26. Máj 2018
    
Rothschildovská chobotnica - Dolezite.sk

Rothschildovská chobotnica


  2009-06-02  (02:27)  |  Zo sveta
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Rothschildovská chobotnica

Marxizmus, globalizmus, nový svetový poriadok, liberalizmus... Všetko toto sú euforizmy pre fenomén stelesnený v neviditeľnej ríši rodiny Rothschildovcov. Rothschildovci nezomierajú, jednoducho odchádzajú do dejín a ich miesta sú nenápadne prevzaté ich synmi a vnukmi. Hovorí sa, že starý pán Jacob opustil scénu a že jeho miesto zaujíma jeho syn Nathan (Nathaniel Philip Rothschild, ktorý nosí meno zakladateľa anglickej vetvy Rothschildovcov). Ťažké bremeno padlo na útle plecia mladého dediča. Ale Nathan nie je sám. V spravovaní impéria mu budú pomáhať jeho strýkovia Evelyn a Edmund a ostatní členovia anglickej vetvy rodiny (Catherine, Emma, Leopold), ale aj jeho francúzski bratranci (David, Eduard...).

Rodina Rothschildovcov financuje guvernérov, premiérov, ministrov, poradcov...., ktorí zabezpečujú, aby všetko bežalo podľa veľkého plánu. Európska únia bola vytvorená Rothschildovcami (Schumann, Chazar). EU je vykorisťovateľom Ruska, ktoré by malo byť zbavené sibírskeho bremena. S cieľom dokončiť tento zámer Rothschildovci zamestnali Sorosa, Berezovského, Chodorovského, Kasparova, Mittalovcov...

Ak chceme odhaliť pozadie a príčiny týchto udalostí, musíme sa ponoriť do temných dejín chazarskej dynastie Rothschildovcov, identifikovať agentov, šedé eminencie, chamtivých politikov, rovnako ako aj mechanizmus ich akcií.
Začnime s Rothschildovcami, hlavnými postavami. Práve oni sú tí, ktorí sedia na čele stola.
Kto sú dnešní Rothschildovci?

Napriek tomu, že od druhej svetovej vojny Rothschildovské oddelenia pre vytváranie verejnej mienky uisťovali ľudí, že moc Rothschildovcov je dnes bezvýznamná a že sú známy hlavne vďaka svojim viniciam vo Francúzsku alebo záhradám alebo dobročinnosti vo Veľkej Británii, realita ukazuje úplne odlišný obraz.
Stavajúc na základoch, ktoré položili ich otcovia a starí otcovia, dnešní potomkovia len dokončujú misiu, ktorá trvá už niekoľko storočí. Dnes sú Rothschildovci parným motorom chazarského vlaku, smerujúceho na Rusko a jeho šíru Sibír. Tento vlak, ktorý prechádza cez Balkán, má byť naplnený armádami novo naverbovaných členov NATO, ktorí budú bojovať za Rothschildovskú ríšu.
Červený Štít z Frankfurtu

Za účelom lepšieho oboznámenia sa s novým panovníkom a jeho vojvodami, pozrime sa na rodokmeň a chronológiu tejto dynastie. Celý príbeh začína na konci osemnásteho storočia Amshelom (alebo Mosesom Bauerom) Rothschildom.
Rothschildovci (Rothschild v preklade znamená "červený štít") pochádzajú z nemeckého mesta Frankfurt. Nie je náhodou, že toto mesto je najväčším finančným centrom Európskej únie. Je veľmi príznačné, že Frankfurt je sídlom Európskej Centrálnej Banky a všetkých hlavných Európskych a Amerických bánk, ktoré sú prevažne kontrolované dynastiou. Frankfurtská burza cenných papierov (jedna z najdôležitejších na svete) je priľahlá k "Deutsche Borse" ktorú vlastnia Rothschildovci prostredníctvom ich "Children‘s Investment Trust" a "Atticus Capital" na jednej strane a ich vetvami "Merrill Lynch" a "Fidelity Investments" na strane druhej. Okrem toho, erb mesta Frankfurt je červený štít! Tento symbol je datovaný do obdobia Chazarskej ríše.
Spisovateľ Dejan Lucič hovorí o Chazaroch:
90% dnešných Židov sú pôvodom Chazari. Sú z Turko-Mongolského kmeňa, ktorý v polovici 8. storočia konvertoval na judaizmus. Keď sa ich impérium v desiatom storočí rozpadlo, usadili sa naprieč Ruskom a Európou a neskôr aj na Americkom kontinente. Chazari sú konvertiti a nemajú vôbec žiadnych semitských predkov. Semitskí Židia pochádzajú z Palestíny a tvoria 7 - 10 % svetového Židovstva.

Amschel mal päť synov, ktorých rozmiestil naprieč Európou. Salomon išiel do Viedne, Carl do Neapola, Nathan do Londýna, James do Paríža a piaty syn, Amschel, zostal vo Frankfurte. Za menej než dvesto rokov si synovia a ich potomkovia úplne podmanili Západ. Tak boli položené základy "Pax Judaica". Hlava rodiny je Anglo-Francúzsky rothschildovský tým, vedený Nathanom, synom Jacoba Rothschilda. Anglická skupina je vedená starým Edmundom, Evelynom a mladým Nathanom a francúzska zase Dávidom a Eduardom.
Anglickí Rothschildovci
Anglická vetva Rothschildovcov bola založená Nathanom Meyerom, tretím synom Amshela. Počas 19. a 20. storočia bola medzi Britskou korunou a touto rodinou vytvorená aliancia, takže moderná história Británie je neoddeliteľne zviazaná s Chazarskou dynastiou. Dnes je triumvirát Chazarov tvorený hore zmieneným Evelynom, Edmundom a Nathanom.
Edmund Rothschild (1916)

Svoju kariéru postavil na presadzovaní Britsko-Chazarských záujmov v povojnovom Japonsku. V spolupráci s Winstonom Churchilom založil BRINCO Corporation (British Newfoundland Development Corporation) v Kanade. Edmundova dcéra Catherine je vydatá za Marcusa Egiusa, prezidenta celosvetovej finančnej skupiny "Barclay‘s" (po odkúpení ABN-AMRO, holandskej bankovej skupiny, sa tieto dve Rothschildovské skupiny spojili do jednej). Marcus je tiež na čele BBC Corporation.
Evelyn Rothschild (1931)

Po zjednotení Anglických a Francúzskych Rothschildovských finančných a bankových skupín a jeho ústupe z vedúcich pozícii v nich, zostal Evelyn hlavou obrovskej investičnej banky z Londýna N M Rothschild & Sons. Evelyn taktiež kontroluje tlač (the Economist, the Daily Telegraph...).
Vytvoril Asociáciu pre štúdie histórie bankovníctva a finančníctva, ktorá sídli vo Frankfurte. Vlastní medzinárodnú korporáciu De Biers, jednu z vedúcich v oblasti ťažby, brúsenia a distribúcie diamantov.
Spoločne so svojou ženou Lynn Forester kontroluje "First Mark Communications International LLC" a "Field Fresh Foods" s indickou rodinou Mittal, ktorá v skutočnosti slúži ako zástupca Rothschildovských záujmov a kapitálu (veľká skupina "Bharti").

Evelynoví hlavní agenti v oblasti politiky sú Soros, Norman Lamont, Peter Mandelson (Chazar), Oliver Letwin (Chazar) a Vernon Jordan. Lamont má vplyv v Konzervatívnej strane a tiež na potenciálneho premiéra Michaela Howarda (Chazara). Howard bol ministrom financií vo vláde Margaret Thatcherovej. Zúčastnil sa regionálnych konferencií spoločne so Stjepanom Mesičom (Chorvátsko) a Borisom Tadičom (Srbsko). Peter Mandelson je súčasným komisárom Veľkej Británie v Európskej únii a má blízko k Labouristickej strane a Tonymu Blairovi.
Na druhej strane, Vernon Jordan (Lazard Bank) má veľký vplyv v Demokratickej strane v USA (pôsobil ako poradca Billa Clintona a viedol kampaň Johna Carreyho v roku 2004). Evelynova žena Lynn financovala prezidentskú kampaň Billa Clintona a je tiež blízkou priateľkou Hillary Clintonovej.
Evelyn má tiež veľmi blízko k vojvodovi z Yorku, Princovi Edwardovi (synovi kráľovnej Elizabeth), čo odhaľuje len časť dlhodobého spojenia medzi Britskou kráľovskou dynastiou a rodinou Rothschildovcov.
Nathan Phipil Rothschild (1971)


Mladý Nathan je synom Jacoba Rothschilda, po ktorom zdedil nespočetné množstvo manažérov, agentov a vplyv nad dôležitými politickými, ekonomickými, mediálnymi a vojenskými inštitúcií po celom svete, dokonca aj vrátane archeologického náleziska v Butrinte v Albánsku.
Spoločnosti a korporácie "RIT Capital", "Atticus Capital", "JNR Limited", "N M Rothschild", "Vanco", "Trigranit", "British Petroleum" a Rio Tinto sú len časťou zdrojov, ktoré má nový kráľ k dispozícii vo svojej výprave na východ. Aby toho dosiahol, má v službách nielen západnú nomenklatúru v EU, NATO a Veľkej Británii, ale aj početných finančných a politických agentov po celej Európe a Ázii (Soros, Berezovsky, Djukanovič, Mittalovci...).
Francúzski Rothschildovci
Francúzska dynastia Rothschildovcov, založená Jamesom Meyerom, kryje chrbát Britskému triumvirátu. Francúzskych Rothschildovcov predstavujú David Rene a Eduard Rothschildovci, synovia Guya Rothschilda (1909-2007).
David Rene Rothschild (1942) (na obrázku vľavo)

David je hlavou N M Rothschild group, ktorá je rozdelená medzi anglických a francúzskych Rothschildovcov. Taktiež je hlavou "Rothschild & Cie Banque", vplyvnej investičnej banky v Západnej Európe.
Eduard Rothschild (1957)

Davidov nevlastný brat Eduard je taktiež členom investičnej banky. Navyše, kontroluje významné francúzske noviny "Liberation". Je na čele "Imerys", hutníckej spoločnosti, ktorú vlastnia Rothschildovci už od roku 1880.
Rothschildovci v Srbsku
V Srbsku postupoval nový kráľ niekoľkými cestami, snažiac sa tak ovládnuť ťažobné plochy, výrobu energie, potravinový priemysel, média... Prvá cesta je už nejaký čas pridelená Georgovi Sorosovi, ktorý predstavuje rozhodujúcu páku expanzie Rothschildovcov smerom na východ a prvého emisára pre Nathana Rothschilda v Srbsku.
George Soros a jeho spojenie s Rothschildovcami

Soros je maďarský Žid (Chazar), narodený v Budapešti v roku 1930 ako György Schwartz (v roku 1936 si jeho rodičia zmenili meno na Sorosz). Vzdelanie dostal v Londýne a v roku 1950 odišiel do USA. Významnú úlohu v jeho živote zohral slávny Chazar Carl Popper, ktorý schvaľoval Sorosove projekty a bol jeho Guru.
Po celom svete je táto šedá eminencia predstavovaná ako "Robin Hood počítačovej éry", pretože zdanlivo berie peniaze z bohatých krajín a cez jeho nadácie ich veľkoryso dáva Východnej Európe a Rusku.
Týmto spôsobom zavádza "demokraciu" a "občiansku spoločnosť" v krajinách, ktoré trpeli a boli vyčerpané v časoch komunizmu, práve toho komunizmu, ktorý bol týmto krajinám vnútený práve Rothschildovcami.
Svoju kariéru vybudoval na finančných špekuláciách po celom svete, hlavne vďaka svojej skupine investičných fondov zvaných "Quantum Fund", ktorého manažéri a zároveň aj jeho agenti sú Talianski a Švajčiarski finančníci.
Prepojenie medzi Sorosom a Rothschildovcami sa deje prostredníctvom siete dôverníkov, ktorí sedia v administratívnych výboroch fondov, trustov, spoločností a bánk. Jedným z týchto ľudí bol istý Richard Katz (tiež Chazar), člen výboru "Quantum Fund". Zároveň bol hlavou "Rothschild Italia S.p.A." a členom výboru komerčnej banky "N.M. Rothschild & Sons" v Londýne. Ďalší dôležitý hráč je Nils O. Taube, tiež člen Quantum Fund a partner investičnej skupiny "St. James Place Capital", ktorý teraz patrí Nathanielovi Rothschildovi.
Ich prepojenie je uskutočňované prostredníctvom Societe Generale Bank a jej manažéra Michaela Cicurela, ktorý je predsedom manažmentu Edmunda Rothschilda a členom rady Rothschild & Cie Banque. Ďalším častým Sorosovým partnerom bol James Goldsmith (Chazar), príbuzný dynastie Rothschildovcov.
Sorosova sieť v Srbsku
V Srbsku táto šedá eminencia pripravuje pôdu pre Nathaniela Rothschilda a je dôležitým tvorcom politického, právneho, ekonomického, kultúrneho a mediálneho obrazu srbskej spoločnosti. Na ceste k dosiahnutiu tohto cieľa usiluje o vyštvanie Srbskej ortodoxnej cirkvi, Srbského jazyka, Cirilickej abecedy, Srbskej histórie, nacionalizmu.... Sieť svojho vplyvu rozhodil v 90tych rokoch prostredníctvom “Open Society Fund“, “Humanitarian Rights Fund“, “Helsinského výboru“, “Belehradského kruhu“, “Európskeho hnutia“, “Centra proti-vojnovej akcie“, “NUNS“, “ANEM“, “OTPOR“....
V súčasnosti sú všetky vedúce mimovládne organizácie filiálkami Rothschildovcov, poverené nielen získaním najväčšieho politického vplyvu, ale aj psychologickým formovaním národa. Neustálym zvaľovaním viny na Srbov, obviňovaním z genocídy, zločineckého zmýšľania a kolektívnej viny, sa tieto tajomné organizácie zacieľujú na vytváranie pocitov strachu a viny.
Predpokladá sa, že tieto pocity sa zhmotňujú do ľahostajnosti k zemi, opúšťania svojej krajiny, alebo inými slovami do kolonizácie. Deje sa to tiež formou liberalizmu, ktorý je silne podporovaný, aby zapustil svoje metastázy v štátnych inštitúciách, rodine, národe, tradícii, kultúre, a tak zaistil čistý priechod pre impérium Rothschildovcov.
Okrem hore zmienených organizácií sú v tomto útoku veľmi aktívnymi účastníkmi “Yucom“, Belehradské centrum pre ľudské práva, Civilná iniciatíva, Centrum pre kultúrnu dekontamináciu, Ženy v čiernom a Mládežnícka iniciatíva. Zástancovia tejto protisrbskej hystérie sú Sonja Biserko, Nataša Kandič, Vuco, Borka Pavicevič (manželka právnika Nikolu Baroviča), Miljenko Dereta, Vojin Dimitrijevič, Srdja Popovič, Mirko Djordjevič, Biljana Srbljanovič, Zoran Ostojič a novinári Petar Lukovič, Teofil Pancič, rovnako ako všetci ostatní neznámi Sorosový jazdci. Soros tiež podstrkuje antisemitizmus, ktorý je potom pripísaný "xenofobickej srbskej spoločnosti". Riadia to Filip David, Jovan Byford, Laszlo Sekel a ďalší. Rôzne “incidenty“, výstražné listy, znesvätenia pamätníkov, alebo grafity, sú všetko súčasťou tohto plánu. Nemali by sme opomenúť skutočnosť, že Fond Otvorenej Spoločnosti (finančne aj ideologicky) podporuje organizácie brániace práva homosexuálov. (Labris, Queeria, Gay Serbia...).
Marketingovú, mediálnu a logistickú podporu tomuto podvratnému projektu zabezpečujú "nezávislé" médiá ako B92, Studio B, TV Pink, TV Panonija, ANEM (televízne stanice Devič, RTV Globus, RTV M+, RTV Kraljevo, RTV Nisava, RTV Pancevo, RTV Spektar, RTV Trstenik a rádiové stanice Rádio 021, Bum 93, Rádio Sombor, Rádio Index, Rádio Subotica, Rádio Pirot, Rádio Ozon), rádio "Slobodná Európa".... Káblová televízna sieť SBB a satelitná televízia TOTAL TV, ktoré expandujú, sú tiež vlastnené Sorosom. Produkčné spoločnosti VIN a PG Network len prispievajú k informačnej jednostrannosti. Mediálne centrum poskytuje dodatočnú publicitu takzvanému NGO sektoru.Okrem elektronických médií môžeme k Sorosovmu zoznamu zahrnúť aj noviny a časopisy Danas, Vreme, Evropa, Republika, asociáciu nezávislých miestnych médií "Local Press" (noviny Pancevač, Kikindske, Vranjske novine, Naša reč a iné), nakladateľstvá Samizdat, Dan graf, Stubovi culture, Fabrika knjiga, Klio, Aleksandrija pres, knižné vydavateľstvá Bookbridge, Beopolis.... Kontroluje aj informačnú agentúru Sense a dve hlavné informačné agentúry v Srbsku - Beta a Fonet. Zároveň sú tieto agentúry pobočkami AP (Associated Press) a Reuters, ktorú Rothschildovci vlastnia už od 19. storočia. Soros rovnako infiltroval kultúrne a vzdelávanie inštitúcie, divadlá, Národnú knižnicu, Historické archívy a SANU (Srbskú akadémiu umenia a vied). Po svojom boku zhromaždil rozsiahlu skupinu hercov, režisérov, dramatikov, hudobníkov, spisovateľov, vedcov, analytikov a bývalých diplomatov, ktorí mu asistujú pri získavaní viac a viac nasledovníkov.
Dvaja Goranovia - Markovič (ktorého mentorom je Bernard Levi, veľký priateľ Bernarda Coushnera) a Paskaljevič, satanizujú Srbov na filmových festivaloch. Tiež by sme sa mali zmieniť o ďalších Sorosových vzdelávacích organizáciách: Union University, Alternatívna akademická vzdelávacia sieť (AAOM), Belehradská otvorená škola, Centrum pre ženské štúdie (ktorá sa oddelila od feministickej skupiny “Žena a spoločnosť“). Tieto rekrutujú budúcich Sorosových prisluhovačov. Centrum pre zlepšovanie právnych štúdií - Human rights watch (HRW) je tiež prítomné. CESID a všetky ostatné hlasovacie organizácie sú v tom istom tábore.

Okrem “mimovládneho sektoru“ sa Soros zapojil aj do financií, kontrolujúc ich cez rôznych "expertov" (G17+) ktorí sú financovaní z fondu “Otvorenej Spoločnosti“.
Popritom musíme poukázať na skutočnosť, že Soros vlastní akcie v banke Societe Generale, ktorá zaberá významný podiel finančného trhu. Haagsky tribunál je taktiež financovaný zo Sorosových fondov.

Najaktívnejším zo Sorosových zástupcov v politickom živote v Srbsku (samozrejme odhliadnuc od mimovládneho systému a G17+ ) je koalícia zhromaždená okolo LDP a Cedomira Jovanoviča, ktorá bola najdrahšou Rothschildovou investíciou v posledných parlamentných voľbách. Spoločne s hosťami rádiošou Pescanik (Rádio B92) vyjadruje táto protisrbská skupina myšlienky Nathaniela Rothschilda najbrutálnejšie a najhlasnejšie. Hlásna trúba tejto zhubnej skupiny je Latinka Perovič, zakladateľka moderného srbského liberalizmu.
Treba povedať, že Soros rozširuje svoj vplyv aj prostredníctvom Demokratickej strany. Najlepším príkladom je zvolenie Olivera Duliča, jedného z kádru Sonji Lihtovej za prezidenta Srbského parlamentu.
Aké sú záujmy Rothschildovcov v Kosmete a Vojvodine?

Dôležité Rothschildovské spoločnosti v tomto regióne sú Carlyle Group a International Crisis Group, ktoré, vedené Sorosom, roky viedli kampaň za nezávislé Kosovo. Okrem Sorosa je skupina financovaná aj Rupertom Murdochom (Sky), Goldmanom Sacksom, JP Morganom a inými. Členovia tejto skupiny sú alebo boli Marti Ahtisari, James Lion, Morton Abramovich, Louise Arbour, Bzezinský, Wesley Clark, Michail Chodorkovsky, Thorvald Stoltenberg.....
Členovia sa zmenili, nie však protisrbská politika.

Nezávislé Kosovo je tiež v záujme Rothschildovcov, lebo je to "Srbský Kuvajt" s obrovskými zásobami olova, zinku, zlata, uhlia.... Od okupácie Kosova a Metohie (Kosmet) investoval Soros veľa peňazí a úsilia, aby udržal Trepku pre Rothschildovcov. Dôležitým článkom v reťazi je Agron Dida, námestník ministra energetiky a ťažby v Kosovskej vláde, ktorý bol zvolený do tohto úradu po tom, čo bol členom KFOS (jednej zo Sorosových organizácií). Nezávislosť Kosova je rozhodujúca pre záujmy Rothschildovských ťažobných a metalurgických spoločností, pretože im to otvorí cestu k ukradnutiu minerálneho bohatstva a energetických zdrojov, ktoré sú vo svete v nedostatku.
Medzitým spoločnosť Alferon kúpila hutnícku továreň Feronikl, ktorá vlastní niekoľko dolov. Alferon je vlastnená tromi podnikateľmi z Kazachstanu (Rothschildovskí magnáti, jeden z nich je Alexander Maškevič, takisto Chazar) a je súčasťou ENRC (Eurasian Natural Resources Corporation).
Hlavou ENRC a Alferonu je Johannes Sittard, jeden z Rothschildových agentov a až donedávna pravou rukou Lakshmi Mittala (tiež jeden z Rothschildových investorov). Mittal investoval 100 miliónov dolárov do rozvoja spoločnosti. Odhliadnuc od Alferonu, v Kosove je prítomná aj spoločnosť Global Steel (vlastnená Pramodom Mittalom) a to prostredníctvom svojej Bulharskej pobočky Kremikovici, ktorú získala v roku 2005. Táto spoločnosť kúpila továreň Lamkos (vyrába pozinkovanú oceľ) vo Vucitrne. Mali by sme sa tiež zmieniť, že táto spoločnosť kúpila aj zlievareň Lemind v Leskovači a vyhne Zastava v Kragujevači.
V rovnakom čase rozširoval Soros svoj vplyv prostredníctvom Kosovského fondu pre Otvorenú spoločnosť (KFOS) a ostatných pobočiek, financovaním médií (Koha ditore) a politikov (Veton Suroi). Článkom tej istej reťaze je Ekrem Luka, ktorý sa ujal pivovaru v Peci. Prostredníctvom siete Balkan Human Rights Network koordinuje prácu ďalších mimovládnych vetiev.
Zaistil tiež privilégia pre Alcatel, mobilného operátora pôsobiaceho v Kosove, ktorý nepriamo kontroluje cez Globalstar L.P.
Okrem svojej obetavej práce na ukradnutí Kosova a Metochie, Soros a International Crisis Group začínajú obracať svoju pozornosť smerom k Vojvodine. V spolupráci s vládou tejto provincie sa snažia presvedčiť predstaviteľov Vojvodiny sadnúť si za jeden stôl s Chorvátskom, Maďarskom a Rumunskom, z ktorých všetci sú Rothschildový prostredníci. S týmto zámerom vytvárajú “Projekt Dunaj“, podporovaný Nemeckom a Rakúskom. Podľa tejto myšlienky by mala byť Vojvodina vnútená do konfederácie krajín v povodí Dunaja ako “Európsky región“. Nie je to tak dávno, čo Nemecký veľvyslanec Zobel (Chazar) obrátil na toto pozornosť, nepochybne zámerne. Projekt je vykonávaný cez skupovanie poľnohospodárskych združení, cukrových rafinérií, mliekarní, ropných rafinérií, bánk.... Poľnohospodárske usadlosti sú v zvyšujúcej sa miere skupované Chorvátmi, ktorí skúpili už niekoľko významných potravinárskych spoločností. Agrokor kúpil Dijamant od Zrenjaninu a Frikom. Nekse Group kúpila Polet IGK, Strazilovo a vlastní akcie v spoločnosti Toza Markovič, na výrobu konštrukčných materiálov (taktiež vlastní fabriku Jelen Do na výrobu vápna a kameňa). Somboled bol taktiež kúpený.
Na druhej strane, Rakúsko aj Nemecko umiestňujú svoje spoločnosti v tejto provincii. Nemecká spoločnosť Nordzucker skúpila cukrovary po celej Vojvodine. Spoločne s MG Commerce založili spoločnosť Sunoko a týmto spôsobom sa prepracovali k vlastníctvu desiatok tisíc akrov pôdy. Stada kúpila Hemofarm. VAC kúpila Dnevnik z Nového Sadu. Rakúska Erste Bank si Nový Sad zvolila za svoje sídlo. Banková skupina OTC a Metals bank urobili to isté. Tieto veci súvisia so stále väčším prienikom maďarských spoločností do Srbska a regiónu, rovnako ako vzrastajúci vplyv Maďarskej vlády. Oba tieto javy sú podporované Nathanielom Rothschildom.
Tiež by sme mali spomenúť, že Srbi majú v Rakúsku garantovaný štatút národnostnej menšiny. To preto, lebo toto bude štatút Srbov v budúcej konfederácii, ktorá bude predstavovať uskutočnenie projektu Alpe-Adria – stelesnenie Habsburského štátu.
Investičné fondy

Druhá línia postupu Nathaniela Rothschilda v Srbsku sa zaoberá investičnými fondami z Panenských ostrovov a iných exotických ostrovov, ktoré ako sa zdá, vlastnia "Ruskí židia" (v skutočnosti Chazari). Najdôležitejším z nich je Salford z Panenských ostrovov, za ktorým stojí Boris Berezovski (Chazar) a Rothschildovský kapitál. Fond bol založený v Londýne v roku 2001 a dnes vlastní takmer celý mliekarenský priemysel v Srbsku (Imlek, Novi Sad Dairy, Subotica Dairy, Impaz, Zemun), Bambi concern, Knjaz Milos.....
Zakladateľom tohto fondu je Eugene Geffy, Chazar z Ruska, ktorý svoju kariéru vybudoval v ruskej banke Alfa, napojenej na Borisa Berezovského a Friedmana. Jeden z členov výboru Salfordu je lord Tim Bell, bývalý poradca Margaret Thatcherovej, ktorý má blízko k Berezovskému, Rupertovi Murdochovi, Viktorovi Juščenkovi a taktiež mal dobré vzťahy s Jelcinom. Prezidentom tohto fondu je Klaus Mangel, ktorý bol partnerom Berezovského pri predaji automobilov Mercedes v Rusku.
Okrem Salfordu, investičný fond Ashmore taktiež posilňuje svoje pozície. V nedávnej dobe prevzal Carnex od Midland Resources. Ashmore je kontrolovaný Rothschildovým Atticusom. Menovite, je Ashmore vlastnený Michaelom Bensonom, bývalým členom Amvescapu, spoločnosti, kde je uložený kapitál Atticusu.
Midland Resources je tretím dôležitým investičným fondom, vedeným Alexandrom Schneiderom a Eduardom Sifrinom (obaja Chazari!). Midland group vlastní hotely Park a Kasina (najstarší hotel v Belehrade) a prístav Pancevo.
Kráľovský zovňajšok
Tretiu líniu kolonizácie zastávajú spoločnosti na poli stavebnom, ťažobnom, metalurgickom, finančnom, bankovom a vydavateľskom, z ktorých väčšina je priamo spojená s mladým Rothschildom. Jedna z nich, a zároveň najaktívnejšia spoločnosť v regióne, je Trigranit, ktorá má sídlo v Budapešti a ktorá sa v minulých rokoch rozrástla na regionálneho giganta a lídra veľkých investičných projektov.
Rothschild a Trigranit
Trigranit vytvoril množstvo obchodných a finančných centier v Poľsku, na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Rumunsku, Bulharsku.... V Chorvátsku sa chystá postaviť športovú halu s 20 000 miestami a priestormi pre kancelárie. V Srbsku by mal Trigranit stavať železničnú stanicu “Prokop“ (stavba ešte nebola započatá).
              
Vetve spoločnosti Rio Tinto (jedna z najväčších ťažobných spoločností na svete) bola udelená výsada na využívanie bórovej rudy (ktorú možno stále nájsť iba v Číne a Turecku) v okolitých oblastiach Baljevacu, neďaleko rieky Ibar. Prítomné sú aj iné ťažobné spoločnosti - Glenkor, ktorú Rothschild kontroluje cez svojho agenta Marka Richa (Chazara) a Phelps Dodge, kde je uložený kapitál Atticusu. (Atticus je investičný fond Rothschildovcov). Tieto dve spoločnosti vykazujú snahy o získanie zostávajúcich ťažobných oblastí. Spoločnosť Magnohrom z Kraljeva bola kúpená prostredníctvom indickej spoločnosti Mittal. Mimochodom, rodina Mittalovcov je už dlhý čas zástupcom dynastie Rothschildovcov. Wilbur Ross, dlhoročný bankár Rothschildovcov, zastáva manažérsku pozíciu v Mittale. Okrem spoločnosti Mittal kontrolujú Rothschildovci a Mittalovci potravinársku spoločnosť Field Fresh Foods, ktorá produkuje a vyváža jedlo z Indie.
Bankové a finančné sektory sú taktiež ovládané dynastiou. Popredné banky ako napr. Banca Intesa, Credit Agricole, Unicredit group. Societe General sú kontrolované Rothschildovcami.
Nástrojom zaisťujúcim kontrolu je Antoine Bernheim (Chazar), hlava Delta Generali group. Grécke banky Piraeus a Laiki sú pod kontrolou finančnej skupiny Marfin, v ktorej je kapitál Rothschildovcov. Chazar Shandor Chanyi, jeden zo spoluvlastníkov Trigranitu, umožňuje Rothschildovcom rozširovať svoje operácie na poli bankovníctva prostredníctvom jeho OTP group. OTP kúpila tri srbské banky: Kula, Nis a Zepter. Banku Metals z Nového Sadu kúpil Rothschildov investičný fond JNR Limited (Jacob a Nathaniel Rothschild). Mladý Rothschild kontroluje aj Maďarskú ropnú spoločnosť MOL, taktiež prostredníctvom Chanyiho. MOL je na srbskom trhu prítomný od roku 2005 a je vážnym kandidátom na podiel v privatizácii ropného priemyslu. Taktiež treba spomenúť, že NM Rothschild je finančným poradcom NLB Continental, bankovej skupiny zo Slovinska.
Rothschildovci sa rovnako podieľali aj na privatizácii Mobtelu. Prostredníctvom Slovinskej spoločnosti "Mladinska knjiga", ktorá je súčasťou "Readers digest", americkej spoločnosti, ktorej časť bola nedávno kúpená Rothschildovcami, sú prítomní vo vydavateľskom priemysle.
Rothschildovci v Čiernej hore, Srbskej republike, Bosnianskej federácii, Chorvátsku a Macedónsku.
Čierna Hora, zem Rothschildovcov
Príchod Rothschildovskej delegácie krátko po referende (ktoré bolo uskutočnené práve samotnými Rothschildovcami) znamenalo označenie jednej z najstarších srbských krajín prívlastkom "kolonizovaná". Jacob a Nathaniel Rothschild takto získali ďalšiu kolóniu. Dnes je Čierna Hora bezo zvyšku vlastnená chazarskými spoločnosťami vedenými Rothschildovcami. Schéma je rovnaká. Tak ako všade inde v regióne, kolonizácia je vykonávaná Rothschildovcami. Popri nich sú "Ruskí" obchodníci, Soros....atď.
K privlastneniu sú tu prístavy, prírodné zásoby, metalurgické fabriky, turistický potenciál....

Práve tak ako v Srbsku a iných krajinách regiónu, Soros najprv utkal sieť mimovládnych organizácií. CEDEM, Helsinský výbor pre ľudské práva, Human Rights Action a Hominem querum sú len niektoré z nich. K tomuto môžme pridať ešte kontrolované médiá (ANEM), cez ktoré uskutočňoval – úspešne, ako sa ukázalo – protisrbskú kampaň. V spolupráci s Európskymi organizáciami a Benátskou komisiou (medzi ktorej členov patrí aj Vojin Dimitrijevič) aktívne podporoval projekt nezávislosti.

Peter Munk (jeden z Nathanielových manažérov, Chazar) prevzal (prostredníctvom OTP) opravárenskú spoločnosť Arsenal v Tivate, kde sa Trigranit chystá stavať veľký prístav. Rovnaká spoločnosť plánuje výstavbu obchodno-finančného centra v Podgorici, Ulcinju, Budve....
Generálny riaditeľ, Chanyi (banková skupina OTP), obsadil pole bankovníctva prostredníctvom kúpy Čiernohorskej Komerčnej Banky, ktorá pokrýva viac než polovicu trhu v Čiernej hore. Jej spojencom je Rothschildová Societe Generale, ktorá prevzala banku Podgorica. Skupina NLV kúpila Čiernohorskú banku.
Okrem tohto, Rothschildov a Chanyiho MOL sa čoskoro stane strategickým partnerom štátnej ropnej spoločnosti Montenegro Bonus. Milo Djukanovič, ktorý dal Rothschildovcom voľnú ruku, bol odmenený manažérskou pozíciou v Trigranite, ktorá zreteľne hovorí o úlohe, ktorú hral v procese kolonizácie. Monet, mobilný operátor, ktorý je časťou Deutsche Telekom, je nepriamo kontrolovaný Rothschildovcami!

Dôležitú rolu v kolonizácii Čiernej Hory hral Oleg Deripaska (na obrázku), Chazarský multimilionár z Ruska. Samotný Nathaniel Rothschild sa chválil, že s ním udržuje vynikajúce vzťahy. Ako jedna z Rothschildovských vetiev, Deripaskova spoločnosť Rusal kúpila KAP (Hlinikárne Podgorica). Prostredníctvom svojej pobočky Salamon, prevzala bauxitové bane v Niksici. Treba sa zmieniť aj o tom, že Rusal a Glenkor často konajú spoločne. Rakúska spoločnosť Strabag, v ktorej ma Deripaska veľký podiel, kúpila spoločnosť Crnagoraput. Turistické komplexy sú skupované, rovnako ako atraktívne časti prímorských oblastí, stavebných pozemkov....atď.
Aby zabezpečili svoju pozíciu v tejto kolónii, Rothschildovci vytvorili organizáciu pre dlhodobé školské dotácie pre študentov z Čiernej Hory.
Republika Srbska
Do Srbskej republiky, ktorá je pod neustálym tlakom, majúcim za cieľ jej úplné zničenie, prenikli Rothschildovci vďaka Sorosovým nadáciám, korporácii Mittal Steel, Salfordu, atď.
V súlade so svojim dávnym zvykom založil Soros množstvo mimovládnych organizácií s rovnakým cieľom ako v Srbsku (Helsinský výbor pre ľudské práva, Lex International).

Sorosove médiá sú zoskupené okolo medzinárodnej organizácie Press Now a Sorosovho mediálneho centra v Sarajeve. Medzi tieto patria Nezavisne novine, Alternative Television Banja Luka, Net novinar a ďalšie. V oblasti priemyslu kúpil Salford mliekareň v Banja Luka, ktorá je najväčšia v Srbskej republike. Spoločnosti Stabag (Deripaska) bola poskytnutá výsada na výstavbu diaľničnej siete.
Spoločnosť Mittal Steel Zenica kúpila RZR Ljubija, komplex baní s veľkými zásobami železnej rudy. Treba sa tiež zmieniť o skutočnosti, že Ruské štátne spoločnosti Juzuralzoloto a Zarubeznjev sú tu tiež prítomné. Prvá zo zmienených sa stala strategickým partnerom ťažobnej spoločnosti Sase v Srebrenici a druhá kúpila ropné rafinérie (Modrica a Petrol). Takto bolo zabránené ďalšiemu prenikaniu MOLu a Mittalu.
Bosna a HeRcegovina
V moslimsko-chorvátskej časti Bosny je Mittal group lídrom v oblasti ťažby a metalurgie. Táto skupina sa ujala oceliarne v Zenici, jednej z najväčších oceliarní na Balkáne. Ťažobný komplex Ljubija v Srbskej Republike sa stal taktiež súčasťou Mittalu. Sféra energetiky je vyhradená pre MOL, ktorý kúpil štátnu ropnú spoločnosť Energopetrol. Investičný fond Borisa Berezovského, Salford, ovládol mliekarenský priemysel (Mlekoprodukt - K. Dubica, Campomil - Sarajevo). Očakáva sa, že mliekarne v Ljubljane budú taktiež kúpené. Medzi tieto podniky patrí aj mliekareň v Tuzle. Bankovému sektoru a financiám dominujú Rothschildové banky Unicredit, Intesa....
Od roku 1993 je Soros prostredníctvom svojej siete mimovládnych organizácií prítomný vo Federácii. Rovnako ako v ostatných krajinách, táto sieť je nesmierne protisrbsky orientovaná. Niektorí zo slávnejších členov Sorosovej Otvorenej spoločnosti sú Jacob Finci a Ivan Straus (obaja Chazari). Okrem Otvorenej spoločnosti môžeme spomenúť "Obrazovanje gradi", Mediálne Centrum Sarajeva, Helsinský výbor, Bosnianske ženy a ďalšie mimovládne organizácie. Soros rovnako kontroluje nasledovné médiá: noviny Oslobodjenje, časopis Start, televízia HTV Hajat, spravodajskú agentúru ONASA.
Chorvátsko
Na rozdiel od iných Balkanských krajín, Chorvátsko bolo okupované Rothschildovcami hlavne z Maďarska, ktoré je základňou pre expanziu Chazarskej dynastie.
V Chorvátsku je Soros menej aktívny ako v iných krajinách. Tromfom mimovládneho sektoru je Zarko Puhovski.
Okrem MOLu, ktorý prevzal ropnú spoločnosť INA je ďalšou dôležitou Rothschildovou spoločnosťou Chorvátskeho priemyslu Trigranit. Bolo založené konzorcium Ingra-Trigranit (Na čele Ingra je Igor Openheim, Chazar). Konzorcium má vybudovať športovú arénu v Zagrebe s kapacitou 20 000 miest. Trigranit má tiež veľké plány s Chorvátskym pobrežím. T-Mobile je aktívny v oblasti telekomunikácií.
Macedónsko
Po rozpade Juhoslávie zdieľala táto bývala republika osud ostatných kolónií v tomto regióne. Inými slovami, suverenita a nezávislosť sa vzťahujú k teritóriu, zatiaľ čo ekonomika a zdroje podliehajú tichej okupácií a ľuďom je sľubovaná "lepšia budúcnosť" v EU. Zároveň je podporovaný proalbánsky prvok s cieľom dokončiť projekt Veľkého Albánska.
Stredná časť Macedónska je okupovaná prostredníctvom Mittal Steel Skopje, súčasťou korporácie Mittal, ktorá kúpila metalurgický podnik v Skopje a tak si zaistila nadvládu v regióne. V oblasti bankovníctva, Societe Generale prevzala Ohrid Bank.

Na druhej strane, Soros otvorene podporuje Albánske záujmy. Pre tento zámer používa početné organizácie – Helsinský Výbor, Centrum pre Multikultúrne Porozumenie, Asociácia pre Demokratickú Iniciatívu, všetky ovládané Albáncami. To isté platí pre médiá. Soros kontroluje televíziu “Shutel“, rádiostanice Vati a Life....atď. Soros v roku 1994 taktiež obdaril Macedónsku vládu sumou 25 miliónov dolárov. Počas rovnakého obdobia dosiahol obrovský vplyv na vtedajšieho premiéra a súčasného prezidenta Macedónska Branka Crvenkovskiho (na obrázku). Crvenkovski otvorene podporuje plán Martiho Ahtisaariho pre Kosovo.
Soros je prostredníctvom "Stonebridge Communications", kde vlastní akcie, zapojený do macedónskej telefónnej spoločnosti MT. Mimochodom, MT je nepriamo kontrolovaná Rothschildovcami cez “Blackstone Group“, veľkej finančno-investičnej skupiny, ktorá bola založená v roku 1985 ich agentmi Petrom Georgeom Petersonom a Stefanom Schwartzmanom (Chazar). Obaja si predtým vybudovali svoju kariéru v Rothschildovských dcérskych spoločnostiach "Lehman Brothers" a "Kuhn Loeb Inc.". Blackstone je hlavným akcionárom "Deutsche Telekom" (T-Mobile), spoločnosti, ktorá zahŕňa aj maďarskú telefónnu spoločnosť Matav - vlastníka Macedónskeho mobilného operátora MT. "T-Mobile" je druhý najväčší mobilný operátor v Macedónsku.
Na ceste za svojimi cieľmi prinášajú Rothschildovci do hry reformy, zmeny, šokové terapie, voľby, referendá, odtrhnutia, revolúcie, občianske vojny a vojenské intervencie...
Národom je ponúknutá "sloboda", "demokracia" a dobrovoľné otroctvo, odplatou za ich nezávislosť a prírodné zdroje!
Alternatívou sú sankcie, izolácia a bombardovanie.
Bývalá Juhoslávia bola etapou v ťažení Rothschildovského impéria smerom na východ. Geopolitické kombinácie opäť neboli Srbom naklonené.
Nanešťastie, Srbsko stálo v ceste tejto beštii s priateľskou tvárou.
Článek vyšel na serveru www.europskenarody.com.Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
ofo   |   ip:212.5.201   |   2009-06-02  (12:19)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Zabudli ste na rakusko uhorsku vetvu ktora vlastnila okrem ineho Vitkovicke zeleziarne
Skoro vsetci mayerovi vnuci boli milovnici umenia vid Albertina . Skoro vsetko im zhabali pred a po vojne ... Baronka Bettina asi este zije vo viedni
A povedzte o ktorom velkom podnikatelovy rozpravaju pekne ...?
Treba si uvedomit ze je to uspesna rodina a v jej zaujme musi bit zzdravy zivot v miery predovsetkym.pdd   |   ip:212.55.23   |   2009-06-02  (12:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ked si clovek uvedomi, ake silne monstrum riadi cely svet, pride uplne detinske dufat, ze ho zastavia nejake hnutia ako NWOOpposition. Ved tito ludia riadia svet takym sposobom, ze aj keby sa nasiel nejaky odpor, dokazali by ho vymazat prostrednictvom penazi. Kupia si vsetko a vsetkych. Az clovek ziskava hrozny pocit, ze asi tak musi byt...


Monika   |   ip:77.234.22   |   2009-06-02  (12:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  .... no pekne... takto krásne nemám ani ja spracovaný svoj genealogický výskum :-D
Ale k veci.... je to o to viac šokujúce, o čo menej s tým dokážeme niečo urobiť.


frik   |   ip:193.87.16   |   2009-06-02  (13:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  najlepsie by bolo nepouzivat peniaze v takom systeme aky si oni navrhli a bohuzial doteraz funguje ako funguje.. ale bez penazi si luda teraz nevedia ani zivot predstavit... skoda no.. kazdopadne treba nieco robit


peppe   |   ip:217.67.18   |   2009-06-02  (13:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pritom cesta v skutočnosti môže byť veľmi jednoduchá...
Možno jednoduchšia, ako si dnes vieme predstaviť!


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-02  (13:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja som iluminator a prezentujem nazory tychto ludi. Znicenie nabozenstva a obmedzenie populacie je strasne dolezite. Ludia su moc sebecky a nepozeraju na osud planety, preto musia mnohy zomriet.


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-02  (13:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemozes nas znicit, pridaj sa k nam. Tak to robia vsetci. Mnohy presne takto hnusne rozpravali o Hitlerovi, potom v case jeho moci sa mu pchali do riti, aby mohli tiez ovladat ludi. Typicka ludska mentalita. Nadavate na toho kto ma moc a ked mate moznost, stanete sa takym istym. Toto je rodina na urovni, ktora samozrejme odkazuje dedictvo synom a dceram. A vy to tak nerobite ? Tak sklapnite. Ak si myslite, ze riadit svet je jednoduche, ste sprosty. Iluminati maju uplnu pravdu a ich plan sa naplni. Ludia si sami urcili, ze chcu proti svojej blbosti a sebeckosti len nasilne spravanie. Neslo to po dobrom, musime konat.


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-02  (14:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kazdy nadava len na mocnych. Vsimnite si co robia okolo bezny ludia a potom si mozno uvedomite, ze treba zasiahnut z miesta, z ktoreho sa da. Keby ste sa nepodvadzali, neklamali, nebili, nepremnozovali, nerozvadzali, nebolo by treba sudcov. Ludia hore robia len to co je naozaj potrebne, aby svet fungoval co najlepsie a to znamena vycistenie havede - vacsina populacie. Mi sme si ludi hore urcili svojim jednanim a spravanim a teraz sa budeme stazovat na to, ze musia riesit to co sme tym sposobili ? Oni robia len opatrenia za ktore treba platit. Je len otazka casu, kedy sa zacne platit zivotom za to svinstvo, co robi kazdy z nas.

Prezieranie, napadanie, klamstvo, korupcia, premnozovanie, znecistovanie a dalsie stovky dalsich zlych veci robite priamo vy a hadzete vinu len na mocnych.

Pouzivas auto, neodhodil si spak, alebo papier na zem ? Znecistujes
Mas nadvahu ? Prezieras sa
Neposkytol by si pomoc keby ti niekto nukal balik penazi? Korumpujes, len prave teraz nemas moznost.
Klames ? To je samozrejme. Klame kazdy
Nikomu si nikdy nevrazil ? Je to mozne ?
Pracujete v reklame ? Manipulujete male deti
Chodite do kostola ? Podporujete zbytocnu instituciu, ktora zneuziva
svoje postavenie Ved boh je vsade.
Pouzivate software, hry, hudbu, filmy ktore niekto vyrobil zadarmo ? Kradnete a obhajujete sa tym, ze je to drahe. Ak je nieco drahe, nekupujem. Ak bude mat pekar drahy chleba tak mu ho ukradnete ? Nie, to by ste urobili uz davno.


A toto nieje o mocnych. To je o nas. Ak neprestanete, vyriedime vas a nebudete mat moznost staznosti, lebo to bude vasa chyba.wertexx   |   ip:213.151.2   |   2009-06-02  (15:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kebyže si jedným z nich tak nám to tu len tak nehovoríš aj keď je to pravda čo si napísal, nech sa stane čokoľvek, bude to už asi čoskoro


Koba   |   ip:95.102.36   |   2009-06-02  (15:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ahoj Iluminat,
mas uzasnu gramatiku. Ujo Stur by mal z teba radost.
/ Tvoja nenavist je tiez "uzasna /


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-02  (15:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vrazdim neziaducich ludi, nepotrebujem mat spravnu gramatiku ty uboha pracovnicka z fabriky. Mne staci moj majetok, ktory som si gramatikou nevysluzil a ty si ho gramatikou nevysluzis tiez. Mam v prdeli stura. Nezijem v minulosti.


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-02  (15:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vrazdim neziaducich ludi, nepotrebujem mat spravnu gramatiku ty uboha pracovnicka z fabriky. Mne staci moj majetok, ktory som si gramatikou nevysluzil a ty si ho gramatikou nevysluzis tiez. Mam v prdeli stura. Nezijem v minulosti. Tu nenavist si vysluzili ludia. Keby sa spravali inak, spraval by som sa inak aj ja. Cely cas kazdy striehne kde koho odrbe a ked to robi niekto iny, uz je zly. Mate co ste chceli mat. Hovorite ako moralisti a mate plne papule lasky a pritom pozerate kde ziskat na ukor niekoho viac.


Ryuzaky   |   ip:213.160.1   |   2009-06-02  (15:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iluminat suhlasim az na to ze sa najdu aj výnimky. Ja sa snažiť zit cestne ako to len ide, cirkev nepodporujem odpadky zahadzujem a reciklujem, nikdy som nikoho neudrel(Treningy sa neratajú). Takze sa najdu aj "normalny" jedinci aj ked byt normalnym je nesmierne tazke v obkluceni "idiotov". Suhlasim s tym ze je potrebne nieco robit ale sposob tejto skupinky je vysoko nevhodný. Teoreticky ak majú taketo ciele v tom pripade su obycajny pokritci a ty si hlupak ze s nimy suhlasis. Tuzia po moci ako nikto iny...


Iron Maiden   |   ip:62.168.12   |   2009-06-02  (15:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iluminat: Ty si produktom zlyhania.


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-02  (15:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chod si citat bulvar ty krava Koba. Ten mas gramaticky spravny a nepotrebujes mat ani poriadny argument do diskusie. To je na teba ako site.


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-02  (15:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A hadam sa s tebou iron maiden ? Hlavne, ze som si to vedel zariadit. Clovek zo zlyhanim ma viac prachov ako tie usmrkane handry. To je dost nelogicke.


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-02  (15:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kazdy tu hovorite, ako keby ste zozrali mudrost sveta a kazdy sa tu stazuje na nedostatok. Tak vyuzite tie svoje super mozgy a zarobte si miliony. Ste taky sprosty, az si tu sprostost neuvedomujete


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-02  (15:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemam namietky Ryuzaky. Drzim ti palce. Iluminati mi davaju zarobit. Je mi jedno, ze maju ostatny voaci tomu vyhrady. Ich skurvena reklama, media a ine sracky co pustaju medzi ludi niesu o nic lepsim ako moja praca.


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-02  (16:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kazdy sa tu robi svaty a kazdy ma reci o rieseni a nikto neponukne ziadne rozumne. Kazdy z vas zije v tomto svete, ale pokial nieste na vrchole, nevidite tie problemy, ktore su. Populacia a blby ludia su problem. Sekty ako zeitgeist nebudu riesenim.


Ryuzaky   |   ip:213.160.1   |   2009-06-02  (16:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na nedostatok sa nestazujem som tiez nazoru ze ludia si ziju v nesmiernom prepychu. Pises ze nas chcu vyhladit za nase spravanie a oni sa chovaju presne tak isto? O co ti vlastne ide v tejto diskusii trosku motas:). Prisiel si sa vyburit lebo ta nahnevali v skole??:)


nwoo   |   ip:91.127.17   |   2009-06-02  (16:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mladý zenový mnich se ptá svého mistra: “Co mohu udělat pro záchranu světa?” Mistr odpovídá: “Tolik, co mužeš udělat pro to, aby ráno vyšlo slunce.” “Ale k čemu pak jsou všechny mé dobré činy a všechno, oč se snažím?” ptá se mnich zklamaně. Nato mistr: “Pomáhají ti, abys byl bdělý, když slunce vychází.”


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-02  (16:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To mas tazko. Oni sa tak musia spravat, lebo to riadia. Aj kapitan na lodi musi ist len tam, kde chcu cestujuci. Rozdiel je, ze v tomto pripade to cestujuci nechcu, ale su pricinou zmeny trasy. Dufam, ze si priklad pochopil. Oni si vyhubovanie populacie nezelaju. Do skoly uz nechodim 10 rokov.

Ak ma kral zlo v krajine, musi zlo znicit. V tomto pripade je zlo vysoka populacia, sebecke spravanie ludi a dalsie spominane vady. O moc im nejde. Im ide o lepsi svet. Nemaju iq 105, ze by tuzili po moci. To robia deti na piesku. Oni seba takto podcenovat nebudu, alebo si myslite ze nemaju lepsie veci na rpaci ako vladnut ? Taka jachta, vinko, zeny su lepsie ako niekomu stale vysvetlovat zakladne veci a upozornovat ho ako male decko co smie a co nie. Toto vy nazyvate moc, ale ich to nebavi. Nechcu byt vasimi otcami, ktori vas budu napominan pri kazdom kroku, ale oni musia byt. V tom je ten rozdiel.


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-02  (16:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Budhizmus nam nevadi, lebo tato filozofia je rozumna, skromna a dodrziavana. Budhisti nerozpravaju o tom co nerobia.Ide hlavne o znicenie cirkve a dalsich stupidnych nabozenstiev postavenych na slabom pribehu, ktori utesuje a klame ludi.


wertexx   |   ip:213.151.2   |   2009-06-02  (16:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a média sú koho výtvorom? Tie ľudí neklamú, ilumináti neklamú ? Takže oni sa nám vlastne snažia pomôcť ano? Teraz sú pre nich náboženstvá zlé ale predtým ich podporovali, to je tiež prejav dobrej vôle že ?


Bee bee   |   ip:87.197.13   |   2009-06-02  (16:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iluminat: A coho sa boja Iluminati?


wertexx   |   ip:213.151.2   |   2009-06-02  (16:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak nech zrušia finančný systém a média nie? veď oni nám predsa nechcú vládnuť tak nech to zrušia


Iluminati   |   ip:213.181.1   |   2009-06-02  (16:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V mediach klamu ludia. Je ich chyba, ze robia v cenzurovanych mediach. Su tak isto sucastou. Iluminati ich iba kupily, ale iluminati nepisu sracky o tom, kto ma aku rit a kozy. Nabozenstva boli len preto dobre, ze zabranovali trochu burenie ludi. Neskor sa ukazalo, ze viedli k vojnam, co vyhovovalo nadalej, lebo znizovali populaciu. Teraz uz su na nic a idu proti iluminatom. Hovoria mnozte sa a to nam vadi.


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-02  (16:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toho kam smeruje tento svet pre ludsku zavist, chamtivost a nenazranost. Nadavate, ze mate malo a bezdomovci su na slovensku len opilci, fetaci, lenivci a blbci. Cigani su dokaz. Pozri sa na to takto. Iluminati chceli dobre, ludia zacali medzi sebou robit rozdiely a existuju v kazdej vrstve okrem elity iluminatov. Tak co vobec chcete ? Alebo si myslis, ze sa boja inak ako ty ? Ich trapi prave osud ludstva a som hrdy, ze pre nich mozem pracovat.


wertexx   |   ip:213.151.2   |   2009-06-02  (16:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale aj tak prajem vám veľa šťastia, nech vám vaše plány vyjdu nad očakávania dobre, zaslúžime si to za našu sprostosť, aj tak žiť v takomto svete chaosu nemá cenu. Kedy máte naplánované začať s radikálnym riedením populácie, lebo sa to omieľa furt ale nerobí sa nič


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-02  (16:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oni nechcu,oni musia vladnut, lebo by tento svet uz davno skoncil. Je vas problem, ze sa nechate ovplyvnit mediami. Je vas problem, ze ste respektovali vladu. Je to system iluminatov, ktory vam urobili na mieru.


Wing   |   ip:89.100.17   |   2009-06-02  (16:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iluminatovi : hraj sa na iluminata a ze ti za to platia ? zebrak , keby si sa takto zosiroka rozpraval o skupine ,ich planoch a podobne tak by ti odrezali gule aj keby si na pozici upratovac - iluminat ... a omielas tu davno zname (ne)fakty a to ta robi clenom iluminatov ? zacni nieco zo sebou robit ak ta pozornost ktoru si ziskavas tymi tvojimi sokujucimi spravami : ,,Hej ja som pravoplatny Iluminat ,,
uspokojuje tak to berem ak ta to robi stastnym okej.A dalsia vec kolko slovakov je iluminatov ?? poviem niemnoho , iba ty nabaleny v najvysisich kruhoch ,ktorym Fico a cely cirkus pod nim dohadzuje zakazky .Povedal by som ze by si nedali tu namahu a sli na internet pisat o ich planoch a vysmievat sa ludom a nakoniec aj ten tvoj prispevok je formulovany dosti nehorazne povedal by som ,ze iluminati beru skor kvalitu ... a get fuckin* real will ya ?


Iluminati   |   ip:213.181.1   |   2009-06-02  (16:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je mi jedno co si myslis, ja mam svoju pracu, pokoj a zaujmy. Rozpravam cistu pravdu a tvoje dedukcie ti mozem tak osrat. Nehovorim, ze sa stretavam s elitou. Pracujem pre ich skupinu. Ich plany neboli a niesu tajomstvom. To vam natrepali do hlav nezavisle media, aby vas prilakali. To je vsetko. Nerozpravam o konkretnych planoch, ale skor filozofickych a zato ma do guli nikto ani nekopne. Okrem toho mam prikazy toho, co mozem a co nie a ty o nich hovno vies tak neries. Miklos je iluminat a co ma byt ? To niesu tajne informacie. Im nikto neublizi.


Ryuzaky   |   ip:213.160.1   |   2009-06-02  (17:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cisto teoreticky ak su iluminati taketo zdegenerovane ... tak je ich porazka na dosah ruky a ani si to neuvedomuju:))


Ryuzaky   |   ip:213.160.1   |   2009-06-02  (17:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ludia sa menia pani vy si to velmi dobre uvedomujete a trasiete sa. Nezachrania vas ani vase posledne trapne pokusy...


wertexx   |   ip:213.151.2   |   2009-06-02  (17:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keď sa na to človek tak pozerá už vôbec nevie čomu má veriť, už môže veriť len sebe samému, nikomu neprajem narodiť sa na tento zvrátený svet bez pravdy, sme zmanipulovaní a zmanipulovaní aj zomrieme


Iluminati   |   ip:213.181.1   |   2009-06-02  (17:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Wertexx ma teraz pravdu. Za to moze cela spolocnost.


Iluminati   |   ip:213.181.1   |   2009-06-02  (17:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oni sa neboja ludi, ale toho co ludia sposobuju svojou blbostou.


Ryuzaky   |   ip:213.160.1   |   2009-06-02  (17:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hlavna otazka je: Ak sa im vsetko podary na 100% budu zit inac ako my? Nechci my povedat ze nebude existovat chamtivost...


nwoo   |   ip:91.127.17   |   2009-06-02  (17:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Musite si uvedomiť, že my ostatný sme ľudia, oni sa príbuzenskými zväzkami dokrížili na degenerátov, pedofília-Berlusconi, drogy-Bush, Obama, psychické problémy-všetky celebrity...
Pozrite si na google video: František Koukolík: Vzpoura deprivantú, tá prednáška Vám otvorí oči.
Našou úlohou ako Ľudí je vytrvať a udržiavať všeľudské povedomie o ich činoch. Ak bude 40% ľudí proti vojne, tak ju nespustia.
Podľa ankety je tu 50% veriacich, 18% nerozhodnutých, stačí toľko percent a máme ťah my! Psychopatov vytvorených, alebo dedičných je okolo 9%. Horšie je, že pod vplyvom médií sa k nim pridávajú ďalší a ďalší...Wing   |   ip:89.100.17   |   2009-06-02  (17:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iluminat : to urcite mas svoje zaujmy , cely den sedis a cakas a refresujes stranku ci ti niekto dal komentar ,,,haha get fuck*** real ,tolko pozornosti si este nemal


Iluminati   |   ip:213.181.1   |   2009-06-02  (17:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA VAM TO VYSVETLIM NAPOSLEDY A CO NAJJEDNODUCHSIE, LEBO UZ NEMOZEM STRACAT VELA CASU. MAM NEJAKU PRACU NA VECER. NA KAZDEJ LODI MUSI BYT KAPITAN, NA KAZDEJ LODI JE VYSSIA TRIEDA JEHO ZASTUPCOV AZ PO LUDI PRACUJUCICH V KOTOLNI.PROBLEM JE, ZE NA LODI MENOM ZEM NERIADI PLAVBU IBA KAPITAN, ALE OSUD PLAVBY LODI ZEME A JEJ SMER JE DANA NAMI VSETKYMI. MI MAME LISTKY A URCUJEME KAM CHCEME. KAZDY CHCE NIEKAM INAM A PRETO SA NEMOZEME DOSTAT NA BREH K ZASOBAM. VO SVETE NAM K NIM BRANIA PENIAZE A PRETO MNOHO LUDI TRPI, NA LODI BY ZACINALI PRVY TRPIET LUDIA V KOTOLNI A TI BY ZACALI UTOCIT NA TYCH HORE A ROBIT REVOLUCIE AKO KEBY LEN ONI URCOVALI KADIAL IST, HLAVNE KED BOLO DOBRE, TAK SI BEZSTAROSTNE NAZIVALI A NETRAPILI SA O TO CI ROBIA DOBRE VECI, ALEBO ZLE. DUFAM ZE STE POCHOPILI POINTU A PRESTANETE KECAT TAKE BLBOSTI, ZE NEJAKA SKUPINA MOZE ZA ZLO NA ZEMI. ESTE DODAM, ZE KED KAPITAN LODE ZISTI NEDOSTATOK, ZACNE RIEDIT A PRESNE TO SPRAVIA ILUMINATI, LEBO KEBY SME BOLI NA ICH MIESTE MY, UROBILI BY SME TO ISTE. JE NA VAS, CI SA PRIDATE KU KOTOLNI, ALEBO KU ELITE.


NA ZEMI JE VSAK PAR VYNIMIEK OPROTI PLAVBE.NAOZAJ ZAOSTALE KMENE NEROBILI ZLO PRI NAZIVANI.TI V KOTOLNI BOLI SKOR TA STREDNA VRSTVA.


a TI ZAMETACI NA LODI BOLI TA NAJNIZSIA, KTORA SI SETRILA,NEROZHADZOVALA A VAZILA KAZDY KUS SLOBODY.


CHCEM VAM LEN POVEDAT, ZE MI SI URCUJEME AKO BUDEME ZIT Z VELMI VELKEJ CASTI.AK SA PRIKLONIME K ZLEMU, BUDE SA DIAT ZLE.

VIDITE TO NA AUTACH. ZACALI SME PODPORU BENZINOVYCH AUT A ZACALA VOJNA PRE ROPU. VSETKO ZLE CO BUDEME PODPOROVAT SA OBRATI PROTI NAM.TO POCHOPTE A ZISTITE, ZE ZIADNY ILUMINAT NEMA TAKU VELKU SILU A MOC AKO ZMENA VSETKYCH.ONI CHCELI ZMENU,NESLO TO A TAK ZACNE BYT TO HORSIE.RIEDENIE LUDI NA LODI A POKUS O ZNOVUVYTVORENIE LEPSIEHO PALUBNEHO PORIADKU A VACSEJ KONTROLY LUDI, ABY VIDELI, ZE LUDIA POCAS PEKNEJ PLAVBY NEBUDU ROBIT A PODPOROVAT ZLE VECI.


Iluminati   |   ip:213.181.1   |   2009-06-02  (17:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA VAM TO VYSVETLIM NAPOSLEDY A CO NAJJEDNODUCHSIE, LEBO UZ NEMOZEM STRACAT VELA CASU. MAM NEJAKU PRACU NA VECER. NA KAZDEJ LODI MUSI BYT KAPITAN, NA KAZDEJ LODI JE VYSSIA TRIEDA JEHO ZASTUPCOV AZ PO LUDI PRACUJUCICH V KOTOLNI.PROBLEM JE, ZE NA LODI MENOM ZEM NERIADI PLAVBU IBA KAPITAN, ALE OSUD PLAVBY LODI ZEME A JEJ SMER JE DANA NAMI VSETKYMI. MI MAME LISTKY A URCUJEME KAM CHCEME. KAZDY CHCE NIEKAM INAM A PRETO SA NEMOZEME DOSTAT NA BREH K ZASOBAM. VO SVETE NAM K NIM BRANIA PENIAZE A PRETO MNOHO LUDI TRPI, NA LODI BY ZACINALI PRVY TRPIET LUDIA V KOTOLNI A TI BY ZACALI UTOCIT NA TYCH HORE A ROBIT REVOLUCIE AKO KEBY LEN ONI URCOVALI KADIAL IST, HLAVNE KED BOLO DOBRE, TAK SI BEZSTAROSTNE NAZIVALI A NETRAPILI SA O TO CI ROBIA DOBRE VECI, ALEBO ZLE. DUFAM ZE STE POCHOPILI POINTU A PRESTANETE KECAT TAKE BLBOSTI, ZE NEJAKA SKUPINA MOZE ZA ZLO NA ZEMI. ESTE DODAM, ZE KED KAPITAN LODE ZISTI NEDOSTATOK, ZACNE RIEDIT A PRESNE TO SPRAVIA ILUMINATI, LEBO KEBY SME BOLI NA ICH MIESTE MY, UROBILI BY SME TO ISTE. JE NA VAS, CI SA PRIDATE KU KOTOLNI, ALEBO KU ELITE.


NA ZEMI JE VSAK PAR VYNIMIEK OPROTI PLAVBE.NAOZAJ ZAOSTALE KMENE NEROBILI ZLO PRI NAZIVANI.TI V KOTOLNI BOLI SKOR TA STREDNA VRSTVA.


a TI ZAMETACI NA LODI BOLI TA NAJNIZSIA, KTORA SI SETRILA,NEROZHADZOVALA A VAZILA KAZDY KUS SLOBODY.


CHCEM VAM LEN POVEDAT, ZE MI SI URCUJEME AKO BUDEME ZIT Z VELMI VELKEJ CASTI.AK SA PRIKLONIME K ZLEMU, BUDE SA DIAT ZLE.

VIDITE TO NA AUTACH. ZACALI SME PODPORU BENZINOVYCH AUT A ZACALA VOJNA PRE ROPU. VSETKO ZLE CO BUDEME PODPOROVAT SA OBRATI PROTI NAM.TO POCHOPTE A ZISTITE, ZE ZIADNY ILUMINAT NEMA TAKU VELKU SILU A MOC AKO ZMENA VSETKYCH.ONI CHCELI ZMENU,NESLO TO A TAK ZACNE BYT TO HORSIE.RIEDENIE LUDI NA LODI A POKUS O ZNOVUVYTVORENIE LEPSIEHO PALUBNEHO PORIADKU A VACSEJ KONTROLY LUDI, ABY VIDELI, ZE LUDIA POCAS PEKNEJ PLAVBY NEBUDU ROBIT A PODPOROVAT ZLE VECI.PS PRE WINGA > ANO BAVI MA PISAT NA TENTO PORTAL A NEVIDIM NA KOMUNIKACII NIC ZLE.VECER MAM PRACU A TERAZ RELAX A DISKUSIU.JE TO MOJA SLOBODNA VOLBA A AK SA TI NEPACI, TVOJ PROBLEM.


Iluminati   |   ip:213.181.1   |   2009-06-02  (17:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA VAM TO VYSVETLIM NAPOSLEDY A CO NAJJEDNODUCHSIE, LEBO UZ NEMOZEM STRACAT VELA CASU. MAM NEJAKU PRACU NA VECER. NA KAZDEJ LODI MUSI BYT KAPITAN, NA KAZDEJ LODI JE VYSSIA TRIEDA JEHO ZASTUPCOV AZ PO LUDI PRACUJUCICH V KOTOLNI.PROBLEM JE, ZE NA LODI MENOM ZEM NERIADI PLAVBU IBA KAPITAN, ALE OSUD PLAVBY LODI ZEME A JEJ SMER JE DANA NAMI VSETKYMI. MI MAME LISTKY A URCUJEME KAM CHCEME. KAZDY CHCE NIEKAM INAM A PRETO SA NEMOZEME DOSTAT NA BREH K ZASOBAM. VO SVETE NAM K NIM BRANIA PENIAZE A PRETO MNOHO LUDI TRPI, NA LODI BY ZACINALI PRVY TRPIET LUDIA V KOTOLNI A TI BY ZACALI UTOCIT NA TYCH HORE A ROBIT REVOLUCIE AKO KEBY LEN ONI URCOVALI KADIAL IST, HLAVNE KED BOLO DOBRE, TAK SI BEZSTAROSTNE NAZIVALI A NETRAPILI SA O TO CI ROBIA DOBRE VECI, ALEBO ZLE. DUFAM ZE STE POCHOPILI POINTU A PRESTANETE KECAT TAKE BLBOSTI, ZE NEJAKA SKUPINA MOZE ZA ZLO NA ZEMI. ESTE DODAM, ZE KED KAPITAN LODE ZISTI NEDOSTATOK, ZACNE RIEDIT A PRESNE TO SPRAVIA ILUMINATI, LEBO KEBY SME BOLI NA ICH MIESTE MY, UROBILI BY SME TO ISTE. JE NA VAS, CI SA PRIDATE KU KOTOLNI, ALEBO KU ELITE.


NA ZEMI JE VSAK PAR VYNIMIEK OPROTI PLAVBE.NAOZAJ ZAOSTALE KMENE NEROBILI ZLO PRI NAZIVANI.TI V KOTOLNI BOLI SKOR TA STREDNA VRSTVA.


a TI ZAMETACI NA LODI BOLI TA NAJNIZSIA, KTORA SI SETRILA,NEROZHADZOVALA A VAZILA KAZDY KUS SLOBODY.


CHCEM VAM LEN POVEDAT, ZE MI SI URCUJEME AKO BUDEME ZIT Z VELMI VELKEJ CASTI.AK SA PRIKLONIME K ZLEMU, BUDE SA DIAT ZLE.

VIDITE TO NA AUTACH. ZACALI SME PODPORU BENZINOVYCH AUT A ZACALA VOJNA PRE ROPU. VSETKO ZLE CO BUDEME PODPOROVAT SA OBRATI PROTI NAM.TO POCHOPTE A ZISTITE, ZE ZIADNY ILUMINAT NEMA TAKU VELKU SILU A MOC AKO ZMENA VSETKYCH.ONI CHCELI ZMENU,NESLO TO A TAK ZACNE BYT TO HORSIE.RIEDENIE LUDI NA LODI A POKUS O ZNOVUVYTVORENIE LEPSIEHO PALUBNEHO PORIADKU A VACSEJ KONTROLY LUDI, ABY VIDELI, ZE LUDIA POCAS PEKNEJ PLAVBY NEBUDU ROBIT A PODPOROVAT ZLE VECI.


sxg   |   ip:91.127.17   |   2009-06-02  (17:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chudák iluminát už spamuje :D
prečítajte si radšej diskusiu na zvedavcovi, tá je prínosnejšia: http://www.zvedavec.org/nazory-3192.htm


nwoo   |   ip:91.127.17   |   2009-06-02  (17:48)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Musite si uvedomiť, že my ostatný sme ľudia, oni sa príbuzenskými zväzkami dokrížili na degenerátov, pedofília-Berlusconi, drogy-Bush, Obama, psychické problémy-všetky celebrity...
Pozrite si na google video: František Koukolík: Vzpoura deprivantú, tá prednáška Vám otvorí oči.
Našou úlohou ako Ľudí je vytrvať a udržiavať všeľudské povedomie o ich činoch. Ak bude 40% ľudí proti vojne, tak ju nespustia.
Podľa ankety je tu 50% veriacich, 18% nerozhodnutých, stačí toľko percent a máme ťah my! Psychopatov vytvorených, alebo dedičných je okolo 9%. Horšie je, že pod vplyvom médií sa k nim pridávajú ďalší a ďalší...


Wing   |   ip:89.100.17   |   2009-06-02  (18:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak mi iluminat povedz ako si sa k nim dostal hmm ? ak nepoveis pravdu alebo nebudes chciet povedat uz tim vyvratis ,ze si iluminat ,som zvedavy ...


Iluminati   |   ip:213.181.1   |   2009-06-02  (18:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Presne takemu typu ludi ako si nic nerozpravam. Kritizuju a sami by chceli. Si moc priehladny. Nemusim ti nic dokazovat. Som vyrovnany s tym co robim a nepotrebujem sa pracou chvalit, alebo ju este dokazovat niekomu koho nepoznam a ani netuzim spoznat. Som trochu na vyssej urovni ako ty a preto uvazujem rozdielne. Netuzim po moci, tuzim len naplnat svoj smer a snazit sa veci podporit tym, ze podporim ludi, ktori chcu zmenu aj ked je mozna len za ceny obeti. Rad by som bol, aby tomu bolo inak a preto som napisal aj ten moj preslov o tej lodi.
Iluminati   |   ip:213.181.1   |   2009-06-02  (18:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sxg to nebol spam.To bol omyl. Chyby robi kazdy.


ehh   |   ip:213.151.2   |   2009-06-02  (18:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MUSIM POVEDAT, ZE TO JE PERFEKTNY VYMAKANY CLANOK.

VOBEC BY SOM SA NECUDOVAL, KEBY BOLI AJ NEJAKE SPOJENIA S MADARSKYM FIDESZOM A POD....

BTW. NEMOZE ADMIN TOHO TARAJKA JEDNODUCHO BLOKOVAT? TOLKO PRIMITIVNYCH KOMENTOV SOM TU OD JEDNEJ OSOBY ESTE V ZIVOTE NEVIDEL.
zero   |   ip:217.115.2   |   2009-06-02  (18:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pro:Iluminati

Máte bohužel pravdu v mnohém. Je fakt,že 99% lidí si nevidí na špičku nosu. Já jsem si na rozdíl od vás zvolil zlatou střední cestu,neboť při každém kácení lesa lítají třísky. A také,čím výše vyšplháte,tím hlouběji můžete spadnout.


Raziel   |   ip:85.237.22   |   2009-06-02  (18:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Počuj ty Iluminát nejak moc kecáš, nenatrhne Ti strýko Rokefeler ritku ked tu prezrádzaš hlavnú agendu pre budúce pokolenia. Si trapný až sa Ti zrastá koška na vercajgu . :)


zero   |   ip:217.115.2   |   2009-06-02  (19:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pro:Iluminati

Ještě bych rád dodal,aby jste si dával pozor, co zde prezentujete. Z toho co jste zde napsal,je zjevné že patříte do spodních pater pyramidy a může vás to semlít. Nakonec,správný iluminát by zde neztrácel čas,vždyť tohle všechno jsou jen spiklenecké teorie postavené na vodě,ne? :-)


Wing   |   ip:89.100.17   |   2009-06-02  (19:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takze bla bla bla ako si povedal ,zero vystihol lepsie to co som ja vravel ,neni si zaden iluminat a mozno aj si ale vymazali ti mozog a ti si sa dal do ich sekty aj cela tvoja rodina , hmm a si na vyssej urovny :)to moze povedat ktokolvek


TakTAk   |   ip:213.215.1   |   2009-06-02  (20:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ja súhlasím s tým akože mozgom v lamináte, treba znížiť populáciu? Hurá, iluminát, obes sa aj so svojou rodinou, treba ísť vzorom. Ak nejakú rodinu máš, skôr by som povedal, že Ti došli centíky v internetovej kaviarni a musíš ísť vyčistiť pár záchodov aby si sa tu znova objavil.


Wing   |   ip:89.100.17   |   2009-06-02  (20:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A navyse iluminat ty vsezdelany urob si domacu ulohu a pozri sa na preludnenie a znecistenie planety ,Bullshit , japonsky vedci dokazali ze Ludia nesposobuju znecistenie.Vo vacsej miere ho sposobuje sama planeta.Vek zeme je 4,5 miliardy rokov,clovek rozumny je na zemi okolo 300 000 rokov a priemyselnu dobu tu mame nieco vyse 200 rokov.Chces mi povedat ,ze sme vacsiou hrozbou pre planetu ako ona sama ?? A preludnenie ... uff tato tema je taka citliva ... no tak si zisti rozlohu Australie a vydel to poctom obyvatelov na celej zemi a zistis kolko by mal jeden clovek m2 pre seba , radikalne riesenie ?? Japonci by sa potesili ,uz by sa nemuseli tlacit ... ale ako to ze sme o tom este nepoculi ?? no lebo taketo teorie nepodporuju media ovladane corporaciami a navyse je to jeden zo sposobov ako ludi presvedcit ,ze zem je naozaj preludnena a naozaj spinava a mohli zacat planovat tieto svoje depopulacne zakony ... mozem to porovnat s vojnou proti terorizmu ,,, nic take nie je , ano ? je to len na to aby vam mohli zobrat viac slobody za zaruku bezpecnosti .. takze mame tu takuto rovnicu ale nikdy vam nevide dobry koren lebo zaruku bezpecnosti nepotrebujete lebo sa nemate coho obavat ,takze jedna strana je nevyvazena ...takze ilumino nekupuj si uz Novy cas a get fuck** real ,will ya ? myslel som si ze uz to mas viac nastudovane ,zeitgeist a Endgame su len uvod do problematiky a nie su ani tak pravdive ,myslel som si a zle som myslel ...


lala   |   ip:77.234.22   |   2009-06-02  (21:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  iluminát stojí ani na úrade práce keď neodpovedá...


nemo   |   ip:85.237.23   |   2009-06-02  (21:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No nieje sranda s tými iluminátmi?
Na jednej strane by len kritizovali aký sú ľudia hlúpi a ko musíme všetci zomrieť...teda pardon všetci okrem nich. Pričom na druhej strane chcú zachraňovať planétu, svetový poriadok a pravdaže nás... teda tých čo to monumentálne vraždenie prežijeme.
Proste je to taká banda veselá, trochu nevyzretá. Ale pritom sú hlúpy ako mi ostatný. Namiesto toho aby odstránili zdroj problému, tak ho len plátajú, pričom ich nenapadlo, že sa daný problém bude stále opakovať aj keď v inej podobe. PS: dúfam, že teraz nepovraždíte celé ľudstvo:)
Napr. všetci len hubujú( a nemyslím teraz len iluminátov),že mnohý ľudia sú zadubenci s rozhľadom ako slepí makak, ale prečo teda nezvýšia vzdelanostnú úroveň ale zrovna chcú všetkých povraždiť..aj keď sa im dakedy nečudujem. Nechcem nikoho urážať, ale je to ako keď mi nefunguje televízor a ja ho rozmlátim kladivom.
No možno som len polo inteligentná opica, ale myslím že sa odlišujeme od zvierat práve tým že sa snažíme vyriešiť inteligentne problémy.
Inak čo som tu tiež čítal ohľadom nejakého svetového poriadku musím povedať, že je to nevyhnutné a prirodzené. Raz sa svet nejako zjednotí, ak sa nepozabíjame, je to prirodzený proces...kuknite sa do historie...

No prajem pekný večer.

Ps for Iluminát: keď už skus si tak vysoko na tej úrovni, pozri sa na všetko aj z iných pohľadov. Ako sa hovori "každý vidí iné slnko"
a veľa šťastia s tou genocídou, šak dakto to hádam prežije


nemo   |   ip:85.237.23   |   2009-06-02  (21:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a aby som nezabudol je fakt zaujímave, že tu píše nejaký iluminát..sranda nie? Kto by povedal, že sa bude s nami zahadzovať...wertexx   |   ip:213.151.2   |   2009-06-02  (22:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No môže byť iluminát, ale niekde v spodnej priečke a aj on sám môže byť klamaný tými na vrchu, ale dnes môžeme len konštatovať pretože pravdu už nemáme šancu nájsť, už sme zablúdili ... Cítim to tak, že čím viac sa toho o tejto problematike dozviem tým ťažšie pravdu nájdem


Wing   |   ip:89.100.17   |   2009-06-02  (22:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iluminat kope bunker v zahrade ,pre kazdy pripad


zero   |   ip:217.115.2   |   2009-06-02  (22:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Ten iluminát co zde píše, mi připadá stejně hloupý jak já před patnácti lety. Tehdy jsem se marně pokoušel vydělat peníze na pyramidové hře. Neúspěšně,protože jsem byl vespod pyramidy. Samozřejmě,v tomto případě je to už o něčem jiném. Co zůstává stejné je to,že s pěšákama co už splnili svůj úkol se nikdo seshora nemaže. A proto se cítím líp vně pyramidy a vůbec jakéhokoli uskupení lidí. A tímto "iluminátem" se už vůbec nehodlám dále zabývat. I kdyby totiž na jeho reakcích bylo zrnko pravdy,stejně si nabije vlastní hubu.


Monika   |   ip:77.234.22   |   2009-06-02  (23:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre Iluminata... rada by som vedela, ako by si sa chcel pridať k Rotschildovcom... lebo v tom tvojom elaboráte píšeš, že je na nás či sa pridáme ku kotolni alebo k elite...... tak mi prosím poraď ako k Rotschildovcom....


kamen   |   ip:87.197.11   |   2009-06-03  (01:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pakovi iluminatskemu: viem co je tvoja praca... siat medzi ludmi beznadej... nieco ti ale poviem o tej tvojej lodi. jej meno je titanic. tvrdili o nom, ze je nepotopitelny a ked isiel ku dnu, nebolo miesta v zachrannych clnoch pre kotolnikov... :)


kamen   |   ip:87.197.11   |   2009-06-03  (01:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ... ani pre podaktoru elitu :)))


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-03  (05:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zle sa vam to pocuva, ale za to ja nemozem. Zbytocne zhadzujete moje slova. Je to pravda a nikto ju nevyvratil.

Ano, ta lod je titanic a preto je treba zmenu. Nebudem vam vesat na nos moje sukromne spojenie s iluminatmi. Pravda vyjde na povrch. Pre vasu klamnu nadej zo spasenia nerobite nic pre lepsi svet. Len si uzivate jazdu na lodi a ohovarate kapitanov. Pozrite sa najprv na seba. Ste ako kobilky. Coskoro to pride a vy ponesiete nasledky svojeho sposobu zivota. Sami ste si vybrali a ziadny iluminat vam nehovoril, aby ste podporovali zle. Robite to sami, lebo vam to vyhovuje New World Order.

Cipy si date tiez dobrovolne a este za ne aj zaplatite tak isto ako ste to urobili s telefonmi. Sami sa vzdavate slobody pre pohodlny zivot a potom nadavate na inych. Ja sa na vas musim iba smiat. Ten kto si to uvedomi, moze urobit zmenu a preto vas ucim a vysvetlujem zakladne pojmy, ktore ste mali uz davno vediet. Zmente sa, alebo budete otroci. Volba je na vas.


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-03  (05:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Uz teraz ste otroci, lebo ste si to vybrali. Kupujete aj nevyhodne, ovladate sa navzajom reklamou, aby ste sa zadlzovali a tuzili stale viac po materialnych hodnotach, ktore vas otrocia a vy tu budete ohovarat slusnu rodinu ? Cim dalej je to horsie tak si uz do boha uvedomte, ze si to robite sami. Medostanete auta na vodu, lebo si ich nezasluzite. Nedaju vam ich, lebo ste blby a kupujete aj motorove. Tak kupujte a drite v praci, aby ste mali na benzin a na opravy. Potom sa nestazujte na bohatych, ktori vyuzivaju vasu pazravost.


Odmietanie je cesta ku slobode ktoru ste zamenili za pozlatka. Dnes vam ani tie auta nesestria peniaze a cas, lebo na ne musite driet jak svine. Urobili ste si to sami. Sami ste sli do obchodu a kupili hnus. A to nieje len o autach. To je o pozickach, cikrvi, poistkach a dalsich produktoch.


Kto sa foti na trapne reklamy ? Iluminati ? Nie Robite to vy, lebo chcete prachy. Zapredali ste svoju cest a zaspinili cely svet.


A vy chcete od boha aby nieco riesil ? Koho ma riesit ? Elitu ? To by musel riesit cely svet. Preberte si sami seba a zistite kolko zlych veci denne robite. Najhorsie na tom je, ze si to ani nevedomujete a preto to nemozete ani vyriesit.
Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-03  (05:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vy by ste tiez nepredavali chutne jablko za euro, keby vam kupovali zhnite jablka za 10 eur. Skor by ste este tie vase jablka prezentovali tisickami reklam a to robite so vsetkym. Predavate si vzajomne trus a zaroven ho chvalite.

Iluminati vas iba skusali. Nikdy ste to nepochopili a nikdy ste nepovedali nie. Vybrali ste si zhnite jablka zabalene v lesklom obale, lebo pre ziskanie chutneho jablka treba zle odmietnut a to ste neurobili, lebo ste pazravy.


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-03  (05:55)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Iluminati su cistota duse, len ste ich nikdy nepochopili. Pouzili ste to vase typicke. Ked niekto ovlada trh tak je zakonite zly. Vy ste podpora a len podpora moze skvalitnit celu stavbu. Ked bude zly spodok pyramidy, na spici bude musiet byt vseviduce oko, aby zabranovalo zosypaniu. Ked sa stanete lepsimi, oko na spici bude zbytocne a zaklad sa stane pevny a kvalitny.

Navrhy>

Zastavte podporu cirkve - Nedavajte peniaze bohatym
Zastavte podporu automobiliek - Nekupujte nove auta na benzin
Zastavte podporu reklamy - Vypinajte reklamu v tv
Zastavte podporu necistej elektrickej energie - Solarne panely su dostupne vsetkym a oslobodia vas.

To je cesta k pevnejsiemu zakladu a k novunajdeniu slobody.


A ako posledne> Zastavte podporu vsetkeho ostatneho svinstva a rozmyslajte nad kazdym krokom ktory spravite. Vzdy sa divajte na nasledky svojich cinov. Prv ako sa rozhodnete nieco kupit, alebo podporit, uvedomte si viac stran. Ano, urcite je to logicke, ale vy to nerobite a preto o tom pisem a preto to dnes take je.


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-03  (05:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pridete mi presne taky ako punkaci kritizujuci tazbu dreva, ktori hraju na gitarach aj z zdreva. Nenadavajte na slusnu rodinu Rothschildov. Oni nemozu za to, co chcete a co robite. Oni na tom len zarabaju.


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-03  (06:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  URCITE PRIDE NA KAMENE PRAVDY, LEBO VY SA NEZMENITE.BUDETE RADSEJ DALEJ KRITIZOVAT, LEBO ZMENA BY VAS STALA SNAHU A ODMIETANIE. ILUMINATI MAJU SVOJ SMER OBHAJENY A LOD POJDE LEN CESTOU, KTORU BUDETE MAT NA CESTOVNYCH LISTKOCH. SAMI SI KUPUJTE CESTOVNE LISTKY A SAMI SI URCUJETE SMER. ZATIAL

http://www.globalfailure.com/images/myspace/Georgia_Guidestones_English.jpg


KAMENE PRAVDY SU PROROCTVO A TO JE NAOZAJ PRE VAS SMUTNE.


Debominát   |   ip:193.200.1   |   2009-06-03  (07:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Večer zmizol ten tajtrlík do nočnej čistiť hajzle a hurá ráno 5 30 je tu zas. Takže iluminátik, Ty primitívna elita, ono veľakrát to takto fungovalo že ľudia sa nechali takýmito tajtrlíkmi ovládať. Ale existuje aj niečo také ako vzbura, keď už tí chudáci nevládzu.

VÝZVA Ty Tajtrlík že vraj iluminát, pacient psychiatrickej kliniky - napíš tu či máš rodinu, a my sa pustíme do toho aby takúto zberbu vyvraždili. Začneme Tvojou famíliou. Si prvý na rade.


matez   |   ip:195.168.5   |   2009-06-03  (07:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jaj ILUMINAT to je dalsi co vsetko vie


pdd   |   ip:212.55.23   |   2009-06-03  (08:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kedysi dávnejsie som velmi rad cital clanky a aj diskusie pod clankami. No dnes je na tejto stranke vela zmrdov. A este viac a vacsich zmrdov, co veria takym hejiluminatom. Normalne sa smejem z niektorych ludi, ako mu davaju za pravdu. :D No a ty akoze iluminat. Ved to co pises, ze si iluminat a pracujes pre nich a na druhej strane vyzyvas ludi, aby zili poslusne v harmonii s prirodou. Vyzyvas, aby ludia nekupovali spalovacie motory, nekupovali hnus, co vidia v telke, aby si dali solarne panely a oslobodia sa od monopolov. Ved ty vlastne vyzyvas ludi, aby sa oslobodili od akoze tvojich bossov - elitu, ktora prave zije z prijmov spolocnosti, ktore predavaju hnus (McDonald, KFC, automobilky vyrabajuce auta so spalovacimi motormi su vlastnene chazarmi, cize elitou, ropne polia a spolocnosti spracuvajuce ropu su tiez chazarske. Ropa je prave prostriedok, ktorym elita riadi tento svet. Ved je uz aj dietatu na ZS davno zname, ze auta s alternativnymi pohonmi su uz na svete, no ropni magnati brania za kazdu cenu ich masovej produkcii. To co tu pises, je city filozofiky grc, pretoze posobis ako paranoidny schizofrenik, co si tu nieco dakazuje a robis niekde v tescu pri reklamaciach, kde mas pristup na net. Este k tym tvojim poslednym vyzvam:

Zastavte podporu cirkve - Nedavajte peniaze bohatym - trepes, cirkev je prostriedkom elity na manipulovanie ludi a elita ju nikdy nenecha zaniknut.
Zastavte podporu automobiliek - Nekupujte nove auta na benzin - trepes, auta i benzin/nafta su vlastnene chzarmi - prostriedok na ekonomicku nadvladu
Zastavte podporu reklamy - Vypinajte reklamu v tv - trepes, ved keby sme ta posluchli, chazarom by hned klesli zisky o 98% a keby ze k nim patris, spravia ti sicilsku kravatu
Zastavte podporu necistej elektrickej energie - Solarne panely su dostupne vsetkym a oslobodia vas. - trepes, ved energeticke monopoly su chazarske - dalsi prostriedok na ovladanie sveta.

Zaver:
Vsetko co pises je treba urobit v pripade, ked chceme s elitami skoncovat. Cize u iluminatov zariadim, aby ta dali dole aj celu tvoju blizku i vzdialenu rodinu...
moon   |   ip:195.168.4   |   2009-06-03  (09:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to iluminat: chlapce zlatx aj ked nahodov patris k txm ktorxch tu tak ospevujes tak zrejme len do spodnxch stupnov zasvetenia a to znamena "pravda v pravde" alebo ak chces tak "rád v ráde" ...tie veci ktoré si menoval ako napr. nenavist, chamtivost a vsetkx tie negatxva ako reklama ktorej udajne verime a nechavamesa nou manipulovat tak vedz ze je to sice pravda ale v skutocnosti ovladana prave iluminatmx a dcérskxmi lozamx a oktorxch tx nemas zrejme ani sajn inak bx si tu nepisal taketo bludx


moon   |   ip:195.168.4   |   2009-06-03  (09:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to iluminat: mimochodom TEMPUS FUGATI


pdd   |   ip:212.55.23   |   2009-06-03  (10:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vsetky sucasne globalne problemy by sa dali jednoducho, i ked radikalne vyriesit. Na najblizsom zasadnuti Bilderbergu, vyhodit aspon tonou TNT do vzduchu hotel, kde budu kecat, ako nas eliminovat. A tych zvysnych co tam nebudu pomaly postrielat ako skodnu. Mne ti rothschildovci, rockefelerovci, sorosovci a ini hajzli pripadaju ako nejaky scenar na film typu Diablov advokat. Keby ich nebolo, jazdili by sme uz davno na autach na vodik, ci elektricku energiu, neboli by vojny (aspon do casu, kym sa na svete nenajde dalsi pometenec, co bude chciet ovladat planetu), uz davno by sme vyuzivali obnovitelne zdroje energie a zbavili sa tak zavislosti na korporaciach.


Peto   |   ip:158.195.1   |   2009-06-03  (10:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To su iba keci iluminati neexistuju aj tento clanok je iba propaganda niecoho co neexistuje
Ryuzaky   |   ip:213.160.1   |   2009-06-03  (10:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vy ste vôbec nepochopili jeho myslienku... V podstate ma pravdu keby sme neboli taký pokrytci svet by dnes vyzeral úplne inac. Povetsine sa len stazujeme a tým to aj konci vstaneme od pocitaca a ideme sa najesť do Mcdonaldu a zapíjame to colou. Nerieste to ci k nim patry alebo nie snažme sa zmeniť seba. Iluminati ako uz písal nedokazu vsetko aj to su len ludia z masa a kosti s obmedzenimy moznostami. Pracuju len na základoch ktore staviame. Nikdy ste nemali osobnú skusenost s manipuláciou? nikdy sa vam nepodarí zmanipulovať osobu ak rozmysla aspon trosku dopredu. Staviate len na tom ako sa chova a ako kona. Hlavná vec ktorú by sme mali robit je informovať ludi a hlavne zmenit samy seba. Myslienka ze iluminati ovladaju všetko a vsade je nehorázne paranoidna... Snazi sa vam vysvetliť elementárne problémy a vy ho zato napádate... Pokrytectvo, pokrytectvo, pokrytectvo...
P.S Ako som uz spomínal nedávno som pridával clanok s názvom Svet je len taký akým si ho urobíme. Obsahoval v podstate tuto istú myslienku akurát značne generalizovanu treba to asi pisat polopatisticky...


moon   |   ip:195.168.4   |   2009-06-03  (10:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Ryuzaky: neviem jak tx ale ja do McDonaldu nechodim a v podstate som clovek ktorx sa neda zaradit do konzumnej spolocnosti aspon do tej mierx na kolko som donutenx sxstemom. Tie problemx ktore tx a iluminat nazivate ako elementarne su sposobene prave txm ze oni ich podporuju a je uplne jedno ci su to iluminati alebo slobodomurarx alebo nejaka ina loza podstatne je to ze obxcajnx clovek nemadosah na to abx zmenil urcite veci nimx ovladane a stoho vxpliva ze tx jednoduchsi jedinci nemozu zmenit ani samx seba co je smutne ale je to tak ...ale preto ich nema nikto pravo vrazdit su to tiez ludia ako tx alebo ja...


Monika   |   ip:77.234.22   |   2009-06-03  (10:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre Ilumináta.... ty si to len nahováraš chlapče. Môj švagor tiež teraz nakupil švajčiarske hodinky, kus za 12 euro, zobral si uver 3000 euro, aj mu vytlačili "certifikát" o exkluzívnom zastupovaní na SR a ČR a nakoniec sú to hodinky z tržnice. Tak sme sa celá rodina pobavili na jeho blbosti.... tiež veril, že patrí k elite a vybrali si ho pre jeho úžasnosť.
Ak by si patril k tej "elite", tak by si sotva sedel niekde na diskusiách.... chlapče.... títo fešáci sa bavia na inej úrovni.... čože mi tu obyčajný plebs :-D Daj si monterky, dve pivká a šup do roboty snívať.


Ryuzaky   |   ip:213.160.1   |   2009-06-03  (11:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to moon. Jasne ze niektorým veciam sa v tomto systéme nevyhneš(no daju sa aspon obmedziť ) ale otázka je kolkym sa da vyhnut. "obxcajnx clovek nemadosah na to abx zmenil urcite veci nimx ovladane a stoho vxpliva ze tx jednoduchsi jedinci nemozu zmenit ani samx seba". Nic nieje nemozne, spýtam sa ta otázku. Nikdy ti neprislo z ludi zle? s toho ako sa chovajú, ake hodnoty vyznavaju, ako ziju zo dna na den a nemyslia na následky svojich činov? Mne pride zle kazdy jeden den ked som medzi nimy. A to ci ich ma niekto pravo vrazdit alebo nie je na dlhu diskusiu:)


Monika   |   ip:77.234.22   |   2009-06-03  (11:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre Ryuzaky... ver mi že mi je zle denne. Ja som sa presťahovala z BA na stredné slovensko a toľko tupcov pokope si nevidel. Podstatné je aby boli rožky lacné a iné ich nezaujíma. Ak mi učiteľka s vysokoškolským diplomom povie, že Zem ako taká existuje 6 tisíc rokov a stvoril ju BOH, tak je mi na grcanie už len pri pohľade na tú ženskú. Tlačia im do hlavy takéto kraviny a ich ani nenapadne pátrať, prípadne sa obyčajne zaujímať o život... hlavne nech tie rožky nie sú drahé.


wertexx   |   ip:213.151.2   |   2009-06-03  (12:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hovorí o tom že my sme si na vine a oni to len využívajú pre svoj prospech, ale ono to tak celkom nevyzerá, tak nech vysvetlí prečo nechali zabiť Kennedyho, Lincolna a stovky ďalších, veď oni sa predsa snažili pomôcť ľuďom, chceli to zmeniť, zabili mnoho vedcov, ktorí objavili nové zdroje energie, nové pohony aut, takže stále sú tu ľudia, ktorí proti ním radikálne bojujú, ale oni ich zakaždým zabijú, tak čo môžme robiť ? Vždy musí začať zmenu pár jednotlivcov aby sa k ním ďalší a ďalší pridávali, ale oni to stopnú už nazačiatku, pretože vedia že tí ľudia by sa k ním časom pridali a boli by stále silnejší, tak ako to vysvetlíš? Hovoríš že využívajú našu sprostosť, ale oni proti zmene bojujú


Muchatte   |   ip:78.99.144   |   2009-06-03  (12:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veľmi dobrý a podrobný článok a ešte zaujímavejšia diskusia. Musím , ale uznať , že Iluminát či už ním je alebo len umýva záchody v KFC má celkom pravdivé argumenty. Ta pažravosť, pohodlnosť môžu za to ako to dnes vypadá a tak isto si všetci môžeme za to ako to dnes vypadá....Nechcem ho obhajovať, ale bohužial ma kus pravdy aj napríklad k tým autám. On nehovoril, že nie sú autá na alternatívne pohony ako niekto poznamenal, on hovoril o tom, že keby ľudia protestujú alebo enkupujú autá na benzín, naftu( napr. je možnosť LPG), tak by boli výrobcovia donútení ponúknuť inú alternatívu. A kedže sa celkom dobre predáva a ešte "fičia" veci typu šrotovného na kt. sa ľudia dajú zlákať, tak im stačí iba akože znižovať emisie a spotrebu a ľudia kupujú a ešte sa cítia ekologicky.
Ale nemal pravdu o tom ničení Zeme , lebo napr: Globálne oteplovanie nespôsobujú ľudia a napr: v mori je istý druh rias , kt. ho viac spôsobujú ako ľudia svojou činnosťou.Ja sa snažím tejto davovej psychóze vyhýbať a hlavne je dôležité finančne to nepodporovať tzn. čo najmenej mať nutných pravidelných platieb ( paušály, pôžičky, káblovka,leasingy....) Proste žiť svoj život a nepozerať na druhých a mínať toľko koľko je nutné a hlavne koľko si môže človek dovoliť.Lenže systém podporujú ľudia typu --sused má nové auto za milión,kt. zaplatil v hotovosti, ale ja mám naň tiež vďaka 10 ročným splátkam::))) no pekne


moon   |   ip:195.168.4   |   2009-06-03  (12:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  spravne wertexx ...treba proti tomu bojovat vsetkxmx prostriedkamx... ja len dufam ze nieje neskoro


sapp   |   ip:193.179.9   |   2009-06-03  (12:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  na ich adresu iba jedno sipanava chazarska banda je to


palo   |   ip:91.208.85   |   2009-06-03  (13:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  (casova priamka Rothschildovcov - citaj od konca)
http://www.matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=3183
A ze vraj sa ZEM riadi sama :-) To zial od vzniku centralnych bank
uz nie je mozne. Viete, kto vlastni ECB ? Tu, ktorej bankovky drzite
vo vreckach. Oni ich poziciavaju totiz na UVER, nie zadara!
(ECB je podobne ako FED sukromna)
A tento profit im nestaci, robia aj inflacno-deflacnu vlnu, aby obrali
(zadlzeny) lud o majetok (kupeny na dlh) - a skupia ho velmi velmi lacno.
Sledujte, onedlho to pride na realitnom trhu u nas, co bolo v 1929-1930
a podobne viackrat uz.
Videl niekto zeitgest 1, part 3?Monika   |   ip:77.234.22   |   2009-06-03  (13:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ... ja mám takého podareného švagra.... ten vám predá aj váš vlastný nos medzi očami a ešte budete radi, ako ste ho výhodne kupili. On je presne typ, čo sa nechá oblbnúť, verí že raz bude bohatý... číta všetky tie naivné knihy ako zbohatnúť... autorom je samzrejme každý druhý Rotschild.... vďaka svojmu úžasnému nadaniu prišla jeho mama o minimálne pol miliona korún... ona totiž stále platí tento jeho výhodný koniček. Takýchto blbcov chodí po svete bohužiaľ mnoho...


sapp   |   ip:193.179.9   |   2009-06-03  (13:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a k ilumunatovi chlapce vedty si zmeteny jak molekula pri jarnom upratovani asi si prastal brat prasky co ti predpisal tvoj psychiater


sxg   |   ip:78.99.192   |   2009-06-03  (13:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.zvedavec.org/nazory_3193.htm#ptr192559


monika   |   ip:77.234.22   |   2009-06-03  (13:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iluminát je ešte v továrni...


Wing   |   ip:89.100.17   |   2009-06-03  (14:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   http://www.zvedavec.org/nazory_3193.htm#ptr192559
Bill Hicks spomina New world order , dajte si to od 2:40 ,
a Iluminat je chore decko ktore nema surodencov a mysli si ze ho adoptoval Rothschild , get f*cki** real will ya ?Wing   |   ip:89.100.17   |   2009-06-03  (14:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=5HD9aysM3Yo&;feature=PlayList&p=2194648352AE425C&playnext=1&playnext_from=PL&index=12

sry toto je ten link na billa hicka


zero   |   ip:217.115.2   |   2009-06-03  (15:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ryuzaky a Muchatte
dobře jste to napsali.Lidstvo se chová jako průměrný pacient. Ničí si všemožně zdraví z pohodlnosti. Až je mu ouvej,však mu šaman v bílém plášti prodá drogu,která mu sice krátkodobě uleví,ale po čase přivodí deset dalších nemocí. Takovému člověku nedojde že musí pro to sám něco udělat,proto farmacie vymýšlí další svinstva,jen aby uspokojila pacientovu poptávku.


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-03  (15:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Raz pochopite, zas iba dokazujete svoju sprostost a miesto pochopenia ste si nasli niekoho, na koho mozete kydat. Mna. Pritom som hovoril iba pravdu. Vy nepoznate podstatu iluminatov. Poznate len to co sa o nich pise tak vam to zas trochu vysvetlim.

Iluminati vzdy vedeli, ze ich snahu napravit svet budu mnohy povazovat za snahu ziskat najvacsiu moc a preto si nezelali zaujem medii. Vedeli, ze keby aj modre z neba z niesli, media by ich aj tak chceli len potapat, lebo ludi zaujimaju viac intrigy ako spravodlivost a snaha. Preto ostali v ustrani. Vy si myslite ze chcu moc, ale oni nemaju v hlavach taku primitivitu ako vy. Im je moc ukradnuta, ale o tom som uz pisal. Ide o napravu spolocnosti. Ide o napravu vas. Presne vase povahy riesia. Do vsetkeho sa ryjete a nemate riesenia, do kazdeho ryjete a pritom ho ani nepoznate. To su vase problemy, ktore si zacnite riesit a zacnite sa starat o seba. Ja poviem iba jedno. Komu neni rady, tomu neni pomoci a preto skoncite presne tak, ako sa spravate. Mne to je jedno, ja pre nich pracujem a snazim sa zit co najlepsie. Snazim sa pomoct aj vam, ale vy pomoc odmietate, lebo si myslite ze ste ti najlepsi a ostatny su zly. Ako chcete. Je to vasa volba. Zatial. Dalej to uz budu volby vybranych.

Este odkaz pre nechapavych. Nepredstavujte si ma ako jedneho z elity. Ja niesom miliardar. Pracujem pre cast iluminatov na slovensku. Viac nepotrebujete vediet. Ak si myslite ze iluminati su mala skupinka, ste velmi na omyle. Kazda silna skupina potrebuje viac radov.

Ano cistil som vecer hajzel a co ma byt ? Aj to sa musi robit a nieje to na smiech. Tvoja primitivita ma ubija. Ty mas asi doma riadne zasrany hajzel, ked ho neumyvas.


Enricha   |   ip:213.181.1   |   2009-06-03  (15:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iluminát má úplnú pravdu a vy to neviete zniesť. Závidíte mu jeho postavenie a zhadzujete ho lacnými rečami o umývaní hajzlov. Vy ste teda za ľudia. Povedal len to čo musel, cítil a videl.


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-03  (15:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zavist, kradeze, kritizovanie, pokrytectvo, falosnost tu bola este davno pred iluminatmi. Neobhajujte svoje svinstva vyhovorkami na druhych. Sami sa manipulujete. Aj vyzraty ako prasata su ludia vinou iluminatov ? Aj naivny hazardny hraci su tu pre iluminatov ? Aj drogovo zavisly su tu pre iluminatov ? Aj alkoholici ? Peniaze sy system ktory podporuje kazdy. Oni nemozu za nasledky systemu ako celku. Oni ho len riadia, aby sa nezosypal, pokial ludia nedospeju. A kto skrachuje ? Ten kto dava prehnane ceny. Dobry obchod s potrebnym tovarom nikdy neskrachuje. Iba parchanti, ktori su drahy a chcu stale viac.

Stazujete sa na male vyplaty ? Nedavajte tak draho vase produkty. Bude vacsi odbyt a viac penazi. To nieje o nich, ale o vas. On i nevlastnia kazu firmu sveta. Vela z vas je pazravych, vela z vas klame a pracuje v mediach. Vela z vas nepozna riesenie a pise len kritiku typu si debil, je to na hovno. Ste este deti az na par vynimiek, ktore som tu nasiel a som rad, ze taky ludia su. Je ich ale prilis malo aby svet zmenili, lebo dav sprostosti ich udupava a zosmiesnuje.


Ryuzaky   |   ip:213.160.1   |   2009-06-03  (15:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Uz aby s tym zacali. Mne staci noz, par veci v batohu...ja prezijem neh sa stae cokolvek. No aspon sa pokusim:)


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-03  (15:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  wertexx tebe uznavam jednu vetu. Velmi pravdiva : Cítim to tak, že čím viac sa toho o tejto problematike dozviem tým ťažšie pravdu nájdem


Pravda je relativny pojem a vela z vas povazuje skupinu elity za zlu. Vy nehladate pravdu, vy ju len typujete.


zloba   |   ip:95.102.72   |   2009-06-03  (15:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iluminát, protirečíš sám sebe, v niečom máš možno pravdu, v niečom trepeš. Svet mohol byť niekde úplne inde, keby tá tvoja vrchnosť nesedela na našich peniazoch a investovala ich v záujme skutočného dobra na zemi a pre ľudí. Prečo sa tá odporná sionistická čvarga teda neukáže na verejnosti, keď nám chcejú tak "dobre"? Čoho sa boja? Keby mali normálne argumenty, si myslím, že väčšina ľudí by s tým problém nemala. Chcete zmenšiť počet ľudí na Zemi. No nech sa páči, ale nedá sa to robiť aj iným spôsobom, napríklad politikou jedného dieťaťa ako je v číne? Každou generáciou by sa automaticky znížil počet ľudí o polovicu. Za 4 generácie by ste tu mali tých vysnívaných vašich 500 milionov. Za všetkých zlom tu na svete treba hľadať peniaze a tie peniaze kontrolujete vy, takže vy ste to zlo! Ľudia kradnú, vraždia len pre peniaze, pre ich nedostatok. Keby sa vaša vrchnosť postavila z tých 500 trilionov USD, ktoré má pod riťou a začala ich investovať do ľudí, by to tu možno aj ináč vyzeralo. Ty chceš, aby sa ľudia zmenili, aby si začali vážiť určité veci, ale ľudia sú za mrežami a so zviazanými rukami a sami s tým nič neurobia. Kľúč od tých mreží máte teda vy, ale vaša namyslenosť to nechce dovoliť. To musíte vraždiť ľudí, vy bezcitná chamraď? Na zemi by nebol problém uživiť aj 12 mld ľudí, stačí sa zbaviť vás, vy ste tu nádor a nie my! Bodaj by si skapal a zem ťa vyplula! Ukáž mi obyčajného normálneho človeka tu na zemi, ktorý chce vojnu, ktorý chce aby niekto iný skapínal od hladu alebo smädu, a to nehovorím o deťoch. Tfuj vy elita. Vy si hovoríte, že máte veľké hlavy a teda aj väčšiu inteligenciu, ale hlavy máte z toho veľké, že ste zdegenerovaní, trtkáte medzi sebou už storočia a je to vidieť, slušného človeka také zverstvá ani nenapadnú. Hanba Ti, zdochni!


Wing   |   ip:89.100.17   |   2009-06-03  (15:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Enricha precitaj si celu diskusiu :) okej ,vsetky komentare ,inak sa ani neobtazuj pisat lebo vidno ze si vytrhnuta z kontextu , a Iluminat ako bolo v skole ? dneska celkom fajn ne ?naucil si sa nieco nove ? a co nabozenstvo ,chcel by si byt mojzis ? hovorit prorotctva a byt vsemudry ? to by bolo pre teba ?a co doma ? keby mamina s otcinom zaopatrili nieakeho surodenca hned by bolo doma veselsie ... a navyse stale rozpravas o ludoch aky su zly ,pohodlny ,spravili si to samy ... z casti je to pravda alee najvacsim odporcom nwo a vsetkym timto ''konsipracnym teoriam'' je internet a nezavisle zdroje ktore pravdivo informuju o udalostiach. Internet tu nemame dlho a dovtedy chodli babky do kostola a modlili sa a nemali potuchy o svete .Tak mi povedz ako sa mali ludia branit ked si nemohli nic a niakym sposobom overit pravdu a preco by vlastne nemali verit tomu co im je predkladane ? Tato cela spolocnost je tak navrhnuta aby cloveka zabila,znicila a vystavila .Elita ju tak navrhla .Povedali vam ,ze treba skusit vsetko , treba zit kazdu sekundu svojho zivota , zivot je kratky,treba sa obliekat ako Lady gaga lebo je to cool , pepsi ta najlepsie osviezi ako je vonku nad 25s stupnov celzia, v reklamach uz davaju pomaly soft porno a populacia je stale osprostovana a hranice sa posuvaju stale dalej a dalej.A ked sa jednotlivec proti tomuto systemu postavy ,tak sa nanho ukazuje prstom a volaju ho anarchista , terorista ,ateista a podobne.A ty si iluminat ? mi chces povedat ?! pises ze vypnite telku ?!!! si krepy ? aky si ti iluminat ked pracujes proti skupine ? nekupujte automobili na benzin ? ! , mas to asi vsetko totalne naspatek , ked im nerobis propagandu


zloba   |   ip:95.102.72   |   2009-06-03  (15:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Pravda je relativny pojem a vela z vas povazuje skupinu elity za zlu." - No ja som ešte nevidel dobru vraždiacu skupinu elity, ty hej?


Wing   |   ip:89.100.17   |   2009-06-03  (15:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ze sa elita a iluminaty staraju a chcu dobre svetu ???!!! ty mas daky vysneni svet ? nezvladol si pravdu a preto si si vymislel imaginarny svet v ktorom si iluminat a chcete vsetkym dobre. Pozri si na ytube arran russo ako hovori o rockefelerovcoch, George Carlin ktory hovori ze americka vlada sa o teba nestara az pokym nedosiahnes armadny vek , Bill Hick's ktory utoci nonstop na autority a toto vsetko videl davno predtim,Tim Ryan mal krasny preslov v Us parlamente(http://www.youtube.com/watch?v=ePHJ5fWUgFQ) a ty mi tu ides hovorit ,ze oni sa staraju o ludi ,ked idu zviklidovat 6 miliard ludi ?! daj si 2 pac -they dont give fuck about us ,spominaju sa tam aj iluminaty a cipy a ako vsetko je navhrnute aby si sa chvilu citil dobre ale je to iba iluzia


monika   |   ip:77.234.22   |   2009-06-03  (16:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iluminat... ja verim že pracuješ pre časť "iluminátov" na Slovnsku... v jednej z ich továrni???? Cvakáš ráno o 7 a končiš o 15?


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-03  (16:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ryuzaky, keby bolo na mne, ty uz by si jazdil na ekologickom aute. Zial musis znasat dav sprostosti ako vela z nas. Na prezitie by si potreboval hlavne to najdolezitejsie - dobrych ludi okolo seba. Presne ako je to aj na svete. Prezijeme, len ked sa staneme lepsimi. Je to ako domino efekt ktori spustili ludia a stazuju sa na to, ze ma domino koniec, ku ktoremu sa blizime svojou nedbanlivostou. Inak je blbost, ze vas budu riedit pomocou potravin a ostatnych blbosti. To len sfetovany alex jones ziskava publicitu tym, ze hovori o ortuti vo vode. Slape mu to na hlavu a vtiera sa krestanom, aby ziskal ich podporu. Zaraba na obrazkoch hladnych deti v afrike ako vela ludi z vas, ktori pracujete v mediach a to je dalsie velke zlo. Riedit sa bude pomocou cipov. Kto bude naozaj hajzel, vypne sa. Ludia potrebuju byt kontrolovany. Dobry ludia sa nebudu mat coho bat, cim viac zlych vypneme, tym viac bude lepsie a vytvorime kvalitne spolocenstvo bez vojen a zavisti, kde budu mat dobry ludia dostatok pre naozaj dostojny zivot. Teraz dostojny zivot u mnohych nemoze existovat, lebo to kazia pazrave sepie v spolocnosti, ktore slapu po hlavach inych, len aby sa dostali hlbsie do riti a mali teplejsie miesta. Ludia chcu nadbytok a dokazom su byty plne gycov a blbosti, ktore su im na nic. Svet naozaj zalezi na nas. Pozrite sa na tych raperov ako su nadrzany na drahe veci len aby boli nieco viac a pritom to vobec nieje podstata. Doslovne este robia reklamu a nenazrany ich chcu dobiehat, preto vznikaju kradeze. A to nieje iba o raperoch. Pozrite sa na zlate retaze co nosite na krkoch a citite sa pritom ako dolezity. Ja nosim stare gorale a je mi super. Nepotrebujem odpad. A tie krize ? Tak o tom uz ani nevravim. Kazdy okolo mna je svaty a kazdy manipuluje, podvadza a vtiera sa pre vacsi zisk. Toto je nasa spolocnost a toto treba odstranit. Cistka zacne a vy to nezmenite. Pozrite sa na vase neopodstatnene demonstracie ako doplacate na to, ze sa burite preto, co ste v konecnom dosledku zapricinili vy. Ine su manifestacie pre zivotne dolezite potreby. Tam je dovod, za to vsak nemozu iluminati, je to posobenie celeho sveta a je vytvorene na systeme penazi. Tych ludi zradili ich vlastne vlady a kazdy si mysli, ze zrady boli vykonane iluminatmi, lebo to samozrejme musia hodit na tych najvyssich. Pritom si teraz niekde zradcovia narodov uzivaju na jachtach a netrapi ich ekonomicka situacia. Iluminati riesia ekonomiku a nieje to jednoduche. Riesia aj vas, le bo musia. Im totiz zalezi na tom, aby bol svet cistejsi, lepsi a krajsi. Nepotrebuju otrokov, potrebuju dobrych ludi okolo seba, ktori budu mat tiez dostojny zivot. Je hlupost, ze vas chcu otupit, aby ste sa uspokojili aj s malom. Ano, chcu menej pazravych, ale chcu okolo seba aj slusnych ludi. Pochopte, ze im su otroci na nic. Co by im produkovali ? Zlato ktoreho maju plne banky ? Keby chceli otrokov, stacilo by im milion ludi a s nimi by mali menej starosti. Oni chcu lepsiu spolocnost z ludmi na urovni, ktori budu pracovat, ale ani iluminati nesedia na ritiach. Su ekonomovia a riesia.


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-03  (16:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Monika, nie cvakam o 6 a co ma byt ? Od kedy je praca v tovarni potupou ? Si ty vobec normalna ? Musis dospiet. Ja som sa nikdy nehanbil za tazku pracu kde som drel. Dnes robim nieco ine, ale nikdy nezabudnem na hodnoty, ktore som tam ziskal. Naucilo ma to vazit si veci a teraz ked mam vela penazi, stale kupujem len to potrebne a uzitocne. Nepotrebujem si kupovat znackove len preto, lebo mam peniaze. Neviem o co ti ide, ale mna pracou nezosmiesnis, tu si ja cenim.


Wing   |   ip:89.100.17   |   2009-06-03  (16:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No co veduci neignoruj ma , ci pocuvas 2 paca a cekujes youtube ? dobre ked nastudujes tak sa ozvy


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-03  (16:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Russo to ma popletene ako alex jones aj ked Russo nebol zly clovek. Konspiracie su preto, aby zosmiesnovali bohatych. Su postavene na zavisti a na tom, aby mnohy zakryli svoj podiel viny. Beriem, su to tiez nazory a niektore pravdive. Na tych nazoroch sa ale aj dost zaraba aj ked su zadarmo.

Aby si sa na chvilu citil dobre ? Ved to uz funguje dnes. Mate tu chlast aby vam urobil dobre po praci a aby ste sa odreagovali. Mate tu cigarety, ktore vas ukludnuju. A to si kupujete dobrovolne a vyrabate sami.
Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-03  (16:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Wing aj na teba pride. Nepisem ako sekretarka.


Wing   |   ip:89.100.17   |   2009-06-03  (16:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Si hlupak ved to som pisal ,ze to je bussiness .Russo je uz mrtvy takze nevies ani o com pises


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-03  (16:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Argumenty ? Oni maju argumenty a media radi argumenty pretacaju. Oni nemaju cas riesit media, lebo by im to zabijalo cas, ktori vyuziju na potrebne riesenia. Naco sa stale obhajovat pred mediami, ked ludia nebudu aj tak nikdy spokojny ? Nebudu ponukat mediam nekonecnu hru, aby este viac zarabali, radsej ich kupia. ;-) Nechapete elitu, lebo zastierate svoje posobenie. Nevnimate svoju cestu a jej dosledky. To je chyba.

Wing ? Mojzis ? Je mi jedno, co si o mne myslis. Ja ucim ludi, aby pochopili, ze sa musia zmenit a na tom nieje nic zle.


NWO je len vysledok vaseho systemu zivota. To nebol len taky vymysel. Oni idu len podla vas. Ked sa budete spravat inak, NWO bude zbytocne. Tak isto ako treba postavit dalsi most pre vzrastajuci pocet aut, tak isto je treba podporit bezpecnost, lebo vznika viac zla. To znamena cipy. Mate mnoho a predsa kradnete a klamete.

porno si tocite vy, porno netocia iluminati.Tak vas s tym neoblbuju. Bulvar si tiez pisete sami, lebo chcete zarabat. To je vasa sprostost. Hlavne aj podpora tychto veci je vasa sprostost. Ked vam tie veci vadia, nepodporujte ich. Zas je to len o vas. Nepozerajte porno a necitajte bulvar, ked vas osprostuje. Vy ste uplne chory. To je ako ked sa niekto preziera a potom dava na sud mac donald za to, ze je tusty ako prasa. Kedy dospejete ? Preco svoju vinu hadzete na druhych ? Vy ste strasne nedozrety a preto su KAMENE PRAVDY proroctvo. NWO bude, lebo u vas zmena nenastane.
Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-03  (16:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  KONCIM, VSETKO CO BOLO POTREBNE SOM VAM NAPISAL. UZ NEMUSITE ZIT V NEVEDOMOSTI AJ KED VAM VIAC VYHOVUJE. ROZMYSLAJTE NAD SEBOU. AK TO NESPRAVITE, ZOTROCITE SA. JE TO VASA VOLBA. UZ VIETE, ZE ZA VSETKO ZLE MOZETE VY A ZE NWO JE LEN VYSLEDOK VASEHO SPRAVANIA. UZ SA NEMUSITE OBHAJOVAT TYM,ZE ZA ZLO MOZU ELITY.UZ NEMUSITE HLADAT NADEJ V BOHU, ALE V TOM, ZE SA NAOZAJ ZMENITE. DUFAJTE VO VASE UVEDOMENIE, TAM JE NADEJ AKO HOVORI SPIS ILUMINATOV.


PRE TYCH SPROSTEJSICH:NADALEJ NADAVAJTE NA ELITY A SKRYVAJTE TYM SVOJ PODIEL ZLA. JE TO LAHSIA CESTA A NEBUDE VAS NIC STAT.NESKOR BUDETE SICE VYPNUTY, ALE NEVEDOMEMU PREDSA NEVADI ANI TO. ALEBO ANO?


LUCIM SA S VAMI A HOVORIM NAPOSLEDY.JA VAM NECHCEM ZLE, AJ KED MA TU DOST Z VAS LEN URAZALO A ZOSMIESNOVALO. ODPUSTAM VAM, ALE VLASTNE NEMAM CO, LEBO URAZKY BERIEM LEN AKO VASU SLABOST A NEVEDOMOST. VSETKO JE VSAK VASA VOLBA. JA SOM VYROVNANY, MNA URAZIT NEMOZE NIKTO Z VAS A HLAVNE NIE TYMI PRIMITIVNYMI ZOSMIESNOVANIAMI O UMYVANI HAJZLOV. V TOM SOM UZ DAVNO DOSPEL VDAKA POCTIVEJ PRACI. LEN VY URCUJETE DEJINY A VYSLEDKY VASICH CINOU UPRAVUJU INY. VSETKO ZLE CO ROBITE SA VAM VRATI V PODOBE NWO. LEN VY URCUJETE AKY BUDE NWO.


Wing   |   ip:89.100.17   |   2009-06-03  (16:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oni ovladaju media , ako si sa sam docital v clanku a co to je hlupost ze nemaju cas riesit media ?

Ty si sam seba nenaucil logike a usporiadanemu mysleniu ,radsej neuc nikoho pravde

NWO je tu uz velmi dlho a neni vysledkom nas '' ludi '' ,ale elity blbce ,ide o totalnu kontrolu ludi a bezpecnost netreba podporit ,staci aby tie tvoje hviezdicky prestali oblbovat populaciu

a porno , o tomto nevies nic ? co ? si nastuduj hollywood a kto ho distribuje ,somar ved porno je jednou z dalsich .... ach jaaaj tupce neni ztebou reci ,stale rozpravas v hadankach ,nepresvedcive argumenty a malo informaci
matez   |   ip:195.168.5   |   2009-06-03  (16:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  iluminat to je ale bludov.ved ty sam nevies co rozpravas.v niecom mas pravdu ale vacsinou pletes z hovna bic. Wings a zLOba ti to vysvetlili.Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-03  (16:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  WING, CITAJ VETU KTORU SOM NAPISAL : Russo to ma popletene ako alex jones aj ked Russo nebol zly clovek.


VIDIS TAM VO VETE NEBOL, CO ZNAMENA ZE UZ NIEJE. Keby si radsej tak silno premyslal. U teba je vsak vacsia snaha zhodit moje slova a popri tom zabudas na zakladne pojmy. Je to smutne, ale volba je na tebe.


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-03  (16:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Wing, ovladaju media. Neriesia ich, riesi ich ich vzdy nejaky ich clovek, ktoreho v nich zamestnavaju. On schvaluje co bude uverejnene podla ich priani. Neriesia media v tom zmysle, ze sa im nechcu spovedat. Pochop a neprekrucaj.


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-03  (16:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Od kedy sa porno toci v Hollywoode ? Tak ho nepozeraj. Cosi uz somar alebo co ? Svoje uchylky zhadzujes na elitu. No co uz s tebou. Zopakujem ti to.

PRE TYCH SPROSTEJSICH:NADALEJ NADAVAJTE NA ELITY A SKRYVAJTE TYM SVOJ PODIEL ZLA. JE TO LAHSIA CESTA A NEBUDE VAS NIC STAT.NESKOR BUDETE SICE VYPNUTY, ALE NEVEDOMEMU PREDSA NEVADI ANI TO. ALEBO ANO?Monika   |   ip:77.234.22   |   2009-06-03  (16:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iluminat... ja ti mám taký pocit, že ty sám nevieš kto si. Na jednej strane kapitán lode, na druhej strane predsa len občas aj v tej kotolni a nakoniec sa dozviem, že máš na stole minimálne 3 mobily, nakupovať chodíš do hypermarketu tak ako všetci, platíš elektrinu, vodu a všetko ostatné tak ako všetci. Takže ty nakoniec ideš rovnako z davom ako všetci. Inak podľa tvojich rečí o boji proti iluminátom.... nehnevaj sa, ale musel by si bývať niekde na lazoch, pripadne aspoň niekde na strome aby si ignoroval to všetko, čo stvorili..... je to banda a stoja za všetkým.... a ak ti poviem že aj pečivo pečú ilumináti... prestaneš ho kupovať? Tak tu netrep blbosti o tom, ako sa im treba postaviť a čo pre to treba urobiť.


matez   |   ip:195.168.5   |   2009-06-03  (16:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ILUMINAT>Argumenty ? Oni maju argumenty a media radi argumenty pretacaju. tak tato veta bola super.nevlastnia zidia 96% medii na svete Mr.iluminat? a co to znamena ked vlastnis media? nie nahodou manipulacia? par myslienok mas dobrych,ale bulshitov mas hodne víc Mr.iluminat


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-03  (16:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ESTE NIECO. KEBY NEBOLO VASEJ CHOREJ MENTALITY, NEMUSELI BY BYT ZAKONY. KEBY NEBOLO DOSLEDKOV VASICH ZLYCH CINOV, NEBOLO BY TREBA VYMYSLAT NWO TAK AKO JE NA TERAZ PLANOVANY.


TAK NADAVAJTE AJ NA ZAKON, AJ KED JE LEN VYSLEDOK VASEHO SPRAVANIA.

MONIKA, TY UZ SI SA VYJADRILA DOSTATOCNE. URAZAS LUDI POCTIVOU PRACOU. NEMAM TI CO VIAC NAPISAT. SI MOC ZAOSTALA. ASI ZA TO MOZE NEDOSTATOCNA VYCHOVA, ALEBO TVOJI RODICIA NIKDY NEDOZRELI. NEMUSI TO BYT TVOJA CHYBA.


VELA Z TOHO CO SOM PISAL BOLI PRIROVNANIA. NEPOVEDAL SOM, ZE SOM V KOTOLNI. LEN PREKRUCAS, ABY SI MA ZHODILA. MOBIL POUZIVAM LEN V KOMUNIKACII S MOJIMI SEFMI. MAM IBA JEDEN A NESTAL VELA PENAZI. UZ HO MAM 1 ROK A PLANUJEM HO MAT DALSIE 3 ROKY. NIKDY SOM NEPOVEDAL ZE SOM BEZ VINY, SVOJU VINU VSAK NEHADZEM NA OSTATNYCH. NEHOVOR O TOM AKO ZIJEM, KED MA ANI NEPOZNAS. VZDY TO BUDU LEN KECI, ALEBO SI NEJAKA VESTICA ? HAHA KOMU SA CHCES POSTAVIT ? VED SA POSTAVIS LEN PROTI SEBE. PROTI TOMU V COM MAS PODIEL AJ TY.


VELA LUDI TU HOVORI KTO SOM, AKO KEBY MA VSETCI POZNALI. VIETE ZE PRACUJEM AKO UMYVAC ZACHODOV, VIETE ZE POUZIVAM 3 MOBILY ATD. STE JEDNODUCHO SUPER. MAT TAK VASE SCHOPNOSTI, TAK JE SVET KRASNY.


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-03  (16:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MATEZ, HOVORIL SOM V JEDNOM PRISPEVKU O TOM, ZE NAMIESTO TOHO ABY SA MEDIAM SPOVEDALI, ICH RADSEJ ODKUPILI A TO HLAVNE PRETO, LEBO BY PISALI POLOPRAVDY A PRETACALI ARGUMENTY, LEBO LUDI ZAUJIMAJU HLAVNE INTRIGY. MEDIA BY NA TOM ZARABALI A PRITOM BY MANIPULOVALI. TO ONI NECHCELI. PRECO VAM MAM VSETKO VYSVETLOVAT AKO RETARDOVANYM. PRECITAJTE SI VSETKY MOJE PRISPEVKY. ZAPADAJU DO SEBA A NEBUDETE MAT POTREBU SA VIAC PYTAT, AK ICH POCHOPITE. STALE MUSIM PISAT TO ISTE DOOKOLA, LEBO NEROZUMIETE, ALEBO PRETACATE MOJE SLOVA. PRESNE PRE TOTO ILUMINATI ODKUPILI MEDIA. NEMAJU CAS NA RIESENIE TYCHTO VECI. JA DISKUTUJEM RAD O PROBLEMOCH, PRETO TOLKO PISEM. NEVIDIM NA TOM NIC ZLE, VSETKO CO SOM CHCEL SOM POVEDAL A VY TU PISETE ZNOVA O TOM CO UZ BOLO VYSVETLENE.


Monika   |   ip:77.234.22   |   2009-06-03  (17:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iluminat... ja som skôr názoru, že tie média odkúpili preto, že informácie majú cenu zlata. A čo sa týka zákonov.... to si hádam robiš vtipy nie? Keby nebolo zákonov, tak si tu skáčeme všetci po hlavách....
Mne je lautr jedno kde pracuješ, ako pracuješ, čo robíš a koľko máš mobilov. Tiež si podľahol.... skrátka sa vezieš v tomto systéme. Mne su rovnako tak šum a fuk nejaký ilumináti, slobodomurári, Rotschildovci a podobná háveď.... ako rozhodnú tak bude, nič s tým neurobím tak prečo sa nad tým rozčuľovať. Možno je to na jednej strane smutné, ale na druhej strane ma to absolútne netrápi. Ja si žijem svoj život podľa mojich predstáv a v medziach toho, čo ma zaujíma a čo môžem. Iné nesledujem, nepotrebujem vidieť susedom do hrncov.. nech si každý robí čo chce v medziach slušnosti. Prečo by to malo nás plebs zaujímať, keď iných mocných tohto sveta to nezaujíma? To je ako zbytočná demonštrácia Greenpeace za záchranu veľrýb na námestí SNP v Bratislave.... absolútne oničom. Nikam sa neposunuli, nikam sa nedostali, nič neovplyvnili... biznis ide ďalej...
Rusáci nám vypnú plyn a budeme zas v slučke..... skrátka bežný človek s takýmito vecami neurobí nič.... to sú karty iných.


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-03  (17:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  NAJVIAC NA MOCNYCH NADAVAJU TI, KTORI CHCU BYT MOCNY. JE TO LEN ZAVIST. STVE ICH ZE NIESU A MUSIA SA PODRIADOVAT. MAJU MOC VELKE EGA, KTORE IM NEDAVAJU POKOJ.DOBRY LUDIA NIKDY NEPOTREBOVALI OHOVARAT MOCNYCH, SNAZILI SA RIESIT SAMI SEBA A HLADAT CESTU AKO ZIT LEPSIE. HLADALI CESTU TAM KDE NAOZAJ JE. HLADALI CHYBY V SEBE. NAJVIAC NASLI TI, KTORI SA USPOKOJILI S TYM CO NAOZAJ POTREBUJU. ONI NASLI BOHACTVO V TOM, ZE SPLNILI SVOJE ZAKLADNE POTREBY A V TOM, ZE NEZILI NA NIKOHO UKOR.

MNOHYM Z VAS NESTACILO AKO UTECHA NABOZENSTVO A TAK STE ZACALI ZHADZOVAT VINU NA MOCNYCH. tO JE VAS DALSIA UTECHA A ZAKRYVANIE VASICH CINOV.

VY BY STE NADAVALI AJ V DOKONALOM SVETE, LEBO JE TO CHOROBA. NAMIESTO HLADANIA STE NASLI SKUPINU, NA KTORU SA DAJU ZVALIT VSETKY HRIECHY SVETA A NA KTORICH MOZETE ZHODIT AJ VASE ZVRHLOSTI. AKO KEBY MOHLI ZA TO ONI, ZE CITATE BULVAR A POZERATE PORNO.


KTO NASIEL SVETLO ZNAMENAJUCE CESTU HLADANIA, TEN NASIEL NADEJ. INA MOZNOST JE LEN NENAVIST VOCI INYM.matez   |   ip:195.168.5   |   2009-06-03  (17:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Urcite by media prekrucali ze dvojicky zhodil wall street. a ked su iluminati taky dobry urcite by poziciavali nekrite lowe za urok.bulhit bulshit bulshit


Wing   |   ip:89.100.17   |   2009-06-03  (17:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Protirecis si kamarat :) najskor vravis ze koncis a potom sa tu este rozpisujes , neviem ake mas hodnoty ale za slovom si teda nestojis , a za druhe vravim ty nastuduj si hollywood prave si dokazal ze nevies o com hovorim , porno a hollywood je jedna a ta ista vec ,vravim chod prec decko ,nechceme ta tu


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-03  (17:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tie informacie su nepravdive, co dokazuje kazdy clanok aj na tejto stranke. Ludia na nich nadavaju a ani nevedia, co vlastne riesia a preco to riesia. Im staci rozsudok - Je to zla skupina a chcu zotrocit svet. Vysvetloval som uz kde sa ludia otrocia dobrovolne a sami. Ich nevedomost je zotrocovanie.

To som s tym zakonom chcel aj povedat. Je len vysledok toho, co sme si sposobili. Keby sme boli rozumny, nebolo by ich treba ,ale mi niesme. Takze : Presne tak, keby nebolo zakonov tak si tu skaceme po hlavach. Presne preto vznikol napad nwo, lebo sa zacina prejavovat este viac ludka pazravost a ludske zlo. Tak ako zakon, aj nwo je vysledok.

Ano veziem sa v tomto systeme, ale nehadzem svoj podiel viny na druhych.
Oni rozhoduju len to, ake opatrenia treba spravit pre zlepsenie. Oni nerozhoduju o tom, ako sa mi budeme spravat. Keby sme boli rozumny, netrebalo by im vytvarat nwo.

Greenpeace sa neposunuli preto, lebo maju mensiu podporu ako ti, co velryby chytaju. To je zas len o ludoch. Ludia davaju viac podpory produktom ako kritike produktu a preto tato skupina stoji na mieste.

To mas to iste ako s kozuchmi. Viac ludi ich podporuje a preto aktivisti bojujuci za prava zvierat neuspeju. Podpora kozuchov je silnejsia. Mensina nevyhra. Presne tak je to aj s elitou. Oni chcu lepsie, ale mi podporujeme bulvar, porno, motorove auta a ostatne zlo, preto si vybrali vormu kontroly a nie formu strajkov. Cely dav jednoducho nemohli zmenit k lepsiemu a preto pristupili k nwo.

Ja nemam nic proti tebe, len sa mi nepacilo tvoje pohrdanie pracou a zosmiesnovanie umyvacov zachodov. Ja by som tu pracu asi nedokazal robit ani za peniaze a preto si takych ludi cenim. Obdivujem ich v tom, ze odhodili svoju pychu a naucili sa zit tak tazko. Tych by som skor ocenil ako zosmiesnil. Zial v tomto blbom dave to nieje mozne, lebo vela z ludi nimi pohrda a preto nedostanu uznanie.Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-03  (17:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Koncil som, islo o to, ze si prekrutil moje slova a voci klamstvu lahostajny nebudem. Porno sa toci v kazdom kute sveta. Este napis, ze vymysleli aj prostitutky, aby znicili rodiny. To by bolo dalsie super zbozie pre alexa jonesa. Zas by sa citil ako bojovnik. Bojuje vsak len proti tomu, co zavinil aj on ako kazdy z nas.


zloba   |   ip:84.47.80.   |   2009-06-03  (17:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :D 'kupili media, lebo prekrucali pravdu'. No ty si naozaj... A este si zabudol napisat ze odvtedy pisu len pravdu vid citacia ahmadinedzad o izraeli, vid srebrenica, vid wtc.. Mozeme pokracovat. Vsetko co tu pises je len co by, keby. Na jednej strane hovoris ze vlastnia 'pravdive'media, na druhej aby sme ich nesledovali, tak co chces vlastne? Podla mna nevies vobec o com tocis, niekto ti jednoducho vypucoval mozog a tym si skoncil, ziadne doplnanie informacii, ziadne overovanie faktov. Musim vsak povedat, ze suhlasim s Tebou v nazore, ze ludia su zli a zenu sa za mamonom niekedy aj cez mrtvoly, mne je to tiez protivne, ale v ziadnom pripade ich nechcem riesit masakrom ako ty a tvoji najsvätejsi. A este nieco, to ze siris myslienky a nazory sionistov neznamena, ze si ich. Seru na teba.


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-03  (17:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pad dvojiciek bol vysvetleny. Prisiel cas, ked zacinaju mnohy aj nevinny platit zivotmi za zlo, ktore robime a to len preto, lebo zijeme v spolocnosti a ta sa nepyta kto. Pokial sa nezlepsi spolocnost, budu doplacat aj nevinny, lebo su sucastou. Aj nevinny predsa koncia vo vezeni a pritom to nechceme. Preto aj nevinny zomieraju, ked robia zle iny. To je jednoducho spolocnost. Pad dvojiciek bola obet, aby zacal nwo. To znamena, aby zacala kontrola ktora zlepsi svet, lebo uz sa nemohli dalej divat na to, ako si tu robi skoro kazdy co chce a vobec si neuvedomuje nasledky svojich cinov. Pad dvojiciek zavinil vela smutku a je mi luto tych rodin. Cim dalej tym viac smutku vsak sposobujeme mi svojim spravanim a preto bolo nutne vykonat cestu ku kontrole. Bolo zvolene mensie zlo, keby sme sa chovali normalne, nebolo by nutne. Kazdy z nas voli casto mensie zlo. U nich bolo mensie zlo zhodenie dvojiciek, lebo vzhladom na rozlohu zeme a populaciu je to mala obet za lepsi zivot. Ti ludia zomreli pre nieco. Nezomreli zbytocne.


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-03  (17:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zloba nepochopila. Media sa nepytaju co je pravda. Media pisu clanky koli ziskom a preto boli pre nich nezelane. Preto ich odkupili, lebo nechceli byt pod kontrolou. Media trepu stale, lebo je to ich napln. Je na vas, ktore informacie si zoberiete.

Ja hovorim aj o tom co je a preco to je. Masaker je nutny, aby bolo dobre. Je to vina ludi. Boli velmi lahostajny. Ked neurobia masaker, znicime sa vsetci. Nase spravanie tomu 100 percentne smeruje.


Wing   |   ip:89.100.17   |   2009-06-03  (17:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A navise to vyzera ze frccis na drogach ,co iluminat ?


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-03  (17:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No dobre, uz musim ist pracovat. Necham nech sa viac vyjadrite a potom vas poucim vsetkych. Precitajte si radsej to co som uz pisal, nech nemusim odpovedat znovu na to iste. Nebudeme si predsa vzajomne skodit. Sme tu koli diskusii. Prajem vam krasny zbytok dna a vela premyslania o dosledkoch nasich cinov.

Este by vam mozno pomohol jeden priklad. Napriklad taky verejny chat. Vznikne chat, pokial tam chodi malo ludi, je to vacsinou v poriadku. Zacne byt znamy a navstevovany a uz ho vela ludi zneuziva a to nerobi elita, to robia normalny ludia. Klamu sa len aby ziskali niekoho, alebo nieco a to nieje len o peniazoch a pritom mate plne brucha a strechu nad hlavou. Alebo vytvorite web a hned ho napchate reklamami, dost casto bulvarnymi uputavkami a pritom je pre vas dolezitejsi zisk webu ako to, ci to niekoho nahodou nezmanipuluje. Vidite a vy sa stazujete na druhych, ze su pre nich dolezitejsie peniaze ako ludia, ale ved vy ste taky isty. To je o tom, ze stale chceme len viac a viac. Nedokazeme sa uspokojit so zlatou strednou cestou. Pozrite sa ake auta si kupujete. To uz nieje zlata stredna cesta. To je ukazka ako chcete byt viac ako iny. A to nieje elita, to ste vy. Obycajny ludia. Ked mate peniaze, tak to patricne davate poznat inym, znackovymi vecami, aby ste sa ukazali. Ste ako deti na zakladnej, ktore uputavaju blbostami, aby boli stredobod a vy sa stazujete na elitu ?


POZRITE SA NA SEBA VY NEVYZRETY LUDIA. KEBY SOM BOL DECKO Z ROZPRAVKY CISAROVE NOVE SATY TAK VAM TERAZ POVIEM. VED VY STE POVAHOU TAKY ISTY AKO LUDIA BOHATY, LEN MATE MENEJ PENAZI A ROBITE ZLO ZA DROBNE.

ELITA JE OPAK. NEPOTREBUJU SA CHVALIT MAJETKAMI, LEBO IM IDE O LEPSI SVET. MAJU MAJETKY A PRETO MAJU AJ VELKU MOC A S NOU PRICHADZA VELKA ZODPOVEDNOST, KTORU BY MEDIA STALE KRITIZOVALI, LEBO BY IM PRINASALA ZISK. LUDIA BY STALE VIDELI CHYBU, LEBO NECHAPU, ZE NIC SA NEDA ROBIT DOKONALE VO SVETE, KDE VSETKO ZAVISI OD LUDI V SPOLOCNOSTI.


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-03  (17:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prijmem ludi, ktori si uvedomuju dosledky nasich cinov a ktori chcu rozsirovat prave tento druh informacii. V tom je skutocna zmena a pomozete spravit svet lepsim a zabranite zotroceniu. Len kritika ludi je cesta, lebo prave od nich sa zacina stavat spolocnost a jej konecny vysledok.

moj mail je iluminat@szm.sk

viac informacii cez mail.


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-03  (17:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Wing uz nevlazdzes ked zas hovoris o tom ako zijem ? Jasne, zas urazky, ze som nejaky dosahany fetak, aby si ma zhodil. Ubohe. Nemas argumenty. Takze zhrnieme moju osobnost podla vasich slov. Podla jednej mam 3 telefony ale podla druheho ficim na drogach. Neviem ako si ich teda mozem dovolit a nesedi to s tym umyvanim hajzlov. Za ten plat si nemozem dovolit 3 mobily.Ja vam nerozumiem ludia.

Kazdy trepe nieco ine a vzniknu z toho taketo nezmysli.

Vidite ako kydate ?Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-03  (17:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale uz ozaj musim, aj ked sa mi tazko odchadza. Zajtra sa tu budem snazit znovu objavit ak mi do toho nevbehne nejaka dalsia praca. To by ste mali teda vediet, lebo vy viete kde clovek pracuje a co vlastni aj ked ho nepoznate. Teda musite vediet aj to, ci zajtra pridem. Mate specialne schopnosti. Ste mutanti. ;-)


zloba   |   ip:84.47.80.   |   2009-06-03  (18:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iluminat, nehovor mi, že WTC spadli pre to aby začal NWO. O NWO hovoril už Bush senior, niekedy okolo roku 1992, neviem presne. O NWO sa hovorilo ešte na prvých zasadnutiach Bilderbergu, hovoril o nom ešte starý chrapúň Rockefaker. Už desaťročia kecáte a prd z toho. Zavraždili ste stámiliony ľudí, ale chvalabohu, Vás ľudia hlavne v poslednej dobe začínajú "objavovať". Neboj sa keď to "prdne" nebude to také jednoduché ako si myslíš, miliardu slobodne mysliacich ľudí len tak neoblbneš. Internet otvára ľuďom oči, slučka okolo vás sa sťahuje. Pravda a dobro vyhrá, ale vy to nieste. Vy ste zlo! WTC spadli ako zámienka vieme na čo, a pre čo a cítime to dodnes, teda my nie, ale ľudia tam a v iných podobných krajinách so správnymi nerastnými zásobami. WTC padli pre nenažranosť tvojich vyvolených, takisto Vietnam, Korea a donekonečna. "Dajte mi moc nad vydávaním penazí a mňa nebude zaujímať kto vládne" - poznáš túto vetu? Prepojenie medzi Bushovcami a bin ládinovcami je ti dúfam známe, kto bol dedo Busha seniora dúfam tiež. Si nejaký sektár, ktorý spojil medzi sebou vzájomne si protirečiace myšlienky dokopy... "chceš dobre a riešiť to vraždením" si smiešny. Ľudia sa prebúdzajú, budeš medzi prvými na kandelábroch z vyvolených.


Wing   |   ip:89.100.17   |   2009-06-03  (18:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Omielanie dokola tych blbosti , si nezaujimavy ,chod si nachystat do skoly ;-)


Monika   |   ip:77.234.22   |   2009-06-03  (18:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ... opäť spomeniem môjho úžasného švagra... to je ako cez kopirát. Ten vám bude prednášať o tom, o čom sa na nejakej prednáške naučil .... stále dokola. Jeho úžasné investície do finančných fondov v Dubaji sme počúvali hádam dva mesiace, jeho ódy na vodné filtre opäť dva mesiace, životné poistky hádam tri mesiace... skrátka stále dokola. Teraz si pozrel ten chorý film The Secret a zas dokola o tomto... to sú ľudia bez vlastného úsudku, on vôbec neuvažuje čo je prečo tak... skrátka potrebuje aby ho niekto viedol, aby mu niekto natlačil niečo do hlavy a on potom ide ako ovca a reprodukuje tie nezmysly....


Pavian   |   ip:213.181.1   |   2009-06-03  (18:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je verejne zname, ze dvojicky padli presne preto, aby zacal nwo. Boli tam tak isto aj osobne zaujmy. Ropa, vojna a ostatne. Islo najma o nwo. Ludia stratia slobodu pod zamienkou bezpecnosti. To je plan nwo. Cipy budu ochranou pred terorizmom. Vyhovoria sa na teroristov a povedia, ze kontrola je dolezita. Dvojicky boli iba zaciatok. Este pred bushom sa hovorilo o nwo, treba si uvedomit, ze to nieje plan, ktori sa uskutocni behom 10 rokov. Je to vazna zmena a preto na nom pracuju postupne.

Sektar je uplne nieco ine ako spominas ty. Nastuduj si znaky sekty. Je pravda, ze si za vsetko mozeme sami. To je skutocna pravda, ktoru si musime vsetci uvedomit. Alebo ty nepouzivas ziadny material z ktoreho vznika odpad ? Vsetci prispievame k znecisteniu, k netolerancii,...

Ak si to neuvedomis, bojis sa pravdy a nepriznavas zodpovednost.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-03  (19:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nepouzivajte pojem sekta, ked neviete co to znamena. Upozornovanie na spolocenske problemy niesu sektizmus. Ludia sa vrazdili sami. Kazdy vojak je vrah a je to jeho problem. Je problem ludi, ze sa daju na vrazdenie.
Je to presne take iste ako ked niekto predava drogy, lebo na tom zaraba. Aj vojak vrazdi, lebo na tom zaraba a preto je vinny. Nevedomost ho neospravedlnuje. To vojaci su vrahovia. Aka slucka ? Ty nevies o com rozpravas. Nikto tu nechce vyhrat. Nad kym chces vyhravat ? To vam ide o boj a o vitaztvo. Nam ide o zlepsenie podmienok. To vy musite stale len s niekym bojovat. Ci uz slovne alebo s pistolou v ruke. Ste fanatici. Iluminati s vami nebojuju. Oni sa snazia o najpriatelnejsiu zmenu. To vy chcete boj a vyhravat, ale nad kym chcete vyhrat ? Skutocnym nepriatelom su vase chore vlastnosti. Neprotirecim si, len podavam viac pohladov, aby ste to lepsie pochopili.

A netrepte o tom, ze som zas napisal aj ked som povedal, ze idem prec.
Neviete preco sa odlozila moja praca a nevedel som to ani ja.

Take argumenty vam pravdu neukazu.


Vy chcete len nicit elitu. Ste taky isty ako boli vasi predkovia. Vzdy chceli niekoho vesat, lebo pre nich nebol nikto dobry, hlavne ze oni sa citili ako bezchybny a dokonali a pritom si nevsimali to, ze nedokazu vychadzat ani s vlastnymi susedmi a navzajom sa okradaju.To vy chcete boj, podla slov ktore tu padaju. Zato, ze niekto spali kriz by ste ho najradsej zabili. NAJLEPSIE BOLI SLOVA FARARA NA PRIPAD CO SA NEDAVNO STAL.BOLI ZNESVETENE HROBY.NETVRDIM, ZE JE TO SPRAVNE, ALE FARAR POVEDAL.


BOZIE MLYNY MELU POMALY ALE ISTO. TO ZE SPALILI KRIZE SA IM VYPOMSTI, ALEBO SI TO ODNESU ICH DETI. AKO TOTO MOZE CLOVEK POVEDAT. KRIZ JE U NEHO VIAC AKO DETI KTORE ZA NIC NEMOZU ? STE OBYCAJNY TRUS.


Z TOHO VYPLYVA, ZE CHCETE STALE LEN POMSTU A UTRPENIE TYM, KTORI NESUHLASIA S VASIMI NAZORMI. KRIZ NIEJE VIAC AKO ZIVOT, HLAVNE ZE SA TU OBHAJUJETE TYM, ZE NIEKTO VYVRAZDIL VELA LUDI. PRESNE TAK.BOLA TO CIRKEV A VOJACI. NIE ILUMINATI. ILUMINATI ZARABALI NA VOJNE, LEBO FANATICI CHCELI BOJVOAT A VRAZDIT.


zloba   |   ip:84.47.80.   |   2009-06-03  (19:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Alebo ty nepouzivas ziadny material z ktoreho vznika odpad ? "
Prečo elita teda dovoľuje aby sa vyrábal materiál, z ktoreho vznika odpad?
sektu som myslel obrazne....
pavian, pravdy sa nebojím, bojím sa budúcnosti, ak sa im to podarí. Ty to chceš?


zloba   |   ip:84.47.80.   |   2009-06-03  (19:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ty hovado, ty už sa ani ináč nazvať nedáš. Veď vy ste vyhlásili vojnu ľuďom. Vy vraždíte miliony ľudí po celom svete, kvôli vašim chorým plánom. Keď ste taký silný, prečo dovoľujete teda aby sa ľudia bili medzi sebou. "to vojaci sú vrahova" a koho poslúchajú títo vojaci? kam idú nitky? všetko prekrúcaš ty ovca blbá, ale si fakt v tom dobrý! Zlepšenie podmienok koho? Obyčajných ľudí? Pche!To tu vidíme už pár desiatok rokov, veru hej. Samé vojny, choroby... Kto ich má na svedomí, obyčajný ľudia?
Nič iné nechcem, len nech mne a mojej rodine dajú všetci títo samozvaní "bohovia" pokoj, nechcem ich čipi, nechcem ich poriadok, chcem žiť tak ako doteraz, nikoho som nikdy neokradol, nikoho som nezabil, dokonca ani nezbil. Snažím sa žiť slušný život a riadim sa tým. O Tebe sa to povedať nedá. Zotročujete národy, nič ste pre tento svet dobré neurobili, ani sa nechystáte.


wertexx   |   ip:213.151.2   |   2009-06-03  (19:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iluminat vo veľa veciach s tebou súhlasím ale s niektorými súhlasiť nemôžem, žiadny človek nie je dokonalí, každý robí chyby, proste sa už taký narodí a kôly chybám a osobnému prospechu tých bohatých majú trpieť zase len tí obyčajný ľudia? Chceš povedať že keď bude nastolené NWo budú spravodlivo súdení aj tí bohatí ľudia ? Tomu by uveril iba hlupák, pozabíjate obyčajných ľudí a bohatí zlížu smotanu, nehovorím že aj medzi obyčajnými ľuďmi sa nájde veľa takých, ktorí keby majú moc, tak by ju zneužívali, ale ak chce niekto súdiť, musí súdiť spravodlivo, tak to potom vyvraždíte všetkých, veď to už sú prakticky všetci a zostante tu sami nie?


zloba   |   ip:84.47.80.   |   2009-06-03  (19:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  wertexx - tak nejako


wertexx   |   ip:213.151.2   |   2009-06-03  (19:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A vysvetli mi dôvody atentátov na Kennedyho, Lincolna, rôznych vedcov, za to tiež nie ste zodpovedný ? To len vy ste dali príkaz na zabitie ale zabil ho vlastne strelec, takže to je jeho problém že poslúchol, vy ste ho len skúšali či sa chytí že? A čo sa médii, porna, automobiliek atď týka, tak to nás tiež len skúšate, či sme takí sprostí a chytíme sa áno ? Veď oni predsa využívajú naše chyby a našu naivitu k ovládaniu ľudí tak v čom sú oni lepší že nás môžu súdiť ? Ja toto nepochopím


zloba   |   ip:84.47.80.   |   2009-06-03  (20:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ONI len chceli, aby sa mali ľudia lepšie a to Kennedy, Lincoln a spol. nechceli dovoliť, lebo zobrali elite moc vydávať peniaze (Kennedy to len chcel), tým pádom by urobili zle ľuďom, a tak im tam elita dala týpkov ako Raegan, Bush a Bush, Clinton... :P


Marko   |   ip:195.168.1   |   2009-06-03  (20:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Iluminant:

Kritizujes nas ze hadzeme vinu na iluminantov ale ved to iste robis aj ty. Som presveceny o tom ze najvacsia sudrznost iluminantov spociva v tom ze ma spolocneho nepriatela teda konzumnu spolocnost. Ved v tom predsa spociva vase riesenie >>> radsej likvidovat skazenu spolocnost ako povod tej skazy. Je tiez pravda ze s tebou suhlasim v mnohych veciach ale silne odsudzujem vase riesenie toho problemu. Snazis sa tu opisat ako spolocnost sama od seba upadla do tejto degenracii ale poviem ti ze to len mrhas casom........v protokoloch s. m. bolo uz pred cca 100 rokomy napisane ako jednoducho a ucinne dojde k tomuto upadku.

Spominal si tu cipy a hovoril ze kto je slusny nema sa coho bat. V poriadku! Tak potom mi prosim Ta dovol u teba doma namontovat kamery do kazdej miestnosti....vadit by ti to nemalo lebo si slusny clovek, mam pravdu?

Spominal si tu egoizmus a chamtivost........lenze aj ked negative ale zakladne ludske vlastnosti. Dnesny kapitalizmus ich len nasobi!

Utocis na nabozenstvo ale mne to je jedno. Ja verim a dodnes som nenasiel ziaden logicky konflikt medzi vierou a slusnym moralnym zivotom (opisanym roznymi serioznymi psychlogomi a fylozofmi). Ty mozes brat nabozenstvo ako prekazku ale ja ako sprievodcu zivotom (vid Dante Aligieri - Bozska komedia).

Spominal si nase trapne demonstracie.......ved uvidime......len nas provokujte.

Spominal si ze iluminantom nejde o moc. No niesom si isty..... ci vari chces povedat ze NWO ma byt len nejaka organizacia ciste a oddane sluziaca ludom?

Spominal ako si spolocnost ziada auta na beznin alebo naftu. Hmmm...... tak to je ozaj odvazne tvrdenie. Zasipem ta faktamy ze tomu tak nie je, ze je to len vyborny biznis tych na vrchole.

Snivate o idealne spolocnosti. Lenze z ocipovanych, kontrolovanych a bezmocnych oveciek uz nejaky velkolepi osvietenci nebudu ibazeby sa vzburili.

Obhajujes iluminantov ze oni vlastne ani niesu taki zli, ze aku nadhernu myslienku maju o tej buducej spolocnosti a ze ich myslienka je vlastne spravna. Avsak musis si uvedomit ze aj povodna myslienka nacistov sa zdala byt spravna (zdrava spolocnost, praca pre kazdeho, narodna sudrznost atd atd.) a nakoniec sme sa dockali 2. sv. vojny. Dalej spomeniem socializmus. Povodna myslienka vobec nebola zla (radost citat) a nakoniec sme sa dockali totality.
A to plati aj o iluminantoch....vo finalnej faze to bude likvidacia ludi (dobrich aj zlich) a zaroven maximalna kontrola nad vsetkym == Svetovy absolutizmus.

P.S: Chcem odkazat vsetkym ostatnym nech si odpustia (aj napreik tomu ze silne nesuhlasia) tie osobne urazky na toho Iluminatna a nech neznizuju uroven tejto diskusie!!!!!!


zloba   |   ip:84.47.80.   |   2009-06-03  (20:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prepáč Marko, myslím, že som ho nijak neurazil, dokonca z jeho podľadu som mu zalichotil.


matez   |   ip:78.99.19.   |   2009-06-03  (21:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  staci uz len to ze financovali obidve vojny.tak jak moze nekdo povedat ze oni maju dobre umysli.prepacte tomu ja hovorim DEFEKT


2monika   |   ip:95.209.22   |   2009-06-03  (22:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  neviem cim to je, ze kazdy blavak si mysli, ze zozral mudrost sveta a vsetci ostatny su len hlupy dedincania a vidlaci.a precoze si sa prestahovala na vidiek?? manzel vidlak alebo dobre platena praca na vidieku?? ci o co ti ide? trochu ucty by som poprosil! ak sa ti nepaci na strednom slovensku,pal do blavy a daj si kavu na mierku z velkymi okuliarmi ako britney! ........otras.......


lucas   |   ip:80.81.232   |   2009-06-03  (22:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Iluminant: chod si sadnut do krcmy , daj si pivo , pokecaj s kamošmi a prestan sa hrať na iluminanta.


lucas   |   ip:80.81.232   |   2009-06-03  (22:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ak nemáš ani kamarátov tak mi je ta úprimne lúto.


lucas   |   ip:80.81.232   |   2009-06-03  (22:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Inak , keď si už zjedol všetkú múdrosť sveta , tak mi povedz ake máš plány na rok 2012 respektívne 2013 ?


hajzlopucer   |   ip:95.102.28   |   2009-06-04  (02:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  more jaké haluze..., inak veľmi rád by som pucoval osrané hajzle u Iluminátov, ale len u tých najzasvätenejších (najosvietenejších). Môžem sľúbiť spoľahlivosť, diskrétnosť a spokojnosť s vykonanou prácou a časom by som sa potešil aj kariérnemu rastu, viete od osraných hajzlov napríklad k osobnému šoférovi, alebo tak... ctení Ilumináti ozvite sa.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-04  (05:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Respektujem tvoj nazor wertexx. Ja som predlozil svoje argumenty. To bolo vsetko. Viem, ze sa to mnohych dotklo, ale treba sa zamysliet hlavne nad sebou. Ja to napisem este takto. Nehovorim, ze je wno super. Je to vsak riesenie toho, co sme si vybudovali sami. Ani policia nieje dobra, ale vzhladom na nase spravanie ju bolo potrebne vytvorit. Tak isto je to aj s nwo. Nase spravanie tlaci iluminatov, aby urobili opatrenie. NWO sa da chapat ako svetovy policajt, ktoreho sice skoro nikto nechce, ale situacia ho vyzaduje. Ved to ma aj v nazve. Je to poriadok vo svete plnom zla a nasa situacia je taka, ze je poriadok potrebne zaviest. Kontrola je riesenie okrem jedneho, ktore tu nechcete pochopit. Radsej by som bol, keby zmena zacala v nas, ved o tom tu cely cas hovorim. Ak sa to nestane, budete donuteny, ci sa vam to paci, alebo nepaci. Keby sme sa spravali inak, nebol by potrebny nwo a nikdy by s nim ani neuspeli. NWO je vysledok naseho spravania a opatrenia, ktore maju znamenat zmenu. Sami sme jeho tvorcom. Sam kritizujem iluminatov, ale iba v tom, ze plan nieje dobry, ja vsak lepsi nemam a poriadok sa musi spravit. Preferujem viac zmenu v nas, oni uz to vzdali, lebo maju skusenosti s tym, ze ludia sa nevzdavaju toho zleho, ked im to prinasa vyhody. Zvolili si nwo. Radsej v bezpecnom svete ako v bordeli. Kto zil v inom state ma urcite pochopi. Nebezpecie sa stale zvysuje, preto chcu urobit kvalitnejsi svet bez nasilia pomocou kontroly. Iluminati si tiez uvedomuju nedostatky nwo, su to inteligentny ludia, zvolili vsak mensie zlo a cistejsi svet, lebo im zalezi na buducnosti. Aj oni by chceli cistu planetu bez aut na benzin. Aj oni maju deti. Su vsak viazany biznisom a nemozu ho menit bez toho, aby to zacalo u ludi. NWO bude znamenat, ze to budu moct spravit. Viete co by sa teraz stalo, keby zrusili dodavky ropy ? No hadajte. Da sa prejst sice postupne na ekologicke auta, ta zmena vsak musi zacat u ludi, alebo si myslite, ze oni budu chodit po automobilkach a hovorit ich majitelom, aby vyrabali ev ? Neurobili by to, lebo chcu tak isto zisk, ako aj ine firmy a ev je velka zmena a mala sanca, pokial sa nezmenia ludia.

Mimochodom to vy hovorite ze som mudry, ja to o sebe netvrdim a v tom je ten rozdiel.

Nikto nevyhlasil vojnu ludom, vyhlasili wno. To nieje vojna, to je riesenie. Vsetky konspiracie su vacsinou zahladene do ohovarania.

Je problem vojakov, ze si zvolili sluzbu inym. Vedeli, ze budu musiet plnit rozkazy. Peniaze za to beru, tak robia to co robia. Vrazdia pre peniaze. Ich problem. Oni sa zapredali. Ked ti poviem zabi fica, nebudem vrahom. Budes to ty a naviac budes aj dobre blby.

Ked sme u toho, tak mozeme vsetci vrazdit a za kazdym sa vyhovorime na to, ze nas ovladaju peniaze. To by bolo v tom pripade, keby som sa spraval podla tvojich slov. Kazdy kto zabije je vrah, lebo kazdy vie, ze vrazdit nema pravo. Tu neplatia vyhovorky kto prikazal. Vybrali si cestu vrahou, su legalny vrahovia. Ja by som do vojny nesiel, lebo viem, ze by som nemohol posluchat svoj usudok a musel by som vrazdit na objednavku.


Kenedyho nejdem riesit. Bavime sa o inom. Bol to jeden clovek a dnes ich zomiera pre nase povahy 1000000x viac.


Este dodatok pre wertexx : Nie, spravodlivo nebudu sudeny bohaty nikdy. S tym rozdielom, ze teraz je tych bohatych 100000x viac ako ich bude po nwo a aj to zaruci vacsi poriadok. Dnes si dovoluje kazdy nacelnik policie a jemu podobny. Ked budu cipy, tieto moznosti mu zaniknu. Tak isto skonci aj korupcia. Dnes je to so sudenim na zlej urovni. NWO to zlepsi.


matez : A ty by si nefinancoval, keby si mal banku ? Oni to brali ako biznis. Keby nebolo vojakov, nebolo by vojen. Zas sme u ludi. Keby nebolo zla, nebolo by treba armadu. Kto tvori zlo ? Ludia a nie iba elita. Vsetci sme v tom.


lucas : asi hovoris o mne, lebo o mne si zvycajne myslia, ze sa robim mudry. Ak nie, tak prepac za zly odhad. Nerobim si extra plany, lebo mi to moje zamestnanie nedovoluje. To je zial jeho nevyhoda, ale nic nieje dokonale. Zijem tu a teraz a riesim tu a teraz. Hovorim skor o planoch iluminatov. Ak mieris na ten koniec sveta, teda presnejsie vekov, tak ti odpoviem takto. Nebudem podporovat reci o konci sveta a strasit ludi. Samozrejme nepodcenujem davne skusenosti a schopnosti ludi predpovedat udalosti, ale mam skor ine priority. Nech sa stane cokolvek, treba zit realitou. Clovek tu nieje na to, aby riesil napriklad, ci sa zem rozpadne o 2 roky, alebo ostane. To aj tak nezmenime a preto treba riesit nase problemy, ktore su realitou hlavne teraz.

hajzlopucer : Mas jedno komu hajzel vycistis, stale je to dobry skutok a znamena to pevne nervy.


Ja som dnes poriesil par hajzlov. Otazne je akych. Tiez to bolo v konecnom dosledku cistenie.

Lucim sa, som unaveny a aj iluminati musia spat. Prajem vam pekny den.Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-04  (05:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Marko cipy niesu kamery. Do domov sa kamery nebudu montovat. Budu na uliciach, co vlastne uz aj vo velkych mestach su a to hlavne preto, lebo sa bali slusny ludia chodit von. Cipy ti nebudu liest do sukromia ako kamery. Nespajaj dve rozdielne veci, lebo tym len zavadzas.


zero   |   ip:217.115.2   |   2009-06-04  (06:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iluminat

Dávám vám za pravdu v hodně věcech,které se týkají nedospělosti lidstva. Z toho co jste dosud napsal,jsem vyrozuměl že pracujete pro ilumináty. Chápu to tak,že iluminát nejste. Připomínáte mi tak trochu Thyronxe, zaměstnance amerického Forda,který občas reaguje na zprávy ihned.cz. Všechno ví nejlíp,bohužel ale jen většinou papouškuje zprávy, které vypustilo vedení Fordu mezi lidi. Dále jste napsal,že ilumináti koupili sdělovací prostředky. Mám na vás pár otázek.

1) Jakou máte jistotu,že při redukci obyvatelstva nebudete redukován také vy?

2)Proč nabízíte práci pro ilumináty široké veřejnosti,při které by potencionální zájemci měli rozšiřovat pravdivé informace o NWO a iluminátech,když ilumináti vlastní většinu médií?

Před 2 lety na TV NOVA byla uvedena krátká reportáž o iluminátech. Později jsem jí poslal mail,aby tuto otázku dále rozvedli. Nedostalo se mi však odpovědi a této problematice se už nikdy nevěnovali.

3)Proč se tedy ilumináti neprezentují ve svých médiích sami?

4)Vy doopravdy věříte iluminátům,že jsou všechny informace které vám předkládají jsou pravdivé a kompletní?


matez   |   ip:195.168.5   |   2009-06-04  (08:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ILUMINAT nie nefinancoval by som vojnu keby mam banku lebo by sa mi dost tasko zaspavalo keby viem ze mam na svedomi miliony ludi.Aj oni chcu eko auta? to kde si zobral.keby chceli tak uz davno suu.jedine co ti davam za pravdu je ze ludia maju na tom svoju vinu.lenze sme aj dost odrbavaní najvyssimi.lebo dobrí ludia nepotrenuju moc a kopu penazi a najivne verily/veria svojim "vyvolenym"


x_aštar   |   ip:91.127.66   |   2009-06-04  (09:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  necital som vsetky prispevky, ale len tvoje iluminat.
s toho co pises (ak je to pravda) si podla mna ok. aspon nieco robis, niekde si sa zaradil(ja nie npr. budem iba obet). Bol som vo viacerych krajnach a ludia u nas nevedia nic lebo slovensko je jedna osada iba. to ze mame bratislavu a kazdy 2 co tam zije sa citi ako boh nic neznamena. V podstate ide len o dvoveru cloveka k cloveku aj s tymi cipmi. Svet je divoky a sialeny ja sa v nom uz vobec nevyznam tak to je text z jednej punkovej kapely.
kazdopadne tvoji nadriadeny by mohli robit viac. Ja som v pohode a stejne nemam sancu sa k vam dostat. ako potom mozte odomna cakat ze vas nebudem chciet zabyt(hovorim v metaforach)ked k niecomu dojde? vy takisto podporujete nasilie ci chcete alebo nie. to je na elitu - dost ubohe
ako elita by ste mali ludi povzniest a nie ich zabijat.
tato doba je zakliata a nieje s nej vychodiska pokial sa nestanem vladcom ja a ludia ma nebudu posluchat. - to je dost naivne tvrdenie nemyslis? ty ani nevies kto je tvoj sef tak co tu hovoris spolocnost musi byt otvorena o tom to je.slovensko sa mi chce grcat ked to vidim okolo seba co sa tu deje. no v konecnom dosledku mi je to jedno kazdy raz musime skapat aj ked sa nam nechce.
smiesne je ze si na druhej strane ako ja a pritom mame mozno rovnake hodnoty..
x_aštar   |   ip:91.127.66   |   2009-06-04  (09:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  iluminat: ked sa stretnes zo svojim sefom a date si fajku mieru s posvätneho kalume osobne, a stane sa tvojim kamratom
potom mi napis ja s nim pokecam a uvidime ci sa dame dokopy
nebudem sirit ziadne reklamy .....
poznas vobec svojich sefov?


moon   |   ip:195.168.4   |   2009-06-04  (10:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to x_aštar: nemam rad ked niekto nadava na bratislavu len preto ze tu nezije ...mimochodom viac nez polovica "Bratislavčanov" su vxchodniari a strodoslovaci ktorx sem prišli za pracov ...ja osobne pochadzam z Bratislavx a moja rodina tu zije dooost generacii a mozem ti povedat ze tx pravx Prešporáci sa nikdx nehrali na bohov a podobne ale to už je trošku iná téma...


wertexx   |   ip:213.151.2   |   2009-06-04  (10:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prečo píšeš namiesto y x ?


x_aštar   |   ip:91.127.66   |   2009-06-04  (11:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to moon: napisal som kazdy 2, ide o to aka ta blava je ...
bol som v x sk mestach a potencionalne najhorsia je BA
podla mna a naozaj malokde sa clovek stretava s takou degeneraciu, urcite odtial poznam aj v pohode ludi ide o ten pomer cim to je netusim ...
nehovoriac ze sa do toho kraja tlacilo mrte financii nepomerne k ostatnym... nj capitol ale aj tak .


Marko   |   ip:195.168.1   |   2009-06-04  (12:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to wertexx: zrejme preto lebo nevie ake i/y tam ma byt


moon   |   ip:195.168.4   |   2009-06-04  (12:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...x pisem preto lebo ma to bavx a ked tu niekto chce riesit gramatxku tak nech ide na strankx matice slovenskej...
x_aštar ja nevravxm ze tu neziju zdegenerovanx ludia len bx si sa mal zamxsliet nad txm od kial ti ludia sem prislx a asi preto su tie ostatne mesta tak v pohode
HOWK...


sapp   |   ip:193.179.9   |   2009-06-04  (12:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  iluminat ty debo ty tu co obhajujes tu prasivu nenazranu bandu chazarov ktora tento system zalozeny na peniazoch a urokoch a v ktorom zijeme vytvorila aby mohla bohatnut a boji sa kazdej zmeny tohoto systemu a preto bojuje proti kazdej zmene tohoto systemu. kto ti dal prsavo ludi tu poucat zeby mali robit to ci ono. oni sa do tohto systemu iba narodili a snazia sa v nom prezit skus davat rady tym svojim zboznovanym chazarom oni maju moc a prostriedky aby nieco zmenili ale to asi nepojde pretoze by sa pripravili o svoje zisky. aaaaa este to komu sa snazis nakecat ze vrazdenim prezidentov, utokmi na wtc, vyvolavanim vojen, atd atd chce ta banda chazarov urobit tento svet lepsim ved im ide iba o ich 33 striebornych za ktore by zapredali aj svoje matky presne tak ako ty


matez   |   ip:195.168.5   |   2009-06-04  (12:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SILNO suhlasim so SAPP


moon   |   ip:195.168.4   |   2009-06-04  (12:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sapp mas velku pravdu ...ale to on nepochopx on na to nema vxbavenie


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-04  (15:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Moment, mna tu nerieste. Rieste problematiku. Ja pracujem pre iluminatov. To neznamena, ze sedim v Bildembergu. Potrebuju riesit vela veci. Ja som len jeden z mnohych. Ako pracu som navhrhoval rozsirovat povedomie. Ozvalo sa mi na mail 113 ludi a preto majte strpenie. Postupne vam odpisem vsetkym a dozviete sa detaily. Iluminati neriesia zviditelnovanie vo svojich mediach. Nepotrebuju to. Potrebuju riesit dolezite. Taky politici stratia viac casu spovedanim mediam ako v poriadnom rieseni. To iste plati aj v ich prezentacii. Nepotrebuju si robit reklamu v mediach. Potrebuju riesit. To su ludia trochu na inej urovni ako vy. Oni uz dospeli.


Matez, financoval by si, lebo to nieje az take jednoduche hovorit nie. Nehovor, pokial nevies, co vsetko vedenie banky obnasa. Tam budu vzdy aj urcite zavazky voci vladam atd.


x_aštar : Citoval si text so slobodnej europy. Napisal ho Whisky. Ale to je jedno, kazdopadne na tom cosi je. Riesenie je potrebne, nehovorim, ze bezchybne. Kazdy podporujeme nasilie. Uz tym, ze kupujeme produkty podporujeme nasilie medzi konkurenciami a vykoristovanie statov so slabou ekonomikou. Tomu sa zabranit neda. Elita voli mensie zlo. V novom svete bude menej ludi, ale budu statstnejsi a svet bude cistejsi. Ja radsej zomriem ako by som mal zit vo svete plnom strachu, beznadeje a hladu. Oni chcu naozaj inteligentnych, poctivych a sikovnych ludi, ktori si budu setrit a vazit to co maju. To dnes nerobi 90 percent z nas.

x_aštar : Nie, nestretavam sa s elitou Bildembergu. Som v nizsej triede. Iluminati niesu len ti, co ich vidite v dokumente od sialeneho paranoika alexa jonesa. Viete preco sa oplati tocit konspiracie ? Koli ludskej mentalite. Ludia si myslia, ze su dobry, ked ich pozeraju a ze tym strasne bojuju a poznaju nepoznane, tak isto mozu hadzat vdaka nim vinu na druhych. Je to utecha tak isto ako nabozenstvo. Je to dnes len nova moda a novy druh sektizmu. Konspiracna banda. Netvrdim, ze nieje v konspiraiach vela pravdy, hovorim o konecnom dosledku pozerania. Dalej je to len jedna strana pohladu a po pozreti konspiracie uz nedate sancu inemu. Presne ako to bolo u iluminatov. Natocil sa dokument a uz su zly a chcu ovladnut svet. Trapne. Keby chceli, urobia to uz davno. Peniaze maju najvacsiu moc a oni ich tlacia.


moon : gramatikou sa ohana len ten, ktori nema argument. Tu sa riesi problem a nie gramatika.

sapp : To nieje ani tak obhajoba, ako druha strana pohladu. Moj hlavny dovod je, aby ste sa konecne prebudili a zacali hladat chyby hlavne v sebe.

JEDINY BOJ, KTORI DOKAZETE VYHRAT A KTORI MA VYZNAM+ZIADNE OBETE JE BOJ PROTI SEBE. IBA TAK DOKAZETE ZMENIT SVET. elita to vie, ale tak isto vedia, ze na taky boj nieste pripraveny a preto nastane nwo.


Ja som nikoho nezapredal. Ja nevrazdim nevinnych ako vojaci, ktorim davaju rozkazy vlady. Ak ti vlada da 20000eur a povie zabi niekoho urobis to ? Vojak by to urobil aj za menej, ja by som dobreho cloveka starajuceho sa o rodinu za tie peniaze nezabil. Robim, to co uznam za vhodne a nechavam sa viest svedomim. Zly musia umriet, dobry musia zit.

To je nwo az na to, ze dali mnoho casu zlym, aby sa zmenili. Neurobili to. To je to co hovorim, mali ste moznost ktora bola skutocnym riesenim a nestala by nikoho zivot. Nedokazali ste to. Ja som bol a som zastanca tejto cesty ako som tu uz pisal, ale vidim, ze to ludia nedokazu, preto ostava druha vec ktora je riesenim NWO a prave toto riesenie je horsie, no je uplne nutne.


Vojny tu su a boli aj koli vam. Aj vy jazdite na benzin. Hovorim, ze ste podpora svetoveho zla. Podporujete zle a preto pridu zle veci. Podporujte dobre a budete mat krasny svet.
Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-04  (15:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  este dodam, ze bojom proti sebe som myslel aby kazdy bojoval so svojimi nedostatkami. To doplnam len preto, keby to niekto chcel pretocit. Tak isto to vsak moze znamenat, aby ste bojovali proti ludom okolo vas tym systemom, ze budete pohrdat ludmi, ktori podporuju zle.

Kto napise konspiraciu o tom ako skodi hajzel papier ?


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-04  (16:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A este sa vyjadrim ku globalizacii. Svet je kazdeho a ziadna cast zeme skutocne nepatri ziadnemu statu. Samozrejme mimo sukromne pozemky, myslim to trochu v inom vyzname. Skor co sa tyka statov a preto je treba vytvorit jednu velku spolocnost bez hranic. Ak niekto nesuhlasi, oporuje tak isto aj zeitgeistu, lebo tam vravia ze sme vsetci prepojeny. Vy ste ale rasisti a nemozete vystat moslimov len preto, ze mate inu vieru. To vy ste ti co nerespektuju inych. To sa ale zmeni a svet bude ludi, ktori si vazia druhych nie iba recami. Svet je vsetkych a preto pojdu hranice prec. Delenie sveta na staty bolo vzdy primitivne a viedlo ku vojnam. Ak budeme globalny, nebude protivnika, budeme svetci v jednom. Delenie na staty bolo primitivne ako delenie pieskoviska medzi detmi, pochopte to. Ved aj to pieskovisko bolo vsetkych deti a nie iba 3.

Tak isto napisem aj dovod, preco cirkev ohovara cipy. Cirkev chcela vzdy ovladnut svet a ak vas ocipuju, cirkev strati vsetku moc. Uz teraz vidite ako cirkev zneuziva svoju moc a preto by bolo velmi zle, keby ovladla zem. Bolo by to ako v minulosti, zacali by vyhladzovat neveriacich a clenov inych nabozenstiev. Zacal by masaker. Oni to vedia a nechcu sa vas pustit. Cirkev vzdy chcela moc a vsetky vyhody a pritom nikdy nic netvorila. EU ich za par rokov poriesi. Prec so sektou smrti.


Dalsim problemom je, ze dnes vela riadi mafia a iny zlocinci. Ja radsej dam svoj osud ludom z elity, ako ludom ktori obchoduju z drogami, ludmi atd. Presne takych sa zbavime, ked bude nwo.

Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-04  (16:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Este dodam k cipom, ze nema cenu sa tomu vzopriet, lebo sa stanete dalsimi obetami. Ani obciansky nemozete odmietnut (a to je iba papier), lebo je potrebny pre vas zivot. Ak zacne podpora cipov, nebudete moct ich odmietnut, lebo skoncite tak, ze budete musiet za jedlo od priekupnikov platit, alebo pracovat 10x viac. V obchodoch sa zacne platit pomocou kreditu na cipoch a schvalia to vsetky velke obchody. Tie ktore to neschvalia budu vyuzivat tych, co cipy nemaju a budu im uctovat 10x viac za jedlo a vodu. Menej podporovane je drahsie a cipy budu do 3 rokov podporovane na 80 percent. Ani bez mobilu nemozete byt, tak isto sa len vdaka pohodlnosti stanete ocipovany. Nemate sancu ujst. Nebudete chciet mat ocipovany vodicak ? Nebudete jazdit. Nebudete mat cip v ruke ? Budete za to viac platit. Im je jedno ci cip odmietnete, vy tym budete trpiet. Oni vam cipom predsa nechcu ublizit. Chcu kontrolu.


wertexx   |   ip:213.151.2   |   2009-06-04  (17:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No tak myslím si že pre ľudí to nebude dobre v žiadnom prípade, určite nie pre tých 6 miliard čo je vačšina. Dobre to bude až pre tú ďalšiu generáciu, ktorá nebude vedieť o tom aké čistky sa tu diali, ktorá nebude poznať takýto svet. Takže je to prakticky jedno


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-04  (17:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vela ludi si mysli, ze vlady mozu nieco zmenit. Nemozu, lebo moc je rozlozena medzi mnohe korporacie, medzi media, mnohych mocnych, medzi staty, atd

Ak bude jedna globalna vlada. Moze naozaj veci menit. NWO. Takto je vsak tlacena mnohymi a preto sa nedeju ziadne riesenia. Iba kral s plnou mocou moze veci menit. Teraz ked zasahuju vsetky mozne staty do mnohych rozhodnuti, lebo uz teraz je globalna ekonomika, je tazke rozhodnut a riesit. Co sa da riesit najlepsie ? Jedna cela budova, alebo ked ma kazda kancelaria ineho pana ? Pochopte ze sme ludia a sme prepojeny. Dnes riadi svet kazdy treti mocny a preto je tu bordel. Potrebujeme poriadok a jednu vladu, ktora bude moc riesit vsetko a nie iba petinu toho, co tu je. Tym sa nikdy nic nezmeni a nezlepsi.


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-04  (17:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Samozrejme, ze priekopnici to mali tazsie ako ludia, ktori dostali skoro hotove. Za nas tiez mnohy bojovali a neuzili si svoj zivot.


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-04  (17:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Poviem vam jeden pribeh a prirovnam ho k NWO. Ten pribeh sa stal a mozno ho mnoho z vas bude aj poznat. Iluminati veria, ze sa clovek moze spravat slusne len ked sa boji, preto to skusali cirkvou a manipulaciou menom Boh. Neuspeli. Tak sa rozhodli pre nwo a cirkev sa teraz nechce vzdat toho co ma. Vedia, ze nesplnili to co mali, ale je im dobre ked maju majetky. Teraz sa o ne boja, tak nadavaju na cipy.

No ale zacnem ten pribeh. Kedysi zil jeden brutalny grof, ktory sa volal Drakula. Drakula nebol upir, ale prisny panovnik. Daval ludom za podvody hrozne tresty a preto sa bali, ale zaroven aj posluchali a zili bez podvodov a klamstiev. Presne to chcu NWO iluminati. Urcite neboli inspirovany drakulom, ale skor svojimi skusenostami s ludstvom.

Ludia su dobry len ked sa boja. Aj vazni su dobry, ked maju za sebou bachara. Boja sa!!! Ked bachar odide, robia zle. To iste aj iny. Ked pride policia, su kludny, ked odite robia zle, lebo sa neboja.

Z tohoto elita vychadza. Dopoviem vam ten pribeh. Poddany Drakulu mali taky respekt a strach, ze dal Drakula postavit na namestie zlatu sochu. Nikdy ju nikto neukradol. Bol to symbol toho, ze je mesto vycitene od zlodejov a podvodnikov, lebo pribeh pokracuje. Raz prisiel za drakulom jeden kupec a povedal, ze mu ukradli voz, kde mal v batohu 100 zlatych. Drakulovi sa podarilo pomocou sluzobnikov dolapit zlodeja. Samozrejme ho umucili pre vystrahu a drakula vlozil do batohu dalsich 50 zlatych. Potom si dal zavolat toho kupca a povedal mu, ze nech si vsetko pozrie a nech povie, ci mu nic nechyba. Kupec po prepocitani zistil, ze ma o 50 dukatov v batohu viac. Oznamil to Drakulovi. Drakula sa pousmial a povedal, keby si sa nepriznal, skoncil by si ako ten zlodej.


A pointa?

JA TO VYSVETLUJEM TAKTO. AK CHCETE SUDIT DRUHYCH ZLODEJOV, MUSITE BYT HLAVNE VY POCTIVY. TO BOHUZIAL NIESME, KAZDY TRETI Z NAS PODVADZA A PRETO NEMAME PRAVO SUDIT ELITU. ZMENA JE V NAS A O TOM HOVORI AJ TENTO PRAVDIVY PRIBEH. MOZETE SI HO VYHLADAT NA NETE, JA SOM HO NAPISAL TROCHU VIAC SVOJIMI SLOVAMI + PRIDAL SVOJE VYSVETLENIA, ALE PRIBEH SOM NEPRETOCIL.


NWO ZNAMENA, ZE BUDU LUDIA POSLUCHAT, LEBO SA BUDU BAT TOHO, ZE BY BOLI VYPNUTY. IBA TAK MOZEME ODSTRANIT SVOJE ZLE VLASTNOSTI.

A NEHOVORTE O TOM, ZE BUDE MAT ELITA MAJETKY. VZDY ICH MALA A VZDY AJ BUDU ROZDIELY MEDZI LUDMI. JE TO SUCAST ZIVOTA A TO SA NEDA ZMENIT. ROZDIEL VSAK BUDE V TOM, ZE SA V MNOHOM SITUACIA ZLEPSI. ZIADNE DROGY, ZIADNA MAFIA, ZIADNY DARMOZRACI TLIACHAJUCI DO VETRA, ZIADNE MILIONY MEDII, ZIADNE MILIONY POLITIKOU. LEN JEDNA VLADNUCA VRSTVA + KONTROLA + OCHRANA + VYROBA + ZABAVA + POKOJ A PORIADOK. VOLBA JE NA VAS. PRIBEH HOVORI PRAVDU. SME MOC ZLY NA TO, ABY SME ZILI TAK AKO ZIJEME. STACI SI POZRIET SPRAVY A ZISTITE O COM HOVORIM.

zero   |   ip:217.115.2   |   2009-06-04  (17:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iluminat

Vyjmul jsem vaši reakci na článek Tajomné vlády:
Joplins, ty si jasny sektar. Daj sa vypchat s tymi trapnym klananim sa. Chod do klastora mimo realitu. Klanaj sa ty debil az ta mozu iny vyuzivat, ale nesir sektu medzi tych, co sa neboja bojovat proti skutocnemu zlu.

Podle toho oslovení vám nevěřím že jste dospěl. Jste agresívní a arogantní jako většina lidí proti nimž bojujete. Je mi vás líto.


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-04  (17:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sudime mocnych, ze inkasuju na rope a mi si sami kupujeme dobrovolne benzinove auta. ZA CIAS DRAKULU BY SME BOLI UMUCENY,LEBO SUDIME, PRITOM SME PODPOROU A SAMI TYM ZISKAVAME ULAHCENIE ZA CENU USKODENIA INYM.

UZ MA KONECNE CHAPETE, ALEBO MI NADALEJ BUDETE LEN VYCITAT TO, CO TU PISEM ?

ZMENA JE NA NAS, PRESTANME PODPOROVAT ZLE A PRESTANE BYT ZLE. NA TO UZ JE MOZNO NESKORO, LEBO SANCU SME PREMARNILI A VZDY HLADALI CHYBY RADSEJ V INYCH A PRETO NAS NWO NEMINIE. MOHLI SME SA DOSTAT K LEPSIEMU ZA MENSIU CENU, STACILO SI ODOPRIET ZLE. V TOMTO PRIPADE TO BOLA ENERGIA, KOLI KTOREJ ZOMIERAJU MNOHY NEVINNY V TRETOM SVETE. A KOLI KOMU ? KOLI NAM. DNES MUSIA MNOHY PLATIT SMRTOU A TO JE LEN ZACIATOK TOHO, CO SME SI NAROBILI SAMI. TERAZ PRIDE CAS, KEDY ZACNEME PLATIT ZIVOTMI AJ MI. DO TERAZ ZA NAS PLATILI SLABSI A TERAZ KED MAME PLATIT MI SA BUDEME BURIT ? TO JE POKRYTECKE. MUSIME ZAPLATIT ZA SVOJE ZLO. UVEDOMIT SI UZ NESTACI. JE NESKORO.


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-04  (17:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zero VIES PRECO TAK JEDNAM ? LEBO PRESNE PRE TAKYCH LUDI TRPIA MNOHY. PRE TAKYCH KTORI SA SKRYVAJU ZA BOHA A NECHAVAJU RIESENIE NA NEHO, PRITOM SI ZIJU V SYSTEME A UZIVAJU ZLYCH VECI. MYSLIM ZE OSLOVENIE DEBIL JE NEVINNE OPROTI TOMU CO NAROBILA MANIPULACIA. NECH SI MA SVOJHO BOHA, ALE NECH O NOM NEROZPRAVA AKO O SKUTOCNOM, KED NEMA DOKAZ. DALEJ MA SERE, ZE SA SPOLIEHA NA KLANANIE. TO NIEJE RIESENIE. RIESENIE JE ZMENA. TO NEBOLA AROGANCIA A AGRESIA. TO BOLA NASTVANOST ZA MILIONY ZNICENYCH ZIVOTOV POMOCOU TEJTO SEKTY, KTORU ON ESTE VIAC PREZENTUJE. TO BOL CIT. SEKTA BOLA PODPOROVANA ILUMINATMI, LEBO OD NEJ OCAKAVALI PLODENIE STRACHU, MNOHY FARARI JU VSAK ZNEUZILI A VOBEC SA NEZMENILI. KLANANIE SI PRISPOSOBILI SEBE A POKLADALI HO ZA RIESENIE. NIKTO SA VSAK NEBAL A ROBIL SI ZLE DALEJ. HISTORIA JE DOKAZ. MYSLIENKA NABOZENSTVA NEBOLA ZLA, ZLY JE VYSLEDOK A LUDIA KTORI SA TYM OBHAJUJU. NEVYSLO TO PRESNE PRE TAKYCH, KTORI SA CIRKVOU IBA OHANAJU A NEZIJU TAK.


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-04  (17:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  CIRKEV SA STALA LEN PODPOROU ZBABELCOV A PLODENIM NERIESENIA. VSETKO NECHAVAJU NA BOHA A VOBEC SA NEBOJA TRESTU Z MANIPULACIE, KLAMSTVA A KRADEZE. VZDY SA OBHAJUJU POLOPRAVDAMI, ALEBO SA VYSPOVEDAJU. LUDIA SI PRISPOSOBILI DOBRU MYSLIENKU SEBE A MYSLIENKA SA STALA SKODNA. BOL TO POKUS O PORIADOK A TERAZ ZACNE NWO. DIELO BUDE DOKONANE.


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-04  (17:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ZERO, ALE UZNAVAM TI, ZE SOM VYBUCHOL. TO PRETO, LEBO SMUTOK OVLADOL MOJU MYSEL.


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-04  (18:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ked som bol kedysi naivne na strane aktivistov, mal som lepsie argumenty ako vy. Keby som teraz chcel, zotrem myslienku iluminatov aj cez to vsetko, co som o nej hovoril, lebo nemam pohlad len z jednej strany ako vy. Nebudem vam pomahat, skuste to sami, ked ste na opacnej strane rieky. Nieje to tazke. Iba sa s vami hram a mam vas tam kde chcem mat. Ja niesom iluminat, len som videl v tejto diskusii len jeden smer pohladu - iluminati su zly, mozu za vsetko zle a tak som vytvoril imaginarne aj druhy pohlad, aby sme boli trochu obejktivnejsi. Klamal som, ale nie z dovodu zisku. Z dovodu vytvorenia dalsieho uvedomenia. Nemozeme vsetky svoje chyby hadzat na system a elitu, mali by sme ich aj v inom svete. Historia je dokaz. A tiez ma bavilo vas trochu provokovat.

ps: vrazdy, utrpenie, klamstvo, znicene vztahy, kradeze, zavist, tuzba po moci, tuzba po majetku, reklama, manipulacia = ludia, cirkev, iluminati, vlada, media a to nie iba media iluminatov...atd.

Zlo nieje iba na brehu iluminatov. Zmena je naozaj nutna v nas, lebo z nas su skladane vsetky firmy, organizacie a spolocnost. Chceme mat cistu spolocnost ? Musime byt cisty vsetci. Bez toho to nejde a bude nasledovat len to zle. Nepomoze ak nebudu klamat iluminati, ked to budu robit miliony ludi. Spolocnost je mocnejsia ako vlada, cirkev a iluminati. Iba mi o sebe rozhodujeme, ale zda sa ako keby sme to nevedeli, alebo nechceli.

Skutocny aktivizmus sa moze odhohrat len v nasom vnutri.

Lucim sa s vami.zero   |   ip:217.115.2   |   2009-06-04  (18:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iluminat

Nevadí,aspoň vím s kým mám tu čest.
Všimni si následujícího řetězce.

1)Vydávání nekrytých bankovek =

2)Možnost zrychleného zafinancování vědeckotecnického rozvoje =

3)Zdokonalení technologií na kontrolu populace

Bez vytvoření těchto technologií obyčejnými lidmi by to nešlo. Vydávat nekryté peníze byl (převzatý) nápad iluminátů. Z toho plyne,že za tímto nápadem byla jen obyčejná touha po moci. A když se tato touha spojí s tvou ustrašeností,potřebou být veden a agresivitou,mám před sebou zase jen obraz další ideologie. Takových už tu bylo! Špatných příkladů je plná historie!


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-04  (18:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jo, nekryte bankovky su velmo zle a je to podvod. Oni museli vyrabat nekryte peniaze, lebo to vyzadovala ekonomika a populacia vzrastala. Nebolo mozne kryt vsetky peniaze zlatom. Myslim, ze tam boli urcite aj sebecke zaujmy z dost velkej casti, ale tie su vsade. Kazdy kto ma moznost, ju vyuzije. Aj ludia tuzia po lepsich miestach a casto ich nezaujima ako sa k nim dopracuju. Bud je to vtieranie, zalovanie, alebo vymyslenie systemu, ako zarobit viac na ukor inych, atd...


Aj tu plati len jedno. Zmena je v nas vsetkych.


Rozvoj by mozno financovat nemuseli, stacilo by postavit vyrobu, lebo patenty uz existuju. Zmena je vsak v nas.


Kontrola populacie je nutna len vtedy, ked sa nezmenime. O tom som rozpraval aj ked som sa vydaval za iluminata, ale je to pravda. MWO je len vysledok naseho spravania. Novodoba a ucinnejsia policia.Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-04  (18:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a tvoja rovnica sedi, ved preco nie ? Vysvetleni je mnoho.


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-04  (19:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vy neriesite a nepriznate svoje chyby len pre vase vysoke ego a vy chcete aby to urobili mocny, ked s tym stratia zisky ? Ste trapny.


Haloooo, vstavame. Halo, myslime. Halo, menime sa!


Marko   |   ip:195.168.1   |   2009-06-04  (19:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :D:D:D Tak to bolo ozaj dobre....
Diskusia velkostou jednej knihy a na konci sa dozvedame: "Ja niesom iluminant"
Skvele!!
Inac teraz ked uz viem tvoje skutocne zamery, tak mozem s tebou suhlasit az na tu cirkev resp. nabozenstvo (to by sme mohli otvorit pod inym clankom).


zero   |   ip:217.115.2   |   2009-06-04  (19:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Marko

Ale to jsem psal hned na začátku,že není iluminát. Vstoupil jsem pak do diskuze jen proto,že skvěle vystihl psychopatické myšlení lidí posedlých touhou po moci. A to se netýká jen iluminátů,ale i politiků aj. Je to přece skvělé,že mohou slíbit i to na co státní rozpočty nemají,ne?

Iluminat

Já už o sobě všechno vím. Co se týká peněz krytých zlatem: Tohle kdyby se udrželo dodnes,nepsali bychom si tu. Ale lidstvo by mělo čas dospět. Určitě z větší části. Ale to je čirá utopie. Tato diskuze to jasně ukázala.


wertexx   |   ip:213.151.2   |   2009-06-04  (22:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  So všetkým čo napísal nesúhlasil nikto iba s časťou a tá časť je pravdivá, bohatý využívajú sprostosť obyčajných


matez   |   ip:91.127.71   |   2009-06-04  (22:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  wertex to ukoncil.nacisto


sapp   |   ip:193.179.9   |   2009-06-05  (08:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  wertex lenze si zabudol na jedno ze tento system stvorili oni ta sionisticka banda nemazrancov na svoj vlastny obraz aby vyhovoval len im a to co tu pletie ilunminat ze mamem byt dobry atd atd atd to akoze mame drzat huby a krok aby mocnejsi boli mocnejsimi a bohaty bohatsimi


Alex Jones   |   ip:217.119.1   |   2009-06-05  (12:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Všetkym iluminatom.Na čo vám je toľko peňazí?Rozdajte svoje majetky chudobným krajinám a budete mať lepší pocit že ste aspoň raz v živote niekomu pomohly.Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-05  (15:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na udrziavanie. Tomu ty nemozes pochopit. Cirkvi su majetky na hovno. Ved kazu o skromnosti


Miso   |   ip:77.247.22   |   2009-06-05  (15:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iluminat
to v ktorom blazninci maju internet volne prístupný debilom???Lebo bol som aj na Cajle, aj na Prednej Hore aj v Hronovciach ale takeho debila ako si Ty som nikde nevidel.


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-05  (15:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Som blazon, lebo si uvedomujem, ze mame vsetci podiel viny ? Som blazon, ked hovorim, ze sa spravame zle skoro vsetci ? Tak potom vy ste uplne do seba zahladeny pokrytecky bastardi. Uvedomte si to. Naozaj asi len blazon ma odvahu povedat, to co nechcete vidiet len pre svoju pychu.

Zivot nieje iba o elite, zivot je o nas vsetkych a to preto, lebo zijeme v spolocnosti.


Som blazon ked ma cirkev zlate oltare, kopec majetku a zebre dalej ?

Som blazon ked nadavate na kontrolu a sami kupujete gps, mobili len pre vasu pohodlnost ?

Sami zapredavate svoju slobodu za pohodlnost.

Slobodu si zasluzi len tek, kto ju nezneuziva. Vy ste ju zneuzivali a preto budete ocipovany. Je mi to luto, ale to je realita, ktoru nikto nevyvrati, lebo je to skutocne. Skutocnost nevyvratite polopravdami, ktorimi sa obhajujete.


Nepotrebujem byt u vas dobry. Potrebujem hovorit pravdu a ako vidim, aj vas dost stve, ked niekto pise o vasich chybach.


Ja si svoje chyby priznavam a viem, ze budem platit, burit sa vsak nemozem, nasledky som si mal uvedomit skor. Dnes uz lutost nestaci.

A vam nebude stacit ani spoved v kostole, lebo co ste si nadrobili, to si aj vyzerete. Jednoduche a strucne.
Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-05  (15:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak sa vy citite ako normalny, uznavam, som blazon, lebo som iny ako vy.

Ak hladate zle a dobre, zacnite najskor u seba a rieste zle. Vy vsak nehladate zle a dobre. To nehladaju casto ani dokumenty a cirkev. Vy hladate to co vam vyhovuje.


watcher   |   ip:78.141.11   |   2009-06-05  (23:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zaujimava diskusia, precital som ju celu, stotoznujem sa s vacsinou nazorov, no nwo je podla mna vymysel.

je pravda, ze spolocnost v ktorej zijeme, nikdy nebola tak "negativne" naladena ako v tejto dobe. mozno pride zmena. ktovie...

ja zijem cestne a nemam sa za co hanbit. o vela ludoch v mojom okoli sa to zial povedat neda.

doporucam vam pozriet si film "Waking life".

a jeden citat na zaver, mozno si z neho nieco zoberiete a pomoze vam ist proti prudu, i ked to je v dnesnom komercnom svete neskutocne tazke:

It is better to be hated for what you are like to be loved for what you are not.

pekny den


pre Iluminat-a   |   ip:89.173.76   |   2009-06-06  (14:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kto nechce vidiet, ten neuvidi. "Ste slepi a hluchi" povedal Jezis kedysi. Pocuj Iluminat, preco tak vehementne tu hlasas, ze elitari neexistuju? Kot ta plati, ty provokater? Iba dement nechape, ze ked ECB a FED su sukromne banky, poziciavajuce prachy narodom (cela USA a EU) na nejaky urok (teda za zisk), a pritom jedine oni rozhoduju, ci daju viac prachov (inflacia) ci daju menej (deflacia) do obehu a tak rozhoduju o celom diani na celom svete, TAK VLASTNE OVLADAJU A DOJA CELY SVET !!! (USA a EU isto). Kho este nie, to je Rusko a Cina a Iran !!! A preto proti nim utocia tajne a spinavo na ekonomickej urovni. Nie priamou vojnou, to nie! Nato su to poserovia! Ale akciami pod cudzou vlajkou, skupenymi politikmi, vydieranim, A HLAVNE OVLADANIM MEDII, ako TV, bulvar a hlavny prud a klamlivou propagandou svojich figuriek. Ze reklama klame, to dnes kazdy chape, vsak? A preco veris, ze mimo reklamy tlacova agentura ovladana sukromnikmi z tej istej elity, nam povie pravdu??? Pravdu o sebe, ze o co jej ide - o NWO = zotrocenie celeho ludstva. Terajsia kriza je ich dielo a ciel je dotlacit svet k prijatiu NWO. Iluminat, uvedom si, ze aj ked ti platia teraz dobre za to, ze robis podobne dementujuce protikampane vsade, kde sa da, TIE PRACHY TI BUDU NA 2 VECI, LEBO SI ICH DO HROBU NEVEZMES ANI SI ICH NESTIHNES UZIT. Nebudes mat kde totiz a po splneni ulohy skoncis v dave otrokov naveky. To bude uz neskoro plakat. MYSLI VIAC NAD DIANIM VO SVETE A KUKNI SI ZEITGEIST 1 a 2.


hafan   |   ip:84.47.16.   |   2009-06-06  (15:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Myslím, že preháňaš. On vie, že existujú. Chcel len povedať, že sú iba dôsledkom nášho spoločného zmýšľania, resp. ľahostajnosti. Použil na to formu, že najprv hral divadlo a potom sa prezradil o čo mu išlo. Tým netvrdím, že pozná riešenie a vôbec ho neobhajujem. Jeho forma vystupovania je určitým spôsobom nezrelá. Ale je možné že je mladší a má iný spôsob uvažovania a iný zaužívaný slovník ako ja. A takisto sa asi snaží byť spontánny a napísať všetko čo ho napadne. Prekážkou je preňho nepochopenie pojmu "Boh". Na druhej strane oceňujem jeho odpor voči schovávaniu sa za túto veličinu- pokrytectvo, rozšírené u väčšiny tzv. "veriacich". Skrátka, poukázal na to najdôležitejšie, čo človek potrebuje ako prvé. Začať odkladať svoje chyby. Keď to neurobíme je úplne jedno či budeme mať nejaké čipy alebo nie, pretože sme tak či tak v háji.


riko   |   ip:95.102.54   |   2009-06-06  (15:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cotym myslis neochopenie pojmu boh ved boh to vstko scvaluje a diva sa na to vzdy boli otroci v kazdej dobe tak tom bolo urcene vsetci sa nemozu mat dobre!


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-06  (15:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre pre iluminata - Ani neviem preco to hlasam. Ved na tom ani nezalezi. ;-) Hlavne, ze maju na koho zhodit vinu, ci nie ? Ja som uz svoj postoj k peniazom vyjadril. Pisal som, ze svoje zvysne peniaze darujem ... Viac neprezradim. Neplytvam peniazmi aj ked ich mam dost.

Hafan, suhlasim. A samozrejme aj s tym, ze je moja forma diskusie je nezrela, ta ma vsak tiez svoj dovod. Myslim, ze si ma docela dobre odhadol a preto si myslim, ze pochopis aj preco som zvolil prave tuto formu diskusie.


hafan   |   ip:84.47.16.   |   2009-06-06  (16:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to riko
Zvyčajne nemám tendenciu odpovedať na takéto divné otázky, no urobím výnimku, pretože možno to niekomu pomôže, kto sa tým zamestnáva. Keby to Boh schvaľoval, prečo by prichádzali proroci? Prečo by posielal časť seba na zem? Veď všetci, ktorých vyslal upozorňovali na falošnú cestu na ktorej sa nachádzame a varovali nás pred tým čo sa stane ak sa nezmeníme. Všetci boli zavraždení ako nepohodlní tými, ktorí ovládali davy. To iba podčiarkuje vážnosť situácie a strašný koniec, pred ktorým sa nás ten, v ktorého existenciu niektorí neveria snažil zachrániť aj napriek tomu, že osud jeho vyslancov bol vopred jasne čitateľný. Takisto ich pohnuté osudy dokazujú, že ani Tvorca sveta nemôže zobrať "čarovný prútik" a všetko zmeniť. Pomoc pre ľudstvo musí ísť zákonite len cestami, ktoré sme schopní vnímať. Keby sme boli schopní otvoriť sa varovaniam vnútorne, nemuseli by chodiť vyslanci do hmoty. A teraz k téme "Prečo to Boh dopúšťa". "Boh" nezasahuje do svojho stvorenia ľubovolne. Kedysi vytvoril dokonalé zákony, ktoré spravodlivo všetko vyrovnávajú, či dobro alebo zlo. Ostatné je na nás. Čo budeme vytvárať- to sa nám vráti. Uniknúť zo systému nemôžeme. Otroctvo je neprirodzené. Otrok sa nemôže vnútorne rozvíjať. Takéto úchylky medzi ľuďmi určite "Boh" neschvaľuje. Pôvodne bolo určené aby sa všetci mali dobre. Nie Boh ale človek vytvoril zlo, tým, že sa otvoril "Luciferovmu vplyvu" a prepestoval svoj rozum, postavil ho na najvyššie miesto a stal sa jeho otrokom. Zadný mozog, ktorý slúžil na prijímanie duchovných pokynov, postupne zakrnel. Teraz sa rodíme so zdegenerovaným mozgom. Sklon k ziskuchtivosti, vykorisťovaniu, nenávisti, nerestiam atd. sú iba nevyhnutným dôsledkom tejto degenerácie a vyrovnávajú to čo človek pochybil. Pôvodné určenie to však nebolo. Keby človek žil tak ako mal nebolo by treba otroctva, utrpenia a iných nepríjemných vecí, ktoré spôsobujú, že sa v utrpení ešte niektorí hodnotnejší ľudia môžu otvoriť Svetlu. Keby všetko bolo tak ako malo byť, existovalo by spojenie s výšinami, prúdy svetla by nepretržite prúdili skrze nás do hmotnosti a na zemi by bol už dávno "raj". Na dosiahnutie duchovnej zrelosti by stačili dva- tri životy a človek by mohol pokročiť vyššie. Tým by sa sila opäť vracala nahor v nádhernom kolobehu. Slobodná vôľa človeka spôsobila viaznutie "striedavého prúdu" a pád. Umožnilo to to, že sme príliš ďaleko od zdroja "života" a sú tu aj iné silné vplyviy "zdola". Príčina však bola iba v nás samých. Naozaj sa nie je na čo vyhovárať. Nie je tu priestor vysvetľovať detaily a ani to nie je pre všetkých. Ak Ťa to naozaj zaujíma preštuduj si to sám a pokús sa zachrániť aspoň seba, poprípade svoje okolie. Je to však určené iba pre "zrelších" ľudí. Väčšina to žiaľ vzhľadom k degenerácii mozgu o ktorej som hovoril vyššie nemôže celkom zákonite prijať, pretože nechce.

http://duchovnipodpora.vzestup.net/Portals/0/web/slovo/poselstvi/index.htm


eva   |   ip:95.102.54   |   2009-06-06  (19:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ludia si musia pomoc sami nikto iny im nepomoze na zazrak sa spoliehat neda !


hafan   |   ip:84.47.16.   |   2009-06-06  (19:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To je pravda, proroci prinášali iba pokyny. Nič viac. Jednať musíme sami. Komu však niet rady, tomu niet ani pomoci...


Iluminat   |   ip:213.181.1   |   2009-06-07  (12:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   POZOR NA PODVODNIKA,JEHO NICK JE x_aštar ,ALE TYPUJEM, ZE TERAZ UZ NEBUDE.

citujem jeho taktiku podvodu:

nj ja by som mal riešenie ale potrebujem 300 ľudi
medzi nimi nejakých, - fakt zdatných technikov (napr admin)
absolútnu oddanosť cieľu
každý z týchto ľudí potrebuje hotovosť 10k eur
a kopec odnvahy hadam by stacilo aj 6k
ked sa pekne skoordinujeme bude po probléme za pár minút ....

10x300 je pekny peniaz. Chce zarobit na vasej nenavisti k iluminatom. Kazdy chce zarobit na tom co mate a co nemate radi.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-08  (02:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.ngkids.co.uk/elements/article_pictures/rothschild.jpg


Tento clovek nemoze byt zly a viem, ze nieje.Elita chce dobro pre ludi.


x_aštar   |   ip:91.127.17   |   2009-06-09  (02:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  iluminat: je mi luto ze spolocnost funguje zle, a tym padom formuje aj zlych ludi( ako sam o sebe prehlasujes, ale takych som uz pocul a videl a zil vela). Toto tvoje vystupovanie na fore svedci iba o tvojej nevyrovnanosti a nenavisti k spolocnosti v ktorej zijes. Je smutne sa pozerat na ranene zvieratko este smutnejsie na cloveka. ked je vsak clovek raneny duchovne ludia si povedia ved on sa da dokopy co vsak nemusi byt vzdy pravda.(zrejme tvoj pripad) s tohto potom rastie zlo.
-nie som podvodnik, ja od ludi peniaze nechcem, oni by s nimi manipulovali samy.
-mas SF? - mne to nevadi dnes som s jednym bol, skvele ze
mozu komunikovat elektronicku formou.
-nick si nezmenim :D bol som "x" a aštar som pridal lebo ked to pocujem ze "aštar" tak ma trha od smiechu nehovoriac o tom kto to "je". (ked budem mat psa tak mu dam toto meno - bez x samozrejme)
- ilu neviem co touto provokaciu kt. vyvolavas na tejto stranke sledujes, casom mozno na to pridem.
- och aka krasna fotka :D to myslis vazne? - si naivny
- elita mozno chce dobro ludi ale ja taku nepoznam.
- je fakt ze historia o tom svedci myslim ze je viac tajnych spolkov s roznymi zaujmami - jeho rod rozhodne nepatri k tym dobrym.
- ak ty ano napis mi koho, to bude ale tajomstvo asi co?x_aštar   |   ip:91.127.12   |   2009-06-09  (02:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ludia: ja naopak verim ze v blizkej buducnosti sa toho vela zmeni, hlavne postoj clov. k cloveku. ja osobne sa o to snazim aj ked niesom dokonaly (co nieje moze byt :D. Cital som tu take veci ze som sa v hlave dostal do "kresleneho sveta" techn revolucia je asi hodne blizko. Uvidime ako to bude fungovat s tym vodikom muhaa. a ze auto na stlaceny vzduch no ja mrem. Ono to je uz vlastne tu ludia len musia otvorit oci. Musime prist len nato ako im ich otvorit co v najkratsom case, kym nebude neskoro. viete - "nikdy nieje tak zle aby nebolo horsie!" tomu sa musime vyhnut.
preto treba informovat ludi, kludne pocas dna pri obede vo firme rodicov (napalit dvd a ked nebude co pozerat, co aj tak nieje naco skoro, pustit otcovi a mame sadnut si s nimi k TV a zacat) informacie sa siria rychlo aj ustne nielen cez tv alebo radia. na zaciatku konverzacie iba povedzte nech to nejako poslu dalej a na konci im to pripomente. thats all.mata   |   ip:195.91.79   |   2009-07-25  (22:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  AHOJTE, MAM 2 VYSOKE SKOLY, AJ NAPRIEK TOMU SOM SA NASTAHOVALA NA VIDIEK SO 78 OBYVATELMI. CLOVEK SI NAJDE STASITIE TAM KDE SI HO VYTVORI. NA DRUHEJ STRANE SUHLASIM S PAR LUDMI, ZE BORDEL CO TU JE OKOLO NAS-MYSLIM VOJNY JE NECHUTTNY ZAMER LUDI AKO JE BANDA ROTSILDOVCOV. TAKTIEZ VYKUPOVANIE OBILIA ZA BAGATEL OD PESTOVATELOV NA SR...ATD DALO BY SA TU DO RANA SRAT.S TYM CLOVEK VELA NENAROBI. SPRAVAM V TELKE NEVERIM ANI ZA MAK. JE TO DIVNA VZORKA INFORMACII, NO CO SA CLOVEK LEN PRITOM NEJE..ZIDACKA BANDA OVLADA EKONOMIKU. BLAHOSLAVENI TI CO TO VIDIA,ALEBO MAJU ASPON TUSAKA, ZE SA SVETOM SIRIA BLUDY A DEMAGOGIA, JEDINE TI SU SLOBODNI.


wil   |   ip:81.91.215   |   2009-10-07  (21:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ahojte. mohol by som poprosit o originalny zdroj podla kt. bol tento clanok napisany, resp. prelozeny? bol by som velmi vdacny. inak skvely web. ostava len dufat ze ho budeme moct citat co najdlhsie a hlavne bez cenzury..


Zose   |   ip:195.49.19   |   2010-08-10  (18:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mal by si sa prebrat tak ako vsetci fanuskovia tejto stranky a odporcovia Sorosovej nadacie, vsak si len designom a aj obsahom porovnaj stranku na ktorej pises http://dolezite.ska http://www.soros.org.Nech sa paci, vsetkych Vas tu lakaju informaciami a nazormi, pisu o ovplyvnovani a ovladani masi ludi, demokratickym nazor, a hlavne na ich vlastnom web priestore, vsak je to cele uplne na smiech, ale to snad len mozno trosicka pozornejsim ludom, ked si tak vsimam tato skupinka ludi ma velmi velky vplyv, a stale krici zlodej chyte zlodeja, zeby toto bolo to ich ziskavanie oveciek do stada... :-)))

A BA MOZNO JE TO AZ TAKA VELKA DRZOST, ZE TO UKAZUJU V KAZDOM JAZYKU SKORO V KAZDEJ KRAJNE A V OMNOHO VACSEJ MIERE AKO HITLER SO SVOJOU KNIHOU MEIN KAMPF, PROSTE VAM TU PREDHADZUJU SVOJE VLASTNE PLANY A VY TOMU VERITE, O SPIKNUTI SPOLOCNOSTI A KONSPIRACIAM !!!

TO MUSI BYT STRASNE ZIST, ZE STE VERILI VLASTNE TYM O KOM TAK HANLIVO PISU, A O TO STRASNEJSIE, KED STE S TYMTO NAZOROM ZILI A PLANUJETE HO SLEPO PRESADZOVAT AZ DO SMRTI ... :)))

JE MI VAS VSETKYCH LUTO, ZE SA NECHATE MANIPULOVAT ... MALA RADA PRE VAS: NEVERTE NIKOMU !!!

A TERAZ SA URCITE ZAMYSLATE, CI MAM PRAVDU, STALE SKEPTICKY, VSAK ODO SOBNITE OD NAZOROV A VERTE LEN TOMU SVOJMU, AAAAACH ....


SISA   |   ip:213.160.1   |   2011-03-14  (12:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ILUMINAT: POVIEM TI LEN JEDNO "K.K.T


TvojesvetloILUMINAT . paxuqase62   |   ip:217.12.58   |   2012-02-10  (04:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zdravim ta ILUMINAT aj ked je to chore ako sa nazyvas mne to vobec nevadi :-) Tu vobec nejde o druhych co robia ako klamu ako kradnu ako, ako, ako ide len a len o teba. Uz vem preco sa nazyvas illuminatom, totizto vobec nemas vlastnu identitu nemas vlastny pohlad na veci nemas ziadnu vieru v co robis co vravis spoliehas sa len a len na hrstku zakomplexovanych vladarov ktori nepoznaju nic ine len STRACH STRACH a STRACH to je krmivo ktore ich zenie do predu za ovladanim, manipulovanim, destruovanim a nicenim vsetkeho pekneho. A toto je aj tvojim krmivom. Mam taky nazor kazdemu treba dat moznost zmenit sa lebo kazdy zivot je novou moznostou novym startom, ktory moze skoncit uspesne :-) Teraz sa zamysli a porozmyslaj kto si preco si tu ci sa naozaj musis nazyvat tak primitivne a opiciarsky po druhych. Mas vlastnu hlavu vlastne myslienky a si ORIGINAL nie nejaky... Nevazis si sam seba a to je dolezite. O druhych sa vyjadrujes zversky lebo sam si zverou. Daj sam sebe sancu nie strach a destrukcia su buducnostou a stastim ale vzostup a laska. Verim v teba tak ako aj v seba a vsetkych ostatnych ludi aj v illuminatov ze mozeme spolu vytvorit EDEN na tejto zemi ale nie tym ze sa vyvrazdime ale tym ze pomozeme jeden druhemu a budeme sa dvihat dovtedy kym nebude postaveny ten posledny clovek na akelenach. Toto je zavedenie harmonie ked budu zit ludia v mieri a s otvorenym vedomim nebudu nicit prirodu lebo si budu vazit jeden druheho tak ako aj prirodu a Zem. Najdi v sebe rovnovahu chod sa prejst do prirody nejedz ten balast ktory ti predavaju v kovovych klitkach na zber penazi ale vypestuj si sam vychovaj si a staraj sa o seba o svoje zdravie a uvidis ze zhliadnes to svetlo po ktorom tak bazis vo vnutri srdca. ozdrav seba ozdravis planetu aj druhych okolo seba zmena mikrokosmu zapricini zmenu makrokosmu. Bol by som nerad aby si sa vyjadroval na moju spravu chcem aby si len porozmyslal nad slovami ktore som ti sem vypustil s uprimneho srdca... Peniaze nisu moc moc je v tebe v ludoch :-) ty mozes byt ten ktory ovladne svet ale nie sebeckostou ale ... ved prid nato sam DAKUJEM ti pekne ze si si toto precital


Duan . lynuxora60   |   ip:195.168.9   |   2012-08-01  (12:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nick Ilumnat213,181,1 nickEricha,Pavian Iluminator 213,181,1 ip adresa rovnaká!!!


pecos . dogumape6   |   ip:91.127.17   |   2012-08-03  (23:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mám dobrú správu. Netreba vraždiť milióny ľudí. Stačí tie riťšildovské degeneráty a je to vybavené.


Ascending . kufysovi97   |   ip:2.24.73.8   |   2012-08-04  (17:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iluminat ja s tebou skutocne sympatizujem :) INTELIGENTNY CLOVEK, KTORI LUDOM NAPISAL CO JE ZLE, V COM JE CHYBA, AKO TO ZMENIT ale ludia namiesto toho aby zacali so zmenou zacinaju iba NADAVAT ... genocida ... ked sa tak nad tym zamyslite tak smrt a zrod je to iste ... takze ked niekoho zabijete v podstate mu neublizite, iba sa zacina jeho dalsia cesta ... a ked je ta genocida jedine co sa da spravit na zachranu nasej zeme ( KEDZE LUDIA SA ZMENIT NECHCU) tak sem s nou ja som za :) a mozte zacat so mnou :) tesim sa na navrat do zdroja


Ascending . kufysovi97   |   ip:2.24.73.8   |   2012-08-04  (17:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a este by som chcel povedat :) ze keby ludia chcu bojovat proti tej moci tak je to jednoduche ... duchovna cesta, vzostup :) to je ta moznost ako vijst z tejto hry ako vitazdiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + šesť =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Proroctvo Gotfrieda von Werdenberg
nattyfit . pyfuxoba3:   Bulshit...

Poštová banka
FredJoseph . jekyfuke65:   Hľadáte úver na začatie podnikania, splácate účty, poskytujeme za úver vo výške 3.000 až 500.000.000, 00 €, ponúkame alebo druhy úveru tu s 2%. Teším sa na vašu aktualizáciu týkajúcu sa tejto záležitosti. Ďakujeme za v......

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)
DavidWaddler . famavola90:   DOBRÝ DEŇ

Na čo čakať
illuminati . nesapase11:   Želáte si bohatstvo, slávu, bohatstvo, popularitu vo svojom nosiči, právomoci,

Cirkev porušuje prikázania?
Erika . nupudety43:   Prečítajte si svedectvo a kontaktujte Dr Isikolo pre naliehavú a rýchlu lásku kúzla @ isikolosolutionhome@gmail.com

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Evanjelium podľa Tomáša

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Vizualizácia dlhu USA

Jeden krát vidieť je viac ako sto krát počuť ...


Je koniec, niet cesty späť

Mexická vláda priznáva, že mimozemský život je ...

Něco velkého je asi ve vzduchu. Děje se něco s eurem?

Co dela NATO s detmi z LIbye !

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Archív

Aj OĽaNO sklamalo.

Aj OĽaNO sklamalo. Až by obyvateľstvo – voliči všetkých krajín sveta mali právo si vytvoriť volebný zákon bez účasti politických strán a mohli si voliť len osobnosti zo svojich obci či miest, krajov do parlamentu a mali pravo kontrolovať svojho voleného zástupcu a taktiež ho pri klamstve či korupcii odvolať, tak by vo svete neboli vojny, nebola chudoba, neboli protesty a demonštrácie a perfektne by fungovala aj trhová ekonomika k spokojnosti väčšiny obyvateľstva. Nebolo by tu integračného a globalizačného procesu v tej podobe, ktorú poznáme až dnes. Takže systém až príliš vyhovuje veľkokapitálu korumpovať politické stranícke záujmové skupiny, ktoré väčšine ničia život na čo nemajú právo. Zmenou volebného zákona by sa dlhodobo neudržal žiadny zástupca ľudu pri možnosti zastupovať svojich voličov, ale cez politické stranícke záujmové skupiny sa do parlamentu dostanú nečestný občania v každej krajine sveta, ba dokonca sa majú možnosť aj dlhodobo udržať u verejnej moci, keď ich voliči nikdy nemôžu za klamstva a podvody z postu ústavného činiteľa odvolať a potrestať, vid rôznych politikov politických trvalých karieristov v každej krajine sveta s výnimkou Švajčiarska a Islandu. Takže keď už tým politickým stranám už dnes nedôveruje až 40 percent obyvateľstva, tak sa pripojme k ním a zväčšime nespokojnú väčšinu, ktorú politici z politických strán majú len vďaka strachu 30 percent obyvateľstva z pravice. Už dnes by ich systém sa zrútil ako domček z kariet, keby neovládali vlastníkov a redaktorov z médií hlavného prúdu či politický verejnoprávne média, ktoré manipulujú obyvateľstvo žijúce v strachu z pravice v prospech ich systému prichádzať k slobodným voľbám, ktorí si vytvorili pre seba čiže pre 30 % obyvateľstva každej krajiny vo svete. Prečo zabránili obyvateľstvu politické strany vo svete vytvoriť si občianske Ústavy a občiansky volebný zákon? Odpoveď na tuto otázku som už dal v predchádzajúcich slovách, takže aj OĽaNO s týmto nechce pohnúť do predu a vyhovuje mu v plnej miere súčasný volebný zákon..


DANE, POPLATKY , DANE, POPLATKY , DANE, POPLATKY, POKUTY...

2013: Božská častica, ďalšia Zem či eliminácia ná...

Tomáš Valek: Vážený Státe, milá Evropská unie, ...

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Ale vážení Slováci, veď vy nemáte prezidenta!


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.4039 s