18. September 2019
    
Sergej Chelemendik: Geopolitika zjednotenia na základe dobra - Rozhovor pre noviny Rossijskije vesti - Dolezite.sk

Sergej Chelemendik: Geopolitika zjednotenia na základe dobra - Rozhovor pre noviny Rossijskije vesti


  2013-01-03  (21:32)  |  Z domova
  55% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Sergej Chelemendik: Geopolitika zjednotenia na základe dobra - Rozhovor pre noviny Rossijskije vesti

 


 

 

 - Sergej Chelemendik: Geopolitika zjednotenia na základe dobra  -  Rozhovor pre noviny Rossijskije vesti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rosvesty.ru/2108/evraziyskiy-narodnyy-front/8693-sergey-helemendik-geopolitika-obedineniya-na-osnove-dobra/


Ruský spisovateľ Sergej Chelemendik žijúci už 25 rokov v hlavnom meste Slovenska - Bratislave, reagoval na otázky denníka "Rossijskie vesti"" o budúcnosti slovanských krajín.

- Píšete veľa o medzinárodnej politike a geopolitike, o Slovensku, Českej republike, Srbsku. Je vôbec v týchto krajinách záujem o geopolitiku? Dá sa vôbec tento termín použiť v kontexte existencie týchto malých slovanských národov?  Alebo možno je ich osudom sa jednoducho vždy podriadiť  silnejším?


- To je veľká otázka týkajúca sa filozofie dejín. Záujem o medzinárodnú politiku v slovanských krajinách v týchto dňoch rýchlo rastie, pretože kognitívna disonancia - tak krásne dnes nazýva oficiálna propaganda obyčajnú lož  - dosiahla neúnosnú úroveň. Ľudia sú zmätení, nechápu čo sa deje a chcú vedieť, čo sa s nimi stane zajtra. Nie je to zmätok takého charakteru, ako si to môžete predstaviť v Rusku, kde rýchle zmeny okolností a nepredvídateľnosť budúcnosti predstavujú  rysy národného charakteru. Práve preto zmätenosť nie je ruskou črtou.

Slováci vo všeobecnosti súhlasia s faktom, že sú malý národ, ktorý o ničom nerozhoduje,  vždy niekto rozhoduje zaňho,  teraz konkrétne Západ. Nezaujímať sa o výsledky týchto rozhodnutí však Slováci nemôžu. Euroatlantická integrácia vytvorila za dvadsať rokov z vyspelej európskej krajiny - Československa, dusnú liaheň  lacnej pracovnej sily pre európske a ázijské korporácie. Mládež v tejto liahni nemá takmer žiadne perspektívy. Slovákom a Čechom vzali  socialistický celonárodný majetok - vysoko rozvinutý priemysel a poľnohospodárstvo - a zanechali im, ako sa tu hovorí, "oči pre plač." A tento plač začína. Stále viac a viac ľudí si začína zamýšľať nad tým, že rovnako ako  "privatizovali," teda  ako keby si kúpili ich továrne a závody s cieľom ich likvidácie a rozkradnutia, za naničhodné  nuly na monitoroch počítačov „odkúpia“ aj ich pôdu a nehnuteľnosti. Pričom na juhu Slovenska sa  pod týmito pozemkami nachádzajú  obrovské zásoby mimoriadne čistej  pitnej vody, strategickej suroviny číslo jedna pre celý svet, zásoby, ktoré  sú dôležitejšie ako ropa alebo zemný plyn.  Na tom istom  juhu Slovenska žije kompaktná maďarská menšina - písal som o tom v mojej knihe "Slovenské Kosovo". Voda je oveľa dôležitejšie ako zemný plyn, ak je v dome chladno, môžete sa zahriať, poriadne sa obliecť, alebo si zabehať , ale keď človek chce piť a  - piť treba stále – tu nič iné okrem vody nepomôže. Voda je všetko, voda  je život. Mnohí Slováci sa začínajú postupne prebúdzať  a vzniká u nich dôvodné podozrenie:  či neprijmú mocní tohto sveta rozhodnutie týkajúce sa likvidácie slovenského ľudu tak ako bol zlikvidovaný ich priemysel?! Či môže byť nejaká hŕstka Slovákov, Slovanov, prekážkou v ceste neobmedzenej chamtivosti Západu!? Toto je dôvodom rastúceho záujmu o to, čo sa deje v Kosove, kde sa zdokonaľuje liberálny "humánny" model oslobodenia územia, rozprávkovo bohatého na prírodné zdroje a strategicky cenné suroviny, od pôvodnej populácie.

U Slovákov a Čechov sa prebúdza geopolitické myslenie, prebúdza sa pod tlakom okolností.

Pravdaže, dejiny píšu víťazi, pravdaže  pravdu má obvykle ten, kto je silnejší. Mnohým ruským čitateľom sa úvahy Slovákov o svete budú zdať detinské, nezrelé, ale slovanské národy majú svoju nedetskú  pravdu - Slováci veria v dobro a spravodlivosť, veria aj napriek svojmu dlhoročnému podriadenému postaveniu, veria tak, ako je dané veriť len niekoľkým národom.

- Ako sa mení postoj Slovákov a Čechov k Rusku v posledných rokoch?


- Mení sa radikálne, a pokiaľ ide o Slovensko, vcelku masívne. Rusko sa stáva pre časť

 Slovákov majákom, nádejou, "svetlom v tme." Niečo podobné som videl iba v Srbsku.

 Chcel by som priblížiť ruským čitateľom jednoduché, mimoriadne dôležité, ale ťažko prístupné ruskému chápaniu,  na prvý pohľad, "detské" predstavy Slovákov o Rusku a jeho úlohe vo svete. Slováci  totiž vedia o Rusoch to, čo sami Rusi o sebe nevedia a toto poznanie je na nezaplatenie.

Rusko je v predstavách Slovákov obrovský slovanský národ, ktorí môže ochrániť všetkých Slovanov; Slovania sú pre Slovákov jeden celok, ktorý bol mnohonásobne rozdelený z rôznych dôvodov, ale  existujúci vo svojej podstate ako organický celok. Bratstvo Slovanov, ich  príbuzenstvo nie je na Slovensku iba fráza - je to životná realita.

Slováci veria v zjednotenie Slovanov a v skutočnosť, že Slovania budú hlavnou silou v našom svete. A to všetko sa udeje "pod krídlami" veľkého Ruska, ako dôsledok nového ruského víťazstva nad zlom.

Bez ohľadu na dve desaťročia trvajúcu masívnu, intenzívnu, útočnú protiruskú propagandu, ktorá sa šíri zo všetkých štrbín, Slováci - opakujem, nie všetci, ale väčšina slovenského národa - začína vnímať Rusko ako Dobro  ako silu na strane Dobra, ako Dobrú Silu.

Rusko ako Dobrá Sila môže zachrániť a zachovať  Slovanov a Slovákov, môže priniesť šťastie a prosperitu. Taký je symbol viery.

Stretávam sa s mnohými čitateľmi na verejných prednáškach a diskusiách, a verte mi, niekedy vystavujem vieru Slovákov skúškam, keď im hovorím o tom, čo nevedia, alebo vedia o tom veľmi málo - o rusko-ukrajinských konfliktoch, o krvavých medzislovanských  sporoch a vojnách na Balkáne, o poľskej nenávisti voči dobrému ruskému národu, o mnohonárodnostnom Rusku. Pozorne ma počúvajú a v podstate so mnou súhlasia:  áno, teraz sú Slovania rozdelení, ale ... veria svojej vrúcnej túžbe. Taká je slovenská pravda o svete, jednoduchá a zároveň krásna. A na túto pravdu by sa ruská vláda mala pozrieť pozorne a dôkladne,  pretože je možné, že v sebe obsahuje odpovede na mnohé otázky, nad ktorými si lámu hlavy v Rusku.

Chcem pridať svoj hlas k slovenskej pravde o Slovanovch - áno, duchovne, alebo ako sa hovorí, mentálne je to jeden celok a nie je náhoda, že tento celok tak nenávidia a snažia sa ničiť nepriatelia. Slovanov zjednocuje okrem podobnosti jazyka a spoločnej histórie, lepší, spravodlivejší, duchovnejší, náboženskejší  pohľad na svet, Slovania sú viac na strane Dobra, bližšie k viere, bližšie k Bohu. Slováci si netrúfnu povedať tieto slová nahlas, ale ja som ruský spisovateľ a môžem po veľkom Leskovovi zopakovať: "Boh je s nami", "Boh za krivdu Rusom trestá."

Skutočnosť, že Slovanov úspešne štvali a štvú proti sebe navzájom, je zlo, je to desivé, ale Západ to nerobí len so Slovanmi, Západ zatiaľ úspešne štve všetkých proti všetkým, je to podstata jeho sily a moci. Oni rozoštvávajú a ničia na základe zla. Ale existuje aj zjednocovanie na základe Dobra! Také môže byť zjednotenie Slovanov, v ktoré v súčasnej dobe veria iba Slováci. Ale možno zajtra nebudú jediní ktorí tomu veria. Je možné, že po ďalších otrasoch a prerozdeľovaní Balk
án a pripadne  Poľska, ktoré sa už črtá na obzore, sa aj tam nájdu ľudia, ktorí povedia nahlas: rokmi priživovaná nenávisť voči Rusku a poklonkovanie pred Západom, je tragédiou Poľska, ktorá Poľsku najviac  škodí a predovšetkým tento fakt je podstatou jeho odvekých neduhov. Možno, že sa v Belehrade znovu objaví vodca, nový maršal Tito, ktorý znovu dokáže zjednotiť balkánskych Slovanov v mene ich prežitia - čo sa v ich histórii udialo veľakrát.

- Ako sa rozvíja spolupráca medzi Slovenskom a Ruskom v oblasti ekonomiky?


- Nakoľko môžem posúdiť, najvýznamnejším projektom je širokorozchodná železnica z východnej hranice Slovenska do Bratislavy a Viedne, ktorý sa pomaly, ale isto rozvíja. Tento projekt, ak bude úspešný, môže bez  zveličovania zmeniť osudy mnohých Slovákov a Slovenska ako celku, je to zmena k lepšiemu, nakoľko sa krajina stane jedinečným novým dopravným koridorom medzi Východom (Rusko, Ukrajina, Čína, Ázia) a Európou. Pokiaľ som si všimol, vedú sa intenzívne rokovania o tom, kto v akej miere bude financovať túto  rozsiahlu výstavbu. Podotýkam, že peňazí v našom svete existuje veľa a používajú sa čoraz nezmyselnejšie. Verím, že pre tento projekt, ktorý môže zmeniť osudy Slovákov a Slovenska sa peniaze skôr či neskôr nájdu.

- Ako Slováci vnímajú ruského prezidenta Vladimira Putina?

- Povedal by som, že tam je pozoruhodný konsenzus. Putina rešpektujú aj niektorí zarytí nepriatelia Ruska, ktorí sú na výplatnej listine bohatého dedka Sorosa. Rešpekt sa prejavuje v tom, že si nedovolia "štekať" tak, ako to niekedy robia ich náprotivky v Českej republike.

Pre mnohých Slovákov je Putin stelesnením ideálneho vodcu - Putin by na Slovensku, ostatne podobne ako v mnohých iných krajinách, s istotou vyhral voľby. Mocný bojovník na strane Dobra - taký je obraz Vladimíra Putina nielen na Slovensku. Zachráni a obráni, ak nie dnes, tak zajtra určite. Naivné? Možno čiastočne, ale v podstate správne.

Slováci naozaj vedia veľmi málo o dianí vo svete, nakoľko ich domáce  médiá sprosto klamú, ale Putinovi je pripisovaná rozhodujúca úloha v akomkoľvek dianí vo svete.

- Čo vedia Slováci o Euroázijskom zväze a aký majú názor na túto úniu?

- Myšlienku Euroázijského zväzu je starostlivo utajovaná pred Európanmi Európskymi médiami. Preto Slováci vedia prakticky len to, že môžu čerpať z ruských médií, a to čo poskytne náš portál. Skromne podotýkam, že rusko-slovenský portál www.chelemendik.sk je svojím spôsobom unikátnym  médiom, ktoré na Slovensku nie je možné prehliadnuť.

Reakcie Slovákov sú rôzne. Dosť typická: vystúpme z EÚ a pripojme sa k tejto novej aliancii, pretože už aj tak nemáme čo stratiť. Kladú aj takéto otázky: A aké budú prínosy a výhody členstva? Ako existovať spoločne s Čínou a Indiou, ak sú tak ďaleko a my o nich nič nevieme?

Euroázijská myšlienka je pre Slovákov ťažko pochopiteľná a nielen pre nich. Ale jej podstatu  mnohí z našich čitateľov chápu  hneď - vytvoriť novú alianciu, ktorá bude chrániť svet pred svetovými vojnami a barbarskými lúpežami chamtivého Západu. S touto myšlienkou súhlasia Slováci okamžite - je ťažké s ňou nesúhlasiť, ale o to ťažšie je ju zrealizovať.

Využijúc príležitosť, chcem pozdraviť a zaželať všetko najlepšie účastníkom historicky prvého zjazdu Euroázijského frontu, ktorý sa uskutoční 30. decembra v Moskve. Front si môže stanoviť veľký cieľ - povedať svetu o Euroázijskej únii ako veľkej geopolitickej myšlienke. Nie je potrebné hovoriť o tom našim nepriateľom - oni sú aj tak dobre informovaní. Ale priateľom a spojencom, ktorým klamú a snažia sa ich zmiasť.

- Rossijskie Vesti  svojho času uverejnili  manifest a program Hnutia Dobrá Sila. Ako sa rozvíja tento projekt?


- Rád by som sa poďakoval denníku Rossijskie Vesti za tieto publikácie. Tieto texty vyvolávajú pomerne značnú odozvu, ktorá sa už zhmotnila vo forme verejných prednášok a diskusií na Slovensku.

V blízkej budúcnosti bude program Hnutia Dobrá Sila, jeho duchovná, politická a praktická časť dopísaný a v konečnej podobe uverejnený. Početné stretnutia s čitateľmi a ich reakcie ma definitívne presvedčili, že Hnutie sa môže stať reálnou spoločenskou silou.

Hnutie Dobrá Sila je kolektívnym dielom, je ideologickým motorom, katalyzátorom riešení, ktorý ponúka ľuďom, veriacim v Dobro, hľadať a nájsť cestu a nasledovať túto cestu.

Zatiaľ je to iniciatíva ruského spisovateľa a niektorých najaktívnejších čitateľov na Slovensku, ale ľudí, ktorí podporujú Hnutie, su a bude ich veľa, nielen na Slovensku. Sú odozvy z Českej republiky, Srbska, Bieloruska, Ukrajiny a Ruska.

V januári bude právne zriadená medzinárodná organizácia Hnutie Dobrá Sila so sídlom v Bratislave na báze nakladateľstva "Slovanský dom", ktoré som vytvoril pred dvadsiatimi rokmi a ktoré pokračuje v práci.

Som presvedčený, že Hnutie sa stane reálnou Silou.

 

21. december 2012, Bratislava


SERGEJ CHELEMENDIK
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
otvoreneoci . vymovepu87   |   ip:99.241.18   |   2013-01-03  (22:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sto rokov dozadu vela slovakov sa pozeralo na Rusko jak na buducnost pokial ho nepokazili a nerozleptali komunisti ktory vtom uspesne pokracuju i dnes, marna snaha pan Putin, lebo ak by si chcel z Ruska spravit silny stat tak by si musel povesat vsetkych byvalych komunistov vcetne seba. Bud tu hnilobu Rusko strasie, alebo len nadalej bude kvasit a u hlupakov prebudzat nostalgiu za slovanskym bractvom. Rusi dali jasny dokaz bractva ked napadli germanske Polsko, alebo nieco my hovori slovanske, ale nie som si isty lebo predsa brat brata nenapadne.
Krtkovia tlieskajte a pchajte tie sproste hlavy do Ruskeho chomuta ved vi bez neho nemozete zit, ty co maju nieco v hlavach su uz davno za kopeckami.


smartang . bohupyki56   |   ip:78.99.254   |   2013-01-03  (23:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je to jednoznacne tak. Palec hore pre p. C*elemendika aj za to, ze o nas dava vediet v Rusku. Povazujem to za pomerne dolezity informacny kanal prostrednictvom ktoreho sa Rusi mozu dozvediet ze situacia sa meni. A pokial sa toho trochu chopia, mohol by to byt zaciatok novej ery a to doslova. Samozrejme, vsetko premyslene a postupne. Ano, pod tlakom informacii ktore stale viac prenikaju na povrch ludia spoznavaju pravdu. Spoznavaju zvratene hodnoty zapadu a zacinaju pomerne jasne vnimat odlisnost slovanskej kultury a to v pozitivnom zmysle slova. Putin sa aj tu stava postupne symbolom, mozno nadejou.

Je to v kazdom pripade pekny odkaz Rusku .... ze ma mozno spojencov aj tam, kde by to uz ani necakalo. Ze mozno prichadza doba obratu. Hnacim motorom je pritom zhnusenie zo systemu zapadnej demokracie ako presvedcenie, ze my, Slovania, mame na viac.

alea iacta est
0Michael . ruwiseja31   |   ip:88.212.36   |   2013-01-03  (23:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Admin, admin! Pozdravuje Ťa Interbulo! Akým právo mažeš korektné príspevky? Aspoň si ich mal ukryť, ale Tyich nechceš prijať!!!Čím to je?


Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2013-01-04  (00:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no ja by som to skusil takto...vymenujte mi co dobreho k nam prislo z ruska za poslednych 100 rokov :D


klifton . gexisesu84   |   ip:178.41.46   |   2013-01-04  (03:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Yanath . vepebeku80

:o)))) ropa, plyn, vodka a čo zo západu??


otvoreneoci . vymovepu87   |   ip:99.241.18   |   2013-01-04  (04:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  smartang, myslel som ze si trosku chapavejsi, kazdy si musi uvedomuit pokial Rusku vladnu zidobolsevici a dnes postzidobolsevici tak Rusko a jeho politika nema s nami Slovanmi nic spolocne, lebo to su nasi najuhlavnejsi nepriatelia ktory este dnes zneuzivaju slepych krtkov na svoje mocenske plany. Slovensky krtkovia len aby ste sa v jeden den neprebudili aj s Ruskym narodom v otrockom jarme NWO kde komunisti budu na vas lamat palice.
kliftona poopravim, alebo doplnim co nam rusko dalo: zavist, udavacztvo, zneuzivanie podriadenych nadriadenymi, nulova usta a sebeucta kde sa dievcata predavali za jednu drzkovu a skutocne nemam chut spomynat, lebo by som povracal klavesnicu na pocitaci.
Mna len udivuje jaky ste vsetci slepi a zabudlivi.


Matthew . fudifile   |   ip:85.216.23   |   2013-01-04  (07:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otvoreneoci . vymovepu87


Stalin a Molotov hrali pred svetom a aj stranou takú hru , Molotov ako premiér zámerne predpokladal zlé veci ktoré sa mali schváliť na strane , potom stále prišiel "milý a dobrý" Stalin ktorý nesúhlasil a hľadal kompromisy s ostatnými aby vyzeral dobre , doslova hrali hru na dobrého a zlého policajta a vedeli to iba oni dvaja . Teraz je otázka či rovnakú fingovanú hru nehrajú svetové bloky , ktoré (možno)kontroluje jedna skupina ľudí. Na Rusko neviem , ale pokiaľ ide o Čínu tak v jej prípade sponzorovali revolúciu po ktorej získali moc komunisti priamo Američania tuším , dokonca Mao a Nixon alebo rovno Kissinger udržiavali pekné vzťahy :-) Rockeffeler vo svojich pamatiach chváli dokonca systém v Číne ako skvelý . Teraz sa zamyslieť ktorý systém je dalej v rámci "neslobody" či pseudodemokracia v USA alebo komunizmus v Číne. Preto keď sa dneska prezentuje ako protipól zapadného sveta Rusko a Čína , tak aspoň pri tej Číne by som bol maximálne skeptický a skúmal či to nieje skutočne iba hra pre ovce :-)


Martin . nujogibe55   |   ip:84.16.32.   |   2013-01-04  (09:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otvoreneoci, otvor oči a zobuď sa a zisti si, čo sa stalo v roku 1610. Ale aby si nemusel dlho hľadať, prezradím ti, že v roku 1610 Poľské vojská vypálili Moskvu.
Poliaci nikdy neboli také neviniatka za aké by ich niekto vo svojej protiruskej nenávisti chcel pokladať.


lord1977 . gerilahe08   |   ip:85.135.13   |   2013-01-04  (11:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja by som povedal, že najprv sa poriadne dlhodobo skonsolidujme, slovanské národy ekonomicky, duchovne. A potom môžeme sa začať z toho spoločne radovať. Dosiaľ sme len dekadentne zaostalí, chudobní a nerestiam prístupní. Vnútorná sila sa postupne presadí sama osebe tak či tak.


hruka . korexala68   |   ip:213.151.2   |   2013-01-04  (11:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre otvorene oci : vynalez televizora, prva umela druzica zeme - sputnik, prvy kozmonaut - gagarin, prva jadrova elektraren, prvy tokamak, bezpocet vynalezov v jadrovej fyzike, elektronike a vojenstve, a nakoniec aby som nezabudol tak aj znamu hru TETRIS :))))


Duan . symevuma90   |   ip:213.215.8   |   2013-01-04  (11:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Matthew . fudifile - Dobre hovoríš. S Čínou by som si veľmi nehral a ako dobro by som ju nepovažoval.

Takže je tu zásadná otázka ovládajú postžidobolševici Rusko alebo hej. :-)klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-04  (12:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Niekoľko poznámok pre orientáciu historicku ---Ruska. Zastavili rozpínanie /aziatov ---aj mongolov../ až k Atlantiku za cenu "okupácie" cca250ročnej Zlatej hordy 13- 14.storočie !!


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-04  (12:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nájazdy Švedov, Poliakov, Napoleona ...., min 200 ročný Židovsky "vplyv" aj alkoholicky/ Solženicyn..200r. spolu../ !Vojny --krymska , s Japonskom ISW, IISW a na vlastnom území!!!


FcKensie . heganojy80   |   ip:95.103.17   |   2013-01-04  (12:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skúška spojenia č. 2


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-04  (12:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalin --nie Rus, nie Slovan - velil 32000 vojakom v r.1920 vPoľsku!! Dostali sa do zajatia a tam boli zlikvidovanííí!!!Sám ušiel a tu je treba vidieť jeho pomstu ---Katyňský masaker Poliakov!!!


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-04  (12:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To sú aj niektoré príčiny historickej "zaostalosti" Ruska, ktorá sa tak rado prezentuje!!!Nebolo v dejinách Ruska 100rokov bez vojen na vlastnom území!!! /GB -viktorianska éra, USA celé dejiny,.okrem občianskej... a veľmoce.../


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.83.   |   2013-01-04  (12:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otvoreneoci.vymovepu87

"... dalo: závisť, udavačstvo, zneužívanie podriadených nadriadenými, nulová úcta a sebaúcta kde sa dievčatá predávali za jednu držkovú a skutočne nemám chuť spomínať,..."

Pekne si popísal demokraciu. Ozaj koľko máš rokov? K tým dievčatám si asi chcel povedať za 2 dcl vína, ale nezabúdaj, že išli s tým, ktorý sa im páčil a nie ako teraz za peniaze-s kýmkoľvek, kdekoľvek a akokoľvek.

Inak horeuvedený článok je pravdivý. Slovania všetkých krajín spojte sa, na zlosť chazarom-sionistom-žido-kresťanom a pre svoje dobro! Psi brešú a karavána ide ďalej. Náš čas ide a nikto ho nezastaví!


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-04  (12:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...smartang...má v rozhodujúcich veciach správne postrehy...!/plus.../


slovak . turyvyme20   |   ip:82.119.22   |   2013-01-04  (13:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...tak to je presne...vďaka pán Vhelemendik....vivat Rusko...vivat Putin...


ukulele . fogyloqy46   |   ip:87.244.22   |   2013-01-04  (14:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Ideálne by bolo, keby si slovanské národy uvedomili, kým sú, čím sú, boli si vedomé svojej sily a schopnosti pracovať na zmenách ak sa vopred nevzdajú odhodlania a pôjdu si za svojim aby získali naspäť svoju vlastnú tvár.

Ale bez hrnutia sa k západu, východu, pochybným akýmkoľvek združeniam a úniám. Keby povedomie slovanských národov bolo dostatočné a neochvejné nemuseli by sa spolčovať a každý by si mohol ísť svojou cestou v rámci podpory a dohôd s okolitými štátmi v pre svet tichej súdržnosti a vzájomnej podpory keby sa niečo začalo diať. Čo je bohužiaľ zrejme silná utópia v tejto chvíli.

Len tak na okraj. Čo sa týka Ruska, v súčasnosti skôr uverím ich vedcom a výskumom ako západu. Sú pre mňa momentálne dôveryhodnejší. Ale to je fakt mimo merita témy a na okraj.


ukulele . fogyloqy46   |   ip:87.244.22   |   2013-01-04  (14:47)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  
Ešte jedna vec.

Rusko a Putina si určite nesmierne Vážim za to, že nevstúpili do konfliktu v Juhoslávii a ostali neutrálny. Myslím si, že ak by sa do toho zamontovali Rusi už
by sme boli možno po 3. svetovej vojne. A toto tomu národu nikdy nezabudnem.

Zároveň sa Slovenka hanbím za umožnené prelety pre americké lietadlá nad naším územím do Juhoslávie v čase konfliktu.

Ale aj tak by som sa ani Rusku bez rozmyslu nehnala do náruče.


malaPerunica . nodaquce29   |   ip:92.52.36.   |   2013-01-04  (17:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ruský spisovateľ, Sergej, ten obraz pri článku má podstatnú chybu : drak po správnosti má byť jednoznačne žltej farby, toto Slovania, Slovieni, dobre vedia...


Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2013-01-04  (18:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kliftonko, heeej? ale to je za dolare a za dolare by sme to mali aj od arabov

ale to nic, hlupacik ako ty zjavne nepochopil otazku

ci uz zapad alebo rusko obdivuju len prizdisraci, ktori potrebuju mat nad sebou sustavne niekoho


Duan . symevuma90   |   ip:84.47.7.1   |   2013-01-04  (19:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  malaPerunica . nodaquce29

+1 tiež som chcel reagovať niečo v tomto zmysle ale.... :-)


hruka . korexala68   |   ip:213.151.2   |   2013-01-04  (19:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  yanath s ruskom mame tisicrocne vstahy,kulturnu, jazykovu a etnicku pribuznost...a je to velmi vzdelany narod.....pokial v poslednom storoci rusko malo problemy tak mi urcite das za pravdu pokial poviem ze to maju na svedomi banksteri spoza mlaky.....kazdopadne v technologickej urovni spolupracovat s ruskom je prestizna zalezitost a biznis spolupraca nam moze priniest tisicky pracovnych miest.


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-04  (19:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neviem ale je treba vedieť rozlišovať bežných ľudí od ich "vodcov"! Mal som a mám tú možnosť porovnať GB, D ,A, NL..s U, Bieloruskom , Ruskom... aj s jazykovými znalosťami ... Samozrejme vzdelanie,vzťah k Česko-slovensku , životnú ...túto..no .. a i.... A my Spod Tatier vieme kde je ta "náklonnosť" zaujímavá!!!


FcKensie . heganojy80   |   ip:178.40.16   |   2013-01-04  (20:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zatiaľ čo sa tu predbiehate v adorácii Ruska a kopaní do Ameriky, oni si zatiaľ potichúčky nanonovo definujú svoje sféry vplyvu aby mohli čo najpokojnejšie obchodovať. Hruka, tentokrát bez bankstrov ?

http://www.euractiv.sk/energetika/clanok/rusko-americky-energeticky-megakontrakt-017737


FcKensie . heganojy80   |   ip:178.40.16   |   2013-01-04  (20:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...a S.Ch.nás tu zatiaľ opíja čajíkom zo samovaru. Úsmevné !


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-04  (20:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..Fckensie .. a čo projekt voda z Bajkalu ... v USA ...véééľmi starýýýý...


FcKensie . heganojy80   |   ip:178.40.16   |   2013-01-04  (20:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...veď tomu trójskemu koňovi ani oči nestoja dobre !


FcKensie . heganojy80   |   ip:178.40.16   |   2013-01-04  (21:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Klopi, neviem o aký projekt ide, vysvetli prosím !


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-04  (21:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Teda ... Fc.kensie... max svetové sladko- vodné je Bajkal! Prvé vodné "lapsusy " v USA boli niekedy v 70-tich rokoch kým nezačali ťahať vodu z Kanady. Následne sa zistilo že Kanadská voda je "piesočnato-naftová".. a uvažovalo sa o Ruskej nafte,plyne a vode --jeden šup pri potrubí.....cez Beringovú....Kapišo..


rex . sucuqese17   |   ip:188.121.1   |   2013-01-04  (23:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zda sa mi to rusofilstvo cele uletene !

V ramci "geopolitickych" uvah o buducnosti slovanstva a prilnuti k velkemu ruskemu medvedovi nam tu unika zakladny fakt .

Blizsia znalost myslenia velkych narodov !

Velke narody - americania , rusi su zahladene do seba . Staraju sa len o svoje ciele , o svoje dobro . Osudy malych zapadnych slovanskych narodov im vzdy boli a aj su ukradnute . Rovnako ako je ukradnuty osud Slovakov zapadoeuropskym narodom resp. americanom .

Vsetci na nas zvysoka kaslu a len nas vyuzivaju pre svoje ciele . Za poslusnost obcas podhodia "nedohryzenu kost" . Len tu je nasa prilezitost , snazit sa vzdy o to a lavirovat , aby ta kost bola co najmenej "ohryzena" . Nase karty su dost slabe na tak krutu hru aka sa rozputala po rozpade bipolarneho sveta . Ale miesto za stolom take , ktore by chceli vsetci ziskat.

Tak ako sme Rusom sluzili ako ochranny pas /PL, CS, HU, RO, BL / po II.sv. vojne, teraz nas zapad pouziva pre tu istu funkciu len v opacnom garde !

Nakoniec aj projekt americkej protiraketovej obrany pred ruskymi raketami ma za ciel zostrelovat rakety s jadrovymi hlavicami nad nasim resp vychodoeuropskym uzemim .

Zapad teraz chce v dlhodobom horizonte formovat novy obranny/utocny val proti Rusku a posunut svoj vplyv dalej na vychod . Pas od severu /Bielorusko, Ukrajina, Moldavsko, Kirgizsko, Gruzinsko a ../ na juh ma vytvorit novu naraznikovu zonu .


FcKensie . heganojy80   |   ip:178.40.16   |   2013-01-04  (23:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kapišo, vďaka.


otvoreneoci . vymovepu87   |   ip:99.241.18   |   2013-01-05  (00:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja som nevystupil proti Rusom ani pol slovom. Len na rozdiel od vas som poukazal na problem, ja by som neveril ani vlastnemu bratovi ak by bol v podruci zidobolsevika. A Putinovi som odporucil co ma spravit, aby Rusko znova bolo silne. Lebo dnesne Rusko je len na oklamanie slovanov a ak posluzi zapadu a prijme hodenu rukavicu tak to len kvoli tomu aby nas zapad vyhladil. Este raz krtkovia ak chcete byt silny jak rusky bohatieri musite sa zbavit postkomunistickeho hnoja to je vsetko lenze priliz vela pre vas lebo vecsinou ste tu zidobolsevicky lokaji.


Klopi . myhujehu81   |   ip:88.212.40   |   2013-01-05  (07:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Autor:...otvorenéoci. vymo... Citujem : ..." A Putinovi som odporucil co ma spravit, aby Rusko znova bolo silne"...HOTOVO!!


Klopi . myhujehu81   |   ip:88.212.40   |   2013-01-05  (07:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A my tu na SK riešime problémy , a náš krajan ....hajajáááj! Prosíme ale informáciu ako to "odporucanie "dopadlo...aj pre mládencov v našej krčmičke...! Vďaka vopred... /Diskutujúci by mali byť vo zvýšenom stupni pozornosti!!/


otvoreneoci . vymovepu87   |   ip:99.241.18   |   2013-01-05  (07:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Klopi ak by Putin povesal vsetkych zidobolsevikov vcetne seba zmenilo by sa nieco, co myslis nebolo by Rusko silnejsie? Pozri sa jak sa dari elite stavat Slovanov proti sebe, uz chcu Ukrajinu vyzbrojit i bojovymi lodami. Vermi ze pride den ked nas Slovanov vyhladia zo zemskeho povrchu a tak sa stane kvoli takym pomylenym krtkom jako si ty.


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2013-01-05  (07:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  úúúúáááááááááááááááááááááááááááááá dobré ráno:D


Klopi . myhujehu81   |   ip:88.212.40   |   2013-01-05  (08:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ach ..oči moje oči! U nás bol jeden príslušník a každý problém riešil formulkou "Idete do matky(-) pi..." a každý vedel " oč kráči"!Ale ináč bol neškodný dokonca sme ho mali radi ... jeho prístup k riešeniu problémov bol vopred známy , neočakávalo sa od neho niečo svetoborného.... príslušník -policajt - ale uniformu mal vždy čistú!


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-05  (09:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ::otvoreneoci.. keď na buduce budete poskytovať odporúčania Putinovi povedzte mu že my pod Tatrami- v Poprade by sme chceli mať naspäť LEVOV z Prahy ..bo viete my máme radi hokej... /Vopred vďaka/.Hej a"naštartuje " tejto zimy NHL...???


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-05  (09:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a pre ..luci-fera ... nebojte sa sme s Vami, celá naša krčmička ide za vami... neľakajte sa! My máme tiež strach že nás Slovanov "vyhladia" ! Ale poďakujme sa no...ja viem čo čakáte...tomuto ..otvoreneoci ..lebo sa môžme aspoň pripraviť...no nie..???


lucifer . faliqevu33   |   ip:92.52.46.   |   2013-01-05  (09:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...že pozdravujem krčmičku.


FcKensie . heganojy80   |   ip:95.103.21   |   2013-01-05  (10:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  O slovanskej vzájomnosti Putin poskytol plastický obraz v časoch plynovej krízy, keď Fico išiel orodovať. Jeho gestá jasne hvorili toto: No čo, ty ch.j, tak si priliezol ? Myslím, že Robo si toto nedal za klobúk, odvtedy akoby jednoznačnejšie hovoril o našej spätosti s EÚ.


smartang . bohupyki56   |   ip:78.99.254   |   2013-01-05  (13:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak to je pekna ptakovina. Bolo to praveze naopak a teraz sa musim vynimocne zastat Fica, pretoze Fico urobil na Putina velmi dobry dojem. Komentovalo sa to v tom zmysle ze Fico ako rozhodny a zdatny vyjednavac prekvapil Putina v dobrom. Nesirte tu bludy.


PUTIN . borofeku39   |   ip:85.237.22   |   2013-01-05  (14:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  PRE KVALITNU DISKUSIU JE DOBRE VIAC VEDIET O RUSKU


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.28.   |   2013-01-05  (14:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otvoreneoci.vymovepu87
Ty máš tie otvorené oči tuším nakreslené na zatvorených - spiacich očiach.


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-05  (16:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..PUTIN... no dobre , ale vy mi musíte najsamprv....


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-05  (16:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..povedať prečo nie je v ruštine "štyridsať"/40/ ČETYRIDSAŤ??????


FcKensie . heganojy80   |   ip:178.41.91   |   2013-01-06  (08:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Smartang

Musím sebakriticky priznať, že som zrejme prestrelil. Pozrel som si záznamy z 2009,a musím povedať, že Ficovi, hoci nie je mojim favoritom, musím pripísať k dobru nejaké body,lebo sa držal naozaj statočne a sebavedome. Trošku sa mi zdalo, že aj vyhecovaný, pretože Putin spustil svoje expozé trošku ostro ( viď stránka SITA ) Ten vyššie mnou vyrieknutý súd bol na základe zrejme jednej chybnej spomienky, podľa ktorej Putin bol arogantný.


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-08  (06:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..." Slováci vedia veľmi málo o diani vo svete...


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-08  (06:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..nakoľko ich domáce media SPROSTO KLAMU"...Toto...


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-08  (06:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  . čítalo dajme tomu cca(???) 5 milionov ľudí v Rusku... Neviem ale ak pripustíme že je to pravda , tak nemožno " naše " média brať no...vážne !!! A pokiaľ sa týka klamstva , produkovanie nepravdy...tak isté zákonné i "nezákonné" opatrenia sú žiadúce na nápravu!!! /dalo sa to napísať aj peverznejšie.../diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Írán odříznut od systému SWIFT, unese takovou sankci?

Írán byl vyloučen z mezinárodního platebního systému SWIFT, který umožňuje finanční toky mezi bankovními institucemi po celém světě. Od soboty 17. března od 16:00 tak bude nefunkčních všech 675 íránských unikátních SWIFT kódů. Společnost pro světovou mezibankovní finanční telekomunikaci (SWIFT) svůj radikální krok zdůvodňuje jako nutný, kvůli nátlaku ze strany EU a USA.


Jak drahou moč vypouštíme do záchodu

www.dolezite.com

Žijeme v pseudosvete

K roku 2012

Nigel Farage: Katastrofa je tu a vy děláte jakoby nic

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.4698 s