18. September 2019
    
Slováci a pozadie Anglosasov - Dolezite.sk

Slováci a pozadie Anglosasov


  2011-10-04  (10:52)  |  Náboženstvo a mystika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Slováci a pozadie Anglosasov

Od Deuteronómie 15 ...  ku prahu budúcnosti

 

Deuteronómia 15 je žiaľ, nie často citovaná katolíckym kresťanom počas ich nedeľnej omše.  Veď sa ich netýka.  Kresťania, katolíci a hlavne Slovania, boli po dva tisíc rokov cirkvou vychovávaní k tomu, aby boli slepo veriacimi a hlavne pokornými ovečkami:

Deuteronómia  15 (Nová medzinárodná verzia, ©2010)

Rok odpisovania dlhov (citované v plnom znení)

 1 Na konci každých siedmich rokov musíte odpísať dlhy. 2 Treba to robiť takto: Každý veriteľ zruší akúkoľvek pôžičku, ktorú poskytol svojmu blížnemu Izraelitovi. Nebudú vyžadovať platby od nikoho spomedzi svojich vlastných, pretože PÁNOV čas na odpísanie dlhov bol určený. 3 Je vám dovolené vyžadovať platbu od cudzinca, ale musíte zrušiť akékoľvek dlhy, ktoré vám náležia od vašich blížnych Izraelitov. 4 No nie je potrebné, aby boli medzi vami chudobní, lebo v zemi, ktorú vám pán, váš Boh dáva do vlastníctva a dedičstva, vás bohato požehná 5 ak len plne poslúchnete PÁNA vášho BOHA a budete opatrne nasledovať všetky tieto prikázania, ktoré vám dnes dávam. 6  Pretože PÁN váš BOH vás požehná tak ako sľúbil, a vy budete požičiavať mnohým národom, ale si sami nebudete požičiavať od žiadneho.  Budete vládnuť nad mnohými národmi, ale žiaden nebude vládnuť nad vami.

 

 7 Ak sa medzi vami nájde blížny Izraelita, ktorý je chudobný v ktoromkoľvek meste zeme, ktorú vám PÁN váš BOH dáva, nemajte tvrdé srdce, a nebuďte lakomí voči nemu. 8 Práve naopak, buďte štedrí a ochotne mu požičajte čokoľvek potrebuje. 9 Dávajte si pozor, aby ste neprechovávali vo vlastnej mysli túto zlú myšlienku: „Siedmy rok, ktorý je rokom rušenia pôžičiek sa blíži,” pričom by ste preukázali nevôľu voči tým v núdzi medzi vašimi blížnymi Izraelitami tým, že im nedáte nič.  Oni by sa potom mohli odvolať PÁNOVI proti vám a vy by ste boli zhrešili. 10 Im dávajte veľkoryso a bez frflania; potom a práve preto vás PÁN váš Boh požehná vo všetkom čo robíte a vo všetkom na čo položíte svoju ruku. 11  V zemi vždy budú chudobní ľudia.  Preto vám prikazujem, aby ste boli štedrí voči vašim blížnymi Izraelitom, ktorí sú chudobní a v núdzi vo vašej zemi.

Originál z biblie v angličtine, možno nazrieť tu: http://www.biblica.com/bibles/chapter/?verse=Deuteronomy+15&version=niv  

 

V priebehu dejín organizovaného kresťanstva sa mnohé, nasledovne bez rozdielu potlačené skupiny, odvrátili od pokryteckej doktríny cirkvi, ktorá bola od prvopočiatku založená za účelom rozdelenia ľudí na tých čo majú a tých, čo nemajú materiálne bohatstvo, a biblia to nenecháva žiadnym tajomstvom, ktorá skupina má ovládať ostatné národy prostredníctvom svojej finančnej oligarchie.  Okcitánia bola jednou z mála krajín západnej Európy, kde sa neprenasledovali židia.

 

Dnes už málokto pochybuje o tom, že organizované kresťanstvo bolo cirkvou mamony, a že za účelom ideologického ovládania davov prehlasovalo pokrytecké ideály, ktorým samotná cirkev neverila, čo dokazovala tým, že si zaviedla jednu sadu zákonov sama pre seba a inú sadu zákonov pre tých pod ňou. To, že sa rozhodla hádzať omrvinky svojho bohatstva, čo nazvala svojou „veľkou dobročinnosťou”, späť, odkiaľ ho v priebehu predchádzajúcich storočí vraždami a genocídami nadobudla dokazuje, že cirkev si súčasne uvedomovala hodnotu verejnej mienky.  Po peňažnej moci je ovládanie verejnej mienky (včítane vzdelania) druhou najdôležitejšou požiadavkou pre nadobudnutie, alebo udržanie svetového vplyvu.

 

Anglikánska kresťanská cirkev

 

Zatiaľ čo ľudom na Slovensku cirkev dodnes vtĺka do hlavy, že Kristus vraj zobral na seba ich hriechy a ich najsvätejšou úlohou preto je už len byť dobrými a poslušnými ovcami (voči tým pri moci), anglikánska kresťanská cirkev je aspoň o niečo úprimnejšia voči svojim veriacim v jej pomerne otvorenom uctievaní materiálneho bohatstva.

Tu je výňatok z písomného príhovoru anglikánskeho kňaza Aidana Plattena, zatiaľ čo bol kaplánom Biskupovi z Gloucesteru, v roku 2008:

„Súdny proces ohľadom Karen Matthewsovej opäť odhalil svet, v ktorom skrytá „spodná trieda” žije v akejsi beznádejnosti, ktorá je určite chudobou ducha a často aj chudobou v materiálnych veciach. ...Pán Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, za nás sa stal chudobným, aby sme sa prostredníctvom jeho chudoby mohli stať bohatými.”

(Karen Matthewsová bolo dieťa z chudobnej rodiny, ktoré vlastná matka a príbuzní uväznili, v očakávaní príspevkov od verejnosti na jej nájdenie, podľa vzoru Madeleine MacCannovej, zbierky pre návrat ktorej dosiahli miliónovú cifru.)

 

Síce sa spomína aj bohatstvo, či chudoba Ducha, no podľa tejto viery sa Kristus obetoval nato aby tí, čo majú k tomu možnosť zbohatli, a podľa pána Plattena, bohatí sú súčasne aj vyvolenými.

 

V januári 2011 sa pán Platten stal vikárom v oblasti Londýna a článok vo Westminster Chronicle dodal, že je synom Biskupa z Wakefieldu a veľkým fanúšikom áut, pričom bude venovať svoj voľný čas svojej vášni spojenej s autami.  Iste sa nečaká, že by bol fanúšikom venovania sa chudobným, keď chudoba je iba odrazom úbohého a teda zrejme aj nie veľmi hodného Ducha!

 

Predstavy o Slovákoch

 

Väčšie Európske krajiny ako Anglicko nie sú homogénne, a kultúrne rozdiely medzi ich krajmi môžu byť podstatné.  Gloucesterský kraj sám seba tradične považuje za „lepšiu” oblasť v ktorej udržiava svoje súkromné sídla aristokracia, včítane ústredných členov kráľovskej rodiny, ako sú princ Charles a princezná Anna.  Oproti Londýnu, alebo viac priemyselným oblastiam ako je Birmingham, bolo v nej pomerne málo etnických prisťahovalcov, a čitateľ si možno vie predstaviť ako tam privítali nával slovenských cigáňov, ktorí si popri anglických „vyšších triedach” tiež mysleli, že oblasť je dostatočne pekná nato, aby sa v nej aj oni usadili.  Protislovenskú nenávisť, ktorá z toho vyústila medzi zväčša slabo vzdelanými malomeštiakmi v administrácii, si priemerne vzdelaný Slovák naspäť doma ani len nevie predstaviť.  V meste Cheltenham je navyše sústredená činnosť ohľadom špionážnych a kontrašpionážnych záznamov, ako je odpočúvanie telefónov, a už od časov studenej vojny bolo miestnemu obyvateľstvu, pre ktoré je táto organizácia hlavným zamestnávateľom jasné, že ľudia z východnej Európy sú spravidla nesmierne zlí a nesmierne hlúpi zároveň, a videli to dokonca aj z filmov o James Bondovi, ktoré to potvrdili.  Taká učená mienka o Slovanoch v tom meste a hlavne medzi jeho policajnými šaržami, prevláda dodnes.

Znepokojuje skutočnosť, že na Slovensku činné firmy, ktoré z radov poctivých a často aj pomerne vzdelaných Slovákov sprostredkovávajú podradné pracovné sily starobincom a iným v opatrovateľskej činnosti v krajinách ako je Anglicko, neodhaľujú záujemcom skutočné okolnosti s ktorými sa tam Slovák môže v niektorých oblastiach stretnúť, a pravdu dokonca zatajujú.  Sklamanie a bolesť sú časté, a návrat domov nie je vždy ľahký, alebo dokonca ani len možný.

 

Ak už aj cirkev národa priznáva, že hodnota človeka sa odráža v jeho materiálnom bohatstve, netreba viac rozoberať, ako sa celé takéto národy dívajú na chudobnejšie krajiny a jej ľudí, ako je prekrásne a kultúrne bohaté Slovensko a ako sú pohostinní a srdeční Slováci. V oficiálnych prejavoch sa to neodrazí, ale napríklad ironické vtipkovanie medzi ľuďmi a dokonca v populárnej televízii, ktoré môže byť natoľko subtílne, že ujde cudzincovi bez dokonalej oxfordskej angličtiny, nenechá nikoho zvyknutého na jazyk a mravy, na pochybách.

 

Len ten, kto dlhšie žije mimo a mal možnosť porovnania, si plnšie uvedomí tradičné Slovenské hodnoty.  Anglosasi sú veľmajstrami vyrábania predstáv a predkladania tovaru v obale, ktorý si jeho podstata nezaslúži.  Slovania a hlavne Slováci sa zase radi sami podceňujú.  No obdobie, počas ktorého sa dalo budovať na bublinách predstavivosti a schopnosti klamať legálne, pričom hodnoty sa čerpali predovšetkým z vykorisťovania krajín na nižšej ekonomickej úrovni, už prišlo ku koncu.  Ani umelo vytvárané vojny nebudú poháňať ináč skrachované ekonomiky dlho.

 

Slováci majú zakotvenú predstavu o Angličanoch z románov, ktoré popisujú dokonalých „gentlemanov”.  Nie je jasné, nakoľko chovanie anglických futbalových chuligánov, ktorých z viacerých krajín už vyhostili pre hrubosť a výtržníctvo, zodpovedá takýmto kultúrnym predstavám klasikov.  Oproti Nemcom, ktorí radi hovoria otvorene a nahlas, a preto si človek zvyčajne aj môže byť istý kde u nich stojí, rozdiel u Angličanov môže spočívať v tom, že s nimi cudzinec nemá ani len túto istotu.

 

Niekoľko populárnych bodov o Vatikáne súčasnosti

 

V roku 2000 sa pápež ospravedlnil ľudstvu „za hriechy cirkvi spáchané v priebehu vekov v službe pravdy”.  Najdôležitejšia spoveď je pred smrťou.  Aspoň dve dekády kolovali povesti o tom, že Vatikán si je vedomý toho, že jeho koniec sa blíži. No ani na svojej smrteľnej posteli sa nevyspovedal úprimne, a ani len nie k Bohu.  Vatikán totiž nikdy neslúžil pravde.  Vo svojej spovedi pápež a kardináli menovali politické skupiny a predovšetkým židov.  Pridali aj ženy a etnické menšiny.  No židia neboli spokojní, rabín Meir Lau, sa vyjadril stanici BBC v marci 2000, že očakával viac, a že „bol hlboko znepokojený tým, že Ján Pavol vo svojom ospravedlnení priamo nemenoval Holokaust.”

 

Nikto nevyjadril žiadne znepokojenie nad tou skutočnosťou, že celé krajiny boli vymazané z mapy sveta, ako napríklad Okcitánia, aby sa vyhovelo mocenským cieľom Vatikánu. Z pápežovho ospravedlnenia by sa zdalo, ako by sa táto udalosť nikdy nebola udiala, alebo na nej vôbec nezáležalo. Cirkev vstúpila do poslednej dekády svojho života na nie inú nôtu, než podľa akej sa riadila  počas takmer 2000 rokov.  Zaujímajú ju len tí čo sú pri moci a majú peniaze alebo tí, čo ovplyvňujú verejnú mienku, a to ešte aj pred Bohom.

 

Pápež  Benedikt XVI rozhodol, že pri príležitosti 150 výročia posvätného odchodu do neba svätého Jána Márie Vieanneyho, vyhlási mimoriadny rok kňazov od 19. júna 2009 do 19. júna 2010, počas ktorého budú kňazi mať možnosť posilniť svoju vernosť Kristovi.  Vianney kázal proti rúhaniu - a proti tancovaniu.  Ak sa jeho veriaci odmietli vzdať tanca, kňaz im odmietol udeliť odpustenie!  (Nazrite napríklad

 http://en.wikipedia.org/wiki/John_Vianney , v angličtine.)

 

V roku 2007 pápež navštívil Brazíliu, ktorá je so svojimi 147 miliónmi katolíkov najväčšou katolíckou krajinou.  Celý svet ju pozná pre jej školy samby s ich farebnými karnevalovými procesiami.  Nie je známe, či sa pápež, ktorý o dva roky neskôr vybral ako príklad všetkým kňazom Vianneyho, ktorý ideologicky bojoval proti tancu, sám proti tancovaniu takmer celého národa a to priamo na ulici, akokoľvek vyjadril, alebo mu tu šlo predovšetkým o posilnenie verejnej mienky, aj za cenu prižmúrenia očka nad touto prirodzenou ľudskou vášňou, ktorú by jeho svätý idol bol tak rád býval potlačil.  A kto povedal, že Vatikán nie je vo svojich hodnotách ohybný?

 

Po určitých častiach Afriky, Latinská Amerika má najväčší výskyt pohlavných chorôb na svete.  V roku 2010 pápež konečne odsúhlasil používanie kondómov „za mimoriadnych okolností” a na ochranu života.

 

Ešte v priebehu roku kňazov o dekádu po ospravedlnení v marci z roku 2000, sa v marci 2010 pápež Benedikt XVI ospravedlňoval obetiam sexuálneho zneužívania kňazmi v Írsku, Nemecku, Švajčiarsku, Holandsku, Rakúsku a v Amerike.  Či sa zo Slovenska niekto tiež prihlásil ako obeť, na západe ani nie je známe.

 

A ešte stále v roku 2010... sa pre zmenu Britské ministerstvo zahraničných vecí verejne ospravedlňovalo pápežovi za „pochabú listinu”, ktorá navrhla, že by sa pri príležitosti  jeho návštevy v Anglii v septembri 2010 mohli zaviesť na trh „benediktínske kondómy”.  Pričom by pápež tiež mohol otvoriť kliniku na vykonávanie potratov a súčasne požehnať sobáš homsexuálneho páru...  Britské ministerstvo zahraničných vecí prehlásilo, že tieto návrhy nepredstavujú jeho skutočnú mienku.   Tí, čo vedia po anglicky, si môžu prečítať plnú reportáž o tomto vtipkovaní v angličtine tu: http://news.bbc.co.uk/1/hi/8642404.stm

 

Rímsko-katolícka cirkev si jasne uvedomovala silu verejnej mienky na ktorej sa od tretieho storočia postavila - a na nej aj padá v dvadsiatom prvom...

 

Na Slovenku však padá otázka, prečo je to práve rímsko-katolícka cirkev, ktorá priťahuje toľko „nenávisti”.  Ďalej na západe nenávisť voči rímsko-katolíckej cirkvi medzi ľuďmi nevidno (nehovoriac o náboženských rozporoch v Írsku). Ako vidno z hore uvedených odkazov, skôr ju neberú vážne.  A prečo priťahuje viac pozornosti, ako iné rovnako materialistické odnože?  Lebo v porovnaní s protestantmi a ich odnožami je staršou a mala viac možností napáchať zlo v rovnakom zhone za mocou a mamonou.  Lebo sa úspešne stala a do určitej miery ostáva, okrem spolupráce, aj konkurencie schopnou ináč vládnucej finančnej oligarchii, ktorá je súčasne aj tvorcom svetovej verejnej mienky, a je preto tým, komu stojí z viac ako jedného dôvodu za inscenáciu propagandy s prvkami pomstychtivej nenávisti, ktorú približne o 25-50 rokov oneskorene exportujú aj do katolíckych krajín východnej Európy.  A aj preto, že jej doktríny sú najviac vzdialené od skutočnosti, zatiaľ čo celá rímsko-katolícka cirkev nie je práve otvorená revízii.

 

 

Doslov

        

Každý jednotlivec je na inom stupni vývoja a Zem je dielňou života v ktorej sa Duša ďalej učí a stvárňuje.  Keď Duša nadobudne dostatočnú veľkosť a silu na to, aby stála na vlastných nohách a teda nepotrebuje stádo nato, aby si uvedomila svoju vlastnú hodnotu, na tento svet už spravidla prísť nemusí. Ak sa úprimná Duša otvorí Bohu, Boh ju vypočuje, v najskvelejšom gotickom chráme na Zemi, uprostred lesa, alebo na kraji špinavej diaľnice – hockde rovnako.  Na mieste nezáleží, na úprimnosti - áno.  Skutočným chrámom každého človeka je jeho vlastné srdce.  A jeho cirkvou nech mu je jeho svedomie.

 

Slovenský národ bol tradične, a v porovnaní so západom, otvorenejší a úprimný.  Na takzvaný socializmus ľudia nadávali, ale spoločný nedostatok ľudí spájal.  Bola by škoda každej Duše ak mala, ale z vlastnej vôle zanechala, zmysel Slovanskej pospolitosti potom, čo sa aj Slovákom dvere do sveta a s tým aj nové možnosti, konečne znovu otvorili.  Každá nová možnosť v živote je iba novou skúškou.

 

Zatiaľ, čo sa svet topí v hlbokej hospodárskej kríze, dochádza k ideologickej zmene.  Starý systém slabne a slnko opäť vyjde z východu. Zdá sa to takmer ironické, že práve pre toto obdobie Slovensko vstúpilo do oficiálnej štátnej dohody s Vatikánom.

 

Územia okolo srdca Európy smerom na východ budú novou vyvolenou Zemou.  Skutočná pravda o Bohu a jeho vlastné slová svetu k roku 2012, vychádzajú skrze najúprimnejšiu a čistú lásku z východu, ktorá sa podobá láske Kristovej. Žiari na nebi ako hviezda, a už dnes ju úprimní ľudia na celom svete sledujú.  Na to, aby ju človek rozpoznal, treba aspoň na chvíľu vypnúť médiá a zahĺbiť sa do vlastnej Duše.  Tam Božie slovo doľahne – jasne ako zvon, každému kto si ho úprimne žiada.  Na rozdiel od cirkvi, Boh je dokonalou inteligenciou. Všetky jeho činy sú logické a racionálne.  Pre pochopenie správnej cesty sa treba z času na čas zastaviť a logicky rozmýšľať o tom, čo je správne a dobré pre každého, ako aj pre planétu na ktorej žijeme.

 

Anonym.

 


Anonym
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
lenlen . lovegigu11   |   ip:85.239.25   |   2011-10-04  (11:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pises o Bohu
o ktorom ?
nejaky nas ? Svarog ? Perun ? RAMCHAT ?kalimurti . batoxuno09   |   ip:217.12.58   |   2011-10-04  (11:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  len len myslíš že tá sila ktoru vi nazívate bohom nosí voláke meno?:)


lenlen . lovegigu11   |   ip:85.239.25   |   2011-10-04  (12:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  samozrejmeMM . sidasafa91   |   ip:217.75.73   |   2011-10-04  (14:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zacne proti cirkvy a skonci v agonii boha. NO BOHA WTF ???


Achjaj . gywaledo10   |   ip:86.12.244   |   2011-10-04  (14:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na to som teraz moc zhulený.


trtko . fumisima35   |   ip:85.237.22   |   2011-10-04  (20:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Achjaj - vidieť že si ovca ak automatický spájaš boha s cirkvou. Podľa mňa su na sebe nezávisle viera,cirkev,náboženstvo a boh jediný spoločný menovateľ je človek. Ja som nikdy nenapadal kresťanskú vieru ale ich cirkvi. Už len tie si vo veľa protirečia preto neverím ze biblia je dajaká svätá kniha, skôr fantasmagori pre ovečky a hlupákov.


trtko . fumisima35   |   ip:85.237.22   |   2011-10-04  (20:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prepáč achjaj malo to biť pre MM


meff . lofibegi24   |   ip:195.91.94   |   2011-10-05  (00:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Trtko.. Aj som sa cudoval preco ides do chudaka Achjaj-a. :)
Az potom som si vsimol tvoj dalsi prispevok.. ze si odpovedal MM-ovi.

Ano, mas pravdu. Ja tiez neznasam ked niekto spaja tie 3 veci: Vieru, Nabozenstvo a Cirkev. A tiez ma irituje, ak niekto automaticky berie vieru vo vyssiu entitu ako vieru v nejakeho Jahveho a jeho Jeziska. Svet a vesmir je prilis velky a trva prilis dlho na to, aby nejaky priestorovo a časovo lokálny Bôžik bol tou uplne hlavnou vyssou entitou.

diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Dobré zprávy z channelingu: Pravda o Illuminátech vychází najevo I.

. Můžete očekávat, že Ilumináti budou bojovat zákeřně po celou tu dobu, ale to, aby se jejich temné aktivity staly veřejnými, nelze odvrátit, ani zastavit. Dveře se otevřely na skulinu a nic je...


Stále živé otázniky o smrti Milana Rastislava Štefá...

Nemeckí vojaci v Afganistane vyzývajú Angelu Merkelov...

Žijú medzi nami?

Oko pyramídy

Poražme je jejich zbraněmi !

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.2591 s