19. August 2019
    
Prezident Kennedy nás varoval už v roku 1961! - Dolezite.sk

Prezident Kennedy nás varoval už v roku 1961!


  2010-08-08  (16:31)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Prezident Kennedy nás varoval už v roku 1961!

John F. Kennedy

Samotné slovo “utajenie” je v slobodnej a otvorenej spoločnosti nepríjemné; a my, ako občania, sa z podstaty aj historicky staviame proti tajným spolkom, tajným prisahám a tajným rokovaniam. Už dávno sme rozhodli, že nebezpečenstvo nadmerného a nedovoleného utajovania vecných faktov ďaleko prevažuje nad nebezpečenstvá, ktoré sú citované na jeho ospravedlnenie. Aj dnes má len pramalý zmysel čeliť hrozbe uzavretej spoločnosti napodobňovaním jej svojvoľných obmedzovaní. Aj dnes má len pramalý zmysel zabezpečenie prežitia nášho národa, ak s ním neprežijú aj naše tradície.

Asi nebudete schopní si to prečítať celé, ale mali by ste. Nechápajúci, ktorí nevedia čítať medzi riadkami to budú mať obzvlášť ťažké.

Prejav pred Americkou asociáciou vydavateľov novín Prezident John F. Kennedy, hotel Waldorf-Astoria New York City, 27. apríla, 1961

Pán predseda, dámy a páni:
Veľmi si vážim vášho vrelého pozvania na dnešný večer.
Nesiete v dnešnej dobe veľkú zodpovednosť a jeden článok, ktorý som nedávno čítal, mi pripomenul, akým ťažkým údelom sú pre vašu profesiu súčasné udalosti.

Možno si pamätáte, že v roku 1851 zamestnával New York Herald Tribune, financovaný a vydávaný Horaceom Greeleym, ako svojho Londýnskeho korešpondenta istého neznámeho novinára menom Karol Marx.

Hovorí sa, že sa zahraničný korešpondent Marx, na mizine, s chorou a podvyživenou rodinou, neustále žiadal Greeleyho a vrchného redaktora Charlesa Dana o zvýšenie svojho štedrého platu o päť dolárov za článok, platu, ktorý on a Engels nevďačne označovali ako “obludný malicherný buržoázny podvod. ”

Keď však boli všetky jeho peňažné žiadosti odmietnuté, poobzeral sa Marx po iných spôsoboch obživy a slávy, svoj pracovný pomer s Tribune nakoniec ukončil a zasvätil všetok svoj talent naplno veci, ktorá odkázala svetu semená leninizmu, stalinizmu, revolúcie a studenej vojny.

Keby s ním len tieto kapitalistické New Yorské noviny zaobchádzali vľúdnejšie; keby býval Marx zostal zahraničným korešpondentom, história by mohla byť iná. Dúfam, že si všetci nakladatelia na túto lekciu spomenú, až nabudúce dostanú od neznámeho novinára biednu žiadosť o malé zvýšenie úhrady pracovných nákladov. Ako titul mojich dnešných poznámok som zvolil “Prezident a tlač”. Niektorí môžu namietať, že by oveľa prirodzenejšie znelo “Prezident verzus tlač”. Môj dnešný odkaz však taký nie je.

Je však pravda, že keď nedávno jeden známy diplomat z cudzej krajiny požadoval popretie istých tlačových útokov na jeho kolegu, nebolo z našej strany potreba vysvetľovať, že vláda nie je za tlač zodpovedná, pretože tlač dala tou dobou už dostatočne najavo, že nie je zodpovedná za túto vládu.

Avšak, mojím cieľom dnes večer nebude obvyklý výpad proti takzvanej jednostrannosti tlače. Naopak, v posledných mesiacoch som, s výnimkou niekoľkých republikánov, zriedka kedy počul sťažnosti na politickú zaujatosť tlače. Mojím cieľom dnes večer takisto nebude prejednávať alebo obhajovať televízne vysielanie prezidentských tlačových konferencií. Myslím si, že je veľmi prospešné mať nejakých 20 miliónov Američanov pravidelne usadajúcich k sledovaniu, ak to môžem tak povedať, prenikavých, inteligentných a galantných kvalít vašich washingtonských korešpondentov.

Konečne potom nie je môj odkaz určený na skúmanie miery súkromia, ktoré by mala tlač prezidentovi a jeho rodine poskytnúť.

Ak v posledných niekoľkých mesiacoch chodili vaši reportéri a fotografi pred Biely dom pravidelne do kostola na bohoslužby, určite im to nebolo k ujme.

Na druhú stranu, uvedomujem si, že sa vaši zamestnanci a fotografi telegrafných tlačových agentúr môžu sťažovať, že sa neteší rovnakým výsadám na miestnych golfových ihriskách, ako tomu bolo predtým.

Je pravda, že môj predchodca nemal, na rozdiel odo mňa, nič proti fotografiám niekoho golfových zručností v akcii. Na druhej strane však nikdy nezobral po hlave agenta tajnej služby.

Moja dnešná téma je striedmejšia, čo sa záujmu vydavateľov a editorov týka.

Chcel by som hovoriť o našej spoločnej zodpovednosti tvárou v tvár spoločnému nebezpečenstvu. Udalosti nedávnych týždňov snáď niektorým pomohli túto výzvu osvetliť; rozmery tejto hrozby sa však ukazovali na obzore po mnoho rokov. Nech sú naše nádeje do budúcnosti akékoľvek – zmiernenie tejto hrozby alebo nutnosť s ňou žiť – nie je možné uniknúť ako gravitácii, tak konečnosti tejto výzvy pre naše prežitie a naše bezpečie – je to výzva konfrontujúca nás neobvyklými spôsobmi vo všetkých sférach ľudskej činnosti.

Táto smrteľná výzva kladie našej spoločnosti dve podmienky, týkajúce sa priamo ako tlače, tak prezidenta – dve podmienky, ktoré sa môžu duchom javiť ako vzájomne takmer nekompatibilné, ale ktoré musia byť vyriešené a splnené, ak sa chceme s týmto národným nebezpečenstvom stretnúť. Najprv budem hovoriť o potrebe oveľa väčšej verejnej informovanosti; a po druhé potom o potrebe oveľa väčšej úradnej mlčanlivosti.


Úryvok z prejavu

Samotné slovo “utajenie” je v slobodnej a otvorenej spoločnosti nepríjemné; a my, ako občania, sa z podstaty aj historicky staviame proti tajným spolkom, tajným prisahám a tajným rokovaniam. Už dávno sme rozhodli, že nebezpečenstvo nadmerného a nedovoleného utajovania vecných faktov ďaleko prevažuje nad nebezpečenstvá, ktoré sú citované na jeho ospravedlnenie. Aj dnes má len pramalý zmysel čeliť hrozbe uzavretej spoločnosti napodobňovaním jej svojvoľných obmedzovaní. Aj dnes má len pramalý zmysel zabezpečenie prežitia nášho národa, ak s ním neprežijú aj naše tradície.A je tu veľmi závažné nebezpečenstvo, že ohlásená potreba väčšej bezpečnosti bude ovládnutá tými, ktorí sú dychtiví rozšíriť jej význam až na samotné hranice úradné cenzúry a utajovanie. V oblastiach do ktorých siaha môj vplyv toto nemienim dopustiť. A žiadny úradník mojej vlády, nech už je jeho postavenie vysoké alebo nízke, civilné alebo vojenské, by si nemal vykladať moje slová tu dnes večer ako ospravedlnenie k cenzúre správ, potláčaniu disentu, zakrývanie našich chýb či neposkytnutie tlači a verejnosti skutočnosti, ktoré si zaslúži poznať.

Žiadam však každého vydavateľa, každého redaktora a každého novinára národa aby prehodnotili svoje vlastné štandardy a aby prezreli podstatu nebezpečenstva, ktoré hrozí našej krajine. V čase vojny sa vláda a tlač zvyčajne spojili v snahe, založenej prevažne na samokontrole, zabrániť neoprávneným únikom informácií k nepriateľovi. V čase “zrejmého a prítomného nebezpečenstva” súdy ukladali, že aj prednostné práva Prvého dodatku [ústavy] musia ustúpiť verejnej potrebe národnej bezpečnosti.

V súčasnosti nie je vyhlásená žiadna vojna – a hoci môže prebiehať neľútostný boj, nemusí byť nikdy vyhlásená tradičným spôsobom. Napadnutý je náš spôsob života. Tí, ktorí sa urobili našimi nepriateľmi sa práve rozmáhajú po celom svete. Je ohrozené prežitie našich priateľov. Napriek tomu však nebola vyhlásená žiadna vojna, neboli prekročené hranice pochodujúcimi vojskami, neboli odpálené rakety.

Ak tlač čaká na vyhlásenie vojny predtým, než zaujme sebakontrolu za bojových podmienok, potom môžem len povedať, že doteraz žiadna vojna nepredstavovala pre našu bezpečnosť väčšiu hrozbu. Ak čakáte na nájdenie “zrejmé a prítomné nebezpečenstvo”, potom môžem len povedať, že ono nebezpečenstvo nikdy nebolo viac zrejmé a jeho prítomnosť nikdy nebola priamejšia.

Takáto situácia si vyžaduje zmenu postoja, zmenu taktiky, zmenu cieľov – od vlády, od ľudí, od každého obchodníka či zástupcu odborov a od všetkých novín. Celosvetovo sme totiž postavení pred jednoliatu a bezohľadnú konšpiráciu, ktorá spolieha predovšetkým na tajné prostriedky pre rozširovanie sféry svojho vplyvu – na infiltráciu namiesto invázie, na prevraty namiesto volieb, na zastrašovanie namiesto slobodnej voľby, na partizánov v noci namiesto armádu vo dne. Je to systém, ktorý odviedol rozsiahle ľudské a materiálne zdroje na vytvorenie hustej siete, vysoko účinnej mašinérie, ktorá spája vojenské, diplomatické, spravodajské, ekonomické, vedecké a politické operácie.

Jej prípravy sú skryté, nie verejné. Jej chyby sú ututlávané, neobjavia sa na titulných stranách. Jej odporcovia sú umlčiavaní, nie velebení. O žiadnom výdavku sa nepochybuje, žiadna zvesť nie je očistená, žiadne tajomstvo nie je odhalené. Vedie studenú vojnu, stručne povedané, s vojnovou disciplínou, ktorej sa žiadna demokracia vo svojich najlepších nádejach či prianiach nemôže nikdy rovnať.

Avšak, každá demokracia pozná nutné obmedzenia národnej bezpečnosti – a zostáva otázka, či je potreba tieto obmedzenia prísnejšie sledovať, ak sa máme postaviť útoku tohto druhu rovnako ako otvorenej invázii.

Skutočnosťou v tejto súvislosti je, že sa nepriatelia nášho národa otvorene pochválili tým, že získali skrze naše médiá informácie, kvôli ktorým by inak museli najať agentov, aby im ich získali krádežou, korupciou či špionážou; detaily tajných príprav tohto národa na protiútok proti tajným operáciám nepriateľa boli dostupné všetkým čitateľom dennej tlače, ako priateľom, aj nepriateľovi; množstvo, sila, umiestnenie a typ našich jednotiek a zbraní, rovnako ako naše plány a stratégie pre ich použitie, boli uvedené v tlači a iných médiách v miere postačujúcej na uspokojenie akejkoľvek cudzie sily; najmenej v jednom prípade si potom uverejnenie detailov týkajúcich sa tajných mechanizmov pre sledovanie satelitov vyžiadalo ich zmenu na úkor značných časových a peňažných nákladov.

Noviny, ktoré vytlačili tieto články boli lojálne, vlastenecké, zodpovedné a nemysleli to zle. Ak by sme sa zúčastnili otvoreného vojnového konfliktu, nepochybne by takéto príspevky uverejnil. Ale v neprítomnosti otvoreného boja sa riadili kritériami žurnalizmu a nie kritériami národnej bezpečnosti. A mojou dnešnou otázkou je, či by sa teraz také kritériá nemala prijať?

Je to otázka, ktorú si musíte zodpovedať sami. Žiadny verejný činiteľ by ju nemal zodpovedať za vás. Žiadny vládny plán by nemal vynucovať svoje obmedzenia proti vašej vôli. Zlyhal by som však vo svojich povinnostiach voči národu, keby som pri úvahe všetkej zodpovednosti, ktorú teraz nesieme, a všetkých prostriedkov k naplneniu tejto zodpovednosti, tento problém pred vašimi zrakmi nevyzdvihol, a nenaliehal k jeho hlbokému uváženiu.

Pri mnohých predchádzajúcich príležitostiach som hovoril – a uvádzali to pravidelne aj vaše noviny – že žijeme v dobe, ktorá na každom občanovi vyžaduje zmysel pre obetovanie a sebakontrolu. Dovoláva sa u každého občana porovnanie jeho práv a pohodlia voči jeho povinnostiam vo veci všeobecného prospechu. Neverím, že by sa občania pracujúci v komunikačnom priemysle považovali za zbavené tejto žiadosti.

Nemám v úmysle zaviesť nový Úrad pre vojnové informácie [Office of War Information] na riadenie toku správ. Nenavrhujem žiadnu formu cenzúry, ani nové druhy bezpečnostných klasifikácií. Pre dilemu, ktoré som tu položil, nemám žiadnu jednoduchú odpoveď, a i keby som ju mal, nesnažil by som sa ju nikomu vnútiť. Žiadam však členov žurnalistických profesií a priemyslu v tejto krajine aby prehodnotili svoju zodpovednosť, aby zvážili rozmer a podstatu prítomného nebezpečenstva, a aby dbali povinnosti sebakontroly, ktoré toto nebezpečenstvo vyžaduje.

Všetky noviny si teraz u každého článku kladú otázku: “Sú to správy?” Všetko, čo navrhujem, je, aby ste pridali otázku: “Je to v záujme národnej bezpečnosti?” A dúfam, že každá skupina v Amerike – odbory, obchodníci a úradníci na všetkých úrovniach – si rovnakú otázku položí vo svojich profesiách a podrobia svoje činy rovnakým kritériám.

A ak by snáď americká tlač zvážila a odporučila konkrétne predpoklady nových postupov alebo procedúr, môžem vás uistiť, že budeme na základe týchto odporúčaní úprimne spolupracovať.

Možno tu nebudú žiadne odporúčania. Možno, že na dilemu, pred ktorou stojí slobodná a otvorená spoločnosť uprostred studenej a tajnej vojny, odpoveď neexistuje. V čase mieru sú akékoľvek diskusie na túto tému a aj potom akékoľvek následné opatrenia bolestivé a bezprecedentné. Avšak toto je doba mieru a nebezpečenstvo, aké nemá v histórii obdobu.

Z bezprecedentnej povahy tejto výzvy potom povstáva vaša druhá povinnosť – povinnosť, ktorú s vami zdieľam aj ja. A našou povinnosťou je informovať a varovať americký národ – uistiť sa, že majú k dispozícii všetky fakty, ktoré potrebujú, a že im aj rozumie – nebezpečenstvám, vyhliadkam, účelom nášho programu a voľbám, ktorým stojíme tvárou v tvár.

Žiadny prezident by sa nemal báť dôkladného verejného prehodnotenia svojho programu. Z takéhoto preskúmania totiž vyplýva porozumenie; a z porozumenia potom vyplýva podpora alebo vzdor. A obe sú potrebné. Nežiadam, aby vaše noviny podporovali vládu, ale žiadam o vašu pomoc v tejto nesmiernej úlohe informovať a varovať americký ľud. Mám totiž úplnú dôveru v reakciu a v odhodlaní našich občanov v okamihu, kedy budú plne informovaní.

Nielen že by som nemohol potláčať spory medzi vašimi čitateľmi – ja ich privítam. Táto vláda chce byť úprimná ohľadom vlastných omylov; ako povedal jeden múdry muž: “Omyl sa nestane chybou, ak ho neodmietnete napraviť.” Hodláme prijať plnú zodpovednosť za naše chyby; a očakávame od vás, že nám ich ukážete, keď ich prehliadneme.

Bez debaty, bez kritiky nemôže uspieť žiadna vláda a žiadna krajina – a nemôže prežiť žiadna republika. To je dôvod, prečo aténsky zákonodarca Solón označil za občiansky zločin vyhýbať sa sporom. A je to dôvod, prečo bola naša tlač chránená Prvým dodatkom [ústavy] – ako jediná živnosť v Amerike, výslovne chránená ústavou – nie kvôli rozveseleniu a zábave, nie pre pozdvihnutie banalít a názorov, nie kvôli tomu, aby sa “verejnosti dostalo toho, čo si žiada “- ale preto, aby informoval, podnecoval, reflektoval, pomenoval naše nebezpečenstvo a naše príležitosti, naznačoval možné krízy a naše možnosti, aby viedol, formoval, vzdelával a niekedy dokonca pobúril verejnú mienku.

To znamená väčšie pokrytie a analýzu medzinárodných podujatí – pretože už ďalej nie sú vzdialené a zahraničné, ale blízke a miestne. Znamená to väčšiu pozornosť a lepšie porozumenie udalostiam, rovnako ako zlepšenie ich prenosu. A napokon to znamená, že vláda musí na všetkých úrovniach splniť svoje povinnosti poskytnúť vám najucelenejšie možné informácie okrem najužších hraničiacich s národnou bezpečnosťou – a to my hodláme splniť.

Bolo to na začiatku 17. storočia, kedy si Francis Bacon všimol troch vynálezov meniacich tvár sveta: kompas, strelný prach a tlačiarenský lis. Väzby medzi národmi, naviazané najprv vďaka kompasu, z nás všetkých urobili svetoobčanov, nádeje a ohrozenia jedného sa stali nádejou a hrozbou pre nás všetkých. Pre snahu žiť pohromade v tomto jedinom svete bol potom vývoj pušného prachu až do krajných medzí pre ľudstvo varovaním pred strašnými následkami neúspechu.

A dnes je tu tlačiarenský lis – záznamník ľudských skutkov, strážca svedomia, posol jeho správ – u ktorého hľadáme silu a podporu, s istotou, že s vašou pomocou bude človek tým, pre čo sa narodil: slobodným a nezávislým.

(c)1961 John F. Kennedy

zdroj http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/4846-prezident-kennedy-nas-varoval-uz-v-roku-1961/

video


Trixx
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Ucitel   |   ip:89.173.88   |   2010-08-10  (09:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kenedy chcel zaviesť monetárny finančný systém, nezávislý na FEDe. Fil Zeitgeist Part. III. poskytuje osvetlenie. "Opakovanie matka pamäte" pre toho, kto vie čítať medzi riadkami. "Opakovanie matka múdrosti", pre toho kto nevie čítať medzi riadkami. http://video.google.com/videoplay?docid=-7278766956791576096&;hl=cs&emb=1#


ggg   |   ip:195.146.1   |   2010-08-11  (15:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jeden z najlepsich chlapikov akych amerika mala...


filip   |   ip:95.103.10   |   2010-08-11  (16:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak ako Kenedy , alebo Lennon dopadne každý , kto by naozaj ohrozoval ich záujmy.


Sage   |   ip:92.245.8.   |   2010-08-14  (16:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lebo funguju len ako samostatne postavy, zatial co ich "nepriatelia" funguju ako decentralizovana siet anonymov. Takisto nemali nastupcov, takze im muselo byt velmi jasne, co sa im stane. A z toho by sme sa mi mali poucit, vziat si z toho priklad a zacat sa spravat tak, aby sme neopakovali chyby tych, ktori za to zaplatili najvyssiu cenu.


UB54TTR   |   ip:204.110.2   |   2010-08-15  (16:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kompletné konšpiračné menu. Predjedlo, hlavné jedlo a zákusok.
http://www.bibliotecapleyades.net/cienciareal/babylon.htm#menu
diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


štyri + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Odkiaľ sa vzal názov Slovák

V určitom štádiu debaty prišla na rad téma odkiaľ sa vzal názov Slovák. V tom čase som sa výraznejšie zaoberal skrytými stránkami javov a vecí a úplne spontánne ma začali napádať myšlienky, ktoré neskôr začali mať logiku a súvis. Predniesol som svoju úvahu a zožal som dlhotrvajúci smiech


Kolko by ste vydržali?

Stredná v Texase trestá študentov, ktorí odmietnu by...

Fakty k vyhláseniu Polície SR ohľadne nebezpečnosti ...

Monika vypadni

Naše tělo maso odmítá

Archív

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Vzkaz pro NATO: Přestaňte lákat chudé a nezaměstnané mladé muže z Egypta, Tuniska, Pákistánu a Afghánistánu do svého odporného západního tažení do Libye, zastavte posílání těchto mladých lidí na smrt, přestaňte jim lhát o tom, kolik jim zaplatíte a přestaňte používat cizince k podněcování vašich děsivých, sobeckých, ropných válek v Libyi. Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl mít nějaké slitování pro krysy, které zaměstnává NATO jako nájemné žoldáky (v rozporu s mezinárodním právem) v Libyi. Teď ale říkám těmto mladým mužům, kteří byli vlákáni do této pasti příslibem tisíců dolarů… že budou zabiti a pokud nebudou zabiti, vrátí se domů bez peněz. V invalidním vozíku (najatém od NATO, nepochybně za cenu obrovských splátek). Paralyzováni. NATO bankrotuje a tisícovky žoldáků v Libyi přestaly bojovat, protože už několik týdnů nedostaly zaplaceno.


Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Dane by sa mohli zrušiť a štát by dokázal existovať!

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.4893 s