25. August 2019
    
Rozhovor s Petrom Staněkom - Dolezite.sk

Rozhovor s Petrom Staněkom


  2009-08-09  (22:14)  |  Ekonomika
  55% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Rozhovor s Petrom Staněkom

Roky sa venuje oblasti finančných a kapitálových trhov, doma je však aj vo sfére ekológie, študuje technologické novinky, skúma financovanie samospráv, zaoberá sa otázkami penzijných reforiem, zdravotníctva a vzdelávacích systémov. V rokoch 1994 - 1998 bol poradcom predsedu vlády a v rokoch 1997 - 1998 štátnym tajomníkom ministerstva financií. Dnes je vedeckým pracovníkom Ústavu slovenskej a svetovej ekonomiky Slovenskej akadémie vied v Bratislave a ako skúsený ekonomický analytik registruje a vyhodnocuje i mnohé znepokujujúce trendy súvisiace so stále sa zrýchľujúcim procesom globalizácie.


Nedáva si servítku pred ústa a otvorene hovorí, že prudký nástup neokonzervativizmu a neoliberalizmu začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia naštartoval novodobé zotročovanie ľudstva a rozširovanie chudoby. Jestvuje ešte záchrana pred palebnou silou zglobalizovaného kapitálu? Jeho prednášky a mediálne vystúpenia na túto tému rozhodne nevyvolávajú optimizmus. Sám si pripadá, akoby sedel na úpätí Vezuvu a pozoroval príznaky blížiacej sa katastrofy, ktorú nedokáže odvrátiť. Docent Peter Staněk, kandidát vied.

Premena bipolárneho sveta na unipolárny v deväťdesiatych rokoch minulého storočia znamenala pre krajiny východnej a strednej Európy zásadné zmeny spoločenského a ekonomického systému. V čom vidíte príčiny týchto zmien?

Pred tridsiatimi rokmi začali neokonzervatívci pripravovať novú stratégiu neoliberálnej a neokonzervatívnej teórie a praxe vo svetovej ekonomike i politike. Už vtedy boli pri tom ľudia ako Wolfovitz a Cheyni, ktorí sú dnes po druhej voľbe prezidenta Busha na vrchole moci. Z tohto hľadiska sa treba pozrieť aj na udalosti v roku 1989 a na nasledujúce roky, keď prišlo ku geopolitickému prerozdeleniu moci vo svete. Dnes vieme, že celá oblasť sľubov po roku 1989, keď všetci dúfali a mnohí aj verili v rýchly a ľahký prechod na životnú úroveň krajín Európskej únie, bola iba fikciou.

Hovoríme o unipolárnom svete, ale je náš súčasný svet naozaj jednofarebný a jednosmerný?

Pravda, dnes hovoríme o unipolárnom svete, ale na druhej strane sa stavajú do cesty Američanom ako protiváha noví hráči, ktorí im komplikujú situáciu a tá jednoduchá, jednosmerná predstava o konci dejín sa ukázala ako jeden z hlbokých a zásadných omylov. Tsukujama, tvorca týchto predstáv, prehodnocuje svoj pohľad a hovorí, že naopak - svet sa stal oveľa nepredvídateľnejším, stal sa oveľa rizikovejším z hľadiska vojenského i ekonomického. Vznikli nové polia rozvoja. Možno ste počuli, že dnes z hľadiska investovania do budúcnosti je najzaujímavejšia nie oblasť tradičného vyspelého sveta, ale skupina BRIC - čiže Brazília, Rusko, India a Čína. To sú jediné oblasti, kde sa uvažuje o reálnom investovaní. Okrem toho sa svet sa dostal do veľmi zložitej situácie aj preto, že v marci roku 2000 praskla internetová bublina a dnes sa už vytvorila nová, praskajúca bublina v oblasti nehnuteľností a ich oceňovania.

Mohli by ste bližšie ozrejmiť podstatu, povedzme, spomínanej internetovej bubliny?

Od 90. rokov sa začala vytvárať subkultúra internetových firiem, ktoré neboli financované tradične cez banky, ale cez kapitálový trh emitovaním akcií. Kvantum ľudí vyberalo peniaze zo svojich účtov v bankách a investovalo ich cez kapitálové trhy, čo viedlo k tomu, že sa zvýšila hodnota akcií o osemsto až tisíc percent, hoci reálny zisk nebol žiadny a firma bola v červených číslach. V marci roku 2000 prišlo vytriezvenie a celá bublina praskla. Drobní investori prišli zhruba o sedem a pol bilióna dolárov. Veľká časť amerických domácností a strednej triedy vo vyspelých krajinách má problémy, pretože peniaze, ktoré investovali do nákupu akcií, sa im už nikdy nevrátia, ale na základe vlastníctva akcií dostali úvery na dom, na štúdium detí, na zdravotníctvo atď. Recesia, do ktorej sa dostala svetová ekonomika, je stále hlbšia.

Na Slovensku akoby sme boli odstrihnutí od informácií o týchto procesoch. Iste však majú na nás, malých uprostred Európy, svoje dôsledky. Aké problémy prinášajú podobné javy vo svetovej ekonomike v globálnom i našom národnom priestore?

Problémom je, ako to formulovalo exaktne samotné americké ministerstvo práce, že bohatých je menej, ale sú nesmierne bohatší a chudobných je viacej, ale sú podstatne chudobnejší. Objavuje sa teda fenomén rozpadu strednej triedy, kde časť tejto triedy sa presúva k nízkopríjmovej skupine obyvateľstva. Stredná trieda je však základom doterajšieho trhového modelu a jej dezintegrácia znamená, že už aj na Západe sa enormne rozširuje kategória chudobných pracujúcich, ktorí robia za stále menej peňazí a žijú od výplaty k výplate.

Okrajovo ste sa dotkli neoliberálnej a neokonzervatívnej ekonomickej stratégie. Mohli by ste vysvetliť, čo znamená spojenie týchto dvoch odlišných pojmov do jednotiacej koncepcie?

Je to tzv. Washingtonský konsenzus, ktorý sa objavil zhruba po roku 1992. Je založený na absolútnej liberalizácii, privatizácii, minimalizácii funkcií štátu a myšlienke, že každý je zodpovedný sám za seba. Táto stratégia sa stala dominantnou v hospodárskej politike jednotlivých krajín. Podľa toho vás napríklad penzijná alebo zdravotnícka reforma robí zodpovedným za zabezpečenie vašej staroby i vášho zdravia.

Čo to znamená pre Európu, kde sa vždy zdôrazňoval sociálny trhový model ekonomiky?

Vzniká tu zaujímavý paradox. Celé obdobie sedemdesiatych a osemdesiatych rokov bolo pre Európsku úniu typické podstatne vyššie sociálne cítenie. Boli tu väčšie úspechy boja proti chudobe ako v Spojených štátoch. Boli tu rastúce pracovné príjmy, boli tu rastúce sociálne dávky, lebo sociálny trhový model bol funkčný. Okrem toho štát poskytoval celý rad služieb za nízke ceny, dotoval dopravu, vzdelávanie, zdravotníctvo a podobne. Ľudia si popritom brali úvery na štúdium detí, na dom, na auto, na spotrebné predmety. Osobná dlhová služba však nebola pre obyvateľstvo hrozbou, lebo rast miezd bol rýchlejší ako rast jeho dlhov. Od roku 1997 sa vytvorila nová situácia - sociálne dávky sa začali redukovať. Američania nemali čo redukovať, lebo väčšinu sociálnych dávok nemali. Štát začal privatizovať činnosti, ktoré predtým poskytoval za zvýhodnené ceny, čo spôsobilo ďalší pokles príjmov obyvateľstva. Ďalej prišlo k zmrazeniu rastu miezd, pretože pri vyjednávaniach sa postavila táto alternatíva: buď prijmete zmrazenie miezd a zostanú pracovné miesta, alebo budete požadovať mzdový rast. Potom sa však zníži rozsah zamestnanosti v danom štáte, v danom regióne, v danej fabrike. Dnes k tomu pristupuje ešte ďalšia požiadavka: nielenže zmrazíte mzdy, ale budete robiť dlhšie bez mzdovej kompenzácie. Príkladom je Siemens, Bosch a ďalšie nemecké firmy, ktoré prešli z 38-hodinového pracovného týždňa na 44-hodinový bez zvýšenia miezd.

A čo znamená washingtonský konsenzus pre nás, kde sa sociálny princíp už vyhodil von oknom a zachrániť nás vraj majú zahraniční investori?

Vzťah nových členských krajín EÚ a starých členských krajín je v mzdovej rovine, ktorú krásne môžete definovať takto: priemerné celkové náklady na jednu hodinu sú na Slovensku 2,74 eur a v Európskej únii 24 eur. Ak do tejto jednoduchej rovnice ešte dosadíte investičné stimuly - musí vám byť hneď jasné, prečo prichádza k vlne presunu výrob zo západnej Európy do nových členských krajín. Pri vysokej konkurencii vo svete musia firmy znižovať náklady a pretože sa nedá pohnúť s nákladmi na surovinu a energie, zostáva jediná oblasť, ktorou sa môže pohnúť - náklady na mzdy. U nás platia zahraniční investori desatinovú mzdu oproti tomu, čo by platili u nich. Väčšina firiem už uvažuje globálne, čiže planetárne, výrobu premiestňuje podľa podmienok pre príslušnú fázu výrobno-obchodného a marketingového reťazca a v podstate operuje na planetárnom trhu. Druhý aspekt, ktorý v súčasnosti funguje, je segmentácia klientov alebo zákazníkov. Dnes už nikto nehovorí o miliarde tristo miliónoch Číňanov, ale hovorí o dvesto miliónoch bohatých Číňanov. Len tí sú dostatočne kúpyschopní a teda zaujímaví z hľadiska spotreby a odbytu. Mimochodom, pokiaľ ide o bohatú klientelu, čínsky trh je väčší ako trh Európskej únie a USA dokopy. Platí to aj o ruskom trhu, o 16 miliónoch bohatých Rusoch, ktorí prichádzajú na riviéru, kupujú zlato na kilá a ekonomicky živia všetky švajčiarske a francúzske horské strediská. Takáto príjmová polarizácia, má, prirodzene, negatívne následky na väčšinové obyvateľstvo.

Príjmovú polarizáciu zažívame aj na našej slovenskej koži, je dôsledkom a možno cieľom našich antisociálnych reforiem. Dá sa povedať, že Slovensko a východná Európa je akýmsi pokusným laboratóriom neoliberalizmu?

V deväťdesiatom siedmom som napísal, že jednou z najväčších výhod strednej Európy bude to, že sa tu uskutočnia experimenty, kam sa až dá zájsť s reformami. Tieto pokusy na občanoch, ktoré dnes predvádza aj slovenská vláda, by v žiadnej západoeurópskej krajine neprešli. Pritom pre veľké štáty to nie je hrozba, pretože štáty určené na experimenty sú malé. Prijatím nových členov sa obyvateľstvo EÚ rozrástlo iba o 70 miliónov, čo sa na raste HDP prejavilo len asi štyrmi percentami. Čo je však najzaujímavejšie - ak by tieto reformy vyšli, tak sa uplatnia aj v krajinách EÚ a USA, a keby nevyšli, nič sa nedeje, veď to postihne nepodstatný počet obyvateľov. Chudoba vo východoeurópskych krajinách je taká veľká, že keď sa z nej náhodou posunieme aspoň o kúsok, všetci budú nadšení.


Ako hodnotíte skutočnosť, že sa tento náš experiment vydáva za vzor pre západnú Európu?

Vtip je v tom, že všetci, čo oslavujú naše reformy, zároveň vyhlasujú, že si ich doma nemôžu dovoliť. Ak sú však naše reformy dokonalé, prečo sa sem nechcú presťahovať? Ak nie sú dokonalé a vyhovujú len pre ich profit, potom sú reformy o niečom inom a všetky hodnotenia, ktoré prezentujú vládne vrstvy, sú hodnoteniami len úzkej skupiny ľudí. Súhlasím s pánom Schillerom, nemecko-rakúskym ekonómom, ktorý vo väzbe na globalizáciu povedal: „Z globalizácie profituje 20 percent obyvateľstva, ale 80 percent to zaplatí." To isté platí aj o slovenských reformách. Profituje z nich 15 - 20 percent ľudí, ale 80 percent na ne škaredo doplatí.

Ako je možné, že sa dal neoliberalizmu a neokonzervativizmu taký voľný priechod v Európe a vo svete?

Odpoveď je jednoduchá, na príčine je aj moc médií. Skúsme si analyzovať scenár neokonzervatívnej revolúcie. Najprv sa vytvoria myšlienkové skupiny mladých ľudí nezaťažených vedomosťami a skúsenosťami, potom sa vytvorí niekoľko desiatok vedeckých ústavov, v ktorých vedci podporujú tieto neoliberálne myšlienky a napokon sa pre ne vytvorí dostatočne široký mediálny priestor. Odrazu vznikne dojem, že celý vedecký front a celá spoločnosť je zapálená pre neoliberálne koncepcie. To, že je skutočnosť iná, sa už v médiách neobjaví. Kto dnes ovláda médiá, môže verejnosti implantovať čokoľvek.

Ľudia si mediálne manipulácie neuvedomujú. Okrem toho majú iné starosti - selektovať správy, overovať si informácie, zamýšľať sa nad spravodajskou a programovou ponukou médií im nenapadne. A možno chcú iba zabudnúť na svoje problémy s vidinou nereálneho života. Aký obraz sveta im vlastne ponúkajú médiá?

Celá spoločnosť je postavená tak, že vlastne všetci by mali dosahovať úspech. Zoberte si telenovely, reality šou, SuperStar, ale aj prípravu v škole - všade vás presviedčajú, že každý z vás bude milionár, celebrita, superhviezda alebo génius. Nikto vás však nepripraví na fakt, že 90 percent populácie budú v skutočnosti priemerní občania. Aby sa ľudia dostali zo sociálnej frustrácie, ponúknu sa im aspoň sľuby, že sa ich deti budú mať dobre. A všetci dúfajú, že musí byť aj lepšie, keď zle už bolo. Ročné zvýšenie reálnych miezd o dve percentá oficiálni činitelia označia za fantastické, ale pomlčia o tom, že ľudia predtým stratili 40 percent reálnych príjmov a nedostali sa ani na úroveň spred pätnástich rokov.

Tomu sa hovorí neoliberálna revolúcia, ktorá v našich končinách dostala prívlastok zamatová. Aké sú ciele podobných revolúcií? Demokracia alebo bohatstvo elity?

Posledný aspekt neoliberálnej revolúcie spočíva v tom, že bolo treba prekryť a vyriešiť geopolitické rozdelenie sveta. Stalo sa. Ocitli sme sa v unipolárnom svete a žijeme v zajatí nových hrozieb a nových rizík od terorizmu cez ekologické katastrofy až k fatálnym klimatickým zmenám. Vlastne sme už prešli od ekonomiky ku geopolitike, ale obe tieto veci sú prepojené, fungujú ako jeden celok a smerujú k jednému cieľu. Lenže ten cieľ nie je šťastná budúcnosť planéty.

A čo je to teda?

Moc, absolútna moc. Všimnite si vývoj: kedysi bolo cieľom získať suroviny a obyvateľstvo, potom to boli už len suroviny, boj o trhy, vzápätí boj o ovládnutie národných štátov a dnes je to boj o moc - absolútnu a totálnu.

Vieme, kam mierite, skúsme však veci pomenovať. Kto je nositeľom mocenských cieľov na našej planéte?

Odpoveď nie je zložitá. Sedemtisíc nadnárodných korporácií ovláda 70 percent svetového trhu a 60 percent svetového obchodu je vnútri týchto korporácií. Obrat korporácií je väčší ako hrubý domáci produkt Belgicka, Holandska a Portugalska dovedna. Každý deň sa uskutočnia na kapitálových trhoch operácie v hodnote jedného bilióna dolárov. Nič nevzniklo, nič nezaniklo, len akcie zmenili vlastníka, prišlo k poklesu či nárastu kurzu a podobne. Iný príklad: zo 6 miliárd obyvateľov našej planéty žije jeden a pol miliardy ľudí z jedného dolára na deň a 3 miliardy ľudí žijú denne z desiatich dolárov. Veľmi bohatých ja asi 600 miliónov. Jedna miliarda obyvateľov planéty je nezamestnaná alebo pracuje z donútenia na kratší pracovný úväzok. V Európskej únii je 18 miliónov evidovaných nezamestnaných a 30 miliónov pracuje v tzv. sivej práci.

Sprievodným javom našej doby je nielen zadlženosť štátov, ale aj osobná zadlženosť obyvateľstva. Nečudo, že pri lákavých a všadeprítomných reklamných sloganoch typu „Kupujte dnes, plaťte až zajtra" pomaly všetci žijeme na dlh. V akom stave zadlženosti sa vlastne nachádza svet?

Najzadlženejšie sú Spojené štáty americké, kde zadlženosť predstavuje 168 percent HDP. V Európe je najzadlženejšia Veľká Británia - tam je to 109 percent. Priemerná zadlženosť štátov EÚ je 48 percent. V nových členských krajinách EÚ sa zadlženosť pohybuje na úrovni 7 - 8 percent.

Teda máme čo doháňať...

Preto sem idú reťazce, preto tu majú obrovský odbytový priestor, lebo je tu väčšia možnosť života na úver. Ale rast zadlženosti bude u nás prebiehať v oveľa rýchlejšie a za oveľa horších podmienok.

Čo z toho vyplýva pre radového, do smrti zadlženého občana?

Pozrite sa - v USA prežíva najväčší boom profesia osobného finančného poradcu pre prípad vášho osobného bankrotu. Nemecko išlo dokonca tak ďaleko, že prijalo legislatívu pre prípady osobného finančného bankrotu vrátane ochrany pred veriteľmi. Znamená to, že stále väčšia časť obyvateľstva sa dostáva do situácie, v ktorej nie je schopná uhrádzať svoje vlastné finančné záväzky.

Kam to povedie?

V EÚ a v USA banky úverujú obyvateľstvo, nie podniky. Podniky sa stále viac a viac financujú cez kapitálové trhy alebo cez rizikový kapitál. Keď k tomu pridáte zadlženosť štátov, bánk, firiem, môžete si len domyslieť, kam to všetko povedie.

Kam?

Ku všeobecnému hospodárskemu kolapsu.

Je to živelný alebo riadený vývoj?

Na to by som nechcel odpovedať.

Kolaps však nemôže byť konečné štádium vývoja. Príde k nejakému dejinnému zvratu?

Kľúčovou otázkou ďalšieho vývoja nebude problém demografických zmien, ale otázka, kam zmizli peniaze, ktoré ľudia v duchu troch grošov odkladali zo svojich platov. K tomu len malé vysvetlenie: v USA za posledných tridsať rokov vzrástli príjmy u desiatich percent najbohatších ľudí o 300 percent a u desiatich percent najchudobnejších príjmy vzrástli len o 16 percent. Hovorí sa tomu príjmová stratifikácia obyvateľstva, ktorá sa posúva v neprospech nízkopríjmových skupín. Z toho vám vyplynie predstava, čo bude ďalej. Viac by som o tom nechcel hovoriť.

Obraz súčasného sveta, ktorý tu načrtávate, nie je ani trochu optimistický. Vlády štátov, ale aj naše životy riadia veľké, pre väčšinu ľudí anonymné skupiny, ktoré nielenže ovládajú trhy, ale riadia informačné toky a majú technické prostriedky ako kontrolovať prakticky každého jednotlivca na našej planéte...

Nie ste ďaleko od pravdy. Iste si pamätáte na diskusiu v Európskej únii o americkom špionážnom satelitnom systéme Echelon, ktorý môže naraz monitorovať akékoľvek telefóny, faxy a e-maily používané vo svete. Európska komisia zriadila vyšetrovaciu komisiu, ktorá mala zistiť rozsah pôsobenia Echelonu nad štátmi EÚ s tým, že boli podozrenia, že americká strana zneužíva informácie získané týmto spôsobom. Činnosť vyšetrovacej komisie sa však nikdy nedostala na rokovací stôl, výsledky neboli nikde publikované. Parlamenty krajín síce majú rozličné výbory na kontrolu tajných služieb a ministrami obrany a vnútra sú civilisti, ale viditeľne tu funguje nekontrolovaný tok informácií, ktorý sa dá kúpiť vo forme predajných balíkov. Jeho súčasťou sú vaše osobné údaje, o ktoré môže mať záujem ktokoľvek. Takže aké zákony, aká kontrola?

Ešte sme nehovorili o tzv. čiernej ekonomike, ktorá tiež úspešne pôsobí v našom unipolárnom svete. Mohli by ste uviesť, v akom rozsahu odčerpáva financie zo súkromných i verejných zdrojov tento druh ekonomiky?

Podľa oficiálnych údajov OSN, alebo aj Eurostatu, čierna ekonomika mafiánskych zoskupení predstavuje ročný obrat 2,5 - 3 bilióny dolárov, čo je jedna pätina svetového obchodu. Moc mafiánskych zoskupení prekročila národné hranice, dokonca prvé globálne dohody boli medzi mafiánskymi zoskupeniami - japonskou jakuzzou, čínskymi triádami, talianskymi mafiami, ruskou, kosovskou, albánskou mafiou - o rozdelení teritórií a obchodných artikloch. Dnes napríklad len výroba falšovaného tovaru, čiže neoriginálnych duplikátov značkových výrobkov vykazuje obrat 500 - 600 miliárd dolárov ročne. Na tejto čiernej výrobe sú zainteresované aj národné vlády. Najväčším biznisom v čiernej ekonomike sa okrem drog, prostitúcie a predaja zbraní stávajú ilegálni migranti. Pri cene dve-tri tisíc dolárov za jedného migranta je to pri 12- až 15-miliónovej ilegálnej migrácii ročne gigantický finančný tok. Veľkú moc majú drogové kartely v Afganistane, ktorý bol nedávno „zdemokratizovaný" Američanmi, v tzv. zlatom trojuholníku v Ázii, v Južnej Amerike. Dnes sa čierne peniaze drogových kartelov stávajú jedným z hlavných zdrojov investičných operácií na kapitálových trhoch. Obrovské zisky nemôžu mafiáni, ľudovo povedané stráviť a tak si kupujú politikov, prokurátorov, sudcov, policajtov, podnikateľov... Mafiánskymi praktikami je poznačená najmä oblasť verejného sektora. Niektorí teoretici konštatujú, že ak to pôjde takto ďalej, tak o dvadsať-tridsať rokov budú o všetkom rozhodovať finančné skupiny a mafiánske zoskupenia.

Nie vlády?

Tie už nerozhodujú ani dnes. Taký je obraz sveta, v ktorom žijeme. Možno povedať, že slovenská vláda rokovala so spoločnosťou KIA Motors ako rovný s rovným, keď jej venovala sedem miliárd korún investičných stimulov? Okrem KIA Motors k nám príde aj ďalšia dcérska spoločnosť tejto automobilky, ktorá bude organizovať kooperačné a subkontaktorské slovenské firmy, v dôsledku čoho väčšina zisku zostane v spoločnosti KIA.

Získanie moci je večná téma od čias, keď sa začala písať história ľudstva. Dnes, pravdaže, v procese získavania moci fungujú iné prostriedky ako v časoch Alexandra Veľkého či Rimanov. Potvrdíte nám, že informačné technológie dokážu v tomto procese dnes robiť doslova zázraky? Alebo je pes zakopaný v našej prírodnej mentalite?

Keby ste zobrali väčšinu dnešných ľudí a preniesli ich v čase do hľadiska starorímskeho cirkusu, rovnako by ukazovali palec otočený smerom dole ako diváci pred dvetisíc rokmi. V tom sme sa asi nezmenili. Iná vec sú informačné technológie, ktoré po prvý raz umožnili ovládať celú planétu v reálnom čase. Dnes nie je doceňovaný práve faktor času. Ešte pred desiatimi-pätnástimi rokmi mohla banka postihnúť krachujúci podnik za jeden až dva roky. Dnes vás informačné technológie, ak bol podnik úverovaný cez kapitálový trh, môžu zničiť do jedného týždňa.

Je reálna možnosť brániť sa proti globalizácii?

Pán Bowie z Francúzska a jeho prívrženci rozbíjajú McDonaldy a tvrdia, že takto treba bojovať proti globalizácii. Iní navrhujú nespotrebu, pretože celý vývoj, o ktorom sme hovorili, je založený na konzume. Keď zredukujete spotrebu na prijateľné minimum, tak vlastne ten, kto produkuje, stratí reálnu hospodársku a politickú moc, alebo musí vyjsť s iným riešením. Mnohé vlny antiglobalistov preto uprednostňujú nespotrebu ako hlavný nástroj, ktorým možno eliminovať moc nadnárodných korporácií alebo finančných skupín. Záleží na každom človeku akú cestu si zvolí, ale nedá sa predpokladať, že to bude úspešná cesta.

Mnohé z toho, o čom sme hovorili, pripomína katastrofický science fiction. Aj tento žáner však poskytuje účastníkom diania vo väčšine prípadov východiská. Aké východisko vidíte vy v našom reálnom svete?

Nevidím východisko. V tomto slova zmysle naozaj nevidím východisko, pretože sa dali do pohybu také sily, proti ktorým je jednotlivec absolútne bezmocný.

(Tento rozhovor vyšiel v mesačníku Extra plus v marci 2005, čiže dávno predtým, než sa začala globálna ekonomická kríza. Peter Staněk v nezverejnenej časti rozhovoru predpovedal, že okolo roku 2035 bude Slovensko potrebovať na vykrytie deficitu v prvom dôchodkovom pilieri zhruba 1 bilión 300 miliárd korún. Na vykrytie tohto schodku by nestačili ani príjmy z privatizácie, keby štát predal všetko to, čo ešte vlastní. Ako ďalej povedal, predpokladaná finančná kríza, ktorá je dnes realitou, nebude krátka - môže potrvať osem až desať rokov.)Sme viac ako 4,5 roka od rozhovoru-mal Peter Stanek pravdu? Strašné!

 Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
LukyBB   |   ip:89.173.13   |   2009-08-11  (16:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Je to živelný alebo riadený vývoj?
Na to by som nechcel odpovedať."

tak to sme dopadli...velmi dobre vie preco na to nechce odpovedat, boji sa a necudujem sa mu.

vpodstate sa pan Stanek zhoduje s nasimi nazormi, ze to smeruje do peknej ... len my z toho vynime predosvsetkym bankovy sektor a on k tomu pridava este nadnarodne korporacie


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-08-11  (18:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LukyBB
samozrejme vies ze s Tvojimi nazormi suhlasím,pekny clanok.Ja len rozmyslam co povedat ludom alebo co navrhnut ako sa z tejto situacie dostat.Vojnu by som nechcel lebo by zomreli len chudaci a hajzli by prezili.Asi nezostava nic ine len nechat to na pana Boha,lebo ludia neverili Kristovi a ani nas nepochopia ked poukazujeme ze kde je pes zakopany.Su to proste Gojovia,neda sa s tým nic robit.Príroda to vyrieši sama.


ZkurvenaVlada   |   ip:85.216.14   |   2009-08-11  (19:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv ist do vojny bola kedisy cest chlapa a ty co nesli sa hanbili.
Dobry clanok.
LuckyBB mas pravdu zatim Na to by som nechcel odpovedat fakt moze nieco bit.LukyBB   |   ip:89.173.13   |   2009-08-11  (20:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zkurvena Vlada

cest ist do vojny to mozno bola, ale ver tomu ze to co si tam ti chlapi prezili bolo strasne a vojna je to posledne riesenie, no mozno jedine.

cv

ja tak trosku verim, ze podla Majskeho kalendara ma prist koniec sveta 21.12.2012. Respektive zalezi na nas ci to bude koniec, alebo novy zaciatok, tak skusme robit co sa da, aby to bola ta druha moznost. Taktiez to bude zniet trosku trafene, ale trochu verim aj tomu, ze dnes prebieha boj bobra a zla a zalezi na nas kto to vyhra. No mozno uvidime to 2012-teho. A mozno su to moje sentimentalne keci...


Heqet   |   ip:84.47.90.   |   2009-08-11  (21:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ".....boj bobra a zla...." ....ma to celkom pobavilo :DD


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-08-11  (21:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak toto je vážení krutá pravda povedaná bez obalu.
Je to jeden z najlepších článkov čo som za posledný rok čítal.

2 LukyBB
>>vpodstate sa pan Stanek zhoduje s nasimi nazormi, ze to smeruje do peknej ... len my z toho vynime predosvsetkym bankovy sektor a on k tomu pridava este nadnarodne korporacie

Myslím, že on nič nepridáva, len sa nesnaží pomenovať Voldemortov pravými menami.
Veď kto sú korporácie a kto sú banky ?
Je to chazarská chamraď nadľudí, ktorá sa skrz svojho náboženstva stala skutočným pánom planéty.

2 Zkurvena Vlada
>>cv ist do vojny bola kedisy cest chlapa a ty co nesli sa hanbili.

Áno, kedysi. Kedysi bol aj národ, rodina, rodná zem POJEM. A za to sa oplatilo položiť život.
Dnes ho ale chceš položiť za nemecký Volkwagen, taliansky Enel alebo maďarský Mol ?
Alebo za obrezaného majiteľa VǓB ?

>>A mozno su to moje sentimentalne keci...
A možno nie.
cv   |   ip:77.247.22   |   2009-08-11  (21:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LukyBB
Neviem co si predstavujes pod koncom sveta ale ja na nejaké datumy neverim,pekny datum je aj 20 09 2009 a nikto ho nespomina.To ma ale netrapi.Trapi ma ze vsetko by sa dalo vyriesit priznaním skutocneho stavu a dohodnut sa na spravodlivom rieseni.Ja by som bol za to odpustit vsetky dlhy kazdemu a netrapilo by ma kto na tom zarobil a ist odznovu s bezurocným systemom so statnou bankou a jednotlive meny zamienat podla parity kupnej sily,nie podla dnesných z prsta vycucaných podvodných kurzov.Napr.bolo mi luto Madarov ako im zrazili forint a ja tam chodim z Blavy na bicykli a su to super ludia.Ja rozdelujem ludi iba na dobrych a zlych,nie podla ziadnych iných kriterii.
Som zvedavy co USA urobia ,ale nech napadnú kohokolvek ci Iran a ci Venezuelu ci Juznu Ameriku Boh im to spocita.
Kazdej pesnicke býva raz koniec ,aj nasmu zivotu,takze sa netreba nicoho bat.


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-08-11  (21:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 cv

Ten dátum je ukončením 25000 ročného cyklu. Cykly popisuje Mayský kalendár ktorý predpokladá, že ukončenie 5-teho cyklu je prechod do vyššej dimenzie. Súvisí to so zmenou polohy našej slnečnej sústavy voči mliečnej dráhe atď...
Výška dlhu tu nehrá žiadnu úlohu.


..takže 20.9.2009 je síce dátum pekný ale nie je krajší 35.13.2009 ? :)


Doki   |   ip:84.245.71   |   2009-08-11  (22:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stanek je big boss, ked je náhodou na TATRI tak zbystrite ! Inak vo Švajčiarsku je Celente, ale myslím , že na Staneka nemá. Stanek zažil komušov aj kapošov , nie je oblbnutý peniazmi, investovaním a pod. Vie ,že je to jedno, kto je pri koryte, nemá ilúzie. V prírode víťazia predátory, v "humánnej" spoločnosti tiež. Ľudstvo je odsúdené na zánik a môže si za to samo, chamtivosťou, spupnosťou. V prírode a vesmíre nič netrvá večne , vývoj je vždy o vzostupe a páde, ide o to že až kam. Momentálne by sme si zaslúžili ísť oveľa hlbšie ako sme. Najkrajšie na tom je, že už zopár desiatok rokov sa najlepšie zorientuje v tom chaose podrezaná skupina ZZTOP.


stefan1   |   ip:78.141.71   |   2009-08-11  (22:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   som veľmi milo prekvapený, a je mi veľmi ľúto že som nemal to štastie čítať rozhovor v dobe vzniku, nadhľad, a jasnosť výpovede nemá chybu, pohľad za oponu globálného diania je veľmi opatrný (určite má svoje profesné opodstatnenie) dakujem a držím palce p. Stanekovi - odporúčam, ešte nepreloženú ale už nieľkokrát cenzurovanú (niekde zakázanú) knihu Mullins On The Federal Reserve


rod   |   ip:78.141.10   |   2009-08-12  (00:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "cv ist do vojny bola kedisy cest chlapa ..."

Takto nam historiu napisali vitazi! V anglosasko-germanskych kmenoch isli bojovnici do najvyssieho neba, ale nie vsetky kultury si vojakov takto vazili.

"rozmyslam co povedat ludom alebo co navrhnut ako sa z tejto situacie dostat"
Staněk riesenia nevidi, lebo ich nehlada, lebo niesu proste.
Jediná cesta je aktivne hladat a tvorit nove riesenia na celom fronte. http://kriza.vsieti.sk
Investicie do vedomia a uvedomenia si mozeme vziat so sebou do kazdych podmienok, aj mimo tohoto sveta.ZkurvenaVlada   |   ip:158.195.1   |   2009-08-12  (09:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LuckyBB
s tou vojnou mas recht dnes by to bolo iba zato ja som to tak ale nemyslel.

Admin
Stanek ma dobre nazory velmi sa mi lubi jeho stil vyjadrovania a je to odbornik takze jeho clanky su neni ziadna pofiderna uvaha. Nedalo by sa prosimta uverejnit viac takychto clankov? :) (dobre sa mi citaju)
Popripade neviete ma niekdo odporucit na nejaku jeho prednasku rad by som si vypocul.amd   |   ip:87.197.11   |   2009-08-12  (21:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  skvely clanok... media maju v dnesnom svete skutocne nesmierne dolezitu ulohu.. ak ma nastat nejaka zmena k lepsiemu je podla mna nevyhnutne, aby ludia postupne uplne prestali pozerat TV, pocuvat radio, citat noviny.. netvrdim, ze vsetko v nich je zle a zmanipulovane, nebezpecenstvo je vsak prilis velke, naco zbytocne riskovat =) ... staci sledovat internet, ktory je (zatial) stale do znacnej miery slobodny.. umoznuje pozriet sa na kazdy spravu/informaciu z viacerych pohladov, kazdy si tak moze spravit o danej veci vlastny nazor, dolezite je neprijimat nic hned automaticky za pravdu, ale vsetko najskor dokladne preskumat "zdravym sedliackym rozumom" ...len tak sa mozu zacat ludia postupne prebudzat a budu sa moct na svet pozerat znovu z nadhladu a objektivne =)


ignac   |   ip:89.173.89   |   2009-08-12  (23:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Super rozhovor...
Inac, tento clanok mi nesiel zobrazit v praci. Pracujem v stat. sprave a vyzera to za nam niektore clanky blokuju. Uz sa mi to raz stalo, myslel som si ze to bola iba nahoda , no ale teraz sa to opakuje zase , takze nahoda to urcite nebude :-))cv   |   ip:77.247.22   |   2009-08-13  (08:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ignac
v praci mas iny prehliadac , doma mas urcite Mozillu, nikto neblokuje tieto amaterske stranky,lebo tu aj tak diskutuje dokopy 10 ludi a aj z tých su polovica pacienti psychiatrických ustavov.Mna pusti osetrovatelka k pocitacu len raz za tyzden.


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-08-13  (10:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2cv

Na čom bežíš ?
Meprobamat alebo Xanax ?
A ktorá verzia ?

:)


ignac   |   ip:89.173.89   |   2009-08-13  (22:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mozilu nepouzivam, pouzivam ten isty prehladac co v praci :-(


marth   |   ip:82.37.114   |   2009-08-15  (14:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tu pomoze uz len revolucia.Nie taka,aku sme mali v '89,ale ozajstna globalna revolucia,ktora urcite o par rokov pride ked bude tak zle,ze sa do nej zapoji uplne kazdy.Stop globalizacii!!!


fakír   |   ip:79.107.11   |   2009-08-15  (19:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  najprv sa znehodnotí dolár. Až potom prídu nepokoje po celom svete. Základ prežitia bude voda. Typujem do 10 rokov!


sudruh   |   ip:80.81.232   |   2009-08-22  (17:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  skvely clanok
Ked rozprava peter stanek tak vzdy spozorniem, aj tento clanok je skvely uz len preto lebo to bol rozhovor s petrom stanekom.
Musim povedat ze vo svojich predpovediach sa nemylil.


Morim   |   ip:212.108.2   |   2009-08-29  (10:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pánovi Stanekovi držím palce. Veľmi rád ho počúvam, lebo sa drží faktov a má veľmi dobre rozvinuté kritické myslenie (vytvára súvislosti medzi jednotlivými udalosťami). Nemyslím si, že vývoj je až taký čierno-biely. Ohľadom mafiánskych skupín: poznám pár ľudí, čo majú "niečo" za nechtami, ale nemenil by som s nimi ani za celý svet. Pripadajú mi stále v strese a nadávkach + obrovský strach, aby ich niekto nezabil. Jednoducho, žijú ako prasce v žite, dobre a krátko. Negatívom je, že ubližujú obyčajným ľuďom, ale ako veriaci človek mám na tieto veci iný pohľad, pretože v nebi sa žije super a večne :-). Pekný deňdiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


tri + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?


 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?2013-05-26  (17:26)  |  Ekonomika
Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?

Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu


2013-05-14  (10:03)  |  Ekonomika
V průběhu posledních deseti let vládní instituce, německý kancléřský úřad, Mezinárodní energetická agentura, americké ministerstvo energetiky,... operují s argumentem, že vrcholu světově vytěžitelného množství ropy a zemního plynu již bylo dosaženo, nebo že již tato hranice byla překročena. Vžil se pro to termín „Peak Oil“ – ropný zlom. Následovat má už jen hrozivý růst cen a nedostatek energie.


Komu patří peníze v bance?


2013-04-26  (10:08)  |  Ekonomika
Lidé často žijí v přesvědčení, že když své peníze vloží do banky, stále jsou to „jejich“ peníze, že je mají v bance uschovány. Omyl. Hluboký omyl...


BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ


2013-04-25  (09:18)  |  Ekonomika
Finanční firma Boston Consulting Group prohlašuje, že krize eurozóny musí být řešena radikálním vyvlastněním normálních střadatelů. Mysleli jste si, že žijete ve společenském systému, ve kterém je soukromé vlastnictví nedotknutelné a že být pilný, spořivý a odpovědný vůči svým potomkům je ctností? Tak se probuďte z iluze!


Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová manipulace trhu se zlatem


2013-04-22  (09:14)  |  Ekonomika
Byl jsem první, kdo poukázal na to, že Federální rezervní systém manipuloval všechny trhy, nejen ceny dluhopisů a úrokové sazby, a že Fed manipuluje trh se zlatem za účelem ochrany směnné hodnoty amerického dolaru, který je ohrožen kvantitativním uvolňováním FEDu. FED zvyšuje nabídku dolarů rychleji, než jak roste jejich poptávka a tím je cena či směnná hodnota dolaru předurčena k poklesu.


Trh s papírovým zlatem kolabuje


2013-04-18  (09:46)  |  Ekonomika
Nedostatek fyzického zlata určeného na prodej v Asii. Oficiální historkou předloženou „spolehlivými“ finančními analytiky je, že cena zlata se propadla v důsledku „poklesu obav“, že centrální banky budou nyní schopny „krmit“ inflační tlaky, a tudíž že jednoho dne začnou opět důvěřovat americkému dolaru.


Zlato a jeho propad – co za ním může být?


2013-04-17  (12:58)  |  Ekonomika
Co je původem? Řada komentářů dávala propad zlata do souvislosti s prodejem kyperského zlata. To však vůbec nemusí být pravda. Toto je první ze série extrémních pohybů.


Už je to tady: Největší holandská banka oznámila klientům, že nedodá jejich zlato


2013-04-17  (09:18)  |  Ekonomika
Minulý týden došlo k pověstnému překročení Rubikonu na trhu s investičním zlatem ve fyzické podobě, když jedna z největších evropských bank v Evropě vypověděla smlouvy se svými klienty a informovala je, že dodávky fyzického investičního zlata nebudou možné.


HODNOTA BITCOINU PŘESÁHLA 1 MILIARDU DOLARŮ, ZATÍMCO DALŠÍ MĚNY SE HROUTÍ


2013-04-09  (14:01)  |  Ekonomika
Během jen několika málo let je Bitcoin už měnou, s níž je třeba počítat. Jejich hodnota už přesáhla 1 miliardu dolarů s tím, že pro budoucnost se počítá s většími zisky. Jelikož jde o revoluční a nezávislou virtuální měnu, tak se mnozí hrnou k bitcoinům ve snaze vyhnout se zabrání peněz v bankách a propadající se ekonomice spjaté s centrálními bankami. A navíc se široká škála příležitostí k využití Bitcoinů už stává běžnou věcí, jelikož popularita této inovativní a bezpečné měny roste.


Kyperská krize z pohledu tradera


2013-04-06  (19:39)  |  Ekonomika
Kyperská krize ovládla titulky médií. Zkušenější investoři i tradeři místo debat o variantách řešení vyhledávají způsoby, jak na aktuální situaci vydělat. Je to prostě tak, krize a katastrofy na finančních trzích mohou být skvělou příležitostí k zisku. Byl jsem požádán, abych ukázal, jak využívám takové situace k zobchodování. Pojďme se tedy podívat, jak krize na finančních trzích může přinést slušný zisk bez zbytečného rizika.


Světová finanční pyramida v číslech


2013-04-06  (15:33)  |  Ekonomika
Ptáte se, proč je světová ekonomika v tak vážných problémech? A jak si vlastně může být tolik lidí jistých, že světový finanční systém nakonec zkolabuje? Pravdou je, že pokud se na celou věc podíváme přes optiku tvrdých čísel, není tak náročné pochopit, proč je světová finanční pyramida odsouzena k zániku.


Hromadí si Rusko s Čínou zlato, protože plánují zabití petrodolaru?


2013-04-04  (09:57)  |  Ekonomika
Bude se ropa brzy obchodovat v měně, která je tisíce let stará? Co by systém „zlata za ropu“ znamenal pro petrodolar a US ekonomiku? Hromadí si Rusko a Čína ohromná množství zlata, protože plánují zabití petrodolaru? Už od 70. let byl US dolar tou měnou, kterou mezinárodní komunita používala k obchodování ropy po celém světě. To vytvořilo ohromnou poptávku po US dolarech a po US dluhopisech. Co se ale stane, když zbytek světa začne ten v rostoucí míře méně stabilní US dolar odmítat a počítání ve zlatě by se mohlo objevit v měnovém vypořádávání mezinárodního obchodu? Skutečností je, že není třeba mít moc představivosti, abychom si to spočítali.


Co se dá očekávat od zlata a stříbra v nejbližších týdnech?


2013-04-03  (09:27)  |  Ekonomika
Trpělivost a pevné nervy. Jediná tvrdá měna světa, zlato, opět poroste. Nachazíme se v nejdelším období konsolidace od roku 2001. Inflační deprese je však na cestě. Biliony nově tvořených peněz ze vzduchu zatím sedí v bankách, přibývají každým dnem a čekají na příležitost. Jakmile se hráze protrhnou, svět zaplaví inflační povodeň, která bude zničující pro úspory v papírových penězích. Kupní síla zmizí, životní náklady skokově narostou a příjmy většiny populace budou v nejlepším stagnovat.


Po Cypre potopa?


2013-04-02  (09:09)  |  Ekonomika
Schválil sa záchranný balík pre Cyprus. Má hodnotu 10 mld. euro a je podmienený tým, že na záchranu sa poskladajú i majitelia vkladov nad 100 000 euro, ktorí môžu prísť o 40 % svojich vkladov, pričom niektoré odhady hovoria aj o 80 %. Predstavitelia EU verklíkujú, že ide o jednorazové a úplne ojedinelé opatrenie.


História sa opakuje-netreba nič vymýšlať-všetko tu už bolo- banková mafia


2013-03-31  (14:34)  |  Ekonomika
Článok ktorí ba sa mali všetci občania naučit naspamat už v základnej škole a dennne sa ho modliť po očenáši.


Svetová finančná pyramída v číslach


2013-03-27  (12:51)  |  Ekonomika
Pýtate sa, prečo je svetová ekonomika v tak vážnych problémoch? A ako si vlastne môže byť toľko ľudí istých, že svetový finančný systém nakoniec skolabuje? Pravdou je, že ak sa na celú vec pozrieme cez optiku tvrdých čísel, nie je až tak náročné pochopiť, prečo je svetová finančná pyramída odsúdená na zánik. Celkový dlh vo finančnom systéme Spojených štátov je v súčasnosti približne 56 biliónov dolárov, zatiaľ čo vklady na bankových účtoch predstavujú približne len 9 biliónov dolárov. To znamená, že aj keby sme vybrali všetky bankové vklady v USA do posledného centu a znásobili ich šesťkrát, ešte stále by to nestačilo na zaplatenie nahromadených dlhov.


Bitcoin pro začátečníky


2013-03-26  (09:59)  |  Ekonomika
Všichni jistě máme v živé paměti, co se nedávno událo na Kypru – tamní vláda na požadavek Evropské unie provedla měnovou reformu a znárodnila svým obyvatelům část úspor. Je zcela evidentní, že vzhledem k děravým státním rozpočtům a neschopnosti států omezit své výdaje budou tyto scénáře pravděpodobně přicházet častěji a po celé Evropě.


Spolehlivý žlutý kov


2013-03-18  (09:08)  |  Ekonomika
V posledních deseti letech se stalo Rusko největším kupcem zlata ve světě. Experti se dohadují, zda není ještě před Ruskem Čína. Podle oficiálních údajů je to Rusko, které zvýšilo zásoby zlata o 570 tun. Existují však podezření, že Čína své údaje o nákupu zlata Čínskou národní bankou poněkud snižuje. Údajně utajováním skutečných rezerv připravují čínští finančníci jakousi velmi vychytralou strategickou linii s úmyslem předvést svou sílu ve „vhodnou chvíli“. Překvapení má být například spojeno s tím, že se najednou Čína objeví jako největší držitel zlata a zatlačí do pozadí dosavadního „šampiona“ – strýčka Sama.


VATIKÁN CHCE „CENTRÁLNÍ BANKU SVĚTA“


2013-03-18  (09:04)  |  Ekonomika
Vatikán volá po “globálním veřejném úřadu” a světové centrální bance, aby spravovali finanční záležitosti, až nastane zrežírovaný ekonomický kolaps. Dokument vydaný vatikánským ministerstvem spravedlnosti a míru “by měl být rajskou muzikou pro demonstranty z ‘Okupace Wall Street’


Zavedie nový pápež Bitcoin menu vo Vatikáne?


2013-03-18  (08:55)  |  Ekonomika
Najdôležitejšou neekonomickou udalosťou tohto týždňa bolo zvolenie pápeža. Tento post prekvapivo obsadí Argentínčan Jorge Mario Bergoglio, ktorý podobne prekvapivo nepochádza z Európy – ako prvý pápež od roku 741.


Maďarsko vytvorí systém štátneho bankovníctva


2013-03-14  (23:16)  |  Ekonomika
Nový systém založený na sieti družstevných sporiteľní, ktoré kontroluje štát, zlepší dostupnosť úverov a zníži závislosť podnikateľov na pôžičkách v cudzej mene, uviedol maďarský premiér Viktor Orbán.


Indie a reálne používání zlata


2013-03-14  (09:20)  |  Ekonomika
Naposledy jsem se Indii specificky věnoval v červnu loňského roku v souvislosti s repatriací zlata. Nyní se na ní podívám znovu. Pokud jde o zlato, o Indii se často mluví v souvislosti s omezením dovozů. Přitom Indie se do trhu se zlatem aktivně zapojuje. Připojila se k Turecku, které začalo využívat zlato v mezinárodním obchodě.


Čo dnes znamenajú pojmy gramotnosť a negramotnosť?


2013-03-13  (06:22)  |  Ekonomika
Ako je možné, že 80% absolventov stredných škôl v New York city je braných za negramotných? Úlohou vzdelávania je pripraviť ľudí do života tak, aby mladí ľudia našli miesto v spoločnosti a uplatnenie na trhu práce. Pokrok priniesol tlak na spoločnosť zvýšiť laťku v pohľade na gramotnosť a negramotnosť. Čo teda gramotnosť a negramotnosť znamenájú v dnešnej dobe?


Zlato proti strachu z inflace


2013-03-12  (09:54)  |  Ekonomika
Německá Bundesbanka začala v uplynulých týdnech stahovat velkou část svých zlatých rezerv z New Yorku a Paříže do trezorů ve Frankfurtu nad Mohanem. Tento krok znamená revoluci, protože je to poprvé od druhé světové války.


Má zlato reálnu hodnotu 20.000 USD za 1 uncu?


2013-03-08  (17:07)  |  Ekonomika
Podľa bretton-woodskej kalkulácie má zlato hodnotu 20 000 dolárov za 1 uncu. Globálny monetárny systém je založený na krehkých základoch dôvery. Vďaka pôsobeniu centrálnych bánk, tlak na systém bude aj naďalej rásť.


Mýty o zlých kapitalistech


2013-03-05  (10:47)  |  Ekonomika
"Nevěřím, že něčí chudoba je způsobena bohatstvím jiných. Nevěřím, že něčí neschopnost je způsobena schopností jiných. Nevěřím, že něčí nemoc se zhoršuje zdravím jiných." Michael Howard


Kde je inflace?


2013-02-26  (10:32)  |  Ekonomika
Kritici rakouské školy popichují rakušáky, jakým je například Robert Murphy, protože v americké ekonomice je momentálně velmi nízká inflace.


BITCOIN: MŮŽE FINANČNÍ MONOPOLY ZNIČIT INTERNETOVÁ TECHNOLOGIE?


2013-02-18  (09:05)  |  Ekonomika
Velké banky ničí naši ekonomiku … a naši zemi. Jsou doslova vedeny jako zločinné podniky (což už přiznávají i média mainstreamu), vlastní i naše politiky a to ony podněcují k těm nejhorším a nejautoritářštějším tendencím v naší vládě. Jak nedávno uvedl ten bývalý dohlížitel nad výkupem bank z dluhů, velké banky „nám pořád ještě drží zbraň u hlavy,“ a – potud, pokud ony vládnou hornímu bidýlku – věci se zlepšovat nezačnou.


Světový bankovní byznys: Šokující údaje


2013-02-13  (13:09)  |  Ekonomika
Výbor pro finanční stabilitu (FSB) byl vytvořen na summitu G20 v dubnu 2009, v době, kdy byla světová finanční krize v plném proudu. Na konci roku 2012 vydal svoji Zprávu o monitorování globálního stínového bankovnictví, vyhodnocující informace o aktivitách bank a dalších finančních subjektů v r. 2011 (1). Globální stínový bankovní systém vzrostl na 67 bilionů dolarů, hodnotu srovnatelnou s globálním GNP ve stejném roce. To se vymyká představivosti a drasticky to mění celý náhled na světovou ekonomiku…


Elektro varování pro Slováky


2013-02-10  (23:45)  |  Ekonomika
Pokud se v příštích 20 letech rozhodnete navštívit ČR, chovejte se tak, jako by žádná elektřina vůbec neexistovala.


Made in Czechoslovakia - tohle by mělo zajímat každého občana ČR


2013-02-10  (21:14)  |  Ekonomika
České značky se vyrábějí mimo ČR. Zde zůstaly jen obchodní a logistická centra. Již víte, proč má ČR nejvyšší nezaměstnanost od roku 1933 ? Z čeho se tu budou platit daně ?


Kto profituje z inflácie?


2013-02-01  (09:18)  |  Ekonomika
Inflácia, vždy a všade, je primárne spôsobená nárastom peňažnej zásoby a kreditu. V skutočnosti, inflácia je nárast peňažnej zásoby a kreditu. (pozn. inflácia definovaná ako nárast cenovej hladiny je zmena pôvodnej definície. Jedná sa o súvisiace, ale rozdielne javy.)


Ďaľšie z ekonomiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Evanjelium podľa Tomáša

Podla niektorých ide o najčistejšie evanjelium-keďže bolo nájdené iba nedávno.


Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Sabotuje si NASA vlastní raketoplány?

Vezměme to ale hezky postupně. NASA se připravovala 13. června vyslat do vesmíru raketoplán Endeavour (STS-127). Příliš manévrovacího prostoru přitom úřad neměl. Už 17. června hodlala k Měsíci odstartovat sonda LRO a mezi jednotlivými starty musí být přestávka nejméně 48 hodin. Krátce poté ale zase pro změnu skončily startovací okna pro Endeavour.


"Tretia svetová vojna prichádza, či sa im to páč...

Kedy skončí kríza

Koľko atómových bômb bolo zhodených na Japonsko?

Dokumenty o 11. září 2001 ke stažení + dokumenty na ...

Bude Dôležité.sk silne cenzúrované alebo zrušené?

Archív

Hlinové vystúpenie v parlamente

Čistý otras!!! Humus!!! Neuveriteľné!!! Že vraj politici nemajú nadriadených!!!


Ľ. Huďo -Decembrové udalosti vo svete

„Čakáme na Obamu, Rada Európy a WHO v tomto prípade ...

Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.2584 s