22. Júl 2019
    
Psychopati vládnou našemu světu - Dolezite.sk

Psychopati vládnou našemu světu


  2013-01-16  (09:49)  |  Zo sveta
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Psychopati vládnou našemu světu

Při sledování evropské politické třídy, jak se kroutí po irském Ne v referendu o Lisabonské smlouvě, které proběhlo minulý rok, jsem si nemohl pomoci cítít, že někteří z nich vědí víc než my: existuje agenda která musí být dodržena. Nepodařilo se jim vystrašit irský lid natolik, aby zpečetil nEUvý úděl, ale fanatičtí eurokrati pokračují jako normálně a jsou skálopevně přesvědčeni, že se jim do cesty nic nepostaví. Nepřetržité přehánění médií předpovídá ekonomickou zkázu pokud Irsko nebude napodruhé na podzim volit ‚správně‘.

Pro ty s očima je jasné, že politické nesváry mezi soupeřícími kriminálními kartely, jsou určeny čistě pro spotřebu veřejností. Chléb a hry. Politika nevzniká v politických partajích. Rozhodnutí pocházejí od několika jedinců: zbytek se přizpůsobí nebo zemře hlady. Zbraně hromadného finančního ničení rozmístěné centrálními bankéři, spolu s tzv. disaster">disaster" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="320"> kapitalisty, kteří pod maskou ochrany trhů a vylepšování efektivity systému vysávají bohatství národů, práci kterou lidé vyprodukují, do stále menšího okruhu lidí.

Ačkoli sdílíme symbiotickou realitu, vzájemně svázanou pravidly a zásadami, ta jejich je zcela odlišná. Je stínem té naší, požírá skutečnou ekonomiku pomocí manipulace zásoby peněz, kterou kontrolují soukromé banky. ‚Zhroucení trhu‘ je zabudováno do systému. Pravidla vytvořená pro regulaci ekonomik a zabránění nestability jsou periodicky pozměňovány. V lidech je vyvolávána hysterie prostřednictvím opakované mediální sugesce, která předpovídá blížící se zkázu. V následující panice způsobenou šokem, se pro hrstku jednotlivců otevírají vhodné příležitosti, abypřepracovali pravidla ve svůj prospěch, prodloužili a prohloubili svoje sevření skutečné ekonomiky.

Veškeré vlády jsou jejich dlužníky a většina ani neví o jejich existenci, oni rozdmýchávají chaos podle libosti, podle potřeby dráždí nebo uspávají obyvatelstvo a vkládají vhodnou legislativu pro svou nenasytnou chamtivost – malá změna tady, postupné změny tam.... a nakonec dojde k radikální změně parametrů. V tomto ďábelském, a přesto metodicky vědeckém stylu, se posunují směrem k neutralizování veškerého odporu proti digitalizovan">digitalizovan" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="320">ému globálnímu ‚kotci pro lidstvo‘.

Politici dobře vědí že se nevyplácí zle oplácet svým chlebodárcům, jinak o nich již nikdy neuslyšíte. Pouhé figurky – užiteční idioti pro mistry stratégy – které jsou najímány a propouštěny jako manažeři vnímání a pro">pro" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="320"> styk s veřejností, aby byla zachována iluze svobody volby. Ve vedlejších rolích hrají vycvičení hrdlořezi s elektrickými obušky a tajné armády v záloze, politická show maňásků poskytuje tenkou vrstvu věrohodnosti a vítané odvrácení pozornosti od nepohodlné pravdy.


Jak má i své proč

Moc je závislost, kterou její uživatelé nejsou schopni chápat či zastavit. Jsou naprogramováni nemilosrdně a hegemonicky dominovat ‚ty jiné‘. Užitečná nápověda pro ty, kteří sludují pavučiny jimi tkané: pokud můžete jmenovat instituci, nebo přiřadit ke jménu obličej, potom se díváte na kulisu na jevišti. Původní podněcovatelé zůstávají nepostižitelní. Ale papírové stopy při rozplétání lží odhalují jednoduché klenoty: ‚svobodný trh‘ jednoduše znamená svobodu malé skupiny krást vše ostatním. Pravidla hry jsou záměrně neférproto, aby lidé pokaždé prohráli.

„O něčem rozhodneme, vypustíme to ven, potom nějaký čas vyčkáme a sledujeme, zda se něco stane. Pokud se nestrhne velký povyk a nedojde k velké vzpouře, protože většina vůbec nechápe co bylo schváleno, potom pokračujeme, krok za krokem, dokud nezmizí všechen odpor.“

Jean-Claude Juncker, prezident Rady Evropské unie v roce 2005, citován v Der Spiegel 52/1999

Dech beroucí, že ano. A machiavelistické. A nemorální. A silně dětinské. Jak můžou ti, kteří byli zvoleni aby reprezentovali vůli lidu, tak bezcitně pohrdat ostatními? Evropa, ze všech míst světa, zajisté dávno netoleruje podobnou nedomokratickou prolhanost!

Ale co kdyby bylo možné pochopit podivné chování těch, kteří nás zároveň otupují a zrazují? Mohou přírodní zákony pomoci odhalit důvod, proč lidé, kterým svěřujeme neustále se zvětšující vliv ve sférách společenského řízení, dosahují stále depresivnějších hlubin pokrytectví a nezodpovědnosti?


Svět má jen jeden problém – psychopaty

Ponerologie(*) je vědecké odvětví, které vychází z psychologie, biologie a společenských věd. Zrozená přímo v prostředí které studuje, Ponerologie v politice: věda o povaze zla přizpůsobená politickým účelům [Political Ponerology, A Science of Evil Adjusted for Political Purposes], byla napsána skvělým psychologem Andrejem Lobaczewskiým. Prostřednictvím utajeného sdílení informací mezi spolupracovníky v Polsku a zemích okupovanými nacisty a sověty během a po skončení druhé světové války, přinesl jejich výzkum neskutečně cenné výsledky, které ve stejnou dobu přetváří a posiluje naše chápání ‚kauzálních faktorů a procesů při genezi morálního a psychobiologického zla.‘

Ponerogeneze makrosociálního fenoménu, šíroce rozšířeného zla, který představuje nejdůležitější předmět této knihy, se zdá být subjektem stejných přírodních zákonů, které fungují v lidské oblasti na úrovni osobní nebo malé skupiny. Role osob s různými psychologickým defekty a anomáliemi klinicky nízké úrovně, se zdá být trvalou charakteristikou tohoto fenoménu.

Ponerologie v politice - str. 31

(*) podstatné jméno, obor teologie který se zabývá zlem, teologická doktrína špatnosti nebo zla, pochází z řeckého poneros což znamá ‚zlo‘

Tito průkopníci objevili slepé místo v našem vnímání světa, jehož studium bylo možné pouze v době, kdy historické události změnily jejich země z demokracií na totalitní systémy a kdy podloží patologických faktorů, které produkovalo vládu terorem, bylo odhaleno.

Ponerologie v politice zkoumá povahu zla – stav tradičně považován za teologickou záležitost – z pohledu vědomostí moderní medicíny o nemoci a psychopatii. Ubírá se směrem mapování ‚patodynamik psychopatologie‘ – jak patologický vliv psychopatů infikuje svědomí napříč společností, transformuje chování jednolivce a přetváří nejlepší úmysly do jejich zkorumpovaného opaku. Prezentujíc panoráma psychologické reality, vědecká pronikavost Ponerologievede čtenáře skrz dříve nezmapované tmavé podsvětí našeho světa.

Lobaczewski & spol. přišli na to, že statisticky konstantních 6%, tedy relativně malá část polského obyvatelstva, tvoří různé typy deviantních osobností. Několik procent z tohoto procenta byli genetičtí psychopati. Ano, čtete správně. Lidé se rodí bez svědomí. Přestože se jedná o nejméně početnou skupinu osob s psychologickou poruchou, jejich role v ‚ponerogenezi‘, tedy infekci a šíření zla, je mimořádně velká. Jedná se o opravdové psychopaty, biologické stroje neschopné cítit empatii..

„Vše nasvědčuje tomu, že svědomí a city souvisejí s abstraktními pojmy ‚budoucnost‘ a ‚ostatní‘. Svědomí je ‚časo-prostorové.‘ Můžeme cítit strach, sympatii, empatii, smutek a tak dále, protože jsme schopni si PŘEDSTAVIT, abstraktně, budoucnost na základě našich minulých zkušeností. Můžeme ‚předpovídat‘ jak budou ostatní reagovat, protože jsme v nich schopni ‚vidět sebe‘ i přesto, že se nacházejí ‚tam venku‘. Jinými slovy jsme schopni se ztotožnit s ostatními prostorově, tak říkajíc, ale zároveň i časově – v čase. Psychopat podle všecho nemá podobnou kapacitu.“

The Psychopath: The Mask of Sanity – výzkumný projekt Quantum Future School

Z toho vyplývá že oni nerozumí co je myšleno tim, když se řekně ‚fakt‘. Kde my spoléháme na fakta, abychom jejich prostřednictvím interpretovali realitu, u níž upravujeme její parametry v souladu s každým novým faktem, pro psychopaty je realitou cokoli co prohlásí že je. To bylo skvěle předvedeno jedním členem Bushovy administrativy během rozhovoru s Ronem Suskindem:

V létě roku 2002, po napsání článku pro Esquire o tom, proč Bílý dům neměl rád bývalou ředitelku styku s veřejností Karen Hughes, jsem se sešel s vysoce postaveným poradcem Bushe. Nejdříve vyjádřil nevoli Bílého domu a poté mi řekl něco, co jsem v té době plně nepochopil – ale o čem se nyní domnívám, že vede k jádru Bushova prezidentství. Asistent řekl, že lidé jako já se nacházíme „v tom co my nazýváme komunitou vycházející z reality,“ což definoval jako osoby, které „věří tomu, že řešení vyplývají z rozvážného zkoumání rozpoznatelné reality.“ Přikývl jsem a zamumlal něco o principech osvícenství a empiricismu. Přerušil mě. „Svět takovým způsobem už nefunguje,“ pokračoval. „Nyní jsme impérium a když konáme vytváříme naši vlastní realitu. A zatímco vy studujete tuto realitu, rozvážně když chcete, my budeme znovu jednat, vytvoříme další nové reality, které můžete také zkoumat a tak se věci vytříbí. Jsme aktéři historie ... a vy, každý z vás, bude pouze zkoumat to co my děláme.“

Z Víra, jistota a prezidentsví George W. Bushe - New York Times magazine 17. říjen 2004

Přestože psychopati razantně prosazují určité ideologie, oni sami necítí žádnou vazbu ke slovům, které vycházejí z jejich úst. Místo toho kalkulují vhodné emocionální reakce pro každou situaci, což jim umožňuje manipulovat jednoho proti druhému, každá ‚strana‘ v jakémkoli konfliktu postkytuje potřebný úkryt pro jejich skrytou strategii. Takto kryti Maskou příčetnosti, převážná většina z nich uspěje do té míry, že jejich skrytá povaha je objevena až když je příliš pozdě.

Renomovaná autorita v oboru psychopatologie Dr. Robert Hare[česky], se nezdráhá když označuje tento odlišný druh člověka za „interdruhového predátora“. Jeho kniha Bez svědomí [Without Conscience] cituje případové studie, kdy psychopati pohltili veškeré pokusy ‚uzdravit‘ je psychoterapeutií, prostřednictvím které se naučili nové a lepší způsoby jak manipulovat. Dr. Hare jednou odevzdal práci do vědeckého žurnálu, která obsahovala i záznamy EEG několika skupin dospělých mužů v průběhu jazykového úkolu. Redaktor žurnálu vrátil práci se slovy, „Ty EEG záznamy nemohly pocházet od skutečných lidí.“ V jistém smyslu nepocházely. Jednalo se o EEG psychopatů:

„Stále větší množství dat směřuje k závěru, že psychopatie má biologický základ a mnoho vlastností nemoci.“

Sabine Herpertz, psychiatrička na RWTH-Aachen University, Německo

citace z V mysli vraha [Into the Mind of a Killer] magazín Nature, 15. březen 2001

Podvědomě předpokládáme univerzálnost svědomí, čímž se vystavujeme predátorovi, který nás může zneužít nesčetnými způsoby apelováním na naše svědomí. Psychopati, prostřednictvím pro ně charakteristického manévru se soucitem, dovádějí lidi otočit jeden určující faktor – svědomí – proti sobě! Jsme uvězněni v pavučině viny, studu a strachu, kterou si nakonec sami budujeme. Během kontaktu dvou lidí jsou psychopati jen málokdy nuceni sáhnout k násilí proto, aby dosáhli to co chtějí, ti nejúspěšnější ovládají své vražedné impulzy do doby, než se dostanou do pozice moci, kde se naskytnou možnosti páchat hromadné vraždění v zastoupení.

Přirozeně pro některé může být obtížně vzít toto na vědomí. Zoufale se držíme víry vrozeného dobra každého, čímž zůstáváme slepí vůči tomu co je. Ale existuje fundamentální rozkol, mezi naším a jejich světem, který nelze překlenout. Martha Stout, ve své zásadní knizeSociopat od sousedů [The Sociopath Next Door] dochází k závěru, že „Přítomnost nebo absence svědomí, tvoří hluboký předěl mezi lidmi, který je prokazatelně závažnější než inteligence, rasa nebo dokonce i pohlaví.“

Dlouhou dobu jsem tomu nechtěl věřit: není možné je vyléčit. Sami sebe se nevidí jako nemocní. Naopak, my jsme nemoc, která se léčí všemnožnými způsoby válčení, vedené ne proti domněl">domněl" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="320">ým nepřátelům ale proti nám.


Stačí jen hrstka

V makrospolečenském fenoménu, který budeme později nazývat ‚patokracie‘, jistá dědičná anomálie určená jako ‚vrozená psychopatie‘(*), je katalyticky a kauzálně nutná pro genezi a přežití rozsáhlého společenského zla.

(*) Rození psychopati

Political Ponerology – str. 31

Psychopati, prostřednictvím svojí schopnosti rozpoznat sobě rovné, rychle stoupají po společenských stupíncích a shlukují se okolo pák moci společnosti, kde jejich celospolečenský zlý vliv metastázuje. Následný ‚negativní výběr‘ znamená aktivní přípravu a dosazování dalších psychopatů a dalších patologických deviantů nižšího stupně, kteří jsou přístupní jejich záměrům a to do doby, dokud se nedosáhne kritického množství lidí s patologickými poruchami, čímž se zrodí Patokracie.

Patokracie přežívá díky pocitu ohrožení ze strany společnosti normálních lidí, včetně dalších zemí, kde přetrvávají různé formy systému normálního člověka. Zůstat na vrcholu je pro panovníky tudíž klasický problém „být či nebýt.“ Tudíž biologická, psychologická, morální a ekonomická zkáza většiny normálních lidí se pro patokraty stává ‚biologickou‘ nezbytností.

Mnohé prostředky slouží k tomuto cíli, počínajekoncentračními tábory, včetně válčení s neústupným, dobře vyzbrojeným protivníkem, který zdevastuje a oslabí lidskou sílu na něj vrženou, totiž tu samá moc, která ohrožuje vládu patokratů: synové normálního muže, vysláni bojovat za iluzorní „vznešenou věc“. Jakmile jsou vojáci bezpečně mrtví, jsou prohlášeni za hrdiny, kteří budou oslavováni v písních a stanou se tak užiteční pro vychování nové generace oddané patokracii a vždy ochotné zemřít pro její ochranu.

Political Ponerology – str. 146

Nakonec oni jsou vyděšení přirozeně tvůrčí podstatou lidstva. V jejich neúnavném úsilí zdolat tento teror, musí pozřít to co nemůžou mít prostřednictvím vyhlazení lidstva, jehož pouhá existence jim denně připomíná jejich deficit.

Sní o budoucnosti, ve které můžou holdovat podle své přirozenosti, bez obavy perzekuce ze strany těch ‚odlišných lidí‘. Vláda, média, korporace, vzdělání, tajné služby, ideologie, náboženství, společenská a politická hnutí – nic není imunní proti jejich vlivu a vše je využito pro jejich cíl světové nadvlády, ať už vědomě nebo nevědomě. Jediná protilátka proti infekci je znalost nemoci a její patodynamiky.

Zdá se že příroda zvolila rozmanitost druhů místo svědomí, nebo spíše vývojový potenciál směrem ke svědomí, kdy někteří byli obdařeni talentem sytit se slabostí ostatních. Kolektivní traumatická zkušenost soužití s naším přírodním predátorem, konečně dostrkala naše vědomí na pokraj uvědomění si, že ne všichni jsme člověkem. Jakmile se rozšíří vědomí o predátorovi, který je mezi námi, hra skončí. Psychopati u moci to vědí. Jejich taktiky šoku jsou troufalejšíkvůli spěchu dokončit jejich agendu.


Pouze my může osvobodit naší mysl

Protože jejich trajektorii, poháněnou nenávistí, nepřekáží svědomí, je na nás vymotat se z pavučiny tím, že přijmeme zodpovědnost za naše činy. Tím že volíme věřit jejich lžím, které slibují úlevu od bolesti, se opakovaně vzdáváme zodpovědnosti a zahazujeme naši sílu. Tímto způsobem hrajeme naši roli při genezi zla. Abychom opět nabyli moc, musíme rozpoznat podstatu predátorů, jak pro sebe tak i ostatní.

Prozatím je historie na naší straně. Pokaždé jakmile vznikla patokracie, zbývá jediný směr: dolů. Plané naděje, které jsou Achillovou patou globální patokracie, nahnačují, že dojde k podobnému výsledku. Jediné co zbývá je jak dlouho ještě budeme tančit s ďáblem, dokud si nevzpomeneme, že naše utrpení skončí v momentě, kdy se obrátíme k pravdě.Zdroj: Truth to Power: Psychopaths Rule Our World


a
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
jan . pukikyri5   |   ip:78.99.70.   |   2013-01-16  (12:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ľahká pomoc - nevoliť židov a ich regenerátov!


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.70.   |   2013-01-16  (12:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dodávam - chýba im svedomie!


Tan . nakyremy48   |   ip:195.168.2   |   2013-01-16  (13:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jan > si mimo . Svet neovládajú židia.


smartang . nixemuni24   |   ip:217.12.48   |   2013-01-16  (14:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dámy a páni .... poviem to citátom z filmu:

"ovládajú nás hračkárske spoločnosti"

Tak


junak . tuwynima05   |   ip:85.70.197   |   2013-01-16  (15:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Psychopati se z lidí stanou, když mají moc.


tpyx . vilisyro89   |   ip:213.215.1   |   2013-01-16  (18:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  K prispevkom vyssie. Ci uz to pojeme z hladiska vedeckeho aleno nabozenskeho, a bez ohladu na rasu, vierovyznanie, nazory atd atd... Moc je najsilnejsia droga v dejinach ludstva a pokial bude existovat hierarchia a nezavladne absolutna rovnost. Nikdy na nasom kusku zeme nebude dobre. Nejde o to ze kazdy by mal pozerat sam na seba ale kazdy by mal prevziat sam za seba zodpovednost a nikdy ju nezvereit nikomu. Vtedy tu bude fayn, lebo nakolko kazdy clovek je jedinecny tak ziaden iny clovek nevie co je najlepsie pre toho druheho ked dostane "do ruky" moc rozhodovat zanho. Znie to ako utopia ale stojim si za tym.


Nuny . bebequni7   |   ip:78.136.18   |   2013-01-16  (20:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nevím, co je to psychopat, vím akorát o těch, kteří chtějí ovládat druhé a o Systému, který jim to umožňuje.


smartang . bohupyki56   |   ip:95.103.10   |   2013-01-16  (22:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tpyx

Problem vonkoncom nie je hierarchia, ani to, ze niekto ma a niekto nema ... Problem je v moralke, so vsetkym co k tomu patri. Aj pripadne kastovnictvo ktore by bolo zalozene na prirodzenych autoritach a respekte nevidim ako problem. Sa pozrite hoci aj na ciganov. Su lepsi rodiny, su horsie rodiny a su pesiaci. A vsetci tahaju za jeden povraz a nikto si nestazuje na tych hore ... Teraz to snad vyznelo ze cigani maju daku extra moralku :} No ... podstata bola inde.

Inak ROVNOST je v principe blbost, lebo jeden skratka je sikovny a neni lenivy a druhy zase naopak. Takze nemozeme mat vsetci rovnako to by nebolo SPRAVODLIVE. Tak, a sme pri absolutnom koreni veci. Sme pri podstate krizy, sme pri pociatku vsetkych problemov .... SPRAVODLIVOST, to je odpoved na vsetko zlo, ktore sa vo svete pacha. Nie rovnostarsky ale spravodlivy system. To je kluc k zachrane ludstva.


harry . paholenu0   |   ip:178.40.17   |   2013-01-16  (22:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Smartang ahoj.

Mam problem si predstavit,co si kazdy jedinec na tejto zemi definuje pod pojmom spravodlivost.

To by bola zaujimava debata.

Ja by som tento problem zuzil,riesil NEMOZNOSTOU sukromnej moci ovladat centralne banky,takisto ostatne typy bank,tym padom nemoznostou odsavat pomocou uroku zo systemu peniaze,a pomocou nich ovladat ludi a svet.

Urcil by som maximalnu hranicu hmotneho majetku,ktory je mozne vlastnit,a myslim ze vela veci by sa vyriesilo.


smartang . bohupyki56   |   ip:95.103.10   |   2013-01-16  (22:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Spravodlivost treba ale brat doslova. To zaroven znamena DISCIPLINU, NEKOMPROMISNOST v pristupe, TVRDOST a PRISNOST tam kde treba. A vsetko to musi byt metelesku blesku. Predsa sa nebudem z krimuinalnikom dotahovat 3 roky, ked moze ist sediet este dnes. Ale nato musi byt nastaveny system. Ak o to budu mat ludia seriozny zaujem, dokazu taky szstem vybudovat. Vsetko ide, len treba chciet. Vsetko ostatne su KECY!

Tam, kde ludia budu vydiet spravodlivost, sami sa zacnu chovat zodpovedne. Lebo bude vediet PRECO. Ze to ma vyznam. A este len potom pojdu po vyssich cieloch. Toto je cesta vayeni, toto a nic ine. NEEXISTUJE LEPSIA MOTIVACIA AKO KED CLOVEK SAM CHCE! A CHCIET BUDE LEN VTEDY? KED UVIDI ZMYSEL. TEN ALE V TOMTO POSAHANOM SYSTEME NIKDY NEUVIDI. LEBO JE NESPRAVODLIVY A LUDIA TO VIDIA. A HOCI SU MOZNO AJ SPROSTI, NIE SU SLEPI ...UKAZME A DAJME LUDOM SPRAVODLIVOST, A ZACNU SA SAMI A DOBROVOLNE SNAZIT. A BUDE TO ZAROVEN NIELEN NAJEFEKTIVNEJSIE ALE AJ NAJLACNEJSIE RIESENIE. CO VIAC SI MOZEME ZELAT?

Som sa rozohnik kua sa to len tak rynie zo mna. No co, mame o com premyslat. Pozdravujem.


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-16  (22:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  smartang
"Vsetko ide, len treba chciet."

- a keď chceme tak ako začať? načrtni dáke riešenie...


smartang . bohupyki56   |   ip:95.103.10   |   2013-01-16  (22:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zdravim harry.
Samozrejme ze iste obmedzenia musia byt. Neviem preco ma mat napr. spickovy futbalista 5 mil evry rocny plat len preto, ze su tam napchate prachy z reklamy. Na ľ strane plavci ci biatlonisti nemaju pomaly za co trenovat. Takisto nemoze existovat ze manazer za 2 mesiace "prace" v Teplarni zoberie 90 tis. evry ako zlaty padak. A pritom priemerny plat je tam 600 evry. Asi kazdy normalny clovek citi ze tu nieco neni v poriadu ze? Tak to kua treba zmenit. Ale to musia chciet sami ludia, inak to nepojde.
smartang . bohupyki56   |   ip:95.103.10   |   2013-01-16  (22:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bbb

Uz som to tu povedal velakrat. Treba na individualnej urovni zmenit svoje myslenie. To nie je fraza, to je cesta. Luxus nam omamil zmysly, sme pohodlni. Takze zatial tu nie je ten cas ked naozaj chceme zmenu. Ucme sa skromnosti, pomahajme druhym, odpajajme sa pomaly od matrixu .... akokolvek a kedykolvek sa dá, nekupujme hovadiny ale len to, co je potrebne, prehodnotme svoje priority smerom z moralke a zodpovednosti. Nekukajme sprostosti v telke - nezabiajme tupo cas. Namiesto toho si utuzujme zdravie. Budujme vztahy v rodine, vazme si starsich ludi - raz taki budeme aj my. Je toho vela.

Potrebujeme odstranit ZLO z nasich mysli do ktorych nam ho nainstalovala elita. Media, banky .... si len uvedomme ze komplet toto vsetko zavisi len a len od NAS. Lebi my sme ti klienti ktori elite prinasaju ZISK. No tak im ho nenosme!

Cas na skutocnu revoluciu bude, ked si toto vsetko najskor ludia uvedomia. Inak zlo vzstrieda zase len nove zlo, pripadne hlupost ... Toto nie je jednoducha uloha ktora pred ludmi stoji. Ale ak nie teraz, pod tlakom okolnosti tak casom rozmyslat budu. Zatial sa zda, ze im je este moc dobre.


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-16  (22:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  smartang
"Treba na individualnej urovni zmenit svoje myslenie."

- ty si ho zmenil... ja... a ďalší mnohí z nás... a aj tak sa to rúti ďalej... netreba spraviť viac?
nebolo by dobré tých ktorí si to ešte neuvedomujú dáko osloviť? neviem ako... ale je nás dosť tak sa to pokúsme spolu vymyslieť... pretože čakať kým sa to zhorší aby sa aj iní spamätali sa mi nezdá správne... (ale môžem sa mýliť)


smartang . bohupyki56   |   ip:95.103.10   |   2013-01-16  (23:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bbb
Treba hlavne dalej sirit informacie a myslienky vsade a pri kazdej prilezitosti. Clovek, ktory ma zmenit svoje myslenie musi najprv dostat pravdive informacie a musi spoznat ze sam ma moc to zmenit. Bol som pri demonstraciach Gorila, bol so na namesti 17 septembra. Bolo tam vzdy tak max. 5000 ludi. Len Blava ma 500 000. Takze podpora zial zatial nie je. Pozrite sa na volby ako dopadli ... sama tma.

A este jedna vec. Pokial nemate za sebou skutocne prebudeny narod, mate za sebou len znechutených ktorí nič nedokážu, ritipichov, karieristov a najatých agentov pripravených podchytit revoluciu v pravy cas a ukradnut .... presne tak, ako sa to stalo aj v minulosti. Tupý dav odhlasuje každú sprostosť a ani nebude vedieť ako si do cela dosadí zase len dalsiu bandu. Takyto dav spravodlivosť nenastolí, ani nepodrži. Len prebudený dav, ktorý zmenil myslenie ma sancu. Tiež nie som nijaky genius ale takto mi to hovori logika a skusenosti ... sam sa casto zamyslam ako z toho von. Musi nas ale byt ovela viac.Ochotnych obetovat hoci aj cast pohodlia pre dobru vec. Bol som aktivnym ucastnikom revolucie v 89tom. To nadsenie, ktore v ludoch vtedy bolo, to odhodlanie, spolupatricnost .... to bola nadhera. Len sme to neprekukli. Bolo to az prilis dobre zohrate. Tu atmosferu tu ale teraz nikde nevidim. Zmenu myslenia jednoznacne vidim, trendy su OK .... ale este to ma podla mna daleko od kritickej masy. Prebudenie vidim celkovo tak na cca 5%, mozno 10% spolu s "umiernenejsimi". To ale neni nakoniec zas tak zle a sance do buducna vidim. Rozhodne netreba na nic cakat a treba pokracovat v praci, uvahach ... ako dalej.

xangeroo . xejipucy73   |   ip:78.136.16   |   2013-01-16  (23:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Těžko změnit ty, které jsme odmala nevychovávali a pak už jsou příliš "hotovým výrobkem" Společnosti určitých norem, než aby se vůbec chtěli změnit (narozdíl od těch, co "myslej jinak a žerou jiný informace"--- v tý Společnosti fungují o poznání lépe...)


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-16  (23:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  smartang

- možno by sme sa divili koľko nás je... len o sebe nevieme... a ja si skôr myslím že tie "pravdivé" informácie nás rozdeľujú... hlavne keď sa niekto správa že on "vie!" a kto má iný názor je blbec...
súhlasím s tým že tú myšlienku treba šíriť ďalej...
myslím že tí ľudia čo už sa prebudili by sa mali začať spájať aby mohli spolu hľadať riešenie...


ORANGUTAN . farobuve93   |   ip:58.179.10   |   2013-01-17  (04:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Riesenie problemu je niekde inde...


Niektori diskutujuci sa k rieseniu problemu priblizili viac ako ini, ale funkcne riesenie tu zatial nebolo ponuknute...


SMARTANG povedal:

"...ROVNOST je v principe blbost..." S tymto nemozem nesuhlasit...

"...SPRAVODLIVOST, to je odpoved na vsetko zlo..." To uz bolo velmi blizko, ale chybala tam definicia spravodlivosti a nejaky naznak principu jej uplatnovania v spolocnosti...

"NEEXISTUJE LEPSIA MOTIVACIA AKO KED CLOVEK SAM CHCE! A CHCIET BUDE LEN VTEDY, KED UVIDI ZMYSEL." To je vsetko pravda...

Potom vsak od podstaty uplne odbocil a nappisal tieto vety:

"Treba na individualnej urovni zmenit svoje myslenie."
"Potrebujeme odstranit ZLO z nasich mysli do ktorych nam ho nainstalovala elita."
"Tupý dav odhlasuje každú sprostosť a ani nebude vedieť ako si do cela dosadí zase len dalsiu bandu."
"Bol som aktivnym ucastnikom revolucie v 89tom. To nadsenie, ktore v ludoch vtedy bolo, to odhodlanie, spolupatricnost.... to bola nadhera."

Nie, myslenie naroda je mozne zmenit len zmenou systemu a nie naopak!!! Ludia svoje myslenie prisposobuju realite a nie snom o moznej zmene! Je absolutne nemozne zmenit myslenie ludi, bez predchadzajucej zmeny systemu!

Nie, dav nie je tupy!!! Dav su len ludia, ktori sa snazia co najlepsie zit v danom systeme a riesia svoje kazdodenne problemy! Dav tu nie je na to, aby riesil celospolocenske problemy! Dav je len mozne pre nieco nadchnut a ziskat si jeho podporu.

Smartang, dokonca aj sam sebe odporujes tym, ze na jednej strane oznacis dav za tupy a na strane druhym sa nim sam nadchynas, nadsenie, spolupatricnost... to bola nadhera v 89... Rok 1989 ak uz, tak bol prave absolutnym prejavom "tuposti" naroda a to coho sa nas narod vtedy zucasnil, nebola v ziadnom pripade revolucia! Takzvana "Zamatova revolucia" - to bola len taka PR nalepka...

Revolucie nie su spojene s uvedomelostou naroda, ale vyhradne s existenciou vodcov, ktori dokazu narod nadchnut a do revolucie potom aj viest. Takze u nas k ziadnej revolucii nedochadza nie z toho dovodu, ze narod je hlupy, ale preto, ze v nom momentalne nie su potrebni vodcovia!!!

Ak sa pozrieme na VOSR 1917 tak zistime, ze tejto revolucii predchadzalo dlhe pripravne obdobie, kedy bola najprv spracovana teoria, jej mozne aplikacie (Marx, Engels, Lenin...) a len potom doslo k vlastnej revolucii. Bolo jasne presne co chceli dosiahnut, ako to chceli dosiahnut, kto bol vodcom a ako to malo byt potom...

V roku 1968 boli za Dubcekovej vlady tiez zmeny v spolocnosti najprv dlho pripravovane. Jednou z najdolezitejsich postav vtedajsej doby bol zastupca predsedu vlady, velmi dobry ekonom Ota Sik. On uz vtedy mal v televizii svoj vlastny program (talk show) a vysvetloval ludom co chce vlada urobit, preco je dolezite to urobit, ako to bude robene atd. Nakoniec to cele zastavili Rusi, ale vtedy tiez boli znami vodcovia, konkretny plan, sposob jeho realizacie atd. Masy tym boli nadsene a vyjadrili tomu aj plnu podporu! Mimochodom, Ota Sik napisal v roku 1972 o svojich ekonomickych predstavach idealnej spolocnosti knihu "Tretia cesta" (The Third Way)... Je to o akejsi fuzii socializmu s niektorymi myslienkami kapitalizmu...

V roku 1989 neboli vodcovia, nebol plan, nebolo nic... Len banda zmanipulovanych studentov, bez akejkolvek predstavy, co vlastne chcu... V radoch tychto studentov vedla seba stali oportunisti typu poslanec Hlina a Kalinak, studenti, ktori ani nevedeli, preco tam vobec su, dalsi, ktori dufali, ze im za ucast na "revolucii" odpustia skusky... Potom sa k nim pridali dospeli typu Davo, Hruska, Jozi Varga, alebo ten najnovsi objav tohto fora - roxorovy slnecny okuliarnik Rudolf Vasky, z ktorych si tam kazdy chcel vyliecit nejake svoje osobne bolacky a tiez vela zvedacov, co chceli len vidiet, co sa bude diat... Cast spolocnosti vzdy ochotne pojde proti mocnym aj z takeho prosteho dovodu, ze sami nie su mocnymi...

Takze cela ta, ako pises "nadhera" bola o nicom... Kazdy strngajuci klucami mal ine predstavy a ine ocakavania a masy nesli za ziadnym konkretnym spolocnym cielom. Lebo nech sa na mna nikto nehneva, ale zlikvidovanie systemu bez toho, aby sme mali pripraveny presny plan cim a ako ho chceme nahradit, komu na toto dame doveru a preco, to je len ciste sialenstvo. Vtedy sa masy skutocne chovali ako tupci. A bol na to pouzity osvedceny trik. Ak chces dostat masy ludi do ulic, pouzi studentov, ti skocia na vsetko...


HARRY
Harry velmi spravne poznamenal: "Mam problem si predstavit,co si kazdy jedinec na tejto zemi definuje pod pojmom spravodlivost?"

Ano Harry, kazdy si tu spravodlivost predstavuje subjektivne a o nejakej absolutnej spravodlivosti nemoze by ani reci. Nikdy tu nebola a ani nema sancu byt.

Preco teda vobec naznacujem, ze klucom k rieseniu problemov nasej spolocnosti je prave spravodlivost?

Preto, lebo aj ked neexistuje absolutna spravodlivost, relativna spravodlivost existovat jednosnacne moze a prave o dosiahnutie tej sa je potrebne usilovat!

Skor, ako budem pokracovat, vyjasnim rozdiel medzi absolutnou a relativnou spravodlivostou, aby sa na tom niektori nezacali zbytocne vzrusovat...

Predstavme si, ze mame vsetcia lekarsku starostlivost uplne zadarmo. Lekari si ctia hypokratovu prisahu, su spokojni so svojim financnym ohodnotenim, neberu uplatky... Pacienti su osetrovani tiez rovnako, bez rozdielu na ich spolocenske a ekonomicke postavenie... TO JE TA RELATIVNA SPRAVODLIVOT! Jednotny, bezplatny pristup vsetkych k zdavotnickym sluzbam...

Preco to nie je absolutna spravodlivost? Lebo ak by aj rozni pacienti navstivili toho isteho, vysokokvalifikovaneho a skuseneho lekara, aj tak by to nebolo zarukou jeho rovnako kvalitnej sluzby. Aj lekar je len clovek a ma lepsie a horsie dni. Ma rodinne problemy, moze mat aj zdravotne problemy atd., ktore samozrejme priamo ovplyvnuju aj kvalitu sluzieb nim v damom momente poskytovanych... Zdravotnictvo je vsak daleko komplikovanejsi "organizmus", ako jeden lekar... Nie je lekar, ako lekar, su rozdiely medzi kvalitou nizsieho zdravotnickeho personalu, vybavenostou nemocnic atd. PRETO ABSOLUTNA SPRAVODLIVOST NIKDY NEBUDE EXISTOVAT!


AKO TEDA DOSIAHNUT TU RELATIVNU SPRAVODLIVOST?

Zmenou systemu!!! Ako ho zmenit? Na toto ma kazdy teoreticky rovnaku moznost, pokial bude splnat urcite kriteria. Nie tym, ze sa vsetcia mame stat uvedomelymi, ale tym, ze sa medzi nami najde niekto skuseny, vzdelany, inteligentny, ktory sa bude schopny obklopit ludmi podobnych kvalit a spolu s nimi vytvorit teoreticky funkcny model novej spolocnosti, ktory oslovi masy a tym si ziska ich podporu a potom sa aj so svojimi spolupracovnikmi sa ten niekto postavi na celo revolucie... Samozrejme, novy model spolocnosti musi obsahovat jasne vymedzene a nemenne pravidla pre vsetkych jej clenov sposobom "aktivita - dosledok", alebo "akcia - reakcia"... TOTO JE JEDINYM SPOSOBOM NA DOSIAHNUTIE SPRAVODLIVOSTI (tej reletivnej) A ZMENY MYSLENIA MAS!!!

Ak sa k stolu posadia styria ludia, aby zacali hrat kartovu hru, ktorej pravidla bude poznat len jeden z nich a bude ich k tomu neustale menit podla svojej potreby, tak traja od toho stola asi rychle vstanu... To iste plati o spolocnosti. Ak od ludi ocakavas nadsenie, angazovanost, zaujem o dianie atd., musis im ponuknut atraktivnu hru s jasne vymedzenymi pravidlami. Musia vediet, ze cim viac sa budu snazit, tym im bude lepsie... Musia citit tu (relativnu) spravodlivot spolocnosti a jej efekty na ich osobne zivoty...

Kapitalisticka "spravodlifot" vo forme, mate slobodu, kazdy je zodpovedny za svoj zivot, bez akejkolvek garancie nejakych pravidiel hry, nie je ziadnou spravodlivostou, je to len bezohladne a pokrytecke zavadzanie chaosu a biedy do spolocnosti...

KTO VAM MOZE PONUKNUT NOVU REVOLUCIU???

Urcite nie penzisti a ludia v preddochodkovom veku, lebo oni uz chcu len spokojne dozit svoje zivoty. Urcite tiez nie studenti a cerstvi absolventi skol, lebo ti na to jednoducho nemaju a dlho este ani mat nebudu. Musia to byt, ako som uz spomenul, ludia vysokych moralnych kvalit, inteligentni, skuseni, scitani, schopni naformulovat presny, pre masy sucasne atraktivny, model novej spolocnosti s kazdym jej detailom. Od najpodstatnejsieho ekonomickeho modelu, cez socialny program... az po jasne urcenie fungovania statu v prostredi sucasneho sveta a jeho vazbami, ci nevazbami na zahranicne subjekty, alebo zoskupenia. Tito ludia musia samozrejme byt aj vynikajucimi recnikmi, schopnymi svoje myslienky podavat ludom zrozumitelnou formou a tiez ich podkladat aj zrozumitelnymi a pravdivymi argumentami... A to najdolezitejsie, musia byt do toho ochotni ist aj za cenu velmi neprijemnych moznych nasledkov v pripade ich neuspechu, alebo unosu revolucie... Vid Dubcek...

Ak je dnes vobec mozne tychto ludi niekde najst, tak sa s urcitostou budu nachadzat medzi sucasnymi styridsiatnikmi, ktori sa touto myslienkou pohravaju uz aspon desat rokov...

Takze jednoznacne: KVALITA SYSTEMU => UVEDOMELOST MAS a nie naopak! UVEDOMELOST A EXISTENCIA SCHOPNYCH VODCOV => REVOLUCNE MASY a nie naopak! JEDNOZNACNE A NEMENNE PRAVIDLA HRY PRE VSETKYCH => SPRAVODLIVOST (relativna)


ZAVERECNE SLOVO:

Ak chcete riesit akykolvek problem, musite zacat od podstaty, pochopenim fundamentalnych principov...

Ak chcete niekedy robit velke veci v matematike, tiez musite zacat od toho odkial a preco sa tu matematika vobec vzala? Od toho, ze niekedy, niekde, nejaky clovek nakreslil do piesku stvorec a zacal o nom uvazovat... Ze jedneho dna narysoval jeho uhlopriecku a vznikol mu prvy pravouhly trojuholnik, ktory je dodnes zakladom matematiky... Hladal vztahy medzi jeho stranami atd. Z pomerov tychto stran neskor vznikli funkcie sin, cos, sinusove a kosinusove vety... Ako skumal kruznicu a jej vztah k stvorcu a trojuholniku... A po prestudovani vsetkych elementarnych faktov vam nahle to integrovanie a derivovanie uz bude tiez pripadat daleko zrozumitelnejsie a hlavne, budete chapat podstatu ich dolezitosti a ich aplikacii v realnom zivote...

To iste plati aj o spolocnosti. Treba sa vratit tisice rokov dozadu a porozmyslat, ako a preco prva spolocnost ludi vobec vznikla? Ako mohla ta prva spolocnost vyzerat a preco? Ake tam mohli byt problemy? Dosledkom coho sa jej charkter postupom casu menil? Ako sme sa ocitli tam, kde sa dnes nachadzame?

Riesenie len negativnych symptomov dnesnej spolocnosti nema vyznam, lebo sa tym neriesi samotny problem...


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-17  (05:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pekný názor...
(predpokladám že jediný správny takže je zbytočné o ňom diskutovať)


smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2013-01-17  (07:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Orangutan .... myslim že ste ma nepochopili. V princípe totiž nie sme v rozpore. Keď hovorím o zmene myslenia, tak mám zároveň na mysli formovanie istých spoločných názorov na vec a aj CIEĽOV. A tie by mali byť v podstate pomerne jasné -prebudený človek vie veľmi dobre pomenovať problémy aj príčiny. A áno, s riešeniami, koncepciami, stratégiou a taktikou už musia prísť profesionáli a vodcovia. To je samozrejmé. Tí zatiaľ neprišli. Čo hovorím ja, je v podstate to, že až prídu, alebo sa prirodzene sformujú z národa .... mal by byť ľud pripravený a mal by vedieť pochopiť zmysel toho o čo tu ide.


smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2013-01-17  (07:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a s tou spravodlivosťou .... je jasné že idealna nikdy nebude ale to neznamená, že nemá slúžiť ako vzor a motivácia. Ako cieľ. Práve naopak. Som presvedčený že keby sme sa reálne čo i len priblížili k spravodlivosti, myslenie ľudí by sa začalo ohromne posúvať smerom k novým hodnotám. Len problém je v tom, že teraz ľudia nevidia žiadnu perspektívu v tomto smere. Súčasný systém - aj keď sa nazýva demokratický, má od spravodlivosti na hony ďaleko a da sa povedať že ide dokonca cielene proti a toto tvrdenie by sa dalo aj dokázať na príkladoch zo života. To by sme tu ale sedeli veľmi dlho ...


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-17  (08:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ORANGUTAN
KTO VAM MOZE PONUKNUT NOVU REVOLUCIU???

takže tebe nie? ale to nie je podstatné... mňa zaujíma prečo by taký človek robil revolúciu keď si môže vytvoriť politickú stranu? vyhrať voľby (keďže by mal také spomínané kvality) a tým by priniesol zmenu... - to sa pýtam seriózne... ak je možná diskusia... myslíš že kvôli jej financovaniu?


smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2013-01-17  (08:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bbb

Ja som tu veľakrát spomínal voľby. Väčšinou ma tu vysmiali ale stojím si za tým. Načo riešiť a organizovať a vymýšľať veci, keď máme úplne lEGÁLNY nástroj. Jediné čo sa pruitom žiada od ľudí je, aby konečne POCHOPILI že toto je možné. Ďalej REFERENDUM. Jednoznačne áno ale na to treba zmeniť od základu jeho súčasné znenie. Záväznosť a radikálne zníženie kvóra. Politická strana je cesta - prečo nie? Ale pozor - tu bude zase kľúčové aby mala za sebou skutočne prebudené masy, ktoré zase naopak stranu podržia a to nemyslím len vo voľbách. Lebo akákoľvek strana je KORUMPOVATEĽNÁ. A to tým viac, čím menšia je jej reálna podpora vo verejnosti a čím hlúpejší dav ju podporuje. Spomeňme si na HZDS ako dopadlo. Mali cez 40% ... a prišiel Fico a oddané stádo zmenilo razom košiar. To preto, že nevedeli a nevedia ani sami čo chcú. Tým potopili stranu vlastní. Ono to síce nebolo zo dňa na deň, ale aj tak je to jasný dôkaz že stupeň prebudenia národa je faktorom, ktorý primarne určuje hodnoty v politike. Tupá podpora je nám na howno.

A ešte k voľbám - vraj nie je koho voliť. Nuž, to je skôr pravda lenže aj to tak zostane, keď my sami nezmeníme prístup. Treba napríklad spraviť jednu vec. Treba sa vykašľať na kvóra vstupu do palamentu a treba začať do politiky posúvať outsiderov. Malé straničky kde môže byť potenciál. Na toto nie je pripravená žiadna elita. Ak sa toto stane pravidlom, elita stratí pôdu pod nohami lebo nikdy nebude vedieť ako dopadnú voľby. Bude prekvapená a na to nebude pripravená. My im z ich plánov musíme spraviť "kúlničku na dříví". Musíme postaviť ich plány hore hlavou. Lebo na všetky ostatné varianty sú pripravení !!!


harry . paholenu0   |   ip:95.103.24   |   2013-01-17  (12:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dovolim si svoj nazor.

Urcity ludia na tomto svete pochopili,ze ludi je mozne si iba kupit.Tych par percent ,ktory vidia dalej,chcu nieco viac ako len konzumovat a sr.t,tych je malo.

Kedze schopnost pracovat s peniazmi tymto ludom pomohla kupit spolocnost a tvorit SYSTEM na obraz svoj,tak preto ideme smerom ktorym ideme.

Kedze v hlavach tychto ludi je snaha o svetovladu,a vynutenie si moci silou,preto udrzuju SYSTEM taky rozbity,potlacajuci spravodlivost ci uz absolutnu alebo aspon ciastkovu,nenazyvaju zlodeja zlodejom,vraha vrahom,slusnost slusnostou,lebo vo velkom KRADNU.

Teraz nemyslim tych nasich pristipkarov typu JaT a pod,ale naozaj velkych institualizovanych zlodejov,ktori nesmu klamstvo a zlodejinu nazvat pravymi menami,lebo tym padom by mali velky problem.

Kedze tito ludia pochopili,ze zaklad nazorov ostatnych ludi sa formuje mediami,tak ich jednoducho skupili,a preventivne ochranuju zlodejov a spi.ny,lebo ak by robili inak,casom dojde aj na nich.

Raz sa tieto podvody prejavia,nic nie je naveky.

Odtialto smrdi hlava,treba cistit chliev od zakladov.Na to treba ukazovat a ludoma vysvetlovat,ako funguje financny system,preco su veci tak ako su,a kam to speje.

Kym je ludom ako tak dobre,tak budu pchat hlavu do piesku,s vecami sa tazko bude hybat.Kym ich niekto bude mat moznost udrzovat v nehybnosti.

Kupili si nas pohodlnostou,a ked pride k zlomom,veci budu tak daleko,ze sa BUDE MUSIET pristupit na ich hru.A svinstva sa zametu pod koberec.

Dobre vedia co robia.

Ovsem,nemam velku mienku o ludstve ako celku,treba ho past a chytit za gu.e,nevidim moznost ovladnut ho myslienkami a smerovanim.Na to uz je prilis zdegenerovane SYSTEMOM.

Inac dobre vlakno,Orangutan som rad,ze sa v tebe nemylim.


ORANGUTAN . farobuve93   |   ip:58.179.10   |   2013-01-17  (14:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  smartang


Pochopil som tvoj predchadzajuci text a je mi absolutne jasne, co si nim myslel a suhlasim aj so smerom tvojho uvazovania, akurat som ho povedzme doplnil o jeden podstatny detail... Mojej pozornosti neuunikla ani tvoja poznamka o potrebe zmeny systemu, len som sa uplne nestotoznil s tvojim nazorom, ako to dosiahnut...

Medzi nami je dost jedincov presne chapajucich problemy systemu a snaziacich sa aj o jeho zmenu. Nepamatam si meno toho sudcu, ktory sa snazil o zmenu v sudnictve tym, aby sudne pripady boli pridelovane prakticky nahodne v zaujme vylucenia moznosti skorumpobanych sudcov oplyvnovat vysledky sudnych procesov privilegovanych, co by v normalnom sudnictve malo byt uplnou samozrejmostou. Tento sudca narazil na taky odpor pocinajuc od Harabina a konciac az najbezvyznamnejsim okresnym sudcom, ze ho to nakoniec doviedlo az k samovrazde... (a mozno mu v tom niekto aj fyzicky pomohol...?)

Dalsi pripad je Valko, ktory sa prakticky tiez snazil len o dosiahnutie spravodlivosti v systeme a toho dali rovno odtrelit... A toto su len zname kauzy. Okrem tychto ludi je tu mnozstvo inych, ktori sa snazia o to iste, o dosiahnutie zmeny v pozitivnom smere a narazaju na ten isty odpor vo svojom prostredi... O tychto ale nevieme a o vacsine z nich sa ani nikdy nedozvieme... A ti zatial bezmenni ludia nenarazaju na odpor obycajnych ludi. Oni narazaju na odpor ludi, ktori su sucastou skorumpovanej vladnej masinerie... (a to bez ohladu na to, ktora strana je aktualne pri moci)

Co sa tyka mas, tie su skepticke co sa tyka politickej sceny, moznych zmien atd. A su skepticke opravnene! A preto sa ani nemozu chovat revolucne... Cast tych mas prezila rok 1968 aj rok 1989. Ina cast mas sice neprezila rok 1968 v dospelosti, ale v roku 1989 bola uz v takom veku, ze bola schopna plne chapat suvislosti. A cast z tych mas prakticky nepozna nic ine, ako sucasnu "demokraciu"... Ti co vsak prezili rok 1968 v dospelosti, ti zazili skutocne nadsenie, akutocny pocit spolupatricnosti, ti zazili celonarodne odhodlanie ist za spolocnou vecou, ti boli vtedy ochotni prinasat osobne obete a ti mali na to aj reakny dovod... To boli casy o ktorych znovuvytvoreni tu dnes mnohi na tomto fore snivaju, bez toho aby vobec vedeli, ze take nieco tu uz kedyci bolo... Rok 1968 bol vobec zlomovym rokom vo svete... Nie kvoli okupacii Ceskoslovenska. Vtedy sa vo svete jednoducho nieco zlomilo. O tomto zlome sa v 80-tych rokoch minuleho storocia velmi dobre vyjadril clen madarskej skupiny Omega, ked povedal: "Do roku 1968 clovek mohol zaklopat na ktorekolvek dvere v Budapesti a poziadat o pohar vody. Ten kto tie dvere otvoril sa nanho usmial a ten pohar vody mu podal. Dnes ti tie dvere uz alebo nikto neotvori, alebo na teba pusti psa..." A Madari pritom zazili okupaciu uz v roku 1956... U nas si do roku 1968 tiez mohol zaklopat na ktorekolvek dvere a pohar vody ti bol podany s usmevom... A k nemu aj dubcekovsky rohlik... A ludia co to zazili su tu v nejakom pocte dodnes...

Problem mas nie je v tom, ze by boli nepripravene na pozitivnu zmenu, alebo ze by realnu vidinu pozitivnej zmeny neboli schopne pochopit. Ludia, bez ohladu na ich inteligenciu, vzdelanie, svetonazor a nakoniec aj moralne kvality dokazu rozlisovat medzi dobrom a zlom velmi efektivne... Tiez si nemyslim, ze dospeli zastupcovia mas by mali nejaky problem vnimat a chapat sucasne spolocenske problemy spravnym sposobom. LUDOM STACI REALNY PLAN NA POZITIVNU ZMENU A PODPORIA HO...

Nie navrhom nejakych ciastocnych zmien, ktore by mali dlhodobo viest k celkovej zmene systemu... Toto im je servirovane pred kazdymi volbami ... Toto ich uz nezaujima... Treba im ponuknut zasadnu a komplexnu zmenu celeho systemu a to od jeho elementarnych zakladov... Vtedy ich treba vediet presvedcit o realnej moznosti tejto zmeny... O jej potrebe vedia uz teraz... A po prevedeni takejto zmeny je potrebne im okamzite dat aj dostatok dokazov o uprimnosti zamerov ich novych vodcov doraznym vykonavanim vsetkych slubenych zmien systemu, aby dav nestratil iluzie a neprestal podporovat tych novych vodcov... Aby ludia sami chceli prispiet... Sam si napisal: "NEEXISTUJE LEPSIA MOTIVACIA AKO KED CLOVEK SAM CHCE! A CHCIET BUDE LEN VTEDY, KED UVIDI ZMYSEL."

Opakujem, netvrdim, ze sa vo svojich nazoroch kompletne mylis, naznacujem len, ze si pred koncom trosku odbocil z hlavnej cesty... Moj nazor neber ako kritiku tvojej osoby. Ber ho len ako novu myslienku na zvazenie...

Masy mozu byt aj negramotne entity zijuce v zemliankach, ako ruski muzici pred rokom 1917... Potrebuju len patricnych vodcov, ktori ich dokazu oslovit, pre nich zrozumitelnym sposobom, nadchnut ich pre zmenu, mobilizovat ich a potom ich aj viest do vitazneho konca...


Sydney . kukofoba39   |   ip:62.197.22   |   2013-01-17  (14:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V skutku si Slováci nezaslúžia svoj štát, pretože nevedia oň bojovať.
Prvý štát nám dal Trianon, druhý Hitler a tretí Mečiar. Ten tretí sme dostali takpovediac pod stromček. Ani o jeden sme nemuseli
bojovať, odhliadnúc od prvého o ktorý sme bojovali na diplomatickom poli. Práve preto, že sme nebojovali si naše štáty ani nevážime.
Všetko dostávame bez boja a preto je náš vzťah k darovanému ľahostajný.
Aj teraz hádžeme flintu do žita, pretože máme strach o osobnú existenciu.
Už treba len zavolať: Zjeďte ma vĺčky zjedzte! Hanba nám Slovákom, ako pre kus chleba zrádzame svoju vlasť! Pritom máme heslo:
"Vol nebyť, ako byť otrokom!" Naši národní buditelia, ktorí odvážne bojovali za náš národ proti maďarským utláčateľom. ktorí sú de
facto miestodržitelia cudzích, ktorím predali národný majetok a teraz žijeme z omrviniek, ktoré spadnú z ich stola.
Zdá sa, že starí páni sa opäť zmocňujú Slovenska a pomali ženú "slovenské ovce do starého košiara".
Nenariekajme nad sebou, sme zbabelý národ. Čoskoro sa staneme čím sme boli - bíreši, poddaní, sluhovia a blbí Slováci ev. Butatóti.


ORANGUTAN . farobuve93   |   ip:58.179.10   |   2013-01-17  (15:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bbb & smartang


Volbami a referendami sa nikdy potrebna zmena systemu nedosiahne!

Ak by takato realna sanca bola, volby a referenda by uz boli davno zakazane!!!

PRECO SA POTREBNA ZMENA SYSTEMU NEDOSIAHNE VOLBAMI A REFERENDAMI?

Ak by aj vznikla nova politicka strana, zlozena z idealnych ludi ponukajucich vsetky spravne riesenia pre vytvorenie noveho spravodliveho systemu zabezpecujuceho dostojny zivot pre kazdeho clena spolocnosti a ta strana by vyhrala volby, viete si predstavit hlasovanie v parlamente o posadenie vsetkych clenov opozicnych stran za mreze, kam nakoniec aj patria?

Viete si predstavit podobne hlasovanie o odobrani rozkradnuteho majetku statu a o jeho navrateni statu?

Lebo tato nova strana by sa stala len sucastou existujuceho systemu! Nevyhovujuceho systemu! Myslite si, ze tym by bola pre masy skutocne dostatocne presvedcivou? Myslite si, ze by nebola masami vnimana len ako dalsie zdruzenie predvolenbnych oblbovakov, ktorych snahou je sa len dostat do parlamentu, aby sa mohli ucastou na moci statu len sami zacat obohacovat?

Kazda jedna strana sucasnej politickej sceny ma tolko masla na hlave, ze v politike by uz nemali co hladat...

povedzme, ze jedneho dna by sa vsetcia sucasni politici ozrali a potom pod Sulikovym vedenim aj sfetovali a navrhli referendum o vlastnom potrestani a o navrate rozkradnuteho majetku statu. Povedzme tiez, ze na referende by sa zucastnilo 100% volicov a bol by nim vyjadreny jednoznacny nazor na zabasnutie vsetkych poslancov a vladnych cinitelov a navrat rozkradnutych majetkov.

Kto by toto realizoval a ako? Jozi Varga? Samopalnik Hruska? Rudolf Vasky? Niekto iny, cestou skorumpovanej prokuratury a sudnictva? Ved by ani nikdy nedoslo k sformulovaniu konkretnych obvineni prokuraturou... Nikto z tych hajzlikov by ani nikdy nebol pozvany na vyskuch, nieto este na sud... A pokial by sa toto neurobilo, nemohli by sme hovorit o nejakej podstatnej zmene systemu...

Masy nova politicka strana, ktora sa bude chciet stat sucastou sucasneho systemu uz nenadchne...

Ludia maju 23 rokov na vyber len medzi lajnom, ludskym hovnom, kozimi bobkami... Oni ale maju chut na vyprazany bravcovy rezen s hranolkami a oblohou. Myslite si, ze ak im niekto prislubi obohatenie sucasneho politickeho menu roznych druhov hovna riozotom, ze to bude pre nich dostatocne presvedcive? NEBUDE! Myslite si, ze ak zmiesate rozne druhy hovna s rizotom, dosiahneme ocakavanu zmenu systemu?

Cele tie diskusie na temu MODRA, CERVENA, ZELENA, RUZOVA su uplne nezmyselne. Ani jedna politicka "farba" okrem utahovania opaskov, doteraz narodu neponukla nic ine... Preto v nejaku skutocnu pozitivnu zmenu neuveria ani ziadnej novej rizotovej strane.

Ludia chcu rezen a ten im treba aj dat!

System nepotrebuje len nejake kozmeticke upravy, system potrebuje zasadnu zmenu a tu volby ani referendum nedosiahnu!

Nas sucasny system je ako zhubny nador. Nie je mozne z neho vyrezat len cast a cakat na zazraky. System vtedy len o to rychlejsie rozhodi len svoje metastazy, ako skutocny rakovinovy nador... Alebo ten nador vyrezes cely bezozvysku, alebo sa ho radsej vobec nedotykaj...


Xenofon . gocurebe81   |   ip:78.136.13   |   2013-01-17  (15:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaznamenal jsem názory o jakési "spravedlivosti":
Nuž, co takhle SPRAVEDLIVOST VŮČI SYSTÉMU? (Přesněji vůči společenským normám, které některé můžou, ale taky vůbec dávno mnohé nemusejí být užitečné...).
Co kdyby se PÁNČEK KONEČNĚ POSTAVIL NA SVÉ NOHY (ten "pán systém") a trochu se vyzkoušelo jak je samostatný, jak si ho lidi vážej, jak se jim líbí v něm žít?
On totiž zatím potlačil všechny konkurence, respektive je zaintegroval do sebe.
Proč my mu máme pomáhat?
SOC páni INŽENÍŘI, SI VELMI DOBŘE UVĚDOMUJÍ, že jim něco chybí, že ten celý pochybný podnik "Lidstva" je tak nedokonalý, že hrozí zadrhnutí stroje na vlastní nepopularitě či "utopení se v odpadcích" či pomalém rozvoji, atd.
ONI nás tu rádi zpovídají a špehují, aby si mohli zase NAKRÁST NÁPADY (na co nedokázali přijít sami, vyhledávají i nějakou drbnost, kteru zoufale potřebují...Její "autor" se to ani nikdy nedozví, že bylo něco z jeho písmen zneužito, až náhle se to objeví zakomponované v Systému...Jenže rafinovaně pro docela opačný účel.) jak to celý ještě v jejich prospěch udržovat "ve smíru" než se vydají kolonizovat mimo tuhle planetu, tak to chtějí mít pod kontrolou, nejlépe takovou, kterou nakonec uznají i zarytí nespokojenci...


smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2013-01-17  (15:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  orangutan

V podstate suhlasim až na tie voľby. Ja si myslím že to cesta je. V príspevku som ale k tomu povedal jednu ZASADNÚ vec. A síce že tá partia ktorá by chcela niečo zásadné meniť NEZAPADNE, ak bude cítiľ silnú podporu za sebou. Ja nehovorím o 7% strane ktorá ide cez parlament meniť svet. Ja hovorím o novej strane ktorá šokuje a získa 30, 50 ... a viac. strana, s ktorou elita nerátala. Taká strana potom môže začať s rošádami. ale masívna podpora obyvateľstva je nutná podmienka. Inak skĺznu a stanú sa z nich "štandartné strany", resp. bullchit ...


ORANGUTAN . farobuve93   |   ip:58.179.10   |   2013-01-17  (15:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sydney (Jozi Varga)


Jozi, tento tvoj prispevok ma naozaj prekvapil...

Neustale sa dozadujes zmeny ustavy, volebneho zkona, potrestania rozkradacov, vytvorenia 8. okrasov a v ramci nich obci s takym a takym zastupenim tychto uzemnych celkov v parlamente a odvolatelnostou poslancov a statnych uradnikov narodom kedykolvek z dovodu ich pripadneho nedodrzania slubov obcanom...

Myslel som si, ze ti na tvojom vlastnom narode a state zalezi...?

Co sa stalo? Nastvalo ta, ze sa tu nestretavas s ocakavanym pochopenim tvojich aktivit? Tak rozmyslaj, preco je tomu tak, ale neodhadzuj svoju tuzbu po zmene a nehan svoj vlastny narod.


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-17  (16:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ORANGUTAN
"Lebo tato nova strana by sa stala len sucastou existujuceho systemu! Nevyhovujuceho systemu! Myslite si, ze tym by bola pre masy skutocne dostatocne presvedcivou? Myslite si, ze by nebola masami vnimana len ako dalsie zdruzenie predvolenbnych oblbovakov, ktorych snahou je sa len dostat do parlamentu, aby sa mohli ucastou na moci statu len sami zacat obohacovat?"

- súhlasím s tebou... ale taký "neveriaci" pohľad by na nich mohli mať ľudia aj keby "robili" revolúciu... že sú to len oblbováky na ceste ku korytu...
obávam sa že svoju zmenu a návrat k hodnotám budeme musieť zvládnuť sami a všetci (drvivá väčšina spoločne)... len sa obávam že to príde tak ako napísal smartang až keď sa situácia zhorší natoľko že už vlastne nebude inej cesty... a k tomu by bolo treba ľudí dákym spôsobom pripravovať aby sme to potom vôbec zvládli...


Nanuk . bohotute11   |   ip:78.136.13   |   2013-01-17  (16:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No tak si tu dál dialekticky (že Orangutan...) rozebírejte nemožnost řešení pro celý stát, či zlepšováky a rady elitě, jak udělat monopolní Systém s "přívětivější maskou". Jen ji raďte, potřebují mít někoho "tam dole", tam "uvnitř" jejich soukolí, které ovládají, aby měli náhražkovou "zpětnou vazbu", ale přitom si do vlivu nemuseli nechat sáhnout.smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2013-01-17  (16:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ešte k tej "strane". Ja už neriešim dávno také pitominy akože ten je kaxpitalista, ten je socxialista, komuxnista či lixberál... Lebo to strojcovia systému vymysleli len za účelom kontroly. A preto to chce celkom nový prístup. Ani by sa to nemuselo volať strana. A hlavne žiadne "štandartné" ideologické mantinely v programe. Celkom nový prístup, celkom netradičný názov. Nič, čo by pripomínalo tradičný stranícky chit. Ja som jasne povedal že im z ich systému musíme spraviť "kúlničku na dříví". A myslím to doslova. Už nová strana musí v istom smere šokovať. Možno sa na podobný impulz čaká. V tom čakaní na impulz sa asi tiež zhodneme.
OK, to nemusí byť jediná cesta, ale je legálna a je podľa mňa aj vcelku elegantná, pokiaľ by ju sa ľudia chytili šance. Mimochodom, nedám dne s za ľudí tiež ruku do ohňa ... ale netreba to vzdávať. Nikdy nevieme čo sa zajtra zomele. Šanca je vždy a nie je absolútne dôvod trvať na starých modeloch ktoré sa neosvedčili. Ale toto všetko so zmenou myslenia úzko súvisí. Preto o tom toľko hovorím.


ORANGUTAN . farobuve93   |   ip:58.179.10   |   2013-01-17  (18:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Smartang

Ked som sa vyjadroval k moznej novej strane, alebo ak chces k novemu ideologicko-politickemu zoskupeniu, mal som na mysli stranu, ktora by vo volbach ziskala 60% hlasov a mohla by prakticky vladnut sama...

Bola by vsak stale len sucastou nevyhovujuceho systemu, ktory by sa musela snazit menit dlhodobo... Prave v tom "dlhodobo" je kamen urazu... System by sa zmenam huzevnato branil za pouzitia vsetkych prostriedkov... ZA POUZITIA ABSOLUTNE VSETKYCH PROSTRIEDKOV!!!

Nechceli by sme tu hadam nejaku obciansku vojnu na vyriesenie ktorej by nam tu "bratske" armady NATO prisli pomoct a nakoniec by nam do vlady dosadili opat len svojich... Toto by sa totiz presne stalo, ak by nejaka nova vacsinova pro-ludova strana zacala stinat hlavy politickym pajacom kolaborujucim s velkym biznisom a zapadom... Bez stinania tych hlav, by ale k zasadnej zmene systemu nikdy nedoslo... Ty si to opisal, ako spravenie “kulnicky na drivi” zo systemu… Takze, ak chces skutocnu zmenu cestou “kulnicka na drivi”, tu nedosiahnes parlamentnymi presilovymi hrami, ani za maximalnej podpory naroda…

Okrem toho, ako si myslis, ze by zareagovali ludia, ak by videli v parlamente sediet predstavitelov novej strany spolu s rozkradacmi, tunelarmi a podvodnikmi sucasneho rezimu? Ako by ti ludia zareagovali na pripadne vytvorenie nejakej exilovej slovenskej vlady v zahranici (napr. V USA)? Ako by ti ludia zareagovali, ak by boli zaznamenane presuny obrovskych majetkov tunelarov do zahranicia? A dalej a dalej a dalej... Urcite by velmi rychlo prehodnotili svoje vyslovenie podpory tej novej strane. A to by bol zaciatok konca zmeny systemu, ziadna “kulnicka“ by sa nestihla realizovat...

Intervencia zapadu by samozrejme hrozila aj v pripade revolucie, ale tam by hazlici aspon nemali tolko casu na kontrovanie a pokial by sa spamatali z toho, co sa vobec deje, uz by ich tu nebolo... Ak chceme naozaj dosiahnut zmenu, musime to robit so spravnymi ludmi na kazdom poste vo vlade aj v parlamente od prveho dna a nie diskutovanim v parlamente so zlodejmi a mozno aj niektorymi vrahmi... Preto sa takyto proces nazyva revolucia - zasadna a radikalna zmena...

Spomenul si, ze cesta dostania do parlamentu novej strany volbami by bola legalna… Revolucia je tiez absolutne legalna, pokial je vyjadrenim vole vacsiny naroda. Stat patri jeho obyvatelom a preto maju pravo aj rozhodnut o sposobe jeho spravovania a fungovania. Ani v ustave predsa nemame, ze obcania nemaju pravo na zmenu systemu, ale musia za kazdych okolnosti respektovat volu vlady… A ak by tam nakoniec aj nieco take absurdne bolo, vola vacsiny ludu je najvyssim zakonodarnym organom kazdeho ludskeho spolocenstva v ktorom ziju…

Takze ak skutocne chceme pozitivnu zmenu, musime aplikovat myslienku najvacsieho Slovaka Janciho Slotu a DO TANKOCH!

O tom vsak mozeme diskutovat nekonecne dlho a nikdy sa v tomto bode nezhodnut... nechaj si to prejst hlavou...


P.S.: Revolucia nemusi znamenat ziadne ozbrojene strety, moze byt aj taka "zamatova"... A taka by aj mala nakoniec byt. Armada a policia ma tiez respektovat volu vacsiny! To vsetko je len na sikovnosti tych vodcov...


ORANGUTAN . farobuve93   |   ip:58.179.10   |   2013-01-17  (19:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bbb

Samozrejme, ze ludia maju pravo pochybovat o vsetkom, aj o viziach noveho „revolucneho“ zoskupenia...

Preto som hovoril, ake kvality by mali reprezentovat veduce osobnosti tohto zoskupenia a co konkretne by mali urobit prv, nez by prvykrat oslovili masy.

Ak by masam dokazali presne vysvetlit nedostatky sucasneho systemu a nemoznost jeho zmeny inou cestou, ako je ta, ktoru navrhuju a sucasne im detailne predstavit ich viziu noveho systemu, ktora by pre ludi bola atraktivna a realne dosiahnutelna, tak by im ludia uverili.

To vsetko by samozrejme museli urobit za pouzitia konkretnych a pravdivych faktov podlozenych realnymi prikladmi, pre ludi zrozumitelnym sposobom atd. Nechcem tu pisat konkretny navod bod za bodom, co vsetko by takyto prihovor k narodu mal obsahovat, lebo by som musel napisat celu knihu a pripadne aj nejakemu ambicioznemu politologovi vziat aj chlieb z ruky...

A nie, nie je k tomu potrebna nejaka specialna vysoka uvedomelost naroda. Su k tomu potrebni len ti vodcovia patricnych kvalit. Narod moze byt aj tym najuvedomelejsim narodom na svete, pokial vsak nebude mat vodcov s konkretnym, realnym a pre narod atraktivnym planom, k ziadnej revolucii tam aj tak nedojde. Na druhej strane, aj ak by bol narod len nejakou zberbou pologramotnych vazalov, ale mal patricnych vodcov s konkretnym, realnym a pre ten narod atraktivnym planom, tak by tu revoluciu mohol ten narod vykonat uz zajtra...

Takze mozes spat spokojne. Ak sa objavia patricni vodcovia, revolucia bude. Ak sa ti vodcovia neobjavia, uvedomelost naroda naozaj k zmene systemu nepomoze...anonym . batadecu27   |   ip:78.136.18   |   2013-01-17  (19:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Monopolní Systém se taky nikoho neptá na souhlas a nikomu se neobtěžuje sáhdluze vysvětlovat cosi... Vezměme si z toho příklad, je to osvědčené,)


smartang . bohupyki56   |   ip:95.103.10   |   2013-01-17  (19:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Orangutan
Zase len poviem ze nase nazory v zasade nestoja proti sebe. Ani som nikdy netvrdil ze som proti revolucii ... ak by na to prislo, istotne by som nekrvavu cestu podporil sam. V tomto zmysle som sa nakoniec aj tu viackrat v minulosti vyjadril. Ano, vzdy som zaroven pripustal aj "politicku cestu". ono by to mohlo ist aj paralelne a dosiahol by sa tak synergicky efekt. Mozno len otazka nacasovania a zladenia ... Nikdy som v principe nevylucoval ziadnu cestu s vynimkou krvavej ktoru nikdy nepodporim a mam na to vela dovodov ... V jednom mam ale jasno. Tento skorumpovany system, tato nepodarena demencia - pardom demokracia, je system prehnity a prekonany a potrebuje nie ze ocistu ale kompletne prebudovanie od zakladov. O prvku spravodlivosti som hovoril - to musi byt zaklad. Inak to nema vyznam. Coskoro nebudeme mat na vyber a k tomu smerujeme. K systemu ktory sa bude snazit zabetonovat nadobro. Ono, z velkej casti uz zabetonovany je - vid politicky system, volby, vo finnacnej oblasti to isti bankomafia... Teraz chcu zrusit rychlo cash co by bol vyznamny medznik v zmysle dalsieho zabetonovania sucasneho systemu.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.22   |   2013-01-17  (19:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ľaľa aké dlhé príspevky, zaujímavé ako ten článok o psychopatoch poniektorých oslovil.

Páni a keď ste už toľko písali o tých zmenách tak sa Vás chcem opýtať či teda ideme na to alebo mám ešte počkať.


ORANGUTAN . farobuve93   |   ip:58.179.10   |   2013-01-17  (19:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko

Pockaj este...


ORANGUTAN . farobuve93   |   ip:58.179.10   |   2013-01-17  (20:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  smartang

Suhlasim...


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-17  (20:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ORANGUTAN
"...co vsetko by takyto prihovor k narodu mal obsahovat, lebo by som musel napisat celu knihu..."

- priznajme že by to bolo priveľmi rozsiahle dielo dopodrobna rozanalyzované aby ich bežný človek dokázal počúvať... a žiadne podrobnosti by nestačili... iba by sa ľudia delili... pretože sú ľudia čo sú múdri a určite by v nich našli chybu... iba ak by ten vodca (vodcovia) boli najmúdrejší na celom svete...

mohol by si mi popísať na uvedenej situácii obrazne k čomu by si porovnal tvoju predstavu o vodcoch?

auto (systém) sa rúti ku priepasti (kolaps)
je neovládateľné - nefungujú mu brzdy (politici)

čo sa akože udeje?


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.22   |   2013-01-17  (20:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobre chlapi počkám. Ja mám času dosť pokiaľ o to ide.
Som si dnes zapol televízor po veľmi dlhej dobe, tak som sa dobre pobavil.

Jeden vykradol banku. Chudák asi už nevedel čo má robiť.
Chachacha - povedali že je kriminálnik.;-)


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-17  (20:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko
poďme na to! ako si to teda vymyslel? :-)


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.22   |   2013-01-17  (20:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No jednoducho. Všetko ste tu predsa napísali.

Dokonca možno že si to bol aj Ty čo to napísal bod 1.

Bod.1. Musíme sa spojiť.
Bod.2. Dohodnúť
Bod.3. Vykonať čo potrebujeme


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-17  (20:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  problem je s casti i v tom co rikal orangutan. tim myslim ze lide nad 40 uz chtej jen klidne dozit a tesit se na vnoucata. oni uz nic delat nebudou a ani nevi co by meli a proti komu stoji, jediny styl zivota co znaji a povazuji za spravny je ten v civilizaci.
kdyz se nahodou setkaji s clovekem ktery jim tvrdi ze to neni spravne a ze clovek je prirodni tvor a patri do prirody tak mu povi ze se prece nebudem vracet do jeskyni... pritom to je prave ta mylna predstava... zivot v harmonii s prirodou vubec nemusi znamenat zit v jeskyni a rvat zubama syrove maso... vsak uz ted je dokazane ze to ani neandrtalci nedelali... zili slusneji a harmonicteji nez my ted!

http://www.abicko.cz/clanek/precti-si-priroda/10486/co-varili-neandrtalci.html

dokud nepochopite ze system se ZMENIT neda, bude to porad stejne a cim dal horsi...
Jedine mozne reseni je zacit zit jinak a prestat pro system fungovat a byt jeho soucasti...
bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-17  (20:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko

súhlasím... začnime! s tou podmienkou že sa budeme navzájom rešpektovať... inak to stroskotá...


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-17  (20:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemo

ako už Piko kedysi spomenul systém (ako taký) = ľudia...
a okrem riešenia ktoré navrhuješ je možno možné zmeniť to ako (a kým) je "systém" riadený... v tom prípade nebude potreba sa vyčleňovať... iba si zobrať kontrolu späť nad celým ostrovom...


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.22   |   2013-01-17  (20:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nejmenovany

- dokud nepochopite
- jedine mozne reseni je

Zaujimavé.. :-)


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-17  (20:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko

ale že nie si fér... orangutanovi to nenapíšeš... aj on predkladá jediné... :-)


ORANGUTAN . farobuve93   |   ip:58.179.10   |   2013-01-17  (20:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nanuk


Znovu si sa tu rozpadol na niekolko osobnosti... To robis zo strachu pred tym zlym systemom, aby sa nikto nedozvedel, ze sa jedna o tu istu osobu? No nic, paranoja je nakoniec tiez nejaky sposob zivota, nie?

Vies, bytie tunelarom, pokrytcom, podvodnikom a skorumpovanym hovori len o moralnych "kvalitach" jednotlivca a nemusi nutne znamenat, ze dotycny je zaroven aj imbecil... Tym chcem povedat, ze myslienky, ktore tu odzneli, su doverne zname, aj ked mozno nie vsetkym clenom "elity", tak urcite aspon jej mysliacej vacsine...

Myslis si, ze "elita" zije v predstave absolutnej spokojnosti ludi so sucasnym systemom a jej konanim?


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-17  (20:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no jenze tu kontrolu nelze uz ziskat nijak. ani nasilim... proto rikam ze je to jedina moznost.

tak treba takhle: PODLE ME je jedina


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.22   |   2013-01-17  (20:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak Orangutan predkladá tiež jediné tak to tiež nie je ten správny prístup.


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-17  (20:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no vlastne nepredkladá... on čaká na vodcov...no on chce od nich aj aby dokázali vysvetliť nemožnosť zmeny inou cestou...


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-17  (20:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  orangutane i kdyby se takovy vudce nasel tak ho elity odstranej to se neboj... nebo zavyhrozuji jeho rodine, apod... takove veci pro system nejsou zadny problem... navic je to i tak nemozne... clovek neni stroj


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-17  (20:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  system to dotlacil tak daleko ze ted uz takovym zpusobem nic zmenit nejde...

kdyby se i nekdo nasel tak z nej udelaji nejakeho dabla co zabiji lidi, a takhle ovlivni verejne mineni... kdyz to reknu zjednodusene


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.22   |   2013-01-17  (20:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja by som niečo mal. Je veľa záujmových skupín, ktoré majú rôzne predstavy ale cieľ a záujem spoločný. Musíte nájsť toto, čo konkrétne ich dokáže spojiť. Musíte to jasne definovať a vyhodiť tie sračky ktoré Vás rozdeľujú. No a potom by som mal aj niečo ďalej až to pripravíte.. BBB kľudne si to zober na starosť zatiaľ.


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-17  (20:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemo
vidíš?
asi to je cesta... nemôže to byť závislé na človekovi (či organizácii)... len či aj tá nie slepá... treba sa na ňu pozrieť...


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-17  (20:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  piko o necem takovem uz dlouho premyslim.


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-17  (20:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no to bude ťažké Piko... pretože ja nedokážem pochopiť prečo nás nedokáže spojiť skutočnosť... to aké to teraz!je...


ORANGUTAN . farobuve93   |   ip:58.179.10   |   2013-01-17  (20:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  indigove dieta

Tak v takomto pripade nam uz ostavaju len tie slnecne okuliare a roxorove tyce...


P.S.: Ja uz slnecne okuliare mam. Ako si na tom ty? Ty by si tam tie roxorove tyce mohol slohnut z Vitkovic, mas to tam blizko... A uz mame aj akcny plan... Vidis, ake je to mnou jednoduche?


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-17  (20:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ted sem te nepochopil bbb, zkus me to vysvetlit jinak prosimte

no nesmi to jit pres nasili, jinak at mas jakykoli dobry zamer, vzdy to vyuziji proti tobe a udelaji s tebe teroristu


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-17  (20:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja dokazu pochopit proc nas nedokaze spojit skutecnost kamarade.. protoze lidi sou oblbeni, od mala ovlivnovani skolstvim, mediema, strachem...
sou uz proste tak dopleteni ze nevi co je spravne... proto...


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-17  (20:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  orangutane pridej se k nam... ty budes nase zelva ninja

budes predvadet slovni mortal combat...


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-17  (20:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemo
neviem čo konkrétne chceš vysvetliť...
a potvrdzujem: aj ja som proti použitiu násilia!!!


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-17  (20:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no nepochopil sem jak si to myslel s tou cestou...
ale nasilim to nejde v zadnem pripade. tim se clovek odepise sam


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.22   |   2013-01-17  (20:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  BBB
- nedokážem pochopiť prečo nás nedokáže spojiť skutočnosť... to aké to teraz!je...

To sa ani nesnaž pochopiť. Musel by si pochopiť každú hlavu.
To by Ti z toho mohlo aj preskoćiť. :-)

Ja som Ti to vravel, treba nájsť tú pozitívnu myšlienku ktorá všetkým vyhovuje. Teda tej nepsychopatickej väčšine. Až ju budeš mať tak Ti poviem čo sa dá s ňou urobiť.
Neboj bude to stáť za to, takže ak máš ešte elána a energiu
zo svojou partiou tak sa jej venujte.


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-17  (20:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemo
"protoze lidi sou oblbeni, od mala ovlivnovani skolstvim, mediema, strachem..."

- to nebude asi v tom... každý z nás vyrastal v podobnom prostredí... a niekto nemá problém sa spojiť s oponentom (v blbostiach) ak ten vyšší cieľ je spoločný...


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-17  (21:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  veď myšlienka je:-) "zmeňme súčasný stav ktorý nám nevyhovuje"...


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-17  (21:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no jo protoze indigove deti :D


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-17  (21:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemo
že asi nie je cesta tá aby to bolo závislé na dákom konkrétnom vodcovi keďže je ľahko odstrániteľný...


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-17  (21:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  starsi generace vubec neni tak uvedomela jak nekteri dnesni mladi...

a rikejte si co chcete ale neco na tom je.
skutecne se od 80let zacli rodit "jine" deti... samozdrejme ze existuje mnoho skeptiku, ale vyvratit to nedokaze NIKDO


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-17  (21:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no to ne.. nemuze to byt zavisle na jednom cloveku...


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-17  (21:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemo
to ti ani nikto nevyvracia a ani to nie je téma... :-)
(možno pre teba a orangutana)

(i keď sme mimo článku) prispej a daj myšlienku čo ľudí spojí... :-)


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.22   |   2013-01-17  (21:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemenovany
- ale vyvratit to nedokaze NIKDO

Ale ani dokázať. A čo je vyslovené bez dôkazu dá sa odmietnuť bez dôkazu. Zbytočne to tu preto prezentuješ.


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-17  (21:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ne ja jen reagoval na to jak si psal ze nekteri si sou vedomi co se deje.. tak sem ti na to odepsal ze to sou vetsinou maldi lide, a sou to prave ty indigove deti. i ty jim jsi :D

a myslenku, no SVOBODNY SVET PRO VSECHNY A PRO VSECHNO! SVOBODA!


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-17  (21:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  piko ja vim. to bylo urcene bbmu


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-17  (21:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja som indigové dieťa? :-) nevadí... :-)

sloboda aj pre zlodejov a vrahov?


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-17  (21:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  TAHNOUT ZA JEDEN PROVAZ A BRAT OHLED NA PLANETU I SEBE SAMA!
SAMI SE DOMLOUVAT A ORGANIZOVAT, BEZ SYSTEMU JENZ NEMAME V RUKOU...


ORANGUTAN . farobuve93   |   ip:58.179.10   |   2013-01-17  (21:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bbb

Co ludi spoji?

Rozpisal som to podrobne vysie a niekolkokrat... Piko ti povedal to iste... Ak znovu pocitujes potrebu sa na to opytat, tak asi uz nic...


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-17  (21:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zlodeji a vrahove sou uz urcitym zpusobem spjati se stylem zivota, se systemem, s civilizaci, se spolecnosti... samozdrejme muze se narodit i clovek ktery bude proste nejakym zpusobem "zly" ale to jsou spise vyjimky. a vzdy je vic tech normalnich...

to je tezko takove veci...


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.22   |   2013-01-17  (21:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  BBB ak máš teda tú myšlienku, mohol by si ju tuto s priateľmi rozvinúť nech to nie je len holá veta. Niečo ćo nadchýna a zároveň berie k akcii. Smartang má také vlohy, jeho zapálenie sa mi páči. Verím že ti s tým Smartang pomôže.


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-17  (21:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ak by sme brali ohľad na seba (navzájom) už nemusíme na planétu... :-) sme predsa jejSúčasťou...


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-17  (21:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to bol dobrý názor orangutan... aj ja ti dám plusko nech sa necítiš sám... :-)


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-17  (21:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  musime... protoze pak bysme mohli sice byt v miru mezi sebou ale planetu bysme nicili dal. musime brat ohled na cely svet(vcetne nas)...


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-17  (21:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko
čo by teba spojilo s ostatnými a nadchlo?


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-17  (21:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to zalezi na tom jake ma ktera skupina cile. musela by se vyzdvihnout ta nejdulezitejsi cast, spolecna s ostatnimi skupinami a poskytnout vidina realne sance na uspech...

aspon to si myslim


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-17  (21:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko
orangutan dal návrh že myšlienku netreba respektíve ňou samou pre spojenie ľudí je reálny plán... tak sem s ním... to už je na tebe... :-)
a orangutan ti môže pomáhať...


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-17  (21:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jenze orangutan by se s lidma jako my nikdy nespinil.
on by asi chtel tez lepsi svet, ale pritom lidi jako my(nebo mozna jenom ja..) odsuzuje. takze on by chtel lepsi svet jen pro takove co mu sedi.. ne pro vsechny co nemaji zle srdce.

a realny plan? jak? vsechno lze vzdy spochybnit... nikdy neuveri vsichni.. a zas mate problem...

piko pojd prosim na majla, ok? chtel bych s tebou o necem popsat.. muzes?


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.22   |   2013-01-17  (21:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  BBB
- pre spojenie ľudí je potrebný reálny plán... tak sem s ním... to už je na tebe... :-)

No to je to že ten reálny plán mám.. A chcel som aby si mi s ním pomohol tým že sa povenuješ bodu 1. Nemusíš sa ponáhľať chvíľu mi to potrvá. Ja sa budem venovať tej dvojke.


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-17  (21:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko
ale myšlienka je zbytočná lebo ten tvoj plán ľudí spojí... to budeš mať dve muchy jednou ranou... :-)

dúfam že budeš mať dôkazy o reálnosti... lebo čo je vyslovené bez dôkazov dá sa bez dôkazov odmietnuť...
no budúcnosť neexistuje! takže treba dokázať reálnosť udalostí ktoré nestali... :-)


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-17  (21:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bbb ja myslim ze piko s orangutanem maji namysli vytahnout s civilizace vse to co lide chteji a nejak odsranit to zle co nechteji. a kdyz jim tohle nabidnem tak za tim pujdou..

mylim se?


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-17  (21:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  spoj sa s orangutanom nech to je čím skôr... samozrejme precízne nech to nie je unáhlené...
budete sa hrať na oponentov... ty budeš navrhovať a on ti bude vravieť ako sa to nedá...


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.22   |   2013-01-17  (21:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chlapi idem už spať žienka mi nedá pokoj, musím sa jej povenovať trochu.:-)


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-17  (22:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jaj :D
toz tak dobru noc :D


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-17  (22:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bezejmeny

@


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-17  (22:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko
venuj venuj... keď už ju nedokážeš nadchnúť pre iné... :-)


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-17  (22:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  piko radci se venuj planu... kdo to za nas vymysli :D


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.22   |   2013-01-17  (22:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale myšlienka je zbytočná lebo ten tvoj plán ľudí spojí... to budeš mať dve muchy jednou ranou... :-)

BBB zase veľmi zle uvažuješ. A zase s Tebou narába nedôvera.
Ja nemám plán. Plán majú ľudia. Iba nemajú pocit že by mohli niečo zmeniť. A o toto ide. Treba im dať nádej a šancu na úspech. Všetci majú svoj plán vo svojej hlave. :-)Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-17  (22:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jen je treba realne vidiny uspechu...

a to je to tezke


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-17  (22:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  všetci majú aj tú myšlienku... len majú pocit že už to každý vzdal... alebo že je sám na zmenu...
ak ho nedokáže nadchnúť jeho vlastná myšlienka že keď sa ľudia spoja môžu niečo dokázať tak mu darmo budem predkladať myšlienky ja... :-)

ale s tým plánom treba niečo robiť pretože ten si môže každý predstaviť inak ak nebudú definované dáke "vyššie" princípy...


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-17  (22:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kdo bude poslouchat nejake jedince kdyz cely svet cloveka porad presvedcuje o opaku...


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-17  (22:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vzdyt ja se porad snazim definovat vyssi principy a nikdo me moc nebere vazne :D

mate me tu vetsina za naivniho snilka co veri vsemu co si kde precte, neovlada sve emoce a je mentalne postihnuty a nekolikrate jiz zdejsimi odborniky take diagnostikovan,, :D:D


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.22   |   2013-01-17  (22:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  BBB

ale s tým plánom treba niečo robiť pretože ten si môže každý predstaviť inak ak nebudú definované dáke "vyššie" princípy...

No vidíš aký si Ty expert. To mal byť predsa ten bod 1..
A stále sa krútiš okolo toho ako slimák.


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-17  (22:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :D


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-17  (22:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko
pre mňa je stále bod číslo jedna - spojiť sa! :-)
ak nie sme schopní či ochotní sa spojiť tak načo budem vymýšľať princípy... :-) gor keď nemusia byť správne... :-) ešte by som mohol niekoho odradiť od spájania sa... :-) kto sa chce spojiť aby sme vôbec mohli uvažovať o zmene môže sa vyjadriť...a ak sa niekto nechce spájať tak čo už... zmena nebude... možno sa pokúsime neskôr keď budú iné podmienky... :-)


spojiť sa! (rešpektovať tolerovať pripustiť svoju omylnosť navzájom si pomáhať a mať k sebe úctu...)
tu je pre mňa cesta cieľ... :-)
netrebalo by žiadny plán... už tým by sa veci menili...

ale ja som iba blb... :-)


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-17  (22:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dobre pises bbb...

a pro me rozhodne blb NEJSI!


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-17  (22:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale kdyz ja sem pro ostatni taky jenom blb :D tak nam to moc nepomuze :D


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.22   |   2013-01-17  (22:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bbb
- pre mňa je stále bod číslo jedna - spojiť sa! :-)

Logika.
No a čo iné spojí uvedomelých ľudí ktorí chcú niečo zmeniť ak nie tie vyšśie princípy. Ale ak by si chcel spojiť rómsku osadu kľudne kúp basu piva a klobásy.bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-17  (22:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemo
veď preto to nechávam na tých čo o sebe vedia že sú múdri... ale vidíš... ešte aj orangutan čaká na múdrejších...
ako kostolníci svojím vyčkávaním na spasiteľa... ale pomôž si človeče aj boh ti pomôže im uniká...

a keďže ja sa tých "vyšších" princípov držím (snažím sa!) - nikoho nemôžem nútiť ku zmene... :-)


Nuny . bebequni7   |   ip:78.136.17   |   2013-01-17  (22:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Místo "ze system se ZMENIT neda, bude to porad stejne a cim dal horsi..."
bych uvedl: Systém se změnit NECHCE, nestojí o změny podle "naší" představy!Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-17  (22:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no co lide dneska chteji.. jistoty, bezpeci, spravedlnost, pohodli...

co jeste?


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-17  (22:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko
to že CHCÚ NIEČO ZMENIŤ nás musí spojiť... čakať že niekto predloží dokonalý plán s ktorým budeme všetci súhlasiť je riskantné...


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.22   |   2013-01-17  (22:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chlapi ja už idem spať. Očakávam Zajtra plodnú debatu čo vśetko Vás vśetkých môže spojiť. Nechám to na Vás.


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-17  (22:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko
veď sa vyjadri ty... za aký "vyšší" princíp by si šiel cestou ku zmene?


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-17  (22:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to ale taky nezafunguje na kazdeho..

musime se doplnovat a ne se navzajem menit..


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-17  (22:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "to že CHCÚ NIEČO ZMENIŤ nás musí spojiť... čakať že niekto predloží dokonalý plán s ktorým budeme všetci súhlasiť je riskantné..."

- to neni riskantni.. to je doslova nemozne :D vzdy se vse da zpochybnit.. vzdy!

piko dobrou noc
a at te blechy stipou celou noc! :D


Slavo . titeduvi40   |   ip:92.245.5.   |   2013-01-18  (01:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Váženi Páni (prípadne dámy), výborná a podnetná diskusia, som milo prekvapený . Zdieľam vašu túžbu po zmene. Chcel by som prispieť niekoľkými myšlienkami:
Základná sociologická otázka znie: čo drží akúkoľvek spoločnosť po kope, čo ľudí spája? Principiálna odpoveď je že, ľudia sa spoja buď ZA niečo(napr. idea, vízia), alebo PROTI niečomu(nepriateľ). Trvácnejšie spojenie je vtedy, ak sa spoja Za niečo, lebo ak sa spoja Proti niečomu ich spojenie stráca opodstatnenie(zmysel) v momente keď je nepriateľ eliminovaný( preto elitám vyhovuje nepriateľ imaginárny). Možno to vidieť v osobných vzťahoch, v súperení politických strán, alebo aj iných zoskupení.
Poznámka k stratégii revolúcie: Spomeňte si na november 1989 a čo sa tam dialo.
Nechcem tu riešiť, že či nežná revolúcia bola pripravovaná zhora alebo to bola spontánna vôľa ľudu- zdola. Pravda bude niekde uprostred. Ale čo je pre diskusiu dôležitejšie- nežná revolúcia sa mohla uskutočniť, lebo sa dostali do TV. Vlastne so strategického hľadiska to bolo najdôležitejšie. O čo sa v súčasnosti najviac bojuje? O POZORNOSŤ(reklamy, média), o nasmerovanie vedomia a tým aj možnosť ovplyvňovať podvedomie. Kto vyhrá voľby? Ten kto má najviac obrázkov popri ceste a priestoru v médiách.
Sme si všetci rovní? „Ľudia si nie sú rovní, tak hovorí Spravodlivosť“ Nietzsche. Tak s týmto tvrdením som mal niekedy problém, avšak už dlhší čas dávam klasikovi za pravdu. Máme rozdielne IQ a EQ. Niekto je múdrejší a iný je hlúpejší. Nezodpovedá to realite? Avšak každý je dôležitý „Jeden umí tohle, jiný zase tohle“ ako spieva Werich, a „spoločne dokážeme hodne“. Rovní sme si pred zákonom. Ak niekto kradne nech je potrestaný rovnako, bez ohľadu nato či je docent alebo robotník (ja sa živím ako robotník na stavbe).
Slavo . titeduvi40   |   ip:92.245.5.   |   2013-01-18  (02:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ešte dotaz pre admina. Prečo ste mi nepustili článok? môže poprosiť o vysvetlenie. Ďakujem


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.22   |   2013-01-18  (04:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  BBB
- veď sa vyjadri ty... za aký "vyšší" princíp by si šiel cestou ku zmene?

Šiel by som po ceste k zmene len tak, pre samú radosť z toho, pre potešenie z tej samotnej jazdy. Mám rád zmeny k lepšiemu a cestou k zmenám idem stále. Vízia lepšej budúcnosti kde sú ľudia šťastnejší a menej ustaraní je pre mňa dostatočná motivácia. :-))


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.22   |   2013-01-18  (04:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A nemám potrebu to niečim podmieňovať nejakou konkrétnou ideou či konkrétnymi vyššími princípmi. Projektovaním vlastnej budúcnosti sa predsa zaoberáme bežne, ja to napríklad robím celkom rád a potom si idem za tým v realite. Tiež si napríklad prajem aby moje deti žili v bezpečnom svete v ktorom ostane aj kus panenskej prírody, tak ako si to trebárs aj ten Nemenovaný praje, takže vidím aj záujmy spoločné s ľuďmi s ktorými si príliš nerozumiem. Pokiaľ sa máme spojiť v nejaký cieľ musíme vedieť prečo. Ale hlavne rád by som videl okolo seba usmievavých ľudí ktorí sa cítia dobre, slobodne a nemajú pocit že sú zneužívaní súčasnou dobou. Napíšte aj Vy ďalší ktorí chcete zmenu čo všetko nás to ešte v tejto veci spája. Potrebujeme čo najviac informácií z rôznych uhlov pohľadu nech to dáme dokopy.

Teda ak máte záujem. Chcel by som aby sa nejako formulovala tá spoločná vec ktorá spojí ľudí, ale sám ju formulovať nemôžem.

Chcete predsa tú zmenu. Alebo nie ?


Nuny . bebequni7   |   ip:78.136.17   |   2013-01-18  (04:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Ak niekto kradne nech je potrestaný rovnako, bez ohľadu nato či je docent alebo robotník" _ Je třeba zjistit PROČ a CO kdo krade? CO mu chybí? Má možnost si to zajistit poctivě bez otrčení nepocitvému monopolnímu Systému, který dotyčného třeba dávno odsoudil na tak zvaný a obávaný "okraj Společnosti" a udělal jeho "roli" jasnou až téměř jakoby uznanou?


Nuny . bebequni7   |   ip:78.136.17   |   2013-01-18  (04:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jaké překážky nám ta žalostně zkostnatělá "Společnost" staví?
Vlivem pořád rostoucí všeobecné nebezpečnosti se už člověk ani nemůže bez obav normálně pohybovat v prostředí (jak kvůli uvázání k "povinnostem" a úředním "povolením" jak čokl na provázku, tak kvůli panující nedůvěře. Lidé jsou zavření vůči sobě - není divu, jsme se velmi odcizili.)
To vše však...včetně minimalizace kriminality jde zařídit.
A dobrovolně. Chce to ovšem podchytit v příčinách a možnostech, kde to vzniká.


ORANGUTAN . farobuve93   |   ip:58.179.10   |   2013-01-18  (05:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko

Ja mam zaujem len o sluzobne slnecne okuliare a roxorovu tyc...

Dosspel som k zaveru, ze svoje slnecne okuliare radsej nebudem pouzivat, pre pripad, ze by som si tou roxorovou tycou nahodou trafil po vlastnej hlave...

Ak uz budem patricne vybaveny, som ochotny podporit revoluciu na baze akehokolvek ideologickeho zakladu...

Pocas revolucie sa zamknem v garazi a az uz bude jesne kto vyhral, vyjdem z tej garaze, postavim sa na strechu Manderlaku a mavajuc roxorovou tycou nad hlavou v priamom prenose obcanom Slovenska podakujem za ich podporu revolucie a zaroven im prislubim vytvorenie novej progresivne pro-ludovej vlady, ktora im zabezpeci buducnost spravodlivosti a hojnosti pre vsetkych... To vsetko este obohatim niekolkymi vetami o tom, ako som pocas predchadzajuceho rezimu ako disident trpel...

Potom na vsetky klucove posty do vlady dosadim clenov svojej rodiny a uz nam bude vsetkym dobre... Teda mne a clenom mojej rodiny, aby bolo jasne... Fungovalo to v 89, tak preco by to nemohlo fungovat este raz...?

Samozrejme, ak by nahodou ta revolucia bola neuspesna, tak tie sluzobne slnecne okuliare a roxorovu tyc zamknem v garazi a pockam si na dalsiu...


Nuny . bebequni7   |   ip:78.136.17   |   2013-01-18  (05:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zeptal jsem se někoho namátkově (je to jen jeden názor, proto to neberu jako komplexní analýzu): "Hele, proč lidi kradou? Kdyby si to mohli vyrobit nebo na to měli peníze?"
Odpovědi, co se mi dostalo: "Protože jsou líný."
A já na to: "Ale kdyby měli peníze, aby si to mohli pořídit, tak by si to koupili a neukradli, ne?"
Odpověď: "Asi jo."


ORANGUTAN . farobuve93   |   ip:58.179.10   |   2013-01-18  (06:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nanuk

To zalezi od konkretnych ludi...

Niektori by to ukradli, aj ak by to naozaj nepotrebovali a mali prebytok penazi, len preto, ze sa to ukradnut da a ini by to neukradli, ani ak by to naozaj potrebovali a nemali na to peniaze...


Nuny . bebequni7   |   ip:78.136.17   |   2013-01-18  (06:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Niektori by to ukradli, aj ak by to naozaj nepotrebovali"
- Proč? Co je k tomu vede (za zvyk či sklon? Má nějaký konkrétní název?)
"len preto, ze sa to ukradnut da"
- Jako že si chcou dokázat, že to dokážou? Nebo prostě zkoušej, co jim projde? (Jako děti si dostatečně neužili zákon akce-reakce?)
"ini by to neukradli, ani ak by to naozaj potrebovali a nemali na to"
- Co tyhle zas vede k takovému sebemrskačství?smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2013-01-18  (08:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  fúha ... toto vyzerá že revolúcia pomaly prichádza ... a to som mal pôvodne len odpoveď pre tpyxa :))))) Ale vážne, ešte mám pár konkrétnych nápadov ohľadne spájania a hľadania spoločných cieľov. Ešte sa ozvem chlopi. Som rád že sa o tom diskutuje - nikdy to nie je zbytočné. Ak tie myšlienky nedotiahneme do konca my, možmo zasadíme semienko a to nakoniec vzklíči celkom inde a celkom inej hlave. Ale presne aj o tomto to je. Potrebujeme nainfikovať ľudí novými myšlienkami a čím viac nás bude diskutovať a uvažovať, tým väčšíe šance na úspech. Ešte sa s tým ozvem. Stay tuned.


smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2013-01-18  (08:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Inak, keď tak nad tým spätne uvažujem, tak názov témy pomerne dobre zodpovedá obsahu našej diskusie. Preto by som to nepodceňpoval :) Chceme sa predsa zbaviť psychopatického systému ... vrátane ich protagonistov.


ORANGUTAN . farobuve93   |   ip:58.179.10   |   2013-01-18  (09:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nanuk

Preco su ludia rozni? Pravdepodobne z toho isteho dovodu, preco su rozne aj zvierata...? Pravdepodobne to boha, alebo prirodu nenapadlo, ze by bolo vhodnejsie mat ludi s rovnakym charakterom a mozno aj vzhladom...?

V kazdom pripade, ak by sme boli uplne rovnaki, odburalo by to mnozstvo nepotrebnych diskusii... Kazdy clovek by vzdy poznal nazor ostatnych... Zeny by vsak asi utrpeli najviac? Nemali by totiz medzi sebou vobec o com hovorit... A mozno by len o to viac otravovali muzov? Dobre, nech sme teda vsetcia rovnaki, ale zeny nech sa rodia neme... Medzi sebou by aj tak nemali o com hovorit a muzom mozu aj pisat, nie?

Zaujimalo by ma len to, ako by sme vtedy fungovali v spolocnosti? Vsetcia by sme totiz mali rovnake predpoklady pre vykon tej istej prace! Zaujimave... Mozno by sme boli vsetcia bankari, alebo vodici autobusov, alebo prezidenti a zeny by boli vsetky stripterky, alebo zdravotne sestricky... No nebolo by to nadherne...? A take funkcne...


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-18  (09:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ORANGUTAN

na čo konkrétne prosím ťa reaguješ?


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-18  (10:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Vsetcia by sme totiz mali rovnake predpoklady pre vykon tej istej prace!"

- na základe čoho? o aké tvrdenie sa opieraš?


ORANGUTAN . farobuve93   |   ip:58.179.10   |   2013-01-18  (10:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bbb

Ak si si to nevsimol, moj prispevok bol urceny nanukovi... To sa da vsimnut tak, ze si precitas prve slovo prispevku "nanuk"...

Ak si zase precitas nanukov predchadzajuci prispevok a nemas problem s porozumenim ceskeho textu, zistis, ze v nom polozil otazku, "Preco su ludia rozni?"

Ak sa potom opat vratis k mojmu prispevku a preukazes rovnaku schopnost porozumenia pisaneho textu v slovencine, bude ti vsetko jasne...

Ak by ti to vsak jasne aj napriek tomu nebolo, problem bude v tej tvojej schopnosti porozumiet textu...


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-18  (10:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ahá už chápem... ja idiot... teda keby mali ľudia rovnaké hodnoty tak by podľa teba mali aj rovnaké predpoklady na výkon tej istej práce...

no dobre... môžeš toto tvoje tvrdenie dáko podložiť? na základe čoho to tvrdíš??? (toto bola moja myšlienka ktorú si nedokázal pochopiť)


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-18  (10:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pretože nanuk také niečo netvrdil...


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-18  (10:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tie hodnoty som myslel morálne... (ak ti to niečo hovorí...) :-)


Slavo . titeduvi40   |   ip:92.245.5.   |   2013-01-18  (11:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Preco su ludia rozni? Pravdepodobne z toho isteho dovodu, preco su rozne aj zvierata...?

Dobre otázky, budem reagovať. Zvolím si astrologicko-psychologicko- náboženský pohľad. Naozaj nechcem nikoho presviedčať, berte to ako informáciu, uhol pohľadu.
Áno ľudia sú rôzni, tak ako sú rôzne zvieratá. Zverokruh (zvieratník) základný symbol astrológie sa v stredoveku kreslil aj tak, že v strede bol umiestnený Kristus (symbol univerzálneho človeka). 12 znamení predstavuje, dvanásť základných vlastností(cností- nerestí) človeka, ktoré ak by človek všetky mal, bol by to Univerzálny človek. Preto kresťania hovoria že Kristus je vzor.

Alebo aj ináč. Jung charakterizoval vedomie ako súhru štyroch funkcií.
1. Vnímanie(zmysly)- nám hovorí, že niečo je
2. Myslenie nám hovorí- Čo to je
3. Cítenie- nám hovorí akú to má pre nás hodnotu
4. Intuícia- nám hovorí kam to asi smeruje.
Všetci tieto funkcie používame, avšak každý ma nejakú funkciu lepšie vyvinutú a inú menej. Mysliaci sa riadi radšej rozumom a Cítiaci radšej načuva srdcu. Intuitívny tuší čo je za rohom, ale potkne sa o kameň, čo sa Vnímavemu nnemôže stať. Preto sme rozdielny.
Ľudia sa ďalej dajú deliť na introvertov (do vnútra zameraných) a extrovertov (do vonka zameraných).
Kombinujte funkcie s introverziou alebo extroverziou, a vznikne vám 8 typov. Dosť som asi odbočil, ale iba som chcel ukázať ako o tom uvažovali aj iný ľudia.


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.6.1   |   2013-01-18  (11:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vyšší princíp, ako zmeniť systém je už dávno vymyslený:

"""Radšej nebyť, ako byť otrokom!"""

V tomto období vlády pavučiny - vlády peňazí nad svetom, iný princíp nebude úspešný. Niekde vo svete môže prísť aj k relatívnym zmenám systému, ale len dočasne, pretože sa pracuje znova na jeho navrátení všetkými prostriedkami moci, veď majú čas! Len vtedy ustúpia ak by zistili, že aj oni riskujú svoje životy, len toto bude vždy fungovať! Samozrejme podmienkou je, že aj tu musí byť vodca a dokonca nemusí byť ani najmúdrejší, ale len odhodlaný ísť za spravodlivosťou, ak za ňou ide - potom aj ľud sa nájde!ORANGUTAN . farobuve93   |   ip:58.179.10   |   2013-01-18  (11:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bbb


Nie, skutocne nedokazem pochopit tvoju schopnost nepochopit jednoduchy text!?!

"...ak by sme boli uplne rovnaki... Vsetcia by sme mali rovnake predpoklady pre vykon tej istej prace!"


Skus nechat pochopenie mojho prispevku nanukovi. on s tym nebude mat najmensi problem a nakoniec, ten prispevok bol adresovany jemu, nie?


ANONYM . rygadipu44   |   ip:213.81.13   |   2013-01-18  (11:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ORANGUTAN
jasné... máš pravdu... veď plusko si si opäť udelil zaslúžene...


ANONYM . rygadipu44   |   ip:213.81.13   |   2013-01-18  (11:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nanuk

na základ e čoho (údajne) tvrdíš že ľudia z rovnakými morálnymi hodnotami budú mať rovnaké predpoklady pre výkon tej istej práce?


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2013-01-18  (11:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slavo
pekný príspevok...
to ale nevysvetľuje prečo niektorí kradnú a prečo nie... (tak chápem podstatu nanukovej otázky )

orangutan sa asi snaží naznačiť že to tak musí byť... že musia byť zlodeji vrahovia arogantní namyslení a pod...

čo si myslíš ty? musia takí ľudia byť?


ORANGUTAN . farobuve93   |   ip:58.179.10   |   2013-01-18  (11:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jan

No neviem, ci Samovi Chalupkovi islo basnou "Mor ho!" o vytvorenie nejakeho vyssieho principu aplikovatelneho na zmenu systemu spolocnosti 21. storocia, ale nakoniec pri chapani textu sposobom "bbb", preco nie...?


A ty mor ho! — hoj mor ho! detvo môjho rodu,
kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu;
a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom:
Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom.


To je len koniec tej basne... Prvych 95% tejto basne netreba citat, lebo tam sa Samo Chalupka len pomylil a bluznil nieco o obrane rodnej zeme a boji za nu a take blbosti... Hlupak jeden stary... Sam si nedokazal uvedomit, ze len vysoko principuje na temu celonarodnej samovrazdy Slovakov v 21. storoci...


Slavo . titeduvi40   |   ip:92.245.5.   |   2013-01-18  (11:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   K tej Jungovej typológií (rozdielnosti) som tu už raz dával článok. Ak by to niekoho zaujímalo, tu je link
http://dolezite.sk/Exkurz_do_psychologie_C_G_Junga_4_9.html


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.6.1   |   2013-01-18  (12:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ORANGUTAN.farobuve93

No, ak jedna z hodnôt / obsiahnutá aj v tej spravodlivosti / - obrana rodnej zeme a boj za ňu sú blbosti a hovorí o tom len hlupák, tak potom aj mne pripadá, že pripravovať na zmenu systému dlhodobo, hľadať vodcu a ísť politickou cestou je hlúposťou, pretože v demokracii sa do každej politickej strany cielene natlačia paraziti, kde čakajú ako trojské kone na svoj čas a potom znova moc uchvátia pod pláštikom demokracie.

Podľa mňa, zatiaľ všade vo svete len táto cesta nachádza podporu aj v úvodzovkách neuvedomelého ľudu, viď Kuba, Blízky Východ, štáty južnej Ameriky, Afriky, Európy, celé obdobia dekolonizácie rôzných štátov, ... , len tam, kde krvácali / peniaze / chazari-sionisti-žido-kresťania a ich regeneráti, len tam ustúpili zo svojich pozícii a ľud v uvedených krajinách získal v takej či onakej miere svoju spravodlivosť. Až v tejto fáze sa potrební múdri vodcovia / nemusia byť inteligenti /, ktorí majú zasa len tú odvahu ísť za spravodlivosťou, ako takú ju presadzovať, pretože tá cesta je nebezpečná aj potom, vieme z akých dôvodov.

Tiež neviem, prečo zrazu na moju reakciu si začal biť expresívny? Vo svojich predošlých traktátoch si sa správal inak, čo si sa pretvaroval? Vieš, ja na pekné reči nedám!

Inak máš pravdu v tom, že v rámci Slovenska by to bola """ možno""" samovražda, preto si treba uvedomiť, že je potrebné spájať Slovanov, čo je jediné východisko z tejto mizérie, to je určujúca úloha pre každého Sloviena / slovák v podvedomí vyvoláva asociáciu slov zakončených na -ak, ako babrák, darebák, ..., aj keď si to možno neuvedomuje /, ktorý to myslí úprimne so zmenou systému. Slovania sú náchyľní používať zdravomyslie a majú, na rozdiel od iných, svedomie.

Ja som Slovien nie slovák.


Slavo . titeduvi40   |   ip:92.245.5.   |   2013-01-18  (12:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bbb
Naozaj neviem, nenapadá ma nejaké všeobecné, principiálne vysvetlenie toho prečo ľudia kradnú. Banksteri nás okrádajú, lebo nás chcú ovládať. Robia to bez výčitiek svedomia, a najhoršie na tom je že je to kvázi legálne. Nejaký obyčajný človek, niečo ukradne lebo má pocit nedostatku. Kradnúť je možné preto lebo nám to dovoľuje naša slobodná vôľa. Ja som ako 7 ročný chlapec kradol svojím spolužiakom rozprávkove knihy, mám ich dodnes- Božena Nemcová, Pavol Dobšinský, Stare grécke báje a povesti. Oni ich doniesli do triedy, dali do vitrínky a kto chcel mohol, ich cez prestávku listovať. Mňa tie príbehy a obrázky fascinovali. Valibuk a Herakles, 12 mesiačikov, obnažené prsia(bolo to ešte za sociku a ta ľahká erotika nebola všade prítomná ako dnes). Chcel som to proste mať, vlastniť. Boli to strašné muky, keď učiteľka pred celou triedou vyzívala, aby ich ten kto to spravil vrátil naspäť. Nepriznal som sa. Odpustil som si až s odstupom času. Ospravedlnil som si to tým, že možno tie knihy mi dali viac, akoby by dali mojím spolužiačkam, ktorým patrili. Moji rodičia boli (sú) obyčajní ľudia a nejaké knihy ich nezaujímali, tak ani mne ich nekupovali.
Ľudia asi kradnú preto, lebo majú zníženú schopnosť vcítenia, empatie. V momente pokušenia (príležitosť robí zlodeja), si nepoložia otázku akoby im bolo, ak by im niekto niečo ukradol.Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.22   |   2013-01-18  (14:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slavo vďaka za ten článok.. Bol pre mňa inšpiratívny. :-)

Smartang
- Ešte sa s tým ozvem. Stay tuned.

Beriem Ťa za slovo a píšem si ho do kalendára .:-)

Slavo . titeduvi40   |   ip:92.245.5.   |   2013-01-18  (16:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko, pochvala od teba? od môjho diskusného protihráča, tak to si cením dvojnásobne:-). Diky, mám radosť.


ORANGUTAN . farobuve93   |   ip:58.179.10   |   2013-01-18  (17:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jan


Vravis, ze musi tiect krv a ludia musia byt ochotny obetovat aj svoj zivot pod vedenim aj nejakeho priemerneho vodcu, aby sa elita bala o svoje zivoty... Toto navrhujes ako cestu k zmene systemu a dosiahnutiu spravodlivosti... Ako priklady krajin, v ktorych toto uspesne prebehlo uvadzas krajiny, okrem inych, blizkeho vychodu a Afriky... Teda krajiny ako Libya a Syria...

A co za to odo mna ocakavas, potlesk, pochvalu, vykriky hura, konecne dobry napad...?

A to vsetko urobis po tom, co tato tema bola dokladne rozdiskutovana vyssie a ak by si si bol precital len moje prispevky a sucasne bol schopny pochopit jednoduchy slovensky text pisany bez pouzitia metafor, podtextov a skrytych vyznamov, bol by si tam nasiel vsetky zdovodnenia, preco to urobit tak, ako to navrhujes ty, nie je mozne. Vratane vysvetlenia, preco takuto zmenu nie je mozne dosiahnut volbami a referendom, cize politickou cestou... Aj akych presne vodcov potrebuje uspesna revolucia a preco... Aj preco musia byt nielen, ale aj inteligentni...

A este aj prehlasis, ze pre takyto napad by sa nasli masy... Masy netreba hladat ani najst, masy su tu cely cas, ale ak by ich niekto skusal oslovit tymto sposobom, tak by ho prinajmensom nakopali do zadku...

Samozrejme, Slovaci netuzia po nicom inom len po slovenskej Syrii pod vedenim nejakeho pomatenca bez akehokolvek planu do buducnosti, okrem planu vyvrazdenia "elity" a rozputat obciansku vojnu a aby ti mudri odniekial prisli potom, ako pises...


Ak sam nie si schopny vidiett nezmyselnost toho co si napisal, ja ta o tej nezmyselnosti presviedcat nemienim... Nemalo by to totiz absolutne ziadny vyznam...


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-18  (19:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nečítal som calúúú "diskúsiu"...Ale už Machiaveli tvrdil... že kto "bojoval " nemôže vládnuť, riadiť...v mieri spoločnosť, lebo....


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-18  (20:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..je zaťažený "revanšom", prežitým utrpením, nezmieriteľnosťou.... ani..


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-18  (20:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..ten čo uzatváral mier..lebo je "postihnutý" nespravodlivosťami re..patriacie, re.. štitúcie , aaa re ...ree.. Ale len...


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-18  (20:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..nezaťažený ...! Ináč Džingi.., Stalin.. Napoleon.. a aj tento Lahvový !!!


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-18  (20:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ešte nedozrela generácia u nás aby nebola zaťažená... vojnou, nejakým tým systémom nespravodlivosti..."bojom " o "uherák, malborky" či "so sviečkami v ruke" ...


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.224   |   2013-01-19  (19:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ORANGUTAN.farobuve93

Netrep lakťom si ústa neutrieš. Ani somarinami, ktoré táraš, dejiny nezmeníš. Si otrok aj ním zostaneš!


s . favawedu   |   ip:217.12.48   |   2013-01-21  (08:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  som tu späť a len dokončím - este o tom bude reč pri iných témach. Spajanie, pokial má byť zmysluplné a ktoré má niekam viesť by malo prebiehať plánovite a nie bezhlavo. V zásade musí ísť o postupný proces, kde memôže byť zanedbaná žiadna fáza. Osobne by som rozpoznával 3 základné fázy. Základným predpokladom aby sa dali do pohybu zásadné veci v spoločnosti, musí byť priaznivá celospoločenská situácia - tj. silná nespokojnosť so súčasným systémom z titulu nahromadenia NESPRAVODLIVOSTI. Pocity frustrácie, strata vízií a cieľov u značnej časti obyvateľstva ... vedúce k túžbe po zmene. Myslím že tento predpoklad je už naplnený dostatočne. Keby ľudia videli reálne východisko, šli by do toho. Druhým predpokladom - aby ľudia išli do rizika zmien - je ich skutočné presvedčenie o veci, pričom situácia už zašla tak ďaleko že už sami cítia byť ohrození v súčasnom systéme a teda začínajú chápať že treba začať niečo hneď robiť pretože riziká a straty sa časom budú len zvyšovať a šance znižovať. To všetko ruka v ruke s presvedčením že nádej na "samoočistu" systému celkom zomrela. Myslím že v tejto fáze nám ešte kúsok chýba - tzv. kritická masa ešte nebola dosiahnutá. Ale možno aj áno ...

Čo sa týka spájania, tu vidím ako dôležité reálne kroky v zmysle že sa začne formovať reálna skupina ktorá disponuje silným potenciálom. A ktorá sa bude pripravovať systematicky a postupne. Ak už je túžba spájať sa reálna, mala by nastúpiť fáza č 2 - ako základný predpoklad úspešnosti. A síce ide o spájanie za účelom vytvorenia funkčného tímu. A tým znamená, že tam musí byť rôznorodé zastúpenie a musia byť pokryté všetku dôležité oblasti. Niekto v tíme formuje strategické vízie, zabezpečuje plánovanie. Niekto musí byť kreatívny a musí chrliť nápady, niekto rieši nové koncepcie, niekto je dobrý business man a taktik, niekto musí vyjednávať, niekto je dobrý analytik, niekto je právnik, niekto dobrý ekonóm, niekto má skúsenosti s politikou, niekto má vplyv a známosti, niekto musí zabezpečiť finančné krytie, niekto musí byť oponentom - je kritický a predvídavý ... a niekto musí ísť do toho ako vodca - musí vedieť vystúpiť pred národom a nadchnúť ho myšlienkou. Každý sme iný a ide o maximálne využitie potenciálu. Synergický efekt a postupný prienik a dosah na všetky oblasti a do všetkých úrovní spoločnosti. Takto funguje funkčný tým.
Väčšina revolúcií končí ešte skôr ako sa začne, prípadne hneď na námestí po prvom nespokojnom prejave (viď Gorila ...)lebo neexistuje tým, prípadne bol len narýchlo zlátaný. V skutočnosti nexistovala buď vízia, myšlienky neboli dostatočne komplexné prípadne neboli dotiahnuté do konca alebo bol problém v samotnej exekutíve ...

Čo tým vlastne chcem povedať .... ak sa začneme reálne spájať, myslime na to, ako by mal vyzerať tým. Lebo systémová zmena takéhoto kalibru bude buď týmová práca, alebo nebude úspešná. Podľa toho sa hľadajme, spájajme, formujme. Oni majú moc a peniaze, my však reálnu silu, ktorá môže byť sformovaná. Tej sily sa oni boja aj keď to nepriznajú. Veď čo by bola elita bez nás? Si len uvedomme .... MY sme tí klienti na ktorých zarábajú, MY sme tí, ktorých oblbujú v médiách, MY sme tí, ktorý ich volia ... To my im strkáme peniaze do vačku za nič, z našej práce bohatnú, to my im prinášame všetky peniaze a zisky.

A ešte jedna myšlienka na záver. Zatiať čo sa vedúci "tým" spája, bežný občania by sa mali postupne odpájať .... od systému. Ako najviac sa len dá. To elite zníži zisky a oslabí ich to. Treba tak dosiahnuť vzájomneé spolupôsobenie v spoločnosti. Synergický efekt. Ak to dokážeme, príde zmena. .


smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2013-01-21  (08:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to som bol ja ...diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


sedem + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ježiš je rómsky kráľ
EgbebleAugustn . liwawelu36:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Olej z marihuany vyléčil rakovinu tříletému d...
ValerieDesolaov . magoxuko57:   Dobrý deň, môj manžel trpel metastázami rakoviny pľúc v januári

Cirkev porušuje prikázania?
DARIO . wofugefu67:   

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Evanjelium podľa Tomáša

Podla niektorých ide o najčistejšie evanjelium-keďže bolo nájdené iba nedávno.


Illuminati - čast 1 / 7

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Byl zavražděn šéf ruské mafie Aslan Usojan

Aslan Usojan, etnický Kurd a šéf ruské mafie. Muž s přezdívkou Děda Hassan již není kmotrem. Byl zastřelen v centru Moskvy odstřelovačem. Nájemný zabiják zastřelil Aslana Usojana (75) z okna vedlejšího domu, když vycházel z restaurace v moskevské části Arbat. Podle ruských médií se jeho osobním strážcem nepodařilo zakrýt svého šéfa před šesti ranami, které ho zasáhly a byly pro něj osudné. Zemřel, když ho vezli do nemocnice.


Jak vypadá raw veganka po 30 letech

Svetová kríza vs. 3. SVETOVÁ VOJNA

Mečiarizmus na Slovensku nezdochol

Opľuli Mikloša, Kuric bol obscénny a Mihály opäť ...

Ples v opere- Slovensko nepotrebuje celebrity 12.01.2013 ...

Archív

Aj OĽaNO sklamalo.

Aj OĽaNO sklamalo. Až by obyvateľstvo – voliči všetkých krajín sveta mali právo si vytvoriť volebný zákon bez účasti politických strán a mohli si voliť len osobnosti zo svojich obci či miest, krajov do parlamentu a mali pravo kontrolovať svojho voleného zástupcu a taktiež ho pri klamstve či korupcii odvolať, tak by vo svete neboli vojny, nebola chudoba, neboli protesty a demonštrácie a perfektne by fungovala aj trhová ekonomika k spokojnosti väčšiny obyvateľstva. Nebolo by tu integračného a globalizačného procesu v tej podobe, ktorú poznáme až dnes. Takže systém až príliš vyhovuje veľkokapitálu korumpovať politické stranícke záujmové skupiny, ktoré väčšine ničia život na čo nemajú právo. Zmenou volebného zákona by sa dlhodobo neudržal žiadny zástupca ľudu pri možnosti zastupovať svojich voličov, ale cez politické stranícke záujmové skupiny sa do parlamentu dostanú nečestný občania v každej krajine sveta, ba dokonca sa majú možnosť aj dlhodobo udržať u verejnej moci, keď ich voliči nikdy nemôžu za klamstva a podvody z postu ústavného činiteľa odvolať a potrestať, vid rôznych politikov politických trvalých karieristov v každej krajine sveta s výnimkou Švajčiarska a Islandu. Takže keď už tým politickým stranám už dnes nedôveruje až 40 percent obyvateľstva, tak sa pripojme k ním a zväčšime nespokojnú väčšinu, ktorú politici z politických strán majú len vďaka strachu 30 percent obyvateľstva z pravice. Už dnes by ich systém sa zrútil ako domček z kariet, keby neovládali vlastníkov a redaktorov z médií hlavného prúdu či politický verejnoprávne média, ktoré manipulujú obyvateľstvo žijúce v strachu z pravice v prospech ich systému prichádzať k slobodným voľbám, ktorí si vytvorili pre seba čiže pre 30 % obyvateľstva každej krajiny vo svete. Prečo zabránili obyvateľstvu politické strany vo svete vytvoriť si občianske Ústavy a občiansky volebný zákon? Odpoveď na tuto otázku som už dal v predchádzajúcich slovách, takže aj OĽaNO s týmto nechce pohnúť do predu a vyhovuje mu v plnej miere súčasný volebný zákon..


Alternatíva priamej demokracie

Pesticid od Monsanta infikuje rostliny nemocí podobnou ...

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Počátek občanských nepokojů v USA?

Ale vážení Slováci, veď vy nemáte prezidenta!


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.6058 s