19. September 2019
    
Prečo sú na Slovensku nízke mzdy? - Dolezite.sk

Prečo sú na Slovensku nízke mzdy?


  2013-02-20  (10:36)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Prečo sú na Slovensku nízke mzdy?

Ľudia často popierajú, že výška miezd závisí od nejakých objektívnych faktorov, ako je napr. produktivita práce [1]. Ich predstava je približne taká, že výška miezd závisí najmä od dobrej vôle zamestnávateľa alebo štátu. Dobrý zamestnávateľ ľuďom „dá zarobiť“, chamtivý ich zdiera. Dobrá vláda sa o ľudí stará a žmýka zamestnávateľov v prospech zamestnancov, zlá vláda je „proti ľuďom“. Podobné názory existujú len ako intuitívne predstavy, ich stúpenci nedokážu sformulovať na túto tému žiadnu ucelenú teóriu, ktorá by mala nejaké racio (o to viac je v nich ale emócii). V tomto článku sa pokúsim vysvetliť, ako sa vlastne mzdy na trhu tvoria a od čoho závisí ich výška.

Predstavme si spoločnosť, v ktorej žije milión ľudí, ktorí sú ale tak málo produktívni, že dokážu vyrobiť len 100 tisíc párov topánok. Je vedľajšie, aké sú tu nominálne mzdy, tj. aké číselká sú vytlačené na papierikoch, ktoré ľudia dostávajú na výplatu. Reálne mzdy musia byť nutne také nízke, že topánky si môže dovoliť nanajvýš každý desiaty človek, a teda najmenej 90 % ľudí ostane bosých. Analogický argument prirodzene platí aj pre všetky ostatné výrobky. Z tohto príkladu je zrejmé, že výška miezd „nejako“ s produktivitou práce musí súvisieť, nech už to ľudia hocijako popierajú. Ľudia nemôžu spotrebovať viac, než vyrobia. Nízka výroba znamená nižšie reálne mzdy a nižšiu životnú úroveň. Žiadna „sociálne cítiaca“ vláda so svojimi „istotami“, žiadne prelievanie sĺz nad osudom bosých nemôžu vyprodukovať dodatočné topánky, to môže dosiahnuť jedine produktívnejší obuvnícky priemysel.

Tiež je jasné, že túto produktivitu ovplyvňuje omnoho viac kvalitné strojové vybavenie obuvníckej továrne než usilovnosť pracovníkov. Priemerne usilovný pracovník modernej továrne vyrobí za deň omnoho viac topánok než zručný stredoveký remeselník pracujúci s vypätím všetkých síl s jednoduchými manuálnymi nástrojmi. Je dôležité to zdôrazniť, pretože ľudia si pod produktivitou práce robotníka často mylne predstavujú niečo také ako jeho usilovnosť. Tvrdenia o nižšej produktivite práce na Slovensku im znejú ako hnusné protislovenské obviňovanie našich robotníkov z lenivosti. Iracionálne obranné reakcie potom pochovajú akúkoľvek snahu o rozumnú diskusiu. Produktivitou práce teda budeme rozumieť jednoducho trhovú hodnotu tovaru vyrobeného za časovú jednotku a pod pojmom fyzická produktivita budeme rozumieť počet výrobkov za tento čas.

Zatiaľ teda vieme, že výška miezd nejako súvisí s fyzickou produktivitou práce, ktorá zase súvisí s výkonnosťou vybavenia tovární, tj. akumulovaným kapitálom. Je treba ešte vysvetliť, čo určuje mzdu konkrétneho pracovníka. Keď zamestnávateľ najíma dodatočného (medzného) zamestnanca, maximálna mzda, ktorú je mu schopný ponúknuť, je daná trhovou hodnotou dodatočného produktu, ktorý sa vytvorí jeho zapojením do práce (tzv. medzný produkt). Ak zamestnanec vytvorí pre zamestnávateľa hodnotu 1000 eur, zamestnávateľ mu bude ochotný vyplatiť mzdu nanajvýš 1000 eur, určite nie 1200. Medzný produkt je pochopiteľne tým vyšší, čím lepším kapitálovým vybavením zamestnávateľ disponuje. Zamestnávateľ ale obvykle vôbec netúži platiť zamestnancovi maximálnu možnú mzdu, danú pracovníkovou medznou produktivitou (teda tých 1000 eur). Snaží sa mu ponúknuť mzdu nižšiu, ale dostatočne vysokú na to, aby mu zamestnanca neodlákali iní zamestnávatelia. Zamestnancova mzda bude teda tým vyššia a tým bližšia jeho medznej produktivite, čim vyššej konkurencii ostatných zamestnávateľov musí náš zamestnávateľ čeliť. A schopnosť ostatných zamestnávateľov konkurovať mu a preplatiť ho nie je daná ničím iným než ich vlastnou kapitálovou vybavenosťou, a teda medznou produktivitou práce v ich firmách. Čím viac kapitálu je celkovo akumulovaného v danej krajine, tým viac sa vyprodukuje, tým vyššie mzdy sú zamestnávatelia schopní vyplácať a pod tým väčším vzájomným konkurenčným tlakom sú, aby tieto mzdy aj skutočne vyplácali. Mzdy pracovníkov budú vyššie a rovnako aj ich podiel na celkovom produkte. Preto na Slovensku nielenže vyprodukujeme menej ako napr. v kapitálovo dobre vybavenom Švajčiarsku (máme nižší HDP), ale navyše na mzdy pripadá len 38 % tohto nižšieho produktu, kým v Švajčiarsku je to 59 % [2].

Vplyv medznej produktivity práce na výšku mzdy sa dá najlepšie pochopiť na príklade tých odvetví, v ktorých má akumulácia kapitálu malý alebo žiadny vplyv na fyzickú produktivitu. Takými sú napr. niektoré služby. Súčasná čašníčka roznesie za smenu zrejme rovnaké množstvo pohárov piva ako jej kolegyňa v stredoveku, a jej fyzická produktivita je teda rovnaká. Ako je potom možné, že jej reálna mzda je omnoho vyššia? Zdanlivo to popiera súvis medzi produktivitou práce a výškou mzdy. Treba si ale uvedomiť, že jej mzda nie je určená len medznou produktivitou práce v tejto jednej krčme. Krčmár musí zaplatiť čašníčke takú vysokú mzdu, aby ju odlákal z eventuálnej práce o. i. v tých zamestnaniach, ktorých produktivita s nárastom množstva akumulovaného kapitálu rastie. Ak by sa pokúsil ponúknuť čašníčke stredovekú mzdu, zamestnala by sa radšej napr. v nejakej továrni. Krčmár musí zaplatiť viac a na rozdiel od svojho stredovekého kolegu si to môže dovoliť. Je to tak preto, že má solventnejších zákazníkov, napr. robotníkov z tovární s rastúcou produktivitou. Tí, ak chcú byť obslúžení, musia väčšiu časť zo svojho rastúceho príjmu prenechať (priamo či nepriamo) krčmárovi a čašníčke [3].

Po sformulovaní tejto všeobecnej teórie ju už môžeme použiť na vysvetlenie konkrétnych príkladov zo života. Predstavme si napr. vstup kapitálovo výborne vybavenej firmy (napr. Volkswagen) do krajiny, ktorej kapitálové rezervy boli zdecimované 40-ročným budovaním socializmu a 20-ročným budovaním silného sociálneho štátu a v ktorej sociálna politika vlády udržiava stabilnú dvojcifernú nezamestnanosť (napr. Slovensko). Aj keď vďaka svojej vysokej medznej produktivite je VW schopný vyplácať mzdy na nemeckej úrovni, ani ho nenapadne urobiť niečo také. Bežní slovenskí zamestnávatelia so svojou slabou kapitálovou vybavenosťou pre neho nie sú konkurenciou [4] a nezamestnaných je dostatok, preto VW úplne stačí, ak ponúkne mzdy mierne nad slovenským priemerom a hlboko pod nemeckým a nebude mať problém získať najlepších pracovníkov, akí na trhu sú. V Nemecku musí kvôli konkurencii iných kapitálovo dobre vybavených firiem ponúknuť omnoho vyššie mzdy. Táto skutočnosť ukazuje, že výška miezd v nejakej firme nezávisí jednoducho od produktivity tejto konkrétnej firmy, ale od akejsi „priemernej“ produktivity v danej krajine, danej celkovým množstvom akumulovaného kapitálu. Keďže v Nemecku je kapitálu podstatne viac, je tam vyššia aj produktivita práce bežného pracovníka, a tým aj úroveň miezd. Toto si neuvedomujú ľudia, ktorí spochybňujú vplyv produktivity práce na výšku miezd na základe pomýleného argumentu, že robotníci v slovenskom a nemeckom VW majú prinajmenšom rovnakú produktivitu, a napriek tomu tí slovenskí majú výrazne nižšie platy.

Skôr než začneme hromžiť na chamtivých nemeckých kapitalistov zneužívajúcich slovenskú chudobu, je dobré si uvedomiť, že VW nemôže celý rozdiel medzi nemeckými a slovenskými mzdami zhrabnúť ako zisk. Konkurencia ho núti premietnuť túto úsporu aspoň čiastočne do nižších cien výrobkov. Bez ohľadu na to, v akej miere to urobí, či už preferuje vyšší zisk, alebo zníženie cien výrobkov, núti to konkurentov takisto znižovať náklady na pracovnú silu a presúvať kapitál do podobných krajín ako Slovensko. Vďaka tomu reálne mzdy v týchto krajinách rastú, a to buď tým, že sa zvyšujú nominálne mzdy v dôsledku konkurencie produktívnejších zamestnávateľov, alebo vďaka zníženiu cien výrobkov umožnenému nižšími nákladmi na pracovnú silu a celkovo lepšou alokáciou kapitálu. Slovenskí robotníci nielenže „otročia“ v cudzích montážnych dielňach, ale ako spotrebitelia si môžu aj dovoliť kúpiť autá či elektroniku, ktoré sú lacnejšie, než by boli, keby ich vyrábali len nemeckí robotníci poberajúci trojnásobné mzdy. Podobne nárast ziskov firiem ako VW vedie k vyššej akumulácii kapitálu, ktorý v budúcnosti umožní nárast produktivity a miezd.

Je dobré zdôrazniť, že pod pojmom mzda sa v tomto článku rozumela hrubá mzda (alebo superhrubá mzda či cena práce na výplatnej páske). „Sociálne výhody“ garantované štátom nemajú žiadny vplyv na samotnú výšku hrubej mzdy. Sú z nej ale financované a úmerne tomu preto znižujú zamestnancovu čistú mzdu. Taktiež neexistujú žiadne „odvody zamestnávateľa“ - aj táto suma spadá do hrubej mzdy a čim je vyššia, tým nižšia bude zamestnancova čistá mzda. Pojem „odvody zamestnávateľa“ je len rafinovaný výmysel, ktorý má v naivnejších zamestnancoch vyvolať dojem, že vďaka štátu dostávajú od zamestnávateľa niečo, čo by inak nedostali.

Ukázal som, že nízke mzdy sú dôsledkom nedostatku kapitálu. Je preto zbytočné hromžiť nad údajnou chamtivosťou slovenských zamestnávateľov a tváriť sa, že situácia slovenských pracovníkov sa zlepši, ak si buď sami podnikatelia vstúpia do svedomia a zvýšia mzdy alebo ich k tomu donúti sociálne cítiaca vláda. Vylievaním žlče na chamtivých podnikateľov sa síce niektorým ľuďom uľaví, ale problém to nerieši. Ten totiž nie je v psychike zamestnávateľov a v ich lakomosti, ale v objektívnej skutočnosti nedostatku kapitálu, a jeho jediné riešenie je jeho ďalšia akumulácia. Tá je možná buď príchodom zahraničných investorov alebo domácou akumuláciu [5]. Keďže kapitál sa tvorí vďaka dosiahnutému zisku a vďaka úsporám, politika trestajúca zisk a úspory (vyššie dane a odvody, predražovanie nákladov zamestnávateľov, obmedzenie sporivého dôchodkového piliera a ďalšie opatrenia tohto druhu) akumuláciu kapitálu brzdí. Perspektívy slovenských poberateľov miezd do budúcna preto nie sú veľmi ružové.


[1] Poučná diskusia je napr. v eTrende: http://blog.etrend.sk/iness/2012/09/13/prerozdelovanim-k-vacsiemu-bohatstvu/diskusia
[2] http://blog.etrend.sk/iness/2012/09/13/prerozdelovanim-k-vacsiemu-bohatstvu
[3] Vidíme, že socialisti majú pravdu, keď trh obviňujú z nespravodlivosti, keďže novovytvorené bohatstvo sa na trhu prerozdeľuje v prospech čašníčky, ktorá sa oň nijako nezaslúžila, namiesto aby celé pripadlo kapitalistom, ktorí ho svojou kapitálovou akumuláciou umožnili. Podobne sú na tom aj robotníci, ktorí zarobia viac než ich stredoveký kolega vďaka lepšiemu kapitálovému vybaveniu, nie vďaka svojim osobným kvalitám.

[4] Nedávno boli v tlači správy, že VW sa chystá vybudovať lakovňu, v ktorej investuje v prepočte na pracovníka takmer 300 000 - 400 000 eur. Porovnanie tejto sumy s biednym kapitálovým vybavením väčšiny zamestnávateľov na strednom alebo východnom Slovensku názorne ukazuje, prečo je taký veľký rozdiel medzi nemeckými a slovenskými platmi. http://ekonomika.sme.sk/c/6091063/volkswagen-spustil-novu-lakovnu-za-sto-milionov-eur.html
[5] Výhodou toho druhého spôsobu je to, že obyvatelia Slovenska by profitovali okrem miezd aj z kapitálových výnosov.

Článek původně vyšel na iness.sk.


Peter Weisenpacher
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2013-02-20  (10:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Politikom odkaz: ,,Vy skúste žiť s tristo eúr mesačne...!!!"

http://www.youtube.com/watch?v=LxaxWRg0P8M


svetlonosi . xemefubi9   |   ip:176.112.1   |   2013-02-20  (11:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  typický kapitalistický kid,je to ich pravda a hlavne preto lebo na tejto planéte je zavedený totalne vykoristovatelský system,ktory prave týmto ospravedlnuje vykoristovanie človeka človekom,a toto neskončí inak iba dalšou apokalypsou tohto sveta,kde 90 percent robí na 10 percent,ktory už ani nevedia na čo maju minút tie nakradnute peniaze z prace obyčajných ludí,ktorych sa snažia zviklat takýmito zvratenymi člankami...


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.102.98   |   2013-02-20  (11:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Až na to že to ćo naozaj dlhodobo vynášalo pretože je to nevyhnutné pre existenciu - sa rozpredalo.. Potom že nie je kapitál. To autor nespomenul ale o topánkach sa mu dobre písalo. S topánkami to tu už z biedy nevytrhneme, nach by nám aj podrážky z neba ako dážď na hlavy padali.


Bertold . fulixuju84   |   ip:95.102.24   |   2013-02-20  (11:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  k produktivite práce: PSA Peugeot ma produktivitu práce 115% oproti rovnakej fabrike vo Francúzku(je to dohľadateľné na nete)avšak mzda v Trnave je možno 30-40%ná oproti tej istej fabrike vo Francúzsku(Bordeaux)...Takže to nebude tým, že "produktivita práce", čím sa "oháňaju" architekti našej ekonómie...a vo VW a Kia to bude iste podobné...


Skogen . samygile95   |   ip:145.255.1   |   2013-02-20  (12:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Najhoršia lož je polopravda. Áno, je to tak ako autor píše ( teoreticky ), ale...........
...,fakty hovoria aj o niečom inom. Príjmová nesúmeriteľnosť o ktorej hovorí Keller, nie je výmysel lavicových sociológov a ekonómov. Je to reálny fakt. Ak si majitelia kapitálu nenechávajú čím ďalej, tým viac z vyprodukovanej hodnoty v dlhodobom horizonte, ako k nej vôbec mohlo dôjsť?

http://udrzatelne.sk/jan-keller-arogance-financi
jan . pukikyri5   |   ip:78.99.23.   |   2013-02-20  (12:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  K článku:

Spam!


Vrtk . vapoqysa27   |   ip:84.47.42.   |   2013-02-20  (12:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Pán autor prečal som si len úvod vášho blafu a hneď som si pomyslel,to chce zmenu minimálne vo vašom mene vy nie ste Wiesanpacher ,ale Scheizepacher.Prečo potom sú platy na Slovensku úrovňou niekde na 30% kým produktívita práce je skoro 80%.Mohli by ste mi prosím vysvetli kam a komu idú peniaze za 50 tisíc vyrobených topánok?Myslím ,že aj vďaka takým odborníkom ako vy je naša krajina v takom svrabe v akom je!Som prekvapený že takú perlu ducha uverejnilo renomované ekonomické periodikum za aké sa Trend vydáva.


kombajn . hydykuwe3   |   ip:86.13.248   |   2013-02-20  (12:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  precital som si prvych par riadkov a viacej som nemohol, inak podla jeho teorie by si mal kazdy slovak kupit nove auto ved pracuje vo fabrike na vyrobu aut? novy televizor? ale realita je niekde inde, ten zisk co produkuje fabrika nejde na ucet robotnikou, ale niekde uplne inde, a produktivita prace? nech sa ide on zodrat za par euro pri pas, potom nech nieco trepe o produktivite prace, tak tazko a za tak malo ako sa pracuje dnes, sa nepracovalo nikdy, ani za feudalizmu, ludia za komnacou, za to co zarobili stavali domy, kupovali auta, a nemuseli mat milionove hypoteky, lizingy, samovrazdy koly exekutorom pachat, a nemuseli byt ani zivnostnici, mohli pokojne na drustve kydat hnoj, kua, takytochto demagog-ekonomov potrebuje totalitny kapitalizmus, treba ludom iba vysvetlit ze makat zadarmo a platit za vsetko je normalne a hned je vsetko v poriadku....xixixi


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.102.98   |   2013-02-20  (12:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kombajn až na to že na autá sa čakalo v poradovníku.
Teraz je to naopak, autá čakajú v poradovníku..

Ale ani jedno ani druhé nebolo poriadne vyvážené. :-)

Matematika sa nedá oklamať. Dá sa oklamať iba učiteľku matematiky.


Vrtk . vapoqysa27   |   ip:84.47.42.   |   2013-02-20  (13:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pán autor Scheisepacher Chcel by som vám ešte povedať aj ako sa ta Londýnska produktivita vyrába.Niekedy v Indii kde bola lacná pracovná sila a materiál, teraz už aj na Slovensku a v iných krajinách východnej Európy sa za 5 Euro vyrobia topánky,ktoré sa nasledne v big bagoch vývezu do Londona to sa poçita za produktivitu spominaných štátov. V Londone sa pracne zabalia do vyčačkanýçh krabíc s nápisom made in England a zasa z výsokou pridavnou hodnotou a cenou 50 euro za kus pod značkou Lonsdale vyvezie nazad do východnej Európy a to tvorí tu povestnú produkivitu ,vyššiu životnú úroveň a vačší kapitál Englandu.No za tento kapitál si potom nakúpia naše banky,elektrárne,plynárne.telekomunikácie,vodu a čoskoro aj vzduch.


kombajn . hydykuwe3   |   ip:86.13.248   |   2013-02-20  (13:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  piko, je pravda ze sa cakalo na to auto v poradovaniku, ale chybali ti tie tisicky aut na cestach a vystresovanych soferou ktory su ochotny spachat samovrazdu za volantom, iba preto aby prisili do prace vcas, ci na dolezite stretnutie? chybal ti ten drahy benzin? plechove budy kde si mozes kupit pekne zabalene odpadky ktore nazyvaju potravinamy a su v akcii? co maju ludia dnes z toho ze maju materialne vsetko(pokial vladzu splacat svoje dlhy) ked im nepatry ani vlastny zivot-hypotekarny otroci, su to len cisla bankovych uctou a potencialny zakaznici, ci predavajuci! peniaze su viacej ako zivot, kapitalisti sa pozeraju na ludi cez cisla, to nerobili hadam ani fasisti.


kombajn . hydykuwe3   |   ip:86.13.248   |   2013-02-20  (13:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vrtk, anglicko to je vyspeli socializmus s volnym trhom, vnutorna ekonomika na vysokej urovny, polnohospodarstvo, priemysel, bankovnictvo-vsetko vo svojich rukach, oni su v podctate sebestacny, tisic rokov tam nemali revoluciu, uk nieje ziadna rychlokvasena republika banana, kde si kazdy co ma peniaze robi co chce, u nich je clovek statisicky chudobny ked zaraba 830 libier mesacne hmm...


Milan . nofocape63   |   ip:92.52.2.8   |   2013-02-20  (14:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mám otázku resp. hádanku, ktorú sám neviem uhádnuť. Pomôžete mi? Kto prvý z "politických vládnúcich elít" na Slovensku" verejne vyhlásil: máme kvalifikovanú a lacnú pracovnú silu, a tým vyslal signál von!Veľmi mi na tom záleží.


Riana . fanoxudo10   |   ip:85.216.23   |   2013-02-20  (14:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vždy som bola presvedčená o tom, že vlastne politici robia všetko pre to, aby sa občan nemal dobre. Najviac podviedol národ Fico. Je pravda, odkedy je pri moci, ide to s nami rapídne dolu vodou a zbytočne sa vyhovára na krízu. Ano, kríza je všade vo svete, ale my ju potom máme celý život. Ficove reformy sú totálny nezmysel a dobre sa vyjadrili Briti, že podnikatelom na Slovensku sa podrážajú nohy. Niekedy mám z toho pocit, že chcú, aby národ vymrel! Dúfam, že už sa luďom otvorili oči a že svoj názor vyjadria vo voĺbách, pretože stále sa objavujú tie isté mená, tie isté tváre od 89-teho roku, čo je však najhoršie, nikto, nikdy, nič neurobil pre národ!My ideme stále viac a viac do zadu oproti ostatným krajinám, len politici v Bruseli si prihrievajú polievočku akí sú svetoví, nikto nevie ani len netuší za akú cenu! My sme totálny odpad v celej eurozóne a nikdy to nebude lepšie, dokial tam budú neschopní, klamárski, popilistickí, skorumpovaní a nesociálni politici. Budú vždy na seba kydať a útočiť, ako keby protistrana niečo urobila pre Slovensko. Sme hanbou celej EU, tak niet sa čím chváliť pán Fico a to len vďaka vám a vám podobným


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.102.98   |   2013-02-20  (14:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hm. Kombajn tak neviem kto su to ti kapitalisti ktorých máš Ty na mysli, ale Ty ked si voláš murára alebo si ideš niečo kúpiť, prípadne opravára tiež Ťa zaujímajú čísla, kvalita odvedenej práce a tak ďalej. A nehovor mi že to tak nie je.

Tiež si taký malý kapitalista ale budeš tu o kapitalistoch.. A v socalizme budeš zase nadávať na socalistoch že koľko sa Ty narobíš vo verejný prospech. No napíš kedy budeš spokojný a daj mi vedieť čo Ťa uspokojí.


Vrtk . vapoqysa27   |   ip:84.47.42.   |   2013-02-20  (14:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Riana ty,si možno hanbou Európy ,ale nezaťahuj do toho Slovensko a už vôbec nie mňa. Buď tak dobrá a hodnoť seba a keď už až tak zatracuješ tie Ficové reformy ,uveď ,ktoré reformy po roku 89 boli pre Slovensko prínosom.


Milan . cinetudi70   |   ip:92.52.2.8   |   2013-02-20  (15:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Riana
no to som sa teda zasmial, citujem: Dúfam, že už sa luďom otvorili oči a že svoj názor vyjadria vo voĺbách. Tak smiešne a naivné :-D, Riana haloooooo 23 rokov tu prebiehajú voľby. A akú stranu preferuješ? Stranu s novým názvom a starých ksichtom :-D? Posledné voľby pre mňa boli v roku 2012. Pôjdem pod podmienkou ak:
víťazná strana vo voľbách si nebude môcť nárokovať na finačnú čiastku, až do jej skončenia volebného obdobia, aby potvrdila a splnila predvolebné sľuby, pokiaľ nie, nemáš nárok, alebo len polovicu v polovičnom období vládnutia a zbytok ku koncu obdobia!!!
Trestnoprávnu zodpovednosť za posledných 23 rokov u všetkých "zodpovedných", do 2 rokov s okamžitým skonfiškovaním majetku, ktorý pochádza z úplatkárstva a podvodov. Vyvodenie trestno-právnej zodpovednosti voči sudcom, ktorí nemôžu a nevedia zdokladovať pôvod svojho majetku, to sa týka všetkých, vrátane miest vo vládnúcich funkciách.
Volil by som stranu, ktorá by mala vo svojom programe a cieľom tejto strany, navrátiť samostatnosť v poľnohospodárstve, v priemysle. Neťahala sem investorov-otrokárov, ale vybudovala si výrobu doma pre svoj vlastný trh, s tvrdým presadením v EU prípadne vystúpením z EU!!!
To len jedno z mála, mám ich viac podmienených, čiže posledné voľby som už absolvoval v minulom roku.Pao . jujuderu02   |   ip:109.230.1   |   2013-02-20  (15:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Milan suhlasím posledne volby aj u nas.


michal . hykuwevu70   |   ip:91.127.12   |   2013-02-20  (15:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Autor článku sa tu snaží oblbovať neoliberálnou rétorikou, pričom fakty sú prosté. Napríklad mzdy sú vo VW menšie oproti VW v Nemecku preto, že majitelia tu postavili fabriku práve z toho dovodu, aby to oni z toho ryžovali.
Nastavenie ekonomiky Slovenska tak, že je rozvrátený priemysel, poľnohospodárstvo, Slovensko predalo všetko cenné do zahraničia, čo generuje zisky znamená, že politici od 89 roku na príkaz EÚ vytvorili zo Slovenska kolóniu, nie štát a montovňu za minimálne mzdy. Toto je výsledkom riadenej politiky a ekonomiky od 89 roku.
Západ tu uplatňuje neokoloniálnu politiku a praktiky, ktoré sú založené na tom, že sa vytvorí obrovská nezamestnanosť, ľudia sa trasú o prácu, aby neskončili na ulici a potom sa ich dobre vykorisťuje za minimálnu mzdu, pretože mnohí nemajú na výber.Predtým však je nutné všetko, čo generuje zisky predať do zahraničia, aby zisk nešiel štátu, ale do súkromných vrecák elít, majitelov korporácií na ich kontá v zahraničí.A, samozrejme, rozbiť priemysel, poľnohospodárstvo, ekonomiku, aby hlavne nebola sebestačná...Predsa stále platí : Divide et impera.
To, že tu Slováci majú svetové ceny energií, tovarov, služieb a priemerné platy nižšie ako sociálna dávka v Nemecku a kúpnu silku 7x menšiu ako vo Švajčiarsku, tak tomuto sa hovorí tvrdý neokolonializmus, tvrdá, krutá neoliberálno- korporatívno- fašistická politika, ktorá sa tu zaviedla, žiadnymi žvástami o produktivite a množstve kapitálu toto nevyvrátite. Mimochodom, zvýšenie spotreby, takej nutnej pre ekonomiku krajine je ľahko dosiahnúť zmenou distribúcie ziskov, lenže, keď elita +-2 % a ich prisluhovači 10 % zhrabnú všetky zisky a obrovská masa je do krvi okradnutá, potom je problém aj so spotrebou, ale to vy iste viete, veď toto je vyvolané zámerne...


ORANGUTAN . farobuve93   |   ip:58.179.10   |   2013-02-20  (15:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zakladna myslienka podnikania je vytvorenie maximalneho zisku pri vynalozeni minimalnych nakladov...

Mzdy, samozrejme tiez patria do nakladov a preto logicky, ziadny zamestnavatel nebude ponukat vyssie mzdy, nez musi... Skutocna produktivita prace nemusi mat so mzdami nic spolocne...

Toto ja pripad Slovenska... Lacna pracovna sila, nic viac... Slovensko ponuka nie len lacnejsiu, ale aj kvalifikovanejsiu pracovnu silu, ako zapad... Bolo by hlupostou koncenrnov tento fakt nevyuzit.

Ak by US Steel (byvale VSZ) mohli zabezpecit plnu produkciu zamestnanim len jedneho pracovnika za 5 eur mesacne, tak by to tak aj urobili... Ich cisty rocny zisk by bol nadalej radovo v miliardach...

Tymto pozdravujem vsetkych absolventov vysokej elektrickovej uctovnickej skoly... Mozete sa vsetcia zastrelit, vratane s autorom tohto "clanku"...


Klorel . lycixaqe2   |   ip:178.41.17   |   2013-02-20  (16:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ekonomia nie je veda, tak ako teologia


ropas . rutiqajo58   |   ip:178.18.74   |   2013-02-20  (17:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  na svk su nizke mzdy lebo ludia za tie almužny chodia do roboty a ešte sa o to miesto trasu. keby sa šičky čo robia za min mzdu v hluku a čurat chodia po 3 na svetelný signál, dvihli a proste odmietli robit,tak talian vlastniaci dielnu prestane zarabat a porozmyšla, že čo s tým. ale ked držia usta a dru tak nech sa nedivia.


michal . hykuwevu70   |   ip:91.127.12   |   2013-02-20  (17:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ropas :

Keby tvoje šičky nezobrali tú prácu, tak Talian presunie výrobu na Ukrajinu, kde mu to vezmú, alebo zamestná na Slovensku ukrajinské šičky. Máš jednosmerný pohľad. Až si zahnaný do kúta a nemáš peniaze, štát ťa neochráni, tak inak pozeráš na pracovnú možnosť.A Talian aj štát to dobre vedia. Preto sme len montovňa a kolónia a nie štát..


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2013-02-20  (19:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  michal

prdlajs

ak chceš byť kral chovaj sa ako kral ak chceš byť sluha chovaj sa ako sluha,,

a tie basničky o tej robote že musíme lebo treba platiť počuvam 23rokov a kam to smeje čim viac tym dalej do prdele s nami....

a prečo lebo sme mnohí ochotní robiť sluhu,,a tí čo su to ochotní potapaju dalších,,,,čo by už boli v ulici,,,a menili system,,všetko je to o tom že sa nedokažeme zomknuť ...je nas viac ako ich...


ale oni su organizovaní a mi rozoštvavaní,,,a sralovia mnohí,,,

videl som to dva krat na vlastne oči pri stavkach,,jedna ani nezačala všetci ušli lebo maju rodiny a druha začala a po dvoch odinach sa nechali aj tak zastrašiť a rozprašiť,tak asi tak,,,keby vtedy sme všetci vydržali zmenili by sme vela ale hold nedržali sme spolu,,,


a tak si s naz zas urobili len handru a robi z mnohých do dnes...


raz sa bud zburime alebo týma otrokmi budeme stale ale to je na ľudoch,,,


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2013-02-20  (19:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vieš mi vysvetliť, vysokoškolská cicina, prečo si napísal "a mi rozoštvaní" takto? :-DDDDDDDDDDDDDDDD


Hockenberry . nogawyji14   |   ip:62.197.21   |   2013-02-20  (19:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre zaujimavost: podla toho, co som videl pred par rokmi v grafe tak VW z 15 automobiliek mal najnizsiu produktivitu. Myslim, ze nastupom Blavy do VW sa cisla zmenili, ale kde su teraz neviem. Co vsak viem isto je, ze na spici je stale Toyota.
Produktivita je asi najdolezitejsim faktorom pre naras miezd v dlhodobom horizonte. Nesmu to ale mrvit politici a bohuzial aj pani odborari, ktori maju hlavne velke huby ale bez zakladov jednoduchej ekonomiky. A stretavam sa aj s tym, ze casto aj samotny manazeri to maju pomylene a tahaju to opacnym smerom.
O samotnych VARoch a FIXoch ani nechcem hovorit. Presvedcit niekoho, ze zmenit zauzivany postup za efektivnejsi je casto nemozne. Ale je to samozrejme rozne, zavisi to od celkovej situacie vo firme a zalezi to na tom ako je nastaveny cely menezment.
Samozrejme neobhajujem vsetkych tych, ktory vytunelovali, rozkradli, doviedli do krachu vsetky firmy po neznej :-) ha vraj neznej.


googolplex . ruvekicy84   |   ip:78.80.222   |   2013-02-20  (19:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  S tou myšlenkou o produktivitě práce souhlasím. Nelze skutečně mezi lidi rozdělit (přes dejme tomu finanční systém) více zboží a služeb, než kolik se ho vyprodukuje. Ale tím to končí. Osobně bych nepodezříval slováky, a ani čechy, že by nebyli pracovití či neproduktivní. Viděl jsem ty lidi - jak se slováky, tak s čechy jsem pracoval -, a viděl jsem, že když dostanou možnost, makají jak fretky. Tito lidé nejsou dle všeho ani nevzdělaní, jak by někoho mohlo napadnout, ale spíše naopak jejich vědomosti obecně bývají lepší ve srovnání s např. průměrným britem či amíkem. Tak kde je chyba? Osobně věřím, že jde o nešťastnou souhru mnoha faktorů. Co mě napadá za příklady faktorů: 1. Např. Švýcar nebo Francouz či Ital, když si jde něco koupit nebo využít nějakou službu, tak upřednostní svého domácího producenta, banku, realitku, obchod... před zahraničním při stejné či i mírně nižší kvalitě. Takto se slováci a ani češi nechovají! Jdou po ceně, jdou po značce. A mě se zdá, že nějak se jim líbí spíše zahrniční značky! Proto často i domácí producenti užívají cizojazyčně znějící názvy svých firem či produktů... Např. jedna vynikající česká firma se jmenuje Student Agency, máme zde Rádio Be... Všimněte si toho. Je to špatná mentalita nás samých. Zdá se mi, jako bychom nedůvěřovali ve své výrobky, či dokonce v sebe samé, jako by nám chybělo sebevědomí, které měli naši předci např. v době národního obrození v 19. století... kdy zde vznikali podniky jako Česká Kolben - Daněk (ČKD), Škoda, Tatra... Jsme prostě tak nějak předposraní či uťápnutí, nevzhlížíme ke skvělému dílu našich předků, ale jen k Západu... Nechali jsme si vymýt mozky západní reklamou a podvědomě věříme, mnohdy neoprávněně, že Západní zboží je lepší než naše... 2. Stále ještě chybí Dlouholetá tradice a různá podniková know-how předávaná ze seniora na juniora..., která u nás za komunismu nemohla existovat = viz. např. naši domácí výrobci v omylu a také i pod "Havlistickou propagandou" o např. nemravnosti výroby zbraní (středoslovákum se omlouvám za V.Havla a jeho rušení tamních dobrých zbrojovek, navíc bez dodání rozumného náhradního výrobního programu...), zcela naivně opustili rozvojové a východní trhy, na kterých měli dobrou pozici, které rázem zabrali západní firmy - často s pomocí svých vlád, které se řídili ryze zákonem nabídky a poptávky... 3. Nedostatek duševního vlastnictví (kulturní, průmyslové, značkové...), např. patenty našich vědců a vynálezců často slouží zahraničnímu a ne domácímu kapitálu, nebo nejsou využity vůbec..., domácí kultura musí být často dotována, zatímco náš lid často konzumuje hollywoodskou hudební či filmovou kulturu, která je tak nějak velice zisková bez dotací státu..., dobré domácí značky jsou již ve vlastnictví zahraničního kapitálu... 4. Byli zprivatizovány - vlastně zahraničním vlastníkům za hubičku prodány - i podniky, které bylo nesmysl privatizovat, protože měly monopolní či téměř monopolní postavení a byly kvalitní či fungovali dobře, např. energetické závody (např. ČEZ je ve vlastnictví Českého státu jen z 51%), vodárny... 5. Chyby politiků a také vysoká míra korupce..., která podkopává morálku lidu. Ten pak není motivován, aby se snažil, když vidí jak mnozí si k majetkům přicházejí nemravnými způsoby a nic se jim nestane... To asi lidem dle všeho vadí nejvíce... 6. Jsme dnes de-fakto krypto-neo-kolonii. Zisky z domácí produkce po zdanění putují do zahraničí. Např. slovenské a české domácí banky (kde pracuje vděčná, levná domácí pracovní síla pod zahraničními manažery) jsou dnes finančně stabilní a udržují při životě jejich mateřské zahraniční subjekty (ve kterých pracuje drahá tamní pracovní síla s neskutečně chamtivými manažery ve vedení i když banky málem bankrotují a vlády jim pomáhají...). 7. Únik vytvářeného kapitálu do zahraničí = jak nejsou doma peníze, klesá možnost směny zboží a služeb... (tj. deflace, která je vládou uměle statisticky maskována zvyšováním daní a výdaji státu... - jako se to dělo loni v Česku... - viz. např. tvrzení zde http://www.reformy.cz/zpravy/zahada-deraveho-rozpoctu/).


Mario . jiduwane87   |   ip:80.218.13   |   2013-02-20  (19:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ludia, treba sa spojit, my, co mame este rozum a zacat to nejako riesit. ja uz som davno vravel, keby vyhram v lotte, jedno co by som s tym aj urobil by bolo investovanie do volebnej kampane na slovensku a celu krajinu zmenit. keby sa tie miliardy co niekde miznu investovali do podpori slovenskych zamestnavatelov, tak je nejaka mozno 5% nezamestnanost a platy by sli automaticky hore. treba zalozit stranu a novym bojovym polom do volieb bude internet a hotovo. mladych ludi treba oslovit. a hotov


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2013-02-20  (20:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ševčenkova 5

bacha na tu hubu lebo ti my ,,,uveria že svet je maliii


jaksi si stale myslíš že tvoj nick ,,,ťa preonači,,,že ľudom nedojde kto si,a že hraš len že si za mečiara,,,

to som si už overil neboj mám ťa presne tam kde chcem ...a viem o tebe viac ako si myslíš....:DDD


Ruskytank . sasucira99   |   ip:87.197.14   |   2013-02-20  (20:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mily peter...nezvyknem reagovat na clanky ktore nedocitam...skuste sa pozriet na eurostat co vravi o slovenskej produktivite...dalej..dopyt a ponuka v prvom rade ovplyvnuje cenotvorbu a takto sa reguluje pohyb tovarov.tvorbu miezd v sukromnom sektore ovplyvnuje mzdova politika obrat danove zatazenie a samozrejme vykonnost zamestnanca...faktom zostava ze mzdy u nas su zufale pre medzinarodnu politiku ktoru slovensko vedie od pociatku prvej dzurindovej vlady...tu je vase racio ;)... Racio je aj to ze sme znicili vlastne hospodarstvo a rozpredali celu zem zapadnym korporatnym kapitalistom...racio je aj to ze si za to mozme samy pretoze jedine na co sa zmozemd je nadavat v krcme pri pive...a racio je aj to ze vlastnu inteligenciu si vyhaname do zahranicia ;))


kapitalista . pufeqoxe19   |   ip:85.237.22   |   2013-02-20  (20:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak si tento článok prečíta nejaká komunistická dutá hlava,tak ju určite rozdrapí od jedu


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2013-02-20  (20:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ono produktivita zas nie je to čo by malo určovať cenu prace,,,


by ste sa divili ako nam niekto rozprava o tej produktivite a na zapade vobec ta produktivita prace nie je ani spolovice tak vysoka ako na slovensku,,,


lenže ako hore piše v prispevku googolplex je to chyba manažerov,ktorí sa zakaždu cenu chcu pačiť v zahraniči u majiteľov firmy,,,,,a je to to že mnohí maju väčie lakte a obite kolena,ako rozum,,,a pre tu ich vyplatu nevahaju a nemaju hranice hočo spraviť,a potom dopadaju ich zamestnanci tak ako dopadaju...často manažeri si milia manažovanie s drabom...
333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2013-02-20  (20:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a ešte niečo často počuvam reči že za komunistov bola produktivita na mizernej urovi a pod...


a že kapitalisti ju maju vyšiu a tak to zaviedli aj u nas a vyhadzali ľudi,,,


lenže za komunistov bol robotník človek v prvom rade,a nik ho nezdieral,bolo to tak nastavene aby vydržal v klidku makať do dochodku a aj dožiť a požiť si ho,,,

preto nik neutočil a netahal a netlačil na priliš veľku produktivitu,,,im nešlo o totalný zisk za každu cenu im išlo o zabespečenie robotnika a jeho život a nie zodratie,a hlavne o stabilizovanie ekonomiky,nie nekonečný rast za každu cenu,,,

oni mali aj zavedene rekondične pobyty pre nich a pod,dnes sa nik nestara o to ako jeho zamestanec žije mimo robotu,,,len zodrať za každu cenu..čest výninkam ale je ich malo...kedysi za komančov ľudia prišli domov a pracovali ešte doma čo vladali,dostavali poukazy na plavaren ,na tenisove kurty a pod,
dnes ,,,škoda hovoriť...niektorí su radi že sa vyškrabu doma pred telku na gauč..skuste robiť živnostnika aalebo zamestnancaa na stavbe od rana do večera a pod..

.nie mnohí sedieť v kancli osem hodin,,,a ešte ked pride niekto desať min pred koncom urad hodin obrikovať sa na neho ,že čo vlastne chce...som zažil take paničky ,,,


Duan . symevuma90   |   ip:90.179.18   |   2013-02-20  (20:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  googolplex . ruvekicy84

Plný súlas.

Ako som čítal ten príspevok tá časť o produktivite bola ok ale tie závery? To musí byť poriadny vymletý člen. Je otázka prečo písal túto polopravdu? Žeby propaganda? Rozbiť myslenie premýšľajúcich?


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2013-02-20  (21:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vysokoškolská číselná cicina, porozumel si mojej otázke...? :-DDD


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-02-20  (21:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pravdepodobne ...ORANGUTAN:: sa blíži k pravde ! Treba však mať na zreteli kalkulácie, cenotvorbu a ...


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-02-20  (21:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cena práce pokiaľ nie je definovaná .tak je zbytočne hovoriť o práci!!!/ je prácou byť milovaní?/


smartang . bohupyki56   |   ip:95.103.12   |   2013-02-20  (21:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tito maju zda sa ide problemy .... ide sa oslavovat.
http://finweb.hnonline.sk/c1-59360890-sefcovic-europa-uz-podobnu-krizu-nezazije

"Kríza však eurozónu podľa neho posilnila"

„Ak aj zabudneme, aké úspechy sme vďaka Európskej únii dosiahli, stále tu je Výbor Nobelovej ceny, ktorý nám to pripomenie,“
klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-02-20  (21:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A nakoniec /aj pre pochopenie pre ..COBRA:/nebolo by najlepšie zbaviť sa závislosti na príííjme???


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.102.98   |   2013-02-20  (21:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANo Klopi.. Chválim za poslednú otázku - nebolo by najlepšie zbaviť sa závislosti na príííjme???

Ano.. Toto je presne to o čo sa treba cieĺavedomo celoživotne snažiť a viesť k tomu aj svoje detváky.
Chvála..


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-02-20  (21:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..smartang..Rýchlosť v riešení ekonomických problémoch je skôr na škodu...


smartang . bohupyki56   |   ip:95.103.12   |   2013-02-20  (21:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ... este ze ste to nedokoncil :}


smartang . bohupyki56   |   ip:95.103.12   |   2013-02-20  (21:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ano klopi, hlavne ked sa nic neriesi, len kamufluje


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-02-20  (21:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ááá je tu aj Piko...teda .. Vy máte tiež aj nepriaznivcov ??


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-02-20  (21:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale nie !.. Smartang.. Ak je taká vysoká nezamestnanosť, ak je cena práce na ..prde.. a treba stavať.


smartang . bohupyki56   |   ip:95.103.12   |   2013-02-20  (21:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  toto je jedina realita, nie tie pikoviny co nam tu preyentuju vsetci systemovy tajtrlici a prisluhovaci.

http://www.economist.com/content/global_debt_clock

KDE sa tu co vyriesilo? Klamu nas a idu v tom stale dalej. Dnes sa zrutila cena zlata, vraj trhy sa zotavuju ... Len uz nepovedia ze na COMEXe kde sa obchoduje a stanovuje cena je pomer papierovych fiat kontraktov oproti fyzickym nakupom v pomere 400:1. A ze to prichadza zrovna v case ked zlato naberalo na vahe a zacalo sa pouzivat namiesto petrodolarov.

hajzli

Ale vojna nekonci ...


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.102.98   |   2013-02-20  (21:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Klopi nepriznivcov ? Ale iste.
Na internete kvôli názorom a v živote kvôli no... veď viete.
Ale mám pre to aj priaznivcov ktorí hovoria moje meno s úctou.


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.102.98   |   2013-02-20  (22:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No vidíte Smartang preto žiadne zlato netreba držať.
Cena know how stúpa stále. :-)


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-02-20  (22:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dá sa plytkosť "ducha" vycítiť v písomnom prejave ale ani Vy ..piko.. a ni .ORANGUTAN:. k plytkosti nepatríte... Má to však jeden zadrhel.ak sa niečo kritizuje ,,, musí mať východisko... pokiaľ sa to nedeje je to prd do korýtka .... a nepriatelia ...to je tiež "prírodzenosť"


smartang . bohupyki56   |   ip:95.103.12   |   2013-02-20  (22:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nejde o mna ale o princip. My sa tu bavime o nizkych mzdach a tam sa kradne a manipuluje v bilionoch ... Je to des.


333 . sygoheso0   |   ip:85.216.14   |   2013-02-20  (22:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ševčenkova 5

takže si tak tupy že ti to nedochodi ,čo som ti písal...ok


svet nie je tak veľky ako si myslia sproste nadtute hlavy aku maš ty na krku


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-02-20  (22:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mzdový náklad je položka v kalkulácií --aj zaujímavá-- !!! Treba vidieť "zbytok" kalkulácií, ...material../ukradnutý/ .. réžia/ treba platiť EU poslanca/ a miera zisku /židovská/ a dostávame sa do priestoru kde pobehuje SK človiečik so svojími 350 ečkami-- a maká a maka..


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.102.98   |   2013-02-20  (22:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  350 ečkovi ľudia. Klopi ale keď oni sa často predbiehajú kto bude robiť lacnejšie.
Ako sa dá taká choroba liečiť. Viem že majetkom ale keď nić nemajú potom je to diléma - zneužitá situácia.


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-02-20  (22:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dajme si otázku : ČO znamená zvýšenie miezd???? Je to furt len a len / no neviem či aj .cobra to púochopí../,/zvyšovanie obratu , nutnosti zbavovania sa peňazí -inflačná špirála.. a ekonomický rast...


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2013-02-20  (22:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nepochopil otázku. Myslel som si to. No, nič... :-DDD


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-02-20  (22:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  .. piko..otázka: Národohospodárska alebo problém súkromný... ale konkrétne .. Prosím otázku!!! Ak národohospodársku: ihneď aj cez pôžičku roztočiť stavebníctvo ...ale zajtra , ale ihneď .


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.102.98   |   2013-02-20  (22:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Súčasný ekonomický zázrak funguje na inflácii. Inej cesty nieto, ináč by sa deflačne zrútil a utopil v nezaplatiteľných dlhoch. Zvyšovanie miezd neznamená zlepšenie životnej úrovne, iba zvyšovanie cien tovarov a služieb. Často základných potrieb.


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.102.98   |   2013-02-20  (22:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Klopi národnohospodársky - dobré pôžičky by sa nám zišli ale len na dobré veci.
Stavať cesty a mosty ktoré nikam nevedú to funguje takisto ale, nič dobré to do budúcnosti neprinesie.

Radšej by som keď tak zafinancoval vývoj a výrobu.. Export výrobkov s vysokou pridanou hodnotou.


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-02-20  (22:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Samozrejme..Pandemonium.. je rozdiel medzi produkčnou sférou a "...komedianskou..."


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-02-20  (23:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..piko.. technolologický aspekt je v dnešnej dobe skoro nedosiažiteľný.. u nás.. vyrábať čosi predajné.... hajajáááááj .. samé socialno -- masmedialne´ .prezentácie nás asi ...nevytrhnú--- /vyučny list, priemyslovka.. nabrúsiť kosu..čo to je???/ A sami "systemoví pracovník"...


imelo . felegyha79   |   ip:78.98.79.   |   2013-02-20  (23:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anglicko je z krajin,ktore naakumulovali kapital aj vdaka a hlavne vďaka svojej kolonialnej politike. Viete si predstavit ten priliv ludskej energie a zdrojov v podstate zadarmo. Co znamena ze kolonie poskytli pracu a zdroje ale z Anglicka nedostali na oplátku rovnaké množstvo zdrojov a práce. Tak sa akumuluje kapitál. Za pár storočí slušne prostriedky na ovplyvňovanie trhu. Ak sa aj na slovensku nakumuluje kapitál prácou jeho obyvatelstava ktorý mu je potrebný, ktorý by mu mal zabezpečiť rozvoj a prosperitu je po častiach tunelovaný práve krajinami ktoré už čo to o kolonializme vedia. Je to hra, jedna z mnohých, ako i lila je hrou.


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.102.98   |   2013-02-20  (23:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Klopi to je pravda. Tak potom...

Hm klopi to stavebníctvo to si ako predstavujete.. :-)
Stavali sme diaľnice, dali sme tam mýto a teraz je drahší dovoz aj vývoz.
Zaplatia to spotrebitelia - naši ľudia. Ako s tým stavebníctvom.
Pokiaľ nebudeme stavať niečo čo vyrába a produkuje alebo aspoň prináša sebestačnosť tak.....

Skončíme ako španieli.


smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2013-02-21  (07:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nielen stavebníctvo ale aj priemysel chlopi. A vôbec, pôžičky by v princípe nemuseli byť inflačné ak by išli cielene do rozumných rozvojových projektov a keby na ne nebol naviazaný ÚROK, ktorý sám o sebe nie je NIČ iné ako čistá inflácia nakoľko je krytý tak nanajvýš luftom. Nemecký hospodárskz zázrak po vojne bol docielený práve tým, že štát si natlačil bezúročné peniaze čím obišiel celkom banky a potom tie prachy ale využil do centu na rozvoj priemyslu stavebníctva ... teda REÁLNEJ ekonomiky. Preto je úrok ZLO. dnes je najvačší problém krajín práve úrok, ktorý sa za desaťročia naakumuloval do monstróznych rozmerov. Dochádza k nabaľovaniu uroku, máme úrok z úroku ... to je to čistá ponzi schéma ako pasca na ľudí a národy. 3 svetová vojna vážení už dávno začala. Ale o tom myslím asi nikto nepochybuje .... Piko to povedal dobre s tým že ekonomika funguje na inflácii. Lenže problém je v tom že veľká časť z peňazí sa navyše vyplytvá, rozkradne a dá do hlúpostí ktoré nikto nepotrebuje. Najväčšia časť peňazí ide naspať do bánk, na špekulácie, do kasín, na nelegálne obchody, sexbiznis, do médií, do herného priemyslu .... Náháňame HDP za každú cenu, v raste vidíme spásu pritom je nevidíme že sa stal našim prekliatím ...

Toto nemá ako dobre skončiť ak sa nezmeníme.


smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2013-02-21  (07:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ešte taká drobnosť že ako sa pozerať na rast a HDP. Nebudem hovoriť o vojenskom priemysle čo je kapitola sama o sebe ale skúsim iné, nemenej zaujímavé. Niekde som čítal (zabudol som presné percento), že veľkú časť HDP USA tvoria napr. výkony zdravotníctva. A KUA! A teraz sa páni nad tým ešte raz, alebo ešte lepšie 2 x zamyslime ... že čo to vlastne znamená.

Takže aj takto sa prezentujú výsledky a hospodársky úspech. Toto je zločinný systém. Nič viac, nič menej.


LogON . mowogesu02   |   ip:78.98.207   |   2013-02-21  (07:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako vidno ta tomto fóre, produktivita platených neoliberalnych trollov rastie, takže podľa logiky autora, sme čochvíľa za "mimovládnou vodou".
:-)


Bertold . fulixuju84   |   ip:95.102.24   |   2013-02-21  (08:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dovolil som si zopakovať Tvoj príspevok, nakoľko ho považujem za najlepší, čo som tu čítal...a ak dovolíš budem ho šíriť...K+++
michal . hykuwevu70 | ip:91.127.12 | 2013-02-20 (15:48)
68% hlasovalo = 9
Zahlasované
Autor článku sa tu snaží oblbovať neoliberálnou rétorikou, pričom fakty sú prosté. Napríklad mzdy sú vo VW menšie oproti VW v Nemecku preto, že majitelia tu postavili fabriku práve z toho dovodu, aby to oni z toho ryžovali.
Nastavenie ekonomiky Slovenska tak, že je rozvrátený priemysel, poľnohospodárstvo, Slovensko predalo všetko cenné do zahraničia, čo generuje zisky znamená, že politici od 89 roku na príkaz EÚ vytvorili zo Slovenska kolóniu, nie štát a montovňu za minimálne mzdy. Toto je výsledkom riadenej politiky a ekonomiky od 89 roku.
Západ tu uplatňuje neokoloniálnu politiku a praktiky, ktoré sú založené na tom, že sa vytvorí obrovská nezamestnanosť, ľudia sa trasú o prácu, aby neskončili na ulici a potom sa ich dobre vykorisťuje za minimálnu mzdu, pretože mnohí nemajú na výber.Predtým však je nutné všetko, čo generuje zisky predať do zahraničia, aby zisk nešiel štátu, ale do súkromných vrecák elít, majitelov korporácií na ich kontá v zahraničí.A, samozrejme, rozbiť priemysel, poľnohospodárstvo, ekonomiku, aby hlavne nebola sebestačná...Predsa stále platí : Divide et impera.
To, že tu Slováci majú svetové ceny energií, tovarov, služieb a priemerné platy nižšie ako sociálna dávka v Nemecku a kúpnu silku 7x menšiu ako vo Švajčiarsku, tak tomuto sa hovorí tvrdý neokolonializmus, tvrdá, krutá neoliberálno- korporatívno- fašistická politika, ktorá sa tu zaviedla, žiadnymi žvástami o produktivite a množstve kapitálu toto nevyvrátite. Mimochodom, zvýšenie spotreby, takej nutnej pre ekonomiku krajine je ľahko dosiahnúť zmenou distribúcie ziskov, lenže, keď elita +-2 % a ich prisluhovači 10 % zhrabnú všetky zisky a obrovská masa je do krvi okradnutá, potom je problém aj so spotrebou, ale to vy iste viete, veď toto je vyvolané zámerne...

EGON . kibuhine34   |   ip:212.1.1.6   |   2013-02-21  (09:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tento clanok som prestal citat uz po troch vetach.

Ked mi niekto hovori, ze tretinove platy mame preto, ze mame tretinovu produktivitu, tak mi teda tvrdi, ze pas ide u nas trikrat pomalsie?

Alebo Nemec za svoj osemhodinovy pracovny cas stihne trikrat tolko ako my za svoj desathodinovy?

Jeden priklad z mojej praxe, urobil som jeden prehlad cez kontingencnu tabulku za desat minut a moj nemecky klient na to pozeral, co to vlastne robim, ved on to robil dve hodiny.
smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2013-02-21  (09:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  egon
ten nemec by iste zvladol to isté ... s väčším počtom tabuliek. No a o tom to je - viac tabuliek, väčšia produktivita :))))


MM . sidasafa91   |   ip:217.75.73   |   2013-02-21  (09:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vsetko co sa pise v clanku aj tu na fore je pravda. Lenze vsetci akosik zabudate na fakt ze ten system je takto nastaveni z hora zamerne.
Isteze to kolko zarabame ovplyvnuje aj nezamestnanost. Ked je dost lacnej pracovnej sily nie je dovod zdvihat mzdy to je logicke. Vlada drzi zamerne nezamestnanost na tejto urovni aby sme boli lacny pre zahranicie ktore ju plati (ci uz Brusel,alebo konkretne zaujmove skupiny). Na tejto zemi vzdy zije niekto na ukor dalsieho. Pokial si chcu Nemci udrzat svoju uroven musia vycicat niekoho dalsieho. A asi tie topanky nepojdu robit do Afriky ale hned do kolonie vedla nich.
Teraz sa niektory spytaju ako moze vlada drzat nezamestnanost. No jednoducho tym ze podkopava cely system.Ako nahle system smeruje ku lepsiemu pre ludi ihned sa zmeni, vytvori sa kriza, bankam sa napchaju nase peniaze atd... Podkopavanie akejkolvek cinnosti smerujucej ku sebestacnosti, samozamestnanosti, kontroly na kazdom kroku, vsetko sa spravi pre to aby vas zruinovali a nahnali spatky do tovarni za mizivu mzdu. Slovensky podnikatelia (okrem vyvolenych rozkradacov) sa nikdy nepodporuju. Stimuly smeruju vyhradne pre zahranicne firmy.Vlada nikdy nepracuje pre ludi ale proti nim. Hlupa slovac pocuva ficove hesla a voli ho dookola. Ten sa musi urehotat na smrt.
Dalsi tu spominaju UK ako super krajinu ktora sa dlho vyvyja a preto tam uz je dost kapitalu. No to hadam nemyslite vazne ?? Zabudate ze UK ma este aj dodnes kopu kolonii ktore nasilne okupuju a s ktorych nacicali svoju bohatost ?? Ved sa pozrite ktore staty su tie "uspesne" a maju dost kapitalu. No jedine tie ktore vykoristuju cely svet na svoj ukor (vynimajuc Svajciarov, tych ako malu krajinu nechali na pranie spinavych penazi). Kazda tato krajina bojuje a zabija ludi po celom svete. Tam beru ten kapital, ziadna produktivita prace a ine somariny ktore si daky blb vymyslel aby odrbaval ludi v tom nie su. Cela ekonomika sluzi tym na vrchu aby nas zdierali. Nie je to veda a nie je na nej nic logicke. Je to narocky spravene tak zlozito ze nikto ani nechape ako to cele funguje. Najdite si vyroky osobnosti co na tejto planete nieco dokazali a to co o ekonomike povedali.


smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2013-02-21  (09:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veľmo dobre napisané - dobrý bod pre panička. Vitajte a .... zaraďte sa.


michal . hykuwevu70   |   ip:91.127.11   |   2013-02-21  (10:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333 :

"prdlajs

ak chceš byť kral chovaj sa ako kral ak chceš byť sluha chovaj sa ako sluha,,

a tie basničky o tej robote že musíme lebo treba platiť počuvam 23rokov a kam to smeje čim viac tym dalej do prdele s nami....

a prečo lebo sme mnohí ochotní robiť sluhu,,a tí čo su to ochotní potapaju dalších,,,,čo by už boli v ulici,,,a menili system,,všetko je to o tom že sa nedokažeme zomknuť ...je nas viac ako ich...


ale oni su organizovaní a mi rozoštvavaní,,,a sralovia mnohí,,,

videl som to dva krat na vlastne oči pri stavkach,,jedna ani nezačala všetci ušli lebo maju rodiny a druha začala a po dvoch odinach sa nechali aj tak zastrašiť a rozprašiť,tak asi tak,,,keby vtedy sme všetci vydržali zmenili by sme vela ale hold nedržali sme spolu,,,


a tak si s naz zas urobili len handru a robi z mnohých do dnes...


raz sa bud zburime alebo týma otrokmi budeme stale ale to je na ľudoch,,,"

žiadne prdlajs, len som skonštatoval fakta i keď sa ti to nepáči. Uvedom si, že toto je realita teraz a nie, čo by bolo keby....
Vidíš nejakú politickú stranu alebo hnutie, ktoré by profesionálne bojovalo proti tejto súčasnej politike ?
A hovorím profesionálne, až chápeš , čo to obnáša...Ja nič také nevidím...A keďže nič také nemáš, tak podľa toho sa ľudia aj správajú, či sa ti to páči alebo nie...
michal . hykuwevu70   |   ip:91.127.11   |   2013-02-21  (10:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bertold :

Dík, písal som len stručne, nakoľko autora článku považujem za aktivistu neoliberálnej politiky, ktorý má za úlohu chrániť nastavený systém tak, ako je to teraz...


tvojamatka . bucuvofu   |   ip:78.128.18   |   2013-02-21  (10:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  clanok od veci a vlastne aj cele dolezite.sk je uplne na nic. prespikovane reklamamy od google adsense ako aj etarget a ine. a este budeme prispievat na chod webu, ktory je cely o nicom..to kde sme, haloooo ?
FUJ!


kombajn . hydykuwe3   |   ip:86.13.248   |   2013-02-21  (10:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tolko mudrych ludi a furt sme...., treba dufat ze sa ta hlbka zmeni...xixixi http://www.youtube.com/watch?v=E1YKWf3hePo


kidmari . gufipiki97   |   ip:178.40.15   |   2013-02-21  (11:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja teda neviem, ale mám také tri otázky _
- pre koho sa vyrábajú výrobky - asi v konečnom prípade pre ľudí-ak ľudia nezarobia tak nekupujú - ak nekupujú tak sa nepredáva -to znamená,že výroba nie je potrebná
- je práca a pracovná sila tovar- ak je tak musí mať svoju minimálnu cenu - cena vychádza z nákladov a primeraného zisku-to platí to pre každý výrobok,produkt- ak sa cena nezhoduje s nákladmi tak je poskytovateľ produktu v strate a neoplatí sa mu zaoberať predajom tovaru- u nás bežný jav
- majú výrobcovia primeraný zisk - asi nie ,ten zisk je zdierací pre zákazníka- cena dohodou je somarina- ako môžu byt zlacnenia až o 50% - čiže ceny všetkých tovarov sú premrštené okrem ceny práce nakoľko sa to berie ako ROH propaganda. No podľa mňa je to masové a korporatívne dohodnuté mocenské spojenie kupcov tovaru (v tomto prípade je tovarom práca), čiže je to komplot a zato ba mali dostať pokutu ako je to v prípade vzniku korporácií s cieľom ovládnuť trh


michal . hykuwevu70   |   ip:91.127.11   |   2013-02-21  (12:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kombajn :

Nič nepríde zadarmo, ani blahobyt, ani demokracia, ani rešpektovanie zákonov pre všetkých. Až nie je profesionálna práca v tomto smere a na Slovensku nie je, tak žiadna nádej nestačí. Problém je, že každý Slovák čaká, že to urobí niekto iný za neho a on sa povezie, dúfa, čaká a až sa na viac nezmože, tak maximálne emigruje, až je ešte mladý a práve toto je jeden z cieľov tejto neoliberálnej politiky. Vyhnať mladého Slováka z krajiny, neumožniť mu tu u nás slušný život, aby si mohol dovoliť založiť rodinu. Je to proste riadená genocída tohto národa a nie náhodná. Až sa Slováci nezjednotia v tom zmysle, že budú mať nejakú skutočnú stranu alebo hnutie profesionálov, čo sú vlastenci a myslia to so Slovákmi dobre, budú mať inteligenciu a schopnosti niečo zmeniť, plus podporu vačšiny Slovákov, len potom sa dá čakať nejaká zmena...
Žiadne čiastkové riešenia už nestačia, len profesionálne riešenie, ktoré nie je jednoduché...
Až to Slováci nezvládnu, tak im domy, podu, krajinu komplet skúpia a oberú noví kolonisti, ktorí sa už na toto územie tešia. Predsa sú tu dobré klimatické podmienky, zásoby vody a Slovák nech ide do čerta a neotravuje....


kombajn . hydykuwe3   |   ip:86.13.248   |   2013-02-21  (12:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  michal pravdu pises, ale ja si myslim ze slovensko niesu iba slovaci, ale vseci co sa tam narodili, je to ich krajna povodu, preto by mal kazdy clovek bojovat za lepsi zivot na slovensku a zacat od seba, byt prikladom inym, v roku 2017 konci zakaz predaja pody zahranicnym vlastnikom, az potom pride narodny vypredaj, ked ludia zistia ze ten les do ktoreho chodili na drevo uz nieje statny, ale sukromny, a polia budu oplotene, lesy budu oplotene, vsade sami plot, vsetko bude privatne-teda sukromne, uz ani ta zem nebude slovenska...xixixi az potom ludia zistia co je to kapitalizmus, dovtedy si nebudu vazit ani svoju zem, ani sami seba, az ked clovek nieco nenavratne straty tak zisti o co prisiel, a zacne si vazit to o co prisiel, to co bral pred tym ako samozrejmost, uz samozrejmostou nebude, nech sa deje co sa ma, my s tym aj tak nic nedokazeme urobit.


Bertold . fulixuju84   |   ip:95.102.24   |   2013-02-21  (12:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
pre: tvojamatka . bucuvofu | ip:78.128.18 | 2013-02-21 (10:48)

Keď je "dôležité.sk" také "nanič" prečo sem chodíš a ešte i prispievaš? Veď je dostatok iných portálov, kde sa dozvieš (môžeš i diskutovať)ozaj k veciam dôležitým pre spoločnosť - napríklad "farmár hľadá ženu", alebo "modré z neba"...vrelo odporúčam.Bertold . fulixuju84   |   ip:95.102.24   |   2013-02-21  (13:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tiež začínam mať pocit, že vláda zámerne drží vysokú nezamestnanosť, aby udržala nízke platy...(zjednodušene) a závislosť na zahraničí - investície, lacný odpad v potravinách....


smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2013-02-21  (13:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bertold
Nie vláda ale vlády. To je globálna záležitosť a je to vec systému ako takého. Jedna z ciest ako nás držať v šachu. Ďalšia sú dlhy ... atď. Ďalšou vecou, podstatne nenápadnejšou (zatiaľ ešte pre nás nie je takým problémom) je napr. vývoz priemyslu za hranice, do lacnejších krajím 3 sveta. Jedno ráno sa nám môže stať, že tu nebude stáť žiadna fabrika lebo všetko je tam ... ale už to začína ... bojujeme o VSŽ a iných veľkých supov. začíname stimulovať a dávať. Špirála sa roztáča.


ISP . tydatite81   |   ip:212.5.210   |   2013-02-21  (13:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  1. Ak zahraničný investor prinesie (nielen) na Slovensko nové výrobné linky s vyššími parametrami ako má v Nemecku musí to zákonite priniesť vyššiu produktivitu práce ... ak obchodníci dokážu tovar predať a za koľko ...
2. Výrobné náklady Škoda Octavie sú od 87 tis. CZK u najlacnejších modelov po vyše 160 tis. CZK u luxusnejších modelov, časť ďalších nákladov ide distribútorovi. Aj preto teraz automobilky ponúkajú cez svoje značkové predajne vozy za 1/3 alebo 1/4 ceny čím pokryjú väčšinu svojich výrobných nákladov, ďalšie roky predstavujú zisk.
3. Lacným výpredajom "zlatých sliepok Slovenskej ekonomiky" Miki & spol. z nás urobili jednoducho lacnú pracovnú silu ...


ANONYM . sipyrige36   |   ip:95.103.18   |   2013-02-21  (21:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slobodomurarsko-zidovska cvarga podporovana iluminatmi sa snazi rozbit moralku, ma pod kontrolou , banky, financie , media. Nastoluje svetovladu , manipuluje a vymyva ludom mozgy.Mnohi nevedia , ze tuto planetu kontroluje 20 zidackych rodin, je to hnoj a odpad ktory nici narodne povedomie ,rozbija sudrznost, vyvolava nepokoje a rozbroj, v pozadi si upevnuje pozicie, ale narody sa prebudzaju a zacinaju konecne chapat ze svetove pijavice su zodpovedne za ten humus, zlo, odpad ktori nivoci celu planetu.....politikom 15% nezamestnanost vyhovuje, oni zastupuju podnikatelske prostredie a to nechce dopustit nizku nezamestnanost, lebo ludia by si zacali dovolovat a pytali by si vyssie mzdy..V aténskej demokracii, dnes toľko obdivovanej, akonáhle sa slobodný človek začal zaoberať prácou, automaticky strácal volebné právo. Takže opovrhnutie prácou je tak staré ako ľudstvo samo. Proste - práca je svinstvo, deptá človeka, ničí ho ako telesne tak duševne, a oveľa horšie ako alkohol a drogy.Kriminálnici a ľudia protirežimně založení boli vždycky trestaní práve prácu, a to vysiľujúcu prácu v rudných baniach, lomoch, hutiach, zlievárňach alebo veslovaním na galérách, a ich životnosť nemala dlhého trvania. Aj ten Slavný kráľ Šalamún mal ministra pre štátne práce kde kriminálnici a ľudia protirežimně založení boli vždycky trestaní práve prácou. Ono moc ľudí sa dobrovoľne na prácu vo zlatých a strieborných baniach a na prácu s tavením rúd nehlásilo, takže museli byť prinútení.

Stále vás zapredavaju ako otrokoch pre zahranicne firmy a nadnarodne koncerny.Uz dokonca aj Korejcom a Cinanom...Statisice Slovakov bolo nutenych utiect za pracou zahranice.A este sa politicke strany predbiehaju kto a kolko investoroch pritiahol na Slovensko a pritom tu prisli len preto aby oje*bali Slovaka!

Veru nemaju sa cim chvalit!Môzu sa hambit za takeho investora co da Slovakovi 300-400 euro .....Takychto investoroch vsade v europe kopu do RI*TI!

Všetci politici štátne a slovenske firmy umyselne zapredali a zlikvidovali su to KUR*VY


jozef . cucexuso04   |   ip:87.197.12   |   2013-02-21  (22:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  autorov podobných článkov treba ťahať na lane za autom 10 kilometrov a potom nechať ošťať cigáňmi


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2013-02-21  (23:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tento článok som si prečítal pozorne celý, no budete sa na mňa veľmi hnevať keď úprimne poviem, že problematika nízkych miezd je pre mňa totálne nezaujímavá? :-DDD


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.102.98   |   2013-02-21  (23:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie ja sa na Teba hnevať nebudem.. :-)
Pre mňa to tiež veľmi nie je ale snažil som sa. No pochybujem že niekomu kvôli tomu stúpla mzda.


MM . sidasafa91   |   ip:217.75.73   |   2013-02-22  (08:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium za meciera ste nakradli dost tak uz si za vodou ? Gratulujem

Este ku tej nezamestnanosti. Tie cisla su narocky na verejnosti prezentovane nizsie ako je realita. Kdeze 15 %, netrufam si dat presne cislo ale pocet nezamestnanych sa rata tak ze ich eviduje urad prace. Cize nie ze sa vypocita kolko percen populacie v produktivnom veku pracuje a ostatok su nezamestnany ale opacne pocitaju tych co chodia na urad. Lenze mnohy sa im uz pre 50 € co mesacne dostanu na ten urad vysrali (ci uz pracuju na cierno,alebo su v zahranici alebo v ciganskych osadach momentalne neriesme). Cize to cislo je podstatne vyssie.
Ved ja ked mam dovolenku a idem pocas pracovneho dna niekde do obchodu alebo po meste mam pocit ze tu uz snad nepracuje vobec nikto :))
Tu nikdy nepojdu mzdy hore lebo statisice ludi kedykolvek nastupia aj za menej nez pracujete vy.
dano . fesiduqi7   |   ip:212.4.151   |   2013-02-22  (11:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ak to autor mysel vazne, tak nemoze byt normalny..tiez som mal problem docitat co i len prvych par viet. aj clovek bez akehokolvek ekonomickeho vzdelania vie ako to vlastne so mzdami je..par prispevkov to vystihlo uplne dokonale..s produktivitou prace to skutocne nema co spolocne. autor asi nikdy nebol v ziadnej fabrike na slovensku a na zapade..


igor . xycecasi41   |   ip:213.81.16   |   2013-02-23  (08:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nech mi autor vysvetli preco trebars zivnostnik ktori podnika v stavebnictve v bratislave nema na hodinu 25 euro ako vo viedni ked ked cena prace musi byt rovnako vysoka kedze ceny bytov alebo budov su rovnake ak nie vecsie. zrejme asi problem je v minimalne v piatich darmozracoch medzi investorom a zivnostnikom a nie v nejakej zasranej produktivite prace


Pandemonium . qexypoli59   |   ip:91.127.32   |   2013-02-23  (08:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  živnostník preto, lebo si ich nezapýta igorko :DDD.
Prečítaj si ovčiu knihu!

1 Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice.
2 Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice.
3 Keď vyšiel okolo deviatej hodiny, videl iných, ako stoja záhaľčivo na námestí.
4 I povedal im: "Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé."
5 A oni šli. Vyšiel znova okolo dvanástej aj okolo tretej hodiny popoludní a urobil podobne.
6 Keď vyšiel okolo piatej popoludní a našiel iných postávať, povedal im: "Čo tu nečinne stojíte celý deň?"
7 Vraveli mu: "Nik nás nenajal." Povedal im: "Choďte aj vy do mojej vinice!"
8 Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi: "Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých!"
9 Tak prišli tí, čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní, a každý dostal denár.
10 Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac. Ale aj oni dostali po denári.
11 Vzali ho a šomrali na hospodára:
12 "Títo poslední pracovali jedinú hodinu, a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť."
13 Ale on jednému z nich odpovedal: "Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár?
14 Vezmi, čo je tvoje, a choď! Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe.
15 Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý.
16 Tak budú poslední prvými a prví poslednými."

Pandemonium . qojeqohi08   |   ip:91.127.32   |   2013-02-23  (08:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a preto si judren účtujú aj kažú započatú hodinu. :DDD


milan . tepuxaba62   |   ip:87.244.25   |   2013-02-23  (18:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=2mP3b86zVvo

Zmena morálky a systému. Nič iné nepomôže. O výške mzdy rozhodne rozhoduje len lakomosť, vypočítavosť, chamtivosť, neľudské zotročovanie ČLOVEKA - človekom. Ak si nejaký pán kapitalista myslí, že je viac ako jeho zamestnanec, tak sa hlboko mýli. Zákon vesmíru hovorí jasne. Ak nad niekym preberieš moc a za neho rozhoduješ, automaticky za neho preberáš aj zodpovednosť. Čia že je to zodpovednosť, že ľudia drú od rána do večera, nočné, soboty, nedele, sviatky a to za minimálne mzdy? A to chcú niektorí zrušiť aj tú minimálnu mzdu. Pozrite si prosím vás ten film. Chce to vážne zmenu morálky. Planéta patrí všetkým rovnako.


rex . sucuqese17   |   ip:188.121.1   |   2013-02-23  (18:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pokial kapital nie je bytostne viazany na lokalitu svojho posobenia vytvara permanentnu nezamestnanost a tym aj nizke naklady na mzdy cim si zabezpecuje vyssiu mieru reprodukcie.

Naviac ak sa jedna o dlhodobo podkapitalizovanu a vykradnutu krajinu ako je Slovensko .

Napr verejne zdroje - zdravotneho a socialneho poistenia nejdu do systemu t.j. do spolocenskej spotreby z ktorej ziju aj domaci zivnostnici , ale naopakk su vykradane a vyvazane do zahranicia . Napr polovica zdrojov socialneho poistenia bola SDKU darovana zahranicnym firmam ! rovnako si privlastnili velku cast zdravotneho poistenia sukromne firmy vratanen domacich estebacko mafianskych band .Tieto peniaze v spolocnosti nenormalne chybaju !

Rovnako nadsadene ceny energii - plynu a elektriny - tieto zakladne piliere enokonomiky opat vlastnia korporatno-fasisticke zahranicne spolocnosti , ktore opat vytahuju peniaze zo spolocnosti a odlievaju ich do zahranicia !

Preto mnohi ludia musia zit na pokraji hladu , na pokraji zivota a smrti .

Vdaka tomu , ze zdroje , ktore slovenska ekonomika vyprodukuje nie su reinvestovane ale su vykradane a vyvazane do zahranicia . napr aj do uz spominaneho Svajciarska, Nemecka a pod. Tam potom ludia mozu mat niekolko nasobne vyssie mzdy ako my !

Sme proste v postaveni kolonie vdaka SDKU -KDH -VPN -HZDS ktore nas do kolonialneho postavenia priviedli . Zradili a zapredali nas ti , ktorym mnohi ludia verili , tychto gangstrov volili a za ich zlodejsku pracu im este aj platili !


Lukas . deloneju79   |   ip:91.127.18   |   2013-02-24  (19:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vela z Vas tu ma pravdu, ktora je castou celeho problemu...

Zdiera VW na slovensku ludi ? Ak by ste boli nemecky VW a pod tlakom konkurencneho znizovania cien aut (napr. z Ciny), co by ste urobli ? nepremiestnili by ste tovarne tam, kde sa da vyrobit auto lacnejsie ? Urcite ano, inak by ste mohli casom koli Vasim vysokym cenam zavriet aj fabriku v Nemecku.

Koho je to vina ze cinan dostane 1 USD na hodinu, nemec 8 € a Slovak 4 €? Koho je chyba, ze su takto firmy nutene platit ludom menej penazi ? Tazko povedat, je to vysledok globalneho vyvoja, kedy sa proti seba stavaju vsetky krajiny sveta s roznym historickym, ekonomickym, socialnym a bla bla bla sytemom...proste tam ludia dostavaju nizsie mzdy ako na opacnom konci planety. A ako ma firma tomu konkurovat ? Len tym ze optimalizujete vyrobne naklady...

Dalej sa pytam, keby sem VW neprisiel, aku pracu by malo tych 8 000 ludi co tam robi ? Odpovedzte si sami.... Keby sme boli schopni ako nemci, tak tu mame vlastny VW, PSA a KIU a nikto tu nemoze nariekat ze nas nemecky kapitalista zdiera, pretoze by sme nasim robotnikom dali 2 000 € / mesiac a nemecky VW by isiel niekde inde kde by nemusel platit tak vysoke mzdy - cim sa potvrdzuje autorov nazor.

Teda sa pytam, preco tu nemame slovenske prosperujuce firmy ? Tu sa snad vsetci zhodneme, ze sme si krajinu rozkradli sami, ci nie ? To ze nam tu zahranicne firmy vytahujuce peniaze z krajiny je jasne vec a Vy im to zazlievate ? Sak vyuzili len nasu zapredanost a mozeme si za to sami.

Ja viem ze je tu kopa ludi, ktori poctivo pracuju za minimalne mzdu, ktori nikdy nerozkradli tuto krajinu a teraz zivoria. Ale preco z toho obvinovat zahranicke firmy, ktore len vyuzili situaciu ?

To, ze su politici obrazom vzorky narode je pravda...A ak je to u nas inak, zmenme to sami a nie len stale poukazovat na politikov a zahranicne firmy, ktore mozu za nasu zlu ziv. uroven.
anon . tyreduri71   |   ip:95.105.13   |   2013-02-24  (20:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Otočme to - Prečo sú také vysoké mzdy, napríklad ako v Dánsku ? http://www.aktuality.sk/clanok/223375/hodinova-mzda-na-slovensku-je-hanba/


Ludo . kofujuke54   |   ip:188.167.3   |   2013-02-25  (03:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ludia ktori tu komentuju, preco su na slovensku nizke mzdy:
1) Precitajte si cely clanok
2) Precitajte si cely clanok
3) ...


Pandemonium . lejejyqe59   |   ip:195.80.16   |   2013-02-25  (06:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lukas
ja som túto krajinu isto nerozkradol, ani mnohí ďalší.
rozkradli ju kdh, hzds, sdkú, sns, smer....
Poznáš ich podľa áut, domov, kravát, a strachu, že o to nakradnuté prídu, tak všade montujú kamery a odpočúvajú telefóny.
oni sa už vyčlenili sami. to už nie sú slováci. sú to židia.
nie etnický židia, ale do sŕdc prijali židovské vlastnosti ako chamtivosť, úžera, vyhrážky exekúciami....a.h. vyvážal etnických židov, tých bolo ľahko rozoznať podľa obriezky a sčítania ľudu. niektorí z nich ani neboli nebezpeční. horšie je rozoznať týchto bielych chazarov a tí sú skutočne nebezpeční. dali by sa rozoznať podľa príjmov, preto svoje príjmy utajujú. ale dajú sa rozoznať aj podľa štýlu života. stačí sa pozorne dívať. normálny človek je predsa rád, že splatí energie a dane a ostane mu na stravu, ale všimni si koľkí stenajú o peniaze a idú na dovolenky do chorvátska a tí chazarskejší aj napr. do thajska. normálny človek taktiež nenavštevuje krčmy a diskotéky a nepraktizuje chazarské tance a nekupuje zbytočnosti. Každý, kto ti po otázke aké má príjmy odmietne ukázať výplatnú pásku je chazar! každý kto si na dom namontuje kameru a sleduje ulice je chazar, lebo tam má schované nakradnuté veci! každý kto kandiduje hocikde je chazar, lebo potrebuje moc a nadvládu nad ľuďmi!
každý, kto slúži chazarom a utláča iných je rovnako chazar!
pozri sa vôkol seba a zistíš, že žiješ v chazarskom kaganáte. čo proti tomu spravíš?Pandemonium . darujete36   |   ip:212.37.65   |   2013-02-25  (06:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Už sa lepšíš, ale k originálu máš stále ďaleko... :-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD


michal . hykuwevu70   |   ip:91.127.59   |   2013-02-25  (11:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lukas :

Krásne sa snažíš obhajovať neokolonializmus, neoliberalizmus, ale moc ti to nejde, pretože argumenty máš slabé.
Teraz k faktom :

VW je jedna z najvačších svetových automobiliek. Je to megakoncern. A práve majitelia týchto megakoncernov majú na svedomí politiku globalizácie a outsourcingu. Globalizácia znamená otvorenie ekonomiky, nechránenie vnútorného trhu. V praxi to umožňuje, aby sa znížili výrobné náklady práve aj pre nízke mzdy a presun výroby. Majitelia nadnárodných korporácií zaviedli túto politiku v prospech seba, lebo si tým otvorili vačší priestor na podnikanie a zvýšili zisky. Urobili to cez politikov, ktorých vlastnia a ovládajú. Týmto znížili aj cenu práce a súčasne vyhodili na dlažbu kopec ľudí, zlikvidovali množstvo pracovných možností. Len v amíkove na to doplácajú milióny ľudí pre outsourcing v IT, priemysle a aj v automobilovej výrobe, Detroit, atď. A kto na tom bohatne ? Obyčajní zamestnanci ? Kdeže, predsa majiteľ nadnárodnej megakorporácie.
A kto zarve ? No predsa nezamestnaný človek, ktorý si pre otvorenie trhu, globalizáciu a outsourcing ťažšie nájde zamestnanie a s nižšou výplatou...
Takže neľutuj VW, vyrábajú za nízke mzdy aj v Číne a bohatnú z toho..

"Dalej sa pytam, keby sem VW neprisiel, aku pracu by malo tych 8 000 ludi co tam robi ? Odpovedzte si sami."

Keby politici nerozvrátili priemysel a poľnohospodárstvo na Slovensku a nepredali by všetko cenné do zahraničia, potom by tí ľudia boli zamestnaní inde..

"Teda sa pytam, preco tu nemame slovenske prosperujuce firmy ? Tu sa snad vsetci zhodneme, ze sme si krajinu rozkradli sami, ci nie ? To ze nam tu zahranicne firmy vytahujuce peniaze z krajiny je jasne vec a Vy im to zazlievate ? Sak vyuzili len nasu zapredanost a mozeme si za to sami."

Mali sme v SR slovenské prosperujúce firmy, ale boli privatizované a ich zisky už tečú na kontá západných majitelov.
Krajinu rozkradli judášski vlastizradní politici a dostali za to zaplatené, takže konkretizuj neboli to všetci Slováci..
Áno, zazlievam, pretože západ tu privatizoval, pričom tu nezaviedol kapitalizmus, ale korporatívny fašizmus a neokoloniálnu politiku, kde občan SR platí svetové ceny energií, tovarov služieb, pričom má 10-.15 % mzdu západniara EÚ, priemerná mzda je nižšia ako sociálna dávka v Nemecku, Slovák má vyše 80 % produktivitu EÚ, ale nemá z toho ani 30 % mzdu. Zo SR odteká denne kapitál vyšší ako 80 mil euro do zahraničia a neinvestuje sa v SR a ani nejde na mzdy.
Takže, áno, na vine sú politici, ale na vine sú aj majitelia nadnárodných koncernov, ktorí majú so SR kolóniu a montovňu, takže nebráň tento neokolonializmus, lebo si potom amorálni ako oni..michal . hykuwevu70   |   ip:91.127.59   |   2013-02-25  (11:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  *amorálny


Lukas . deloneju79   |   ip:87.197.10   |   2013-02-25  (12:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium

suhlasim s tym co pises - riesenie ? jednoduche za predpokladu ze si 90% ludi uvedomi o co kraca a rozhodne sa aktivne este raz aktivne konat.

Poznas ten citat, parafrazujem ho: Aby zvitazilo zlo staci ak dobri ludia nebududu robit nic. A presne o to tu kraca.

Ja neobvinujem nikoho, ani banky, ani politikov ani korporacie, ako si tym pomozem ? Nijako, hoci dobre viem, ze koli nim sa ludom zije velmi tazko.

Kazdy sme si je strojcom svojho stastia a kazdy ma dnes k dispozicii informacii viacej ako kedy kolvek predtym. Tak co urobime ? Budeme stale nariekat, pojdme sa ozrat, budeme stale pozerat TV, alebo zacne kazdy studovat a zaujimat sa o to ako z toho von ? Vyberte si sami, ja som si uz vybral.

A ludia, prosim Vas nechcite aby som Vam ja alebo niekto iny hovoril co mate a nemate robit. Sami hladajte a najdite cestu ktora Vam vyhovuje. Neexistuje aby 90% ludi bolo vzdelanych a aktivnych a aby ich ovladalo 10% kudi, iba ze by nas tolko nebolo...ak chapete co tym chcem povedat


pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2013-02-28  (01:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo sa týka faktov to sedí až na ten vyvodený záver že tí cudzí sú v tom taký nevinný . Ak za produkty beriem menej ako oni logicky na tom budú zarábať buď naši podnikatelia , alebo ich podnikatelia , ale nikdy nie naši zamestnanci . Zahraničný zamestnanci môžu mať nižšie ceny , ale zase im bude uchádzať práce . V tom že sa to na trhu samo vyrovnáva máš pravdu a to stojí za zmienku , lebo niektorý by zase najradšej videli iba negatíva , ale môže to byť aj naopak , teda že buď budeme mať viacej práce a prispejeme k lacnejšej výrobe produktov , ktoré by sme kupovali drahšie , ak by boli čisto zahraničné , alebo nám odkúpia naše výrobky a tie potom zdražejú a pritom platy sa dlhšie nestihnú pohnúť . Teraz by mala platiť na dlhší čas skôr tá zlá možnosť , lebo ono sa to vyrovnáva veľmi pomaly , ak ešte nepočítam že si to budú chcieť v zahraničí takto udržať .


pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2013-02-28  (01:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tú vyššiu cenu práce sa dá dosiahnuť vysokou zamestnanosťou , inak budeme stále ťahať za kratší koniec a každý s nami môže vybabrať . Dá sa aj zvýšením minimálnej mzdy , ale to je negatívne , lebo by to tú zamestnanosť ničilo . Ešte k článku . Aj podnikatelia musia čosi zarobiť aj mi , lebo mi by sme žiadne pracovné miesta nevytvárali , ale zase bez nás by nemali odbyt .
Bynk . gexydobo59   |   ip:195.91.23   |   2013-03-03  (14:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pekný príspevok, najme to o topánkach a produktivite práce, ale má to jednu chcybičku na kráse:(Predstavme si spoločnosť, v ktorej žije milión ľudí, ktorí sú ale tak málo produktívni, že dokážu vyrobiť len 100 tisíc párov topánok. Reálne mzdy musia byť nutne také nízke, že topánky si môže dovoliť nanajvýš každý desiaty človek, a teda najmenej 90 % ľudí ostane bosých. Priemerne usilovný pracovník modernej továrne vyrobí za deň omnoho viac topánok než zručný stredoveký remeselník pracujúci s vypätím všetkých síl s jednoduchými manuálnymi nástrojmi.)
Fakty sú ale úplne iné:
V modernej spoločnosti by boli všetci bosí, nie len 90%, lebo topánky by sa im do dvoch mesiacoch rozpadli.
Kdežto v stredoveku, aj ked vyrobia topánky ručne len pre 10% populácie by boli všetci obutý, lebo im topánky vydržia 10 rokov aj bez záruky.
To snad nepotrebuje vysvetlivky. Preto su u nás také nízke mzdy lebo vyrábame len nekvalitný brak ktorý nikto nepotrebuje a nik vám zan ani poriadne nezaplatí. ale to je tiež len teória. Prax je taká, že tie peniaze teda zisky idú majitelom, a len boh a novinári vedia čo snimi stvárajú.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Kult smrti

Škótsky embryológ dr. John Beard, profesor Edinburghskej univerzity, ešte v 19. storočí objavil základ toho, čo my dnes nazývame „kmeňovými bunkami“... a experimentovaním objavil pozitívnu funkciu pankreasu a enzýmu trypsín pri liečbe rakoviny. Tento enzým je schopný úplne vyliečiť rakovinu: bez stopy odstrániť rakovinové bunky a nádory.


WikiLeaks - Video, ve kterém americká vláda nechává ...

Celosvetový mozog

Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady

Euro nahradia už čoskoro marky, kde ostala naša koruna?

Kniha kníh

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.3553 s