24. Júl 2019
    
Rizika očkování a aplikace vakcín: často zbývá jen upřímná nejistota… - Dolezite.sk

Rizika očkování a aplikace vakcín: často zbývá jen upřímná nejistota…


  2013-03-09  (07:22)  |  Zdravie
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Rizika očkování a aplikace vakcín: často zbývá jen upřímná nejistota…

Obhájci bezpečnosti vakcín se tváří, jako že neexistuje nic jiného než to, co už bylo vědecky prokázáno. Co nevíme – to není. Odpůrci říkají: Co nevíme – to je možné.

Seriál Kauza očkování - humánní medicína, nebo byznys?

 

Cílem tohoto dílu (seriálu Kauza očkování – humánní medicína, nebo byznys?) je ozřejmit, co všechno vlastně znamená pojem „riziko očkování“. Riziko očkování je jakékoliv zdravotní riziko, kterému očkovance vystavujeme provedením vakcinace konkrétní vakcínou. Rizika očkování se rozdělují na A) riziko vakcíny samotné = zdravotní komplikace související s reakcí organismu na podanou látku a B) na jiná zdravotní rizika. Zejména o druhé skupině rizik má široká veřejnost povědomí jen velmi nízké, ačkoliv se vůbec nemusí jednat o rizika zanedbatelná.

OČKOVACÍ KALEDNÁŘ – povinná i nepovinná očkování, děti i dospělí, očkování do zahraničí:

Riziko vakcíny samotné – nežádoucí účinky vakcíny

Nežádoucí účinky vakcín – to je dnes mediálně velmi živé a diskutované téma. Proti sobě zde stojí prokázané vědecké skutečnosti a neméně vědecká kritika objektivní nedostatečnosti našich současných poznatků. Tento střet dvou vědeckých přístupů lze popsat tímto způsobem:

Obhájci bezpečnosti vakcín se tváří, jako že neexistuje a nemůže existovat nic jiného, než to, co už bylo vědecky prokázáno. Přístup: Co nevíme – to není.

Odpůrci říkají, že toho mnoho důležitého o vakcínách nevíme, a to s ohledem na přirozené (i podivné) limity vědeckého zkoumání jejich rizik a nežádoucích účinků v čase. Přístup: Co nevíme – k tomu bychom měli přistupovat jako k možnému, tedy jako k jevu s neznámou pravděpodobností, dokud jej prokazatelně nevyloučíme, nebo jeho pravděpodobnost nezjistíme. Sami si vyberte, který přístup je vám bližší a který vám přijde správnější v tomto případě.

K tématu: Podceňujeme nežádoucí účinky očkování?

To, že při uvedení na trh neznáme všechna zdravotní rizika a objektivní komplikace podání vakcín, to je vědecká skutečnost, se kterou je zkrátka nutné pracovat. Marketingu a reklamě se s nimi ale pracuje opravdu jen velice těžko. Dělají raději vše pro to, aby vaše názory formovala laciná, levná, pohodlná a jednoznačná hesla, jako například „Očkování je výrazem odpovědnosti“ (http://www.novinky.cz/ze­na/zdravi/294672-ockovani-je-vyrazem-odpovednosti.html).

Podobně smýšlející kolegy bychom možná s transparentem potkali v prvomájovém průvodu, pokud by se dnes ještě prováděly. Možná by vaše děti nechali plošně naočkovat i proti žluté zimnici a považovali by to za výraz své nebo vaší odpovědnosti. (Žlutá zimnice je nemoc zlá!) Já bych si dovolil vytáhnout jiné mávátko: „Odpovědnost – je výrazem očkujících.“ Nám ostatním bohužel zůstává často jen upřímná nejistota…

Pokud tedy nemáte primárně potřebu mít výraz, případně z někoho něco vyrazit, vězte, že na našich očkovacích váhách (viz díl Kdy je očkování pro jedince vlastně přínosné?) máme na misce rizika podání vakcíny vedle již vědecky prokázaných nežádoucích účinků vždy i jeden velmi významný otazník. Více si jej přiblížíme příště.

Ještě doplním, že zdravotní rizika konkrétní vakcíny je nutné dělit na 1) bezprostřední, 2) časná (krátkodobá), 3) střednědobá a 4) dlouhodobá. Jsou to skupiny velmi odlišných zdravotních komplikací rozlišené tím, s jakým časovým odstupem od podání vakcíny mohou u očkovance nastat nebo se začnou rozvíjet. Nejvíce vědecky prozkoumané a zdokumentované jsou komplikace bezprostřední a komplikace časné. Problém však máme se spolehlivostí vědeckého prokazování komplikací střednědobých a je prakticky nemožné „včas“ prokázat existenci a výskyt komplikací dlouhodobých.

Čtěte dále: Varovné signály očkování: Lékaři o nich nemluví

Jiná zdravotní rizika očkování

Čím jiným než nežádoucími účinky vakcíny samotné můžeme ohrozit očkovance na jeho zdraví vakcinací? Existuje více velmi různých faktorů a okolností, které patří do této nehomogenní skupiny rizik očkování. Pro demonstrativní účely tohoto článku jsem si vybral pouze tři příklady zástupců z této skupiny. Na nich si ozřejmíme především samotnou existenci těchto dalších rizik.

Odsouvání vzniku nemocí do rizikovějšího věku nedostatečně prověřenými vakcínami 

Představte si nyní modelovou nemoc NEM. O této nemoci se ví, že má závažný průběh u adolescentů a ve středním věku, zatímco u malých dětí probíhá mnohem mírněji a má výrazně méně komplikací. Navíc, prodělání NEM u malých dětí zanechává trvalou imunitu, ale v pozdějším věku již pouze imunitu dočasnou.

Proti NEM je uvedena na trh nová vakcína V. Protože: (1) imunogenicita V (schopnost vakcíny indukovat tvorbu protilátek) je nejvyšší v raném věku očkovance a postupně klesá a protože (2) s nárůstem věku stále více jedinců (%) NEM prodělalo a V tedy už vůbec nepotřebují a také proto, (3) že prodávat V vyděšeným rodičům je efektivnější, než se přesvědčovat mladé lidi o vlastním očkování, je V uvedena na trh a určena k očkování velmi malých dětí do 1 roku. Vakcína má přitom za sebou čtyřleté klinické studie, které prokázaly, že 4 roky po očkování v těle očkovanců existují protilátky proti NEM. Je správné nebo nesprávné v takové situaci plošně očkovat kojence vakcínou V proti NEM? „Vtip“ je v tom, že to nikdo nemůže říct s jistotou.

Co se totiž může stát: Pokud očkujeme kojence proti NEM, máme do zvýšeně rizikového adolescentního věku takových hezkých 11 – 15 let. Z prokázané pouhé čtyřleté periody existence protilátek skutečně nikdo nemůže rozpoznat, zda do 11 – 15 let nedojde v lidském organismu k jejich poklesu a vymizení. Očkovanec může přestat být v čase chráněn. Ochrana V – vyprchá. Pokud se tak stane, poté samozřejmě každému V-očkovanci hrozí NEM již právě v tom věku, kdy má závažnější průběh a mnohem častější zdravotní komplikace. Někdo by tedy mohl cynicky konstatovat: „To jste jim tedy tím očkováním opravdu pomohli!“ 

Problém tedy není pouze v tom, proti čemu je medicínsky vhodné nebo nevhodné očkovat, ale je také v nedostatečně prověřených vakcínách, které jsou k takovému účelu dnes na trhu k dispozici. Když vám sdělím, že existuje malíř, který vám může nátěrem zachránit vlhký a plesnivý byt, budete určitě rádi. Jak se ale budete tvářit, když zjistíte, že si nese v ruce pouze 1 kg vápna a 4 štětečky od temper? Jeho nástroje – nikoliv jeho cíl a úmysl – budou zcela oprávněně příčinou vašich obav a pochybností.

Pokud se domníváte, že dnes přece nikdo rozumný nebude očkovat kojence vakcínami v čase nedostatečně prověřenými, když by tím mohl zcela reálně pouze odsunout vznik infekčních onemocnění do věku, kdy tyto mají zcela objektivně horší průběh a mnohem více komplikací, tak to si věcí kolem sebe příliš nevšímáte. Zavzpomínejme se mnou ve starších článcích třeba na povinné očkování proti příušnicím:

http://usti.idnes.cz/v-usteckem-kraji-vypukla-epidemie-priusnic-zasahla-i-ockovane-p6t-/usti-zpravy.aspx?c=A110429_180153_usti-zpravy_oks

http://regiony.impuls.cz/pardubicky-kraj/na-pardubicku-v-techto-dnech-vrcholi-epidemie-priusnic-20120417-td71–5u9×.html

http://zpravy.idnes.cz/pribylo-spalnicek-zardenek-a-priusnic-dxw-/domaci.aspx?c=A120806_143520_do­maci_abr

Riziko primárního selhání vakcíny

Mezi rizika očkování avšak nikoliv mezi zdravotní komplikace vakcíny patří také primární selhání vakcíny. Jedná se o neúčinnost jejího podání. Protilátky se u očkovance buď nezačnou vytvářet vůbec, nebo se vytvářejí nedostatečně, nebo se sice začnou vytvářet v počtu dostatečném, ale strukturálně nejsou funkční. K tomuto problému se ještě někdy vrátíme.

Již nyní je ale vhodné, aby si každý dobře uvědomil, že v každém lidském těle se po podání stejné vakcíny vytvoří strukturálně jiné protilátky – jiné bílkoviny. Je to natolik individualizovaný proces v těle očkovanců, že je téměř vyloučeno, aby existovali dva očkovanci s protilátkami naprosto identické biochemické struktury. A protože každému vznikají protilátky „jiné“, budou u každého očkovance také více či méně odlišně fungovat. Tuto skutečnost z principu nemohou spolehlivě zjistit a prokázat laboratorní testy zaměřené na zjištění pouhé přítomnosti protilátek v krevním séru očkovance. (Tzv. testy imunogenicity vakcín.) Mnohem významnějším a komerčně obávaným pojmem celého očkovacího „velkostroje“ je tzv. protektivní účinnost vakcíny. Někdy příště si k němu řekneme více.

Primární selhání vakcíny je nepochybně rizikem očkování. Pokud k němu dojde, byl konkrétní očkovanec zbytečně vystaven absolutnímu riziku podání vakcíny a navíc si dál „žije“ svůj život v mylné domněnce, že je proti nemoci nějak chráněn. Skutečně hezkým příkladem byla v tomto ohledu vakcína Prevenar 7, jejíž SmPC (SmPC: Z anglického Summary od Product Characteristic = souhrn informací o léčivém přípravku) si v jiném díle detailně rozebereme. Lze z něj pochopit mnohé, a to nejen o této vakcíně. Rizika primárního selhání vakcín jsou dnes záměrně skrývána za důmyslné argumentační konstrukce a klíčové údaje jsou od sebe navzájem oddělené, abyste nezjistili jejich souvislosti a vzájemnou potenciaci. Ostatně – lákalo by vás zakoupení vakcíny, která na 42 % vaše dítě proti vzniku nemoci vůbec neochrání?

Riziko odložené částečné reakce organismu

Na závěr jsem si ponechal jeden zajímavý příklad z možných jiných rizik očkování. Medicína dobře zná pojem tzv. cytokinové bouře. Je to stav, kdy silná reakce organismu proti infekci je hlavní příčinou jeho vlastního tkáňového poškození. Tento pojem vešel ve známost zejména v souvislosti s ptačí a prasečí chřipkou. Vysvětluje mj., proč právě mladí, zdraví a silní lidé mohou být chřipkou ohroženi více. Jejich silná těla totiž hrozí neadekvátní obrannou reakcí různých působků imunitního systému – cytokinovou bouří. Cytokinové bouře mohou být spuštěny také samotným podáním vakcín. Patří mezi jejich určitě vzácné, avšak obávané a nebezpečné nežádoucí účinky zahrnované dnes do širší skupiny alergických, případně až anafylaktických reakcí.

Je velmi nesprávné se domnívat, že očkování buď dobře zafunguje, nebo vakcína primárně selže. Věci fyziologie člověka nejsou pouze bílé nebo černé. Tvorba protilátek po podání vakcíny vykazuje na velkém souboru očkovanců zcela logicky kontinuální křivku změny. Tato křivka má mj. zónu svého poklesu – „šedou zónu“ účinnosti vakcín. Je to oblast, kterou nelze hodnotit ani jako dostatečný účinek, ale ani jako účinek žádný. Je to něco „nedostatečného“, co se v těle očkovance po aplikaci vakcíny imunologicky odehraje. A právě v těchto případech se mohou dít i nepředvídatelné věci. Je dosud hypotézou, že očkovaní jedinci, u nichž vakcína sice „zafungovala“, avšak nedostatečně, a kteří proto při styku patogenem onemocní, mohou mít následně bouřlivější obrannou reakci již v průběhu nemoci než jedinci neočkování. Taková reakce přitom nemusí být nutně výhodou. Je spornou otázkou, zda to jsou vždy cytokinové bouře, nebo spíše jen takové cytokinové větry, nebo i něco úplně jiného, ale rozhodně nelze existenci „šedé zóny“ účinků vakcín bagatelizovat. Není to totiž očkování, po kterém, i když není účinné, „…se přece nikomu nestane vůbec nic“.

Zkuste si vzpomenout, jestli jste se v předchozích letech nesetkali náhodou s přáteli či kolegy, kteří vám popisovali, jak právě po očkování proti chřipce dostali chřipku „jako trám“ nebo dokonce chřipku „jako prase“? Tedy až takový průběh chřipky, jaký coby neočkovaní nikdy nemívali. Já znám jen ve svém blízkém okolí hned několik takových osob a na většinu ostatních si spíše jen nepamatuji. Tyto praktické poznatky očkovanců, kterých je plný internet, když jej trochu probrouzdáte, dosud nikdo příliš nevysvětlil. Prodeji vakcín by to asi moc nepomohlo. Pan Důma o tom už ví možná své…

http://svitavsky.denik.cz/zpra­vy_region/ockovani-proti-chripce-lide-vahaji-a-vakcine-prilis-neveri-20121105.html

Zkušenosti vs. zkušenosti

Zkušenosti očkovanců-jednotlivců jsou za takové situace zcela přirozeně různé a také nutně protikladné. Je opravdu velmi nesprávné nechat se přesvědčit k očkování proto, že „…znám někoho, kdo bez očkování dopadl špatně“, i z toho důvodu, „…že znám někoho, komu očkování pomohlo“. Zkušenosti jiných totiž říkají pravý opak a tito lidé „…znají někoho, kdo po aplikaci vakcíny dopadl špatně“, stejně jako někoho, „…komu očkování nepomohlo“.

Obecně o platnosti různých tvrzení na Lupa.cz: Medián Petra Koubského: Kdo je hráč, ten je vrah

Rozhodnout se rozumně o očkování dítěte je vždy rozhodováním na základě srovnání pravděpodobností zjištěných na velkých souborech osob. Ale to je velmi složité. Komunikační agentury výrobců vakcín to vědí. Podsouvají vám v médiích pohodlná rozhodnutí a stovky spokojených rodičů očkovanců, za kterými se často skrývají reklamní textaři „píáristé“ nebo tzv. „influenceři“ – specialisté, jejichž pracovní náplní je simulovat na internetu spokojené rodiče nebo očkovance. Ti se nakonec „po uvážení všech argumentů“ rozhodnou nechat dítě očkovat. Jde o jednu z opravdu závažných forem nelegální reklamy a veřejné manipulace, do které dnes jisté subjekty vkládají hodně peněz.

Přečtěte si: Jedna dvě, klíště jde… Stojí za očkováním v Česku podplacení lékaři?

V příštím díle se blíže podíváme na obecnou problematiku vlastních komplikací vakcín, avšak pohled to bude trošku atypický.

* V článku byly některé pojmy užity v jejich hovorovém, nikoliv výhradně odborném významu, viz například termín „bakterie“.

 

Jan Vavrečka

Jan Vavrečka

MUDr. Jan Vavrečka

Autor je lékařem v Praze; věnuje se vědecké činnosti v oblasti regulace reklamy a ochrany spotřebitele na Katedře podnikového a evropského práva FMV VŠE v Praze; je předsedou spotřebitelské organizace Unicampus, o.s.Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.15   |   2013-03-09  (13:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Svým honorovaným zločinem, o němž informovali v pátek, otevírají cestu pro možnou hromadnou replikaci například hospodářských zvířat..."
http://www.novinky.cz/veda-skoly/295549-598-klonu-z-jedine-mysi-vedci-znaji-recept-na-replikaci-hosp
odarskych-zvirat.htmlfilip . wyboceci64   |   ip:95.103.51   |   2013-03-09  (13:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Žiadna neistota,ale istota,že dostanete autoimunitné ochorenie:

http://www.auria.sk/blog/studia-s-nicivymi-dosledkami-pre-ockovanie-zatial-mimo-pozornosti


Fakyoumanity . homoqyvu44   |   ip:78.136.15   |   2013-03-09  (13:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Oficiální politikou JCVI byla tzv „cherry picking“ (tj upřednostňování malého množství vybraných informací a ignorování těch, které jim odporují). Tímto způsobem byly zdůvodňovány jeho doporučení k vakcínám, místo aby se spoléhalo na nezávislé a vědecky podložené studie, kterými by mělo být podloženo jakékoliv oficiální stanovisko. Přístup JCVI k bezpečnosti a účinnosti MMR vakcíny je klasickým případem tohoto chování, kdy byly ignorovány legitimní studie o MMR vakcínách. Přednostně byla brána v úvahu např málo známá studie „2005 Cochrane Review“, jež nebyla schopna doložit nic o domnělé bezpečnosti MMR vakcín, neboť 31 vyhodnocovaných výsledků dalších zahrnutých studií nesplňovalo ani základní metodologická kritéria.
„V průběhu let JCVI důsledně propagoval MMR vakcíny jako bezpečné a přitom se opíral o studie, u nichž se prokázala jak jejich irelevantnost, tak i neprůkaznost nebo metodologická pochybnost,“ vysvětluje Dr. Tomljenovic a dodává, že JCVI pravidelně spoléhal na chybné epidemiologické studie, jež

rozlišovaly pouze „spojitost“ a nikoliv „příčinnost“. Toto lze označit za ironickou nepřesnost, pokud si uvědomíme, jak pečlivý jinak bývá vládnoucí establishment v případech studií, které jsou v protikladu s jeho stanoviskem.
Oči otevírající 45-stránková zpráva autorky Dr. Tomljenovic nám podává navíc i svědectví, jak byly očkovací rozvrhy v Británii sestaveny vykalkulovaným bagatelizováním faktů o bezpečnosti vakcín a nadhodnocováním jejich přínosů. Úplně pomíjeny byly všechny následné studie s nepříznivým vyhodnocením bezpečnosti. Veřejnost byla klamána s pomocí manipulace a kouzelnických triků, zahalujících skutečnou vědu."
http://zmok.webnode.cz/news/a107/

Nejde o to, že je to "podvod". Podvod by mohl být neškodný žert. Jde to, že to soustavně ďábelsky degeneruje lidstvo, zasahuje do genofondu, atd.. Řeknu Vám to asi takhle...Je to ještě větší svinstvo než si vůbec dokážete představit a propracovanější v návaznosti na ostatní globální plány.Fakyoumanity . homoqyvu44   |   ip:78.136.15   |   2013-03-09  (14:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je to nezvratný definitivní zásaha ukončující kvalitu života.


John11146 . vexutefo87   |   ip:89.102.36   |   2013-03-09  (14:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rychla cesta k dehumanizacii az pokym ludi nezlomia, aby si nechali siahnut na mysel a dusu.
A hlavne, ze vo Vatikane budu zas vypustat dymovu clonu. Vedia akurat dat prezervativ na Bibliu, aby nahodou nic nepadlo na urodnu podu.


Fukyoumanity . ketipecy40   |   ip:78.136.15   |   2013-03-09  (14:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vzepřete se lidi, ukažte jim, že oni nebudou určovat pravidla hry, určovat dokonce i co si máme nechat píchat do těla a ještě bezbranným dětem!!


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2013-03-09  (14:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nech je to na rozhodnutí jednotlivca, aby zvážil riziko svojho kroku. Aspoň zomrie ten kto chce a všetko konšpiratívne...


fakyoumanity . bijilaca8   |   ip:78.136.15   |   2013-03-09  (14:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Otrávili krev člověka.
Za to budou zaplatí ten kdo je vinen ne ten kdo je nevědomou obětí.
'Oni Tě kousli jedem (virem, myšlenkou, démonem, vakcínu,...) do paty, ty jim rozdrtíš hlavu!'


Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2013-03-09  (17:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  aha, ano, vakciny su jeden obrovsky podvod, ktory vobec nefunguje...A JAK MI VY K.O.K.O.T.I vysvetlite napriklad kralici mor, kde je umrtnost nezaockovanych kralikov 99% a zaockovane preziju bez ujmy

banda de.bi.lov tu


ukulele . fogyloqy46   |   ip:87.244.22   |   2013-03-09  (18:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Yanath

Očkované králiky neboli nikdy živé viac ako rok. Okrem samcov a samíc, ktoré si ponecháš na chov. A to predpokladám netrvá dlhšie ako 2 - 5 rokov. Autor článku poukazoval predovšetkým na to, že z dlhodobého hľadiska mnohé nové vakcíny a ich účinky vôbec nie sú riadne odsledované. Teda vakcína bola testovaná 4 roky a 4 roky bola preukázaná jej účinnosť. Ale stále nie je isté na ako dlho a či na celý život.

Očkovanie ľudí napríklad proti "čiernemu kašľu" každému jedincovi zabezpečí ochranu pred nákazou maximálne na 5 - 6 rokov. Potom sa protilátky úplne z imunitného systému vytratia a môže ho každý jedinec opäť dostať.

Viem o ľuďoch, ktorí prekonávali čierny kašeľ so závažnými prejavmi choroby a o ďalších, ktorí by ani nevedeli, že ho reálne majú, keby neboli blízkymi chorého a povinne sa nemuseli preventívne podrobiť vyšetreniu. Boli rovnako chorí, ako ten, ktorý bol hospitalizovaný, ibaže ich imunitný systém to dokázal zvládať, bez chorobných prejavov.


ukulele . fogyloqy46   |   ip:87.244.22   |   2013-03-09  (19:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Mňa osobne by veľmi zaujímalo reálne porovnanie očkovacieho kalendáre detí až do dospelosti spred 30 rokov a aktuálne teraz. Samozrejme aj s presným uvedením typov a kombinácií vakcín a popisom chorôb voči čom je človek očkovaný.

Ja osobne vnímam nárast očkovaní v častejších frekvenciách ako si to pamätám z detstva a to nebudem hovoriť o tom, že pred 30 rokmi sme dostali vakcínu proti dajme tomu TBC a hotovo. Nebola to žiadna 3 - 6 kombinácia rôznych chorôb.

Bola by som rada, keby sa k tomu vyjadrili nejakí lekári a zdravotné sestry, ktorí majú aj 60 rokov. Tam by sme videli zrejme výrazne rozdiely, čo sa týka počtu chorôb a frekvencií a možno aj vekových hraníc, hlavne malých detí.


filip . wyboceci64   |   ip:95.103.51   |   2013-03-09  (19:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Yanath -a vyhubilo mor a choleru,aj keď sa nikdy proti moru a cholere neočkovalo ,ty pridelený zmrd


Interbulo . nikobodo04   |   ip:88.212.36   |   2013-03-09  (19:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Očkovanie áno, ale v rámci noriem a tie nie sú určené! Tam treba urobiť poriadok!


Fero . lifuroru61   |   ip:90.182.25   |   2013-03-09  (21:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Yanath, ak kralikom vybudujes imunitu, ziadny mor ich nezmoze. samozrejme bez ockovania. to iste plati aj u ludi


Fakyoumanity . homoqyvu44   |   ip:78.136.15   |   2013-03-09  (21:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Cokoliv píchat do těla neviňátka je absolutně nepřirozené - to je snad jasné. Není na tom, co "vylepšovat", malý člověk se narodí se vším všudy a právě dokonale. Zásahy zvenčí nebo nedostatek mateřské lásky tuto dokonalost nenávratně likvidují. /Chránit, mazlit, kojit, hřát a komunikovat - co víc byste chtěli od mámy,)

Jsou to klíčové okamžiky, ale žena by měla sobě i procesu důvěřovat a zajistit se po psychické stránce a po stránce prostředí a lidí předem tak, aby byla v klidu a nemusela ve chvílích kdy je beztak trochu "mimo" řešit nějaké rozumové záležitosti či se s někým dohadovat. Chcete-li si ušetřit zbytečnou bolest navíc - neroďte v leže na zádech - kostrč přitlačená k podložce nedává dostatečný prostor pro roztáhnutí a tím spíše může dojít k natržení. Téměř kterákoli jiná poloha než pasivně na zádech je pro hladší průběh porodu efektivnější !

Na SBĚR DAT o Vás a hlavně o novém potenciálním občanovi (který si to třeba ani až vyroste nebude přát abyste to bývali byli udělali - bude se zajímat komu a proč jste ho upsali, zaprodali a dovolili našpehovat, měřit, vážit, hodnotit a další "nezbytnosti" - bez toho se dá žít a důstojněji a ještě i ušetřit práci. Nemusíme být pro stát "chovní králíci" ...když to se sebou nedovolíme dělat) je času dost. S tím si dělají hlavu snad akorát vycepovaní byrokrati a má to smysl spíše politický než reálně prospěšný těm o které má jakože jít.

Zásahy i typu podávání např. kanavitu a vigantolu, což jsou SYNTETIKA s přídavnými látkami - ÚDAJNĚ dle farm. firem náhražky za vitamín K a D mohou vést k novorozenecké žloutence (přetížení orgánů jako játra atd.), předčasné osifikaci lebky a kostí, která není v mladém věku opodstatněná - a dalších zatím neznámých důsledků - se přesto udává jako "norma". Neposkytuje to žádné výhody oproti nepodávání (dokonce ani není jasné, zda vůbec takové neúčinné umělé analogy těchto vitamínů novorozené tělo potřebuje - Kdyby totiž ano, "příroda" by si to nějak zajistila dávno sama a lépe.) , spíše naopak - nese to s sebou neznámé následky. Dalším zlozvykem je užívání fluoridů - to vede někdy k fluorózám, častěji však k lámavosti kostí a zubů v dospělosti (vytlačuje vápník - vytváří se tak nekompaktní tkáň a zabíjí buňky) a k poškození ledvin a mozku.
Nemusím snad zmiňovat antibiotika. Nenahraditelně ničí střevní mikroflóru (vnitřní "zahrádku").

Zradou je, že tyto látky se předpisově a celkem dosud běžně vstřikují injekčně brzy po porodu. Pokud dítě odnesou, nemůžete už si být jisti, co s ním dělají. Taktéž podávání roztoku glukózy (např. v noci aby "se nemusela matka budit" na kojení) personálem porodnice...To zase zvyšuje riziko pozdějšího diabetu, metabolických poruch, závislosti na sladkém, atd.
Podobně tzv. kredeizace - " obě očička miminka se vykapou Opthtalmo-Septonexem " je čirá TEORETICKÁ ochrana údajně proti hnisavému zánětu spojivek, je ale přiznáváno, že stejně nemá 100 % účinnost má-li tedy nějakou žádoucí. Vystavovat oči před vývinem takovým chemikáliím s aditivy v přípravku je hazardní počínání a neúcta.
Pokud jde o průběh porodu samotného - není bez zajímavosti šance - ponechání pupečníku tzv. dotepat - to znamená nepodvazovat ani nepřerušovat, neustřihávat předčasně šňůru. Jsou v ní mimořádně užitečné kmenové buňky (bez nich v dospělém věku snadnější podlehnutí degeneračním onemocněním a obecně nižší schopnost těla se regenerovat), ale i minerály jako železo - takže se tím dá předcházet jak přidušení, tak pozdější chudokrevnosti. To uznaly před pár lety i studie pod hlavičkou OSN. Žel v praxi je nechvalná setrvačnost lékařského personálu - však jsou to opravdu jenom lidi... Nejsou neomylní a často setrvávají z provozních důvodů u škodlivých praktik. A prostě proto, že se něco nějak kdysi naučili (vymýváním mozků).
Ale je to Vaše tělo, je to Vaše dítě. Argumenty kohokoliv VNUCUJÍCÍHO Vám "své dobro" nejsou o nic prokazatelnější než odmítavé "PROTI".

Pamatujte, že každý zásah má více či méně zjevné následky. A zdaleka neplatí, že rozum snad chápe smysl přirozených procesů. Je jako turista, tak ho nedělejme králem... Neosvědčilo se podřizovat se odborníkům... ani se vehementě snažit dostát pravidlům a tabulkovým normám a za jakou "cenu".
Tohle je Život. Ten stojí nade vší pochybnost výš než pomíjivá a proměnlivá pravidla jak se něco "má" nebo co prý prostě "není možné". Kéž Vám tělo není na obtíž, ale máte to rádi takové, jaké to je a s tím, co to umí. Přičemž můžeme pokorně přiznat, že funguje docela samo vlastní záhadnou "inteligencí", která to zařídila všechno dřív než kdokoli postavil mezi něj a vás nějaké ne-moc-nice."Definitva . hijuleke65   |   ip:85.237.22   |   2013-03-10  (06:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rodičia duševne zotročia kojenca tým, že ho dajú pokrstiť vo veku, keď sa nevie brániť. Kresťanstvo má korene v Tóre.

Rodičia sú zotročovaní finančnými, farmaceutickými, potravinárskymi a energetickými korporáciami, štát je ovládaný finančníkmi, štát neslúži občanovi, štát slúži korporáciám a politici sú výkonná moc korporácií. Deje sa to ideológiou zvanou demokracia, ktorá slúži na ovládnutie más. Žijeme v židoanglosaskej civilizácii, v civilizácii ovládanej klamstvom, podvodom, pokrytectvom,zločinom, čo sú odveké pracovné metódy vyznávačov boha Jahve.

Pri vakcínach neexistuje nezávislá odborná inštitúcia, autorita, ktorej by sme mohli veriť. V tej obrovskej hore klamstiev ani lekári nevedia kde je sever a kde juh. Máme iba jedno východisko, odmietnuť túto podvodnú demokratickú a militantnú civililizáciu. Nikto z nás nevolil EÚ, ani Barosa, ani Rompuya. Moc EÚ sa samoinštalovala a momentálne zažívame diktatúru, ktorá likviduje národné štáty a cieľavedome okresáva naše slobody.

Vráťme sa ku koreňom Slovanstva /nie socializmu/, ktoré ako humánna spoločnosť bez štátnej moci, bez kresťanstva, bez otroctva, bez demokracie fungovalo tisícky rokov pred tým, ako prvý žid začal chodiť po tomto svete. Vyriešime tým aj vakcinácie, ktoré sú zlomkom otroctva, klamu a podvodu, v ktorom žijeme. Poslednou baštou Slovanov je Rusko, aj to je ovládané USA. Slovanstvo to nie je Rusko za posledných 150 rokov. Slovanstvo to je kultúra Veľkej Tartárie.

Riešte vakcináciu principiálne, nehaste oheň, zabite podpaľača. vedy.sk.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2013-03-10  (09:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veľmi by ma zaujímalo, kde pramení u niektorých jednoduchších jedincov fóbia z očkovania. V tejto súvislosti sa mi vynárajú i ďalšie súvisiace podotázky, ako napríklad percentuálne zastúpenie svetonázorovo pomýlených kostolných oviec v tejto skupine. To by totiž veľa vysvetlovalo... :-DDD


PlavajuciHNISvKravskomMliekuSuradnymPovolenim . kymeguji47   |   ip:204.45.13   |   2013-03-10  (10:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {Cokoliv píchat do těla neviňátka je absolutně nepřirozené - to je snad jasné.} A vedia to aj židáci, ktorí obrezávajú pohlavné orgány malých detí v mene svojho mäsožravého boha ? Nebolo by lepšie, keby si vymodlili u Jahveho, aby sa deti rodili už obrezané ?


PlavajuciHNISvKravskomMliekuSuradnymPovolenim . kymeguji47   |   ip:204.45.13   |   2013-03-10  (10:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {/Chránit, mazlit, kojit, hřát a komunikovat - co víc byste chtěli od mámy} Dobré jedlo, ktoré ich ochráni a to znamená rastlinnú stravu, ktorá je perfektnou prevenciou proti mnohým chorobám.


zero . vaxipyke63   |   ip:85.71.37.   |   2013-03-10  (10:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Někdo ta svinstva z očkovacích látek možná snáší dobře,ale moje rodina ne. Babička zemřela vakcíně proti chřipce. Ráno obdržela píchanec,odpoledne zalehla a za 5 dní bylo po ní.
Já jsem po tetanovce měl horečku 39 - 40 °C po dobu 7 dnů. Denně jsem vypil přes 8 litrů čaje a většinu vypotil. Po odeznění teplot jsem byl slabý jak moucha a trvalo mi měsíc něž jsem se dal do kupy.
K lékaři nechodím už 7 let. Vyjímkou je zubař a jedenkrát jsem byl na šití tržné rány. Výsledek je takový, že já který měl min. dvakrát do roku chřipku, jsem ji neměl už dva roky.jojo . sapivafe98   |   ip:178.40.49   |   2013-03-10  (11:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  yanath, ty si to teraz zabil... Ta banda Ko...v ma viac rozumu ako ty. Ockovanie je velmi dobre a velmi vyhodne. Hlavne pre Farmaceuticke firmy a lekarov, pre ktorych je kazdy zdravy clovek zly, tak musia vymysliet nieco, aby bol dlhodobo chory. A potom sa tu nakopia vselijake syndromy a chronicke choroby. Takze kralici mor si mozes strcit akurat tak do ...


jojo . sapivafe98   |   ip:178.40.49   |   2013-03-10  (11:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  AHA!!! Davo je odbornik aj na medicinu a vsetky prilahle divociny...
Ze sa cudujem... Ved nech nas tu rozmeta...
A aj vsetkych odbornikov, ale okrem odbornikov z Harvardu, lebo oni potvrdili, ze veganstvo je zdrave... :)


Perseus50 . qyqanore80   |   ip:95.102.10   |   2013-03-10  (13:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium: Prečítaj si knihu "Vedľajší účinok smrť" od Johna Virapena. Potom možno pochopíš (ak práve ty nepatríš medzi tých jednoduchších jedincov).
Ako som napísal už inde - očkovanie NEFUNGUJE!!! Napriek tomu, že za socializmu boli všetci zaočkovaní proti TBC, pri zhoršení životných podmienok niektorých skupín obyvateľstva (napr. bezdomovci a chudobní) sa TBC u nich objavila znova! A podobné je to napríklad i so žltačkou - iba po jej prekonaní si organizmus vytvorí imunitu na celý život.
Tiež nechápem, prečo očkujú ľudí proti tetanu, keď to nie je nákazlivá choroba? A hneď si aj odpoviem - lebo FARMABIZNIS! A to všetko v mene úveru, dlhu a ZISKU svätého. Amen!Perseus50 . qyqanore80   |   ip:95.102.10   |   2013-03-10  (13:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  PlavajuciHnis: To, čo deti ochráni je v prvom rade MATERSKÉ MLIEKO a potom PESTRÁ a VYVÁŽENÁ strava!!! Každý by sa mal stravovať podľa toho, akú má krvnú skupinu! Prechodom na čisto rastlinnú stravu si človek s krvnou skupinou NULA škodí!!! Preštuduj si láskavo viac prameňov a nevtĺkaj ľuďom do hlavy "zaručenú pravdu" z pochybného zdroja akým je vegan fighter! Si horší ako jehovista, ale aj poškodená psychika sa dá liečiť. Treba len nájsť odvahu a zájsť za odborníkom. :-D


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2013-03-10  (13:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemaj boj, som zaočkovaný len proti tomu čo je nevyhnutne potrebné (napríklad proti tetanu). Preto, na rozdiel od tých jednoduchších jedincov, môžem - ako sa hovorí - spokojne spávať...


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2013-03-10  (13:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemaj boj, som zaočkovaný len proti tomu čo je nevyhnutne potrebné (napríklad proti tetanu). Preto, na rozdiel od tých jednoduchších jedincov, môžem - ako sa hovorí - spokojne spávať...


ukulele . fogyloqy46   |   ip:87.244.22   |   2013-03-10  (14:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Perseus50

:)))))) Súhlasím. Škoda, že veľa ľudí beží z extrému do extrému ako npr. Pandemonium a Davo.
ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.17   |   2013-03-11  (01:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Bežný spôsob argumentácie totiž prebieha asi takto: „Neveríme tomu, pretože to nebolo dokázané. Nebolo to dokázané, pretože neexistuje žiaden vedecký výskum. Neskúmame to, pretože tomu neveríme. Neveríme tomu, pretože to nebolo dokázané...“ a tak dookola. Zrejme sa očakáva, že postihnutá osoba si potrebné dôkazy zaobstará sama. (To sa v zriedkavých prípadoch aj deje.)"

Hezké ...Piko?.)


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.17   |   2013-03-11  (01:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pojem "kolektivní imunita" se zvykl vykládat zcestně!
Znamená to něco docela principielně jinéh než onen soc-inženýrský nátlak médií, zločinných bálích plášťů hrajících si na spasitele a bojácných maminek které mají plné hlavy propagandy...
Celé očkování stojí na chybných (LOGICKÝCH) základech.
Je to tedy nepotvrzená a nevědecká (nesplňující metodiku a kritéria) HYPOTÉZA, nic jiného než škodlivá mocensky zneužitá (nebo za tímto účelem záměrně manipulativně vytvořená) hypotéza.


ukulele . fogyloqy46   |   ip:87.244.22   |   2013-03-11  (11:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Pokúsim sa sem dostať odkaz, ktorý na inom fóre vložil ANONYM sipyrige36 a tam som ho poprosila aby to dal aj sem. Ale evidente teraz nie je pri PC tak sa to z jeho príspevku pokúsim sem dať ja.

Je to dlhé, ale veľmi zaujímavé čítanie, ale každý, kto pri nových informáciách zvažuje pre aj proti a snaží sa čo najlepšie si vytriediť informácie si myslím, že to bude určite považovať za zaujímavé. Každopádne ja osobne som prehodnotila svoje doterajšie informácie, vedomosti a skúsenosti z okolia.


ukulele . fogyloqy46   |   ip:87.244.22   |   2013-03-11  (11:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Odporúčam si to prečítať. Len dúfam, že ako som to kopírovala sa to bude dať otvoriť a prečítať.

http://www.ockovanie.org/cierny-kasel-pertussis.html


ukulele . fogyloqy46   |   ip:87.244.22   |   2013-03-11  (11:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Odporúčam si to prečítať. Len dúfam, že ako som to kopírovala sa to bude dať otvoriť a prečítať.

http://www.ockovanie.org/cierny-kasel-pertussis.html


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.18   |   2013-03-11  (17:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Ďalšou slabinou týchto údajov je definícia „ochorenia“ - ochorenie na čierny kašeľ sa v štúdiách posudzovalo v prvom rade podľa typických klinických príznakov ochorenia (vrátane dlhotrvajúceho paroxyzmálneho kašľa). Tieto štúdie teda nemohli rozlíšiť, či vakcína skutočne predišla významnej časti infekcií, alebo len zmiernila či zmenila príznaky prebiehajúceho ochorenia, takže už nesplnilo prípadovú definíciu. V takom prípade by vlastne vakcína neznížila výskyt ochorenia, ale len jeho diagnostický záchyt; k tejto otázke zatiaľ neexistujú jednoznačné a spoľahlivé dôkazy.

To by zároveň znamenalo, že očkovanie proti čiernemu kašľu nemá priaznivý vplyv z pohľadu obmedzenia kolovania baktérie v populácii, skôr naopak - ľudia s miernejšími príznakmi sú lepšími roznášačmi ochorenia, pretože nezostanú v domácej izolácii a liečbe. Ak by teda vakcína ponúkala zaočkovaným určité, hoci neisté a krátkodobé „pohodlie“ v podobe miernejšieho priebehu ochorenia, cenou zaň by bolo vyššie riziko skrytého šírenia ochorenia v spoločnosti, hoci papierovo by paradoxne počet hlásených ochorení klesol, čo by vyvolávalo dojem účinnosti vakcíny. V izraelskej štúdii boli najčastejším zdrojom nákazy detí práve zaočkovaní rodičia alebo zaočkovaní starší súrodenci. Zmiernenie príznakov má tiež svoje limity – akonáhle ochorenie nadobudne závažný charakter a je nutná hospitalizácia, ďalší priebeh je u očkovaných a neočkovaných rovnaký."
http://www.ockovanie.org/cierny-kasel-pertussis.html


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.136.18   |   2013-03-11  (17:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Otrava krve (a posléze buněk mozku jater imunitních atd.) má mnohdy příznaky velmi podobné jako "chřipka" nebo "nachlazení". To, co se vykládá jako že se nabuzuje imunita (dochází k HYPERSENZIBILACI a narušení vnitřní rovnováhy nikoli k ODOLNOSTI, která je toho spíše opakem! Každá taková injekce je nevratný umělý zásah do vnitřních procesů zrání těla.) je tedy jen zoufalá reakce těla na vpravení jedů do oběhu. Tvrdí se, že tyto jsou do několika dnů vylučeny z těla ven, je to LEŽ: To, že se neprojeví v krevním odběru (vyšetření na jen určité látky v odebraném séru) a ficiálně tedy "zmizely" neznamená, že zmizely z těla ven, ale že se přetvořily a usadily do vnitřku buněk, orgánů, kostí, atd.! Navěky.


ukulele . fogyloqy46   |   ip:87.244.22   |   2013-03-12  (07:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
ANONYM.sipyrige36

Vďaka, že si to sem vložil aj s úryvkami textu.

:)))diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + štyri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Študentský experiment objavil, že v blízkosti wifi rúterov rastliny rásť nebudú


 - Študentský experiment objavil, že v blízkosti wifi rúterov rastliny rásť nebudú2013-05-30  (01:15)  |  Zdravie
Malý "záhradný" experiment dánskej deviatačky testuje efekt mobilného žiarenia na rastlinách. Jeho výsledky vás môžu prekvapiť.

Klamavá reklamní kampaň Angeliny Jolie ???!


2013-05-22  (17:54)  |  Zdravie
Jaké je skutečné pozadí kauzy Uříznutá ňadra Angeliny Jolie? Miliardový byznys s oklamanými ženami a s genovými patenty AUTOR: MIKE ADAMS ZDROJ: http://www.protiproud.cz/


PROČ ŽENY V ČÍNĚ neonemocní na rakovinu prsu


2013-05-22  (12:22)  |  Zdravie
Nevím o žádném Číňanovi, žijícím tradičním čínským životem, který by někdy použil kravské nebo jiné mléčné výrobky na nakrmení svých dětí. Tradice povoluje kojení ale nikdy ne používání mléčných produktů. Kulturní Číňané považují naši zaujatost mléčnými výrobky za velmi zvláštní. Vzpomínám si na pobavení velké delegace čínských vědců, krátce po skončení kulturní revoluce v osmdesátých letech.


John Virapen: Acylpyrín vás môže zabiť skôr, ako sa dostanete k dverám lekárne


2013-05-20  (15:29)  |  Zdravie
Len málokedy sa do prvej trojky bestsellerov dostane literatúra faktu od úplne neznámeho autora. Johnovi Virapenovi sa to podarilo, čim len dokázal, že téma, o ktorej sa rozhodol písať a zasvätiť jej život, je výsostne aktuálna a pre ľudí zaujímavá. Jeho bestseller Nežiaduci účinok: Smrť je šokujúcim priznaním bývalého riaditeľa farmaceutického priemyslu, ktoré odhaľuje zločiny páchané dennodenne v odvetí, ktoré by sa malo starať o zdravie ľudí. A keďže John Virapen bol hosťom na tohtoročnej Bibliotéke, niet divu, že som neodolal jedinečnej príležitosti spraviť s ním rozhovor.


Jak si zajistit 100% zdraví


2013-05-20  (14:34)  |  Zdravie
„Člověče, vzpamatuj se! Vyžeň všechny ty šamany, léčitele a duchy z hlavy, zapomeň na jejich moudra a běž na dovolenou!“


Zdravotní devatero


2013-05-19  (17:20)  |  Zdravie
Léčit nemoc je jako začít kopat studnu až když dostaneme žízeň.


14 LET STARÝ HAMBURGER Z MCDONALD’S VYPADÁ TÉMĚŘ JAKO ČERSTVÝ


2013-05-14  (10:00)  |  Zdravie
Víme dobře, že produkty rychlého občerstvení jsou plné syntetických chemikálií a že mají doslova devastující vliv na náš organismus. Nedávno objevený, „mumifikovaný“ hamburger z McDonald’s je však vizuálním důkazem toho, jak málo se takový frankesteinovský pokrm změní za 14 let.


Štúdia náhodne odhalila, že chemoterapia rakovinu ešte viac podporuje!


2013-05-09  (08:16)  |  Zdravie
Počas toho ako jedna skupina výskumníkov sledovala prečo sú nádorové bunky také odolné, dospeli k oveľa dôležitejšiemu zisteniu. Počas výskumov skupina objavila, že kým chemoterapia vo veľkej miere poškodzuje zdravé bunky, zároveň ich stimuluje na to, aby produkovali takú bielkovinu, ktorá predstavuje v podstate pohonnú hmotu pre rast nádorových buniek. Okrem toho sa nádor stáva ešte odolnejším voči ďalšej liečbe.


Za zdmi mlékárenského průmyslu (pravda nie je propaganda)


2013-05-04  (15:47)  |  Zdravie
„Holou pravdou je, že morální pravda je často extrémistická a musí být, protože když je nespravodlnost absolutní, pak se proti ní někdo musí postavit — absolutně.“ Tom Regan


Mámo, táto, přijel on – očkovací kamión!


2013-05-04  (13:00)  |  Zdravie
Očkovací kamión, akce, která má za cíl zvýšit prodej vakcíny proti klíšťové encefalitidě. Roadshow zavánějící porušením hned několika právních předpisů i principů humánní medicíny.


Ako som sa vyliečil


2013-05-02  (08:25)  |  Zdravie
Choroba ma kvárila 3 roky. Z času na čas mučivé bolesti, samovoľné intenzívne krvácanie a dennodenné vymieňanie obväzu. Navyše hnisavý výtok riadne zapáchal. Tri roky utrpenia pominuli. Ako? Bez lekárskej starostlivosti.


PROČ NEKUPOVAT BIO?


2013-04-19  (09:24)  |  Zdravie
My Češi jsme obzvláště opatrní. Vše zdravé okamžitě podezíráme a rovnou kritizujeme. Všichni víme, že biozemědělci postřikují v noci. A je nám jasné, že označení bio je na potravinách jen za účelem klamání naivních spotřebitelů. Co jsou naše nejčastější argumenty proti všemu, co je bio?


Proč pije člověk potravu pro telata?


2013-04-18  (16:39)  |  Zdravie
I když na nás reklamy na mléko a mléčné výrobky útočí ze všech stran, stále častěji můžeme slýchat informace, že pití mléka není zase až taková výhra, ba dokonce že může způsobit více škody než užitku. Pojďme se na tuto záležitost podívat a používat u toho zdravý selský rozum.


Veganství vede ke smrtelným chorobám


2013-04-14  (06:04)  |  Zdravie
Přísná vegetariánská dieta může být pro člověka životu nebezpečná. Odborníci tvrdí, že zvláště Indové dodržující extremní rostlinnou stravu mají v těle nadbytek homocysteinu. Tahle aminokyselina ve zvýšené koncentraci poškozuje výstelku cév, vede k ateroskleróze a také poruchám mozku. Takové choroby končívají často smrtí.


Kde sa berú a kam tečú príspevky Lige proti rakovine?


2013-04-12  (15:11)  |  Zdravie
Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna krásna modrá planéta. Vládli však na nej nenásytné farmaceutické koncerny. Nikto ich v láske príliš nemal. Ľudia totiž tušili, že u nich nie je všetko s kostolným poriadkom.


Odhoď narcis, kúp si jabko!


2013-04-12  (15:09)  |  Zdravie
Áno, Liga proti rakovine nelieči. Sú však nedeliteľnou súčasťou chorého systému a pomáhajú udržiavať jeho status quo. Toto je ich najväčším hriechom…


Rostlinné bílkoviny


2013-04-10  (12:20)  |  Zdravie
V tomto článku bych chtěl předložit některá fakta ohledně rostlinné bílkoviny. Tato fakta velkou měrou ovlivnila můj pohled na problematiku rostlinných bílkovin a můj jídelníček.


Tatarák i s tasemnicí


2013-04-09  (17:49)  |  Zdravie
O tom, že pojídání masa s sebou nese poměrně nemilá rizika, se může přesvědčit stále více lidí, kteří si v minulých dnech pochutnávali na tataráku a dalších masových "lahůdkách". Spolu s masem se totiž dostaly do jejich děla i zárodky tasemnice.


Zastavme ten smrteľný kolotoč!


2013-04-09  (15:18)  |  Zdravie
Proč zvířata geneticky manipulované plodiny odmítají nikdo neví, ale pokud je musí žrát laboratorní zvířata, nedopadá to dobře. A co na to člověk?


Báj o upíroch


2013-04-07  (19:56)  |  Zdravie
Veľa duchovných ľudí dnes hovorí, že my ako Slovania zohráme kľúčovú úlohu v nadchádzajúcich zmenách. Už sme však jednou zásadnou vecou prispeli, ani si to neuvedomujeme. Prispeli sme vedomosťou o tom, čo sa stalo. Dnes tieto báje vďaka ich príťažlivosti a vďaka médiám a pozná už hádam každý. Tieto príbehy obrazne opisujú, čo sa stalo. A opisujú hlavne to, ako z toho von. Dávajú riešenie.


6 ODSTRAŠUJÍCÍCH DOPADŮ TOXICKÉ CHEMIKÁLIE BPA V PLASTECH


2013-04-05  (09:47)  |  Zdravie
Bisfenol A, (BPA) je často používaná toxická chemikálie se schopností narušovat funkci hormonů. Můžeme ji najít v mnoha plastech, vnitřních obalech plechovek a dokonce i na amerických dolarech a účtenkách.


Byznys v bílých pláštích


2013-04-02  (21:15)  |  Zdravie
Tak opět další reportáž tentokrát odhalující špici tohoto ledovce jménem farmaceutika a její podvody a kšefty s lidskými životy i s zdravím. Vidíte zde jasné svědectví jak farmaceutických zástupců tak doktorů uplácených zájezdy dárky i hotovostí. Šokující realita, tak popřemýšlejte nejste náhodou také obětí tohoto monstrózního zvráceného byznysu ?


Výhody Syrové Stravy


2013-04-01  (10:52)  |  Zdravie
Otázkou není "Je to těžké?"... Otázkou je "Stojí to za to?" Změna mé stravy změnila celý můj život k lepšímu. Nikdy bych ani nečekala všechny ty pozitivní změny, které se staly mě a mé rodině.


Můj život na syrové stravě


2013-03-30  (14:56)  |  Zdravie
Mé rozjímání, ke kterému jsem se dostala díky syrové stravě :-) Jakmile pročistíme své tělo, přichází na řadu naše duše...


Lékaři: Veganství a další "zaručené" diety? Škodí zdraví!!!


2013-03-29  (07:05)  |  Zdravie
Jednostranné diety mohou podle lékařů poškodit zdraví, trvalé zhubnutí však nepřinesou.


CO OBSAHUJE SENDVIČ MCRIB OD MCDONALD’S: GMO PŘÍSADY, TOXICKÉ A ZAKÁZANÉ INGREDIENCE


2013-03-27  (12:46)  |  Zdravie
Sendvič McRib je na vrcholu oblíbenosti. Tisíce lidí zaplavují webové stránky, jako je „McRib locator“, aby si sendvičem McRib řetězce McDonald’s nacpali břicho.


Pozor na etikety i u ovoce a zeleniny


2013-03-27  (07:29)  |  Zdravie
Čtěte i etikety při koupi ovoce nebo zeleniny. I ovoce může obsahovat nebezpečná éčka, přidanou vodu nebo aspik.


Studie: Marihuana škodí hlavně mladým, může jim trvale snížit IQ


2013-03-23  (16:14)  |  Zdravie
Obecně především u mladých lidí převládá názor, že cannabis je neškodná droga a nenese žádná zdravotní rizika. Přitom právě tato skupina je jejím užíváním negativně ovlivněna.


ZDECHLINY V JÍDLE!


2013-03-22  (07:05)  |  Zdravie
Ještě ani neodezněla aféra s koňským masem vydávaným za hovězí, a už se nad námi ženou další černé mraky s daleko hrůznějšími potravinovými skandály, než jsme doposud v médiích zaznamenali. V polském masokombinátu přidávali údajně do klobás a jiných masných mletých výrobků, maso z uhynulých zvířat, což je absolutně smutný a hlavně nechutný případ, který vyvolává stále častější otazníky nad bezpečností současných potravin.


Léčba konopím


2013-03-21  (07:37)  |  Zdravie
Pokud se mocným tohoto našeho světa povede mne odhalit, já půjdu do vězení a z mojí dcery se opět stane křečemi zkroucená a bolestí řvoucí lidská troska


PŘÍRODNÍ ZABIJÁK RAKOVINY, KTERÝ JE 10 000X SILNĚJŠÍ NEŽ CHEMOTERAPIE


2013-03-18  (09:05)  |  Zdravie
Anona ostnitá je plod stromu graviola, a to je zázračný zabiják rakovinných buněk, 10 000 krát silnější než chemoterapie. A proč to nevíme? Jelikož některé velké korporace chtějí dostat zpět svoje peníze utracené za roky výzkumu při snaze vytvořit syntetickou verzi tohoto k prodeji. Takže když to teď víte, můžete pomoci kamarádovi v nouzi, když mu to sdělíte, nebo se občas sami napít šťávy anony jako prevenci. Chuť není konec konců špatná.


Konopné semínko je dokonalou potravinou


2013-03-14  (19:37)  |  Zdravie
Konopí patří mezi nejdokonalejší rostliny z hlediska výživy.


Ďaľšie zo zdravia...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ježiš je rómsky kráľ
EgbebleAugustn . liwawelu36:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Olej z marihuany vyléčil rakovinu tříletému d...
ValerieDesolaov . magoxuko57:   Dobrý deň, môj manžel trpel metastázami rakoviny pľúc v januári

Cirkev porušuje prikázania?
DARIO . wofugefu67:   

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Čo sa stane keď " manipulátorov " začnú zrádzať vlastní ?

Ilustračné video.Súčasnosť.


END GAME - Alex Jones VS Realita 2.časť: Otroctvu sa ...

Chemtrails dôkaz na Prime

11. výročie bombardovania Juhoslávie

Podobenstvo o jaskyni

Marec - mesiac knihy.

Archív

Aj OĽaNO sklamalo.

Aj OĽaNO sklamalo. Až by obyvateľstvo – voliči všetkých krajín sveta mali právo si vytvoriť volebný zákon bez účasti politických strán a mohli si voliť len osobnosti zo svojich obci či miest, krajov do parlamentu a mali pravo kontrolovať svojho voleného zástupcu a taktiež ho pri klamstve či korupcii odvolať, tak by vo svete neboli vojny, nebola chudoba, neboli protesty a demonštrácie a perfektne by fungovala aj trhová ekonomika k spokojnosti väčšiny obyvateľstva. Nebolo by tu integračného a globalizačného procesu v tej podobe, ktorú poznáme až dnes. Takže systém až príliš vyhovuje veľkokapitálu korumpovať politické stranícke záujmové skupiny, ktoré väčšine ničia život na čo nemajú právo. Zmenou volebného zákona by sa dlhodobo neudržal žiadny zástupca ľudu pri možnosti zastupovať svojich voličov, ale cez politické stranícke záujmové skupiny sa do parlamentu dostanú nečestný občania v každej krajine sveta, ba dokonca sa majú možnosť aj dlhodobo udržať u verejnej moci, keď ich voliči nikdy nemôžu za klamstva a podvody z postu ústavného činiteľa odvolať a potrestať, vid rôznych politikov politických trvalých karieristov v každej krajine sveta s výnimkou Švajčiarska a Islandu. Takže keď už tým politickým stranám už dnes nedôveruje až 40 percent obyvateľstva, tak sa pripojme k ním a zväčšime nespokojnú väčšinu, ktorú politici z politických strán majú len vďaka strachu 30 percent obyvateľstva z pravice. Už dnes by ich systém sa zrútil ako domček z kariet, keby neovládali vlastníkov a redaktorov z médií hlavného prúdu či politický verejnoprávne média, ktoré manipulujú obyvateľstvo žijúce v strachu z pravice v prospech ich systému prichádzať k slobodným voľbám, ktorí si vytvorili pre seba čiže pre 30 % obyvateľstva každej krajiny vo svete. Prečo zabránili obyvateľstvu politické strany vo svete vytvoriť si občianske Ústavy a občiansky volebný zákon? Odpoveď na tuto otázku som už dal v predchádzajúcich slovách, takže aj OĽaNO s týmto nechce pohnúť do predu a vyhovuje mu v plnej miere súčasný volebný zákon..


Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce...

V Banskej Bystrici sa diskutovalo o zavedení komunitnej ...

Pesticid od Monsanta infikuje rostliny nemocí podobnou ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.2799 s