18. August 2019
    
Rímsko-katolícka cirkev - Dolezite.sk

Rímsko-katolícka cirkev


  2011-09-04  (10:29)  |  Náboženstvo a mystika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Rímsko-katolícka cirkev

Hneď na začiatok niekoľko faktov, ktoré Vás prekvapia ohľadom Rímsko-Katolíckej cirkvi:

Nejestvujú žiadne dôvody domnievať sa, že Peter bol kedy rímskym biskupom - dokonca najstarší zoznam biskupov Ríma ani len neobsahuje jeho meno.

Keď sa konečne pozícia rímskeho biskupa vytvorila, mala pomerne nízke postavenie.  Po mnohé stáročia sa kresťanskí vladári a iní biskupi domnievali, že majú právomoc rozhodovať o dôležitých veciach bez rímskeho biskupa. 

Podľa akýchkoľvek objektívnych meradiel, rímsko-katolícka cirkev vznikla ako frakcia rozkolníkov ortodoxnej cirkvi.

Dokonca je otázne, či aj ortodoxná cirkev predstavuje najranejšiu formu kresťanstva.  Je jasné, že už v čase spisovania zväzkov Nového Testamentu jestvovali mnohé odnože, ktoré medzi sebou súperili (naznačuje to aj skutočnosť, že písma obsahujú posmešky nacielené na iné frakcie). Počas návštevy svätých miest v Jeruzaleme človeka prekvapí, že sa tam na rímsko-katolícku cirkev dívajú ako na oneskoreného Janka, takmer podobne ako sa dívajú na anglikánsku cirkev.  Všetky prastaré pamiatky náležia ortodoxnej cirkvi, arménskej cirkvi, koptskej cirkvi a iným frakciám, ktoré sú oveľa staršie ako je rímska cirkev.

 

Rímsko-katolícka cirkev nepredstavuje najspoľahlivejší zdroj informácií ohľadom činností ranej cirkvi.  Je  známym faktom, že ortodoxné cirkvi zaviedli oveľa menej inovácií, ako rímska cirkev.  Jestvuje tiež množstvo dôkazov, že Katari predstavujú ešte staršiu tradíciu.  To isté sa týka Arianistov.

Rímska cirkev začala s popravami heretikov (včítane Priscilliana, Arianistu a jedného zo svojich vlastných biskupov) už vo štvrtom storočí.

Je známe nad akúkoľvek pochybnosť, že v rámci svojej snahy prepísať dejiny, rímska cirkev ničila a potláčala informácie o ktorých nechcela počuť a že vyfabrikovala veľmi dlhý rad účelne vytvorených falzifikátov. Konštantínov DarPseudo-Isidorské falzifikáty, a Falošné Dekréty sú len tri také príklady.

 

Konštantínov Dar (v latinčine, Donatio Constantinii) je sfalšovaným zákonom údajne vydaným rímskym cisárom na základe ktorého cisár Konštantín I. vraj previedol moc nad Rímom a západnou časťou Rímskej ríše do rúk pápeža.  V stredoveku sa tento falošný zákon často citoval na zdôvodnenie duchovnej a svetskej moci rímskej cirkvi.  Taliansky humanista Lorenzo Vella sa považuje za prvého učenca, ktorý poukázal na falošnosť tohto zákona dobre zdôvodnenými filologickými podkladmi, no o jeho dôveryhodnosti sa pochybovalo už predtým.  Podľa odborníkov sa tento falzifikát zrodil medzi ôsmym a deviatym storočím.

 

Pseudo-Isidorci je pseudonym, ktorý označuje učencov zodpovedných za falošné pseudo-isidorské dekréty.  Tieto predstavujú  najrozsiahlejšiu a najvplyvnejšiu zbierkou falzifikátov stredovekého cirkevného práva.  Ich autormi bola skupina franských klerikov, ktorí pôsobili v druhej štvrtine deviateho storočia pod pseudonymom Isidorský Merkátor.   Sedemdesiatpäť pseudo-isidorských rukopisov je známych, zatiaľ čo sa ich obsah odlišuje jeden od druhého.  (Pre viac podrobností na tieto falzifikáty prosím nazrite napríklad aj Wikipediu v stovke jazykoch.  Preklady do slovenčiny do toho času chýbajú.)

 

Propaganda 

Takmer všetci moderní historici sveta vyjadrujú vo svojich písomnostiach sympatie voči Katarom.  Aj tie najučenejšie a najobjektívnejšie práce, ktoré nepopisujú nič viac, ako holé skutočnosti natoľko objektívne ako sa dá, vyznievajú sympaticky.

 

Tu je výrok o Kataroch z diela, ktoré sa všeobecne považuje za akademickú prácu napísanú v najlepšej angličtine dvadsiateho storočia:

 

Pokornejšej skupiny nebolo, nik nebol úprimnejší v modlitbách, alebo viac odhodlaným počas prenasledovania, nik sa nesnažil viac zaslúžiť si meno „dobrých ľudí, a na základe týchto vlastností ich veľa ľudí bez rozdielu prijalo. 

 

Walter Wakefield a Austin Evans, Herézy stredoveku [Heresies of The High Middle Ages] (Columbia, 1991), strana 28.

A zase: ... správali sa podľa svätého písma, ich cnosť a ich odriekanie by boli uspokojili najvyššie kláštorné požiadavky, ich kritizovanie ortodoxných cirkevných predstaviteľov nebolo tvrdšie, než zvyčajne prichádzalo od iných puritánov a reformátorov, ich opovrhovanie materiálnym svetom bolo podobné svätcom, ktorým sa cirkev klaňala.  

Walter Wakefield a Austin Evans, Herézy stredoveku [Heresies of The High Middle Ages] (Columbia, 1991), strana 50.

Ešte aj kvalitnejšie písma súčasných oponentov im priznalo, čo im patrí.  Tu je výňatok z písma Giacoma Capelliho, mnícha, ktorý bol lektorom františkánskeho konventu v Miláne okolo roku 1240.  Wakefield a Evans o ňom podotkli, že „preukazuje ohľaduplnosť, aká sa len málokedy našla u iných autorov polemických traktátov.

... ich telesná cnosť je veľká.  Muži a ženy, ktoré sľúbili, že budú dodržiavať spôsob života tejto sekty tak robia bez akéhokoľvek znečisťovania samopašou.  Preto, ak sa ktorýkoľvek z nich, muž alebo žena, znečistí súložením, a ak sa im priestupok dokáže dvomi alebo tromi svedkami, hriešnik je okamžite alebo vylúčený z ich skupiny, alebo ak si zvolí cestu pokánia, môže získať odpustenie kladením rúk, po tom, čo sa mu uloží ťažký trest na nápravu svojho hriechu.  Povesť o ich pohlavných nerestiach z ktorých sú vo veľkom obviňovaní je rozhodne falošná.  Je síce pravdou, že raz do mesiaca, v priebehu dňa, alebo v noci, aby sa vyhli klebetám medzi ľuďmi, muži a ženy sa stretnú, nie ako niektorí klamú, že vraj za účelom súloženia, ale aby si mohli vypočuť kázania a aby sa mohli vyspovedať svojmu kazateľovi, v očakávaní že z jeho modlitby im vyústi odpustenie.  Neprávom sa im ubližuje rozširovaním povestí a mnohými zlomyseľnými obvineniami z rúhania zo strany tých, čo tvrdia, že vraj vykonávajú mnohé nehanebné a hrozné činy z ktorých sú nevinní.

Zachovalo sa niekoľko rukopisov od Giacoma Capelliho.  Tento výňatok je založený na práci Dina Bazzocchiho, La Eresia catara: Saggio storico filosofico con un appendice Disputationes nonnullae adversus haereticos, codice inedito de secolo VIII della Biblioteca Malatestiana di Cesena.

Rímsko-katolícka cirkev popisuje Katarov a ich „herézu” inak.  Moderné názory cirkvi vyjadrené autormi ako Hilaire Belloc nie sú veľmi odlišné od názorov ktoré rímsko- katolícka cirkev rozširovala v stredoveku.  (Nazrite Hilaire Belloc, Albigénsky útok [The Albigensian Attack], piata kapitola, Veľké herézy [The Great Heresies].  

Väčšina nezaujatých odborníkov sa domnieva, že cirkev nedoložila vážnejšie obvinenia proti Katarom ničím viac, ako svojou propagandou.   Takej organizácie, ktorá by k dnešnému dňu bola využila pre vlastné účely propagandu účinnejšie ako Rímska cirkev, ešte nebolo.  Samotné slovo propaganda  je odvodené z tej časti rímskej cirkvi, ktorá bola založená za účelom propagovania viery.  Katolícka cirkev mala po mnohé stáročia hotový zoznam obvinení proti akejkoľvek skupine s ktorou nesúhlasila, ako boli pohania, východné cirkvi, odpadlíci, schizmatici, heretici, židia, moslimovia, čarodejnice, Templári, mnohé národy nového sveta, atď.  Všetky tieto skupiny boli bez rozdielu obvinené z čiernej mágie, uctievania Satana, obcovania s diablom, zneuctievania katolíckych bohoslužieb, vraždy, ľudožrútstva, incestu, neľudskosti, sodomy a daného zoznamu iných sexuálnych  úchyliek.  Katari v tomto smere neboli výnimkou.  Rovnako sa stali terčom plného katalógu cirkevných obvinení, bez ohľadu na skutočnosť, že akékoľvek opodstatnenejšie obvinenia proti nim by boli bývali len veľmi chabé a zatiaľ čo dôkazy potvrdzovali pravý opak.

Príkladom kontrastu medzi propagandou a pravdou predstavuje nezrovnalosť medzi tým, ako cirkev popisovala ich vzťah k pohlaviu a ako tomu bolo v skutočnosti. Podľa katolíckej propagandy sa Katari, včítane parfétov a parfét zvykovo zapájali do sexuálneho vyčíňania, a pravidelne sa zúčastňovali orgií.   Súčasne, ako katolícka cirkev propagovala takéto ohováranie, katolícke úrady pátrali po heretikoch na základe ich sexuálnej čistoty. V tomto smere jestvuje vynikajúci príklad z rheimskej arcidiecézy kde vypátrali skupinu heretikov („Poblicani) na základe toho, že istá dievčina odmietla poddať sa pozornosti mnícha.  To, že dievča odmietlo poddať sa mníchovým sexuálnym nárokom sa zdalo byť natoľko nezvyčajným, že ju vypočúvali, a ona sa priznala, že považuje za svoju povinnosť uchovať si panenstvo.  V dôsledku toho ju a jej priateľov vypočúvali prísnejšie, a čoskoro sa objavilo hniezdo heretikov. Ako takých ich označil arcibiskup Samson, ktorý presvedčivo tvrdil, že herézu vraj rozširujú potulní tkáči, zatiaľ čo nabádajú ľudí k pohlavným nerestiam.

 

 

Z anglického originálu na   www.languedocmysetries.info  preložila a do slovenčiny upravila

 

Corascendea, moderná katarská parféta.

  

Viac slovenských článkov na tému nájdete tu:

   

 http://www.dhaxem.com/international_read_sl.asp    

© 2011


Dr Corascendea Cathar
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
mkultra   |   ip:95.102.15   |   2011-09-04  (17:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Všetko zlé je na niečo dobré, aj RKC.


classique   |   ip:217.12.58   |   2011-09-04  (17:20)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  aj illuminati a NVO potom?:D


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-04  (18:19)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  ...Dr Corascendea Cathar...hneď na začiatku Vám vyvrátim vaše znalosti a Vaše klamstvá...Váš fakt že: Nejestvujú žiadne dôvody domnievať sa, že Peter bol kedy rímskym biskupom - dokonca najstarší zoznam biskupov Ríma ani len neobsahuje jeho meno....neexistujú žiadne dôvody a ani zoznam Biskupov...pretože svätý Peter...je považovaný za prvého Pápeža...Katolíckej cirky...sv.Peter je SKALA na ktorej sa Kresťanská VIERA budovala...preto doteraz nenosí ani žiadny Pápež jeho meno...lebo sv.Peter je prvý a JEDINÝ...mimochodom to že sa nezachovalo žiadne písmo...máte PRAVDU...pretože židia a rímania...likvidovali všetky písomnosti...napísané Kresťanmi...preto sa Kresťanská VIERA šírila hlavne SLOVOM...ale to by ste museli naozaj študovať tieto viery...a nie len o nich KLAMAŤ...asi tak k vašemu príspevku.


martin   |   ip:94.136.13   |   2011-09-04  (18:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  k RKC : www.vedy.sk
www.leva-net.webnode.cz NIKOLAJ LEVASOV


Lopto   |   ip:188.167.1   |   2011-09-04  (20:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  aj Bimbo...


Pandemonium   |   ip:193.200.1   |   2011-09-04  (20:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To by sme ale museli mať nejaké znalosti.
Tiež by sme si museli prečítať Bibliu.
Ale na to kašleme,radšej budeme urážať a tváriť sa,že máme vedomosti.


nobody   |   ip:178.40.22   |   2011-09-04  (20:29)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  "Fakty" o Rímsko-katolíckej cirkvi prezentované v tomto a iných článkoch na tejto stránke,sú na smiech pre každého,kto má čo len zlomok elementárneho vzdelania a rozumu.S týmito "faktami" môžeš oblbovať len sebe podobných,nevzdelaných,zaslepených a pomýlených ľudí.


momo   |   ip:88.212.36   |   2011-09-04  (20:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  The New Revelation of The Lord Jesus Christ
NOVÉ ZJAVENIE PÁNA JEŽIŠA KRISTA

Uvod:

Prv než sa akýkoľvek prípadný čitateľ vážne pustí do čítania Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista, zaznamenaného v tejto knihe, mal by si byť vedomý nasledujúcich dôležitých faktov:“

„1. Pán Ježiš Kristus si slobodne zvolil použiť vyjadrovaciu formu v tretej osobe, a nie v prvej osobe, ako by čitateľ možno očakával. Hlavným dôvodom tejto voľby je uchovanie slobody voľby každého čitateľa prijať alebo odmietnuť to, čo je napísané v tejto knihe. Použitie vyjadrovacej formy v prvej osobe, ako napríklad: ,hovorím‘, ,vyhlasujem‘, ,konám‘ atď., má prikazovaciu, prinucovaciu, nespornú, vnucovaciu a nariaďovaciu konotáciu. Pravá Prirodzenosť Pána Ježiša Krista neobsahuje vôbec žiadny sklon čokoľvek komukoľvek prikazovať, vnucovať, nariaďovať, kohokoľvek k čomukoľvek prinucovať alebo kohokoľvek čímkoľvek zastrašovať. Táto Prirodzenosť pozostáva z Absolútnej Slobody a Nezávislosti. Ak niekto pôsobí zo stavu tejto Absolútnej Slobody a Nezávislosti, nikdy sa nemôže vyjadriť žiadnym iným spôsobom než vo forme slobody a nezávislosti. Prikazovať, nariaďovať, vnucovať atď. by znamenalo znásilňovať túto Prirodzenosť. Použitie vyjadrovacej formy v tretej osobe odstraňuje teda túto nežiadúcu konotáciu a postranný účinok.“
„Ďalším dôležitým dôvodom tejto voľby je objasnenie na príkladoch a ilustrovanie postoja pravej poníženosti, skromnosti a pokory. Ak pravé duchovné princípy života vyžadujú, aby ľudia a ľudské tvory boli pokornými a skromnými, je len prirodzené, že Absolútny Zdroj všetkých pravých duchovných princípov – Pán Ježiš Kristus – dáva Svoj vlastný príklad takejto skromnosti, pokory a poníženosti. Jednou zo základných čŕt Absolútnej Prirodzenosti Pána Ježiša Krista je Absolútna Nevinnosť, Poníženosť, Skromnosť a Pokora. Kvôli tejto základnej črte môže mať Pán Ježiš Kristus vzťah ku komukoľvek len z pozície tejto vlastnosti. Nemôžete mať vzťah z pozície niečoho, čo nemáte. Vzťah môžete mať len z pozície niečoho, čo máte. Toto je všeobecný princíp akéhokoľvek vzťahu. Použitie vyjadrovacej formy v tretej osobe pomáha zdôrazniť tento dôležitý postoj.“
„2. Existuje dôležitý duchovný dôvod, známy len Pánovi Ježišovi Kristovi, prečo si zvolil Dr. Petra Daniela F. za sprostredkovateľa prenosu Nového Zjavenia pre túto dobu. Peter je niekto, koho rodnou rečou nie je angličtina a kto nikdy formálne neštudoval anglický jazyk. Gramatická štruktúra akéhokoľvek jazyka, a obzvlášť jazyka anglického, kladie príliš mnoho obmedzení na vyjadrovanie duchovných ideí. Tieto obmedzenia sú využívané negatívnym stavom na deformovanie, prekrucovanie a falšovanie pôvodného rýdzeho významu týchto ideí. V záujme vyhnutia sa tomuto nebezpečenstvu je občas nutné porušiť gramatické štruktúry a pravidlá používaného jazyka.“
„Pán Ježiš Kristus sa rozhodol použiť Petrov unikátny a špecifický spôsob vyjadrovania, jeho jazyk a spôsob, akým formuluje svoje myšlienky, na vyloženie princípov Nového Zjavenia. Pánovi Ježišovi Kristovi sa veľmi dobre hodí použitie presne takého spôsobu myslenia, cítenia, vyjadrovania ideí, takej vetnej štruktúry a takých slov, ktoré používa Peter. Peter, taký, aký je a spôsob jeho myslenia, cítenia a vyjadrovania sa je integrálnou časťou jeho poverenia a poslania – byť presne takýmto. Nie je to náhoda, že v minulosti boli všetky Petrove snahy podniknúť systematické formálne štúdium anglického jazyka a gramatiky vždy zmarené. Účelom tohto bolo vyhnúť sa kontaminácii strnulými gramatickými pravidlami pri vyjadrovaní akýchkoľvek ideí.“
„Nech si je čitateľ vedomý toho, že keby Pán Ježiš Kristus potreboval vyjadriť Seba Samého/Samu inak a – podľa názoru niektorých čitateľov – prijateľnejším a gramatickejším spôsobom, nepochybne by si zvolil nejakého znalca anglického jazyka alebo niekoho, kto by bol schopný dôslednejšie dodržiavať tieto pravidlá. No taká voľba by sa celkom minula cieľa.“
„Ľudské tvory budú mať vždy tendenciu nachádzať nejaké ospravedlnenie, prečo nesúhlasiť alebo nečítať, alebo nerealizovať to, čo čítali v tejto alebo v niektorej inej knihe Nového Zjavenia. Niektoré z nich sa ľahko odvrátia kvôli nejakým – podľa ich názoru – nevhodným výrazom alebo slovám, alebo myšlienkam, alebo kvôli spôsobu, akým sú formulované a podávané. Také ľudské tvory majú nenáležitú potrebu vyjadrovať veci svojimi vlastnými slovami, svojimi vlastnými myšlienkami a svojím vlastným poňatím toho, ako by sa veci mali formulovať. Z tej pozície majú naliehavé nutkanie také knihy prepisovať, vydávať ich, nahradzovať použité slová nejakými inými, aby zahmlili alebo odstránili pravý zámer, s ktorým boli pôvodné slová zvolené. Opätovne sa pripomína, že keby si Pán Ježiš Kristus želal použiť slová toho druhu na vyjadrenie Svojho Nového Zjavenia, nepochybne by si zvolil niekoho, kto by ho bol schopný vyjadriť iným spôsobom než tým, ktorý je použitý v tejto knihe.“ .....John11146   |   ip:89.102.36   |   2011-09-04  (21:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Musim ta sklamat 'momo'.

Bez Ducha Svatehe si u Krista Jezisa ani neskrnes, ci pisani epistoli alebo kazani.
(Svoj rozumove pochody vylej radsej na svojich 'kamaratov'.)

Tu ide o rozkol Viery a ludskej natury. Ludska natura nedokaze vyuzit Vieru, ale s Vierou mozes skrotit svoju ludsku naturu.
Koho tu ty hlasas? Ludsky intelekt ci Kristovo posolstvo a prave poslanie cirkvi?

Aku nauku kazes: Staru a Novu Zmluvu alebo tu robis gramaticky rozbor?
Zijes to, co kazes alebo tu predvadzas svoje vedomosti?

A co ma rimsky-katolicizmus spolocne s 'Novym Zjavenim'? Ma nieco spolocne s Kristovym ucenim a poslanim alebo je proti Nemu?

Co je to 'Nove Zjavenie'? Je len jedno, a to Zjavenie Jezisa Krista Apostolovi Jani na ostrove Pathmos.


haha   |   ip:85.135.12   |   2011-09-05  (10:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Fakty"? o Rímsko?-katolíckej? cirkvi ?


momo   |   ip:88.212.36   |   2011-09-05  (11:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  John,
Mna sklamat nemozes, iba sam seba. Citim z tvojich slov neznasanlivost a nebudem sa s tebou natahovat, nic nehlasam ani nekazem, jednoducho som tu skopiroval uvod k jednej knihe ktora mi dala odpovede na tisice otazok, na ktore mi nevedelo odpovedat ziadne nabozenstvo ani cirkev. To je vsetko, ber alebo nechaj tak, volba je na tebe. Vsetko dobre.


bobo   |   ip:84.114.5.   |   2011-09-05  (12:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takýchto autorov naseriem do rana 300 :))))


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-05  (12:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tazke je sa zmierit pre veriaceho krestana, odchovaneho na dogmatickych pouckach, ze to s tou ich vierou nie je az take jednoznacne, jedinecne, vynimocne. Este tazsie je samozrejme, aby tento krestan bol schopny adekvatne reagovat na fakty, ktore su neodskriepitelne.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-05  (15:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafel...a čo myslíš?...kto má vo viere v BOHA jasnejšie ako lucifer?...som zvedavý ako sa budeš tváriť po smrti:))))))))))))))))))))


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-05  (17:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V článku sa píše, citujem: "Rímsko-katolícka cirkev nepredstavuje najspoľahlivejší zdroj informácií(...)" Súhlas! Ale musíme objektívne dodať, že ani žiadna iná cirkev či sekta.
Táto organizácia a jej odnože sú existenčne založené iba na domnienkach a dogmách, účelovo pospájaných do bizarného celku. Nie je zdrojom žiadnych relevantných informácií, už vôbec nie historických a dupľom nie o sebe. Je to obor na hlinených nohách, podoprený barličkou iracionálnej viery, Je to však veľmi účinný propagandistický nástroj na udržiavanie poslušnosti a strachu slabších jedincov. No predovšetkým je to jedna obrovská nezdanená banka. Najpozoruhodnejšie je, že cirkev je jediná organizácia na svete, ktorej duchovne zotročené a poddané ovce nikdy svojho najvyššieho bossa živého nevideli. Majú síce jeho podobizne, navrhnuté podľa idylických predstáv, no v skutočnosti ho zastupuje vždy iba starý roztrasený prokurista vo Vatikáne. Otázne je, prečo takáto nedôveryhodná organizácia ešte straší v civilizácii 21. storočia...JanaKatarina   |   ip:178.41.10   |   2011-09-05  (17:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium, mas u mna plus.


slvka   |   ip:85.237.22   |   2011-09-05  (17:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Celý článok sú len žvásty a dobre premyslené osočovanie. Kto má rozum, vie....


adam   |   ip:78.98.193   |   2011-09-05  (18:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael
mýliš sa, väčšina úprimne veriacix kresťanov nie je odxovaná na dogmatickýx poučkáx. takýx dogiem ti môžem hovoriť tisíce a veriacim sa nestaneš. tam ide o vnútornú zmenu človeka. aj keď nie každý je dokonalý a bez xýb.
práve mnohí, ktorým bolo náboženstvo vtĺkané nasilu do hláv sa stali jeho oponenti. poniektorí, ktorí boli v detstve pohlavne zneužití nehodným kňazom, ako pandáš, sa stávajú nezmieriteľní oponenti, pre tú traumu, dokonca sa pridávajú na stranu démonov. vid pandemonium, hoci v boha neverí, démonov nepopiera, a dal si ix aj do nicku.
viera samotná nemusí byť závislá na cirkvi.
je to niečo, ako máš ty "svetonázor".
áno v cirkváx je plno neduhov, ale tie spôsobujú ľudia. biblia bola v stredoveku zakázaná čítať neduxovným stavom /pokiaľ vedeli čítať/, rkc ju zakazovala obyčajným veriacim skoro do pol. 20 stor. práve preto, že je v nej veľmi veľa pravdivýx vecí a trafená hus zagága.


Pandemonium   |   ip:78.98.169   |   2011-09-05  (18:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nečitateľné! Je tam príliš veľa ch...


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-05  (18:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slvka, fakty sa velmi zle citaju..Bez balastu a absencie Krista v historickych zaznamoch nieco taketo tvrdit znamnena absenciu akehokolvek studia historie.


contedisavoya   |   ip:109.58.12   |   2011-09-05  (18:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jezis povedal Petrovi: Ty si skala na ktorej postavi msvoju cirkev...
Peter bol prvy rimsky papez a teda jeho nastupcovia tvoria Jezisovu cirkev dodnes...(Neviem co este k tomuto dodat)


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-09-05  (18:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a zazvonil zvonec a rozpravky bol koniec....tak toto este treba k tomu dodat.


ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2011-09-05  (19:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jezisko povedal aj to ,ze mas rozdat svoj majetok a ja sa o teba postaram, ale to ovciam neide do kramu.


lenlen   |   ip:85.239.25   |   2011-09-05  (20:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rímsko-katolícka cirkev = klastva podvod sracky

lenlen   |   ip:85.239.25   |   2011-09-05  (20:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rímsko-katolícka cirkev = vrahovia devianti nasilnici


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-05  (20:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen....prečo si to myslíš?...ja viem že veľa zla robia práve ateisti...ktorý sa tu prezentujú ako pupok sveta...klamstvá, vraždy, pýcha, arogancia...v tom chcete žiť ateisti?...tak veľa šťastia:)


iz   |   ip:178.41.83   |   2011-09-05  (20:53)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  aký je rozdiel medzi veriť a vedieť? odpovedzte si.

Ježišov príbeh sa na 99% zhoduje s Horus-ovým, teda egyptský mytológia. Dokonca Horusove oko a to nám známe oko na vrchole pyramídy...

13. Horus was killed by crucifixtion. <> Jesus was crucified.

14. Horus was accompanied by two thieves at the crucifixtion. <> Jesus was crucified with two thieves.

15. Horus was buried in a tomb at Anu. <> Jesus was buried in a tomb located in Bethany [Bet-Anu].

16. Horus was resurrected after 3 days. <> Jesus was “said” to resurrected after over a period of three days.

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread290806/pg1

ps_ veľa rozprávok sú pravdivé, ak teda neboli príliž prekrútené, ako je toho zvykom...


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-05  (20:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...hórusove oko...čiže luciferové oko...skoro zotročil svet a skoro zasadol na jeho trón...ak by BOH nezoslal Mojžíša aby otrokov spod luciferovho oka...VYSLOBODIL:)


Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-05  (20:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer nepiš tie hovadiny o ateistoch

Je štatisticky dokazane že trestnú činnosť prevádzajú tak isto veriaci ako aj ateisti.. Sám nie si výnimkou, napísal si klamstvo, si pyšný na svoju vieru a si arogantný voči ateistom..

Pre mňa nie si nič lepšie ako hociktorý neveriaci. Odlišuješ sa iba rečičkami aký si Ty lepší lebo veríš nejakým sračkám.
lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-05  (21:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  steve...ale ja sa nemôžem pýšiť nad nikým pretože ateisti sú moje dielo...a ako som ich po tisícročia klamal...tak im znova BOHU prinavrátim a to do posledného zblúdilého...mimochodom ak ťa vypočúva polícia pýta sa na voje vierovyznanie...alebo si si teraz štatistiku vymyslel aby si vyrovnal skóre?


X   |   ip:89.173.36   |   2011-09-05  (21:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  4% duchovných v RK cirkvi malo problém so sexuálnym obťažovaním veriacich.
Výsledok - propagované tvrdenie, že čo farár, to pedofil.
Smiešne je, že to nechcú vidieť ani tí, čo sa považujú za bojovníkov proti manipuláciám a vymývaniu mozgov.
Komu to slúži?


Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-05  (21:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer

Robili takú štatistiku v USA vo vezniciach. Vrahovia, násilníci verici v krista. A neobrátili svoju vieru po tom čo skutok spáchali ale boli veriaci. Je to tam úplne bežné. Sú to blázni halelúja, tak isto ako si aj Ty blázon. A ateistov nemajú radi lebo ateisti sú uvedomelejší, len tak ich neobabreš rečičkami o ježiškovi.

A nepíš že ateisti sú Tvoje dielo. Ty si pre mňa iba hlupák ktorý sa hraje na lucifera, Zdenka, alebo Anonymusa. Mimochodom, posledne si mi pri nicku Zdenko písal že NICK si už nezmeníš. Asi si klamal.. Čo už s Tebou veriaci, nemáš chrbtovú kosť.lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-05  (21:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ten kto písal slová a urážal všetkých...poslov BOHOM vyvolených...si neuvedomil že pre jeden hriech Kňaza...ktorý podľahol svojmu pokušeniu...nemôže súdiť samotného BOHA....ak by pisateľ kradol...tiež mu nepozatvárajú celú rodinu...alebo by si stál aj v tej chvíli za svojim tvrdením, ktoré tak rád používal na Kňazov?


iz   |   ip:178.41.83   |   2011-09-05  (21:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2Lucifer
Boh zoslal Mojžiša? veď on bol bežný týpek čo a v egypte dopustil nejednej vraždy, v podstate rozložil trocha skorumpovaný egyptský systém.. všetko zlé je na niečo dobré. Nemyslím žeby tým ľudí oslobodil, egyptský systém funguje dodnes napr v indii a je lepší ako ten náš nesystém, alebo ak chceš : za peniaze máš všetko.
2Steve, človeče veľa veriacich absolútne nepozná "božie slovo" to skôr ateista pozná, a kedže mu to nejde dokopy, radšej sa vyhlási ateistom.
ad2 Veriaci musí tiež pochopiť, poznať - vedieť svoje náboženstvo. Slepo veriť "auto-rite" naozaj dokážu skôr menej inteligentný.


Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-05  (21:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  X

4% je dosť veľké číslo na to že sú to farári. Tam by to predsa malo byť ojedinelé.. :-))lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-05  (21:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve...nezmenil som nick to je moje meno a to je rozdiel...tak ako lucifer...Zdenko...je meno ktoré používam tu na zemi..nemôžem prísť na úrad a predstaviť sa ako lucifer...čo myslíš kde by som asi teraz bol...anonymus bol nick...a to nepoužívam...v amerických väzniciach sa nezmení nič...slobodomurári sa chvália každou vraždou ktorú pripisujú veriacim...nie všetko je pravda steve čo nájdeš na internete.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-05  (21:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve...4% je veľa?...a čo pedofília ateistov...koľko tipuješ?


X   |   ip:89.173.36   |   2011-09-05  (21:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aké % odhaduješ u ostatného obyvateľstva?
Môže mať napríklad tvoja tolerancia voči pornografii deštruktívny dopad na vývoj detí?
Myslíš, že nie?
Nenesieš vinu - nič s tým nemáš?
Inak - nikto nepovedal, že duchovní sú dokonalé bytosti.
Sú to ľudia so všetkými chybami, ktorí by sa však mali snažiť svoje chyby odstraňovať aktívnejšie, než ostatní.
Ja len hovorím o tom, že NIEKTO zo 4% urobí 100...
Chápeš?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-05  (21:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  iz...kde si našiel v googly...že mojžíš bol vrah?...ale sa o tom píše v BIBLII?....kde je tam tá veta?...mimochodom že v starom Egypte boli židia otroci to snáď nezaprieš?


Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-05  (21:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zdenko

Vyhovárať sa na slobodomurárov..? :-))))
Tvoja viera Ti je načo ? Normálny veriaci človek sa ako lucifer nepredstavuje ani náhodou a ani to slovo príliš nepoužíva. Asi máš z toho srandu. Počkaj Tvoj BOH Ti to zráta že si sa predstavoval luciferovým menom a bral si na seba luciferovo dielo. Ak by som bol ja veriaci asi by som to nerobil. A ani ako ateistu ma taká hovadina nenapadne hrať sa na nejakého lucifera.X   |   ip:89.173.36   |   2011-09-05  (21:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Písmo spomína vlkov v ovčom rúchu.
To sú tie 4% vlkov slúžiacich Zlému, prezlečených za ovečky a pomiešané v stáde...
Myslíš, že Zlý nehľadá spôsoby, ako naštrbiť vieru aj zvúntra RK cirkvy?
Samozrejme, že hľadá!


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-05  (21:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prečo..veď to meno my dal BOH..prečo by ma mal teraz zato trestať?...mimochodom ODPUSTIL MY MOJE HRIECHY ktoré sa na Vás napáchal za tie tisícročia..idem do NEBA:)


Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-05  (21:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  X

Nikto zo 4% nerobí 100. U nás z bytovky šli moji dvaja susedia za farárov. Jeden bol zjavne teplý a ten druhý neviem, ale poznal som aj jedného normálneho kolegu z práce ktorý šiel za farára. Tie pohnútky kto a prečo šiel za farára sú rôzne. A média si zgustnú na každom škandáli to je jasné.lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-05  (21:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  áááá...Steve sa bojí môjho mena...takže aspoň štipku VIERY v sebe máš:)


Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-05  (21:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veriaci majú jeden problém. Myslia si že keď veria v Boha tak sú lepší od tých ktorí v Boha neveria... :-))
4% farárov malo sexuálne problémy v práci ? Ja myslím že 4% robotníkov nemá v práci toľko sexuálnych problémov ako farári.. A keď už sa na to dali, na takú prácu tak sa mali toho sexu zriecť a nie podvádzať pána Boha a ľudí poučovať v kostole ako majú žiť a nie potom v pozadí obťažovať chlapčekov.

Lenže telo neoklamete, môžte si tvrdiť že sa dokážete pomocou ducha ovládať. Veľké guľové. Prírodu neoklamete, mňa klamať môžte.X   |   ip:89.173.36   |   2011-09-05  (21:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve - pozri...
V Bratislave máš najvyššiu koncentráciu bezdomovcov, prostitútok, narkomanov, ale aj umelcov, vedcov, či obchodníkov.
Niekto príde a povie:
Bratislava je samá k.rva!
A čo bratislavčanka, to ...
Je to pravda?
Nie!
Jednoducho Bratislava svojím postavením priťahuje rôznych ľudí.
Nikto ale nemôže generalizovať na základe toho, čo videl na výpadovke za Slovnaftom...
Ved väčšina aj tak nepochádza z Ba...
Rovnako aj cirkev magicky priťahuje duchovne založených ľudí.
Nemá prečo priťahovať bežcov, či kulturistov.
Priťahuje ľudí, ktorí duchovne pátrajú.
Nie vždy sú títo duchovne založení aj duchovne vyspelí.
Nájdu sa tam rôzni úchyláci, ktorí sa snažia svoje hanebné chúťky vyvážiť váženým postavením.
Alebo tam nájdeš aj ťažkých kariéristov, ktorí majú vysoké postavenie, utajené deti a tvária sa ako Kristovi služobníci.
Beda im!


iz   |   ip:178.41.83   |   2011-09-05  (21:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  aby sme ďaleko neodbočili od témy.. nie len Horus je mýt ako Ježiš, ale aj Mitra..
http://nerra.host.sk/Zeitgeist/VI.kapitola.htm

2Lucifer: tak skus "Moses killed"
tu máš príklad:
http://www.keyway.ca/htm2002/moses.htm
Asi to tam schválne nechali, nech je zabíjajúci žid pyšný..ako asi je aj teraz v pásme gazy


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-05  (21:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sreve...aj keď na BOŽÍCH poslov zosleš milión klamstiev...ani to z cirkvou nepohne...je chránená samotným BOHOM...môžeš ju urážať, obviňovať...ale žiadni ateista ju nezničí....vidíš to nakoniec sám:)


Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-05  (21:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer, Tvojho mena sa nebojím. Prečo by som sa mal. Ale na Lucifera verím ten totiž existuje. Je to zlo okolo nás. A Boh ten nie je. Jedine ak dobro okolo nás, to existuje ale nevyzerá ako Ten Tvoj Boh čo treba v neho veriť. Boha si ja predstaviť neviem ale lucifera áno. Je to taký hajzlík ktorý pácha len zlo okolo seba. Len si nechaj jeho nick ak si zlomyseľný tak kľudne.lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-05  (21:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  skúška.


Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-05  (21:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer, ja nikdy neklamem, nemám dôvod a nemám prečo klamať. Píšem len to čo som videl zažil skúsil a píšem úprimne. Nehrám sa na luciera alebo iné bytosti a píšem pravdu. Svoju subjektívnu pravdu. To čo za pravdu považujem. A ak zistím niečo iné tak sa moja subjektívna pravda zmení z mojim poznaním... :-))

Nikoho neobhajujem žiadnu vieru, náboženstvo, žiadne nadprirodzené bytosti a preto klamať nemusím na rozdiel od Teba pretože nestojím na nikoho strane.lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-05  (21:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve...?...veríš na lucifera ale na BOHA neveríš?...nechápem to...iz...slobodomuráry stavajú ďalšiu pyramídu...teraz je na pláne európska vláda...potom svetová..a že nosia na sebe luciferovo oko...vidíš sám.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-05  (21:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  iz...a stavali ju aj faraóni...pre lucifera...až kým BOH nezoslal Mojžíša...aby my prekazil moju svetovládu.


Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-05  (21:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer

Pyramída je symbol štruktúry ktorú vždy vytvoríme. Netreba na to žiadnu nadprirodzenú bytosť. Stačí ak si zriadiš firmu a prvé čo urobíš - budeš ju organizovať do tvaru pyramídy a na vrchole budeš Ty, pod tebou managéri a pod nimi ďalší a ďalší a na spodku budú robotníci. Nič iné ako pyramídy človek organizovať nevie. Je to totiž najjednoduchšie a efektívne usporiadanie.lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-05  (22:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve....ale nezotročuje pri tom ľudí...iba im dáva prácu a to je rozdiel...nikto nesmie vládnuť celému SVETU už chápeš...pretože ak sa stane vražda vo firme....zavrie ho polícia....kto zavrie svetovládcu?


iz   |   ip:178.41.83   |   2011-09-05  (22:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...efektívne usporiadanie?
tak doplň info o tejto dvojpyramíde, vraj Davidova hviezda. Je to ako Ježišova story, privlastnený mýt, nakoľko tento symbol je symbolom čohosi vyššieho a zložitejšieho:
http://www.lifescapeservices.com/Merkaba.html
http://2012forum.com/forum/viewtopic.php?f=22&;t=18074&start=180
Steve: ak vytvoríš tú hierarchálnu pyramídu - jeden trojuholník, ten druhý možno vznikne automaticky..


Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-05  (22:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer

A Ty si myslíš že niekto by bol schopný vládnuť svetu ? Iba ak formálne, nebol by schopný pohnúť tými celkom dole. Tí to tak majú a vždy mali úplne v zadku čo ten hore robí nikto nie je schopný vládnuť svetu, takú pyramídu keď postavíš tak sa veľmi rýchlo rozdrobí na veľa malých pyramídiek, a nikto ich nikdy nebude schopný zapriahnuť do jednej svetovej pyramídy na dlhšiu dobu ako okamih. Darmo sa môže snažiť aj sám Lucifer.. :-))
iz   |   ip:178.41.83   |   2011-09-05  (22:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2Lucifer
stavali ju faraóni... a kto má teraz kvázi žezlo v rukách? Ak sa mi podarí regres, napíšem Ti či sa žilo lepšie za čias faraónov, alebo teraz. Takto z pohodlného fotela hlásim, že teraz :)
ps: svetolváda sa zavrie sama do pasce, preklínanie ľudmi nieje bohvieaká životodarná energia.
lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-05  (22:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve a iz...s prečo si myslíte že vyvíjajú čipy...aby Vám tu slobodnú vôľu zobrali a stali sa len bezduchými otrokmi....celú moc majú teraz v rukách slobodomuráry...ale nedá sa uskutočniť kým tu bude 7 000 000 000 ľudí a budú mať slobodnú vôľu...ide to krok po kroku...ale výsledok bude konečný taký že na špici pyramídy som mal sedieť ja lucifer...už teraz pracujete na niekoho kto vám nič nedáva...ani lásku a ani pokoj...a to sú práve tí ktorý slúžia luciferovy.


Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-05  (22:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer

Ja pracujem pre seba a pre svoju rodinu. A čo sa čipov týka nerozumieš tomu a hráš sa na odborníka o zotročení.
Taký čip nie je a ani nebude, fyzika nepustí. Taký čip potrebuje napájanie, musí mať určitú veľkosť ktorá sa nedá len tak implantovať pod kožu ako Vám tu posledne odborníci vypláchli mozgy nejakými RFID čipmi ktoré sa sa na zotročenie nehodia. Veríš hlúpostiam.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-05  (22:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve...toto sme už preberali ale musiš uznať že teória o zotročení je reálna...či nie?


Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-05  (22:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer

Teória a prax sú dve veci. Ja na rozdiel od Teba verím že človek sa zotročiť nedá iba ak z vlastnej vôle. Nie je totiž schopný stratiť svoju dôstojnosť. Slobodný človek určite nie. Ale Ty si už zotročený, Teba už chytili do pasce. Veríš na otrokárskeho Boha, ešte nedávno dával v starom zákone rady ako nakladať s otrokom. A veríš na zotročenie, Tvoj strach teda už majú zaoberáš sa hlúposťou namiesto toho aby si riešil skutočné problémy okolo seba. To elite pasuje, ešte nejednu historku si na takých ako si Ty vymyslia aby si sa tým zaoberal a nevidel skutočnú pravdu. Že otrokom si už teraz a budeš ním dovtedy kým im budeš slúžiť. Sledovať čipom Ťa nemusia, načo by to robili veď slúžiš dobrovoľne.Joey   |   ip:94.193.37   |   2011-09-05  (22:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Teda vacsi blud som este vazne necital... prepacte... :D :Dlucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-05  (22:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve...ja niesom zotročení ja CHCEM BOHU SLÚŽIŤ...a v BIBLII sa o otrokoch a ich nakladaní nepíše...píše sa v nej o láske...a tu chceme všetci...aby sme sa milovali a nie zabíjali...steve...táto doba tomu nasvedčuje?...je tu láska?...alebo vojny?...zlo je všade steve...všade vidíš to sám....ja vojny nechcem...chcem aby bola láska všade tak ako môj BOH ktorému slúžim...čo chceš ti?


Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-05  (23:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer

Ale píše sa v starom zákone.
Ja nič nechcem, ja mám čo potrebujem a čo sa lásky týka lásku chcú všetci ale nevedia ju dávať chceli by len brať tak je to. Ale chcel by som nejaký spravodlivejší systém aby tu bol, aby sa človek nebál zajtrajška a budúcnosti. Nejaký systém v ktorom sa dá spoľahnúť a netreba sa naháňať aby si prežil.
A to mám na mysli nie seba ale aby sa to týkalo všetkých ľudí.. Chcem zmenu systému, nepozdáva sa mi to v čom žijeme. Tento systém je neľudský postavený len na materiálnych hodnotách a to je chyba.
Pri dnešných technologických kapacitáčh je možné taký systém vytvoriť ale musí zohľadňovať požiadavky ľudstva, nie úzkej skupiny. Asi to by som chcel. Nejakú zmenu k lepším zajtrajškom pre všetkých.X   |   ip:89.173.36   |   2011-09-05  (23:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Píše sa o vôli.
Zlému veľmi záleží na tom, aby človek prijal vládu Zlého dobrovoľne a s nádejou.
Lebo iba takto získaná moc má pre neho cenu.
Nasilu zotročení nemajú pre neho cenu.
Ale uznávam, že ten nátlak môže byť dosť silný.
Napríklad (obrazne) - pokloň sa Satanovi, inak ti vyzabíjame rodinu.
A tak sa DOBROVOLNE pokloníš a už si jeho...


ukov   |   ip:195.28.75   |   2011-09-06  (02:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tento článok je typický nenavistný žumpový židovský zvrátok poľa talmudských a kabalských amoralnosti.Nový ŽUKOV je na obzore ,aby zničil špinavú židovskú podlosť.


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-06  (05:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keď sa pozrieme na to zúfalé nočné bekotanie, ako na zúfalý pokus o dialóg, hneď musí byť každému jasné, prečo bývalý režim chcel mať kostolné ovce pod zámkom buď na psychiatrii, alebo za mrežami. Aby nezaberali zbytočne životný priestor normálnym ľuďom...!


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-09-06  (08:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer , toto je tvoje videnie sveta ?

kto nie je krestan je ateista ?
:)))

a co STAROVERCI = SLOVANIA ?
VIERA je zlozene slovo
VIE(POZNA)RA(podstatu)

a preco si myslim o tejto institucii ze su to svine ?
nuz preco co robia
sleduj ich konanie po starocia
vrazdy , kradeze, potlacanie prav , oblbovanie , klamstva , zlodejina a manipulacia

raz sa slovania zobudia a pridu na do ze krestnasko-zidovsky boh jahve je len PARAZIT
este aj zneuzili JEZISA=RADOMIRA na svoje ucely


krestania veria
SLOVANIA VEDIA
ak chces viac , tak http://www.vedy.sk
ak to chces z technickeho hladiska tak
http://leva-net.webnode.cz/


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-09-06  (08:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slovan nepotrebuje boha ako barlu
pre slovana je boh predok
uz tvoji rodicia su bohovia (samozrejme nortmalni , ktori s laskou a mudrostou vychovavaju svoje dieta)

nemusis sa nikomu klanat , bozkavat nohy , platit odpustky
nik ti nebude robit vycitky a preco ?
LEBO MAS SVOJE SVEDOMIE
mozno spiace, mozno nie
a to bude tvoj SUD , ty SAM , tvoje SVEDOMIE

akym pravom odpustaju hriechy fararkovia ?
najma ti co osahavaju deti
hm ? na co pytaju dalsie prachy ked uz su aj tak najsilnejsia mafia na svete ?
LEBO SU TO PARAZITI

slovan , pracuje a tvori
nezneuziva , nekradne
ano je tu vela takych co maju naucene divne chovanie
ale 1000 rokov krestanskeho vymyvania mozgov spravilo svoje
ALE ONI SA PREBERU

ziadna kariera , prachy ani moc nie je zmyslom zivota
je to len ROD
tvoj ROD , deti , rodina

ked budes starsi tak pochopis
ak ich uz mas tak chapes

prajem pekny den


brith   |   ip:195.28.75   |   2011-09-06  (10:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V živote je to tak, trafená hús pandemonium zagagala.Pre zaujimavosť zo strenutia na konferencií B´nia Bŕith.,,Vždy musíme pamätať na to že katolické náboženstvo je jedina inštitúcia,ktorá stále a stále nam stojí v ceste.Katolické náboženstvo s jeho metodickou prácou a morálnym učením bude vždy svoje deti udržiavať v tako stavemysle,aby boli príliš sebarešpektujúci na to,aby sa vzdali pred našou vládou a sklonili sa pred budúcim kráľom izraele..Preto sa pokúšame vymyslieť tie najlepšie spôsoby, ako otriasť katolickým náboženstvoma jeho samotnými základmi.Rozširíli sme ducha revolty a falošného liberalízmu medzi národy,aby sa odklonili od viery a hanbili sa za jej uctievaniea dodržiavanie desaťora. M?nohých z nich sme presvedčili a dnes sa pýšia svojím atizmom čo vidíme v príspevkov..Dali sme im nové teórie,nemožné realizácie,ako komunízmus,anarchizmus a socializmus s liberalízmom,ktoré slúžia našim principom..Očiernili sme katolickú cirkev tými najnečestnejšími ohováraniami,poškvrnili jej dejiny a potupili jej najvznešenejšie aktivity.Obvinili sme ju z krívd jej nepriateľov a týchto sme takto preniesli na svojú stranu.A tťak sme dnes , k nášmu veľkému uspokojeniu ,svedkami rebélie proti cirkvy v mnohých štátov..Duchovenstvo sme urobili predmetom nenávisti,zosmiešňovania a pohrdania.Spôsobili sme ,že praktiky katolízmu sa zdajú zastaralé.A gojímovia sa ukázali byť hlúpejší ako sme si mysleli.Človek by očakával viac inteligencie a zdravého gazdovského rozumu,nie sú však lepší ako stádo oviec čo vidíme aj v príspevkov na tento horeuvedený článok.Nech sa stádo vypasie ,kým bude dosť tučné na to ,aby mohlo byť obetované budúcemu kráľovi izraela a sveta.Pokušali o to v Rusku,kde pripravili cez 20 miliónov statočných Rusov o život.Prišiel maršal Žukov,keď v roku 1953 zlomil naplnenie židovských ídeí,keď dal zlikvidovať svetovývh vracho na čele s Berijom,katom ľudstva.


Klorel   |   ip:95.103.35   |   2011-09-06  (13:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prekvapije ma kolko je na tejto stranke zakompleksovanych zpracovancov, co sa im nehodi to uz je blbost, a ty Pandemonium, sice som to cele necital lebo to uz davno viem a tvoj argument ze je tam vela chyb je len zavadzanie preto ze tu ide hlavne o vypovednu hodnotu a pokial sa to da precitat tak ze vies co veta znamena tak potom par gram chyb nehra rolu.Cela tato cirkev je len monstrozni aparat plny uradnickov a inich birokratov , uz len fakt ze sa v stredoveku predavali odpustky za hriechy robi z celej cirkvi frasku, keby su vsetci ty zainteresovani katolici uvedomili len tento fakt zo stoviek inich davno by cirkev zavrhli , ich dnesne praktiky a principy su rovnake ako vtedy akurat musia byt sofistikovanejsie a skryte. A niesom ateista, moj nazor na to co je to boh je uplne vzdialeny tomu co sa pise nabozenskych knihach, a to je vas problem pretoze clovek k osvieteniu nedojde nieak inak ako vlastnym premyslanim bez akychkolvek cirkevnich modelov. Zial taky ako pandemonium tomu aj tak nepochopia a budu v mojom komente hladat gram chyby, ale to je len dokaz vasej povrchnosti a sputanosti predsudkami a kazaniami viucenych manipulatorov a pokritcov z rad cirkvi svetej. Ved byt naozaj krestan je vzdat sa majetku a hmotnych statkov, samozrejme ako vidiet u nasho pontifika je to uplne nieco ine, zlato a moc


Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-06  (17:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Klorel síce článok celý nečítal ale čítal všetky príspevky. Fakt exot čo všetko dávno vie aj keď neprečíta o čom to bolo.


Klorel   |   ip:95.103.35   |   2011-09-06  (23:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve ked si taky borec tak argumentuj moj prispevok a nestaraj sa co viem a co nie, myslel som to tak ze precital som asi tretinu a uz vsetko co tam bolo som desi cital tak som uz nepokracoval a cital som si diskusiu. a nerozumiem preco je tu ten moj prispevok skryty, NIESU TAM VULGARIZMY, taakze si to vykladam tak ze ten kto to skryl sa boji konfrontacie, ale z mojej skusenosti viem ze ked krestanov konfrontujem z mojimi usudkami o nabozenstve tak sa vzdy urazia ...


Pandemonium   |   ip:85.248.61   |   2011-09-07  (08:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Preskúmal som podrobne ten sporný príspevok ešte raz. Nie sú tam síce vulgarizmy, ale nemôžem sa zbaviť dojmu, akoby to písal sedliak hľadajúci farmárku...


Servit   |   ip:90.176.58   |   2011-09-07  (11:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čím byl ve skutečnosti Listopad 1989 ?,
Dovršením Února 1948. Tehdy se uloupil majetek za biliony, avšak "revoluční" (nelegální) cestou. Tak si to soudruzi a jejich pomahači jednoduše zlegalizovali pomocí jednorázové, účelové a umělé „strany modrého ptáka“ a „oranžového padělku“ namísto zničené ČSSD. "Lůze" rozdali kuponové knížky, několika přeživším restituentům vrátili převážně zničený majetek (s výjimkou předem ochočeného Havla, tomu ho ještě opravili a pak odkoupili). Teď rafinovaně svádí všechno svinstvo na restituenty, ekology, zdecimované a vyhubené katolíky, nebo na zbylé „užitečné“ a údajně už „neškodné“ idioty - voliče KSČM. A v tichosti se cpou a ohánějí se "standardní parlamentní kleptokracií" (agenta a vlastizrádce Pružinského, která je podle něj „nejlepším možným řešením“).
Státy se prostě udržují těmi principy, na kterých vznikly (TGM). Čtěte "Právní stát" na Seaplanet: http://www.seaplanet.eu/index.php/souvislosti/organizace-spolenosti/324-pravni-stat-je-spoluvlastnictvi-oban-nikoliv-koist-politik A dále čtěte „Demokracie jako náboženství“ Andrease Poppa na Seaplanet: http://www.seaplanet.eu/index.php/souvislosti/vzdlavani/330-andreas-popp-o-demokracii-novem-naboenstviodud   |   ip:89.173.7.   |   2011-09-07  (19:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  viera je citlivá vec a velmi sukromna.ale ak ma ovplyvnovat moj zivot,nemoze byt sukromna.preto by som velmi rad,ak sa docitam aj inokedy,rad poculdavneho pisatela a prispievatela pod pseudonymom sitra ahra.az ked som si precital niekolko jeho prispevkov a pod nimi !heslo! v mene jezisa krista,som si trochu uvedomil,ze mam aj citat a nie len !preberat!


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-07  (19:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak však cirkev pchá svoje paprče do myslenia ľudí s pokrokovým svetonázorom, alebo by chcela ovplyvňovať život ľudí so zdravým rozumom, treba sa jednoznačne tomu brániť všetkými prostriedkami.


odud   |   ip:89.173.7.   |   2011-09-07  (21:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  som to uz pisal trikrat.pandemonium suhlasim.a cirkev potom musi niest aj zodpovednost,co bohuzial este dnes nehrozi.ale tie prispevki sitru ahra a bolo to myslim na stranke petra bakalara,boli zaujimave.dnes uz jeho stranka je len v spomienkach.pekny vecer


Steve   |   ip:95.102.22   |   2011-09-07  (21:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Klorel
A o čom chceš aby som argumentoval z Tvojho príspevku, je to Tvoj osobný názor čo si napísal. Podľa mňa je článok hovadina ako traky aj ja mám pocit že to napísal nejaký amatér, vety sú rozhádzané nedávajú súvis skrátka gadžovina ktorou sa spochybňuje cirkev. No a Ty napíšeš že si to všetko vedel už predtým.. No to je celkom zaujímavé.. :-))
A čo si vedel ? Veď sú to hovadiny ktoré sa nedajú vyvrátiť ani potvrdiť lebo to bolo príliš dávno, to o čom je článok. A navyše ja som ateista je mi to jedno či bol Peter alebo nebol Peter rímskym biskupom, cirkev mi je ukradnutá a či bol Peter alebo nebol rímskym biskupom nech si riešia veriaci ak tomu veria, mňa to vlastne ani nezaujíma.


Klorel   |   ip:95.103.35   |   2011-09-07  (23:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Steve , ja som cital podobne clanky uz predtym , tak som to myslel , mne je jedno ako je tento clanok napisany ja som tu len chcel polemizovat o cirkvy a nabozenstve s diskutujucimy. A to s tym byskupom je nezmysel lebo Peter bol podla tradicie prvy papez a nie byskup, a vtom ze sa to neda potvrdit ci vyvratit mas v podstate pravdu , tieto veci sa daju skumat len cez stare pramene ktore su casto falzifikatmy, a Biblii ani nehovorim je to zlatanina pribehov prebratych zo starsich nabozenstiev.A pre Pandemonia: Ved cirkev bola vytvorena na ovplyvnovanie ludskeho myslenia kedysi to pre nich nebol problem ved plebs bol nevzdelany a veril uplnym hlupostiam. No teraz nastava problem hlavne vo vyspelich krajinach kde ludia uz premyslaju , preto sa teraz angazuju v krajinach tretieho sveta.


odud   |   ip:89.173.7.   |   2011-09-08  (18:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a co tak vatikanska banka.a potom zmysel vatikanu ako strop pyramidy.dajte niekto info.peter bol davno.a dnes je to uz asi inak.ten co sa to obesil na tom rimskom moste????????


Mefistofeles . nukutoke48   |   ip:78.45.193   |   2011-10-14  (09:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pánbičkář a Lucifer? To nejde dohromady! Děláš peklu ostudu! http://www.yooobzor.ru/about.html
diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


tri + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Ľ.Huďo-Februárové udalosti vo svete, rok 2012

“Polovica pravdy je často veľká lož. ” Benjamin Franklin


Kony

Stručný výklad príbehu Krista bez teologických drí...

Dejiny Slovano - aríjskej rasy

Mikrovlnná zbraň USA

SaS musí byť zničené !

Archív

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Vzkaz pro NATO: Přestaňte lákat chudé a nezaměstnané mladé muže z Egypta, Tuniska, Pákistánu a Afghánistánu do svého odporného západního tažení do Libye, zastavte posílání těchto mladých lidí na smrt, přestaňte jim lhát o tom, kolik jim zaplatíte a přestaňte používat cizince k podněcování vašich děsivých, sobeckých, ropných válek v Libyi. Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl mít nějaké slitování pro krysy, které zaměstnává NATO jako nájemné žoldáky (v rozporu s mezinárodním právem) v Libyi. Teď ale říkám těmto mladým mužům, kteří byli vlákáni do této pasti příslibem tisíců dolarů… že budou zabiti a pokud nebudou zabiti, vrátí se domů bez peněz. V invalidním vozíku (najatém od NATO, nepochybně za cenu obrovských splátek). Paralyzováni. NATO bankrotuje a tisícovky žoldáků v Libyi přestaly bojovat, protože už několik týdnů nedostaly zaplaceno.


Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Dane by sa mohli zrušiť a štát by dokázal existovať!


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.4572 s