18. September 2019
    
Rothschildovská chobotnica - Dolezite.sk

Rothschildovská chobotnica


  2011-01-26  (13:19)  |  Ekonomika
  55% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Rothschildovská chobotnica

Marxizmus, globalizmus, nový svetový poriadok, liberalizmus... Všetko toto sú euforizmy pre fenomén stelesnený v neviditeľnej ríši rodiny Rothschildovcov. Rothschildovci nezomierajú, jednoducho odchádzajú do dejín a ich miesta sú nenápadne prevzaté ich synmi a vnukmi. Hovorí sa, že starý pán Jacob opustil scénu a že jeho miesto zaujíma jeho syn Nathan (Nathaniel Philip Rothschild, ktorý nosí meno zakladateľa anglickej vetvy Rothschildovcov). Ťažké bremeno padlo na útle plecia mladého dediča. Ale Nathan nie je sám. V spravovaní impéria mu budú pomáhať jeho strýkovia Evelyn a Edmund a ostatní členovia anglickej vetvy rodiny (Catherine, Emma, Leopold), ale aj jeho francúzski bratranci (David, Eduard...).

Rodina Rothschildovcov financuje guvernérov, premiérov, ministrov, poradcov...., ktorí zabezpečujú, aby všetko bežalo podľa veľkého plánu. Európska únia bola vytvorená Rothschildovcami (Schumann, Chazar). EU je vykorisťovateľom Ruska, ktoré by malo byť zbavené sibírskeho bremena. S cieľom dokončiť tento zámer Rothschildovci zamestnali Sorosa, Berezovského, Chodorovského, Kasparova, Mittalovcov...

Ak chceme odhaliť pozadie a príčiny týchto udalostí, musíme sa ponoriť do temných dejín chazarskej dynastie Rothschildovcov, identifikovať agentov, šedé eminencie, chamtivých politikov, rovnako ako aj mechanizmus ich akcií.
Začnime s Rothschildovcami, hlavnými postavami. Práve oni sú tí, ktorí sedia na čele stola.

Kto sú dnešní Rothschildovci?

Napriek tomu, že od druhej svetovej vojny Rothschildovské oddelenia pre vytváranie verejnej mienky uisťovali ľudí, že moc Rothschildovcov je dnes bezvýznamná a že sú známy hlavne vďaka svojim viniciam vo Francúzsku alebo záhradám alebo dobročinnosti vo Veľkej Británii, realita ukazuje úplne odlišný obraz.

Stavajúc na základoch, ktoré položili ich otcovia a starí otcovia, dnešní potomkovia len dokončujú misiu, ktorá trvá už niekoľko storočí. Dnes sú Rothschildovci parným motorom chazarského vlaku, smerujúceho na Rusko a jeho šíru Sibír. Tento vlak, ktorý prechádza cez Balkán, má byť naplnený armádami novo naverbovaných členov NATO, ktorí budú bojovať za Rothschildovskú ríšu.

Červený Štít z Frankfurtu

Za účelom lepšieho oboznámenia sa s novým panovníkom a jeho vojvodami, pozrime sa na rodokmeň a chronológiu tejto dynastie. Celý príbeh začína na konci osemnásteho storočia Amshelom (alebo Mosesom Bauerom) Rothschildom.
Rothschildovci (Rothschild v preklade znamená "červený štít") pochádzajú z nemeckého mesta Frankfurt. Nie je náhodou, že toto mesto je najväčším finančným centrom Európskej únie. Je veľmi príznačné, že Frankfurt je sídlom Európskej Centrálnej Banky a všetkých hlavných Európskych a Amerických bánk, ktoré sú prevažne kontrolované dynastiou. Frankfurtská burza cenných papierov (jedna z najdôležitejších na svete) je priľahlá k "Deutsche Borse" ktorú vlastnia Rothschildovci prostredníctvom ich "Children's Investment Trust" a "Atticus Capital" na jednej strane a ich vetvami "Merrill Lynch" a "Fidelity Investments" na strane druhej. Okrem toho, erb mesta Frankfurt je červený štít! Tento symbol je datovaný do obdobia Chazarskej ríše.

Spisovateľ Dejan Lucič hovorí o Chazaroch:
90% dnešných Židov sú pôvodom Chazari. Sú z Turko-Mongolského kmeňa, ktorý v polovici 8. storočia konvertoval na judaizmus. Keď sa ich impérium v desiatom storočí rozpadlo, usadili sa naprieč Ruskom a Európou a neskôr aj na Americkom kontinente. Chazari sú konvertiti a nemajú vôbec žiadnych semitských predkov. Semitskí Židia pochádzajú z Palestíny a tvoria 7 - 10 % svetového Židovstva.

Amschel mal päť synov, ktorých rozmiestil naprieč Európou. Salomon išiel do Viedne, Carl do Neapola, Nathan do Londýna, James do Paríža a piaty syn, Amschel, zostal vo Frankfurte. Za menej než dvesto rokov si synovia a ich potomkovia úplne podmanili Západ. Tak boli položené základy "Pax Judaica". Hlava rodiny je Anglo-Francúzsky rothschildovský tým, vedený Nathanom, synom Jacoba Rothschilda. Anglická skupina je vedená starým Edmundom, Evelynom a mladým Nathanom a francúzska zase Dávidom a Eduardom.

Anglickí  Rothschildovci

Anglická vetva Rothschildovcov bola založená Nathanom Meyerom, tretím synom Amshela. Počas 19. a 20. storočia bola medzi Britskou korunou a touto rodinou vytvorená aliancia, takže moderná história Británie je neoddeliteľne zviazaná s Chazarskou dynastiou. Dnes je triumvirát Chazarov tvorený hore zmieneným Evelynom, Edmundom a Nathanom.

Edmund Rothschild (1916)

Svoju kariéru postavil na presadzovaní Britsko-Chazarských záujmov v povojnovom Japonsku. V spolupráci s Winstonom Churchilom založil BRINCO Corporation (British Newfoundland Development Corporation) v Kanade. Edmundova dcéra Catherine je vydatá za Marcusa Egiusa, prezidenta celosvetovej finančnej skupiny "Barclay's" (po odkúpení ABN-AMRO, holandskej bankovej skupiny, sa tieto dve Rothschildovské skupiny spojili do jednej). Marcus je tiež na čele BBC Corporation.

Evelyn Rothschild (1931)

Po zjednotení Anglických a Francúzskych Rothschildovských finančných a bankových skupín a jeho ústupe z vedúcich pozícii v nich, zostal Evelyn hlavou obrovskej investičnej banky z Londýna N M Rothschild & Sons. Evelyn taktiež kontroluje tlač (the Economist, the Daily Telegraph...).
Vytvoril Asociáciu pre štúdie histórie bankovníctva a finančníctva, ktorá sídli vo Frankfurte. Vlastní medzinárodnú korporáciu De Biers, jednu z vedúcich v oblasti ťažby, brúsenia a distribúcie diamantov.

Spoločne so svojou ženou Lynn Forester kontroluje "First Mark Communications International LLC" a "Field Fresh Foods" s indickou rodinou Mittal, ktorá v skutočnosti slúži ako zástupca Rothschildovských záujmov a kapitálu (veľká skupina "Bharti").
Evelynoví hlavní agenti v oblasti politiky sú Soros, Norman Lamont, Peter Mandelson (Chazar), Oliver Letwin (Chazar) a Vernon Jordan. Lamont má vplyv v Konzervatívnej strane a tiež na potenciálneho premiéra Michaela Howarda (Chazara). Howard bol ministrom financií vo vláde Margaret Thatcherovej. Zúčastnil sa regionálnych konferencií spoločne so Stjepanom Mesičom (Chorvátsko) a Borisom Tadičom (Srbsko). Peter Mandelson je súčasným komisárom Veľkej Británie v Európskej únii a má blízko k Labouristickej strane a Tonymu Blairovi.

Na druhej strane, Vernon Jordan (Lazard Bank) má veľký vplyv v Demokratickej strane v USA (pôsobil ako poradca Billa Clintona a viedol kampaň Johna Carreyho v roku 2004). Evelynova žena Lynn financovala prezidentskú kampaň Billa Clintona a je tiež blízkou priateľkou Hillary Clintonovej.
Evelyn má tiež veľmi blízko k vojvodovi z Yorku, Princovi Edwardovi (synovi kráľovnej Elizabeth), čo odhaľuje len časť dlhodobého spojenia medzi Britskou kráľovskou dynastiou a rodinou Rothschildovcov.

Nathan Phipil Rothschild (1971)

Mladý Nathan je synom Jacoba Rothschilda, po ktorom zdedil nespočetné množstvo manažérov, agentov a vplyv nad dôležitými politickými, ekonomickými, mediálnymi a vojenskými inštitúcií po celom svete, dokonca aj vrátane archeologického náleziska v Butrinte v Albánsku.
Spoločnosti a korporácie "RIT Capital", "Atticus Capital", "JNR Limited", "N M Rothschild", "Vanco", "Trigranit", "British Petroleum" a Rio Tinto sú len časťou zdrojov, ktoré má nový kráľ k dispozícii vo svojej výprave na východ. Aby toho dosiahol, má v službách nielen západnú nomenklatúru v EU, NATO a Veľkej Británii, ale aj početných finančných a politických agentov po celej Európe a Ázii (Soros, Berezovsky, Djukanovič, Mittalovci...).

Francúzski Rothschildovci

Francúzska dynastia Rothschildovcov, založená Jamesom Meyerom, kryje chrbát Britskému triumvirátu. Francúzskych Rothschildovcov predstavujú David Rene a Eduard Rothschildovci, synovia Guya Rothschilda (1909-2007).

David Rene Rothschild (1942)

David je hlavou N M Rothschild group, ktorá je rozdelená medzi anglických a francúzskych Rothschildovcov. Taktiež je hlavou "Rothschild & Cie Banque", vplyvnej investičnej banky v Západnej Európe.

Eduard Rothschild (1957)

Davidov nevlastný brat Eduard je taktiež členom investičnej banky. Navyše, kontroluje významné francúzske noviny "Liberation". Je na čele "Imerys", hutníckej spoločnosti, ktorú vlastnia Rothschildovci už od roku 1880.

Rothschildovci v Srbsku

V Srbsku postupoval nový kráľ niekoľkými cestami, snažiac sa tak ovládnuť ťažobné plochy, výrobu energie, potravinový priemysel, média... Prvá cesta je už nejaký čas pridelená Georgovi Sorosovi, ktorý predstavuje rozhodujúcu páku expanzie Rothschildovcov smerom na východ a prvého emisára pre Nathana Rothschilda v Srbsku.

George Soros a jeho spojenie s Rothschildovcami

Soros je maďarský Žid (Chazar), narodený v Budapešti v roku 1930 ako György Schwartz  (v roku 1936 si jeho rodičia zmenili meno na Sorosz). Vzdelanie dostal v Londýne a v roku 1950 odišiel do USA. Významnú úlohu v jeho živote zohral slávny Chazar Carl Popper, ktorý schvaľoval Sorosove projekty a bol jeho Guru.

Po celom svete je táto šedá eminencia predstavovaná ako "Robin Hood počítačovej éry", pretože zdanlivo berie peniaze z bohatých krajín a cez jeho nadácie ich veľkoryso dáva Východnej Európe a Rusku.

Týmto spôsobom zavádza "demokraciu" a "občiansku spoločnosť" v krajinách, ktoré trpeli a boli vyčerpané v časoch komunizmu, práve toho komunizmu, ktorý bol týmto krajinám vnútený práve Rothschildovcami.
Svoju kariéru vybudoval na finančných špekuláciách po celom svete, hlavne vďaka svojej skupine investičných fondov zvaných "Quantum Fund", ktorého manažéri a zároveň aj jeho agenti sú Talianski a Švajčiarski finančníci.

Prepojenie medzi Sorosom a Rothschildovcami sa deje prostredníctvom siete dôverníkov, ktorí sedia v administratívnych výboroch fondov, trustov, spoločností a bánk. Jedným z týchto ľudí bol istý Richard Katz (tiež Chazar), člen výboru "Quantum Fund". Zároveň bol hlavou "Rothschild Italia S.p.A." a členom výboru komerčnej banky "N.M. Rothschild & Sons" v Londýne. Ďalší dôležitý hráč je Nils O. Taube, tiež člen Quantum Fund a partner investičnej skupiny "St. James Place Capital", ktorý teraz patrí Nathanielovi Rothschildovi.
Ich prepojenie je uskutočňované prostredníctvom Societe Generale Bank a jej manažéra Michaela Cicurela, ktorý je predsedom manažmentu Edmunda Rothschilda a členom rady Rothschild & Cie Banque. Ďalším častým Sorosovým partnerom bol James Goldsmith (Chazar), príbuzný dynastie Rothschildovcov.

Sorosova sieť v Srbsku

V Srbsku táto šedá eminencia pripravuje pôdu pre Nathaniela Rothschilda a je dôležitým tvorcom politického, právneho, ekonomického, kultúrneho a mediálneho obrazu srbskej spoločnosti. Na ceste k dosiahnutiu tohto cieľa usiluje o vyštvanie Srbskej ortodoxnej cirkvi, Srbského jazyka, Cirilickej abecedy, Srbskej histórie, nacionalizmu.... Sieť svojho vplyvu rozhodil v 90tych rokoch prostredníctvom “Open Society Fund“, “Humanitarian Rights Fund“, “Helsinského výboru“, “Belehradského kruhu“, “Európskeho hnutia“, “Centra proti-vojnovej akcie“, “NUNS“, “ANEM“, “OTPOR“....

V súčasnosti sú všetky vedúce mimovládne organizácie filiálkami Rothschildovcov, poverené nielen získaním najväčšieho politického vplyvu, ale aj psychologickým formovaním národa. Neustálym zvaľovaním viny na Srbov, obviňovaním z genocídy, zločineckého zmýšľania a kolektívnej viny, sa tieto tajomné organizácie zacieľujú na vytváranie pocitov strachu a viny.
Predpokladá sa, že tieto pocity sa zhmotňujú do ľahostajnosti k zemi, opúšťania svojej krajiny, alebo inými slovami do kolonizácie. Deje sa to tiež formou liberalizmu, ktorý je silne podporovaný, aby zapustil svoje metastázy v štátnych inštitúciách, rodine, národe, tradícii, kultúre, a tak zaistil čistý priechod pre impérium Rothschildovcov.

Okrem hore zmienených organizácií sú v tomto útoku veľmi aktívnymi účastníkmi “Yucom“, Belehradské centrum pre ľudské práva, Civilná iniciatíva, Centrum pre kultúrnu dekontamináciu, Ženy v čiernom a Mládežnícka iniciatíva. Zástancovia tejto protisrbskej hystérie sú Sonja Biserko, Nataša Kandič, Vuco, Borka Pavicevič (manželka právnika Nikolu Baroviča), Miljenko Dereta, Vojin Dimitrijevič, Srdja Popovič, Mirko Djordjevič, Biljana Srbljanovič, Zoran Ostojič a novinári Petar Lukovič, Teofil Pancič, rovnako ako všetci ostatní neznámi Sorosový jazdci. Soros tiež podstrkuje antisemitizmus, ktorý je potom pripísaný "xenofobickej srbskej spoločnosti". Riadia to Filip David, Jovan Byford, Laszlo Sekel a ďalší. Rôzne “incidenty“, výstražné listy, znesvätenia pamätníkov, alebo grafity, sú všetko súčasťou tohto plánu. Nemali by sme opomenúť skutočnosť, že Fond Otvorenej Spoločnosti (finančne aj ideologicky) podporuje organizácie brániace práva homosexuálov. (Labris, Queeria, Gay Serbia...).

Marketingovú, mediálnu a logistickú podporu tomuto podvratnému projektu zabezpečujú "nezávislé" médiá ako B92, Studio B, TV Pink, TV Panonija, ANEM (televízne stanice Devič, RTV Globus, RTV M+, RTV Kraljevo, RTV Nisava, RTV Pancevo, RTV Spektar, RTV Trstenik a rádiové stanice Rádio 021, Bum 93, Rádio Sombor, Rádio Index, Rádio Subotica, Rádio Pirot, Rádio Ozon), rádio "Slobodná Európa".... Káblová televízna sieť SBB a satelitná televízia TOTAL TV, ktoré expandujú, sú tiež vlastnené Sorosom. Produkčné spoločnosti VIN a PG Network len prispievajú k informačnej jednostrannosti. Mediálne centrum poskytuje dodatočnú publicitu takzvanému NGO sektoru.
Okrem elektronických médií môžeme k Sorosovmu zoznamu zahrnúť aj noviny a časopisy Danas, Vreme, Evropa, Republika, asociáciu nezávislých miestnych médií "Local Press" (noviny Pancevač, Kikindske, Vranjske novine, Naša reč a iné), nakladateľstvá Samizdat, Dan graf, Stubovi culture, Fabrika knjiga, Klio, Aleksandrija pres, knižné vydavateľstvá Bookbridge, Beopolis.... Kontroluje aj informačnú agentúru Sense a dve hlavné informačné agentúry v Srbsku - Beta a Fonet. Zároveň sú tieto agentúry pobočkami AP (Associated Press) a Reuters, ktorú Rothschildovci vlastnia už od 19. storočia. Soros rovnako infiltroval kultúrne a vzdelávanie inštitúcie, divadlá, Národnú knižnicu, Historické archívy a SANU (Srbskú akadémiu umenia a vied). Po svojom boku zhromaždil rozsiahlu skupinu hercov, režisérov, dramatikov, hudobníkov, spisovateľov, vedcov, analytikov a bývalých diplomatov, ktorí mu asistujú pri získavaní viac a viac nasledovníkov.

Dvaja Goranovia - Markovič (ktorého mentorom je Bernard Levi, veľký priateľ Bernarda Coushnera) a Paskaljevič, satanizujú Srbov na filmových festivaloch. Tiež by sme sa mali zmieniť o ďalších Sorosových vzdelávacích organizáciách: Union University, Alternatívna akademická vzdelávacia sieť (AAOM), Belehradská otvorená škola, Centrum pre ženské štúdie (ktorá sa oddelila od feministickej skupiny “Žena a spoločnosť“). Tieto rekrutujú budúcich Sorosových prisluhovačov. Centrum pre zlepšovanie právnych štúdií - Human rights watch (HRW) je tiež prítomné. CESID a všetky ostatné hlasovacie organizácie sú v tom istom tábore.

Okrem “mimovládneho sektoru“ sa Soros zapojil aj do financií, kontrolujúc ich cez rôznych "expertov" (G17+) ktorí sú financovaní z fondu “Otvorenej Spoločnosti“.Popritom musíme poukázať na skutočnosť, že Soros vlastní akcie v banke Societe Generale, ktorá zaberá významný podiel finančného trhu. Haagsky tribunál je taktiež financovaný zo Sorosových fondov.
Najaktívnejším zo Sorosových zástupcov v politickom živote v Srbsku (samozrejme odhliadnuc od mimovládneho systému a G17+ ) je koalícia zhromaždená okolo LDP a Cedomira Jovanoviča, ktorá bola najdrahšou Rothschildovou investíciou v posledných parlamentných voľbách. Spoločne s hosťami rádiošou Pescanik (Rádio B92) vyjadruje táto protisrbská skupina myšlienky Nathaniela Rothschilda najbrutálnejšie a najhlasnejšie. Hlásna trúba tejto zhubnej skupiny je Latinka Perovič, zakladateľka moderného srbského liberalizmu.

Treba povedať, že Soros rozširuje svoj vplyv aj prostredníctvom Demokratickej strany. Najlepším príkladom je zvolenie Olivera Duliča, jedného z kádru Sonji Lihtovej za prezidenta Srbského parlamentu.

Aké sú záujmy Rothschildovcov v Kosmete a Vojvodine?

Dôležité Rothschildovské spoločnosti v tomto regióne sú Carlyle Group a International Crisis Group, ktoré, vedené Sorosom, roky viedli kampaň za nezávislé Kosovo. Okrem Sorosa je skupina financovaná aj Rupertom Murdochom (Sky), Goldmanom Sacksom, JP Morganom a inými. Členovia tejto skupiny sú alebo boli Marti Ahtisari, James Lion, Morton Abramovich, Louise Arbour, Bzezinský, Wesley Clark, Michail Chodorkovsky, Thorvald Stoltenberg.....
Členovia sa zmenili, nie však protisrbská politika.

Marti Ahtisari, jeden z predstaviteľov Rothschildovcov

Nezávislé Kosovo je tiež v záujme Rothschildovcov, lebo je to "Srbský Kuvajt" s obrovskými zásobami olova, zinku, zlata, uhlia.... Od okupácie Kosova a Metohie (Kosmet) investoval Soros veľa peňazí a úsilia, aby udržal Trepku pre Rothschildovcov. Dôležitým článkom v reťazi je Agron Dida, námestník ministra energetiky a ťažby v Kosovskej vláde, ktorý bol zvolený do tohto úradu po tom, čo bol členom KFOS (jednej zo Sorosových organizácií). Nezávislosť Kosova je rozhodujúca pre záujmy Rothschildovských ťažobných a metalurgických spoločností, pretože im to otvorí cestu k ukradnutiu minerálneho bohatstva a energetických zdrojov, ktoré sú vo svete v nedostatku.

Medzitým spoločnosť Alferon kúpila hutnícku továreň Feronikl, ktorá vlastní niekoľko dolov. Alferon je vlastnená tromi podnikateľmi z Kazachstanu (Rothschildovskí magnáti, jeden z nich je Alexander Maškevič, takisto Chazar) a je súčasťou ENRC (Eurasian Natural Resources Corporation).

Kazašský prezident Nursultan Nazarbajev (vľavo) s Alexandrom Maškevičom

Hlavou ENRC a Alferonu je Johannes Sittard, jeden z Rothschildových agentov a až donedávna pravou rukou Lakshmi Mittala (tiež jeden z Rothschildových investorov). Mittal investoval 100 miliónov dolárov do rozvoja spoločnosti. Odhliadnuc od Alferonu, v Kosove je prítomná aj spoločnosť Global Steel (vlastnená Pramodom Mittalom) a to prostredníctvom svojej Bulharskej pobočky Kremikovici, ktorú získala v roku 2005. Táto spoločnosť kúpila továreň Lamkos (vyrába pozinkovanú oceľ) vo Vucitrne. Mali by sme sa tiež zmieniť, že táto spoločnosť kúpila aj zlievareň Lemind v Leskovači a vyhne Zastava v Kragujevači.

V rovnakom čase rozširoval Soros svoj vplyv prostredníctvom Kosovského fondu pre Otvorenú spoločnosť (KFOS) a ostatných pobočiek, financovaním médií (Koha ditore) a politikov (Veton Suroi). Článkom tej istej reťaze je Ekrem Luka, ktorý sa ujal pivovaru v Peci. Prostredníctvom siete Balkan Human Rights Network koordinuje prácu ďalších mimovládnych vetiev.
Zaistil tiež privilégia pre Alcatel, mobilného operátora pôsobiaceho v Kosove, ktorý nepriamo kontroluje cez Globalstar L.P.

Okrem svojej obetavej práce na ukradnutí Kosova a Metochie, Soros a International Crisis Group začínajú obracať svoju pozornosť smerom k Vojvodine. V spolupráci s vládou tejto provincie sa snažia presvedčiť predstaviteľov Vojvodiny sadnúť si za jeden stôl s Chorvátskom, Maďarskom a Rumunskom, z ktorých všetci sú Rothschildový prostredníci. S týmto zámerom vytvárajú “Projekt Dunaj“, podporovaný Nemeckom a Rakúskom. Podľa tejto myšlienky by mala byť Vojvodina vnútená do konfederácie krajín v povodí Dunaja ako “Európsky región“. Nie je to tak dávno, čo Nemecký veľvyslanec Zobel (Chazar) obrátil na toto pozornosť, nepochybne zámerne. Projekt je vykonávaný cez skupovanie poľnohospodárskych združení, cukrových rafinérií, mliekarní, ropných rafinérií, bánk.... Poľnohospodárske usadlosti sú v zvyšujúcej sa miere skupované Chorvátmi, ktorí skúpili už niekoľko významných potravinárskych spoločností. Agrokor kúpil Dijamant od Zrenjaninu a Frikom. Nekse Group kúpila Polet IGK, Strazilovo a vlastní akcie v spoločnosti Toza Markovič, na výrobu konštrukčných materiálov (taktiež vlastní fabriku Jelen Do na výrobu vápna a kameňa). Somboled bol taktiež kúpený.

Na druhej strane, Rakúsko aj Nemecko umiestňujú svoje spoločnosti v tejto provincii. Nemecká spoločnosť Nordzucker skúpila cukrovary po celej Vojvodine. Spoločne s MG Commerce založili spoločnosť Sunoko a týmto spôsobom sa prepracovali k vlastníctvu desiatok tisíc akrov pôdy. Stada kúpila Hemofarm. VAC kúpila Dnevnik z Nového Sadu. Rakúska Erste Bank si Nový Sad zvolila za svoje sídlo. Banková skupina OTC a Metals bank urobili to isté. Tieto veci súvisia so stále väčším prienikom maďarských spoločností do Srbska a regiónu, rovnako ako vzrastajúci vplyv Maďarskej vlády. Oba tieto javy sú podporované Nathanielom Rothschildom.

Tiež by sme mali spomenúť, že Srbi majú v Rakúsku garantovaný štatút národnostnej menšiny. To preto, lebo toto bude štatút Srbov v budúcej konfederácii, ktorá bude predstavovať uskutočnenie projektu Alpe-Adria – stelesnenie Habsburského štátu.

Investičné fondy

Druhá línia postupu Nathaniela Rothschilda v Srbsku sa zaoberá investičnými fondami z Panenských ostrovov a iných exotických ostrovov, ktoré ako sa zdá, vlastnia "Ruskí židia" (v skutočnosti Chazari). Najdôležitejším z nich je Salford z Panenských ostrovov, za ktorým stojí Boris Berezovski (Chazar) a Rothschildovský kapitál. Fond bol založený v Londýne v roku 2001 a dnes vlastní takmer celý mliekarenský priemysel v Srbsku (Imlek, Novi Sad Dairy, Subotica Dairy, Impaz, Zemun), Bambi concern, Knjaz Milos.....

Boris Berezovsky, Rothschildov agent, ktorý riadi Putinovo zvrhnutie

Zakladateľom tohto fondu je Eugene Geffy, Chazar z Ruska, ktorý svoju kariéru vybudoval v ruskej banke Alfa, napojenej na Borisa Berezovského a Friedmana. Jeden z členov výboru Salfordu je lord Tim Bell, bývalý poradca Margaret Thatcherovej, ktorý má blízko k Berezovskému, Rupertovi Murdochovi, Viktorovi Juščenkovi a taktiež mal dobré vzťahy s Jelcinom. Prezidentom tohto fondu je Klaus Mangel, ktorý bol partnerom Berezovského pri predaji automobilov Mercedes v Rusku.

Okrem Salfordu, investičný fond Ashmore taktiež posilňuje svoje pozície. V nedávnej dobe prevzal Carnex od Midland Resources. Ashmore je kontrolovaný Rothschildovým Atticusom. Menovite, je Ashmore vlastnený Michaelom Bensonom, bývalým členom Amvescapu, spoločnosti, kde je uložený kapitál Atticusu.
Midland Resources je tretím dôležitým investičným fondom, vedeným Alexandrom Schneiderom a Eduardom Sifrinom (obaja Chazari!). Midland group vlastní hotely Park a Kasina (najstarší hotel v Belehrade) a prístav Pancevo.

Kráľovský zovňajšok

Tretiu líniu kolonizácie zastávajú spoločnosti na poli stavebnom, ťažobnom, metalurgickom, finančnom, bankovom a vydavateľskom, z ktorých väčšina je priamo spojená s mladým Rothschildom. Jedna z nich, a zároveň najaktívnejšia spoločnosť v regióne, je Trigranit, ktorá má sídlo v Budapešti a ktorá sa v minulých rokoch rozrástla na regionálneho giganta a lídra veľkých investičných projektov.

Trigranit vytvoril množstvo obchodných a finančných centier v Poľsku, na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Rumunsku, Bulharsku.... V Chorvátsku sa chystá postaviť športovú halu s 20 000 miestami a priestormi pre kancelárie. V Srbsku by mal Trigranit stavať železničnú stanicu “Prokop“ (stavba ešte nebola započatá).
Vetve spoločnosti Rio Tinto (jedna z najväčších ťažobných spoločností na svete) bola udelená výsada na využívanie bórovej rudy (ktorú možno stále nájsť iba v Číne a Turecku) v okolitých oblastiach Baljevacu, neďaleko rieky Ibar. Prítomné sú aj iné ťažobné spoločnosti - Glenkor, ktorú Rothschild kontroluje cez svojho agenta Marka Richa (Chazara) a Phelps Dodge, kde je uložený kapitál Atticusu. (Atticus je investičný fond Rothschildovcov). Tieto dve spoločnosti vykazujú snahy o získanie zostávajúcich ťažobných oblastí. Spoločnosť Magnohrom z Kraljeva bola kúpená prostredníctvom indickej spoločnosti Mittal. Mimochodom, rodina Mittalovcov je už dlhý čas zástupcom dynastie Rothschildovcov. Wilbur Ross, dlhoročný bankár Rothschildovcov, zastáva manažérsku pozíciu v Mittale. Okrem spoločnosti Mittal kontrolujú Rothschildovci a Mittalovci potravinársku spoločnosť Field Fresh Foods, ktorá produkuje a vyváža jedlo z Indie.

Bankové a finančné sektory sú taktiež ovládané dynastiou. Popredné banky ako napr. Banca Intesa, Credit Agricole, Unicredit group. Societe General sú kontrolované Rothschildovcami.

Nástrojom zaisťujúcim kontrolu je Antoine Bernheim (Chazar), hlava Delta Generali group. Grécke banky Piraeus a Laiki sú pod kontrolou finančnej skupiny Marfin, v ktorej je kapitál Rothschildovcov. Chazar Shandor Chanyi, jeden zo spoluvlastníkov Trigranitu, umožňuje Rothschildovcom rozširovať svoje operácie na poli bankovníctva prostredníctvom jeho OTP group. OTP kúpila tri srbské banky: Kula, Nis a Zepter. Banku Metals z Nového Sadu kúpil Rothschildov investičný fond JNR Limited (Jacob a Nathaniel Rothschild). Mladý Rothschild kontroluje aj Maďarskú ropnú spoločnosť MOL, taktiež prostredníctvom Chanyiho. MOL je na srbskom trhu prítomný od roku 2005 a je vážnym kandidátom na podiel v privatizácii ropného priemyslu. Taktiež treba spomenúť, že NM Rothschild je finančným poradcom NLB Continental, bankovej skupiny zo Slovinska.

Rothschildovci sa rovnako podieľali aj na privatizácii Mobtelu. Prostredníctvom Slovinskej spoločnosti "Mladinska knjiga", ktorá je súčasťou "Readers digest", americkej spoločnosti, ktorej časť bola nedávno kúpená Rothschildovcami, sú prítomní vo vydavateľskom priemysle.

 

Rothschildovci v Čiernej hore, Srbskej republike, Bosnianskej federácii, Chorvátsku a Macedónsku.

Čierna Hora, zem Rothschildovcov

Príchod Rothschildovskej delegácie krátko po referende (ktoré bolo uskutočnené práve samotnými Rothschildovcami) znamenalo označenie jednej z najstarších srbských krajín prívlastkom "kolonizovaná". Jacob a Nathaniel Rothschild takto získali ďalšiu kolóniu. Dnes je Čierna Hora bezo zvyšku vlastnená chazarskými spoločnosťami vedenými Rothschildovcami. Schéma je rovnaká. Tak ako všade inde v regióne, kolonizácia je vykonávaná Rothschildovcami. Popri nich sú "Ruskí" obchodníci, Soros....atď.
K privlastneniu sú tu prístavy, prírodné zásoby, metalurgické fabriky, turistický potenciál....

Práve tak ako v Srbsku a iných krajinách regiónu, Soros najprv utkal sieť mimovládnych organizácií. CEDEM, Helsinský výbor pre ľudské práva, Human Rights Action a Hominem querum sú len niektoré z nich. K tomuto môžme pridať ešte kontrolované médiá (ANEM), cez ktoré uskutočňoval – úspešne, ako sa ukázalo – protisrbskú kampaň. V spolupráci s Európskymi organizáciami a Benátskou komisiou (medzi ktorej členov patrí aj Vojin Dimitrijevič) aktívne podporoval projekt nezávislosti.

Peter Munk (jeden z Nathanielových manažérov, Chazar) prevzal (prostredníctvom OTP) opravárenskú spoločnosť Arsenal v Tivate, kde sa Trigranit chystá stavať veľký prístav. Rovnaká spoločnosť plánuje výstavbu obchodno-finančného centra v Podgorici, Ulcinju, Budve....
Generálny riaditeľ, Chanyi (banková skupina OTP), obsadil pole bankovníctva prostredníctvom kúpy Čiernohorskej Komerčnej Banky, ktorá pokrýva viac než polovicu trhu v Čiernej hore. Jej spojencom je Rothschildová Societe Generale, ktorá prevzala banku Podgorica. Skupina NLV kúpila Čiernohorskú banku.
Okrem tohto, Rothschildov a Chanyiho MOL sa čoskoro stane strategickým partnerom štátnej ropnej spoločnosti Montenegro Bonus. Milo Djukanovič, ktorý dal Rothschildovcom voľnú ruku, bol odmenený manažérskou pozíciou v Trigranite, ktorá zreteľne hovorí o úlohe, ktorú hral v procese kolonizácie. Monet, mobilný operátor, ktorý je časťou Deutsche Telekom, je nepriamo kontrolovaný Rothschildovcami!

Dôležitú rolu v kolonizácii Čiernej Hory hral Oleg Deripaska, Chazarský multimilionár z Ruska. Samotný Nathaniel Rothschild sa chválil, že s ním udržuje vynikajúce vzťahy. Ako jedna z Rothschildovských vetiev, Deripaskova spoločnosť Rusal kúpila KAP (Hlinikárne Podgorica). Prostredníctvom svojej pobočky Salamon, prevzala bauxitové bane v Niksici. Treba sa zmieniť aj o tom, že Rusal a Glenkor často konajú spoločne. Rakúska spoločnosť Strabag, v ktorej ma Deripaska veľký podiel, kúpila spoločnosť Crnagoraput. Turistické komplexy sú skupované, rovnako ako atraktívne časti prímorských oblastí, stavebných pozemkov....atď.
Aby zabezpečili svoju pozíciu v tejto kolónii, Rothschildovci vytvorili organizáciu pre dlhodobé školské dotácie pre študentov z Čiernej Hory.

Republika Srbska

Do Srbskej republiky, ktorá je pod neustálym tlakom, majúcim za cieľ jej úplné zničenie, prenikli Rothschildovci vďaka Sorosovým nadáciám, korporácii Mittal Steel, Salfordu, atď.
V súlade so svojim dávnym zvykom založil Soros množstvo mimovládnych organizácií s rovnakým cieľom ako v Srbsku (Helsinský výbor pre ľudské práva, Lex International).

Sorosove médiá sú zoskupené okolo medzinárodnej organizácie Press Now a Sorosovho mediálneho centra v Sarajeve. Medzi tieto patria Nezavisne novine, Alternative Television Banja Luka, Net novinar a ďalšie. V oblasti priemyslu kúpil Salford mliekareň v Banja Luka, ktorá je najväčšia v Srbskej republike. Spoločnosti Stabag (Deripaska) bola poskytnutá výsada na výstavbu diaľničnej siete.

Spoločnosť Mittal Steel Zenica kúpila RZR Ljubija, komplex baní s veľkými zásobami železnej rudy. Treba sa tiež zmieniť o skutočnosti, že Ruské štátne spoločnosti Juzuralzoloto a Zarubeznjev sú tu tiež prítomné. Prvá zo zmienených sa stala strategickým partnerom ťažobnej spoločnosti Sase v Srebrenici a druhá kúpila ropné rafinérie (Modrica a Petrol). Takto bolo zabránené ďalšiemu prenikaniu MOLu a Mittalu

Bosna a Hercegovina

V moslimsko-chorvátskej časti Bosny je Mittal group lídrom v oblasti ťažby a metalurgie. Táto skupina sa ujala oceliarne v Zenici, jednej z najväčších oceliarní na Balkáne. Ťažobný komplex Ljubija v Srbskej Republike sa stal taktiež súčasťou Mittalu. Sféra energetiky je vyhradená pre MOL, ktorý kúpil štátnu ropnú spoločnosť Energopetrol. Investičný fond Borisa Berezovského, Salford, ovládol mliekarenský priemysel (Mlekoprodukt - K. Dubica, Campomil - Sarajevo). Očakáva sa, že mliekarne v Ljubljane budú taktiež kúpené. Medzi tieto podniky patrí aj mliekareň v Tuzle. Bankovému sektoru a financiám dominujú Rothschildové banky Unicredit, Intesa....
Od roku 1993 je Soros prostredníctvom svojej siete mimovládnych organizácií prítomný vo Federácii. Rovnako ako v ostatných krajinách, táto sieť je nesmierne protisrbsky orientovaná. Niektorí zo slávnejších členov Sorosovej Otvorenej spoločnosti sú Jacob Finci a Ivan Straus (obaja Chazari). Okrem Otvorenej spoločnosti môžeme spomenúť "Obrazovanje gradi", Mediálne Centrum Sarajeva, Helsinský výbor, Bosnianske ženy a ďalšie mimovládne organizácie. Soros rovnako kontroluje nasledovné médiá: noviny Oslobodjenje, časopis Start, televízia HTV Hajat, spravodajskú agentúru ONASA.

Chorvátsko

Na rozdiel od iných Balkanských krajín, Chorvátsko bolo okupované Rothschildovcami hlavne z Maďarska, ktoré je základňou pre expanziu Chazarskej dynastie.
V Chorvátsku je Soros menej aktívny ako v iných krajinách. Tromfom mimovládneho sektoru je Zarko Puhovski.
Okrem MOLu, ktorý prevzal ropnú spoločnosť INA je ďalšou dôležitou Rothschildovou spoločnosťou Chorvátskeho priemyslu Trigranit. Bolo založené konzorcium Ingra-Trigranit (Na čele Ingra je Igor Openheim, Chazar). Konzorcium má vybudovať športovú arénu v Zagrebe s kapacitou 20 000 miest. Trigranit má tiež veľké plány s Chorvátskym pobrežím. T-Mobile je aktívny v oblasti telekomunikácií.

Macedónsko

Po rozpade Juhoslávie zdieľala táto bývala republika osud ostatných kolónií v tomto regióne. Inými slovami, suverenita a nezávislosť sa vzťahujú k teritóriu, zatiaľ čo ekonomika a zdroje podliehajú tichej okupácií a ľuďom je sľubovaná "lepšia budúcnosť" v EU. Zároveň je podporovaný proalbánsky prvok s cieľom dokončiť projekt Veľkého Albánska.
Stredná časť Macedónska je okupovaná prostredníctvom Mittal Steel Skopje, súčasťou korporácie Mittal, ktorá kúpila metalurgický podnik v Skopje a tak si zaistila nadvládu v regióne. V oblasti bankovníctva, Societe Generale prevzala Ohrid Bank.

Na druhej strane, Soros otvorene podporuje Albánske záujmy. Pre tento zámer používa početné organizácie – Helsinský Výbor, Centrum pre Multikultúrne Porozumenie, Asociácia pre Demokratickú Iniciatívu, všetky ovládané Albáncami. To isté platí pre médiá. Soros kontroluje televíziu “Shutel“, rádiostanice Vati a Life....atď. Soros v roku 1994 taktiež obdaril Macedónsku vládu sumou 25 miliónov dolárov. Počas rovnakého obdobia dosiahol obrovský vplyv na vtedajšieho premiéra a súčasného prezidenta Macedónska Branka Crvenkovskiho. Crvenkovski otvorene podporuje plán Martiho Ahtisaariho pre Kosovo.

Soros je prostredníctvom "Stonebridge Communications", kde vlastní akcie, zapojený do macedónskej telefónnej spoločnosti MT. Mimochodom, MT je nepriamo kontrolovaná Rothschildovcami cez “Blackstone Group“, veľkej finančno-investičnej skupiny, ktorá bola založená v roku 1985 ich agentmi Petrom Georgeom Petersonom a Stefanom Schwartzmanom (Chazar). Obaja si predtým vybudovali svoju kariéru v Rothschildovských dcérskych spoločnostiach "Lehman Brothers" a "Kuhn Loeb Inc.". Blackstone je hlavným akcionárom "Deutsche Telekom" (T-Mobile), spoločnosti, ktorá zahŕňa aj maďarskú telefónnu spoločnosť Matav - vlastníka Macedónskeho mobilného operátora MT. "T-Mobile" je druhý najväčší mobilný operátor v Macedónsku.

Na ceste za svojimi cieľmi prinášajú Rothschildovci do hry reformy, zmeny, šokové terapie, voľby, referendá, odtrhnutia, revolúcie, občianske vojny a vojenské intervencie...

Národom je ponúknutá "sloboda", "demokracia" a dobrovoľné otroctvo, odplatou za ich nezávislosť a prírodné zdroje!

Alternatívou sú sankcie, izolácia a bombardovanie.

Bývalá Juhoslávia bola etapou v ťažení Rothschildovského impéria smerom na východ. Geopolitické kombinácie opäť neboli Srbom naklonené.

Nanešťastie, Srbsko stálo v ceste tejto beštii s priateľskou tvárou


matus Preklad: Europske Narody Zdroj: The Rothschild Octopus
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-31  (12:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujímavý článok, len by som k nemu ešte doplnil , že Rotchildovci sú satanisti, ktorí sa snažia riadiť osud sveta, tak ako Satan, ktorého uctievajú a plnia jeho vôľu v utajení. Nikdy a na žiadnom mieste sa neobjavia pod svojim pravým menom, ale vždy sú ukrytí pod iným menom.Ich organizácia a jej cieľ sú nepreniknuteľné, lebo získanú moc a bohatstvo, používajú na podkopanie svetských a náboženských autorít, aby pre svoje zvrátené potešenie vytvorili svetovládu pre zotročenie ľudí. Používajú k tomu peňažné a sexuálne úplatky, čím získali kontrolu nad mužmi a ženami na vysokých postoch a následne ich vydierali hrozbami finančného zruinovania, verejným odhalením a strachom zo smrti.Z Biblie vieme, že ich plán imh nevýde, lebo keď si budú myslieť, že ho už dosiahli, budú zničení Kristovým zásahom a jeho nebeskými vojskami anjelov.


eros   |   ip:86.40.12.   |   2011-02-01  (02:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista - bodaj by si mal pravdu.
Dozijeme sa toho este my ? Ja mozem zit v relativnej chudobe (pre mna to nie je chudoba), len keby som vedel, ze Rothschild a jemu podobni sa budu smazitv pekle.


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-02-01  (15:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Určite, že sa dožijeme. Doba v ktorej žijeme je Bibliou označená ako "posledné dni", s ktorými sa bude dať len ťažko vyrovnať. Okultné elity, ktoré sposobili ľudstvu nesmierne utrpenie, či už vo vojnách, ničením zeme potravinovou politikou alebo farmáciou , ak sa nezmenia, skončia ako hnojivo zeme. Peklo to si vymysleli strašiaci v RKC. Peklo je biblické označenie všeobecného hrobu ľudstva. - Jeremiáš 25:33


GOJIM   |   ip:195.91.11   |   2011-02-02  (08:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vsetko stare zname veci..tento clanok sa objavil uz na viacerych portaloch..su to SATANISTI, doslovne ako vravis biblista..
ich osud bude samozrejme specateny, aj ked s velkou pravdepodobnostou az na onom svete. Dovtedy este umrie hladom zopar milionov ludi...


filip   |   ip:95.103.20   |   2011-02-02  (13:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista-Zas šalieš! Chyť sa rozumu a nie prekrútených výkladov!Kto sa z nich doteraz obrátil?!Kto sa obráti? Busch?Cheney? Brezinsky?Wolfowitz?Obama?Rockefeler?
Všetci budú umierať tak, ako ich predkovia v blahobyte.Aj plachý Vašek Havlú,akurát sa mu ešte viac začne ksicht podobať na satana.Už od neho nemá ďaleko.Až na druhom brehu ich čaká odmena.


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-02-02  (19:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Filip, samozrejme že je viac ako nepravdepodobné, že sa TOP zločinci sveta obrátia, ale aj Ježiš povedal zatvrdilím náboženským odporcom a vodcom judaizmu ,"ako uniknete súdu gehenny"? Tým im chcel naznačiť, že keby chceli uniknúť súdu gehenny /večného zničenia/ to záleži len na nich, čiže im ukázal možnosť zmeny v pokáni /zmene mysle a konania/. Jedným z nich bol predsa aj Šavol, ktorý sa stal Pavlom. Ale ako správne hovoríš, je to skôr výnimka ako pravidlo.


JS   |   ip:64.121.12   |   2011-02-09  (03:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Clanok je zjednoduseny a domotany. Napriklad. Po operacii falosna vlajka Waterloo sa dopustili podvodu. Ak by tam neboli zainteresovane najvyssie kruhy, tak by neobstali. V podstate sa jedna o prvy velky bailout. Investovali do Napoleona v Rusku a ten tam dostal na budku, tak si vzali peniaze od drobnych investorov. Podobne ako Enron, Madoff a podobne. Irak im nevysiel a tak zmykaju holotu


Palec   |   ip:144.36.19   |   2011-05-23  (16:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista/ ak sa to vezme aj tvoje nabozenstvo sposobilo kopec bordelu...tak by som sa tu neodvolaval na bibliu- podla mna je to cisty vymysel(aspon podla mna), preto sa nebudem snazit tu prehovarat ludi ako ty...treba to jednoducho brat, ze nie vsetci su taki krestania alebo lepsie povedane taki fanatici ako ty...neber to osobne, je to len moj nazor...PavolPijak   |   ip:212.81.19   |   2011-07-20  (15:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nedávno som čítal knihu "Demokracia je principiálny omyl". Viem, že neveríte vlastným očiam, ako som aj ja neveril, keď som dostal túto knihu do rúk. Autor knihy Pavol Peter Kysucký tvrdí, že demokracia je degeneratívny systém a produkuje z dlhodobého hľadiska len zlo rovnako ako aj socializmus, ktorý všetci dobre poznáme. Autor obhajuje tržnú ekonomiku, ale tvrdí, že demokraciu (systém štátneho zriadenia) vymysleli a udržujú pri fungovaní vrstvy zlodejov a mafiánov, ktorí si vymysleli dobrý politický systém, za ktorým sa môžu skryť a za nič neručia. Však všetci vieme, že už Kaliňák, posledný minister vnútra tvrdil v televízii, že ich SMER je dobre fungujúca s.r.o. Je to jasné, SMER neručí za nič, je s ručením obmedzeným a je to dobre zarábajúca firma, zarábajúca peniaze z korupcie. Po každých voľbách nastúpia noví politici, podľa autora knihy noví zlodeji a nič sa nielenže nemení, ale zákonite sa musí zhoršovať. Hlavne v knihe sa tvrdí, že s demokratickým systémom sa nedá nič urobiť, pretože medzi absolútne bezcharakterných demagógov a zlodejov a mafiánov sa ľudia s charakterom nedostanú. Teda, čím je demokracia rozvinutejšia, tým menšia šanca na to, že tam budú aj charakterní politici. Nemôžu vydržať medzi zlodejmi. Súčasne som bol prekvapený, že rovnaké názory, že demokracia je zlodejský systém sú známe už viac ako 70 rokov od amerických teoretických ekonómov ao sú Ludwig von Mises, Murray N. Rothbard, ale aj nemecký ekonóm Hans Hermann Hoppe. V knihe na konci sa cituje nemecký ekonóm Hans Hermann Hope, ktorý tvrdí, že tým, že demokratickí politici nie sú za nič zodpovední, tak v skutočnosti ani nikdy neriešia žiadne problémy, o ktorých by aj vedeli, pretože z princípu fungovania demokratických vlád, kedy sú pri moci obmedzený čas, len možno jedno volebné obdobie, tak chcú nakradnúť čo najviac. A po nás potopa. Okamžite som si kúpil aj knihu od tohto nemeckého ekonóma a je to tam jasne popísané ešte ostrejšie. Tržná ekonomika s tým nemá nič spoločného. Naopak demokracia deformuje tržné prostredie a spôsobuje mu veľké škody. Ako hovorím, prečítajte si najskôr túto knihu a potom doporučujem kúpiť aj knihu od Hoppeho „Demokracie, anarchie a omyly ekonomie“, vyšla v nakladateľstve Liberární institut, Praha. Hoppeho kniha je v niektorých častiach dosť teoretická a kto nerozumie ekonomike, asi tým teoretickým dôkazom nebude rozumieť. P. P. Kysucký navrhuje aj riešenie, ktoré ekonomickí teoretici podľa mňa nenašli. Autor v knihe „Demokracia je principiálny omyl“ navrhuje nový štátny systém, ktorý sa má v budúcnosti presadiť proti súčasnému demokratickému. Súčasný systém štátneho zriadenia s tržnou ekonomikou v Číne mi to trochu pripomína. Mne sa to celkom pozdáva: Knihu je možné kúpiť v niektorých kníhkupectvách alebo priamo cez www.negativa.sk . Ale kniha nie je len o demokracii. Je to podstatne zaujímavejšie. Je tam toho veľa. Napíšte mi Váš názor na tieto knihy, ak si ich prečítate.


LarryFox . juxucese81   |   ip:146.185.1   |   2015-12-26  (22:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Už ste sa snažil získať úvery od bánk bez úspechu? Naliehavo potrebujú peniaze dostať z dlhov? Potrebujete peniaze na rozšírenie alebo zavedenie svoje vlastné podnikanie? Získať úver od jedného z popredných úverové spoločnosti vo Veľkej Británii. Pre viac informácií, prosím, kontaktujte prostredníctvom e-mailu: 24hourloanservice2011@gmail.comdiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?


 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?2013-05-26  (17:26)  |  Ekonomika
Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?

Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu


2013-05-14  (10:03)  |  Ekonomika
V průběhu posledních deseti let vládní instituce, německý kancléřský úřad, Mezinárodní energetická agentura, americké ministerstvo energetiky,... operují s argumentem, že vrcholu světově vytěžitelného množství ropy a zemního plynu již bylo dosaženo, nebo že již tato hranice byla překročena. Vžil se pro to termín „Peak Oil“ – ropný zlom. Následovat má už jen hrozivý růst cen a nedostatek energie.


Komu patří peníze v bance?


2013-04-26  (10:08)  |  Ekonomika
Lidé často žijí v přesvědčení, že když své peníze vloží do banky, stále jsou to „jejich“ peníze, že je mají v bance uschovány. Omyl. Hluboký omyl...


BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ


2013-04-25  (09:18)  |  Ekonomika
Finanční firma Boston Consulting Group prohlašuje, že krize eurozóny musí být řešena radikálním vyvlastněním normálních střadatelů. Mysleli jste si, že žijete ve společenském systému, ve kterém je soukromé vlastnictví nedotknutelné a že být pilný, spořivý a odpovědný vůči svým potomkům je ctností? Tak se probuďte z iluze!


Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová manipulace trhu se zlatem


2013-04-22  (09:14)  |  Ekonomika
Byl jsem první, kdo poukázal na to, že Federální rezervní systém manipuloval všechny trhy, nejen ceny dluhopisů a úrokové sazby, a že Fed manipuluje trh se zlatem za účelem ochrany směnné hodnoty amerického dolaru, který je ohrožen kvantitativním uvolňováním FEDu. FED zvyšuje nabídku dolarů rychleji, než jak roste jejich poptávka a tím je cena či směnná hodnota dolaru předurčena k poklesu.


Trh s papírovým zlatem kolabuje


2013-04-18  (09:46)  |  Ekonomika
Nedostatek fyzického zlata určeného na prodej v Asii. Oficiální historkou předloženou „spolehlivými“ finančními analytiky je, že cena zlata se propadla v důsledku „poklesu obav“, že centrální banky budou nyní schopny „krmit“ inflační tlaky, a tudíž že jednoho dne začnou opět důvěřovat americkému dolaru.


Zlato a jeho propad – co za ním může být?


2013-04-17  (12:58)  |  Ekonomika
Co je původem? Řada komentářů dávala propad zlata do souvislosti s prodejem kyperského zlata. To však vůbec nemusí být pravda. Toto je první ze série extrémních pohybů.


Už je to tady: Největší holandská banka oznámila klientům, že nedodá jejich zlato


2013-04-17  (09:18)  |  Ekonomika
Minulý týden došlo k pověstnému překročení Rubikonu na trhu s investičním zlatem ve fyzické podobě, když jedna z největších evropských bank v Evropě vypověděla smlouvy se svými klienty a informovala je, že dodávky fyzického investičního zlata nebudou možné.


HODNOTA BITCOINU PŘESÁHLA 1 MILIARDU DOLARŮ, ZATÍMCO DALŠÍ MĚNY SE HROUTÍ


2013-04-09  (14:01)  |  Ekonomika
Během jen několika málo let je Bitcoin už měnou, s níž je třeba počítat. Jejich hodnota už přesáhla 1 miliardu dolarů s tím, že pro budoucnost se počítá s většími zisky. Jelikož jde o revoluční a nezávislou virtuální měnu, tak se mnozí hrnou k bitcoinům ve snaze vyhnout se zabrání peněz v bankách a propadající se ekonomice spjaté s centrálními bankami. A navíc se široká škála příležitostí k využití Bitcoinů už stává běžnou věcí, jelikož popularita této inovativní a bezpečné měny roste.


Kyperská krize z pohledu tradera


2013-04-06  (19:39)  |  Ekonomika
Kyperská krize ovládla titulky médií. Zkušenější investoři i tradeři místo debat o variantách řešení vyhledávají způsoby, jak na aktuální situaci vydělat. Je to prostě tak, krize a katastrofy na finančních trzích mohou být skvělou příležitostí k zisku. Byl jsem požádán, abych ukázal, jak využívám takové situace k zobchodování. Pojďme se tedy podívat, jak krize na finančních trzích může přinést slušný zisk bez zbytečného rizika.


Světová finanční pyramida v číslech


2013-04-06  (15:33)  |  Ekonomika
Ptáte se, proč je světová ekonomika v tak vážných problémech? A jak si vlastně může být tolik lidí jistých, že světový finanční systém nakonec zkolabuje? Pravdou je, že pokud se na celou věc podíváme přes optiku tvrdých čísel, není tak náročné pochopit, proč je světová finanční pyramida odsouzena k zániku.


Hromadí si Rusko s Čínou zlato, protože plánují zabití petrodolaru?


2013-04-04  (09:57)  |  Ekonomika
Bude se ropa brzy obchodovat v měně, která je tisíce let stará? Co by systém „zlata za ropu“ znamenal pro petrodolar a US ekonomiku? Hromadí si Rusko a Čína ohromná množství zlata, protože plánují zabití petrodolaru? Už od 70. let byl US dolar tou měnou, kterou mezinárodní komunita používala k obchodování ropy po celém světě. To vytvořilo ohromnou poptávku po US dolarech a po US dluhopisech. Co se ale stane, když zbytek světa začne ten v rostoucí míře méně stabilní US dolar odmítat a počítání ve zlatě by se mohlo objevit v měnovém vypořádávání mezinárodního obchodu? Skutečností je, že není třeba mít moc představivosti, abychom si to spočítali.


Co se dá očekávat od zlata a stříbra v nejbližších týdnech?


2013-04-03  (09:27)  |  Ekonomika
Trpělivost a pevné nervy. Jediná tvrdá měna světa, zlato, opět poroste. Nachazíme se v nejdelším období konsolidace od roku 2001. Inflační deprese je však na cestě. Biliony nově tvořených peněz ze vzduchu zatím sedí v bankách, přibývají každým dnem a čekají na příležitost. Jakmile se hráze protrhnou, svět zaplaví inflační povodeň, která bude zničující pro úspory v papírových penězích. Kupní síla zmizí, životní náklady skokově narostou a příjmy většiny populace budou v nejlepším stagnovat.


Po Cypre potopa?


2013-04-02  (09:09)  |  Ekonomika
Schválil sa záchranný balík pre Cyprus. Má hodnotu 10 mld. euro a je podmienený tým, že na záchranu sa poskladajú i majitelia vkladov nad 100 000 euro, ktorí môžu prísť o 40 % svojich vkladov, pričom niektoré odhady hovoria aj o 80 %. Predstavitelia EU verklíkujú, že ide o jednorazové a úplne ojedinelé opatrenie.


História sa opakuje-netreba nič vymýšlať-všetko tu už bolo- banková mafia


2013-03-31  (14:34)  |  Ekonomika
Článok ktorí ba sa mali všetci občania naučit naspamat už v základnej škole a dennne sa ho modliť po očenáši.


Svetová finančná pyramída v číslach


2013-03-27  (12:51)  |  Ekonomika
Pýtate sa, prečo je svetová ekonomika v tak vážnych problémoch? A ako si vlastne môže byť toľko ľudí istých, že svetový finančný systém nakoniec skolabuje? Pravdou je, že ak sa na celú vec pozrieme cez optiku tvrdých čísel, nie je až tak náročné pochopiť, prečo je svetová finančná pyramída odsúdená na zánik. Celkový dlh vo finančnom systéme Spojených štátov je v súčasnosti približne 56 biliónov dolárov, zatiaľ čo vklady na bankových účtoch predstavujú približne len 9 biliónov dolárov. To znamená, že aj keby sme vybrali všetky bankové vklady v USA do posledného centu a znásobili ich šesťkrát, ešte stále by to nestačilo na zaplatenie nahromadených dlhov.


Bitcoin pro začátečníky


2013-03-26  (09:59)  |  Ekonomika
Všichni jistě máme v živé paměti, co se nedávno událo na Kypru – tamní vláda na požadavek Evropské unie provedla měnovou reformu a znárodnila svým obyvatelům část úspor. Je zcela evidentní, že vzhledem k děravým státním rozpočtům a neschopnosti států omezit své výdaje budou tyto scénáře pravděpodobně přicházet častěji a po celé Evropě.


Spolehlivý žlutý kov


2013-03-18  (09:08)  |  Ekonomika
V posledních deseti letech se stalo Rusko největším kupcem zlata ve světě. Experti se dohadují, zda není ještě před Ruskem Čína. Podle oficiálních údajů je to Rusko, které zvýšilo zásoby zlata o 570 tun. Existují však podezření, že Čína své údaje o nákupu zlata Čínskou národní bankou poněkud snižuje. Údajně utajováním skutečných rezerv připravují čínští finančníci jakousi velmi vychytralou strategickou linii s úmyslem předvést svou sílu ve „vhodnou chvíli“. Překvapení má být například spojeno s tím, že se najednou Čína objeví jako největší držitel zlata a zatlačí do pozadí dosavadního „šampiona“ – strýčka Sama.


VATIKÁN CHCE „CENTRÁLNÍ BANKU SVĚTA“


2013-03-18  (09:04)  |  Ekonomika
Vatikán volá po “globálním veřejném úřadu” a světové centrální bance, aby spravovali finanční záležitosti, až nastane zrežírovaný ekonomický kolaps. Dokument vydaný vatikánským ministerstvem spravedlnosti a míru “by měl být rajskou muzikou pro demonstranty z ‘Okupace Wall Street’


Zavedie nový pápež Bitcoin menu vo Vatikáne?


2013-03-18  (08:55)  |  Ekonomika
Najdôležitejšou neekonomickou udalosťou tohto týždňa bolo zvolenie pápeža. Tento post prekvapivo obsadí Argentínčan Jorge Mario Bergoglio, ktorý podobne prekvapivo nepochádza z Európy – ako prvý pápež od roku 741.


Maďarsko vytvorí systém štátneho bankovníctva


2013-03-14  (23:16)  |  Ekonomika
Nový systém založený na sieti družstevných sporiteľní, ktoré kontroluje štát, zlepší dostupnosť úverov a zníži závislosť podnikateľov na pôžičkách v cudzej mene, uviedol maďarský premiér Viktor Orbán.


Indie a reálne používání zlata


2013-03-14  (09:20)  |  Ekonomika
Naposledy jsem se Indii specificky věnoval v červnu loňského roku v souvislosti s repatriací zlata. Nyní se na ní podívám znovu. Pokud jde o zlato, o Indii se často mluví v souvislosti s omezením dovozů. Přitom Indie se do trhu se zlatem aktivně zapojuje. Připojila se k Turecku, které začalo využívat zlato v mezinárodním obchodě.


Čo dnes znamenajú pojmy gramotnosť a negramotnosť?


2013-03-13  (06:22)  |  Ekonomika
Ako je možné, že 80% absolventov stredných škôl v New York city je braných za negramotných? Úlohou vzdelávania je pripraviť ľudí do života tak, aby mladí ľudia našli miesto v spoločnosti a uplatnenie na trhu práce. Pokrok priniesol tlak na spoločnosť zvýšiť laťku v pohľade na gramotnosť a negramotnosť. Čo teda gramotnosť a negramotnosť znamenájú v dnešnej dobe?


Zlato proti strachu z inflace


2013-03-12  (09:54)  |  Ekonomika
Německá Bundesbanka začala v uplynulých týdnech stahovat velkou část svých zlatých rezerv z New Yorku a Paříže do trezorů ve Frankfurtu nad Mohanem. Tento krok znamená revoluci, protože je to poprvé od druhé světové války.


Má zlato reálnu hodnotu 20.000 USD za 1 uncu?


2013-03-08  (17:07)  |  Ekonomika
Podľa bretton-woodskej kalkulácie má zlato hodnotu 20 000 dolárov za 1 uncu. Globálny monetárny systém je založený na krehkých základoch dôvery. Vďaka pôsobeniu centrálnych bánk, tlak na systém bude aj naďalej rásť.


Mýty o zlých kapitalistech


2013-03-05  (10:47)  |  Ekonomika
"Nevěřím, že něčí chudoba je způsobena bohatstvím jiných. Nevěřím, že něčí neschopnost je způsobena schopností jiných. Nevěřím, že něčí nemoc se zhoršuje zdravím jiných." Michael Howard


Kde je inflace?


2013-02-26  (10:32)  |  Ekonomika
Kritici rakouské školy popichují rakušáky, jakým je například Robert Murphy, protože v americké ekonomice je momentálně velmi nízká inflace.


BITCOIN: MŮŽE FINANČNÍ MONOPOLY ZNIČIT INTERNETOVÁ TECHNOLOGIE?


2013-02-18  (09:05)  |  Ekonomika
Velké banky ničí naši ekonomiku … a naši zemi. Jsou doslova vedeny jako zločinné podniky (což už přiznávají i média mainstreamu), vlastní i naše politiky a to ony podněcují k těm nejhorším a nejautoritářštějším tendencím v naší vládě. Jak nedávno uvedl ten bývalý dohlížitel nad výkupem bank z dluhů, velké banky „nám pořád ještě drží zbraň u hlavy,“ a – potud, pokud ony vládnou hornímu bidýlku – věci se zlepšovat nezačnou.


Světový bankovní byznys: Šokující údaje


2013-02-13  (13:09)  |  Ekonomika
Výbor pro finanční stabilitu (FSB) byl vytvořen na summitu G20 v dubnu 2009, v době, kdy byla světová finanční krize v plném proudu. Na konci roku 2012 vydal svoji Zprávu o monitorování globálního stínového bankovnictví, vyhodnocující informace o aktivitách bank a dalších finančních subjektů v r. 2011 (1). Globální stínový bankovní systém vzrostl na 67 bilionů dolarů, hodnotu srovnatelnou s globálním GNP ve stejném roce. To se vymyká představivosti a drasticky to mění celý náhled na světovou ekonomiku…


Elektro varování pro Slováky


2013-02-10  (23:45)  |  Ekonomika
Pokud se v příštích 20 letech rozhodnete navštívit ČR, chovejte se tak, jako by žádná elektřina vůbec neexistovala.


Made in Czechoslovakia - tohle by mělo zajímat každého občana ČR


2013-02-10  (21:14)  |  Ekonomika
České značky se vyrábějí mimo ČR. Zde zůstaly jen obchodní a logistická centra. Již víte, proč má ČR nejvyšší nezaměstnanost od roku 1933 ? Z čeho se tu budou platit daně ?


Kto profituje z inflácie?


2013-02-01  (09:18)  |  Ekonomika
Inflácia, vždy a všade, je primárne spôsobená nárastom peňažnej zásoby a kreditu. V skutočnosti, inflácia je nárast peňažnej zásoby a kreditu. (pozn. inflácia definovaná ako nárast cenovej hladiny je zmena pôvodnej definície. Jedná sa o súvisiace, ale rozdielne javy.)


Ďaľšie z ekonomiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Karel Gott se už před 11 lety bál totalitní světovlády

Karel Gott se už před 11 lety bál totalitní světovlády


Tajomstvo obelisku.

Telefonicke sutaze - Fair play alebo podvod?

Svet ktorý príde....

Znamenie Antikrista

Ďalšie prekvapenie na Google Earth...

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete

Naše výhody vstupu do EÚ


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.4839 s