22. August 2019
    
Projekt Montauk - Dolezite.sk

Projekt Montauk


  2009-09-04  (03:31)  |  Technológie
  58% hlasovalo = 2  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
montauk,parapsychologia,philadelphský experiment - Projekt Montauk

Toto je článok od nášho možného člena Ita.Je to zmes z netu a vlastných názorov.Trochu dlhý:d ale prečítať sa ho oplatí.

Začnem možno trochu netradične, ale myslím si že je potrebné hneď na začiatku upozorniť, že na pochopenie tohto článku je nutné čo-to vedieť o Philadelfskom experimente, pretože projekt Montauk na neho priamo nadväzuje. Odporúčam preto najprv prečítať si niečo o projekte Rainbow a potom sa pustiť do Montauku.
Menej zrozumiteľné časti sa pokúsim objasniť laickejšie aby pochopili aj tí menej nadaní na fyziku:o)
Pozn.: Niektoré časti textu budem priamo citovať z iných zdrojov.

Vláda USA dodnes popiera existenciu projektu Montauk. Doposiaľ známe informácie sú však šokujúce, ba až neuveriteľné. Všetko sa to zdá byť ako z nejakého fantastického filmu. O tom, čo sa vlastne stalo v roku 1980 sa len ťažko hovorí. Dokonca oficiálna internetová stránka venujúca sa projektu Montauk bola v USA vládou zakázaná a jej autori sú stíhaní pod podmienkou. (www.montaukproject.com).

Tu je zopár neoficiálnych faktov (ktoré sú síce dokázané, ale vládou nepotvrdené - logicky).

* Celá základňa pod zemou mala viac ako 12 podlaží a pracovalo v nej niekoľko stovák pracovníkov.
* Bezdomovci a deti boli taktiež zapletené do experimentov ovládania mysle a programovania mozgu - len zopár z nich prežilo. Fakty sú neúprosné - počas 70-tych rokov zmizlo z New Yorku vyše 80% všetkých bezdomovcov.
* Bol vytvorený časový tunel, pomocou ktorého bolo možné cestovať kdekoľvek v čase a v priestore
* V projekte bola použitá mimozemská technika, ktorá sa v spolupráci s mimozemskou civilizáciou nakoniec použila pri vytvorení priestorového tunelu na priamy presun na domovskú planétu v súhvezdí Sírius
* Na unesených bezdomovcoch sa sirotách boli skúšané rôzne experimenty naprogramovania mozgu a ich mysle boli preprogramované. Množstvo z nich zomrelo a sú pochovaní priamo v oblasti. Ostatní boli prepustení s vymazanou pamäťou.
* Nikola Tesla, ktorého smrť bola nafingovaná na zmätenie verejnosti, bol vedúci výskumu

Všetci vieme čo bolo hlavným cieľom Philadelfského experimentu ale málokto si všíma aj "vedľajšie produkty" ktoré sa pri tom vyskytli.
Tak na začiatok by bolo dobré zhrnúť nejaké základné objavy ktoré priamo vyplývajú z Philadelfského experimentu:
Existuje možnost otevření stabilního tunelu časoprostorovým kontinuem, kterým lze cestovat nejen v čase, ale i do vzdálených míst stávajícího Vesmíru.
-to je tá nechcená teleportácia ku ktorej došlo medzi Philadefiou a Norfolkom
Neexistuje žádná limitní hranice rychlosti pohybu hmotné či energetické entity v prostoru, takže známý Einsteinův vzorec E=m.c2 ve Vesmíru ztrácí platnost. Temporalnaut (cestovatel v čase) se může pohybovat v podstatě neomezenou rychlostí do vzdálených oblastí Vesmíru v poměrně krátkém čase, který je funkcí energie vložené do vytvoření časoprostorového tunelu. Obdobným způsobem lze vytvořit komunikační síť neomezenou velkými vesmírnými vzdálenostmi.
- o tomto bude ešte reč
Existují určité skupiny (intervaly) vysokofrekvenčního záření, který velmi zásadně ovlivňují funkci lidského mozku, jde o intervaly 400-450 MHz vytvářející v mozku tak zvané "mentální okno".
-okolo lode bolo vytvorené elektromagnetické pole sféradiálneho tvaru ktoré sa pohybovalo kmitavým pohybom.(Na vysvetlenie uvažujte(strašne to zjednoduším): keď niečo vidíme tak vlastne vnímame svetlo ktoré sa od daného predmetu odráža. Čo sa však stane keď sa predmet bude pohybovať rýchlejšie ako svetlo? Že to nie je možné? SPRÁVNE! Pri telese veľkom ako loď to je fakt problém pretože z Einsteinových teórií(E=m.c2) vyplýva, že hmotnosť je priamo úmerná rýchlosti. Takže pri rýchlosti svetla je hmotnosť telesa tak obrovská, že na uvedenie telesa do pohybu je pri takej rýchlosti je potrebné neuveriteľné množstvo energie ktoré nedokážeme ani súčasnou technológiou nahromadiť(podotýkam, že uvažujeme pozemské podmienky. E=m.c2 platí iba v nich). Ale prečo uvažovať týmto smerom? Veď na svete máme niečo čo sa pohybuje rýchlosťou blízkou rýchlosti svetla. A to dokonca samo od seba! A je to všade! BINGO! Elektróny v elektrónovom obale atómu. A na druhej strane možno takúto rýchlosť udeliť aj atómu. Pomocou elektromagnetického poľa, čo bežne bolo možné už aj pred 60-timi rokmi. Uvažujeme ďalej: Nevieme dať rýchlosť svetla lodi, ale vieme ju dať atómu. Keď chceme loď zneviditeľniť nebude nám stačiť obaliť ju do oblaku atómov pohybujúcich sa rýchlosťou svetla?)
Kmitanie je akýsi druh pohybu. Vyjadruje sa vo frekvencii. To by mal každý vedieť zo stredoškolskej fyziky. Frekvenciu vyjadríme v Hertzoch alebo Megahertzoch. Stredoškolským výpočtom(dosť jednoduchým by som povedal. Kto chce tak ho tu môžem potom pridať )sa dá dôjsť k výsledku, že ak na určitej dráhe sa bude atóm pohybovať kmitavým pohybom rýchlosťou svetla tak frekvencia kmitania bude niekde medzi 420-450MHz.
Pole špecifické energie existující uvnitř časoprostorového tunelu silně ovlivňuje vědomí temporalnauta, uvolňuje blokádu genetické paměti a otevírá třetí oko.
-toto fakt neviem ako zrozumiteľne vám to podať...po prečítaní článku budete múdrejší

Po týchto zisteniach sa však vedci nechceli len tak vzdať a preto tieto poznatky nezapadli prachom ale sa postupne rozvinuli do obludných rozmerov v projekte Montauk.

Teraz už rovno k nemu:

Pri teleportácii USS Eldridge sa loď na nejaký čas ocitla na neznámom mieste. Lepšie povedané v neznámej dimenzii. Poruchy psychiky a dezorientovanie námorníkov po návrate spôsobilo nerešpektovanie dvoch fenoménov a to tzv. Zero Time a White Noise.
V dobe experimentu však ešte neboli známe. Ide o akési zámky. Časový a priestorový.(pri teleportácii loď zmenila miesto ale aj čas, pretože sa objavila podľa svedkov až po niekoľkých desiatkach minút odkedy zmizla z miesta experimentu).

V projekte Montauk sa tieto fenomény plne brali na vedomie. Zero time je nulový čas a je to nejaký bod v čase keď predmet vznikol keď bol stvorený. Má ho každý predmet a aj človek. A dá sa zistiť! Čo je zarážajúce je to, že ZT človeka je väčší ako ZT Zeme. Znamená to že človek je starší ako Zem. A teda aj to že bol v určitom čase stvorený. Toto je povedal by som vedecký dôkaz existencie Boha! Alebo niečoho čo nazývame Stvoriteľom. Je to však mimo túto tému tak sa to tu nebudem až tak rozoberať. Pre záujemcov to môžem poslať mailom. Generátor ZT tvorí časový zámok a generátor WN je zas priestorový. Tieto zámky musia byť uzavreté aby sa cestovatelia časopriestorovým tunelom vrátili naspať do času a priestoru odkiaľ vošli do tohto tunelu.

V projekte Montauk išlo o výskum psychického stavu použitých námorníkov. Samozrejme sa to rozvinulo do obludných rozmerov pod záštitou armády.
Zistilo sa, že rovnaký účinok ako kmitajúce pole má aj elektromagnetická vlna s rovnakou frekvenciou. A kde armáda používa vlny? V radaroch predsa!
A v mestečku Montauk bol alokovaný vojenský radar ďalekého dosahu. Pod ním mesto plné ľudí.(vhodnejšie je v tomto prípade "plné pokusných myší"). A tak sa začal výskum modernej psychologickej zbrane použiteľnej v boji.

Trochu citácie:
Záhadný název stěží odmaskujeme, když nahlédneme do turistických průvodců. Tam je totiž Montauk na Long Islandu popisován jako příjemné městečko s krásným výhledem na moře, jako stvořené pro surfování, jízdu na koni, golf, tenis a rybaření. To je jen část pravdy. Skromné městečko má také opuštěnou vojenskou základnu, která byla v 50. a 60. letech součástí raketové obrany. Později byly prosotory jejího areálu zahaleny tajemstvím. Začaly se zde provádět prostřednictvím nejmodernější techniky pokusy s působením na mozková centra a lidské vědomí. Mnozí z lidí experimentální praktiky nepřežili. V rámci projektu Montauk se například provádělo ovlivňování nálad lidí v okolí základny měněním frekvence radaru. Obrovský radarový vysílač v pásmu 425 - 450 megahertzů působil jako frekvenční okno, pomocí kterého bylo možno proniknout do lidského vědomí.

Reflektor radaru byl namířen na dům, ve kterém se nacházely pokusné osoby. Ty byly zasahovány radiovými vlnami s obrovskou intenzitou a rozdílnými frekvencemi. Experimenty se opakovaly a zkoumání se zaměřovalo na proměny různých biologických funkcí. Změny frekvence působily rozdílně, vyvolávaly spánek, smích i pláč, stejně jako zlost a zuřivost.
V průběhu času se zjistilo, že stejných efektů změny nálad lze dosáhnout zářením, které vychází z reflektoru radaru v protisměru. Toto záření mělo výhodu, že u pokusných osob nedocházelo k tělesným újmám.
Počítač, řídící čínnost vysílače, byl naprogramován tak, že frekvence vysílání přeskakovala mezi pěti různými hodnotami. Zjistilo se, že působení na lidskou psychiku je o to silnější, čím rychleji následují jednotlivé frekvence za sebou. Cílem bylo určit, jak na člověka působí různý počet skoků mezi frekvencemi a rozdílné modulace.
Teraz keď sa dokázalo, že radar dokáže meniť ľudské emócie, ďalším cieľom bolo pokúsiť sa kontrolovať ľudské myslenie. Testy pozostávali v zosilnení radarového žiarenia a v zmene rozkmitu radarových vĺn, ktoré boli zmenené tak, aby ovplyvnili biologické funkcie človeka. Týmto krokom mohli vedci presne kontrolovať, čo si osoba myslí a čo chce urobiť. Treba však podotknúť, že takéto množstvo žiarenia bolo pre ľudské telo zničujúce. Mnoho obetí testovania malo spálené vnútorné orgány, najviac poškodené boli pľúca a mozog.
-vysvetlenie je jednoduché: spomente si na mikrovlnku čo vám stojí doma v kuchyni. Aj ona používa na ohrev jedla rádiové vlny z rovnakého frekvenčného pásma ako radar. Pre kutilov čo sa im zablysli oči že pomocou mikrovlnky presvedčia mamu aby ich pustila večer von: vlny z mikrovlnky maju prilis malo energie a dosah je max. nejake 2m:o)
Takže o toto pôvodne išlo! Čo sa píše ďalej?
Toto:
Psychologické zbraně, které mohou donutit nepřátelské vojáky třeba k tomu, aby se okamžitě vzdali, používají záření, které zlomí vůli dotyčného. Oběti se nejprve zvenčí útočícím vlnám brání, ale v určitém okamžiku je záření tak silné, že nemohou klást další odpor. V důsledku námahy, kterou se člověk brání, má údajně docházet i k trombóze mozku. Kromě zlomení vůle se dále do podvědomí dotyčného přenášejí také vzory myšlenek, které mu vsugerují myšlenky, které jsou žádoucí. To lze provádět i pomocí magnetofonových záznamů. Experimenty prokázaly, že na magnetofonové pásky lze zaznamenávat také vzory myšlenek. U psychozbraní se speciální myšlenkové vzory, nahrané na magnetofonových páskách, při přenosu vysílačem velmi rychle opakují. Je-li vysílač takových psychozbraní dostatečně silný, může způsobit dočasné "vymytí" mozků měst, armád, zemí (používá se v době míru nejčastěji u příležitosti celostátních voleb nebo vnitrostátních mocenských zvratů) a na vyšší urovni i celých planet.
Tato psychologická zbraň, působící prostřednictvím radarových paprsků, se často nazývá "PSI zesilovač", tedy zesilovač mimosmyslového vnímání. Existuje ovšem zbraň, ke které se označení "PSI zesilovač" hodí ještě lépe: je to vysílač Montauk se speciálně zkonstruovaným křeslem.
PSI zásah, uskutečňovaný z křesla Montauk, které bylo původně zkonstruováno jako řízení vysílače pro experimenty s časem, probíhá následovně. Vlny, které vycházejí z hlavy osoby, sedící na tomto křesle, ovlivňují oscilátory a jejich signály dále zpracovává počítačový program. Ten řídí generátory, které dokáží vytvořit elektrické, magnetické a gravitační pole. Myšlenky z éteru tak mohou být osobou na křesle Montauk zesíleny a zviditelněny.
Při použití této psychozbraně vytváří osoba, sedící v křesle Montauk, telepatické spojení s další osobou, která se zdržuje na zcela jiném, vzdáleném místě. Takové talepatické kontakty lze vytvořit daleko snadněji, než by člověk předpokládal. V každodenním životě k nim dochází, aniž bychom si toho byli vědomi. Příklady známe všichni.
Vzpomeneme si na nějakého přítele, najednou zazvoní telefon a na druhé straně se ohlásí právě on. Předchozí telepatický kontakt může vzniknout tak, že před telefonátem přítele uvažujeme například o tom, zda je doma, zda bychom jej zavolánim nevyrušili atd. O několik sekund později zazvoní telefon. Když se přítel ohlásí, volaný překvapeně řekne: "To je legrační, právě jsem na tebe myslel."
Obdobně osoba sedící v křesle Montauk vědomě vyvolává telepatické spojení s někým jiným a soustředí se na něj.
K tým magnetofónovým záznamom. Rovnako to funguje s CD a modernou hudbou. Veď kto počúva nejaký hudobný štýl tak sa mu chtiac či nechtiac prispôsobuje. Nemám pravdu? Skúste napr. raperovi tak nenápadne púšťať metalovú hudbu. Po čase sa prestane brániť a nebude si ju všímať. Podvedome ju však vnímať bude aj naďalej až do určitého bodu kým si ju postupne neosvojí. Takto to funguje všade. Ďalší príklad je to ako hudba ovplyvňuje náladu. To iste poznáte všetci. Priznám sa, že som sa takto vyrovnával keď ma nechala priateľka. A musím povedať, že to fungovalo 100-percentne.

Inak ten zvyšok s tým kreslom asi nie je potreba ďalej rozoberať. Všetci vieme že nervová sústava človeka a teda aj mozog pracuje s elektrickými impulzmi. Je to tá istá elektrina ako v zásuvke len menšia. To znamená že sa dá s ňou robiť všetko to ako aj so zásuvkovou. Zosilňovať, tlmiť, akumulovať a všetko ďalšie.

Často krát som čítal na internete ako toto dávali o súvisu s Černobyľom.
Niečo na túto tému:

Zásahom do podvědomí je možno přenášet i špatné a škodlivé sugesce. Dotyčný pak v určitých situacích volí jednání, které škodí jemu samotnému nebo lidem v jeho okolí. Tuto formu působení psychozbraně rovněž využívají.
Nezřídka se vyskytují názory, že psychozbraně byly příčinou havárie atomové elektrárnyv Černobylu. Konkrétními důvody, které vedly ke katastrofě, byly závažné chyby v obsluze a porušení provozních a bezpečnostních pokynů.
Zde je seznam oněch chyb:
- přerušení automatického nouzového vypínání reaktoru
- vypnutí nouzového chladicího systému
- provoz zařízení s vypnutím nouzového chladicího systému
- snížení výkonu pod mezní hodnotu stanovenou pokusným programem
- nedodržení předepsané minimální hodnoty tvorby přebytku
- zastavení rezervních pump v hlavním přívodu chladicího prostředku
- zablokování signalizace nouzového vypínání reaktoru při snížení tlaku a snížení hladiny vody v odlučovači páry
- zablokování nouzového vypínání reaktoru při vypnutí všech turbin
Existuje možnost, jak popsat psychotechniku, která je vlastně přebíráním informací.
Zkušený mág se snaží vnímat osobu, od které chce přebrat informace při astrální projekci. Při ní je tělo ve stavu spánku, zatímco vědomí si může vybrat jiné místo. Část astrálního těla mág oddělí a vyšle k osobě, aby "prosákla" její aurou v blízkosti hlavy. Vyslaná část se nazývá strážce. Pak se zformuje myšlenka, která je tak silná, že na ni zaměřená osoba musí reagovat. Myšlenka má formu otázky a odpověď na ni obsahuje požadovanou informaci. Osoba, od které jsou přebírány informace, má pocit, jako by tato otázka "visela ve vzduchu". Myšlenka na ni ji obtěžuje tak dlouho, až si sama na tuto otázku odpoví vlastní myšlenkou. Vyjádření, které takto strážce přijal, má vlastnost informace. Tato informace je ihned uložena v podvědomí.
Člověk, provádějící zásah, nemusí vůbec nic vědět o odborné oblasti, kterou se zkoumaní lidé zabývají. Při sugerování chybných informací do podvědomí jiných lidí, k jakému údajně došlo v případě personálu jaderné elektrárny Černobyl, byla položena otázka: "Co je největší chybou, jaké by ses mohl v této situaci dopustit?" Odpověď například zněla: "Zablokovat nouzové vypínání reaktoru by teď bylo mou největší chybou." Spolu s otázkou směřuje do podvědomí lidí sugesce, která říká, aby tuto situaci vytvořili. Telepatické spojení se ještě nějakou dobu udržuje, aby lidi ochromilo a zabránilo jim informaci okamžitě odmítnout. Celý tento proces vypadá velmi komplikovaně, v praxi však při troše cviku trvá jen několik sekund. Lidé, kteří jsou něčeho takového schopni, to provádějí většinou nevědomě a vůbec neumějí vysvětlit, proč to dělají.
Protože lidé nepřijímají naočkované informace vědomě, nemohou se proti nim bránit. Většina úkonů v každodenním životě se provádí nevědomě. Podvědomí lidí v týmu obsluhy atomové elektrárny však dostalo povel jednat tak, aby sami sebe zničili a proto sami vytvořili podmínky pro havárii. Tento jev je znám již dlouho, bez elektronických pomůcek (psychozbraní) se však vyskytuje jen zřídka.
S tým vsugerovaním ma určite aj dosť z vás skúsenosť. Len si to neuvedomujete. Skúsime si pospomínať: určite ste niekedy boli v situácii keď ste strašne chceli aby niekto niečo urobil alebo povedal. Tak sústredene ste na to mysleli až to ten dotyčný fakt urobil. Možno si poviete že si teraz vymýšľam ale na gymku som mal jedného spolužiaka narodeného v ten istý deň a ten istý rok. Ja som od neho len o cca 13 hodín starší. Raz sme zistili jednu vec. Bola to taká srandička zo začiatku ale potom to začalo byť zaujímavé. Začalo to tým, že sme si kreslili jednoduché obrázky ako kruh, trojuholník a potom sme prešli na čísla. Pointa bola v tom že jeden napísal alebo nakreslil obrázok alebo číslo a druhý sa snažil zistiť čo to tam má. Samozrejme symbol poznal len ten kto ho kreslil. U mňa a u neho to fungovalo na takmer 100 percent. Takmer vždy som vedel čo tam má nakreslené. Jediné čo som robil bolo že som sa maximálne možne sústredil na neho a stále som mu v duchu kládol otázku čo tam má. Prvé čo sa mi zablyslo bola asi jeho odpoveď myšlienkou. Ja som nahlas zopakoval čo ma v tej chvíli napadlo a v deviatich z desiatich prípadov som mal pravdu. Potom sme to trochu cvičili takže už spolupracoval aj on. Vtedy nevedel ako som zistil čo tam má ale potom sa nám to podarilo robiť aj s troj- a štvorcifernými číslami a to už fakt behal mráz po chrbte. U nikoho iného v triede mi to nefungovalo. Vrchol bol keď som sa raz počas skúšania snažil mu vsugerovať aby zdvihol ruku. Vedel som že sa nič neučil a je vymytý ale čo keď by sa mi to podarilo? No nebudete veriť ale on fakt zdvihol ruku a keď ho vyvolal tak sa hneď akoby prebral a okamžite odmietol a vyhováral sa že to len sa škrabal a nehlásil sa. To mi fakt vtedy prebehol mraz po chrbte.

V roku 1973 nabral tento výskum nový rozmer. Vedci chceli experimentovať s veľkým množstvom ľudí, masívne meniť ich myseľ a monitorovať výsledky. Kroky, ktoré vláda nariadila boli šokujúce. Rozhodla sa namieriť radar voči občanom žijúcim na neďalekom Long Islande, ako aj v New Jersey a Connecticute. Cieľ týchto testov bol jednoznačný - vytvoriť zoznam frekvencií s popismi účinkov, ktorý by im neskôr dovoľoval použiť presne danú frekvenciu na vytvorenie konkrétneho účinku. Vedci zistili, že môžu zvyšovať kriminalitu, podnecovať násilie, ako aj spôsobovať masívnu paniku medzi zvieratami. Dokonca vytvorili program, ktorý znepojazdňuje vozidlá, prepálením všetkých elektrických vodičov. V tomto momente mali vedci v oblasti Montauk v rukách mocný nástroj, o ktorom sa ľuďom doteraz ani nesnívalo. Jednoducho boli na vrchole možností a ostatní boli pre nich len šachovými figúrkami.

Projekt však pokračoval ďalej. Vedci zostrojili ďalší prístroj, ktorý dokázal čítať ľudské myšlienky. Základnou jednotkou celého zariadenia bol superpočítač Cray 1, ktorý posielal dáta do "niečoho", čo nikdy ľudská myseľ nepochopila. Technológia použitá pri vytvorení tohto zariadenia ostáva záhadou. Údajne to "niečo" bolo vláde USA poskytnuté mimozemskou civilizáciou. Ako presne vedcom mimozemšťania túto technológiu odovzdali, nie je známe. Vedcom sa podarilo spojiť čítačku mysle so sériou počítačov, elektrických cievok a s "múdrym radarom", čo viedlo k vytvoreniu stroja, ktorý dovoľoval neviditeľnosť a cestovanie v čase. Toto zariadenie nazvali "Montauk Chair". Prvý krát bol uvedený do činnosti v roku 1974. Prepojený bol s počítačmi Cray1 a IBM 360. Prvým "pokusným králikom" pre tento vynález bol Duncan Cameron. Vedci sa pokúsili odoslať jeho myšlienky na iné miesto na Zemi (konkrétne Southampton). Po približne roku experimentovania (ktoré sprevádzalo množstvo problémov) mali teraz výskumníci k dispozícii ďalší fantastický nástroj, ktorý dokázal zasielať myšlienky z ľudského mozgu pomocou rádiových vĺn. Nanešťastie narazili na nový problém - časové poruchy. Časové nezrovnalosti spôsobovali poruchy prenosu medzi Montaukom a Southamptonom. Aby sa problém odstránil, vedci sa rozhodli kompletne prerobiť zariadenie. Nové zariadenie používalo nové Delta T cievky a bolo tienené pred akýmikoľvek vonkajšími vplyvmi. Po niekoľkých nastavovaniach a dolaďovaniach, nové zariadenie bolo spustené v roku 1976.
Toto bol len jeden aspekt projektu Mountak. Vývoj psychologickej zbrane. Okrem psychiky námornikov však vedcov zaujímalo aj to kde vlastne USS Eldridge bol kým sa stihol objaviť 600 km ďalej. A o akých bytostiach hovorili námorníci?
Vieme že na USS Eldridge došlo v histórii k prvému otvoreniu časopriestorového tunela. Ako presne súvisí Philadelfsky experiment a projekt Montauk?
Odpoveď:
Průběh experimentu monitorovali v kontrolní místnosti v podpalubí dva vědci, bratři Edward a Duncan Cameronovi, kteří byli součástí von Neumannova týmu. Po dobu asi šesti minut od zahájení experimentu probíhalo vše dobře, USS Eldridge byl viditelný jen obrysem. Záhy se však experiment vymkl kontrole a došlo k oslnivě modrobílému záblesku, který (jak dnes víme) provázel otevření časového tunelu na hranici paradimenzí. Oba bratři vyběhli z řídící místnosti a skočili přes palubu Eldridge, oproti očekávání však nedopadli do moře, ale ocitli se na suché zemi v prostoru Montauku, bylo však 12. srpna 1983. Došlo k tomu, že bratři vlastně proskočili vytvořeným časovým tunelem do budoucnosti, vzdálené přesně 40 let. V objektu Montauk, nacházejícím se na Montauk Pointu na východní části poloostrova Long Island nedaleko New Yorku se setkali se stařičkým von Neumannem, který je žádal, aby se vrátili ještě otevřeným časovým tunelem zpět do roku 1943 a dosud probíhající experiment přerušili za každou cenu. Tak se i stalo a bratři Cameronové se po návratu snažili experiment zastavit nejprve tím, že odpojili kabely přivádějící energii k cívkám, ale experiment probíhal dále, protože systém již čerpal energii z prostoru. Bratři proto museli zničit jednotlivé přístroje a skupinová propojení a teprve pak se experiment zastavil. Edward zůstal v roce 1943, ale Duncan dosud neuzavřeným časovým tunelem proskočil zpět do roku 1983 a zůstal v Montauku. Byla to však jeho osobní tragédie, protože z teoreticky dosud neobjasněných důvodů neobyčejně rychle zestárl a zemřel.
Cestovanie v čase

Pri pokusoch so zariadením si výskumníci všimli zaujímavý vedľajší efekt. Niekedy sa stávalo, že to, čo si Duncan myslel, vyslal vysielač už niekoľko hodín vopred. Najprv si mysleli, že je to nejaká chyba, ale ďalší výskum ukázal, že Duncan je vlastne schopný istým spôsobom kontrolovať tok času. V roku 1980 bola preto zkonštruovaná nová anténa Orion Delta T, ktorá umožňovala Duncoanovi presnú kontrolu nad časovým tokom. Mohol otvárať časovú bránu koncentrovaním sa na určitý dátum. S týmito časovými tunelmi však nastali ďalšie problémy. Množstvo bezdomovcov bolo unesených a pripravovaných na vhodenie do tunelu, aby po svojom návrate podali komplentú správu o tom, čo videli na druhej strane tunela. Väčšina z nich sa však nevrátila. V ďalšom pokuse bolo viac než 8000 ľudí poslaných 300 rokov do minulosti - presný dôvod tohto kroku nevieme.

Cestovanie vesmírom

Teraz, keď vedci mali v rukách mocný nástroj, sa začali výskumníci zaoberať vytvorením portálu medzi Marsom a Zemou. Vieme, že obsahom výskumu bola aj tajná dohoda medzi USA a Sovietskym zväzom ohľadom spoločnej cesty na Mesiac a na Mars. Ďalej vieme, že bolo na Zem donesených hneď niekoľho artefaktov z povrchu Marsu. Ich vek sa odhaduje na 125 000 rokov. Nanešťastie všetky ďalšie materiály ohľadom tohto výskumu boli zničená.

Koniec projektu Montauk


Projekt Montauk konečne skončil 12. augusta 1983. Tohto dňa bolo vedcom nariadené otvoriť portál 40 rokov do minulosti, aby ovplyvnili a zachránili Projekt Rainbow. Počas doby, ako bol tunel otvorený sa niekoľko pracovníkov rozhodlo ukončiť všetky zverstvá a celé smerovanie projektu Montauk. Počas otvorenia tunelu zničili hlavnú riadiacu jednotku. Týmto činom však spôsobili poruchu systému a z tunela sa do komplexu dostalo neznáme stvorenie. Opisovali ho ako vysoké monštrum s dlhými vlasmi. Po odpojení prístrojov od elektrického napätia sa však stvorenie vytratilo.

O rok neskôr, v roku 1984 jednotka "zelených baretov" vstúpila do základne s príkazmi zabiť všetko, čo sa hýbe. Predstavte si komando ako prechádza výskumné centrum a strieľa po všetkom čo má biely plášť. Vláda sa týmto krokom snažila zatajiť celý experiment, no neúspešne. Dnes už vieme, že sú zachované aj písomné, foto a video materiály z čias tohto projektu. Vyčistili základňu od všetkého živého a odviezli všetko vybavenie na neznáme miesto. Po tomto úkone boli všetky podzemné priestory základne zaliate betónom. Následne boli brány základne Montauk AFB zatvorené po druhý krát a tentorkát už navždy. Celá oblasť bola verejnosti sprístupnená 18. septembra 2002 ako Camp Hero State Park. Radarová veža bola zapísaná do národného registra historických miest.
Na záver by som este spomenul že prvotné pokusy s účinkami radiových vĺn na ľudský mozog boli robené na 12-16 ročných deťoch pretože detské myslenie je ľahko ovplyvniteľné. Dokopy zmizlo podľa viacerých zdrojov asi 250 000 detí. Hovorí sa že boli naprogramované a nikto nevie kde ich poslali. Je jedna teória ale na nej je asi toho viac vymysleného ako pravdivého, ale na druhej strane až priliš sa dopĺňa s projektom Montauk tak ktovie. To je však už iný príbeh...
Je na vás ako vezmete tento článok. Ako ďalší blud alebo fantazmagóriu vypustenú do sveta milovníkmi sprisahaní alebo len ako dobrý námet na celovečerný sci-fi film. To už nechávam na vás. Ja len dúfam že tých pár uplynulých minút nebudete považovať za premrhaných:o)

zdroj: www.strach.wgz.czShare/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!

Sheldon   |   ip:81.89.53.   |   2009-09-07  (16:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Velmi dobry clanok, pekne zhrnute, chcelo by to viac takychto clankov...


spravne   |   ip:78.98.151   |   2009-09-07  (17:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Presne tak toto su skutocne clanky nie (len) politicke tipy :D


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-09-07  (17:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chování třeba vraždících mladých lidí ve školách či sebevraždy vojáků na vojenských základnách a tak dále... jistě, může to být součást experimentů. Je toho k nalezení hodně. Stačí jiskřička, aby zažehla velký oheň a tím usnadnila cestu ke konečnému cíli


einstein   |   ip:78.99.207   |   2009-09-07  (17:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  co chcel autor povedat?.asi to ze pokusy z ovladanim mysle urcite pokracuju.a aj pokracuju.urcite to aplikovali aj a panovi dzurindovi..ale prosim vas urychlit atomy okolo lode na rychlost svetla?.(hmm).dnes na urychlenie atomov asi 200.000 kusov atomov sa pouziva urychlovac CERN.ma obvod 27 km.spotrebuje energiu ako jaslovske bohunice na plny vykon.a to este musia tie atomy kruzit v protismere lebo dosiahnu len polovicnu rychlost svetla.takze az vtedy ak sa zrazia maju pri zrazke rychlost svetla. atd.


Markus   |   ip:91.127.22   |   2009-09-07  (18:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Velmi zaujimavy clanok...Nikto nemoze povedat co sa da a co sa neda...sme na zaciatku, treba mat otvorenu mysel a nezavrhovat nieco, co na prvy pohlad vyzera ako sci-fi...aaa k prispevku ´´EINSTEINA´´ : bez urazky ale si dost obmedzeny vo svojom rozmyšlaní... :-)


Sheldon   |   ip:81.89.53.   |   2009-09-07  (20:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nerad by som zabrdal do nejakych konspiracii, ale to co je prezentovane aktualne na verejnosti (Cern atd.) je podla mna daleko za tym co v skutocnosti veda dokaze v dnesnych casoch a nechcu aby to vedela verejnost


Lord X   |   ip:91.127.46   |   2009-09-07  (20:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  einstein - protony v LHC nemaju len polovicnu rychlost svetla, ale 99.9999991% rychlosti svetla (vzhladom na Zem). Ale relativisticke skladanie rychlosti je ine, takze aj protony iduce oproti sebe maju vzhladom na seba rychlost mensiu ako c. Ale maju dvojnasobnu energiu.

k clanku - je dost mozne ze amici skryvaju pokrocile technologie, ved bez vetra sa ani listok nepohne... ale to co je v clanku je uz miestami prilis sci-fi...


Toor   |   ip:78.141.81   |   2009-09-07  (21:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Premrhany cas, toto citat.


Felix   |   ip:85.216.17   |   2009-09-07  (21:40)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  zajimava scifi poviedka, niektore veci sa mozu zakladat na pravde, ale ako celok to pokrivkava

- cas nie je
- fyziku ako ju pozname dnes hodit do kosa
- Einstein je oproti Teslovi pologramotna opica ;)


A_P   |   ip:92.245.8.   |   2009-09-08  (00:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Súhlasím so všetkými troma bodmi,ktoré si uviedol Felix.
A mrzí ma,že honba za pravdou je brzdená práve takými,ktorí
sa pri jej hľadaní obmedzujú len na svoju skúsenosť,
mediálne 'fakty' a objem svojho predného mozgu.


Palino   |   ip:15.203.16   |   2009-09-08  (08:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sice som to raz uz poslal ako samostatny clanok, ale neda mi to nepripojit aj sem. tyka sa to moznosti fyziky a co dokaze, celkoveho fungovania sveta a nasledkov na psychologicky vyvoj cloveka. menovite su tam uvedeni vedci a vyskumy, ktore objavili nove technologie a poznatky. okrem ineho volna energia, antigravitacia, "neznicitelne" materialy, vznik vesmiru, ... 3 knihy.

http://tinyurl.com/6xwawt

je to dlhe a je to po anglicky. kto chce si to precita, kto nie, nechajte tak. nemusite reagovat osocovanim ;)


iji   |   ip:87.244.23   |   2009-09-08  (12:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ked mohol vzniknut vesmir "z nicoho" tak taketo "banalitky" su" malickost".
Nemyslite?


blasphemer   |   ip:84.47.6.3   |   2009-09-08  (13:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  iji - ak narazas na teoriu velkeho tresku, tak ta netvrdi ze vesmir vznikol z nicoho. Nevieme z coho vznikol...


nigga   |   ip:91.127.15   |   2009-09-08  (15:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  autor sa asi inšpiroval Red Alertom :) nič v zlom ale má to črty "vesmírnych ľudí"


NSA SK   |   ip:77.93.216   |   2009-09-09  (21:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  STE PSI


Steve   |   ip:95.102.19   |   2009-09-09  (21:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ha Ha Ha.Tak to su nezmysly toto.Ire   |   ip:92.245.8.   |   2009-09-11  (01:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ako som zistil linky nefunguju ..cez-okno.net..sekcia nwo ...rozhovor s pani rauni kilde ..


Steve   |   ip:95.102.19   |   2009-09-11  (11:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ire

Teslov životopis poznám. Poznám jeho vynálezy. Poznám aj rôzne teórie ale taký zlepenec všetkých som ešte nečítal. Bravó. Vlastne som to celé ani nedočítal. Treba aj vlastný rozum používať.Ire   |   ip:92.245.8.   |   2009-09-12  (13:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jasne jasne ty mas urcite viac skusenosti poznatkov a vedomosti ako pani rauni kilde ..a ona je len stara baba co sa nudi a nema co robit


Palino   |   ip:15.203.16   |   2009-09-13  (05:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve, ty nie si ten Stevo, co povazuje oficialnu verziu 9/11 za pravdivu?


MATOzNR   |   ip:88.80.230   |   2009-09-13  (12:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jedno je neveriť oficialnej verzii 9/11 a druhé je neveriť hentej hatlapatlanine...už len to o tej fingovanej teslovej smrti...omg:-D:-D...tak dobre dajme tomu ze smrt bola nafingovana,projekt sa odohraval ako som vyzrozumel v 70tych rokoch 20 storočia....tesla sa narodil cca 1850...čiže 120 ročný ujo robil vedúceho toho projektu?...už aj keby to bolo v 1940 či kedy bol ten filadelfsky experiment tak by mal 90 rokov...neviem,mne sa to zdá ako riadne ujeté celý ten príbeh,som ochotný uvažovať nad rôznymi teóriami ale toto je crazy aj na mna...


Ire   |   ip:92.245.8.   |   2009-09-13  (14:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mato urcite mi nebudes verit ale presne nad tym istym som uvazoval aj ja ze ako mohol byt tesla veduci vyskumu (1856-1943)ale to pre mna este neznamena ze to musi byt cele uplny vymysel ..


a_p   |   ip:92.245.8.   |   2009-09-13  (14:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vedúcim rainbow a montauk projektov bol údajne Dr. John Von Neumann.
Tesla je ale 'otcom' celého programu.


joee   |   ip:217.118.1   |   2009-09-13  (16:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   uvaž prečo je to tak..dobrý članok a ten Philadelfský experiment hmm!!!!..telepatia..teleportovanie..


slovensky kral   |   ip:86.162.22   |   2009-09-13  (17:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  blbost, a este raz blbost. ale dobry clanok....


Ire   |   ip:92.245.8.   |   2009-09-13  (23:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  verite ze vsetko je len energia ??? verite ze sa da prist do kontaktu s mrtvymi ? ja som este ziaden taky nemal ale tomu verim lebo vela strasne vela ludi uz malo ...ako je to mozne ??????????????????????????????????? schizofrenia jasne ..ci nejaka ina choroba ? ci ako ? su ovela vacsie sily a energie ako clovek vo svojej telesnej schranke a vesmir je vravi sa ze nekonecny tak uvazujte ...


Dr.House   |   ip:213.151.2   |   2009-09-14  (01:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dpc.......to USA je fakt odporne....toto robit?bleee mali by im rusi a cinania natrhnut rit a vymazat USA z mapy....ved oni od vzniku USA iba robia vojny a zlo


Ire   |   ip:92.245.8.   |   2009-09-14  (13:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dalsi rozhovor s pani rauni kilde (je to vlastne skoro to iste co uz som nalepil vyssie ale je tu aj nieco nove)
http://www.cez-okno.net/clanok/pozri/rauni-kilde-interview-pro-dokumentarni-porad-bases-cz-titulky


AA   |   ip:195.168.5   |   2009-09-17  (09:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Heh clanok je pomerne dost scifi aj podla mna. Dake tie experimenty tam boli, su aj budu, avsak kontakt s mimozemskou civilizaciou? ktora dava do daru dake zariadenia? xD to ma dostalo asi najviac...

Kazdopadne sa to citalo dobre, ale uverit tomu odmietamTono   |   ip:95.170.23   |   2009-09-24  (15:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Autor článku je iste fanúšikom STAR GATE,alebo dokonca STAR TREK.


a_p   |   ip:92.52.4.1   |   2009-09-26  (23:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tono,chod radsej pred telku pozerat somariny alebo si co to nastuduj aby si neplacal.pre ludi z praveku bolo aj koleso scifi. patris presne medzi tych,medzi ktorych ta chcu..si sa zaradil a si psokojny so svojim statusom..az ked nieco bude na jojke v spravach tak tomu budes schopny uverit..maj še


sharpiq   |   ip:207.47.45   |   2009-09-28  (01:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A teraz tu o Cervenej ciapocke ... taku znosku kecov som uz davno necital ... Nevravim ze to co je nam zname teraz je konecne, ale co je vela to je moc ...

Co sa tyka ovplyvnovania myslienok - kto trosku studuje neuronove siete a ludske chovanie vie, ze takymto sposobom sa myslienky ovladat nedaju - kazdy clovek ma uplne jedinecnu siet spojeni ktora reprezentuje jeho vnimanie sveta. Z toho dovodu nie je mozne ovplyvnovat "jemne" odtiene myslienok (strach, zloba, atd.) akurat je mozne vyvolavat stresove stavy (napr. posobenim nizkofrekvencnych vln).

Predstava, ze na vas niekto namieri mikrovlnny vysielac s joystickom a vy sa zmenite na babku je prinajmensom usmevna.
sharpiq   |   ip:207.47.45   |   2009-09-28  (01:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Este doplnim - ako vrchol kontroly myslienok si viem predstavit "vymazanie" konfiguracie spojov vo vasom mozgu medzi neuronmi(napr. vysokoenergetickym magnetom pripadne ziarenim s vysokou intenzitou) avsak je otazne, naco by niekomu bol clovek ktory je absolutne nepouzitelny (na urovni plodu) kedze by nevyhnutne zahynul hladom.


a_p   |   ip:92.52.4.1   |   2009-09-29  (00:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sharpiq...Z toho dovodu nie je mozne ovplyvnovat "jemne" odtiene myslienok (strach, zloba, atd.) ..

supermoderne vynalezy to nezvladnu, ale obycajna tabletka ci droga to dokaze, ze?


typek   |   ip:92.52.4.1   |   2009-09-29  (00:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  myslel som si ze skor ludia neveria tomu cestovaniu v case and stuff,ale niekto neveri ani na masinky pre kontrolu myslenia davno patentovane..
Dopamin1985   |   ip:195.91.79   |   2009-10-25  (13:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Poďme na to logicky nič nie je nemožne pokial mame neake zanalosti tak vieme niečo urobiť alebo dokazať na zaklade toho čo vieme.A vieme aky je človek a vieme že disponuje iba svojim egom na zaklade ktoreho rozmyšla.Keby ste maly moc a prostriedky ktorymi by ste mohly manipulovať z ludmi nepoužily by ste ich?Hoci aky članok čo tu je nemožem s určitosťou vylučiť že je to blbosť iba mi otvara oči anuti ma sa nad vecami zamyšlať vlastne my rozvijaju predstavivosť možno budem trocha paranoidny ale nie je to nič zle znamena to že moja mysel disponuje stakymito možnosťami nič viac a o nič ine na tejto stranke nejde.


Martin   |   ip:62.197.21   |   2011-07-17  (09:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Autor clanku dobre vystihol ten koniec: Je na vás ako vezmete tento článok. Ako ďalší blud alebo fantazmagóriu vypustenú do sveta milovníkmi sprisahaní alebo len ako dobrý námet na celovečerný sci-fi film.

S pokusmi v Zeneve su vedci este len na zaciatku no v USA dokazali nemozne ovela skor a nepotrebovali k pokusom ani ziadne urychlovace castic :) dohnat atomy na rychlost svetla a este k tomu okolo lode? Fyzici v Cerne su pokial viem na hodnote 99,99991 % rychlosti svetla za pomoci najvacsieho hadronoveho urychlovaca s priemerom 27 km hlboko pod zemou. No projekt Montauk to hravo zvlada v 80. rokoch. Zvlastne....

Teslov zivotopis poznam, poznam jeho vynalezy a velke plany do buducna. Poznam dokonca jeho pady a sklamania v zivote ked jeho velky triumf nakoniec vyhral pan Marconi s jeho radiovym telegrafom, ktory si dal bohuzial patentovat a tak vyhral Nobelovu cenu. Az po Teslovej smrti zisitli ze Marconiho telegraf vyuzival skoro vsetky Teslove patenty a cena mu bola odobrata. V mojej knihe zabera Tesla na 5 stran a to uz je co povedat. Pan Tesla bol hlavne vynalezca a konstrukter, nie teoreticky fyzik. Dokonca ked Einstein vydal svoju specialnu teoriu relativity Tesla ju odmietal a do konca zivota ju neprijal a Einsteina povazoval len za dalsieho teoretickeho blazna. Ujo tesla narodeny v roku 1856 ...hm 120 rocny dedko robil veduceho vyskumu :D A este zvlastne ze Tesla zasvetil svoj zivot len elektrine no tu robil pokusy na subatomarnej urovni - cize v obore v ktorom vobec nebol doma. Stephen Hawking a spol. - jedni z najuznavanejsich teoretickych fyzikov na svete riesia stale tieto otazky ohladom cestovania v case a inych veci ako su cierne diery tomu doteraz nevedia prist na klb no Tesla (vynalezca, konstrukter, ktory zasvetil cely svoj zivot len pre elektrinu) a spol na to prisli :) Cestovanie casom, smycky, teleportovanie? Chudak pan Tesla, ten by sa teda obracal v hrobe keby vedel co si na neho ludia pripravili.

Suhvezdie Sirius? No teda to pocujem prvy krat a asi preto lebo take suhvezdie vobec neexistuje :) ked uz taky clanok niekto pise mal by si davat pozor co tam napise pretoze toto su take dolezite detaily ze to len utvrdzuje ludi v to ze to je vymyslene.

Vybehlo odtial stvorenie s dlhymi vlasmi? ale prosim vas :)

Vravia tam ze je nespocet dokazov, nahravok, videi, spisov. No kde su? Kde? Kde su tie dokazy?

Jednoducho tomu odmietam uverit :) moc velke sci-fi na mna. Ako tam niekto poznamenal autor clanku je velky fanusik Star treku. Treba ale pouzivat vlastny rozum a hlavne neverit vsetkemu co je na internete. Presne ako ovecky, ktore tak krestanstvo rado pouziva. Myslim ze vymyvanie mozgov plati aj tu.

Myslim ze vlada USA robila a aj robi rozne svinstva ci na ludoch alebo zvieratach a myslim ze s ovladanim mysle by mohla mat nieco spolocne. No ako uz iste viete ludia su vselijaki a ak teraz do sveta vypustite nejaku spravu, ktora prejde tuctom ludi, vedzte ze kym sa dostane na druhy breh Atlantiku bude tato vasa sprava tak skomolena a prevratena, ze sa nebude vobec podobat na tu vasu povodnu. To iste plati o roznych spekulaciah, mysteriach, konspiraciach atd...ludia odjakziva kladli vsade viac nez stipku nadprirodzenosti. Philadelphia, Rainbow, Montauk, technologia HAARP a ovladanie mysle...hmm. Philadelphia mala za nasledky zmiznutia lodi v trojuholniku... Jediny "dokaz" o experimente Philadelphia su listy Carla Allena (preukazatelne psychicky naruseneho cloveka btw) ktore posielal spisovatelovi Morrisovi K. Jessupovi. Az vdaka tymto listom vznikla legenda o experimente Philadelphia a nabrala na popularite vdaka svojmu "sci-fi" obsahu medzi prostym ludom. Svetlo sveta samozrejme v dohladnej dobe vo vidine slusneho predaja uzreli knihy plne nikdy nepreukazanych ani nikym nepodlozenych "faktov" tvariace sa ako faktografia. Pre experiment Philadelphia, inymi slovami, existuje menej dokazov ako pre existenciu Boha. Vlastne este lepsie povedane, ZIADNY. To iste si myslim o projekte Montauk, ktory uzko suvysel s Philadelfiou a projektom Rainbow. Naozaj vam nerozumiem ako mozete verit niecomu takemu....


Martin   |   ip:62.197.21   |   2011-07-17  (09:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Netvrdim ze projekty neexistovali. Len si myslim, ze projekty dostali vdaka mediam a sikovnej globalizacii uplne iny nadych zapachajuci klamstvom a nicim inym len klamstvom. Ale co tam po tom ze? hlavne ze knizky su uspesne a predalo sa ich po miliony :) ved hlavne ze su peniazky, nie? :) Keby aspon boli dokazy, no nic okrem hlupych fotiek nejakeho radaroveho taniera neexistuje. Ako tomu potom mozete verit? "Seeing is believing" - "Vidiet znamena verit", nie? Clanku sa dalo tolko toho vytknut a vyvratit a mohol by som pokracovat. Ja si myslim ze by ste mali trosku iny nazor keby ste si z doveryhodnejsich zdrojov nieco o tom projekte precitali alebo sa na to pozreli z trosku ineho hladiska a to z odvetia fyziky a celkovo historie fyziky a tym mam na mysli chronologicku postupnost vyvoja fyziky "mankind knowledge". taketo pofiderne clanky, ktore su umiestnene na dolezite.sk alebo mysteria.sk sa niekedy neoplatia citat. Je tam aj vela mudreho a poucneho no na druhej strane aj vela zavadzajuceho. Netvrdim ze vsetky clanky, no vacsina ano. A ak si vsimnete dost casto neuvadzaju zdroj a ak ho aj uvadzaju tak sa odvolavaju na takych istych ako su oni. Cize je to jeden velky kruh siriaci dookola to iste a sem-tam si niekto prida do toho nieco nove a obohati clanok o dalsi vymysel - nepodlozene, nedokazane, ziadne fakty, ziadne fotky, spisy, videa NIC proste.

Jedine co ma tam zaujalo a myslim ze to skutocne skusali su tie zmeny nalady a "MOZNO" aj citanie myslienok. Toto jedine ma v clanku zaujalo a myslim si ze na tom nieco predsa len bude.

"Iste je len to, ze si nemozeme byt nicim isty." Albert Einstein


Meresejev   |   ip:78.98.194   |   2011-07-22  (00:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ani nemusi byt natoceny film. Presne podla projektu Montauk bola vytvorena pc hra Half-life.. ak by mal niekto chut preskumat podzemie pod Long Island..
Dobry clanok,
Dakujem.


MARK . caxiqysa28   |   ip:41.206.11   |   2015-10-19  (00:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2% ÚVER PONUKA NA MARK WILLIAM PÔŽIČKA firma. E-mail: mw.org.net@hotmail.com
Ste v núdzi úveru, alebo ste boli zase dole od vašej banky predtým, to je príležitosť, ktorú hľadáte. Ponúkame všetky druhy úveru, ako je podnikateľský úver, auto úver, úver spoločnosti, rizikový kapitál, úver na bývanie, študentské pôžičky alebo akýkoľvek úver podľa svojho výberu na 2% úrokovou sadzbou. Záujemcovia by sa mali obrátiť na nás: mw.org.net@hotmail.com s nasledujúcimi údajmi:

meno ______
priezvisko _______
krajiny _________
Mesto: ____________
PSČ: ________
sex __________
Dátum narodenia:___
Telefón: _______
Rodinný stav:__
zamestnania ______
Množstvo požadovaného úveru _____
Účel pôžičky _
Doba trvania úveru ___
Mesačný príjem __
Môžete požiadať o pôžičku pred (áno alebo nie)

Všetky odpovede na: mw.org.net@hotmail.com pre ďalšie podrobnosti.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID


 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID2013-05-28  (09:14)  |  Technológie
Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.

VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV


 - VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV2013-05-28  (09:13)  |  Technológie
Jak tak místní, státní a federální vláda hledá způsoby, jak zavést legislativu k omezení vlastnictví, převozů a prodeje poloautomatických zbraní a jejich doplňků, příznivci druhého ústavního dodatku přichází s novými inovativními způsoby jak ošálit systém nenažraně lačnící po zničení vaší schopnosti bránit sebe a svou rodinu.


Pozor na brýle Google


2013-05-17  (12:02)  |  Technológie
Koncem tohoto roku prodělá naše společnost nejpodivnější formu společenské změny – a bude to znamenat hodně sporů a konfliktů. Příčina? Brýle Google.


Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš


2013-05-16  (09:44)  |  Technológie
Kdokoliv užívajíc Skype svolil, aby tato společnost četla vše, co píše. Společnost The H v Německu od heise Security teď objevila, že tato pobočka Microsoftu tohoto privilegia v praxi využívá. Krátce pod odeslání HTTPS URL přes službu instant messaging se těmto URL dostane neoznámené návštěvy z ústředí Microsoftu v Redmontonu.


Kriticky o okuliaroch google glass


2013-05-15  (19:42)  |  Technológie
Nejsem sám, komu dochází dalekosáhlé následky rozšíření šmírovacích systémů na rozpoznání obličejů a jejich okamžité porovnání s databázemi na všechny kolemjdoucí. Mark Hurst, zakladatel analytické společnosti Creative Good, o tom sepsal článek "The Google Glass feature no one is talking about, který jsem si tímto dovolil přeložit a zpřístupnit českému a slovenskému publiku.


Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou


2013-05-07  (09:17)  |  Technológie
Rebecca Morelle viděla první test této zbraně z 3D-tiskárny v Austinu v Texasu. První zbraň zhotovená technologií 3D tisku už v US úspěšně střílela. Ta kontroverzní skupina Defense Distributed, která vytváří takovéto on-line stahovatelné výrobní plány, už takto střelnou zbraň vyrobila.


10 MODERNÍCH METOD OVLÁDÁNÍ MYSLI


2013-05-03  (09:05)  |  Technológie
Čím více se zabýváte ovládáním mysli, tím více si musíte myslet, že existuje nějaký koordinovaný plán, který je realizován již velmi dlouho a jehož cílem je učinit z lidí nemyslící stroje. Po celou dobu, co jisté skupiny usilují o ovládnutí mas, snaží se o ovládnutí mysli jedinci, kteří zkoumají lidské chování v zájmu toho, aby podřídili celé masy vůli úzké „elity“.


VIDEO: PODPRAHOVÉ SIGNÁLY V REKLAMĚ, ANIMOVANÝCH FILMECH A HUDBĚ


2013-04-25  (09:20)  |  Technológie
Problémem mnoha lidí je to, že jsou pod vlivem masové hypnózy a vůbec si to neuvědomují. Naše smysly jsou bombardovány obrovským množstvím informací a dezinformací. Jen malá část z nich se dostane do našeho vědomí. Podvědomí je však absorbuje všechny.


VORTEXOVÁ ELEKTRÁRNA JAKO ALTERNATIVNÍ ZDROJ ENERGIE


2013-04-23  (10:05)  |  Technológie
Zkušební prototyp této elektrárny zkonstruovala společnost Sumatel v Savojsku. Věž vysoká 300 m by dala výkon 242 MW pro teplotní gradient 30 stupňů. Francouzský letecký inženýr Edgard Nazare pracoval v 60. letech v Alžíru, kde pozoroval větrné víry na Sahaře. Výsledkem jeho přemýšlení byl francouzský patent N° 1439849/P.V. 983953 podaný 3. srpna 1964 v Paříži (Générateur de cyclones artificiels). Na základě jeho návrhu podala 31. března 1982 skupina dalších vědců a inženýrů průmyslový patent N° 8205544/2524530 (Procédé pour la construction de tours de centrales aérothermiques). První zkušební prototyp této elektrárny najdete na fotografii v anotaci. Zkonstruovala jej společnost Sumatel v roce 1997, a to v Savojsku.


Čo je Bitcoin? (titulky) a ako ich "zadarmo" získať


2013-04-15  (12:41)  |  Technológie
Titulky nastav v pravo dole funkciou CC. Mining v poole Keďže príjem zo solo miningu je naprevidelný a ťažko predvídateľný, začali sa mineri združovať do skupín, tzv. mining poolov. Ak jeden zo skupiny nájde validný blok, rozdelí sa odmena medzi všetkých spravodlivým dielom podľa množstva odvedenej práce.


STANOU SE VÝPRAVY K HVĚZDÁM SKUTEČNOSTÍ?


2013-04-03  (09:19)  |  Technológie
Dá se doletět do neslunečních planetárních soustav rychleji rychlosti světa? Ano, říká Harold White. Se svým týmem v NASA vyvíjí supersvětelný (superluminal) motor pro cesty ke hvězdám. Do soustavy Alfa Centauri 4 světelné roky od Slunce doletí taková loď za pouhé dva týdny. Dá se doletět do neslunečních planetárních soustav rychleji rychlosti světa? Ano, říká Harold White. Se svým týmem v NASA vyvíjí supersvětelný (superluminal) motor pro cesty ke hvězdám. Do soustavy Alfa Centauri 4 světelné roky od Slunce doletí taková loď za pouhé dva týdny.


Bashar - Jak funguje teleportace


2013-03-25  (23:15)  |  Technológie
převzato od uživatele: LIGHTENINGIAM1111 channeling: Darryl Anka www.bashar.org


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?


2013-03-17  (10:46)  |  Technológie
Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Rub a líc internetu rozhovor s hackerem Varovné signály a vše neznámé o internetu


2013-03-15  (20:21)  |  Technológie
Video.


SÍLA MYŠLENKY (z cyklu Pološero, ČT)


2013-03-12  (09:42)  |  Technológie
Objevujeme, co už od pradávna víme...Jaké možnosti a jakou sílu má vlastně lidská myšlenka? Existují věci a jevy, které se zdají být za hranicí reality. A my na to znovu přicházíme. (Česká televize 2012, režie Pavel Dražan)


Zpřístupnění převratných technologií zdarma celému světu!


2013-03-10  (10:39)  |  Technológie
21. září 2012 bude v nadaci Keshe uveřejněna první fáze její kosmické technologie a gravitačních a magnetických systémů, které vyvinula, pro všechny vědce na celém světě zároveň, pro výrobu a kopírování. Od toho okamžiku přestanou mít mezinárodní hranice jakýkoliv skutečný význam. To proto, že jakmile bude postaven první létající systém a uveden do provozu pro veřejnost, doba cesty například z Teheránu do New Yorku potrvá maximálně 10 minut.


MIT OBJEVILA UMÍSTĚNÍ PAMĚTI: JEDNOTLIVÉ NEURONY


2013-03-08  (08:52)  |  Technológie
Výzkumníci MIT ukázali vůbec poprvé, že paměť je skladována v určitých specifických mozkových buňkách. Nabuzením určitých svazků neuronů byli výzkumníci schopni subjekt donutit, aby si vybavil určité vzpomínky. Odstraněním těchto neuronů by subjekt tyto vzpomínky ztratil.


V USA SE PODAŘILO VYTVOŘIT NESMRTELNOU BUŇKU


2013-02-25  (09:21)  |  Technológie
Americkým vědcům se podařilo vyvinout buňku, která zůstane živá i po smrti. Je to sice paradoxní, ale mrtvá buňka je neuvěřitelně životaschopná. Vydrží například mnohem vyšší tlak a vyšší teplotu než buňka obyčejná.


Pentagon (TERORISTICKÝ ÚTOK 9/11)


2013-02-24  (12:07)  |  Technológie
Podle svého názvu (z anglického výrazu pro pětiúhelník) je to mohutná čtyřpatrová stavba ve tvaru pěti soustředných pravidelných pětiúhelníkových okruhů (rings, značených A až E, s délkou strany přes 200 m), protnuté na každé straně třemi spojnicemi. Uprostřed celé struktury se nachází zahrada s několika stromy. Jeho stavba začala 11. září 1941. Na přelomu století prošel významnější renovací, některé strany byly ztvrzeny ocelí. 11. září 2001 (přesně 60 let po začátku stavby) se stal cílem teroristického útoku. Byl na něj naveden unesený Boeing 757 z letu 77.


Bioprinting - nová technologie pro výrobu umělého masa


2013-02-19  (09:00)  |  Technológie
Po zavedení tohoto způsobu získávání masa a kůže by tak poklesl celkový rozsah zabírané plochy země o neuvěřitelných 99%, spotřeba vody by klesla o 96%, elektrické energie o 45 % a ubylo by také celých 18% z celkového objemu emisí CO2 - pro zvířata by pak samozřejmě tato změna znamenala konec utrpení ve velkochovech a na jatkách.


Výrobca sa naozaj pokusil odstaviť môj výrobok, viac krát - Nervy mám


2013-02-07  (11:49)  |  Technológie
Písalo sa to tu viac krát že výrobcovia dávajú do výrobkov "kazítka" ktoré majú za úlohu po určitej dobre pokaziť výrobok aby ste si kúpili druhý. Aj to že sa dali nájsť tak to zase začali reišiť softwarovo aby sa kazítko nedalo nájsť. Veril som tomu už predtým ale teraz keď som si skúsil na vlastnej koži a takmer ma dobehli tak mám chuť vražiť už je to osobné.


Asteroid nás mine, nebezpečí přetrvá


2013-02-04  (09:52)  |  Technológie
Ti z nás, kteří čekali a nedočkali se v prosinci konce světa, mají další důvod k obavám. 15. února proletí kolem Země pětačtyřicetimetrový asteroid DA14. Maximální sblížení bude činit 28 tisíc kilometrů. Od 90. let ještě tak blízko Země neprolétalo žádné nebeské těleso takových rozměrů.


Zapomeňte na zedníky, vytiskněte si vlastní dům


2013-01-30  (09:09)  |  Technológie
Převratná technologie 3D tisku pokročila k další metě. Vydaří-li se experimenty, zcela to změní architekturu i budoucnost stavebnictví.


Tažný paprsek z Hvězdných válek a Star Treku existuje


2013-01-25  (09:00)  |  Technológie
Brněnským vědcům se podařilo jako prvním na světě potvrdit, že tažný paprsek známý například ze sci-fi filmů Hvězdné války či Star Trek funguje. Svůj objev zveřejnili v prestižním časopise Nature Photonics.


Hacker z argentiny zveřejnil mapu nezabezpečených domácích kamer


2013-01-23  (19:13)  |  Technológie
Jeden Argentinský hacker veřejnosti ukazuje, že je důležité si pečlivě stahovat nový firmware.


Domácí spotřebiče vás budou špehovat


2013-01-11  (09:14)  |  Technológie
Bloomberg přináší zprávu, která upřesňuje, jak zdánlivě nevinné elektrické spotřebiče jako vařič rýže a lednička jsou nyní vyráběny s operačním systémem Android od Googlu a s internetovým připojením. Samozřejmě že tento článek zdůrazňuje, že je to dobrá věc, užitečný inovativní technologický skok. Pravdou však je, že tyto přístroje se nyní stávají nástrojem pro vaše špehování ve vašem vlastním domě.


Televízory, ktoré sledujú VÁS: Panasonic odhalil nové sady, ktoré spoznajú ich vlastníka


2013-01-10  (09:27)  |  Technológie
Sme stále viac zvyknutí sledovať naše televízory, avšak Panasonic to všetko dokázal zmeniť – televízory sa budú pozerať na nás, kým my sa budeme pozerať na nich. Spoločnosť tvrdí, že nové sady televízorov Viera, ktoré boli odhalené na Consumer Electronics Show v Las Vegas dokážu spoznať ich vlastníkov a nastaviť sa podľa ich obľúbených nastavení a kanálov.


VIDEO: Mladý génius a sny v kódech


2013-01-10  (09:23)  |  Technológie
Santiago Gonzalez je 14 letý génius. Mladý Američan miluje programování, až se mu zdají sny v programátorských kódu. Santiago je mimořádně inteligentní chlapec a jeho životní příběh sledují světová média už minimálně poslední dva roky. Od svých jedenácti let studuje na špičkové americké technické univerzitě, na prestižní Colorado School of Mines. Dnes patří k jejím nejprestižnějším žákům. Každé ráno vstává o 5:30 h na na jeho nočním stolku nesmí chybět zápisník. Proč?


NÁŠ DENNÍ CHLÉB - (ukážte to deťom na školách vy promovaní pokrytci v kravatách)


2013-01-09  (13:56)  |  Technológie
V supermarketu na pultu, úhledně zabalené, to vypadá dobře! Ale kolik je za tím utrpení zvířat? Jak vlastně vzniká náš „denní chléb"? Režisér Nikolaus Geyrhalter ve svém dokumentu přináší děsivě chladnou impresi obrazů a informací ze současného zemědělského průmyslu..


VIDEO: Nevídaný jev ve vesmíru


2013-01-09  (10:21)  |  Technológie
Astronomové prozkoumali hvězdu HD 142527, kterou zachytili v blízkosti jiných planet. Obrovská masa plynu, která se nacházela kolem zmiňované obří formující se planety je poprvé, kdy byla ve vesmíru zpozorována.


Software ke stažení: Vybavte si počítač programy zdarma


2013-01-07  (00:46)  |  Technológie
Tohle samozřejmě není konečný ani nejlepší výčet programů, které můžete získat zcela zdarma. Pokud si je oblíbíte a přesvědčí vás, pak zkuste rovnou nějaký linuxový operační systém, kde jsou mnohé z těchto aplikací doma. Může to být třeba přenosný Slax nebo tradiční Ubuntu či Linux Mint.


Ďalšie prekvapenie na Google Earth...


2012-12-28  (14:02)  |  Technológie
Žeby opäť niečo zabudli urobiť, alebo čo sa opäť našlo, čo tam nemalo byť...?


Ďaľšie z technológií...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Etikoterapia

Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám poškodzujú zdravie - závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie duša, ochorie aj telo.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Vedeli ste že.... ?

V tomto videu sa dozviete o pár veľmi zarážajúcich faktoch týkajúcich sa našej civilizácií. Populácia, vzdelanie, vedomosti, zamestnanie a technológie sú faktory....


Rómska odysea: európska mission impossible

Konkurujúce si meny sa stávajú populárne! (SK titulky)

Čip do každej rodiny

Kameraman, který natočil 9/11, čelí vyhoštění do ...

Vedci dokázali: "Marihuana bráni rastu nádorových...

Archív

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať zákony!

Opäť sa ukázalo, že na Slovenskú existujú ľudia rovní a rovnejší! Podľa aktuálneho vyjadrenia slovenskej prokuratúry a polície, keď pani Beňová prežíva emócie, môže porušovať zákon a urážať ľudí. Takýto neštandardný postup polície a prokuratúry je absolútne odlišný, oproti správaniu kompetentných orgánov voči ostatným občanom. V danej veci si pozorne prečítajte priložené vyjadrenie prokurátorky.


Dane by sa mohli zrušiť a štát by dokázal existovať!

Ako také ovce

Stručne k Ládinovej smrti

V česku vzniklo nové politické hnutí, které spojí v...

„Čakáme na Obamu, Rada Európy a WHO v tomto prípade ...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.3059 s