19. September 2019
    
Slováci v Anglicku I. - Dolezite.sk

Slováci v Anglicku I.


  2011-07-04  (18:05)  |  Európa
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Slováci v Anglicku I.

Slováci v Anglicku I.

Gloucesterská nemocnica, pani Brooková a zdravotníctvo.

 

Slováci sú využívaní, podceňovaní a zneužívaní v niektorých krajinách západu do kriminálnej miery a prispievajú k tomu nielen cudzinci a ich inštitúcie.  Holubičí národ sa ledva oslobodil od milovania Sovietskeho Sväzu na večné časy a nikdy inak, a už supy nad ním krúžia s očakávaním novej poroby a využívania umu jeho ľudu a jeho kľúčovej pozície v srdci Európy.  Doma si národ ľahko nevšimne svoju vlastnú hodnotu.  No tí, čo žijú už dlhší čas mimo, jasnejšie ako slnko, rozpoznajú čo ostáva z tradičných slovenských hodnôt.  Slovensko má nádhernú krajinu a je Bohom milovanou Zemou.   Stojí na rozcestí a je čas, aby sa národ rozhodol čo chce a za akú cenu to chce dosiahnuť.  Ekonomická a politická situácia doma sa nedeje vo vzduchoprázdne a cudzina nie sú Maďari.

 

Príklad

 

Príkladom sú skúsenosti modernej Katarky pôvodom zo Slovenska, v Anglicku.  V Británii žije od roku 1983, no zo spoločenského hľadiska poznala málo viac ako diskrimináciu a prenasledovanie počas 28 rokov svojho britského občianstva – zato, že sa narodila v Bratislave. Od narodenia hovorila tromi jazykmi - slovensky, nemecky a maďarsky a do Británie išla už so slušnou angličtinou.  Napriek svojmu vzdelaniu, a či práve kvôli nemu, má doktorát v sociológii a filozofii z Univerzity Komenského, postgraduál zahraničného obchodu z Vysokej Školy Ekonomickej v Bratislave, a neskôr hovorila spolu až šiestimi európskymi jazykmi, ju v Cheltenhame, kde býva, za celých 28 rokov odmietli čo len raz zamestnať, a keď sa dala na samopodnikanie a bola úspešná, tak jej opakovane podťali nohy, alebo ju ozbíjali o peniaze, a nakoniec aj o prácu.  Nakoniec ju nenechali ani len prežiť ako občan.

 

Prisťahovalci

 

Najhoršie prišlo po otvorení hraníc, po roku 2005, keď začala poskytovať slovenské jazykové služby verejnej správe a zdravotníctvu, a potom, čo sa zastala základných ľudských práv slovenských a českých prisťahovalcov.  Vo vlastnom čase nezištne pomáhala ľudom v núdzi, bezdomovcom, opusteným matkám bez prístrešia a bez príjmu, a hlavne pacientom s vážnym zdravotným stavom. Na základe toho sa stala terčom v 21. storočí v Anglii voči iným národnostiam neslýchanej protislovenskej nenávisti zo strany niektorých administrátorov, ktorí sa rozhodli ju úplne vyhladiť z akéhokoľvek miestneho diania.

 

Slovensky a česky hovoriaci k nej priľnuli.  Oslovovali ju pani interpretka, zopár mladších ju volalo tetou, a niekoľko ju aj volalo matkou.  Lásku a oddanosť, ktorú k nej ľudia preukazovali, jej protislovenskí rasisti neodpustili.  Klamstvami a bez akýchkoľvek dôkazov ju na konci januára 2010 obvinili z agresívneho chovania v prítomnosti detí, a zatiaľ čo menovali políciu ako znepokojenú stránku, a na takom základe jej zakázali pracovať v zdravotníctve a pre akékoľvek verejné služby.

 

Dohľadné orgány

 

Podľa britských zákonov obvinený má právo na vysvetlenie a má právo sa hájiť – jej toto základné občianske právo britské organizácie odopreli.  Nielen správa nemocnice, ale dokonca aj ministerstvo zdravotníctva a iní, jej nasledovné sťažnosti nebrali vážne.  Všetky dohľadné orgány na ktoré sa odvolala, jej prípad alebo odmietli riešiť, alebo odmietli podniknúť kroky voči tým, o ktorých sa jednalo. Zákon polícii povoľuje maximálne 40 dní nato, aby odhalili informácie, ktoré vedú vo vlastných záznamoch o jednotlivcoch, no v jej prípade to trvalo polícii 70 dní, kým sa priznali, že voči nej zákonite nemôžu predložiť - absolútne nič.  Tým sa potvrdila nezákonitosť jej odstránenia z funkcie, ktoré malo pre ňu a pre druhých nenapraviteľné následky.  Podlomilo sa jej zdravie a doteraz prišlo aspoň k jednej strate slovenského života, jeden mladý človek bol dohnaný k tomu, aby si sám ubližoval na zdraví a tento v súčasnosti umiera, jedno dieťa sa narodilo postihnuté, jeden malý chlapček bol utýraný do kómy a ďalšieho chlapca zmlátili až mal tvár fialovú a modrú, pred nápravnou ustanovizňou, kde sa mal s tlmočníčkou stretnúť.

 

Nemocnica

 

Napriek tomu, že na ňu takmer rok administrátori vyvíjali neznesiteľný nátlak, jej prvoradou starosťou bolo to, aby tí ľudia čo ju potrebovali, a ktorí jej verili, netrpeli.  Keď sa chcela dostaviť, hoc aj bezplatne na nemocničné oddelenie ako tlmočníčka, nahuckaný personál ju pri príchode viac ako raz obťažoval, vykrikovali na ňu, hrozili jej, a urážali ju, a zatým ešte zinscenovali zlomyseľné, lživé sťažnosti proti nej, že vraj ona sa takto agresívne chovala voči nim a oni boli nevinní.  Vedúci oddelenia sťažností, Carl Beech, ktorému správa nemocnice zverila aj dohľad na tlmočnícke služby, výpovede svedkov, ktorí videli že bola sama napadnutá, nepripustil, alebo ich nebral v úvahu.  Pri štyroch príležitostiach sa cítila byť fyzicky ohrozenou, včítane pánom Beechom ktorý sa jej vyhrážal a nespravodlivo ju obviňoval v prítomnosti recpecionistky na oddelení fyzioterapie, ktorá ju sama hrubo slovne a na verejnosti napadla, a to na základe pokynov pána Beecha.  Také zaobchádzanie s pracovníkom v priestoroch verejnej organizácie je v Anglicku protizákonné.   Prosila lekárov o pomoc, vypočuli si ju, no každý tvrdil,  že je v tejto veci bezmocný.   A vy ste si mysleli, že inkvizícia je mŕtva?  To ste ešte neboli svedkami toho, ako sa so Slovákmi zaobchádza v Gloucesterskom kraji, v Anglii.

 

Nemocničná starostlivosť o pacientov, včítane jazykových služieb je v rukách Gill Brookovej, vysloviť Džil Brukovej, ktorá je nadriadenou pána Beecha. Aspoň dvaja odborní lekári vo vedúcich funkciách (primári na Slovensku) písali pani Brookovej, že Katarku potrebujú a vysvetlili jej význam Katarkinho osobného prínosu pre poskytovanie primeraných lekárskych služieb pacientom, a hlavne vzhľadom na starostlivosť o menšie deti.  Napriek tomu, pani Brooková zákaz jej dostavenia sa na pracovisko podpísala vo vlastnom mene, a bez toho že by jej bol ktokoľvek predložil akékoľvek dôkazy.  Zatiaľ, čo pracovala pre nemocnicu každý deň a bolo to zdrojom jej príjmu, v roku 2009 ju pani Brooková nechala od júla až do septembra bez akýchkoľvek prostriedkov na živobytie, pričom neodpovedala na dotazy, prečo jej zastavili platby, a takto ju duševne ak nie aj priamo telesne, týrali.  Dva mesiace musela každý týždeň žobrať od známych aby jej požičali, aby ona a tí čo na nej záviseli nezomreli od hladu, zatiaľ čo naďalej pracovala každý deň, a nemocnica jej dlhovala takmer dva tisíc libier.  Neskôr sa ponúklo vysvetlenie, že vraj pracovníčka, ktorá spracovávala platby išla na operáciu a ostatný personál nevedel ako sa spracovávajú účty – a to zrejme zahrňovalo pani Brookovú, ich šéfku.  Predstavte si, ako by sa hockto cítil, ak by mu zaplatili výplatu len o jeden deň neskôr.   Potom si predstavte situáciu v ktorej pani Brooková nechala Katarku tri mesiace.  Z času na čas si pani Brookvá vybrala účet, ktorý jej bez udania dôvodov nezaplatila. Pri kontrole v roku 2010 finačné oddelenie identifikovalo niekoľko bezdôvodne nezaplatených účtov a tieto Katarke sami riadne preplatili.  Keď pán Beech prebral od pani Brookovej odsúhlasovanie platieb, vracal Katarke jej účty neplatené, lebo z vlastnej vôle dávala nemocnici zľavu.  Jeden účet jej vrátil kvôli rozdielu 2 pencí, vraj kvôli princípu, no väčší účet v ktorom sa sama ukrátila o sto libier tak, že si nerátala nočný doplatok, ticho odsúhlasil.  Tam sa princípy pána Beecha nevzťahovali. Nakoniec Katarku pán Beech a pani Brooková natoľko sterorizovali tým, že jej neustále neplatili, alebo neplatili na čas, alebo ju žiadali aby opakovane prerábala a predkladala svoje účty, že si dodnes po roku a pol od odchodu z nemocnice, ešte nezinkasovala, čo jej patrí. 

 

Samotní užívatelia služieb si Katarku vážili, a mnohí ju mali radi. Niektoré sestričky, s ktorými užšie spolupracovala, ju objímali, ak ju stretli na chodbe v nemocnici.  Odhliadnuc od malého množstva administrátorov, všeobecne ľudia v zdravotníctve pracujú svedomite, a starajú sa najlepšie ako sa dá o každého pacienta bez rozdielu.   Katarka videla mnoho príležitostí, kedy sa rádový personál staral aj o Slovákov a Čechov skutočne príkladne a obetavo.

 

Pani Brooková predstavovala vedenie nemocnice v styku s pacientmi.  V septembri 2009 počas stretnutia s jedným 58 ročným, ktorého nechala obrať o jeho jazykové služby a on plakal v nemocnici ako dieťa, si neprestajne upravovala končeky kučier, a pózovala pred starým chlapom, ktorého jedinou starosťou v tom čase bola jeho rakovina. Dala mu sľuby, ktoré nasledovne nedodržala, dokonca zmenila procedúru tak, že sa ani dodržať nedali, a na jeho dopis sa nenmáhala mu odpovedať.  Keď prišlo k jeho operácii v marci 2010 pani Brooková Katarku už zabránila pracovať, no operačný sál nechala bez jazykovej pomoci a títo nemohli operovať bez toho, že by mohli komunikovať s pacientom. Nakoniec sa Katarka dostavila. Počas operácie a po nej sa vyvinuli komplikácie, a vyhodená Katarka ostala v nemocnici až do noci, aby pomohla chirurgom zachrániť nielen život pacienta, ale aj tisícky libier, ktoré sa vynaložili na to, aby sa operácia uskutočnila, a zatiaľ čo sa pani Brooková zrejme starala o svoje kučery.   Prípad Katarka zaregistrovala s vedením nemocnice, ale ako vždy, nikto nereagoval na sťažnosť ohľadom pani Brookovej, pod ktorú oddelenie sťažností spadá.  Anglické noviny píšu o tom, ako cudzinci zneužívajú možnosti poskytované britským zdravotníctvom, no správy o tom, ako zdravotníctvo zneužíva niektorých cudzincov sú cenzorované.

 

Pani Brookovej funkcia bola vedením nemocnice novo vytvorená pre ňu, asi rok pred týmito udalosťami.  Pani Brooková protizákonne ponechala objednávanie tlmočníkov v rukách jedného z dodávateľov, teda konkurencie, a danej externej organizácii bolo dovolené na takomto základe si dopomáhať z nemocničných fondov, zatiaľ čo riaditeľ, Dr Frank Harsent, oznámil médiám na začiatku roku 2010, že musí zrušiť 200 nemocničných lôžok, a britskí pacienti s rakovinou počuli, že určité drahšie lieky nebudú prístupné na národná zdravie, lebo národné zdravie vraj nemá peniaze. Nedávne správy v novinách hlásili že pán Harsent mal minulý rok  vyšší plat ako britský premiér.  Aby sa okruh uzavrel,  za konečný nedostatok peňazí v zdravotníctve sa obviňujú cudzinci.  Nacistická propaganda sa vždy vytvárala obviňovaním určitých skupín z vlastných problémov.  Nemci boli aj v tomto smere len lepšie organizovaní.   Pretože sa  jazykové služby užívateľom zabezpečovali tak, aby vyhovovali dodávateľovi, stávalo sa, že pacienti ktorí nepotrebovali, a dokonca si neželali jazykové služby, ich mali nanútené, a pacienti ktorí by ich boli potrebovali, ostali bez. 

Na pokračovanie.


Bohumil Slovan
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
julo   |   ip:89.176.40   |   2011-07-04  (23:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nemam slov


adam   |   ip:78.98.208   |   2011-07-05  (07:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  je to smutné, ale "CI5" sa nedá zahanbiť ňákou kgb. tomuto verím, mám podobné skúsenosti, a to dokonca ix spáry siahajú po celej eu a svete! veru mohla skončiť aj horšie a ak toho nenexá aj skončí!
http://www.filmklub.sk/m/movie.php?id=4438
alebo si zgúglite šp.šlšuštšy /bez š, samozrejme/
sú to špiny, nwo a my len otroci.


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-07-05  (08:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A prečo sa nevrátila späť na Slovensko, keď je to tak, ako to je, prečo?lenlen   |   ip:195.168.2   |   2011-07-05  (09:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slovania su celkovo pod talzkou palbou kdekolvek
sledujte tu celosvetovu genocidu slovanov

vsade oblbovanie na kazdom kroku

zdruzuju sa zidia ? to je ok
zduzuju sa cernosi ? to je tiez ok
zdruzuju sa slovania ? hne dsu nacisti a extremisti
PRECO ?


iz   |   ip:178.40.54   |   2011-09-12  (22:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  trocha sa ukludnite, tych martyrov (mucenikov) mame v spolocnosti. Neverim ze je to schvalne proti slovakom.
V BA pracuje cca 17perc. ludi zo zahranicia a tiez nam beru robotu, tak ako slovaci beru robotu anglicanom. Poliakov by potom mohli rovno nenavidiet, ved uz maju svoje obchody. Nech ste kdekolvek na Zemi, moze byt na Vas testovana zvrhlost, nenavist a ak ste mudra, duchovna bytost musite to ustat. Nikde to nie je lahke a najmenej v zahranici a to sa este pohybujeme v TOP 30 krajinach sveta, co vsetko by sa mohlo stat vo zvysnych XXX krajinach?
4 miliardy ludi pracuje iba na denne zivobitie a myslite si ze sa maju lepsie ako v clanku uvedena zena? TOTO je stav Zeme a nasej spolocnosti.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + šesť =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


EVROPŠTÍ VŮDCI SE DĚSÍ REVOLUCE


 - EVROPŠTÍ VŮDCI SE DĚSÍ REVOLUCE2013-05-30  (10:42)  |  Európa
Německo se děsí revoluce, pokud Evropa zavrhne model blahobytu… Německý ministr financí Wolfgang Schaeble v úterý varoval, že neúspěch v boji proti nezaměstnanosti mládeže by mohl Evropu rozervat na kusy a zavrhnout model blahobytu tohoto kontinentu ve prospěch tvrdších amerických standardů by zažehlo revoluci. Německo spolu s Francií, Španělskem a Itálií podporovalo naléhavé akce k záchraně generace mladých Evropanů,

LISABONSKÁ SMLOUVA VE SROZUMITELŠTINĚ:


2013-05-19  (12:22)  |  Európa
1) Německo si v Evropě bude dělat co chce. Běda, jestli ne.


Španělsko dávno za hranicí smrti


2013-05-07  (09:16)  |  Európa
Dva nejděsivější grafy nezaměstnanosti všech dob. Španělsko je ve velké krizi, a ta je jednou z nejděsivějších věcí, které jsem kdy viděl.


Těžká hra EU: ‚Přichází další konfiskace bohatství‘


2013-05-03  (09:06)  |  Európa
Bez pochyby dojde k dalším konfiskacím bohatství… Střadatele a investory v Evropě čeká další „konfiskace jejich bohatství“, jelikož tento kontinent se potýká s řešením problémů se společnou měnou, řekl šéf banky… Evropští politici se uchýlí ke „snadnému řešení“, radši vezmou bohatým peníze, než aby ve snaze poradit si s problémem zadlužení kontinentu zvedali daně a krátili výdaje, řekl Lars Christensen, šéf Saxo Bank. – UK Telegraph


MERKELOVÁ EVROPĚ: „PŘIPRAVTE SE VZDÁT SE SUVERENITY“


2013-04-24  (09:09)  |  Európa
Tsunami likvidity, které začalo v září 2012 v budově Marriner Eccles, a pokračovalo vlastní expanzí kvantitavního ulehčování BOJ epických rozměrů před třemi týdny, už poskytlo Evropě podnět, aby před sebou zase kousek kopala mrtvolu svých neřešených problémů k nevyhnutelnému rozpadu po dobu o pár měsíců delší, ale trh pomaličku, ale jistě, začíná už prokukovat ty umělé hodnoty natlačené do italských a španělských dluhopisů, tažené recyklovaným financováním od ECB přes bankovní a repo sazby a samozřejmě přivezenou japonskou hotovost, a krizové podmínky se tudíž s duněním už vrací.


Nigel Farage: Tahle EU je nový komunismus


2013-04-19  (09:29)  |  Európa
A jaká ironie, když ruský premiér Dimitrij Medveděv zhodnotil vaše činy a řekl: “Můžu to srovnat jedině s rozhodnutími, která činili sovětští politici.” Tahle Evropská unie je nový komunismus.


Budoucnost EU a jak v ní přežít


2013-04-07  (23:35)  |  Európa
Jsem euroskeptik! Nevěřím na světlé zítřky, které nám EU připraví. Nevěřím ve výhody společné měny. Nevěřím v blahodárné účinky přerozdělování a regulace a nevěřím ani na globální oteplování. Bohužel. Jsem ekonom a podnikatel. Zamýšlím se nad tím, jak se bude vyvíjet evropská i světová ekonomika. Jak zajistím důstojný životní standard pro svou rodinu a jak je uživím v dobách nejhorších. Nemám však křišťálovou kouli. A tak se jednak dívám zpět do historie a jednak studuji principy, podle kterých se přírodní, ekonomické a sociální zákonitosti řídí.


Bankovní loupež startuje hlubokou depresi


2013-04-05  (09:48)  |  Európa
Ta verze je zdánlivě betonová. Tím víc je však v reálu matoucí. Míní, že „kyperská konfiskace hotovosti“ dolehne hlavně na „bohaté jedince ruské provenience, vyhýbajícím se daním“, píše Tyler Durden na Zero Hedge. Právě ti ovšem patří do sorty, postižené ze všech nejméně. Většina „těch nejbohatších a s nejlepšími konexemi“ už totiž přísné restrikce obešla.


O budúcnosti Európy rozhodnú sporitelia


2013-04-03  (09:23)  |  Európa
Cyperský kompromis dopadol naozaj „zaujímavo“: 5 miliárd eur skonfiškovaných vkladov s možnosťou výmeny za akcie bánk a 10 miliárd eur ako finančná pomoc… a k tomu tradičné úsporné opatrenia.


Takhle se cítíte, když vám globální elita zkonfiskuje životní úspory


2013-04-02  (09:06)  |  Európa
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „prachatí evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Kypr zavádí internetovou měnu Bitcoin


2013-03-28  (09:07)  |  Európa
Země, která zažívá vážnou hospodářskou krizi, spustí bitcoin-bankomaty. Tohle hlásí portál „Now This News“. Místní orgány počítají se zavedením měny, která se používá pro on-line nakupování, hlásí RT.


Kyperští střadatelé to mají za sebou, kdo bude další?


2013-03-28  (09:06)  |  Európa
Když se o Kyperské krizi začalo mluvit před třemi týdny, prvotní návrhy na zdanění byla uváděná v procentech. I tak se mluvilo o pohromě, jelikož do té doby nemyslitelné bylo vysloveno a to, že v západně demokratických zemích by se mělo brát lidem kvůli problémům přetrvávající dluhové krize. Banky, které byly vtaženy do záchrany Řecka


Nejabsurdnější nařízení a nápady EU. Známe vítěze


2013-03-22  (09:42)  |  Európa
V rámci ankety o Nejabsurdnější bankovní poplatek jsme se rozhodli vyhlásit i podkategorii – Nejabsurdnější nařízení či nápady z EU, říká Patrik Nacher. Vedla nás k tomu poslední událost, kdy EU plánuje přijmout kvóty pro ženy ve vedení evropských firem. Do konce roku 2012 mohli lidé nominovat absurdity z dílny EU, ale i ze strany našich politiků a úředníků. A do konce února 2013 pak mohli návštěvníci webu hlasovat o 19 navržených absurditách. Prvnizpravy.cz informuje finanční poradce Patrik Nacher.


Co dál v Evropě: Kontrola kapitálu


2013-03-21  (09:09)  |  Európa
Teď je už i těm nejnaivnějším pozorovatelům bolestně jasné, že odteďka, když je Kypr oficiálně „nenapravený“, je pro Evropu největší hrozbou to, co by se stalo kdyby … po novém otevření kyperských bank – je zaplavily výběry z účtů, co vytáhnou 10% úspor, jak dnes varoval centrální bankéř této země, nebo 20%, 50% anebo úplně všechno? Je jasné, že někteří nebo všichni zahraniční „oligarchové“ konta rychle vyberou


RUSKO MŮŽE CHTÍT VÝMĚNOU ZA VÝKUP Z DLUHŮ KYPERSKÝ NÁMOŘNÍ PŘÍSTAV


2013-03-21  (09:05)  |  Európa
Pokud chcete vědět, proč je EU nervózní z kyperského vyjednávání o výkupu z dluhů s Ruskem, podívejte se dále do této Ekatrimerini zprávy o stavu vyjednávání mezi těmito dvěma zeměmi. Je pravděpodobné, že Rusové požádají o nějakou formu kompenzace za takovouto investici. Námořní přístav na Kypru pro ruskou flotilu a přístup k zásobám zemního plynu této země patří mezi ty odměny, o které může Moskva usilovat.


Vzkaz Nigela Farage Evropanům: “Vyveďte své peníze pryč, dokud ještě můžete”


2013-03-20  (09:04)  |  Európa
V prvním televizním vystoupením Nigela Farage od oznámení kyperské daně z bohatství si tento Angličan nebere žádné servítky. I po všech těch letech a s veškerou jeho zkušeností se zoufalou bídou vůdcovství Evropské unie „si nikdy nemyslel, že by se mohli uchýlit i ke kradení peněz lidem ze spořících účtů.“


Kyperská krádež


2013-03-19  (10:00)  |  Európa
O víkendu se udála i v našich socialistických končinách nevídaná věc - EU nutí kyperskou vládu mimořádně jednorázově zdanit všechny vklady na místních účtech[1], aby sama poskytla svoje (rozuměj: daňových poplatníků v EU) peníze na záchranu této země.


ROZHOVOR: NIGEL FARAGE O EU, UKIP A VELKÉM PROBUZENÍ V BRITÁNII


2013-03-04  (09:03)  |  Európa
Přinášíme exkluzivní interview s Nigelem Faragem, které vedlo Daily Bell. Nigel Farage je zakládajícím členem Strany nezávislosti UK, která byla založena v září 1993. Je členem Evropského parlamentu za oblast Jihovýchod a je vůdcem parlamentní strany v rámci parlamentu EU. Ústředním cílem této strany je zaprvé stažení UK z Evropské unie a zadruhé obnovení vlády nad Británií opět prostřednictvím Parlamentu.


Protestujúci Bulhari: "Zahájte proces voči každému, kto je zodpovední za drancovanie krajiny po roku 1989!


2013-02-27  (09:21)  |  Európa
Desítky tisíc Bulharů se sešly v celonárodním protestu proti chudobě, vysokým cenám energie a korupci. V neděli pod heslem „Pojďme zapálit monopoly" obrovské množství lidí vyšlo do ulic v různých částech Bulharska, včetně hlavního města Sofie, a vykřikovali „zbabělci", „mafie" a „máme hlad" a „chceme také financování od EU." Odhaduje se, že se 20 tisíc lidí shromáždilo před parlamentem a centrální bankou, aby daly najevo své frustrace. „Kde je Bojko? Hraje fotbal, jak to dělá vždycky v neděli? Jeho země je v plamenech, ale hasič (což ej Borisova profese) číslo jedna není nikde vidět....," řekl jeden z vůdců protestu Yanko Petrov.


Ako vnímam Nemcov?


2013-02-17  (09:07)  |  Európa
Veľké značky ako BMW, wolkswagen a Bosh, úspešná ekonomika a technologický pokrok po druhej svetovej vojne. V stredoveku údajne až 30 percent obyvateľstva slovenska hovorilo po nemecky. Potomkovia týchto karpatských nemcov nikde neodišli, nevymreli žijú tu, len hovoria po slovensky. Nenechajme sa však zmiasť.


EU pozměňuje minulost aneb 1984 v praxi


2013-02-08  (10:35)  |  Európa
Evropská unie se uchýlila k nejhorší praxi popsané v Orwellově románu 1984. Přečtěte si tento závažný text, který odhaluje, jak EU pozměňuje oficiální dokumenty a mění minulost. Lež=Pravda.


Dědicové Geobblese jsou miliardáři, vlastní polovinu koncernu BMW


2013-02-04  (09:21)  |  Európa
Potomci nacistického ministra propagandy Josepha Goebbelse drží téměř 50 procent koncernu BMW. Rodina si měla podle deníku Jerusalem Post přijít k bohatství z části i v koncentračních táborech. Harald Quandt měl na jaře 1945 jen 23 let. Jako důstojník vzdušných sil byl vězněn v libyjském přístavu Benghází. Tam dostal dopis na rozloučenou od matky, Magdy Goebbelsovy, manželky ministra propagandy a jednoho z nejvlivnějších mužů Hitlerovy Třetí říše Josepha Goebbelse.


Island porazil Unii: Dluhy zaplatí banka


2013-01-31  (09:09)  |  Európa
„Naprosté vítězství“, tak hodnotí list Frettablaðið verdikt Soudního dvora Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), který ve sporu mezi Islandem a Evropskou komisí rozhodl ve prospěch Reykjavíku. Komise žalovala Island proto, že podle ní neměl v roce 2008, kdy zkrachovala největší soukromá banka v zemi Landsbanki, odmítnout vyplatit nizozemským a britským klientům banky Icesave, internetové pobočky Landbanki v Nizozemsku a v Británii, jejich vklady.


David Cameron proti účasti Nigela Farage v televizních debatách


2013-01-22  (09:06)  |  Európa
Britský premiér David Cameron minulý pátek, 18. ledna, zopakoval svůj požadavek na to, aby Nigel Farage, předseda Strany za nezávislost Spojeného království (United Kingdom Independence Party, UKIP) byl vyloučen z televizních debat předsedů politických stran před dalšími parlamentními volbami.


Čo nové v Grécku?


2013-01-21  (13:55)  |  Európa
Posledné týždne bolo trochu tichšie okolo Grécka. Niet sa čomu čudovať, veď dostali vyše tridsať miliárd eur (takmer celý dlh Slovenska) a to bude na chvíľu stačiť. Slovo „chvíľa“ treba brať v tomto prípade doslova, lebo už sa objavujú prvé hlasy, že sa treba zamyslieť na ďalšími peniazmi pre Grécko. Medzinárodný menový fond sa nechal v piatok počuť, že Grékom bude treba 9,5 miliardy eur, samozrejme, navyše ku všetkému, čo doteraz bolo zaplatené či prisľúbené.


Po celom Grécku sa objavujú alternatívne meny k euru


2013-01-11  (09:12)  |  Európa
Bol to náročný deň na trhovisku v centre Volosu. Angeliki Ioanitou predala slušné množstvo olivového oleja a mydla, zatiaľ čo jej priateľke Marii sa darilo pri predaji koláčov. Ani jedno jediné euro však nezmenilo svojho majiteľa - žiadny zo zákazníkov sa v toto sychravé dopoludnie neunúval priniesť so sebou peniaze. "Je to všetko o výmene a solidarite, vypomáhaním si v týchto ťažkých časoch," vysvetľuje Angeliki. "Mohli by sme povedať, že mnoho z nás sníva utópiu o živote bez eura." V tomto uponáhľanom prístavnom meste na úpätí Mount Pelion, v centre gréckej najúrodnejšej roviny, domáci prišli s novým spôsobom, ako sa vyrovnať s úspornými opatreniami


20 faktů o kolapsu Evropy, které by každý měl znát


2013-01-10  (09:22)  |  Európa
Ekonomické sesypávání Evropy se zrychluje. I když média mainstreamu nepřestávají vykřikovat, že finanční krize Evropy byla „zažehnána“, z Evropy přicházející ekonomické statistiky pokračují ve zhoršování. Aktivit výrobců v Evropě měsíc za měsícem ubývá, nezaměstnanost v eurozóně zase prorazila další fungl nový rekord a oficiální míry nezaměstnanosti jak v Řecku, tak ve Španělsku jsou daleko vyšší než vrchol míry nezaměstnanosti ve Spojených státech během Velké deprese ve 30. letech.


Marshallův plán


2013-01-08  (09:07)  |  Európa
Po druhé světové válce byla Evropa v troskách. Hospodářská situace v Evropě byla zoufalá. Do toho ještě přišlo hrozivé sucho v roce 1946 a nesmírně krutá zima v roce 1947. Ve zničené Evropě, kde byly desítky milionů lidí bez práce, se lidé radikalizovali. Nejhorší situace byla v Německu.


Von z EÚ a eura, von z NATO


2013-01-04  (08:55)  |  Európa
Švajčiarsko sleduje more EÚ, ktoré ho obklopuje, a spoločnosti, ktoré sa v ňom topia, už iba s neveriacim potriasaním hlavy. Robí si veľké starosti z toho, čo sa zo susediacich krajín stalo. Po 40 rokoch "spoločného trhu" je situácia skutočne zlá a klub sa postupne zmenil na nafúknutý, byrokratický a diktátorský útvar, kde aparátčikovia v Bruseli svojimi rozhodnutiami dusia 27 krajín. Sme svedkami doteraz nevídanej deštruktívnej krízy, ktorá ožobračuje všetkých občanov EÚ.


Nigel Farage: Čeho je moc, toho je příliš


2012-11-29  (08:53)  |  Európa
Nigel Farage: Čeho je moc, toho je příliš


Bilderberg svolává mimořádnou schůzi v Římě, aby zachránil vládu Maria Montiho


2012-11-16  (13:50)  |  Európa
Média v Itálii hlásí, že byl řídící výbor Bilderbergu [viz seznam členů] svolán na mimořádnou schůzi v Římě, aby diskutovali rozvíjející se evropskou krizi a jak zachránit svého muže v Itálii, Maria Montiho.


Protesty v Polsku: Tisíce lidí, vodní děla a slzný plyn (VIDEO)


2012-11-14  (09:14)  |  Európa
Protesty v Polsku a naše média opět mlčí. Tisíce mladých lidí v centru Varšavy zaútočili dlažebními kostkami a lahvemi na policisty během pochodů v Den nezávislosti. Polská policie zareagovala použitím slzných plynů a vodními děly. Při protestech bylo zraněno 18 lidí, z nich bylo osm policistů. Tři příslušníci bezpečnostních složek mají vážná zranění.


Ďaľšie z Európy...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Torontské protokoly (podľa novinára, ktorý ich uverejnil) dokazujú že plán vytvorenia Nového Svetového Poriadku (ďalej NWO) sa zosnoval už pred niekoľkými desaťročiami, napriek tomu, že pojem New World Oorder „legalizoval” 11.9.1990 vo svojom prejave prezident USA Busch starší. Úzka skupina ľudí, ktorá sa usiluje o vytvorenie NWO svoje „ako na to?“ zaktualizovala už pred najmenej 45 rokmi, čím vytvorili scenár na najbližšie roky.


Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

TERORISTICKÉ ÚTOKY JSOU V REŽII FBI?

Toto jsou nejnovější informace týkající se tragických bombových útoků během Bostonského maratonu. FBI a další instituce mají dlouhou a dobře zdokumentovanou historii režírování teroristických akcí v zájmu získání větší moci.


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Tajný svet zlata - Dokument 2013

„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Té...

Proč Boston oslavuje stanné právo skandováním „USA...

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.4768 s