23. September 2019
    
Proč bude válka - Dolezite.sk

Proč bude válka


  2011-09-23  (18:29)  |  Vojny
  55% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Proč bude válka

I když většina lidí na Západě stále žije v domnění, že pohodu posledních desetiletí ruší pouze nahodilosti a vzdálené bouře, pod mírovým povrchem doutnají čtyři nálože. Přestože každá z nich se může jevit jako dílčí problém, ve své kombinaci vytvářejí prohlubující se tendenci k velké válce. Tedy válce, kdy na obou stranách fronty budou mocnosti schopné zasáhnout území protivníka. Tato nebezpečí lze pojmenovat: výměna světového hegemona, zbrojení, způsob života středních vrstev, úroveň politických elit Západu.

Výměna hegemona

Krize je dána tím, že staré umírá a nové se ještě nerodí, nebo se rodí pomalu. Takto je střídán hegemon světové ekonomiky: pomalu, ale jistě se blíží den, kdy čínský hrubý domácí produkt (HDP) bude větší než HDP Spojených států. Podle posledních propočtů Mezinárodního měnového fondu by se tak mělo stát v roce 2016: HDP Číny byl odhadnut na 19,0 bilionů dolarů, zatímco HDP Spojených států na 18,8 bilionů. V té době by mělo dosáhnout, alespoň podle tohoto zdroje, zadlužení USA úrovně přes 110 % HDP, zatímco čínské by se mělo pohybovat na úrovni 10% HDP. Podle posledních odhadů Goldman Sachs se v roce 2030 bude Čína podílet na světovém HDP plnými 23%, zatímco USA 9%. Zároveň lze předpokládat, že Peking bude mít i nadále největší devizové rezervy na světě, zatímco Washington bude největším světovým dlužníkem.

Proti Západu se obrací to, co se celá desetiletí jevilo jako důkaz převahy. Outsourcing průmyslové výroby do zahraničí, kde je levnější pracovní síla, zvyšoval zisky malé skupiny akcionářů a vrcholového managementu, zatímco střední vrstvy našly své uplatnění ve službách. Jenže takováto ekonomika funguje pouze tehdy, zůstane-li zachováno postkoloniální rozdělení světa na centrum a periferii. Což právě končí.

Ekonomika představuje výchozí základnu či limit moci státu, a proto lze tuto situaci vnímat jako omezení suverenity v rozhodování Washingtonu. Svět se tak dostává do situace, kterou před dvěma a půl tisíci let popsal Thukydides v Dějinách peloponéské války: „Za nejpravdivější důvod, i když se o něm nejméně mluví, považuji růst aténské moci, který vyvolal u Lakedaimoňanů takové obavy, že se odhodlali k válce.“ Tento první zákon světové politiky varuje: střídání hegemona je nejcitlivější období v mezinárodních vztazích, kdy nejvíce hrozí velká válka.

 

Vojenská síla

Světové vojenské výdaje neustále rostou. Podle Stockholmského institutu pro výzkum míru (SIPRI) činily loni 1 630 miliard dolarů. To představuje růst o 50,3 % ve srovnání s rokem 2001. Výdaje tzv. demokratického Západu, tedy států Severní Ameriky a západní a střední Evropy, činily loni 1 037 miliard, tedy 63,6 % globálních vojenských výdajů. Ze 43 % se v roce 2010 na celosvětových vojenských výdajích podílely samy Spojené státy. Za první dekádu 21. století vzrostly vojenské výdaje USA o 81,3 % a dosahují dnes 4,8 % HDP. I když vývoj výdajů v Rusku je obdobný – růst o 82,4 % a dosažení úrovně 4,0 % HDP – v absolutních hodnotách se jedná o výdaje v jiných řádech: výdaje Spojených států jsou téměř dvanáctkrát vyšší než výdaje Ruska.

Z těchto údajů vyplývá, že sice ekonomická hegemonie USA končí, ale vojenská hegemonie, kterou Spojené státy získaly po skončení studené války, trvá. A sázka na udržení vojenské převahy se též nemění: informace Bílého domu uvádějí, že v letošním fiskálním roce bude na výzkum, vývoj, testy a vyhodnocování nových zbraní vydáno 77,1 miliardy dolarů – což je více, než podle SIPRI činí celý vojenský rozpočet Ruska. Přestože Spojené státy oficiálně zastavily vývoj nových jaderných zbraní, pokračuje vývoj, testy a výstavba nových strategických systémů. To platí také o unitárně pojaté protiraketové obraně, byť krásná slova o restartu vztahů s Ruskem či formulace o kooperaci s Ruskem v nové doktríně NATO slibovaly něco jiného.

Výdaje na zbrojení v této úrovni nejsou ničím jiným než bezuzdným plýtváním, a to dokonce v době ekonomických problémů. Jenže omezit je nelze, právě proto, že jsou hospodářské problémy: vojensko-průmyslový komplex je jedním z mála odvětví, které v USA výborně funguje. Steven Hook v knize U.S. Foreign Policy odhaduje, že vojensko-průmyslový komplex dává ve Spojených státech práci dvěma milionům lidí.

I když jsou Spojené státy největším vývozcem zbraní – na globálním obchodu se podílejí z 30 %, následovány Ruskem (23 %), Německem (11 %), Francií (7 %), a Velkou Británií (4 %) – je tu problém: nejmodernější konvenční zbraně a strategické zbraně obecně nelze prodávat, neboť nikdy nelze zcela vyloučit jejich využití proti dodavateli či kopírování. Když jsou jich plné sklady, pak lze buď zastavit vývoj a výrobu, nebo je zničit – nebo je použít.

Proto mají moderní zbraně zakódovanou nebezpečnou vlastnost, že budou použity. Třeba proti stále mohutnějšímu ekonomickému konkurentovi, Číně, jehož výdaje na obranu byly podle odhadů SIPRI přibližně 5,9krát menší než výdaje USA. A 8,7krát menší než demokratického Západu.

 

Střední vrstvy

To, co se ekonomům nejdříve jevilo jako krize hypoteční, potom jako finanční a dnes jako dluhová krize otřásající tu dolarem, jindy eurem či librou, je ze sociologického hlediska krize životního způsobu středních vrstev.

Zpravidla se v této souvislosti hovoří o federálním dluhu ve výši přes 14 bilionů dolarů. Tady je viník jasný. Zadlužení ústřední vlády, které vzniklo během 2. světové války, klesalo až do roku 1980. Pak přišel Ronald Reagan se svoji ekonomikou nabídky, tedy reformou ve prospěch bohatých. Reaganomika, pěstovaná jak v dobách Reagana, tak i za vlády obou Bushů, se na celkovém federálním dluhu podílí 9,2 biliony dolarů.

Spojené státy nejsou chápány jako nejzadluženější země světa jenom z tohoto důvodu. Letošní nervozita, kdy ratingová agentura Standard & Poor's snížila USA dlouhodobý úvěrový rating na AA+, je spojena s faktem, že federální dluh převýšil HDP. To ale není nikterak dramatická informace: nad 100 % HDP má dluh šest států, přičemž zadlužení Japonska je 200 %, Řecka a Itálie 130 %, Velké Británie 94 %, Německa 85 %. V zásadě nikdo neví, co to znamená, jen se říká, že hranice dluhu 90 % HDP je problém.

Jenže Spojené státy mají ještě další problémy. Předně je to skutečnost, že podle oficiálních údajů přibližně 4,5 bilionů z tohoto dluhu je v zahraničí. Z této částky 26 % drží kontinentální Čína (Hongkong další 3 %), Japonsko 20 %, Velká Británie 5,5 %, ropní exportéři 4,6 %, Brazílie 4,3 % atd.; Rusko „jen“ 3,8 %. A pak jsou to dluhy amerických domácností. Podle agentury Bloomberg jsou největší od Velké deprese a už v roce 2007 vzrostly na úroveň současného federálního dluhu, tedy 14 bilionů. Tehdy se dluhy domácností přiblížily 140 % disponibilních příjmů, přičemž tyto dluhy tvořily více než dvojnásobek úspor amerických domácností.

Střední vrstvy nejen USA, ale celého Západu žijí na dluh. Na dluh státu doma i v zahraničí a na svůj osobní dluh. Těm americkým v tom pomáhá FED, Federální rezervní systém, který se změnil na globálního alchymistu: vyrábí z papíru zlato. Podle některých odhadů je ve světě 50krát více dolarů než zboží. Nikdo to pořádně neví. Celá tato hra funguje díky dvěma skutečnostem: zvyku a množství dolarů. Zvyk je dán tím, že si nikdo zatím pořádně neumí představit jinou situaci. A dolarů je tolik, že je nelze vyměnit za jinou, hodnotnější měnu. A tak jsou stále reálná práce a suroviny směňovány za voodoo dolary. Ale opět: takto to může fungovat, jen pokud bude trvat globální rozdělení na centrum a periferii. Blíží se čas, kdy na udržení životní úrovně amerických středních vrstev nikdo nepůjčí.

A nastane problém. Velký politický problém. Spokojenost středních vrstev je základem legitimity západní demokracie. Jsou základnou liberálně-konzervativního konsensu ať již jako aktivní voliči, nebo svou pasivitou. Cítí se svobodné, neboť mají prostředky na realizaci často uměle vytvořených potřeb. Když se prohloubí rozklad jejich životního způsobu, koho budou volit? Zvýšená volební účast v reakci na krizi ve Výmarské republice přivedla k moci Hitlera.

Nejsnáze se zvýší práh bolestivosti při restrukturalizaci životního způsobu, když jsou střední vrstvy vystrašené nebezpečím zvenku. Pak se dá ze vznešené Deklarace nezávislosti USA udělat zakládací listina věznice v Guantánamu. To bylo už mnohokrát v dějinách odzkoušeno. Vystrašení lidé podruhé hlasují pro Bushe ml., hlasují pro vyšší vojenské výdaje, pro válku. Za války lze téměř bez odporu životní způsob upravit. A při troše štěstí i zbavit se zahraničního věřitele.

 

Kvalita elit

Každý z těchto faktorů sám o sobě nepředstavuje bezprostřední ohrožení míru. Fakt, že se z Číny stává ekonomicky nejmocnější stát, nevylučuje, že při vzájemné závislosti na tom Spojené státy mohou vydělat. Zbrojení lze omezit a dát vojensko-průmyslovému komplexu třeba ziskové státní zakázky v oblasti ekologie. Restrukturalizaci životního způsobu středních vrstev lze možná rozložit do delšího času a část zátěže z této změny přenést i na bohaté. Jenže je tu ještě jeden velký problém: Západ prožívá hlubokou krizi strategického myšlení elit.

Stačí se podívat na poslední čtyři války: bombardování Jugoslávie (1999), intervence v Afghánistánu (2001) a Iráku (2003), letos Libye. Lze započítat i útok Izraele na Libanon (2006). Všechny začaly – mírně řečeno – bez jasného politického zadání, věcné politické, sociální a vojenské analýzy. S výjimkou začátku války v Afghánistánu také arogantně, bez přípravy dostatečného diplomatického krytí. Ač byly zpočátku vedeny pod propagandistickým příkrovem ve stylu hollywoodské Hvězdné pěchoty, jádrem propagandy se postupem času stalo embargo, které se nejdůležitější západní sdělovací prostředky ani nepokoušejí prorazit. A vojenský výsledek je zcela nejasný. Politické důsledky posilují chaos ve světě.

Koncepce práce provinčních rekonstrukčních týmů v Afghánistánu a Iráku byla dovedena téměř do dokonalosti. Je obtížné jim cokoliv vytknout, při realizaci je to snad jen nedostatek financí. Jejich práce má ale minimální naději na úspěch, protože působí v prostředí, kde je značná část veřejnosti vnímá jako vraždící křižáky. I když tyto týmy odvádějí dobrou práci, politické zadání je špatné.

Krize strategického myšlení západních politických elit jen na první pohled vyrůstá ze špatné zpravodajské analýzy. To byl především problém intervence v Iráku. Tehdy docházelo k úpravám zpravodajských výsledků v duchu potřeb administrativy, což nakonec vyústilo v programový volební požadavek demokratů na odpolitizování zpravodajských služeb. Jenže to není celý problém. Proč politici chtěli upravené analýzy? Vždyť bez dobré analýzy lze přijmout dobré rozhodnutí jen náhodou…

Rozklad strategického myšlení je dán už tím, co by se dalo nazvat amerikanizací školství: zbavme se memorování, žáky a studenty je třeba učit tvořivě uvažovat. Tento líbivý slogan je typický propagandistický produkt. Výraz „memorovat“ má pejorativní zbarvení, které sděluje, že je něco špatně. Ve skutečnosti ale ono „bezduché memorování“ může být prosté učení se faktům či slovíčkům. A nad čím lze tvořivě uvažovat, když ne nad fakty? Po internetu běhá moudrá věta, která kdesi v kyberprostoru ztratila svého autora: „Věda je fantazie spoutaná fakty.“ Nemůže to být jinak. Tvořivost, zvláště v sociálních vědách, se musí opírat o vědění, mnohdy pohříchu nadřené. Uvolňovat fantazii bez znalostí, to je v nejlepším případě cesta k umění, nikoliv k analýze.

Potkáváme je denně: koukají na nás z obrazovky České televize, připraveni kdykoliv k čemukoliv zaujmout zásadní stanovisko – aniž často vůbec tuší, o čem mluví. Takto vzniká situace, kdy není nutný základní výzkum, stačí ideologické think tanks, třetí sektor. Také v Česku se nevybírají ministryně obrany podle pěveckého talentu či ministři podle věrnosti firmě PromoPro. Jejich hlavní kvalita je ideologická oddanost, tedy schopnost přijímat rozhodnutí bez věcné analýzy. V kapitalismu nejsou odděleni jen chudí a bohatí, ale i bohatí a mocní od vzdělaných. Hledat jejich propojení je obtížné mimo jiné proto, že mocní a bohatí se domnívají, že vzdělané nepotřebují – kdyby byli důležití, přece by byli bohatí nebo mocní…

 

Indiánská demokracie

Politika ale potřebuje analýzu. Analýzu opřenou o relevantní fakta, což jsou fakta nejen pravdivá, ale i významná. Významná znamená důležitá – tedy vybraná podle určitých kritérií. Tato kritéria opět potřebují znalosti. A talent. Specifický talent. Slabost tedy není jen ve znalostech věcných faktů, ale i ve filosofii, která má pomoci fakta analyzovat. Tato filosofie chybí z celé řady důvodů. Jedním z nich je liberální demokracie.

Volební systém na Západě má v sobě zabudovány dvě bariéry, které brání rozvoji strategického přístupu: volební marketink a časování. Marketing je bezprostředně spojen s degenerací voleb na soutěž mediálních agentur. Rozvoj komunikací vedl postupně k tomu, že volby vyžadují prodej jednoduchých hesel co největšímu množství občanů. Tedy marketingovou kampaň, která prodává stranické vůdce v podobě balíčku oblíbených očekávání. Jen někteří, jako TOP 09, se soustřeďují na vybraný segment a radikalizují svůj heslář. Povětšině se heslář snaží postihnout potřeby co nejvíce lidí. Krátkodobé potřeby hedonistických středních vrstev.

Časování voleb je dalším zdrojem krize strategického myšlení západních elit. Je zřejmé, že objednávka na politického vůdce je limitována dvěma (poslanec Kongresu USA) až pěti lety (prezident Francie). To znamená, že případná strategie je časově limitována na dva roky až pět let. Jenže skutečná sociální tvořivá koncepce vyžaduje alespoň střednědobé plánování. Řádově deset let. Liberální systém, který má chránit před diktátory svou častou výměnou jednotlivců – byť v rámci jedné skupiny – vyžaduje změnu: tváří, hesel, přístupu. To je všechno, jen ne vhodné prostředí pro rozvoj skutečného strategického myšlení.

Tak vzniká sen o tom, že z chybných dílčích rozhodnutí uhněte neviditelná ruka trhu správný celek. Pravdou je, že politik v liberální demokracii nemá k dispozici nástroje na plnění střednědobých až dlouhodobých záměrů. Ze sociální tvořivosti mu zbyl jen zápas o rozpočet. A zápas o rozpočet byl zúžen na dohadování účetních. Tak trochu to vypadá jako indiánská vojenská demokracie. Tam si také v době míru mohl každý dělat, co chtěl, a náčelník mohl jen mluvit; ovšem v době války všichni museli náčelníka poslouchat.

Tedy opět válka jako svůdná vábnička.

 

Jak bez války

Ačkoli válka hrozí stále víc, nemusí být. Je však nutné o tomto narůstajícím nebezpečí hovořit. Prorážet manipulaci jako je ta, která dnes provází válku v Libyi. Vědět, že s rostoucí hrozbou války bude manipulace narůstat. A využívat všechny demokratické instituce k boji proti militarismu, malování obrazu nepřítele tu na východě, jindy na jihu, proti pěstování patologického strachu, který ospravedlňuje násilí.

Západ nutně potřebuje rozvíjet kritické myšlení. To neznamená pouze v akademické obci pěstovat to, čemu se dříve říkalo „ostrůvky pozitivní deviace“. I v podmínkách svobody slova rozhodující roli při formování politické kultury sehrávají mainstreamová média. Ta ovšem, jak ukazuje čerstvá zkušenost, v době války ochotně přenášejí záběry neznámých filmových štábů ukazující posuzující povstalce, kteří mávají neznámo kde vyrobenými novými vlajkami starého režimu. A ze zpravodajství ochotně vyloučí informace z Jemenu či Bahrajnu, aby demokratický lid nebyl zmaten v době, kdy je přece nutné vidět jen jednoho, libyjského nepřítele. Takto se otvírá prostor pro svévoli politiků a vojáků.

Zdá se, že je ještě spousta času. Státníci se přece na sebe usmívají. Jenže nadále pokračuje výstavba obrovské základny na Guamu, znovuvyzbrojování Gruzie, zbrojení v Ázerbájdžánu, výstavba černomořských základen USA v Bulharsku a Rumunsku, další v Polsku… A veřejnou diskusi o válce nepostrádáme. Jenže chybí. Nebezpečně chybí.

 

(Článek vyjde ve čtvrtek v Literárních novinách 38/2011)

Johny
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
nozajmav   |   ip:217.112.1   |   2011-09-23  (20:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zajímavé ale tuze dlouhé


tukan   |   ip:81.204.90   |   2011-09-23  (22:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  krasne smutny a pravdivy clanok; chyba mi autor? kto to posim napisal?petr   |   ip:90.176.36   |   2011-09-23  (23:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Originál článku je na blistech.
http://www.blisty.cz/art/60320.html


sirmiax   |   ip:92.62.224   |   2011-09-24  (03:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vidím to taky tak. I Aaron McCollum tvrdil, že už není záchrany, že je o osudu světa a lidí v něm rozhodnuto. Pomohlo by jen celosvětové povstání a vybití všech elitářů, a zrušit tak jejich moc. Oni chtějí pobít nejméně 4 miliardy lidí, tak my máme zase legitimitu pobít těch několik tisíc hlenoplizů v ještěřích kůžích !!! Dnes se jedná o vyhlazovací válku entity proti entitě, ne národa nebo etnika !!! Dolufám, že je tomu rozuměno !!!


sirmiax   |   ip:92.62.224   |   2011-09-24  (03:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vidím to taky tak. I Aaron McCollum tvrdil, že už není záchrany, že je o osudu světa a lidí v něm rozhodnuto. Pomohlo by jen celosvětové povstání a vybití všech elitářů, a zrušit tak jejich moc. Oni chtějí pobít nejméně 4 miliardy lidí, tak my máme zase legitimitu pobít těch několik tisíc hlenoplizů v ještěřích kůžích !!! Dnes se jedná o vyhlazovací válku entity proti entitě, ne národa nebo etnika !!! Dolufám, že je tomu rozuměno !!!


Neviem   |   ip:77.234.25   |   2011-09-24  (10:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  @sirmiax: ty uz neber drogy


sirmiax   |   ip:92.62.224   |   2011-09-24  (15:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pro Neviem :
Až to"praskne", budeš drogy potřebovat především Ty, abys z toho, co se kolem Tebe bude dít, ještě téhož dne nezešílel !!! Jen se předčasně neraduj, na posměváčky, odmítače a ignoranty dojde v první linii !!!
Jak jsem už někde říkal, Noemu se taky všichni smáli, když stavěl Archu na kopci nad městem, a ne dole na břehu (podle mínění mnoha podobných posměváčků) u jezera. A jak to pak nakonec dopadlo, víme !


sirmiax   |   ip:92.62.224   |   2011-09-24  (15:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pro Neviem :
Raději sleduj prohlášení politiků, bankéřů a vojáků, abys byl v obraze co se děje, a ne to, co si hloupě a naivně vysníváš, že bude !!! Jeden z vysoce postavených amerických bankéřů prohlásil, že jsme se jako společnost dostali do bodu velmi podobném tomu, ve kterém byl svět v roce 1914. Tak jestli nejsi úplný hlupák, tak ti jasně vzkázal, co se bude brzy dít !!! Utajované (v médiích !!!) soustředění více jak 500.000 vojáků armád NATO a jejich spojenců v Jemenu tě samozřejmě nachává úplně klidným, že ? A jsou tu další a další velmi alarmující události a zprávy ve světě ve vztahu k tomu a jim podobným prohlášením !!! Tak se chytni za svůj ryp.ček, a zpytuj svědomí, a něco pro ochranu svou a záchranu svých bližních něco začni podnikat, a míň plkat nesmysly, např. jako tady na netu.


Peter   |   ip:95.105.20   |   2011-09-24  (20:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Robi sa to tak, ze sa vo svete nieco stane. Nieco ako atentat v Sarajeve, alebo napadnutie ineho statu. Proste nieco co sa uprostred napr. vecerneho filmu objavi dole na obrazovke ako flesh sprava. V tom momente, ale nikto nebude tomu az tak rozumiet. Na dalsi den sa naserviruju dalsie spravy, dalsie dni moze dojst k reciam o potrebe statnej pohotovosti brannych sil, dovod pohnuta a neidentifikovana sitacia vo svete, dalsi den mozu povedat, ze moze prist mobilizacia, dasli den ju vyhlasia a razom muzi budu nastupeny v rade a masirovany rozkazmi v mene niecoho comu nerozumia. Zacne to jednou flesh spravou, ktora zmeni entropiu myslenia ludi na svete a skonci vcas ked ludia budu v stave, ze si budu vazit ak sa doziju nasledujuceho dna, ak budu mat co jest a kde prespat. A v tejto novej entropii myslenia sa ma zrodit novy system alebo NWO alebo ako to nazveme. Extenzia od flesh spravy po ukoncenie toho marazmu bude zavisla od intenzite terapie a zmeny myslenia ludi. Takto sa to dialo pocas I.W.W. a II.W.W. Aj v roku 2001 ked sa objavil na TV a v radiu Headline o atacku na WTO nikto ani len nemohol predpokladat co sa stane. Ale urciti ludia ako napr. Šeb*j v TV povedali odteraz už svet nebude ako býval. God stay with us.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-09-24  (21:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Navrhol som, že vo voľbách sa nemajú voliť politici, ale stavy-situácie. Konkrétne: V mestských voľbách opäť vyhral ten istý a hneď po nich začala obrovská nákladná prestavba námestia /pred pár rokmi zrekonštruovaného/. Mal to vo volebnom programe? Zvíťazila by vo voľbách koncepcia námestia, alebo radšej výstavba stredne veľkej fabriky pre 500-1000 ľudí /taká bola v meste v 90-tych rokoch zlikvidovaná/?
Načo voliť ľudí, keď nám, voličom, ide o fakty! Chceme prácu a je nám jedno, kto ju zabezpečí. /Kto by ju nezabezpečil, šiel by do basy. Žiadne imunity a podobné feudálne kraviny!/
Vojna bude. Je úplne jedno, akú formu vypuknutia si vyberie. My nie sme zvyknutí, že je nás každým rokom zjavne viac, ale okrem bielej rasy je vo svete populačná explózia. Oni z roka na rok vidia, že ich je viac, preto je stále väčší tlak na prostredie - niet kam ísť, niet čo jesť. A každý balíček humanitárnej pomoci sa zmení na ďalší hladný krk. To povedie k vojne. Ale tá vypukne ešte pred tým. Vojna o zdroje. Príde náhle, niečo zaškrípe, skolabuje internet, skolabuje elektronická ochrana, niekto spanikarí a začne to! Niekto zastrelí Yankeeho a Amerika zaútočí. Dúfam, že to dostanem rovno medzi oči. Nechcem byť víťaz.


polipresirmiax   |   ip:95.170.24   |   2011-09-24  (21:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ahoj prosim ta daj sem nieake linky kde sa da pozriet spravy ako o tych vojakoch v jemene , ja mam dost vela stranok ako NNWO alebo INA TV atd. ale nikde to nie je vdaka maj sa


polipresirmiax   |   ip:95.170.24   |   2011-09-24  (21:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ahoj prosim ta daj sem nieake linky kde sa da pozriet spravy ako o tych vojakoch v jemene , ja mam dost vela stranok ako NNWO alebo INA TV atd. ale nikde to nie je vdaka maj sa

prepoli   |   ip:85.248.57   |   2011-09-24  (22:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.voxvictims.com/2011/09/24/nato-bude-v-libyi-porazene/

skus si to precitat je to dlhsie ale mas to tam dopodrobna popisane co preco a ako.... vsetkym pekny vecer pri spravach na markize and co..


estejeden   |   ip:85.248.57   |   2011-09-24  (23:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.voxvictims.com/2011/09/24/varovanie-libyjskemu-ludu/ ...a dobru noc :)poli   |   ip:95.170.24   |   2011-09-25  (00:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vdaka za info je to super stranka a vela dobreho materialu


Anupew   |   ip:31.3.36.7   |   2011-09-25  (01:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prečo mám ten pocit, že ma to neprekvapuje?


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-25  (12:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=xO0DtbaIeAM


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-26  (14:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Niekoho to baví byť pesimistom a strašiť ľudí. V čase studenej vojny aj tak po zuby odzbrojené strany vedeli , že vojna by zničila celý svet. Bolo a je to nemožné.Pozrite sa na Fukušimu a to bol len únik. Každá strana mala viac ako 20 000 jadrových hlavíc. Neviem načo. Nevieme koľko majú teraz. Výbuch jednej 20 MT jedrovej nálože by postupne možno zabil život na celom kontinente. Nikto by skaze neunikol, ani elity v bunkroch. Raz by museli vyliezť a potom čo ? Týmto katastrofickým pisateľom chýba dôslednosť, predstavivosť a fantázia. BuBU Bu , Hlavy hore. Nedajte sa stále okrádať o energiu a strašiť. Niekto sa v negativizme vyžíva.


sirmiax   |   ip:194.228.2   |   2011-09-26  (16:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vžij se do role diktátora, který má svět na dosah ruky !!! Když mu to lid, občanstvo zhatí, nechá si snad tu ideu vzít jen tak, protože to tak chtěl "probuzený lid" ? Samozřejmě, že ne ! A pokud má jít diktátor do pekla, tak samozřejmě s sebou strhne co nejvíc obětí ! Proto i globalisté mají pojistku - exemplární trestné atomové útoky, aby hurónsky jásající "vítězný demokratický lid" byl sražen na kolena, a bylo mu připomenuto, kdo je na světě pánem !!! A k tomu se neodvratně schyluje. Jen si všímejte, co se z hlediska vojenských a represivních akcí děje v Evopě, Asii, Africe a USA. Jižní Ameriku to ještě čeká !!! To vše není strašení, jak by se tu někomu rádoby "hodilo do krámu"!!! Tyto a podobné informace kolují proto,aby lidé věděli, co se děje. A každý se k tomu postaví podle svého svědomí. Buď se zapojí do aktivit, které povedou ke zmírnění, odklonění nebo zrušení kauzálních událostí naplánovaných globalisty, nebo se postaví na stranu hloupých všehopopíračů, ignorantů a egoistů. Každý sám za sebe, ale zároveň ve prospěch celku ! Pokud toho lidé nedosáhnou, kauzalita uvede tyto události do pohybu, a my je prožijeme v 3D realitě na vlastní kůži !!! Takže,žádné strašení, ale SEZNAMOVÁNÍ s tím co a proč se okolo nás děje. A co je třeba udělat, aby to nebylo ještě horší !!! Verstehen ???!!!


gordon . telulofe97   |   ip:195.168.4   |   2011-09-27  (06:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Exemplárne atomové útoky nie sú možné klasickými jadrovými zbraňami tzn. atómovými a vodíkovími z dôvodu diaľkového zamorenia rádioaktivitou.

Scenár :
na ľubovoľnom mieste dôjde k jadrovému výbuchu
dôjde k veľkým stratám na civilnom obyvateľstve
celý svet spozornie
hlavná správa za posledné desaťročia
nasleduje vyhlásenie svetových mocností k udalosti

zmätočné zahmlievanie tých, kto sú za to zodpovední – to je vždy ubohé
pretože majstri sveta vždy tých okolo podceňujú / pozri pripad dvojičiek / spätne sa z toho dá vyčítať kto , prečo , načo, spraví sa analýza- čo kto k danej veci povedal za posledné desaťročia , aké boli verejne deklarované a tajné mocenské plány
nastane hodina pravdy, celosvetové pobúrenie a odsúdenie
Pritvrdené vyhlásenia svetových mocností
Analýzy a články inteligentných , shopných novinárov a predstaviteľov kultúry vedy a umenia, známych osobností. Rokovania v OSN. Žiadosti o zničenie všetkých zásob nukleárných zbraní, medzinárodné dohody, prísnu kontrolu dodržiavania............

JA . mosimima27   |   ip:81.89.60.   |   2011-09-27  (06:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gordon
najbližšia vojna je asi 700Km ďaleko /Kosovo/, ale potom už sa to vojnami len tak hemží. Ešte v 80-tych rokoch bola najbližšia vojna v Palestíne a v Afganistane. Zvykajú nás na to, že vojna je niečo normálne. Ak by ti pod oknami chodil ten blbeček s plnou poľnou a s pruhovanou vlajkou na prilbe, asi sotva by si napísal taký... nepochopiteľný príspevok. Oni to urobia, stavme sa o stovku! Alebo nevieš nič o exponenciálnom raste? Myslím raste obyvateľstva. Ten povodňou postihnutý Pakistanec mal 6 detí. Máš ty 6 detí? Keňan, čo sa sťažoval, že mu 4 deti zomreli na AIDS, ich mal pôvodne 10. Vieš o niekom, kto má 10 detí? Už ani Cigánov toľko nie je. Počty sú jednoduché: O jednu generáciu nebude čo jesť. Poľnohospodárstvo intenzívne produkuje len preto, že vyrába vyslovene jedovaté jedlo. Keby bol celý svet, ako my, biely, že nepribúda obyvateľov, tak je civilizácia v časovej rovine večná. Ale farebných neodnaučíš súložiť, majú to v krvi, je to taký folklór. U bieleho je z 1000 súloží tak 1 dieťa. U nich rok čo rok ďalší hladný krk.
"Válka musí bejt, vy kluci pitomý!"


lenlen . ricevave16   |   ip:195.212.2   |   2011-09-27  (08:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vojna zacne ked nemci povedia ze nejdu zachranovat grecko a zakazu to vlade
tak sa pozronost na pad EU odvedie niekam inam
a tym niecim bude vojnalenlen . jygebexu92   |   ip:195.212.2   |   2011-09-27  (08:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  co je tripcode ?


administrator . gygepuwi25   |   ip:195.168.2   |   2011-09-27  (09:18)
  Pridal som do diskusii tzv. TRIPCODE
Čo je tripcode? Tripcode je unikátne slovo, podobné ako heslo, ktoré vie iba diskutujúci. Tripcode sa neukladá na server a zobrazuje sa iba ako hash pri mene. Takto je možné sa identifikovať v diskusii (nikto nevie váš tripcode) a pritom ostať uplne anonymný a nieje nutná registrácia.
lenlen . lovegigu11   |   ip:195.212.2   |   2011-09-27  (10:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dakujemsirmiax . lokeruni19   |   ip:194.228.2   |   2011-09-29  (15:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Britský vojenský výzkum nedávno uvedl, že provedl úspěšný pokus odpálení vodíkové bombvy tzv."nové generace". Údajně má provést málo škody na majetku, ale zato zabít vše živé do okruhu 50 Km !!! Takže pokud by se použily mikronálože, je dost pravděpodobné "vyhubit" na jeden ráz třeba takové Athény. A co se týče radioaktivního zamoření, vždyť v balkánských válkách a v Iráku byl přeci použit do střeliva ochuzený uran ! A nikomu to dodnes nevadí, že jsou ty oblasti zamořené a nadlouho neobyvatelné. Vždyť i spojenečtí vojáci byli tou radiací zasaženi, a následky pak dostaly krycí legendu pod názvem "syndrom ze Zálivu". Kdy už mnohým z vás konečně dojde, že vládám a púotažmo globalistům vůbec nezáleží na lidech ???!!!


sirmiax . lokeruni19   |   ip:90.178.21   |   2011-10-04  (12:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pro Poli :
Sleduj zpravodajství, konflikt a nasazení sil NATO v Jemenu už začalo !!! Opět na to vydali krycí legendu o boji proti terorismu a Al-Kaidě. Víš o tom, že právě v Jemenu existuje přístavní město s velkým letištěm s názvem Al-Khaydah. A že nedaleko tohoto města se utvořil v moři gigantický vír, který ve formě elektromagnetického vortexu zasahuje i do atmosféry ?! V uniklých zprávách se o tomto jevu mluví jako o SEAGATE !!! Stargate jistě znáš, ale toto je zcela nový fenomén /seagate/, kvůli kterému se k vortexu sjely válečné lodě a ponorky z celého světa. Takže se tam zřejmě děje něco moc důležitého a jistě i nebezpečného !!!


tracheus . jubabosa89   |   ip:93.184.67   |   2011-10-28  (13:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  az na to ze cina sa nebude podielat nicim lebo cina ekonomicky padne. ked padne dolar a euro tak aj bye bye cina


jc . sunuloxe12   |   ip:85.160.12   |   2011-11-06  (20:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hovno padá zezhora:-(diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VĚDCI VYPOČÍTALI PRAVDĚPODOBNOST VZNIKU ČTVRTÉ SVĚTOVÉ VÁLKY


2013-04-15  (09:01)  |  Vojny
Přestávka mezi třetí a čtvrtou světovou válkou se chýlí ke konci. K takovému závěru dospěli vědci z ukrajinské Akademie vojenských věd na základě teorie cyklů Kondraťjeva. V souladu s touto teorií (které ještě říkají teorie dlouhých vln) vypracované sovětským ekonomem Nikolajem Kondraťjevem, může začít další světová válka během nejbližších deseti let, soudí člen Akademie vojenských věd Sergej Malkov. Na žádost naší rozhlasové stanice vysvětlil, jak si tuto situaci představuje.

Stanné právo v Severnej Kórei, príprava na vojnu? VIDEO: KLDR může odpálit několik jaderných náloží


2013-02-06  (09:22)  |  Vojny
KĽDR je údajne vo stannom práve, Kim Čong-un nariadil armáde, aby sa “pripravila sa na vojnu.” Severokórejský vodca v sobotu vydal sériu príkazov pre vrchné velenie v oblasti obrany a bezpečnosti, uzavrel tak prípravy k novému jadrového testu, citovala v Soule Kórea JoongAng Daily nemenovaný zdroj.


USA promýšlejí scénář války s Čínou


2013-01-31  (09:08)  |  Vojny
Obama označil Čínu za protivníka a nařídil prozkoumat čínské nebezpečí. Spojené státy zahájily přemisťování svého loďstva do Asijsko-tichooceánského regionu (ATR). Základem pro takovou pozici je ekonomika a politika.


Co byste měli vědět o válce v Mali: Uran, zlato, ropa a strategické minerály


2013-01-17  (09:27)  |  Vojny
Francouzská vláda uvedla, že: „Pošle 2 500 vojáků, aby podpořili vládní vojáky Mali v konfliktu proti islamistickým rebelům. Francie už do Mali vyslala 750 vojáků a francouzské přepravní lodi už v úterý ráno dorazily do Bamaka… S vysíláním vojsk po zemi i vzduchem budeme pokračovat …


6 důvodů k započetí třetí světové války


2012-12-06  (10:44)  |  Vojny
Listopad 2010. Je třetí světová válka vhodná pro zavedení Nového světového řádu? Průměrný člověk si může jen stěží představit, proč by třetí světová válka měla být cokoliv, jen ne událost ukončující civilizaci. A přesto, slyšeli jsme rétoriku neoconů, ve které navrhují, že by nová světová válka byla životaschopnou možností k nápravě umírající ekonomiky dolaru. Nebo, možná je to prostě dobrou investicí, pokud jste globalista.


Úspěšné konspirační teorie, o kterých se dnes moc nemluví


2012-07-24  (11:04)  |  Vojny
Letos uplynulo 10 let od událostí z 11. září, které byly úvodem k dosud nekončící válce s terorismem. Snad ještě než se usadil prach po pádu dvojčat, objevily se první konspirační teorie, které přiživila jak interpretace těchto událostí v oficiálních mediích, tak zveřejněná vládní zpráva. Diskuze mezi zastánci a odpůrci oficiální zprávy trvá dosud.


Sýrska slobodná armáda – oddiely smrti zachytené na videozáznamoch


2012-06-28  (08:59)  |  Vojny
Drastické videá popráv, štvrtenie zajatcov a civilistov zaživa, bombové útoky a zverstvá ‘osloboditeľov’ sýrskeho ľudu zvaných Free Syrian Army. Článok odkrýva a poskytuje desivé skutočnosti z pozadia sýrskeho konfliktu a žoldnierskych zabijakoch dovážaných do Sýrie v oddieloch smrti. Obsahuje zdrvujúce videá zachytávajúce sadizmus páchaný na civilistoch.


Tipy a rady z války v Bosně – informace z první ruky – 1. část


2012-04-23  (06:14)  |  Vojny
elco popisuje, jaké to bylo žít ve městě celý rok bez elektřiny, paliva, tekoucí vody, dodávek potravin nebo tradičního obchodu. Jejich měna byla bezcenná, neexistovaly policejní nebo vládní síly a v ulicích vládly gangy a násilí. Strategie přežití, kterou on, jeho rodina a komunita použila k tomu, aby zůstali naživu je poučná a může změnit některé vaše priority ohledně přípravy na SHTF (SHTF = Shit Hits The Fan = výraz používaný survivalisty pro popis katastrofické situace). I když nejde o dlouhé čtení, přesto tento text doporučuji kvůli bohatým poznatkům někoho, kdo SHTF skutečně zažil.


Mikrovlnná zbraň USA


2012-03-14  (10:20)  |  Vojny
Americká armáda představila světu novou zbraň, neformálně pojmenovanou mikrovlnné dělo. „Active Denial System“ (dále jen ADS) je nesmrtící zbraň primárně určená pro kontrolu davu. Dlouho se šířily zvěsti o „dělu“, které může být namontováno na vojenském vozidle, určeném k rozehnání davu pomocí vysoce energetického elektromagnetického záření.


Kto ovláda svet: Súbory o tajných operáciach CIA odtajnené


2012-03-04  (22:33)  |  Vojny
Odtajnenie súborov CIA vnesie svetlo do ďalšej éry: časy Irán Kontra, prezidenta Reagana a pádu Sovietskeho zväzu, éra korupcie a falošného potlesku. Prvým z týchto súborov je odtajnený reťazec rozhovorov medzi prezidentom Reaganom a diplomatom Emilom Lee Wantom, ktorý umožňuje vstúpiť do sveta Bieleho domu, inak prístúpného len pre zasvätených.


Izrael zaútočí na Írán bez varování


2012-02-28  (09:51)  |  Vojny
Izraelští představitelé říkají, že pokud se Izrael rozhodne zahájit preventivní útok na íránská jaderná zařízení, učiní tak bez předchozího souhlasu či vědomí USA, citovala AP uniklou informací z americké tajné služby.


Přípravy na válku (3)


2012-01-25  (18:20)  |  Vojny
Američané a Evropané posílají válečné námořnictvo do Perského zálivu. Možná jde jen o pokračování diplomatického nátlaku. Nebo taky ne.


10 největších kupců íránské ropy


2012-01-23  (17:03)  |  Vojny
Druhý největší producent OPECu Írán prodává velké množství ropy do Číny, Indie, Jižní Koreje, Japonska a Itálie. Ale Turecko, Jižní Afrika a Srí Lanka se hodně spoléhají na dovozu íránské ropy. Americké sankce již zakázaly dovoz íránské ropy. Francie tlačí Evropskou unii, aby zvážila zákaz dovozu íránské ropy s cílem odradit Teherán od jaderného programu.


Čína a Rusko: Rozpoutáme 3. světovou válku, pokud západ nepřestane s agresí !


2012-01-17  (08:20)  |  Vojny
Ve světě právě vrcholí napětí spojené s finanční krizí a různými regionálními konflikty. Najednou se zdá, že se opět budeme dostávat do nové Studené války. Pochmurný bulletin ministerstva obrany, vydávaný pro premiéra Putina a prezidente Medveděva, dnes uvádí, že prezident Hu „v principu souhlasil“, že jediným způsobem, jak zastavit agresi západu vedenou Spojenými státy, je prostřednictvím „přímé a okamžité vojenské akce“, a že čínský vůdce nařídil svému námořnictvu „připravit se na válku“.


USA se připravují na izraelský útok na Írán


2012-01-15  (14:37)  |  Vojny
Američtí vojenští představitelé jsou stále více znepokojeni možností, že Izrael podnikne samostatně nálety na íránská jaderná zařízení, a to navzdory jejich námitkám, protože oni si přejí dát více času sankcím. Proto začali plánovat opatření na ochranu amerických instalací v regionu pro případ konfliktu.


Video ako americkí vojaci v Iraku bijú a kopú miestne deti, keď si myslia, že ich nikto nevidí.


2012-01-12  (08:34)  |  Vojny
Video ako americkí vojaci v Iraku bijú a kopú miestne deti, keď si myslia, že ich nikto nevidí. Násilie na demonštrantoch bolo pritom dôvodom americkej invázie do Lýbie. Škoda, že USA niesú aj voči sebe také tvrdé.


Pentagon uvažuje o nasadení vojakov v Európe, ak sa rozpadne


2011-12-11  (13:18)  |  Vojny
Rozpad eurozóny by mohol vyvolať občianske nepokoje a rozpad celej európskej dvadsaťsedmičky. Vyhlásil to šéf amerických ozbrojených síl, generál Martin Dempsey, ktorý vyjadril znepokojenie z vývoja finančnej krízy v eurozóne.


Ako prežiť ekonomický kolaps


2011-12-05  (15:44)  |  Vojny
Žijeme náš každodenný život. Do práce, domov, občas dovolenka. Málokto myslí na to, že by to mohla prísť globálna katastrofa. Prednedávnom „padla vláda“ a strany sa dohodli a bolo OK, až na tie milióny za voľby. Ale pozrime sa na ekonomickú situáciu. Mestá, obce, štáty, ľudia. Všetko má dlh. Čo sa stane ak praskne najväčšia bublina ? Padne ekonomika. Obávam sa, že v tom chaose bude na hocaké prípravy príliš neskoro.


Tak predsa?


2011-11-19  (20:35)  |  Vojny
Prednedávnom sa internetom prehnala „tajná“ správa adresovaná Putinovi. Odosielateľ bol vysoký vojenský predstaviteľ Číny, ktorý mal tieto informácie zasa od bývalého žoldniera Blackwater. Žoldier, ktorého medzitým zatkla CIA sa vyjadril nejak takto: „USA chystá na takú špinavú vojnu s takým množstvom obetí, čo je pre človeka s dobrým svedomím neprijateľné, preto som dokumenty poskytol Číne.“ Myslím že každý súdny človek pri čítaní onej správy nadvihol aspoň jedno obočie. Pozrime sa však, čo sa v krátkej dobe udialo.


Čína varovala Putina: USA chce svetovú vojnu


2011-10-28  (10:21)  |  Vojny
Putin dostal vážne varovanie od vysoko postaveného čínskeho vojenského predstaviteľa. Preto to musíme tak zdôrazniť, pretože nejde o výplod bujnej fantázie autorov z nejakého undegrundového blogu, ale o varovanie najvyššieho čínskeho vedenia pre Moskvu.


Americké Tulene vleteli do pasce Talibanu


2011-08-09  (18:29)  |  Vojny
Podľa správ úradov okupovaného Afganistanu elitné jednotky americkej armády známe ako SEAL vleteli do pasce ktorú im nastavil Taliban.


Chystá se v Berlíně nové jaderné 11. Září ?


2011-05-20  (21:46)  |  Vojny
Již delší dobu se mluví o tom, že by ze známých důvodů bylo vytořeno další 11.Září, a to v nějakém známém evropském městě a ve spojení s jadernou zbraní.


Falešná záminka pro válku v Libyi?


2011-04-21  (18:20)  |  Vojny
Intervence ale nezabránila genocidě, protože k žádnému takovému krveprolití by nedošlo. USA naopak tím, že intervencí povzbudily rebely, prodloužily libyjskou občanskou válku a výsledné utrpení nevinných. Nejlepším důkazem, že Kaddáfi neplánoval genocidu v Benghazi je, že se jí nedopustil v dalších městech, které dobyl buďto plně nebo částečně – včetně Zavíje, Misuráty, Adžábíje, které v součtu mají více obyvatel než Benghází.


Japonsko ve spárech HAARPyjí


2011-03-25  (00:01)  |  Vojny
Zapomeňte na konvenční války v Afghánistánu a Iráku, ty jsou minulostí. Dnešní války Spojených států se vedou jinak. Nepozorovaně, skrytě. Klasické zbraně nahradily zbraně klimatické a tektonické.


Západ klame o rebélii v Lýbii rovnako, ako klamal o vojne v Gruzínsku !


2011-03-20  (02:34)  |  Vojny
http://www.kp.ru/daily/25644.5/808675/ Proamerické médiá „topia“ Kadáfiho kvôli prerozdeleniu svetových zásob ropy naftovými barónmi ! „Neverte ničomu, čo vám hovoria v TV o Lýbii“ takto sa najčastejšie začínajú listy od ľudí, ktorí v súčasnosti pracujú v tejto krajine a nezberajú sa odtiaľ odísť. Ako to ? V krajine, kde podľa západných médií vládne strašný diktátorský režim, ktorý po tisícoch vraždí ľudí, používa bojové vrtuľníky, letectvom bombarduje obytné štvrte, „čierni žoldnieri“ jazdia džípmi po uliciach a guľometmi kosia všetkých zaradom a Kaddáfimu verné sily, ktorých je samozrejme „menej a menej“ sú pripravené použiť chemické zbrane. A pritom ľudia z Lýbie - napríklad ukrajinskí lekári, ktorých tam v nemocniciach pracuje nemálo – píšu domov, že sa nepoberajú na odchod. Ako je to možné ? Opýtajte sa sami. Vysvetlenie je jednoduché: väčšina takzvaného spravodajstva z Lýbie sú lži a klebety.


American reconstruction


2011-01-15  (16:49)  |  Vojny
Obsahom vyššie uvedeného filmu Americká obnova je o tom, čo v skutočnosti znamená západne obnovovanie krajiny.


3. svetová vojna - konflikt kolosálnych rozmerov


2010-12-19  (15:19)  |  Vojny
Už ste sa zamýšlali nad týmto konfliktom, ktorý sa bohužial neodvratne blíži? Konflikt ktorý predpovedali už mnohí ľudia v minulosti je aktuálne največšou hrozbou pre náš svet.


Další teroristický útok?


2010-10-10  (20:20)  |  Vojny
V poslednych dňoch mi ako iste aj vám neušla informacia o novej hrozbe teroristických útokov o ktorých informovali USA a neskor sa k nim pridala a potvrdila ich aj Australia. Tieto informacie vraj boli ziskané tajnými službami.


Inkvizičný Norimberský proces


2010-08-22  (20:21)  |  Vojny
Verím, že veľa ľudí počulo o Norimbergskom procese, ale pochybujem, že veľa ľudí vie o podrobnostiach. V Norimbergu totiž zločinci súdili svoju obeť, ktorá sa previnila tým, že sa bránila. “Súdna fraška v Norimbergu je oficiálne známa ako "Medzinárodný vojenský tribunál." To meno je ohováraním vojenského povolania. Tribunál nebol vojenským v žiadnom slova zmysle. Vojakmi medzi sudcami boli iba Rusi. Tu v Norimbergu ľudstvo a naša súčasná civilizácia podstúpila tvrdú skúšku s mužmi, ktorých vlastné ruky boli krvavé, ale ktorí sedeli v kreslách sudcov. Jeden zo sudcov prišiel z krajiny ktorá sa dopustila Katyňského masakru, vyprodukovala dôkazy a priviedla niekoľko svedkov, ktorí v Norimbergu prisahali, že Nemci to urobili. “


Varšavské povstání a SNP trochu jinak


2010-04-16  (16:01)  |  Vojny
O Varšavském povstání pojednává mnoho článků, ale věšinou jednostranně, zkresleně a nepravdivě, především o sovětské pomoci povstání. Ještě v roce 2005 napadl dopisovatel ČT prezidenta Ruské federace Vladimira Putina, přítomného na vzpomínkovém shromáždění v bývalém koncentračním táboře Osvětim, slovy: Proč se neomluvil za to, že armáda SSSR nechala utopit Varšavské povstání v krvi. Podobná obvinění chrlili celých 60 let nejen poplatní a věci neznalí žurnalisté, ale i oficiální kruhy. Po roce 2005 se již objevily objektivnější články, ale zlatý klín poznání vrazil do této tematiky až renomovaný ruský historik prof. V.M. Falin, DrSc., v článku Mystéria druhé fronty .


Wikileaks zveřejní další video: Hněv z Farahu


2010-04-12  (14:43)  |  Vojny
Zatímco se Obamova administrativa snaží vypořádat se s videem, na němž američtí vojáci v Bagdádu zabíjejí dva reportéry agentury Reuter´s a několik dalších Iráčanů, webová stránka Wikileaks.org oznámila, že v dohledné době zveřejní další video, které tentokrát bude ukazovat mnohem krvavější americký útok.


Wikileaks video uz je vonku!


2010-04-05  (18:03)  |  Vojny
Slubovane video od wikileaks o tom, ako usa vrazdia civilistov


Ďaľšie z vojen...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Je video live z unikajúcej ropy pravdivé?

Čo sa stane ak hodíme do jazierka kameň? Voda sa zamúti.Na videu z úniku vytekajú milióny litrov ropy, piesku,bahna. Kamera sníma v čistej vode.Žiadny rozptyl kalu a bahna. Ako je to možné.V zábere kamery by nemalo byť nič vidieť.Len mútnu vodu.


Realita dneska ...

Vznik národov a sebazničujúci Slováci

Koncentračné tábory v USA

Zpráva OSN: Do šrotu s dolarem coby rezervní měnou

Túžba po odplate je vrodená každému človeku?

Archív

Ako také ovce

To bolo prvé, čo som si pomyslel, keď som včera videl Fica, Dzurindu, Mikloša a Radičovú v jednom šíku, ako sa hrajú na veľkých Európanov. Neverím vlastným očiam a ušiam, keď týchto ľudí, ktorí už dávno mali byť na politickom dôchodku, vidím a počujem. Fico ešte donedávna mal plné ústa národnoštátnych záujmov, Dzurinda s Miklošom ani nie pred dvomi rokmi odmietli pôžičku Grécku a Iveta Radičová len tri dni dozadu navrhla referendum v prípade zásadných otázok.


Prednáška o peniazoch a peňažnej politike

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Odhalenie kampane Bohatšie Slovensko

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.2898 s