17. September 2019
    
Skutočné príčiny svetovej finančnej krízy - Dolezite.sk

Skutočné príčiny svetovej finančnej krízy


  2011-01-25  (20:37)  |  Zo sveta
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Skutočné príčiny svetovej finančnej krízy

Hlavnou a jedinou príčinou lavínovitej krízy svetovej ekonomiky je nadvýroba hlavnej svetovej valuty – dolára USA. Nastane nevyhnutné – krach dolára. To je neodvratné. Je to otázka niekoľkých mesiacov. Buďte si istí, že sa to udeje na 100% nečakane pre všetkých, okrem tých, čo riadia tento proces. Do poslednej chvíle dolár bude silný a všetko bude vyzerať celkom dobre. Potom sa všetko za jeden deň obráti na prach. Ako povedal jeden múdry človek: „Teraz za dolár dávajú 27 rubľov a čoskoro budú dávať po papuli.“ Zároveň padne aj euro, rubeľ atď. Hoci, na tieto valuty nebude default ako na dolár, ale kvôli obrovskej diere vo svetových financiách okamžite klesnú na cene 10-15 násobne.


Od roku 1971, keď bolo zrušené viazanie dolára na množstvo zlata, zabezpečované zlatými zásobami USA, doláre sa začali tlačiť v neobmedzenom množstve. Kúpyschopnosť dolára bola krytá nielen HDP USA (ako sa to deje v každej normálnej krajine), ale aj HDP krajín celého sveta.

To by ešte stále nič neznamenalo, ale tie štáty, ktoré začali zabezpečovať silu dolára, nikdy nemali a nemajú kontrolu nad objemom emisie dolárov. Túto kontrolu reálne nemá ani vláda USA. Takýmto právom disponuje iba Federálny rezervný systém USA (FED).

Federálny rezervný systém USA (inak povedané Centrálna banka USA) je súkromná organizácia, patriaca dvadsiatim súkromným bankám USA. To je ich hlavný biznis – tlačiť svetové peniaze. Aby to dosiahli, súčastní majitelia FED investovali značné množstvo času – desaťročia, presnejšie storočia – aj úsilí: prispela k tomu 1. a 2. svetová vojna, Bretton-woodske dohody z roku 1944 atď. a, pravdaže, samotné vytvorenie FED v roku 1907.

Takto skupina súkromných osôb definitívne získala právo púšťať do obehu doláre, rozhodovať o objeme, termínoch ich emisie atď. Od roku 1971 do roku 2008 objem masy dolárov vo svete vzrástol o niekoľko desiatok krát, prekročiac mnohonásobne reálny objem masy tovarov vo svete.

Takýto stav vecí bol mimoriadne výhodný predovšetkým pre majiteľov FED ako súkromnej organizácie a na druhom mieste pre samotné USA ako štát. O výhodách majiteľov FED si porozprávame o niečo neskôr. Medzi výhody USA patrí možnosť od roku 1944, a obzvlášť od roku 1971, t.j. v priebehu posledných 37 rokov žiť nad svoje možnosti, teda do značnej miery na úkor ostatného sveta.

HDP USA tvorí 20% svetového HDP. Pravda, táto suma nie je úplne správna, keďže do objemu svojho HDP Spojené štáty zahŕňajú rad ukazovateľov, napríklad hodnotu niektorých druhov služieb, ktoré iné krajiny do svojho HDP nezapočítavajú. Ak to prepočítame podľa spoločných pravidiel, z 20% sa tento ukazovateľ zníži približne na 15%. No dobre, nech je to teda 20%. Pritom však USA konzumujú 40% produktov, ktoré sa každoročne vyrobia na celom svete. Otázka pre tých, čo vedia rozmýšľať, znie: ak niekto vyrába 20% (alebo 15%?), а konzumuje 40%, niekto za to musí predsa platiť, nie?

Samozrejme, že platí, a tento niekto je celý ostatný svet, ktorý dáva Amerike svoje tovary výmenou za nekryté papieriky. Pritom dochádza k obrovskému prerozdeľovaniu svetových bohatstiev v prospech USA.

Mimochodom, čím dlhšie človek pozerá na to, čo sa deje vo svete, tým viac dospieva k názoru, že nič nie je nové pod slnkom. Všetko buď tu už bolo v dejinách, alebo bolo opísané v rozprávkach. Napríklad, výmena reálnych aktív za papieriky je analogická tomu, ako za korálky a podobné haraburdy o celkovej hodnote 24 dolárov bol od Indiánov kúpený Manhattan. A schopnosť žiť na účet druhých a byť pritom najsilnejším, bola opísaná v rozprávke o Filipkovi, ktorý vysával šťavy z iných rastlín, ktoré boli slabšie ako on.

Mojou úlohou nie je odsúdenie FED, Spojených štátov amerických ako štátu alebo kohokoľvek ešte. Netreba nikoho odsudzovať, treba len uvidieť svet práve taký, aký je v skutočnosti. Pravdivý obraz sveta umožní pochopiť, čo sa v skutočnosti deje, čo sa bude diať a čo sa dá spraviť, aby sa vás kríza buď vôbec nedotkla, alebo sa dotkla podľa možnosti čo najmenej.

Vzniká otázka: načo FED potreboval vyrábať viac dolárov, než je potrebné pre normálne fungovanie svetovej ekonomiky?

Naozaj, ak by všetky krajiny, ktoré dobrovoľne „začlenili“ svoje ekonomiky do mechanizmu podpory a zabezpečenia kúpyschopnosti dolára, mali právo realizovať kontrolu nad emisiou dolára, nič zlé by sa so svetovou ekonomikou nestalo. Reálna masa dolárov by zodpovedala reálnemu objemu aktív, ktoré by mali byť kryté dolármi.

V tom je však práve pes zakopaný. Ak si súkromná osoba a máš právo tlačiť dolár, krytý ekonomikou celého sveta, potom, ak pravdaže nie si svätý, a bankári FED svätí nie sú, jednoducho musíš začať s nadvýrobou dolára, pretože ti to poskytuje fantastické možnosti. Federálny rezervný systém sa vytvoril práve za týmto účelom, práve preto sa robilo všetko čo sa dalo, aby sa dolár stal svetovou valutou. Tvoja nadvýroba dolára, to je tvoj a iba tvoj tovar. Pričom najlepší tovar na svete. Svojou ziskovosťou prekoná akékoľvek iné druhy zarábania peňazí. Drogy, prostitúcia, obchod so zbraňami – to sú všetko len smiešne zábavky v porovnaní s možnosťou tlačiť doláre.

Takúto možnosť FED dostal, presnejšie zarobil si ju právom. Na toto právo bolo minuté obrovské množstvo intelektu (tých najúžasnejších mozgov), obrovské množstvo úsilí, peňazí a roky namáhavej práce, za týmto účelom bolo zorganizovaných niekoľko kríz a zopár svetových vojen.

Poďme ďalej.

Nadvýroba dolára je potrebná nato, aby sa obohatili (a načo iné?). Za tieto prakticky virtuálne peniaze sa dá skupovať celkom nevirtuálny, veľmi reálny likvidný majetok (spoločnosti, továrne, zlato, ďalšie aktíva).

Časť peňazí je potrebné minúť na podporenie sily USA. Majitelia FED – to je mozog. Ale mozog, dokonca aj keď má peniaze, je prakticky bezbranný proti hrubej sile. Preto mozog potrebuje veľmi silné telo - nielen silné, ale najsilnejšie na svete. Takéto telo sú USA. Z tohto dôvodu neľutovali peniaze na to, aby telo malo najsilnejšiu armádu na svete a najsýtejší ľud na svete. Preto vždy za extra objemy konzumovaných tovarov, nezarobené ekonomikou USA, platilo obyvateľstvo USA.

Je treba povedať, že značné prostriedky sa vynakladali na zabezpečenie „dostupných“ úverov – spotrebiteľských, okrem iného ja na bývanie. t.j. človek ešte nič nezarobil, ale už dostal dom, auto, atď. Pravda, výmenou za záväzok pracovať 30 rokov, aby mohol dlh splatiť. Financovať toto všetko (dávať obrovské množstvo úverov) sa dalo iba s pomocou nekrytej emisie dolára. Pritom tí, ktorí boli „v obraze“ (majitelia FED) výborne vedeli, že vracať tieto peniaze spotrebiteľ v plnej výške nebude musieť, keďže nastane obdobie „kontrolovaného pádu“ a všetko sa zmení, okrem iného padne aj dolár.

To však bude neskôr – zatiaľ: počas 1970-tých, 80-tých, 90-tých rokov všetko ide dobre, do kontrolovaného pádu ešte zostáva čas…

Inak, často počujem, ako sa mnohí škodoradostne tešia: – Hurá! Dolár padne, ekonomika USA sa zrúti a to bude krach USA! Je treba pochopiť jedno – mozog v podstate svojej zvysoka kašle na telo. Mozog si pre seba vytvoril telo, ale nie je s ním kardinálne spojený, môže si pre seba vytvoriť ešte niekoľko tiel. Mozog nikdy neprehrá, ak jedno z tiel bude nutné usmrtiť, alebo výrazne oslabiť. Áno, mozog len čiastočne sídli v USA, ďalšie jeho časti sa nachádzajú v Británii, Francúzsku, Taliansku, atď.

Mimochodom, teraz mozog namiesto jedného tela vytvorí ďalšie – mnohopólový svet. Jedným z nových tiel bude Rusko. Je možné, že toto nové telo bude existovať v podobe zväzového štátu pozostávajúceho z Ruska, Bieloruska, Ukrajiny a možno Kazachstanu.

To, že bude uskutočnené zosilnenie a zväčšenie Ruska je takmer isté, keďže na každý nový pól sveta (telo) mozog má určité objektívne požiadavky – čo do počtu obyvateľstva, veľkosti územia, sily ekonomiky, vojenskej sily. Na blížiacom sa posilnení Ruska nie je žiaľ žiadna zásluha samotného Ruska, ale to je iná téma.

Vráťme sa k FED.

Aby nekrytá časť emisie dolárov netlačila na trh s tovarmi a neviedla k znehodnocovaniu dolára, čo by sa nevyhnutne dialo, až by dolárov bolo v obrate oveľa viac, než tovarových aktív vo svete, geniálne mozgy majiteľov FED vymysleli úžasné efektívne spôsoby viazania, zamrazovania značnej časti dolárovej masy v podobe virtuálneho tovaru.

Predovšetkým nato bol využitý fondový trh. Z obyčajného, normálneho, bol premenený na do značnej miery virtuálny. Skutočne, akcie podnikov stoja peniaze. Ale hlavná a takmer jediná investičná hodnota akcií na normálnom trhu sa určuje ziskovosťou podniku, t.j. možnosťou dostať zisk v podobe časti zisku podniku, ktorý sa rozdeľuje medzi akcionármi. Hodnota akcie je tým vyššia, čím vyšší je každoročný zisk z vloženého kapitálu. Tak to vyzerá na normálnom fondovom trhu.

Na virtuálnom fondovom trhu bude iná situácia. Vysvetlia vám, že zisk má treťoradý význam. Tie 2, 3, 4 alebo 5% zisku, ktoré zarába korporácia a rozdeľuje medzi akcionármi 10, 20 alebo 50% z nich nemajú zvláštny význam.

Hlavný je rast kapitalizácie a teda rast hodnoty akcií. Dôležité je, aby rástla hodnota Vášho balíka akcií. V tom je hlavný zisk investora. V skutočnosti, v tom je práve hlavná pasca na chumajov. A netreba smútiť, že medzi chumajmi sa ocitli veľmi múdri a silní ľudia. V skutočnosti nás klamú natoľko, nakoľko sami chceme byť klamaní. Bohužiaľ, toto pravidlo je univerzálne, funguje bez výnimiek a vzťahuje sa okrem iného aj na tých najmúdrejších ľudí.

Na virtuálnom fondovom trhu sa deje nasledovné:

Povedzme, že podnikateľ zarobil jeden alebo niekoľko miliónov dolárov. Začína rozmýšľať, kam vložiť peniaze: napríklad postaviť novú továreň. Nato je potrebné vymyslieť kvalitnú produkciu, na ktorú bude dopyt, nájsť pozemok na jej výstavbu, postaviť samotnú továreň, zamestnať personál, vyškoliť ho, nakúpiť suroviny, vyrobiť produkciu, spropagovať ju, predať, atď. Sú to značné množstvá vlastnej práce, času, nervov a v dôsledku toho človek dostáva len niekoľko percent zisku z vložených peňazí. Pritom prácu a energiu je potrebné vkladať neprestajne, každý deň, každý mesiac a každý rok. Ale vtom sa objaví alternatíva – „sladký“ fondový trh. Nič netreba robiť. Je treba iba zaplatiť peniaze, a kúpené balíky akcií budú každý rok stúpať na hodnote, presnejšie, každý rok ti „nakreslia“ 10-15% k pôvodnej cene. Žiadna zvláštne bolehlavy, žiadne zvláštne míňanie síl, energie a dôvtipu.

Všetko je jednoduché a jasné, ako bezplatný syr v istom známom technickom zariadení. No ako sa pritom nenechať oklamať a nezačať veriť všelijakým ekonomickým „guru“, vysvetľujúcim, že hlavná nie je ziskovosť podniku, ale rast kurzovej hodnoty jeho akcií!

Naozaj, pre tých, kto premenil fondový trh na virtuálny, to je v skutočnosti to hlavné, keďže fondový trh, založený na hodnotení akcií vychádzajúc zo skutočnej ziskovosti podniku, by mohol „zužitkovať“, „zviazať“ dolár v objemoch desaťnásobne nižších, než trh, založený na raste kurzovej hodnoty akcií. Pre organizátorov virtuálneho fondového trhu je to naozaj dôležité, keďže tu ide o desiatky triliónov dolárov.

Mimochodom, optiony, futuresy a podobná fondová hatlanina – to všetko je z toho istého divadla s názvom „virtuálny fondový trh“. Preto dokonca aj pre veľmi inteligentných podnikateľov bolo výhodné uľahčiť si život - klamať sa a veriť vo fondový trh. V skutočnosti sa na takomto trhu peniaze, reálne zarobené neľahkou prácou, menili na virtuálne. Pre tých, ktorí vymysleli túto fintu s fondovým trhom, okrem úlohy „zmrazovania“ dolárov, takýto trh zároveň riešil aj ďalšie fantasticky výhodné úlohy, dával možnosti obrovských zárobkov.

Pretože, ak kontrolujete kľúčové aspekty tohto trhu, máte k dispozícii značné prostriedky (ak tlačíte doláre, s peniazmi problém nemáte – vždy si môžete sami sebe dať úvery ľubovoľnej veľkosti na prakticky neobmedzené obdobie), sami organizujete správy, na ktoré bude reagovať trh a sami určujete čas a postupnosť prichádzania týchto správ, budete zarábať fantastické peniaze. Pritom, pre vás tieto peniaze, na rozdiel od chumajov, ktorí sa tiež pokúšajú hrať na burze, budú celkom nevirtuálne a reálny zisk z nich budete mať nie virtuálnych 10-15 percent, ale reálnych 40, 50, 60,…,100%. A takto z roka na rok.

Najdôležitejšie je to, že presne viete, kedy tento trh necháte spadnúť, predtým vyberúc odtiaľ všetky svoje peniaze. A dovtedy budete každý rok skupovať kontrolné balíky naozaj ziskových podnikov, aby keď sa všetko zrúti, veľmi veľká časť reálnych aktívov zostala vo vašich rukách. 

Pre ostatných hráčov môžeme fondový trh porovnať s hrou na ruskú ruletu, len v tvrdšom variante: keď zo šiestich nábojov je v bubne revolveru päť. To je tiež hra, a v nej budú dokonca aj chumaji, ktorí vyhrajú, ale bude ich celkom málo, keďže výsledky sú predurčené východiskovými podmienkami hry.

Reálne je fondový trh krytý peniazmi iba na 1-2%. Teda iba 1-2% peňazí investori dokážu dostať von bez strát, keďže trh je virtuálny a od chvíle jeho vzniku sa nepočítalo s tým, že investori dokážu hromadne z neho odísť a odniesť si aspoň to, čo reálne zaplatili pri vstupe. Je to ako banka, z ktorej sa vkladatelia rozhodli vybrať peniaze. Takáto banka sa okamžite dostáva na hranicu bankrotu. Ale normálna banka musí mať aktíva, prevyšujúce jeho peňažné záväzky, a keď banke chýba hotovosť, ktorú by mala vrátiť klientom, pre chýbajúcu sumu je banka povinná použiť prostriedky získané z realizácie aktív, aby splnila svoje záväzky voči klientom. V každom prípade banka vráti klientom aspoň 80-90% peňazí.

Na fondovom trhu však nič také nie je, tu nikto nikomu nič nedlží, nič sa vracať nechystá a nikdy ani nič nevráti. Dno fondového trhu – to je reálna hodnota akcií, určovaná reálnou ziskovosťou podniku. Táto hodnota je desaťnásobne nižšia ako hodnota akcií na virtuálnom trhu.

Preto keď hovoria, že USA vyhradí 700 miliárd dolárov na záchranu fondového trhu а experti vravia, že to by malo stačiť – u mňa to vyvoláva iba úsmev.

Aby bol zachránený virtuálny fondový trh, je treba vytlačiť 100 triliónov dolárov, na celú hodnotu tohto trhu. Ale ak sa vytlačia, dolár poklesne približne 10-násobne. Preto, zachraňovať fondový trh v takej podobe, v akej existoval počas posledných desaťročí, sa nikto nechystá. Je to jednoducho fyzicky nemožné. Už zohral svoju rolu, splnil úlohy, ktoré boli pred ním stanovované a jeho tvorcovia ho viac nepotrebujú.

Pravdaže, tvorcovia tohto trhu sú ľudia veľmi inteligentní a budú sa do istého času tváriť, že na trhu prebieha boj o jeho záchranu, a niekedy, na niekoľko dní, bude rásť (mimochodom, na tom znovu a znovu budú môcť tvorcovia virtuálneho trhu zarábať, keďže práve oni rozhodujú o čase a objeme rastu). Takže v tejto hre víťazi zvonku byť nemôžu.

Mimochodom, nikdy ste sa nezamysleli nad tým, čo vám v skutočnosti hovoria „múdri“ experti a nemenej „múdri“ analytici z televíznych obrazoviek о príčinách rastu alebo pádu kurzu akcií alebo kótovania cien ropy? Napríklad, niekto vám dôležito rozpráva na kanále Vesti (alebo na akomkoľvek západnom kanále) о tom, že cena ropy stúpla o $10 za barel, keďže bola zverejnená informácia о tom, že sa ukázalo, že zásoby ropy v skladoch USA sú o 1 milión barelov menšie, než sa očakávalo. Kto a aké veľké zásoby „očakával“, a prečo by úroveň týchto očakávaní mala byť východiskovým bodom pre hodnotenie zverejnených zásob? Na to sa nikto nepokúša odpovedať, ale to je ďalšia otázka z toho istého divadelného prestavenia.

Najprv o tom milióne barelov. Pre značku Brent je to približne 131 tisíc ton (zhruba približne 2500 vlakových cisterien ropy). V skutočnosti je to objem ropy, ktorý USA spotrebuje za jednu hodinu. V roku 2005 USA za 24 hodín míňali približne 21 miliónov barelov ropy. Teraz je to približne 24 milióna barelov. 1 milión barelov sa rovná 1/8760 z ročnej spotreby ropy v Spojených štátoch alebo približne 0,012% ročnej spotreby. V peniazoch tento milión barelov stojí 100 miliónov dolárov (ak je cena 100 dolárov za barel). Pričom týchto 100 miliónov dolárov nie je stratených, nikam sa nepodeli, nezmizli. Jednoducho ich nestihli dopraviť do ropného skladu. Mimochodom, ani to nie je isté, že ho tam nestihli dopraviť a naozaj tam zatiaľ nie je. Jednoducho existuje informácia, správa pre trh. Táto „šokujúca správa“ vyvoláva rast hodnoty objemu ropy, vyťaženej vo svete za rok o 228 miliárd dolárov (10 dolárov × 7,6 barelu v tone × 3 miliardy ton).

Sami môžete zhodnotiť rozumové kvality „expertov“, ktorí vám vysvetľujú, prečo stúpla cena ropy o 10 dolárov za barel. To isté sa týka 99% akýchkoľvek iných správ od finančných expertov z fondových trhov. A teraz si môžete sami tipnúť, kto a koľko zarobil na tejto správe.

Teraz o vysokej cene ropy.

Počas posledných 8-10 rokov jediná príčina vysokých cien ropy bola to, že vysoké ceny v tomto období riešili rovnaké úlohy, ako aj fondový trh – zmraziť objem dolárov, ale na rozdiel od fondového trhu, v reálnom tovare.

Ropa je ideálna voľba pre zmrazovanie obrovskej masy peňazí. Dá sa pomýliť pri výbere objektu a zdvihnúť cenu na tovar, ktorý v prípade prílišného dvíhania cien konzument môže odmietnuť kúpiť. Ropa – to je prakticky jediný tovar, kúpy ktorého sa nikto nezriekne. Dokonca aj radového občana, ktorý jazdí na svojom aute, je prakticky nemožné znovu posadiť na električku alebo na metro. Radšej zostane napoly hladný, ale na ušetrené peniaze si kúpi benzín a bude naďalej používať automobil. Mimochodom, 69% ropy sa spracúva na benzín a dieselové palivo. Pritom ropou sa zmrazujú peniaze nielen veľkých spoločností, ale aj jednoduchých občanov, keďže počas posledných 10 rokov aj jednoduchí občania už majú príliš veľa peňazí v rukách, a tieto prostriedky tiež začali predstavovať predčasné nebezpečenstvo pre dolár – hlavný tovar majiteľov FED.

Okrem priameho blokovania niekoľkých triliónov dolárov, vysoké ceny ropy predstavujú aj ideálny prostriedok, ako zvyšovať ceny na všetky ostatné skupiny tovarov (potraviny, produkcie strojárskeho priemyslu atď.), keďže všetky ceny obsahujú energetickú a dopravnú zložku.

Takýto dodatočný rast cien každoročne umožňoval zmrazovať ešte niekoľko triliónov dolárov.

Takže jedinou príčinou mimoriadne vysokých cien ropy počas posledného desaťročia bol priamy záujem o to zo strany USA, presnejšie tých, ktorí tlačili doláre. Bolo potrebné o niekoľko rokov oddialiť zrútenie sa pyramídy a dobre sa pripraviť na „kontrolovaný pád“ svetovej ekonomiky.

A aby sa vysoko zdvihli ceny a dalo sa tomu presvedčivé vysvetlenie, bola zorganizovaná vojna v Iraku údajne za účelom získania „lacnej ropy“. Američania tam vôbec neprišli kvôli kontrole nad jeho ropou, аle nato, aby sa iracká ropa niekoľko rokov nedostala na trh, a nestabilita v tomto regióne napomáhala rastu svetových cien ropy.

Poďme ďalej.

Veľmi zábavné bolo pozorovať na jar a v lete 2008 správy, o tom, že špeciálna komisia v USA hľadá špekulantov na burzách, ktorí môžu za príliš vysoké ceny ropy, kvôli ktorým trpí ekonomika USA. Zaujímavé je, že špekulantov ešte stále nenašli.

Nemá zmysel odsudzovať majiteľov FED USA. Sú to jednoducho veľmi bystrí ľudia, ktorí si pre seba vytvorili obrovské, až fantastické možnosti (aj finančné, aj politické, aj vojnové), aby mohli vplývať na náš svet. Nie sú povinní sa starať o celé ľudstvo. Nepodpisovali o tom žiadne zmluvy a takéto záväzky nemajú pred nikým. Jednoducho si robia svoj biznis a vytvárajú pre seba mechanizmy pre rast a prekvitanie tohto biznisu. Cieľom tohto článku nie je niekoho odsudzovať, cieľom je ukázať svet taký, aký je a pomôcť ušetriť peniaze tým, ktorí svojou ťažkou prácou zarábali a našetrili dostatočne neveľké na dnešné pomery peniaze: 100 tisíc až 1-2 miliónov dolárov. Pod vankúšom uchrániť tieto peniaze sa nepodarí. Ale o tom o niečo neskôr. Zatiaľ pokračujme.

Mimochodom, viete ako sa určujú takzvané „burzové“ ceny zlata? Myslíte si, že prebiehajú aukcie na burze zlata a bilancia cien ponuky a dopytu predstavuje burzovú cenu? Mýlite sa. O cene zlata rozhodujú veľmi múdri a veľmi vážení ľudia (píšem to bez irónie, celkom vážne, keďže ľudia, ktorí vytvorili tento mechanizmus, sú nesporne ľudia veľmi inteligentní a veľmi vplyvní).

 

O cene zlata v súčasnosti rozhodujú členovia rodiny Rothschildovcov, ktorí sa stretávajú vo svojej londýnskej vile a na základe burzových obchodov, o „pôvode“ ktorých vedia iba oni, rozhodujú o tom, koľko má stáť zlato. Mimochodom, v duchu som im tlieskal pred 6-7 rokmi, keď potichučky znížili cenu zlata na 250 dolárov za trójsku uncu. Potom sa ako mávnutím čarovného prútika objavilo množstvo článkov o tom, že zlato prestalo plniť funkciu pokladu a krytia časti zlato-valutových zásob, že zlata by sa centrálne banky mali zbavovať. V dôsledku toho centrálne banky Švajčiarska a Anglicka predali investorom polovicu svojich zlatých zásob, ak sa nemýlim – čosi približne okolo 2 500 ton, (skúste si tipnúť, kto ich skúpil). Pričom, zdá sa, nezostalo iba pri centrálnych bankách Anglicka a Švajčiarska. Vtedy som nemohol veľmi sledovať situáciu, pretože som nemal internet, a v novinách a časopisoch o tom písali málo.

Potom, v priebehu 3 rokov cena zlata stúpla na viac ako 1000 dolárov za trójsku uncu.

Teraz sa pohybuje okolo 750-800 dolárov, ale nebojte sa, keď bude treba, rýchlo stúpne aj na 2, aj na 3 tisíc dolárov za uncu. Presnejšie, nie dolárov ale nejakých iných peňazí, ktoré doláre vystriedajú.

Každý si môže predstaviť, aké by to bolo s jeho osobným blahobytom, ak by mal právo určovať cenu zlata pre celý svet. Potreboval by sa venovať ešte nejakému podnikaniu alebo toto podnikanie je hodné všetkých iných druhov podnikania dohromady?

Teraz je treba povedať o tom, čo sa deje vo svete v súčasnosti, a čo bude ďalej.

Teraz prebieha „kontrolovaný pád“. Je treba chápať, že pre tvorcov virtuálneho fondového trhu sa nič strašné nedeje. Všetko ide podľa plánu. Táto etapa „kontrolovaného pádu“ tiež má priniesť obrovské zisky a posilniť pozície majiteľov FED na celom svete. Etapa pádu je nevyhnutná, pretože zákony fyziky nikto nezrušil, a každá finančná pyramída skôr či neskôr spadne. To egyptské pyramídy môžu stáť stáročia, finančné sa nevyhnutne rozpadajú. O niečo neskôr by sa zrútila aj sama, o 2-3 roky, ale vtedy by sa tento proces stal nekontrolovateľným a mohol spôsobiť škodu záujmom tvorcov pyramídy. Aktívna príprava na kontrolovaný pád prebiehala dlhé roky. Ide o to, že počas tejto etapy bude nevyhnutné pokupovať za pár drobných najhodnotnejšie podniky а za týmto účelom bude potrebné prísne kontrolovať všetky finančné toky a mať možnosť priškrtiť tie z nich, ktoré budú ohrozovať záujmy skupovania podnikov (napríklad tie, ktoré by mohli pomôcť podniku, atraktívnemu pre majiteľov FED, aby sa udržal do konca krízy).

Bola takáto príprava? Môžeme uvidieť jej stopy? Bola. Uprostred 90-tých rokov a počas ich druhej polovice prakticky zmizlo bankové tajomstvo. Oficiálna zámienka snáh o zrušenie bankového tajomstva bola nevyhnutnosť zápasu s neplatením daní. Pod hrozbou toho, že pre banky v Švajčiarsku a iných krajinách, kde sa deklarovala prítomnosť bankového tajomstva, budú zatvorené bankové trhy USA, Kanady a ďalších krajín, prakticky všetky štáty sa zriekli bankového tajomstva ako takého.

Ale vedieť len to, že nejaké peniaze niekam odniekiaľ idú nestačí. Je treba získať možnosť, ak bude nevyhnutné aktívne pôsobiť na situáciu. Ďalším krokom bol 11. september 2001. Udalosti, ktoré sa vtedy udiali, vyriešili celý rad úloh, ale teraz vypichneme iba jednu, ktorá nás zaujíma v rámci témy nášho článku. V dôsledku týchto udalostí boli prijaté zákony o zápase s financovaním terorizmu. V skutočnosti nie je ťažké sa dovtípiť, že teroristi takmer vždy sú financovaní vôbec nie cez banky, a aj na organizáciu teroristických útokov sú potrebné smiešne sumy – zvyčajne menej ako niekoľko desiatok tisíc dolárov.

V skutočnosti, hlavným cieľom prijatia týchto zákonov bolo vytvorenie mechanizmu blokovania bez rozhodnutia súdov na ľubovoľne dlhé časové obdobie (hoci aj na 20 rokov) akejkoľvek sumy, ak sú podozrenia, že táto suma je údajne určená v konečnom dôsledku pre teroristov. Súdna procedúra je v danom prípade nepohodlná – to trvá dlho, je potrebné predložiť dôkazy, že sú to naozaj teroristické peniaze a navyše je ťažké kontrolovať obrovské množstvo súdov po celom svete. Takto bol získaný reálny nástroj na pôsobenie v nevyhnutnom prípade na situáciu počas blížiaceho sa „kontrolovaného pádu“.

Ukážeme si aj ďalšie prvky prípravy svetovej finančnej krízy (na príklade Ruska).

Nato je potrebné pochopiť nasledovné: všimli ste si, kde Rusko po celé tie roky držalo 90% prostriedkov, získaných z predaja ropy za vysoké ceny? Kde sa nachádzali peniaze stabilizačného (rezervného) fondu Ruska? Správne – v USA. Tieto peniaze Rusko nadobudlo v dôsledku počínania USA v zastúpení majiteľov Federálneho rezervného fondu (FED) a podľa správnosti Rusko ich vôbec nemalo využívať. Očividné je, že hlavné tu nebolo to, že všetci vedeli ako sa zachovať „správne“, ale to, že vláda Ruska mala a má iba jednu možnosť – bez námietok spraviť to, čo majitelia FED potrebujú aby spravilo. Prečo je to tak – to je samostatná téma.

Pamätáte sa, ako ruskí politici a „experti“ niekoľko rokov vysvetľovali, že okamžite minúť ropné peniaze na potreby Ruska nesmieme, pretože by to spôsobilo „príšernú“ infláciu? Je treba niekoľko rokov porozmýšľať, ako ich minúť, určiť prezidentské programy, priority a až potom sa bude dať veľmi opatrne vyberať peniaze z USA a míňať ich.

Prečo USA mohli desaťročia míňať trilióny nekrytých dolárov na svoj konzumný život a nikdy to nevyvolalo „príšernú“ infláciu – to nám „experti“ nevysvetľovali. Pravdaže, ako mohlo „expertov“ napadnúť, že ak by sme neprežierali tieto peniaze, ale investovali ich do budovania továrni a fabrík, ktoré by vyrábali tovary, teda napĺňali trh s tovarmi, žiadna zvláštna inflácia by v Rusku nevznikla. To bola pre „expertov“ príliš zložitá úloha, uvedomiť si to. Jednoduchšie je hovoriť, čo nám kážu: o nebezpečenstvách „príšernej“ inflácie, ktorá sa vytvorí v dôsledku „pumpovania“ peňazí do ekonomiky Ruska. Bola predsa treba plniť úlohu, reálny zmysel ktorej „experti“ nechápali – vysvetliť, prečo Rusko uschováva v USA všetky peniaze zarobené vďaka vysokým cenám ropy.

Keď minulý rok Rusko začalo míňať peniaze na prezidentské programy, povedal som svojim kamarátom: „A je to tu, priatelia, už nebude treba dlho čakať: Rusku už dovolili utrácať peniaze.“ No a keď v auguste tohto roku začali klesať ceny ropy, začalo byť jasné, že úloha ich udržania na vysokej úrovni bola splnená a teraz začnú hlavné udalosti na virtuálnom akciovom trhu.

Pokračujme ďalej o tom, ako prebiehala príprava na kontrolovaný pád v Rusku.

Pre budúcu realizáciu úspešného skúpenia dôležitých aktív bolo dôležité, aby veľké zaujímavé podniky nenazhromaždili do chvíle pádu trhov značné peňažné zásoby v objemoch, ktoré by im mohli pomôcť udržať sa na vode počas toho časového obdobia, v ktorom sa má dokončiť „kontrolovaný pád“.

Možný mechanizmus vytvorenia takýchto skrytých zdrojov pre podniky by mohol byť prostredníctvom neplatenia daní, prostredníctvom uschovávania peňazí v hotovosti.

Ak si spomínate, od roku 2000 a obzvlášť od roku 2003, sa v Rusku začal „neľútostný“ boj s oligarchami, ktorí neplatili dane. Vystrašili ich tak, že niektorí oligarchovia dali prísne pokyny svojim finančníkom platiť všetky dane, dokonca v tých prípadoch, keď situácia v účtovníctve reálne umožňuje dvojitý výklad toho, či je treba platiť daň v konkrétnom prípade. Tie extra zisky, ktoré sa mohli vytvoriť v ropných spoločnostiach vďaka vysokým cenám ropy, boli odčerpávané s pomocou nepriamych a ďalších daní. Spoločnostiam ponechávali nie viac ako 20% zisku, aby mali začo ťažiť ropu a iba trochu tučnieť. Preto zabezpečenie prísnej kontroly odvádzania daní predstavovalo mimoriadne dôležitú úlohu. Bolo nevyhnutné ich zozbierať podľa možnosti čo najviac.

A kam išli tieto vyzbierané dane (okrem financovania výdavkov z rozpočtu)? Správne – do USA ako súčasť rozličných rezervných a iných fondov. Takisto tam smeroval v rozličnej podobe aj obrovský každoročný prebytok rozpočtu.

Posledné tri roky v Rusku taktiež prebiehal veľmi krutý zápas s uschovávaním peňazí v hotovosti. Zabíjali sa tak dva strategické zajace. Prvý – nikto nevytvorí príliš veľké zásoby hotovosti, ktoré by mohli zabezpečiť to, aby jeho biznis „nezomrel“ počas krízy а druhý – tých 11-12%, ktoré tvorila hotovosť – tieto obrovské sumy zarábali znovu tí, ktorí mali právo ich zarábať.

Na jednej strane sa dá tvrdiť, že zápas o dane – to je to, čo robí akýkoľvek civilizovaný štát a nie je to prvok prípravy na „kontrolovaný pád“. Áno, je to tak, ale je treba si všimnúť, že za podmienok, ktoré boli v Rusku, keď na začiatku tohto desaťročia sa po prvý raz od roku 1991 začal plniť štátny rozpočet, sa tento zápas začal prakticky v tom istom čase ako začali rásť ceny ropy. Je treba si všimnúť aj formy tohto zápasu: zvolenú ukážkovú obeť (Chodorkovskij), jej spojitosť so silnými tohto sveta a hlavný objekt zápasu – spoločnosti oligarchov. Taktiež je treba sa pozrieť, kam smerovali peniaze, získané v dôsledku tohto zápasu (fondový trh USA, hypotekárne listiny bánk USA atď.). Všetko to umožňuje dospieť k záveru, ktorý bol spravený.

Potom vo svete nastal dlho očakávaný deň – začala sa kríza.

Ako bola spravená diera v likvidite aj západných aj ruských bánk nemá zmysel rozprávať, aj tak to všetci vedia. Mávnutím čarovného prútika (ktorý je sami viete v koho rukách) sa prestaly kupovať kovové výrobky, klesli ceny ropy, prudko niekoľkonásobne poklesla kapitalizácia spoločností, banky začali rušiť úvery, zastavilo sa hypotekárne a prakticky akékoľvek úverovanie. Oligarchovia začali chápať, že už nie sú tak celkom oligarchovia.

Teraz trochu o tom, ako sa dá vysvetliť vlastenecká rétorika a vlastenecké procesy v Rusku a zároveň bezvýhradná ovládateľnosť ruskej vlády pokiaľ ide o otázky dodržiavania pravidiel a nariadení z „riadiacej centrály“. Tu je nutné priznať nasledovné: bohužiaľ, na rozvoji vlasteneckých procesov počas posledných rokov nie je žiadna zvláštna zásluha obyvateľstva ani vlády Ruska. Ako človeku je mi, pravdaže, príjemné, že sa to všetko deje, ale tu vidíme jednoducho realizáciu jedného z prvkov plánu prípravy na novú konfiguráciu pokrízového sveta. Plánu vytvorenia jedného z nových pólov mnohopólového sveta.

Prebieha stmeľovanie ruského národa, а z dôvodu historických a národnostných špecifík národa Ruska, najlepšie a najefektívnejšie sa dá stmeliť na základe vlastenectva. Pretože iné varianty v Rusku nefungujú. Preto sa počas posledných rokov veľmi dobre a efektívne ukazuje dvojtvárosť Západu, jeho dvojité štandardy atď. Netreba tu veľa rozprávať, všetci aj tak vedia nakoľko efektívne je podávaná obyvateľstvu reálna informácia o tom, čo predstavuje Západ v morálnej oblasti.

Stmeľovanie ďalšej časti národa – úradníkov a oligarchov Ruska prebieha podľa iného scenára. Amerika zrazu z ničoho nič začína robiť hlúpe, strategicky pre ňu škodlivé chyby: zatýkať ruských úradníkov a oligarchov, verne pracujúcich pre americké záujmy. Niektorým z nich sa dokonca zakazuje vstup, do USA, Francúzska, atď.

V dôsledku sa prudko mení svetonázor ruských úradníkov. Dovtedy si mysleli, že za to, že budú čestne slúžiť záujmom USA, rozkrádať krajinu a ničiť jej ekonomiku, budú adekvátne ohodnotení za oceánom, že pre nich (úradníkov) USA sú ten pravý hlavný domov, že po zavŕšení svojej misie v Rusku odcestujú na Západ a pokojne budú využívať to, čo nakradli. Tým viac, že rodiny väčšiny z nich už aj tak boli poslané do Ameriky. А tu sa zrazu všetko v ich predstave o svete otočí hore nohami. Ukáže sa, že Amerika ich vyhadzuje ako použité výrobky z gumy, určené na zabránenie nechcenému tehotenstvu.

Američania jednoducho nemali právo sa takto zachovať vo vzťahu k ruským úradníkom, dokonca ani keby ukradli časť zlatých zásob USA, ktoré sa skladujú vo Forte Knox. Nikto okrem tejto generácie úradníkov neničil Rusko lepšie a efektívnejšie. Žiadna vojna sa nedala porovnať s výsledkami ich činnosti. А tu zrazu z ničoho nič USA udrelo do svojej „piatej kolóny“ v Rusku.

Ak berieme do úvahy toto všetko, ako teda vyzerá správanie vlády Ruska? Z pohľadu vystrašených a vykoľajených úradníkov a oligarchov – ideálne. Rusko nikoho nikdy nikomu nevydá. Staré kozácke heslo: „Kto prekročí Don, toho nikomu nedáme!“ stále funguje. Z Ukrajiny uteká do Ruska bývalý minister vnútorných vecí Belokoň a bývalý vedúci Štátneho výboru pre veci prezidenta Ukrajiny Bakaj. Juščenko prská sliny, žiadajúc, aby boli vydaní, ale Rusko ich nikomu nevydá a dokonca ani Amerika s tým nemôže nič urobiť. Takých príkladov existujú desiatky.

Všetko to sú znakové signály znakové signály pre úradníkov. USA svojich vydávajú, ale Rusko svojich nikomu nedá.

Všetci ihneď pochopili, že hlavné je dodržiavať pravidlá hry: kradnúť v menšom rozsahu ako pred tým a čo-to robiť pre štát – a už si v bezpečí, si svoj. Keď štát začína neľútostne bojovať s oligarchami kvôli neplateniu daní, ale zároveň pokojne menuje gubernátorov, ktorí kradli vždy a naďalej kradnú po nástupe do novej funkcie – to nie je náhoda. Je to prvok operácie, ktorej cieľom je stmeľovanie spoločenstva úradníkov a oligarchov. Úradníci sa začínajú cítiť ochránení a v bezpečí práve v tomto štáte a ich drvivá väčšina prestáva pracovať v prospech iných štátov. Tak isto oligarchovia. Štát zase začína lobovať a hájiť záujmy svojich podnikateľov na svetových trhov, pomáhať realizovať expanziu ruského biznisu v Európe, v USA a iných regiónoch.

Dá sa o tom veľa hovoriť, uviesť veľa príkladov toho, že z Ruska sa chystajú spraviť jeden z nových dostatočne silných pólov nanovo prekonfigurovaného sveta, ktorý bude vytvorený v priebehu najbližšieho roka alebo dvoch. Ale dovtedy sa ešte udeje rad dôležitých udalostí, pričom takých udalostí, ktoré sa budú závažne týkať nás všetkých.

Teraz, ako sme už povedali, plným prúdom prebieha proces, ktorý môžeme pomenovať povedzme „kontrolovaný pád“. Zrútil sa fondový trh, vznikli obrovské problémy s predajom produkcie v hutníckych, automobilových, stavebných, chemických a iných spoločnostiach. Nemá zmysel vymenúvať všetky tie problémy, ktoré vznikli – takýchto udalostí sú plné spravodajstvá. Ale sú tu zaujímavé zvláštnosti: fondové trhy sa zrútili okamžite (v priebehu 1-2 dní) a okamžite sa prepadli o také veľké hodnoty, aby mohli spôsobiť závažné, prakticky smrteľné diery v likvidite podnikov a bánk. Pričom banky boli prvé terče. Napríklad, ruské banky si chceli uľahčiť život a preto nemali príliš v láske úverovanie reálneho výrobného sektoru. Oveľa zaujímavejšie bolo pre nich bez akéhokoľvek bolehlavu hrať na fondovom trhu s časovo neviazanými peniazmi klientov. V Rusku virtuálny fondový trh počas posledných rokov rástol „presvedčivo“ a rýchlo. A tu zrazu počas jedného dňa sa prepadol o tretinu. V preklade do obyčajného jazyka – banky stratili tretinu tých peňazí svojich klientov, s ktorými hrali na trhu. Predať akcie za nové, nižšie ceny, by znamenalo spečatiť svoj rozsudok – prísť o obrovské sumy a pripraviť sa o nádej, že je to iba náhodný pád a o týždeň ceny vyrastú a všetko sa normalizuje. Všetci začali čakať, kedy sa ceny vrátia. A ony ktovie prečo o týždeň spadli ešte o tretinu. Objemy strát sa stali katastrofickými (v súčasnosti ceny na virtuálnych fondových trhoch v Rusku poklesli už takmer 5-násobne).

V dôsledku toho banky začali mať obrovské diery v bilanciách, nemôžu dať nikomu úver, keďže nemajú peniaze. Západné banky kvôli problémom vo svojich krajinách začínajú rušiť úvery, poskytnuté ruským bankám a spoločnostiam, čo katastroficky zhoršuje situáciu. V najväčších ruských spoločnostiach prudko klesá kapitalizácia, s ktorou sa počítalo vychádzajúc z cien akcií spoločností na virtuálnom fondovom trhu. To predstavuje ešte jeden dôvod, vďaka ktorému západné banky začali automaticky požadovať zrušenie časti úverov а ratingové agentúry začali znižovať ratingy týchto spoločností. Od ratingu a veľkosti kapitalizácie závisí aj objem úverov. V prípade zníženia týchto ukazovateľov dochádza k takmer automatickému zrušeniu časti úverov a mizne možnosť pre spoločnosti zobrať si ešte kdekoľvek nové úvery, aby sa udržala počas ťažkých časov.

Skrátka, pre banky a veľké spoločnosti, ktoré sú závislé na úveroch, nastala apokalyptická situácia.

Keď už sme pritom, v tom ekonomickom modeli sveta, ktorý bol vybudovaný počas posledných desaťročí, bez úverov nemohol fungovať ani jeden veľký podnik, ani jedna banka. O to viac, že dostupnosť úverových zdrojov na Západe bola proste ohromujúca a úverové sadzby jednoducho sladké pre biznis. Ale celá tá sladkosť okamžite mizne, ako náhle od podniku alebo banky začínajú požadovať predčasné vrátenie úveru. Pričom príčiny sú veľmi „objektívne“, uvedené v úverovej zmluve – „pokles kapitalizácie spoločnosti o 10 %“. Ako vieme, kapitalizácia poklesla všetkým. V Rusku 5 a viac násobne, а na Západe o 30-50 a viac percent.

Ozaj, nepripomína vám to to, ako začala kríza roku 1929 – Veľká depresia? Vtedy tiež v súlade s podmienkami úverov na kúpu akcií, kreditor mal právo žiadať, aby dlžník vrátil úver v priebehu 24 hodín (takzvaná maržová pôžička). Takéto požiadavky boli naraz a nečakane vydvihnuté a dlžníci boli nútení súrne predávať akcie, čo vyvolalo okamžitý pád trhu akcií. Ak táto schéma výborne zafungovala počas 30-tých rokov, prečo by sa s istými modifikáciami nedala použiť dnes? To sa aj deje.

Teraz vzniká nevyhnutnosť vyriešiť úlohu skúpenia za babku najzaujímavejších a najziskovejších podnikov. Ako sa to dá urobiť? Jednoducho prísť k majiteľovi a ponúknuť mu nejakú dostatočne smiešnu sumu za jeho biznis? Najpravdepodobnejšie pošle takéhoto návštevníka kade ľahšie, dokonca aj keď bude na tom on a jeho biznis veľmi zle. Bude sa snažiť nejako prečkať ťažké časy, bude sa brániť pred súdnymi žalobami zo strany veriteľov, naťahovať súdne procesy (reálne sa dajú natiahnuť na 2-3 roky).

To nie je tá cesta, ktorá by mohla vyhovovať „riadiacej centrále“, majiteľom FED.

Aj napriek svojej sile (aj intelektuálnej, aj finančnej), FED nemá dostatočné zdroje, aby mohol viesť tisícky zložitých súdnych procesov s ľuďmi, brániacimi všetkými možnými prostriedkami svoj biznis. Aj faktor času tu zohráva veľmi dôležitú úlohu. Celá operácia musí byť dokončená v priebehu určitého, nie príliš dlhého časového obdobia, pretože po dovŕšení fázy skupovania nastane ďalšia, nemenej dôležitá etapa. Ale o tej trochu neskôr.

Ako sa teda dajú skúpiť podniky a celé odvetvia biznisu tak, aby aj ceny boli prijateľné, aj sa to dalo spraviť v čo najkratšom čase? Veľmi jednoducho: je treba, aby štát začal zachraňovať „topiacich sa“ oligarchov, ich banky, ich spoločnosti. Štát ponúkne úvery „na záchranu“ spoločností strategicky dôležitých pre štát. Napríklad v Rusku je to do 4,5 miliárd dolárov na spoločnosť.

Oligarcha bude stáť pred ťažkou voľbou:

– buď bankrot spoločnosti začne už teraz, keď nikto nedáva úvery, keď produkcia nejde na odbyt a výdavky na údržbu spoločnosti (tovární, vysokých pecí atď.) sú dokonca aj za podmienok zastavenia výroby obrovské a o 2-3 mesiace jednoducho definitívne „skonzumujú“ spoločnosť,

– alebo si zobrať úver od štátu a pokúsiť sa udržať, tým viac, že všetci „analytici“ a „experti“ hovoria, že na jar sa situácia začne zlepšovať, všetko sa vráti do normálu a oligarcha, ktorý začal pochybovať o tom, že je oligarcha, sa znovu stane ozajstným oligarchom, ako to ešte bolo v júli 2008.

Pravda, podmienky získania úveru sú trocha tvrdé a dosť sa podobajú na vzdanie sa podniku v prospech tretej strany. Ale však dúfame, že sa to zlepší. Všetko prejde ako zlý sen a znovu to bude také ako pred tým: lacné peniaze (úvery), rastúci virtuálny fondový trh, svet sa kúpe v dolároch, odbyt produkcie stále stúpa. A veď aj úver si beriem od rodného štátu s jeho priateľsky naladenými a dobre známymi predajnými úradníkmi. Keby niečo, za úplatok pomôžu predĺžiť úvery na taký čas, na aký bude treba, aby sa všetko vo svete vrátilo do normálu. To keby takýto úver ponúkali tvrdí podnikatelia, to by bolo mimoriadne nebezpečné. Fakticky, zobrať si úver za takých podmienok by znamenalo dobrovoľne odovzdať biznis do rúk tým, ktorí úver poskytujú.

Ale finta je tu v tom, že keď všetci, kto treba, si zoberú úvery a pritom podpíšu tvrdé záruky vrátenia úverov, vtedy to s financiami začne byť naozaj zlé. Keď nastane čas vracať úvery, reálne ich nebudú mať z čoho vrátiť. Ceny akcií ešte viac klesnú, ceny ropy tiež klesnú tak na 20 dolárov za barel, trhy odbytu produktov budú nulové. Takto dojde ku globálnemu prerozdeleniu majetku, ktoré predstavuje jeden z hlavných cieľov etapy, ktorú som pomenoval „kontrolovaný pád“. Pravdaže, najprv biznis prejde do rúk štátu (úradníci nečakane zaujmú tvrdú pozíciu vo vzťahu k oligarchom - ktože by niečo namietal proti príkazu tých, nesplniť príkaz ktorých je podobné smrti), no a potom biznis prejde od štátu k tým, komu má.

Teraz o silnom doláre

Dolár bude „silný“ po celý čas dovtedy, kým oligarchovia a iné spoločnosti budú musieť vracať úvery poskytnuté v dolároch. „Silný“ dolár je vrátiť oveľa ťažšie, a tiež ho bude ťažšie skúpiť v množstve potrebnom na uhradenie úveru za „mierne devalvované“ ruble a za „silne devalvované“ hrivny. Situácia pre Rusko a Ukrajinu je v tomto zmysle taká istá, ako prakticky pre akýkoľvek iný štát (napríklad, v auguste-októbri mexické peso kleslo vo vzťahu k doláru o viac ako 30%, euro kleslo voči doláru o 25% atď.) Je to obrovský, dokonca „vražedný“ pád za podmienok, keď rentabilita väčšiny podnikov tvorí 10-15%, a neexistuje možnosť si zobrať ďalšie úvery, aby sa dalo prečkať ťažké časy. Takto sa dodatočne poisťuje to, že úvery, ktoré si oligarchovia vezmú od štátu, nedokážu vrátiť.

Okrem toho, dolár bude „silný“ dovtedy, kým týmto „silným“ dolárom nezaplatia tým podnikateľom, ktorým podniky štát nevezme, ale od ktorých ich kúpi. Nájdu sa aj takí. Týka sa to ľudí, ktorí majú síce menší biznis, ale tiež veľmi zaujímavý a ziskový. Keď takýmto podnikateľom začne byť úplne zle a budú na hranici úplnej straty svojho biznisu, ponúknu im slušnú sumu – navyše v „silných“ dolároch. Vtedy prirodzene s radosťou pristanú na to, aby svoj biznis predali.

Keď sa tieto dve etapy uskutočnia, nastane najzaujímavejšia a naozaj nebezpečná etapa.

Ešte raz by som rád obrátil vašu pozornosť na to, že toto všetko píšem pre jednoduchých ľudí s celkom malými úsporami, malých a stredných podnikateľov, ktorí si našetrili 100 000 až 2 000 000 dolárov čestnou alebo relatívne čestnou a nepochybne usilovnou prácou. Globálne procesy, ktoré sa teraz dejú, môžu zanechať ničivé následky na výsledkoch ich práce. Aby sa tak nestalo je treba pochopiť, čo sa v skutočnosti deje vo svete a čo sa bude diať ďalej. Ak budete poznať reálny stav vecí, ľahšie včas urobíte to správne rozhodnutie a ušetríte výsledky svojej dlhoročnej práce.

Prebieha globálne prerozdeľovanie majetku, vzniká nová konfigurácia sveta s novými centrami sily. Hoci hlavným cieľom prerozdelenia sú tie najväčšie spoločnosti, banky a podniky a vôbec nie malí a strední podnikatelia, úder zasiahne všetkých a je treba sa pred ním uchrániť, stihnúť sa mu vyhnúť alebo ho aspoň závažne oslabiť.

Aký postoj treba zaujať k tejto kríze? Je ťažké nato odpovedať jednoznačne. Myslím si však, že sa určite netreba škodoradostne tešiť, že mnohí oligarchovia zmiznú zo zoznamov Forbes navždy. To je normálne, jednoducho silnejší a inteligentnejší dravci „zjedia“ slabších a menej inteligentných.

Mimochodom, o inteligencii svedčí aspoň jeden nepriamy príklad. V zozname časopisu Forbes je veľa miliardárov z Ruska:

– Deripaska – 28 miliárd dolárov;

– Mardašev – 24 miliárd dolárov;

– Abramovič – 24 miliardy dolárov atď.

Ale na svetovom zozname Forbes chýbajú takí bankári ako Rockefeller a Rothschild – prvý má dokopy iba približne 800 miliónov dolárov а druhý cca 750 miliónov dolárov. Ani miliardu nemajú. Hoci, podľa mojich odhadov, každý z nich reálne „váži“ 9-10 triliónov dolárov. Takto šikovne sa prezentovať – to je najlepší ukazovateľ ich inteligencie. Tvária sa, že nemajú ani na to, aby boli miliardári.

Tak si porovnajte IQ Rothschilda a Rockefellera na jednej strane a ruských oligarchov na strane druhej. A to pritom naši oligarchovia majú IQ oveľa vyššie, než drvivá väčšina ľudí. No ukazuje sa, že sú ľudia, ktorí sú mnohonásobne múdrejší ako oni, čo mimochodom aj je vidieť vďaka momentálne prebiehajúcej svetovej kríze.

Pokračujme v našom rozprávaní o tom, čo sa stane keď skončí prerozdeľovania majetkov.

Ďalej nastane nevyhnutné – default (krach) dolára. To je neodvratné za akéhokoľvek rozvoja udalostí, keďže nadvýroba dolára Federálnym rezervným systémom predstavuje veľmi inteligentnú, obrovskú svojimi rozmermi a rozsahom, ale predsa len pyramídu. Táto pyramída odslúžila svoje, priniesla svojim tvorcom a organizátorom jej výstavby rozprávkové zisky a zachovať ju na jednej strane je nemožné, na druhej ani nemá význam. Je treba prejsť na novú schému zarábania peňazí, na nové brettonwoodske dohody.

Prechod na nový svetový systém bez zrieknutia sa predchádzajúcej svetovej valuty – dolára – je nemožný. Vo svete neexistuje toľko tovarov a reálnych aktív, koľko bolo vytlačených dolárov. Celkové množstvo dolárov, pustených do obehu je tak desaťkrát väčšie, ako celková hodnota reálnych aktív. Neexistuje ani jeden variant vývoja udalostí, za ktorého by sa Amerika mohla vyhnúť defaultu dolára. Preto default a zrieknutie sa dolára sa odohrá počas najbližších mesiacov, nech si rozliční „experti“, „analytici“, atď. hovoria, čo chcú.

Celá otázka spočíva v tom, ako sa to udeje, keďže je to veľmi závažná udalosť a veľmi nebezpečná pre všetkých, vrátane organizátorov dolár


Suvislosti.eu
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Skogen   |   ip:92.245.19   |   2011-01-26  (07:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No fajn, ale čo s tým? Ako sa pripraviť na to čo príde? Čo by sme mali urobiť ako, občania, alebo menší podnikatelia?


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2011-01-26  (07:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skogen, ako sa vraví: "Poctivosťou najďalej zájdeš". To je odpoveď.


sxg   |   ip:91.127.40   |   2011-01-26  (07:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Článok o Miklošových pôžičkách zas neprešiel:
SR si požičala 2 miliardy

http://www.ta3.com/sk/reportaze/163167_sr-si-pozicala-2-miliardy

Slovensko si požičia od Európskej investičnej banky (EIB) 1,3 miliardy eur

http://spravy.pravda.sk/slovensko-si-pozicia-od-eib-1-3-miliardy-eur-fjd-/sk_ekonomika.asp?c=A101112_141234_sk_ekonomika_p58

Slovensko si požičalo ďalších takmer 333 miliónov eur

http://www.aktuality.sk/clanok/180973/slovensko-si-pozicalo-dalsich-takmer-333-mil-eur/


alfo   |   ip:195.146.1   |   2011-01-26  (08:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nic v zlom, ale od roku 2009 citam ze za par mesiacov dolar padne. a jemu san ejako nechce...


matus   |   ip:213.81.22   |   2011-01-26  (08:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nic v zlom ale bolo tam pisane ze je to otazka mesiacov moze byt ich aj 50....takze tak....


matus   |   ip:213.81.22   |   2011-01-26  (08:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a ma to celkom aj hlavu a patu.clanok dava vyznam a veci do seba zapadaju......


Bertold   |   ip:178.40.98   |   2011-01-26  (08:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  članok dobrý, výstižný, ale pre mnohých ľudí "konšpirácia".
Dr.Hujer - To si myslel dúfam ako recesiu? V dnešnom svete, kde je "oxebabrávanie" politikou (v akejkoľvek sfére)prioritou.???


alfo   |   ip:195.146.1   |   2011-01-26  (09:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale aj 500


RiaditelkurzudrHujera   |   ip:91.191.11   |   2011-01-26  (10:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mne s toho vyplýva,že sa nemusím ničoho bát,lebo ten ,kto nič nemá, nemže o nič prísť, už v vôbec si kôli tomu nejdem kaziť náladu, bo pokiaľ nejde o život nejde o nič, tak asi tak

Raz sa pýtali stareho ukrajinca,čo hovorí na dnešnú dobu,on povedal "prežili sme chudobu,prežijeme aj blahobyt"


hlupyJanko   |   ip:158.195.1   |   2011-01-26  (11:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kompilacia 2 roky starych clankov nic viac nic menej.


barbar   |   ip:91.127.25   |   2011-01-26  (12:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Akýkoľvek umelý spôsob regulovania ľudskej civilizácie, ktorého cieľom je udržanie svetovej rovnováhy má svoj časový limit fungovania. Tento spôsob, ktorý v týchto časoch doznieva bol vymyslený dobre /klobúk dole pred jeho tvorcami/, keď tak dlho vydržal. Dôležité ale pre nás je, čo bude po rozpade terajšieho spôsobu žitia nasledovať. Bude to už konečne život v pravde a dodržiavaní princípov ľudskej dôstojnosti? Pretože nikomu z nás sa netreba predbiehať v kadejakých dynamických ľudských aktivitách. Ktorých výsledky aj tak niekto v pozadí využíva vo svoj prospech. Pretože v tomto živote sme kvôli niečomu inému, ako nato, aby nás niekto rafinovane zneužíval. To ale neznamená, aby sme zostali úplne v nečinnosti.Je nanajvýš žiadúce nasmerovať naše ľudské snaženie pre robenie dobra blížnym, žijúcim v našom okolí. Nastavajúca doba nás pre robenie takýchto aktivít prirodzeným spôsobom odbrzdí.


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-26  (14:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  clanok dobry:
ale tiez mam pocit akokeby sa bankery snami hraly...
Ja som si myslel ze dolar padne uz pred rokom v maji a stale nic dolezite je byt pripraveny,,,
poculy ste tu rozpravku o alenke a vlkovy?
alenka sa nudila tak sa zacala hrat ze ju napadol vlk cela osada prisla do lesa a alenka sa im smiala ze jej uverily o hodinu neskor spravila to iste a zase prisla cela osada do lesa zachranik alenku ale zase si znich len vystrelila:)potom prsiel vlk a alenku naozaj napadol ale ked krycala o pomoc nikto neprisiel lebo jej uz nikto neveril a vlk ju zjedol:)))dufam ze chapete:)


BOMBA   |   ip:91.127.40   |   2011-01-26  (14:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Drsný animovaný film o centrální bance
http://www.youtube.com/watch?v=TKurU_7zV8k


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-26  (15:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Konečne článok, ktorý má hlavu aj pätu. A aj telo, o ktorom si pisateľ myslí, že je telo ruské. Tam ešte ľudia dajú hodne na rozprávky, lebo v nich dobro vždy zvíťazí nad zlom.

Ale k veci. Classique. Čo urobiť so systémom, ktorý je komplet prešpikovaný zlom, tým myslím tým, že každému so zúčastnených dáva pocit uspokojenia z nepoctivo "zarobeného" zisku? Tým hlavným aktérom rozprávky, vlkom je Čína, ktorej sa hra karkulky zapáčila. Pardon lepšie ako alenka, mi znie "alice" vyslovuj "aliče". A nielen zapáčila, ale ju musí hrať do konca ak nemá prísť ako veriteľ "aliče" o všetky bezcenné papiere tlačené FEDom. Ak by sa vlk rozhodol "aliče" zjesť predčasne, sám by sa zničil. Takú predčasnú sebadeštrukciu sám a dobrovoľne nepodstúpi. A navyše dobre vie, "aliče" má hlavu, o ktorej nikto nevie kde sa nachádza, či v USrAelli, či v KING dome, či v BISe vo Švajčiarsku, alebo v Holandsku, či Francii. Veď ako sme sa dozvedeli, chazarská hlava, ktorá túto hru vymyslela, môže byť všade, lebo je len virtuálna. Strata akcií, fondov, nesplatených úverov, ba ani uzatvorenie rulety na Wool Strite jej neuškodí. Skôr opačne. Oslobodí hlavu od tela.

Telo a to je jedno či Rusko, či Čína musí hlavu poslúchať a dodávať suroviny a vyrábať. Limitom pre telo tak zostávajú len hranice rastu, ktoré si telo neuvedomuje, alebo si ho uvedomí až keď bude neskoro. Kedy? To nevie nikto, ani Obamova dcéra Saša, hoci sa učí čínštinu a spoločne so spolužiakmi z čínskej triedy pozdravila predstaviteľa najvyššieho CHUralu pri príležitosti jeho prvej návštevy hlavy, ktorá riadi telo dokonca v jeho rodnej reči.

Ale aby nevyznel môj príspevok tak pesimisticky ako článok, že sa naozaj nezbavíme FEDu ako celosvetového vysávača pozemských statkov a bude s nami na veky ako boli večne živé Leninove idey v UdSSR, a MaoCetungové spisy v CHine, tak vám prezradím, že jediný ktorý vie kedy ukončí divokú jazdu FEDu je Stvoriteľ ľudstva, ktorý tieto paranormálne javy predpovedal v Zjavení 3:9 - 12


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-26  (16:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista:
ta rozpravka neskoncila dobre lebo vlk alenku zjedol:)
chcel som tym len povedat ze neberte vazne datumi padu financneho systemu pretoze oni ho mozu nechat padnut kedy chcu dnes, zajtra o rok dolezite je byt nato pripraveny. ak si pametas tak pred rokom mal system padnut koncom maja a nic sa nestalo teraz ma zase padnut system a mozno ze sa este nic nestane a o rok ked budeme tvrdit padne system nikto nam uz neuveri a system padne:)otom bola rozpravka z morbidnym koncom:)


powers   |   ip:217.12.49   |   2011-01-26  (16:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  už sa tu tolko toho napisalo , ja to už nečitam , titulky krach dolaru za rohom ,atd všetky tieto maju veci maju jedno spoločne ak to prečitam stavim pri tom isty čas ! čitam dookola to iste od roku 2006 a stale to nejako , hodini člankov o tom kedy to padne , buchne resp padlo a buchlo ,

Čas investujte do tvorenia ! odstranovaní zavislosti napr od energetiky chodenie do prirody...

Čo z toho ked som "Watcher" čitam večšinu volneho času o tom jak je to zle ? Čo z toho ked sedim za PC a nič neurobim !.. len strata času..


filip   |   ip:95.103.20   |   2011-01-26  (21:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DrHujer má pravdu.Ak pôjdeme príkladom a budeme k sebe úprimnejší a poctivejší,tak sa chlapci z FEDu začnu cítiť trápne a vstúpia si do svedomia.Potom bude na svete lepšie.Len musíme začať u seba a čakať.


abdulah   |   ip:91.191.11   |   2011-01-26  (21:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  filip jas s tebou suhlasit, ty mat velka pravda, my zacat od seba,fed zacat od seba,vsetci spokojna,nech nam s tym allah pomaha,allahu agbar.


eros   |   ip:86.40.154   |   2011-01-26  (22:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobry clanok. Dolar padne na 100%. Zeby v roku 2012 ?
Az hrozostrasne mi to zapada do tohoto hrozostrasneho clanku:
http://www.2012.huu.cz/menu/proroctva-o-europe-z-kniznic


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2011-01-27  (06:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bertold, myslel. Ak sa zo všetkých začnú stávať dobrí ľudia, je to len a len dobre. Takže vytvárajme skutočné hodnoty, skutočné medziľudské vzťahy, uvedomme si svoju hodnotu a hodnotu prírody, hrajme svoju hru, nie instantnú.
Ten pocit spokojnosti je na nezaplatenie.


dragon   |   ip:195.91.56   |   2011-01-27  (08:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Celosvetovo je nutné prejsť na bezpeňažný kreditný - bodový/ systém odmeňovania ľudí. Neskutočné množstvo problémov sa tým odstráni.


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2011-01-27  (08:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dragon. Aký rozdiel je, keď dostaneš od zamestnávateľa 1000 bodov, 1000 kreditov, 1000 korún alebo 1000 eur?


enslow   |   ip:178.41.56   |   2011-01-27  (09:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  djate pokoj s kravinamy...uz mal padnut minuli rok v novembri..nepadne nic..ani euro ani dolar..co myslite ze to je len tak???????


valis   |   ip:90.182.24   |   2011-01-27  (11:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zaujmavy a poucny clanok. kto by mal problem s tym ze na dolezite iba strasia tu je clanok z hospod. novin, v podstate o tom istom- http://finweb.hnonline.sk/c3-49590880-kP0000_d-caka-nas-dalsia-velka-dlhova-kriza-span-class-koment-komentar-dna-span
..
najprv som sa cudoval, potom rozculoval, potom som sa zacal bat, a nakoniec som si povedal.. ze vsetko ma zaciatok aj koniec, ak sa to ma zrutit tak sa to zruti, klesnutie zivotnej urovne o40 pro, este nemusi znamenat konec sveta, skor navrat do normalu..
ponaucenie je z toho take- zbavte sa svojich dlhov (rucite nemovitostami, ktore vam banky-stat-elita zoberu), zacnite si vazit svoju rodinu, priatelov a krajinu v ktorej zijete ... proste hodnoty ktore nie su merane peniazmi a majetkom, budeme ich potrebovat.
a navyse casto sa tu viedli diskusie o tom ako sa v stavajucom systeme neda nic zmenit a podobne, tak toto bude dobra prilezitost zacat budovat spolocnost zalozenu na ucte, slusnosti pravde a skutocnej slobode...
jednu bitku sme uz davno prehrali, ale svoj osud mame stale vo svojich rukach a zalezi iba na nas, buductnost bude taka aku si ju urobime...


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-27  (15:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skutočné príčiny svetovej finančnej krízy už aj v kreslenej forme. Vhodné pre deprivantov od 6 rokov. http://www.youtube.com/watch?v=TKurU_7zV8k


nerw   |   ip:83.240.87   |   2011-01-27  (21:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  co je pravou pricinou sucasneho stavu vieme vsetci, co citame dolesizte, blisty, alebo akekolvek ine nezavisle medium (alebo v to dufam, ze je nezavisle). problem je v tom, ze ako jednotlivec tuto situaciu nezmenim a 90-98% svojich znamich nepresvedcim o tom, ze veci sa nedeju tak, ako nam to predlozi markiza alebo joj (uz sa mi huba zodrala a oni nie a nie verit mi cokolvek). ja ako cudzinec v zahrnici toho moc nezmozem. jedina vec, ktoru mozem urobit je, ze vychovam svoje dieta vo viere, ktora predstavuje moje presvedcenie o ludskej slobode.


qqq   |   ip:195.168.4   |   2011-01-28  (14:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no jo, ludo-laudare - co s tim?
inak cele je to napr. tu: http://www.zvedavec.org/komentare/2009/03/3041-skutocne-priciny-svetovej-financnej-krizy.htm?sort=autor

A teda co mame robit a coho sa vyvarovat? Viackrat sa na to autor odkazoval a nakoniec to neuviedol. Alebo mu nakoniec doslo, ze toho vela na vyber nemame?


illuminatedBimbo   |   ip:95.102.15   |   2011-01-28  (15:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ludia su sprosty a za svoju hlupost dostavaju to co si aj zasluzia!

Moja matematika mi hovori ze ako jedinec a akumulacia majetku teda statky [nie penaze] ktorymy disponujem mi musi zabezpecit aspon trojnasobne istenie mojich zakladnych zivotnych istot v nakladoch na plne slobodne prezitie a univerzalnu prosperitu a nezavislost od Statu a Systemu v ktorom zijem! Ide i produktívne hodnoty a zmysluplné samostatné - udržateľné projekty, ktoré mi musia zabezpečit plnú nezávislosť a slobodu....

A co to je vlastne ten deficit....co to vlastne je za vymysel?


joplins   |   ip:95.209.23   |   2011-01-28  (15:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  iluminated bimbo..
jednemu kamaratovi som hovoril o moznom scenari padnutia systemu..o tom ,ze sa snazim byt nezavisly atd atd..

povedal mi len jednu vec..: netes sa, ak pride ku kolapsu a ty budes mat a ostatny nie, tak si jednoducho po to ti ostatni pridu k tebe..

anarchia.. nastane vojna a bude ti nezavislost na nic.. tam sa musis inak obracat... aj ked netvrdim,ze by ti to na urcity cas nepomohlo..

no tazko nam hovorit ked sme neporezili ani vojnu ani pad systemu.. aby sme neboli vsetci prekvapeni..


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-28  (16:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nemam rad ked anarchiu povazuju za choas:(
anarchia je riadne zriadenie ako hociktore ine je to priama demokracia a je to dost podobne systemu ktory som opisal v clanku obratena pyramida je to system kde by nebola vlada iba zamestnanci ludu....


joplins   |   ip:95.209.23   |   2011-01-28  (16:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique..


tak potom to je cista utopia.. nikto nemoze byt kontrolovany stale..

z jedlom rastie chut.. co s ludmi co su nadpriamerne inteligentny,, herci, maju dar reci a ludia ich miluju??

skor ci neskor to skonci pri uctievani., di diktature..

ludia sami radi odovzdaju moc niekomu kto sa im paci...

PRAVDA JE TAKA, ZE HOC DEMOKRACIA JE NIC MOC, JE TO STALE TO NAJLEPSIE Z TOHO CO VYMYSLELI LUDIA..

INAK TO BYT NEMOZE,... VSETKY CESTY VEDU LEN K JEDNEMU CIELU..SKOR CI NESKOR TU BUDE SVETOVA VLADA A TA SA ZVRHNE V TYRANIU AKU LUDSTVO ESTE NEZAZILO..

NIET INEJ CESTY...


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-28  (17:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins:
Neviem preco sa nechas obmedzovat strachom...
to on ti urcuje hranice,,,


joplins   |   ip:95.209.23   |   2011-01-28  (18:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  clasique..

no toto je realita!! co to mate vsetci za utkvelu pretstavu, ze sa kazdy boji a strach ho zvezuje??

chces povedat ze toto co som napisal nie je pravda??

ja som nepovedal ,ze sa bojim, ja len konstatujem..

a ked je nieco realita, tak to nesmiem ani pomenovat,lebo som hnet ustrachane decko??

mam dojem,ze vy vsetci co hovorite tieto psychologicke dristy ste vsetci volakde v ruzovych oblakoch..

jeden kamos , mi povedal,ze to takto nesmiem rozmyslat,ked som mu vysvetlil o co tu kraca!! tak... budeme si skryvat hlavu do piesku ako pstrosi..ved to urcite tak nie je,... to len pesimisti tak vykresluju,,ono to je vsetko vlasten fajn, nie klasik???classique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-28  (19:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins
ale tak my to prislo,, taka beznadej steba ide ze uz sa nic dobre nemoze stat uz nieje cesta...bude zle ale to neznamena ze sa musime vzdavat...
pesimista aj optimista to je co???je uplne jedno aky postoj zaujmes k veciam ktore sa okolo teba deju a budu diat to na tu vec nebude mat ziaden vpliv...joplins   |   ip:95.209.23   |   2011-01-28  (19:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a mne zasa to pride tak, ze sedime dvaja pod tazkou palbou niekde pri Verdune WW2.. a ty velky optimista, a psycholog ovladajuci cele dianie okolo seba pozitivnym myslenim sa postavis, a z hrdo vystretou palicou vykrocis z usmevom oproti nasim "kamosom" z druhej strany..
a povies si, ja myslim pozitivne.. to co myslis sa okolo teba aj zhmotni.. atdatd..

šuss do palice a si jasny..

a ci je okolo nas len zle, to zistis za chvilu.
pisem to znova..

biblicka otazka.."kto moze bojovat zo selmou, a kto sa jej dokaze postavit???"

toto uz je prilis velke aby to mohla porazit nejaka demonstracia. zmena mysle, novy system, ci co ja viem co..

nechapes ,ze toto je realita, ktora je uz prilis daleko aby bola zmenitelna??? je neskoro..a mozes ma volat ako chces...


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-28  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  som neutralista
a kazdy kto chce bojovat bude bojovat neviem ci zo "selmov" ale zo systemom urcite,,,
ty necitis vzrusenie? ako by sa uz toto stalo?
a cim je to blyzsie tym to viac citis?


joplins   |   ip:95.209.23   |   2011-01-28  (20:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique.. objasnim ti situaciu..

Biblia opisuje v obrazoch.. system je selma.. a podla Biblie bude posledny system na zemi , najhorsi aky len moze byt.. uz nikdy viac taky kruty system nepovstane a uz nikdy viac nebude zabitych viac ludi a ani nebudu viac trpiet ako v tomto systeme na konci vekov..

este nikdy v dejinach ziadny system nasiahal tak vysoko,ze by mohol ovladnut celu zem a vsetkych obyvatelov absolutne zotrocit..
vzdy sa dalo ujst, ci uz za hranice, ina krajina ci iny svetadiel pred diktaturami ktore tu boli doteraz..babylon, medo-perzia, Rim, atd atd..

pozri co sa robi teraz.. satelity, cipy,, kontrola..ved to poznas..

no a podla Biblie..boli rozne vlady ci diktatury prirovanane v roznych zjaveniach prorokom ako zvierata..
no kazda mocnost v historii mala v proroctvach podobu zvierata co pozname..napr. lev, medved, gepard...

no posledna selma ktoru videl napr Daniel. bola taka aku v zivote nevidel..nepodobala sa na nijake zviera na zemi..
mala zelezne zuby a medene pazury...desat hlav a ROZDRVILA A ROZMLATILA CELU ZEM , nikto s nou nemohol bojovat.

cela zem a vsetci obyvaelia zeme boli uzasnuti!! a pytali sa kto moze bojovat zo selmou??
nikto za chvilu nebude verit ,ze sa da system porazit..niekomu to bude chvilu trvat kym to pochopi( ako napr Ty) a niekto to vie uz teraz..(ako napr Ja)

som rad,ze mas take mladicke bojovne srdce, to sa ti pocita ako plus..no narazis na odpor o akom sa ti nesnivalo.. a cim skor to pochopis tym lepsie..
problem je ,ze bojovat sa snoum neda ale zvitazit sa da..no clovek co pohrda Bozim slovom, nikdy nezisti ako sa da vyhrat.. jednoducho ked zisti,ze to nejde , tak sa podvoli.. a to bude jeho najväcsia chyba..
classique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-28  (20:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tie veci v biblii sa nemusia stat to nieje OSUD nic take nexistuje...
my to mozeme zmenit,,,naco boly tie proroctva povedane?
aby ludia vedeli ze ich caka otroctvo?
NIE>>>boly povedane aby sme veci zmenily,,,


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-28  (20:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tie veci v biblii sa nemusia stat to nieje OSUD nic take nexistuje...
my to mozeme zmenit,,,naco boly tie proroctva povedane?
aby ludia vedeli ze ich caka otroctvo?
NIE>>>boly povedane aby sme veci zmenily,,,


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-01-28  (20:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classigue:
podľa toho ako rozumiem biblickýn proroctvám o dobe konca, tak v poslednej dobe pôjde o to koho uctievať, prečo a ako. Veriaci sú vedený k tomu aby neuctievali šelmu, alebo obraz ktorý vytvorí, ale Stvoriteľa. Biblické proroctvá rozhodne nevedú k pasivite a podriadenosti. Situacia sa ale vyhrotí tak, že ak by nebol nakoniec zásah s hora, tak nikto z veriacich by neprežil. Problém je, že aj tí ktorí budú uctievať šelmu, alebo jej obraz si budú myslieť, ze uctievajú Boha. Biblia zasľubuje druhý príchod Ježiša Krista. My ľudia sami nie sme schopný vytvoriť systém, ktorý by bol spravodlivý pre každého.


jeanvaljean   |   ip:92.52.22.   |   2011-01-28  (21:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ip hlboko,hlboko sa mylis,system dokonaly nebude nikdy, možno, no ,ak sa o to nebudeme v dobrom pokúšať sme odsúdeny opakovať chyby.


joplins   |   ip:94.191.21   |   2011-01-28  (22:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jean val jean,, reinkarnacia neexistuje...chyby si mozes jedine vycitat..


illuminatedBimbo   |   ip:95.102.15   |   2011-01-28  (22:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jeanvaljean>
Uvazujem trochu inak....
""Dokonaly system existuje"", a jeho dokazom je zrutenie a smrt vsetkych vymyslenych systemov ktore ludia vo svojej povyseneckosti vymysleli....
Hovorim teda o Dokonalom systeme ktory je a bude pre dnesne ludstvo nekonecne kruty,mozno sa najdu aj vynimky pre ktore bude tato nesmierna krutost dostatocny dovod nato aby pochopili tu nesmiernu lasku a spravodlivost ktora im da sancu mnohe v sebe zmenit ,teda skraslit to co dnesne ludstvo vo vecsine uz nepozna a neusiluje oto.
My sme len malou sucastou niecoho nesmierne neobsiahnutelneho nasim chapanim a vedomim a pred tymto dokonalym systemom neunikne nic!

Stym vsetkym zverzstvom co sa deje vo svete uplne suhlasim a tym prijimam davam a beriem na vedomie posobenie tohto dokonaleho systemu odmenovania!Nasim chlebom ma byt ""cit"" a nie ""pocit""!XLawyer   |   ip:213.151.2   |   2011-01-29  (01:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  waau, uz to zacina...egyptska burza EGX 30 padla za posledne 2 tyzdne takmer o 25%!! a len dnes o 10%!!! :D ropa, komodity si od radosti poskocili :) ak sa to tam v arabskom svete rozsiri ako mor tie revolucie, tak sa velmi skoro utopime vo vysokych cenach :D dalsi tyzden viac napovie...


fh   |   ip:82.9.171.   |   2011-01-29  (04:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pecka clanok, autor vidi priamo za oponu. ovecky, viem ze sa netrasiete, nemate preco, ved "travy" je stale dost.


joplins   |   ip:94.191.21   |   2011-01-29  (06:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  fh.
prestan sa tu vytahovat.. aj ty si ovca..

vsetci sme ovce , ide len o to z ktoreho kosiara..

aj rothschild. s rockefelerom su ovce... tiez maju pana.. a aj ty ho mas..
len ten tvoj ta klame, ze si slobodny a,ze rozhodujes sam..


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2011-01-29  (08:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No niektorým tu sú podobní strojom, ktoré sa pokazili a preskakujú na jednom mieste...Opakujú jedno a to isté dookola, lebo strach ich pred Pravdou a skutočnosťou zožiera!


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2011-01-29  (09:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oprava: No niektorí tu sú podobní strojom, ktoré sa pokazili a preskakujú na jednom mieste...Opakujú jedno a to isté dookola, lebo ich strach pred Pravdou a skutočnosťou zožiera!
classique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-29  (10:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tony:
A ocom je ta pravda?joplins   |   ip:94.191.21   |   2011-01-29  (11:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tony.. aty neopakujes stale dokola to iste??

ty hovoris stale nieco nove??

si uz nacisto blby, ci co??


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2011-01-29  (11:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique, Vám rád odpoviem. Je o tom, že táto dobá musí skončiť, hoci to nebude prechádzka rajskou záhradou, aby vyšiel nový deň zajtrajška, kde nebude miesta pre zlo v akejkoľvek podobe.

Kde bude miesta len pre to nové, v zmysle zákonov Boha.

Kde nebude miesta pre utrpenie, útlak a bolesť.

Kde nebude miesta pre výsmech a zlosť, ak niekto povie niečo pravdivé.

Kde bude miesta len pre PRAVDU, ktorú aj svojho času priniesol sám Ježiš.

Nová doba prichádza...


joplins   |   ip:94.191.21   |   2011-01-29  (11:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tony.. zabudol si dodat..a ktoru potom na konci este DODONASAL ABDRUSHIN. LEBO JEZIS TO JE TAKE NEMEHLO A NEDOKOCNIL VSETKO AKO MAL, TAK MUSEL PRIST ESTE JEDEN.. NAS SKVELY A NEPORAZITELNY, SVETLOM OSVIETENY ABDRUSHIN..
HURA..


joplins   |   ip:94.191.21   |   2011-01-29  (11:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  VSETKY SEKTY CO SA VYNORILI NA KONCI DNI SU FALOSNE...

JEHOVISTI, ABDRUSHINOVCI, MORMONI, ..

VSETCI PRISLI ZAHADNE LEN TERAZ.. A KAZDY MA PRAVDU..

A KAZDY POPIERA BIBLIU TAKU AKA JE..KAZDY MA LELEPSI VYKLAD.. KAZDY MA NIECO NOVE...

.NIE JE TO PODOZRIVE???


joplins   |   ip:94.191.21   |   2011-01-29  (11:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  TONY, STALKER..ZOBUDTE SA.. CAS SA KRATI.. ABDRUSHIN JE FALOSNY PROROK..


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-29  (11:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tony:
a nieje toto len subjektivna pravda?
ja si myslim ze taketo poznanie kazdeho nemoze naplnit.
nic vzlom ale svet je prilis velky a jetu prilis vela idei ku ktorym sa ludia hlasia,,,ak by sa mala jedna idea stat objektivnou pravdou muselo by zomriet vela ludi,,,Pravda nieje idea,,niesom osvieteny ale mam pocit ze to ocom sa hovori ze je pravda je skor ako nejaka forma bytia.Samotna idea nema moc pokial na nu ludia neveria to ludia davaju moc vladam, ideam, vsemoznym pravdam a symbolom samo osebe je vsetko bezcenne,,


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2011-01-29  (12:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique, PRAVDA je len jedna, názory na PRAVDU mnoho, ktoré vytvorili ľudia. Preto toľko názorov, náboženstiev, cirkvi, siekt, hnutí, spoločenstiev, lebo Pravdu buď nepochopili alebo zámerne krivili, len aby jednotlivec nepochopil, že oslobodenie prichádza jedine skrze Boha a jeho Pravdu, nie skrze rôzne spoločenstva, ktorým ide len o to, aby mali moc nad ľuďmi, nie aby ľuďom hovorili a ukázali tu cestu. Preto je vytvorený taký dojem, že nemôže byť jedna...

Praví poslovia vždy hovorili o tej istej PRAVDE, nie o inej!

Každý si je kováčom svojho osudu, každý si je sudcom, každý sám nad sebou vynáša rozsudok, ako sa stavia k samotnej Pravde a Bohu, či dokáže jej naslúchať, nasledovať ju, nechať sa ňou viesť, s úplnou dôverou a pokojom....

A koľko ľudí padne, koľko sa zachráni, tak to záleží predsa len na nás, pokiaľ chápeme, počúvame, nasledujeme, tak pokročíme, pokiaľ nie, tak padneme...Nik za nami nebude plakať, lebo Zem je len jednou hviezdičkou vo vesmíre, hoci s dôležitým poslaním, ktorému väčšina buď vôbec neporozumela alebo už dávno stojí na opačnej strane, pre ktorých sa tma stala slnkom.


joplins   |   ip:94.191.21   |   2011-01-29  (12:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tony. tak som si nieco prestudoval o tom vasom vodcovi.. "snaha uviest satanovho bezboznika ako praveho mesiasa"

HNUTÍ GRÁLU
Hnutí Grálu vychází z učení Němce OSKARA ERNSTA BERNHARDTA (1875 až 1941), známějšího pod jménem ABD-RU-SHIN. Pod tímto jménem zde na Zemi již údajně jednou byl, a to v Mojžíšových dobách jako arabský kníže v národě Is-Ra. Díky ABD-RU-SHINOVĚ přednáškové činnosti v letech 1923 - 1937 vzniklo jeho ústřední dílo Ve světle pravdy (s podtitulem Poselství Grálu). V současných vydáních je to soubor 168 přednášek. Kolem ABD-RU-SHINA se zformovalo poměrně početné hnutí. Za své sídlo i za ústředí tohoto hnutí zvolil ABD-RU-SHIN Vomperberg v rakouském Tyrolsku. V roce 1929 ABD-RU-SHIN oznámil svůj božský původ a prohlásil se za mesiáše, Syna člověka, který bude soudit lidstvo a který nastolí tisíciletou říši. Jeho život duchovního vůdce provázelo množství skandálů (byl i vězněn), až byl r. 1938 zatčen a pod dohledem gestapa strávil zbytek života v Krušných horách.

ABD-RU-SHIN vychází ve svém učení z esoterních tradic. Základem jeho obrazu světa jsou různé úrovně hmotnosti. V té nejnižší - hrubohmotnosti - se nyní jako lidé nacházíme a svým poznáním a dobrou morálkou máme v průběhu nových životů vystoupat až do duchovní úrovně. Tam - na hranici duchovní a božské úrovně, stojí hrad Grálu, který dává celému učení své jméno. V něm je také legendární miska, do níž prý byla zachycena krev umírajícího Krista - grál. Cestu z hrubohmotnosti zpět do praduchovní úrovně, odkud pocházíme, nám přišel odhalit právě ABD-RU-SHIN.

Bůh je v tomto náboženství především garant neměnných zákonů. Nejdůležitější jsou tři zákony: zákon tíže říká, že čím „hmotnější“ (tj. přízemnější) jsou naše myšlenky a činy, tím hlouběji v úrovních hmotnosti klesáme. Podle zákona přitažlivosti stejnorodého záleží opět náš úděl na tom, jakými myšlenkami se obíráme a jaké činy konáme, protože myšlenky a činy přitahují podobné „formy, bloudící kolem“. Tak např. žena, která utrpěla znásilnění, si ho pravděpodobně „přitáhla“ svými smyslnými myšlenkami. Zákon zvratného působení pak podle ABD-RU-SHINA znamená, že žádná myšlenka ani čin nemohou zůstat bez následků a že samozřejmě také všechna naše štěstí či neštěstí jsou jen přirozenými následky našich myšlenek či činů. Tímto řetězem příčin a následků jsme připoutáni i ke svým „minulým životům“.

Vědomým respektováním těchto zákonů a stálým úsilím může podle ABD-RU-SHINA vést naše duchovní cesta vzhůru. V tom je naše záchrana. Zvěstoval ji prý již Ježíš (Syn Boží), ale lidstvo selhalo a zavraždilo jej. Církev podle ABD-RU-SHINA Ježíšovo učení nikdy nepochopila a v bibli jej naprosto překroutila. Proto přišel ABD-RU-SHIN (jako Ježíšem slíbený Syn člověka), aby vyvedl lidstvo z bludu „rozumářství“ a před příchodem Tisícileté říše mu dal ještě poslední možnost začít žít podle výše uvedených zákonů.

I když se navzdory ABD-RU-SHINOVĚ silnému očekávání blízkého konce světa ani půlstoletí po jeho smrti nic nestalo, uvěřilo jeho náboženství tisíce lidí na všech kontinentech. Jsou to lidé s vyvinutým smyslem pro mravnost, pořádní a až trochu zákoničtí a upjatí. Scházejí se k pokojnému poslechu vážné hudby, přednesu ABD-RU-SHINOVÝCH přednášek či četbě z děl jeho pokračovatelů.

ABD-RU-SHINOVA kniha je ovšem volně přístupná i mimo tyto skupiny jeho přívrženců. Některým čtenářům se může otázka, zda OSKAR BERNHARDT byl opravdu Mesiášem, za něhož se pokládal, stát velmi palčivou. Pokud byl Synem člověka, proč neustanovil slíbenou Tisíciletou říši? Tuto otázku je pak možné z hlediska poselství Grálu vysvětit tak, že Synem člověka je ještě někdo jiný, do něhož se zemřelý ABD-RU-SHIN naposledy převtělil! Tato „logická“ (z hlediska Poselství Grálu) úvaha může být velmi nebezpečná. Přesně toto totiž roku 1991 z knihy Ve světle Pravdy vyčetl JAN DIETRICH DVORSKÝ. Kolem něho vznikla skupina imanuelitů, kterou lze řadit mezi nejnebezpečnější sekty naší historie.

Název: Hnutí Grálu, organizováno v tzv. kruzích Grálu, vzniklých na základě učení OSKARA ERNSTA BERNHARDTA (1875 - 1941), ústředí a chrám ve Vomperbergu v Rakousku. V čele stojí apoštol HERBERT VOLLMANN, manžel ABD-RU-SHINOVY nejmladší dcery ELISABETH. Základní kniha: Ve světle Pravdy (Poselství Grálu). Počet členů: odhadován na několik desítek tisíc po celém světě (kromě Vomperbergu byly posvěceny chrámy i v Nigérii, Zairu i Kanadě), u nás více než jeden tisíc. Symbol: kříž Grálu. Ústředí zastupuje Nadace Hnutí Grálu, Pekárenská 10, Brno, správce nadace Ing. ARTUR ZATLOUKAL.

Ukázka z přednášky „A vyplnilo se...“, která byla součástí prvních vydání knihy Ve světle Pravdy (Poselství Grálu) z let 1932 a 1940. Po smrti ABD-RU-SHINOVĚ se v této knize již netiskne:

Jako král Imanuel ve vesmíru, jako Parsifal Prastvořených a v duchovní říši a konečně jako Syn Člověka ve hrubohmotnosti na této planetě Zemi. Trojdílný v jednom, působí současně jako Božské mysterium. Je to postup, který nemůže býti pochopen vyvinutými lidskými duchy. Prastvoření mají však na něm již podíl, neboť i oni mohou působiti zde na zemi, zatím co současně plní svou službu nahoře ve hradu Grálu.

S obratem světů spadly s Abdruschina obaly, které mu překážely. Projev nabyl tím netušené moci, kterou Abdruschin nyní může a musí vědomě vysílati těmi směry, které jsou mu označeny Božskou vůlí, aby zničil všechno nezdravé, a tím osvobodil od škodlivého tlaku, který je zdržuje a který dosud překážel ve volném vzestupu ke Světlu.

Tak vzejde konečně na zemi vytoužené království Boží, které kdysi bylo zaslíbeno spravedlivým jako tisíciletá říše. Bude vynuceno nadpozemskou a nadlidskou mocí, která jest dána Vyslanci Božímu k vyplnění zaslíbení!

NADHERA...LEN TAK DALEJ...KRASA...classique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-29  (12:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  takze rozumiem to tak ze iked existuje milion pravd ich podstata je stale ta ista a ta podstata je ona PRAVDA o ktorej hovoris..tak potom je dolezite pravdu prijat a nie ju inym vnucovat?dobre to chapem?


joplins   |   ip:94.191.21   |   2011-01-29  (12:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  TONY. to fakt tomuto cloveku veris,ze je SYN CLOVEKA POSLANY JEZISOM????????????????????????????????????????????

hm.. mas to tazke..

vies co toany.. ked ta niekto oklamena trznici o 5OO eciek, jeto ok..ked to zhori dom. jeto ok..

keby si prisielo vsetko co si v zivote nadobudol aostal sam a nahy na ulici..stale je to ok..

no ked ta niekto vovedia do BLUDU, TAK TI IDE O ZIVOT...

a teba zjavne o zivot ide,,aj s falosnym synom cloveka..


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-01-29  (12:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tony:
takze rozumiem to tak ze iked existuje milion pravd ich podstata je stale ta ista a ta podstata je ona PRAVDA o ktorej hovoris..tak potom je dolezite pravdu prijat a nie ju inym vnucovat?dobre to chapem?

joplins   |   ip:94.191.21   |   2011-01-29  (12:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique.. hej . tak nejak.. cierne je biele, a zlo je dobro..novodobe ucenia, plne liberalizmu a lasky.. vsetko je zo vsetkym, a vsetky cesty vedu k Bohu..

nemusis sa nic bat.. nic sa ti nemoze stat, len si uzivaj.. a potom pojdes bud do ocistca, kde to steba vypalia,,alebo sa znova narodis ako motylik, a budes si lietat z kvetu na kvet a srat na vsetko..

nic sa neboj... reinkarnacia to isti..ved za milionty krat co s tu narodis. sa to hadam naucis..
joplins   |   ip:94.191.21   |   2011-01-29  (13:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Všetky Abd-ru-shinove prednášky sú veľmi sugestívne a autoritatívne. Autor utvrdzuje poslucháčov a čitateľov v dôvere neustálym poukazovaním na logiku svojho uvažovania, a to najviac tam, kde jeho výklad z najrôznejších dôvodov škrípe. Na mnohých miestach zdôrazňuje, že jeho prednášky sú bez „bielych miest“ a že môžu „odpovedať na každú otázku“. Netreba sa čudovať, že menej istý čitateľ môže podľahnúť Abd-ru-shinovej fascinujúcej autorite a ešte pritom nadobudnúť dojem, že prijaté názory sú v zhode s jeho vlastným presvedčením. V pevnom názore na absolútnu pravdivosť a „úplnosť bez bielych miest“ Abd-ru-shinovho učenia ho potom nemôžu odradiť ani nesplnené predpovede konca sveta a príchodu Tisícročnej ríše, a dokonca ani to, že výnimočnosť nemeckého obchodníka Oskara Bernhardta nie je podložená ničím iným, len jeho vlastnými slovami.


tu mas.. abdrushina..


joplins   |   ip:94.191.21   |   2011-01-29  (13:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jedným z najdôležitejších je ostrá kritika kresťanstva. Podľa Abd-ru-shina je poslanie Ježiša iné, než to cirkvi predstavujú, apoštolovia jeho učenie nepochopili, cirkev ho prekrútila a svojimi dogmami a strnulou náboženskou praxou ľudí väčšmi zdržuje v ich duchovnej ceste, než by im pomáhala. Abd-ru-shin vystupuje v týchto (ale vlastne vo všetkých) pasážach veľmi autoritatívne, s istotou a prehľadom vykladá biblické správy po svojom a prispôsobuje ich na obraz svojho náboženského systému. O svojom posolstve stále naduto opakuje, že je schopné – na rozdiel od kresťanstva – vysvetliť všetko bez „bielych miest“ a bez rozporov, prísne logicky a konzistentne. Tento silný motív knihy nepochybne dokáže osloviť tých, ktorí majú k Biblii a ku kresťanstvu úctu, ale zároveň pochybujú o Kristovom vzkriesení, zázrakoch a pod. a pre ktorých je cirkevná (a zvlášť liturgická) podoba kresťanstva neprijateľná.

a tu tiez... staci mi..


filip   |   ip:91.127.11   |   2011-01-29  (14:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins- Sú len dve možnosti: Abdrushin už prišiel a je to buď Mečiar,alebo samotný Tony.
Čas sa kráti a v blízkej dobe sa ukáže,ktorá z týchto dvoch možností je správna.


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-29  (14:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins v svedkoch viery v Boha Otca Všemohúceho , sa určite mýliš. Boli tu vždy od vzbury a vzniku spornej otázky, koho vláda je lepšia, či Božia alebo satanova, alebo jej druhotnej časti, či ľudia dokážu lojalitu Bohu pod tlakom satana. Ježiš ako prvorodený svedok Boží o nich hovorí ako o oblaku svedkoch na ktorých je Boh hrdý a vždy sa k nim hlásil.Počnúc od Ábela, cez Enocha, Noacha, Abraháma, Dávida, cez Ježiša apoštolov, prvých kresťanov až do dnešných dní. Ježiš povedal na margo toho, že dlhý čas boli svedkovia viery neviditeľní podobenstvo o kúkoli a pšenici. Určite ho poznáš. Ježiš zasial pravých kresťanov. Potom prišiel satan a zasial falošných kresťanov. Anjeli sa ho pýtali, či majú tých falošných vytrhať? On im odpovedal, nechajte ich spolu rásť, aby ste nevytrhli nechtiac spolu s falošnými aj pravých. Až v čase žatvy skonania sveta dá Ježiš anjelom pokyn , aby pozberali pravých kresťanov a falošných odstránili ako burinu, spálili v ohni veľkého súženia, ktoré príde na celý svet v čase jeho druhého príchodu ako vládcu Božieho kráľovstva. Dnes sa pravý svedkovia Boží nedajú prehliadnuť. Ich dielo kráľovstva naplnilo celú zem a Boh ich prijal ako svojich požehnaných. Falošní kresťania nevidia dôkazy alebo znamenia druhej Kristovej prítomnosti a stále sa zapájajú do politiky, vojen, vzbúr, a zločinov každého druhu. Sú kresťanmi len podľa mena. Takže mýliš sa Joplins, keď si myslíš, že Boží svedkovia sú tu len nedávno. Sú tu od začiatku sveta a budú tu naveky.


joplins   |   ip:94.191.21   |   2011-01-29  (15:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista.. pokial mas na mysli tychto svedkov, tak nemam proti tomu ani ň.

no vsetko ostatne co prislo poslednych 200rokov a "odhaluje konecnu "pravdu.. tak to uz nie..

abdrushin je jeden z nich ,. tam nie je o com.. a russelovci asi tiez...


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-29  (15:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins, nie si trochu predpojatý? Ja poznám len jednych svedkov, ktorí spĺňajú opis pravosti a tým sa mnohí protivia. Vieš mi povedať prečo aj tebe? Ublížil ti snáď niekto z nich? Pozri si ako pracujú uprostred buriny tzv. kresťanov po celom svete a možno zmeníš náhľad. http://www.jw-media.org/


joplins   |   ip:94.191.21   |   2011-01-29  (15:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista..nic v zlom priatelu.. poznam mnohych svedkov jehovovych a su tam dobry ludia.. no dobry ludia su aj medzi katolikmi , budhistami, islamistami a aj abdrushinovci sa vyznacuju skoro az fanatickou cistotou a laskou..

no ide o interpretaciu veci.. vsetko je o vyklade..ja neviem, no pokial Jezis povedal, ze na tej ceste ani sprosty nezabludi, tak je jasne ,ze vsetky "dodatocne a konecne vysvetlenia" pravdy su o nicom..

svedkovia jehovovi maju nieco co si myslim,ze je nie celkom koser..a vraj na to prisli podrobnym badanim biblie..

skoro ziadne rozdiely v uceni tam nie su na prvy pohlad, no ked sa zapocuvas je to nieco uplne ine.. su tam prekrutene vsetky pravdy ktory si normalny priemerne inteligentny clovek precita, pochopi a prijme..

a svedkovia pridu..zacnu skumat slovo veeeelmi podrobne ... a vsetko vyvratia.. Jezis je len prvy anjel. peklo nie je.. po smrti ziju len niektory ,ostatny su znicení.. zem tu bude na veky..

vadi mi to ,ze na jednom versi stavaju ucenie a ostatne verse uplne ignoruju alebo ich vyhlasili za podobenstvo alebo symboliku..

otazka, odkial maju tabulky na pravdu a podobenstvo???


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-29  (17:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins odpoviem ti takto. Jedine svedkovia nepochybujú o tom, že Biblia sa dá vysvetliť Bibliou, lebo uznávajú, že bola napísaná Božím svätým duchom. Tým že nevytrhujú texty z Biblie a snažia sa ich pochopiť významu učenia v kontexte celej Biblie, dopátrali sa k Pravde a očistili učenie a pojmy falošných kresťanov od dogiem ako je napr. peklo, duša, trojica atď.

Tí ktorí nechcú poslúchať Boha tzn. že nechcú konať Božiu vôľu, nikdy pravdám Biblie neporozumejú a budú mať na to milión výhovoriek a dôvodov prečo jej budú odporovať. Pre takýchto ľudí hovoril Ježiš v podobenstvách. Znázorneniami však zostala pravda neskreslená /to sú tie tabuľky na pravdu o ktorých píšeš/. Tým ktorí mali záujem o pochopenie podobenstiev , tým podobenstvá vysvetľoval.

Základom pochopenia Božieho posolstva je pochopenie Božieho zámeru so zemou, ktoré ostatné cirkvi zavrhli, a preto jedine svedkovia rozlišujú nebeskú a pozemskú nádej. Ďalej jedine svedkovia pochopili spornú otázku univerzálne zvrchovanosti a preto stoja v súdnomm spore so satanom ako Boží svedkovia na Jehovovej strane oproti väčšine, ktorá vedome alebo nevedome uctieva diabla. To je tá burina, ktorej satan zabránil používať Božie meno a už len pri jeho počutí ich strasie a ani nevedia prečo... Dokonca Božie meno vymazali zo svojich Biblií a nahradili ho pojmom hospodárskeho titulu Hospodin.

Biblia nás uisťuje, že jedine bádaním Biblie možno porozumieť Biblii. Preto len bádateľom Biblie platí Ježišove uistenie Moje ovce budú počúvať na môj hlas a za inými pastiermi nepôjdu. Pretože jedine on je znamenitý pastier, ktorý bol ochotný obetovať aj svoj život, aby mohli jeho ovce získať večný život na rajskej zemi a 144 000 vykúpených so zeme v nebi ako účastníci Božej vlády s Kristom. Pod jej vedením bude zem premenená na rajský domov pre miliardy ľudí, z ktorých väčšina príde k opätovnému životu vzkriesením z mŕtvych. Milióny ľudí novej spravodlivej zeme, ktorí prežijú Armagedon, ako Jehovovi kresťanskí svedkovia si zamilovali Boha lásky a slobodnej vôlea uctievajú ho bez ohľadu na odpor. Stali sa známi dielom zvestovania Božieho kráľovstva ako jedinej skutočnej nádeje satanom zotročeného ľudstva.Čo je na tom nepochopiteľné?


joplins   |   ip:94.191.21   |   2011-01-29  (18:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nechapem , Jezis je anjel alebo Boh?? stacila by obet stvoreneho pre stvoritela??

su anjeli bez hriechu??


samantha   |   ip:217.118.9   |   2011-01-29  (18:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo je toto za plagiátorstvo? Tento článok som čítala presne pred dvomi rokmi a mal vtedy aj autora. Kto toto opísal? Elementárna slušnosť káže aspoň citovať autora, ak už chýbajú vlastné myšlienky


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-29  (19:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins, Ježišov život ma tri fázy. Prvá v nebi ako Logos /Slovo/ alebo hovorca Boha. Ako prvorodený a jedno splodený Syn, pre ktorého a s ktorým Boh vytvoril všetko v nebi i na zemi vrátane anjelov. Bol tiež spolutvorcom človeka.

Po vzbure, v Bohom stanovenom čase, poslal Boh svojho jediného Syna s jeho súhlasom na zem, aby zachránil ľudstvo z hriechu a smrti. Preniesol jeho život na zem a narodil sa ako človek. Ako vykupiteľ musel položiť svoj dokonalý život za dokonalý život Adama, ktorého sa Adam vzdal kvôli hriechu. Adam tým, že nenarodené ľudstvo zapredal dedičnému hriechu, obral svojich budúcich potomkov o možnosť večného života v raji. Podriadil celé ľudstvo vláde Satana Diabla.

Po vzkriesení, sa Ježiš stal archanjelom v nebi a vykoná súd a zničí buričov v nebi aj na zemi.Tým sa naveky vyrieši precedentne sporná otázka oprávnenosti Božej vlády nad človekom a zemou.

Ježiš sa nikdy nepovažoval za Boha, stále zdôrazňoval, že je Božim Synom. Pretože na zemi sa narodil ľudskej matke, stále zdôrazňoval, že je Syn človeka. Z tohto hľadiska stačila obeť stvoreného dokonalého Ježiša za stvoreného dokonalého Adama. Život bol daný za život. Život bola cena výkupného. Nikto z ľudí takú obeť nemohol priniesť, lebo všetci sme sa narodili v hriechu ako nedokonalí.

Anjeli sú s hriechom aj bez hriechu. S hriechom sú démoni, ktorí sa pridali k vzbure Satana Diabla. Bez hriechu sú anjeli lojálni s Bohom a Kristom.


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-29  (19:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins, Ježišov život ma tri fázy. Prvá v nebi ako Logos /Slovo/ alebo hovorca Boha. Ako prvorodený a jedno splodený Syn, pre ktorého a s ktorým Boh vytvoril všetko v nebi i na zemi vrátane anjelov. Bol tiež spolutvorcom človeka.

Po vzbure, v Bohom stanovenom čase, poslal Boh svojho jediného Syna s jeho súhlasom na zem, aby zachránil ľudstvo z hriechu a smrti. Preniesol jeho život na zem a narodil sa ako človek. Ako vykupiteľ musel položiť svoj dokonalý život za dokonalý život Adama, ktorého sa Adam vzdal kvôli hriechu. Adam tým, že nenarodené ľudstvo zapredal dedičnému hriechu, obral svojich budúcich potomkov o možnosť večného života v raji. Podriadil celé ľudstvo vláde Satana Diabla.

Po vzkriesení, sa Ježiš stal archanjelom v nebi a vykoná súd a zničí buričov v nebi aj na zemi.Tým sa naveky vyrieši precedentne sporná otázka oprávnenosti Božej vlády nad človekom a zemou.

Ježiš sa nikdy nepovažoval za Boha, stále zdôrazňoval, že je Božim Synom. Pretože na zemi sa narodil ľudskej matke, stále zdôrazňoval, že je Syn človeka. Z tohto hľadiska stačila obeť stvoreného dokonalého Ježiša za stvoreného dokonalého Adama. Život bol daný za život. Život bola cena výkupného. Nikto z ľudí takú obeť nemohol priniesť, lebo všetci sme sa narodili v hriechu ako nedokonalí.

Anjeli sú s hriechom aj bez hriechu. S hriechom sú démoni, ktorí sa pridali k vzbure Satana Diabla. Bez hriechu sú anjeli lojálni s Bohom a Kristom.


joplins   |   ip:94.191.21   |   2011-01-29  (19:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista..ja som uz mal nejednu debatu zo svedkami.. je to proste stale to iste.. ono to vypada ,ze ste to rozluskli no su tam aj verse ktore nedokazete jasne vylozit a preto ich symbolizujete..hoc stale neviem podla coho viete co je symbol a co pravda..

napr..Jezis hovori lotrovi.. "amen ti hovorim, dnes budes so mnou v raji..

vy hovorite. ze to bolo takto.." amen ti hovorim dnes, budes so mnou v raji..

toto je diametralne rozdielne ucenie, a vsetko len pre jednu ciarku..

ja mam na to len jeden argument, ktory my nijako nevyvratis.. a sice. Jezis nikdy v celej Biblii nehovori "amen amen vam hovorm dnes!!!....

nema to vyznam.. hovorim vam dnes.. jasne ze nam nehovori vcera.. ani nam nehovori zajtra..

vsade je len" amen amen vam hovorim...!!!

no vy ste to tak zmenili ,ze prave v tomto versi ktory je da sa povedat vyznamny co sa tyka posmrtneho zivota ,je prave to "hovorim vam dnes...

je to zavadzanie..keby to tak je. tak by to Jezis hovoril stale.. a vtedy by som to bral aj ja..

no takto to je ucelovo zmenene prave v tomto versi a to mi kole oci..

a je jedno ake logicke vysvetlenie na to budes mat..


joplins   |   ip:94.191.21   |   2011-01-29  (19:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dalej napr.. zem som postavil na pilieroch a nesklati sa na veky..

podla tohto versu staviate ucenie, ze zem nebude znicena..no ignorujete vsetky ostatne verse co hovoria o jej zniceni,. npar, zjavenie" a videl som biely tron a... a pred jeho tvarou utiekla zem i nebo a ich miesta viac nebolo.. a bolo nove nebo a nova zem"

co stymto?? zasa ste postavili na jednom versi ucenie a ostatok symbolizujete a zduchovnujete..
a je toho vela. co mi nesedi.. no uz sa mi nechce pisat..


filip   |   ip:91.127.11   |   2011-01-29  (19:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista- Pri čítaní biblie nikto sám nepríde k takým bludným záverom ako Russel a Abdurshin.
Tam skončí len ten,kto sa nechá nimi ovplyvniť!Tí,čo nehľadajú pravdu sami,ale spoľahnú na presvedčenosť iných.
Treba sám hľadať pravdu a nie niekoho ,kto mi ju ukáže.Každý ti ukáže len tú svoju!


matus   |   ip:87.197.96   |   2011-01-29  (19:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre samantha...neviem ci je to plagiatorstvo ale na zdroji pridavajuceho tiez nefiguruje ziadne meno autora.....kazdopadne myslim si ze tu nejde o zidne prospecharstvo pridavajuceho aloe o osvetu a informovanost ludi.....


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-29  (21:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Filip zaspal si v 19 storočí? Nič ti nehovorí text z Prísloví 4:18,19 18 Ale stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí více a více, dokud nebude pevně založen den. 19 Cesta ničemných je jako temnota; nepoznali, oč stále klopýtají.
Osvetlovanie svätých tajomstiev pokračovali ďalej aj po 19 storočí a pokračujú až do dnešných dní. Dnes je svetlo také jasné, že ľudia zvyknutí na šero kostolov ho neznesú...myslím "duchovné" šero...

Joplins prehliadol si, čo som písal tu aj inde. Asi si fakt unavený.Ja som sa bol prejsť. Urobto to aj ty a prevetraj si hlavu, lepšie sa ti bude rozmýšľať nad tým čo ti píšem. Biblia sa vysvetľuje Bibliou. Preto keď svedkovia hovoria , že čakajú nový svet spravodlivosti, tak to si prečítali v spáve 2. listu Petra 3:13, Tento text nadväzuje na kontext historickej udalosti svetovej potopy, kde skončil jeden svet a začal druhy, tak isto ako to bude teraz, skončí starý a začne nový. Niekedy sú v Biblii použité pojmy nové nebo a nová zem. Tým sa nemyslia fyzické Božie diela, lebo tie sú dokonalé. Myslí sa tým nová vláda, po odstránení satana a démonov nahradená Kristom a 144 000 vykúpenými zo zeme. A pokiaľ sa povie nová zem, myslí sa tým nová spoločnosť vybudovaná na rešpektovaní Božích zákonov a rešpektujúca Božiu vládu. Dnes vydíme toho pravý opak. Démonské riadenie starých nebies na čele so Satanom, proti ktorému sa stavá rozbúrené ľudstvo, ktorým sa snažia manipulovať okultné elity. Všetci to prežívame ako utrpenie ako posledné dni starých nebies a starej zeme. Chápem ťa, že s tým sa dá len ťažko vyrovnať, pokiaľ si človek nezvykne na vyjadrovanie Biblie. Podobne opisuje nové nebo a novú zem Izaiáš v 65 kapitole keď sa vrátili židia z babylonského zajatia. Bola to nová spoločnosť pod novým vládnym vedení,Izaiášom predpovedaná ako nové nebo a nová zem. Keď poznámme Boží plán odstrániť a zvynúť steré nebesia a starú zem ako sa vyjadruje aj Zjavenie symbolicky tým, že budú zrolované ako plátno a spálené na smetisku dejín, už nám to nerobí žiadne problémy. V novom svete, nebude ani dôvod na ne spomínať. Nebudú to stáť za to. Na zlé veci radi zabudneme, keďže sa už nikdy nevrátia.

Je ťažké hovoriť s niekým kto má predsudky a nechápe, že Ježiš bol tri dni v hrobe, potom bol vzkriesený a 40 dní sa zjavoval svojim učeníkom, aby im nechápavým vysvetlil prečo musel trpieť, zomrieť a byť vzkriesený. Potom čo odišiel do nebies, o 10 dní bol na učeníkov vyliaty Boží svätý duch, ktorý im mal pripomenúť všetko čo ich Ježiš učil a mal ich učiť ešte ďalšie veci. Ak tvoja viera kolíše na jednej čiarke, mimochodom židia nepísali čiarky, ale gréci áno. Prekladateľ ju dal nesprávne pred slovo dnes, lebo to zodpovedalo náuke o posmrtnom živote a nesmrteľnosti ľudskej duše, ktorým gréci ovplyvnení Platónom verili, hoci Biblia hovorí o opaku. Duša je smrteľná a posmrtný život neexistuje. Existuje len vzkriesenie nebeské a pozemské. Preto tie zmätky s jednou čiarkou.
Vždy mi je ľúto ľudí, ktorí viacej ako pravde veria lžiam, ktoré ju znehodnocujú.Vieme kto stojí za tým a preto čomu verím o tom som aj presvedčený.


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-01-29  (21:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Biblista:
Ak sa Ježiš nepovažoval za Boha akým právom potom odpúšťal hriechy?
Prečo ho židia nie raz chceli kameňovať a obviňovali ho z toho že sa rúha Bohu?
Prečo neodmitol po vzkriesení Tomášovo uctievanie podobne ako anjel v zjavení keď sa mu chcel Ján klaňať?
Aká je v tom spravodlivosť, že ja a Ty nemôžeme patriť do vyvolenej triedy 144 000?
Čital si nejakú literátúru ktorú napísali bývalí svedkovia?


joplins   |   ip:94.191.23   |   2011-01-29  (21:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a ja dodam, ked Jezis hovoril podobenstvo , vzdy povedal jasne,, poviem vam podobenstvo..

Lukas 16.. bohac a lazar.. toto je podla svedkov jehovovych podobenstvo..(aj ked neviem na co).

posmrtny zivot je..

zjavenie jana- duse postinanych pre svedectvo Jezisovo..kto to je?? co su to za duse co volaju po odplate..???biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-29  (22:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip, Ježiš liečil a uzdravoval každý neduh a každú chorobu a pritom niekedy zdôraznil, že choroby sú spojené s hriechom. Robil to zvlášť pred náboženskými vodcami, ktorí to mali chápať ale nechápali. Židia,vo všeobecnosti vedeli, že adamitský dedičný hriech, Ježiš vylieči až v Božom kráľovstve.

Židia žili pod vplyvom náboženských vodcov, ktorí nechceli stratiť moc nad ľuďmi zeme , ktorých posmešne nazývali "am harec" , lebo podľa nich nerozumeli zákonu. Boli to však oni, ktorí svojími prikázania zbavili Božie slovo moci. Preto napríklad, keď Ježiš na začiatku svojej služby prečítal v synagóge slová z Izaiáša 61 kap.1-4 rozúrili sa naňho a chceli ho zabiť. Najviac ich rozčúlilo, že im povedal že "zdraví" nepotrebujú lekára...pochopili, že hovoril o nich...

Tomáš Ježiša neuctieval ako napr. ľudia pápeža ako modlu, ale uznal svoju neveru a pokoril sa. To je úplne iné ako klaňanie sa sochám či ľuďom. Anjeli takisto ako ľudia uctievajú len Boha, to chcel anjel v Zjavení, aby Ján pochopil. Je rozdiel medzi aktom uctievania a prejavením úcty. Satan,napr. žiadal Ježiša, aby mu prejavíl akt uctievania, a ak to urobí , tak mu odovzdá predčasne vládu nad svetom. Ježiš satanov trik prehliadol ako smiešnu ponuku, ktorú Ježiš odmietol, lebo vedel, že ak zachová rýdzosť Bohu, tak po vzkriesení do nebies bude môcť Satana popraviť za vzburu a zločiny proti ľuďom. Ak by sa podriadil satanovej ponuke, nezvládol by misiu na zemi, v ktorej išlo nielen o rýdzosť voči Bohu ale aj vykúpenie ľudstva. Preto odpovedal satanovi, len Jehovu svojho Boha budeš uctievať. Praví ctitelia uctievajú len Boha Jehovu, nie satana, démonov a ľudí, lebo to je modlárstvo.

Božou vôľou je, že Boh si počas 2000 rokov hlásania evanjelia vyberá ľudí do nebeského vládneho zboru v nebesiach, ktorých počet je 144 000 + Kristus. Spýtam sa ťa tak, čo si urobil pre to, aby si poznal pravdu Biblie a žil podľa nej? Je veľa krokov, ktoré určil Boh pre tých,z ktorých si Boh vyberie z každého národa, jazyka, národa a ľudu na zemi aby bol Boží zbor úplný a svätý. Poznáš ten výrok, veľa bolo povolaných, málo je vyvolených? Vieš mi ho vysvetliť? Potom môžeme pokračovať. Žiadne z etáp sa nedá preskočiť. To je u Boha spravodlivé.

Čítam všetko, čo mi príde pod ruku ale vyberám si. Viem čo má hodnotu a čo nie. Literatúra bývalých svedkov nemá hodnotu z hľadiska lásky k Bohu a blížnemu a slobodnej vôle,a lojality k Božej organizácii. To že ďalej nie sú schopní zvestovať Dobré posolstvo ich usvedčuje, že stratili svätosť. Podobne ako Pavol keď hľadal svoju spravodlivosť a nepodriaďoval sa Božej spravodlivosti.


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-29  (22:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins, mnohí ako aj ty operujú podobenstvom o Boháčovi a Lazarovi, že potvrdzuje posmrtný život a trápenie ľudí v pekle. Ale to je holý výmysel a ako hovorí jedno pekné a múdre slovenské príslovie, čo sa babe chcelo, to sa babe snilo. Prečo? Biblia na mnohých miestach ukazuje, že posmrtný život neexistuje. Je to podvod satana a démonov na ľuďoch. 1. Mojžišova 3:1-6, Kazateľ 9:5-10.

Preto keď Ježiš hovoril podobenstvo o Boháčovi a Lazarovi, mieril na pýchu farizejov, ktorí si v svojej nebotýčnej domýšľavosti mysleli, že majú Božie schválenie. Napriek všetkému čo si mysleli o sebe, priazeň Božieho schválenia prešla na obyčajný ľud, ktorý prijal Ježiša. Nič lepšie nemohlo opísať nezmyselnosť tvrdenia o posmrtnom živote, ako podobemstvo v ktorom pokryteckí náboženskí vodcovia prosili Abraháma, aby aspoň kvapkou vody uspokojil ich smäd a aby informoval ich bratov, aby sa nedostali do tohto nezávideniahodného postavenia. Ježiš im povedal. Majú Mojžiša, nech toho poslúchajú. Podobne aj svedkovia hovoria. Máte Bibliu ,prečo sa ňou neriadite, ale dogmami a tradíciami RKC? Pravda niekedy bolí a ľudia ju preto nemajú radi. Museli by sa zmeniť a to je nad ich pochopenie. Mohla by sa cirkev, ktorá tu je 1700 rokov mýliť? Určite áno.


2011   |   ip:213.151.2   |   2011-01-29  (22:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MILUJEM TIETO STRANKY, DOBRE SA TU VZDY NA TYCH VASICH KIDOCH ZASMEJEM. UZ TU RADSEJ NEPRISPIEVAM, LEBO AJ TAK TU TEN UDAVAC Z BLAVY ADMIN VSETKO BLOKUJE A JE TO ZBABELEC.


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-01-29  (23:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Biblista:
je rozdiel uzdraviť a odpustiť, židia verili že hriechy môže odpôšťať len Boh a je to skutočne tak, to stále plati.

Keď som písal o tom rúhaní tak som myslel predovšetkým na tie texty kde bol Ježiš obvinený z rúhania pretože sa robil rovný Bohu Matúš 9,3 príbeh v súvislosti z odpustením, alebo u Jána v 8. kapitole keď im Ježiš povedal Ja som (verš 58), židia veľmi dobre pochopili čo tým chcel povedať ináč by nezobrali kamene a nešli by ho kameňovať

Tomáš povedal Ježišovi: môj Pán a môj Boh, to nie je uctievanie?

Ja sa nemám čím vykázať ani pred Bohom ani pred tebou (a podľa tvojích kritérii už vôbec nie), čo sa týka ako štúdia Biblie, tak môjho života, som len hriešnik spoliehajúci sa na Božiu milosť a na Ježišové zásluhy, nie na moje. Povolaný sme všetci, kto je vyvolený to ukáže Boží súd, kto v skutočnosti spasenie prijal ako dar.

Ja som čítal niekoľko kníh od bývalích svedkov a nemám dojem, že by to boli podvodníci naopak mnohý z ních sa stali skutočný kresťania.
Svedkovia si to ťažko priznajú, ale mnohých s nich v organizácii drží strach, že by odchodom prišli o spasenie, ale aj o socialne vsťahy. Toto správanie svedkov k bývalim členom je fakt neľudské, ten človek ktorý ich opustí je odpísaní aj keď tam má možno všetkých členov rodiny.


2011   |   ip:213.151.2   |   2011-01-29  (23:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  IP: dobre ti to kvasi v tej tvojej sfanatizovanej lebeni


Silver   |   ip:85.248.9.   |   2011-01-30  (01:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vela slov a stále sme tam kde sme aj boli a aj zostaneme.Pravda -Nepravda


sem   |   ip:89.173.49   |   2011-01-30  (01:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nechápem ako niekto môže po prečítaní tohto článku, začať písať do fóra o náboženstvách alebo Dobre a Zle???.... načo toto takto abstrahovať, veď je to správne konkrétne a otázka je tiež v tejto úrovni konkrétnosti...

...to je dôkaz toho že sa o tom neoplatí ďalej... to budem radšej hovoriť kvetinám... tie aspoň pritom nebékajú o pastieroch :(


Juraj   |   ip:92.245.8.   |   2011-01-30  (02:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joblins, svoje vedomosti máš prebraté z nejakej kresťanskej stránky , kde sú "odborníci" na všetky sekty alebo používaš aj vlastnú hlavu? Mám dojem že nevieš o čom točíš. Radšej pomlč


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-30  (06:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip,

Boh dal všetko do rúk Krista, aj odpúšťanie aj uzdravenie. To židia neprehltli doteraz.

Problém bol u židov, lebo nepochopili, že Ježiš mal predľudskú existenciu v nebi pri svojom Otcovi ako jeho Syn

Ty si nikdy nepovedal O Bože, keď si stretol s niekým alebo niečím čo ťa prekvapilo?

Povolaní boli židia ale vyvolených ich bolo málo, v porovnaní k počtu spoluvládcov s Kristom, ktorých Boh doplnil z pohanov

Každý máme iné skúsenosti, ale vylúčenie je posledný krok k náprave človeka, aby sa spamätal kde je pravda, láska a nádej. Tie sa nedajú oklamať ani prekrútiť.


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-01-30  (07:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista:
To by som teda rád vedel ako svedkovia zistili presný pošet vyvolených židov, že potom doplnili do 144 000 presný počet svedkov. Nemali by sme zabudnúť ešte na osemnásť storočí, kým vznikli svedkovia. Podľa všetkého 144 000 mali buď tú výhodu že sa skôr narodili, alebo ak sa narodili neskôr, mali šťastie že v minulosti príliš málo ľudí uverilo. Keď sa naplnil počet 144 000 smola ostáva už len pozemská nádej. Mimoriadne spravodlivé, ale svedkom to stačí

Čo sa týka božstva Ježiša Krista tak napríklad ten text Tomášovho vyznania je jasné Tomášovo vyznanie za koho Ježiša považuje okrem slovka Boh je tam aj slovko Pán v gréčtine Kýrios ktoré svedkovia v preklade nového sveta prekladajú na iných miestach ako Jehova. Ak by ten kontext nehovoril o Ježišovi tak by ho bez problémov tak preložili aj tu.
Plus ešte zaujímavosť že vlastnosti a atributý ktoré starý zákon pripisuje výlučne Bohu, nový zákon pripisuje Ježišovi Kristovi.

Tí ľudia o ktorých som čítal neboli vylúčený, sami sa rozhodli odísť a tým stratili socialne kontakty s členmi vlastnej rodiny ktorí u svedkov zostali, aj keď oni mali záujem, nezáujem bol na strane svedkov. Naozaj výnimočný príklad lásky.


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-30  (09:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip
Veľmi sa mýliš, lebo nepoznáš Písma ani ich moc. V Zjavení 7. kapitole sa píše, že anjeli majú zdržať vetry veľkého súženia, dokiaľ nebudú zapečatení poslední zo 144 000. Potom nastane Armagedon, ktorý prežijú milióny ľudí, ktorých počet nebol presne stanovený, lebo Božia milosť zahrnie každého, kto bude Boha vzývať.Inak si nepochopil, že večný život v pozemskom raji je všeobecná nádej ľudstva od Adama až dodnes. Nová zmluva priniesla dodatok o 144 000 v nebeskej vláde, ktorú židia neprijali, lebo dúfali v Mesiáša, ktorý by ich vyslobodil z Rímskeho jarma. RKC potom od 315 roku urobila nebeský život všeobecnou nádejou ľudstva pod rúškom posmrtného života. Tak zavrhla pôvodný Boží zámer s ľudstvom aj určenie ľudí žiť na zemi večne. Dejiny Bohom stanoveného výberu 144 000, sú dejinami duchovnej cirkvi, ktorá z RKC nemá nič spoločné. Podrobnosti o výbere nájdeš v apoštolských listoch napr. v liste Rimanom 8. kapitole alebo Kolosanom 1. kapitole. RKC je v Biblii označená ako pobehlica, ktorá sa svojim duchovným smilstvom snaží ovládnuť svojich politických milencov a získať svetskú moc nad nimi. Pozri 17. a 18. kapitolu Zjavenia. Nebuď rýchly v uzáveroch.

Neviem aké kontrapropagandistiické sektárske plátky čítaš o svedkoch, ale Kýrios je Pán a myslí sa ním Ježiš. Pokiaľ sa píše o Bohu, myslí sa ním Jehova. Svedkovia sprístupnili vo svojom preklade Biblie Božie meno na miestach kde sa v pôvodných spisoch nachádzalo.V žiadnom prípade nie je Jehova starého zákona, Ježišom nového zákona. A už vonkoncom nie je tajuplnou mystickou trojicou, ktorú nemožno pochopiť. Svedkovia to majú jasné v pojmoch a nemýlia si ich s dojmami. Biblické štúdium,ktoré zadarmo ľuďom ponúkajú je predovšetkým o tom, aby si ľudia uvedomili, čo znamenajú v Biblii jednotlivé pojmy, tak že oprášili ich pôvodný význam, ktorý RKC a filozofi zatemnili. V tomto duchu ani nemôžeš pochopiť Tomášovovo vyznanie.

Nechápem o čom píšeš, lebo vylúčením alebo dobrovoľným vystúpením, či vzdaním sa duchovného spoločenstva so spoluveriacimi, sa nerušia rodinné zväzky. Akurát sa prestávame s odpadlíkmi baviť o duchovných veciach. Ich duchovné omyly a svojvôla ich predsa dobrovoľne dostali tam kde chceli byť tzn. mimo kresťanského spoločenstva. Príslovia obsahujú jasný text, kto sa oddeľuje hľadá konanie svojej vôle a stavá sa proti všetkému čo osoží. Kresťanstvo je spoločenstvo rovnako zmýšľajúcich ľudí a chráni si svoju duchovnú integritu. Mimo neho človek môže pestovať iba egoizmus, ktorý je oslavovaný svetom ,ale ktorý atomizuje ľudí a vzbudzuje v nich nechuť žiť spolu. Pozri sa na to koľko je rozvodov. Svedkovia sa kvôli zmene názoru s partnermi nerozvádzajú, ale naďalej s nimi žijú v dôvere, že azda oľutujú svoj omyl a vrátia sa do duchovného spoločenstva, duchovného raja z ktorého vyšli.


filip   |   ip:91.127.11   |   2011-01-30  (10:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista-Sám by si na tieto výklady neprišiel.Preto sa chodia ponúkať tí vaši poradcovia.Bez nich a upravenej biblie,s tými "správnymi" vysvetlivkami sa nikto nestane jehovistom.Museli ste dopasovať bibliu vašim výkladom.Niektoré veci ignorovať,iné pozmeniť.To má byť ten správny prístup???


filip   |   ip:91.127.11   |   2011-01-30  (10:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   biblista-Vrcholom vašej hlúposti a hlúposti vašich vodcov je ,že oni sami určujú, ktorý z nich patrí medzi tých 144000!
A vy im to nekriticky žeriete.


Astar   |   ip:178.40.25   |   2011-01-30  (10:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  so 144 000 je to pravda...kedysi som si studoval so svedkami...ale som tomu rad..pretoze sa dokazem orientovat v biblii..ALE...144 000 je z celeho mnozstva ludi v minulosti aj pritomnosti...ako je mozne ze znich..ziju dnes v Ziline..a su manzelia??.....dajte tomu matematicku pravdepodobnost...to bude astronomicke cislo...:)) a dnes je z tych 144 000 asi 143 991..a tych zvysnych duchovne zrelych za cele obdobie ludstva??...je ic len tak malo?? :)


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-30  (11:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  filip
Nikto z neba múdri nespadol. Všetko čo vieme sme sa od niekoho iného dozvedeli, ktorý to vedel pred nami.Biblia bola napísaná Bohom, Bohu patrí aj výklad. Ak to neprotirečí so zdravým rozumom, logikou, pravdou, tak v čom je problém?Vyčítal si učiteľom, že ťa niečo naučili? Ježiš však povedal, že dobrý žiak má byť tiež učiteľom.Ja učím ľudí poznať, rozumieť a dôverovať Biblii. Ty čo učíš druhých? Nedôverovať jej? Vrcholom tvojho scestného uvažovanie je ničím nepodložené tvrdenie , že naši "vodcovia" určujú kto má patriť do vládneho zboru. To je omyl. O tom rozhoduje Boh, ktorý ich privádza k našemu jedinému vodcovi Ježišovi Kristovi.

Astar
Tých 144 000 je vybratá vzorka z ľudstva, ktorá prežila svoj život ako veriaci s rýdzosťou voči Bohu až do obetnej smrti. Tak ako máme na Slovensku stanovené, že 5 mil. občanov v parlamente zastupuje 150 poslancov, tak aj Boh si určil počet členov vládneho zboru na 144 000 + 1. Svedkovia v svojej ročenke uvádzajú, že na celom svete z tohto počtu žije vyše 7 000 ľudí. Ostatných pokrstených svedkov s pozemskom nádejou je vyše 7 milionov ľudí. A okrem nich vedú svedkovia biblické štúdium asi s 10 miliónmi ľudí.


2011   |   ip:213.151.2   |   2011-01-30  (12:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Uz som prisiel na skutocne priciny svetovej megakrízy, su to nabozenstva a ich sfanatizovaný prislusnici, co tu len vsetko kazia a robia zle celý cas!!!


joplins   |   ip:79.138.23   |   2011-01-30  (12:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2011..super..

za chvilu sa dockas svojej tuzby.. splni sa ti pred ocami.. podla krestanskej Biblie pride antikrist ktory zrusi vsetko a nastolis voju vladu..
a kedze vidim aky si nasraty na nabozenstvo.. tak asi budes tomu neskutocne rad, ked uvidis ako to mizne,,ako to kape.. vsetko to krestanske a nabozenske zlo..

mozno budes stat na cele nejakej likvidacnej skupiny ,, abudes si namyslat,ze aku sluzbu robis ludstvu..a vobec nebudes tusit ,ze si len zmanipulovany jedinec vykonavajuci volu par vladnucich ludi a boha tohto sveta..

TAKZE UTVRDZUJ SA V TOM, A CAKAJ KYM PRIDE TVOJA CHVILA..UZ TO DLHO NEBUDE TRVAT A DOCKAS SA..


DrHujer   |   ip:95.102.22   |   2011-01-30  (12:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pri sčítaní ľudu je veľmi vtipné, že sa dostanem vždy do skupiny chudobných žijúcich v domoch bez chladni´čky, mrazničky, bez mikrovlnky, záchoda, a všetkých civilizačných vymožeností:-) A rieši sa v médiách, ako nám zvýšiť kvalitu života :-)))


2011   |   ip:213.151.2   |   2011-01-30  (12:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tých chvil tu uz bolo a stale nic, ja som otrok mocných týchto sveta a vy ste otroci na druhu, mocných sveta a svojho nabozenstva


filip   |   ip:91.127.11   |   2011-01-30  (12:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista-Prečo to popieraš?Každý jehovista vie povedať,kto z vašich vodcov patrí k tým vyvoleným.Rozhovorov som mal s nimi dosť,tak si za tým stoj a nehanbi sa za to.


joplins   |   ip:79.138.23   |   2011-01-30  (13:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2011.. spravne,.. si na tom lepsie..Ip   |   ip:188.112.7   |   2011-01-30  (21:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista:
Myslím, že si mi nedal odpoveď odkiaľ to svedkovia vedia koľko bolo vyvolených, ešte by ma zaujímalo odkiaľ vedia kto zo žívých patrý medzi 144 000, lebo pokial viem tak len oni môžu jesť clieb a piť víno pri pamiatke, ak sa mýlim tak ma oprav.
RKC snáď nebola jediná v priebehu dejín stále tu boli aj iné cirkvi. Máš Ty tú odvahu povedať že nikto z nej nebude spasený v priebehu dejín?

čo sa týka vylúčených tak napríklad citát: K: Jak nahlížíš na praxi vylučování, jak ji praktikují svědkové Jehovovi?

JJ: Na základě své vlastní interpretace některých biblických pasáží svědkové vytvořili z vylučování nesmírně mocný nástroj. S vyloučenou osobou nesmí žádný svědek Jehovův mluvit, dokonce jí nesmí ani odpovědět na pozdrav. S touto organizací jsem byl plně svázán od roku 1982, přestože jsem zde byl pokřtěn o něco později. Kromě svědků Jehovových jsem po dobu více než 25 let neměl žádné jiné přátele. Vyloučením jsem tedy ze dne na den přišel o stovky přátelství, která se utvářela dlouhá léta. To je nepředstavitelně tvrdý postih. Najednou se člověk ocitne úplně sám.

sa nachádza na stránke: http://www.straznavez.cz/PrVybory/jj.htm

Čo sa týka slovíčka Kýrios, tak nečítam žiadne plátky, ale mám doma aj preklad nového sveta aj grécky nový zákon, tak nie je problém si to porovnať na mnohých miestach kde je slovíčko Kýrios tak svedkovia v preklade nového sveta ho nahrádzajú slovíčkom Jehova. To by som ešte bral ak ide o mieta kde sa cituje starozákonný text v ktorom pôvodne bolo JHVH. Problém je že ani v tomto nie su dôsledný pretože v Liste Židom 1,10-12 kde sa cituje Žalm 102,26-28( v preklade Nového sveta v 25-27) to ale porušia a nie je tam výraz Jehova, ale Pán. Je to kvôli tomu že sa ten text vsťahuje na Ježiša?
Existuje množstvo textov starého zákona ktoré novozákonný pisatelia vsťahujú na Ježiša Krista. Porovnaj napr.
Žalm 69,19 a Efežanom 4,8
Izaiáš 45,23 a Filipanom 2,10
Izaiáš 43,11 a Skutky 4,12

biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-01-31  (08:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keď chceš aby si poznal pravdu a bol vyvedený z omylov, požiadaj hociktorého svedka o bezplatné biblické štúdium. Ak ho nepoznáš, vypýtaj si na niektorom mieste, kde svedkovia stoja ľuďom na svedectvo ich literatúru a z nej sa dozvieš adresu, kde môžeš poslať žiadosť o biblické štúdium. Svedkovia uprednostňujú osobný kontakt, pretože môžeš hneď dostať odpoveď, ktorá ťa zaujíma.


joplins   |   ip:94.191.13   |   2011-01-31  (08:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista...dostal si konkretne otazky..na telo. a zrazu si zdrzanlivy.. coze??

pisal si siahodlhe prispevky a ked mas odpovedat priami..ked niekto napadne tvoj pernikovy domcek, tak zrazu strohe odpovede??

hm...
klasicka reakcia...

aj Tony. ci stalker..ked pridu jasne otazky, sa zahalia dymom tajomstva, a zahadnym mlcanim poznajucich pravdu..s odkazom na knihy od ich ucitelov a vodcov..

ja budem stale odpovedat len to co som sa docital v starej biblii a nicim inym..ja nemam ziadneho vykladaca, ani ludskeho vodcu co objavil konecnu pravdu na konci vekov..zalozil organizaciu (velmi bohatu) ktora ma meno a miliony clenov..

Boh jedna z jednotlivcami.. z kazdeho naroda.. z kazdej organizacie, vystupuju ludia a stavaju sa cirkvou Jezisa Krista..

ziadne mena ,,ziadne organizacie, budovy, majetky..
ak to mozes pochopit, tak pochop..
Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-01-31  (09:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista:
daj mi aspoň jedného svedka tu na slovensku alebo v čechách ktorý napísal nejakú odbornú teologickú publikáciu. Možno sa mýlim, ale taký asi nie je, nezávislé myslenie od celosvetoveho vedenia asi nie je dovolené.


Starec   |   ip:212.56.23   |   2011-02-01  (11:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cha.... Jedna polemika strieda druhu, kedy sa to stane, aké budú následky, čo by sme mali robiť, kto nesie za to zodpovednosť, dokonca ste do toho zatiahli náboženstvá. Je to proste o ničom. Treba si uvedomiť, že tí ktorí to všetko spískali to ešte stále majú pod kontrolou a len na nich záleží, kedy to všetko nechajú padnúť. Samozrejme určite už majú vypracovanú inú stratégiu ako ovládnuť a znova prevziať moc nad ľudstvom. Všetci z nás sme len malé zrniečka piesku, ktorý tento noví vietor bude znova presúvať podľa svojej vôle a snáď sa niekomu podarí istý čas udržať na vrchole, ale v zapätí sa znova dostane na samé dno. Tak to bolo od nepamäti a tak to bude stále, pokiaľ si ľudstvo neuvedomí, že si takto sami zničíme vlastnú existenciu. A aby si to uvedomilo, to je ešte veľmi ďalek...........ó.


Nemo   |   ip:78.141.10   |   2011-02-04  (22:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ok, ok, ok, všetko je v poriadku ľudkovia ničoho sa nebojte! Len nezabudnite INVESTOVAŤ DO ZLATA!!! A všetko sa v dobro obráti:)


joplins   |   ip:78.156.22   |   2011-02-04  (23:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A vy, boháči, plačte a kvíľte nad biedami, ktoré prichádzajú na vás!
2 Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole.

3 Vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedčiť proti vám a zožerie vám telo ako oheň. Nahromadili ste si poklady v posledných dňoch.
4 Hľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám žali polia, kričí. A krik žencov došiel k sluchu Pána Zástupov.

5 Tu na zemi ste hodovali a hýrili. Vykŕmili ste si srdcia na deň zakáľačky.
6 Odsúdili ste a zabili spravodlivého; a on vám neodporuje.


fidel   |   ip:91.148.25   |   2011-02-14  (19:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins plne s tebou súhlasím ale čím to je že ľudia veria rôznym vykladačom, sektárom a spoločenstvám asi preto lebo už nemajú komu veriť nik im nepomôže už aj cirkev je skorumpovaná na čele s KDH ktorá má také kauzy že by mali byť dávno na smetisku dejín a pozatváraný veď komunisti sa musia smiať ich režim bol prísny ale nie tak zdevastovaný ako za tzv. kapitalistickej demokracie, peniaze nemajú cenu, rodina nemá cenu,cenu má len bohatstvo,klamstvo prospechárstvo, rodinkárstvo,toto tu máme tak preto ľudia veria každému debilovi ktorý im sľúbi čo sa nedá splniť.poznám prípady keď podnikateľ fabrikant chodí pravidelne v nedeľu do kostola sa vyspovedať aby mu pánbožko odpustil jeho otrokárske správanie k svojim zamestnancom.Ale spravodlivosť si naňho počká ako aj na zhnitý kapitalizmus ľudia ho už prekukli a je len otázka času kedy ten hrniec špiny ľudia zbavia


jim . mobegufi41   |   ip:41.138.18   |   2015-09-29  (02:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Máme vás vzťahuje, žiadať o úver od 1000 do 350,000 dnes na
veľmi lacné úroková sadzba.
  Kontaktujte nás pre viac informácií na org.jb12@centrum.sk


RaymondHills . sekypelu54   |   ip:41.220.68   |   2016-02-03  (13:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ďakujem vám všetkým, ktorí tam dal moja firma dobré dôveryhodnosť rekord, pokiaľ ide o financovanie. Naším cieľom je pomôcť ľuďom s peniazmi pri nízkom záujmu o 3%. Chcem, aby tento prostriedok používať informovať všetkých, ktorí potrebujú financovanie úveru akéhokoľvek druhu, neváhajte kontaktovať prostredníctvom nižšie podrobnosti.

Telefón: +1 567-351-0183
E-mail: raymondhillsfinance@hotmail.com
Webové stránky: www.raymondhillsfinance.wix.com/raymondhillsfinance

Mr. Raymond Hillsdiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + osem =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Rekordní kolaps vrchních vrstev atmosféry Země - NASA a vědecké sféra jsou šokováni

Vrchní vrstva zemské atmosféry nedávno zkolabovala v rámci bezprecedentně velké kontrakce, jejíž velikost samotná vědce přiměla kroutit hlavami, oznámila NASA ve čtvrtek. Vrstvy plynu – zvané termosféra – nyní opět stoupají. Tento typ kolapsu není ojedinělý, ale jeho rozsah vědce šokoval.


Neviditelná říše: Nový světový řád definován (č...

Práve teraz sa prehlbujú problémy bankového systému ...

Disidenti

Len slabí ľudia veria v Boha

Čo my len vieme. CZ Dabing!

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.2606 s