol podľa USA modelovaný aj Sovietsky zväz, juhoamerické diktatúry ale aj OSN. USA,Inc. zo sídlom v District Of Columbia je entita bez zodpovednosti, ktorá stojí nad právom. A prezident má právo rozhodovať o živote a smrti občanov USA.

 

 

Dnešné USA sú bývalou kolóniu, gulagom, Korunnej korporácie, Crown Corporation, zo sídlom v The City, Londýn. Pred príchodom európanov na americký kontinent žilo na území amerík asi 100 miliónov obyvateľov, čo bolo viac ako v Európe. Na sever od Mexika to bolo asi 20 miliónov s mestami okolo 200 tisíc obyvateľov. V tom čase najväčším mestom v Európe bol Londýn s 90 tisíc obyvateľmi. Pôvodní obyvatelia Severnej ameriky tieto mestá opustili pred príchodom anglosasských tzv. pútnikov, anglicky pilgrims- viď Pilgrims Society, do Bostonského zálivu, pretože ich kultúru zdecimovali choroby ktoré priniesli Španieli a Francúzi.

 

Ako bude vyzerať osídľovanie nového sveta predstavil Krištof Kolumbus na ostrove Hispaniola. Domáce obyvateľstvo zotročili, predávali do otroctva a súložili s ďeťmi od 8. rokov. Za pár rokov nezostal na Hispaniole ani jeden povôdný obyvateľ z 1.5 milióna. Kniha „Columbus and other cannibals“ opisuje túto veľkolepú kapitolu takzvanej západnej CIVILIZÁCIE. Ich správanie skôr pripomína barbarov ako civilizovaných ľudí. Ale proti gustu žiaden dišputát.

 

Aj pútnci, okrem iného zakladatelia americkej vládnej dynastie,napr G.W. Bush je po oboch rodičoch z Mayflower, z lode Mayflower sa v prvom rade pokúšali zotročiť pôvodných obyvateľov. Ale tí sa bránili a nevládali pracovať. Tak do nového sveta začali dovážať „ biely odpad“ z anglicka, white trash. V podstate sa jednodnalo o veľkolepý eugenický projekt vyčistenia rasy na Britských ostrovoch. Až keď vyčistili ulice anglických a írskych miest prišli na rad afričania.

 

 

Aký právny štatút mali kolónie?

 

Kolónie nikdy neboli súčasťou Veľkej Británie. Boli majetkom Korunnej korporácie, The Crown Corporation. Preto sa v kolóniach neuplatňovalo anglické zvykové právo, Common Law, a právny poriadok anglicka. Právny systém bol hlavným zdrojom nespokojnosti v kolóniach čo nakoniec viedlo k vojne za nezávislosť a Vyhláseniu nezávislosti, Declaration of Independence.

 

O tom kde najviac topánka tlačila kolonistov je možné dozvedieťsa z dvoch dokumentov ktoré predchádzali Vyhláseniu nezávislosti a z dokumentu Vyhlasenia nezávislosti samo o sebe:

 

Od skončenia poslednej vojny Britský parlament tvrdí, že uplatňuje jeho právo na reguláciu chodu americkej kolónie. V skutočnosti však len za účelom zvyšovania príjmu uvalil dane a poplatky, zriadil výbor s neústavnými právomocami, a predĺžil jurisdikciu námorných súdov, nielen na vyberanie daní a poplatkov, ale aj na trestno-právne procesy.“

Október 14,1774.

Vojnou je myslená vojna medzi Franzúzmi a Indiánmi. Oveľa dôležitejšia je zmienka o námorných súdoch: courts of admiralty.

 

Prvú deklaráciu Veľká Britania ignorovala a tak o rok prišla druhá zo 6.júla 1775, kde sa sťažujú na to isté. Že námorné právo je uplatňované v kauzách ktoré sa tykajú nielen majetku, ale aj života.

 

Tretím potvrdením sťažovania sa na uplatňovanie námorného práva, Admiralty Law, je samotná Ústava USA, Listina práv- Bill of rights, a v Piatom Dodatku k Ústave-5th Amendment. Ústavu USA konštruoval Thomas Jefferson v Londýne pod dozorom kráľových radcov. Okrem iného je kráľ deklarovaný ako Princ USA a zároveň je šľachte v USA zakázané používať tituly.

 

Siedmy Dodatok, 7th Amendment, je vyústením procesu:

 

V súlade zo Zvykovým právom, ak hodnota presahuje 20 dollárov, je zabezpečené právo na súdny proces s porotou a žiadna skutočnosť súdneho procesu s porotou nesmie byť prehodnocovaná inak ako v súlade s pravidlami Zvykového práva.“

 

Čo to teda je to námorné právo- Admiralty Law inak aj Maritime Law?

 

Je to právo kapitána lode, vojenského veliteľa. Je to právo absolútne. Znamená to, že celý právny proces je v rukách jedného človeka, bez ohľadu na vonkajšie vplyvy ako sú právo krajiny, medzinárodné dohody atď. Na lodi je kapitán absolútnym pánom. A najpodstatnejšou vecou je, že sa uplatňuje prezumpcia viny. Vinný pokiaľ sa nedokáže nevina.

 

 

Tearaz bude nasledovať vyťah zo správy kongresu USA:

Emergency Powers Statutes Senate Report 93-549

 

 

Právomoci výnimočného stavu: Výnimky Federálneho práva ktoré delegujú moc v čase výnimočného stavu. November 19, 1973

 

Od pána Mathiasa ako prísediaceho v Osobitnej komisii na vypovedanie výnimočného stavu

Úvod: Krátka historická skica pôvodu práv výnimočného stavu doteraz v platnosti

 

Väčšina občanov USA žije po celý život v právnom stave VÝNIMOČNÉHO STAVU. Počas 40 rokov práva, slobody a vládou deklarované procedúry garantované Ústavou boli anulované silou práva výnimočného stavu.

 

Nasleduje zdôvodňujúci citát Johna Locke.

Nasleduje citát prezidenta Theodora Roosevelta, ktorým sa pasuje za kapitána lode-STEWARDSHIP.

 

A teraz príde to najdôležitejšie:

 

Od roku 1933... 470 významných výnimiek práva bolo kodifikovaných...tieto zákony majú vplyv na občianske práva, vnútorný a medzinárodný obdchod a základné fungovanie vlády USA, že v mikrokozme znamenajú podstatu ekonomického, politického a právneho života USA.

 

Záver vyšetrovacej komisie kongresu USA je nasledovný:

 

..všetka výkonná a zákonodarná moc v USA je v rukách prezidenta.“ Kapitána lode.

 

Spomínate na prejav JF Kennedyho v hoteli Waldorf-Astória 27. 4. 1961?

 

...sme svedkami celosvetového brutálneho sprisania za účelom prehĺbenia sféry vplyvu- cez infiltráciu namiesto invázie, cez zmeny namiesto volenia...Je to systém ktorý zasiahol väčšinu ľudských a materialnych zdrojov na budovanie pevne zviazanej vysoko účinnej mašinérie ktorá obsahuje armádu, diplomaciu, priemysel, vedu, tajné služby a politické operácie.“

 

Prezident Richard Nixon rovnako varoval pred vojensko-priemyselným komplexom. Ale jedným z prvých bol prezident John Quincy Adams.

 

Ako teda poznáme, že krajina operuje vo výnimočnom stave a používa stanné právo?

 

Vlajka.

 

Definicia práva vlajky ako to uznáva každá a jedna právna entita na planéte Zem:

 

...pravidlo, že loď je súčasťou územia pod vlajkou ktorej operuje. Označuje uplatňovanie práva na lodi ktorá vplávala do prístavu pod inou jurisdikciou. Dáva na vedomie, že všetci ktorý vstupujú do styku s danou loďou sa musia riadiť dohodami s vlajkou pod ktorou loď pláva.“

 

Toto právo sa uplatňuje v pravidle štyroch rohov, keď cudzia ambasáda v akejkoľvek krajine operuje pod právom krajiny ktorej vlajka je na stožiari. Pokiaľ vstúpite na územie ambasády, vstupujute na palubu cudzej lode, na ktorej sa aplikuje jurisdikcia krajiny, a medzinárodné dohody, podľa vlajky ktorá je na stožiari.

 

V súdnych sieňach v USA vlaje vlajka zo zlatým olemovaním. Vlajka zo zlatým olemovaním je vojenskou vlajkou. Ak je v súdnej sieni znamená to, že sa tam uplatňuje vojenské právo. Tiež to znamená, že sa tam uplatňuje právo kapitána lode,čo znamená absolútne právo. Kedykoľvek sa ocitnete v súdnej sieni kde je vojenská vlajka, tak ste pod jurisdikciou vojenského práva, kde platí prezumpcia viny. Takáto vlajka sa zvyčajne v súdnej sieni umiestňuje v okupovaných krajinách, keď právo krajiny bolo suspendované a v krajine platí právo okupanta.

 

V jednej z kauz Najvyšší súd USA zaviedol pravidlo, že federálna vláda nemôže používať Zvykové právo garantované dodatkom k Ústave. Aké právo teda používajú federálne súdy v USA? Vojenské právo. The Manual of Courts Martial.

 

Kauza U S v. CRUIKSHANK, 92 U.S. 542

 

Občania USA, v ktorom koľvek štáte USA, sú objektmi dvoch vlád: národnej a federalnej...Občan sa nesmie sťažovať, pretože dobrovoľne vstúpil do takejto štruktúry vlády.“

 

Dobrovoľne cez agresiu Lincolna proti Juhu. Už vtedy nešlo o žiadnych otrokov, ale o 13. a 14. Dodatky k Ústave, ktoré v dnešnej Ústave chábajú. Všimnite si kreslo pána prezidenta Lincolna. Najmä podstavce o ktoré si opiera dlane. Fasces. Symbol fašizmu. Rovnako na stene v kongrese. Lincoln tiež nechal zavrieť 55 000 občanov severu, ktorí sympatizovali s Južanskými požiadavkami o dodržiavanie dohôd, práv a zákonov. 600 000 mŕtvych za dobrovoľnosť. Mimochodom. Vrah Lincolna, Wilkes Booth mal blízko k tým 55 000 väzneným bez súdu.

 

Celá hra na konšpiráciu ma jeden cieľ. Peniaze a moc nad nimi. Status quo v USA je o tom istom.

 

Vieme, že Federal Reserve je súkromným kartelom, ktorý operuje v rozpore s Ústavou USA. Čo ale neviete je, že aj Federálny daňový úrad, IRS, nie je federálny, ale je poddiviziou FED. Verte neverte na vyberanie individuálnej dane z príjmu v USA nie sú zákony. Existuje len príručka IRS, ktorá nemá právne postavenie voči občanovi, pretože štát nemôže delegovať moc na súkromné korporácie. Ale aj táto príručka udeľuje výnimky drvivej väčšine občanov, pretože podľa zvykového práva je nemožné vyberať daň z práce na obživu.

Klasickým príkladom je ostrov Guernsey. Podľa zvykového práva taktiež nemôže byť nariadené čo nebolo včera a tiež nemôže byť trestným čo nebolo predtým. Napríklad drogy. Preto sú drogy federálnym trestným činom.

Napriek tomu IRS vyžaduje platenie daní. Pokiaľ má IRS podozrenie, že niekto dlží na daniach, tak pred akýmkoľvek súdnym pojednávaním siahajú na bankové účty a majetok. Ak by sa náhodou niekomu podarilo vyhrať spor, tak pokiaľ bol predtým trestaným dostane naspäť iba 20 percent zo zhabanej sumy.

Občanov domáhajúcich sa práva v daňovom systéme klasicky negatívne nálepkujú ako TAX OPPONENT, daňový oponent, alebo ANTI TAX movement, protidaňové hnutie. Vo veľkej miere sú zainteresovaní bývalí agenti IRS, ako Joseph Banister. Najpodstatnejšia časť týmto ľuďom unikla. Že krajina je vo výnimočnom stave, uplatnňuje sa vojenské právo keď ústava a právo boli suspendované. Všetka moc je sústredená v rukách prezidenta, ako absolútneho monarchu, ktorý má právo rozhodovať aj o živote a smrti občanov USA. Teda domáhať sa práva za daného stavu je rizikový biznis.

 

Medzi najväčšie pikošky demokratúry je možné zaradiť perly ako: že výkonná moc si môže sama robiť pravidlá hry, Výkonné nariadenia prezidenta, PRESIDENTIAL ORDER, čo len dokazuje vojenskú podstatu fungovania USA, pretože to skôr pripomína Výkonné nariadenie náčelníka generálneho štábu. Ale také sa týkalo iba vojakov, kdežto v USA sa aplikuje aj na civilistov.

Potom sem môžeme priradiť tajné zákony a tajné súdy, SECRET LAW, SECRET COURTS. Toto odporuje fundamentálnym princípom fungovania právneho štátu. Občan má právo poznať zákony a byť oboznámený s procesným konaním voči jeho osobe.

Venezuela, na čele ktorej stojí regulárne zvolený prezident, nedávno schválila, že financovanie politiky zo zahraničia je trestným činom. Ale najvyšší súd USA takéto financovanie v plnej miere odobril.

 

Čitateľov upozorním ešte na jednu vec. V programe NSDAP z roku 1923 je bod

v ktorom sa nacisti domáhajú návratu k tradičnému zvykovému právu nemcov, Sachsenspiegel,

namiesto toho, čo im naordinovali víťazné mocnosti. Aj keď nacisti spomínajú uplatňovanie občianského práva, skôr šlo o aplikovanie námorného práva, tak ako tomu bolo v korunných kolóniach. Takéto právo stavia ľudí do absolútne bezprávneho postavenia a jediným účelom života je výber daní a poplatkov.

 

V USA bol právny systém zmutovaný trikmi o výnimočnom stave a naďalej sa uplatňuje Námorné právo. My sme len nedávno boli svedkami parodického odsúhlasovania PATRIOT ACT v Kongrese USA ako odozvu na 9.11.

 

USA boli obrátené v korporáciu. Nie sú teda štátom alebo krajinou. Ak sa človek narodí v štáte, tak má voči štátu práva. Ale v USA je občan deklarovaný ako cudzinec a dostáva PRIVILÉGIA. Napríklad vodičský preukaz je privilégium. Rovnako ale aj občianstvo. USA je krorporácia zo štruktúrou blízkou Východoindickej spoločnosti. Občania USA majú teda minimálny vplyv na fungovanie tejto korporácie. To vysvetľuje fakty, že Obama vymenoval za správcu pokladnice Timothy Geithnera z FED New York, jedného z architektov tejto veľkej lúpeže menom bailouts a kríza. Rovnako za šéfa kancelárie, Chief of staff, vymenoval človeka z JP Morgan. Tvrdý dozor sponzorov nad samotným Obamom. Zároveň to umožňuje použiť viac ako 50 percent rozpočtu USA, Inc. na silové rezorty.

 

 

 

A teraz sa začnite obzerať okolo seba, kde sa Slovensko a jeho občania ocitli.

 

FASCES, in Roman antiquities, bundles of elm or birch rods from which the head of an axe projected, fastened together by a red strap. Nothing is known of their origin, the tradition that represents them as borrowed by one of the kings from Etruria resting on insufficient grounds. As the emblem of official authority, they were carried by the lictors, in the left hand and on the left shoulder, before the higher Roman magistrates; at the funeral of a deceased magistrate they were carried behind the bier. The lictors and the fasces were so inseparably connected that they came to be used as synonymous terms. The fasces originally represented the power over life and limb possessed by the kings, and after the abolition of the monarchy, the consuls, like the kings, were preceded by twelve fasces. Within the precincts of the city the axe was removed, in recognition of the right of appeal (provocatio) to the people in a matter of life and death; outside Rome, however, each consul retained the axe, and was preceded by his own lictors, not merely by a single accensus (supernumerary), as was originally the case within the city when he was not officiating. Later, the lictors preceded the officiating consul, and walked behind the other. Valerius Publicola, the champion of popular rights, further established the custom that the fasces should be lowered before the people, as the real representatives of sovereignty (Livy ii. 7; Florus i. 9; Plutarch, Publicola, 1 o); lowering the fasces was also the manner in which an inferior saluted a superior magistrate. A dictator, as taking the place of the two consuls, had 24 fasces (including the axe even within the city); most of the other magistrates had fasces varying in number, with the exception of the censors, who, as possessing no executive authority, had none. Fasces were given to the Flamen Dialis and (after 42 B.C.) even to the Vestals. During the times of the republic, a victorious general, who had been saluted by the title of imperator by his soldiers, had his fasces crowned with laurel (Cicero, Pro Ligario, 3). Later, under the empire, when the emperor received the title for life on his accession, it became restricted to him, and the laurel was regarded as distinctive of the imperial fasces (see Mommsen, Romisches Staatsrecht, i., 188 7, p. 373).

 

Autor nesympatizuje zo žiadnym izmom vrátane kapitalizmu, nacizmu, socializmu, komunizmu atď. Pokiaľ používam citáty z histórie, tak je to preto, že je to historická udalosť a vyhradzujem si osobné právo na to voľne skúmať prečo naši dedovia umierali za záujmy niekoho iného. Nie som v spojení zo žiadnou politickou stranou, hnutím a nie som viazaný záväzkami voči akojkoľvek vyššej moci a neprezentujem názory ktoré by boli v záujme tejto moci.Snažím sa prezentovať fakty ktoré prikladám na záver každej mojej práce. Pokiaľ čitateľ predloží akýkoľvek upresňujúci argument tak je to vítané a s radosťou upravím závery svojho bádania. Jediným mojím cieľom je zlepšiť život Slovenského človeka.

Článok je možné voľne preberať, vcelku alebo časti, vrátane za účelom zisku. Poprosím o odkaz na dolezite.sk.

Dokumenty

 

Emergency Powers Statutes
Senate Report 93-549

http://web.archive.org/web/20010711064436/www.crownrights.com/caesar/93-549.htm

Táto správa senátu začína citátom:What luck for rulers that men do not think. -- A.H

http://freedom-school.com/

http://www.apfn.org/apfn/flag.htm

Platenie daní z príjmu fyzických osôb nemá oporu v zákonoch platných na území USA

http://www.thematrixhasyou.org/

http://www.freedomabovefortune.com/

http://www.flyingbuffaloes7.net/

Tu vysvetľuje ako bol Sovietsky Zväz budovaný podľa vzoru USA

http://www.atimes.com/atimes/others/world-order.html

http://www.americanpendulum.com/2010/08/global-empire-and-the-international-banking-cartel-part-2/

http://caps.fool.com/blogs/the-origins-of-fraudulent/237435

http://www.hermes-press.com/dollar_imperialism.htm

http://www.barefootsworld.net/

http://www.eastindiacousa.com/

http://constitutionalistnc.tripod.com/hitler-leftist/

Fasces http://www.whale.to/b/fasces_s.html

http://www.crwflags.com/fotw/flags/fasces.html

Rome,NY http://rexcurry.net/pledgerome.html

http://rexcurry.net/fascism=socialism.html

http://www.wikinfo.org/index.php/Fasces

http://www.1911encyclopedia.org/Fasces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Juraj Smrek
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
eros   |   ip:86.40.154   |   2011-01-15  (20:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  USA je jedna korporacia. Dokedy ?

Ale o Lincolnovi sa v suvislosti s peniazmi hovori v dobrom - greenbacks. A to ze ma ruky vylozene na fasces on uz nemohol ovplyvnit... Dalej je jasne, ze bankarska mafia nedala Lincolna zavrazdit niekym, kto ho mal rad.
Vie niekto hlbsie suvislosti o vojne Severu proti Juhu ?Krovak   |   ip:193.93.73   |   2011-01-15  (21:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ono tie fasces by som sem netahal - povod maju v starom Rime ako symbol moci a ci chceme alebo nie na dedicstve rimskej rise je nasa zapadna civilizacia zalozena.


VitoGenovese   |   ip:95.102.20   |   2011-01-15  (22:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  fasces je stary rimsky znak.A Abe Lincoln ako vysokopostaveny slobodomurar si tento znak cti.


Yanath   |   ip:85.159.10   |   2011-01-16  (10:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  podobny blud ako rozruch okolo hakoveho kriza, pomaly nikto uz nepozna jeho povod a vyznam, priradili si k nemu hitlera a bodka


krestanskena   |   ip:95.105.13   |   2011-01-16  (20:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lincoln si opiera ruky o fascie pretože boli symbolom autority Rímskej republiky a USA boli založené ako republika podľa vzoru republiky Rímskej. Podľa toho istého vzoru fungujú všetky republiky včetne tej Slovenskej.

Mimochodom republika nieje to isté ako demokracia. Je to celkom odlišné spoločenské zriadenie a zakladatelia USA to aj zdôraznili.


Lincoln   |   ip:72.26.83.   |   2011-01-20  (06:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pro toho kretena co napsal takou obrovskou snusku nesmyslu bych mel jen jedno. Socha Lincolna v kresle a s rucemi na faces vznikla v roce 1920. Lincoln v zivote na takovem kresle nikdy nesedel.
Faces byl napad architekta Henryho Bacona. Faces mel symbolizovat autoritu jako v dobach antickeho Rima.
A na dalsi zvasty v clkanku nema cenu ani reagovat.


Antabus   |   ip:216.164.2   |   2011-01-22  (02:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Krovaku.Ano, tato civilizacia ma povod v Rime aj nema. Svajciarsko. Kam chces patrit? Aku formu vlady chces mat? Absolutisticku? Ved nam hovoria ze demokracia je vlada ludu. Chces mi povedat ze lud stoji za privatizaciou a BMG Invest? Ale jednoznacne zaujmy spominane v clanku za tym stoja. Je evidentne ze autor nam predklada na podnose fakty vo forme liniek z ktorych cerpal. Odporucam precitat


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-22  (18:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prvý školský deň na americkej strednej škole predstavuje učiteľka nového žiaka, Sakiro Suzukiho z Japonska. Hodina začína a učiteľka sa pýta: "Uvidíme, kto ovláda kultúrnu históriu Ameriky?
Kto povedal:Dajte mi slobodu, alebo ma zabite?
" Hrobové ticho v triede, len Suzuki zdvihne ruku: "Patrick Henry, 1775 vo Philadelphii." "Výborne Suzuki, a kto povedal: Štát je národ a národ nesmie zhynúť?
" Suzuki sa postaví: "Abraham Lincoln, 1863 vo Washingtone". Učiteľka sa pozrie na žiakov a vraví: "Hanbím sa za Vás, Suzuki je Japonec a pozná americkú históriu lepšie, než vy!
" Zozadu sa ozvetichý hlas: "Bozaj nás v riť, zasratý Japončík!
" "Kto topovedal?
" zvolá učiteľka. Suzuki bez vyzvania odpovedá: "Generál McArthur, 1942 v Guadalcanale a Lee Iaccoca v 1982 pri valnom zhromaždení firmy Chrysler". Trieda je celkom ticho len vzadu sa ozve: "Je mi z toho na grcanie!
" Učiteľka kričí: "Kto to bol?
!
?
" Suzuki odpovedá okamžite: "George Bush senior japonskému premiérovi Tanakovi v priebehu obeda, Tokio 1991". Jeden zo študentov sa postaví a otrávene povie: "Môžeš mi vyfajčiť!
" Učiteľka hystericky: "A dosť!
Čo to má znamenať?
" Suzuki bez mihnutia oka: "Bill Clinton Monike Lewinskej, 1997 vo Washingtone, Oválna pracovňa Bieleho domu". Ďalší zo študentov vstane a zreve: "Suzuki je hromada sračiek!
" A Suzuki opäť v pohode: "Valentino Rossi pri Veľkej cene motocyklov, Brazília 2002". Celá trieda prepadne hystérii, učiteľka upadá do zúfalstva, plieska dlaňou po katedre, dvere sa otvoria, vojde riaditeľ a kričí: "Ku..a, taký bordel som ešte nevidel!
!
!
" A Suzuki viac
-menej pre seba: "Poslanec Fico ministrovi financií Miklošovi pri schvaľovaní štátneho rozpočtu, Bratislava 2005".


Krovak   |   ip:95.105.15   |   2011-01-23  (12:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Antabus: co ma privatizacia spolocne s povodom? ja mam na mysli pravny system, ktory sa odvodzuje od rimskeho, rimska risa bola vzorom pre staty (rimska risa naroda nemeckeho napr), latincina sa pouziva ako jazyk vo vede a zaroven sa prelina do vacsiny europskych jazykov, a tak dalej.
Otazky?diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Torontské protokoly (podľa novinára, ktorý ich uverejnil) dokazujú že plán vytvorenia Nového Svetového Poriadku (ďalej NWO) sa zosnoval už pred niekoľkými desaťročiami, napriek tomu, že pojem New World Oorder „legalizoval” 11.9.1990 vo svojom prejave prezident USA Busch starší. Úzka skupina ľudí, ktorá sa usiluje o vytvorenie NWO svoje „ako na to?“ zaktualizovala už pred najmenej 45 rokmi, čím vytvorili scenár na najbližšie roky.


Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Garantované výnosy 9 % z fotovoltaické elektrárny na Vaší střeše.

Hlásá spousta reklamy na internetu. Opravdu je tomu tak ? Jaké jsou výnosy z investic do úspor ?


Vznik peňazí

Adrian Salbuchi - CZ

Peniaze a banky – skrytá pravda o svetovom zadlžení

Nenávidená biela rasa?

KRIZE - MÝTY A SOUVISLOSTI

Archív

Hlinové vystúpenie v parlamente

Čistý otras!!! Humus!!! Neuveriteľné!!! Že vraj politici nemajú nadriadených!!!


Ľ. Huďo -Decembrové udalosti vo svete

„Čakáme na Obamu, Rada Európy a WHO v tomto prípade ...

Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.2361 s