23. September 2019
    
Rok 2010 očami astrológa - Dolezite.sk

Rok 2010 očami astrológa


  2009-12-06  (20:28)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
Astrológia, rok 2010 - Rok 2010 očami astrológa

Příští rok ve světě Že se na nás příští rok chystá T-kvadrát pomalých planet v základních znameních asi všichni dobře víme. Zkusila jsem k tomu napsat podrobnější povídání. Nevyznívá moc optimisticky:-( Naštěstí předpověď pro Česko je mnohem pozitivnější, tak snad zůstaneme i nadále v našem malém státečku tak trochu za větrem světových událostí. Jaký rok máme před sebou Situace ve světě v roce 2010 bude složitá, ale to z dosavadního vývoje už asi všichni tušíme. Na druhou stranu není třeba se bát, už brzy uvidíme, co nám příští rok přinese:-) Pro rok 2010 jsou typické dvě věci – jednak se otevřou nová, výrazná témata, podobně jako tomu bylo v roce 2008. Tři z pěti pomalých planet totiž změní znamení a změna se odehraje vždy do znamení víc nabitého energií (Uran si vyzkouší, jaké je to pobývat v ohnivém Beranu, jeho nástup do Berana bude podpořen Jupiterem a do třetice Saturn v roce 2010 definitivně přejde z mírné Panny do základních Vah). Druhým výrazným rysem je převaha disharmonických aspektů, které budou způsobovat pnutí – tedy nová témata, které se objeví, nepůjdou navzájem dohromady, budou v rozporu, který bude způsobovat třenice. Hlavní témata roku Základní dění roku 2010 bude vycházet z toho, že se světová ekonomika nenachází v dobrém stavu a volá po nápravě, ovšem hluboké a systémové. To se promítne do vztahů mezi státy a vztahů mezi lidmi. Státy si budou hájit především své vlastní zájmy a lidé, zvyklí na komfortní a do značné míry individualistický život (uvažme například počet single domácností) najednou budou zvažovat, zda není přeci jen lepší čelit životním peripetiím ve dvou. Nebo – pragmaticky vzato – jim nezbyde nic jiného. Manželství zatížená dluhem se rozvádí hůře. A pokud jsou příjmy nižší, je snazší utáhnout jednu než dvě domácnosti. Pokud jde o státy, mezinárodní dohody a mezinárodní organizace mohou být najednou druhořadé. Pokud jde o vztahy, asi nejvýstižnější pro vývoj v této oblasti je návrat k tradici, ke starým dobrým hodnotám, ale bude nás to stát úsilí, na vztazích budeme muset začít zase trochu pracovat. Nebude nám to úplně příjemné, ale výsledek by měl být ku prospěchu, Saturn je ve Váhách v povýšení. Co to udělá s křivkami sňatkovosti s rozvodovosti brzy uvidíme. Krizí byla dosud zasažena především výroba, zejména automobilová a zaměstnanci, zejména ti na nejnižších pozicích. Odteďka se dopady krize přesunou spíše do sektoru služeb a pokud jde o pracující, odnesou to spíše poradci a konzultanti. Zní to docela logicky, rozvinutý sektor služeb je znakem bohaté společnosti, která si podobný „nadstandart“ může dovolit. Ale ona ani samotná výroba nezůstane tak úplně beze změny. Dosud byly zasaženy spíš celé ekonomické systémy, tedy struktury, které stojí nahoře nad naším každodenním životem. Kladli jsme si otázky, zda je liberalita trhů (především finančních) v pořádku? Nebo zda je možné otáčet koly ekonomiky donekonečna? Teď se změny dotknou i každodenní výroby, rozhodovacích procesů, organizace práce. Vypadá to na radikální změny a maximální úspornost v této oblasti, modernizaci. Když jsou velké, globální firmy v krizi, vzniká prostor pro malé, inovativní, pokrokové a dravé firmy. Firmy, které svoji organizaci v maximální možné míře zeštíhlí, přijdou s novými řešeními a úspornými procesy. Klidně one-man-show nebo silné individuality. Situace pro ně nebude nijak růžová. Budou muset prorazit, vydobýt si svoji pozici na těch velkých, globálních, zavedených. Budou se s nimi muset utkat. Velké firmy se budou cítit těmito dravci ohrožené. Situace globálních hráčů je jejich vlastním přičiněním, tím, že tak moc expandovali a jejich struktury zkostnatěly, složitá a teď se cítí ohrožení. Tyto dva systémy se střetnou, narazí na sebe a dojde k tření. Ti velcí se budou ty malé snažit potlačit z titulu moci a ti malí budou ty velké torpédovat v jejich slabých místech

. Výsledek bude možná dočasně trochu bouřlivý, ale z dlouhodobého pohledu je to jen další krok k reformě a restrukturalizaci v celé světové výrobní a ekonomické sféře. Prostor tedy dostanou mladí podnikavci, je to rozhodně krok k individualizaci a posílení role silných a životaschopných jedinců. Lidé budou mít najednou více energie, mohou sršet nápady a chutí se do něčeho pustit. Budeme nažhavení. Tolik energie tady dlouho nebylo. Co je odvrácenou tváří tohoto vývojového kroku: dlouhodobě nebude čas brát ohledy na slabší. Na sociální podporu nebude prostor, čas, ani peníze. Doba bude přát lidem, kteří se o sebe budou umět postarat sami. I když... Na počátku roku 2010 je pro něco takového mimořádná šance. Jako kdyby měla vzniknout nějaká iniciativa na pomoc postiženým krizí. Gesto dobré vůle. Je to nejpozitivnější oblast příštího roku. Naděje, že všechno bude zase dobré. Ale v průběhu roku to narazí na překážky v podobě praktických otázek, financování, správy, řízení a výsledek bude nejistý. Geograficky by se změny mohly dotknout některé z tradičních průmyslových mocností, jako jsou Anglie, Německo nebo třeba Dánska a Japonska – ve smyslu ze dne na den se rozloučíme se starým, přijmeme rázná opatření, protože pomalé a šetrné dlouhodobé změny by nás stáhly ke dnu. Nevím, co konkrétně to bude, ale připomíná mi to dobu, kdy Anglie a Německo restrukturalizovaly svůj těžký průmysl a zavíraly doly a hutě. Teď by mohly přijít s něčím novým. Beranem jsou signované ale i země, kde ke konfliktu není nikdy daleko, jako jsou například Palestina nebo Syrie. Tyto země - nebo nějaké jiné jim podobné - se budou radikalizovat, budou víc ve střehu než jindy. Bude nutná značná dávka diplomacie z strany ostatních států, aby situaci udržely v klidu. Mezi těmito dosti výraznými a syrovými energiemi vznikne příští rok prostor i pro něco mnohem subtilnějšího, jemnějšího, vznosnějšího. Možná lidé v nelehké situaci začnou hledat útěchu v duchovnosti. Nebo se začnou více přiklánět ke klasickým církvím. Je to o společném prožívání harmonie, klidu, souznění. Nejsilnější příležitost pro to přijde na začátku roku 2010, její další vývoj ale není nijak výrazný. Později v průběhu roku se toto téma ponese spíše jako nálada, pocit. Znovu se přihlásí v následujícím roce 2011, kdy se tímto směrem otevře celé dlouhé období. Na počátku jsem psala, že se střetnou témata, která nepůjdou navzájem dohromydy. Teď už si víc umíme představit, o co by mohlo jít. Narazit na sebe může na jedné straně krize společně s protekcionismem a neochotou se domluvit a na druhé straně horké hlavy volající po rychlém řešení. Zjednodušeně by se dalo říci, že se potká rigidita a radikalismus, zaklesnou se proti sobě a vznikne napětí. Vývoj událostí krok za krokem Ještě jednou totéž, ale tentokrát v chronologickém pořadí: Lednem se v nás zlehka probudí soucit, soucit se slabšími a trpícími v nejisté a krizí zasažené době. Je to jen takový závan, prvek lidskosti, nic zásadně silného, ale tento pocit si uchováme po většinu roku 2010 s výjimkou léta. V prvních měsících roku 2010 by měl pocit vygradovat v nějakou konkrétní akci směřující k pomoci sociálně slabším. Nebo je možné, že krize odvrátí naši pozornost k jiným, nekomerčním hodnotám a my si dopřejeme zažívat hojnost a pohodu někde mimo nákupní centra a povinnosti na pracovišti. Každopádně je to nejpozitivnější bod příštího roku. Choďme tedy s očima otevřenýma, chytejme se každé příležitosti a náležitě je využijme. Také je možné, že ekonomové vyhlásí, že krize skončila. No, nechci strašit, ale opatrnost bude na místě:-) Trocha hutné astrologie: to, o čem píšu je tranzitní sextil (harmonický aspekt) od Pluta (nejúčinnější tranzitní planety) na Jupiter (největšího planetárního dobroděje), který bude procházet Rybami, znamením, kde byl tradičně vládcem. Tento sextil se sevře v nulovém orbisu pouze jednou (!) na rozdíl třeba od kvadrátu Pluta s Uranem mezi lety 2012 a 2013, který se stane přesným sedmkrát. Na nějaké velké štěstí asi v současné době opravdu není ten správný čas:-) Krize bude i v roce 2010 jedním z hlavních témat. Připomene se nám hned na počátku roku, kdy se ztížené podmínky života budou promítat do vztahů. Vztahů mezi lidmi, vztahů mezi státy. Do chuti se na čemkoliv dohodnout nebo nedej bože sáhnout ke kompromisu. Doba z nás bude dělat sobce. Z počátku roku průběh nejspíš nebude až tak dramatický, léto bude v tomto ohledu náročnější. Optimistická nálada a chuť ohlížet se na strádající z prvních měsíců roku 2010 nás s postupujícím jarem začne opouštět. Zjistíme, že to není tak snadné. Plány se budou jevit jako příliš idealistické a náročné na provedení. Do toho se s největší pravděpodobností zpátky objeví téma nezaměstnanosti jako důsledků krize. Někdy kolem června 2010 nastane jedno ze dvou nejvýraznějších období příštího roku. Je to nejsilnější mezník od nástupu světové finanční a ekonomicka krize v roce 2008. Svět předtím a potom nebude stejný. Jak přesně zlom bude vypadat je těžké odhadnout, podobně jako bylo těžké předem určit přesnou podobu hospodářské krize. Tak, jako rok 2008 přinesl útlum, přinesou roky 2010 až 2011 naopak příval nových, hodně prudkých energií. Svět se zradikalizuje, najednou budeme nastartovaní k akci. Všechno budeme chtít pokud možno hned. Začátek léta 2010 je riskantní v tom, že budeme postrádat jakékoliv zábrany. Dění bude velmi živelné a spontánní s prvky dobrodružnosti podle hesla kdo si co urve, to taky má. Cítíte, jak to zní hrubě? Pomalu ustoupí dlouhé a možné nepříliš výrazné období, kdy bylo díky všeobecnému rozkvětu možné řešit práva menšin, otázky svobody, azylové domy, začlenění postižených do společnosti, kvetla duchovnost. Vyjmenovaná témata bylo možné přehlédnout, nejsou to témata, která by plnila přední stránky novin. Ale nějakou desítku let tu byla, byl pro ně prostor, čas, peníze, energie. V nadcházejících letech na ně už právě ten prostor nebude zbývat, budeme řešit více aktuální dění. Ale vše má i svou pozitivní stránku – budeme mít víc energie, jako bychom se probudili ze zimního spánku. Lidé budou podnikaví, akční, rozhodní, pohrnou se vpřed. Problém nově nastoupivších energií je v tom, že budou narážet na spoustu překážek. Pro expanzi není prostor, na podnikání nejsou prostředky. Bude to klokotání pod povrchem, bude nebezpečně připomínat papinův hrnec. V roce 2010 se bude ještě tlakovat, restriktivní překážky budou dosti silné. Je otázkou, co udělá natlakovaný hrnec v roce 2011, až se prudké energie projeví v plné míře. A je rovněž otázkou, co přinese další vývoj v letech 2012 a 2013, až na sebe narazí prudké energie s restriktivním prostředím stále pomale jdoucí ekonomiky. V průběhu léta jako by staré závazky přestaly platit, lidé se chtěli osvobodit od všeho, co by je mohlo svazovat. Starobylé „pacta sum servanda“ neboli „smlouvy je třeba dodržet“ bude bude najednou přežitkem. Vše se bude podřizovat vlastním, sobeckým zájmům. Druhá polovina léta nevěstí nic dobrého. Je to druhé nejvýraznější období roku 2010, tentokrát ne ve smyslu nového dění, spíše vyhroceného konfliktu, zablokované situace. V jednostupňovém orbisu se sevře T-kvadrát mezi Jupiterem, Saturnem a Plutem v základních znameních. Kolem Jupitera se bude nebezpečně blízko motat Uran a kolem Saturna zase Mars. To je hodně energií nadupaný útvar. Situace bude patová, tlak na změny obrovský. Bude to chtít mimořádně velkou dávku diplomacie, abychom tuto situaci ustáli. Na podzim v důsledku turbulencí z průběhu roku sklouzneme ke snaže proklouznout tím vším s co možná nejmenší škodou, ulít se, zašít se a když na to dojde, tak použít ne úplně čisté praktiky. Slíbit a nedodržet. Mlžit. Hlavně co nejjednodušeji. Zavání mi to buď lhostejností nebo nezodpovědností. Autor: Eva P. (05.12.2009 22:55) zdroj: http://www.astrolab.cz/ukaz_odpovedi.php?cd=4213 duves


duves
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Martin   |   ip:78.31.25.   |   2009-12-07  (09:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nešlo by okopírovat původní text včetně zalomení do odstavců? Dost špatně se to takto čte.


xtc   |   ip:217.75.87   |   2009-12-07  (09:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ocami astrologa??? aspon, ze to napisal rovno do nadpisu. usetril mi citanie...


gomez   |   ip:91.127.14   |   2009-12-07  (10:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Eva P(autorka horoskopu) píše Ladke:Uvidíme jak sa to na konec vyvrbí...
Ozaj pádny argument na prečítanie si toho horoskopu.Ale želám vela úspechov v práci...


SH   |   ip:213.151.2   |   2009-12-07  (10:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  neviem ci na takuto predpoved musi byt clovek astrolog...

aj ked su indicie, ze v roku 2010 sa zacne nejaky vacsi vojnovi konflikt


ParasztSOFT   |   ip:95.102.84   |   2009-12-07  (12:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Todlensto je vědecky. To jest za 15 krún.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Etikoterapia

Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám poškodzujú zdravie - závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie duša, ochorie aj telo.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Euro dál prudce padá, Němci vědí něco, co trhy ještě ne, Merkelová: Euro čelí existenčnímu riziku

Euro se po dočasném uklidnění rozběhlo dál prudce dolů... přispěli k tomu tentokrát sami Němci. Stále více se v Německu ví o tom, že jsou připraveny nové německy marky a tak Němci spekulují na pád eura a bankrot některých zemí eurozóny. Zatím to psali pouze obvykle dobře informované "konspirační weby", nyní už je toto téma venku a začíná o něm psát i mainstream.


Dom z odpadu

Homosexualita a to co je na NEJ zle a nie na ...

Ekonomický kolaps v roku 2010? (eng)

Ekonomická prognoza

ČO JE PO SMRTI ?

Archív

Ako také ovce

To bolo prvé, čo som si pomyslel, keď som včera videl Fica, Dzurindu, Mikloša a Radičovú v jednom šíku, ako sa hrajú na veľkých Európanov. Neverím vlastným očiam a ušiam, keď týchto ľudí, ktorí už dávno mali byť na politickom dôchodku, vidím a počujem. Fico ešte donedávna mal plné ústa národnoštátnych záujmov, Dzurinda s Miklošom ani nie pred dvomi rokmi odmietli pôžičku Grécku a Iveta Radičová len tri dni dozadu navrhla referendum v prípade zásadných otázok.


Prednáška o peniazoch a peňažnej politike

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Hlinové vystúpenie v parlamente

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Poďme konfrontovať Zbigniewa:


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.1969 s