18. August 2019
    
Sčítanie obyvateľov 2011 - kampaň - Dolezite.sk

Sčítanie obyvateľov 2011 - kampaň


  2011-02-17  (13:25)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Sčítanie obyvateľov 2011 - kampaň

 

 


 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Po prvý raz v histórii si budete môcť vybrať, či vyplníte sčítacie formuláre v listinnej podobe alebo v elektronickej forme prostredníctvom internetovej stránky. Sčítanie sa uskutoční vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz, čím sa zvýši medzinárodná porovnateľnosť výsledkov. Do formulára nebudete uvádzať svoje meno, priezvisko, ani rodné číslo, čiže aj po vyplnení zostane anonymný. Výsledky sa budú zverejňovať priebežne, komplexne budú známe najneskôr v marci 2014.

 

 

Okrem iného bude toto sčítanie obyvateľov aj prieskum o tom, koľko ľudí sa hlási ku konkrétnej cirkvi alebo či sa nestotožňuje so žiadnou cirkvou. Nenechajme sa spliesť, nejde tu o osobnú vieru v Boha, ani o to, či ste pokrstení alebo či chodíte do kostola. Ide o náboženské organizácie - cirkvi. Čím viac občanov sa prihlási k cirkvám, tým viac budú môcť kňazi zasahovať do verejných a štátnych záležitostí, do politiky a financií. Budú si stále viac a viac nárokovať na neprimerané financovanie ich organizácií z daní nás všetkých, ktoré by mohli byť použité napríklad na zdravotníctvo, školstvo, dôchodky a pod.

 

 

Práve to je dôvod, prečo cirkvi pripisujú výsledkom sčítania veľký význam. Katolícki aj evanjelickí biskupi píšu pastierske listy, ktoré sa čítajú v chrámoch po celom Slovensku pri bohoslužbách, len aby sa k nim "ovečky" prihlásili. Ak si však myslíte, že cirkvám záleží hlavne na tom, aby sa zistilo pravdu o skutočnom počte ich členov, žijúcich podľa zásad ich viery, mýlite sa.

 

 

Pozrime sa, ako dopadlo minulé sčítanie obyvateľov z roku 2001, a aký vplyv mal na vývoj spoločnosti. Už vo svojom pastierskom liste z roku 2001 katolícka cirkev pokrytecky vyzývala, aby sa k jej viere prihlásil každý, kto bol hneď po narodení (a teda nie z vlastného rozhodnutia) pokrstený - na jeho súčasnom postoji k viere a cirkvi vraj nezáleží:

 

 

„Ide o vás veriacich, o vás všetkých, o tých, ktorí boli pokrstení… Zahrnutí sú aj tí, ktorí sa azda od Cirkvi vzdialili, ktorí azda pochybujú o viere … Cirkev aj na všetkých týchto pamätá, pokladá ich stále za svojich synov a dcéry. … Aj títo všetci nech pri sčítaní ľudu zaznačia do príslušnej rubriky, že sú pokrstení, že sú katolíci – že patria srdcom do Cirkvi.

Buďme hrdí, že sme veriaci a prihlásme sa pri sčítaní k svojmu krstu. Všetci pokrstení tvoríme túto Cirkev, veľké spoločenstvo v Kristovi… Prihlásme sa k Cirkvi bez ohľadu na akúkoľvek politickú príslušnosť. Náš krst a naša príslušnosť k Cirkvi nás ponad všetky rozdiely spája do jednoty.“

 

 

 

Ku katolíckej cirkvi sa tak prihlásilo 68,9% obyvateľov, pričom ale vôbec nemuselo isť o skutočných katolíkov, ktorí súhlasia s každým stanoviskom cirkvi. Následne cirkev tento údaj využilanielen k tomu, aby získala zo štátneho rozpočtu (z našich daní) čo najviac peňazí a tým si upevnila moc, ale tiež k tomu, aby výsledkami sčítania mohla po nasledujúce roky argumentovať, aké veľké percento populácie reprezentuje. O tomto vypovedá napr. aj päťročný plán katolíckych biskupov na roky 2001-2006, ktorý smeruje k získavaniu majetku, financií a ovplyvňovaniu politickej moci na Slovensku a ktorý opisuje kniha Čierna má zelenú.

 

 

K financovaniu cirkví je treba uviesť, že štát priamymi dotáciami financuje v rámci schváleného rozpočtu platy a odvody duchovným cirkví a poskytuje príspevok na prevádzkové náklady cirkevných ústredí (biskupských úradov). Nemalé peniaze nás stojí aj cirkevné školstvo, platy učiteľov náboženstva a podobné. V rokoch 2000-2008 Slovenská republika zo štátneho rozpočtu poskytla cirkvám a náboženským spoločnostiam viac ako 6 mld. Sk. V roku 2009 to bolo viac ako 37 miliónov eur, a takisto v rokoch 2010 a 2011. K odluke cirkví od štátu stále nedošlo, neexistuje žiaden zoznamhodnoty cirkevného majetku na Slovensku. Ani príjmy zo zbierok v kostoloch povinnosti verejného vyúčtovania nepodliehajú.

 

 

cirkvi

Príspevky cirkvám za roky 2000-2009


Katolícka cirkev bežne zasahuje aj do politiky prostredníctvom kresťanských strán a politikov. Keď bolo KDH vo vláde, vnútilo Slovensku bez ohľadu na názor jeho občanov základnú zmluvu s Vatikánom, ktorá je jednostranne nevypovedateľná a zakladá nebezpečný precedens, kedy tvorba zákonov v našej krajine má byť podriadená "formálnej" kontrole Vatikánu. Zmluva je jednostranne výhodná pre cirkev, a jej súčasťou je požiadavka prijatia ďalších štyroch čiastkových zmlúv. Bola prijatá napriek tomu, že jasne porušuje našu ústavu, v ktorej je napísané, že sa Slovenská republika neviaže na žiadnu ideológiu. V rokoch 2002 a 2004 boli následne podpísané dve čiastkové zmluvy, a to Zmluva o duchovnej službe v ozbrojených silách a zboroch a Zmluva o katolíckej výchove a vzdelávaní. Náboženstvo (v skutočnosti katolicizmus) sa stalo povinne voliteľným predmetom na štátnych školách. Uznáva sa právo cirkví na riadenie vlastných škôl, a zároveň štát nebude požadovať, aby cirkevné školy uskutočňovali také výchovné a vzdelávacie programy, ktoré nezodpovedajú jej ideológii. Ďalšie zmluvy zatiaľ podpísané neboli, aj keď cirkev a katolícki politici tuto tému opätovne otvárajú. Po minuloročných voľbách hneď v prvý deň rokovaní o programe novej vlády KDH ich pomenovalo ako svoju prioritu. Nakoniec sa však do programu vlády nedostali.

 

 

Zvýhodňovanie katolíkov našimi politikmi tým ešte zďaleka neskončilo. Uvedieme niekoľko príkladov len z minulého roku: Keď Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu označilumiestňovanie krížov v školách v Taliansku za porušenie práva rodičov vychovávať deti podľa vlastného presvedčenia, Národná rada Slovenskej republiky ich umiestňovanie v školách a vo verejných inštitúciách naopak schválila. Predsedníčka vlády Iveta Radičová a Konferencia biskupov Slovenska sa zhodli na tom, že otázky spojené s novou úpravou financovania cirkví momentálne nie sú prioritou a že vláda otvorí diskusiu k tejto téme len vtedy, ak bude zo strany cirkvi záujem. A najnovšia správa je, že minister zahraničných vecí Mikuláš Dzurinda pozval pápeža Benedikta XVI. v roku 2013 na Slovensko – samozrejme za peniaze nás všetkých. Posledná návšteva pápeža na Slovensku v roku 2003 nás stála takmer 80 miliónov korún. Určite by sa tieto peniaze dali použiť oveľa rozumnejšie.

 

 

Nejde ale len o otázky, ktoré sú s náboženstvom priamo spojené. Cirkev si totiž nárokuje aj patent na morálku a snaží sa zasahovať do súkromného života každého občana bez ohľadu na jeho vierovyznanie. Stačí sa pozrieť do susedného Poľska, kde biskupi vyvíjajú veľký nátlak na politikov, aby zakázali umelé oplodnenie, ktoré oni považujú za "nedôstojné". Môže sa teda aj u nás stáť, že všetko, čo nie je v súlade s ich učením, zakážu už nielen svojim členom, ale budú to chcieť zákonom zakázať nám všetkým. 

 

 

Na Slovensku napríklad ministerstvo školstva v roku 2007 kvôli nesúhlasu cirkvi odmietlo zaviesť sexuálnu výchovu do vyučovania etiky na základných školách, hoci odborníci pripravili metodickú príručku zohľadňujúcu praktické skúsenosti zo zahraničia. Takisto návrh zavedenia jogy do škôl ako nepovinný predmet vyvolal ostré protesty katolíckej i evanjelickej cirkvi - argumentovali, že by sa tým k žiakom dostalo aj hinduistické náboženstvo.

 

scitanie

Nepodporujte cirkevnú moc nad národom, označte "bez vyznania"

 

Sčítanie obyvateľov z roku 2001 tiež ukázalo, že ľudí bez vyznania na Slovensku pribudlo. Tuto kolónku označilo 13% občanov, a po katolíkoch sú tak druhou najpočetnejšou skupinou občanov ešte pred evanjelikmi. Upozorňujeme, že na sčítacím formulári bola pre ateistov len negativistická kolónka "bez vyznania", ktorá neodráža realitu a nachádza sa na poslednom mieste. Určite by bolo lepšie, keby sa v budúcnu pridala aj kolónka "ateizmus" alebo napríklad "nenáboženský svetonázor". Za naše názory sa nemusíme hanbiť. Aj keď v našej spoločnosti stále existujú predsudky voči ateistom, sú títo ľudia úplne normálni, plnohodnotní občania, ktorí majú rovnaké a v niektorých prípadoch možno aj ešte vyššie morálne zásady ako bežní veriaci.

 

 

Pripravili sme niekoľko letákov a plagátov, ktorými chceme upozorniť ľudí na význam sčítania obyvateľov a jeho dôsledky. Prosíme vás všetkých, ak súhlasite s nášmi názormi, aby ste nám ich pomohli šíriť. Letáky si môžete stiahnuť tu:

letak01     letak02     letak03     letak04

Podporme demokratickú spoločnosť a označme teda v bode č. 23 kolónku "BEZ VYZNANIA"!

 


 

www.bezvyznania.sk       www.prometheus.sk        www.ateizmus.sk

 


 

 


secular life
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Pohan   |   ip:213.70.5.   |   2011-02-18  (06:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Som Kresťan katolík, chodím do kostola, stotožňujem sa s krstom v Kristovi, kriticky zvažujem konanie kňazov, i vyšších funkcionárov cirkví a...
... necítim sa byť nevedomou "ovcou".

P.S.: Ale ešte pamätať časy, kedy tvorcovia podobných pampfetov - ako tento vládli - a vtedy mnoho baránkov za svoje vyznanie trpelo v lágroch... Tam vždy končia tie ateistické drísty o "slobode"...


miro   |   ip:91.127.20   |   2011-02-18  (07:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pohan,vo filme Tisicročna včela to krasne vystihol nebohy kroner a toho sa drž aj ty,pred mapou sveta vysvetlíl miestnemu fararovi prečo nechodi do kostola tak ako jeho zbožna žena,tu na mape sa nachadzaju krestania ,tu zasa islam a tu budhisti a hinduisti, alepravda jekdesik uprostred,momentalne zacal vladnut nad vsetkymipanteonmi božstiev Slovansky panteon na čele s bohynou plodnosti a hojnosti (mat akurat) BOHYNA ŽIVA,ktora vystriedala v nastupujucom novom veku patriarchalne antropocentricke zidokrestanstvo,veru bratku drzsatoho a opusti ludskym labyrintom vytvorene nabozenstvoVVVVV   |   ip:195.68.23   |   2011-02-18  (10:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mozem len suhlasit. Cirkev je dielo cloveka, nie boha. Ci verim v boha alebo vo vrecko gulocok je moja vec. Navyse ak to je anonymne teda nemusis uviest svoje meno, adresu a pod, resp ked to bude mozne cez internet, nevidim tu problem. Kto vam dokaze ci ste sa do tohoto zbytocneho scitania zapojili alebo nie. Rozhodnutie je slobodne a je na kazdom jednom cloveku aby sa sam rozhodol.
Nema zmysel diskutovat o tom ci je cirkev mocenska organizacia. JE. Vzdy islo o ovladanie a manipulaciu ludi. Ja v tom nevidim ziaden zmysel. Cirkev nepotrebujem. Uz nie sme v stredoveku. Ked clovek chce, moze si kludne zmenit izbu na svoju svatinu, kupi si tam napr. nejaky oltarik a modli sa pri nom, namiesto toho aby chodil do kostola. Myslite ze taky clovek neveri v boha, alebo ze jeho viera nieje dostacujuca ked nesedi v lavici pred fararom? Mozno v minulosti v casoch vojen bola cirkev potrebna, ked zohravala ulohu zdravotnikov, starala sa o ranenych a chorych ludi (aby som bol presnejsi veriaci ludia sa starali o druhych, nie cirkev). Dnes uz na to mame zdravotnictvo. Takze naco? Aby ludia pachali hriechy a potom sa z nich vykupovali peniazmi pre cirkev? Cista falos a pokrytectvo. ukoncil by som to tymto - nie je vsetko zlato co sa blisti....


heslo   |   ip:80.87.215   |   2011-02-18  (12:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stačilo mi prečítať pár viet a mal som dosť .
Vraj kňazi budú zasahovať do do verejných a štátnych záležitostí, do politiky a financií.

Nech len zasahujú ak možno čo najviac lebo občania tohoto
štátu nezasahujú do ničoho .
Je im jedno aká zlodejina sa tu deje aké miliardy sú tu rozkrádané,bez toho aby bol niekto potrestaní alebo aby
sa o tom hovorilo
ANONYM   |   ip:193.200.1   |   2011-02-18  (15:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ateizmus, humanizmus, novodobé náboženstva. Ja preto napíšem a vyplním túto kolónku INÉ a napíšem: Veriaci v Boha! Nemám záujem ani o podporu jedných, ani druhých, to len líška a vlk sa na niečom dohodli.....


valdo   |   ip:178.41.10   |   2011-02-18  (15:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Verím v prvého-jediného-všadeprítomného-vo vedomie ktoré pláve stvorením pomocou lásky. A tie rozpory v pozemských názvoch ma vždy rozosmejú, aj keď tak veľa nešťastia to prinieslo tejto planéte. Milujem Vás všetkých,
kresťanov, pravoslávnych, hinduistov, islamistov či kohokoľvek. Stvoriteľ nás všetkých oživil a pochybujem, že premýšľal o tom, do ktorého náboženstva Vás zošle na našu matku Zem. Sme od neho, nie od náboženstva.Namaste.


zsmena   |   ip:188.112.1   |   2011-02-18  (16:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pardon je to mimo tema PŠM
Česť práci! (V šesť v práci!)
Sú-druh
Súdruh
Zaslúžilý člen strany
Verejná stranícka schôdza
Stranícka schôdza
Uličná stranícka schôdza - (tečie nám do topánok)
ROH – Revolučné odborové hnutie
Komunistická internacionála (dnes- Human Global Kapitalist International)
Medzinárodné robotnícke hnutie
Internacionálna pomoc bratským robotníckym stranám (dnes- vojenská misia – okupácia spojeneckou armádou)
Okresný predseda KSČ (okresný tajomník strany)
Štátna tajná bezpečnosť (ŠTB) – (dnes- FBI, CIA, NSA, SIS, ...)
Verejná bezpečnosť
Vedúca úloha strany (KDH. SDKU, Smer, SNS, SaS, ... KSČ)
Vedúca úloha robotníckej triedy (dnes- vedúca úloha majiteľov ZISKU)Ivan   |   ip:184.154.1   |   2011-02-18  (17:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rad podporim tuto kampan humanistov.humanizmus je svetonazor buducnosti ktory oslobodzuje mysel cloveka a hlavne ju nezanasa halucinaciami.


Kopanec   |   ip:91.148.22   |   2011-02-18  (17:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na co to chcu vediet! Nic im nepoviem hajzlikom!


Stano   |   ip:95.103.11   |   2011-02-18  (18:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aj ja som veriaci, aj ked pre niektorych cierna ovca. Ale preco vam tzv ateistom vadi, ze veriaci chcu prispevok ( inac, zeby veriaci neplatili dane tomuto statu???? ), ale vobec vam nevadi, ze ten prispevok z dani ziada dajme tomu klub zberatelov pouzitych zapaliek, sportove kluby, hudobne kapely, ze z nasich dani su podporovane nadejne mlade talenty, postihnuti sportovci ( ja viem, ze za svoje postihnutie nemozu, ale dane tiez neplatia ). A dokonca, z nasich dani sa platia aj politicke strany ( vsetky, co ziskaju vo volbach urcite % hlasov ). Preco tuto neprotestujete, nech sa tie prachy pouziju na skolstvo alebo zdravotnictvo?????? Ste vy ale pekni pokrytci, aj ked si nerobim iluzie o pohnutkach niektorych cirkevnych hodnostaroch...


Ivan   |   ip:195.168.7   |   2011-02-18  (18:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Ste vy ale pekni pokrytci"

Ja nie som pokrytec.Urob kampan proti zapalkarom a podporim ta.Tato kampan je proti darmozracom v sutanach.


1984   |   ip:213.81.21   |   2011-02-18  (20:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na vieru v boha nie je potrebne ziadne nabozenstvo ani ziadna cirkev. Je to osobna vnutorna zalezitost kazdeho cloveka.

Ak niekto odmieta jogu, bud nevie, o co sa jedna, alebo ma nejake zle umysly.


Vilo   |   ip:217.119.1   |   2011-02-19  (12:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Co je zle na cirkvi a nabozenstve - To ze hlasaju lasku? To ze su za mier a odsudzuju vojny...
Kiezby to tak vsetci pochopili...Precitali by si aspon raz bibliu - slovo Bozie a snazili sa aspon trochu podla toho riadit...Snazili sa zit podla Jezisa Krista...

Ach vy satanisti!


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-02-19  (13:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vilo ty si citaj svoju bibliu, zi podla vymodelovanej predstavy Jezisa, ktoremu vlozili tisice citacii do ust, ktore sa nikdy nenarodili, ale to nema s podporou cirkvi nic spolocne. Nikto ti neutoci na tvoju rozpravku, nemusis sa citit ohrozeny, bibliu ti nikto nezoberie. Jedine, co sa stane, ak vela ludi povie tej najteroristickejsej organizacii na svete hlasne NIE, ze dostanu menej penazi na prevadzanie svojich zbytocnych cinnosti.


AstarStefan   |   ip:95.103.74   |   2011-02-19  (13:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kto sa nevie rozhodnut moze napisat do moznosti INE : JEDI
velmi radi uvitame dalsich priaznivcom radu jedajov na slovensku :-) urcite sa tu skryvaju nevidane sily dobra :D
nezabudnite JEDI


Ondro   |   ip:95.103.14   |   2011-02-19  (14:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takže takto tento čo to písal je idiot v vie, že ak cirkev bude mať menšiu moc tak postupom času tu zavládnu humanisti čiže slobodomurári a ilumináti budú mať voľnú vstupenku do nášho štátu tým pádom sa môžme tešiť novovytvoreným čipom ktorými nás budu značkovať presne ako tie ovce ktoré spomínal autor tejto hlúposti... a ako nechápem prečo to vôbec písal ak chce aby sa ľudia slobodne rozhodli tak nech nechá nech sa rozhodnú a nie dávať článok ktorý môže zmanipulovať rozhodnutie mnohých... ďalej nech si autor spomenie na situáciu aká je v amerike kde už humanizmus vládne a kresťania nemôžu verejne sa zhromažďovať dokonca ani modliť ani nič podobné a to je humanistická sloboda??? sexuálna výchova len ovplyvní myseľ mnohých detí ktoré začnú s predčasným sexuálnym životom potom sa zvýši počet nežiadúcich tehotenstiev čiže aj potrotov a kto vie že lekári berú za potrat 200 euro... čiže viac peňazí naším šarlatanskym lekárom a celej farmaceutistickej spoločnosti... no a čo sa morálných zásad týka tak väčšinou ateisti sú tí čo vraždia nevinných ľudí a nepoznám pravého veriaceho psychicky normálneho človeka ktorý by bol vo vezení za vraždu alebo drogy... ten čo písal tento článok proste nenávidí cikev a neznáša kresťanov o nič iné neide... ak máte námietky píšte na mail kickboxer7@centrum.sk rád si z vami vydyskutujem záležitosti o humanizme našej vláde školstve a tak :)) salam aleikum... Boh s Vami... pekný deň prajem :)


ivan   |   ip:213.151.2   |   2011-02-19  (14:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neviem prečo toľko škriepok. V tejto kampani nejde ani o urážanie veriacich ani cirkví, nie je to ani o odluke. V tejto kampani ide o upozornenie obyvateľov, aby sa mohli rozhodnúť skutočne tak ako im to káže svedomie, nakoľko úprava tejto otázky pôsobí manipulatívne. To je všetko. Nech si každý verí v čo chce. A nech štát do toho nepchá nos.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-02-19  (14:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  inimálny vek pri pohlavnom styku v niektorých krajinách

* Vatikán 12
* Malta 12
* Španielsko 12
* Japonsko 13
* Albánsko 14
* Bulharsko 14
* Nemecko 14
* ČR 15
* Francúzsko 15
* Austrália 16
* Belgicko 16
* Chile 20
Ako vidiet z tohto zoznamu je jasne, ze pocet veriacich v tej ktorej krajine nema za nasledok aj normalne uzakonenie veku na pohlavny styk. Zvlast zaujimavy je vek vo vatikane, pedofilia je tam odpradavna hlavnou temou dna.


dvadva   |   ip:195.146.1   |   2011-02-19  (14:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Podla tohto clanku scitanie obyvatelov 2011 v celej EU organizuje katolicka cirkev :)) Europa o 20 rokov: Obcania co sa do konca roku 2031 neprihlasia k ateismu budu prevezeny do pracovnych taborov. Arbeit macht frei - sme predsa humanisti


Vilo   |   ip:217.119.1   |   2011-02-19  (15:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael ja osobne sa necitim byt ohrozeny je mi len luto buducich generaciii a aj nenarodenych deti ktore chudatka nevinne zomreli pretoze tu na zemi ziju ludia aj ako ty- predlzene ruky satana...
Bude este velky boj proti krestanstvu, bude este vela klamstiev, bude sa este obhajovat vela veci ci uz interupcie eutanazia neviazane manzelstva uzivaneie si zivota materializmus takzvana slobodna vola cloveka (ci satana?)

A este aby si rozumel neber tych par desiatok knazov mozno aj biskupov ktori su v pekle nesud podla nich celu cirkev...


Pohan   |   ip:91.127.84   |   2011-02-20  (00:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Miro:
Bratu Slovan, vieš, keď práve to ten film ktorý cituješ patrí práve do doby, keď na ktorú ja nemám dobrú myseľ. (Netrvrdím, že to nebol dobrý film - ale také je umenie, mnoho postáv, mnoho názorov...)
Vieš bratku, už Veľkou Francúzskou revolúciou začalo to veľké "oslobodenie ducha". Boli dni, keď sa vešalo niekoľko desiatok tisíc ľudí denne. Už to mohlo napovedať, že ten komunizmus, ako jediný doteraz aplikovaný politický model vychádzajúci z ateizmu nebude práve až taký ľudomilný, ako o sebe sám tvrdí.
Ateizmus zabil pomocou komunizmu viac ľudí ako padlo v oboch svetových vojnách dohromady aj s následnými epidémiami po nich (a to nehovorím o vojakoch - ale neozbrojených občanoch).


Pohan   |   ip:91.127.84   |   2011-02-20  (00:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Už vieš bratku Miro, prečo si myslím, že tie ateistické drísty o slobode a humanizme sú to prvé, čo v mene "posvetenia účelu" skončí v septiku, s otlačkom niečej "mierumilovnej prdele"?

Pretože už viac ako 200 rokov mažú, tí "pokrokový duchovia" podobný med okolo huby nazačiatku, ale končí to vždy vraždením a zatváraním do lágrov! A na to si tu ešte dosť ľudí živo pamätá! V mene pokroku - váš spiatočník!LordX   |   ip:95.102.20   |   2011-02-20  (00:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pohan - komunizmus vychadza z ateizmu asi tak ako kapitalizmus z nabozenskej viery - teda nijak.


sxg   |   ip:195.80.16   |   2011-02-20  (00:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Za deti a obyvateľov, ktorí nemôžu sami poskytnúť údaje, sú povinní poskytnúť údaje ich zákonní zástupcovia, alebo blízke osoby, alebo osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.Je inak zaujímavé, že u nás na Slovensku sa o tom (zámerne?) veľmi nehovorí ani nepíše. Ale tiež som sa zasmiala na tom, čo je uvedené na stránke našeho Štatistického úradu. Keďže som zásadná odporkyňa sčítania ľudu (nikoho nie je nič do môjho vzdelania, vierovyznania, či som žena alebo chlap, kolkokrát chodím na záchod a pod) a právnička, dopodrobna som si našu úpravu preštudovala a dospela som k záveru, že hoci máme zákonnú povinnostť zúčastniť sa sčítania, porušenie tejto povinnosti nie je nijako sankcionované. Tekže sa im môžem na to vysrať.

Neviem ako je to u vás Čechov s osobnými údajmi, ale v našich formulároch sa nebudú uvádzať mená, priezviská, iba dátumy narodenia. Týmto sa argumetuje pre utešenie obyvateľov o nemožnosti zneužiť údaje získané sčítaním a že tieto sú anonymné. Na stránke Štatistického úradu sa však len tak medzi riadkami možno dočítať, že jednotliví komisári budú mať okrem formulárov na sčítanie ešte osobitné formuláre so všetkými údajmi o jednotlivých obyvateľoch - ževraj aby vedeli skontrolovať, kto formulár vyplnil a kto nie .. takže u nás hrozí väčší prieser - nesčítajte sa a budete na black liste komisára, pretože ak sa aj bude zachovýávať anonymita tých, ktorí sa sčítajú, komisári budú mať určite poznačené, kto sa sčítať odmietol.

Sčítání může být cokoliv

http://myslichvost.blogspot.com/2011/02/scitani-muze-byt-cokoliv.html

Jak vyplnit sčítací formulář

http://kinderporno.cz/d/node/485

Nevyplňujte tu buzeraci, říkám veřejně já!

http://frantisekmatejka.blog.idnes.cz/c/173344/Jsem-buric-rika-CSU-Nevyplnujte-tu-buzeraci-rikam-verejne-ja.html

Proč nepočítat Židy?

http://afinabul.blog.cz/1102/piratskenoviny-proc-nepocitat-zidy

Proč nepočítat Romy

http://www.piratskenoviny.cz/?c_id=32820


zsmena   |   ip:188.112.6   |   2011-02-20  (05:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skusenosti-sčítanie obyvatelstva sa robilo aj v prvej ČSR, údaje Hitler po -39 použil ako zoznamy židov a končili v táboroch Posledni sčítanie tiež bolo „akože“ anonymni, organizovali ho obce (poverení komisari), a tie každý vydani označili napr. v paneláku číslom bytu, vpravo hore tuzkou. Naviac komisar si formular prevzal a starostlivo uložil podla zoznamu – anonymita neexistuje a scitanie je podozrive už preto, že ho organizuje eu.Beni   |   ip:85.248.61   |   2011-02-20  (09:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  " Neviem prečo toľko škriepok. V tejto kampani nejde ani o urážanie veriacich ani cirkví, nie je to ani o odluke. V tejto kampani ide o upozornenie obyvateľov, aby sa mohli rozhodnúť skutočne tak ako im to káže svedomie, nakoľko úprava tejto otázky pôsobí manipulatívne." Ano ??!? Tak sa pozri hned na prve putace. Co tam vidis ? Ja tam vidim napisi ateizmus, bezvyznania a nejaka "spolocnost"


Miroslav   |   ip:94.229.39   |   2011-02-20  (13:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Verim v Boha ale nie cirkev nemaju žiadne odvody a nam ostatnym polovicu z prijmu zoberu bez mihnutia oka nak vsetci idu do zadku.


mkultra   |   ip:78.99.195   |   2011-02-20  (15:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zsmena: Rád vidím, že nie som jediný, koho obchádza paranoia :-D Akože rok pred 2012 sa koná celoeurópske sčítanie ľudu? Lenže je jasné, že zistiť počet ľudí nie je problém, všetci sme od narodenia majetok systému/štátu skrze rodný list, takže cieľom je zber iných údajov a sčítanie ľudu je zástierka. Má niekto tip o aké údaje ide?


sxg   |   ip:91.127.99   |   2011-02-20  (16:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ščítanie je hriech:
http://online.bible21.cz/bible.php?kniha=2samuel#24


hanzolo   |   ip:95.103.52   |   2011-02-20  (16:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 astarstefan.hehehe dobre som sa zasmial.uz viem co tam napisem ,urcite Jedi aj ja :))
nech nas sila sprevadza.


hal   |   ip:89.173.28   |   2011-02-20  (16:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cirkev do politiky zasahovat určite nemieni,pokial dostáva držhubné od štátu,ktoré si platíme mi všetci.Takže z našich daní platíme cirkev,aby držala hubu a nezastala sa nás pred zločineckými skupinami tzv.politickými stranami.
Skúste zobrat každoročný podiel týmto skostnateným,pokryteckým organizáciám a uvidíte tú zázračnú premenu.
Tento štát už vypaluje kdekto.
Niesom ateista,ale určite vyplním poslednú kolonku.
Odluka od štátu je nutná!DrHujer   |   ip:178.40.13   |   2011-02-20  (18:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sxg. Dáta zo sčítania sú pre MINZ bezpredmetné. Pretože sú nepresné a zbytočné. Logistika vakcinácie funguje úplne inak.


Pohan   |   ip:213.70.5.   |   2011-02-20  (21:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX: tak teda naopak? ateizmu z komúnizmu...? Tiež možné, vajce či sliepka? Ja vravím blbosť a nadutosť bol základom, a potom len kopec mŕtvych a pozatváraných!

Inak, dokázať vývojový vzťah - symbiózu - medzi komunizmom a ateizmom vôbec nie je nutné - ten je naozaj vedecky doložený bezpočet ráz! Jednak zo strany komunizmu (veda Marxizmu-Leninizmu za to skoro storočie nezaháľala),
ani zo strany ateizmu to nie je nič nové (tam sa zase činí filozofia - ateizmus totižto bez existencie "rovných komún" nedokáže vysvetliť určité základné prejavy ľudského správania - napr. sociálne, emocionálne, ale ani oblasť ambícií, či významu jedinca, ba ani len právo na život - v mnohých prípadoch!)

Toto beriem ako fakt, ale ja som nehovoril o tejto nutnosti; ale o tom že v histórií neexistuje a neexistovala iná politická - tak čistá - aplikácia ateizmu iba zriadenie "komunistické" (neskôr už radšej len ľudovo-sociálno-realistické)


sxg   |   ip:91.127.99   |   2011-02-20  (22:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DrHujer, si č*rák alebo čo, si pozri odkiaľ je zdroj, to čím sa masírujú ovce je problém, nereaguj na ľudí ale na to čo postli: http://www.novinky.cz/domaci/scitani-lidu/225668-podle-dat-ze-scitani-lidu-se-planuje-nakup-vakcin-pro-deti.html
To že tie údaje sú celkovo bezpredmetné je jasné, kto potrebuje tie p*čoviny je tiež jasné a ako sa robí stav ohrozenia tiež:
2.3 MECHANIZMUS VYHLÁSENIA PANDÉMIE
http://www.uvzsr.sk/docs/info/fluvirus/pandemicky_plan.pdf
Slovenský internet môže vypnúť vláda
http://aktualne.centrum.sk/domov/doprava-a-bezpecnost/clanek.phtml?id=1225879
Vitaj v Matrixe:
http://www.youtube.com/watch?v=oGpPc1Fp3aU


sxg   |   ip:91.127.99   |   2011-02-20  (22:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bonus :
http://nd04.jxs.cz/118/979/cd1eb4c860_73269336_o2.png


sxg   |   ip:91.127.99   |   2011-02-20  (22:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo je ale veľmi zaujímavé , je vyjadrenie z dobre informovaného zdroja, ktorý pozná jednu slobodo-očkovaciu lekárku, ktorá bola na zjazde pro-očkovacej lobby vo Vysokých Tatrách práve uplynulý víkend.

Informátora, pochopiteľ...ne, nebudem me...nov......ať:
"... rozprával som sa s jednou pani doktorkou o tom,
že bola teraz na víkend na školení s firmou Pfizer v Tatrách. Ona má
na očkovanie svoj názor asi taký istý ako aj my :) ale hovorila, že
riadne zbroja a majú dokonca písomne vypracované argumenty na otázky
(témy), ktoré sa budú rozoberať na šnúre besied. Bolo ich tam
okolo 400 pediatrov z celého Slovenska a riadne ich masírovali a
apelovali na nich aby sa zúčastnili na týchto besedách a aby riadne
týchto "fanatických aktivistov" zotreli. Prišla odtiaľ celá zmätená,
zhrozená aké zákony (sankcie) sa pripravujú a čo všetko sa chystá štát
podniknúť proti ľuďom, ktorí neočkujú a aj proti lekárom... Stavia ich
do pozície, že nemá na výber ani lekár a samozrejme ani občan. Vraj za
každú vakcínu osobitne a za každého rodiča osobitne (čiže 2x) hrozí
sankcia 331EUR, čo je pre mňa novinka, ale vy to asi viete. No, ale
my sa len tak ľahko nedáme :)
Tak len chcem dodať pevné nervy lebo sa môžu na besede
objaviť práve títo "naočkovaní" lekári s práve čerstvými info práve
absolvovaného "odborného školenia" a budú určite dosť nepríjemní.
...
no ona hovorila, že ich tam teda riadne masírovali
a že sa chystajú riadne proti neočkovačom zasahovať
lekári sa boja lebo ich tam plašia, že ak sa niečo stane tak sú v prvom rade oni zodpovední
....
tak sú z toho dosť vyplašení
boja sa o prácu..
čo chápem
aj táto naša lekárka je z toho riadne zmätená lebo svedomie jej hovorí niečo iné
...
ona je tá, ktorá nepresviedča že rodičia musia dať očkovať ani nevzhadzuje z ambulancie

..
len to, že aj lekári sa dosť boja
nejde to len cez strach ľudí ale aj lekárov
také podmienky im dávajú čo všetko musia urobiť ale výsledkom toho je len to, že v konečnom dôsledku je krytá jedine tak firma
ak bude na prednáške tá doktorka a možno bude mať chuť sa rozprávať o tom,
a na argument, že či tie farmaceutické firmy spasí to malé percento ľudí, ktoré očkovať nechcú je odpoveďou len to, že dnes je to percento malé ale postupne...
v tom sú obrovské obrovské prachy
...
a firma ti povie, že aj na základe Ústavy ty musíš dať zaočkovať"
Takže tento rok bude zrejme vééééľmi husto (hlavne keď zvážime už podanú žalobu na ÚVZ SR / RÚVZ BA a ďalšie žaloby, čo sú v príprave) a Radičovej vláda nám asi k slobode v očkovaní veľmi nepomôže (skôr naopak - podľa toho, čo sme sa dozvedeli od informátora).
Čo sme síce tušili už dávnejšie, ale s úplnou istotou sa to ukázalo asi až teraz:
MZ SR, ÚVZ SR a výrobcovia vakcín a iných alopatických medikamentov sú v podstate len pobočky jednej a tej istej firmy, ktoré sú úplne zajedno vo svojich cieľoch, líšia sa jedine právnou formou organizácie.
Viac tu: http://www.slobodavockovani.sk/clanky/aktualne-temy/#PSPI

Veľmi trefne to vyjadril JUDr. Róbert Fico: "Nebudem Uhliarika (ministra zdravotníctva) k ničomu vyzývať, lebo on sám nič nemôže urobiť, keďže je v rukách zahraničných firiem."
Viď: http://ekonomika.sme.sk/c/5721137/fico-minister-uhliarik-totalne-zlyhal.html

Nechcem strašiť, ale je dobré byť pripravený na Pharmageddon . Toto je len zahrievacie predkolo, od 1. apríla ideme naostro (zákaz určitých bylinných liečiv atď.).

P.S.: Prepošlite, prosím, komu uznáte za vhodné


LordX   |   ip:158.194.1   |   2011-02-20  (22:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Komunizmus pouzil ateizmus len ako prostriedok propagandy, z urcitych dovodov - preto lebo sa potreboval vymedzit voci staremu poriadku kapitalizmu ktory bol spajany s krestanstvom a cirkvou, ktora poskytovala podla ideologov komunizmu nabozenstvo ludstvu ako opium, teda utisujuci prostriedok na problemy vtedajsej robotnickej triedy, neriesiaci vsak pravu pricinu tychto problemov, teda vlastne spolupracovala s vykoristovatelmi.

Teda komunizmus nevychadzal z ateizmu, ani ateizmus z komunizmu. Komunisticka ideologia len zneuzila ateizmus na propagandu svojej agendy.
Dnes je mnoho krajin, hlavne v zapadnej a severnej Europe ktore su de facto ateisticke, a nezvrhlo sa to tam na komunisticku diktaturu. Keby sme to teda chceli rovnako skatulkovat, museli by sme takisto povedat ze klerofasisticke diktatury alebo stredoveky hon na carodejnice boli aplikaciou krestanstva v praxi.

"ateizmus totižto bez existencie "rovných komún" nedokáže vysvetliť určité základné prejavy ľudského správania - napr. sociálne, emocionálne, ale ani oblasť ambícií, či významu jedinca, ba ani len právo na život - v mnohých prípadoch!"

?? Neviem co tymto myslis. Ateizmus a humanisticka (alebo pozitivisticka) filozofia nema problem s vysvetlenim uvedenych pojmov bez potreby nejakeho prehnaneho ekonomickeho rovnostarstva na komunisticky sposob.


LordX   |   ip:158.194.1   |   2011-02-20  (22:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takisto zabudas, ze ateisti boli uz v starovekom Grecku, to nie je len moderna filozofia. Asi tam museli byt aj komunisti, nie? Takisto ja som ateista, a antikomunista. Ateizmus ma s komunizmom spolocne len to, ze komunisti boli casto aj ateisti. Nic viac, nic menej. Idelogicky su to samostatne myslienkove prudy. Eistuju aj veriaci komunisti, aj antikomunisticki ateisti.


prave   |   ip:94.229.32   |   2011-02-20  (22:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sxg: Ano je to tak pripravujú sa na nás.Štve ich koľko ľudí odmieta očkovanie jedmi.Prečo sa tak snažia presadiť vakcináciu?
ROZMŠĽAJTE TÍ ČO POCHYBUJETE!!!
Je to nebezpečné!!!DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-02-21  (06:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sxg. mechanizmus a metodiku vyhlásenia pandémie poznám. Internet vláda vypnúť može, no častejšie to robia súkromníci, keďže to nieje univerzálna služba a nemá jedného majiteľa. A masírovanie oviec je problém, čo samozrejme uznávam, no pliesť z hovna bič je luxus.

Dík za čuráka.-)


Payne   |   ip:62.152.23   |   2011-02-21  (09:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nieco na zamyslenie.

Scitavaju sa ovce, a ma to na starosti baca.

Tak sa pytam tych, co budu vobec ten formular vypisovat, kto je vas baca????


zoli   |   ip:85.216.16   |   2011-02-21  (17:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hmm. taka cirkev, to je celkom dobry biznis... ako sa taka cirkev zaklada? napr. cirkev citatelov dolezite.sk? mohli by sme sa volat "dolezita cirkev importantska"... uz len zopar clenov a dostaneme peniazky od statu?


zoli   |   ip:85.216.16   |   2011-02-21  (17:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  toho JEDI si tam hadam napisem aj ja... a potom sa tu vsetcia mozeme ohanat neonovymi trubicami :-D


DrHujer   |   ip:95.103.13   |   2011-02-21  (19:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  každá z mojich odpovedí posunie Slovensko bokom od hlavného prúdu záujmu svetového diania. Čím nezaujímavejši výsledok v porovnaní s inými krajinami, tým menšia šanca stať sa otrokom.


MaxPayne   |   ip:78.98.68.   |   2011-02-22  (01:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "hodte ten papir dokosa!"


Nachezirmnaj   |   ip:78.136.16   |   2011-02-22  (15:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jednostranně uložená po-vinnost? a ČÍM JSEM se provinil? Zač mě státe trestáš? Samotné údaje "chce"(v uvozovkách proto, že není živá) EU a uvedla proto nařízení. Je už pak na lokajích v české politice, aby se o to postarali. Čili oni mě nechrání před Unií, oni poslouchají jen ji! Další vtip je v tom, že údaje o Vás přepošlou Unijnímu Statisickýmu Úřadu dokonce i když je nevyplníte- neboť je doplní za Vás aniž se o tom můžete dozvědět nebo to zablokovat (-"anonymní" vůči možnostem naší kontroly, pro ně samozřejmě ne). Ovšem příští Sčítání už bude zcela určitě jinak. A diskreditací tohoto 2011 způsobu (hned od prvního okamžiku jak dojde poslední Sčítací formulář bude široce medii kritizováno, což připraví půdu pro horší "vlezdosoukromí", který se chystá - projekt reformy Registrů.) Skutečným nebezpečím jsou BIOMETRICKÁ DATA (včetně už používané "mapy obličeje")! Nedávat jim je, to je jediná šance jak se chránit. Mimochodem kdo by chtěl vyhazovat peníze např. kvůli tomu aby kvůli Odčítání "zrovna" odjel do zahraničí, tak to si nepomůže. Máte-li papírově trvalý pobyt v ČR, jste povinováni. Nedoporučuju přebrat formulář do rukou (už od 7.března s nimi choděj) neboť přitom se už podepisujete nějaký veřejně neznámý dokument o tom, že jste ho přebral a že ho řádně vyplněný odevzdáte tak a tak, atd. Nikdo Vám to nemůže podstrčit proti Vaši vůli, ikdybyste s doručovatelem mluvili klidně z očí do očí, prostě ruku nenatáhnete a vzpomenete si na "santa Klause", kterého jsme někteří svého času oslavovali, že "NEPODEPSAL" dokud vše nebylo zas jinak... PS.: Neztrácejte čas čtením bulváru, pravidla hry jsou politiky přesně daná a najdete je jen v konkrétním zákoně, všechno ostatní je neúčinné spekulování.


mkultra   |   ip:78.99.195   |   2011-02-23  (19:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ľudia, sledujete správy ? Toto sú informácie z masmédií, trochu ma zarazili. Medzi riadkami je totiž vpísané divné posolstvo - sledujte:
Vláda sa chystá na boj s vysokými cenami, bude rozdávať sociálne slabým múku a cestoviny. Robert Fico sa rozčuľuje, že to je ako v Afrike a pre tento krát s ním súhlasím, je to čudné riešenie. Nie je to však také divné ak si začneme dosadzovať do rovnice to čo vieme. Vieme, že je rok pred 2012- nech to znamená čokoľvek. Vieme, že potravinová sebestačnosť Zeme za posledné roky dosť utrpela (sucho v Rusku, požiare v Austrálii, divoké počasie v USA a Kanade,ropná katastrofa/narušenie golfského prúdu)
Dodávky a ceny ropy sú neisté, všetko závisí od miery chaosu v arabskom svete.
Vieme, že v našej vláde je minimálne jeden slobodomurár, jeden bilderberg a kopec šábes-gojov.

Ok a teraz sa vráťme k medializovaným správam. Vláda sa chystá vypísať tender na spracovanie obilia na múku zo štátnych rezerv . 45 000 ton obilia. Odhadom sa z toho dá získať 22-33tisíc ton múky. To je skurene veľa múky nemyslíte? Priemerná spotreba múky na hlavu je cca 12kg ročne. Tak ja som vydelil 20 000ton múky 12kilami a vyšlo mi, že je to dosť múky pre vyše 1.5milióna ľudí na rok...
Vie prosím niekto, aký je celkový objem štátnych rezerv obilia, nedarí sa mi to vygoogliť. Je to podľa vás normálne, robiť také zásoby? Dostali vlády avízo: pripravte sa, shit is about to hit the fan?ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2011-02-23  (19:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mislim ze je to jednoduchsie chcu rozkradnut rezervy a nasledne ich zrusit


Lukas123   |   ip:85.216.14   |   2011-02-23  (23:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak jasne.. nejaki chlapici zneuzivaju to ze cirkev je platena z dani (scientologia) hajzli ktori okradaju ludi a ja sa pytam preco nenadavate na scientologiu ? preco na katolikov a spol ? z mojej skusenosti viem ze katolicka cirkev odomna az tak vela nepyta resp. pyta vo forme toho "bozidaru"ci jak ale ja im absolutne nic nedavam.. Boh alebo Jezis nepovedal ze aa tychto si rozdelte na monsenorov, fararov alebo kaplanov taktiez urcite nepovedal ze im mame prispevat na nejake tie ich tupe zbierky.. preco nevyhlasuju zbierky pre nejakych chudych ludi preco pre seba na svoje pastoracne centrum kde si oni budu spat, kde oni budu byvat a TY z toho dostanes akurat PaanBoh zaplat.. toto je absolutne nebozske a preto som toho nazoru jako tu hore spominali. Verim v Boha ale cirkvi neverim vobec. Do kostola chodim nie s tym nazorom - idem im prispiet a pocuvat ako klamu (to co im vyssi nataraju) ale idem tam preto preco je ten kostol postaveny a preto co sa ma v nom naozaj diat ta hlavna podstata.. A nebojte aj kaplani, dekani... maju vlastny nazor ktory bohuzial musia drzat v tajnosti kvoli tymm zhora ... takze nadavajte na vyssie postavenu cirkev a nie na lokalnych fararov.. u nas je fara a spol v pohode :)


MM   |   ip:217.75.73   |   2011-02-25  (08:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak ako sa tu uz pise je jasne ze scitanie je anonymne len na oko.Maju to presne vedene podla cisla domu a bytu.Len tam nedate meno inak presne vedia kto to vypisal. Rozumny clovek tam nikdy inu kolonku ako bez vyznania nezaskrtne. A nabozensky fanatici a ludia ktory si myslia ze niekoho zaujima v co veria tam daju to svoje.Jasne ze nikoho okrem tych co na tom zarobia nezaujima v co si verite alebo nie. Ale taketo clanky treba zverejnovat a dufat ze tych par ludi co to zatial nepochopilo sa zamysli a neda darmozracom v cirkvach ziadne peniaze. Je totiz dost mozne ze ked budete tazko chori tak v nemocnici budete mat smolu - potom zostane uz len panboh zaplat. TAKZE ROZUMU ZDAR A PANU BOHU NAKOPEME GULE :-))akochces   |   ip:195.91.10   |   2011-02-26  (10:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  toto scitanie ludu si cirkev nevymyslela. moj postoj k cirkvi sa tymto iba posili!!! jasne, ze sa prihlasim ako krestan katolik


joplins   |   ip:95.209.22   |   2011-02-28  (17:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mozem sa spytat co je s touto strankou?
ziadne nove clanky, nejaka SQL error..

co sa deje??
Lukas123   |   ip:85.216.14   |   2011-02-28  (22:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tomuto sa hovori ticho pred burkou. O par dni tu bude cez 20 novych clankov..


Lukas123   |   ip:85.216.14   |   2011-02-28  (22:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sry za double post, ale je to SQL error


amandus   |   ip:217.73.16   |   2011-02-28  (22:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pardon ale čo sa mňa týka hodím to do koša, a za žiadnu cenu by som sa neprihlásil k čiernoprdelníkom ktorí si urobili z církvi biznis, podľa mňa je to banda obchytkávačov deti, vodu kážu víno pijú....začnem chodiť do kostola:

1. keď sa charitatívne zbierky na pomoc hocikomu organizované v kostole nebudú robiť na úkor starých babiek, veď Vatikán ma banku a tá ma viac ako dosť...

2. každý jeden kňaz bude mať testy či nie je pedofil, zverejnené na webe...

3. prestanú sa kázať politické kázne, z čoho vyplýva odlúčenie štátu od cirkvi, pokiaľ viem mali by sa starať duše nie o politiku...


Gero   |   ip:213.151.2   |   2011-03-13  (07:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tento článok je tak trochu zavádzajúci. O čom vlastne je? O KDH a jeho pôsobení, alebo o náboženskom cítení? To sú totiž dve naprosto rôzne veci. Osobne si myslím že je o politike a KDH, ktorých niektoré prešľapy umne zneužíva k propagácií iných záujmov, s ktorými nemôžem súhlasiť, pretože v konečnom dôsledku vedú k morálnym deformáciám celej spoločnosti. Vychádzam z porovnania menšieho "zla", pretože farárkové často vnucujúce neohrabané dogmy predsa len tak neškodia ako voľnomyšlienkársky morálny úpadok, ktorého sme každodennými svedkami. A že tie peniaze by boli lepšie použité v školstve atď. - nech sa autor nedá vysmiať - peniaze, dokonca celé miliardové fondy tu miznú, kam asi?


indin   |   ip:193.87.76   |   2011-03-29  (12:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.facebook.com/pages/Som-INDIÁN/198534906843756?sk=infoPRAVDA   |   ip:195.91.56   |   2011-03-31  (17:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Priatelia,
autor clanku nema jasno vo veciach, nakolko financie sa neprideluju cirkvam podla poctu veriacich,ale podla poctu duchovnych...budte pokojny a neverte kazdej pletke,ktoru niektov napise..a hlavne na tejto stranke..AUTOR TOHOTO CLANKU BY SI MAL NAJPRV PRESTUDOVAT PROBLEMATIKU SCITANIA A POTOM SA VYJADROVATA A DAVAT TABULKY A GRAFY.


mulo   |   ip:85.216.16   |   2011-03-31  (18:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stat prispieva z nasich dani aj na vsetky sporty.ja sledujem dokopy tri sporty,ostatne mam na haku,a prispievam na nich.moze ti byt uplne jedno ci tie peniaze da stat cirkvy,aj tak ich ani ja ani ty neuvidime.


Bertold   |   ip:178.40.23   |   2011-05-13  (21:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Môžem mať otázku? Ako budú sčítaní bezdomovci


Katolka   |   ip:213.81.18   |   2011-05-30  (13:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak by som mohla prispieť svojou skúsenosťou s Cirkvou, pod ktorou si niektorí ľudia predstavujú "čiernoprdelníkov", čo si nahrabávajú do vačkov, chcela by som len povedať, že všetky "naše peniaze" z daní nejdú im na účet, ale napríklad aj mne. Ako to? ...Jednoducho. Cirkev vždy platila za mňa to, na čo som ja nemala. Všetkých kňazov, ktorých poznám chodia jednoducho oblečení a nemajú nejaké väčšie majetky, kedykoľvek za nimi môžem prísť a zaplatia mi, napr. tábory, akcie, školné príspevky, cestovné...CIrkev je financovaná nie z vlastnej vôle ale štátneho systému, aj preto žiadajú označiť Katolícka Cirkev, aby sa táto vec vyriešila. Štátne príspevky nestačia na všetko, viď katolícke školy, ktoré sú veľmi znevýhodňované...Cirkev od dávna prispievala ku kultúrnemu rozvoju Európy, stačí si prečítať viacero kníh...Cirkev je ustanovizňou Boha.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-05-30  (13:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je uplne jedno, kto a kolki sa prihlasia k nejakej cirkvi. U nas to ako vazal Vatikanu vyriesili cisto pragmaticky, peniaze zo statneho rozpoctu nejdu podla poctu ich clenov, ale tak ako v Kocurkove, peniaze idu na pocet duchovnych.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


päť + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

The Arrivals 10-15

51 dielny dokument ktorý musíte vidieť.


Americký vlastenecký sviatok - Deň vlajky

"Teória musí byť dostatočne šialená na to, aby ...

Biateky razili Sloveni.

Výroky Jána Slotu

Zem sa zväčšuje?!?!

Archív

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Vzkaz pro NATO: Přestaňte lákat chudé a nezaměstnané mladé muže z Egypta, Tuniska, Pákistánu a Afghánistánu do svého odporného západního tažení do Libye, zastavte posílání těchto mladých lidí na smrt, přestaňte jim lhát o tom, kolik jim zaplatíte a přestaňte používat cizince k podněcování vašich děsivých, sobeckých, ropných válek v Libyi. Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl mít nějaké slitování pro krysy, které zaměstnává NATO jako nájemné žoldáky (v rozporu s mezinárodním právem) v Libyi. Teď ale říkám těmto mladým mužům, kteří byli vlákáni do této pasti příslibem tisíců dolarů… že budou zabiti a pokud nebudou zabiti, vrátí se domů bez peněz. V invalidním vozíku (najatém od NATO, nepochybně za cenu obrovských splátek). Paralyzováni. NATO bankrotuje a tisícovky žoldáků v Libyi přestaly bojovat, protože už několik týdnů nedostaly zaplaceno.


Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Naše výhody vstupu do EÚ


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.318 s