19. September 2019
    
Scenár udalostí v Eurozóne - Dolezite.sk

Scenár udalostí v Eurozóne


  2012-06-27  (08:28)  |  Európa
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Scenár udalostí v Eurozóne

Prvýkrát vo svojej kariére vidím medzinárodný establišment, niekedy nazývaný New World Order, čeliť kríze tak veľkej, že v stávke je jeho prežitie. Prvýkrát sa títo ľudia naozaj boja.

Nie je ich veľa. V jeho knihe Superclass, autor David Rothkopf odhaduje, že na vrchole pyramídy svetovej moci je asi len 6000 ľudí. Sú to väčšinou muži, a prinajmenšom tretina z nich sú absolventi najprestížnejších amerických univerzít. Väčšina ostatných sú absolventi porovnateľných univerzít v Európe.

Kríza v Európe je zjavne ponad všetko, čo táto generácia lídrov kedy zažila. Naposledy, keď európske krajiny čelili niečomu podobnému, viedlo to k druhej svetovej vojne.

Počas celého povojnového obdobia, Spojené štáty boli dominantnou silou na Západe. Vláda Spojených štátov prostredníctvom Marshallovho plánu vypísala šeky, aby sa európske vlády udržali nad vodou, a tiež financovala väčšinu v NATO, vzájomný obranný systém, bol postavený tak, aby sa obmedzila expanzia Sovietskeho zväzu.

Spojené štáty už nie sú v pozícii, aby dokázali finančne niekoho zachraňovať. Majú masívny obchodný deficit a masívny federálny deficit. Európa si teraz uvedomuje, že z ekonomického hľadiska je v tom sama. Ak existujú riešenia Európskej hospodárskej krízy, tieto riešenia budú musieť byť vytvorené vo vnútri eurozóny.

BANKY V OHROZENÍ

Dnes je celý bankový systém v Európe v ohrození. Banky sú veľmi zadlžené, robili obrovské investície do vládnych dlhopisov pri nízkych úrokových sadzbách a tie vlády sú teraz technicky insolventné. Neexistuje žiadna možnosť, že tieto dlhopisy budú niekedy splatené. Boli navrhnuté tak, aby nikdy splatené neboli. Boli navrhnuté tak, aby daňových poplatníkov všetkých európskych krajinách trvalo ťahali do otroctva bankového systému.

Teraz je všetko naopak. Banky sú stále viac závislé na vládach. Vlády sú teraz veriteľmi predposlednej inštancie komerčných bánk. Centrálna banka je samozrejme veriteľ poslednej inštancie. Ale dnes sa Európska centrálna banka (ECB) presunula do neutrálnej pozície. Nechce prijať opatrenia na zachránu Grécka, Španielska alebo Talianska.

PIIGS vlády, ktoré napísali IOU (dlhopisy) bankám v severnej Európe sú technicky insolventné. Keď Grécko zkrachuje (akože aj skrachuje), budú to enormné straty niektorých severných európskych bánk. Keď Španielsko zkrachuje (akože aj skrachuje), budú to straty ešte oveľa horšie. Keď Taliansko zkrachuje (akože aj skrachuje), padne celý bankový systém v Európe.

Jediné, čo môže dnes európsky bankový systém zachrániť je ECB, ktorá má moc vytvárať peniaze z ničoho a daňoví poplatníci z Nemecka, ktorého vláda sa neúnavne snaží rozšíriť silu eurozóny cez všetky krajiny Európy. Títo politici sú ochotní písať IOU na účet nemeckých daňových poplatníkov s cieľom rozšíriť túto konsolidáciu.

ŤAHAVÁ REŤAZ DLHOV

Problém je, že severné európske vlády nemajú žiadne peniaze, aby mohli byť veritelmi Grécka, Španielska či Talianska. Sami si musia požičiavať peniaze za sadzby tak vysoké aké v mierových časoch Európa ešte nevidela. Od týchto vlád sa očakáva, že zasiahnu a požičajú gréckej vláde. Ale každá z týchto severných európskych vlád teraz čelí ďalšej zodpovednosti a to je, že sú tiež veriteľmi predposlednej inštancie veľkých komerčných bánk vo vnútri svojich vlastných hraníc.

Kto bude požičiavať vládam severnej Európy dostatok peňazí na záchranu juhoeurópskych vlád? Ktorí veritelia si dnes myslia, že to je dobrý nápad? Pri súčasnej úrokovej miere je ich málo. To je dôvod, prečo úrokové sadzby budú stúpať. Ale keď dlhodobé úrokové miery porastú, zníži sa tak súčasná trhová hodnota všetkých dlhopisov v portfóliách jednotlivých veriteľov.

Takže na jednej strane investori majú položiť na stôl peniaze pre vlády a druhej vlády potrebujú peniaze na rekapitalizáciu bánk vnútri svojich vlastných hraníc. To vedie k ďalšiemu problému: aby veritelia mohli požičať peniaze vláde, musia vypísať šeky v rámci svojich bankových účtov. Čo sa stane, ak ich banky budú krachovať? Kto bude požičiavať peniaze vládam?

V tomto reťazci nekrytých peňazí, úverov a dlhov je ECB veriteľom poslednej inštancie. Je to veriteľ poslednej inštancie, pretože má právomoc vytvárať peniaze z ničoho. Môže kúpiť IOU vydané vládami, môže požičiavať peniaze bankám, aby banky mohli kúpiť IOU vlád.

DNI ZÚČTOVANIA

Celý politický systém, ktorému hovoríme Európska únia, je závislý na systéme bankovníctva frakčných rezerv, ktoré prerástlo svoje možnosti a teraz čelí dňu zúčtovania. Vlastne, čelí dvom dňom zúčtovania.

Prvý deň zúčtovania je v krajinách PIIGS, keď vkladatelia začnú vybrať peniaze. Druhý deň zúčtovania príde s platobnou neschopnosťou vlád, ktoré si požičiavali stovky miliárd eur z bánk.

Príchod bank runov ohrozuje schopnosť gréckej vlády požičiavať si peniaze od kohokoľvek. Grécka vláda je závislá na gréckom bankovom systém, cez ktorý si vyberá dane. Keď bude grécky bankový systém v koncoch, grécka vláda bude v koncoch.

V tomto systéme, len ECB má právomoc na záchranu systému. Všetky ostatná potenciálne zdroje eur sú závislé na solventnosti európskeho bankového systému. Ale práve ten je dnes v ohrození.

To je dôvod, prečo celé frakčné rezervné bankovníctvo musí stáť na monopolnom postavení centrálnej banky garantované vládou. Centrálna banka je predovšetkým garantom solventnosti najväčších bánk. Centrálna banka je ekonomický agent majiteľov najväčších komerčných bánk. Títo majitelia teraz čelia bankrotu. Držia podiely v nadnárodných bankách, ktorých pôžičkoví úradníci nemajú poňatie o základoch ekonómie. Napísali šeky krajnám PIIGS.

V tomto scenári, jediný spôsob, ako zachrániť systém je riskovať jeho zničenie. Jediný spôsob, ako zachrániť euro, je riskovať jeho zničenie. Je to tak preto, že sú len dva spôsoby, ako zachrániť najväčšie komerčné bánky. Prvý spôsob je hyperinfláciou. To umožní bankám, aby mali otvorené dvere, ale dlžníci budú splácať svoje pôžičky vďaka predajú hnutelného majetku, z ktorého získajú dostatok peňazí na splatenie pôžičky bezcennými eurami.

Druhý spôsob, ako zachrániť banky, čo je to, čo sa Európska centrálna banka snaží urobiť. Zabrániť hyperinflácii, nafúknuť peňažnú zásobu len do tej miery, že sa zachránia najväčšie banky a to tak, že im požičajú za nízke úroky. Oni zase musia požičiavať peniaze, ak sa nájdu solventní vypožičiavatelia a ak si títo vypožičiavateľ vôbec chcú požičať.

Ak ECB prijme druhú možnosť, bude to viesť k depresii: Banka spustila infláciu. Komerčné banky požičali insolventným vládam. Tieto vlády skrachujú, ak bude recesia, ale odmietnutím rozšíriť peňažnú zásobu, recesiu vytvorí ECB. Boom fúkaný podobne ako kedysi Greenspan nakoniec vystrelí na európskych bánk, podobne ako ten v Spojených štátoch vystrelil na americké bánky.

V európskom bankovom systéme neexistuje žiadny ekvivalent FDIC. Neexistuje jediná vláda, ktorá má majetok alebo právny orgán schopný požičiavať vládam. Neexistuje žiadny spoločný fiškálny systém, čo znamená, že všetky vlády možnu vytvárať masívne deficity. To znamená, že vlády neustále navzájomne súťažia v požičiavaní si na financovanie deficitov.

Takže, systém sa natiahol až je na prasknutie. Tých niekoľko zostávajúcich veriteľov s dostatočným kapitálom, ktorí majú dosť peňazí v bankách na vypísanie šekov insolventným vládam teraz nechce žiadne šeky vypisovať. To je dôvod, prečo Španielsko platí viac ako 7%, aby prilákali veriteľov požičiavať svoje peniaze. Veritelia, ktorí požičajú dopadnú tak ako dopadli tí, ktorí požičali peniaze gréckej vláde pred rokom 2010. Budú vidieť kolaps svojich investícií a to ako úrokové miery porastú v Španielsku na dvojciferné čísla a to sa naozaj stane, ak ECB nezasiahne a nevyrobí nekryté peniaze na pôžičky španielskej vláde.

VÍKENDOVÉ SUMMITY

V súčasnej dobe sa koná najmenej jeden krát mesačne núdzový víkendový summit politických orgánov, za účasti byrokratov z ministerstiev financií. Stretávajú sa v sobotu a hovoria o tom, ako možno zachrániť systém. Tlačovú správu vydávajú v nedeľu. Tlačová správa je vždy chudobná na konkrénosti. V priebehu jedného mesiaca kríza eskalovala znova a je tu ďalší víkendový summit.

Zakaždým, keď sa summit koná, investori, ktorí májú dostatok peňazí na investície, čakájú so zatajeným dychom na nedelné poobedie či sa predstaví nejaké riešenie. Žiadne riešenia ponúkané nie sú a tak akciový trh v prvý deň alebo dva dni po zasadnutí klesá.

Teraz už je jasné, že na obzore nie je žiadne riešenie. Neexistuje žiadna politická dohoda a to najmä medzi Nemeckom a Francúzskom, o tom, kto bude vypisovať šeky na záchranu ďalšej PIIGS vlády.

Pamätám si, ako som pred takmer 40 rokmi počúval prejav mladého ambiciózneho ekonóma na Yale, ktorý nás informoval, že nový menový systém v Európe bude zavedený najneskôr do roku 2000. To bol presný odhad. Bol založený v roku 1999. Tento švihák sa neskôr sťahoval do Harvardu. Neskôr sa vytratil z verejnosti. Ale z jeho nadšeného prejavu bolo jasné, že bol presvedčený o tom, že tento nový menový systém vytvorí úplne nové ekonomické zriadenie v Európe. Páni, ten mal teda pravdu!

Nové hospodárske zriadenie v Európe sa teraz rozpadá. Vládni politici, úradníci a hovorcovia pozerajú s hrôzou v očiach ako systém, ktorý ich predchodcovia vytvárali, aby fungoval večne, sa teraz trvale rozpadá. Nie priliš jemná poznámka: pripomína to sľub Adolfa Hitlera o tisícročnej ríši. Trvala 13 rokov. V tomto roku  malo Euro svoje 13. narodeniny. Zatiaľ k narodeninám nemalo všeko najlepšie.

ŽIADNY FIREWALL

Vedúci predstavitelia európskeho establišmentu od svojho vzniku neboli konfrontovaní s krízou takéhoto merítka. Oni stále hovoria o potrebe firewallu. Dokial nemajú protipožiarnu ochranu, nikto nie je ochotný kričať “Horí!” Avšak oheň už zúri dnes.

Aký druh firewallu môže byť vytvorený, aby bankrot jednej krajiny neprešiel do bankrotu ďalšej krajiny? Aký firewall je tu pre veľké nadnárodné banky, ktoré práve stratili polovicu hodnoty dlhopisov tak, že tie zakúpené pri sadzbe 3% dnes už majú 7%? Zakaždým, keď sa úroková miera zdvojnásobí, trhová hodnota dlhopisov klesá o 50%, minimálne.

Neexistuje žiadny firewall. Finančný systém v Európe je vzájomne prepojený prostredníctvom eura. Každý používa rovnakú menu v 17 krajinách. Každý je závislý na rovnakej centrálnej banke a tá banka nie je dobrým lídrom. Šéf banky stále hovorí, že vlády musia ustúpiť a prevziať zodpovednosť. Zakaždým keď to hovorí, spomeniem si na to, čo Ben Bernanke hovorí Kongresu.

Hlavy dvoch najväčších centrálnych bánk na svete, si sťažujú, že politici neprevzali zodpovednosť za riešenie krízy. Ale to je presne to, čo politici nechcú robiť. Politici vždy chápali, že centrálna banka ich bude zachraňovať z krízy a to len tak, že vytvorí nové peniaze a kúpi IOU vlády. Vždy to bolo verejné zdôvodnenie centrálneho bankovníctva.

Politici sa zdajú byť slepí pri pozeraní na skutočný dôvod existencie centrálneho bankovníctva: totiž finančne zachraňovať najväčšie komerčné banky v rámci svojej jurisdikcie. ECB čelí obrovskému problému: má pod svojou jurisdikciou najväčšie banky v každej krajine v eurozóne, okrem Veľkej Británie. Musí zasiahnuť a zachrániť každú veľkú banku, ktorá je v jej jurisdikcii, pretože ak sa tak nestane, dôjde k bank-runom v každej krajine.

BANK RUN

Vkladatelia môžu ísť do banky a nechať si peniaze previesť na účet v banke mimo krajiny. Obvykle to bude nemecká banka. Z právneho hľadiska môže prijímajúca banka odmietnuť prijať vklad. Ale ktorá banka by sa odvážil neprijímať vklady? Každá banka, ktorá by neprijala vklady od inej banky by vyslala signál do médií, že tá odosielajúca banka je na hranici insolventnosti. To je posledná vec, čo chce akékoľvek banka v severnej Európe urobiť s vzhľadom na banky v Grécku, Španielsku či Taliansku.

ECB sedí na sude s pušným prachom. Knot už horí. Ten knot vedie ku gréckemu bankovému systému. Ak grécky bankový systém vybuchne, čím myslím imploduje, bude to iskra pre ďalší knot. Ten ďalší vedie do Španielska. Môžem sa mýliť. Môžu byť dva knôtiky, jeden do Španielska a ďalší do Talianska.

Neexistuje žiadny firewall. Jediný firewall by bol, keď by banky v severnej Európe odmietli vytvoriť nové účty pre ľudí, ktorí zatvorili svoje účty v južnej Európe. Ak ale bank runy v Grécku nezastavia, grécka vláda zbankrotuje a odíde z eurozóny. Nebude mať na výber. Ak sa Grécky bankový systém zrúti, ako bude môcť financovať svoj ​​dlh? Ako bude môcť vyberať dane?

Môžete vidieť, čo je v stávke. Bank run malého rozsahu prebieha v Grécku už najmenej jeden rok, teraz hrozí, že bude eskalovať do totálneho bank runu. Banky na severe Európy môžu odmietnuť nové vklady v eurách od existujúcich vkladateľov v Grécku. Ale všetky by to museli urobiť naraz. Ak iba jedna alebo dve veľké banky v severnej Európe odmietajú prijímať nové účty od Grékov, bude vyslaná správa všetkým ostatným Grékom: “Radšej vezmi peniaze z banky, rýchle s nimi do severnej Európy, do banky, ktorá ešte nezakázala otváranie nových účtov.” Bank run tak eskaluje.

Pretože nie všetky banky sú pod rovnakými bankovými zákonmi, a pretože žiadny regulačný úrad nemôže prikázať, čo robiť, Európa má systém, v ktorom vkladatelia v krajinách PIIGS môže vytvoriť masívne bank runy na banky vnútri svojich krajín

Proti tomu neexistuje žiadny firewall. Bank runy začali v Grécku. Banky v krajinách mimo eurozóny môžu odmietnuť prijať nových vkladateľov, ale banky v rámci eurozóny to urobiť nemôžu bez ohrozenia prežitia celého bankového systému. Navyše, ak nevytvoria firewall, skrachované banky Grécka, Španielska, Talianska spôsobia bankroty tamojších vlád a to potom povedie k masívnym stratám v severných európskych bánk.

Diskusiu na túto tému neuvidíte v mainstreamových médiach a je na to veľmi dobrý dôvod: mainstreamové média majú strach, že ich obvinia, že spustili bank runy na grécke banky. Všetci kompetentní vedia, že bank runy v Grécku už začali, ale nie je to na titulkách novín. Rozhodne to nie je príbeh do televíznych novín..Možno “PBS News Hour” prinesie dvoch alebo troch expertov na diskusiu s alternatívnymi názormi, ale mienkotvorné spravodajstvo hovoriť o gréckych bank runoch nebude. Až vtedy, keď bude v poslednom štádiu.

Takže ľudia, ktorí riadia nové európske zriadenie sedia, bezmocne, sú úplne závislí na rozhodovanie vkladateľov do gréckych bánk. V každom okamihu sa môže vlna strachu v Grécku rozšiť a väčšina vkladateľov sa začne zoskupovať do rady na výber peniazí. Ak svoje peniaze vyberú v hotovosti, zrúti sa miestna banka, tá začne predávať aktíva na nákúp meny od ECB, aby mala na vyplácanie hotovosti vkladateľom. Tento druh bank runu je zlý pre samotnú banku, ale obvykle vkladatelia utratia svoje peniaze. Ak vkladateľ utráca peniaze, podnik, ktorý dostane peniaze znovu vkladá peňiaze do banky. Takže, bank run na peniaze nie je veľká hrozba gréckeho bankového systému ako celku.

Naopak je to však s bank runom v podobe digitálneho prevodu peňazí z krajiny. Všetky grécke banky čelia dnes tejto hrozbe. Akonáhle sa eurá opustia grécky bankový systém, nebudú opätovne vložené do gréckeho bankového systému.

To, čo vidíme, je kolaps gréckeho bankového systému. Ak ECB nezasiahne opäť do konca roka, nebude žiadny grécky bankový systém. Všetky banky budú v krachu.

Neexistuje nič, čo by mohli Eurokrati urobiť. Jediná inštitúcia, ktorá má silu zastaviť to, je ECB, ktorá môže robiť čo chce, v konečnom dôsledku to znamená požičiavanie gréckym bánkám na základe ľubovoľného kolaterálu, predovšetkým však IOU vydané gréckou vládou.

ZÁVER

Angela Merkelová môže kričať, revať, a držať dych až sa nesfarbí namodro, ale v konečnom dôsledku nemá žiadnu moc nad ECB. Nakoniec, žiadny politík nemá moc nad ňou. Žiadny politik ani nechce moc nad ňou. Prečo nie? Pretože ten politik by potom bol zodpovedný za peniaze, s ktorými ECB chcela prísť, ale politik ich blokoval.

To je dôvod, prečo ECB bude tlačiť , tlačiť a tlačiť nové peniaze. Šéf banky môže adresovať všetky možné pripomienky o zodpovednosti politikov, aby zasiahli, aby udržovali štruktúru v chode, ale nakoniec je to on na kom stojí systém. On je ten, ktorý má moc nad tlačiarňou. On je jediný človek, spolu s jeho kolegami, ktorý je schopný udržať systém nad vodou.

Neexistuje žiadny firewall. Existuje iba schopnosť ECB vytvárať peniaze a požičiavať komerčným bankám alebo priamo vládam. Nezáleží na tom, aký typ pravidiel a predpisov sa v roku 1999 zaviedol presne kvôli tomu, aby sa tomuto zamedzilo.

V strede požiaru, nikto spomedzi tých pri moci sa neodváži ukázať prstom na intervencie ECB zachraňujúce vládu, ktorá je na pokraji bankrotu. Dôvod je jasný, alebo prinajmenšom je jasný mne: žiadny politik nechce byť zodpovedný za to, že príde s peniazmi na záchranu najväčších bánk vo svojej krajine, ktoré budú čeliť platobnej neschopnosti v dôsledku bankrotu Grécka a Španielska, pretože to bude produkovať dominový efekt všetkých vlád PIIGS.

Zdroj: http://lewrockwell.com/north/north1159.html, http://www.garynorth.com/

Gary North je kritik centrálne riadeného bankovníctva, bankovníctva frakčných rezerv, zástanca zlatého štandardu


Gary North
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Fero . lifuroru61   |   ip:90.182.25   |   2012-06-27  (09:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pozrite si zivotopis nasho statneho tajomnika a hned je jasne o koho zaujmy na ministerstve ide:
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=3307


Klorel . lycixaqe2   |   ip:178.41.30   |   2012-06-27  (09:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  citygruop JP morgan , uz mi je to jasne a este aj harvard


jozef . cucexuso04   |   ip:87.197.12   |   2012-06-27  (11:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nie na Harvarde sa chystala prednášať Karafiátová - vydatá Radičová? Aspoň jednu prednášku by som si pozrel...
A tiež by som rád videl zloženie komisie pri udeľovaní nobelovky. Chudák Nobel, keby vedel..., predpokladám, že Nobel bol pravý Švéd, nie naturalizovaný chazar...


fatima . vamohura49   |   ip:178.41.16   |   2012-06-27  (11:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ing. Ivan Mikloš

Členstvo:

od r. 1999 člen skupiny Svetového ekonomického fóra - Globálni lídri pre zajtrajšok
od r. 1995 člen Medzinárodného poradného orgánu Novej atlantickej iniciatívy
od r. 1993 člen Windsorskej skupinyMeGusta . mybodite20   |   ip:95.102.57   |   2012-06-28  (00:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  clanok sa mi paci docela ale napadlo ma z neho len ze...to teda chlapik s tlaciarnou teda teoreticky ovlada celu europu? staci aby mal schopnost ovladat a kontrolovat svoj majetok a sme nahrany :-))


bazooka . racebagi30   |   ip:78.99.21.   |   2012-06-28  (01:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  K tomu Miklošovi - do roku 1989 bol komunista...


John11146 . vexutefo87   |   ip:89.102.36   |   2012-06-28  (20:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toto vobec nevyzera ako problem ale ako prostriedok.
Skrachovane krajiny na juhozapade (Spanielsko a Portugalsko), na juhu (Taliansko) a na juhovychode (Grecko) posluzia ako 'prirodzena' naraznikova zona kvoli hroziacej celkovej systemovej nefunkcnosti.
Dalsou barierou budu Pyreneje, Alpy a hornate Grecko.

Uz koluju v mediach chyry o Europskom superstate a spolocnej ekonomike (aka rozpocte).
To znamema likvidaciu narodno-statneho principu vladnutia a nabeh na 'prebudeny' rimsky imperializmus.

Ordo ab Chao. Po krize superstat.
Cesta najmensieho odporu, je vsetkych rozdupat, a potom prebrat moc.


John11146 . vexutefo87   |   ip:89.102.36   |   2012-06-29  (06:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A najcitanejsie za tento tyzden je (tym vobec nic nenaznacujem, podobnost je cisto nahodna):

http://dolezite.sk/BIBLICKE_PROROCTVO_10_KRALOV_alebo_10_EU_STATOV_209.html


Lunar . novynugu   |   ip:62.197.22   |   2012-07-02  (10:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slovensko: Čip do dvoch dní
Slovensko bude od júla vydávať občianske preukazy so zabudovaným elektronickým čipom. Vyplýva to z novely zákona o občianskych preukazoch, ktorú v utorok schválili poslanci parlamentu.


Čítajte viac: http://dolezite.sk/Slovensko_Cip_do_dvoch_dni_32.html#ixzz1zRrgLK2a


Netužím po novom občianskom preukaze.

V nich sa bude nachádzať mikro čip a údaje o Vás od kolísky až po hrob. Policajt, na úrade prace, v nemocnici, pred nástupom do zamestnania, v poisťovni a podobne si dotyčný zo skenuje Váš nový občiansky preukaz a dozvie sa všetky podrobnosti z vášho života. Či ste rozvedený/na, či ste v odboroch, či ste extrémista, či ste boli trestaný za priestupok alebo iné previnenia, koľko máte deti, kto boli vaši rodičia, vaše charakterové vlastnosti

a podobné údaje.

Je to začiatok špicľovania a ponižovania ľudí v Novom Svetovom Poriadku


Nuž je to výdobytok EU (integračného a globalizačného procesu), podobne ako dlhy v EU a ESM či fiškálna únia. New World Order jen už tu a máme po slobode. Môžeme na ňu zabudnúť.

Tým samým spôsobom mám znehodnotia naše nové cestovné pasy a preukazy poistenca v zdravotných poisťovniach.

Neskôr príde na rad zrušenie platby v hotovosti v obchodoch pri nákupoch.

Platiť sa bude len kreditkami či platobnými kartami !!!

Komunizmus sme nikdy nezažili len socializmus a kapitalizmus. Teraz v NWO zažijeme čo je pravý komunizmus špicľovanie ľudí a spoločenský systém bez hotovosti- peňazí

Nech Boh žehná skurv.... Integračný a globalizačný proces NWO začínajúceho sa pravého komunizmu a špicľovania ľudí!!!

slavien . kehogesy44   |   ip:212.89.22   |   2013-02-12  (14:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   K tomu Miklošovi - do roku 1989 bol komunista...

On bol len straník, a "disident" ,alebo ináč prevracač kabátov.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


EVROPŠTÍ VŮDCI SE DĚSÍ REVOLUCE


 - EVROPŠTÍ VŮDCI SE DĚSÍ REVOLUCE2013-05-30  (10:42)  |  Európa
Německo se děsí revoluce, pokud Evropa zavrhne model blahobytu… Německý ministr financí Wolfgang Schaeble v úterý varoval, že neúspěch v boji proti nezaměstnanosti mládeže by mohl Evropu rozervat na kusy a zavrhnout model blahobytu tohoto kontinentu ve prospěch tvrdších amerických standardů by zažehlo revoluci. Německo spolu s Francií, Španělskem a Itálií podporovalo naléhavé akce k záchraně generace mladých Evropanů,

LISABONSKÁ SMLOUVA VE SROZUMITELŠTINĚ:


2013-05-19  (12:22)  |  Európa
1) Německo si v Evropě bude dělat co chce. Běda, jestli ne.


Španělsko dávno za hranicí smrti


2013-05-07  (09:16)  |  Európa
Dva nejděsivější grafy nezaměstnanosti všech dob. Španělsko je ve velké krizi, a ta je jednou z nejděsivějších věcí, které jsem kdy viděl.


Těžká hra EU: ‚Přichází další konfiskace bohatství‘


2013-05-03  (09:06)  |  Európa
Bez pochyby dojde k dalším konfiskacím bohatství… Střadatele a investory v Evropě čeká další „konfiskace jejich bohatství“, jelikož tento kontinent se potýká s řešením problémů se společnou měnou, řekl šéf banky… Evropští politici se uchýlí ke „snadnému řešení“, radši vezmou bohatým peníze, než aby ve snaze poradit si s problémem zadlužení kontinentu zvedali daně a krátili výdaje, řekl Lars Christensen, šéf Saxo Bank. – UK Telegraph


MERKELOVÁ EVROPĚ: „PŘIPRAVTE SE VZDÁT SE SUVERENITY“


2013-04-24  (09:09)  |  Európa
Tsunami likvidity, které začalo v září 2012 v budově Marriner Eccles, a pokračovalo vlastní expanzí kvantitavního ulehčování BOJ epických rozměrů před třemi týdny, už poskytlo Evropě podnět, aby před sebou zase kousek kopala mrtvolu svých neřešených problémů k nevyhnutelnému rozpadu po dobu o pár měsíců delší, ale trh pomaličku, ale jistě, začíná už prokukovat ty umělé hodnoty natlačené do italských a španělských dluhopisů, tažené recyklovaným financováním od ECB přes bankovní a repo sazby a samozřejmě přivezenou japonskou hotovost, a krizové podmínky se tudíž s duněním už vrací.


Nigel Farage: Tahle EU je nový komunismus


2013-04-19  (09:29)  |  Európa
A jaká ironie, když ruský premiér Dimitrij Medveděv zhodnotil vaše činy a řekl: “Můžu to srovnat jedině s rozhodnutími, která činili sovětští politici.” Tahle Evropská unie je nový komunismus.


Budoucnost EU a jak v ní přežít


2013-04-07  (23:35)  |  Európa
Jsem euroskeptik! Nevěřím na světlé zítřky, které nám EU připraví. Nevěřím ve výhody společné měny. Nevěřím v blahodárné účinky přerozdělování a regulace a nevěřím ani na globální oteplování. Bohužel. Jsem ekonom a podnikatel. Zamýšlím se nad tím, jak se bude vyvíjet evropská i světová ekonomika. Jak zajistím důstojný životní standard pro svou rodinu a jak je uživím v dobách nejhorších. Nemám však křišťálovou kouli. A tak se jednak dívám zpět do historie a jednak studuji principy, podle kterých se přírodní, ekonomické a sociální zákonitosti řídí.


Bankovní loupež startuje hlubokou depresi


2013-04-05  (09:48)  |  Európa
Ta verze je zdánlivě betonová. Tím víc je však v reálu matoucí. Míní, že „kyperská konfiskace hotovosti“ dolehne hlavně na „bohaté jedince ruské provenience, vyhýbajícím se daním“, píše Tyler Durden na Zero Hedge. Právě ti ovšem patří do sorty, postižené ze všech nejméně. Většina „těch nejbohatších a s nejlepšími konexemi“ už totiž přísné restrikce obešla.


O budúcnosti Európy rozhodnú sporitelia


2013-04-03  (09:23)  |  Európa
Cyperský kompromis dopadol naozaj „zaujímavo“: 5 miliárd eur skonfiškovaných vkladov s možnosťou výmeny za akcie bánk a 10 miliárd eur ako finančná pomoc… a k tomu tradičné úsporné opatrenia.


Takhle se cítíte, když vám globální elita zkonfiskuje životní úspory


2013-04-02  (09:06)  |  Európa
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „prachatí evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Kypr zavádí internetovou měnu Bitcoin


2013-03-28  (09:07)  |  Európa
Země, která zažívá vážnou hospodářskou krizi, spustí bitcoin-bankomaty. Tohle hlásí portál „Now This News“. Místní orgány počítají se zavedením měny, která se používá pro on-line nakupování, hlásí RT.


Kyperští střadatelé to mají za sebou, kdo bude další?


2013-03-28  (09:06)  |  Európa
Když se o Kyperské krizi začalo mluvit před třemi týdny, prvotní návrhy na zdanění byla uváděná v procentech. I tak se mluvilo o pohromě, jelikož do té doby nemyslitelné bylo vysloveno a to, že v západně demokratických zemích by se mělo brát lidem kvůli problémům přetrvávající dluhové krize. Banky, které byly vtaženy do záchrany Řecka


Nejabsurdnější nařízení a nápady EU. Známe vítěze


2013-03-22  (09:42)  |  Európa
V rámci ankety o Nejabsurdnější bankovní poplatek jsme se rozhodli vyhlásit i podkategorii – Nejabsurdnější nařízení či nápady z EU, říká Patrik Nacher. Vedla nás k tomu poslední událost, kdy EU plánuje přijmout kvóty pro ženy ve vedení evropských firem. Do konce roku 2012 mohli lidé nominovat absurdity z dílny EU, ale i ze strany našich politiků a úředníků. A do konce února 2013 pak mohli návštěvníci webu hlasovat o 19 navržených absurditách. Prvnizpravy.cz informuje finanční poradce Patrik Nacher.


Co dál v Evropě: Kontrola kapitálu


2013-03-21  (09:09)  |  Európa
Teď je už i těm nejnaivnějším pozorovatelům bolestně jasné, že odteďka, když je Kypr oficiálně „nenapravený“, je pro Evropu největší hrozbou to, co by se stalo kdyby … po novém otevření kyperských bank – je zaplavily výběry z účtů, co vytáhnou 10% úspor, jak dnes varoval centrální bankéř této země, nebo 20%, 50% anebo úplně všechno? Je jasné, že někteří nebo všichni zahraniční „oligarchové“ konta rychle vyberou


RUSKO MŮŽE CHTÍT VÝMĚNOU ZA VÝKUP Z DLUHŮ KYPERSKÝ NÁMOŘNÍ PŘÍSTAV


2013-03-21  (09:05)  |  Európa
Pokud chcete vědět, proč je EU nervózní z kyperského vyjednávání o výkupu z dluhů s Ruskem, podívejte se dále do této Ekatrimerini zprávy o stavu vyjednávání mezi těmito dvěma zeměmi. Je pravděpodobné, že Rusové požádají o nějakou formu kompenzace za takovouto investici. Námořní přístav na Kypru pro ruskou flotilu a přístup k zásobám zemního plynu této země patří mezi ty odměny, o které může Moskva usilovat.


Vzkaz Nigela Farage Evropanům: “Vyveďte své peníze pryč, dokud ještě můžete”


2013-03-20  (09:04)  |  Európa
V prvním televizním vystoupením Nigela Farage od oznámení kyperské daně z bohatství si tento Angličan nebere žádné servítky. I po všech těch letech a s veškerou jeho zkušeností se zoufalou bídou vůdcovství Evropské unie „si nikdy nemyslel, že by se mohli uchýlit i ke kradení peněz lidem ze spořících účtů.“


Kyperská krádež


2013-03-19  (10:00)  |  Európa
O víkendu se udála i v našich socialistických končinách nevídaná věc - EU nutí kyperskou vládu mimořádně jednorázově zdanit všechny vklady na místních účtech[1], aby sama poskytla svoje (rozuměj: daňových poplatníků v EU) peníze na záchranu této země.


ROZHOVOR: NIGEL FARAGE O EU, UKIP A VELKÉM PROBUZENÍ V BRITÁNII


2013-03-04  (09:03)  |  Európa
Přinášíme exkluzivní interview s Nigelem Faragem, které vedlo Daily Bell. Nigel Farage je zakládajícím členem Strany nezávislosti UK, která byla založena v září 1993. Je členem Evropského parlamentu za oblast Jihovýchod a je vůdcem parlamentní strany v rámci parlamentu EU. Ústředním cílem této strany je zaprvé stažení UK z Evropské unie a zadruhé obnovení vlády nad Británií opět prostřednictvím Parlamentu.


Protestujúci Bulhari: "Zahájte proces voči každému, kto je zodpovední za drancovanie krajiny po roku 1989!


2013-02-27  (09:21)  |  Európa
Desítky tisíc Bulharů se sešly v celonárodním protestu proti chudobě, vysokým cenám energie a korupci. V neděli pod heslem „Pojďme zapálit monopoly" obrovské množství lidí vyšlo do ulic v různých částech Bulharska, včetně hlavního města Sofie, a vykřikovali „zbabělci", „mafie" a „máme hlad" a „chceme také financování od EU." Odhaduje se, že se 20 tisíc lidí shromáždilo před parlamentem a centrální bankou, aby daly najevo své frustrace. „Kde je Bojko? Hraje fotbal, jak to dělá vždycky v neděli? Jeho země je v plamenech, ale hasič (což ej Borisova profese) číslo jedna není nikde vidět....," řekl jeden z vůdců protestu Yanko Petrov.


Ako vnímam Nemcov?


2013-02-17  (09:07)  |  Európa
Veľké značky ako BMW, wolkswagen a Bosh, úspešná ekonomika a technologický pokrok po druhej svetovej vojne. V stredoveku údajne až 30 percent obyvateľstva slovenska hovorilo po nemecky. Potomkovia týchto karpatských nemcov nikde neodišli, nevymreli žijú tu, len hovoria po slovensky. Nenechajme sa však zmiasť.


EU pozměňuje minulost aneb 1984 v praxi


2013-02-08  (10:35)  |  Európa
Evropská unie se uchýlila k nejhorší praxi popsané v Orwellově románu 1984. Přečtěte si tento závažný text, který odhaluje, jak EU pozměňuje oficiální dokumenty a mění minulost. Lež=Pravda.


Dědicové Geobblese jsou miliardáři, vlastní polovinu koncernu BMW


2013-02-04  (09:21)  |  Európa
Potomci nacistického ministra propagandy Josepha Goebbelse drží téměř 50 procent koncernu BMW. Rodina si měla podle deníku Jerusalem Post přijít k bohatství z části i v koncentračních táborech. Harald Quandt měl na jaře 1945 jen 23 let. Jako důstojník vzdušných sil byl vězněn v libyjském přístavu Benghází. Tam dostal dopis na rozloučenou od matky, Magdy Goebbelsovy, manželky ministra propagandy a jednoho z nejvlivnějších mužů Hitlerovy Třetí říše Josepha Goebbelse.


Island porazil Unii: Dluhy zaplatí banka


2013-01-31  (09:09)  |  Európa
„Naprosté vítězství“, tak hodnotí list Frettablaðið verdikt Soudního dvora Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), který ve sporu mezi Islandem a Evropskou komisí rozhodl ve prospěch Reykjavíku. Komise žalovala Island proto, že podle ní neměl v roce 2008, kdy zkrachovala největší soukromá banka v zemi Landsbanki, odmítnout vyplatit nizozemským a britským klientům banky Icesave, internetové pobočky Landbanki v Nizozemsku a v Británii, jejich vklady.


David Cameron proti účasti Nigela Farage v televizních debatách


2013-01-22  (09:06)  |  Európa
Britský premiér David Cameron minulý pátek, 18. ledna, zopakoval svůj požadavek na to, aby Nigel Farage, předseda Strany za nezávislost Spojeného království (United Kingdom Independence Party, UKIP) byl vyloučen z televizních debat předsedů politických stran před dalšími parlamentními volbami.


Čo nové v Grécku?


2013-01-21  (13:55)  |  Európa
Posledné týždne bolo trochu tichšie okolo Grécka. Niet sa čomu čudovať, veď dostali vyše tridsať miliárd eur (takmer celý dlh Slovenska) a to bude na chvíľu stačiť. Slovo „chvíľa“ treba brať v tomto prípade doslova, lebo už sa objavujú prvé hlasy, že sa treba zamyslieť na ďalšími peniazmi pre Grécko. Medzinárodný menový fond sa nechal v piatok počuť, že Grékom bude treba 9,5 miliardy eur, samozrejme, navyše ku všetkému, čo doteraz bolo zaplatené či prisľúbené.


Po celom Grécku sa objavujú alternatívne meny k euru


2013-01-11  (09:12)  |  Európa
Bol to náročný deň na trhovisku v centre Volosu. Angeliki Ioanitou predala slušné množstvo olivového oleja a mydla, zatiaľ čo jej priateľke Marii sa darilo pri predaji koláčov. Ani jedno jediné euro však nezmenilo svojho majiteľa - žiadny zo zákazníkov sa v toto sychravé dopoludnie neunúval priniesť so sebou peniaze. "Je to všetko o výmene a solidarite, vypomáhaním si v týchto ťažkých časoch," vysvetľuje Angeliki. "Mohli by sme povedať, že mnoho z nás sníva utópiu o živote bez eura." V tomto uponáhľanom prístavnom meste na úpätí Mount Pelion, v centre gréckej najúrodnejšej roviny, domáci prišli s novým spôsobom, ako sa vyrovnať s úspornými opatreniami


20 faktů o kolapsu Evropy, které by každý měl znát


2013-01-10  (09:22)  |  Európa
Ekonomické sesypávání Evropy se zrychluje. I když média mainstreamu nepřestávají vykřikovat, že finanční krize Evropy byla „zažehnána“, z Evropy přicházející ekonomické statistiky pokračují ve zhoršování. Aktivit výrobců v Evropě měsíc za měsícem ubývá, nezaměstnanost v eurozóně zase prorazila další fungl nový rekord a oficiální míry nezaměstnanosti jak v Řecku, tak ve Španělsku jsou daleko vyšší než vrchol míry nezaměstnanosti ve Spojených státech během Velké deprese ve 30. letech.


Marshallův plán


2013-01-08  (09:07)  |  Európa
Po druhé světové válce byla Evropa v troskách. Hospodářská situace v Evropě byla zoufalá. Do toho ještě přišlo hrozivé sucho v roce 1946 a nesmírně krutá zima v roce 1947. Ve zničené Evropě, kde byly desítky milionů lidí bez práce, se lidé radikalizovali. Nejhorší situace byla v Německu.


Von z EÚ a eura, von z NATO


2013-01-04  (08:55)  |  Európa
Švajčiarsko sleduje more EÚ, ktoré ho obklopuje, a spoločnosti, ktoré sa v ňom topia, už iba s neveriacim potriasaním hlavy. Robí si veľké starosti z toho, čo sa zo susediacich krajín stalo. Po 40 rokoch "spoločného trhu" je situácia skutočne zlá a klub sa postupne zmenil na nafúknutý, byrokratický a diktátorský útvar, kde aparátčikovia v Bruseli svojimi rozhodnutiami dusia 27 krajín. Sme svedkami doteraz nevídanej deštruktívnej krízy, ktorá ožobračuje všetkých občanov EÚ.


Nigel Farage: Čeho je moc, toho je příliš


2012-11-29  (08:53)  |  Európa
Nigel Farage: Čeho je moc, toho je příliš


Bilderberg svolává mimořádnou schůzi v Římě, aby zachránil vládu Maria Montiho


2012-11-16  (13:50)  |  Európa
Média v Itálii hlásí, že byl řídící výbor Bilderbergu [viz seznam členů] svolán na mimořádnou schůzi v Římě, aby diskutovali rozvíjející se evropskou krizi a jak zachránit svého muže v Itálii, Maria Montiho.


Protesty v Polsku: Tisíce lidí, vodní děla a slzný plyn (VIDEO)


2012-11-14  (09:14)  |  Európa
Protesty v Polsku a naše média opět mlčí. Tisíce mladých lidí v centru Varšavy zaútočili dlažebními kostkami a lahvemi na policisty během pochodů v Den nezávislosti. Polská policie zareagovala použitím slzných plynů a vodními děly. Při protestech bylo zraněno 18 lidí, z nich bylo osm policistů. Tři příslušníci bezpečnostních složek mají vážná zranění.


Ďaľšie z Európy...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Nigel Farage: Zpráva o skutočnom stave EU (CZ titulky)

Video.


OSUD.cz TV: Sprejují nás.. ale proč !?

Zločiny onkologickej medicíny

The Union: The Business Behind Getting High (CZ titulky)

Zlatá budúcnosť?

ČO S NAMI PLÁNUJÚ BOHÁČI

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Ako také ovce


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.2819 s