17. September 2019
    
STRIEDAVÁ VÝCHOVA - Dolezite.sk

STRIEDAVÁ VÝCHOVA


  2010-03-04  (08:10)  |  Z domova
  55% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - STRIEDAVÁ VÝCHOVA

Jedna z posledných štúdií o vplyvoch striedavej výchovy pochádza z Nórska a je z januára 2007. Pre nás je až neuveriteľné, ale pani ministerka (pozor žena!) pre záležitosti detí a rovnoprávnosť (prečo nie je u nás takéto ministerstvo???), pani Karita Bekkemellem, konštatovala: „Výsledky ukazujú, že rovnako deti aj rodičia majú veľmi pozitívne skúsenosti. Striedavá starostlivosť o dieťa znižuje konfliktný potenciál medzi rodičmi a zároveň dieťaťu zaisťuje dobrý kontakt s oboma rodičmi aj po ich rozchode. Všimla som si, že hoci kritika o dvojitom bydlisku padla zväčša zo strany matiek, prevažná väčšina detí s tým bola spokojná. Deti nerady rozhodujú s kým majú bývať, či o tom, koho majú radšej a s kým by mali zostať. Chcú mať oboch rodičov, ktorí sa naopak snažili pre deti vytvoriť čo najlepší domov.” Nórsky Inštitút na výskum spoločnosti, ktorý štúdiu pripravil, sa na názor a skúsenosti opýtal rodičov a detí od 8 do 18 rokov. V Rakúsku síce dávnejšie, ale už aj v Českej republike viac ako 6 rokov poznajú inštitút striedavej výchovy maloletých detí. Jediný problém je v tom, že je na rozhodnutí sudkýň (o prevažnej väčšine káuz rodinného práva rozhodujú bohužiaľ sudkyne), ktoré akoby nechceli využívať možnosť voľby striedavej výchovy. Počet detí zverených do výchovy rodičom v Českej republike Rok Celkom Deti zverené matke Deti zverené otcovi Striedavá výchova Inej osobe 2004 33513 30425 1959 453 676 2005 30891 27883 1874 536 598 2006 31574 28400 1818 679 677 To, že sa v USA aj v iných štátoch už urobilo nesmierne množstvo rôznych štúdií na tému striedavej výchovy, by sme mali rešpektovať a hlavne sa poučiť z ich záverov v prospech všetkých. Netvárme sa, že sme oveľa múdrejší, než sú najväčšie kapacity sveta z oblasti detskej psychológie, pedopsychiatrie a sociológie. Výhody striedavej výchovy maloletých detí: bez snahy urobiť poradie v dôležitosti nižšie uvedených faktov A – Psychologické výhody:

l

Striedavá výchova viac rešpektuje právo detí na slobodnú voľbu. Treba však hneď dodať, že v prevažnej väčšine prípadov naše milované deti nevedia, ba nechcú sa rozhodnúť medzi láskou svojich rodičov. Je to pre deti často absurdné a frustrujúce, lebo je ťažké pre nich byť lojálny len k matke a spolu s ňou nenávidieť otca a poprieť tak jednu z najhlbších potrieb – vzťah s otcom. Keby sa naše milované deti predsa len museli rozhodnúť namiesto zákonodarcov a sudkýň, tak potom by si určite vybrali striedavú výchovu. Na lepšie pochopenie uvediem, že je to rovnaké, ako keby sa matka mala rozhodnúť o tom, že s ktorým zo svojich milovaných dvojčiat chce v budúcnosti žiť. Nedá sa veru zvoliť si ani medzi úplne rovnakými dvojčatami, ba dokonca ani medzi celkom odlišnými vlastnými deťmi, lebo ozajstní rodičia ich musia milovať rovnako. Aj my rodičia sme iní. Často sa „podobáme” na naše rozdielne deti, a pri rozvode sme zdanlivo úplne bez spoločného menovateľa, až na to, že je tu úprimná, čistá, a tak aj v dôsledku rozvodov bolestivá vzájomná láska medzi deťmi a rodičmi.

l Striedavá výchova zachováva deťom obidvoch rodičov a obidvom rodičom umožňuje svoje deti skutočne vychovávať, nielen sa s nimi občas stretávať.

l Striedavá výchova je potrebná aj preto, že rozvedené matky sa v prevažnej väčšine prípadov nevedia, ba dokonca nechcú (veď nie sú povinné to robiť) vyvarovať akýchkoľvek hodnotení, ktoré otca detí vykresľujú v negatívnom svetle. A už vôbec sa nechcú vzdať obvinení na jeho adresu z rozpadu manželstva. Tieto nevedomé postupy matiek často dostanú ich deti do citového zmätku a konfliktu, pretože deti milujú oboch svojich rodičov.

l Pri striedavej výchove je dvakrát väčšia šanca na to, aby napríklad maloletému v predškolskom veku aspoň jeden z rodičov zrozumiteľne vysvetlil rozvodovú situáciu a zároveň ho aj viackrát za deň ubezpečil, že ono nie je príčinou, že sa mama s ocom už neľúbia. Veď tak malé deti ešte nemôžu chápať, čo sa doma deje a pre nich tak bude oveľa menej traumatizujúci a prijateľnejší variant striedavej výchovy ako klasický, „nepochopiteľný” rozvod so stratou milovaného otca.

l Možnosť striedavej výchovy vyrovnáva spoločensky nežiadúcu absenc otcov v porozvodovej výchove a podporuje rovnosť mužov a žien.

l Striedavá výchova prináša obidvom rodičom čas na oddych, čas na sebarealizáciu, a teda čas na rozvoj vlastnej osobnosti.

l Je dokázané, že možnosť striedavej výchovy vedie rodičov k väčšej zodpovednosti za vývoj svojich detí, vyrovnáva mocenské postavenie rodičov v porozvodovej výchove, a tým vlastne predchádza zneužívaniu moci jedným z nich a konfliktom.

l

Striedavá výchova zachováva dobré vzťahy dotknutých detí so širokým príbuzenstvom oboch rodičov, od ktorého tiež môžu dostať zdravé a pozitívne podnety na svoj harmonický rozvoj, ako aj vecnú pomoc. Takže inštitút striedavej výchovy prináša deťom lásku viacerých ľudí.

l Po rozvode rodičov deťom najlepšie prospieva striedavá výchova: to dokázali v mnohých výskumoch a nevyvrátili žiadnym z nich.

l

Možnosť striedavej výchovy nerobí z detí polosiroty, ale umožňuje, aby deti zažili rôznosť prostredí a vzťahov, čerpali z nich výhody a sociálne sa pritom rozvíjali v prirodzených podmienkach.

l

Striedavá výchova zmierňuje škodlivý dopad rozvodu na dieťa.

l Striedavá výchova umožňuje rodičom, aby dali deťom model slušného, civilizovaného dohovoru namiesto vzájomného osočovania, robenia si priekov, ťahaníc o deti – tento model nenachádzame u výhradnej starostlivosti. Viac ako akékoľvek vysvetlenia budú teda pre deti znamenať vaše činy: ak uvidia, že rodičia dokážu (vlastne u striedavej výchovy sú k tomu určení) spolu lepšie vychádzať, a ak rodičia zabezpečia v rozdelení starostlivosti o ne rovnomernosť a pravidelnosť, bude to pre ne dôležitejšie ako akékoľvek pekné slová.

l Pri striedavej výchove zostávajú obaja rodičia pre deti dôležití – môžu sa zastupovať, pomáhať, hlavne v krízových situáciách, môžu sa pre svoje dieťa nadštandardne angažovať.

l Striedavá výchova dáva deťom nielen jedno stabilné miesto, ale hneď viacero. Kritici striedavej výchovy poukazujú hlavne na to, že keď sa rodičia rozvedú, pre dieťa je nevyhnutné, aby malo jedno stabilné miesto. Na hlúposť tohto tvrdenia poukazuje aj tá skutočnosť, že aj deti z úplných rodín chodia do jasieľ, do materskej a do základnej školy, kde denne trávia aj 8 hodín (prvá tretina dňa), pričom ako vieme, že dieťa tohto veku by malo spať denne rozhodne viac ako 8 hodín (druhá, viac ako tretina dňa). Tieto školské zariadenia sú elementárne potrebné a predstavujú popri rodine (tretia tretina dňa) ďalšie, aj časovo rovnako ohraničené stabilné miesto! Ale potom sa pýtame, koľko stabilných miest vlastne má resp. potrebuje dieťa? Každá opora navyše dodá budove väčšiu stabilitu. Aj my, dospelí, máme väčší pocit istoty a bezpečia, keď máme naviac aj spoľahlivého a výborného kamaráta resp. kamarátku. Každé dieťa bude istejšie a vyrovnanejšie, keď bude mať viacero stabilných miest, keď bude mať naraz aj dva láskyplné domovy. Napríklad multimilionárske úplné rodiny zo západu často majú súčasne aj viacero luxusných domovov. Pre ich malé deti je to celkom druhoradé, ony potrebujú hlavne obidvoch milujúcich rodičov. Hovorí sa, že domov máme tam, kde sa cítime dobre, kde nás láskyplne očakávajú. Ale kde je napísané, že dieťa sa nemôže cítiť lepšie u svojho, síce rozvedeného, ale milujúceho otca?

l Rodič, ktorý by trval len na svojej trvalej starostlivosti o dieťa, nikdy nemôže vedieť, kedy bude vážne chorým, kedy bude mať závažný úraz alebo dokonca kedy zomrie. Je v záujme dieťaťa, aby v takomto prípade zastával rodičovské povinnosti druhý rodič, ktorý má s dieťaťom obojstranný láskyplný vzťah.

l

Striedavá výchova vyžaduje od rodičov nadradiť záujem ich dieťaťa nad uspokojenie z možnosti ponížiť, potrestať a pomstiť druhého rodiča.

l Striedavá výchova vyhovuje lepšie potrebám dieťaťa, lebo dieťa nemá prirodzenú potrebu vytlačiť zo svojho života alebo degradovať druhého rodiča.

l Dieťa môže svoje nadanie a schopnosti lepšie rozvíjať. Keď napríklad zdedil talent na niečo práve po druhom z rodičov. Ten mu takto vďaka striedavej výchove môže veľmi pomôcť uplatniť sa v oblasti kultúry, športu, cudzích jazykov a rôznych iných, často pre úspešný budúci život dôležitých schopnostiach.

l

Deti, ktoré majú možnosť pomocou striedavej výchovy udržať láskyplný vzťah s obidvoma rodičmi aj po ich rozvode, majú výrazný náskok v procese adaptácie na ich vlastný, i keď vôbec neželaný budúci rozvod. Bohužiaľ, žijeme v takej dobe, keď sa neustále zvyšuje počet rozvodov. Aj momentálne existujú na Slovensku také okresy, kde sa skoro každé druhé manželstvo rozpadne. Práve preto je veľmi pravdepodobné, že sa aj niektoré vaše dieťa neskôr rozvedie.

l Striedavá výchova, bohužiaľ, nie je pre každého rodiča. Vyžaduje sa citová a osobná zrelosť, schopnosť spolupráce, nadhľad a v neposlednom rade aj dobrá vôla. Každopádne možnosť využiť inštitút striedavej výchovy by neskôr jednoznačne ukázal danému dieťaťu skutočný obraz o tom, u ktorého rodiča bola priorita smerom k jeho záujmom, a to formou podania žiadosti na striedavú výchovu a kde boli len sebecké „rodičovské” záujmy s ignoráciou možnosti striedavej výchovy.

l Striedavá výchova predstavuje menšie zlo, než terajšie zvyšujúce sa počty klasických rozvodov s veľmi negatívnym dopadom na samotné nevinné dieťa.

l Striedavá výchova redukuje porozvodové komplikácie a konflikty, lebo obom rodičom sa naskytá dostatočný priestor na vybudovanie vzájomného silného vzťahu so svojimi deťmi. Pri fungujúcej striedavej výchove už zbytočne bude hovoriť jeden z rodičov negatívne o tom druhom, bývalom partnerovi, lebo jeho deti budú mať opačnú, naviac vlastnú, zažitú skúsenosť. V dôsledku toho si rodič musí uvedomiť, že buď bude hovoriť tiež výhradne len pozitívne o bývalom partnerovi, alebo bude strácať vlastný kredit u svojho dieťaťa. Vedecké výskumy taktiež dokázali, že viac konfliktov vznikne vtedy, keď jednému z rodičov je povolené byť len krátky čas so svojím dieťaťom.

l Striedavá výchova navodí spoluprácu rozvedených rodičov v prospech spoločného dieťaťa, lebo normálni rodičia si vždy rovnako želajú len harmonický a šťastný vývoj svojho potomka. Takže majú zákonite jediný cieľ, na dosiahnutie ktorého musia nájsť spoločnú reč, spoločnú cestu. Vlastné výchovné metódy sa tak môžu len a len dobre dopĺňať a vzájomne sa dobre prekombinovať.

l Každé dieťa v dôsledku rozvodu bude mať zákonite dva domovy. Deti sú si perfektne vedomé toho, že majú ako každý človek na svete dvoch biologických rodičov, a je oveľa dôležitejšie mať láskyplný vzťah s rodičmi, než dávať prednosť geografickým výhovorkám. Deti väčšinou rady cestujú, hlavne vtedy, keď tušia dopredu, že ich čaká skutočná rodičovská starostlivosť plná spoločnej zábavy a rôznych zaujímavých akcií popri plnení školských povinností.

l Nie je pre maloleté dieťa vhodné, ak sa z nejakých príčin ocitá vo výchove len jedného z rodičov a ten druhý na výchove svojho potomka nemôže participovať – je z tohto procesu vylúčený. Táto jednostranná citová väzba dieťaťa na jedného z rodičov má za následok nepriaznivý vplyv najmä na jeho citový vývoj.

l

Striedavá výchova znemožňuje, aby dieťaťu bola prezentovaná láska a starostlivosť len od jedného rodiča (skoro výlučne matky), a taktiež znemožňuje, aby mu láska a starostlivosť druhého rodiča bola zakazovaná ako neprijateľná. Zabraňuje tomu, aby druhý rodič bol prezentovaný ako nepriateľ (skoro vždy otec).

l

Účinok striedavej výchovy v konečnom dôsledku takmer vyrovnáva efekt celej, kompletnej rodiny. Jednoznačne treba odsúdiť nereálne a smiešne snahy niektorých matiek o to, že ja som schopná byť pre svoje dieťa aj otcom, že som schopná v plnej miere ho nahradiť. Na sto percent sa to nikdy nemôže podariť, ale samozrejme to platí aj opačne.

l U chlapcov vychovávaných zväčša len matkami často pozorujeme určité „zoženštené povahové rysy”, neistotu v živote, horšiu adaptáciu v kolektíve. Príčinou je, že ten rodič, u ktorého je maloleté dieťa vychovávané, je frustrovaný z neúspechov, z nenaplneného manželstva, a tak prostredníctvom dieťaťa si citovo nezrelý rodič ventiluje svoje vlastné problémy a frustráciu – napríklad nenávisť voči partnerovi, zákaz kontaktu s dieťaťom. Riešia sa takto aj finančné problémy, vydieranie, atď.

l Inštitút striedavej výchovy je potrebný aj z toho dôvodu, na ktorý upozornil i náš ombudsman, docent Kandráč: „Deti sú určite tou skupinou spoločnosti, ktorá si svoje práva dokáže uplatňovať ťažšie ako my dospelí.” Samozrejme, naše deti by nemali priamo žiadať nariadenie striedavej výchovy v prípade, kde si to nepraje ani jeden z rodičov (i keď by sa tým dokázala len väčšia vyspelosť ich osobnosti ako u samotných, takto zahanbených rodičov !), ale v opačnom prípade by sa mohol splniť spoločný sen detí a otcov na ich spolužitie, a to vďaka rešpektovaniu ich práva.

l Striedavá výchova je veľkou výhodou aj z toho dôvodu, že doteraz v mnohých štátoch, tak je tomu aj na Slovensku, Zákon o rodine nestanovuje, nepredpisuje pre súdy, akým spôsobom majú konkrétne časovo a miestne upraviť styk dieťaťa s tým rozvedeným rodičom, ktorý dieťa nedostal do svojej opatery. Zákon len stanovuje, že ak sa rodičia nedohodnú o úprave styku, tak ho v tom prípade upraví súd. Samozrejme, rozvádzajúce matky sú si dobre vedomé toho, že je pre nich vždy výhodnejšie, keď sa zo zásady nedohodnú s bývalým manželom na styku, lebo takmer vždy sa dá očakávať veľmi štedrá úprava styku pre nich zo strany pani sudkyne. Okrem toho sa môžu tešiť aj na mastné alimenty pre svoje deti, a tak ich pomsta voči bývalému partnerovi za nevydarené manželstvo bude úplne sladká, ba priam pompézna. Pani sudkyne sa ani neopýtajú rozvádzajúcich sa rodičov, či sú spokojní s jej návrhom na úpravu styku. Pri určovaní styku, pri určovaní rozsahu rodičovskej lásky, pri určovaní životov ľudí napriek nespokojnosti otca sa môžu cítiť ako od všetkého nezávislé bohyne. Samozrejme, každá iná úprava styku, ako je vysnívaných 50%, je zásadne nespravodlivá, a tak sa dajú reálne očakávať po rozvode ťahanice o spoločné deti. Tie, niekedy aj napriek dobrému úmyslu, môžu na deti veľmi negatívne dopadnúť. Z ukrivdených rodičov sa niekedy stávajú rodičia pomstychtiví, ktorí sa snažia získať náklonnosť spoločného dieťaťa, ktoré nadovšetko milujú, za každú cenu. Ich snahy sú niekedy egoistické, niekedy kontraproduktívne. Lenže, o čo má človek v živote bojovať, ak nie o vlastné deti? Je to práve striedavá výchova, ktorá prináša na tento problém odpoveď a riešenie, pretože po jej zavedení už nemajú rodičia, ktorí sa správajú aspoň trochu múdro a zodpovedne, o čo bojovať. Práve naopak, dostanú spravodlivú šancu a široký priestor na vybudovanie láskyplného vzťahu ku spokojnosti všetkých zainteresovaných.

l

Keby sa striedavá výchova ujala, potom by sa možno vytratilo zo života niektorých tzv. matiek aj sústavné porušovanie súdneho rozhodnutia, v ktorom sa vždy uvedie povinnosť matky pripraviť dieťa na styk s jeho otcom. Nejedná sa samozrejme o vhodné oblečenie dieťaťa, ale často sa stane, že maloletému sa akosi nechce stretnúť s otcom - sú to často smiešne výhovorky, inšpirované matkou. Tá pritom stále verejne vyhlasuje, že stretnutiu otca s dieťaťom nemá v úmysle zabrániť. V zahraničí sa tvrdí, že matka, ktorá sústavne a vedome bráni styku spoločného dieťaťa s jeho otcom, nebezpečne ohrozuje vývoj osobnosti takéhoto maloletého, a to už veru hraničí s pojmom psychického terorizovania. Svetová odborná literatúra už pozná tzv. Syndróm odcudzujúceho rodiča alebo popudzovanie. Podľa pána Bakalářa popudzovanie je markantné najmä po rozvode pri realizácii styku s druhým rodičom. To je keď jeden z rodičov, obvykle je to matka, ale často aj prarodičia, popudzujú spoločné dieťa proti druhému rodičovi (spravidla biologický otec). Motívom takej matky je hlavne snaha, aby sa ich spoločné dieťa odsúdeniahodne vyjadrilo pred štátnym orgánom na adresu svojho otca. Takto spracované dieťa akoby naspamäť odrecituje kritiku na otca – často reprodukuje aj zradné výrazy dospelých, lebo sa obáva toho, že by ináč mohlo stratiť lásku a náklonnosť svojej matky. Keď od maloletého chcú, aby povedal aspoň jednu pozitívnu vlastnosť svojho otca, potom sa čuduje nad absurditou takejto žiadosti. Pre takto spracované maloleté deti je veľmi charakteristické, že i keď odmietajú styk s otcom, považujú za samozrejmé, dokonca to očakávajú, aby platil výživné ako spravodlivý trest. Očakávajú ako samozrejmosť tiež rôzne, väčšinou od matky nahovorené dary. Často sa stáva, že darčeky zničia bez toho, aby ich rozbalili. Samozrejme tieto „matky” odmietajú vymývanie mozgu svojich detí. Verejnosť presviedčajú o tom, že ony by urobili všetko, len nevedia, čo majú robiť, keď dieťa otca nechce ani vidieť. Pán Bakalář opisuje šesť základných motívov popudzovania: 1 – pomsta a vlastná satisfakcia: odišiel, tak neuvidí deti, 2 – motív „ochrany“ dieťaťa pred „agresorom alebo egoistom“, 3 – mocenský motív, 4 – motív obavy zo straty dieťaťa, nesmie uznať väčšiu životnú múdrosť otca, autoritu životného vzoru, 5 – motív preventívne praktický (matka má nového partnera a čo keby sa otec chcel vrátiť), 6 – motív všetko na mužoch negatívne je, teda Brunhildin komplex.

l

Aj u nás, aspoň podľa platných zákonov, by súd mal vypočuť rozumovo vyspelé dieťa po rozpade manželstva, aby zistil jeho názor na otázku spolužitia s jedným z rodičov. Lenže pani sudkyne iba na základe vlastného presvedčenia môžu vysloviť právny názor, že dané konkrétne dieťa je podľa nich ešte rozumovo nevyspelé (…lebo vraj chce žiť so svojím otcom...), a tak ho nebudú vypočúvať. Práve na základe existencie takýchto prípadov sa do popredia dostáva opodstatnenosť našej požiadavky na zavedenie striedavej výchovy maloletých. V čase, keď toto rozumovo vyspelé dieťa je konečne vypočuté na súde, už spravidla má natoľko „vymytý”, proti otcovsky spracovaný mozog a srdce vďaka svojej matke, že je celkom zbytočné sa ho pýtať na vyššie uvedené veci.

l

Výhodou striedavej výchovy je aj tá skutočnosť, že ak napríklad otec si nájde po rozvode partnerku a vytvoria spolu novú, šťastnú a fungujúcu rodinu, deti znova uveria, že pekný vzťah medzi dvoma dospelými predsa existuje! Aj štatistiky poukazujú na to, že sú to hlavne rozvedení otcovia, ktorí na rozdiel od rozvedených matiek častejšie vstupujú do nového vzťahu (pravdepodobne aj kvôli silnejším mužským hormónom). Pomerne veľa dnešných mladých ľudí z rozvedených rodín sa stavia k manželstvu skepticky. Neraz počuli, že ak sa rozviedli rodičia, raz sa rozvedú aj ich deti. No a práve skúsenosti našich detí zo striedavej výchovy, keby mohli žiť aj s otcovou novou a šťastnou rodinou, môžu ich presvedčiť o poslaní a hodnotách úplnej rodiny.

l Otec býva pre syna prirodzenou autoritou a pri dobrých citových vzťahoch si dieťa osvojuje aj mužský spôsob a pohľad na chápanie skutočnosti.

l

Z českej knihy Rodičovské judo: „Není pravda, že každý má talent na rodičovství. Není podstatný rozdíl mezi rodičovským potenciálem mužů a žen, leč ne každý muž a ne každá žena mají stejný talent. Lze citovat klasika dětské psychologie profesora Matějčka: „Otec není svým vybavením ani z role „mateřského” pečovatele nijak zásadně diskvalifikován... Mnozí dnešní otcové jsou dokonalými specialisty v péči o dítě a mohou konkurovat nejzručnější matce.” (Rodiče a děti, Praha, 1986)

l Pestrá a bohatá rôznorodosť pozitívnych podnetov z každého rodičovského prostredia môže zabezpečiť priaznivejšie podmienky pre zdravý vývoj dieťaťa. Rovnako dobre môže zapôsobiť na vývoj dieťaťa osobnosť obidvoch rodičov a dve rôzne výchovné metódy sa môžu vzájomne dobre dopĺňať. K uvedeným konštatáciám dali na moju žiadosť svoje súhlasné stanovisko aj veľmi významné slovenské psychologičky a psychiatri. Boli to pani docentka Marta Škoricová, pani docentka Eva Szobiová, pani doktorka Katarína Haidová, pán doktor Haseeb Daood.

l Veľmi hodnotný a zaujímavý slovenský príspevok k tejto problematike poskytol pán Doc. PhDr. Ivan Szabó, CSc. V prílohe si môžete prečítať aj jeho odborné vyjadrenie.

l

„Ak sa však rodičia nedohodnú a začnú viesť boj o zverenie maloletého dieťaťa, je to horšie, ako keď sa jeden rodič jednostranne rozhodne ponechať deti tomu druhému,“ tvrdia vo svojej knihe pani Ing. Mgr. Zdenka Hrubešová a pán JUDr. Robert Vlček, PhD. Pri striedavej výchove nemusíme viesť boj o zverenie dieťaťa a tiež sa nemusíme zrieknúť nášho elementárneho práva na tak potrebný spoločný život s naším dieťaťom. V knihe Sociálnoprávna ochrana maloletých sa od vyššie menovaných autorov môžeme dočítať, že deťom, o ktoré bojujú rodičia, sa zhorší školský prospech, agresívne správanie sa pre nich stáva bežnou záležitosťou, čím odháňajú svojich priateľov, objavujú sa poruchy spánku, chronické napätie a nespokojnosť.

l Je veľmi pozoruhodné, ako sa vyjadrila skúsená pani PhDr. Oľga Nemcová, ktorá je významnou manželskou a rodinnou terapeutkou: „Pre dieťa je rozvod vždy strata, a preto je naozaj dôležité, aby s ním v takejto situácii obaja rodičia, bez ohľadu na jeho vek, o rozvode hovorili, ubezpečovali ho o svojej láske a v súlade s tým sa aj správali. Rozvodom totiž zaniká manželský vzťah, ale nie rodičovstvo. Môžeme sa rozísť a ďalej spolupracovať na našom vzťahu ako rodičia. Mali by sme sa učiť byť dobrými rodičmi, podporovať a milovať naše deti, hovoriť spolu o tom, ako sa nám darí, čo naše deti od nás potrebujú, v čom vidíme ich ohrozenie. Tieto problémy sa dajú riešiť iba spoločne.“

l Uznávaná psychologička, Mgr. Mária Andrášiová, PhD. má pre matky nasledujúce doporučenie: „Snažte sa podporovať styk vašich detí s otcom nielen preto, že ho milujú, ale aj preto, že je pre ne prirodzeným modelom mužskej životnej roly, ktorý vy ako matka ani pri najlepšej vôli a maximálnej snahe nemôžete nahradiť, keďže materská a otcovská rola sa vzájomne dopĺňajú.”

l

Ďalšia významná psychologička, Mgr. Marta Matusová, sa v televízii JOJ vyjadrila v nasledujúcom duchu: „Dlhodobé odlúčenie a akési direktívne izolovanie syna od rodiča je to najhoršie riešenie, a môže mať dlhé roky dopad na dieťa a na rodiča, a môže to vyvolať v jednom aj v druhom celoživotnú psychickú traumu.”

l Americká vláda nechala urobiť celonárodný výskum, ktorý odkryl nasledujúce fakty: deti, ktoré vyrástli bez otca sa v budúcnosti: 5x častejšie rozhodnú pre samovraždu 32x častejšie dajú na útek 20x častejšie majú poruchy správania 14x častejšie znásilňujú (platí to samozrejme u chlapcov) 9x častejšie nedokončia niektorú školu 10x častejšie siahajú po drogách 9x častejšie dostanú do štátneho zariadenia, detského domova 20x častejšie dostanú do väzenia... Vysvetlenie vyššie uverejnených štatistických údajov treba hľadať v tom, že deti vyrastajúce bez otca alebo deti, ktoré majú s otcom obmedzený styk, sú v nevýhode vo svojom ďalšom vývoji, sú citovo zraniteľnejšie, ťažšie nadväzujú medziľudské kontakty, sú neurolabilné, niekedy reagujú agresívne, často zlyhávajú v dôležitých životných situáciách a etapách. Niektoré trpia špeciálnymi detskými neurózami ako denné a nočné pomočovania, poruchy reči, strach a depresie. V škole často neprospievajú pri priemernom alebo nadpriemernom inteligenčnom kvociente.

l Deťom, ktorým je umožnená komunikácia s druhým rodičom, napriek problémom rodičov, sú citovo vyrovnanejšie, lebo im odpadá nepríjemná rola sprostredkovateľa medzi rodičmi, ktorí prostredníctvom neho uspokojujú svoje vášne. Táto úloha deti veľmi zraňuje a už popísané problémy sa u nich vyskytujú častejšie. Podľa významných odborníkov, Matějčka a Pavlovského, deti musia zaujať určitú rolu pri klasickom rozvode. Okrem už spomínanej role sprostredkovateľa je tu ďalších šesť, ktoré pri striedavej výchove na požiadanie jedného z rodičov vôbec nemusia zaťažiť život dieťaťa. Napríklad takovou rolou je, keď sa dieťa stane obeťou. Dieťa v predškolskom veku sa bráni prijať realitu rozvodu a nechápe, prečo tí dvaja, ktorých má rado, sa radi nemajú. Dochádza k frustrácii životnej istoty, ku vzniku obranných mechanizmov a behaviorálnemu vyjadreniu neurotických prejavov a agresie. Dieťa je častejšie angažované v prospech matky, pričom má jednostranný pohľad na situáciu v rodine. Tak sa stotožňuje s matkou a kalkuluje. U druhého rodiča vzniká pocit zrady. Dieťa môže verbalizovať „rozvádzame sa“, čo z morálneho hľadiska je určite deformácia. Najčastejšou rolou je dieťa ako nástroj. Dieťa tu však nie je pasívne, ale trpí. Rodičia svoje dieťa používajú ako zbraň alebo štít v bojovej situácii, kde sa jedná o to, kto zvíťazí, a nie o blaho dieťaťa.

l Striedavá výchova poskytuje deťom aj možnosť toho, aby sa neskôr nestali nápadne labilnými pri nadviazaní partnerskej známosti, aby sa ich komunikácia s druhým pohlavím nestala ťažkopádna, lebo deti bez otcov si neskôr horšie alebo veľmi ťažko vytvoria trvalý partnerský vzťah, alebo naopak, veľmi často striedajú partnerov.

l Dievčatá, ktoré vyrastali bez otca, sa neskôr stanú voči mužom v prevažnej väčšine prípadov až príliš nedôverčivými. U chlapcov štúdie preukázali ešte vážnejšie poruchy. Je to napr. vznik častejších konfliktov s učiteľmi, neskôr konflikty v práci s nadriadenými, často sa stanú až nápadne ovplyvniteľnými, častejšie sa u nich vyskytujú problémy pri plnení očakávaných výkonov.

l Ďalšou významnou výhodou striedavej výchovy je vylúčenie možnosti únosu dieťaťa. Pani Ing. Mgr. Hrubešová a pán JUDr. Vlček, PhD. píšu o tomto probléme následovne. „V praxi sa často stávalo, že rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na čas po rozvode, neumožnoval alebo zabraňoval druhému rodičovi styk s dieťaťom. Rodičia často zaslepení hnevom navzájom voči sebe si možno neuvedomujú psychologické následky, ktoré spôsobujú obmedzovaním alebo neumožnením styku dieťaťa s druhým rodičom. Tieto zákazy alebo obmedzenia často viedli k únosu dieťaťa druhým rodičom, ktoré mohli dieťaťu spôsobiť následky hlubokého a trvalého charakteru.“ Každoročne sa na Slovensku zvyšuje počet unesených detí. Kým v roku 2002 zaznamenali 7 prípadov rodičovského únosu, v roku 2007 ich bolo už 73... !!! B – Sociálne a ekonomické výhody:

l V prípade, že sa zavedie striedavá výchova bez potreby platenia výživného pre dieťa, štát sa už ďalej nemusí starať o problematiku výživného, už nemusí vyplácať na náhradnom výživnom ťažké milióny, ktoré získal od daňových poplatníkov, ako je to doteraz.

l

Nášmu súdnictvu by sa oveľa ľahšie dýchalo, oveľa rýchlejšie(!) by sa vybavovali neodkladné súdne spory, ktoré sú prospešné pre celú našu spoločnosť. Odpadla by mu zbytočná agenda o rozvodoch, o úpravách stykov detí s rozvedeným otcom a taktiež by odpadli spory, týkajúce sa platenia výživného. Napríklad v susednom Maďarsku, kde je dvojnásobný počet obyvateľov ako na Slovensku, súdy majú 7000 podaní , ktoré sa týkajú úpravy styku otca s dieťaťom. Podobný štatistický údaj sa mi nepodarilo získať o Slovensku, ale myslím si, že aj u nás musí byť niekoľko tisíc takýchto podaní na súdoch, lebo Zákon o rodine je podobne diskriminačný v oboch republikách. Novou zákonnou úpravou by síce niektoré podplatené osoby prišli o veľké nelegálne a nezdanené peniaze, no najdôležitejšie by bolo, že náš štát by celkovo ušetril až desiatky miliónov korún daňových poplatníkov, pretože by súdom odpadla vyššie uvedená agenda.

l Na skutočnosť, že tieto súdne spory sú aj finančne veľmi náročné, poukazuje aj fakt, že súdne znalkyne z oboru detskej psychológie a psychiatrie, ktoré sa prevažnej väčšiny rozvodových sporov a následného zverenia dieťaťa do trvalej starostlivosti jedného z rodičov zúčastňujú, dnes účtujú v Českej republike za jeden prípad 10, 20 i viac tisíc českých korún. Každá súdna znalkyňa vie, že keď vyhovie systému, ktorý diskriminuje rozvedených otcov, ďalší týždeň dostane od pani sudkyne nový prípad na šablónovité „odborné posúdenie”. Keby pani „znalkyňa” náhodou nevyhovela a vypracovala znalecký posudok, v ktorom navrhuje zveriť dieťa do starostlivosti otca, vie, že by to bol jej posledný znalecký posudok u konkrétnej sudkyne. Aj u nás to funguje tak, že je výlučne v právomoci sudkyne, ktorú znalkyňu poverí daným prípadom. Do úvahy neberie (ako v mojom prípade), že vybraná „znalkyňa” nevie ani slovo po maďarsky. Ako potom má komunikovať s päťročným dieťaťom, ktoré ešte matka nestihla naučiť ani slovo po slovensky? Samozrejme, sudkyňa Adriana D. z Rimavskej Soboty v našom prípade mala možnosť vybrať si znalca, ktorý vie aj po maďarsky. Opakovane som jej preto doporučoval pána docenta Szaba z Nitry, ale zrejme sa obávala možného nevhodného znaleckého posudku. Neskoršie sa pani sudkyňa Adriana D. priznala k zaujatosti, a istá znalkyňa sa mi priznala na môj tajný diktafónový záznam, že jej sudkyňa Adriana D. priamo nariadila urobiť znalecký posudok. Znalkyňa to nakoniec odmietla, lebo sa dôvodne obávala, že celú kauzu dám do médií. Som skalopevne presvedčený o tom, že práve takzvané znalkyne v oblasti detskej psychiatrie a psychológie ma budú najviac kritizovať za automatickú striedavú výchovu na požiadanie jedného z rodičov. Odpadla by im najväčšia položka na výplatnej páske za falošné, životy detí a otcov zničujúce, šablónovité „odborné posudky”. Dňa 27. decembra 2007 sa objavila správa o tom, že Ministerstvo spravodlivosti SR vyplatí všetky staré dlhy súdnym znalcom, tlmočníkom a advokátom. Ide o viac ako 140 miliónov korún(!), ktoré štát dĺžil niekoľko rokov hlavne znalcom za súdno-znalecké posudky. Toto dodatočné poskytnutie financií na vyplatenie dlhov vnímal pán minister Harabin ako ocenenie prísnych úsporných opatrení v jeho rezorte. Naši českí kolegovia, aktivisti za plnohodnotnú striedavú výchovu, poukazujú vo svojej kritike aj na to, že celý systém zverenia detí je založený na šablóne: „musíme to dieťa dať matke v podstate za každú cenu.“ Považujeme to za podstatu našej ekonomickej diskriminácie. Je zrejmé, že keď otcovia budú platiť výživné na dieťa, potom štátny aparát nemusí zabezpečovať vysokými dávkami matky a deti. Štátny rozpočet takto získa viac peňazí na čokoľvek iné. Keby sme nemuseli platiť výživné na naše deti vďaka zavedeniu striedavej výchovy, potom by naše peniaze mohli ísť priamo a iba na potreby našich detí. Odpadla by možnosť zneužitia, niekedy často prehnane vysokého výživného, pre vlastné potreby takzvanej matky – je to môj prípad. Viem, že väčšinou sú stanovené smiešne malé sumy výživného, ale aj problémy s malým výživným by odpadli, keby peniaze určené pôvodne na výživné – pravdepodobne už v oveľa vyššej čiastke – mohlo dieťa priamo „vychutnávať” vo svoj prospech počas striedavej výchovy u svojho otca. Samozrejme, po rozvode sa málokedy stane, že rozvedení rodičia žijú v rovnakom finančnom zabezpečení, na rovnakej životnej úrovni. Na druhej strane si myslíme, že je to skôr v prospech detí, keď spoznajú aj na vlastnej koži aspoň počas striedavej výchovy aj skromnejšie, ale láskyplné životné prostredie. Na jednej strane sa naučia vážiť si bohatstvo druhého rodiča, nestanú sa z nich rozšafné a finančne rozmaznané deti. Pravdepodobne si budú vážiť viac lásku menej solventného rodiča ako bohatstvo druhého rodiča, ktorý namiesto tak potrebného času na osobný kontakt im dáva radšej peniaze, pre zháňanie ktorých je evidentne viac zapálený. Tieto bohaté deti sa častejšie dostanú aj vďaka rodičovským peniazom a prílišnej slobode do nevhodnej, často nebezpečnej spoločnosti svojich bohatých vrstovníkov, a tak si spolu môžu dovoliť užívať si život. Ľahšie sa dostanú aj k drogám, nehovoriac už o alkohole, častejšie sa oddajú neviazaným sexuálnym radovánkam, ktoré neraz končia interrupciou. Menšie deti radi chodia v lete do táborov, kde sú často skromnejšie podmienky ako doma. Keď dokážu stráviť týždne v táboroch, tak určite vydržia aj u menej solventného, ale milujúceho rodiča.

l Vďaka automatickej striedavej výchove sa môže nepriamo veľmi výrazne znížiť aj celková miera korupcie na Slovensku. Momentálne sa naša vlasť nachádza len na 49. mieste celosvetového rebríčka, pričom experti poukazujú aj na súdnictvo, ako na jednu z potenciálnych korupčných oblastí. Rozvod sa stáva v našej spoločnosti stále častejším javom, práve preto sa čoraz viac ľudí musí obrátiť na naše súdy. Sám náš pán premiér, JUDr. Róbert Fico, kedysi dávno naznačil vo svojom prejave, že na Slovensku si možno kúpiť spravodlivosť. Keby sa uplatnila automatická striedavá výchova na požiadanie jedného z rodičov, potom by rozvádzajúci manželia nemuseli hľadať rôzne cestičky, nemuseli by platiť relatívne vysoké sumy advokátom, ktorí často nedávajú potvrdenia o prevzatí ich peňazí. Takto získané príjmy nemusia zdaňovať, ale často ich čiastočne využívajú na zakúpenie súdneho rozhodnutia.

l

Nepredstaviteľné peniaze, až desiatky miliónov korún našich daňových poplatníkov idú na udržanie a financovanie okresných úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Aspoň z jednej tretiny sú nielenže zbytočné, ale priamo škodlivé. Pri napísaní jednej tretiny mám na mysli agendu tzv. starostlivosti o maloleté deti. Táto agenda úradov je úplne k ničomu. Snáď len na to, aby mesačne vyťahovala zo štátnej pokladnice milióny na vôbec nezaslúžené výplaty sociálnych pracovníčok. Hneď uvediem aj dva otrasné prípady zneužitia funkcie sociálnej pracovníčky ako odôvodnenie môjho návrhu na zníženie počtu zamestnancov týchto úradov približne o jednu tretinu. Prepustil by som okamžite každú sociálnu pracovníčku, ktorá kedysi prišla do styku s kauzou maloletého dieťaťa, pritom bola na ňu podaná sťažnosť resp. trestné oznámenie (nezávisle od výsledku vyšetrenia orgánov činných v trestnom konaní, ktoré sa ich skoro vždy a nepochopiteľne zastávajú). Rovnako by som prepustil každú pracovníčku, ktorej kauza sa objavila v médiách. Každé oddelenie sociálno-právnej ochrany a sociálnej prevencie by malo na jednotlivých okresných úradoch byť zrušené. Následne by boli zriadené napr. len na každom treťom okresnom úrade oddelenia dohľadu nad sociálne problémovými maloletými deťmi. Na týchto oddeleniach by mali pracovať v polovičnom počte ženy a muži, pričom každý prípad maloletého dieťaťa by musela riešiť dvojica sociálnych pracovníkov, z ktorej by vždy bola jedna žena a jeden muž. Tiež navrhujem zrušenie inštitútu kolízneho opatrovníka, lebo na okresných súdoch sa sociálne pracovníčky skoro vždy vo svojich zaujatých stanoviskách prikláňajú na stranu matky, a tak sa vlastne s veľkou mierou zúčastňujú na diskriminácii rozvedených otcov. Kolízny opatrovník by sa stal úplne zbytočným po zavedení striedavej výchovy, lebo by nemal priestor na svoje zaujaté stanovisko pri automatickom nariadení striedavej výchovy. Takže neplatiť kolíznych opatrovníkov by znamenalo úsporu ďalších miliónov korún pre štátnu pokladnicu. Dôkazom oprávnenosti môjho tvrdenia je aj prípad z Komárňanského okresu. Pán Szikonya v januári 2001 podal sťažnosť na oddelenie sociálno-právnej ochrany pre podozrenie zo zlého zaobchádzania so štvorročnou dcérou svojho brata. Žiadal kompetentných sociálnych pracovníkov, aby prišli skontrolovať situáciu. Napriek tomu, že dievčatko bolo vtedy posiate modrinami a malo pomerne čerstvú hlbokú ranu na čele, sociálne pracovníčky nezistili nič, vraj nijaké násilie a všetko je v medziach normy. O 3 mesiace neskôr sa odohrala tragédia. Dievčatko, ktoré bolo veľmi ukecané, dostalo silný úder do hlavy od otčima v prítomnosti krkavčej matky, ktorý dieťa takmer navždy utíšil. Konečne bolo v ich dome ticho a mohlo sa „slopať“ ďalej. Záchranku zavolali k nehybnému dievčatku až po 6 hodinách, napriek tomu, že malo celú tváričku podliatu krvou. O život umierajúcej Mariky, ktorá bola v hlbokom bezvedomí, bojovali na bratislavských Kramároch. Lekári jej nedávali ani pol percenta nádeje na prežitie. Dnes toto kedysi týrané dievčatko, Marika, nerozpráva, nevidí, nechodí, len sa skrúca od bolesti a od častých kŕčov. Pán Szikonya, ktorý sa spolu so svojou ženou stará o nevlastnú Mariku, hovorí: „Načo som dával sťažnosť na sociálku? Vykašľali sa na to. Urobili jednu kontrolu pro forma a basta. Za pár mesiacov dokážem zmontovať rodinný dom a oni nedokázali ochrániť jedno decko. Čo sme to za ľudia?” O tomto prípade som sa dozvedel od novinárky Lucie Laczkó, ktorá vo svojom článku, zverejnenom v týždenníku Plus 7 dní, napriek tomu, že je žena, doslova píše nasledovné: „Zákon, paradoxne, uprednostňuje a chráni biologickú matku bez výnimky. No a čo, že bila a týrala vlastné decko? No a čo, že je viac naliata v liehu ako triezva? Napriek všetkému ona je matkou a basta! Veď naše slovenské právo ju dokonale ochraňuje.” Ináč toto oddelenie sociálno-právnej ochrany v Komárne má aj ďalšiu veľmi čudnú aféru, o ktorej v polovici októbra 2007 priniesla reportáž aj Televízia JOJ. Mnohí z nás sa mohli presvedčiť o tom, že stačil jeden anonym, ktorý nahlásil údajné týranie syna zo strany matky. Hneď potom okamžite odobrali dieťa matke, umiestnili ho do krízového centra. O pár dní neskôr definitívne zakotvilo u rodičov svojho otca. Je veľmi zaujímavé, že toto cca 7-ročné dieťa nebýva u otca, a to napriek tomu, že súd ho dal vyslovene do jeho dočasnej opatery. Oddelenie sociálno-právnej ochrany z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny okamžite podalo trestné oznámenie na matku, lenže sa neskôr žiadne týranie z jej strany nepreukázalo. Viac ako pol roka sa matka nemôže dostať k synovi, lebo jej opakované odvolania proti predbežnému opatreniu o dočasnom zverení syna do opatery otca, akoby súd ignoroval. Tento prípad som uviedol nie preto, že sú aj veľmi vzácne prípady zverenia detí do opatery otca - obvykle dosť bohatého alebo veľmi vplyvného, ale vzhľadom k tomu, že tento otec vraj vyháňal zo spoločného domu manželku, ktorá pred ním utekala v pyžame. Osobne mám taký pocit, že sa tu neodohráva úplne čistá hra v duchu spravodlivosti. O ďalšom prípade zneužitia poslania sociálnych pracovníčok sa môžete dočítať v druhej časti tejto knihy, kde píšem o mojom týranom synčekovi a okrem iného aj o „práci” sociálnych pracovníčok z Revúcej. V tejto súvislosti je zarážajúce, že sa jeden Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (Komárno) rozhodne okamžite podať trestné oznámenie na matku za údajné týranie (jednalo sa o poldňový hnev syna za trest od milujúcej matky – odobranie jeho mobilu) a odoberie dieťa matke a umiestni ho do do krízového centra, kým v druhom prípade úrad (Revúca) ignoruje nielen moje trestné oznámenie, ale hlavne ignoruje písomné priznanie krkavčej matky o jej roky trvajúcom sústavnom týraní syna. Naviac vedúca oddelenia dáva nápady a praktické návody nezodpovednej matke na ďalšie zdokonalenie týrania a na neakceptovanie súdneho rozhodnutia na styk syna s jeho milujúcim otcom, detským lekárom. Je to klasický dvojaký meter, ktorý nemôže takto ďalej fungovať na území jedného štátu. Jednoznačne poukazuje na zbytočnosť a škodlivosť existencie súčasnej podoby oddelení sociálno-právnej ochrany na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Nazdávame sa, že keď naše súčasné politické vedenie veľmi správne našlo ekonomický dôvod na zrušenie krajských úradov, tak prečo by sa opäť nenašla odôvodnená zostatková odvaha aj na výrazné zredukovanie celkového počtu, často zaujatých, a tak škodlivých pracovníčok sociálnych úradov. Napokon aj ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny sa dňa 8. novembra 2007 pre štáb televízie Markíza vyjadrila, že plánuje na svojom ministerstve prepustiť zamestnancov dokonca nad rámec počtu plánovaného vládou SR. Myslíme si, že ministerka Tomanová by mohla uvažovať predovšetkým nad výrazným znížením celkového počtu sociálnych pracovníčok, ktoré pracujú priamo v teréne, za čo jej už dopredu veľmi pekne ďakujeme. Zdroj: http://www.odhalenie.estranky.sk/stranka/striedava-vychova


lx
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
DavidB   |   ip:147.232.2   |   2010-03-04  (11:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Necital som cely clanok, ale chcem len povedat (osobny nazor) ze clovek nie je stroj aby sa robili statistiky co ako funguje, kazdy je jedinecny a to ze sa u niekoho castejsie vyskytuju samovrazedne sklony neznamena automaticky ze u ineho s rovnakou vychovou dojde k tomu istemu...


ANONYM   |   ip:87.244.19   |   2010-03-04  (12:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  .


ANONYM   |   ip:95.102.14   |   2010-03-04  (12:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To u dosledky feminizmu. Kde je tu rovnopravnost? Islam na ne!!! :-)


ab   |   ip:78.141.71   |   2010-03-04  (12:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rozpad rodín, ich nárast počtu, je dobrou perspektívou pre budúcu vládnucu oligarchiu, úspešnosť divadla, buržujskej demokracie sa perspektívne zlepší, pôjdu za oblbovania kapitalistami, aj na koniec sveta vo svojej obmedzenosti.Nebudú potrebovať premietať celý amícky film, bude stačiť aj polovička, aj reklamu budú lepšie žrať.


999   |   ip:85.135.16   |   2010-03-04  (17:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Súhlasím z ANONYM. Výsledok feminizmu je promiskuitná revolúcia.
V minulosti musel muž žene dvoriť mesiace, niekedy aj roky. Dnes otŕčajú na počkanie. Uvediem príklad. Pokým by mala v minulosti žena hodnotu napríklad 100dukátov dnes je jej hodnota jedného groša. Muž si zakladá rodinu zo ženou na ktorej sa povozili desiatky iných. Takáto pobehlica sa ospravedlňuje že nemôže predsa za to že sa pri hľadaní ozajstnej lásky toľkokrát zmýlila. A to isté bude učiť jedného dňa svoju dcéru. Nič si s toho nerob dcérenka, vždy sa nakoniec nájde nejaký zberač vyhodených odpadkov ktorý bude ešte nadšený akú má doma ojazdenú kobylu.


wwwstridavkacz   |   ip:94.113.15   |   2010-03-14  (11:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Přijďte podiskutovat o střídavé výchově na Střídavku...


striedavastarostlivost   |   ip:213.151.2   |   2010-05-30  (17:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  občianske združenie Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť
www.striedavka.sk


jm   |   ip:62.152.22   |   2011-03-24  (16:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a zdroje? Odkiaľ ste čerpali?diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


štyri + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Sčítanie občanov anonymne - Podvod?

Pokud je tento článek pravdivý, měli by Slováci rázně zakročit. Mají na to právo ze zákona.


Drogy a ich vplyv na vývoj spoločnosti

Zradil Ján Pavol II. Krista? Video

Ezoterická literatúra spochybňujúca kresťanstvo

PÁPEŽ JÁN PAVOL II.: SVÄTEC ALEBO NEŠŤASTNÝ PRODUKT...

Debordelizácia hlavy: čo máte riešiť

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete

Recenze: Nigel Farage - Flying Free


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.3845 s