23. September 2019
    
Rotschildové: Rodina, která manipuluje s celým světem - Dolezite.sk

Rotschildové: Rodina, která manipuluje s celým světem


  2012-11-19  (09:15)  |  Zo sveta
  58% hlasovalo = 2  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Rotschildové: Rodina, která manipuluje s celým světem

Neuvěřitelné zamlčování faktů a odporné lži v médiích o vlivu dynastie Rothschildů na současné směřování světa, mě přiměly k tomu, abych se tomuto tématu začal více věnovat. Tak se v nejbližší době soustředím zejména na odhalování skutečného dopadu této velké a mega vlivné rodiny, o níž média píší jako o “většinou milovnících dobrého vína a vzácných uměleckých předmětů, s jen nepatrným vlivem v porovnání k časům jejich největší slávy.“

Po přečtení samotného článku by vás již podobné mediální lži neměli příliš překvapit. Již v devadesátých letech 19. století si koupili velkou zpravodajskou agenturu Reuters.

 

Koupí dalších agentur (a samozřejmě televizí, rozhlasových programů, vydavatelství atd.) na sebe nenechali dlouho čekat.Dnes už prakticky neexistuje médium, na které by neměli vliv. Pokud patříte k těm, kteří současné směřování světových událostí považujete za přirozené, odhoďte jakoukoliv zaujatost a přečtěte si o jediné moci současnosti.

Rothschildové drží kontrolu nad světem již velmi dlouhou dobu a já k tomu předkládám v následujících řádcích své důkazy. Kde se jen dá, jmenuji individuální Rothschildy. Avšak kvůli tajnosti, do níž se zahalují, není jmenování přesného člena vždy možné. Chci také poznamenat, že tento článek nekritizuje každého, se jménem Rothschild. Prostě jen kriminální prvek této rodiny, která způsobila zrady, které podrobně popisuji. Kromě toho velmi velká část tohoto zločineckého klanu již nenosí jméno Rothschild. Je spousta důkazů poukazujících na skutečnost, že lidé, kteří v současnosti kontrolují Spojené státy, britskou a izraelskou vládu jsou ve skutečnosti Rothschildové.


Historie Rothschildů

1743: Mayer Amschel Bauer, narozen v německém Frankfurtu, jako syn Moses Amschela Bauera, bankéře a zlatníka. Nad vchodové dveře umísťuje červený erb.

1753: Narodila se Gutele Schnaper (budoucí manželka Mayera Amschela Bauera).

1760: Během tohoto desetiletí pracuje Mayer Amschel Bauer pro banku vlastněnou Oppenheimry v německém Hanoveru. Je vysoce úspěšný a stává se mladším partnerem. Během práce pro banku se seznamuje s generálem Ven Estorffem. Po otcově smrti se Bauer vrací do Frankfurtu, aby převzal jeho obchod. Bauer rozpoznává význam červeného erbu a své jméno mění na Rothschild. (”Rot” rozumí v němčině “červený” a “Schild” znamená “štít”) Mayer Amschel Rothschild teď zjišťuje, že generál Von Estorff patří ke dvoru prince Williama z Hanau. Proto s ním znovu navazuje známost pod záminkou prodeje vzácných mincí a bižuterie za snížené ceny. Jak naplánoval, je následně představen samotnému princi Williamovy, který je více než potěšen sníženými cenami, které žádá za své vzácné mince a bižuterii. Rothschild mu nabízí přídavek za každý další obchod, který mu princ sežene. Následně se stává blízkým společníkem prince Williama. Nakonec obchoduje s celým dvorem.

1769: Mayer Amschel Rothschild dostává povolení od Prince Williama, aby pověsil ve svých obchodních prostorách cedulku, prohlašující, že je “M. A. Rothschild, dvorní činitel, na základě dohody s jeho Veličenstvem, princem Williamem z Hanau.”

1770: Mayer Amschel Rothschild si bere Gutele Schnaperovou. Zároveň sestavuje plány na vytvoření skupiny zvané Ilumináti a pověřuje Adama Weishaupta jeho organizací a vývojem.

1773: Narodil se Amschel Mayer Rothschild. Sídlo: Frankfurt nad Mohanem. Amschel byl nejstarší syn, po svém otci převzal obchody ve Frankfurtu nad Mohanem a stal se hlavou rodu. Frankfurt zůstal místem, kde se celá rodina setkávala. Zemřel 1855.

1774: Narodil se Salomon Mayer Rothschild. Sídlo:Vídeň. Stal se zakladatelem rakouské dynastie Rothschildů, která byla jedním z hlavních financovatelů Metternichova režimu a tím i celého Německého spolku. Solomonovi nebylo původně umožněno kupovat půdu, v roce 1822 byl však spolu s bratry uveden do šlechtického stavu a nakoupil množství pozemků. V roce 1835 získal koncesi na výstavbu Severní dráhy císaře Ferdinanda, stal se také majitelem Vítkovických železáren. Zemřel 1855.

1777: Narodil se Nathan Mayer Rothschild. sídlo: Londýn. Mezi lety 1790 a 1800 působil jako obchodník s textilem v Manchesteru. V roce 1811 založil v Londýně banku N. M. Rothschild & Sons, která je činná dodnes (viz internetové stránky).Investoval také do britské Východoindické společnosti. Jmění vydělal mezi lety 1813 a 1815 za napoleonských válek, kdy se mu podařilo financovat Wellingtonovu britskou armádu ve Španělsku a Portugalsku (Evropa byla v té době pod Napoleonovou kontinentální blokádou). V roce 1818 poskytl pruské vládě velkou půjčku; emise dluhopisů a půjčky zůstaly hlavní činností jeho banky. Zemřel 1836 1788: Narodil se Kalmann (Carl) Mayer Rothschild. Sídlo: Neapol. Do Neapole se odstěhoval v roce 1821, kde spravoval finance rakouských vojáků. Založil bankovní instituci, která ale existovala jen do roku 1863. Později přejmenoval z Kalman Rothschild na Carl Mayer von Rothschild. Zemřel 1855

1791: Rothschildové prostřednictvím Alexandra Hamiltona (jejich agenta ve vládě George Washingtona) zřizují centrální banku v USA, nazvanou The Bank of the United States. Tato je zřízena s 20 letou smlouvou.

1792: Narodil se Jacob (James) Mayer Rothschild. Sídlo: Paříž. Byl nejmladší z pěti bratrů, v roce 1812 odešel do Paříže, kde založil bankovní instituci Rothschild Frères; později se přejmenoval z Jakob Rothschild na James de Rothschild. Stal se jedním z nejvýznamnějších francouzských finančíků a sloužil jako poradce francouzských králů. Financoval výstavbu železnic a dolů a pomohl Francii překonat krizi po prohrané prusko-francouzské válce. Jeho banku znárodnil spolu s ostatními v roce 1982 François Mitterrand.

1796: Amschel Mayer Rothschild si bere Evu Hanau.

1798: Nathan Mayer Rothschild odchází z Frankfurtu do anglického Manchesteru, kde za pomoci svého otce a bratrů vyváží anglický textil do Evropy.

1800: Salomon Mayer Rothschild si bere Caroline Sternovou.

1806: Napoleon prohlašuje, že jeho “cílem je odstranit rod Hesse-Cassel z vlády a vymazat jej ze seznamu mocností.” Po této informaci, princ William z Hanau utíká z Německa do Dánska. Správou svého majetku v hodnotě tehdejších 3 000 000 dolarů pověřuje Mayera Amschela Rothschilda. Nathan Mayer Rothschild si bere Hannah Bären Cohenovou, dceru bohatého londýnského obchodníka. Svůj obchod začíná stahovat do Londýna.

1808: Nathanovi Mayerovi Rothschild se narodí jeho první syn Lionel Nathan de Rothschild.

1809: Protože blokáda kanálu (La Mansch) znepříjemňuje obchod a vývoz, Nathan Mayer Rothschild přechází na New Street v Londýně a prosazuje se jako bankéř.

1810: Umírají bankéři Sir Francis Baring a Abraham Goldsmith. Tato událost udělá z Nathana Mayera Rothschilda jediného velkého bankéře v Anglii. Salomon Mayer Rothschild ve Vídni zakládá banku, M. von Rothschild und Söhne.

1811: Privilegium pro Americkou banku končí. Když má být zakládací listina po 20 ti letech obnovena, je zamítnuto. Nathan Rothschild, hlava Bank of England, rozpoznává potenciál Ameriky. Několika státům poskytuje půjčky, čímž se vlastně stává oficiálním evropským bankéřem vlády Spojených států. Jelikož podporuje vytvoření Bank of the United States, hrozí: “Buď bude pověřovací listina obnovena, nebo se Spojené státy ocitnou v nejkatastrofálnější válce.”

1812: Financováni Rothschildovými penězi, Britové vyhlašují Spojeným státům válku. Plánem bylo způsobit Spojeným státům v této válce takový dluh, že by se musely sklonit před Rothschildy a povolit jim prodloužení pro jejich Bank of the United States. Válka zvedá národní dluh ze 45 milionů dolarů na 127 milionů dolarů. 19.září umírá Mayer Amschel Rothschild.

Ve své poslední vůli vydává přesně stanovena pravidla, kterými se má rod Rothschildů řídit:

1) Všechny klíčové pozice v rodinném obchodě musí zastávat výhradně členové rodiny a pouze mužští členové rodiny mají povoleno podílet se na něm. Nejstarší syn nejstaršího syna se měl stát hlavou rodiny (tato podmínka mohla být změněna pouze pokud většina rodiny rozhodla jinak). Toto se událo hned v roce 1812, kdy byl za hlavu rodiny zvolen Nathan Mayer Rothschild.

2) Členové rodiny si měli brát prvního a druhého bratrance / sestřenici, aby se zachoval rodinný majetek. Například, jeho syn Jacob Mayer si vzal za manželku dceru dalšího syna, Solomona Mayera. Toto pravidlo bylo v dalších generacích považováno za méně důležité, protože byly přehodnoceny rodinné cíle a docházelo ke sňatkům s členy jiných bohatých rodin.

3) Nemohl být zveřejněn žádný seznam rodinných nemovitostí; žádný soudní spor se nesměl konat ve věci hodnoty dědictví. Jacob (James) Mayer Rothschild odchází do Paříže, aby tam založil Bank de Rothschild Frères. Narodil se Nathaniel de Rothschild, synovec Jacoba (Jamese) Mayera Rothschild.

1814: Co se týče 3.000 000 dolarů, které Princ William z Hanau svěřil Mayerovi Amschelovi Rothschildovi do úschovy… Podle legendy byly tyto peníze schované do sudů z vínem. Unikly pátrání Napoleonových vojáků když vstoupili do Frankfurtu. Znovu se údajně objevily v roce 1814, kdy se princ William z Hanau vrátil do Německa. Fakta jsou trochu jiná… “Peníze nebyly Princi nikdy vydány. Nathan Mayer Rothschild tyto 3.000 000 dolarů investoval do “zlata z východoindické společnosti. Věděl, že bude nutné v kampani o získání Wellingtonského poloostrova.” Z ukradených peněz získal Nathan 4x získal:

  • z prodeje Wellingtonských cenných papírů;
  • z prodeje zlata Wellingtonu;
  • z půjčování peněz vydělaných za zlatě;
  • za převoz zlata do Portugalska

V září začíná kongres ve Vídni, který trvá až do června 1815. Rothschildové doufají, že na něm vytvoří jakousi “Ligu národů”. Diskuse se točí kolem vytvoření Evropské federace, kterou by tvořila skupina nezávislých království, které by byly svázány společnou administrativou. Ta by mimo jiné zajišťovala společnou obranu. V jejich plánu bylo Švýcarsko učiněno neutrálním státem, který měl sloužit jako pokladna pro jejich finance. Ruský car za plány na Evropskou federaci rozpoznal spiknutí Iluminátů a nesouhlasil s ní a proto v roce 1915 podepsal s Rakouskem a Pruskem smlouvu Svaté Aliance. Smlouva zaručovala suverenitu jakékoli monarchie, která se bude držet křesťanských principů ve státních záležitostech. Rakouský ministr zahraničí, princ Klemens Furst von Metternich, nejvlivnější státník v Evropě a Rothschildův agent, řekl, že jeho idea Evropské federace si klade za cíl pouze zachovat společenský řád. Prohlásil Alexandra za choromyslného. Pravým účelem kongresu ve Vídni pro Ilumináty bylo, vytvořit federaci, aby mohli získat politickou kontrolu nad většinou civilizovaného světa.

Mnoho evropských vlád bylo u Rothschildů zadlužených, což jim dalo do rukou mocný nástroj. Ilumináti byli při svém prvním pokusu neobyčejně blízko k získání kontroly nad světem. Hlava rodiny, Nathan Mayer Rothschild, očekával den, kdy se jeho rodina pomstí zničením cara a jeho rodiny, což se nakonec uskutečnilo v roce 1917.

1815: Pět bratrů Rothschildů pracuje společně na dodání zlata Wellingtonské armádě (přes Nathana v Anglii) i Napoleonově armádě (přes Jacoba ve Francii). Začínají svou politiku financování obou stran ve válkách. Díky skutečnosti, že tito bratři měli banky rozšířeny po celé Evropě, dávalo jim to možnost vybudovat bezkonkurenční síť tajných cest a rychlých kurýrů. Tito Rothschildovi kurýři byli jediní obchodníci, kteří měli dovoleno přejít přes anglickou i francouzskou blokádu. Byli jediní, kdo udržoval Nathana Mayera Rothschilda informovaného o průběhu války.Využitím této zpravodajské služby, spekuloval, kupoval, prodával a měnil akcie, zlato a dluhopisy. Neskutečně tak bohatl.

V této době měli britské cenné papíry nazývané konzuly. Obchodovalo se s nimi v prostorách pro směnu za dluhopisy. Nathan Mayer Rothschild nařídil všem svým zaměstnancům, aby samotné konzuly i prostor měli pod kontrolou. Před ostatními obchodníky předstírali, že Británie prohrála válku a proto začali zoufale prodávat. Proto cena konzulů prudce klesla na hodnotě a tehdy dal Nathan Mayer Rothschild tiché instrukce svým pracovníkům, aby skoupili všechny konzuly, které jim přišly pod ruku. Když dorazili zprávy o tom, že Británie ve skutečnosti válku vyhrála, konzuly stouply na ceně dokonce ještě vyšší než před koncem války. Přinesli Nathanovi Mayeru Rothschildovi zisk zhruba 20 ti násobku.

Toto umožnilo Rothschildům úplnou kontrolu Britské ekonomiky. Hlavní finanční centrum světa byl Londýn. Po porážce Napoleona přinutili Anglii založit Bank of England, kterou kontroloval Nathan Mayer Rothschild. Nathan Mayer Rothschild později prohlásil: “Nezajímá mě která loutka je posazena na Anglický trůn, aby vládla říši, nad kterou slunce nikdy nezapadá. Muž, který kontroluje oběh peněz v Británii, kontroluje celé Britské impérium. A oběh peněz v Británii kontroluji já.“

Rothschildové využívají svou kontrolu nad Bank of England. Nahradily metodu posílání zlata ze země do země. Namísto toho používají svých 5 bank, táhnoucích se napříč Evropou, na zřízení systému debetu a úvěru. Bankovního systému známého dodnes.

1816: Privilegium pro Bank of the United States je prodloužena na dalších 20 let. Rothschildové opět kontrolují oběh peněz. Britská válka proti Americe kvůli tomu stála životy tisíců Britských a Amerických vojáků. Jen aby Rothschildové dostali svou banku.

1818: Po zajištění masivních úvěrů ve Francii v roce 1817 za účelem podpory obnovy, po jejich ničivé porážce u Waterloo, Rothschildovi agenti kupují obrovské částky francouzských vládních dluhopisů. Způsobili, že jejich cena velmi narůstá. 5 listopadu hodí velké množství na otevřený trh, čímž způsobují, že jejich hodnota prudce klesá a Francie se ocitá ve finanční panice. Rothschildové pak zasahují. Chopí se dodávky peněz pro Francii. Bylo to v témže roce, kdy byli Rothschildové schopni půjčit 5 000 000 liber pruské vládě.

1822: Rakouský císař udělal z pěti bratrů Rothschildovcov barony. Nathan Mayer Rothschild odmítá titul přijmout.

1827: Sir Walter Scott vydává svou 9 svazkovou knihu, Život Napoleona. Ve svazku 2 uvádí, že Francouzská revoluce byla naplánována Ilumináty (Adamem Weishauptem) a financována penězi směnárníků Evropy (Rothschildy).

1828: Prezidentem se stává Andrew Jackson. (Sedmý prezident Spojených států v letech 1829 až 1837) Jeho slogan zněl: “Ať vládne lid.” Jackson tvrdil: “Pokud má Kongres podle Ústavy právo vydávat papírové peníze, bylo mu toto právo dáno proto, aby ho používal a ne, aby ho uděloval jednotlivcům nebo korporacím. “Jackson řekl, že řízení Centrální banky” by bylo prováděno několika jednotlivci nezávislými na vládě, kteří by získali kontrolu nad pracovní silou a příjmy většiny lidí. “Během prezidentské kampaně v roce 1828 Jackson při projevu na adresu bankéřů řekl : “Jste brloh zmijí. Mám v úmyslu vaše hnízdo vybít a s pomocí Boží ho i vypálit.“

1832: Senátem prošel návrh zákona na novou smlouvu (4 roky před vypršením té staré) poměrem 28-20 a dolní komorou poměrem 107-85. Každý věděl, jak se Jackson zachová. Prezident banky Biddle vyhrožoval: “Když ho Jackson bude vetovat, já budu vetovat jeho!” Jackson smlouvu vetoval a banku zrušil. Tajemníkovi státní pokladny nařídil, aby odstranil všechny vklady vlády z amerických bank a uložil je do státních bank.

1835: 8.ledna Jackson zaplatil poslední splátku národního dluhu. Byl to jediný okamžik amerických dějin, kdy byl národní dluh zredukovaný na nulu. Spojené státy byly schopny nahromadit přebytek 35 miliónů dolarů, které byly rozděleny mezi jednotlivé státy. Nicholas P. TRIS, prezidentův osobní tajemník, řekl: “Toto je koruna slávy Andrewa Jacksona. Nejdůležitější služba, jakou kdy své vlasti prokázal.” Na prezidenta je v zápětí spáchán pokus o atentát. Později prohlásil, že ví, že za něj byli zodpovědní Rothschildové. Rothschildové získávají právo na rtuťové doly ve Španělsku. Bylo to v době největších ústupků na světě. Rtuť byla nezbytným prvkem v rafinaci zlata a stříbra. Toto dalo Rothschildům prakticky světový monopol.

1837: Rothschildové posílají dalšího ze svých agentů do Ameriky. Jmenuje se August Belmont (pravým jménem August Schönberg, příbuzný Seligmanovi rodiny z Frankfurtu). V roce 1829, jako patnáctiletý chlapec, začal pracovat pro banku ve Frankfurtu a projevil se jako finanční génius. V roce 1832 byl povýšen a začal pracovat v bance v Neapoli, takže mohl být plně začleněn do mezinárodního bankovnictví. Jeho posláním bylo vyvolávat finanční problémy v jižních bankách. Řídil banku v New York City a stal se vůdčí postavou ve finančních kruzích tím, že koupil dluhopisy vlády a později se stal finančním poradcem prezidenta.

Po mnoha letech boje proti Rothschildům a jejich americké centrální bance, prezident Andrew Jackson nakonec uspěje. Vyhání Rothschildovy banky z Ameriky. Trvalo to až do roku 1913, kdy byli Rothschildové opět schopni zřídit svoji třetí centrální banku v Americe, v podobě Federální rezervy.

1836: Umírá Nathan Mayer Rothschild.

1838: Amschel Mayer Rothschild prohlašuje: Dovolte mi vydávat a kontrolovat peníze národa a já se nebudu zajímat o to, kdo tvoří jeho zákony.

1840: Rothschildovci se stávají makléři zlata anglické banky. Zakládají kanceláře v Kalifornii a Austrálii.

1841: Prezident John Tyler (desátý prezident Spojených států v letech 1841 až 1845) vetuje zákon o obnově výsady pro Bank of the United States. Obdrží stovky dopisů s výhrůžkami, že bude zavražděn.

1844: Salomon Mayer Rothschild kupuje United Coal Mines ve Vítkovicích a rakouskouherskou společnost s vysokými pecemi, která patří mezi největších 10 ve světových průmyslových společnostech. Benjamin Disraeli (který se později stal dvakrát britským ministerským předsedou) vydává Coningsby, ve kterém charakterizuje Nathana Mayera Rothschilda jako “pána a mistra peněžních trhů celého světa a samozřejmě prakticky pána a mistra všeho ostatního. Doslova držel v hrsti příjem Severního Itálie a monarchové a ministři všech zemí se ucházeli o jeho rady. Byli usměrňováni jeho návrhy.

1845: Andrew Jackson (sedmý prezident Spojených států) umírá. Tento velký vlastenec zanechává instrukce ve své závěti, aby měl na svém náhrobním kameni vyryto, “Zabil jsem Banku”, odkaz na to, že v roce 1938 vypudil ze země druhou centrální banku Rothschildů. Jacob (James) Mayer Rothschild, nyní známý pod jménem Baron James de Rothschild získává kontrakt na stavbu první velké železnice napříč zemí. Byla nazvána Chemin De Fer Du Nord a zpočátku vedla z Paříže do Valenciennesand, později se spojila s rakouskou sítí železnic, kterou dal postavit jeho bratr Salomon Mayer Rothschild.

1847: Lionel De Rothschild si bere dceru svého strýce, Kalmanna (Carla) Mayera Rothschild a ve volbách získává parlamentní křeslo pro City of London. Požadavkem pro vstup do parlamentu bylo odpřísáhnout přísahu na skutečnou křesťanskou víru. Lionel de Rothschild toto odmítl, protože byl Žid, a tak jeho křeslo v parlamentu zůstalo prázdné 11 let, dokud byla povolena nová přísaha.

1848: Umírá Eva Hanau, manželka Amschela Mayera Rothschild.

1849: Umírá Gutele Schnaperová, manželka Mayera Amschela Rothschild. Před svou smrtí prohlásila: Pokud by moji synové nechtěli války, nebylo by žádných.”

1850: V tomto desetiletí začínají stavby panství v Mentmore v Anglii a FERRIERES ve Francii, a po světě jich bude následovat více Rothschildovských usedlostí, všechny naplněné uměleckými díly.

1852: N.M. Rothschild & Synové začínají rafinovat zlato a stříbro pro Royal Mint, Bank of England a jiné mezinárodní zákazníky.

1853: Nathaniel de Rothschild, synovec Jacoba (Jamese) Mayera Rothschild, kupuje Château Bran Mouton, vinice v Bordeaux a přejmenovává jej na Château Mouton Rothschild.

1854: Umírá Caroline Sternová, manželka Salomona Mayera Rothschild.

1855: Umírá Amschel Mayer Rothschild, Salomon Mayer Rothschild i Kalmann (Carl) Mayer Rothschild

1858: Lionel De Rothschild nakonec vstupuje na své místo v parlamentu. Požadavek přísahy na křesťanství je rozšířen i na jiné víry. Stává se prvním židovským členem Britského parlamentu.

1861: Prezident Abraham Lincoln (16. prezident Spojených států, 1860 do jeho zavraždění v roce 1865) kontaktuje Rothschildy, v pokusu získat půjčky na podporu probíhající Americké občanské války. Rothschildé souhlasí pod podmínkou, že Lincoln povolí výsadu na založení další centrální banky Spojených států a je připraven platit úroky ve výši 24% až 36% ze všech půjčených peněz. Lincoln je velmi rozzloben kvůli této výši úroku. Dává proto vytisknout své vlastní úrokem nezadlužené peníze. Informuje veřejnost, že toto je nyní platidlo pro veřejné a soukromé dluhy.

1862: Do dubna je vytištěno a rozšířeno 449 338 902 dolarů Lincolnovým úrokem nezadlužených peněz. Prohlašuje: Dali jsme lidem této republiky největší požehnání jaké kdy dostali. Vlastní papírové peníze na placení jejich vlastních dluhů. V témže roce noviny The Times of London přinášejí příběh, obsahující následující prohlášení: Pokud by se zlomyslná finanční politika (která má svůj původ v Severoamerické republice) měla zatvrdnout ve své konsolidaci, pak se tato vláda vybaví vlastními penězi bez výdajů. Vyplatí si dluhy a bez dluhů i zůstane. Bude mít všechny peníze potřebné k pokračování svého obchodu. Stane se prosperující nad rámec precedentu v dějinách civilizovaných vlád světa. Mozky a bohatství všech zemí půjdou do Severní Ameriky. Ta vláda musí být zničena dříve, dokud nezničí každou monarchii na planetě.

1863: Rothschildův bankovní dům v italské Neapoli, C. M. de Rothschild se díky praktikám a fíglům po sjednocení Itálie zavírá. Rothschildové využívají jednoho ze svých agentů v Americe, Johna D. Rockefellera, aby vytvořil obchod s ropou jménem Standard Oil. Převládne veškerou svou konkurenci.

1864: Prezident Abraham Lincoln poznává ruského cara, Alexandra II (1855 - 1881), který měl rovněž problémy s Rothschildy. Odmítal jejich neustále pokusy o založení centrální banky v Rusku. Prezident Lincoln žádá cara o pomoc v občanské válce. Car posílá část své flotily, aby zakotvila u New Yorku a části Kalifornie. Dává jasně najevo Britům, Francouzům a Španělům, že pokud zaútočí na kteroukoli stranu, Rusko zaujme pozici po boku prezidenta Lincolna. Lincoln následně vítězí v občanské válce.

1865: V prohlášení před Kongresem prezident Abraham Lincoln uvádí: Mám dva velké nepřátele. Jižní armádu před sebou a finanční instituce za sebou. Z těchto dvou, jsou finančníci mým největším nepřítelem. Téhož roku je Lincoln zavražděn. Nathaniel de Rothschild se stává členem parlamentu pro Aylesbury v Buckinghamshire.

1868: Jacob (James) Mayer Rothschild umírá, krátce po koupi Château Lafite, jedné ze čtyř největších špičkových vinic ve Francii. Je posledním synem Mayera Amschela Rothschilda.

1869: Rothschildové se v Londýně setkávají s Morganem a Drexelem (synem zakladatele nejvlivnějšího bankovního domu ve Philadelphii) a prostřednictvím společnosti Northern Securities Corporation začíná upevňování moci a vlivu Rothschildů ve Spojených státech. Morgan pokračuje v partnerství, které začalo, když jeho otec fungoval jako dvojitý agent pro Rothschildy a pro vládu USA.

1870: Umírá Nathaniel de Rothschild.

1873: Ztrátové měděné doly Rio Tento ve Španělsku jsou nakoupené skupinou zahraničních finančníků včetně Rothschildů. Tyto doly představují největší zásoby mědi v Evropě.

1875: N. M. Rothschild & Synové vydávají akcie na získání kapitálu na první projekt tunelu pod kanálem na propojení Francie a Anglie. Polovina kapitálu pochází od Rothschildy vlastněné Compagnie du Chemin de Fer du Nord. Tento rok také Rothschildové zajišťují ministerskému předsedovi Beniaminu Disraelimu finance pro Britskou vládu, aby získali hlavní podíl na stavbě Suezského průplavu. Tato dohoda byla provedena ve velké tajnosti Lionelem de Rothschildem.

1876: Otto von Bismarck prohlašuje: Rozdělení Spojených států do dvou federací stejné síly bylo rozhodnuto dlouho před občanskou válkou vysokými finančními silami v Evropě. Tito bankéři se obávali, že Spojené státy, pokud zůstanou v jednom celku jako jeden národ, dosáhnou ekonomické a finanční nezávislosti. Ta by zrušila světovou finanční nadvládu bankéřů. Hlas Rothschildů převládl. Předvídaly obrovskou kořist, pokud dokáží nahradit dvě nevýrazné demokracie zadlužené finančníkům, dynamickou republikou. Sebejistou a soběstačnou. Proto vyslaly své agenty, aby využili otázky otroctví. Tak zvětšili propast mezi dvěma částmi Republiky.

1881: Prezident James A. Garfield (20. prezident Spojených států, byl ve funkci jen 100 dnů) prohlásil dva týdny před svým zavražděním následující: Kdokoliv kontroluje oběh peněz v naší zemi, je absolutním vládcem všeho průmyslu a obchodu … Když si uvědomíte, že celý systém je velmi lehce kontrolovaný, ať už tak či onak, několika mocnými muži na vrcholu. Není ani nutné říkat, jak vznikají období inflace a ekonomické krize. Edmondu Jamesovi de Rothschild se narodí syn Maurice de Rothschild.

1883: Vykopání 6000 stop tunelu La Mans. Britská vláda projekt zastavuje uvedením skutečností, že by byl hrozbou pro bezpečnost Británie.

1885: Nathaniel Rothschild, syn Lionela de Rothschild, se stává prvním židovským členem sněmovny lordů a je mu udělen titul Lord Rothschild.

1886: Francouzská banka de Rothschild Frères získává značné plochy ruských ropných polí. Vytváří Kaspickou a Černomořskou petrolejovou společnost, která se rychle stává druhou největší v těžbě ropy.

1887: Rothschildové financují sloučení diamantových dolů v Kimberley v Jižní Africe. Následně se stávají největšími podílníky ve společnosti De Beers, která doluje drahé kameny v Africe a Indii.

1888: Narodila se Noemie Halphenová, budoucí manželka Maurice de Rothschild.

1891: Britský dělnický vůdce udělá následující prohlášení na téma Rothschildové: Tato krev sající banda byla v tomto století příčinou nevýslovného darebáctví a utrpení v Evropě. Svůj ohromný majetek nahromadila díky podněcování válek mezi státy, které nikdy neměly mít mezi sebou neshody. Kdykoliv je v Evropě problém, kdekoliv se šíří fámy o válce a mysl lidí je vyděšena strachem ze změny a kalamity, můžete si být jisti, že je rodina Rothschildů někde nablízku, v oblasti nepokojů. “Podobné komentáře dělají Rothschildům starosti a tak ke konci 19. století kupují zpravodajskou agenturu Reuters. Aby měli kontrolu nad médii.

1895: Edmond James de Rothschild, nejmladší syn Jacoba (Jamese) Mayera Rothschild navštěvuje Palestinu.

1898: Umírá Ferdinand de Rothschild.

1901: Rothschildův bankovní dům ve Frankfurtu, M. A. von Rothschild und Söhne se uzavírá, protože není žádný mužský dědic, který by jej převzal.

1902: Narodil se Philippe de Rothschild.

1906: Kvůli rostoucí nestabilitě v regionu a zvyšující se konkurenci Standard Oil, Rothschildové prodávají Kaspickou a Černomořskou petrolejovou společnost společnostem Royal Dutch a Shell.

1907: Rotschild a Jacob Schiff, hlava bankovního domu Kuhn, Loeb and Co., v projevu před newyorskou obchodní komoru varuje: “Buď budeme mít centrální banku s dostatečnou kontrolou finančních zdrojů nebo tato země zažije nejvážnější a největší peněžní katastrofu ve svých dějinách.” Amerika se ocitla uprostřed další zosnované krize Rotschildy. Plánovitě ruinují majetky a životy milionů lidí. Tak získávají své miliardy!

1909: Maurice de Rotschild si bere Noemi Halphenovou

1911: John F. Hylan, starosta New Yorku, prohlašuje: Skutečná hrozba pro naši republiku je neviditelná vláda, která jako obrovská chobotnice rozprostírá svá slizká chapadla nad naším městem, státem i národem. Na čele je malá skupina bankovních domů.

1912: V prosincovém vydání časopisu “Truth, (Pravda)” George R. Conroy píše o bankéři Jacobovi Schiffovi: Pan Schiff je hlavou velkého soukromého bankovního domu Kuhn, Loeb, a spol., který představuje Rothschildovy zájmy na této straně Atlantiku. Je popisován jako finanční stratég. Léta je finančním zprostředkovatelům velké síly, zvané Standard Oil. Byl ruku v ruce s Harrimany, Gouldy a Rockefellery. Ve všem jejich podnikání! Při stavbě železnic se stal ústřední silou v železniční a finanční moci v Americe. “

1913: Rothschildové zřizují svou poslední (fungující dodnes) centrální banku v Americe, FED. Kongresman Charles Lindbergh uvádí po přijetí Zákona o Federální Rezervě 23. prosince následující: Tento zákon potvrzuje nejgigantičnější trust na světě. Pokud prezident podepíše tento zákon, bude zlegalizována neviditelná vláda peněžní moci … Tímto bankovním a měnovým zákonem je páchaný největší zločin v dějinách. Je důležité poznamenat, že FED je soukromá společnost a není ani federální ani nemá žádné rezervy. Opatrně se odhaduje, že zisky přesahují 150 miliard dolarů ročně a FED nikdy ve své historii nezveřejnil své účty.

1914: Rothschildové kontrolují tři evropské zpravodajské agentury, Wolff (1849) v Německu, Reuters (1851) v Anglii a Havas (1835) ve Francii. Rothschildové využívají agentury Wolff na vmanipulování Němců do války. Od této chvíle jsou Rothschildové jen zřídkakdy zmiňováni v médiích, protože média vlastní.

1918: Rothschildové nařídí popravu cara Nikolase II a celé jeho rodiny v Rusku bolševiky, které kontrolují. Toto je odplata Rothschildů za to, že car Alexander II podporoval Abrahama Lincolna v roce 1864. Je pro ně velmi důležité vyvraždit celou rodinu včetně žen a dětí. Aby ukázaly světu, že toto se stane, pokud někdp zkřížíte cestu Rothschildům.

1919: Po skončení první světové války se koná Versaillská mírová konference. Má rozhodnout o výši reparací, které Německo musí zaplatit vítězům. Hostitelem této konference je její šéf, baron Edmund de Rothschild. 29 března přinášejí noviny Times v Londýně zprávy o bolševicích v Rusku: Jednou ze zvláštních rysů bolševického hnutí je vysoké procento neruských skupin mezi jeho vůdci. Je oznámeno, že Rothschildové jsou naštvaní na Rusy, protože jim v Rusku neumožnili založení centrální banky. Proto shromáždili skupiny špiónů a poslali je do Ruska, aby tam vyvolávali podporu revoluce. N. M. Rothschild & Synové dostávají trvalou moc určovat denně světovou cenu zlata. To se koná v kancelářích City of London. Denně v 11:00, až do roku 2004!

1920: Winston Churchill píše článek do Illustrated Sunday Herald, s datem 8. února: “Od dnů Spartaka, Weishaupta až ke Karlu Marxovi a Trockému (Rusko), Bélovi Kunovi (Maďarsko), Rose Luxemburgové (Německo) a Emmě Goldmanové (USA), toto celosvětové spiknutí rozvracející civilizace, ředí společnost na základě zpomalení vývoje a závistivé zlomyslnosti, nemožné rovnosti, neustále roste… A teď nakonec tato skupina výjimečných osobností z podsvětí velkých měst Evropy a Ameriky strhla ruský národ za vlasy. Stala se prakticky neochvějným vládcem ohromného impéria. “

1926: N. M. Rothschild & Synové refinancují Společnost podzemních elektrických drah v Londýně, která má rozhodující podíl v celém londýnském systému podzemní přepravy. Maurice de Rothschildovi se narodí syn, Edmond de Rothschild.

1934: Jsou reformované švýcarské bankovní zákony o utajení. Stává se zločinem, za který lze jít do vězení, pokud jakýkoliv bankovní úředník poruší tajemství banky. Všechno toto je přípravou Rothschildů na druhou světovou válku. Zde opět financují všechny strany. Umírá Edmond de Rothschild.

1938: Rakouský bankovní ve Vídni, S. M. von Rothschild und Söhne, se uzavírá následkem nacistické okupace Rakouska.

1939: I.G. Farben, vedoucí světový výrobce chemikálií a největší německý výrobce oceli dramaticky zvyšují svou produkci. Tato zvýšená produkce je téměř výhradně použita na zbrojení Německa na druhou světovou válku. Tato společnost byla kontrolována Rothschildy.

1940: Hansjurgen Koehler ve své knize, “Uvnitř Gestapa,” uvádí následující o Marii Anně Schicklgruberové, Hitlerově prababičce: “Malá služka přišla do Vídně a stala se domácí služkou v sídle Rothschildů. Hitlerova neznámého otce je třeba hledat v tomto skvostném domě. “Toto potvrzuje i Walter Langer ve své knize “Hitlerova mysl“, v níž uvádí: otec, Alois Hitler, byl nemanželským synem Marie Anny Schicklgruberové. Marie Anna Schicklgruberová žila ve Vídni. V době kdy otěhotněla, byla zaměstnána jako služebná v domě barona Rothschilda. Jakmile Rotschildova rodina zjistila, že je těhotná, byla poslána zpět domů, kde se jí narodil Alois. ”

1944: V červenci 1944 se v tamním hotelu Mount Washington konala jednání mezi 44 zeměmi (v nichž měly hlavní slovo Velká Británie a Spojené státy americké) o nové koncepci peněžního systému, která by v poválečném světě mohla být zavedena. Výsledkem byla tzv. brettonwoodská dohoda (též opisně nazývaná standard ekvivalence dolaru a zlata) coby první globální peněžní konstituce. Body této konference se promýšlely dva roky dopředu.

Konference byla úspěšná v tom ohledu, že byla podepsána všemi 45 zúčastněnými zeměmi a v následujícím roce, 1945, vstoupila v platnost. Důsledky Brettonwoodské dohody Americký dolar získal status oficiální celosvětové rezervní měny, od které navíc budou měny ostatních zemí odvozeny. Současně Spojené státy musely garantovat směnitelnost dolaru za zlato v pevně stanoveném kurzu 35 dolarů za trojskou unci zlata (jednalo se o jistou formu zlatého standardu). V zájmu centrálních bank ostatních států bylo vytvořit si dostatečné měnové rezervy právě v amerických dolarech. To zpětně zvýšilo atraktivitu této měny a posílilo její postavení v poválečném světě. Na jaře Rothschildové uplácí prezidenta Harryho S. Trumana (33. prezidenta Spojených států v letech 1945 až 1953) dvěma miliony dolarů na jeho kampaň, aby uznal Izrael jako suverénní stát.

Organizace vzešlé z Brettonwoodské dohody

Brettonwoodská dohoda dala vzniknout Stabilizačnímu fondu, později Mezinárodnímu měnovému fondu, který nad nově vzniklým systémem začal dohlížet. Dále pak vznikla Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj, později Světová banka (World Bank, WB). Naopak, bylo navrženo zrušení banky pro mezinárodní vypořádání (the Bank of International Settlements) za flagrantní spolupráci s nacistickým režimem, ale tento krok nakonec na konferenci neprošel (i vzhledem k nutnosti formy předpokládaných poválečných reparací Německa).


Uzavření zlatého okna

Konverze dolaru za zlato nebyla vymahatelná jednotlivcem, ale měly na ni nárok centrální banky jiných zemí. V důsledku to znamenalo, že centrální banka Spojených států (Federální rezervní systém) byla povinna na žádost bank jiných zemí směnit dodanou sumu dolarů za odpovídající množství zlata. To v průběhu 60. let (zejména po programu „zbraní a másla“ prezidenta Lyndona Johnsona) vedlo k odčerpávání zlata drženého americkými bankami z území Spojených států. V srpnu roku 1971, kdy o splnění závazku podle brettonwoodské dohody zažádaly Francie a Velká Británie, jim tehdejší prezident Richard Nixon nevyhověl a 15. srpna tzv. uzavřením zlatého okna brettonwoodský systém zrušil. To vedlo k éře pohyblivých devizových kurzů. Cena zlata během několika měsíců od konce Brettonwoodské dohody vzrostla řádově desetinásobně.

1948: Na jaře Rothschildové uplácí prezidenta Harryho S. Trumana (33. prezidenta Spojených států v letech 1945 až 1953) dvěma miliony dolarů na jeho kampaň, aby uznal Izrael jako suverénní stát.

1953: N. M. Rothschild & Synové zakládají British Newfoundland Corporation Limited na získání 60 000 čtverečních mil půdy v kanadském Newfoundlandu, která zahrnuje elektrárny využívající sílu z Hamiltonových (později přejmenovaných na Churchillovy) vodopádů. V té době to byl největší stavební projekt, jakého se kdy ujala soukromá společnost.

1955: Edmond de Rothschild zakládá v Paříži Compagnie Financière.

1957: James de Rothschild umírá. Je oznámeno (Rothschildy vlastněnými médii), že odkázal velkou sumu peněz pro stát Izrael na stavbu jejich budovy parlamentu, Knesetu.

1962: de Rothschild Frères zakládají Imétal, zastřešující společnost pro všechny jejich obchodní zájmy v těžbě minerálů. Frederic Morton vydává svou knihu, Rothschildové. Uvádí: “Ačkoliv kontrolují velké množství průmyslových, obchodních, těžebních a turistických korporací, ani jedna z nich nenese jméno Rothschild. Přesto, že to jsou soukromé komunity, nikde nemusí (a ani to nedělají) zveřejňovat třeba jen jedinou stránku o svém majetku, nebo jakoukoliv zprávy o svých finančních podmínkách. Tento přístup odhaluje skutečný cíl Rothschildů. Odstranit veškerou konkurenci a vytvořit svůj vlastní světový monopol.”

1963: 4.června prezident John F. Kennedy (35.prezident Spojených států v letech 1961 až 1963) podepisuje zákon 11110. Vrací vládě Spojených států moc vydávat peníze, aniž by jediný dolar šel přes Rothschildův FED. Za 6 měsíců, 22. listopadu, je Kennedy zavražděn. Ze stejného důvodu, proč byl zavražděn Abraham Lincoln v roce 1865. Chtěl tisknout americké peníze pro Američany. V protikladu k ziskuchtivých cizím elitám a válečnýmh štváčům. Tento zákon 11110 je zrušen prezidentem Lyndonem Baines Johnsonem (36.prezidentem Spojených států v letech 1963 až 1969). Edmond de Rothschild zakládá ve Švýcarsku La Compagnie Financière (LCF). Tato společnost se později vyvine do investiční banky s mnoha pobočkami. Bere si Nadine a mají spolu syna Benjamina de Rothschild.

1967: de Rothschild Frères se přejmenuje na La Banque Rothschild.

1968: Umírá Noemie Halphenová, manželka Maurice de Rothschild.

1970: Britský ministerský předseda Edward Heath jmenuje Lorda Victora Rothschild za ředitele své politické jednotky. Zatímco je na tomto postu, Británie vstupuje do Evropského společenství národů. Svět přestává věřit FEDu a dolaru. Vrací doslova po pytlích dolary do USA a vyváží zlato z federální banky, kterým je dolar krytý. Toto spustil v sedmdesátých letech Charles de Gaulle, který poukazoval na špatné hospodaření USA.

1971: Prezident Richard Nixon bez vědomí kongresu na vyžádání FEDU odpojuje dolar od krytí zlatem, aby zabránil odvozu fyzického zlato ze země. Měna se stává pouze smluvním příslibem, založeným na důvěře obyvatelstva. Bez jakékoliv hodnoty. Vládu nad světem přebírá FED a Rothschildové, kdy mohou prakticky bez kontroly tisknout jakékoliv množství bankovek!

1973: Projekty British Newfoundland Corporation a Churchill Falls společnosti N. M. Rothschild & Synové v Newfoundland jsou dokončeny. N. M. Rothschild & Synové také vytvářejí novou část tzv.. asset management (management aktiv) společnosti, která obchoduje celosvětově. Z tohoto nakonec vzešla společnost Rothschild Private Management Limited. Edmond de Rothschild, pravnuk Jacoba (Jamese) Mayera Rothschild, kupuje maloměšťácké vinice Clarke v Bordeaux.

1980: Začíná celosvětový fenomén privatizace. Rothschildové za ním stojí od samého začátku, aby se zmocnili kontroly nad vším veřejně vlastněným majetkem na celém světě. Nastupuje obrovský ekonomický problém, způsobený nezvládnutelným tištěním bankovek. Měna se ředí bez kontroly. Celosvětová ekonomika se může zhroutit. Doposud spící zlato začíná prudce stoupat na historická maxima, jelikož znamená v době krize ochranu majetku. Opět zasahují Rothchildové a FED. Alan Greenspann, šéf FEDu nutí státy, aby na trh vhodili záložní zlaté zdroje z národních bank. Ze 150 USD stoupá zlato na 870 USD. Po zmanipulování trhu padá cena prudce dolů, jelikož se na trhu objevilo velké množství. Situace se relativně uklidňuje a zlato je u dna téměř 20 let až do roku 2000. Bohužel jej odkoupily soukromé rodiny a společnosti. Banky tak o většinu zlata přišly. Greenspan tak připravil současný celosvětově globální šok, kterým Rothschildové připravují největší loupež majetku v historii lidstva. Současná krize je teprve v počátku…

1981: Banque Rothschild je znárodněna francouzskou vládou. Nová banka se jmenuje Compagnie Européenne de Banque. Rothschildové následně zakládají nástupce této francouzské banky, Rothschild & Cie Banque (RCB), která se později stane vedoucím francouzským investičním domem.

1985: N. M. Rothschild & Synové doporučují Britské vládě privatizaci Britského plynárenského průmyslu. Následně vládě doporučují i privatizaci prakticky všeho státem vlastněného majetku včetně Britské oceli, Britského uhlí, všech Britských regionálních elektráren a všech Britských regionálních vodáren.

1987: Edmond de Rothschild vytváří the World Conservation Bank, která je navržena k tomu, aby přenášela dluh ze zemí třetího světa do banky a obratem tyto země budou bance dávat svoji půdu. Důvodem je, aby Rothschildové mohli získat kontrolu nad třetím světem, který představuje 30% povrchu Země.

1988: Umírá Philippe de Rothschild.

1989: Londýnu i Paříži Rothschildové oznamují uvedení nové dceřiné společnosti, Rothschild GmbH, v německém Frankfurtu.

1995: Bývalý vědec na poli atomové energie, Dr. Kitty Little tvrdí, že Rothschildové již kontrolují 80% světových zásob uranu, což jim dává monopol v oblasti nukleární energie.

1996: Amschel Rothschild je ve věku 41 let uškrcen šňůrou ve svém hotelovém pokoji v Paříži. Francouzský ministerský předseda přikazuje francouzské policii, aby uzavřela vyšetřování. Rupert Murdoch (mimo jiné majitek Dow Jones) nařizuje svým redaktorům a ředitelům zpravodajství po celém světě, aby to označily za srdeční infarkt.

1997: Edmond de Rothschild umírá v Ženevě na emfyzém (plicní nemoc).

1998: Ve Frankfurtu, tedy městě z něhož Rothschildové pocházejí, je zřízena Evropská centrální banka.

2000: Po rattingu v národních bankách je zjištěno, že zdaleka nevlastní tolik rezervního zlata, jako se uvádí. Celosvětové nařeďování bankovek žene od tohoto roku cenu vzácného kovu dlouhodobě nahoru. V důsledku toho, že se již nedá zlato extra manipulovat se Rothdchildové zbavují většiny trhu se zlatem. Ponechávají si pouze podíl na některých rafineriích.

2001: 11.září je Británií, Amerikou a Izraelem uspořádaný útok na Světové obchodní centrum, na příkaz Rothschildů. Je to záminka k odstranění svobody lidí po celém světě výměnou za bezpečnost. Přesně tak to udělali z ohněm v budově Reichstagu v Německu v 30tých letech. Útoky použili také na získání kontroly nad několika národy světa, které nedovolují zřízení Rothschildovy centrálních bank a tak méně než měsíc po těchto útocích americké ozbrojené síly útočí na Afghánistán, který je jedním z pouze 7 národů, které nemají Rothschildy kontrolované centrální banky. Týden před útoky na WTC je Zim Shipping Company přestěhována ze svých kanceláří ve WTC. Porušení kontraktu stojí společnost 50 000 dolarů. Nikdy nebyl uveden žádný důvod. Zim Shipping je z poloviny vlastněný státem Izrael (Rothschildy).

2003: Spojené státy podnikají útok na Irák, který je nyní jedním ze šesti národů, který nemá Rothschildy kontrolovanou centrální banku. Dále pak Saddám Husain odmítá respektovat Bettonwoodskou dohodu, kdy lze ropa obchodovat pouze v dolarech a prodává za EURO. Vzepřel se tak Rothschildům a oni jej nechali odstranit.

2004: Evropa i Číná povolují vlastnit soukromým osobám zlato v kvalitě 24K 999,9, jako investiční záležitost. Naproti tomu si Rothschildové vymohly na Mezinárodním dozoru nad ceninami, aby mohli jejich banky tvořit bankovní deriváty 1:60. Ostatní mohou pouze 1:12. Příklad: klient donese na termínovaný vklad 1 milion dolarů. Rothschildové mohou tímto milionem krýt 60 milionů dolarů (fiktivních), které vypůjčí jiným bankám na slušný úrok. Ty je dále půjčují ve virtuálním bankovnictví 1:12 na další úrok. Ve finále nejde bankám o vypůjčené peníze, ale právě o úrok. Tak se dostala do finiše krize u akcií, bank a nemovitostí, která stále čeká na nástup hyperinflační vlny. Dosud jsou pouze náznaky… Z deflace se pomalu přechází do inflace, která musí trh s neexistujícími bankovkami vyčistit…

2005: 7.července je spáchán bombový útok na londýnskou síť metra. Izraelský ministr financí, Benjamin Netanyahu, je v Londýně v době útoků, aby se zúčastnil ekonomické konference v hotelu nad stanicí metra, kde se mají výbuchy odehrát. Namísto toho však zůstává ve svém hotelovém pokoji, poté co je informován pracovníky izraelské tajné služby, že se očekávají útoky. Na celém světě teď zbývá už jen 5 národů bez Rothschildy kontrolované centrální banky.

Rothschildové působí v srdci Londýna, která je známá jako ‘The City’. Leží na severním břehu Temže a zaujímá plochu 677 akrů (čtvereční míle - je také známá jako “nejbohatší čtvereční míle na světě”). Je doslova středem finančního světa. Všechny důležité britské banky zde mají své hlavní kanceláře, stejně jako pobočky 385 zahraničních bank, včetně 70 ze Spojených států. Můžeme zde najít Bank of England, burzu, Lloyd’s of London, Baltic Exchange (námořní přeprava), Fleet Street (domy nakladatelských a novinových akcií), London Commodity Exchange (obchod s kávou, kaučukem, cukrem a vlnou) a London Metal Exchange.

Od zřízení soukromě vlastněné Bank of England se ‘The City’ stalo místem s posledním slovem v záležitostech země, zatímco ministerský předseda, kabinet a parlament se staly jen fasádou skutečné moci. Je známo, že Rothschildové stojí za sjednocováním všech národů Evropy do jednoho politického celku, Evropské Unie, který je dalším krokem směrem k jednotné světové vládě.

Závěr: Americká a britská zpravodajská služba zdokumentovaly důkazy, že Rothschildové a další mezinárodní bankéři financovali vždy obě strany ve všech válkách od Americké revoluce. Finančník Haym Solomon, který podporoval patrioty během Americké revoluce a později půjčoval peníze Jamesi Madisonovi, Thomasi Jeffersonovi a Jamesi Monroeovi, byl agentem Rothschildů. Jak jsem se již zmínil, během napoleonských válek jedna větev rodiny financovala Napoleona, zatímco druhá větev podporovala Velkou Británii, Německo a další národy. Za 2 světové války Rothschildové a Bushové financovali i zbraně pro Hitlera. Historii drží pevně ve svých rukou.

Zdroj: knihy-a.cz


a
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Petrus . wenunuro23   |   ip:95.105.18   |   2012-11-19  (10:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  posielam len taku perlu k tomuto menu
velky ekologicky ,,bojovnik,, : http://en.wikipedia.org/wiki/David_Mayer_de_Rothschild
a jeho knizka :))) : http://www.goodreads.com/book/show/1116483.The_Live_Earth_Global_Warming_Survival_Handbook

pobavte sa )


Pozorovatel . roqypebu38   |   ip:95.102.13   |   2012-11-19  (14:11)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Trojhlava bestia ktorej bude utata hlava. Predstavuje tri meste staty ktore si myslia ze riadia svet. WashingtonCITY,LondonCITY a VatikanCITY. Caka ich menej ako 100 dni existencie takze sa netreba rozculovat. Zasmejte sa im ze aj ked sa hrali na piesocku snazivo a ublizovali a kradli kolko sa dalo na konci im neostane nic, ani len im prepozicane telo.


Logos . roperudi70   |   ip:85.216.22   |   2012-11-19  (14:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Autor sa možno z nevedomosti, možno cielene zameral na klan Rothschildovcov.

Svet v skutočnosti neovláda klan Rothschildov. Tí dokonca utrpeli v poslednej dobe značné straty a drtí ich klan Rockefellerov. Nedávno museli predať veľký podiel v konzorciu TNK-BP v Rusku, aby mali disponibilnú hotovosť.
British Petroleum je jedna z vlajkových lodí klanu Rothschildovcov a je obzvlášť známa z globálnej ekologickej katastrófy v Mexickom zálive (ináč podľa množstva príznakov umelo zrežírovanej s obrovským dopadom na ekológiu Sev. Ameriky i sveta).

Globálne zákulisie (tzv. Globálny prediktor), ktoré ovláda svet je hlboko utajené a zakonšpirované.
Klany Rothschilda a Rockefellera patria k hlavným klanom vo svete a realizujú globálnu zákulisnú politiku, no nie sú najvyššia inštancia!
Preto sa aj verejne pretriasajú a sú známe mnohé ich špinavé intrigy.Môžu sa stať cieľom útokov rozhnevaných stád, ak sa stádo nasmeruje na ich neľudskú činnosť.
No to už moc predbieham aktuálny stav nevedomosti vo svete.

Rothschildom sa podarilo dosadiť do čela USA znovu svoju figúrku Obamu. Avšak základný ekonomický nástroj ovládania sveta = tlačiareň ničím nekrytej globálnej meny USD(zatiaľ) ovládajú Rockefellerovci.
Čína podľa všetkého vyzerá byť po 18. zjazde KS Číny a výmene vedenia výrazne v rukách klanu Rothschildov, čo bude mať veľmi zaujímavý dopad na ďalšiu globálnu politiku.
Rozohratá je aj karta boja týchto klanov na Blízkom východe: Izrael kontra islamský svet.

Globálne zákulisie chce globálnu svetovú vládu, známu z výrazu NWO.Momentálne je planéta Zem v obrovskej ľudskej, morálnej a ekologickej kríze. Technológie a "umelá" inteligencia prevládla nad ráciom = morálkou ľudí.

Globálne zákulisie chce korigovať tento stav, a preto sa snaží o množstvo neľudských korekčných krokov (len zopár):

1)Depopulácia obyvateľstva Zeme na nejakú prijateľnú úroveň 2-2,5 mld ľudí.
2)Likvidácia kapitalistického liberalizmu, ktorý vedie k záhube celého ľudstva.
3)USA ako najväčší spotrebiteľ energií a parazitických spotrieb budú musieť zmiznúť z čela svetovej ekonomiky.
4)Čína je momentálne vzor, ktorý sa chce presadiť vo svete - úzka elita, takmer žiadné práva obyvateľov, spojenie kapitalistického vykorisťovania s pseudokomunistickými heslami, regulácia pôrodnosti,max. cenzúra informácii...atď.
5)Rothschildovskej EÚ a Rockefellerovským USA zvoní umieračik, a preto také obrovské otrasy a rozmanité pohyby elít...

Ale, na záver, aby to nebolo tak tragické:

Všetko je na bežných ľuďoch! Ak tí min. v podvedomí nepríjmu plánované status quo a budú sa snažiť zmeniť na morálnej úrovni, tak prekonajú apokalyptický plán, ktorý je už tisícročia predprogramovaný svetovým zákulisím!!!

Je to na každom z vás, aby ste začali konať morálne a zodpovedne voči sebe, svojim deťom, vnukom...

Ľudstvo je v podstate jeden organizmus, ktorý sa má dopracovať k ČLOVEKU. Ak to nepochopí, tak protežované klany a skrytá svetová vláda ľudstvo ovládne, pretože morálne nedospelo...lopatkovic . hykifeqe23   |   ip:213.81.13   |   2012-11-19  (14:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toto je neskutocne.. Chamtive obrezane "osipane", jemne povedane. Na toto uz nemam ani slov, treba to vykynozit ako burinu, nech mozu ludia normalne dychat. Ogrcat im tie ich hypoteky a podobne vypalnicke metody..Pobrat nazad majetok a ich zavriet do uranovych bani s krompacom do paprce - nech zistia ako chuti manualna praca.


SomTenKtorySom . bocipera87   |   ip:92.41.93.   |   2012-11-19  (19:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
http://www.extraplus.sk/2213/lamanie-chleba

V posledných 24 hodinách 2x neprešiel článok, ktorého adresu prikladám, ako aj ďalší z Beo.sk o záškodníckej protislovenskej činnosti tzv. disidentov z dôb socializmu, ktorí už vtedy namiesto proklamovanej politickej činnosti proti zriadeniu, sledovali záujmy maďarskej iredenty o sne veľkého maďarska.

V súvislosti s ďalšími viacerými minulými problémami s uverejňovaním článkov so slovanskou a ruskou tématikou, mám za to, že administrátor tohto webu podporuje a sympatizuje s klamármi a prekrúcačmi dejín, ktorí vymýšľajú klamstvá o tzv. maďarskom národe a snažia sa o vytváranie nového chaosu a balkanizáciu Strednej Európy.

Prosím tunajších čitateľov aby vyhľadali a uverejnili fakty o týchto nebezpečných šialencoch bugárovcov a durayovcov. Prispejte tak ku šíreniu myšlienok a informovanosti národne cítiacich Slovákov na tejto stránke. Ďakujem.

http://www.extraplus.sk/2213/lamanie-chleba

madarsko-cesky-disent-na-slovensku

http://lnk.sk/uZ


ANONYM . sipyrige36   |   ip:195.168.1   |   2012-11-19  (19:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a to tam autor nezahrnul to najdolezitejsie co sa teraz obiavilo na nete.a to je najtajnejsie rodina rokefildovcov ma stroj casu a zmanipulovala a finacovala vyrobu mayskeho kalendara abi vyvolala paniku na burze a teraz bude rizovat.sprepadeny chzari.


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2012-11-19  (20:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja neviem ale tu nie je nijaká sila aby panov - židovských klanov... zapriahla ,usmernila, donutila,... vzhľadom na ich schopnosti ,do snaženia ktorého výsledkom je blahobyt ľudstva ???? To už len pár "bystrých" by stačilo a usmernenie by bolo ...žiadúce....


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2012-11-19  (20:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Napríklad kráľovna Viktoria usmernila , zapriahla "Disraelský" klan a dovybudovala King-dom!!!


EsoRimmer . fyrimaru42   |   ip:46.135.64   |   2012-11-19  (21:16)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  A byl by nějaký odkaz na ten stroj času vlastněný zmíněnou rodinou (osobami), manipulaci s kalendářem ... Díky za informací.


bazooka . racebagi30   |   ip:78.99.78.   |   2012-11-19  (23:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keď tu čítam tie komentáre, tak sa vôbec nečudujem, že sa tým chazarom tak ľahko podarilo ovládnuť svet...


MeGusta . mybodite20   |   ip:78.99.204   |   2012-11-20  (00:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bazooka neber to tak tragicky to co je dnes prislo len postupne, neviem ci suhlasis s tym co tu pise STKS ze nasa kultura bola poslednych 1000rokov nicena postupne no a ja si to myslim tiez...je to trosku mysticke ale ich casy skoncili a uz to len treba obratit v spravne, a inak ako si pokrocil s tym hnutim dufam ze sa ti dari :) pozdravujem


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-11-20  (00:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Niekto si tu zas parádne kadí do huby. Už tu predsa nemal podľa vlastných slov chodiť...!


bbb . rexyrato2   |   ip:213.81.13   |   2012-11-20  (01:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Panda
"Niekto si tu zas parádne kadí do huby. Už tu predsa nemal podľa vlastných slov chodiť...!"

a teba to se... hmm... štve lebo ti to pripomína mečiara...
výsostné právo kadiť si do huby má len on a jeho sympatizanti? (ako napríklad ráž (elán) má samé rozlúčkové koncerty)


bogy . covowejo77   |   ip:89.173.31   |   2012-11-20  (03:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Logos, pekne si to napísal. A aj múdro. Tiež si myslím, že to všetko stojí len na morálnej vyspelosti ľudí.


ujszo_killer . bekolepu71   |   ip:85.237.22   |   2012-11-20  (12:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Rothschildom sa podarilo dosadiť do čela USA znovu svoju figúrku Obamu."

"Avšak základný ekonomický nástroj ovládania sveta = tlačiareň ničím nekrytej globálnej meny USD(zatiaľ) ovládajú Rockefellerovci."

Pekné polopravdy ak nie priamo somariny.

FED nikdy neriadili Rockefellerovci (boli vždy menšinovým akcionárom) ale City of London ovládaný bankou NM Rothschild. FED bol riadený vždy z Európy.

Za Obamom síce jedna umiernejšia (francúzska) vetva Rothschildovcov (David Rothschild) stojí, ale to je všetko. Za Obamom stoja hlavne Templári (americké gnostické slobodomurárstvo) a Irán.
jozef . cucexuso04   |   ip:87.197.12   |   2012-11-20  (14:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ty vrah slobodného slova (új szó gyilkos) - ako to myslíš s tým Iránom - kto z Iránu je za Obamom? A prečo?JamesEdwards . gebacevu10   |   ip:83.167.24   |   2013-09-09  (09:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vítejte na Payless ÚVĚRU firmy - jedinečný úvěr Hledání servisu pro všechny!

Máte finanční tísni, nebo si chcete splnit sen, že tvého s fondy? Potřebujete úvěr splatit své účty, nebo začít rozšířit své podnikání?

Máte potíže při získávání úvěru z pevného věřitelů či bank z důvodu jejich vysokých úvěrových poplatků / požadavky? Potřebujete úvěr na žádném legitimním důvodu?

Pak nic víc starat jako "Payless ÚVĚR FIRMY" přišel nabídnout půjčky na uchazeče jak lokálně, tak v zámoří bez ohledu na pohlaví či věk, ale místo musí být starší 18 let a výše. Dostat se zpátky k nám pro jednání o výši částky, kterou potřebujete by bylo moudré rozhodnutí.

Teplý pozdravem,
James Edwards
Odpovědět na tento e-mail: payless.loanfirm@gmail.com


willams . mikacyma30   |   ip:105.112.3   |   2017-09-19  (04:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Potřebujete půjčku? Potřebujete 100% financování? Jste unaveni
vyhledávání a hypotéky, důsledně odmítají banky a jiné
finanční instituce, willams loan ltd pomoc je tady, aby vaše dluhy
zdarma a poskytujeme půjčky společnostem, podnikům, průmyslu, osobním,
atd. Každý, kdo má zájem, by se měl na nás obrátit bez ohledu na zemi
pro pomoc prostřednictvím e-mailu: collinswillamsloanfirm@gmail.com

KINDLY vyplnit a vrátit naši žádost FORMULÁŘ APLIKACE.
* Jméno: ........
* Příjmení: ........
* Mobil: .........
* Adresa: ...........
* Město: ............
* PSČ: .....
* Země: ..........
* Tel: ..........
* Potřebný úvěr ..........
* Doba trvání úvěru: .........
* Účel úvěru: ..........
* Požádali jste o půjčku před: (Ano) (Ne)
* Povolání: ..........
Vaše spokojenost a finanční úspěch je náš cíl a doufáme, že slyšíme
od vás.
Nejlepší ohleddiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Ilumináti (video)

Dokument českej telvízie NOVA o Iluminátoch a tajných spolkoch.


Zem na začiatku novej doby ľadovej

Svetovláda

Perly z Talmudu

Konec zlatého pokladu České republiky

ZERO - NULA 11.9.2001 (video)

Archív

Ako také ovce

To bolo prvé, čo som si pomyslel, keď som včera videl Fica, Dzurindu, Mikloša a Radičovú v jednom šíku, ako sa hrajú na veľkých Európanov. Neverím vlastným očiam a ušiam, keď týchto ľudí, ktorí už dávno mali byť na politickom dôchodku, vidím a počujem. Fico ešte donedávna mal plné ústa národnoštátnych záujmov, Dzurinda s Miklošom ani nie pred dvomi rokmi odmietli pôžičku Grécku a Iveta Radičová len tri dni dozadu navrhla referendum v prípade zásadných otázok.


Prednáška o peniazoch a peňažnej politike

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Hlinové vystúpenie v parlamente

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Odhalenie kampane Bohatšie Slovensko


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.22 s