24. September 2019
    
Skončila sa kríza? - Dolezite.sk

Skončila sa kríza?


  2009-08-14  (11:23)  |  Ekonomika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Skončila sa kríza?

Z priložených obrázkov sa zdá, že nezamestnanosť už dosiahla svoje maximum a postupne sa bude znižovať. Denníky začínajú byť plné optimizmu, že to najhoršie je už za nami a kríza čoskoro úplne pominie. Je to skutočne tak?

Obr1

Podcenenie trhu

Nastal teda vhodný čas na rekapituláciu minulého postoja, priznanie chýb a poučenie sa z minulosti. Ako výstižne povedal George Santayana: „Tí, ktorí sa nedokážu poučiť z histórie sú odsúdení opäť ju zažiť.“ Dobrý znalec histórie by povedal, že každý silný prepad je sprevádzaný korekciou, ktorú netreba podceňovať. A zdá sa, že jej silu sme v minulých mesiacoch podcenili, pričom história hovorila o niečom inom.

Počas Veľkej hospodárskej krízy sa objavilo až 8 medvedích rely, tie trvali v priemere 11,3 týždňa. Súčasná rely trvá už 22 týždňov a SP500 narástol o takmer 50%. A práve tu nájdeme zaujímavú paralelu, keď si uvedomíme, že najväčšia rely Veľkej krízy bola hneď tá prvá, ktorá dosiahla 52% a trvala 22 týždňov. To dokumentuje priložený graf, ktorý ukazuje, že ak sa história opakuje presne, tak akciové trhy môže opäť čakať obrat dolu, spolu so všetkými negatívami s tým spojenými. V roku 1929 akciové trhy spadli o 50%, čoskoro zaznamenali nárast o 50% len preto aby pokračovali v poklese o ďalších 70%.

Obr2

Pri súčasnej aktivite vlád a centrálnych bánk je však nepravdepodobné, že by scenáre ich vývoja boli presne rovnaké. Dôležité je však to, že na fundamentoch sa nezmenilo vôbec nič. Tie ostávajú stále rovnako čierne ako pred pár mesiacmi. Naopak, aj napriek ružovým dátam hrozí opätovný prudký pokles nižšie. Tento pokles však s najväčšou pravdepodobnosťou príde až vtedy, keď si väčšina ľudí povie, že kríza je už za nami, keď opäť začnú nakupovať tí, ktorí na trhových pohyboch prerobili najviac...

Klam o rozbitom okne

Radi by sme povedali, že súčasná politická elita robí kroky správnym smerom, a podporuje ekonomiku v dosahovaní udržateľného hospodárskeho rastu, avšak pravý opak je stále na programe dňa. Tí, ktorí mali to šťastie a siahli po výbornej ekonomickej príručke „Economics in one Lesson“ od Henryho Hazlita, vedia o čom hovoríme. Súčasná moderná ekonómia a hospodárska politika spočíva na keynesiánskych omyloch, keď väčšina ekonómov vidí iba krátkodobé riešenia súčasných problémov zamerané na pomoc jednej skupine trhu na úkor všetkých ostatných trhových skupín. Ako hovorí posledná štatistika, na boj proti kríze bolo vyčlenených zhruba 11 biliónov dolárov, čo znamená priemerné zadlženie okolo 1500USD na každého obyvateľa planéty.

Dobrý ekonóm však vie, že nie možné niekomu rozdať bez toho aby ste zobrali niekomu inému. Že je nutné pozerať na dlhodobé dôsledky hospodárskej politiky s efektom na celý trhový segment, nie len na vybranú skupinu. Výborným príkladom je učebnicový príklad francúzskeho ekonóma Frederika Bastiata, v ktorom hovorí o mylnom usudzovaní pri  následkoch rozbitého okna. Chlapec rozbije okno na mäsiarstve. Mäsiar teda zvesí rám a odnesie ho ku sklenárovi. Ten okno opraví, pričom mu mäsiar zaplatí. Sklenár tak získal dodatočný príjem, ktorý by inak (keby bolo okno celé) nezískal a tieto peniaze minie u obuvníka, krajčíra a pekára. Každý z nich preto získal dodatočný príjem, ktorý môže opäť minúť inde. Takto ekonomika vlastne získala nový impulz a zjavne vidíme pozitívny efekt z rozbitého okna.

Na čo však zabúdame je, že za vecami, ktoré sú zjavné, sú aj veci skryté. A to sú výdavky, ktoré sa neuskutočnili. Mäsiar má predsa iba obmedzený rozpočet a tým, že minul peniaze u sklára, tak ich nemôže minúť inde. Tým prišli o príjmy farmári, od ktorých kupoval chlieb alebo stolári, od ktorých kupoval nábytok.  A presne na tomto princípe spočívajú klamstvá súčasných hospodárskych politík. Vláda peniaze rozdáva a stimuluje ekonomiku. Avšak v konečnom dôsledku za ňu vždy zaplatí spotrebiteľ a je jedno či to vláda skrýva za zvýšenú infláciu alebo svoje zadlžovanie sa. Obe sú len sofistikovaným spôsobom ako zatajiť, že všetko čo robí, je prelievanie príjmov od jednotlivcov do rúk štátu, ktorý ich rozdáva svojim politicky spriazneným skupinám, o tom si však povieme viac zajtra.

Veľké divadlo

A práve viditeľné vládne výdavky sú dôvodom veľkých ovácií a fanfár, lebo ich použitie je zjavné a rozhodne pre určité ekonomické skupiny prospešné. Avšak to, že pre každý vládny výdavok existuje zhruba rovnako veľký vládny náklad, ktorý vláda minie na seba, to už nie je také zrejmé. Konečný efekt je teda ten, že vláda zdaní svojich občanov, ktorí túto sumu nemôžu použiť na produktívne výdaje, ekonomiku teda ochudobní a polovicu z tejto sumu minie a polovicu rozdá. Ekonomika ako celok na vládnych výdajoch stráca. Vládne deficity celý problém iba maskujú a odsúvajú do budúcnosti.

Ako úspechy svojej práce vláda prezentuje rast hrubého domáceho produktu a rast nezamestnanosti. Obe tieto veličiny však majú 2 kľúčové nedostatky. HDP odzrkadľuje celkovú produkciu a prácu vykonanú v krajine a to nezávisle od jej charakteru. Ak napríklad havaruje ropný tanker, tak náklady na odstránenie ekologickej katastrofy sa počítajú do HDP. Ak vyhorí mesto a postaví sa na novo, tak HDP narastie, pritom žiadne bohatstvo nebolo vytvorené. Podobne je to so zamestnanosťou. Pokiaľ by sa vláda rozhodla postaviť pyramídu a zamestnala by všetkých nezamestnaných, tak by dosiahla svoj cieľ, avšak prospešnosť a tvorba bohatstva v krajine by bola nulová.

Napríklad americká vláda došla vo svojej arogancií tak ďaleko, že tieto štatistiky začala ešte svojvoľne upravovať, aby sa zdalo, že ekonomika je na tom oveľa lepšie ako v skutočnosti. Príkladov je množstvo, ale tým najvýraznejším z poslednej doby je odsunutie revízií modelu vzniku a zániku firiem, ktorý dlhodobo nadhodnocuje tvorbu pracovných miest. Podľa našich odhadov ten model vyčaroval k novovzniknutým pracovným miestam (Nonfarm payrolls) za posledný polrok viac ako 600,000 miest. Keby boli tieto revízie, tak ako boli plánované, pridané do posledného výsledku NFP, zjavne by pokazili obrat v tvorbe pracovných miest, tak ako ukazuje prvý graf. Jednoducho ich vynechaním vzniká ilúzia dôležitosti vládnej politiky.

Preto pre každého, koho zaujíma skutočný stav vecí, je nutné pozrieť sa ďalej, až k tvorbe skutočného bohatstva krajiny. Tam uvidíme, či vládnou politikou sa bohatstvo krajiny zväčšuje alebo zmenšuje. Bohatstvo sa okrem iného tvorí z reálnej mzdy. Priemerná reálna mzda v USA za posledných 40 rokov poklesla o viac ako 30% a dokumentuje tak, že každý rok si pracujúci za svoju mzdu môžu kúpiť menej a menej tovarov a služieb. Záver je jednoznačný, súčasná hospodárska politika z dlhodobého pohľadu hospodárstvu škodí. Pre tých, ktorí rozumejú ekonomike, to nie je prekvapivé zistenie.

Majetok amerických domácností

Čisté bohatstvo amerických domácností sa zvykne definovať ako celková hodnota fondov amerického peňažného trhu a celkovej kapitalizácie amerických akcií. Toto čisté bohatstvo dosiahlo vrchol v roku 2006 na úrovni 22 biliónov dolárov a počas marca tohto roka sa prepadlo až k úrovni 12 biliónov dolárov. V súčasnosti dosahuje 15,4 bilióna dolárov.

Na druhej strane však hodnota dlhu amerických domácností za posledné roky ostáva takmer stabilná. Súčasný celkový dlh amerických domácností dosahuje takmer konštantnú úroveň 13 biliónov dolárov. Z toho až 10 biliónov dolárov tvorí hypotekárny dlh. Pri tomto čísle tak vidíme následky zhubnej bubliny rastu cien nehnuteľností. Pokiaľ si tieto čísla spojíme, dostávame nasledovný graf:

 Obr3

Tyler Durden z portálu Zero Hedge tvrdí, že od roku 2007 poklesol celkový majetok amerických domácností o hrozivých 94%. Americké domácnosti sú tak rovnako ako americká vláda na mizine.

Kto stojí za akciovou rely?

Každé čísla sa dajú interpretovať rôzne. Výborným príkladom sú firemné zisky z Q2, tie na viac ako 70% prekonali svoje očakávania a podnietili akciové trhy v ďalšom raste. Avšak detailný pohľad na ich historický vývoj ukazuje niečo celkom iné. Priložený graf udáva zisky firiem SP500 od roku 1935 upravené o infláciu. Tie sa prepadli o 98% od svojho maxima a tak výrazne tromfli aj ich pokles počas Veľkej hospodárskej krízy.

Obr4

Akcie tak nikdy neboli tak neprofitabilné ako sú v súčasnosti. Napriek tomu sa obchodujú na tak nezmyselne vysokých úrovniach, že P/E zverejnených výsledkov dosahuje vyššiu hodnotu ako 140 a operačných výsledkov 24. To naznačuje, že sú extrémne prekúpené a nadhodnotené. Kto stál za ich nákupmi?

Akciové trhy rastú na základe zvýšených nákupov akcií. Peniaze na akciový trh typicky prúdia z peňažného trhu. Takýmto spôsobom sa zapájajú domácnosti  do nákupu akcií. Tie sa však topia v dlhoch a ich nákupy akcií sú tak obmedzené. Od marca na akciové trhy však pritieklo viac ako 2,7 bilióna dolárov. Na druhej strane z peňažného trhu odtieklo iba 0,4 bilióna dolárov. Odkiaľ teda prišlo na americké akciové trhy zvyšných 2,3 bilióna dolárov? Odpoveď je jednoduchá – od FEDu. FED nalial do US bánk obrovské množstvo likvidity. Nezáujem bánk o rozdávanie nových úverov spôsobil, že táto likvidita nedosahuje reálnu ekonomiku ale opäť nafukuje finančné trhy. Banky tak za peniaze od FEDu spôsobili prudký nárast akciových trhov a aj napriek tomu, že fundamenty ostávajú hrozivé.

Ako je to s nezamestnanosťou?

Piatkové zlepšenie nezamestnanosti bolo veľkým pozitívnym prekvapením, keď sa americká nezamestnanosť zlepšila z 9,5% na 9,4%. Za zlepšením nezamestnanosti stojí najmä opäť vláda, ktorá je najväčší tvorca pracovných miest a veľmi prekvapujúco aj automobilový sektor, ktorý je v dlhodobom úpadku. To, že stále neexistuje dôvod na radosť udáva priložený graf.

Obr5

Z neho vidíme, že pomer zamestnaných k celkovej populácií opäť poklesol a dosahuje najnižšie hodnoty za posledných 20 rokov. Zlepšenie zamestnanosti je teda dôsledkom menšej pracovnej sily a vládneho zamestnávania. Otázkou preto ostáva, či zmenšovanie celkovej práceschopnej populácie a vytváranie neproduktívnych pracovných miest je spôsob ako sa z krízy dostať.

Ako ďalej?

Ako sme spomenuli už v úvode, ten, kto sa nepoučí z histórie, je odsúdený svoje chyby zopakovať. Dobrým príkladom možného pokračovania vývoja ekonomického prostredia je Japonsko. Tam pokračujúca agresívna monetárna a fiškálna politika dokázala dlhodobo udržiavať akciové trhy na neprirodzene vysokých úrovniach. Priložený obrázok ukazuje, že agresívna monetárna politika (modrá línia) dokázala spôsobiť rast akciových trhov, avšak ako náhle táto politika prestala byť implementovaná, tak akcie opäť spadli tam, kde fundamentálne patrili.

Obr6

Súčasná hospodárska politika dokázala krátkodobo zastaviť prudký pokles svetového hospodárstva, avšak iba za cenu pokračujúcich dlhodobých nerovnováh a straty efektivity ekonomík. Následky ich konania sa stále ešte len prejavia, ich načasovanie však bude závislé od ďalšieho smeru hospodárskych politík. Prvou výraznou hrozbou je už september, ktorý je najhorším mesiacom pre americké akcie. V každom prípade treba zachovávať opatrnosť, pretože neštandardné ekonomické podmienky pretrvávajú a ešte dlho pretrvávať budú...

 http://www.cikomodity.com/trhovy-komentar/komentar-skoncila-sa-kriza_13082009.htm

Zdroj: CIKOMODITYShare/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
brano   |   ip:78.99.64.   |   2009-08-14  (14:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  navrhujem úplne rozpustiť štáty :) a vrátiť sa k prvotnopospolnej spoločnosti :)


Maze   |   ip:91.143.17   |   2009-08-14  (14:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Staty su stejne uplne k nicomu. Oni boli vymyslene len preto aby sa ludia vzajomne nenapadali. Ja si viem predtavit spolocnost bez statu uplne v pohode.


Koudsk   |   ip:217.77.16   |   2009-08-14  (15:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pomoci cisel a slovickareni se daji delat ruzne veci.Nedavno jsem napr nekde cetl zpravy. 1.zprava:HDP klesa, 2.zprava:prumerny plat roste.Ze zacatku jsem to nechapal,ale pak mi to doslo.Je rozdil mezi prumernym platem a prumernym prijmem.Lide,kteri prisli o praci uz nejsou ve statistikach o prumernem platu zahrnuti.Takze kdyby vsichni ve state pracovali na cerno pro chleba a vodu a byl pouze oficialne evidovan jeden milionar,tak podle tech statistik by ten stat byl nejbohatsi stat v dejinach,a to i pres to,ze 99% lidi by tam umiralo hlady.Dalsim dobrym prikladem je hra s cisilky pri poklesu a narustu akcii.Napr. akcie maji puvodni hodnotu 100.Jeden den poklesnou o 50%,druhej den vzrostou o 50%.Reknete si,ze vsechno je ok,ale propocitejte si to a zjistite,ze na konci ty akcie maji hodnotu 75.Dalsim prikladem je dvoji metr pro mereni nezamestnanosti.Kdyz se to hodi,tak pouzijou 1.model,kdyz ne,tak pouzijou model cislo 2. Atd.atd.


longchi   |   ip:78.16.249   |   2009-08-14  (18:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Staty by ani tak nepredstavovali problem ako druh ekonomiky! Ked budeme ficat na ziskovej ekonomike (tak ako nasi milovani bratia zidia chcuu), tak asi uz vsetci viete kam smerujeme!! Pre tych, ktori nevedia o akej lukrativnej destinacii sa bavime, len okrajovo nacrtnem, ze je to hlboka rit (dost hlboka na to, aby sme sa z nej vyhrabali)!!!


mehehe   |   ip:91.127.76   |   2009-08-14  (22:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  presne jak hovori londchi


hm   |   ip:89.173.10   |   2009-08-15  (08:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja len ze tam mas mesiu logicku chybu ide asi o preklep: "Ako úspechy svojej práce vláda prezentuje rast hrubého domáceho produktu a rast nezamestnanosti" rast nezamestnanosti?


Tomas Franzen   |   ip:92.74.254   |   2009-08-16  (10:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Velmi dobry clanok. Paralely s minulostou su velmi zaujimave. Tento clanok ma ovplyvnil. Pravdepodobne predam moje akcie teraz, lebo terajsi vzostup kurzov, je len ich docasna oprava/korektura. Strednodobo patri akciovy trh medvedom, nie bykom. Co nas stat potrebuje ? Nie rgulaciu a velke zdanovanie schopnych, hodnotu tvoriacich ludi. Nas stat potrebuje schopnych ludi udrzat nizkimi danami, jasnymi zakonmi a stabilnou menou. Za ozajstnu pracu, ozajstne peniaze ! Zlato je mena! Papier je len slub !


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-08-16  (11:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tomas Franzen | 2009-08-16 (10:35)
Zlato nie je ziadna mena.Nic si nepochopil,nerozumies financnemu systemu.Dnes nie su peniaze tovarom ako kedysi,ked si za ne dostal presne stanovené mnozstvo zlata.Dnes su peniaze doklad o hodnote.Tento doklad dostavas ked nieco vytvorís.Ak tento doklad dostanes predtým nez nieco vytvorís tak musis vytvorit dodatocne hodnotu.Ak niekto vydava tieto doklady bez rozmyslu a bez toho ze by sledoval ci este sa da alebo je potrebné vytvarat nejaku hodnotu, tak sa trh zasýti,spotreba poklesne a niet co vyrabat.Ale pozicky treba splácat.A katastrofa je na svete.Ked je trh zasytený,výroba nemá odbyt ako mozu dlznici ktorí prídu o pracu splacat svoje pozicky???
Je to nezodpovednost a velká chyba tohto kapitalistického a bankarskeho systému a dokaz o matematickom nepochopení penazných tokov.Toto sa v komunizme stat nemohlo,zato komancovia zase robili iné chyby.
Ludstvo je este tak tupe ze nechape financný system preto sa da bankarskej svetovej lobby primitívne okradat a necha si organizovat okolo seba tzv.KRIZU.


joplins   |   ip:95.209.22   |   2009-08-16  (12:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv. presne.


TikTak   |   ip:188.123.1   |   2009-08-16  (21:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv
Dnes su peniaze doklad o hodnote.

Hehe, skús prísť do banky s 5 ojrovkou a 0,5 mm odtrhnutým rožkom. Hneď ti vysvetlia hodnotu peňazí. Napriek tomu že by to malo mať stále hodnotu 5 ojro, za výmenu ti zaúčtujú TRI.


LukyBB   |   ip:89.173.13   |   2009-08-16  (23:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  peniaze su len slub pokial system funguje tak ako to popisal cv. Ak peniaze plnia svoju zakladnu funkciu - transakcnu, tak su skvelym vynalezom.

Neviem preco sa niektori stale obraciate k zlatu ako mene, alebo zlatemu standardu. Ak by banky fungovali ako maju, to jest bez SFR, tak je system stabilny a nepotrebujeme zlato.


Godwinson   |   ip:85.216.21   |   2009-08-17  (02:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To cv and LukyBB:

"Ak tento doklad dostanes predtým nez nieco vytvorís tak musis vytvorit dodatocne hodnotu.Ak niekto vydava tieto doklady bez rozmyslu a bez toho ze by sledoval ci este sa da alebo je potrebné vytvarat nejaku hodnotu, tak sa trh zasýti,spotreba poklesne a niet co vyrabat."

Vidím, že stále dúfate v nejakú "božsky bezúhonnú", najlepšie štátnu, riadiacu menovú autoritu. Výhoda oproti dnešnému SFR by bola, že zlodejina nie je priamo zabudovaná v systéme. "Papierová" mena bez SFR by sa skôr či neskôr stala hračkou v rukách politikov. Oni by rozhodovali, kto má nárok na pôžičku alebo nie. "Doklady o hodnote" by dostali ich kamaráti a ostatní by si mohli naprázdno olizovať gamby. Komoditný štandard je oveľa lepšie riešenie.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-08-17  (08:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Godwinson
Nechcem sa stale zastavat komancov ale vzdy narazim na veci ktoré ma fascinuju.Za komancov som sa tymito problemami nezaoberal,nevedel som ani co je to parlament.Dnes ma fascinuje aký rozumne bolo to ze mali ludsku prácu,co bol vtedy "komoditný standard" pekne zaskatulkovanú na R-karov s roznymi stupnami a THP triedy s roznymi stupnami.Tomu som az teraz pochopil ze oni skutocne ekonomike rozumeli,len ja som bol debil ze som nechcel citat Marxa a chodil som v 89 strngat klucami.Za to sa nesmierne hanbim aky som bol tupec...no teraz som pochopil ze netreba ziadny izmus,vsetko je to len o ekonomike a peniazoch a o okradaní ludi co tvoria hodnoty.Ziadna demokracia v skutocnosti neexistuje.
S tvojim prispevkom suhlasím az na ten komoditný standard.To by sa musel zmenit zákon a na peniazoch by muselo byt znovu napísané čím su kryté, akou komoditou.Mono by to nebolo zlé ale ja uz zlato neuznavam ako komoditu lebo sa neda jest.


xtc   |   ip:217.75.87   |   2009-08-17  (10:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "zlato neuznavam ako komoditu lebo sa neda jest..." ROTFL :)))))


xtc   |   ip:217.75.87   |   2009-08-17  (10:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak davajte navrhy na tu komoditu. ja navrhujem rozok natrety lunexom


fuk   |   ip:195.28.68   |   2009-08-18  (15:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  merateľná a stabilná hodnota aktivít ( vykonanej hodnoty )...
Už mám skutočne dosť kapitalistou ... sakra naučili si nás ako psov !!!


AA   |   ip:195.146.1   |   2009-08-19  (11:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre tych co este nepochopili sucasny penazny system a chcu si rozsirit obzory :)
http://www.paradigma.sk/redakcny_system/clanok.php?id=142


Peter K   |   ip:78.99.183   |   2009-08-19  (22:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  add: cv - pekný príspevok, úprimný, pravdivý


LukyBB   |   ip:89.173.13   |   2009-08-19  (22:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  fuk

kapitalizmus tu uz pekne dlho nemame. Kapitalizmus je o volnom trhu fungujucom v ramci rozumnych mantinelov. Ak si dnes zoberieme akykolvek segment trhu, vsetky su deformovane skrz nefunkny penazny system. Vsetky ekonomicke subjekty su zblbnute, pretoze vsetci kalkulujeme v peniazoch, ktore vsak uz davno neplnia svoje ulohu a dnes su nastrojom moci pre urcite skupiny ludi.


Krizič Asiknekončič   |   ip:77.48.82.   |   2009-08-20  (22:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A vy, soudruzi věříte médiím, že opravdu krize skončila, poněváč, to bych se tedy hodne podivoval, to není možné. Zima nám ještě velmi pravděpodobně ukáže krizi jako bejk, a netěším se na to!
.
http://www.czechfreepress.cz/index.php?option=com_content&;view=article&id=1168:kino-cfp&catid=101:filmy&Itemid=445diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


päť + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?


 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?2013-05-26  (17:26)  |  Ekonomika
Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?

Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu


2013-05-14  (10:03)  |  Ekonomika
V průběhu posledních deseti let vládní instituce, německý kancléřský úřad, Mezinárodní energetická agentura, americké ministerstvo energetiky,... operují s argumentem, že vrcholu světově vytěžitelného množství ropy a zemního plynu již bylo dosaženo, nebo že již tato hranice byla překročena. Vžil se pro to termín „Peak Oil“ – ropný zlom. Následovat má už jen hrozivý růst cen a nedostatek energie.


Komu patří peníze v bance?


2013-04-26  (10:08)  |  Ekonomika
Lidé často žijí v přesvědčení, že když své peníze vloží do banky, stále jsou to „jejich“ peníze, že je mají v bance uschovány. Omyl. Hluboký omyl...


BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ


2013-04-25  (09:18)  |  Ekonomika
Finanční firma Boston Consulting Group prohlašuje, že krize eurozóny musí být řešena radikálním vyvlastněním normálních střadatelů. Mysleli jste si, že žijete ve společenském systému, ve kterém je soukromé vlastnictví nedotknutelné a že být pilný, spořivý a odpovědný vůči svým potomkům je ctností? Tak se probuďte z iluze!


Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová manipulace trhu se zlatem


2013-04-22  (09:14)  |  Ekonomika
Byl jsem první, kdo poukázal na to, že Federální rezervní systém manipuloval všechny trhy, nejen ceny dluhopisů a úrokové sazby, a že Fed manipuluje trh se zlatem za účelem ochrany směnné hodnoty amerického dolaru, který je ohrožen kvantitativním uvolňováním FEDu. FED zvyšuje nabídku dolarů rychleji, než jak roste jejich poptávka a tím je cena či směnná hodnota dolaru předurčena k poklesu.


Trh s papírovým zlatem kolabuje


2013-04-18  (09:46)  |  Ekonomika
Nedostatek fyzického zlata určeného na prodej v Asii. Oficiální historkou předloženou „spolehlivými“ finančními analytiky je, že cena zlata se propadla v důsledku „poklesu obav“, že centrální banky budou nyní schopny „krmit“ inflační tlaky, a tudíž že jednoho dne začnou opět důvěřovat americkému dolaru.


Zlato a jeho propad – co za ním může být?


2013-04-17  (12:58)  |  Ekonomika
Co je původem? Řada komentářů dávala propad zlata do souvislosti s prodejem kyperského zlata. To však vůbec nemusí být pravda. Toto je první ze série extrémních pohybů.


Už je to tady: Největší holandská banka oznámila klientům, že nedodá jejich zlato


2013-04-17  (09:18)  |  Ekonomika
Minulý týden došlo k pověstnému překročení Rubikonu na trhu s investičním zlatem ve fyzické podobě, když jedna z největších evropských bank v Evropě vypověděla smlouvy se svými klienty a informovala je, že dodávky fyzického investičního zlata nebudou možné.


HODNOTA BITCOINU PŘESÁHLA 1 MILIARDU DOLARŮ, ZATÍMCO DALŠÍ MĚNY SE HROUTÍ


2013-04-09  (14:01)  |  Ekonomika
Během jen několika málo let je Bitcoin už měnou, s níž je třeba počítat. Jejich hodnota už přesáhla 1 miliardu dolarů s tím, že pro budoucnost se počítá s většími zisky. Jelikož jde o revoluční a nezávislou virtuální měnu, tak se mnozí hrnou k bitcoinům ve snaze vyhnout se zabrání peněz v bankách a propadající se ekonomice spjaté s centrálními bankami. A navíc se široká škála příležitostí k využití Bitcoinů už stává běžnou věcí, jelikož popularita této inovativní a bezpečné měny roste.


Kyperská krize z pohledu tradera


2013-04-06  (19:39)  |  Ekonomika
Kyperská krize ovládla titulky médií. Zkušenější investoři i tradeři místo debat o variantách řešení vyhledávají způsoby, jak na aktuální situaci vydělat. Je to prostě tak, krize a katastrofy na finančních trzích mohou být skvělou příležitostí k zisku. Byl jsem požádán, abych ukázal, jak využívám takové situace k zobchodování. Pojďme se tedy podívat, jak krize na finančních trzích může přinést slušný zisk bez zbytečného rizika.


Světová finanční pyramida v číslech


2013-04-06  (15:33)  |  Ekonomika
Ptáte se, proč je světová ekonomika v tak vážných problémech? A jak si vlastně může být tolik lidí jistých, že světový finanční systém nakonec zkolabuje? Pravdou je, že pokud se na celou věc podíváme přes optiku tvrdých čísel, není tak náročné pochopit, proč je světová finanční pyramida odsouzena k zániku.


Hromadí si Rusko s Čínou zlato, protože plánují zabití petrodolaru?


2013-04-04  (09:57)  |  Ekonomika
Bude se ropa brzy obchodovat v měně, která je tisíce let stará? Co by systém „zlata za ropu“ znamenal pro petrodolar a US ekonomiku? Hromadí si Rusko a Čína ohromná množství zlata, protože plánují zabití petrodolaru? Už od 70. let byl US dolar tou měnou, kterou mezinárodní komunita používala k obchodování ropy po celém světě. To vytvořilo ohromnou poptávku po US dolarech a po US dluhopisech. Co se ale stane, když zbytek světa začne ten v rostoucí míře méně stabilní US dolar odmítat a počítání ve zlatě by se mohlo objevit v měnovém vypořádávání mezinárodního obchodu? Skutečností je, že není třeba mít moc představivosti, abychom si to spočítali.


Co se dá očekávat od zlata a stříbra v nejbližších týdnech?


2013-04-03  (09:27)  |  Ekonomika
Trpělivost a pevné nervy. Jediná tvrdá měna světa, zlato, opět poroste. Nachazíme se v nejdelším období konsolidace od roku 2001. Inflační deprese je však na cestě. Biliony nově tvořených peněz ze vzduchu zatím sedí v bankách, přibývají každým dnem a čekají na příležitost. Jakmile se hráze protrhnou, svět zaplaví inflační povodeň, která bude zničující pro úspory v papírových penězích. Kupní síla zmizí, životní náklady skokově narostou a příjmy většiny populace budou v nejlepším stagnovat.


Po Cypre potopa?


2013-04-02  (09:09)  |  Ekonomika
Schválil sa záchranný balík pre Cyprus. Má hodnotu 10 mld. euro a je podmienený tým, že na záchranu sa poskladajú i majitelia vkladov nad 100 000 euro, ktorí môžu prísť o 40 % svojich vkladov, pričom niektoré odhady hovoria aj o 80 %. Predstavitelia EU verklíkujú, že ide o jednorazové a úplne ojedinelé opatrenie.


História sa opakuje-netreba nič vymýšlať-všetko tu už bolo- banková mafia


2013-03-31  (14:34)  |  Ekonomika
Článok ktorí ba sa mali všetci občania naučit naspamat už v základnej škole a dennne sa ho modliť po očenáši.


Svetová finančná pyramída v číslach


2013-03-27  (12:51)  |  Ekonomika
Pýtate sa, prečo je svetová ekonomika v tak vážnych problémoch? A ako si vlastne môže byť toľko ľudí istých, že svetový finančný systém nakoniec skolabuje? Pravdou je, že ak sa na celú vec pozrieme cez optiku tvrdých čísel, nie je až tak náročné pochopiť, prečo je svetová finančná pyramída odsúdená na zánik. Celkový dlh vo finančnom systéme Spojených štátov je v súčasnosti približne 56 biliónov dolárov, zatiaľ čo vklady na bankových účtoch predstavujú približne len 9 biliónov dolárov. To znamená, že aj keby sme vybrali všetky bankové vklady v USA do posledného centu a znásobili ich šesťkrát, ešte stále by to nestačilo na zaplatenie nahromadených dlhov.


Bitcoin pro začátečníky


2013-03-26  (09:59)  |  Ekonomika
Všichni jistě máme v živé paměti, co se nedávno událo na Kypru – tamní vláda na požadavek Evropské unie provedla měnovou reformu a znárodnila svým obyvatelům část úspor. Je zcela evidentní, že vzhledem k děravým státním rozpočtům a neschopnosti států omezit své výdaje budou tyto scénáře pravděpodobně přicházet častěji a po celé Evropě.


Spolehlivý žlutý kov


2013-03-18  (09:08)  |  Ekonomika
V posledních deseti letech se stalo Rusko největším kupcem zlata ve světě. Experti se dohadují, zda není ještě před Ruskem Čína. Podle oficiálních údajů je to Rusko, které zvýšilo zásoby zlata o 570 tun. Existují však podezření, že Čína své údaje o nákupu zlata Čínskou národní bankou poněkud snižuje. Údajně utajováním skutečných rezerv připravují čínští finančníci jakousi velmi vychytralou strategickou linii s úmyslem předvést svou sílu ve „vhodnou chvíli“. Překvapení má být například spojeno s tím, že se najednou Čína objeví jako největší držitel zlata a zatlačí do pozadí dosavadního „šampiona“ – strýčka Sama.


VATIKÁN CHCE „CENTRÁLNÍ BANKU SVĚTA“


2013-03-18  (09:04)  |  Ekonomika
Vatikán volá po “globálním veřejném úřadu” a světové centrální bance, aby spravovali finanční záležitosti, až nastane zrežírovaný ekonomický kolaps. Dokument vydaný vatikánským ministerstvem spravedlnosti a míru “by měl být rajskou muzikou pro demonstranty z ‘Okupace Wall Street’


Zavedie nový pápež Bitcoin menu vo Vatikáne?


2013-03-18  (08:55)  |  Ekonomika
Najdôležitejšou neekonomickou udalosťou tohto týždňa bolo zvolenie pápeža. Tento post prekvapivo obsadí Argentínčan Jorge Mario Bergoglio, ktorý podobne prekvapivo nepochádza z Európy – ako prvý pápež od roku 741.


Maďarsko vytvorí systém štátneho bankovníctva


2013-03-14  (23:16)  |  Ekonomika
Nový systém založený na sieti družstevných sporiteľní, ktoré kontroluje štát, zlepší dostupnosť úverov a zníži závislosť podnikateľov na pôžičkách v cudzej mene, uviedol maďarský premiér Viktor Orbán.


Indie a reálne používání zlata


2013-03-14  (09:20)  |  Ekonomika
Naposledy jsem se Indii specificky věnoval v červnu loňského roku v souvislosti s repatriací zlata. Nyní se na ní podívám znovu. Pokud jde o zlato, o Indii se často mluví v souvislosti s omezením dovozů. Přitom Indie se do trhu se zlatem aktivně zapojuje. Připojila se k Turecku, které začalo využívat zlato v mezinárodním obchodě.


Čo dnes znamenajú pojmy gramotnosť a negramotnosť?


2013-03-13  (06:22)  |  Ekonomika
Ako je možné, že 80% absolventov stredných škôl v New York city je braných za negramotných? Úlohou vzdelávania je pripraviť ľudí do života tak, aby mladí ľudia našli miesto v spoločnosti a uplatnenie na trhu práce. Pokrok priniesol tlak na spoločnosť zvýšiť laťku v pohľade na gramotnosť a negramotnosť. Čo teda gramotnosť a negramotnosť znamenájú v dnešnej dobe?


Zlato proti strachu z inflace


2013-03-12  (09:54)  |  Ekonomika
Německá Bundesbanka začala v uplynulých týdnech stahovat velkou část svých zlatých rezerv z New Yorku a Paříže do trezorů ve Frankfurtu nad Mohanem. Tento krok znamená revoluci, protože je to poprvé od druhé světové války.


Má zlato reálnu hodnotu 20.000 USD za 1 uncu?


2013-03-08  (17:07)  |  Ekonomika
Podľa bretton-woodskej kalkulácie má zlato hodnotu 20 000 dolárov za 1 uncu. Globálny monetárny systém je založený na krehkých základoch dôvery. Vďaka pôsobeniu centrálnych bánk, tlak na systém bude aj naďalej rásť.


Mýty o zlých kapitalistech


2013-03-05  (10:47)  |  Ekonomika
"Nevěřím, že něčí chudoba je způsobena bohatstvím jiných. Nevěřím, že něčí neschopnost je způsobena schopností jiných. Nevěřím, že něčí nemoc se zhoršuje zdravím jiných." Michael Howard


Kde je inflace?


2013-02-26  (10:32)  |  Ekonomika
Kritici rakouské školy popichují rakušáky, jakým je například Robert Murphy, protože v americké ekonomice je momentálně velmi nízká inflace.


BITCOIN: MŮŽE FINANČNÍ MONOPOLY ZNIČIT INTERNETOVÁ TECHNOLOGIE?


2013-02-18  (09:05)  |  Ekonomika
Velké banky ničí naši ekonomiku … a naši zemi. Jsou doslova vedeny jako zločinné podniky (což už přiznávají i média mainstreamu), vlastní i naše politiky a to ony podněcují k těm nejhorším a nejautoritářštějším tendencím v naší vládě. Jak nedávno uvedl ten bývalý dohlížitel nad výkupem bank z dluhů, velké banky „nám pořád ještě drží zbraň u hlavy,“ a – potud, pokud ony vládnou hornímu bidýlku – věci se zlepšovat nezačnou.


Světový bankovní byznys: Šokující údaje


2013-02-13  (13:09)  |  Ekonomika
Výbor pro finanční stabilitu (FSB) byl vytvořen na summitu G20 v dubnu 2009, v době, kdy byla světová finanční krize v plném proudu. Na konci roku 2012 vydal svoji Zprávu o monitorování globálního stínového bankovnictví, vyhodnocující informace o aktivitách bank a dalších finančních subjektů v r. 2011 (1). Globální stínový bankovní systém vzrostl na 67 bilionů dolarů, hodnotu srovnatelnou s globálním GNP ve stejném roce. To se vymyká představivosti a drasticky to mění celý náhled na světovou ekonomiku…


Elektro varování pro Slováky


2013-02-10  (23:45)  |  Ekonomika
Pokud se v příštích 20 letech rozhodnete navštívit ČR, chovejte se tak, jako by žádná elektřina vůbec neexistovala.


Made in Czechoslovakia - tohle by mělo zajímat každého občana ČR


2013-02-10  (21:14)  |  Ekonomika
České značky se vyrábějí mimo ČR. Zde zůstaly jen obchodní a logistická centra. Již víte, proč má ČR nejvyšší nezaměstnanost od roku 1933 ? Z čeho se tu budou platit daně ?


Kto profituje z inflácie?


2013-02-01  (09:18)  |  Ekonomika
Inflácia, vždy a všade, je primárne spôsobená nárastom peňažnej zásoby a kreditu. V skutočnosti, inflácia je nárast peňažnej zásoby a kreditu. (pozn. inflácia definovaná ako nárast cenovej hladiny je zmena pôvodnej definície. Jedná sa o súvisiace, ale rozdielne javy.)


Ďaľšie z ekonomiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
RolandRooben . kinyvema49:   Aké sú vaše finančné potreby? Poskytujeme pôžičky od minimálne 7 000 USD do maximálne 900 000 000, 00 USD s pohodlným trvaním, ktoré sa pohybuje od 1 do 25 rokov pri veľmi zníženej úrokovej sadzbe 3%. Kontaktujte nás e mailom: ......

Čínsky múr - Ako bola financovaná najväčšia...
PnJamesMichael . denesuni33:   Dobrý deň, pán James Michael, legitímny a spoľahlivý poskytovateľ pôžičiek. Poskytujem pôžičky za jasných a zrozumiteľných podmienok a pri úrokovej sadzbe 3%. Od 3 000, 00 dolárov do 10 000 000, 00 USD, iba euro a libry. ......

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Novy masakr organizace NATO - 88 mrtvych !!!

Lide probudte se !


Kapitalizmus - tragédia a fraška?

Tento krát, v tejto revolúcii, už nebudeme slušní ako...

Klimatické zmeny: teplota pravdepodobne stúpne až o 2°...

Nigel Farage - Chyceni v ekonomické pasti

Ako začalo a vyzerá ekonomické otroctvo

Archív

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!


Prednáška o peniazoch a peňažnej politike

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Poďme konfrontovať Zbigniewa:

Ako také ovce


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.3992 s