17. August 2019
    
Prínos katarstva prečloveka dnes - Dolezite.sk

Prínos katarstva prečloveka dnes


  2011-04-26  (16:47)  |  Náboženstvo a mystika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Prínos katarstva prečloveka dnes

Kto je Katarom? 

 

Bez ohľadu na národnosť, byť Katarom predovšetkým znamená tak konať.  Kristus bol Katarom, alebo presnejšie v tých časoch, maneichistickým gnostikom, lebo meno Katar sa dalo takýmto prívržencom len oveľa neskôr.  Sú to ľudia, ktorí sa spojili s Bohom a ktorí nosia Jeho Zákony v sebe.  Duša, ktorá dosiahne tento stupeň uvedomenia na Zem už nepríde, ak len ukázať cestu druhým, z lásky.

 

Ak sa prívrženci ktoréhokoľvek náboženstva hádajú o svojej viere, nepoznajú Boha.  Boh nevyjednáva, on koná podľa svojich Zákonov.  Hockto sa môže prehlásiť za Katara, a dokonca sa to stáva módou.  Skutočný Katar sa prejaví svojimi každodennými skutkami, pričom sa bude riadiť podľa týchto Božích Zákonov:

 

 

  Naplnenie vždy zahrňuje druhých

  Nevhodná udalosť by sa neudiala

  Duša je súdená viac za jej úmysly, než za výsledky jej činov

  Duša je plne zodpovedná za všetky svoje činy

  Dôvodom pre inkarnáciu je rast Duše                     

  Hodnota poznania je v jeho prínose pre druhých

  Robenie chýb nie je na prekážku rastu

 

 

Božie zákony platia pre každého rovnako, iba s tým rozdielom, že čím vyspelejšia Duša, tým sa od nej viac očakáva a tým je tvrdšie trestaná za svoje omyly.  Človek predovšetkým robí dobre sám pre seba, ak robí zle druhému, uškodí viac sám sebe.  Na rozdiel od ľudí, Boh je so svojou spravodlivosťou trpezlivý, pretože pracuje dokonale.  Božie mlyny skutočne niekedy melú pomaly, ale vždy iste.  Vždy konaj voči druhému tak, ako by si chcel, aby druhý konal voči tebe.  Načo treba viac prikázaní, než toto?  Potrebujú ich len tí, čo si myslia že sú nad Bohom a tí, čo majú jednu sadu hodnôt pre seba a druhú pre ostatných. Cirkev sa sama založila, rástla a bohatla porušovaním svojho desatora. 

 

Postupovať nekompromisne podľa Božích Zákonov, teda tých, čo stanovil samotný Boh, a nie jeho samozvaní predstavitelia, v každej situácii života v spoločnosti, ktorá je natoľko materialistická, že ešte aj predstavu o Bohu využíva na politické a  psychologické ovládanie podprivilegovaných, znamená niekedy konať ináč, ako sa spoločensky očakáva.  Rozumnejší ľudia s hlbším zmyslom pre logiku a spravodlivosť už navrhli, že ak by sa Kristus dnes vrátil, znovu by ho ukrižovali, modernejšími prostriedkami.  Spurného Krista inštitúcie dnes velebia len zato, lebo si dôverujú, že je mŕtvy.

 

Skutočný Katar sa nepýta, čo ho bude stáť chovať sa podľa Božích Zákonov v každej situácii, lebo Božie zákony nie sú mimo, ale tvoria samotnú podstatu Duše uvedomelého človeka.  Uvedomelý človek sa neobetuje pre druhých tým, že je spravodlivý. On jednoducho koná tak, ako mu je to prirodzené.  Tak, ako sa jeho, či jej Duša naučila v priebehu svojej existencie.  Keď Duša zavŕši svoj rast, bez váhania rozpozná správne od nesprávneho – naučila sa tak kým bola človekom, a to dokonca prostredníctvom vlastných skúseností.  Pre takú Dušu niet vyšších prikázaní ako Božích, a žiadna moc na Zemi, peniaze, či hrozba, ju nedonúti konať ináč, lebo taká Duša už patrí Bohu a jedinou jej skutočnou túžbou na Zemi je vrátiť sa k Nemu.

 

Keď Lysseus, môj duchovný vodca začal ku mne hovoriť, ukázala som mu krásne kvety vo svojej záhrade a on mi povedal, že sú síce pekné, ale nedajú sa porovnať kráse kvetov tam, kde on je a porozumela som, keď mi ich ukázal.  Ešte predtým, v roku 1998 mi dal skúsiť pocit blaha, čo je pocit ktorý poznajú Duše ktoré Boh už prijal.   Je to nadpozemský pocit radosti zo samotnej existencie a spokojnosti so všetkým čo sa udeje, lebo všetko je na správnej ceste.   Pre tento pocit 200 Katarov na Montségure s radosťou vpochodovalo do vatier pápežových žoldnierov, a 25 ďalších, predtým nezasvätených, si v poslednej chvíli zvolilo stať sa Katarmi, aby si zabezpečili  tú istú otrasnú smrť, namiesto pápežom sľubovanej milosti.  Cirkev vždy spájala pojem Satana s ohňom, nik ho nepoužíval tak výdatne, ako ona.

 

Na Veľkú Noc roku 2011 Kristovo zmŕtvychvstanie nadobudlo nový význam.   Zatiaľ čo ko-inkarnoval s treťou Božskou Dušou, Kristus v tomto čase, ktorý práve prežívame, ukončil svoje poslanie voči ľudstvu na Zemi a Jeho a tretia Duša sa spojili s prvou, teda s Otcom, v stave Božskom.  Tento proces bude základom obrovských zmien, ktoré sa uskutočnia v priebehu Duchovného Veku.  Jacques de Molay, posledný veľmajster Templárov, bol ko-inkarnáciou tretej s druhou Božskou Dušou.  Teda bol „Duchom Svätým“, do ktorého „Kristus“ čiastočne vstúpil tak, ako kedysi Prvá Božská Duša čiastočne vstúpila do inkarnácie Krista.  Odtiaľ pochádzala Kristova veta: “Ak sa dívate na mňa, vidíte vo mne Otca.“ 

 

Tretia Božská Duša je teraz vo svojej poslednej inkarnácii, o ktorú sa opäť delí s Kristom.  Jej hlavná úloha je spojená s úspešným vstupom novej generácie Duší do Duchovného Veku.  Táto posledná Božská inkarnácia na Zemi je Katarom, a spoznala sto krát toľko bolesti, ako je fyzické ukrižovanie, bolesť z ktorého je síce neznesiteľná, ale milosrdná aspoň tým, že po šiestich hodinách ukrižovaný padne do bezvedomia a zomrie.  Duševne a spoločensky sa dá mučiť a týrať, tiež neznesiteľne, opakovane a oveľa dlhšie.  Len necitlivý a sebecký človek podceňuje duševnú bolesť druhého oproti bolesti telesnej.  

 

Na záver...

 

Katarstvo je nebezpečnou herézou – lebo mení svet k lepšiemu.  Pre rímsko-katolícku cirkev v stredoveku bolo nebezpečné hlavne tým, že sa ako oheň šírilo v katolíckych radoch, zatiaľ čo svojou logikou a pravdivosťou priťahovalo teológov z ktorých Tí, čo boli úprimní, vo vlastnom srdci rýchle rozpoznali Božiu pravdu oproti násilne nanucovanej materialistickej dogme svojej cirkvi.  Strata desiatkov a žoldnierov z ktorých verbovať sväté armády za účelom ďalšieho plienenia, skutočne boleli.  Čo sa týka krvi, pre Katarov dotknúť sa perami čohokoľvek, čo pochádzalo z tela teplokrvného zvieraťa a bolo spojené s bolesťou, bolo smrteľným hriechom.  Ešte aj lži o Kataroch iba odzrkadľujú vlastný obraz tých, čo ich predkladali.

 

Ten, kto zapredá vlastné princípy, alebo svojho blížneho za spoločenský postup, za finančnú odmenu, alebo proti presile, zapredal Krista, a podľa katarských hodnôt nemá právo volať sa kresťanom.  Božia a spoločenská odmena môžu byť v rozpore a to, že človek poslúchol príkazy druhého, ho pred Bohom neospravedlňuje.  Sto rokov života je zanedbateľným časom oproti priestoru v ktorom čas neexistuje, a peklo je to, čo si Duša v priebehu svojich životov sama pripravila svojimi vlastnými myšlienkami a činmi.  Kým ľudstvo nebude konať podľa Božích Zákonov, teda ako v nebi, tak i na Zemi, neskončí sa utrpenie.  Hlava človeka pomúti, no pravdu mu povie srdce a správny smer mu ukáže svedomie.

 

Príloha:

V priebehu posledného roku nasledujúci článok už vyšiel vo viacerých jazykoch na niekoľkých svetových, slovenských a českých weboch, no jeho obsah vhodne doplňuje danú tému.

 

Viera proti Sile Poznania

 

 Mučeníctvo Katarov, katarské stanovisko

 

Len dve veci sú nekonečné: Vesmír a ľudská hlúposť, no nie som úplne presvedčený o tej prvej.”  Albert Einstein

 

Spojenie s Bohom je najvyššou hodnotou, ktorá dodá tomu človeku, ktorý ju získal, neprekonateľnú silu.  Nedá sa kúpiť, naučiť, alebo nadobudnúť akýmkoľvek pochodom.  Tejto najvyššej hodnoty sa človek musí stať hodným. Mnohí katarskí parféti (tiež perfekti) sa k tomu dopracovali.  Neskoršia inkarnácia Krista bola jedným z parfétov.

 

Ten, kto volá poznanie Katarov vierou” a možno dokonca aj jednou z jej mnohých variantov, nepochopil podstatu. Katari neverili, oni vedeli o Bohu, a to na základe skúseností.  Zatiaľ, čo viera stojí na hlinených nohách voľby vyznania, Katari nadobudli poznanie Božieho Poriadku, a tým sa spojili s Bohom.  Tá skutočnosť, že 800 rokov po ich genocíde, interpretácie v literatúre hlavného prúdu opomínajú túto ústrednú podstatu katarstva je dôkazom toho, že priepasť v myslení a v stupni uvedomelosti medzi tými, čo dokonávajú svoj proces učenia na Zemi a 

tými, čo sa nedosiahli vlastný pokrok ostala nepreklenutou a človek, ktorý nemá vlastné skúsenosti z úžasného pocitu spojenia s Bohom, si ho ani nevie predstaviť. Existenciu čohokoľvek, čo hockto voľne nevníma spoločnosť v konečnom dôsledku poprie. Nevedomosť mnohých je vedomosťou.  Inkvizícia prehlásila Katarov za kurióznu sektu, ktorá sa chovala čudne, a cirkev predložila svetu ateistické ponímanie katarstva.

 

Poznamenáva sa, často s úžasom, ako Katari zomierali i tou najbolestivejšou smrťou s očividnou radosťou”.  ľudstvo dodnes nepochopilo, že na to boli aspoň dva dobré dôvody.  V prvom rade, ich prenasledovatelia im sprostredkovávali urýchlený odchod z nechutného očistca zvaného život na Zemi” a v druhom rade, robili im túto službu za obrovskú cenu privolávania primeranej očisty na seba samých.  Ich prenasledovanie zabezpečilo Katarom víťazstvo po ktorom túžili.  Smrť im bola vyslobodením, zatiaľ čo sa ich prenasledovatelia sami tvrdo trestali.  Ak sa cirkevným predstaviteľom zdala radosť Katarov z umierania nepochopiteľnou, ešte menej by pochopili, že pri svojom umieraní boli Katari ak len pobavení pomýlenosťou a hlúposťou tých najbrutálnejších zo svojich mučiteľov. Katari dokázali svoju schopnosť nielen žiť, ale aj umierať podľa Krista, zatiaľ čo mocnári tohto sveta sa tradične dovolávali Jeho mena pri plienení a vraždení.

Mučeníctvo Katarov

Obsah zo stránky  www.cathar.info  preložila do slovenčiny a upravila Corascendea

 

Dejiny poskytujú takmer nepretržitú reťaz príkladov toho, ako západní kresťania pod nátlakom ochotne opúšťali svoju vieru.  Počnúc vládou Diokleciána a končiac kňazmi v období francúzskej revolúcie, tí čo sa hlásili k viere, ju radšej opustili, než by si jej hájením ohrozovali svoje životy.  Hlavne v stredoveku sa davy kŕmili vymyslenými príbehmi hrdinského mučeníctva, no žiadna propaganda nezakryje tú skutočnosť, že ešte aj kresťanské armády (vrátane kňazov), konvertovali k iným vieram, akonáhle sa cítili byť ohrozenými.  Tí, čo sa zúčastnili križiackych výprav do Svätej Zeme svedčili o tom, ako ochotne sa kresťanskí služobníci obracali na islam, akonáhle padli do zajatia Moslimov.


Západné kresťanstvo teda nedokázalo pochopiť, že katarskí parféti si bez rozdielu volili byť radšej upálenými za živa, než by zapredali svoje vyznanie.  Zaznamenalo sa však, že Katari sa pridŕžali
svojej viery” aj za podstatne tvrdších podmienok, ako okúsili konvertovaní katolíci z rúk Moslimov. 

 

Prvý príklad sily katarského presvedčenia sa vyskytol už celé storočie pred obliehaním pevnosti Montségur.  Keď bolo niekoľko nových kacírov” upálených zaživa v Kolíne nad Rýnom, to ako sa stretli so svojou smrťou okamžite urobilo dojem. Eberwin, predstavený premonštrátskeho opátstva Steinfeldu, písal správu Bernardovi, opátovi z Clairvaux (Svätému Bernardovi).  Hlásil, že kacíri boli:


... Hodení do ohňa a upálení. No úžasné na tom bolo to, že nielen zniesli, ale uvítali svoje utrpenie ohňom trpezlivo, a dokonca aj s radosťou.  Pri tomto bode, svätý otče, ak by som bol s Vami, rád by som bol, ak by ste mi vysvetlili, odkiaľ prichádza k tým údom diabla taký stupeň oddanosti, aký by sa ťažko našiel aj u tých najvernejších z katolíkov.”

 

Do obliehania hradu Montségur, Európa bola už svedkom storočí mučeníctva Katarov.  Cirkev pociťovala čoraz nutnejšiu potrebu predložiť svetu jediného parféta, ktorý konvertoval a ktorý by verejne prehlásil, že bol predtým na pomýlenej ceste.  Languedoc zažil tridsať päť rokov vojny a dobre zorganizovanej inkvizície s obrovskou škálou presvedčovacích prostriedkov a techník.  Tisícky sa dali upáliť zaživa, často stovky naraz, radšej, ako by sa vzdali svojho učenia.

 

Katari videli vo svojom prenasledovaní naplnenie proroctva Ježiša:

 

Pokiaľ ide o vás, majte sa na pozore, pretože vy budete postavení pred sudcov, budú vás byť v synagógach a budete sa zodpovedať mocným a kráľom, kvôli mne a ako svedectvo pre nich.  A Dobrú Správu bude treba najskôr zvestovať všetkým národom.  Keď vás dovedú pred súd a budete sa musieť zodpovedať tým pri moci, nebojte sa čo máte povedať, ale hovorte čo vám príde, pretože to nebudete vy, kto bude hovoriť, ale Duch Svätý cez vás.  Brat zradí brata na smrť, a otec dieťa, deti povstanú proti rodičom a pošlú ich na smrť a vy všetci budete nenávidení, kvôli môjmu menu.  Ale ten, kto vytrvá až do konca, bude spasený.” (Marek 13:9-13)

 

Obliehanie pevnosti Montségur, posledného útočiska Katarov, sa zdalo byť tiež poslednou príležitosťou pre zariadenie hromadnej konvercie parfétov.  Keď bolo jasné, že pevnosť padne a prerokovávali sa podrobnosti kapitulácie, cirkev bola ochotná ponúknuť život a slobodu všetkým členom posádky, za cenu jediného parféta pripraveného verejne prehlásiť svoju pomýlenosť.  Rátalo sa s tým, že aspoň jeden z asi dvesto Parfétov držaných v ťažko obkľúčenej pevnosti Montségur podľahne.  No cirkev sa opäť mýlila.  Tak ako aj inde, ani jeden parfét sa neponúkol podať verejné prehlásenie o tom, že by sa vzdával svojho vyznania, ale tento prípad bol predsa len iný.  Pri tejto, poslednej príležitosti, sa k ešte väčšiemu úžasu cirkvi ďalších asi dvadsaťpäť nezasvätených, vrátane členov posádky, rozhodlo vziať Consolamentum medzi formálnym vyhlásením kapitulácie a konečným pádom, čím sa stali parfétmi, a namiesto slobody, si takto pevne zabezpečili tú najotrasnejšiu formu smrti.

 

225 parfétov bolo upálených zaživa pod pevnosťou Montségur.  Popri všetkom tom bojovaní, mučení a krviprelievaní, rímska cirkev nielenže nedokázala získať jediného konverta spomedzi parfétov, ale stal sa pravý opak.  Aj tí čo nimi predtým neboli, si zvolili sa nimi stať.  Napriek najhoršiemu morálnemu zlyhaniu aké bolo možné dosiahnuť, cirkev sa snažila zakrývať hĺbku vlastného poníženia prehlásením, že katarskí kacíri prešli priamo z ohňa tohto sveta do večného ohňa pekla”.  Neoznámila na základe akých Božích Zákonov by tomu tak malo byť.

 

                                                     Autorom druhej časti článku prebraného z www.cathar.info je James McDonald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

                                                               

                                                                              Dhaxem.com International

 

 

© 2011 Corascendea


Dr Corascendea Cathar
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
McDonald   |   ip:217.112.1   |   2011-04-26  (23:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Já tam raději moc nejím. Jednou jsem tam měl fakt velké křeče v žaludku.


paznecht   |   ip:188.123.1   |   2011-04-27  (01:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mcdonald je fakt hnus :D


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-04-27  (14:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  admin, pre koho uverejňujete tieto "duchovné motáky"?


saso   |   ip:178.40.43   |   2011-04-27  (18:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to co je?. hruuza.driisty.ale total drisy.mimo ralny zivot. onivom.nabozemsky fanatik alebo jehovista.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-04-27  (20:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
sry trocha o inom:)

Začína mi byť pána Fica ľúto, reagovala Radičová
Iveta Radičová
27.04.2011 18:39
Diskusia (468) | Zdieľaj | Galéria | Pošli tip |
BRATISLAVA - Premiérke Ivete Radičovej začína byť ľúto jej predchodcu Roberta Fica. Reagovala tak na vyjadrenia strany Smer-SD po zasadnutí ich tieňového kabinetu.


Na nej okrem označili mlčanie premiérky a ministra zahraničných vecí k prijatiu novej maďarskej ústavy je trestuhodné. Na základe reakcií je Smer presvedčený, že obaja dali maďarskej strane tichý prísľub, že vláda nebude nahlas komentovať ich ústavu.

"Nič o tom neviem. Už mi je to až smiešne," reagovala premiérka a pripomenula dohodu, že si oba štáty nebudú posielať odkazy cez Dunaj prostredníctvom médií.

"Žiadna dohoda, že nezaujme Národná rada a slovenská vláda žiadne stanovisko, ktorá ho už zaujala dvakrát, neexistuje a neexistovala," vyhlásila.

Nepáči sa jej ani avizovaná snaha Smeru-SD o novelu Ústavy SR, ktorá má byť reakciou práve na maďarskú ústavu. Návrh, z ktorého bude zrejmé, že Slovensko uznáva podporu menšinových práv iba na individuálnom základe a nie na kolektívnom princípe, chce predložiť už na májovú schôdzu parlamentu.

Ústava SR je podľa Radičovej postavená na občianskych a základných ľudských právach a slobodách. Ako dodala, upravovať ju iba z dôvodu zmien maďarského najvyššieho zákona je prejav slabošstva. Slovenská vláda robí podľa nej v diplomacii veľmi zásadné kroky. Rovnako sa dohaduje postup, aký zvolí NR SR.

"Nemyslím si, že keď sa zachveje lístok v Maďarsku, máme meniť základný ústavný zákon," zdôraznila. Za nežiaduce považuje aj to, aby platil súčasný stav ohľadne straty slovenského štátneho občianstva pri dobrovoľnom získaní cudzieho.

"Reakcia, ktorú zvolil môj predchodca na existujúci zákon o dvojakom občianstve trestná nezmyselne nevinných. Je ho potrebné zmeniť, pretože riešenie, ktoré máme dnes, je nevyhovujúce," konštatovala.

Šéf Smeru-SD dnes avizoval, že opätovne predložia na májové rokovanie parlamentu novelu zákona o štátnom občianstve, ktorá má presnejšie vymedziť podmienky pre stratu slovenského pasu. "Nemôžeme dovoliť, aj vo svetle vývoja slovensko-maďarských vzťahov, aby vláda Ivety Radičovej mala ambíciu zrušiť zákon, ktorý sme prijali za našej vlády ako odpoveď na neštandardný maďarský zákon o dvojakom občianstve," adresoval Fico koalícii.

Na dnešné výroky Smeru-SD reagovala aj SDKÚ-DS. "Ministerstvo zahraničných vecí SR sa rovnako k ústave
reklama


vyjadrilo vyhlásením, a to hneď dvakrát. Najprv po druhom čítaní, neskôr aj po záverečnom hlasovaní v budapeštianskom parlamente," uvádza sa v ich stanovisku. Preto je podľa nich evidentné, že poslanec za Smer-SD Marek Maďarič klame a zavádza, keď vyhlasuje, že premiérka a minister vecí v tejto otázke mlčia. Dzurinda mu zároveň dáva do pozornosti to, že platná Ústava SR v súčasnosti prísne rešpektuje princíp individuálnych práv občanov, vrátane občanov patriacich k národnostným menšinám. Považuje tiež za nedôstojné tancovať tak, ako budapeštiansky parlament zapíska.


"Smer-SD už takto raz zatancoval po prijatí maďarského zákona o dvojakom občianstve," odkázali opozičnej strane. SDKÚ-DS poukázala na to, že súčasná vláda koná v prospech Slovenska, kým Smer-SD vytĺka z tejto témy vlastný stranícky kapitál bez ohľadu na to, že to Slovensku škodí.


-aby ste chapali preco radicova kona tak ako kona .za jej sponzorigom a tak isto za miklosom a dzurincom stoji soros a soros je madarsky zid zijuci aj v usa.soros sponzoruje rozne obcianske zdruzenia a politicke strany tie ktore sa mu hodia na zmenu vlady alebo rezimu alebo vodcu,tak isto stoji v pozadi diania v egypte,je to jeho dielo pomocou sponzorigu menit smerovnie statu tak aby vyhovovalo predstavam soros compeny elite.tak isto stal za havlom a klavsom.v 1989,tak ako za vlady dzurindu a miklosa a teraz za tejto vlady.preto madari vzdy dosiahli svoje a bvoli preferovany za dzurindovej vlady a maju aj nas slovnaft.


alfo   |   ip:85.216.16   |   2011-04-28  (13:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nit katarov vedie cez bogomilov, manichejcov az k prvotnym krestanom. vsetkych spomenutych prenasledovala a zdecimovala nasa materialisticka cirkev.


hromdoteba   |   ip:41.153.24   |   2011-04-28  (19:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  povedal by som ze zaujimavy clanok.. len nechapem reakcie pod clankom, ktore s jeho obsahom nemaju ziadny suvis... hned prvy blbecek spomina ze nezerie u McD..dalsi debo tu cvachta cosi z politikou.. neviem kam to speje, ale niekedy si myslim ze aj slobody slova je niektorym privela.....


333   |   ip:85.216.14   |   2011-04-28  (23:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hromdoteba
ty pakon som ti napisal hned na zaciatok ze o inom tak toho deba si nechaj


pitbul   |   ip:195.91.10   |   2011-04-29  (18:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kto hovorí pravdu pred cirkvou o sobe je pravdivý človek . Ak mali také presvedčenie museli vypovedať pravdavdu . Boh všetko o ľudoch pozná .


apovanpivo   |   ip:66.36.243   |   2011-04-29  (19:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tým článkom o kataroch ktoré tu vyšli v poslednom čase chýba veľmi veľa detailov. Nikde som nevidel zmienku o tkáčoch alebo že katar pochádza od cath-ari. Ari znamená árijská. Rovnako som asi minul opomenutie bogomilov, Jána Husa, alebo boha Odina.
http://www.rustylime.com/show_article.php?id=1700
http://www.godlikeproductions.com/forum1/message549661/pg1
http://bogomilcahar.blogspot.com/


pitbul   |   ip:195.91.10   |   2011-04-29  (19:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Podla mňa je mierumilovnosť ľudu nie celkom správna .
Niekomu dá bán Boh silu obetovať sa , niekomu agresívne
ničiť zlo ako dal Samsonovy aj keď aj ten sa bol schopný obetovať proti otrokárovi .


abcd   |   ip:109.164.3   |   2011-04-29  (21:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ■ Naplnenie vždy zahrňuje druhých
■ Nevhodná udalosť by sa neudiala
■ Duša je súdená viac za jej úmysly, než za výsledky jej činov
■ Duša je plne zodpovedná za všetky svoje činy
■ Dôvodom pre inkarnáciu je rast Duše
■ Hodnota poznania je v jeho prínose pre druhých
■ Robenie chýb nie je na prekážku rastu
kataři odkud jste čerpali tyto zákony?zákony kterého boha?


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-05-01  (17:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To co nazyvate Katarstvo je novy pojem pre uz starsiu Dharmu a to Konkretne Sanatha Dharmu. Akekolvek upravy mimo vedskych neschvalujem a preto ich budem povazovat len za osial dnesnej doby. Vedy su stare a hocico co je mladsie nez 5000 rokov a nema ich kvalifikaciu k nim uz nepatri.

Neuvedomujete si ze toto vsetko uz bolo napisane vo Vedach a dokonale spevnene Bozim slovom v Bhagavdgite. Kazde jedno vacsie nabozenstvo co existuje vychadza z tychto textov ci uz o tom vie alebo nevie. Zatial co ine spekuluju dohaduju sa Vedy vedia. Dodnes su udrzane v presnej forme bez uprav. Ani palmove listy ci smaragdove dosky neprekonaju toto velke poznanie starych vychodnych narodov. Absolutna a vecna veda o dusi a Bohu je uplne vysvetlena v drahokame celej spirituality samotnej Bhagavadgity. Transcendentalne stanovisko tychto uceni je naviac podobne Zenu a Tau ktore sa najviac priblizili tejto prastarej podstaty duse a nadduse. Kto tuzi po absolutnom poznani a nevzda sa ten svojov snahou tieto zdroje vyhlada a prestuduje si ich. Moderne nabozenstva nerespektuju texty tychto ved a prisposobuju si ich podla toho ako sa im hodi. Priemernej osobe v kvalite vasne ani nebudu pochuti. Tieto cnostne informacie je schopna realizovat iba velmi silna a pevna mysel.

Človek sa musí pomocou svojej mysle oslobodiť, nie degradovať. Myseľ je ako priateľom, tak aj nepriateľom podmienenej duše. (Bhagavad-gíta 6.5)


milan   |   ip:87.244.25   |   2011-05-01  (20:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Viem, že Boh je. Inak by sme tu neboli ani my. Ako hore tak i dole. Ako v nebi, tak i na zemi. Áno, všetko už bolo povedané, napísané a uskutočnené. Je jedno, či si katar, kresťan, či komunista. To sú len ľudské výmysly slobodnej vôle. Ste tým, čím chcete byť. Slobodne sa môžte rozhodnúť. Aj to, či budete jesť u McDonalda. Slobodne môžte porušovať zákony. Že potom príde trest? Veď o tom vieš, že príde. Ak si slobodne vypichneš oči,( tiež výtvor stvoriteľa ) vieš, že nebudeš vidieť. Ak viem,že Boh je, musím ťa mať rád. Milujem ťa. Všetkých mám rád. Aj tých, čo jedia u McDonalda. Článok je fajn. A vaše názory tiež.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-05-02  (08:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sry zas o inom ale myslim si ze o velmi dolezitom.posudte sami,chysta sialena elita zas nieco velke,ked zahrali toto?kolko zas nevinych ludi zabiju pri akoze pomste ladina?ludia majte sa na pozore v zapadnom akoze civilizovanom svete,hlavne by som si dal pozor v kaliforni.


VIDEO Usáma bin Ládin je mŕtvy, USA majú jeho telo
Usáma bin Ládin
02.05.2011 06:45
Diskusia (4) | Zdieľaj | Galéria | Pošli tip |
WASHINGTON - Americký prezident Barack Obama v noci nadnes v mimoriadnom príhovore k národu oznámil, že vodca teroristickej siete al-Káida Usáma bin Ládin je mŕtvy a Spojené štáty majú jeho telo.

"Dnes môžem oznámiť, že USA uskutočnili operáciu, pri ktorej bol zabitý Usáma bin Ládin," vyhlásil Obama v príhovore z Bieleho domu. Bin Ládina sa podarilo vypátrať v Pakistane, povedal Obama. Tajnú operáciu na jeho zabitie pod vedením USA autorizoval minulý týždeň. Špeciálnym silám dal pokyn, aby ho "dostali pred spravodlivosť".

Útok, pri ktorom zomrel bin Ládin, bol vykonaný v nedeľu 1. mája na Obamov pokyn. "Spravodlivosť bola vykonaná," povedal Obama. V operácii podľa neho nezahynuli žiadni Američania a špeciálne jednotky sa snažili vyhnúť civilným obetiam. "Spojené štáty vykonali operáciu, pri ktorej bol zabitý Usáma bin Ládin, vodca al-Káidy a terorista, zodpovedný za vraždu tisícov mužov, žien a detí," vyhlásil Obama.

Zabitie alebo zajatie bin Ládina
reklama


bola priorita vo vojne proti terorizmu, no USA zostanú naďalej bdelé doma aj v zahraničí, uviedol Obama. Dodal, že USA budú neúprosne pokračovať v ochrane amerických občanov a spojencov. Ďalej povedal, že túto noc sa spojil s pakistanským prezidentom Ásifom Alím Zardárím, pretože protiteroristická spolupráca s touto krajinou pomohla vypátrať hľadaného teroristu. Podľa Obamu je nevyhnutné, aby Pakistan pokračoval v tejto spolupráci.

Mimoriadny príhovor, ktorý sa začal v nedeľu o 23.30 h miestneho času (05.30 h SELČ), zakončil Obama slovami: "Boh vás žehnaj, Boh žehnaj Ameriku". Pred Bielym domom vo Washingtone sa už zhromaždili obyvatelia, ktorí skandujú "Amerika, Amerika".


L   |   ip:178.40.25   |   2011-05-02  (09:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hromdoteba

pripominas stranicke schodze KSC, debata odtial, potial. Ja si myslim, ze sa tu uz diskuteri dost poznaju a vymienaju si nazory aj mimo vyhradenu temu. Vola sa to dolezite, ale vacsina nahodenych tem su nepodstatne dristy veriaci versus ateisti, ezoterika, duchovny rozvoj atd. cim sa vlastne robi odvadzanie pozornosti od toho doleziteho. Preto so mi paci, ze pod najnovsiu temu hodil 333 svoj "mimo"prispevok.


L   |   ip:178.40.25   |   2011-05-02  (10:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333
deje sa toho viac

-Fed jede „v panickém módu“. Naposledy takto pumpoval peníze do ekonomiky po krachu Lehman Brothers. Tištění peněz ostošest není forma ukončení QEII. Naopak, takhle vypadá QEIII. Evidentně se něco děje, podle reakce Fedu to vypadá na něco velkého.
Obávám se, že je to jen otázka času, kdy toto kolo krize propukne. To bude hlavní chod. Rok 2008 pak bude pouhým předkrmem. Co bude zákuskem? Ceny drahých kovů na úrovních, o jakých se nám dnes ani nezdá.
http://www.pro-investory.cz/aktuality/neco_se_deje/

-Zatímco svět řeší Libyi, v Baltském moři se shromažďuje úderná skupina NATO. Proto se amíci nechtějí příliš angažovat v Libyii.
http://www.warandpeace.ru/ru/analysis/view/57579/

V Rusku není nafta a benzín, a možná to není tak, jak se tvrdí (že Rusko přehnalo zahraniční dodávky kvůli kšeftu) ale prostě si všechu naftu a benzín rezervuje "armija" pro sebe. Odtikávají poslední minuty...

- Cina vykupuje zlato
- Rusko potichu prechadza na predaj ropy za ruble
http://www.warandpeace.ru/ru/analysis/view/57623/

Držte si klobúky, bude pekná hrmavica.L   |   ip:178.40.25   |   2011-05-02  (11:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nemalo by zapadnut prachom:

http://www.youtube.com/watch?v=PXIKAbNGKgY&;feature=player_embedded


333   |   ip:85.216.14   |   2011-05-02  (14:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  l
dik za linky ale moj nazor je ze zlato prudko klesne na take ceny za uncu co este neboli.bublina mozno v zlate neni ale jeho cena je umelo dvyhana aby nalakala sukromny sektor na investicie don na zachovanie hodnoty majetku, ked bude patricne mnozstvo predane rapidne klesne cena zan,tym sukromny sektor bude o podstatnu cast zas pripraveny o financie.

a k tomu videu o havlovi havel ma tak daleko do vychodoeuropskeho intelektuala skutocne mudreho a prezieraveho ak ja do ameriky.je to len vezen ktoremu sa nechcelo pracovat za socika ktory vzdy tuzil ziskat naspat rodiny majetok co mu komunisti vzali a bol ochotny spravit vseko preto aby sa k nemu dostal aj predat cely narod cesky a uvrhnut mnohych do chudoby,to je cela jeho demokracia a dibvim sa bratom cechom ze ho este uznavaju,ale zial bohu nedokazu videtaj za kulisu,aby dokazali pochopit co ten clovek vlastne spravil a preco.


L   |   ip:78.98.17.   |   2011-05-02  (20:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Naozaj neviem, čo nám dobročinné elity nachystali, ale nič veselé to nebude. Udalosti sa zhusťujú. Zlato a dolár ma trápi najmenej. Načo bolo dobré zabiť Kaddáfimu syna a vnúčatá.? Prečo teraz vyťahujú Usámu bin Ladina? (ktovie, či niekedy reálne existoval.....). Prečo wikileaks len pred týždňom zverejnil správu, že teroristi sa chystajú použiť jadrovú bombu v Európe, ak sa Usamovi niečo stane?
Ak nás nezabijú bomby hneď, budeme všetci v Európe zatiahnutí do hnusnej, krvavej vojny.


classiquesazblaznil   |   ip:217.12.49   |   2011-05-02  (20:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  L:ani ja už neviem zaznamenal som ešte aj to že izrael plánuje útok na irán


L   |   ip:78.98.17.   |   2011-05-02  (21:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a interpol uz stihol vydat upozornenie pred rastom teroristickej hrozby
http://www.vesti.ru/doc.html?id=449585

tak kde to tipujete? Rim, Londyn, Pariz alebo majstrovstva sveta v hokeji?L   |   ip:78.98.17.   |   2011-05-02  (21:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A mozno je vsetko v uplnej pohode, ved sa pozri na diskusie, vsetci riesia bibliu, krestanstvo a ci mal alebo nemal mojzis pravdu..................

Nemat deti, tak si poviem, tak vam treba!


classiquesazblaznil   |   ip:217.12.49   |   2011-05-02  (21:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  takto nejako to vydím
typ kurz
londín 1,30
usa 2,00
pariž 2,30
rim 5,30
ba ms 18,0
L   |   ip:78.98.17.   |   2011-05-02  (22:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja nebudem malovat certa na stenu


Anetka   |   ip:89.176.23   |   2011-05-02  (22:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover zlatko ty nemáš rád holky ? :-)


333   |   ip:85.216.14   |   2011-05-03  (00:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  L
ja tipujem ci soros comany elitas su fakt tak do krajnosti sialeny a ci ju odpalia lebo ladin nikda nebol a obama zas vymaloval tym ze zahral toto divadielko .s ladinom, je jasne ze pokarcuje v tom co zacali bushovci.pod taktovkou soros company elitas.a wikilaks je len dalsi pomocnik na rozohratie ich sialenej partije .cez ktoru si pripravili podu na to aby to hodili zas na teroristov.

v bibli je pisaen ze zhori ohnom babilonska neviestka,ja mam dva tipi bud to bude mesto v kalifornii alebo rim ,je tam pisane ze desat rohov dostane moc na jednu hodinu,a potom znicia babilonsku neviestku sami oni,desat rohov dostalo moc ked napadli libiu.takze to mesto bude z velkou pravdepodobnostou znicene je to mesto plne hriechu ale teraz nvm kde je vecie zlo v ci rime a ci v kalifornii.cas ukaze.lebo to co robi terajsi papez klobuk dole,dokonca bozskava krv ,a vravi aby ju ludia uctievali,lenze to je zlee bo nebuides mat inych bohov okrem mna nad sebou.

vidim ze pises troska nastvane ze riesia bibliu lenze ona sa naplna hlavne zjavenie jana.
L   |   ip:78.98.17.   |   2011-05-03  (10:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ludia nech si riesia, co chcu, len by im nemala unikat podstata. A aj tato stranka umyselne odvadza veci od podstaty, aby si ludia nevsimli, ako prichadzaju o vsetko, ako biele sa meni na cierne, zlo na dobro, ako sme zatiahnuti do imperialnych krvavych konfliktov a aby sa realizovali na zabo-mysich vojnach krestania versus inoverci ci ateisti, homosexuali versus hetero, bieli versus farebni, Europa versus Azia, ci Rusko........hlavne rozostvat ludi, potom su menej nebezpecni. Lebo ak by sme drzali spolu, tak sa nas boja. Len tak sme este prekazkou k uplnemu sk....eniu tohto sveta.L   |   ip:78.98.17.   |   2011-05-03  (10:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Clovek si len pozrie nadpisy dalsieho balika prispevkov, co tu naraz hodia a chce sa mu zvracat. uz sa mi zdalo, ze nejaky zablesk funkcie mozgu sa zaskvie v poslednom dnesnom prispevku a tam ubohe videjko, aj to v anglictine, comu rozumie kazdy druhy.
Upadok.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-05-03  (12:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  l
suhlas upadok,ale nie vsetkych ako vidim:)


SirRafueShatida . lytivihu88   |   ip:115.244.2   |   2014-03-28  (09:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vitajte na investičné spoločnosti v Indii, ponúkame pôžičky pre klientov, ktorí sú vo vážnom potrebujú finančnú pomoc, ktoré potrebujete požičať peniaze na investície, a platiť účty. Dostali sme Váš e-mail o podaní žiadosti o vášho úveru, chceme, aby ste vedeli, že máme všetky druhy úverov so záujmom nižšia ako 3%, preto ponúkame pôžičky denominované v euro, libru. a doláre .. Tieto úvery sú dobre poistení pre maximálnu bezpečnosť. Je našou prioritou Kontaktujte nás e-mailom: investimentcompanyindia@gmail.com alebo volajte +919582785746.

Formuláre žiadosti o úver

1) Celé meno:
2) Štát:
3) Adresa:
4) uvádza:
5) Pohlavie:
6) Stav:
7) Povolanie ::
8) Telefón:
9), zatiaľ čo na pracovisku.
10) mesačný príjem.
11) Pôžička Suma potrebná:.
12) Doba trvania úveru


Čakám na vašu odpoveď s detailmi programu. Prosím, neváhajte sa na nás obrátiť e-mailom: investimentcompanyindia@gmail.com alebo volajte na +919582785746 pre viac informácií.

India Investičná spoločnosť
Sir Rafu Shatidadiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


päť + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Torontské protokoly (podľa novinára, ktorý ich uverejnil) dokazujú že plán vytvorenia Nového Svetového Poriadku (ďalej NWO) sa zosnoval už pred niekoľkými desaťročiami, napriek tomu, že pojem New World Oorder „legalizoval” 11.9.1990 vo svojom prejave prezident USA Busch starší. Úzka skupina ľudí, ktorá sa usiluje o vytvorenie NWO svoje „ako na to?“ zaktualizovala už pred najmenej 45 rokmi, čím vytvorili scenár na najbližšie roky.


Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Ján Sokol, 1,5 miliónová dividenda z USA a moje kupecké počty...

Je podľa vás bežné, že katolícka cirkev na Slovensku dostane 1,5 mil. dolárov dividenu!? Na Slovensku evidentne áno! Skúsme spoločne polemizovať nad odhadom investície katolíckej cirkvi keďže Jánovi Sokolovi sa asi stratili zmluvy :(


Zamestnanci jadrovej elektrárne v Mochovciach prehovorili

Charlie Chaplin a ten nejlepší proslov na světě

Velké spiknutí mimozemšťanů - CZ dabing

Karel Gott se už před 11 lety bál totalitní světovlá...

Tajomstvo obelisku.

Archív

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať zákony!

Opäť sa ukázalo, že na Slovenskú existujú ľudia rovní a rovnejší! Podľa aktuálneho vyjadrenia slovenskej prokuratúry a polície, keď pani Beňová prežíva emócie, môže porušovať zákon a urážať ľudí. Takýto neštandardný postup polície a prokuratúry je absolútne odlišný, oproti správaniu kompetentných orgánov voči ostatným občanom. V danej veci si pozorne prečítajte priložené vyjadrenie prokurátorky.


Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Stanovisko poslaneckého klubu Die Linke v německém ...

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce...

Den bez lékaře, nákupů, médií


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.4626 s