23. September 2019
    
Propaganda RKC - Dolezite.sk

Propaganda RKC


  2010-05-19  (11:55)  |  Náboženstvo a mystika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Propaganda RKC

Konečný účet Slovenská propaganda „kŕmi“ Slovákov zločinmi, ktorých sa dopustili komunisti na RKC v dobe, tzv. „totality“ ale akosi SILNO pozabúda na zločiny, ktorých sa dopustila rímsko-katolícka cirkev (RKC) v minulosti ako aj dnes. Ide najmä o trestné činy, ktorých sa dopúšťajú homosexuálni a pedofilní kňazi na mladistvých do 18 rokov dnes !!! Avšak homosexuálni a lesbickí ľudia, ktorí kňazmi nie sú, majú právo žiť, ako chcú vrátane výchovy detí, pretože homosexualita ani lesbicita nie sú choroby! To len tvrdí RKC! Je to len obyčajný dôsledok náhodnej kombinácie génov pri replikácii/delení/rozmnožovaní DNA v chromozómoch bunky v rámci náhodnej a „sebeckej“ evolúcie! Ako už napísal pápež Benedikt XVI. vo svojom liste írskym kňazom, ktorého obsah bol čiastočne zverejnený v Katolíckych novinách 28.3.2010, tak aj pre Vás katolíckych kňazov na celom svete, platí: „Zradili ste dôveru, ktorú do Vás vkladali deti a ich rodičia, ktorú mali a zatiaľ ešte stále BOHUŽIAĽ majú, ale chvalabohu, už silne narušenú! Musíte sa zodpovedať za svoje zločiny nielen pred vaším všemohúcim Bohom, ale predovšetkým pred orgánmi činnými v trestnom konaní! Skutky pokánia, spovede a iné morálne tresty v rámci kanonického katolíckeho práva to v žiadnom prípade nespravia! Sexuálne hriechy a vraždy na príkazy pápežov v stredoveku sú všeobecne známe, napríklad pápež Alexander VI. Keď je ten váš Boh taký všemohúci, dobrotivý a milosrdný, ako mohol dopustiť, aby ste mohli sexuálne zneužívať mladistvých do 18 rokov? Alebo prečo dopustil, aby zomreli „jeho vlastní ľudia-vedúci cirkevní hodnostári poľskej armády“ v poľskom lietadle? Akého hriechu sa dopustili? Nevážení katolícki kňazi! Zneužili ste dôveru svojich veriacich a stratili ste ich úctu! Preto Spojené štáty americké plným právom v marci 2010 obvinili Vatikán z toho, že kryl kňazov, ktorí kryli kňazov, ktorí kryli kňazov, ktorí zneužívali mladistvých do 18 rokov. Ryba však smrdí od hlavy! Toto je spôsob správania sa mafie! Kto kryje zločincov, sám je zločinec, a preto celá rímsko-katolícka cirkev musí byť posudzovaná z hľadiska kolektívnej viny!!! Čo sám nerád, nečiň druhému!=Ježiš. Túto morálno-kultúrnu vojnu, ktorú USA vyhlásili, Vatikán nemôže vyhrať, pretože jeho ideológia je postavená na klamstve od roku 325 n.l., kedy na Nikajskom koncile bola hlasovaním schválená logicky nezmyselná dogma, že jeden sú traja a lživý mýtus=dogma, že Ježiš bol Kristus=Boh (Ježiš jasne povedal: „Otec je väčší než ja“), ktorý nie je pravdivý práve preto, že je to len mýtus! Dokonca samotní pápeži ako napríklad Július II., Bonifác VIII. alebo Lev X. a mnohí iní otvorene priznali: „Ako dobre nám slúži tento mýtus o Kristovi“. Týmto dvom nezmyselným dogmám veria len katolíci a pravoslávni. Celý zvyšok sveta, ktorý tvorí absolútnu väčšinu (85%) však nie!!! Pravda nikdy nevzniká hlasovaním ani uznesením na nejakom koncile! Možno ju iba spoznať. RKC nikdy nešlo a ani dnes nejde o skutočnú objektívnu pravdu, ale len o tú vymyslenú pravdu, ktorá je v evanjeliách, pretože cirkvi to umožňuje ovládať ľudí a získavať peniaze, majetky a politickú moc!!! Ježiš však vždy kázal proti majetku a proti mamonu. Prečo sa tým RKC neriadi? Ježiš nikdy nikoho nenavádzal, aby získal politickú moc. „Nemôžete slúžiť bohu i mamonu“ – Mat. 6,24, „Zhromažďujte poklady na nebi, ktoré hŕdza nekazí a zlodeji nekradnú“. Hrabivosť a túžba po mamonu bola rímsko-katolíckej cirkvi vždy vlastná. Len to nedávala otvorene najavo! USA v marci 2010 obvinili pápeža Benedikta XVI. (Josefa Ratzingera), že vedel o pedofílnom zneužívaní 15 malých chlapcov bývalým kalifornským reverendom/kňazom Stephenom Kieslem v USA. V apríli 2010 USA zverejnili list z roku 1985, ktorý sám Ratzinger vlastnoručne podpísal a v ktorom odporúčal kňazom mlčať, aby sa celá vec nedostala na verejnosť a neublížila rímsko-katolíckej cirkvi. Sám Vatikán priznal, že podpis je pravý. Reverend Kiesle v USA zneužíval chlapcov na fare. V roku 1978 bol podmienečne odsúdený a v roku 1987 zbavený funkcie. Uviedla to Markíza 11.4.2010 v TV novinách. RKC v mene božom dávala zabíjať ľudí už od roku 325! Najväčších zločinov sa RKC dopustila v stredoveku, počas 2. sv. vojny v koncentračnom tábore JASENOVAC ako aj v dnešnej dobe, kedy homosexuálni a pedofílni kňazi sexuálne zneužívajú deti do 18 rokov! Niektorí kňazi aj práve z tohto dôvodu vstupujú do RKC!!! Podľa odborníkov sexuológov, psychológov a sociológov je pravdepodobnosť výskytu pedofílie u kňazov od 0,5 do 8%. Z toho logicky vyplýva, že na Slovensku v súčasnosti môže byť cca 20 až 320 potenciálnych i utajených skutočných pedofilov (Príklady: Lučenec 2001 kňaz J. L., Topoľníky 1994-1995 kňaz P. V.). Rodičia, RKC z Vás ťahá peniaze z rôznych svätostí a omší a potom tie isté peniaze homosexuálni a pedofílni rímsko-katolícki kňazi používajú na sexuálne trestné činy vo vzťahu ku mladistvým do 18 rokov! Je to dôkaz jedného z mnohých morálnych zločinov RKC! Všetko morálne zlo, ktorého sa rímsko-katolícki kňazi dopúšťajú na mladistvých do 18 rokov, má z veľkej časti jediný dôvod. Je to CELIBÁT, prijatý na Lateránskom koncile 1215! (Boj proti celibátu: www.futurechurch.org v anglickom jazyku). Samotný Ježiš o celibáte NIKDY nehovoril a navyše v Novom zákone nie je o celibáte ani zmienka! Dodržiavaním celibátu rímsko-katolícka cirkev priamo popiera prírodné zákony a zákony evolúcie, a to tým, že jej kňazi nesmú mať pohlavný styk so ženou! Lenže práve to je proti prírode, a práve preto je práve toto ozajstný HRIECH proti Bohu, pretože aj kňazi sú len obyčajní ľudia! Prírodné zákony však neslobodno porušovať, pretože „matka príroda“ sa pomstí. Ženy musia mať oficiálne „sexuálne“ miesto v živote kňazov! Dôsledky konania homosexuálnych a pedofílnych rímsko-katolíckych kňazov na mladistvých do 18 rokov to dokazujú! Podobné prípady v evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania, ktorej kňazi celibát nemajú, sú štatisticky nevýznamné (aj keď každý jeden zločin je pre obeť životnou tragédiou, úprimnú sústrasť) v porovnaní s početnosťou výskytu týchto trestných činov u rímsko-katolíckych kňazov. Preto je na mieste vyhlásiť, že na vine je určite z veľkej časti celibát!!! Okrem toho, keď má muž možnosť sexuálne sa vyžiť doma, nemá dôvod zneužívať mladistvých do 18 rokov, pretože jeho sexuálna túžba je už uspokojená! Pokiaľ to nie je pedofil, iste. Keď niekto popiera prírodné zákony celibátom, ktorý si cirkev odhlasovala na nejakom koncile, je to len ľudské a nie božie pravidlo, ktoré sa stavia proti prírodným zákonom! Celibát súvisí s pedofíliou v tom zmysle, že „vytáča“ sexuálnu túžbu kňazov do krajnosti, ktorá už priamo hraničí s trestným činom a vytvára spoločenské a v cirkvi utajené prostredie pre praktizovanie pedofílie a sexuálneho zneužívania mladistvých do 18 rokov, a to nielen homosexuálnymi a pedofílnymi kňazmi, ale aj heterosexuálnymi kňazmi. Sexuálne zneužívanie mladistvých do 18 rokov je teda aj dôsledkom psychického tlaku, ktorý vytvára celibát na sexuálne myslenie a správanie RK kňazov! Keby nebol celibát, tak zločiny pedofílnych a homosexuálnych kňazov na mladistvých do 18 rokov by boli oveľa lepšie viditeľné, samozrejme najmä vtedy, ak by ich nadriadení tieto zločiny nekryli a nezatajovali!!! Premiestňovanie RK kňazov, ktorí sa previnili, na inú farnosť len umožňuje zvyšovať trestnú činnosť RK kňazov! Tieto zločiny RK kňazov môže podstatne napomôcť reálne znížiť aj zrušenie celibátu! Pôvodné Ježišovo nazarejské učenie jeruzalemskej cirkvi, ktoré je reálnou alternatívou voči súčasným nezmyselným cirkevným dogmám, a ktoré zachovali slobodomurári ale aj iné náboženské prúdy, RKC celkom zavrhla, pretože by inak nemohla získať majetky, peniaze a politickú moc! S odstupom času sa ukázalo, že Ariánovo učenie bolo logickejšie a správnejšie ako to Atanázovo, ktoré prevážilo tesnou väčšinou hlasov na 1. Nikajskom koncile – 325 n.l. Rímsko-katolícki kňazi sexuálne zneužívajú mladistvých do 18 rokov už najmenej 1000 rokov. Týždenník Observer získal z tajného Vatikánskeho archívu 40 rokov starý tajný dokument, ktorý nesie pečať pápeža Jána XXIII. Tento dokument bol rozoslaný všetkým katolíckym biskupom po celom svete. Nariaďuje im, aby prísne utajovali všetky obvinenia zo sexuálneho zneužívania mladistvých, vznesené proti kňazom a tým, ktorí by takéto prípady zverejnili, hrozia vylúčením z katolíckej cirkvi. Ešte v roku 2001 rozoslal katolíckym biskupom vtedajší kardinál Joseph Ratzinger (terajší pápež Benedikt XVI., že tento dokument z roku 1962 je stále platný!!! (http://observer.guardian.co.uk/international/story/0,6903,1020400,00.html v anglickom jazyku). http://pietruchova.blog.sme.sk/c/137363/a-neuved-nas-do-pokusenia-pedofilia-v-katolickej-cirkvi-I.html. Toto všetko je dôsledok veľkej politickej moci, ktorú RKC mala, a preto si RK kňazi mohli robiť so svojimi „ovečkami“, čo len chceli. Ale tá doba je už, chvalabohu, preč!!! Zatiaľ našli odvahu prehovoriť postihnuté deti alebo ich rodičia v týchto štátoch: Austrália, Kanada, USA, Írsko, Holandsko, Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko, Rakúsko, Nórsko, Chile, Belgicko, Malta a Brazília. Rodičia, myslíte si, že na Slovensku je to inak? Kedy nájdu odvahu prehovoriť aj obete alebo ich rodičia v Slovenskej republike, Poľsku, Španielsku a Portugalsku? Teda v krajinách, kde je katolícka cirkev najsilnejšia? Morálny kódex správania platí pre všetkých bez výnimky! Časť z neho je aj obsiahnutý v desatore! Kto ho ako dodržiava, vidíme v každodennom živote aj v dnešnej dobe! „Najkatolíckejší štát na svete, akým je Poľsko, má najhoršiu povesť. Poľskí katolíci sa húfne rozvádzajú, zrádzajú sa, opíjajú sa, vykrádajú obchody v zahraničí, užívajú drogy...“ – Roman Jonasz v knihe Bol som kňazom – skutočná tvár rímsko-katolíckej cirkvi. V Poľsku každý tretí kňaz má milenku a každý desiaty milenca. Ako je to asi na Slovensku? Prevažná väčšina týchto zločinov rímsko-katolíckych kňazov, ktoré sa páchali v mene Boha, zostali z trestno-právneho a občianskeho hľadiska nepotrestané! Tu slovné odsúdenie v žiadnom prípade nepostačuje! Tu musia nastúpiť orgány činné v trestnom konaní! Kňazi rímsko-katolíckej cirkvi strašia deti na základných školách Diablom/Satanom a peklom! Tým „zabetónovávajú“ do podvedomia detí nezmyselný a ničím nepodložený strach. Tento strach sa potom deťom vždy vybaví, keď im kňaz povie, že keď nebudú robiť to a to a nebudú sa správať tak a tak, príde si po nich Diabol/Satan a zoberie si ich do pekla. Viera v diabla je pre cirkev oveľa dôležitejšia než viera v boha, pretože strach najlepšie ovláda ľudí a znižuje ich zdravú sebadôveru, o ktorej kňazi hovoria, že je to pýcha! Rodičia, myslíte si, že pre Vaše dieťa je dobré z psychologického hľadiska, keď vyrastá v takomto strachu? Rodičia, myslíte si, že Vaše dieťa bude tráviť detstvo v pokoji s takýmto strachom? Tieto náboženské pojmy si rímsko-katolícka cirkev VYMYSLELA len preto, aby mohla lepšie ľudí OVLÁDAŤ!!! Rodičia, chcete, aby Vaše deti mali celkom zbytočný strach z totálne cirkvou vymyslených pojmov, ktoré vtĺkajú do hláv Vašich detí rímsko-katolícki kňazi na hodinách náboženstva na základných školách? Chcete, aby sa Vaše deti bezdôvodne báli? Zo strany rímsko-katolíckej cirkvi je to nehoráznosť a ohavnosť! Vážení rodičia, ste pokojní, keď Vaše deti odchádzajú každé ráno do školy na náboženstvo? Dobre Vám radím, prehláste svoje deti radšej na etickú výchovu!!! Alebo chcete právne nepotrestaným homosexuálnym a pedofílnym zločincom aj naďalej zverovať Vaše deti na náboženskú výchovu, kde kňazov nikto nekontroluje? Ľudia, budete v týchto zločinoch rímsko-katolícku cirkev svojimi finančnými príspevkami do zvončeka pri Vašich návštevách v kostoloch podporovať aj naďalej? Prvotné rané kresťanstvo uctievalo ženu ako posvätnú, dokiaľ ju neskôr cirkev nepotlačila, aby v nej mohli vládnuť muži. Nikto neurobil viac pre vyhubenie ženy bohyne ako katolícka cirkev. Podriadenie ženy mužovi vyplýva z nezmyselnej dogmy, že Boh stvoril Evu z Adamovho rebra. Kňaz odopiera mužovi a žene spoločnú rozkoš nazývajúc ju „hriechom“. Celé dejiny sú svedkami iba mužskej rozkoše, ktorá znamenala vždy len nadvládu muža nad ženou. Kňaz nenávidí, keď si muž a žena navzájom poskytujú rozkoš v láskyplnom objatí a keď takto spolu prežívajú šťastie, ktoré práve kňaz (oficiálne) nikdy nepozná a ku ktorému ľudia kňazov vôbec nepotrebujú. Čas, ktorý sebe venujú ľudia, ktorí sa ľúbia, je čas, ktorý kňaz nikdy nedostane. Preto kňazi v minulosti kázali proti sexu a aj dnes proti nemu majú výhrady, pokiaľ neslúži len na plodenie detí. Anglikánska cirkev pripustila ženy ku kňazskému úradu. Prečo to neurobí RKC? Čoho sa bojí? Že príde o majetky? Veď si môže dať od žien podpísať predmanželskú zmluvu, v ktorej sa ženy dedenia zrieknu! Citát z biblie má hodne ďaleko k rovnoprávnosti žien: „Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi! Kol 3, 18. Iba až v roku 1995 Ján Pavol II. blahosklonne pripustil, že aj „žena rovnako ako muž je ľudskou bytosťou“. Aké emancipované po 1670-tich rokoch! Naproti tomu ten istý pápež dokonca odmietol povoliť interrupcie okrem zdravých žien aj ženám postihnutým rakovinou maternice! Ženy boli zaznávané odvtedy, keby začala vládnuť katolícka cirkev (325 n.l.)

. Pápež Gregor I. (590-604) dokonca urobil z Márie Magdalény prostitútku, aby ju skompromitoval a zakryl tak jej veľký význam, ktorý mala v ranom kresťanstve – Apoštolka apoštolov a „dedička“ pôvodného Ježišovho učenia priamo od Ježiša (apokryfné evanjeliá). Ženy sú v spoločnosti zaznávané aj dnes. Ich priemerné platy na Slovensku boli v roku 2009 minimálne o 13% nižšie ako u mužov. Všetko je to dôsledok náboženského názoru na ženu v podvedomí súčasných politikov! Je na čase s týmto zásadne nesprávnym názorom skoncovať a ženu tak fakticky, reálne a naozaj rehabilitovať, pretože keby sa ženy nestarali o finančné záležitosti rodín,tak by polovica chlapov zostala na ulici ako bezdomovci! RKC v mene božom dávala zabíjať ľudí už od roku 325! Najväčších zločinov sa RKC dopustila v stredoveku a počas 2. sv. vojny, kedy spolu s ustašovcami „prevádzkovala“ tretí najväčší koncentračný tábor v Jasenovaci v Chorvatsku na území bývalej Juhoslávie. Vinou rímsko-katolíckych najmä františkánskych kňazov, ktorí chodili v nacistických uniformách a vraždili väzňov podľa vzoru nemeckých nacistov, v tomto treťom najväčšom lágri 2. sv. vojny zahynulo podľa Karlheinz Deschnera radikálneho socialistu 200.000 obetí, podľa časopisu 21. století-květen 2010/str.71 to bolo 600.000 ľudí, najmä Židov, juhoslovanských komunistov, Rómov ale aj pravoslávnych veriacich, ktorí odmietli konvertovať na katolícku vieru. Milióny švajčiarskych frankov sa potom presúvali z vlastníctva týchto obetí do Vatikánskych bánk. Bol to tretí najväčší koncentračný tábor 2. sv. vojny. Rímsko-katolícka cirkev mala svoje vlastné katolícke gestapo, prostredníctvom ktorého viedla v priebehu druhej svetovej vojny aj svoju vlastnú vojnu v rámci tzv. „konečného riešenia“ s inovercami a komunistami. Napr. ustašovci deti vraždili tak, že im odrezali hlavu a nechali ju visieť len na kúsku kože. Mŕtvolami plnili nákladné vagóny. Zverstvá fašistických ustašovcov boli také hrozné, že proti nim protestovali dokonca aj sami nemeckí nacisti. Síce len naoko, ale predsa len verejne a oficiálne. Zverstvá, ktoré páchali ustašovskí fašisti spolu s katolíckymi františkánmi v Jasenovaci sa vyrovnali len zverstvám páchaným nemeckými nacistami v Auswitz-Osvienčime. Hlavným vodcom ustašovcov v Chorvatsku, na území ktorého sa koncentračný tábor Jasenovac nachádzal, bol fašistický nacionalista JUDr. Ante Pavelica, zakladateľ fašistického hnutia ustašovcov a vodca novovzniknutého štátu Chorvatsko v rokoch 1941-1945. Ustašovského vodcu pritom podporovala väčšina katolíckych rádov, medzi ktorými – ač je to k neuvereniu – osobitne vynikali františkáni. Dávali mu svoje kláštory k dispozícii ako skladiská zbraní, vyskytovali sa v Pavelićovom okolí ako „poradcovia“ toho typu, ako bol akýsi páter Simić, ktorý v máji 1941 prehlásil: „Naším programom je v čo možná najkratšej dobe pobiť všetkých Srbov.“ Iný františkán, Miroslav Filipović-Majstorović, bol svojho času dokonca veliteľom vyhladzovacieho tábora Jasenovac. Všetky uvedené zločiny boli a sú zločiny proti ľudskosti! RKC PRIAMO spolupracovala s fašizmom, najmä nemeckým a talianskym. Napríklad nemecký nuncius v Berlíne žehnal hitlerovským hordám pri ich ťažení na Východ. RKC uzatvorila konkordát s Mussolinim v roku 1929 o zriadení štátu Vatikán s tým, že sa nebude miešať do politiky, alebo konkordát v roku 1933 s Adolfom Hitlerom o postavení RKC v Nemecku, ktorého podstatou bolo, že RKC nechá Hitlerovi v Nemecku voľné ruky pri riešení židovskej otázky a nebude sa politicky angažovať, a Hitler na oplátku nechá na pokoji RKC, čo sa nakoniec ani tak nestalo. Podpísaním konkordátu Vatikán oficiálne ako prvý štát uznal Hitlerov režim a vnútil takýto názor celej katolíckej cirkvi. Ďalšie dôkazy o spolupráci RKC s fašistickým Nemeckom a talianskym fašizmom sú uvedené v knihe Hitlerův papež – John Cornwell. K tejto spolupráci dochádzalo preto, lebo RKC a nemecký nacizmus mali spoločného nepriateľa - sovietsky komunizmus. V priebehu 2. sv. vojny chýbal priamy a otvorený verejný protest RKC voči vraždeniu Židov v koncentračných táboroch! Počas vojny katolícka cirkev neodsúdila otázku genocídy a tým ju i z časti u nemeckých fašistov podporila.Židovská verejnosť kritizovala Eugeniho Pacelliho (pápeža Pia XII.), zarytého antikomunistu a antisemitu, najmä za to, že podľa nej neurobil všetko, čo bolo jeho v silách počas prenasledovania židov a mlčal v čase deportácie židov z Ríma. http://www.focl.szm.com/Badreligion/historia_nazzichurch.html Rímo-katolícki biskupi hajlujú pred A. Hitlerom Keď RKC hovorila po 2. sv. vojne o svojej vine, nezmienila sa o nedostatku súcitu s blížnym, so Židmi! „Cítim zároveň smútok aj rozhorčenie z toho, že sa katolícka cirkev pokúša prepisovať históriu," povedal v roku 2009 pre agentúru AFP generálny tajomník Ústrednej rady židov v Nemecku Stephan Kramer. Ku rozbitiu Československa po 30.9.1938 a po 15.3.1939 sa Pacelli odmietol vyjadriť napriek tomu, že ho o to priamo žiadala Veľká Británia a Francúzsko. K diplomatickému protestu proti fašistickým zverstvám sa Vatikán odhodlal IBA RAZ, a to v prípade slovenských Židov, keď na jar 1942 upozornil prezidenta slovenského štátu kňaza Jozefa Tisa, že 52-tisíc deportovaných Židov neodišlo do Poľska pracovať, ale do vyhladzovacích táborov. Na druhej strane Vatikán poskytol po skončení 2. sv. vojny ochranu/azyl 30-tim tisíckam nacistických utečencov najmä ustašovským v kláštore Sandegli Illirici Giorno v Ríme. Medzi nimi boli také „esá“ ako Ante Pavelič, vodca chorvatských ustašovcov, Adolf Eichmann, vykonávateľ konečného riešenia židovskej otázky, Krunoslav Draganovič (až do októbra 1958) alebo Klaus Barbie známy pod prezývkou Lyonský kat. Zlato a peniaze, ktoré ustašovci odovzdali Vatikánu sa prepierali vo vatikánskych a talianskych bankách. Ak si má Pacelli pripisovať k dobru to, že používal vatikánske exteritoriálne budovy ako konšpiračné domy pre skrývanie Židov, ktorých počet neprekročil 3-5.000 počas nemeckej okupácie Ríma, mal by aj otvorene uznať vinu za používanie rovnakých budov pre 30.000 nacistických a ustašovských zločincov po vojne na ich útek najmä do južnej Ameriky. A takého pápeža Benedikt XVI. kanonizuje. Ale veď aj on je antisemita a antikomunista. Len niečo iné hovorí a niečo iné robí. Zločiny rímsko-katolíckych kňazov sú naozaj strašné!!! Ani jedno v súčasnosti vo svete existujúce náboženstvo nemá na svedomí toľko ľudských obetí ako kresťanstvo!!! Peklo je tam, kde vládne cirkev!!! Každý milimeter slobody a demokracie si ľudia museli tvrdo vybojovať proti vôli predstaviteľov cirkvi. Cirkev to nie je demokracia – cirkev to je absolútna totalita, ktorá bojuje aj dnes proti akémukoľvek pokroku! Vyššia vzdelanosť spôsobuje pokrok v spoločnosti, ale aj to, že si ľudia uvedomujú nezmysly, ktoré im kážu rímsko-katolícki kňazi o tom, že Boh stvoril svet za 6 dní, keď všetci vedci vedia, že vek zeme je minimálne 4,5 mld. rokov, že bola veľká potopa, ktorá v skutočnosti bola iba miestna/lokálna, že jeden sú traja, že mŕtvy človek môže fyzicky ožiť, že Mária aj po pôrode ostala pannou, že kondómy nechránia proti HIV atď. Tomu že Evu stvoril boh z Adamovho rebra môže dnes veriť už len ten, kto je momentálne mentálne postihnutý. Kňazi žijú z nevedomosti, z chorôb, z bolesti a z utrpenia ľudí. Svet sa môže stať demokratickejší, ale cirkev nikdy. Objektívna a na ničom nezávislá sloboda svedomia? Áno, ale nie v rímsko-katolíckej cirkvi! Pápeži vždy žiadali slobodu pre cirkev, ale nikdy ju nedopustili vnútri vlastnej cirkvi! „Kultúrne“ zločiny rímsko-katolíckej cirkvi sú nasledujúce: Rímsko-katolícka cirkev sa „preslávila“ pálením kníh, keď pápež Pavol IV./Paul IV. v roku 1559 schválil Index zakázaných kníh-Index Librorum Prohibitorum. Cenné knihy boli používané ako topivo. Pálenie kníh teda nie je „vynález“ nemeckých nacistov! Tento index bol zrušený až 14. júna 1966 pápežom Pavlom VI. a až v roku 1975 boli pápežom Pavlom VI. zrušené predpisy o cenzúre kníh! Keby cirkev dnes mohla, tak by sa určite vrátila k týmto praktikám v súvislosti napríklad s Da Vinciho Kódom Dana Browna. Ďalším kultúrnym zločinom RKC je odporúčanie nepoužívať kondómy proti vírusu HIV, ktorý priamo spôsobuje AIDS. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) dokázala vedecky pravý opak a vyhlásila kondómy za najúčinnejší prostriedok v boji proti HIV resp. AIDS! Na preľudnenosť Vatikán recept nemá, ale napriek tomu striktne zakazuje kontrolu pôrodnosti ako aj umelé prerušenie tehotenstva. Medzi ďalšie kultúrne zločiny RK kňazov je možné rátať aj nemorálne predávanie relikvií a odpustkov za spáchané hriechy za peniaze, čo už kritizoval majster Jan Hus, úmyselné účelovo-nesprávne preklady slov v Biblii – mladú ženu zamenili za Pannu (aby sa mohol presadiť „nepoškvrnený“ kult Panny Márie), slovo Nazarejský za Nazaretský (aby sa zatajila príslušnosť Ježiša k esejským nazarejcom-židovskýmochrancom a spasiteľom od Rimanov), namiesto lepšieho prekladu majster/učiteľ/učenec/bádateľ bol do evanjelií zapracovaný celkom nesprávny preklad „tesár“, slovo „soma-živé telo“ bolo zamenené za „ptoma-mŕtve telo“ (aby sa mohlo lepšie zdôvodniť zmŕtvychvstanie Ježiša) a veľa ďalších „úmyselných“ chýb, aby ich bolo možné použiť v prospech katolíckych dogiem, napr. Ježiš bol pomazaný olejom na hlave (Matúš (26:7) a Marek (14:3-5) a nie na nohách (Ján 12:3-5). Bolo to pomazanie ozajstného židovského kráľa. Preto sa Pilát Ježiša naozaj reálne obával, aby nevyvolal židovskú vzburu, a preto mu aj dal napísať na tabuľku INRI (Iezus Nazareus Rex Iudeorum-Ježiš Nazarejský, kráľ židovský). To nebol výsmech! Ježiš bol potrestaný za poburovanie, čo bol politický zločin v rímskej ríši a ukrižovanie bolo politickým rímskym trestom! Ježiš teda nebol ukrižovaný za zločiny proti judaizmu, ale za zločiny proti Rímskej ríši. Preto sú za Ježišovu smrť zodpovední Rimania a nie Židia! Šimon Bar Jonas má mať správny preklad Šimon Zelót. Judáš Iškariotský má mať správny preklad Judáš Sicarius, čiže Judáš Zelót. Kohorta nebola iba niekoľko mužov, ale 600 mužov. Takýchto „nepresností“ v Biblii je veľa. Byzantský cirkevný otec 4. a 5. storočia Ján Zlatoústy priznal, že autorské mená dostali evanjeliá až koncom 2. st. nášho veku. Do úmyselných klamstiev rímsko-katolíckej cirkvi patria aj v minulosti sfalšované dokumenty, ktoré využívala RKC vo svoj prospech, aby zdôvodnila svoj politický vplyv, napríklad „Konštantínova donácia“ (dokument bol sfalšovaný na zač. 9. st., pričom pôvodný neupravený originál bol vydaný v roku 315), ktorá falošne zakotvila rovnosť pápeža s cisárom/štátom a potvrdzovala oprávnenosť pápeža na vládu nad celým Talianskom/štátom. Cirkev si teda neoprávnene uplatnila výsadu vyberať kráľov, čím položila základy vlastnej svetskej autority/politickej moci. Čiastočne sfalšované „Pseudo-Izidorské dekretálie“ mali podporiť zvrchovanosť rímskej cirkvi nad „svetskou“ vládou, alebo úmyselné vložky-vsuvky/pasusy a interpolácie/ dopísané do starodávnych textov pri ich prepisovaní kresťanskými pisármi, aby sa preukázalo, že Ježiš bol Boh, a tým sa potvrdila rímsko-katolícka dogma! Napríklad čisto katolícka vložka o Ježišovi do čisto židovského textu Židovských starožitností od Josephusa Flaviusa!!! Tvrdenie, že Peter dal nebeské kľúče pápežovi je ďalšia zámerná lož na udržanie tvrdení RKC, pretože zo Skutkov apoštolov a z Listov apoštola Pavla je jasné, že vedúcu úlohu v jeruzalemskej nazarejskej cirkvi prevzal Jakub, mladší brat Ježiša - a nie Peter! RKC desiatky rokov zatajovala preložené dokumenty z Kumránu /Zvitky od Mŕtveho mora/, pretože si veľmi dobre uvedomuje, aký potenciálny náboj proti doktríne RKC tieto zvitky majú. Napríklad Páter Milik z katolíckej organizácie École Biblique desiatky rokov zatajoval preložený dokument o Božím synovi, ktorý priamo dokazuje, že pojem Boží syn používal staroveký judaizmus dávno pred Ježišom! Z toho logicky vyplýva, že pojem Syn Boží alebo Boží syn vôbec nie je pôvodný z kresťanského hľadiska! Alebo dve Ježišove listiny na papyrusoch, ktoré RKC s veľkou pravdepodobnosťou už zlikvidovala, ale ktoré ešte v roku 1961 existovali, v ktorých Ježiš sanhedrinu vysvetľuje, prečo sa nepovažuje za Boha. Pozri knihu Ježišove listiny – Michael Baigent. V ničení a falšovaní starých dokumentov má RKC bohatú prax. Dokonca až takú, že nejaký kresťanský horlivý teológ mal tú nehoráznu drzosť a dovolil si niekedy vo 4. storočí n.l. priamo doplniť pokračovanie Markovho evanjelia na jeho konci od kapitoly 16:9 do 16:20, aby sa cirkev mohla hodnovernejšie odvolávať na zmŕtvychvstanie a nanebovstúpenie Ježiša Krista priamo k evanjeliu, a pomocou evanjelia tak dokazovať cirkevnú dogmu o zmŕtvychvstaní a nanebovstúpení Ježiša Krista! Najstaršie rukopisy Písma svätého, vrátane Codex Vaticanus a Codex Sinaiticus, nemajú terajšie zakončenie Marka. V obidvoch sa Evanjelium podľa Marka končí časťou 16:8, pričom obidva rukopisy pochádzajú zo 4. st. n.l., keď celú Bibliu zostavili prvý raz do jediného zväzku. Potom sa ale vnucuje myšlienka: Keďže bolo upravené Markovo evanjelium, mohli byť takto „poupravované“ aj ostatné evanjeliá! A ak RKC vyhlasuje, že biblické texty sú výsledkom „božieho zjavenia“ a sú teda „raz navždy dané“, ako vysvetliť, rôzne úpravy a prepisy preukázateľne v nich urobené? Aj to bola božia vôľa? Evanjeliá nie sú o vede, ale sú o viere! Vatikánska knižnica obsahuje mnohé dokumenty, ktoré nie sú v súlade s oficiálnou dogmou RKC. Tieto však nechce vydať! Alebo ich už celkom zničila! Uprednostňovať dogmu pred historickou pravdou nie je spôsob, ako si uctiť Boha. Jednať proti vlastnému svedomiu neprináša spásu. Náboženstvo vôbec nie je otázkou historickej pravdy, ale viery, ktorá sa vedeckými prostriedkami dokázať nedá. Nestačí len veriť, je potrebné sa aj morálne správať, čo však niektorí rímsko-katolícki kňazi vôbec nerobia, pretože jední zločiny páchajú a tí druhí ich kryjú. To je aká kresťanská morálka? Najväčším kultúrnym zločinom rímsko-katolíckej cirkvi a súčasne aj najväčším kultúrnym zločinom v histórii ľudstva bolo, ak nerátam ľudské obete, za ktoré je priamo zodpovedná rímsko-katolícka cirkev v stredoveku a za druhej svetovej vojny, vypálenie Alexandrijskej knižnice v roku 391 n.l. na príkaz alexandrijského biskupa Theofila, ktorý konal na príkaz vtedajšieho rímskeho pápeža Sirícia !!! Knižnica obsahovala príliš veľa informácií o Jeruzalemskej cirkvi a o naza/orejcoch. Vtedajší kultúrny svet, najmä však odbory vedecké a filozofické boli vrhnuté v rozvoji myslenia 500-1500 rokov dozadu! Kto si prečíta Nový zákon, zistí, koľko veľa je v ňom údajov, ktoré si vzájomne odporujú, napríklad Ježišov rodokmeň a veľa daľších! Vedecký výskum zistil pomocou počítača najmenej 90.000 nezrovnalostí medzi jednotlivými knihami Biblie. http://www.focl.szm.com/Badreligion/historia_protireceniavbiblii.html Je známe, že Ježiš bol Žid (pokiaľ pripustíme, že vôbec žil, pretože aj v tom sú vedci rozdelení). Židia sa po 29. roku života ženili. Tobôž, keď niektorý Žid bol rabín (rabbi,rabbim, rabboni,rabbuni-učiteľ), ako Ježiša oslovujú v Biblii napr. v Jánovom evanjeliu (20:16) Matúšovom evanjeliu (Mt 26:14-25,49), v Markovom evanjeliu (11:21), v Evangeliu neznámého eséna – Zdeněk Krušina (19:2,20:1,25:2,30:1), v Koráne (3: 40-43) ako aj na mnohých ďalších miestach. Každý židovský rabín, aby mohol učiť druhých, musel byť v 1. storočí n.l. ženatý! Židovský zákon mišna v 1. diele Talmudu hovorí jasne: „Slobodný muž nemôže byť učiteľom(rabínom).“ Keď Ježiš zakazuje používať titul „rabbi“ pri jeho oslovení, neznamená to, že rabbim/rabín učiteľom nie je! V slovenskej biblii je namiesto „rabbi“ použité slovo „majster“, ktoré zahmlieva, že Ježiš bol rabín. Mesto Nazareth, z ktorého údajne Ježiš pochádzal, v jeho dobe ako mesto vôbec neexistovalo na žiadnej rímskej mape, ani v žiadnom dokumente či zázname. A nespomína sa ani v Talmude. Nehovorí sa o ňom ani v súvislosti s Ježišom a dokonca sa nespomína ani v listoch sv. Pavla, ktoré boli napísané ešte pred evanjeliami. Nazareth nespomína ani najväčší židovský kronikár z tých čias Josephus Flavius. (Svätá krv a svätý grál). RKC na Slovensku podvádza verejnosť v tom, keď si pripisuje svoje zásluhy ohľadne Cyrila a Metóda, pričom pravý opak je pravdou: Obaja slovanskí apoštolovia boli na spiatočnej ceste do Byzancie obvinení rímskou cirkvou z kacírstva a v dôsledku toho boli násilne zavlečení do pápežského Ríma. Preto nedošli do Solúne späť. Cyril z nich podľahol v Ríme následkom utrpenia, ktoré podstúpil cestou do Ríma a Metod sa vrátil na Veľkú Moravu, kde aj zomrel. Avšak tam boli jeho „kacírske“ telesné pozostatky zrejme zhanobené a zlikvidované. Slovanskí žiaci Metoda boli po jeho smrti predaní rímskou cirkvou do otroctva. Následne však boli vykúpení Byzanciou a vykonali nezmerné civilizačné dielo práve na Slovanskom Balkáne. Taká je pravda! Ďalším kultúrnym zločinom RKC na území Slovenska je kauza „Triptych“ z roku 1995 z Banskobystrického kraja o nelegálnom predávaní obrazov do zahraničia rímsko-katolíckym kňazom Rudolfom Balážom, pričom obrazy RKC nikdy nepatrili, pretože boli majetkom štátu! Rímsko-katolícka cirkev však na Slovensku nepresne vykazuje aj svoje účtovníctvo, z čoho vyplývajú nižšie platené dane z príjmu, dane z nehnuteľností ako aj dane z prenájmu nehovoriac o odvodoch. Je to priame okrádanie štátu!!! Čo robia daňové úrady? Boja sa rímsko-katolíckej cirkvi? Platenie faktúr, určených na meno RKC, obecnými úradmi je porušenie zákona! Katolícka cirkev bola proti vzniku Československa 30.10. 1918. Keby záležalo len od nej, tak by Slováci dnes hovorili po maďarsky a boli by Maďarmi. Samotnej cirkvi trvalo ešte ďalších cca 60 rokov (do r. 1977), kým sa rozhodla akceptovať výsledky 1. sv. vojny a upraviť hranice diecéz v súlade so slovenskými štátnymi hranicami. Seleziáni (tento milujúci mierumilovný kresťanský "spolok") posielali za čias fašistického Slovenska deti do Hitler Jungend, aby bojovali za slovenský národ (a za nemeckú ríšu)! Je logicky a rozumovo možné odhlasovať na nejakom koncile neomylnosť pápeža (1870)? Veď aj on je len obyčajný človek, a preto sa jednoducho MUSÍ mýliť! V roku 1228 dokonca zakázali dominikáni svojim členom štúdium prírodných vied! RKC bráni rozvoju vedy aj dnes! Keď bol známy anglický fyzik Stephen Hawking na osobnej návšteve u pápeža Jána Pavla II., ten ho osobne požiadal, aby sa pri výskume vesmíru neplietol do oblasti, ktorá náleží len Bohu. RKC bráni aj výskumu kmeňových buniek, ktoré preukázateľne pomáhajú pri liečení mnohých chorôb. Pozrite si, prosím, informácie uvedené napríklad v časopisoch 21. století alebo v denníku SME – Veda. Cirkvi sa už nikdy nepodarí podriadiť vedu náboženstvu! Keby RKC mohla, tak dnes nemáme ani kúpaliská, pretože na nich mladí ľudia odhaľujú svoje telá. Kríž – symbol katolíckej cirkvi, má svoj pôvod v pohanskej svastike a bol to pôvodne najmä indický (pramanta), ale aj staroegyptský (ankh/anch), starožidovský (tav) či starogrécky (mince) „pohanský“ symbol“ stovky rokov pred naším vekom. Kríž v podobe svastiky má na prsiach Buddha 600 rokov pred Kristom. Kríž teda nemá pôvod v katolíckom myslení! Ďalšie klamstvo RKC! (Tajomstvo kríža – Andrzej Niemojewski). V kresťanskom náboženstve nie je nič pôvodné a to ani dogma, že jeden sú traja (archetyp pochádza z Egypta /Oziris-Izis-Hor/ a z Indie /Krišna-Višnu-Šiva/). Korene kresťanstva sú v starých sumerských, babylonských, židovských, egyptských, perzských - mitraizmus, zoroastrizmus a gréckych textoch. Strategický trend pápeža Benedikta XVI. v súčasnosti je jednoznačne proti záverom II. Vatikánskeho koncilu! Napríklad ekumenizmus. Na jednej strane RKC hovorí o ekumenizme a na druhej Benedikt XVI. prehlási, že len katolícka viera je tá pravá (2008). Ako to ide dohromady? Na jednej strane pápež Ján Pavol II. akceptuje evolučnú teóriu (1996) a na strane druhej sa v marci 2009 zíde k tejto téme vo Vatikáne takzvané „vedecké“ kolokvium katolíckej cirkvi a prehlási, že evolučná teória nie je v súlade s katolíckymi dogmami a že týmto lepšie vyhovujú kreacionizmus a inteligentný dizajn! Toto dvojkoľajné obojaké pokrytecké správanie je pre celú históriu RKC typické. Rímsko-katolícki kňazi ani nehlásia orgánom činným v trestnom konaní kriminálne zločiny, o ktorých sa dozvedia pri spovediach, napriek tomu, že im to zákon prikazuje! Morálne tresty, ktoré vinníkom dajú, sú podľa nich dostačujúce. Skutočne zvrátená morálka! Zločinov, klamstiev a podvodov rímsko-katolíckej cirkvi už naozaj bolo dosť! Takže suma sumárum – UŽ STAČILO! Vrcholom všetkého je, že týchto zločineckých rímsko-katolíckych kňazov čiastočne platíme my všetci z našich daní a niektorí z nich tieto peniaze zneužívajú proti mladistvým do 18 rokov! Cirkev sa rada vystatuje svojou pokryteckou dobročinnosťou. Na tú však dostáva peniaze od štátu aj od veriacich! Dobrým skutkom by bolo, keby takáto charita bola platená samotnou cirkvou a samotnými katolíkmi zo svojho a nie z daní všetkých! Je spravodlivé, aby činnosť RKC bola financovaná z daní liberálov, humanistov, ateistov a ďalšími, ktorí nesúhlasia s jej náboženskými dogmami? Odluka cirkvi od štátu by určite sprehľadnila finančné toky RKC. Nech RKC financujú tí, ktorí veria jej ako aj jej učeniu! Kto chce chodiť do kostola, nech si kňaza platí/vydržiava sám! V júni 1960 vydal pápež Ján XXIII. dôležitý apoštolský list. Píše v ňom, že Ježiš trpel ako ľudská bytosť a podčiarkuje, že spása ľudstva bola ovplyvnená preliatím jeho krvi. Z toho logicky vyplýva, že Ježišovo ľudské utrpenie a preliatie vlastnej krvi má väčší význam ako vzkriesenie alebo dokonca celý mechanizmus dokonaného ukrižovania. To mení celú podstatu kresťanskej viery. Ak sa spása človeka dosiahla preliatím Ježišovej krvi, tak potom jeho smrť a zmŕtvychvstanie sú vedľajšie – ak nie dokonca nepotrebné. Aby si viera zachovala platnosť, Ježiš nemusel vôbec zomrieť na kríži. Stačilo, keď „len“ trpel (bičovaním a na kríži).(Svätá krv a svätý grál–str. 150). Nenávisť, vraždenie, desaťročia trvajúce konflikty, tisícky mŕtvych, nekonečné a strašné utrpenie – to je „blahodarný vplyv“ náboženskej výchovy. Klerici vždy ťažili a ťažia z hlúposti, zastrašenosti a fanatickosti jednoduchých ľudí. Oficiálny titul pápeža je „Vicariu(v)s Filii Dei“, čo znamená „Zástupca Božieho syna“. Pre potvrdenie sa môžeme odvolať na katolícke noviny Our Sunday Visitor zo dňa 18. apríla 1915, ktoré píšu: „Na pápežskej mitre je vyrytý nápis v nasledovnom znení: «Vicarius Filii Dei»“. Keďže v latinčine majú niektoré písmená aj číselný význam (I,V,X,L,C,D,M), jediné čo potrebujeme, je sčítať ich a dostaneme mysteriózne číslo 666 = číslo diabla. Cirkev tvrdí: „Nemôžete dokázať svoje názory“. Iste, RKC veľmi dobre vie, čo hovorí, pretože sa sama veľmi dobre postarala o to, že tie podstatné dôkazy už boli dávno zničené alebo „odložené“ tak, aby sa už nikdy nenašli. V takomto prípade nastupuje vedecká metóda, ktorej sa hovorí pravdepodobnosť a s ňou spojená realita. Teória pravdepodobnosti sa bežne vyučuje na vysokých školách a hovorí, že je jednoducho pravdepodobnejšie, že muž, ktorý bol oslovovaný „rabbi“ , bol ženatý, splodil deti a robil si nároky na židovský trón, ako to, že sa narodil žene, ktorá zostala pannou aj po pôrode, že kráčal po vode a že fyzicky kriesil mŕtvych. Podstatné je ale pôvodné Ježišovo učenie a nie dogmy RKC! Pre RKC je najnebezpečnejší vzdelaný človek, ktorý sa riadi predovšetkým vlastným rozumom!!! Ľudia, mafiánska, totalitná, antidemokratická, protižidovská a finančno-politická organizácia, ktorou RKC skutočne je, sa nechce zmeniť! Je nepoučiteľná, netolerantná a nenapraviteľná. Zneužíva autoritu samého Boha, aby si udržala úplnú nadvládu nad ľuďmi. Aby človek žil mravne a úprimne, k tomu naozaj nepotrebuje kňazov ani cirkev! Ľudia, pokiaľ chcete slušne žiť a veriť v Boha, môžete to pokojne robiť AJ BEZ RKC a navyše, vyjde Vás to podstatne lacnejšie!!! Ľudia, preboha, rozmýšľajte!!! Zločinov a klamstiev RKC je oveľa viac. Tie uvedené však najviac „bijú“ do očí. Uvedené údaje o Ježišovi platia len za predpokladu, že žil ako historická osobnosť, o čom však stále ešte mnohí vedci otvorene diskutujú a stále skúmajú „Kristov mýtus“! Internetové zdroje: Stránka zhrňujúca chronologicky všetky prípady pedofílie a sexuálneho násilia v katolíckej cirkvi: http://www.bishop-accountability.org/ http://spravy.pravda.sk/new-york-times-papez-vedel-o-pedofilii-a-podielal-sa-na-zamlcovani-py7-/sk_svet.asp?c=A100325_082120_sk_svet_p23 http://spravy.pravda.sk/papez-sa-kajal-za-pedofilov-obete-sklamal-fp2-/sk_svet.asp?c=A100322_092831_sk_svet_p09 Pápež Benedikt XVI. sklamal obete pedofílie http://www.plus7dni.sk/plus7dni/vsimli-sme-si/2010/04/ticho-sa-skoncilo.html http://www.topky.sk/?sid=11&cid=691989 Nemeckého kňaza zbavili funkcie pre pedofíliu http://www.tkkbs.sk/zc/2010/spravy201012.pdf Sex. zneužívanie mladistvých R-K kňazmi http://www.noveslovo.sk/clanok.asp?id=18479&cislo=4/2010 Iné informačné zdroje: Bol som kňazom – Roman Jonasz; Dva tisíce let dějin církve (Jan Viklef) – Roland Fröhlich; Chíramov kľúv – Chris Knight, Robert Lomas; Ježišove listiny – Michael Baigent; Mesiášov odkaz – Baigent, Leigh, Lincoln; Pedofili v sutanách – Ekokonzult 2005; Poselství Da Vinciho kódu- René Chandelle; Požehnaný celibát – Farárova milenka- biografický román; Pôvod kresťanského náboženstva – Tibor Halečka; Svätá krv a svätý grál – Baigent, Leigh, Lincoln, Šokujúce myšlienky slávnych, 2005 - kňaz J. Hofer – R. Homir; Úloha katolíckej cirkvi vo fašistickej epoche – Prof. A. Szanya, Viedeň 1988; Zamlčované tajomstvá Vatikánu – spoločnosť Prometheus 2006; Zrada aneb krize v katolické církvi, 2004; Žil Kristus? – K. L. Voropajeva; Katolícke noviny; Nové slovo; pôvodné nekatolícke Ježišovo nazarejské učenie; správy TV Markíza a internet Aj kresťanstvo je dielom človeka, a preto, podobne ako každé iné ľudské dielo, neobsahuje absolútnu a večnú pravdu! Skutočnú objektívnu na náboženstve nezávislú pravdu nie je možné umlčať! Káž pravdu, braň pravdu, bojuj za pravdu až do smrti - Majster Jan Hus! Pravda víťazí – text na štátnej štandarde Českej republiky aj heslo svetových slobodomurárov. Pravda zvíťazí nad lžou a nenávisťou - Václav Havel. Áno, ale nie tá katolícka pravda!!! zdroj www.ateizmus.sk zdroj www.prometheus-pezinok.estranky.sk Autor obžaloby chce ostať v anonymite pre veľký vplyv cirkvi na Slovensku.


zodpovedny
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
WitnessOfShitness   |   ip:80.87.214   |   2010-05-20  (16:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ked clovek vidi ake je to dlhe A nema to ziadne clenenie, cloveka to hned odradi citat. To je len rada do buducna, myslim ze ani zdaleka nie som jediny...


pistino   |   ip:80.81.231   |   2010-05-20  (16:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Co takto odstavce a trochu to sprehladnit? Vo svojom clanku si toho napisal dost. Este lepsie by bolo to zoradit podla nejakeho kluca a postupne uverejnovat aby sa na clanok dalo lepsie reagovat. Ked ta bude chciet niekto citovat, tak mu opuchnu oci ked bude chciet nieco pohladat :P


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-05-20  (16:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak si to chces precitat s odstavcami, chod na www. ateizmus.sk


sxg   |   ip:78.99.124   |   2010-05-20  (16:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zbigniew Brzezinski: "Teraz keď sme zvíťazili nad komunizmom, naším úhlavným nepriateľom sa stala Ortodoxná Cirkev."
http://afinabul.blog.cz/1005/reklama-na-bible21


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-05-20  (17:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zivot sa pre normalneho cloveka nezmeni ,aj keby zanikli vsetky cirkvi, to len slabi jedinci by museli prejst na inu drogu.


ANONYM   |   ip:85.248.16   |   2010-05-20  (17:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  90% pedofilov su homosexuáli takže obhajoba deviantov je uplne scestná :-)))


2010   |   ip:213.151.2   |   2010-05-20  (17:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak sa niekto narodi so zdravotnym postihnutim-znamena to ze nie je zdravotne v poriadku a jeho zdravie teda nie je v poriadku,ma totiz chorobu od narodenia ktora sa neda liecit! alebo len ciastocne liecit alebo aspon zmiernovat jej priznaky-to samozrejme plati aj pre psychicke choroby a choroby nervoveho povodu- a to samozrejme plati aj pre homosexualov-nikto nemoze tvrdit,ze su zdravi pretoze sexualna oblast ich casti mozku nie je spravne vyvinuta a spracovava a podava chybne podnety-opacne ako je zdravy bezny normal a v konecnom dosledku sa to kvalifikuje ako sexualna uchylka-deviacia.Takze stazovat sa ze oni nie su chori je iba zavadzanie a klamanie a ucelove zlahcovanie snaziace sa dosiahnut mimoriadnu vinimku v tomto pripade pre takto postihnutych ludi pretoze ono mnoho ludi sa im za ich chorobu posmieva,ponizuje a aj napada ci uz verbalne alebo fyzicky,nechcu ich mnohi ak sa to dozvedia ani prijat do kolektivu alebo prijat do zamestnania a podobne mnohe tazkosti a prekazky v ich zivote,snazia sa preto dosiahnut svoju normalnost aj po pravnej stranke aby dokazali aspon na papiery,ze su normalni zdravi ludia ale takymi nemozu a ani nie su a je to amoralnost a podvod z ich strany.Mozme byt iba radi,ze prave nas nepostihlo taketo postihnutie-choroba a mozme si uzivat toho prirodzeneho,zdraveho,normalneho sulozenia a sexualneho vyvrcholenia s nasimi nadhernymi a vzrusujucimi Slovenskymi zenami-krasavicami ktore nam zavidia a obdivuju nejedni cudzinci z celeho sveta


olllap   |   ip:178.40.12   |   2010-05-20  (18:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ked clovek chce verit v Boha , nech veri , ked nechce nech neveri. Nerozumiem clankom tohto typu , ktore su pisane oboma stranami. Prebehnem to pohladom , ale nic mi to nedava. Nech sa kazdy rozhodne sam. Bol som vychovavany v krestanskej rodine , sam verim v Boha , ale necitim potrebu o tom presviedcat druhych ludi. Cirkev ako taka urcite spravila vela zleho , ale malokto uz poukaze na tie dobre veci. Viem , ze moji rodicia su skveli ludia , vzdy ma ucili slusnosti, dobrym skutkom a tradicii. Nevidim na tom nic zle. Ak ma viera davat ludom nadej a ucit ich laskavosti a dobru , tak je to spravne. Samozrejme , ze je to stale len o ludoch ako takych. Bud to su zli , alebo dobri , ale na tom uz nikdy nikto nic nezmeni.


gojim   |   ip:82.119.97   |   2010-05-20  (18:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Katolicizmus je na zemi prave preto, aby Vam sprotivil a zhnusil Boha. Je tu preto aby ste si mohli povedať: smilním, fajčím, pijem ... dobre, ale ved to robia aj farári.

Katolicizmus neuznáva Bibliu ako Božie Slovo a miesto Jezisa má sofistikovaným sposobom dosadenu modlu kralovna nebies ktorá je v podstate satanská kreatúra pochádzajúca zo starovekého babylona. Korenom katolicizmu je satanizmus a katolicizmu sluzia miliony oklamaných a ohlupnutých nábožných ludí, ktorí nie su ochotní brat Bozie Slovo vážne.

Dobre skutky vam nepomožu ked ste zavrhli Božie Slovo. Prezradím Vam tajomstvo KATOLÍCI NEMJÚ BIBLIU RADI. Obvinuje ich a usvedcuje z farizejstva. Je to naozaj tak, skuste sa s nimi o tom porozprávat a objavíte k biblii neobviklí odpor. Biblia si totiz s ich farizejským učením odporuje. Nenajdete v nej NIJAKY celibat, nijakých fararov, nijake púte, nijake zboznovanie soch, amuletov, nenajdete v nej ruzenec, to si vsetko oni povymýšľali a sofistikovane podosadzovali aby vas mohli manipulovat. KATOLICIZMUS JE OBROVSKA SATANSKA LOZ !!!

Otazka pre teba je: Budeš taký ako oni alebo chces naozaj spoznat reálneho Jezisa?


Yosarian   |   ip:91.191.12   |   2010-05-20  (19:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vraví sa ,že náboženstvo je ópium ľudstva, takisto sa vraví ,že komunizmus je ópium intelektuálov.
V mene náboženského fanatizmu v minulosti ,ako aj v súčasnosti zbytočne zomierali a zomierajú ľudia, takisto zomierali a zomierajú v mene ideológii komunizmu, fašizmu, imperializmu.....
Jediným,iba jediným liekom pre spoločnosť je však iba humanizmus.JA   |   ip:81.89.60.   |   2010-05-20  (19:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na londýnskom moste obesili bankára Calviho. Bol to oficiálny bankár Vatikánu. Obesili ho, lebo sa vyhrážal, že prezradí finančné toky, ktoré podporovali vtedajšiu Solidaritu v Poľsku. Že prezradí, ako Vatikán financuje propagačné materiály, cesty farárov pre pokyny do Vatikánu i všetko to, čo schovávali pod sutanou pri pašovaní do Poľska na zvrhnutie režimu. Wojtyla tomu dával voľný priechod. Socializmus zvrhli: Reagan, Wojtyla a Gorbačov /ten posledný je v tom pomerne nevinne, on iba nevedel, čo činí/.
Sú to oficiálne informácie, mám ich nahraté z STV spred pár rokov.


ggg   |   ip:85.216.16   |   2010-05-20  (21:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  clovek nemusi doverovat cirkvi aby bol veriaci. na to sa v clanku zabuda...


rtert   |   ip:85.248.13   |   2010-05-20  (22:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  všetci ste fašuni a komusti ktorí tým bludom veria v tomto članku


xxx   |   ip:82.132.13   |   2010-05-20  (22:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pozdravujem Idiota, ktory tento nezmyselny clanok tu zavesil, nech si ho sam precita, c to vlastne pozliepal za nezmysli. nezabudni, ze tuto stranku navstevuju inteligentni ludia.


3XL   |   ip:212.5.205   |   2010-05-21  (07:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Priliš kratky članok , autor vobec nespomina UFO.


classique   |   ip:95.103.22   |   2010-05-21  (08:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sxg: vo vatikáne je ortodoxná cirkev?
niesú to rusy ktorý vyznávajú pravoslávnu cirkev?pokial viem tak pravoslávny veriaci neuznávajú pápeža ako hlavu cirkvy.
pokial viem tak zbigniew je katolík.classique   |   ip:95.103.22   |   2010-05-21  (08:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA:
čo sa týka financovania solidarity v polsku a lecha walesu čítal som že vtom mal prsti soros.
Reagan a Gorbačov boly murári.
takže na koho strane je potom vatikán?:D

mkultra   |   ip:178.40.24   |   2010-05-22  (06:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na koho strane je Vatikán ?
http://www.nwdisorder.com/nw_disorder_catholic_vatican_relationship_to_rothchilds.html

Rotschildovci pomáhali Vatikánu v minulosti a v súčasnosti si Vatikán odkladá nasyslené peniaze/dlhopisy/akcie/etc. do Bank of Englad, ktorú vlastní Rotschilde family.
Minule som sa schuti zasmial, v TV som videl uputávku na film "Diabol nosí Prada" s Meryl Streep. Zhodou okolností som pár dní potom videl článok, v ktorom písali, že Benediktove fajne červene botky sú značky Prada :D


muz   |   ip:77.93.216   |   2010-05-22  (21:58)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ty po.ebany zidovsky luteran, prestan spinit rkc ty geco hnusne!!!


muz   |   ip:77.93.216   |   2010-05-22  (22:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To bolo pre "autora" toho hnusu...


adykr   |   ip:213.151.2   |   2010-05-23  (19:39)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Tento clanok je dalsim hlupym utokom na katolicku cirkev. Nastastie je pisane ze pekelne brany cirkev nepremozu.


Simirgel   |   ip:217.31.32   |   2010-05-23  (21:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak toto bolo asi najhorise co som tu kedy cital autor sa urcite zosobnuje s vyrokom "osvietenca" svet bude krajší ked na crevách posledného farára obesia posledného krála no proste kentus bleee, som zvedavý ci by bol vobec pripustny na nejakú diskusiu k vyvrateniu niketorých bludov :D


Simirgel   |   ip:217.31.32   |   2010-05-23  (21:07)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  ospravedlnujem sa za niektoré moje bludy ako "pripustny" a i.eru   |   ip:91.148.18   |   2010-08-19  (13:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nechápem, prečo Boha spájate s cirkvou? Cirkev je výtvor človeka.


PRAVDIVYKOMUNISTA   |   ip:85.248.42   |   2010-08-19  (13:23)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  boh je ludsky vytvor


Jozef . tijegaxi19   |   ip:78.99.89.   |   2013-01-26  (11:03)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  prosím vás, to čo tu máte za bludy? Boh vás žehnaj


foltynek . xedifate94   |   ip:41.86.235   |   2015-01-02  (09:45)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  
PONUKA PÔŽICKY PENAZÍ 1.000 EUR NA 5.000.000 EUR

PONUKA PÔŽICKY PENAZÍ 1.000 euro NA 5.000.000 euro ponúka úver s ludmi, ktorí potrebujú financovanie vyriešit svoje financné problémy. ponúkam pôžicky v rozmedzí od 1.000 EUR do výšky 5.000.00 EUR pri úrokovej sadzbe 3% rocne.Kontaktujte ma e-mailom pre bližšie informácie: foltynekroman@gmail.com


WilliamMorgan . hiqewawo32   |   ip:41.203.69   |   2015-01-28  (22:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  POTREBUJETE naliehavú úver?
* Veľmi rýchle a naliehavé prevodom na váš bankový účet
* Splácania začína osem mesiacov po tom, čo ste získali peniaze na váš bankový účet
* Nízka úroková sadzba 2%
* Dlhodobé splácania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibilné podmienky pôžičky a mesačná splátka

kontaktujte legitímne a licencované úver spoločnosti authourised
aby sa finančná pomoc do iných krajín.
pre viac informácií a žiadosti o úver formulár Spoj sa podnikom prostredníctvom mailu: trustfundsecured@outlook.com

SIR WILLIAM MORGAN
generálny riaditeľ
TRUST FUND SECURED
LONDÝN


WilliamMorgan . hiqewawo32   |   ip:41.203.69   |   2015-01-28  (22:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  POTREBUJETE naliehavú úver?
* Veľmi rýchle a naliehavé prevodom na váš bankový účet
* Splácania začína osem mesiacov po tom, čo ste získali peniaze na váš bankový účet
* Nízka úroková sadzba 2%
* Dlhodobé splácania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibilné podmienky pôžičky a mesačná splátka

kontaktujte legitímne a licencované úver spoločnosti authourised
aby sa finančná pomoc do iných krajín.
pre viac informácií a žiadosti o úver formulár Spoj sa podnikom prostredníctvom mailu: trustfundsecured@outlook.com

SIR WILLIAM MORGAN
generálny riaditeľ
TRUST FUND SECURED
LONDÝN


emmanuelthomas . lucicene   |   ip:41.203.67   |   2015-02-16  (13:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dobrý deň,
Potrebujete naliehavú pôžičku vymazať svoje dlhy, alebo potrebujete úveru zlepšiť vaše podnikanie? Bol u odmietla, bánk a iných finančných agentúr?
Potrebujete konsolidačný úver alebo hypotéku?
hľadať nič viac, ako sme sa tu, aby všetky svoje finančné problémy minulosťou. Sme úverové fondy sa na jednotlivca
potrebujú finančnú pomoc, ktoré majú zlú kreditnou alebo potrebujú peniaze
platiť účty, investovať na podnikanie vo výške 2%. Chcem, aby tento prostriedok Vás informovať, že sme prijať spoľahlivé a príjemcu pomoci a bude ochotný ponúknuť úver. Tak kontaktujte nás ešte dnes prostredníctvom e-mailu: emmanuelthomasloancompany@gmail.comdiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Podporme informovanosť v slovenských médiach

Ľubomír Huďo je jeden z mála redaktorov v našich médiach (možno by bolo lepšie napísať jediný), ktorý dokáže podať skutočné dôležité informácie o svetovom dianí v slovenských televíziách.


Čo je to Boh?!

Zabudnime na ekonomický rast, ide o prežitie!

Kauzy súčasnej vlády

Kauzy predošlej vlády

Netiketa

Archív

Ako také ovce

To bolo prvé, čo som si pomyslel, keď som včera videl Fica, Dzurindu, Mikloša a Radičovú v jednom šíku, ako sa hrajú na veľkých Európanov. Neverím vlastným očiam a ušiam, keď týchto ľudí, ktorí už dávno mali byť na politickom dôchodku, vidím a počujem. Fico ešte donedávna mal plné ústa národnoštátnych záujmov, Dzurinda s Miklošom ani nie pred dvomi rokmi odmietli pôžičku Grécku a Iveta Radičová len tri dni dozadu navrhla referendum v prípade zásadných otázok.


Prednáška o peniazoch a peňažnej politike

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Hlinové vystúpenie v parlamente

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Odhalenie kampane Bohatšie Slovensko


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.2192 s