26. August 2019
    
Sedmá z duchovních příčin pádu Západu - Dolezite.sk

Sedmá z duchovních příčin pádu Západu


  2011-07-19  (19:05)  |  Ekonomika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Sedmá z duchovních příčin pádu Západu

To, co jsme znali jako „stará dobrá západní demokracie“ se pomalu „rozpouští“. Vliv veřejného mínění na vládu prostřednictvím voleb byl zákulisními mafiemi zaměněn za podprahově řízené působení médiokracie, zejména před volbami. Občané, dříve pracující, (myšleno lidi jen na práci,) se tím proměnili v manipulovaný dav, volící i proti svým nejzákladnějším zájmům. (Nyní důchody, zdravotní „reforma“.) Degradace člověka ve stádového „ovčana“ je možná proto, že současní tržně myslících ateisti, tj. lidé bez duchovního rozměru, se ve školách a společnosti nekonstituovali všestranným vzděláním v osobnosti s nezávislým myšlením. Masa domnělých občanů připomíná úrovní své intuice spíše obyvatelstvo z údolí „tupých hlav“. Trh, dříve užitečný regulátor nutných výrobních nákladů, se tak mohl, zejména u nás, rozšířit na trh se vším. Trh se spravedlností, manifestovaný existencí „drahých“ advokátů. S „drahým advokátem soud dojde „překvapivě“ k jinému závěru! Po sto létech sociálních bojů se náhle znovuobjevil trh s otrockými pracovními podmínkami pro domácí i cizince, po sto létech bojů o akademické svobody a práva se zjevil „trh s tituly“, ba i s duchovností. U posledního je jen otázkou výše částky a posvěcovat je možné cokoliv.

Jsem přesvědčen, že by se našli duchovní, kteří posvětí nejen auta a motorky, ale i veřejné domy. Podle onoho vtipu, kdy za farářem přijde věřící, že by chtěl nechat sloužit mši za svého zemřelého psa. To nejde, říká farář. Ale já jsem pro ten účel už vyhradil dvacet tisíc. Počkejte, říká farář. Už jsem si vzpomněl, byl to dobrý katolík. Mše bude. Nemá smysl pokračovat, kdo má oči k vidění, vidí úpadek sám a možná exaktněji. Smyslem článku není ale hořekovat nad špatností světa, ale poukázat na jednu z deseti duchovních příčin jeho úpadku.

Tou příčinou úpadku je všeobecný jev, že peníze, které jsou směnnou formou hodnoty vytvořeného, a mají být tedy vypláceny jen tvůrcům hodnot, jsou masově a ve velkém vypláceny těm, kteří prokazatelně žádnou, nebo takřka žádnou duchovní, organizační ani manuální hodnotu netvoří!!! Neboli lidským parazitům. Práce se dokonce stala tím nejhorším způsobem, jak přijít k penězům.

Tento jev je svou duchovní podstatou systémem organizovaná krádež. Za souhlasu veřejného mínění a prostřednictvím k tomu účelu nastavených zákonů a způsobu jejich uplatňování! Zákulisní organizované ateistické pseudopodnikatelské gangy (jejichž členové již dávno nevěří na nějakou vyšší spravedlnost,) jsou zaměřené na zneužívání pozemského práva ke svému cíli, kterými je rafinované zbavení tvůrců hodnot jejich plodů. Využívají přitom složitosti a množství paragrafů, a toho, že tvůrci hodnot nejsou dost prozíraví, (nemají intuici jako funkci činného ducha) jsou přetíženi prací a v „zákonech obchodu“ se nevyznají. Netuší, jaké úmyslně nastavené jsou tam „bažiny“. Takové, aby znalcům právnických kliček umožňovaly vybřednout z odpovědnosti za nekalý obchod, špatné rozhodování ve veřejných funkcích, za úplatek, za finanční machinace. Vrcholem ledovce je změť nepřehledných akciových společností „na doručitele“. Umožňuje podnikatelské spodině „hry“, obírající „do kruhů nezasvěcené“ o vytvořené hodnoty. Uvedu z desítek typů mě známých zákulisních her jen dva, dobře známé všem. Záměrně velmi protikladné.

Prvním typem je jmenování osob bez jakékoliv záruky do představenstva a vrcholového managementu! Všichni „ptáčci“ dostávají astronomické platy a požitky, ale bez jakéhokoliv ručení za budoucí svůj, dle astronomického platu, „supervýkon“.

To by řádný podnikatel, např. Baťa, nikdy neudělal. Kdo u něj nastoupil do odpovědné funkce, musel složit kauci a nebo mu na konto jeho podnikové kauce šly všechny odměny a prémie. Jimi ručil za své chyby v rozhodování a v případě krachu odcházel s holou …. V případě konkurzu podniku ovšem také! Jak oděn přišel, tak i odešel. To vyvolávalo jinou míru úsilí o prosperitu podniku a způsob odchodu z něj. Teprve při řádném ukončení angažmá v podniku dostal vyplacenu kauci. Že by toto naši poslanci, odpovědní za správnost zákonů, nevěděli??? A proč tedy nekonají si může každý domyslet!

Naše zločinné privatizační zákony ovšem zařídili, že lidé s astronomickými platy a požitky, kteří měli za tyto odměny zajišťovat superkvalifikované řízení společností, např. Sazky, odchází „napakováni“. (Místo s holou ři…) Vedené společnosti a banky přece dovedly ke konkurzu a dluhy za ně zaplatili daňoví poplatníci. V případě Sazky uvedli její řídící, podle platu superexperti, tuto společnost do 40 miliardového dluhu. Za tyto „manažérské výkony“ nyní tito superodborníci požadují excelentní „padáky“. Samozřejmě podle „právem zajištěných smluv“, které byly kýmsi, nyní k odpovědnosti nepředvolatelným, podepsané. Po tomto manažérském „výkonu“ jim ovšem majetek z dosavadních platů a výkonových prémií, které podle našeho darebáckého práva nejdou do konkurzní podstaty, „právem“ zůstává!

Druhým typem okrádání občanů je podvodné jednání poslanců. Ovšem také v mezích zákonů. Spočívá v tom, že jsou zvoleni na programy, které pro ně po volbách nejsou závazné. Např. poslanci, zvolení za účelem omezení administrativy, po mnoha podobných předchozích krocích právě odhlasovali zákon „o vymetání všech komínů ve státě“. O úmyslu jej zavést ovšem ve volební kampani nikdy nemluvili! Podle chápání pořádkuduchem tohoto zákona „v tomto státě pořádek nebude, dokud každý komín nebude mít každoroční „úřední“ potvrzení o tom, že je vymeten!!! Všimněte si té nuance, že o vymetání komínu jde až ve druhé řadě. To se provádělo i dosud. To nové, co se zavádí, je úřední papír o vymetení komínů! Samozřejmě od pověřené osoby! Podle Parkinsonova ekonomického zákona budou v celém státě nově pověřováni „referenti pro kontrolu potvrzení o vymetání komínů“. Občan bude mít za každoroční povinnost obesílat „úřad“ potvrzením o vymetení vlastního komínu. Zákon současně povyšuje kominíka na „zkoušeného“ úředníka, což mu umožňuje s okamžitou platností zvýšit cenu za vyčištění komína ze současných 400Kč na 800 Kč. To je ono nenápadné okrádání občanů prostřednictvím zbytečných zákonů a zbytečných úředních úkonů. Pak státu nutně chybí peníze na užitečné věci. Zde začínají vyvěrat pramínky obecného deficitu. Vsadím svůj krk na to, že stupeň „vymetenosti komínů“ ve státě se tím vůbec nezmění a ani počet požárů z komínových nedostatků se po začátku platnosti zákona nezmění. Pouze poslanci osvědčili strategičnost své úrovně myšlení. Něco ve stylu myšlení leutnanta Duba, který podobným myšlením došel k závěru, že „Rakousko tuto válku nevyhraje, dokud nad každým i nebude tečka“! Právě tímto zákonem ukázali poslanci svým voličům, jak „správně“ naplnili svůj volební program v kapitole o boji s byrokracií. Podotýkám, že pojišťovny revizní zprávu o stavu komína před uzavřením domovní pojistky vždy žádaly.

Ten příklad uvádím proto, aby se vyjevilo, že za okrádání tvůrců hodnot je nutné považovat i ukládání nesmyslných a nepotřebných společenských břemen vyšší moci neodpovědnými. Poslanci, kteří se k moci dostali všelijakou eskamotáží. Biblický Ježíš o rozhodování nehodných hovoří takto: „Na lid těžká břemena ukládají a sami se jich ani prstem nedotýkají!“

Výše uvedené nahodile vybrané případy jsem nevybral proto, abych se utápěl v negacích. Pouze jsem se pokusil popsat, co mám výše uvedenými rozkladnými tendencemi demokracie a západní kultury na mysli. Tímto duchovním rozkladným principem je,

že pověřenci demokratickou mocí neručí za své rozhodování ostatním občanům ničím!!! Tím méně Bohu, na jehož zákony nevěří. Přičemž se tito společenští parazité nechávají excelentně platit, jakoby čímsi ručili za velkou míru odpovědnosti a jakoby byli inteligenčně schopni vytvářet strategické koncepce vývoje podniku a státu!!!

To, co dosud strategicky vytvořili je jen nastupující krach EU a evropské ekonomiky. O společenském klimatu ani nemluvě.

Níže se chci věnovat tomu, jak z rozkladu civilizaci řídící elity ven. Jestli to jde ještě stihnout. Vím, že ony zamaskované party parazitních zlodějů u moci udělají všechno, aby k tomu včas, tj. bez zásahu sil stvoření nedošlo.

Nejprve se domnívám, že aby mně bylo dobře rozuměno, je nutné pojmenovat jak tvůrce hodnot, tj. ty, kteří si peníze zaslouží, tak pojmenovat stále se rozmnožující parazitní vrstvy.

Za tvůrce hodnot považuji ty, kteří tvoří hodnoty duševní, organizační a materiální.

Duševní tvůrci jsou nejen objevitelé a vynálezci, umělci a spisovatelé, ale zejména učitelé, kteří zvyšují kvalifikaci budoucích přímých výrobců a tak se spolupodílí na míře kvality jejich výrobků. Ale také veškerý lékařský personál, který uzdravením jednoho každého nemocného se vlastně podílí na jeho další tvorbě. Nebo i na tom, že nemusí mít drahou stálou péči.

Organizační tvůrci jsou nejen přímí organizátoři výroby (manažeři a vedoucí), ale i na nezbytnou míru omezení úředníci, kteří tvůrcům hodnot nepřekážejí! K nim patří i policisté, soudci, hasiči, ostatní služby. Spolupodílí se na tvorbě hodnot stabilizací společenského prostředí neboli zajišťují „klid“ tvůrcům.

Materiální výrobci manuální i intelektuální, dříve dělníci, živnostníci, řemeslníci, zemědělci.

Tito výše uvedení výrobci hodnot mají právo na to, aby s celými hodnotami, které vytvoří, také nakládali! Podle evangelijního Ježíšova výroku „hoden je dělník mzdy!

Bohužel úpadkem duchovnosti západní civilizace se stalo, že skupiny parazitů se chopily moci a výkladu práva ve státech a začaly výrobcům z jejich hodnot pomocí zákonů ukrajovat. Mimo jiných bankovními, monetárními a úvěrovými. Nejzakázanější otázkou, která v žádných novinách vůbec nesmí být vznesena, je otázka:

Proč existují zcela nekryté bankovky, na jejich emisi vydělávají jakési soukromé subjekty (v USA FED) stamiliardy, když stejně nejsou ničím kryté a jsou tedy vlastně státovkami??? Proč ty stamiliardy nevydělává místo těchto osob stát???

No je to tak přece proto, že tento paradox běží podle zákonů, učiněných kýmsi koupenými zvolenými „zástupci tvůrců hodnot“! (U nás poslanecký kus obvykle za deset milionů.) Působením mocenských mafií skrze stranické kmotry se po volbách všechny dosavadní volební programy staly směšnými a nikdy nikdo nebyl po jejich naplnění ku podivu tázán! Popletenci, (v konzolidaci byli takoví nazýváni „pomýlení“) kteří se občas obsahu volebních programů dovolávají, označují „svobodná“ média za „populisty“. Voličům daná slova, jejichž nenaplnění se v „temném“ středověku narovnávalo sebevraždou, se stala zastíracím politickým krasořečněním, balamutěnkovem k oklamání ještě naivních.

A kteří to jsou, ti parazité? Podívejte se na účastníky zábavných akcí v drahých rekreačních oblastech, v oněch „Monakách, Floridách, Riviérách, Bahamách a Seychelách“, na majitele drahých aut a motorek, superluxusních sídel. Zamysleme se nad tím, co jeden každý z těchto skutečně duševního, organizačního a tím méně manuálního vytvořil? Nejde o jednoho Krejčíře či Koženého, ale o statisíce takových, pouze neviděných. Jejich peníze pochází

z finančních kursových her a spekulací (nejvyšší kasta s miliardovými příjmy)

z bankovních a spekulačních operací (tuneláři, pseudopodnikatelé, straničtí kmotři)

z rent z dědictví po ještě zasloužilých předcích, z úroků lichvářů neboli úžerníků,

z majetnictví nemovitostí, z kterých mačkají neúměrné a nepatrně zdaněné nájmy. Bezuzdnou vládou těchto se stalo, že u nás je v Praze nyní 3 krát větší nájemné z bytu

v poměru k průměrné mzdě než v Německu. Pronajímatelé bytů chtějí německou výši nájemného a českou výši daní a údržbářských služeb. Vydávají to za „trh“ za situace, když nebydlící jinde než v Praze zaměstnání neseženou. (Neměli prý nemít movité předky.)

z organizace sexuálního a drogového průmyslu a z „obchodních“ spolčení

z přeplácení manažerů a z korumpování veřejných činitelů a z mnoho jiných variant zneužití kolísání nabídky a poptávky.

Různé sorty parazitů odjakživa byly ve všech režimech, dokonce i za „socializmu“.Všechny tehdejší vlády s nimi více nebo méně úspěšně zápolily. Nyní se ale u nás a ku podivu v celé EU pomalu vynořuje proběhlý „dialektický zvrat“! Vypadá to, jakoby se moci v celém západním kulturním okruhu chopila přímo parazitní vrstva! Dřívější úsilí západních kruhů o to, aby parazitní vrstvy nebylo příliš vidět, hnané strachem z bolševiků, jakoby ustalo. Opět jsme svědky situace, která charakterizovala stav režimu před pádem komunizmu.

Byl to jev, kdy potíže růstu se postupně změnily v růst potíží.(!!!)

Jsme konfrontováni s jevem, že tvoření hodnot (práce) stává finančně čím dál méně výnosným a rozšířeným a jakékoliv spekulace pod hlavičkou podnikání, vydírání tvůrců hodnot a důchodců pod hesly smluv a trhu s čímkoliv, dopředu vykalkulované podvodné jednání, ovšem v mezích zákona, zavádění zbytečných „ministerstev pro zbytečné záležitosti na všech úrovních státní správy, je čím dál výnosnějším a rozšířenějším.

To vše je ovšem opřeno o nějakou řídící ideologii. Je to ideologie, že není žádná „vyšší spravedlnost“, že je jen teď a tady. Je to myšlením obecně žitý ateizmus, kterým žije pseudoelita Západu. Toto myšlení pokládá „boží přikázání“: Nepokradeš! za nevědeckou pověru. Podle mne také nejde o „boží přikázání“. Jde o božskou radu v těle žijícímu hledajícímu lidskému duchu, ale také národům, jak se vyhnout karmě. Neboli jak nenahromadit „energii zpětného dopadu duchovní sklizně“. Tato energie se časem vždy musí vybít, a to zážitkem, který člověk vnímá jako přírodní a společenské neštěstí.

Východisko je v tom, že jen člověk duchovní vnímá, že princip Nepokradeš!, Ježíšem formulovaný jako právo tvůrce na hodnotu svého výtvoru, (hoden je dělník mzdy) je jedním ze základních zákonů duchovní dimenze stvoření. Platí ve svých dimenzích stvoření tak neodchylně, jako fyzikální zákony ve hmotnosti. Protože je nyní masově a skrze zákony tohoto světa porušován, ať na to porušovatelé věří nebo ne, jedno je jisté. Přivodí si zákonitou sklizeň, kterou je v infrastruktuře světa od počátku Hybatelem světa nastavena. Ať pak nevykřikují: Kdyby byl Bůh, tak by se na to nemohl dívat!

MVDr. Josef Staněk

http://hledani.gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2011070021


Martin Hruštinec
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
illuminatedBimbo   |   ip:178.40.11   |   2011-07-19  (20:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ano je to tak a je to úplne spravodlivé!

http://dolezite.sk/Bestialny_zlocin_tisicrocia_92.html


Steve   |   ip:95.102.20   |   2011-07-19  (21:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No jasne zase su na vine ateisti.. Tieto bludy veriacich ze oni su moralne cistejsi a uvedomelejsi je len obycajne nepodlozene tliachanie.


Peter   |   ip:89.173.71   |   2011-07-19  (23:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chce to trochu vidieť ďalej od nosa. Ak parazit chamtivo prirýchlo vyciciava svojho hostiteľa,
hostiteľa to porazí a skoná. Nebude koho vyciciavať a parazit skona následkom nedostatku hostiteľov.
Trochu neskôr, ale isto. Tomu sa hovorí, že "Božie mlyny melú pomaly ale isto".
Je to čistá logika, fyzika, náboženstvo. Treba otvoriť oči a pozerať sa na náboženstvo ako na umelecké podanie vedy. To čo vedeli naši predkovia, nebolo menej než to, čo vieme my. Vo vesmíre je všetko cyklické = kolobeh. Raz hore, inokedy dolu. Zlatá harmónia, rovnováha. Musí existovať zlo, keď je tu dobro. Tak je vesmír v rovnováhe.TyNikdy   |   ip:87.197.11   |   2011-07-20  (08:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  po cca 6 riadkoch ti mozem povedat, ze Amerika je najkrestanskejsi stat(ateisti su tam vo velkej mensine, skoro diskriminovany) a pozri akych v tvojom podani "ovcanov" tam maju, dalej to uz nema cenu ani citat, dalsi mumbo jumbo vyplod ako ekonomiku napravi jezis...


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-07-20  (08:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dr.Staněk je asi statočný človek, ale viac-menej zavádzanie kresťanských "hodnôt" asi nebude tou správnou cestou, už sme tu tých "hodnôt" mali za 2000 rokov požehnane! Stačilo!
Zásadne sa mýli, ak chce navodiť pocit, že kedysi existovala akási poctivá demokracia. Idealizovaný masarykovský štát bol dobre zobrazený vo filmoch s Werichom a Voskovcom. Ďakujem, stačilo!
Do omrzenia spomínaný Baťa... Ale Baťa bol i v celosvetovom kontexte mimoriadny zjav! Normálni kapitalisti nechali spoločnosť padnúť do svetovej hosp. krízy /1929/ a potom i predtým rozpútali svetové vojny. Demokracia viac ako akýkoľvek iný systém nemôže plodiť nič iné, než vraždy, násilie, sociálny teror... no lebo je to vláda ľudu a ľud nie je inteligenčný výkvet spoločnosti, ale naopak - je hlúpy. Volí na základe primitívnych inštinktov, na ktoré sa demokrati môžu spoľahnúť, že v kampani to zaberie. Je nemožné, aby v demokracii mohol uspieť človek typu Baťa /myslím v politickej funkcii, že by svoj batizmus zaviedol ako ekonomický systém pre celý štát/, lebo by ho tie krysy a paraziti roztrhali na kusy - nemohli by sa bezprácne napakovávať.
Je zbytočné vyčítavať prípady super-zlodejín, na ľudí už to asi nemá žiadny vplyv, a keby i malo, každý je dostatočne zbabelý a čuší zalezený v tom zbytku perín, ktoré má na dlh.
Čo navrhujem miesto demokracie? Nič! Tu niet čo navrhovať. Do osprostenia premielané problémy, ktoré sa po r.1989 začali množiť ako huby po daždi, tu pred tým neboli. Kto má krátku pamäť a je zbabelý priznať si, že sa v novembri 1989 mýlil, si nič iné nezaslúži, ako sociálny teror. Treba vás poriadne priškrtiť, zbabelci a tupci!!


MM   |   ip:217.75.73   |   2011-07-20  (10:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jasne ze vsetci co najviacej kradnu su veriaci. Co ich nevidite ako pekne chodia do kostolov.Kolko "velkoriso" prispievaju na chod cirkvy. Maju strach ze by snad predsa len ten boh mohol existovat a tak ci ho chcu tiez kupit,vyspovedat sa. Ved vsetci najvacsi hajzli v historii boli vlastne veriaci. U nas mame dokonca jednu stranu ktoru voli vyslovne len kostolne ovce. Tiez je vidiet ako su cestny s predsedom na cele co dostal byt zadara a s jeho kecami ako ho daruje (2 roky dozadu - ako vravi stale nie je ten spravny cas,to tu omilaju rozne ovce stale). Cirkev ktoru platime aj ked snad vacsina nechce tam su peniaze. Ak chce niekto povedat ze ateisti mozu za upadok tak ten clovek ani nemoze zyt na zemi. Za vsetkymi najhorsimi vecami je vzdy cirkev a veriaci. Od nasilia,vojen az po zdieranie,zotrocovanie a chtic vladnut a hanobit za akukolvek cenu.
Ostatne je vzdy na danom jedincovi. Demokracia ti ale dovoluje tiez zacat podnikat a potom tych ludi zdierat. Je to zakonite ze nedas viac ludom ale sebe. Alebo snad cirkev a veriaci nieco rozdavaju ? Pocul som mnoho rozpravani ako knazi nutili ludi pracovat na ich majetkoch a tlkli ich ako zito.
Kazdy dokaze vypotit clanok ktory sa stazuje na vsetko. Ale kedy tu uz konecne budem citat ako dany pan zacal podnikat a ludom dobre plati,vsetci su spokojny. Taktiez mysli pri tom na prirodu atd... No nikdy. Chytraci co zavidia sikovnym sa postazuju pri pive a tu.
Vsade len citam ze uz s tym nieco treba spravit alebo este lepsie ze daky boh to pride napravit :-)) Ale nikto vlastne nespravi nic. Tych par jednotlivcov co sa snazia ale zas nikdy nic nedosiahne lebo za sebou nemaju dost ludi. A preco ? Okrem toho ze mame kopu starosti ako sa zabezpecit a neskoncit na ulici tak kazdy ma strach ist niekam protestovat a nebodaj sa snazit prevziat vsetko do vlastnych ruk. Ani ja by som tam nesiel,nenecham sa zmocit,zmlatit a popripade zastrelit. To by sme tam museli ist naozaj skoro vsetci a to sa nikdy nestane. S tohto uz niet navratu a ak sa nestane nieco velke a neocakavane (nemyslim isto ziadneho boha) tak to tak zostane navzdy. Len dake vacsie katastrofy atd... nas mozu spojit.Ale to je skor pravdepodobnejsie ze nas zas rozdeli daka vojna atd...
Ale je tu moznost odist do krajin kde maju ine problemi,nikto nikoho nedrzi. Ja osobne radsej ostanem tu. Nie je to zazrak ale stale zijem lepsie ako 80 % ludi na tejto zemi.


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-07-20  (12:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Najlepšia je tá ilustračná fotografia z omše. Je taká výstižná a hovorí za všetko.


PavolPijak   |   ip:212.81.19   |   2011-07-20  (15:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prečítajte si knihu "Demokracia je principiálny omyl". Viem, že neveríte vlastným očiam, ako som aj ja neveril, keď som dostal túto knihu do rúk. Autor knihy Pavol Peter Kysucký tvrdí, že demokracia je degeneratívny systém a produkuje z dlhodobého hľadiska len zlo rovnako ako aj socializmus, ktorý všetci dobre poznáme. Autor obhajuje tržnú ekonomiku, ale tvrdí, že demokraciu (systém štátneho zriadenia) vymysleli a udržujú pri fungovaní vrstvy zlodejov a mafiánov, ktorí si vymysleli dobrý politický systém, za ktorým sa môžu skryť a za nič neručia. Však všetci vieme, že už Kaliňák, posledný minister vnútra tvrdil v televízii, že ich SMER je dobre fungujúca s.r.o. Je to jasné, SMER neručí za nič, je s ručením obmedzeným a je to dobre zarábajúca firma, zarábajúca peniaze z korupcie. Po každých voľbách nastúpia noví politici, podľa autora knihy noví zlodeji a nič sa nielenže nemení, ale zákonite sa musí zhoršovať. Hlavne v knihe sa tvrdí, že s demokratickým systémom sa nedá nič urobiť, pretože medzi absolútne bezcharakterných demagógov a zlodejov a mafiánov sa ľudia s charakterom nedostanú. Teda, čím je demokracia rozvinutejšia, tým menšia šanca na to, že tam budú aj charakterní politici. Nemôžu vydržať medzi zlodejmi. Súčasne som bol prekvapený, že rovnaké názory, že demokracia je zlodejský systém sú známe už viac ako 70 rokov od amerických teoretických ekonómov ao sú Ludwig von Mises, Murray N. Rothbard, ale aj nemecký ekonóm Hans Hermann Hoppe. V knihe na konci sa cituje nemecký ekonóm Hans Hermann Hope, ktorý tvrdí, že tým, že demokratickí politici nie sú za nič zodpovední, tak v skutočnosti ani nikdy neriešia žiadne problémy, o ktorých by aj vedeli, pretože z princípu fungovania demokratických vlád, kedy sú pri moci obmedzený čas, len možno jedno volebné obdobie, tak chcú nakradnúť čo najviac. A po nás potopa. Okamžite som si kúpil aj knihu od tohto nemeckého ekonóma a je to tam jasne popísané ešte ostrejšie. Tržná ekonomika s tým nemá nič spoločného. Naopak demokracia deformuje tržné prostredie a spôsobuje mu veľké škody. Ako hovorím, prečítajte si najskôr túto knihu a potom doporučujem kúpiť aj knihu od Hoppeho „Demokracie, anarchie a omyly ekonomie“, vyšla v nakladateľstve Liberární institut, Praha. Hoppeho kniha je v niektorých častiach dosť teoretická a kto nerozumie ekonomike, asi tým teoretickým dôkazom nebude rozumieť. P. P. Kysucký navrhuje aj riešenie, ktoré ekonomickí teoretici podľa mňa nenašli. Autor v knihe „Demokracia je principiálny omyl“ navrhuje nový štátny systém, ktorý sa má v budúcnosti presadiť proti súčasnému demokratickému. Súčasný systém štátneho zriadenia s tržnou ekonomikou v Číne mi to trochu pripomína. Mne sa to celkom pozdáva: Knihu je možné kúpiť v niektorých kníhkupectvách alebo priamo cez www.negativa.sk . Ale kniha nie je len o demokracii. Je to podstatne zaujímavejšie. Je tam toho veľa. Napíšte mi Váš názor na tieto knihy, ak si ich prečítate.


ContediSavoia   |   ip:109.58.12   |   2011-07-20  (19:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Asi pred 10 rokmi sa v Ohiu vzburili farmari. Vyhlasili ze prestavaju platit statu dane, stat nepotrebuju, ziadne "sluzby" od statu nedostavaju akurat kopu byrokracie a buzeracie. Ak na nich poslu policiu spustia bez vahania palbu. Po dlhych cavykoch a vyjednavaniach ich napokon urady nechali-chceli sa vyhnut masakre. (Media o tom informovali len velmi striedmo)
Väcsina europanov je na takyto postoj zbabela-aj toto je predpoklad ze usa sa z tohoto dnesneho marazmu vylizu skor ako europa. V USa je najcitanejsia kniha pocas terajsej krizy End the Fed od Rona Paula, v Europe marxov Kapital. To hovori za seba...
Prichadzaju tazke casy. Treba si kupit chalupu niekde na vidieku, kus pola k tomu, slnecne kolektory/fotoclanky na strechu, event. malu veternu/vodnu elektraren, cisternu benzinu/nafty-a ozbrojit sa. Uplne jedno ci legalne ci ilegalne, ked to krachne tak to bude uplne jedno.:D
Dalsia faza vyvoja bude prebiehat v mensich komunitach s vymennym obchodom- ajhla analogia toho co tu bolo po pade rimskej rise.Cim dlhsie sa bude drzat pri zivote sucasny byrokraticky moloch zvany stat, tym horsi pad to bude a tym tazsie sa z toho vyhrabeme...


Pandemonium   |   ip:78.141.69   |   2011-07-20  (19:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...už aj ti patríš medzi ne:))))))))))))))))))))))))...OVEČKY BOŽIE:))))))))))))


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-07-20  (19:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...prepáč...zmýlil som si nick:))))))))))))))))))


ContediSavoia   |   ip:109.58.12   |   2011-07-20  (19:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  PavolPijak:
Pozri toto:
http://www.prave-spektrum.sk/article.php?541


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-07-20  (19:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie, recidivista, nezmýlil si si nick, len si opäť napísal kktinu...


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-07-20  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...bol som priznávam:))))...odpusťte my:))))...ja som vám dal tie slová:))))


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-07-20  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...pandemonium si sklamaný?...


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-20  (20:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ateisti sa rozstekali ako besne psy..

vy nic,, vy ste sväti... :)))


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-07-20  (20:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...ahoj joplins:)))))))..pandemonium bude asi druhá strana:)))))...démon v ľudskom tele:)))))))...ale už nemá žiadnú moc...len šteká:))))))


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-07-20  (20:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...vidíš ľudom poviem PRAVDU a odmlčia sa:)))))...ale nevadí:))))...pretože viem že čoskoro UVERIA:))))))


illuminatedBimbo   |   ip:178.40.11   |   2011-07-20  (20:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sami sme tvorcovia udalosti...., ktoré sa vyskytujú v našom živote, a tak je dobre vedieť, ako a čo si myslieť,hovoriť a konať ,ved len zberáme čo sme zasiali.


Anonymus   |   ip:78.141.69   |   2011-07-20  (20:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...Bimbo...a koho je to úroda?...


kptDaba   |   ip:91.127.14   |   2011-07-20  (21:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak má človek niekedy pocit, že mu už neslúži dobre jeho analytická predstavivosť a zatúži zrazu vedieť ako sa správajú jednotliví členovia ľudského rodu jakožto jediní vedomí nositelia ušľachtilých vlastností zo živočíšnej ríše tak zvolí vtáčiu perspektívu a objedná si na takýto osobný rozbor lietadlo. A čo zhora z neho vidí? Kopu hovniválov zamaskovaných za ľudí, ktorí valcujú svojích súkmeňovcov s cieľom, aby to ich hovienko malo čo najväčší objem. Samozrejme česť výnimkám...


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-07-21  (09:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ContediSavoi
práve tak, ako ty, si predstavujem našu najbližšiu budúcnosť. Ibaže ja som to vyhlasoval už začiatkom 90-tych rokov, a dodnes stále nič. Ten proces je skrátka pomalší. /Úplný rozvrat som predpokladal už v r.2005/. Ale príde to. Amerika násilím obsadí ropné polia, EU sa už onedlho zrúti a v nastalej anarchii sa bude obchodovať z rúčky do rúčky. V USA trvale hrozí občianska vojna, čo ich môže oslabiť pri vynucovaní si poslušnosti vo svete. Žijeme posledné časy klasického obdobia. Po nás anarchia.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-07-21  (09:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kptDaba
i ty vidíš ľudí takých, akí skutočne sú? Že sú jedným z miliónov živočíchov a všetko, čo činia, je podmienené pudmi a inštinktami?


kptDaba   |   ip:91.127.14   |   2011-07-21  (10:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre ja:
Vôbec ich tak nevidím v globále. To iba ríša budovania krajších zajtrajškov a následne i pôsobenie zdeformovanej ríše trhu urobila z veľkého percenta ľudí bezcitných malomeštiackych Kyborgov so značne zdeformovaným postojom k ľudskému spolužitiu. A títo ešte tento svoj postoj primitívnym spôsobom obhajujú. Lebo veď prečo máme za prezidenta už dlhší čas prešporského malomeštiaka?


treerat   |   ip:194.48.24   |   2011-07-21  (17:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Contedisavoia: Na to jsi přišel jak, že v Americe je nejčtenější kniha od Rona Paula, a v Evropě Kapitál? Docela by mě to zajímalo.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-07-21  (22:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kptDaba
oni takí boli vždy. Ale pokiaľ nebolo súkromné vlastníctvo, nebolo komu predávať nakradnuté. Väčšina by sa podvolila vedeniu, ktoré jej dá možnosť bezstarostne existovať. Menšina bude večne vybliakavať o "ľudských právach".
Prezidenti... to sú karikatúry pre satirikov - keby nejakí existovali. Ak máme tzv. parlamentnú demokraciu, na kieho ďasa je tam paralelná vláda akéhosi fičúra, čo má ansábel byrokratov a pätolízačov, za obrovské peniaze marí prácu vlády, ktorú si predsa ľud vyvolil. Gašparko tam sedí ako kvočka na vajciach. Sem-tam kvokne. Taký Klaus si vybudoval impérium, ktoré ani brány pekelné nerozboria. Pestuje si kult osobnosti, aký by mu už aj Stalin závidel. Tie úlisné tváre okolo neho, tí politickí teploši, tie larvy! A celú spoločnosť tak osprostel, že úplne zabudli, že vlastne celé roky pracuje proti vlastnému národu. Trkvasi! No čo, to je ten plebs.


klinec   |   ip:85.216.14   |   2011-07-22  (00:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Autor sa utieka k nabozenstvu a pritom nabozenstvo je rovnako paraziticky system ako demokracia. Nabozenstva riadi predsa cirkev, historicky najvacsi parazit.

Autor rozprava sice o parazitoch, ale nepise o tom, preco sa ludia stali parazitmi. Jednoducho preto, lebo mohli. Clovek moze urobit len to, co mu svet dovoli. Ak mu svet dovoli byt parazitom, bude nim. Nie je to nic neprirodzene. Neprirodzene je nad tym bedakat. To ludia umoznili inym ludom, aby na nich mohli parazitovat. A zbytok sa do uz do toho stavu narodil.

Dnesny system tieto atrinuty, cim sa lisi od ostatnych dob:
1. technologicky pokrok - to je zakladny prvok. vdaka technologiam su dnes veci tak zlozite, ze si ich clovek nevie vyrobit na kolene. Ak ich teda chce, musi si ich kupit. Ak si ich chce kupit, potrebuje peniaze. To je dan za pokrok.
2. nekonecny dlh - vznika neustale sa zvysujucou potrebou penazi hnanou danou za pokrok.
3. vzajomna nepotrebnost ludi - ludia sa uz nepotrebuju. potrebuju uz len paniaze. tie im staci na to, aby si kupili pokrok a zaplatili dlhy.

Vysledkom systemu je vojna. Je to vojna cloveka proti cloveku. Vojna, ktora je temer neviditelna, ale jej nasledky kolu oci. Ludia su ochotni za peniaze utrobit cokolvek, pretoze su na nich zavisli. Nemaju na vyber. To je dan za pokrok. Vsetci sme v neviditelnej vojne o holy zivot.
Ak chce clovek v tejto vojne byt na strane vitazov, mal by sa snazit o sebestacnost, teda nebyt zavisli od penazi. To dokaze len za podpory inych ludi a navzajom sa zacnu potrebovat. Zial, bude moct mat len to, co si dokaze vyrobit na kolene. Preto sa bude musiet zacat ucelovo vzdelavat, nie len chodit do skoly. Len tak sa mu to moze podarit.


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-22  (20:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  klinec..

katolicka "cirkev" ..katolicka organizacia to robi.. ona parazituje..
ona ovlada,a manipuluje..katolicka...katolicka..
ta katolicka co je v RIme.. na cele z papezom, ta "cirkev""
ta organizacia..klincek,, ta!
skusme si to uz zapametat..skusme klincek...
eej veruže skusme,klincek skusme.. nebude nam to na skodu..
katolicka aj katolicka je to veru, cirkev katolicka..
a nie a nie si to k..wa zapamätat.. ze to je ta katolicka.. ta co je v rime.. na cele s papezomm vo vysokej ciapke..
ej k..wa je to katolicka,,cirkev.


klinec   |   ip:85.216.14   |   2011-07-22  (22:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins,

nielen katolicka. kazda cirkev. preto som napisal cirkev. kazda cirkev je paraziticka. a kazda hlasa, ze ten jej boh je pravy a ineho mat clovek nemoze. len ziadna toho svojho boha nie a nie detailne popisat. s popisom boha naopak nema roblem hinduizmus, ktory o tom najvyssom radsej ani nerozprava, lebo ho nevie konkretizovat. presne, boh sa neda popisat a teda ho ani nemozno konkretizovat. preto akakolvek cirkev, ktora boha konkretizuje ako tohpo prave jedineho, je falosna a zalozena za ucelom dosahovania zisku. jenoducho cista akciovka.joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-22  (22:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  klinec..

ako vzdy ,,nemas pravdu:)))!!!

ja poznam jednu cirkev..ktora neberia ziadne peniaze,,nikomu nevladne,, nikoho do nicoho nenuti..nema budovy ani majetky... ziadna velka svetska moc ani slava.. a napriek tomu dokaze Boha detailne popisat:)) dobre???:))

a tp je mily priatelu,,Cirkev..
ostatne su len lacne napodomeniny ktore si privlastnili nazov "cirkev" ale su to ludske institucie na ovladanie druhych ludi, a ziskavanie moci a bohatstva.. to mas pravdu..

no tu jednu nepoznas.. a nepoznas ju prave preto, lebo (pozri vyssie uvedene vlastnosti tej cirkvi)

a preto hadzes vsetky do jedneho vreca..pricom robis velku chybu,, (co ti nezazlievam) kedze tu jednu cirkev( co sa vola tak preto,lebo cirkvou aj je!!)
nepoznas...
takze tak...
klinec   |   ip:85.216.14   |   2011-07-22  (22:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins,

jedna babka povedala.


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-22  (22:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  klinec..
nie.. len ty a nik iny len ty mas pravdu..
nic len to , a uplne nic ine neexistuje len to co mas ty v hlavke..

len.. alen to samotne co si ty videl ,,,len to jedine na tomto svete existuje..nic ine..

iba ..a iba co tvoje velke uska poculi,,len to odznelo na tejto skazenej zemi..uz viac nic,,nikdy pod slnkom..

no alen a jedine ty..si stelesnena mudrost a inteligencia,,co kedy chodila po tejto zemi..

nik viac a nikdy uz nebude taky mudry ako ty ,,ooooo velky klinec!! nikdy .. uz viac..

len ty ,,tovje oci.,, a tvoje usi.. len tvoj mozog a tvoje brucho.,..
nic viac..

PS.. strasne mnozstvo debilov chodi po svete..
( a este si aj pocitac kupia.. a naucia sa pisat..)
strasne!! :))))))))))))


klinec   |   ip:85.216.14   |   2011-07-22  (22:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins,

ak svoje tvrdenia opries o logiku, potom budes mat pravdu aj ty. to je cele. ostatne reci su len zbytocny balast. setri slovami a radsej sa uc. pracujem leb s malou nasobilkou. alebo ty s nou mas problem?

uko jesita.


MM   |   ip:217.75.73   |   2011-07-25  (11:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins a bol si na stretnuti jehovova ? Ze po celom slovensku ste mali zraz :-)) Tak daj nam nieco nove s tej vasej sekty vymytych hlav ? Kde sa jehova komu zjavil ? nemal si nahodou o 100 €viac ked si sa vratil ? Dobre ste si zaspievali a zameeekali ??
A ze tvoja cirkev nic od nikoho nechce ? Kazda sekta potrebuje hlavne peniaze a silne vymyvanie mozgu. Tak si uz prosim nemysli ze si v cirkvy - ta musi mat dake atributy. TY SI V SEKTE TAK SA UZ PREBUD

MEEEE MEEEE


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-07-25  (19:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hľadá sa obyčka Joplinzová! Jaj, aleže je to krásny výraz, dokonca jej vlastný! Obyčka... Budem ho, s dovolením, s obľubou používať na vybrané ovce. Ale teraz k veci. Rád by som sa s ňou podelil o päť príjemných dní strávených s priateľmi. Pravdu povediac, bola to oslava najväčšieho sviatku, aký má každý človek - oslava narodenín. Ale necítila sa by sa tam zrejme naša obyčka dobre. Nie preto, že je to odľahlé miesto, kam sa treba doplaviť člnkom, zvyšok cesty sa prebrodiť a presekať mačetou. Možno by zvládla aj niekoľkohodinové dunenie severského blackmetalu. Ale spálenie knihy oviec by ju psychicky dorazilo. Tentoraz to už nebolo v mojej réžii, ja som už len spokojne prihliadal. Klamal by som, keby som tvrdil, že nemám na mládež pozitívny vplyv. Vštepovanie nenávisti voči krucifixu je úloha trvalá, ktorej som sa zhostil dokonale.


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-25  (19:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oničko pan-debilium..

tesim sa s tebou.. od zavisti sa mi zahmlieva pred ocami.. tak rad by som si to pozrel..
neviem ci si ma neprecenil, ze by som zvladol prechod po nejakych horach,, a z macetou.. tou strasnou krvilacnou zbranou..
a clnkom,, nieco hrozne.. asi by som sa posral.
ja mam totizto obe ruky lave..a mam ich zviazane v kuse z ruzencom.. jedine ze by si ma odniesol na pleciach.

a myslim,ze palenie knihy oviec by ma nezabilo..
myslim,ze takych ako ste vy bolo na vete uz vela.. aj komunicti ju palili,, a j rozne ine systemy a sekty ju palili, palia a palit budu..
marylin manson ju dokonca obštieva na koncertoch..
mna to netrapi..lebo s tym nic nemozem robit..
mna v podstate netrapi vobec co robis na tych vasich sektarskych stretnutiach..

cas sa krati.. a paleniu knihy oviec, ludmi ako si ty odzvoni..a z tymto zasa neurobis nic TY! holt.. takova je situace hurvinku..
takze si to uzivaj ,kym je cas.. prijemnu zabavu..joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-25  (19:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MM.
priatelu,, uz som sice zistil, ze mas problem z citanim,, a naslednym analyzovanim citaneho.. no skusim este raz.
nie som v ziadnej sekte.. nechodim na ziadne zhromazdenia,,nikomu nedavam peniaze.. nechodim do ziadnej organizacie co ma meno, budovu..

neviem ci je to az take tazke pochopit,,alebo to po precitani hnen zabudnes.. neviem..
alebo si len provokater co mele stale to iste ako debil..neviem..

no nech uz je ako chce.. bav sa..


MM   |   ip:217.75.73   |   2011-07-26  (11:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  trafil si hned to zabudnem a ani sa mi nechce citat stare prispevky od ludi co za to nestoja. Tak ktory je to ten mahatma krisna ? A nie som tvoj priatel len aby si nezabudol ty

Jo a bavim sa - dik


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-26  (12:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MM..
dobre si myslim,ze si nacisto vymlety..

priatelu... ?? asi dobre.. nacisto..


Pandemonium   |   ip:85.248.61   |   2011-07-26  (13:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Obyčka J, ty si tá prvá na tej ilustračnej fotografii?


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-26  (20:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ty flinston..na viac sa nezmôzes??


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-07-27  (13:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  klikaci pracuju na plne obratky..

ste vy ale debilne decka...

je mi z vas smiesno..
klikajte debili..podme....diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + päť =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?


 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?2013-05-26  (17:26)  |  Ekonomika
Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?

Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu


2013-05-14  (10:03)  |  Ekonomika
V průběhu posledních deseti let vládní instituce, německý kancléřský úřad, Mezinárodní energetická agentura, americké ministerstvo energetiky,... operují s argumentem, že vrcholu světově vytěžitelného množství ropy a zemního plynu již bylo dosaženo, nebo že již tato hranice byla překročena. Vžil se pro to termín „Peak Oil“ – ropný zlom. Následovat má už jen hrozivý růst cen a nedostatek energie.


Komu patří peníze v bance?


2013-04-26  (10:08)  |  Ekonomika
Lidé často žijí v přesvědčení, že když své peníze vloží do banky, stále jsou to „jejich“ peníze, že je mají v bance uschovány. Omyl. Hluboký omyl...


BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ


2013-04-25  (09:18)  |  Ekonomika
Finanční firma Boston Consulting Group prohlašuje, že krize eurozóny musí být řešena radikálním vyvlastněním normálních střadatelů. Mysleli jste si, že žijete ve společenském systému, ve kterém je soukromé vlastnictví nedotknutelné a že být pilný, spořivý a odpovědný vůči svým potomkům je ctností? Tak se probuďte z iluze!


Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová manipulace trhu se zlatem


2013-04-22  (09:14)  |  Ekonomika
Byl jsem první, kdo poukázal na to, že Federální rezervní systém manipuloval všechny trhy, nejen ceny dluhopisů a úrokové sazby, a že Fed manipuluje trh se zlatem za účelem ochrany směnné hodnoty amerického dolaru, který je ohrožen kvantitativním uvolňováním FEDu. FED zvyšuje nabídku dolarů rychleji, než jak roste jejich poptávka a tím je cena či směnná hodnota dolaru předurčena k poklesu.


Trh s papírovým zlatem kolabuje


2013-04-18  (09:46)  |  Ekonomika
Nedostatek fyzického zlata určeného na prodej v Asii. Oficiální historkou předloženou „spolehlivými“ finančními analytiky je, že cena zlata se propadla v důsledku „poklesu obav“, že centrální banky budou nyní schopny „krmit“ inflační tlaky, a tudíž že jednoho dne začnou opět důvěřovat americkému dolaru.


Zlato a jeho propad – co za ním může být?


2013-04-17  (12:58)  |  Ekonomika
Co je původem? Řada komentářů dávala propad zlata do souvislosti s prodejem kyperského zlata. To však vůbec nemusí být pravda. Toto je první ze série extrémních pohybů.


Už je to tady: Největší holandská banka oznámila klientům, že nedodá jejich zlato


2013-04-17  (09:18)  |  Ekonomika
Minulý týden došlo k pověstnému překročení Rubikonu na trhu s investičním zlatem ve fyzické podobě, když jedna z největších evropských bank v Evropě vypověděla smlouvy se svými klienty a informovala je, že dodávky fyzického investičního zlata nebudou možné.


HODNOTA BITCOINU PŘESÁHLA 1 MILIARDU DOLARŮ, ZATÍMCO DALŠÍ MĚNY SE HROUTÍ


2013-04-09  (14:01)  |  Ekonomika
Během jen několika málo let je Bitcoin už měnou, s níž je třeba počítat. Jejich hodnota už přesáhla 1 miliardu dolarů s tím, že pro budoucnost se počítá s většími zisky. Jelikož jde o revoluční a nezávislou virtuální měnu, tak se mnozí hrnou k bitcoinům ve snaze vyhnout se zabrání peněz v bankách a propadající se ekonomice spjaté s centrálními bankami. A navíc se široká škála příležitostí k využití Bitcoinů už stává běžnou věcí, jelikož popularita této inovativní a bezpečné měny roste.


Kyperská krize z pohledu tradera


2013-04-06  (19:39)  |  Ekonomika
Kyperská krize ovládla titulky médií. Zkušenější investoři i tradeři místo debat o variantách řešení vyhledávají způsoby, jak na aktuální situaci vydělat. Je to prostě tak, krize a katastrofy na finančních trzích mohou být skvělou příležitostí k zisku. Byl jsem požádán, abych ukázal, jak využívám takové situace k zobchodování. Pojďme se tedy podívat, jak krize na finančních trzích může přinést slušný zisk bez zbytečného rizika.


Světová finanční pyramida v číslech


2013-04-06  (15:33)  |  Ekonomika
Ptáte se, proč je světová ekonomika v tak vážných problémech? A jak si vlastně může být tolik lidí jistých, že světový finanční systém nakonec zkolabuje? Pravdou je, že pokud se na celou věc podíváme přes optiku tvrdých čísel, není tak náročné pochopit, proč je světová finanční pyramida odsouzena k zániku.


Hromadí si Rusko s Čínou zlato, protože plánují zabití petrodolaru?


2013-04-04  (09:57)  |  Ekonomika
Bude se ropa brzy obchodovat v měně, která je tisíce let stará? Co by systém „zlata za ropu“ znamenal pro petrodolar a US ekonomiku? Hromadí si Rusko a Čína ohromná množství zlata, protože plánují zabití petrodolaru? Už od 70. let byl US dolar tou měnou, kterou mezinárodní komunita používala k obchodování ropy po celém světě. To vytvořilo ohromnou poptávku po US dolarech a po US dluhopisech. Co se ale stane, když zbytek světa začne ten v rostoucí míře méně stabilní US dolar odmítat a počítání ve zlatě by se mohlo objevit v měnovém vypořádávání mezinárodního obchodu? Skutečností je, že není třeba mít moc představivosti, abychom si to spočítali.


Co se dá očekávat od zlata a stříbra v nejbližších týdnech?


2013-04-03  (09:27)  |  Ekonomika
Trpělivost a pevné nervy. Jediná tvrdá měna světa, zlato, opět poroste. Nachazíme se v nejdelším období konsolidace od roku 2001. Inflační deprese je však na cestě. Biliony nově tvořených peněz ze vzduchu zatím sedí v bankách, přibývají každým dnem a čekají na příležitost. Jakmile se hráze protrhnou, svět zaplaví inflační povodeň, která bude zničující pro úspory v papírových penězích. Kupní síla zmizí, životní náklady skokově narostou a příjmy většiny populace budou v nejlepším stagnovat.


Po Cypre potopa?


2013-04-02  (09:09)  |  Ekonomika
Schválil sa záchranný balík pre Cyprus. Má hodnotu 10 mld. euro a je podmienený tým, že na záchranu sa poskladajú i majitelia vkladov nad 100 000 euro, ktorí môžu prísť o 40 % svojich vkladov, pričom niektoré odhady hovoria aj o 80 %. Predstavitelia EU verklíkujú, že ide o jednorazové a úplne ojedinelé opatrenie.


História sa opakuje-netreba nič vymýšlať-všetko tu už bolo- banková mafia


2013-03-31  (14:34)  |  Ekonomika
Článok ktorí ba sa mali všetci občania naučit naspamat už v základnej škole a dennne sa ho modliť po očenáši.


Svetová finančná pyramída v číslach


2013-03-27  (12:51)  |  Ekonomika
Pýtate sa, prečo je svetová ekonomika v tak vážnych problémoch? A ako si vlastne môže byť toľko ľudí istých, že svetový finančný systém nakoniec skolabuje? Pravdou je, že ak sa na celú vec pozrieme cez optiku tvrdých čísel, nie je až tak náročné pochopiť, prečo je svetová finančná pyramída odsúdená na zánik. Celkový dlh vo finančnom systéme Spojených štátov je v súčasnosti približne 56 biliónov dolárov, zatiaľ čo vklady na bankových účtoch predstavujú približne len 9 biliónov dolárov. To znamená, že aj keby sme vybrali všetky bankové vklady v USA do posledného centu a znásobili ich šesťkrát, ešte stále by to nestačilo na zaplatenie nahromadených dlhov.


Bitcoin pro začátečníky


2013-03-26  (09:59)  |  Ekonomika
Všichni jistě máme v živé paměti, co se nedávno událo na Kypru – tamní vláda na požadavek Evropské unie provedla měnovou reformu a znárodnila svým obyvatelům část úspor. Je zcela evidentní, že vzhledem k děravým státním rozpočtům a neschopnosti států omezit své výdaje budou tyto scénáře pravděpodobně přicházet častěji a po celé Evropě.


Spolehlivý žlutý kov


2013-03-18  (09:08)  |  Ekonomika
V posledních deseti letech se stalo Rusko největším kupcem zlata ve světě. Experti se dohadují, zda není ještě před Ruskem Čína. Podle oficiálních údajů je to Rusko, které zvýšilo zásoby zlata o 570 tun. Existují však podezření, že Čína své údaje o nákupu zlata Čínskou národní bankou poněkud snižuje. Údajně utajováním skutečných rezerv připravují čínští finančníci jakousi velmi vychytralou strategickou linii s úmyslem předvést svou sílu ve „vhodnou chvíli“. Překvapení má být například spojeno s tím, že se najednou Čína objeví jako největší držitel zlata a zatlačí do pozadí dosavadního „šampiona“ – strýčka Sama.


VATIKÁN CHCE „CENTRÁLNÍ BANKU SVĚTA“


2013-03-18  (09:04)  |  Ekonomika
Vatikán volá po “globálním veřejném úřadu” a světové centrální bance, aby spravovali finanční záležitosti, až nastane zrežírovaný ekonomický kolaps. Dokument vydaný vatikánským ministerstvem spravedlnosti a míru “by měl být rajskou muzikou pro demonstranty z ‘Okupace Wall Street’


Zavedie nový pápež Bitcoin menu vo Vatikáne?


2013-03-18  (08:55)  |  Ekonomika
Najdôležitejšou neekonomickou udalosťou tohto týždňa bolo zvolenie pápeža. Tento post prekvapivo obsadí Argentínčan Jorge Mario Bergoglio, ktorý podobne prekvapivo nepochádza z Európy – ako prvý pápež od roku 741.


Maďarsko vytvorí systém štátneho bankovníctva


2013-03-14  (23:16)  |  Ekonomika
Nový systém založený na sieti družstevných sporiteľní, ktoré kontroluje štát, zlepší dostupnosť úverov a zníži závislosť podnikateľov na pôžičkách v cudzej mene, uviedol maďarský premiér Viktor Orbán.


Indie a reálne používání zlata


2013-03-14  (09:20)  |  Ekonomika
Naposledy jsem se Indii specificky věnoval v červnu loňského roku v souvislosti s repatriací zlata. Nyní se na ní podívám znovu. Pokud jde o zlato, o Indii se často mluví v souvislosti s omezením dovozů. Přitom Indie se do trhu se zlatem aktivně zapojuje. Připojila se k Turecku, které začalo využívat zlato v mezinárodním obchodě.


Čo dnes znamenajú pojmy gramotnosť a negramotnosť?


2013-03-13  (06:22)  |  Ekonomika
Ako je možné, že 80% absolventov stredných škôl v New York city je braných za negramotných? Úlohou vzdelávania je pripraviť ľudí do života tak, aby mladí ľudia našli miesto v spoločnosti a uplatnenie na trhu práce. Pokrok priniesol tlak na spoločnosť zvýšiť laťku v pohľade na gramotnosť a negramotnosť. Čo teda gramotnosť a negramotnosť znamenájú v dnešnej dobe?


Zlato proti strachu z inflace


2013-03-12  (09:54)  |  Ekonomika
Německá Bundesbanka začala v uplynulých týdnech stahovat velkou část svých zlatých rezerv z New Yorku a Paříže do trezorů ve Frankfurtu nad Mohanem. Tento krok znamená revoluci, protože je to poprvé od druhé světové války.


Má zlato reálnu hodnotu 20.000 USD za 1 uncu?


2013-03-08  (17:07)  |  Ekonomika
Podľa bretton-woodskej kalkulácie má zlato hodnotu 20 000 dolárov za 1 uncu. Globálny monetárny systém je založený na krehkých základoch dôvery. Vďaka pôsobeniu centrálnych bánk, tlak na systém bude aj naďalej rásť.


Mýty o zlých kapitalistech


2013-03-05  (10:47)  |  Ekonomika
"Nevěřím, že něčí chudoba je způsobena bohatstvím jiných. Nevěřím, že něčí neschopnost je způsobena schopností jiných. Nevěřím, že něčí nemoc se zhoršuje zdravím jiných." Michael Howard


Kde je inflace?


2013-02-26  (10:32)  |  Ekonomika
Kritici rakouské školy popichují rakušáky, jakým je například Robert Murphy, protože v americké ekonomice je momentálně velmi nízká inflace.


BITCOIN: MŮŽE FINANČNÍ MONOPOLY ZNIČIT INTERNETOVÁ TECHNOLOGIE?


2013-02-18  (09:05)  |  Ekonomika
Velké banky ničí naši ekonomiku … a naši zemi. Jsou doslova vedeny jako zločinné podniky (což už přiznávají i média mainstreamu), vlastní i naše politiky a to ony podněcují k těm nejhorším a nejautoritářštějším tendencím v naší vládě. Jak nedávno uvedl ten bývalý dohlížitel nad výkupem bank z dluhů, velké banky „nám pořád ještě drží zbraň u hlavy,“ a – potud, pokud ony vládnou hornímu bidýlku – věci se zlepšovat nezačnou.


Světový bankovní byznys: Šokující údaje


2013-02-13  (13:09)  |  Ekonomika
Výbor pro finanční stabilitu (FSB) byl vytvořen na summitu G20 v dubnu 2009, v době, kdy byla světová finanční krize v plném proudu. Na konci roku 2012 vydal svoji Zprávu o monitorování globálního stínového bankovnictví, vyhodnocující informace o aktivitách bank a dalších finančních subjektů v r. 2011 (1). Globální stínový bankovní systém vzrostl na 67 bilionů dolarů, hodnotu srovnatelnou s globálním GNP ve stejném roce. To se vymyká představivosti a drasticky to mění celý náhled na světovou ekonomiku…


Elektro varování pro Slováky


2013-02-10  (23:45)  |  Ekonomika
Pokud se v příštích 20 letech rozhodnete navštívit ČR, chovejte se tak, jako by žádná elektřina vůbec neexistovala.


Made in Czechoslovakia - tohle by mělo zajímat každého občana ČR


2013-02-10  (21:14)  |  Ekonomika
České značky se vyrábějí mimo ČR. Zde zůstaly jen obchodní a logistická centra. Již víte, proč má ČR nejvyšší nezaměstnanost od roku 1933 ? Z čeho se tu budou platit daně ?


Kto profituje z inflácie?


2013-02-01  (09:18)  |  Ekonomika
Inflácia, vždy a všade, je primárne spôsobená nárastom peňažnej zásoby a kreditu. V skutočnosti, inflácia je nárast peňažnej zásoby a kreditu. (pozn. inflácia definovaná ako nárast cenovej hladiny je zmena pôvodnej definície. Jedná sa o súvisiace, ale rozdielne javy.)


Ďaľšie z ekonomiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Zamestnanci jadrovej elektrárne v Mochovciach prehovorili

Rodinkárstvo, tunelovanie, porušovanie pravidiel bezpečnosti pri práci, napätie medzi zamestnancami. Takto nám včera v stratke zhrnuli aktuálnu situáciu dvaja zamestnanci atómovej elektrárne v Mochovciach. Prinášame vám exkluzívny autentický prepis spoločného rozhovoru, ktorého šokujúce závery žiaľ narušia predvianočnú atmosféru väčšiny zdravo uvažujúcich čitateľov.


Charlie Chaplin a ten nejlepší proslov na světě

Velké spiknutí mimozemšťanů - CZ dabing

Karel Gott se už před 11 lety bál totalitní světovlá...

Tajomstvo obelisku.

Telefonicke sutaze - Fair play alebo podvod?

Archív

Hlinové vystúpenie v parlamente

Čistý otras!!! Humus!!! Neuveriteľné!!! Že vraj politici nemajú nadriadených!!!


Ľ. Huďo -Decembrové udalosti vo svete

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič

Maléry pána živnostníka

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.2662 s