23. September 2019
    
Předstíraný atentát na papeže - Dolezite.sk

Předstíraný atentát na papeže


  2011-05-01  (16:08)  |  Náboženstvo a mystika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Předstíraný atentát na papeže

Tento článok by bolo nesprávne vnímať ako protikresťanský. Ide len o oboznámenie sa s určitými faktami v súvislosti s Jánom Pavlom II. Autor,  Johannes Rothkranz,  je veľmi dôveryhodný človek, napísal viac kníh ostro kritizujúc slobodomurárstvo a NWO (napr. Diktatura humanity).

Tradicionalisti neuznávajú Jána Pavla II. pretože odbočil podľa nich od pravej viery, čím výrazne prispel na vnútorný rozklad KC.

 

Předstíraný atentát na papeže. Převzato z německého katolického časopisu Kyrie eléison č.

3/2000, roč. 29.

Úvodní slovo editora českého překladu: Tvrzení v titulku článku je pro mnohé jistě šokující a nevěrohodné. Zase jedna z tolika konspiračních teorií, které se neodbytně vracejí třeba o pověstném 11. září v New Yorku a Washingtonu. Jenže jako tam, tak i zde jsou po ruce nezpochybnitelná a znepokojující fakta, která zmíněné teorii dávají za pravdu. Proto by se rozhodně neměla odbýt pohrdavým mávnutím ruky mudrlanta, který „přece ví svoje“.

A k čemu že by byl takový předstíraný atentát vůbec dobrý?

Stačí trochu namáhat paměť, a sama nám napoví. Tou dobou byli již i vlažní katoci

zděšeni novotami a bludy, zaváděnými a hlásanými papežem Wojtylou. Po „atentátu“ se na všechno rázem zapomnělo a všichni se zase semkli kolem „svého papeže“, který se viditelně navíc těší ochraně Matky Boží z Fatimy. Takový papež přece musí být opravdový a pravověrný, a takové musí být tedy i všechno, co hlásá. Zosnovaný „atentát“ tudíž dokonale splnil hlavní záměr svých režisérů.

Takto prošla událost svého času světovým tiskem (přetištěno z „Chronik der Menschheit“): Řím 13. 5. 1981 Atentát na papeže Jana Pavla II. Při audienci na Svatopetrském náměstí v Římě byl papež JanPavel II. těžce zraněn několika výstřely z pistole. Pachatel, Turek Ali Agca, byl zatčen a později odsouzen k doživotnímu trestu vězení. Pozadí atentátu bylo

zpočátku nejasné. Uvádělo se, že Agca je pravicový extremista, člen radikálního muslimského sdružení, které si vytklo za cíl odstranění papeže. Později sezačaly množit náznaky, že zorganizováním atentátu byl pověřen agent bulharské tajné služby a smyslem bylo narušenívztahů Turecka a NATO. Agca se před činem zdržoval delší dobu v Bulharsku.

„Když si Svatý Otec nechal po atentátu z 13. května 1981 předložit text třetího fatimského tajemství, nemusel snad z něj rozpoznat i svůj vlastní osud?“, ptal se „kardinál“ Ratzinger ve svém rozvláčném a málo pozoruhodném komentáři novovatikánského dokumentu.

Jistěže musel, Vaše „Eminence“! Ovšem v tom smyslu, že kdo řekl A, musí říci také B... Je totiž evidentní, že na zdánlivého papeže nemohl být spáchán žádný „papežský“ atentát. Zde však jde především o důkaz, že 13. května 1981 došlo k zdánlivému atentátu na papeže. K tomu účelu si následně doplníme již dříve řečené v brožurce „Falešná a pravá papežská proroctví“ (Falsche und echte Papstweissagunegen, Verlag Anton Schmid, Durach 1998) o řadu dalších závažných indicií. Aby bylo možno ve skutečnosti nepostřeleného Karola

Wojtylu propagandisticky účinně dopravit do „nemocnice“ a tam jej po týdny zdánlivě léčit, k tomu bylo zapotřebí zednářsky zasvěceného lékařského a ošetřujícího personálu, ale

především před nezasvěcenými perfektně zajištěný nemocniční pokoj. A skutečně, jak s více než patnáctiletým zpožděním oznámila na podzim 1996 agentura KNA (Katholische Nachrichten-Agentur -Katolická zpravodajská kancelář) bylo již delší dobu před zdánlivým atentátem „na klinice Gemelli z čekárny a studovny šéflékaře vytvořeno apartmá a udržováno k okamžitému použití“, a tato skutečnost byla „až do atentátu přísně tajena“ (Deutsche Tagespost, 8.10.1996). – Místnosti „šéflékaře“ tak významné kliniky nebyly vybrány jen tak náhodou, protože dnes je již veřejným tajemstvím, že pro takové postavení jsou v mezinárodním měřítku dostatečně „kvalifikovaní“ pouze zednáři.

* Třináctý den v měsíci přirozeně nebyl pro atentát vyvolen primárně ke „cti“ Naší Milé Paní z Fatimy, nýbrž z kabbalistických úvah černé magie. Zarážející potvrzení dodává oficiální údaj času, kdy padly výstřely, údajně zacílené na Wojtylu. Jak Šebastián Labo, Zabijem pastiera -Atentát na pápeža hned dvakrát zdůrazňuje (V titulu knihy a dále na str. 160) výstřely se na Svatopetrském náměstí ozvaly přesně v 17,17 hod. Krásnější zednářské symbolické číslo je sotva myslitelné! „Náhodné“ dvojité sedmnáctky, časový údaj, který okamžitě prošel světovými informačními médii, přiměl každého „zasvěcence“ nastražit uši a

signalizoval mu, že zde proběhla lóžová operace. Roku 1717 byla totiž založena první zednářslóže v Anglii, která se stala pozdější mateřskou lóží všech ostatních.

* Dnes již o tom sice nikdo nemluví, ale kromě Wojtyly byly „zasaženy“ a „těžce zraněny“ ještě dvě ženy. Je jistě zajímavé, že právě ta údajně „smrtelně zraněná“ dáma, žijící v Chicagu (když právě nezevlovala na Svatopetrském náměstí), byla polského původu, a ó náhodo všech náhod, „narodila se dokonce ve Wadowicích stejně jako papež“! (Labo, str. 13) V curyšském listu „Weltwoche“ napsal Wojtylův životopisec Tad Szulc 7. dubna 1997 na str. 7 následující:

„V jeho vlastním dětství ve Wadowicích, které tehdy měly silnou židovskou menšinu, byli mnozí Wojtylovi spolužáci Židé, a někteří z nich byli i jeho důvěrnými přáteli. Je to přátelství, které přetrvává i dnes, kdy Wojtyla sedí ve Vatikánu. Jeden z nich, Jerzy Klugur, jeho nejlepší židovský přítel z Wadowic a dnes inženýr a obchodník v Římě, byl Janem Pavlem II. přijat v soukromé audienci jako nejprvnější ze všech hned po jeho zvolení

papežem v říjnu 1978.“ – Jistě také existují Poláci, kteří se vystěhovali do země neomezených možností, ale na jednoho do Ameriky emigrovavšího Poláka připadá nejméně pět polských Židů. Nebylo tedy docela dobře možné, že např. v Římě žijící Wojtylův „přítel“, který má ve Svatém městě i další „přátele“, by předvídavě zařídil přítomnost dámy ve správnou minutu a na správném místě, navíc dámy, s níž se možná velice dobře zná díky národnostnímu svazku? Právě ona byla totiž tou z obou „těžce zraněných“ žen, která na rozdíl od Wojtyly, pro nějž se to jaksi nehodilo, „hlasitě křičela“ (Labo, str.13), čímž dodala události náležitou dávku doplňkové dramatičnosti. ... Snad se jednou v nějakém časopise dočteme, že zakotvila (včetně své blíže neurčené „kolegyně“ z Jamajky) ve stejně krásně zařízeném nemocničním pokoji, kde byla zachráněna z ohrožení života znovu ve správný okamžik, aby se mohla, byť i ještě na vozíčku, zrovna „den po prvním propuštění papeže z kliniky Gemelli“ dostavit k „osobní audienci“. Sebastian Labo, který o tom informuje, dodal současně i příslušný snímek, (Labo, str. 123) na němž oba „uzdravení“ na sebe velice významně pokukují.

* Italská televizní stanice RAI vysílala hned večer po „atentátu“ dva videofilmy, z nichž první

– jaká hloupá náhoda! – končil přesně v okamžiku před výstřely, zatímco druhý – znovu smůla na smůlu – začínal bohužel až chvíli po výstřelech. Takže esně kolem inkriminovaného bodu 17,17 hodin neexistují žádné pohybli snímky „postřeleně“ se hroutícího pseudopapeže. Nebyla snad ve Wojtylovo, ještě kdysi dávno v Polsku nabyté herecké umění, v rozhodující vteřině dostatečná důvěra, aby je bylo možno zvěčnit na celuloidu a tím zachovat potomstvu světu...? – Podle výše řečeného to tak skutečně vypadá.

* Všechny možné pozdější „zprávy“ o okamžicích po výstřelech 13. května 1981 v 17,17 hod. obsahují tvrzení, které je početnými fotografiemi „postřeleného“ Wojtyly až do jeho odjezdu

v „náhodou“ se ihned objevivším sanitním voze trestáno jako nehorázná lež. Ať už je to Šebastián Labo, který bájí „jeho bílá sutana se začala krví pomalu barvit rudě“ (Labo, str.10), nebo třeba dlouholetý římský dopisovatel Hansjakob Stehle, který ve své knize „Šedá eminence – temná existence. Tajné dějiny ze zadního dvorku Vatikánu i jiných“ (Kapesní vydání Mnichov 2000, str. 122) fantazíruje „… zásah šel do bílého. Papežova sutana se zbarvila rudě a on sám se zhroutil“, skutečností zůstává, že ani jediný z bezpočtu zveřejněných snímků neukazuje sebeméně ru zbarvenou sutanu. Navíc měl Wojtyla při údajném postřelení do břicha ztratit podle oficiálních údajů neuvěřitelné množství tří a půl

litru krve (= šedesát až sedmdesát procent z celkového množství krve v lidském těle) a to i přesto, že „již čtvrt hodiny poté ležel na operačním stole“. (Hansjakob Stehle,…, Kapesní vydání Mnichov 2000, str. 122)

*

Při údajném průstřelu icha, který patří k vůbec nejbolestivějším zraněním, by musel

 

Wojtyla mimovol ičet a sténat tak hlasitě, že by náhradní ik „americké“ my vůbec

 

nebyl slyšet. Přesto však nevydal ani hlásku bolesti

, nýbrž pouze stáhl obličej a trochu

topornou italštinou místo mateřskou polštinou – jak by se od něj očekávalo (bezpochyby

chyba v režii) – udatně prohodil filosofickou otázku: „Ale proč atentát na moji osobu?“ (Ma perché un attentato contra la mia persona?“).

* Hansjakob Stehle sice nepochopil, že nešlo o žádný atentát, přesto však ve výše zmíněné knize uvádí zarážející řadu pozoruhodností kolem pseudoatentátníka Aliho Agci. Ten 1. února

1979 zastřelil šéfredaktora jedněch tureckých novin, o několik měsíců později byl dopaden a internován, „přesto však tři dny před papežovým příjezdem do Turecka uprchl z údajně nejstřeženější vojenské věznice“ a poté 29. 11. 1979 (kabbalisticky velice zajímavé datum, přestože tentokrát může skutečně jít o náhodu) zaslal dopis istanbulskému deníku „Milliyet“, v němž oznámil rozhodnutí zabít Jana Pavla II. Byla to výhružka, o níž turecký tisk s velkým rozruchem ihned informoval, protože Wojtyla se právě tou dobou zdržoval v Turecku na jedné ze svých nespočetných „pastýřských návštěv“. – „Jistý polský novinář, starý známý kardinála Wojtyly, mu pověděl o Turkově vražedném plánu i jeho jménu. Jan Pavel II. byl ze

zprávy znepokojen a poznamenal: ‚Tak on se tedy jmenuje Ali Agca’.“ (Labo, str. 169 a dále)

– Je objektivně nasnadě podezření, že již tehdy za „pomateného“, avšak „cílevědomého“ (Hansjakob Stehle str. 125) studenta považovaný Ali Agca na sebe nechtěně a nevědomě upoutal pozornost právě těch lidí, kteří jej pak – byť ne hned – přivedli na velebnou myšlenku atentátu, ale pečlivě si jeho jméno zapamatovali a později jej také skutečně angažovali.

* Je nepochybné že Agca musel mít za sebou mezinárodně kooperující muže v pozadí. Sama

„doličná zbraň“, jak se nesporně dokázalo před italským státním soudem, byla zakoupena ve Vídni Turkem jménem Omer Bagci, žijícím dočasně ve Švýcarsku, který ji pak přes Švýcarsko dopravil do Milána a předal Agcovi. (Hansjakob Stehle str.126) Zmíněná zbraň, pistole značky Browning, však byla podle názoru italského kriminologa a úředníka tajné služby „pro smrtelný atentát ‚zcela nezpůsobilá’,“ (Hansjakob Stehle str. 131) a proto se Stehle dokonce ptá: „Možná, že papež neměl být zabit a všechno mělo sloužit pouze k zinscenování ‚bulharské stopy’ [‚antikomunistickou’ CIA]!“ – Ne, to jistě ne, protože americká tajná služba CIA nebyla nikdy skutečně „antikomunistická“ a také nikdy ani být nemohla (avšak bližší odůvodnění této skutečnosti by nás odvedlo příliš daleko od daného tématu).

* Dříve než se Agca objevil 13. května v 17,17 hod. na smluveném místě Svatopetrského náměstí, udělal něco pro Stehleho téměř nepochopitelného: „Nezametal, nýbrž naopak zanechávat po sobě všude viditelné stopy.“ – Na jejich neúplný výčet potřeboval Stehle téměř celou tiskovou stránku. Pouhá představa Agci, údajně zatykačem přes Interpol hledaným bulharskými, tureckými, jugoslávskými, rakouskými, německými, tuniskými, italskými i španělskými úřady, kterého ale všechny nechaly po měsíce nerušeně cestovat s falešným pasem křížem krážem střední a východní Evropou (Hansjakob Stehle str.129 a dále), je skutečně příliš groteskní a nepřipouští jiné přijatelné vysvětlení než přípravu „atentátu“ s požehnáním na nejvyšších místech.

* Po zcela bezproblémovém zatčení (přesto, že měl reálně otevřenou možnost útěku, neprojevil viditelně sebemenší snahu o zmizení...) předložil Agca vyslýchajícím italským úřadům v průběhu let neméně než „devatenáct různých a často si zcela odporujících vylíčení prehistorie samotného činu, pomocníků i mužů v pozadí“ (Hansjakob Stehle str.125), což dodnes maří jasné soudní vysvětlení, pokud ovšem bylo kdy vůbec zamýšleno. Pravděpodobně byl Agca svými příkazci instruován sledovat přesně takovou strategii a pohrozili mu tím nejhorším pro případ, kdyby skutečně „žvanil“.

* Nicméně jedna ze zmíněných devatenácti verzí by se mohla opravdu blížit pravdě. Agca označil vedoucího římské kanceláře bulharské letecké společnosti „Balkanair“, Sergeje Antonova, za člověka, který jej inkriminovaného dne dopravil na Svatopetrské náměstí a ve vzdálenosti asi 300 metrů čekal v autě na jeho návrat po dokonaném činu. Dotyčný muž byl r.1986 pro „nedostatek důkazů“ osvobozen (Hansjakob Stehle str.126), avšak r. 1993 zadržela policie obchodníka z narkotiky, žijícího ve Francii pod falešným jménem, v němž byl

identifikován jistý Oral Celik. „Byl to dlouholetý Agcův přítel a komplic, který jej tehdy také doprovázel do Říma, avšak krátce před atentátem zmizel. Celik byl sice francouzskými úřady poměrně rychle předán italské justici, avšak k příslušnému procesu po celá léta nedocházelo. Něco z Celikových výpovědí se však přesto dostalo na veřejnost. Skutečné vodiče loutek nelze hledat nikde jinde než v ‚samotném Vatikánu’ a příkaz zněl: Papež má být (13. května, v den zázračné fatimské Madony) ‚pouze raněn, nikoli zabit!’.“ – Jako „vatikánského zadavatele“ jmenoval Celik konkrétně v Římě žijícího belgického dominikána Felixe Morliona, známého jako „římského ‚důvěrníka’ Američanů i Francouzů v podzemní studené válce proti komunismu“ (Hansjakob Stehle str.132), která však ve skutečnosti nikdy nebyla vedena, protože zde mínění „Američané“ a „Francouzi“ jako naschvál patřili a patří k jistému soudržnému národu stejně tak, jako na zdánlivě opačné straně údajní „Rusové“ nebo

„Bulhaři“. Tím ovšem dostávají Stehleho závěrečné otázky (Hansjakob Stehle str.132) zcela nečekanou razanci: „Byla to jen náhoda, že páter Morlion bydlel v témže domě jako Sergej Antonov, šéf kanceláře bulharských aerolinií a údajný (osvobozený) Agcův pomocník. A byla rovněž náhoda, že ve zmíněném domě na Via Pola 29 žil i turecký ‚obchodník’?“

* 27. prosince 1983 poctil Wojtyla svého „atentátníka“ tak řečenou „smiřovací návštěvou“ ve vězení (Srv. Labo, str. 296-300). Datum bylo zvoleno tak, aby jen kabbalisté pochopili, co se zde odehrálo – pokračování bajky o „atentátu na papeže“. Napíše-li se totiž datum v číslicích, tedy „27. 12. 1983“, pak jejich křížový součet (Tedy 2 + 7 + 1 + 2 + 1 + 9 + 8 + 3 = 33) dává

– jaká to náhoda – symbolické číslo 33, které je prokazatelně vždy užíváno k skrytému oznámení velkých zednářských činů!

* Nějak nám les „náhod“ utěšeně houstne, ale bylo to poznovu třináctého dne v měsíci, totiž

13. července 2000, když italský prezident Campi podepsal Agcovu „žádost o udělení milosti“.

– „Tento akt humanity,“ psal list „Osservatore Romano“ z 16. července na str. 3, „byl Vatikánem přijat s uspokojením.“ Víme-li o skutečném pozadí věci, pak nám důvody takové spokojenosti může odhalit příspěvek redaktora KNA Johanna Schidelka v listu „Deutsche Tagespost“ z 15. července. Omilostňující listina byla sice vyhotovena v úterý 13. července, avšak již následujícího „středečního rána“ (!!!) přibyl z Itálie vyhoštěný atentátník do Turecka. Podle sdělení tureckého ministra spravedlnosti, Hikmeta Sami Türka, jej eskortovali do mimořádně spolehlivé věznici v Istanbulu. Byl umístěn... ve zvláštní samostatné cele, upřesnil ministr. Agca si musí v Turecku ještě odpykat téměř desetiletý trest vězení za již zmíněnou vraždu prominentního tureckého novináře. Tomu věříme rádi, zvláště když Schidelko rekapituluje následující mimořádně zajímavé podrobnosti: „Podle platné italské soudní praxe by musel být Agca propuštěn již roku 1996, tedy poté, co si odpykal v Itálii nejvyšší možnou výměru 15 let. Italské justiční orgány však zůstaly neoblomné nejen z

ohledů na Vatikán a závažnost zločinu; Turek soustavně odmítal spolupracovat s justicí a nepřispěl k odhalení pozadí atentátu. Toto tajemství si tedy Ali Agca odnesl sebou do vlasti.“ Samozřejmě! A přirozeně také bez nejmenší možnosti je někomu vyzradit. Pokud by ani to nemělo stačit, bude to „turecká“ justice, která si poslouží italskou výmluvou (nebo jakoukoli jinou), aby „odůvodnila“ Agcův pobyt ve vězení i po odpykání trestu. Na to můžeme vzít jed. Na závěr svého příspěvku přece Schidelko výstižně konstatuje: „S vydáním Agci do Turecka zmizela možnost, že by atentát se svým pozadím mohl být přece jen někdy objasněn.“ – Přesně tak! * * *

Autorem je německý magistr teologie Johannes Rothkranz. Převzato z německého katolického časopisu Kyrie eléison č. 3/2000, roč. 29, přeložil Jaroslav Voříšek 2000. http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/komentare/Predstirany_atentat.htm http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/

http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/clanky/Predstirany_atentat.rar

Tam je i foto: Jan Pavel II. se po výstřelech hroutí do rukou svých průvodců.

Foto: Jiný pohled na situaci několik vtin po atentátu. Je zřetel vit, že je ukazováček levé ruky Jana Pavla II. již rudě zabarven. Koláž s pohledem na fatimský chrám má naznačit, že již v okamžiku činu „papež“ ihned til, že atentát na něj musít něco společného s třem fatimským tajemstvím, a proto si hned po probuzení z narkózy nechal na kliniku Gemmeli přinést z vatikánského archivu íslušné podklady. Z vděčnosti za své uzdravení pak o pět let později zosnoval interreligiózní modloslužbu v Assisi.

Foto: Skupinový snímek s bratrem „papežem“. Dne 22. března 1984 přijal Wojtyla představitele židovské zednářské sekty B’nai B’rith. Přednesený projev mluví za celé svazky:

„Milí přátelé! Je mi velkým potěšením ivítat vás ve Vatikánu. ... Pro tuto ílitost je vhodný úvodní verš 133. žalmu: Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně!’ ... Je to setkání mezi ‚bratry’, dialog mezi první a druhou částí Bible ...“

 


Tradicionalista
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
lenlen   |   ip:194.228.1   |   2011-05-03  (10:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tresky plesky
krestanstvo je omyl celkovo

http://www.vedy.sk


116   |   ip:85.248.26   |   2011-05-03  (14:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.astro-tabu.sk/42_jp2.htmlTradicionalista   |   ip:80.87.209   |   2011-05-03  (17:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Johannes Rothkranz - DIKTARURA HUMANITY DA SA STIAHNUT NA NETE
VEĽMI ODPORÚČAM SI PREČÍTAŤ TÚTO KNIHU, NAPÍSAL JU DÔVERYHODNÝ ČLOVEK A TRADICIONALISTA. jE TAM MNOHO O JP II.

TEJTO EZOTERICKEJ STRÁNKE BY SOM AŽ TAK NEVERIL


Tradicionalista   |   ip:80.87.209   |   2011-05-03  (17:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   http://www.astro-tabu.sk/42_jp2.html

TENTO ČLÁNOK JE ZMIEŠANÁ PRAVDA S NEPRAVDIVÝMI INFORMÁCIAMI. DOBRÝ ČLÁNOK NA POMÝLENIE.

VĎAKA JP II. NEMÔŽE BYŤ SPOCHYBNENÉ CELÉ KRESŤANSTO. JP II. JE JEDNOZNAČNE ČIERNOU OVCOU rkcTradicionalista   |   ip:80.87.209   |   2011-05-03  (18:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SORRY NIETEN LINK PRED TAM ALE V TOMTO SA PÍŠE O JP II.
http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/diktatura3.rar


slvka   |   ip:213.151.2   |   2011-05-03  (20:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Práve to, že nekričal , okrem iného svedčí o jeho martýrstve a vysokej duchovnej výške, zranenia boli veľké a je zázrak, že guľka išla tak ako išla/nevysvetliteľne/ - viedla ju ruka Panny Márie - ostala v jej obraze. Tí, čo veríte, čomukoľvek inému - raz možno aj vás "osvieti"
DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-05-03  (20:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  akékoľvek mechanické zranenia brušnej dutiny s perforáciou peritonea sú veľmi vážne s extrémnymi stratami telesných tekutín. Väčšina takto zranených utrpí hypovolemický šok a spôsobí neuropsychické zmeny ktoré sú charakterizované apatiou, zmätenosťou a ospalosťou, takže žiadny krik.


palo   |   ip:77.234.24   |   2011-05-04  (10:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jan Pavol II bol velky clovek, uz len to ze si dal meno Jan Pavol po svojom predchodcovi, ktory sa snazil reformovat cirkev, odhalit najvacsie tajomstvo cirkvi a zomrel za zahadnych okolnosti (mozno ho zavrazdili samotny vysoky cirkevni predstavitelia) svedcilo o jeho odvahe a odhodlani robit zmeny. Keby bol ten kto takto zavadza aspon z jednej miliontiny taky ako Jan Pavol II tak by taketo bludy nepisal.


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-05-04  (11:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gulku viedla ruka panny marie ?
tak toto je na doktora
uvedomujete si tu obludnost ?
preco ju teda marka nazastavial uplne ?
ci chcela mu predsa len nejaku skodu sposobit ?
ake laskyplne

osvieti ? mam pocit ze vy mate nasvietene az az


LenZiadneMeno   |   ip:85.135.13   |   2011-05-04  (12:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre Dr.Hujer
Hypovolemický šok a následné patfyziologické zmeny, ktoré opisuješ sa nevyskytnú v jednej sekunde, ale potrebujú čas na rozvoj. Takže to nevysvetluje ten žiadny krik.


Krovak   |   ip:109.230.5   |   2011-05-04  (14:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenZiadneMeno: inak povedane tvrdis, ze sok nasledkom zranenia sa nemoze dostavit prakticky okamzite? Inak povedane prakticky ktokolvek po zraneni musi revat od bolesti?


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-05-04  (14:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Len, prvá vec ktorá ti povie charakter zranenia je ticho, alebo krik. Ľahko zranených rozpoznáš podľa paniky, kriku, dožadovania si ošetrenia.

Akékoľvek mechanické poškodenie s charakterom, aké mal Wojtyla či ktokoľvek iný je ťažké, traumatické, akútne život ohrozujúce zranenie, s okamžitou enormnou stratou krvi a telesných tekutín. Vyznačuje sa okamžitým ( do 15 s ) šokom - ktorý eliminuje bolesť a pocit utrpenia. Pacient je apatický, alternovaný, tichý, plytko dýchajúci, periférne cyanotický, dostavuje sa tachykardia spôsobená uvoľňovaním adrenalínu, neskôr asystólia, tras, potenie, rýchla zmena pH krvi, zmena el. odporu kože, zníženie Na+, K+, mitochondrie prestávajú opracovať, začína lýza ( rozklad ) tkanív. V tele sa okamžite hromadia anaeróbne metabolity, endotoxín ( G- ) spôsobuje septický šok - otravu vnútorných orgánov tela.

Toto všetko prebehne do 1 - 2 minút. Ak sa to nezvládne do 5 minút, nastáva ireverzibilné multiorgánové zlyhanie a pacient sa necháva umrieť či je to pápež, ožran sused, alebo strýco za volantom. Mechanika si mená ani povolanie nevyberá.


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-05-04  (14:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  neviem či z vás niekto videl video atentátu na RFK tak ani on ani necekol len sa poskladal na zem a jeho posledné slová boli sú všetci v poriadku?
viac sa prikladám k názoru hujera,.,
LenZiadneMeno   |   ip:85.135.13   |   2011-05-04  (15:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hujer s tym vsetkym co pises absolutne suhlasim. ako sam pises vyrazna /par litrov/ hypoveolemia sa prejavuje sokom v priebehu par /15s/ sekund. Ale nie priamo v okamihu urazu. To, ze v tomto pripade papez nevykrikol nemoze byt sposobene tymto mechanizmom. Ja som chcel povedat len tolko. To ze preco nevykrikol neriesim.


LenZiadneMeno   |   ip:85.135.13   |   2011-05-04  (15:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Krovak
Sok nasledkom zranenia v zmysle patofyziologickych dejov prebiehajucich v organizme potrebuje na svoj rozvoj aspon tych par sekund a neprejavi sa hned v prvej sekunde....Samozrejme ze slovo sok v laickom ponimami mozeme brat ako ulak, zlaknutie sa alebo tak, sa prejavi hned, ale Hujer pisal o soku z patofziologickeho hladiska.


Tradicionalista   |   ip:80.87.209   |   2011-05-04  (17:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JE JEDNO ČI JP II. KRIČAL ALEBO NIE. TREBA SI VŠÍMAŤ INÉ ARGUMENTY. JASNÉ DÔKAZY HOVORIA, ŽE NEBOL ZRANENÝ.

NAPR. TO, ŽE Z TELA MU Z HRUDE ANI Z BRUCHA NETIEKLA KRV. A MNOHO INÝCH DÔKAZOV


lenlen   |   ip:85.239.25   |   2011-05-04  (20:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mozno ze jan pavol 2 je jezis
alebo ten z matrixu co zastavuje gulky
:)


Krovak   |   ip:93.174.18   |   2011-05-04  (21:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenZiadneMeno: sok beriem ako. V podstate extremnu reakciu organizmu na neocakavane, resp. Extremne podmienky.
Z toho co pises mi ale vychadza, ze v podstate tvrdis ze clovek po povedzme postraleni s poskodenim organov v brusnej dutine musi zacat kricat od bolesti aspon chvilu, ano?


forsyth   |   ip:109.230.4   |   2011-05-04  (22:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iba totálny pablb dokáže uveriť článku ako je tento. Je to iba blud písaný tak isto ako strážna veža a prebudte sa... :-)
Ján Pavol II bol naj človekom ktorý toto storočie kráčal po tejto zemi.


LenZiadneMeno   |   ip:85.135.13   |   2011-05-05  (09:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Krovak: Nie to netvrdim, nemusi. To ako reagujeme na bolest je individualne a zavisi od vela premennych. Niekto sa len skruti od bolesti, niekto si len tak zasici popod nos a dakto stvara teatralne sceny ked si pichne len triesku do prsta :)


Krovak   |   ip:109.230.5   |   2011-05-05  (13:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenZiadneMeno: nuz mal by som diskusie citat dokladnejsie a nie na mobile - prilis som sa chytil tvojho prveho prispevku a nevsimol som si co si pisal neskor DrHujerovi. Dalej uz neprotestujem, posledny prispevok (2011-05-04 (21:32) ) ako keby som nenapisal :-) .


Ire   |   ip:78.141.93   |   2011-05-05  (19:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  uz len ten datum a cas mi potvrzuje ze to bolo naplanovane elitou..13.5 o 17:17 ....JP II bol urcite dobry clovek a snazil sa so svetom nieco urobit..tak ako aj napr. john lennon a JFK..ale stratit vyse troch litrov krvi to by mal ten habit cely cerveny krik ci ticho je nepodstatne dolezitejsie su ine argumenty napr. ziadna krv ta jeho kamaratka z detstva tiez tazko zranena pripraveny apartman v nemocnici atd...pre mna je to jasna vec..


slvka   |   ip:213.151.2   |   2011-05-05  (21:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre lenlen: On trpieť mal a chcel, ale to je na dlhšie a ty by si to ajtak nepochopil, prinajlepšom zneužil. Vedz ale to, že tak prinášaľ veľké obete, ako aj iní veľkí ľudia, a možno, môj milý, aj za tebe. To však pochopíš až na druhom svete / ak nie v lepšom prípade skôr/


333   |   ip:85.216.14   |   2011-05-05  (22:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slvka
to je to ze ste pomileni a ucitevate vselaiakych pomimo a nie PanaBoha stvoritela neba i zeme,panekamaria vedla gulku hm.v co preboha vsetko verite vsak mate v bibli jasne anpisane nebudes mat ineho PanaBoha okrem mna,

precitaj si toto.http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-novinky-zahranici/152553/papez-jan-pavel-ii-bude-prohlasen-za-svateho.html

kam vedie mnohych slepa viera v papeza,Zjavenie Jána, 13. kapitola
Morská šelma
1 Videl som vystupovať z mora šelmu. Mala desať rohov a sedem hláv, na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé mená. 2 Šelma, ktorú som videl, bola podobná leopardovi, nohy mala ako medveď a tlamu ako lev. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc. 3 Jednu z hláv mala ako na smrť dobitú, ale smrteľná rana sa jej zahojila. Celá zem obdivovala šelmu; 4 klaňali sa drakovi, že dal šelme svoju moc, klaňali sa aj šelme a hovorili: Kto je podobný šelme a kto bude môcť proti nej bojovať? 5 Mala aj tlamu, aby hovorila veľké veci a rúhala sa; dostala moc pôsobiť štyridsaťdva mesiacov. 6 A aj otvorila tlamu, aby sa rúhala Bohu, aby sa rúhala Jeho menu a Jeho stanu, aj tým, ktorí majú v nebi svoje stany. 7 Dostala moc aj bojovať proti svätým , aj víťaziť nad nimi. Dostala i moc nad všetkými kmeňmi, ľuďmi, jazykmi a národmi. 8 Aj jej sa budú klaňať všetci obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané od počiatku sveta v knihe života zabitého Baránka. 9 Kto má uši, nech počuje. 10 Kto iných väzní, sám bude väznený; kto mečom zabíja, mečom zahynie! V tom je trpezlivosť a viera svätých .
Zemská šelma
11 Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme; mala dva rohy, podobné Baránkovým, ale hovorila ako drak. 12 Ajhľa, vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, aby sa zem a jej obyvatelia klaňali prvej šelme, ktorej smrteľná rana sa zahojila. 13 Robí veľké znamenia pred zrakmi ľudí, takže aj oheň zostupuje z neba na zem. 14 Obyvateľov zeme zavádza znameniami, ktoré jej bolo dovolené konať pred očami šelmy. Nahovára obyvateľov zeme, aby zhotovili obraz šelme, ktorá má ranu od meča, ale ožila. 15 Dostala moc dať ducha do obrazu šelmy, aby tak obraz šelmy aj hovoril a spôsobil, aby boli usmrtení všetci, ktorí by sa neklaňali obrazu šelmy. 16 Pôsobí aj to, aby všetci - malí aj veľkí, bohatí aj chudobní, slobodní aj otroci - dali si znak na pravé ruky alebo na čelá, 17 aby nemohol kupovať ani predávať nikto, kto nemal znak mena šelmy alebo číslo jej mena.

18 V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. Jeho číslo je šesťsto šesťdesiatšesť.
:: (C) 1998-2002 ACIP (viac informácií | kontakt)

toto mas o poslednom a jeho predchodcovi.

nechcem sa dodknut skutocne veraicich katolikov v PanaBoha stvoritteal neab i zeme ale fakt ludia zacnite troska aj rozmyslat a nie automaticky primat ze vsetko aj papez je dobre co vam vasa cirkev ukazuje.tak ako napr odpusky co sa museli kupovat aby vam bvolo odpustene.


slvka   |   ip:213.151.2   |   2011-05-06  (11:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333, a čo si akože týmto citátom teraz dokázal. Ty to chceš vysvetľovať len svojím rozumom, alebo scestnými keretickými a konšpiračnými teóriami. Čo znamenántáto časť písma, už vieme, a je to presný opak. A povedala nám to o.i. sama Matka Božia. Študuj! Ale ty budeš radšej veriť bludom...


slvka   |   ip:213.151.2   |   2011-05-06  (11:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujímalo by ma, aká je tá tvoja "pravá" cirkev. Neexistujč veľa ľudí, ktorí by urobili toľko dobrého ako napr. aj tento pápež / Ján Pavol II/. A RKC - čo svetci ako Páter Pio, Matka Tereza, František z Asisi, Terezka J.Doktor M /zázračný lekár/, Bakhita.......nespočetné množstvo, tiež nespočetné množstvo lásky, dobra a tiež zázrakov. Je to aj v niektorej inej cirkvi?


slvka   |   ip:213.151.2   |   2011-05-06  (11:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujímalo by ma, aká je tá tvoja "pravá" cirkev. Neexistujč veľa ľudí, ktorí by urobili toľko dobrého ako napr. aj tento pápež / Ján Pavol II/. A RKC - čo svetci ako Páter Pio, Matka Tereza, František z Asisi, Terezka J.Doktor M /zázračný lekár/, Bakhita.......nespočetné množstvo, tiež nespočetné množstvo lásky, dobra a tiež zázrakov. Je to aj v niektorej inej cirkvi?


slvka   |   ip:213.151.2   |   2011-05-06  (12:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veľký červený dra´=bezbožnícky komunizmus, Šelma podobná leopardovi, čierna šelma=slobodomurárstvo, sedem hláv označuje rôzne slob. lóže, slob. panuje a ovláda svet prostredníctvom 10 rohov.
Dvojrohá šelma, podobná baránkovi=cirkevné slobodomurárstvo, ktorého cieľom je zničiť Krista a Cirkec vytvorením nového idolu, t.j. falošného Krista a falošnej Cirkvi/ k tomu máš 333 asi blízko, ale o tom nevieš, vidíš, nikto nepopiera slob. v cirkvi, ale je to celé inak!/
číslo 666-ukázané jedenkrát - rok 666 - v tomto historick. období sa Antikrist zjavyje skrz islam, ničí kresťanstvo
666 dvakrát - rok 1332-hist. obdobie, v kt. Antikr. sa prejavyje radikálnym útokom na vieru v Slovo Božie- filozofické bludy, protestantizmus......
666 trikrát rok 1998 - hist. obdobie,slobod. sa podarí vytvoriť modlu a postaviť ju na miesto Krista a Cirkvi.Klaňajú sa jej všetci ob. sveta....veľká očista, súženie....Odpad bude všeobecný.


slvka   |   ip:213.151.2   |   2011-05-06  (12:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na Cirkev doľahne hustá temnota. Bludy sa ešte viac rozmnožia a premnohí sa vzdialia od viery. Vo všetkých častiach sveta bude musieť trpieť i cirkev. Zosilnie odpor proti pápežovi, biskupi, kňazi...sa postavia proti jeho učiteľskému úradu. Môj pápež sa bude cítiť osamotenejší, budú sa mu vysmievať......úP. Mária Don Gobbimu 1992/.
Dnes vám potvrdzujem, že toto je pápež môjho tajomstva /JPII/, o kt. som hovorila s deťmi pri zjaveniach/Fatima/, pápež môjho srdca a mojej bolesti./P.M. 1991/
Môj nepriateľ musí mať dojem, že všetko získal, že má teraz všetko vo svojich rukách. Preto mu bude dovolené dostať sa i dovnútra Cirkvi a podarí sa mu zatemniť Božiu svätyňu. / ale rozhodne tam nepatria pápeži!/


slvka   |   ip:213.151.2   |   2011-05-06  (12:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pred slávnym návratom Krista sa musí uskutočniť veľký odpad.Toto je tá doba.
1, šírenie bludov, často vyučované aj prof. teológie
2, otvorený verejný odboj proti autentickému učiteľskému úradu Cirkvi a predovšetkým pápeža, ktorý má od Krista úlohu udržiavať celú Cirkev v pravde katolíckej viery
3, Zlý príklad pastierov, ktorí sa celkom nechali ovládnuť duchom sveta.....
Zhrniem to 333, to že je v Cirkvi dosť zlého, ľudskej slabosti, je pravda. Je ale hlúposťou hodnotiť to ako Cirkev=Zlo. Práve pre to na ňu diabol útočí, lebo je PRAVÁ. A aj sa mu to celkom darí. No v tom podstatnpm - vieroučných otázkach sa nikdy nemýlila, a spájať posledných pápežov so slobodom. je veľká hlúposť a nevedomosť, v horšom prípade od nabádanie diabla. Ale vieme, tak to má byť, aby bola očistená, aby bol očistený celý svet a pripravil sa na príchod Krista. Predtým však P Mária dopomôže bk porážke diabla. Vybrala som len zopár príkladov, určite je toho viac a možno lepšie, ale aspoň budú možno niektorí o tom aspoň rozmýšľať.....


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-05-06  (13:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slvka | ip:213.151.2 | 2011-05-05 (21:00)


"On trpieť mal a chcel, ale to je na dlhšie a ty by si to ajtak nepochopil, prinajlepšom zneužil. Vedz ale to, že tak prinášaľ veľké obete, ako aj iní veľkí ľudia, a možno, môj milý, aj za tebe. To však pochopíš až na druhom svete / ak nie v lepšom prípade skôr/"

toto predsa nemyslis vazne
ako by som to zneuzil ? tym ze ta vysmejem ?
samozrejme
kazdy kto chce aby mu niekto sposobil bolest je narusena osoba , hlupak
ak chcel priniest obet tak sa mal postavit mafii vatikanskej a vymyvaniu mozgov
nehovorim ze vela ludom nepomohol to nie ,al ejeho moznosti boli podstatne vacsie

si vtipna
ako sa vsetci krestankovia vyhrazaju druhym svetom
:)
pockajte ked vas bude sudit vlastne svedomie , ako budete lutovat
ze sa nehanbis
jezis by ti nakladol po hlave


333   |   ip:85.216.14   |   2011-05-06  (14:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slvka
pobvec mi ku komu vsetkemu sa modlis?ak sa nehanbis:)aj k papezovi?nielen k paneke marii?slvka   |   ip:213.151.2   |   2011-05-06  (16:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemodlím. Ale odhliadnuc od toho, tu zrejme nerozoznáš medzi úctou k svätým a ich príhovor za nás modlitbou.


slvka   |   ip:213.151.2   |   2011-05-06  (16:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  opravujem.....za nás a modlitbou.


slvka   |   ip:213.151.2   |   2011-05-06  (16:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen, ty si myslíš, že dopadneš lepšie? Som zvedavá! Ak sa nezmeníš a Boh nebude nad tebou milosrdný, tvoje vlastné slová sa otočia proti tebe. VeĎ SA pozri, čo produkuješ- zlo a nenávisť.


Pavel   |   ip:89.103.17   |   2011-06-03  (03:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com jsou nejlepší katolické stránky! Literatura která je tam zveřejňována je vynikající!


Pavel   |   ip:89.103.17   |   2011-06-03  (03:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Doporučuji i díla jako je E. Ludendorff; Eliminace zednářstva odhalením jeho tajemství, M. Pinay; Spiknutí proti Církvi, Anonym; Temno v Církvi, T. Romanescu; Páni a otroci 20. století - Světová židovská konspirace, atd...


Jaroslav   |   ip:217.229.3   |   2011-07-15  (12:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre vás ateistov a všetkých, ktorí opovrhujete Kristom Ježišom, Božím Synom – pozrite si fascinujúce video o svedectve mladého muža, surfistu z Nového Zélandu, ktorý mal zážitok klinickej smrti a čo prežil počas ca. 20 minút mimo svojho fyzického tela: http://vimeo.com/25767458

Žiaľ, z tohto portálu sa stala bašta ateizmu s urážkami a nehanebným osočovaním všetkých veriacich a Bohu oddaných ľudí, ktorí v neho veria a uctievajú ho cez jeho syna Ježiša Krista, ktorý položil svoj život za nás i za vás ateistov na kríži. Znova a znova ho urážate, bičujete a pribíjate na kríž, znova a znova prebodávate jeho sväté Božské srdce, krvácajúce nad vami, vašimi hriechmi a vašimi zapredanými dušami satanovi. I napriek všetkým vašim démonickým útokom na jeho Svätosť, mám pre vás správu nádeje a spásy, pretože už zakrátko príde deň veľkého Božieho VAROVANIA – na oblohe sa ukáže veľké svetelné znamenie kríža a každý človek vo veku nad 7 rokov (kedy začína chápať svoje konanie a jeho dôsledky, lebo malé dieťa to ešte nedokáže) nakrátko vyjde zo svojho tela, jeho duša prejde tunelom do duchovnej dimenzie a to svetlo na konci tunela – Ježiš Kristus – mu ukáže jeho doterajší život z pohľadu Boha i s rozsudkom, kam by sa dostal po svojej fyzickej smrti. Takto dostanete ešte raz poslednú šancu od vášho milosrdného Boha obrátiť sa a oľutovať vaše hriechy. Drvivá väčšina ľudí na svete uvidí Peklo a len malá časť uvidí Nebo. Tento posledný akt Božieho Milosrdenstva vám ateistom dáva ešte poslednú možnosť obrátiť sa a oľutovať vaše životy, vedené v odlúčení od Boha, lebo takéto videnie vlastných hriechov sa už nikdy viac nezopakuje, je to posledné VAROVANIE pred Druhým Príchodom Ježiša Krista na zem, kedy príde tentoraz už ako spravodlivý sudca. Zamyslite sa, vážne sa nad sebou zamyslite, pokiaľ je ešte čas, lebo prichádzajú na zem strašné dni súženia (kniha Zjavenia podľa Jána). Pán Ježiš Kristus má pre vás dôležité posolstvo: www.jezis-kristus-varovanie.webnode.sk


mirec13   |   ip:91.228.24   |   2011-09-03  (22:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jaroslav, tu nikto nehovori o ateizme alebo neveriacich. Tu sa diskutuje o tom, ci atentat mohol byt naraficeny alebo nie. Vo vseobecnosti sa vie o mafianskom pozadi Bank of Vatikan, ako aj o jej praktikach, o "cudnych" praktikach niektorych vatikanskych cirkevnych hodnostarov. Nebudem tu filozofovat, ci JPII urobil to alebo ono, ale prosim ta precitaj si nazory niektorych, ktorych odsudzujes. Viaceri hovoria, ze netreba sa klanat papezom, ale Bohu a to je podla mna spravne! Nic viac a nic menej v tom nehladaj.


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-04  (01:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Predsteraný atentát nie je zaujímavý. Mali toho bieleho osla z Vatikánu šísnuť naozaj a bolo by...


ANONYM   |   ip:193.200.1   |   2011-09-04  (06:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium:
Osol bol ten,čo ho zasunul 6 mesiacov pred tvojim predčasným narodením do tvojej syfilitickej matky.
Matka fajčila na stanici K0K0TY bezdomovcom za držkovú a ked chcela k tomu aj chleba,musela prehltať.
Koľkorazy došla nayebaná domov a začala tyčkovať do tvojej postielky.
Vytyčkovala ale všetko-chlast,aj bezdomovecké semeno a to si mal ako detskú výživu prvých pár rokov.
Chýbali ti však mnohé vitamíny a tak si zostal prikúrený a retardovaný.


ANONYM   |   ip:193.200.1   |   2011-09-04  (09:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium:
Osol bol ten,čo ho zasunul 6 mesiacov pred tvojim predčasným narodením do tvojej syfilitickej matky.
Matka fajčila na stanici K0K0TY bezdomovcom za držkovú a ked chcela k tomu aj chleba,musela prehltať.
Koľkorazy došla nayebaná domov a začala tyčkovať do tvojej postielky.
Vytyčkovala ale všetko-chlast,aj bezdomovecké semeno a to si mal ako detskú výživu prvých pár rokov.
Chýbali ti však mnohé vitamíny a tak si zostal prikúrený a retardovaný.


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-04  (10:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako rétorické cvičenie prejavu z kancľa ovciam na dnešnú omšu to nie je zlé.


Aranka   |   ip:193.200.1   |   2011-09-04  (10:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Drž chrapinu synak,lebo ti večer neotrčím tú svoju zarastenú oščatú a smradlavú dzýru!


Pandemonium   |   ip:193.200.1   |   2011-09-04  (10:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Prepáčte,že som sa odmlčal,ale zas mamka dostala chuť na moje semeno.
Nenormálna suka!
Ale ked je zvyknutá,nič nenarobím.
Zachvílu ale pôjde fajčiť péra na staničné vecko,aby sme mali čo žrať-tak potom zas napíšem niečo múdre.


vierona . pawirevy15   |   ip:178.40.13   |   2012-11-12  (13:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com tato stranka nefunguje
toto sa mi zobrazuje -
Please check back soon.

If you are the owner of this website, please contact Technical Support as soon as possible.Pravovrnkatolk . roduvoje9   |   ip:89.103.19   |   2013-04-30  (20:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stahujte literaturu z
www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.comdiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


tri + päť =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Etikoterapia

Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám poškodzujú zdravie - závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie duša, ochorie aj telo.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Occupy Wall Street? Něco tu smrdí

Kdo by chtěl zavést nový řád po celém světě, nejlépe naráz, a potřebuje k tomu dobrou záminku, krizi, aby poté nabídl své spasitelské řešení? Kdo potřebuje vyvolat chaos, nepořádek a anarchii, aby mohl ospravedlnit následný zásah tvrdou rukou? A lidé jdou jako ovce a myslí si, že se konečně jako ovce přestaly chovat...


Kořen všeho zla ?

Existuje UFO ?

Tváre 114-tich poslancov, ktorí zahlasovali za euroval

Nestrašte nás s infláciou, tlačenie bankoviek

Occupy Wall Street: Umělá opozice Nového světového...

Archív

Ako také ovce

To bolo prvé, čo som si pomyslel, keď som včera videl Fica, Dzurindu, Mikloša a Radičovú v jednom šíku, ako sa hrajú na veľkých Európanov. Neverím vlastným očiam a ušiam, keď týchto ľudí, ktorí už dávno mali byť na politickom dôchodku, vidím a počujem. Fico ešte donedávna mal plné ústa národnoštátnych záujmov, Dzurinda s Miklošom ani nie pred dvomi rokmi odmietli pôžičku Grécku a Iveta Radičová len tri dni dozadu navrhla referendum v prípade zásadných otázok.


Prednáška o peniazoch a peňažnej politike

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Odhalenie kampane Bohatšie Slovensko

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.4116 s