22. Júl 2019
    
Proroctvo Gotfrieda von Werdenberg - Dolezite.sk

Proroctvo Gotfrieda von Werdenberg


  2010-02-09  (19:22)  |  Knihy
  45% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Proroctvo Gotfrieda von Werdenberg

GOTTFRIED von WERDENBERG (1994)

Keď popremýšlame nad prognózami pre roky 2020, 2050, alebo ďalšie roky, koľko bude mať obyvateľov naša Zem, tak sa môžeme len zasmiať. Je úplným nezmyslom robiť štatistiky a preratúvať koľko ton potravín a koľko energie spotrebuje ľudstvo a koľko tisíc kilometrov nových ciest budeme potrebovať a následne zrátavať následky devastácie životného prostredia. Nič z toho sa nestane. Boh sám nastolí budúcnosť ľudstva podľa vlastných plánov.

Energetická situácia V blízkej budúcnosti sa nebude konať v strednej a západnej európe žiadna energetická kríza. Aj napriek tomu, sa nesmieme stať závislými na rope a plyne. Uhlie a drevo sa vrátia do bežného života. Prv, než začne III. svetová vojna odstaví Rusko dodávky ropy a plynu do iných zemí. K tomu sa dostaví aj ďalší vojenský konflikt v regióne Saudskej arábie ešte pred III. svetovou vojnou. Nebude sa konať žiadny ďalší Černobyl pred vypuknutím III. svetovej vojny. Energetická kríza vypukne tesne pred touto vojnou.

Poľnohospodárstvo Malé hospodárstva nesmú prestať s výrobou a nemajú sa vzdávať produkcie. Tie sú bezpečné. Dnešné prechemizované poľnohospodárstvo už nebude mať dlhú životnosť - neprežije, len tí, čo žijú v poľnohospodárskych oblastiach prežijú III. svetovú vojnu.

Cudzinci v národoch Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Anglia majú medzi sebou veľmi veľa cudzích národností. Veľa štátov zažije nepokoje v podobe istého druhu občianskej vojny. Tesne pred vypuknutím III. svetovej vojny sa objaví silný príliv východo a juhoeurópanov do západnej európy. Islam naberie na sile v konfrontácii s kersťanstvom.

Nemecko Nemecké hospodárstvo zanikne. Nemecký hospodársky zázrak zanikne navždy. Nemecké hospodárstvo sa nebude môcť pred III. svetovou vojnou spamätať. Vykrváca. Nikdy sa nespamätá zo svojej pozície ako svetový finančný investor, z nákladov zo znovuzjednotenia nemecka a nadchádzajúcej hospodárskej krízy. Dane budú pre ľudí neznesitelné, životný štandard hlboko upadne a hospodárstvo sa zrúti do dezolátneho stavu.

Čechy Česká a Slovenská Republika zostávajú stabilné do III. svetovej vojny. Neskĺznu do žiadnej občianskej vojny ako bývalá Juhoslávia. Napriek tomu budú počas III. svetovej vojny velmi trpieť.

Jugoslávia Pokračujúca občianska vojna bude ukončená tesne pred III. svetovou vojnou, pravdepodobne zahraničnou pmocou.

Polsko Polsko bude v blízkej budúcnosti trpieť ťažkým ozbrojeným konfliktom, pravdepodobne na juhu. Dôvod je neznámy. Môže to byť závyslé nepokojmi v susedných štátoch, t.zn. v Nemecku. Politická stabilita a pokoj sú ukončené.

Inflácia Od stredu 90-tich rokov sa bude inflácia v Európe zvyšovať, ale nedôjde k plnohodnotnému menovému kolapsu. Ekonomický a menovo-politický bankrot sa dostaví pred občianskymi vojnami a splynie v III. svetovej vojne.

Rusko Rusko bude politicky stabilné, zostane materialistické a ateistické. Ľudia, ktorí povedia, že Rusko konvertuje k cirkvi, ako napríklad v predpovedi z Fatimy, sú nevedomí a zmätený. Spolu s inými svetovými mocnosťami zostane Rusko bezbožné. Aj množiaci sa počet kresťanov v Rusku nezmení nič na tejto skutočnosti. Skutočné obrátenie Ruska sa dostaví až po III. svetovej vojne. To je aj skutočná predpoveď z Fatimy. Vojenský vodcovia preberú moc v Rusku pred III. svetovou vojnou. Západoeurópska mládež nemá žiadny záujem na vojenskej službe. V nadchádzajúcej vojne to bude mať ťažkopádne konsekvencie. Vlády krajín majú vynaložiť snahu o vybudovanie obrany, o účinnú ochranu proti militantnej otrave prostredia a viesť restriktívnu politiku proti cudzincom v zemi. US - vojenské sily sa z Európy úplne odsťahujú, čo to Rusom velmi zjednoduší. Chaos bude perfektný.

Čína Čína je jediná výnimka v hospodárskych otázkach. Bude aj naďalej rásť. Lišiacky štátny aparát dodá miliarde ľudí silu, ktorej priania sú velmi rozhodné. Lacné pracovné sily vo fabrikách a v poľnohospodárstve v súhre s modernými západnými technológiami umožňujú obrovské zisky, ktoré tečú predovšetkým do armády v podobe najmodernejšej vejenskej výzbroje. Čína sa stane supermocou. Tak ako japonsko, má aj Čína homogénne zaľudnenie, žiadny cudzinci, čo je pre jeden národ velkým prínosom, inak ako v západných krajinách, alebo v Rusku, kde žije tak veľa cudzincov a etnických menšinových skupín.

Dážď ohňa Pred III. svetovou vojnou sa bude konať velká kozmická udalosť. V Rakúsku bude jeden krásny "letný deň", žiadny obláčik na oblohe. Ľudia osady so záujmom pozerajú na slnko, ktoré sa začína stmavovať. Je asi 10 hod. dopoludnia normálneho času, žiadny "letný čas". Ako sa slnko stále viac a viac stmavuje, začína pokrývať zem opar. Toto nie je zvyklé zatmenie slnka, ale nejaká hmla vo vesmíre, ďalej, mimo našej atmosféry. Obloha čoraz viac tmavne. Najprv vidno len pár hviezd, potom sa zjavujú ďalšie a ďalšie. Najprv sa zjavujú na západe, potom na severe. Na východe a na juhu nie sú žiadne hviezdy, tam, kde bolo naposledy pozorované slnko. Nevidno žiadny mesiac. Je normálna čistá priezračná obloha, osvietená hviezdami. Vidno pôdu pod nohami, na ktoréj stojíme, ale na čítanie toto svetlo nepostačuje.Zrazu, zničoho nič sa hviezdy stratia. Úplná tma pokryla Zem. Prešlo len niekoľko minút, potom sa trochu zosvetlilo. Dá sa rozpoznať okolie. Nie je žiadne slnko. Na východe sa dá spozorovať miliardy bielych bodiek. Je to ako dážď čiastočiek pahreby ohňa, ktoré sa velmi rýchlo pohybujú oblohou zo severovýchodoseveru k západojuhozápadu. Dopadajú na pôdu ako ťažký ľadovec. Farba žiarenia počas letu mení farbu, z bielej na žltú, po dopade na pôdu na žiariacu červenú. Tie svietiace gulky dopadajú na zem v rozmedzí 50 - 100m a nvydávajú žiadny zvuk. Keď dopadnú na zem, tak vyzerajú ako hrudky špiny, alebo zrná piesku. Niektoré sú až velkosti detskej päste. Obyvatelia osady nehladajú nejaký úkryt, vyzerajú, že nemajú žiadny strach. Čas uplynutý od prvého spozorovania týchto partiklov na severovýchode a ich prvých dopadov na zem je vecou len niekoľkých sekúnd, maximálne jednej minúty. Potom, ako dopadli tie svietiace gulky sa zvidnelo. Začal fúkať velmi silný vietor od východu a rozfúkal oheň, ktorý ženie pred sebou. Horí tráva, horia lesy, horia polia, lúky, horia domy, stodoly a fybriky horia tiež. V tento deň slnko už nebude svietiť. Dôvod tohoto ohnivého dažďa môže byť priamou alebo nepriamou okolnosťou stretu s nejakou kométou. Vizionár to nevie presne povedať. Ročné obdobie je pravdepodobne leto, možno prvá polovica augusta. Rok udalosti je tiež neznámy, ale môže to byť každý rok po 1995-tom.

Zničenie NewYorku Zničenie NewYorku nebude dielom III.svetovej vojny, ale prv. Vizionár nemôže menovať rok (Boh má na to svoje dôvody). NewYork bude zničený nenávisťou islamsko-arabských kruhov, ktorá pravdepodobne rastie a súvisí už od II.svetovej vojny, nadchádzajúcej III. sv. vojny a z nedávnej vojny na blízkom východe. Ale v každom prípade je to odpoveď na niečo, čo američania spôsobili Arabom. Vizionár popísal zničenie NewYorku do najmenších podrobností.V Rakúsku je prekrásne počasie začínajúceho leta. Je okolo obeda. Rok nie je známy. NewYork bude zničený vlastnými malými nukleárnymi hlavicami, jedna z nich môže byť malá atómová bomba. Hlavná strela bola odpálená pravdepodobne z paluby nejakej lode, Letiace teleso strely bude letieť v oblúku a bude explodovať vzadu za nejakou obrovskou budovou s výhľadom na more. Budovy sa nezrútia hneď po explózii. Tlaková vlna vyvolaná nukleárnou explóziou posunie z miesta celé budovy, niektoré sa o niekolko stupňov naklonia na stranu. Následne sa tie budovy odlomia úplne pri základoch a zrútia sa na zem. Keby to niekto pozoroval od mora, tak to vyzerá, ako keby tie mrakodrapy utekali k moru a pomaly sa ponárali do pôdy. Manhattan bude úplne zrovnaný zo zemou. NewYorkské predmestia nebudú až tak znivočené, ale centrum NewYorku bude totálne zničený.Rádio a televízia v európe bude o tejto udalosti komentovať a nebudú si dávať pred hubu žiadnu servítku. Bude vytýkané, že jednanie američanov proti arabom je -------, ale zničením NewYorku to zachádza priďaleko.Zničenie NewYorku nebude mať pre Európu žiadne konsekvencie, pričom nie je pozorovatelné žiadne znamenie nadchádzajúcej III. sv. vojny, hoci je už velmi blízko.

Predvojnový čas Ohnivý dážď by sme mohli chápať ako varovanie, že tretia svetová je už velmi blízko. To samé platí aj pre zničenie NewYorku. Ďalšie velmi dôležité znamenie bude ozbrojený konflikt na blízkom východe, ktorý sa odhrá na arabskej pôde a bude zapojená aj Saudská Arábia. Nebudú použité žiadne atómové zbrane. USA vlastnia saudské ropné priestory, budú porazení a ropné priestory vydobyté späť.Pred vypuknutím III.sv. vojny bude v Afrike vojna sever proti juhu. Osud Juhoafrickej republiky je neznámy, ale ludia by mali byť varovaný, v žiadnom prípade nevycestovať do Južnej Afriky. Len západná časť afrického kontinentu zostane relatívne neporušená.Pred vypuknutím III.sv. vojny padne moc v Európe do rúk lavým radikálom. Bolševizmus a komunizmus bude oslavovať návrat (pozn.: asi po vojenskom puči). Kresťanstvo a cirkev budú trpieť prenasledovaním pod vedením vľavoorientovanými radikálmi, zvlášť v Taliansku a Francúzsku. Multikulturálna spoločnosť vyvinie multikulturálny zločin. Útoky, krádeže, vraždy, drogy a znásilnenia budú na dennom poriadku. Občianske vojny sa odohrajú v Taliansku, Francii a v Anglicku. Nemecko bude trpieť podobným scénárom, ako aj severské krajiny. Český a Slovenský Štát zostanú stabilné.Udalosti kulminujú a dosiahnu najvyšší bod pred treťou vojnou. Krátko pred vypuknutím "tretej" budú milióny ludí z východnej a južnej Európy zaplavovať západoeurépske krajiny. Chaos sa začne približne v čase, alebo krátko nato, ako US - vojenské sily z väčšej časti stiahli svoje jednotky z Európy. Počas tretej svetovej sa nedá na USA spolahnúť, len na Čiňanov. Nemorálnosť, neprítomnosť lásky k blížnemu a zdráhanie sa nastúpiť vojenskú službu dosiahnu svojho najvyššieho bodu. Vojna v západnej Európe je trestom pre toto všetko. Rusko bude znovu vedené autoritatívnou "červenou" vládou. Zaručia západu svoju "priatelskú koexistenciu" a veľa západoeurópanov sa tým nechá zaslepiť.

III.Svetová vojna Najprv príde Rakúsko na radu, potom Nemecko, potom Švajčiarsko, to je isté. Vojenský konflikt sa ukončí na prelome storočí (pozn.: prekl. Vizionár sa udaním rokov netrafil - všetky časové údaje, ktorými nás oboznamuje, nie sú správne). Kozmické udalosti, ako pád komét ako aj zemetrasenia môžu zotrvať aj dlhšie. Celý vojenský konflikt trvá sotva 2 roky, menej v nemecku, rakúsku a švajčiarsku. Rusi najprv obsadia Rakúsko, kvôli strategickej polohe. Z Rakúskej strany nebude vytváraný žiadny odpor. USA sa nebú vmiešavať do konfliktu. Rusi si zoberú tak vela potravín k zaopatreniu svojich jednotiek, ako len budú vládať. Akýkoľvek odpor je zbytočný. Keď dosiahne revolúcia v Taliansku svojho vrcholu, vpochodujú Rusi aj na taliansku pôdu. Približne v tom čase, keď budú Rusi v Rakúsku, dosiahne občianska vojna (revolúcia) vo Francúzsku a v Taliansku svojho najstrašnejšieho bodu, vedená bezbožnými extrémne vľavo orientovanými vodcami. Bude prenasledované duchovenstvo, budú sa páchať masové vraždenia a plundrovanie majetkov. Najväčšmi nebezpečný sú sociálny vyvrheli aj pre susedné zeme Francie a Talianska. Tieto vraždiace a pľundrujúce hordy nepoznajú žiadne zmilovanie. To sú tí, čo zničia Paríž a Rím tým, že všetko zapália a nechajú vyhorieť. Počas celkového času vojny budú všetky velké a aj malé mestá zničené. Prežitie je možné iba na vidieku.

Prvé atómové zbrane budú v Európe použité v stredozemí. Veľa atómových bômb bude odpálených ponad Adriou, od severu až k juhu. Následkami budú obrovské záplavové vlny v týchto priestoroch. Šokové vlny bude možné registorvať v Rakúsku a v Nemecku. Atómové útoky Rusov v Ádrii a pozdejšie v severnom mori slúžia výlučne len k zničeniu tam operujúcich nepriatelských lodí. Vojna bude aj na Balkáne, od Albánska cez Maďarsko a bulharsko až po Turecko. Rusi nakoniec prehrajú všetky svoje snahy o dobytia. Čína pomôže Európe nepriamo s prejavením vôle odporu. Čínske jednotky premôžu Rusov v strednej Európe. Na svojej ceste do strednej Európy vydobyjú Čiňania južné Rusko. Ich ovela menšie pancierové vozidlá budú ruské ďaleko prekračovať v manévrovatelnosti a Ruské jednotky budú premožené. Európske národy budú pozerať čiňanom do očí velmi zarmútene, ale oni nenávidia nie čiňanov, ale rusov. Na začiatku budú bojovať Ruské a Čínske jednotky medzi sebou konvenčnými zbraňami v Dolnom Rakúsku a v Čechách, severne od Dunaja. Front bude prelomený tri krát. Veľa, veľa ľudí zomrie počas týchto pancierových súbojov, ktoré celý ten priestor znivočia. V Dolnom Rakúsku a ani v Čechách nezostane kameň na kameni.

Podobný osud stihne aj iné krajiny sveta. USA a Kanada budú tiež znivočené. Pri postupnom vedení vojny prepadnú Rusi aj Západnú Európu a nie je možný žiadny skutočný odpor proti Rusom. Totálne víťazstvo Rusov nad Nemeckom sa dá prekaziť jedine pomocou nemeckého vojenského satelitu na obežnej dráhe. Môže zostať v kozmickom priestore pomocou revolučného pohonu a je vybavený elektromagnetickým kanónom, ktorý doékáže odpáliť svetelné paprsky. Tento satelit môže zničiť všetky najmodernejšie rakety.V tomto čase je polovica Európy na jednej hromade trosiek. Teraz sa rozhodli američania pomôcť Európe. Gigantické súboje sa odohrávajú s tými najstrašnejšími zbraňovými systémami. Minimálne jedna atómová potyčka sa odohrá v severnom mori. Postihnuté sú všetky Anreinerské štáty na pobreží severného mora. Gigantické vlny sa prelievajú cez Anglicko, Belgicko, Holandsko, Severné Nemecko a Dánsko. Vlny spôsobené ruskými nukleárnymi zbraňami sú vysoké až 90m. Pohybujú sa velmi rýchlo a pritom rastú ešte do väčšej výšky. Ich obrovská sila nezničí len samotný Londýn, ale aj velké časti južného Anglicka.

Späť do strednej Európy. Česká Republika figuruje ako jeden neutrálny štát. Aj napriek tomu bude Rusmi obsadená a atómové bitky zničia celú celučičkú krajinu. Peklo panuje v západnej časti Českej Republiky. Nukleárne zbrane a Neutrónové bomby budú použité už pri prvom vzájomnom stretnutí rusov a čiňanov. Druhé vzájomné stretnutie je ešte horšie. Čiňania sa pokúšajú obklúčiť ruské jednotky, ktoré chcú újsť na sever. Otrasy množstva atómových explózií je možné pocítiť všade v strednej Európe. Celé horské reťazce sú vyhodené do povetria a zrovnané zo zemou aby sa premohol nepriateľ. Nedá sa slovami opísať satanská brutalita tejto vojny. Sírovožltý žeravý oheň sa dvíha ponad západ Českej Republiky, čo je pravdepodobne príčinením odpálenia neutrónových bômb. Potom nasleduje jedna krátka ale silná bieložltá detonácia, ktorá vystrelila oheň vysoko do nebies. Utekajúci Rusi odpálili pravdepodobne celý svoj atómový arzenál, ktorý skladovali v českých uholných šachtách. To bola posledná explózia v Českej Republike. Teraz sa roztrhla zemská kôra. Prvá explózia vysoko do nebies ukázala ako znamenie ukrižovaného pána, predstaveného zo svojimi ranami. Svet bude volať "Boh existuje". Náš pán zostáva viditeľný na nebesiach, pokial pomaly nanaberie podobu Brezového stromu. Táto podoba je zvláštnym významom v súvislosti s proroctvom, ktoré bolo zverejnené v nemecku pred stáročiami v spojitosti s brezou.

Teraz je vyvrhnuté tony lávy, kameňov a strusky vysoko do vzduchu a čoskoro pokryjú priestory viac ako sto kilometrov vzdialené od epicentra erupcie. Zlaté mesto Praha bude celkom zahrabané - zasypané a nikto nebude vedieť v budúcnosti, kde stálo ponajprv toto velkolepé mesto. Okamžite po utvorení zemskej kôry nastane najväčšie zemetrasenie v dejinách ľudstva, také, že sa celá Zem bude triasť po dobu jednoho celého dňa. Na Zemi nezostane nič stáť, ale Boh bude niekoľko domov ochraňovať. Nemerateľné množstvo otrávených plynov bude vystupovať zo zeme. Vystúpi to do atmosféry a potom aj do biosféry a vyvolá to tri, alebo viac dní úplnéj tmy. Vzduch bude otrávený na dlhé dni. Vietor bude odtial rozháňať otrávené oblaky smerom na východ. Ešte stále nie je po vojne, ale teraz bude potlačená modernými prostriedkami. Rusi sú na úteku. Európske štáty formujú armádu z dobrovolníkov. Rusi sú nenávidený kvôli holocaustu, ktorý začali. Disciplína a morálka sa z ruských vojenských jednotiek vytratila. Ruský vojaci budú komplet odtránený a ani jeden jediný sa nenavráti späť do svojho domova.

Rusko sa zosype, komunistický vodcovia budú povraždený a ich historická vina je zmytá krvavou smrťou miliónov nevinných ľudí. Tí čo prežili, na celom šírom svete, nemajú nič. Zo 6miliard ľudí zostalo 600 000 000 ktorý prežili, viac ako dosť pre našu spustnutú planétu.

Vzťahy po vojne Po vojne už nie je žiadna nenávisť medzi národmi. Všetky historické hranice sú znovuvybudované, takže sa môžu formovať homogénne národy. Multikulturálna spoločnosť zanikla. Pápež dá nemecku Cisára. Nemecko sa zoskupí zo všetkých nemecky hovoriacich priestorov severu, juhu, východu a západu. Rakúsko a Švajčiarsko sa dobrovolne pripoja k nemecku. Polsko odovzdá nemecku diely svojej krajiny, samo dostane späť svoju zem na východe od Rusov. Čiňania dostanú diely Sibíru a Taliansko musí po jednom prehratom boji v južnom Tirolsku vrátiť Rakúsku.

Všetky náboženské hnutia sa zjednotia v jedno očistené a vynovené Kresťanstvo. To zjednotí všetky národy v pokoji, bez toho aby sa miešali kultúry.Cirkev už nebude celosvetová mocenská inštitúcia. Pápeži nebudú už nikdy v budúcnosti existovať. Kresťanstvo vo svojej najčistejšej podobe bude prijaté preživšími ako majetok a už nikdy nebude zneužité ako prostriedok útlaku a vykorisťovania.

Prostredníctvom jednej kozmickej udalosti, kolíziou Zeme s iným nebeským telesom, sa presunie Severný a Južný pól na iné nové miesto. Zem bude následkom menších zemetrasení ešte nejaký čas nepokojná. Rakúsky vizionár toto všetko videl celkom jasne. Jeho predpovede sú jediné do dnešného dňa, ktoré nám ponúkajú toľko podrobností. Celý svet prepadne v paniku, ale hladanie nejakého ďalekého a kľudného miesta - prístavu by bol nezmysel. Samotný Nový Zéland a Austrália, alebo niektoré juhoamerické krajiny sa tiež nedoporučujú. Tam bude panovať zákon Džungle a je oznamované, že Austráliu a Nový Zéland budú okupovať Čiňania. V porovnaní s prvou a druhou svetovou vojnou si Boh sám vyvolí tích čo prežijú. Všetci zlý a nehodný ľudia zomrú. Takisto zomrú aj dobrý, ale žiadny sa nemusí z ničoho strachovať, pretože ich život v nebi bude pokračovať. Vizionár sám zažil klinickú smrť a môže život tam, po živote tu, potvrdiť.

Len 600 milonov prežije = 1 z desiatich. Koľko rádioaktívneho prachu a zamoreného ovzdušia zostane po tretej sv. vojne nebolo oznámené. Po týchto udalostiach zostali na svete len zdravý ľudia. Nikto nehovorí o rádioaktívnom zamorení. Týmto musíme vziať na vedomie, že Boh očistí Zem od všetkých jedov, aby mohli preživší obhospodarovať polia a prevádzať ručné práce. Ľudia budú veľmi šťastný, ale vrhnutý na životný štandard späť do 18. storočia. To znamená.: žiadna elektrika, žiadny plyn, žiadna ropa, žiadny priemysel, žiadny televízor,, žiadne rádio, žiadny telefón, žiadne noviny, žiadne autá...atd.

Klíma sa v Európe tiež zmení. Bude teplejšie, podobne ako klíma v dnešnom severnom Taliansku. V dolinách budeme môcť pestovať citrusové plody. Sneh budeme vidieť len na samom vrchu kopcov. Svet sa stane väčší. Väčšie vzdialenosti sa nebudú dať prekonať. Nebude lietadiel, ktoré by nás doviezli do cudzích zemí. Turizmus odpočíva na veľmi dlhý čas. Neexistujú žiadné verejné dopravné prostriedky. Sme odkázaný na koňa a bričku.Nastúpil "Zlatý vek". Ľudstvo žije v harmónii a na jednej vyššej špirituálnej rovine, šťastnejšie ako kedykoľvek predtým.

http://www.apokalypsa.szm.com/1787868.htm


Rudolf Sinai
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-02-10  (11:02)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Zbytočné čítanie to bolo...


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2010-02-10  (11:07)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  tak sa odpocitame
prvy
dufam ze som ten jeden z desiatich :)))
pokracujte


ANONYM   |   ip:95.102.20   |   2010-02-10  (12:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tu mate odpoved preco nas elita ak je to pravda chce zdecimovat na 600milionov aby jednoznacne prezili oni s istotou BLAZNI.


joplins   |   ip:94.146.31   |   2010-02-10  (12:14)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  uplna haluska. nic viac.. takych tu uz bolo a a stale nic. ja mam lepsie predpovede a tie sa splnia presnejsie hoc az tak dopodrobna o udalostiach nepisu. no kedze sa uz 90 percent splnilo presne tak aj ostatnych 10 sa splni... a toto bolo ozaj strata casu. ako baba vanga....brrrr


morf   |   ip:84.47.11.   |   2010-02-10  (12:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Fakt je to dobra haluska lebo na konci clanku sa pise.

Ľudstvo žije v harmónii a na jednej vyššej špirituálnej rovine, šťastnejšie ako kedykoľvek predtým.

Zabudame na elitu co sa snazi uz teraz ovlatnut svet po takej vojne ta elita urcite prezije a zo svojimi prostriedkami urcite zotrocia ludstvo pochybujem ze ludia budu stastnejsi.lima   |   ip:89.173.15   |   2010-02-10  (12:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak by bola pravda len 1/100 z toho všetkého, tak sa máme na čo "tešiť".


mrbean   |   ip:89.173.11   |   2010-02-10  (12:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   A tí čo prežijú budú určite jehovisti....


Dedomraz   |   ip:212.41.25   |   2010-02-10  (13:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mam rad dobre scifi ako je toto. Zjavna zaslepenost a odovzdanost autora cirkvi vytvara z tohot textu humornu a choru predstavu. Ale tvorive to bolo priznavam. Je v tom vela jedu a nenavisti proti "cervenym" ako aj podlizavosti "papezovi". Ak to autora potesi tak mu oznamujem ze boh naozaj je :). Len to co vacsina zaslepencov nechape ze ten tvor (boh) ich ma na haku nechapu to aj ked im to priamo krici do oci :) Ja viem slepa viera je najlepsia droga. Pre to mam pochopenie a je skoda ze nepouzivate vlastne pocity ale dogmy dodane z vonka.


DavidB   |   ip:147.232.2   |   2010-02-10  (13:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mna by zaujimalo ci ludia ktori take veci pisu ako ta rumunska vestkyna Vanga ci ako sa volala ten Gottfried a dalsi su uplne zhuleni, opiti, alebo fičia na niecom tvrdsom ked to pisu...


enslow   |   ip:78.99.122   |   2010-02-10  (13:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ako scifi to bolo dobre citanie...wuec   |   ip:95.102.82   |   2010-02-10  (13:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a potom príde Aštar šaran a všetkým bude dobre. To čo je za ... tento článok?


klifton   |   ip:84.47.22.   |   2010-02-10  (14:06)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  .................... a potom som sa zobudil a mal som nohu v šerbli :o)))))


bublinka   |   ip:78.99.112   |   2010-02-10  (14:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  uz dlhsiu dobu rozmyslam,kto sem vklada tieto k*k*tske
clanky s temou cirkev,ateizmus,predpovede a podobne,ktore dokazu diskutujucich naprazdno zaujat a rozpalit ,ale hlavne zbytocne rozdelit.Admin by mal porozmyslat,ci sem bude vkladat podobny odpad,prestava ma to tu bavit,asi sa na to vykalsem.
Ludia,tak toto su vase problemy?
http://necenzurovane.ueuo.com/ini/kriza.html
ked vyriesite toto,tak sa hadajte,o tom,co prebieha vo vasich hlavach,ak viera a neviera,do certa s vami.Nemam problem ani s jednymi "veriacimi",ani s druhymi "neveriacimi" (drbe vam vsetkym rovnako,na to mozte vziat jed,kym nedisponujete priamym poznanim,ale to by ste v tom pripade zostali ticho),ale ak by ste chceli vtieravo obtazovat svojim nazorom,
treba vas oba tabory rovnopravne poslat tam,odkial ste prisli.


bublinka   |   ip:95.103.19   |   2010-02-10  (15:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.apollonholding.info/
a este si prestudujte toto a pochopte,ze zmrdom tohoto typu je jedno,ci vas budu okradat ako veriacich ,alebo neveriacich,ludia tak neblaznite preboha s tymi nezmyselnymi slovnymi subojmi.


Kim   |   ip:195.168.5   |   2010-02-10  (15:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie ze by som tuzil po cenzure, ale taketo clanky naozaj znizuju doveryhodnost tejto web stranky. Ked neratame to mnozstvo pravopisnych chyb a miestami priam detsky pristup k teme, autor nejako pozabudol napisat, kde na tieto capiny prisiel. Ak si na desat minut sadnem doma za stol, vymyslim podstatne hodnovernejsiu predpoved...


Beebee   |   ip:87.197.13   |   2010-02-10  (15:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bublinka, to chce klud a nohy v teple. A tekutiny :o)


hestroy   |   ip:77.236.19   |   2010-02-10  (15:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  OMG, to je kravina. Není divu, že to napsal nějaký pomatený bigotní katolík...


ANONYM   |   ip:95.102.82   |   2010-02-10  (16:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nechapem preco tu riesite zas vieru,pochopil niekto z vas aspon nieco?je tu vysvetlenie preco elita chce zdecimovat populaciu na 600 milionov roznimi chorobami ak ste si nevsimli.tu nejde o to ci to napisal veriaci alebo neveriaci.tym ze elita zdecimuje populaciu na 600milionov chorobami a oni preziju maju zarucene ze prezije cela elita,oni maju ine proroctva toto je len odvar z toho.co pohodili verejnosti.tak sa spametajte a nerieste vsade a len vieru a podstata vam nunika daka tomu.


Majo   |   ip:213.151.2   |   2010-02-10  (16:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Takže všetky príspevky v diskusií odmietavé. Tiež sa pridávam.Aj keď ľudstvo čakajú ťažké časy toto dosť zaváňa.Okrem iného, zas len zlý zlý rusi a dobručký germáni?
Podľa dôveryhodného proroctva germánov už nečaká žiadna budúcnosť. Zlyhali už neraz. Sú studený ako psí čumak (všetka česť výnimkám).


Majo   |   ip:213.151.2   |   2010-02-10  (17:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Na tomto webe sú stále ešte zaujímavé články tak vás prosím nemávajte nad tým hneď rukou.


Momo   |   ip:217.12.49   |   2010-02-10  (17:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neviem kto má zase potrebu robiť z Ruska strašiaka svetového mieru . V prvom rade by sa táto osoba mala liečiť .Ľudstvo už nemá záujem o vojnové konflikty vytvárané hŕstkou chamtivých.Tá doba je už na šťastie preč .


stigd   |   ip:91.127.55   |   2010-02-10  (18:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zaujmavé


Majo   |   ip:213.151.2   |   2010-02-10  (18:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Bublinka "drbe vam vsetkym rovnako,na to mozte vziat jed,kym nedisponujete priamym poznanim" úprimne by ma zaujímalo čo myslíte pod tým disponovať priamym poznaním?

Pao   |   ip:195.98.17   |   2010-02-10  (20:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bublinka: Najskôr sa ti chcem ospravedlniť za to, že zdravý rozum považujem za viac ako cirkevné dogmy a pokúšam sa v rámci možností propagovať a obhajovať právo človeka na vlastný (nie predpísaný alebo nanútený) názor. Jasnačka, nemyslím toto ospravedlnenie vážne, ale možno ťa to na chvíľu upokojilo ;-).

Keďže si nahodila naozaj aktuálnu tému krízy z nadvýroby, urob o tom prosím nejaký článok. Určite z neho budem mať väčšiu radosť, ako z týchto "Božích" plánov pre svietiace guľky kombinovaných s reklamou na jedinečnosť kresťanstva. Ďakujem a teším sa na diskusiu.


ggg   |   ip:217.73.18   |   2010-02-10  (20:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  inzerat: hladam vizionarov. heslo apokalipsa


toniejeodpad   |   ip:80.242.33   |   2010-02-10  (22:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to je len obyčajné varovanie či možná realna alternatíva. Je vela ludí čo vidí budúcnosť, a táto alternatíva nepochybne existuje. Roky nikto neodhadne lebo čas nie je veličina konštantná ale sa meniaca, no posun v čase je realny.
Ja by som sa neposmieval ale bral toto varovanie vážne, a robil všetko preto aby sa nenaplnilo. Zatial miesto vážneho varavavabnia sa tu škeríte ako opice na mesiac.
Je to možno zmeniť, len to by sa musela aspon kopunita diskutérov na tomto fore nad sebou sakramensky zamyslieť. aj tak sa bojím že už je neskoro, už bolo zasiate a dobre pohnojené.


dano   |   ip:80.242.33   |   2010-02-10  (22:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zabudol som podpis pod posledný príspevok, lebo podeň sa podpíšem
tezaz je tam toniejeodpad


Groower   |   ip:217.119.1   |   2010-02-10  (22:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A mame zaciatok Falloutu :D


Rudolf   |   ip:78.98.28.   |   2010-02-11  (03:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prepacte mi ale asi ste nepochopili o co tu ide.
Ziadne predsudky a pohlady zaujateho, proste len vizia cloveka.
Toto nie je jedina vizia ale je ich viac a od dalsich vizionarov.
Su medzi nimi suvislosti a podobnosti, to znamena, ze nesu v sebe cast pravdy tohto diania. Ale ak chcete, strcte si hlavy pred tym do piesku ako pstros aby ste aj nadalej ostali slepymi. Mozno vam to "pomoze" avsak sami spoznate neskor, ze vas dobehne vase vlastne citenie a konanie. Smejte sa a pohrdajte nadalej vsetkym.
Ved to je jednoduche ale chapat inych a ine veci to sa kazdemu leni.
Pravda je taka, ze pre takyto postoj cloveku hrozi totalna strata identity.
To znamena, ze clovek strati vlastne ja a bude nas ludi takychto mnoho ako sa ukazuje.
To vsetko nesluzi na zastrasenie ale na pomoc a vcasne prebudenie vaseho vlastneho ja pred tymto dianim a pochopenie toho vsetkeho co ma prist.
Lebo len ak to clovek pochopi a prijima iba vtedy sa naplni podstata toho preco sa tak deje.
Smejte sa lenivy duchom.
Nic neostane z tohto sveta.
Tak na nom tolko nelipnite lebo vam to skodi.
Posmievaci dakujem, ze ste potvrdili tuto pravdu lebo ta vzdy pali na spravnom mieste.


FTW   |   ip:82.37.114   |   2010-02-11  (03:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja by som to az tak nezatracoval,lebo vsetko je dnes mozne a "tretia" je dokonca viac nez mozna,pre niektorich dokonca nutna.Ako to bude prebiehat,nie je az take dolezite a nemali by sme sa spoliehat na ziadne proroctva.Napriklad toto mohlo byt vymyslene propagandou proti Rusku a podobne.Inak ale,pre mna perfect citanie,takze dikes.


Odi   |   ip:212.158.1   |   2010-02-11  (07:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To: DavidB

Taky me napadlo kdyz sem by v polovine a cetl "roztrhne se zemska kura" jestli to psal na trave ci heroinu :D


dano   |   ip:80.242.33   |   2010-02-11  (07:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lepšie je pripravený na zlé ako nebyť. Posmievanie je obyčajná ignorancia. Ignorovaním si situáciu len približujeme a naplname nechcený scenár.
Noemu sa tiež posmievali že prečo stavia archu, kým ostatní odychovali. Je to len symbolika, no je hodno o nej uvažovať.
súhlasím s tebou Rudolf


Majo   |   ip:213.151.2   |   2010-02-11  (09:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Ja to neberiem ľahkovážne,budúcnosť bude zaiste plná utrpenia len konkrétne táto vízia mi akosi nesedí.To už skôr proroctvo Shiptonovej.


Dano   |   ip:80.242.33   |   2010-02-11  (12:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prečo ti nesedí ? čo ak je toto realnejšie ?
stále hovorím budeme pripravený za to najhoršie a žime podla toho už dnes, pomáhajme si navzájom, lebo zajtra budeme tu pomoc možno potrebovať aj my.To je základom prežitia, lebo smrti sa nebojí len čistý človek s čistým svedomím a čistým štítom. Oslobodme sa od egoizmu a berme každé varovanie vážne.


janco   |   ip:195.113.2   |   2010-02-11  (13:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  urcite sa mame naco tesit s bliziacim sa 21.12.2012 uz len kvoli tomu ze ostavaju tusim uz len 2 papezi

bolo to pekne sci-fi, najviac ma prekvapilo zrovnavanie celych pohori zo zemou atomovymi bombami a potom roztrhnutie zemskej kory tym atomovym vybuchom, asi sa z tej prahy vystahujem :D, ti rusaci co tie bomby odpalia budu snad diablom uplne posadnuti


Majo   |   ip:213.151.2   |   2010-02-11  (13:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Dano, Rudolf píše"Toto nie je jedina vizia ale je ich viac a od dalsich vizionarov." predpokladám, že Rudolf asi spracoval to proroctvo, tak prečo vybral práve toto? Asi chápem,on to berie všeobecnejšie a chce aby sme sa zamerali na podstatu.Ale na tento web a iné chodím najmä preto ,že mi je už na zvracanie z tej medialnej propagandy z toho vymývania mozgov a vtom článku zas len rusi toto rusi hento rusi tamto proste sú to najhoršie na tejto zemi. Myslím,že hodnovernejšie proroctvá sú povznesené nad všeobecnú propagandu.Teda nepohoršuje ma tragickosť tej vízie,ale sú tam ešte ďalšie skutočnosti,ktoré spochybňujú jeho hodnovernosť.Buď prijmem proroctvo ako celok alebo neprijmem nič. V hodnovernom proroctve človek nenájde nič protirečivé.Život ma naučil,že najnebezpečnejšie sú diela v ktorých sa čistá pravda mieša so zákernou lžou lebo vtedy človek v plnej dôvere prijíma aj tú zákernú lož.
Majo   |   ip:213.151.2   |   2010-02-11  (13:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...aj tú zákernú lož ako pravdu.


slovenskykral   |   ip:86.18.159   |   2010-02-11  (13:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  all: rad sa zasmejem nad takymito popisami buducnosti... uzasne aka vie byt fantazia cloveka neomedzena,,, aj v hlave omedzeneho ludskeho tvora :)
myslim ze niekto moze presne podla tohto natocit film...


Majo   |   ip:213.151.2   |   2010-02-11  (14:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Mimochodom, človek aj keby neprišiel k žiadnemu proroctvu, stačí keď sa s otvorenými očami pozrie na svet okolo seba a hneď mu dôjde, že nás čaká niečo strašné. Ale sami sme si na vine. Tí, ktorí sme na to aspoň ako tak pripravený snáď nám ešte príde pomoc ak o ňu správne poprosíme.


ANONYM   |   ip:87.244.19   |   2010-02-11  (14:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nebojte sa ziadna atomova vojna uz nebude v ten den ked sa najde nieaky blazon opantany svojou hlupostou a egom pokusi pouzit atomovu bombu tak sa zacneme vseci divit co sa zacne diat.proroctva su na to aby viedli slepych ludi tam kam maju.a tych mudrich aby varovali a aby si vybrali inu cestu


Hatori   |   ip:85.248.61   |   2010-02-11  (14:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Len mi nejde do hlavy prečo by na Európu mali zaútočiť Rusi. Musel by nastať nejaký impulz. Možno zavraždia ich prezidenta Medvedeva.


Rudolf   |   ip:217.119.1   |   2010-02-12  (02:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rad by som doplnil, toto je cisty preklad proroctva.
Nieje to moja robota, ale ma zaujalo tak som ho sem dal, pre ludi, ktorich tiez tieto veci zaujimaju.
Musim tiez podotknut, ze pravda je taka, ze kazde proroctvo alebo vizia je vylepsena o vlastny postoj a chapanie daneho vizionara, proroka atd.
Kazdy z tychto nieco prida zo svojho k tymto videniam a obrazom.
Takze je zrejme ze pan Gottfried bol krestanom katolikom.
A preco prave Rusi, pretoze osudovo je prave tento narod najviac zviazany s udalostami v Europe.
Vzdy to byva naopak ak sa jedna o iste suvislosti z minulosti.
Tak si treba spomenut na II. sv. vojnu a obraz sa vam vyjasni.
Moze to byt len domnienka ale v tomto pripade to tak nebude.
Este spomeniem dalsich co tento scenar potvrdzuju:

Slepy mladenec z Prahy, Alois Irlmaier, Sibyla Kumska, Muhlhiasl lesny prorok, Kralovna zo Saby, Kozia Kata atd.
Zaujimave proroctvo ma aj Dolores Cannon.
Kazda vizia dava ludom nahliadnut do sveta buducnosti aby sa zmenili a pripravili sa tak na prijatie udalosti, ktora prichadza a tak ju prezili s mensou ujmou na duchu.
Pretoze ak nieco nechapeme, viac nas to boli alebo trapi ako ked mame pre to porozumenie.
Nieje to nahoda ale je to chcene kôli ludstvu.
Clovek zial pozera na tieto veci pohrdavo a posmesne a preto si to tak povediac "vychutna" vsetko na ostatok.dano   |   ip:80.242.33   |   2010-02-12  (09:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja by som ta rudolf ešte doplnil. ked sa človek pripravuje na zlé, spravidla to končí lepšie. Preto si myslím že vážnosť brania situácie by nebola na škodu. Ja vidím budúcnosť vo viacerých alternatývach, jedna s nich je tá katastrofická, a môže byť aj optimistická. Obidve máme v rukách my ludia, len mám obavu že bolo zasiate tolko zla, že už ostáva iba tá katastrofická.


jojo   |   ip:213.151.2   |   2010-02-12  (16:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mam rad proroctva, ale hned na zac. som natrafil na jednu uplnu kravinu: takze dnes je uz zname ze dvojicky si zrutili americania sami a nie ziadni moslimovia.........dalej je to len zmes proroctiev inych jasnovidcov zmiesane s jasnou protiruskou propagandou. pozdravujem


ANONYM   |   ip:90.177.1.   |   2010-02-17  (00:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A tot psal kto??? Pán Boh??


Milan   |   ip:188.112.1   |   2010-02-19  (23:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak to je ale somarina


Mefistofeles   |   ip:78.45.95.   |   2010-02-23  (10:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ty Vole a jak se odstraní všudypřítomná smrtící RADIACE to taky PÁNBUCH zařídí? Proč to už neudělal v PRIPJATI. A nevrátil zdraví těm 100 000 mrtvým a zmrzačeným neviným kteří čekají na smrt. Nebo snad jen machruje když je romského původu jak píše KIWO Nyní K1?


Kiwo   |   ip:87.244.20   |   2010-02-26  (18:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kto z nás má problém.Ani bohu nedá pokoj.Je to závisť?Choroba hlavy?Asi áno,prepáčte mu.


zdravyrozum . gydujudi50   |   ip:188.167.8   |   2013-08-27  (22:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  autor a aj par tisic blbcov ma tak male IQ a rozum, ze nechape, ze stac ked v strede Europy vybuchne len jedna sucasna koncena atomova bomba a uz nic dlho dlho nic nebude a uz vobec nie nejake presuny vojsk

tie su len v hlavach sialenych generalov


nattyfit . pyfuxoba3   |   ip:151.236.2   |   2018-05-22  (18:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bulshitdiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Kolik Američanů čte knihy?


2013-03-13  (18:39)  |  Knihy
Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?

Dan Millman Čísla života


2013-03-10  (18:52)  |  Knihy
Dan Millman napísal knihu, v ktorej odkrýva sily pôsobiace v našich životoch a ponúka nám zároveň návod ako začať tieto sily používať v prospech seba a v prospech ostatných.


Varovné signály očkování: Lékaři o nich nemluví


2012-12-05  (18:38)  |  Knihy
Nemusíte se vším souhlasit, ale stejnojmennou knihu si přečtěte. Pro běžného čtenáře bude asi nejděsivější zjištění, jak málo víme o vakcínách a jejich účincích na náš organismus.


Pravda o kolosální manipulaci lidstva již prosákla ven


2012-06-14  (08:36)  |  Knihy
Vydavatelství Anch BOOKS nedávno vydalo knihu autora Michaela Morrise: Co neSmíte vědět! Interview se uskutečnilo na podzim 2011 krátce po vydání knihy v Německu. *** V začarovaném kruhu. Stefan Erdmann v rozhovoru s autorem Michaelem Morrisem


Bernský politický proces - Znalecký posudek, vypracovaný z pověření soudního dvora č. V v Bernu


2012-05-04  (00:18)  |  Knihy
PRAVÉ PROTOKOLY SIONSKÝCH MUDRCŮ


Kniha Ilumináti od Henry Makowa


2012-04-26  (07:00)  |  Knihy
dovolujeme si Vas informovat o nove pripravovanem titulu Ilumináti od Henryho Makowa s podtitulem Sekta, jež se zmocnila světa ve formátu A5, cca 300 stran. Na našem eshopu ji můžete odbjednávat již nyní za zvýhodněnou cenu a pro prvních 200 objednávek máme připravený bonus ve formě knihy Tábor svatých, která je v zahraničí označována jako druhá bible rasismu a pojednává o problematice přistěhovalectví. Info na www.bodyartmag.cz/book


Opice neveria, že pochádzajú z človeka


2012-01-15  (15:29)  |  Knihy
čo sa to tu vlastne deje?


Pět tajemství, která musíte objevit dříve, než zemřete


2011-12-27  (22:53)  |  Knihy
Pět tajemství, která musíte objevit dříve, než zemřete


1984 - George Orwell


2011-12-25  (14:21)  |  Knihy
V roku 1984 je svet rozdelený na tri mocnosti: Euráziu, Východoáziu a Oceániu. V podstate sú všetky tri mocnosti rovnaké: vládne v nich tvrdá diktatúra, bieda a obyvatelia každej z mocností fanaticky nenávidia ľudí vo zvyšných dvoch. Všetky tri mocnosti sú neustále vo vojnovom konflikte, bojujú o tie územia, ktoré nepatria ešte žiadnej z nich a o konečné víťazstvo a vládu nad svetom, hoci sa to žiadnej z nich nemôže nikdy podariť. Hlavným hrdinom románu je úradník Winston Smith, ktorý žije v Oceánii, v Londýne. Na čele diktatúry tu stojí tzv. Veľký brat. Oficiálna ideológia sa nazýva Angsoc (pôvodne anglický socializmus) a jej ústredné heslá znejú: Vojna je mier. Sloboda je otroctvo. Nevedomosť je sila


ZELENÁ KNIHA - Muammar Kaddafi


2011-12-24  (13:40)  |  Knihy
Nástroj vlády je prvoradým politickým problémem, jemuž celí lidské spolecenství. I konflikt uvnitr rodiny je casto výsledkem tohoto problému. Tento problém se stal velmi vážným od vzniku moderních spolecenství. Národy dnes celí tomuto trvalému problému a spolecenství jsou vystavena ruzným nebezpecím a težkým dusledkum, k nimž vede. Nedokázaly jej dosud vyrešit s konecnou platností a demokraticky.


SILA PRÍTOMNÉHO OKAMIHU - Eckhart Tolle


2011-12-17  (21:05)  |  Knihy
Ste tu, aby ste božskej podstate univerza umožnili prejaviť sa. Takí ste dôležití !


Kniha Vatikán ve světové politice


2011-09-29  (21:17)  |  Knihy
Ale zatímco úsilí USA a SSSR je sledováno s rostoucími obavami, úsilí Vatikánu je zkoumáno zřídka. I když ani jedna důležitější událost, která přispěla k dnešnímu chaotickému stavu věcí, nenastala, aniž by se na ní nepodílel Vatikán.


Niečo málo o dôležitosti kníh


2011-04-30  (18:56)  |  Knihy
Čítať a čítať.Každý prečítaný riadok je zažatou sviecou v nasom živote.Čím viac prečítame, tým viac svetlejší bude náš pobyt na zemi.


Brána k moudrosti


2011-04-23  (17:24)  |  Knihy
Novinka roku 2011 z oblasti osobního rozvoje. V knize jsou ukryté také informace ze zákulisí dnešní doby, především však rozcestník.


AdaM - Život Hrou


2011-04-18  (10:08)  |  Knihy
Zábava je prekážka, je to obmedzenie, ide o akýsi nezodpovedný prístup. Stali ste sa profesionálmi vo svojom obore. A ten obor sa nazýva život. Pristupujete ku svojmu životu tak, ako to robia dnešní hráči Manchestru pri výbehu na Old Traford. Tréner, majiteľ, spoluhráči i diváci, všetci do jedného od neho očakávajú skvelý výkon. Čakajú, že dá gól, že pomôže tímu vyhrať zápas či dokonca ligovú trofej. Rovnako aj vy pociťujete tlak okolia. Aj oni od Vás očakávajú, že niečo vo svojom živote dokážete, že uspejete ako silné osobnosti, že sa presadíte v tomto silnom konkurenčnom prostredí.


Vlastná cesta


2011-04-12  (12:24)  |  Knihy
Hitom 21. storočia sa stáva úspech, kariéra, ambicióznosť, odhodlanie a zápal. Je smutné, že sme všetci prijali hru tohoto systému a berieme život, aký nám spoločnosť ponúka. Je smutné, že nikoho z nás už nezaujíma, prečo je všetko v tomto svete postavené na hlavu. Všetko sa robí presne naopak. Prečo je tomu tak?


Je dovolené brániť inkvizíciu?


2011-03-30  (11:24)  |  Knihy
Téma inkvizície je zväčša spracovávaná z odsudzujúceho hľadiska. Je však oprávnená otázka, ako to skutočne bolo a či nie je dôvod tento pohľad prehodnotiť ako neobjektívny. Aj preto je dobré preto a preto má význam prečítať si malú publikáciu s titulom Je dovoleno bránit inkvizici? od českého historika Radomíra Malého, v ktorej sa autor pokúsil korektne s inkvizíciou vysporiadať a poukázať na to, že odsudzujúci pohľad na inkvizíciu môže byť vcelku veľmi mylnou paradigmou.


Bahno usedlé v člověku


2011-01-19  (15:28)  |  Knihy
Úvodem chci poznamenat, že to co budete dále číst, je výsledkem mých vlastních dlouhodobých úvah – výsledkem letitých studií zasvěcené i laické literatury, popisuji také vlastní bohaté zkušenosti a v neposlední řadě jsou tyto listy součtem mého nekompromisního pohledu na minulý i současný svět. Jsem také pevně přesvědčen o tom, že mnoha lidem se určité pasáže nebudou líbit – je však nutné pořádně rozvířit bahno usedlé v člověku za uplynulá tisíciletí!


Človek je sám kováčom svojho osudu


2011-01-08  (00:13)  |  Knihy
Ako funguje psychika, myslenie, city, pocity, pamäť, ako správne myslieť, ako sa správne koncentrovať pomocou jednoduchých cvičení. Ponúka možnosť ako sa človek môže stať kováčom svojho osudu. Cieľom čitateľa sa má stať zdravie, životný úspech a sebadôvera. Tento cieľ sa má dosiahnuť cestou učenia, poznania a praktického využitia. Poznanie a vedomosti majú praktickú cenu, lebo len oni prinášajú vhodné nazeranie na správne prirodzené myslenie, konanie, na správny životný svetonázor, ktoré určujú správanie ľudí. Úplný úspech môže byť cez poznanie len tak dosiahnutý, keď sa prenesie do celkového a aj do každodenného života.


Sme humatoni?


2010-10-06  (08:09)  |  Knihy
Sme alebo nie sme humatoni, obyvatelia ‘matrixu‘ tohoto sveta? Clanok je analogiu knihy Matrix s ‘nasou realitou‘, mozno je to uz stara otrepana tema,ale coraz aktualnejsia. Sme alebo nie sme humatoni?


MEDZINÁRODNÝ ŽID, Henry Ford


2010-07-30  (09:24)  |  Knihy
Proč je židovská otázka přetřásána? Protože existuje a protože její vnikání do amerického života má přispět k tomu, aby byla řešena a ne aby přispívala k dalšímu trvání oněch neblahých, vedlejších okolností, které obklopují tuto otázku v jiných zemích. Již dlouho se zabýváme ve Spojených státech židovskou otázkou.


Igor Bukovský, Pavol Lipták : Hneď to bude


2010-07-16  (17:23)  |  Knihy
Pre všetkých, ktorí sa radi zdravo stravujú a varia ľahké zdravé jedlá, je určená kniha, ktorej autormi sú Igor Bukovský a Pavol Lipták. Knihe dali výstižný názov – Hneď to bude.


2.1 GB ebookov o voľnej energií!


2010-05-24  (23:05)  |  Knihy
Tím čo sa zaujímajú o voľnú energiu ponukam moju zbierku kníh na danú tému. Je tam nieco okolo 977 kníh zväčša v anglickom jazyku.


Prognóza na 100 rokov


2010-05-24  (15:25)  |  Knihy
Recenzia na velmi zaujímavú knihu od Georga Friedmana.


Európska Únia: Cosa Nostra


2010-04-12  (02:05)  |  Knihy
Vojenské výdavky členských štátov sú spolu 311 920 000 000 USD ( v 2008 )! Ako je možné, že 495.128.529 miliónov občanov nemá právo voliť a ich hlavné demokratické práva boli pozastavené. Od bezvízového programu s USA po nemecko-ruské plynové potrubie. Spoločné záujmy 500 miliónov európskych občanov nie sú kompatibilné zo záujmami národných politikov. Heinz Duthel, European Union: Cosa Nostra


Pôvod postkomunistických elít: Od Pražskej jari po rozdelenie Československa


2010-04-07  (00:21)  |  Knihy
Ako to, že sa Československo rozdelilo na dve krajiny v roku 1993 tak mierumilovne najmä v porovnaní s Ruskom a Juhosláviou? Táto kniha obsahuje sociologickú odpoveď na túto otázku a empirické vysvetlenie rozpadu Československa sledovaním politických procesov, ktoré začali Pražskou jarou v roku 1968. Gil Eyal: The origins of postcommunist elites: from Prague Spring to the breakup of Czechoslovakia


Šlomo Sand: Vymysleli si sionisté dějiny židovského národa?


2010-04-05  (16:11)  |  Knihy
Podstata sdělení této knihy se dá shrnout do věty „Dějiny židovského národa byly vymyšleny, aby vyhovovaly požadavkům sionismu.” Kdyby něco takového řekl např. nějaký palestinský představitel, jistě by byl některými obviněn z “antisemitismu”. U izraelského (židovského) autora, potomka rodičů přeživších holocaust, to ale asi dost dobře nejde... Z genetického hlediska není prakticky žádný rozdíl mezi dnešními Palestinci a většinou izraelských Židů.


Marec - mesiac knihy.


2010-03-30  (08:04)  |  Knihy
Končí sa marec - mesiac knihy. Preto je na mieste otázka: "Čítate?"


Podobenstvo o jaskyni


2010-03-29  (23:43)  |  Knihy
V siedmej knihe svojho diela Ústava (Politeia VII, 514a – 515a) grécky filozof Platón (420 - 348) napísal peknú alegóriu hlbokého zmyslu, ktorá sa preslávila ako „podobenstvo o jaskyni.“ Je podaná vo forme dialógu medzi Platónovým učiteľom Sokratom a istým Glaukonom. Odcitujem toto významné podobenstvo bez dodatočných komentárov. Jej zmysel pochopí každý sám.


Kniha kníh


2010-03-26  (09:52)  |  Knihy
V tomto príspevku by som chcel poukázať na zopár krásnych výrokov od Santiága - postavy z knihy Alchymista. Táto kniha je plná rôznych výrokov a určite si dokážete bez nanútenia vybrať ten, ktorý vám niečo dá. Výroky som nevyberal z knihy ja, ale sú pre mňa väčšou inšpiráciou ako otrocké cnosti z biblie. Osobne si myslím, že keby boh existoval a keby sa už rozhodol písať, bolo by to minimálne na úrovni alchymistu a nie na úrovni myslenia otrokárov. Pre mňa bude až do konca života viac slobodný pastier oviec Santiágo - postava z knihy, ako "syn boží Ježiš - postava z knihy" A prečo ? Lebo mám ako človek bližšie k pastierovi ako k bohom, ale stále mám viac rozumu ako ovca, ktorá má byť riadená.


Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady


2010-03-25  (15:37)  |  Knihy
Podvod a korupcia v tunajšom zdravotníctve nie sú žiadnou raritou, skôr základným fenoménom. V rozhodujúcej miere sú do neho zapletené aj úrady, ktoré sotva kontrolujú (farma) priemysel, lekárov a zdravotné poisťovne, skôr s nim kolaborujú.


Kniha: PEDOFILI V SUTANÁCH - OCHRÁNTE SI DETI


2010-03-12  (09:07)  |  Knihy
Sexuálne škandály kňazov. Pápež prehovoril. Ježiš nechcel celibát. Aká je sexualita kňazov? Vatikán čelí žalobe za zatajovanie. ...Čo neviete o cirkvi. Škandály po celom svete – detské obete a súdne procesy. Cirkev všetko utajuje. Množstvo šokujúcich faktov. Je náboženstvo vecou morálky alebo iba pokrytectva? Aká je skutočná morálka cirkvi? Zneužívanie detí a mladistvých nie je samozrejme, problémom výlučne katolíckej cirkvi. Je však isté, že autoritatívne sexu nepriateľské katolícke prostredie takéto psychické poruchy silne podporuje. Viedenské noviny „Der Standard“ uvažujú takto: „Príčiny pedofílie nie sú nejaké zvláštne tajomstvo.


Ďaľšie z kníh...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ježiš je rómsky kráľ
EgbebleAugustn . liwawelu36:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Olej z marihuany vyléčil rakovinu tříletému d...
ValerieDesolaov . magoxuko57:   Dobrý deň, môj manžel trpel metastázami rakoviny pľúc v januári

Cirkev porušuje prikázania?
DARIO . wofugefu67:   

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Emil Páleš: Jezuiti

Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Žijem v takej krajine...

... kde sa pologramotný alkoholik so slovnou zásobou na úrovni jedinca po akútnej lobotómii, môže pasovať do roly ochrancu záujmov národa. A ešte na tento účel aj zneužiť názov jednej z najstarších slovenských politických strán. A 5 – 6 % voličov mu to stále žerie.


Toto je dôvod, prečo vás nezamestnám

Euroval

Kniha Daniel Estulin - Tajemství skupiny Bilderbeg

Konzervatínvy inštitút Jaroslava Haščáka

Bill Gates nakoupil 500 tisíc akcií Monsanta

Archív

Aj OĽaNO sklamalo.

Aj OĽaNO sklamalo. Až by obyvateľstvo – voliči všetkých krajín sveta mali právo si vytvoriť volebný zákon bez účasti politických strán a mohli si voliť len osobnosti zo svojich obci či miest, krajov do parlamentu a mali pravo kontrolovať svojho voleného zástupcu a taktiež ho pri klamstve či korupcii odvolať, tak by vo svete neboli vojny, nebola chudoba, neboli protesty a demonštrácie a perfektne by fungovala aj trhová ekonomika k spokojnosti väčšiny obyvateľstva. Nebolo by tu integračného a globalizačného procesu v tej podobe, ktorú poznáme až dnes. Takže systém až príliš vyhovuje veľkokapitálu korumpovať politické stranícke záujmové skupiny, ktoré väčšine ničia život na čo nemajú právo. Zmenou volebného zákona by sa dlhodobo neudržal žiadny zástupca ľudu pri možnosti zastupovať svojich voličov, ale cez politické stranícke záujmové skupiny sa do parlamentu dostanú nečestný občania v každej krajine sveta, ba dokonca sa majú možnosť aj dlhodobo udržať u verejnej moci, keď ich voliči nikdy nemôžu za klamstva a podvody z postu ústavného činiteľa odvolať a potrestať, vid rôznych politikov politických trvalých karieristov v každej krajine sveta s výnimkou Švajčiarska a Islandu. Takže keď už tým politickým stranám už dnes nedôveruje až 40 percent obyvateľstva, tak sa pripojme k ním a zväčšime nespokojnú väčšinu, ktorú politici z politických strán majú len vďaka strachu 30 percent obyvateľstva z pravice. Už dnes by ich systém sa zrútil ako domček z kariet, keby neovládali vlastníkov a redaktorov z médií hlavného prúdu či politický verejnoprávne média, ktoré manipulujú obyvateľstvo žijúce v strachu z pravice v prospech ich systému prichádzať k slobodným voľbám, ktorí si vytvorili pre seba čiže pre 30 % obyvateľstva každej krajiny vo svete. Prečo zabránili obyvateľstvu politické strany vo svete vytvoriť si občianske Ústavy a občiansky volebný zákon? Odpoveď na tuto otázku som už dal v predchádzajúcich slovách, takže aj OĽaNO s týmto nechce pohnúť do predu a vyhovuje mu v plnej miere súčasný volebný zákon..


Alternatíva priamej demokracie

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Pesticid od Monsanta infikuje rostliny nemocí podobnou ...

Počátek občanských nepokojů v USA?

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.4652 s