24. August 2019
    
Slovensko je pred bankrotom! - Dolezite.sk

Slovensko je pred bankrotom!


  2012-02-26  (00:10)  |  Z domova
  55% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Slovensko je pred bankrotom!

Iniciatíva proti nespravodlivosti vyzýva občanov „Nerezignujme. Poďme znovu všetci do ulíc!“ Stretneme sa dňa 1.3. 2012 na nám. SNP v Bratislave o 16:00 – 19:00 h.

 

Občania príďte slobodne vysloviť Vaše požiadavky. K dnešnému dňu sa nám podarilo získať podporu 420 000 občanov a budeme rokovať s ďalšími organizáciami a združeniami. Máme na stole niekoľko káuz okrem Gorily a svedčia o tom, že na Slovensku bola a je  páchaná korupcia verejnými činiteľmi, ktorí sa navzájom kryjú.

 

1. TATRASKLO - Trast sklárskych podnikov v Trnave.
- Spojené sklárne v Lednických Rovniach
- Stredoslovenské sklárne v Poltári
- Slovenské závody technického skla v Bratislave
- Skloplast v Trnave
- Skloobal v Nemšovej

2. SLOVAKOTEXT - Trast textilných, odevných a pletiarskych podnikov v Trenčíne.
- Bavlnárske závody V. I. Lenina v Ružomberku
- Závody MDŽ v Bratislave
- Závody 1. mája v Liptovskom Mikuláši
- Tatraľan v Kežmarku
- Ľanárske a konopné závody v Holíči
- Lykové textilné závody v Revúcej
- Slovena v Žiline
- Merina v Trenčíne
- Poľana v Lučenci
- Tatrasvit vo Svite
- Slovenska v Banskej Bystrici
- Pleta v Banskej Štiavnici
- Trikota vo Vrbovom
- Odevné závody v Trenčíne
- Makyta v Púchove
- Odevné závody kapitána J. Nálepku v Prešove
- Zornica v Bánovciach nad Bebravou

3. SLOVCEPA – Trast podnikov priemyslu celulózy a papiera s generálnym riaditeľstvom v Banskej Bystrici. V roku 1978 mal 17370 pracovníkov, priemerný mesačný zárobok bol 2420 Kčs, produktivita práce na pracovníka 229000 Kčs.
- Juhoslovanské celulózky a papierne v Štúrove
- Severoslovenské celulózky a papierne v Ružomberku
- Bukóza vo Vranove nad Topľou
- Grafobal v Skalici
- Harmanecké papierne v Harmanci
- Chemicelulóza v Žiline
- Turčianske celulózky a papierne v Martine
- Slavošovské papierne v Slavošovciach
- Gemerská celulózka a papiereň v Gemerskej Hôrke
- Drevokup v Ružomberku
- Slovpap. Obchod. Podnik v Bratislave
- Výskumný ústav papiera a celulózy v Bratislave
- Projektová organizácia Celprojekt v Ružomberku

4. Slovchémia – Trast podnikov chemického priemyslu: V roku 1978 zamestnával 63505 pracovníkov.
- Slovnaft Bratislava, Vybudovali 1957-1963, postupne sa rozširoval, v Roku 1978 mal 8173 pracovníkov.
- Chemické závody Juraja Dimitrova v Bratislave
- Matador v Bratislave
- Benzinol v Bratislave
- Chemika v Bratislave
- Petrochémia v Dubovej
- Chemické závody Wilhelma Piecka v Novákoch
- Chemolak Smolenice
- Považské chemické závody v Žiline
- Slovenské lučobné závody v Hnúšti
- Duslo Šala
- Chemko strážske
- Fosfa Poštorná
- Chemlon v Humennom
- Chemosvit vo Svite
- Slovenský hodváb v Senici
- Gumárne 1. mája v Púchove
- Gúmárne SNBP v Dolných Vesteniciach
- Plastika v Nitre5. VSŽ Košice.
Výstavba Východoslovenských železiarní začala v roku 1960. Prvý valcovaný plech za studena sa vyrobil v roku 1964. Prvá vysoká pec začala prevádzku 1965, Prvú oceľ vytavili v roku 1966. V roku 1976 pracovalo v podniku 23302 robotníkov.

6. Závody ťažkého strojárstva (ZTS), generálne riaditeľstvo so sídlom v Martine, okolo 70000 pracovníkov.
- ZTS Martin n.p.
- ZTS Detva n.p.
- ZTS v Dubnici nad Váhom
- ZTS v Košiciach n.p.
- ZTS Bratislava
- ZTS v Komárne
- Účelové organizácie Závodov ťažkého strojárstva
- Martimex v Martine
- ZTS projekčno organizačný ústav v Banskej Bystrici
- ZTS obchodný podnik v Banskej Bystrici
- ZTS ústav technológie a racionalizácie v Bratislave
- ZTS výskumný ústav pre stavbu lodí v Komárne
- ZTS Elektrotechnický výskumný ústav v Novej Dubnici
- ZTS Výskumný a vývojový ústav v Martine
- ZTS Výskumný a vývojový ústav vo Zvolene
- ZTS Výskumný a vývojový ústav v Košiciach
- ZTS Výskumný ústav hydraulických mechanizmov v Dubnici7. Závody 29. augusta (ZDA), národný podnik v Partizánskom.
Výroba obuvi:
v roku 1950=11,1 milión párov obuvi
v roku 1960=20,7 milión párov
v roku 1970=28,3 milión párov
V roku 1980=32,8 milión párov.

8. Hlinikáreň – Závod SNP v Žiari nad Hronom.
- v roku 1980 mal 16000 pracovníkov. Produktivita práce na pracovníka v roku 1980 bola 411000 Kčs.

9. Závody inžinierskej a priemyselnej prefabrikácie – národný podnik so sídlom v Bratislave.

10. Trast podnikov drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu so sídlom v Žiline.
- Bučina Zvolen
- Drevina Turany
- Drevoindustria Žilina
- Smrečina banská Bystrica
- Preglejka Žarnovica
- Piloimpregna Košice
- Mier Topoľčany
- Západoslovenské nábytkárske závody Bratislava
- Tatra nábytok Pravenec
- Nový domov v Spišskej Novej Vsi

11. Koncern: Slovenské energetické podniky. So sídlom v Bratislave
v roku 1978 mal 20000 pracovníkov, priemerný plat bol 2837 Kčs. Produktivita práce na pracovníka 307 887 Kčs.
- Koncern Elektrárne Vojany vo Vojanoch
- Koncern Elektrárne Nováky
- Koncern Vodné elektrárne v Trenčíne
- Koncern Atómové elektrárne v Jaslovských Bohuniciach
- Koncern Stredoslovenské energetické závody v Žiline
- Koncern Východoslovenské energetické závody Košice
- Elektrovod v Bratislave

12. Slovenské energetické strojárne S.M. Kirova v Tlmačoch. Bol monopolným výrobcom komponentov pre jadrový program na Slovensku.

13. Slovenské lodenice. Od roku 1979 Závody ťažkého strojárstva, národný podnik v Komárne.

14. Slovenské magnetizové závody v Košiciach, mali závody v:
- v Hačave
- v Jelšave
- v Lovinobani
- v Košiciach
- v Lubeníku
- v Banskej Belej
- v Kalinove
- v Kunovej Teplici

15. Naftový a plynárenský priemysel. Generálne riaditeľstvo v Bratislave.
V roky 1978 pracovalo v podniku 7000 pracovníkov, mesačný zárobok bol 2740 Kčs, v cenách 1978, produktivita práce na pracovníka bola 208000 Kčs.

16. Trast podnikov Pivovary a Sladovne v Bratislave.
počet pracovníkov v 1977 bol 5786, produktivita práce na pracovníka bola 289000 Kčs, mesačný plat 2230 Kčs.
- Slovenské sladovne národný podnik v Trnave začlenený do GRT Pivovary a sladovne v Bratislave

17. LIKO -Trast podnikov konzervárskeho, liehovarníckeho, mraziarenského, rybného a škrobárenského priemyslu v Bratislave. V roku 1977 tam pracovalo 10460 pracovníkov, mesačný zárobok 2164 Kčs, Produktivita práce na pracovníka bola 247000 Kčs.
- Slovlik v Trenčíne
- Stredoslovenské konzervárne a liehovary v Liptovskom Mikuláši
- Frukona v Prešove
- Slovenské škrobárne v Trnave
- Mraziarne v Bratislave

18. Slovakofarma v Hlohovci: začlenený do VHJ Spofa v Prahe.
- závod Liečebných rastlín v Malackách

19. Cementárne a vápenky – generálne riaditeľstvo Trenčín.
- Stredoslovenké cementárne Banská Bystrica
- Východoslovenské cementárne a vápenky Košice
- Západoslovenské cementárne a vápenky Bratislava
- Azbestocementové závody Nitra
- Výskumný a vývojový ústav maltovín v Trenčíne
- Cementáreň Lietavská Lúčka
- Ladecká cementáreň Ladce
- Hornosrnianska cementáreň Horné Srnie
- Cementáreň Bystré v Bystrom
- Stupavská cementáreň Stupava

20. Trust podnikov Spojené strojárne a smaltovne
- CALEX Zlaté Moravce
- Elektrosvit Nové Zámky
- Kovosmalt Fiľakovo
- Slovenská armatúrka Myjava
- Srojsmalt Medzev
- Strojsmalt Pohorelá
- Tatramat Poprad
- Obchodnoservisný podnik Strojsmalt Piešťany
- Ústav pre rozvoj strojárskeho spotrebného tovaru Piešťany

21. Strojstav – n.p. v Bratislave.
- závod v Bernolákove
- závod v Novom Meste nad Váhom
- závod v Záhorskej Vsi
- závod v Sečovciach
- závod v Šahách
- závod v Prešove
- závod v Senci
- stredisko obchodno-technických služieb v Bratislave – v Devínskej Novej Vsi.

Po roku 1989, boli všetky priemyselné podniky zničené, rozkradnuté alebo predané, väčšinou do zahraničia. Slovensko sa stalo stredoeurópskou rezerváciou.

                                      

Ústava Slovenskej republiky bola prijatá 1. septembra 1992. Aj keď si všetci prisvojujú zásluhy a jej význam prijatia a dodržiavania – opak je pravdou. Väčšina o jej obsahu nemá ani tušenia a niektoré články nekorešpondujú s tým, čo sa v našej nespravodlivej spoločnosti praktizuje už niekoľko rokov od jej prijatia. Rozmýšľajme však nahlas, čoho všetkého sa musel človek vzdať a to nielen rokom 1989, ale o čo všetko prichádzal v priebehu 20 rokov samostatnosti Slovenska a to: slobodu a rovnosť, ľudskú dôstojnosť, prácu, majetok, bývanie, kompletnú rodinu, bezplatné vzdelávanie, bezplatnú zdravotnú starostlivosť, vymožiteľnosť práva, atď.

 

Tento tzv. právny štát nielenže je od vzniku bezprávny, ale začína byť aj nebezpečný. Narastá nezamestnanosť, chudoba a bieda a s ňou spojená kriminalita.

My však chceme skutočnú demokraciu a slobodu podieľať sa nielen na rozhodovaní o svojich súkromných životoch, ale aj bezpečnosti, vzdelaní, práci a zdraví, daniach a doprave...

 

Čl. 32 Ústavy Slovenskej republiky zaručuje právo na odpor. Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.“

 

Iniciatíva proti nespravodlivosti okrem iných požiadaviek predkladá aj petíciu proti nespravodlivosti:

1. Zastaviť vyhlásené predčasné voľby do NR SR stanovené na deň 10.3. 2012

2. Demisiu súčasnej vlády

3. Vymenovanie úradníckej vlády,

ako vyjadrenie odporu proti tým, ktorí odstraňujú demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v Ústave, nakoľko vláde Slovenskej republiky bola vyslovená nedôvera. Odmietame preto aj organizovanie zastupiteľskej demokracie v zmysle Zákona č. 333/2004  o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.

 

 

Stanislava Červeňová

Iniciatíva proti nespravodlivosti

e-mail: protestujuci.obcania@gmail.com

https://sites.google.com/site/podknam/home


Stanislava Červeňová
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-02-26  (00:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak je!!!

a teraz sa tu objavi podnapity agitátor "paličky a snehuliačika" a nesmelo to tu hodí do placu!!

:-DDD


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-02-26  (01:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak je! Volebný tím myslel aj na voličov, ktorí to vďaka svojmu IQ dotiahli v reflexných prešivákoch až na lešenie. Pre dvojciferné volebné číslo máme pre nich mentálnu grafickú pomôcku, ktorú už aj Jolopuk správne pochopil. :-DDDDDD


Steve . vyqemubi24   |   ip:95.103.68   |   2012-02-26  (01:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja tu vidim jeden podnik ktory postavil ešte za starych kapitalistov jeden pan KAPITALISTA. Potom mu ho ukradli komunisti a na konci ho rozhajdakli tiež komunisti, papalašikovia ćo v tom podniku gazdovali.. Teraz su už na dochodku a prispievame im do soc.poistovni na zasluženy dochodok.. O aku spravodlivost sa teraz chcete bit ? Už je neskoro, a tak šup,šup za pasy, na lešenia a mykať sa tam poriadne..


trumpeta . qatyjupy50   |   ip:217.112.1   |   2012-02-26  (01:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Já myslím, že ty závody byly magnezitové :

"Slovenské magnetizové závody"


Lebo ich volakto zmagnetizoval ?
trumpeta . qatyjupy50   |   ip:217.112.1   |   2012-02-26  (01:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Uďo to je nomální, celá EU je před bankrotem.

Asi je to politické zadání.

Dobrou noc.


motyka . qubijyfy64   |   ip:217.112.1   |   2012-02-26  (01:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pokáď si sebú neberete motyky,

taková pokjná demonštrácia je na nič.


motyka . qubijyfy64   |   ip:217.112.1   |   2012-02-26  (01:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Motyka, alebo azda dajaký kopáľ, to je argument ! Aj polícia vás bude brať vážně.


zvedavec . syrugafe0   |   ip:178.41.11   |   2012-02-26  (02:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  David Irving popisuje, jak se z CIA dokumentů dočetl, že maďarské povstávní 1956 vzniklo na počátku jako protižidovský pogrom, protože Maďaři považovali „svou“ vládu za židovskou? Ve skutečnosti tomu tak opravdu bylo. Ve vládě byli samí Židé. A také se ptá, jestli se Židé vůbec kdy sami sebe ptali, proč jsou po celá staletí nenáviděni. Kdo byl zodpovědný za Osvětim? A odpovídá, že Židé sami. A to proto, že se nikdy neptali sami sebe, proč je lidi nenávidí. My dnes víme proč se neptali sami sebe. Poněvadž financování 2.světového války vycházelo z FEDu...


Antikrist . byjocyhe61   |   ip:64.121.13   |   2012-02-26  (02:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie je čo riešiť. Pokiaľ sú tu sily dať Ficovi 40 percent, tak je to stratené. Títo ovčania musia kúsať trávu aby sa zmenili


dux . vucosaqe30   |   ip:80.250.1.   |   2012-02-26  (06:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vsetko fajn. Ale co dalej?

Dajme tomu, ze pride este viac ludi, -aj keby prisiel kazdy... Co potom? Pomrznete, pokricite, par sa pobije, nasledne sa rozidete ku svojim televizorom.

Mate pripravenu nahradnu vladu? Nezamorenu slobodomurarmi, illuminatmi a jednoduchymi zlodejmi v oblekoch? Ste v stave zabranit ukradnutiu revolucie inou diviziou tych istych, co tam kradnu dnes?


Martin . nujogibe55   |   ip:195.168.5   |   2012-02-26  (06:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Úradnícka vláda nie je riešenie, aj do tej sa majú šancu dostať len bábky s nitkami smerujúcimi do Bruselu a za Atlantik alebo do jedného nemenovaného štátu.


kapitalista . pufeqoxe19   |   ip:85.237.22   |   2012-02-26  (07:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Len aby tie nitky nesmerovali do Ruska,čo nás v roku 1945 akože oslobodili,a potom nás okupovali do roku 1989


Anonymous . pohudyka68   |   ip:92.52.18.   |   2012-02-26  (07:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vyborne ... podme sa burit .. a protesty su v bratislave .. ,,ludkovia z popradu presova b.bystrice,kosic,michaloviec, podte sa vsetci burit do bratislavy huraa" supka. mnoho ludi je v praci z ktorej si nemoze dovolit odist.rovnako ako mojsejova o 14:00 sa bude rozpravat neviem s kym ked vsetci v robote. musime robit od rana do vecera.a napriek tolkym zverejnenym kauzam aj tak sa zdvihne milion dochodcov a pojde volit doktora Fika lebo zanho nedrazelo az tak. Len neak zabudli nato ze vtedy prichadzalo euro a mali zakazane zdrazit.miesto toho zdrazelo vsetko este v SK. napr. Slovakia Chips 15 Skk. o tyzden 19Skk a volali to ze akcia. len neviem proti komu. a do troch tyzdnov som kupoval chipsy na vecer za 32 korun. Burte sa kolko chcete.centralizovana vlada nema zmysel.nestaci dat novych ludi do starej diery. peace


lubicava . qoqywori16   |   ip:213.215.8   |   2012-02-26  (07:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a kde sú Považské strojárne, Považská Bystrica, ktoré zamestnávali 14 tis ľudí..


Steve . vyqemubi24   |   ip:95.103.68   |   2012-02-26  (08:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Považské strojárne su vo wikipedii..


Hellmuth . wubeqoxa52   |   ip:213.81.16   |   2012-02-26  (09:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nesuhlasim.

1. Zrusit volby je nedemokraticke a nebezpecne. Vznikne nebezpecny predsedens a bude mozne zrusit volby hocikedy.

2.Sucatna vlada uz raz podala bola odvolana a je velmy otazne ci by ma moze vobec podat deisiu.

3. Uradnicka vlada bez zvolenia je vlada bez politickej zodpovednosti.

Moj navrh stacilo by ak by sa dodrziavali existujuce zakony,alek tomu je potrebne vycistit mafiu v sudnicte a prokurature.


NemTud . pycolure59   |   ip:91.127.17   |   2012-02-26  (09:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak sa FIKO spoji s KDH (t j s Velkym architektom Vesmiru cernoknaznikom v pozadi, ktory caka na przidentske kreslo), bude to len dokaz PRE POCETNYCH SLOVAKOV, ze FiKO je KOLABORANT najvacsieho zrna a uz mu NIKTO NIKDY verit nebude - ani ti najhlupejsi co mu teraz veria a tych je vela.

Bude to FIKO riskovat?

Alebo sa spoji s malymi novovzniknutymi stranami a tym si nakloni populaciu celeho Slovenska?
Na zamyslenie ci je FIKO az taky hazardny hrac, ze svoje meno vystavi takemu riziku -

Tak ako FIKO?
Das do hry celeho FIKA aby si Slovensko uvedomilo kto vlastne si - ved to mas uz i tak poriadne nahnute...


Majkys . caxatuma9   |   ip:109.255.9   |   2012-02-26  (10:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  super napisani clanok, ak by som zil na Slovensku na 100 % idem do ulic. Nastastie zijem v zahranici, asi pred 7 rokmi som zdrhol vonku lebo v tom skorumpovanom Slovensku sa nedalo zit dostoje a nehovorim o kupe bytu. Ti co nove byty musia kraadnut alebo sa zadlzia bankam na 30 - 40 rokov co ja som nechcel, kupovat si peniaze zo Slovenskych bank. Ved je to nedostojne a nelogicke, ak by som podnikal potrebujem peniaze tak si ich kupim z banky a idem do rizika ale nie na byt???? Strasne. Meciar, Fico, Dzurinda a Slovensky spolok zlodejov, oni nekradli v malom ale v obrovskych balikoch. Tyto zlodeji maju ucty v zahranici, mozu sa nam smiat ak by sa nieco stalo teraz na Slovensku, ze by ich zrusili vo vlade ale ja si myslim, ze tak sa to nestane slovaci su dost bojazlivy narod radsej doma a pocuvat.... A ked nemaju na rohlik alebo na najom tak sa stazuju kolegovi alebo kolegyni nie statu. Ak sa teraz s tym nieco neurobi tak o rok sme hotovy na podlahe a az potom mozno sa s toho mozno zas prebereme prebereme.333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-02-26  (11:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pridam sa k vam az po volbach,vtedy to bude o zmene nie hra o cas ayb sa zas bezchrbtak miklos s curindom spametalia osialili zas vplicov,do vtey som doma a zelam vam ayb vas ani jeden slovak skutocny nevyslisal a netiahol do ulic.gorila protest uz skapala tak treba zas skusat inak .howg


NemTud . pycolure59   |   ip:91.127.17   |   2012-02-26  (11:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Majkys,
a kupil si si v zahranici byt?
A na kolko to mas? (myslim rokov)
A v ktorom meste - ide o to ci nie si v nejakom zapadakove, ale podla toho co pises, si ty len na Slovensku, lebo v zahranici viem ako to chodi a ty o tom neviec NIC, vobec NIC;
A co take pekne v zivote robis? Hm?
ty sa skor stazujes ze nemas na ten rohlik - ty chu..j. (tie dve bodky su ma)
Michal . vigyxewu   |   ip:178.143.1   |   2012-02-26  (11:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ha ha ha to som sa teda nasmial, na príspevku Steva - Števa:
Ja tu vidim jeden podnik ktory postavil ešte za starych kapitalistov jeden pan KAPITALISTA. Potom mu ho ukradli komunisti a na konci ho rozhajdakli tiež komunisti, papalašikovia ćo v tom podniku gazdovali..

Ci pána až jeden podnik, tí zlí komunisti? Ostatné tu postavili od základov - vybudovaní - až po rozbehnutie výroby určite mimozemšťania.

Hmmm pred znárodnením tí dobrí kapitalisti vytvorili podmienky, pre ten sprostý a bohatý národ veškeré "vymožiteľnosti" ako bezplatné školstvo (odvedením jednej dane, ako som tak mohol prežiť)...?! zdravotníctvo, podporu štátu pri narodení dieťaťa, bytovej otázky, ROH-áckej podpory pre "lacné dovolenky",zbytočne všetko vypisovať - ako sa neraz opakuje - dobre už bolo..., joooj tá istota mi vôbec nechýba :-DDDDDDD, fuuuuj a tí komunisti hnusní, tu zanechali vyrovnaný rozpočet, a títo chudáci zrodení z večera do rána - novodobí kapitalisti, musia už 23 rokov, nezodpovedné hospodárenie komunistov naprávať - zopakujem už 23 rokov ! Nech žije kapitalizmus :-DDDDDDDDDDDDDDDD


nikto . hegilehu69   |   ip:81.0.116.   |   2012-02-26  (12:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To čo treba nie je vyhnať politikov, ale ešte im aj zobrať späť čo zobrali nám. Ak to nedokážete, ak je jedno či svet riadia zo svojej chatky v Alpách alebo v parlamente...

Lóve sú všetko $_$


Antagoras . tyfewita98   |   ip:213.197.8   |   2012-02-26  (12:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujímalo by ma, čo robil autor článku za tzv. Mečiarizmu? Alebo za Dzurindovej vlády? Boha Vášho, ČO chcete robiť v uliciach? Zakričať si a po pár hodínaách ísť domov? To je Vaša predstava zmeny? V lepšom prípade.... pretože v horšom sa Vás zhromaždí 15-20 000 zopár úchylov podnikne výtržnosti a polícia Vás obuškami a vodnými delami zmastí ako psov! Ktokoľvek nad 32 rokov- čo ste robili doteraz, že ste nevideli čo sa v r. 1993 - 2010 dialo na Slovensku? Teraz ste "spadli z neba?"! Akú zmenu, aké revolúciu, čo krucinál vlastne chcete? Túžite sa zahrať na stádo oviec alebo čo?!
Revolúcie sa rodia v krvi, vy naivní úbožiaci! Väčšina z Vás nemá vojenský výchvik, nevite zaobchádzať so zbraňou, atď. Vy hlupáci, tzv. O B Č A N I A, si fakt myslíte, že kontrarozviedka, tajní, polícia a armáda Vás podporia, že Vám dovolia urobiť ozajstný prevrat a nastoliť FAKTICKY vládu ľudu? Nehovoriac, že veľké neušpešné revolúcie v r. 1789 či 1917 jasne ukazujú, že to bohviečomu - ako koniec koncov žiadne krviprelievanie - k ničomu dobrému nepovedie. Po každej revolúcii už 2-3 generácia chce žiť pohodlne a na úkor pracujúcej väčšiny rovnako ako príslušníci režimu, ktorí kedysi ich otcovia resp. starí otcovia zvrhli! Napríklad dôchodky príslušníkov armády - de fakto darmožráčov par excellence, sú niekoľko násobkom dôchodkov ľudí, čo 25 - 35 rokov opracovali v n.p. a niečo fakt vyprodukovali! V slepej uličke je civilizáici nie len tento pidi štátik! Vám ľudia by pomohlo už len -ak by ste vyhrali najťažší zápas aký vôbec existuje - totiž poraziť ZLO A CHAMTIVOSŤ V SEBE SAMOM! Každý jednotlivec, od chudáka nezamestnaného, cez učiteľa až po bankára či sociopatov živiacich sa organizovaným zločinom!(však Bratislavské podsvetie!!!) To je ale 1000x ťažšie ako uskutočniť akýkoľvek štátny prevrat či revolúciu. Takéto niečo Vám nielenže totiž nikto nikdy financovať nebude, ale to je možno i za hranicou Vašich schopností...Evolúcia nie je výmysel - vaša ľudská nedokonalosť prezentovaná chorobnou chamtivosťou, egocentrizmom a manipulovateľnosťou je toho dôkazom.


Thoron . wukufega97   |   ip:94.229.39   |   2012-02-26  (12:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kym sa tu nerozputa peklo ako v grecku tak kazda demonstracia je na smiech...aj ta v 89. bola smiesna ked ludia komunistom vystrngali kapitulizmus v ktorom sa uz kradlo ovela lepsie...ved sami vidime


asdf . sevehelu96   |   ip:193.200.1   |   2012-02-26  (13:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jezis uz dajde pokoj s tymi protestami...


semier . mysifuqy0   |   ip:92.52.47.   |   2012-02-26  (13:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  malo by sa uz konecne zacat rabovat, a presne tu bandu obrat o to co ukradli= dokazovanie majetku... a toto si oni nikdy nedovolia odsuhlasitPandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-02-26  (13:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale aspoň je krásne vidieť, koľkí ľudia od dobroty a z nudy nemajú čo robiť... :-DDD


Bertold . fulixuju84   |   ip:178.41.10   |   2012-02-26  (13:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takže podľa Tvojho vyjadrenia, čokoľvek robiť (nedajbože vyjsť do ulíc)nemá zmysel...Tak som Ti porozumel. Tým spôsobom sa určite niečo zmení samo od seba...No pekne sme to dopracovali...Navrhni niečo Ty, možno objavíš niečo čo zmení tento partokratický systém na systém ozaj!!! demokratický. Máš slovo.Čakám.


Majlo . ketowace2   |   ip:195.91.55   |   2012-02-26  (14:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V prvom rade si musia zrusit imunitu!Pokial ju budu mat mozu si robit co chcu...bestrestne!Nezacnu sa chovat slusne k svojim volicom a statu kym zato nebudu trestne zodpovedny!!!


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-02-26  (14:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kolko va stu je stvacov na nepokoje krvave platenych?sorosom?


ja len tolko oni chcu nepkoje nepokoje nudu za kazdu cenu,ak nebudu pritiahnu vam zas opasky a pritahovat budu dokym v ulicach nebudete podpalovat a polodit nasile,toto bude v elej eu uz je to v grecku a stvat budu po celej eu,je to len otazka casu.

tento rok sa o to budu pokusat vehementne aby to dsiahli


potom pridu na tankoh ale nie madari,

a dokonane bude


Majlo . ketowace2   |   ip:195.91.55   |   2012-02-26  (14:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To zaco by sme mali bojovat a protestovat je vprvomrade aby si zrusili imunitu v celom rozsahu okrem vyrokov v parlamente!!!


bastardo . soteweka15   |   ip:122.106.5   |   2012-02-26  (15:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Betold..!

Zdielam Tvoj nazor,ale debylom co pozeraju TV,citaju SME a pod.to nevysvetlis.To by si neveril,guma robi zazraky.Su ludia co uzivaly vydobytky komunismu a traz chcu uzivat akoze vydobytky kapitalismu.Ale v "postely"...!Urcite zije z nakradnuteho,tak teraz oddychuje....
Sice sa tam neuvidime,ale budem tam..nie som ani cerveny,ani modry,som jednoducho SLOVAK....!

Mor ho...!


NemTud . pycolure59   |   ip:91.127.17   |   2012-02-26  (15:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Majkys,
cakam odpoveddddddddddddddd
a tiez v com to podnikas, ked si pred 7 rokmi zdrhol,
vies si poziciavat na urok na podnikanie...urcite ti v niektorom z vyspelych eur krajinach aj dovolia podnikat,
tak to teda urcite...
Ak, tak robis niekde na stavbe na cierno...
Ale ty sedis domkov na Sk za pocitacom, ty tulko.
a stazujes sa na ten rozok...


prave . mytigymo47   |   ip:62.169.18   |   2012-02-26  (18:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dokážete vy prd:) Ovce nič neurobia budú len po chodbach a v podzemí sa sťažovať ako im je zle ako ich každí okráda.Ale zdvihnúť sa a niečo urobiť to nie.
Budete pekne makať pre bohatých za par šupov a bude sa to stupňovať až pokiaľ nebudú ľudia hynúť po stovkách od hladu a bez strechy.
Ked sa neviete sami regulovať "krotiť" tak je to nutné presadiť vynútene.


prave . mytigymo47   |   ip:62.169.18   |   2012-02-26  (18:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chyba je len a len v nás.Každý jeden človek je zodpovedný za to aká situácia prebieha.Je to vo vás Vy ste tá príčina.


DrotarzNYC . basefudi56   |   ip:68.193.23   |   2012-02-26  (19:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Konecne mam trochu casu sa venovat situacii na Slovensku.
Vidim, ze po Novom roku nastali velke zmeny na Slovensku.
Plati sa za vsetko a stale viac, kapitalizmus ako sa patri.
Gorila lomcuje Slovenskom, je slobodna a tula sa od vychodu na zapad, sever, juh.
Slovaci sa tvaria, ako Alenka v risi divov, ze vraj take exoticke zviera nikdy nezilo na Slovensku.
Odkial sa vzala Gorila pod Tatrami?
To musel az ten Nicholson z Kanady vynurat tuto slovensku opicu?
Pokial ja viem, tak nebezpecna zver sa da zpacifikovat iba sipkou do zadku s uspavacim prostriedkom.
Otazka znie, maju Slovaci strelcov a sipky vobec?
Demonstracia je pekna vec, ak sa vie o co ide kazdemu.


DrotarzNYC . basefudi56   |   ip:68.193.23   |   2012-02-26  (19:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANTAGORAS,
absolutny suhlas s Tvojim prispevkom.
Strnganie klucikami od Trabantov v 1989 na namesti nezmenilo system na Slovensku.
Nezmeni ho ani strnganie klucikami od Citroena v 2012.
Zeby zmena v mysleni Slovakov nieco zmenila?
Otazkou zostava, existuje seda kora na myslenie vobec na Slovensku?
Marcove volby ukazu ako to je s tym myslenim na Slovensku.
Ja uz viem vysledok volieb.


Marian . gaqytemu97   |   ip:188.121.1   |   2012-02-26  (20:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  NYC , ty chudak ked sa tvaris ako american a komentujes dianie na Slovensku z vesmiru tak lepsie spravis ked sa do toho nebudes miesat . Rdasej komentuj dianie v USA , ale to by si asi musel vediet lepsie po anglicky, aby si rozumel americkej tlaci a nebuchat 12 hodin denne na stavbe ako otrok s narokom na dovolenku 14 dni kazdych 5 rokov ! Co si dokazal ty ? Okrem muklovania ?
A ked sa uz necitis Slovakom /mozes prijat aj madarske / tak radsej pis po anglicky a na inych strankach !terra . caboxoce39   |   ip:178.143.1   |   2012-02-26  (21:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stanislava, neviem ako ostatné podniky, ale Chemosvit je úplne zbytočne na tomto zozname. Je to prosperujúca firma, v každej business unit má minimálne 50% podiel slovenský manažment, od roku cca 1994 je tam stále ten istý vynikajúci slovenský generálny riaditeľ. Prepáč ale týmto prešľapom stráca pre mňa článok informačnú hodnotu, pretože tak, ako sa mýliš v jednom prípade, tak sa môžeš mýliť aj v mnohých ostatných. Netvrdím, že zavádzaš úmyselne, ale na dôveryhodnosti to nepridáva.


DrotarzNYC . basefudi56   |   ip:68.193.23   |   2012-02-26  (22:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mily MARIAN,
Do roku 1989 az po 1997 som netrpezlivo cakal na letisku JFK na prilet CSA s cerstvymi spravami z komunistickych novin ako su a boli Pravda, Smena a dalsie.
Letusky mi to s radostou predavali za dolare po cestujucich co ich nechali cestujuci v lietadle po vystupeni.
Nastastie vdaka internetu som prestal s tou "nerestou" a sledujem online situaciu od prveho dna, ked Sme.sk zaclo so spravami online zo Slovenska.
Samo sebou som cital i dalsie weby ako Aktualne, Pravda, Hnonline atd.
Rad som napisal obcas svoj nazor vsade a vymienal si argumenty.
Za tie roky som zistil, ze hlupakmi na Slovensku sa to pomaly ale isto premnozuje.
Nepoznam sice pricinu, ale tusim ze utiahnute baretky istych citatelov neokyslicuju mozgy.
40 % volicov istych kvadratovych cervenych s mozockami ako Sponge Bob su toho svedkom.
Ak nevies o com pisem, neunuvaj sa, staci ak budes volit Fica.gordon . telulofe97   |   ip:195.168.4   |   2012-02-27  (07:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jasne – tomu sa povie sociopatia . Tu sú medzi nami ľudkovia , ktorí osočujú iných a ani ich nepoznajú. Slováci s veľkým S čo nevedia rozprávať po slovensky a nieto ešte písať.

V pracovný deň je v Blave 550 000 ľudí. V piatok nás prišlo asi 1500.
Tu sa niekto stále snaží nám obyčajným ľudkom vsugerovať , že nič nemá význam. Má . To by ste videli , čo by sa zmenilo , keby nás v stredu prišlo 50 000.

Bol som tam. Bolo to fajn. Jasné myšlienky. Jasné požiadavky.

Všetko dobré , hlavy hore.JUDrshakira . qybutixu94   |   ip:178.143.1   |   2012-02-27  (13:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jopli toto si už čítal? : Kto chce v politike nové tváre nájde ich TU...kto chce kvalitný volebný program, ktorý dokáže aj naplniť, nájde ho TU...kto chce voliť záchranu štátu, zastavenie prepadu životnej úrovne a postupný hospodársky rast, nájde TU...kto chce voliť pronárodný program, nájde ho TU...kto chce sociálny program, zamestnanosť, min.dochodok 400 Eur, nájde ho TU...kto hľadá stranu odborníkov,skúsenosti s riadením a spravovaním štátu, nájde ich TU...a ešte veľa prekvapujúco pozitívneho, kto chce, nedá sa znova oklamať, vo vlastnom záujme záchrany štátu, nájde TU : pozri ich web, potom určite zvolíš - paličku a snehliačika...číslicu si zlož sám...mne neprejde cez tunajšiu cenzúru...som abstinent, keby niečo...


LogON . mowogesu02   |   ip:78.99.56.   |   2012-02-27  (18:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dúfam, že autorka článku nemyslí úradnícku vládu po vzore Grécka resp. Talianska, alebo áno? Potom mám tip na premiérku -p.Schmögnerová - MMF, a sme tam, kde iní chceli.

:-)


pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2012-02-27  (20:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LogON . Ako hovoríš . Nevieš aké záujmy by mala tá úradnícka vláda aj keby to malo byť len na malú chvíľku než sa všetko vyšetrí . Spomeňme si na urýchlené prijímanie zmlúv , tak populárne u EU politikou , akoby o tom najradšej ani nechceli nikomu nič povedať ak by nemuseli , aby náhodou nezačal niekto nadávať . Takáto úradnícka vláda by pre nich bola ideálna a za ten čas by si odsúhlasili čo potrebujú a po vyšetrení káuz by povedali , že ich už nieje treba a nikto by si ani nespomenul kto je iniciátorom tých opatrení , ktoré zatiaľ odsúhlasia . V prípade dôležitejších zákonov by to mohlo byť strašne zákerné . Teda myslel som , ak by mali mať právomoci ako normálna vláda . Ak by to malo byť obmedzené , tak to by stačilo dodržiavať zákony aké sú doteraz .


JA . mosimima27   |   ip:81.89.60.   |   2012-02-27  (20:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Antagoras
dobré! Len im daj, prďúsom slovenským! Musia padnúť na hubu, inak to nejde.


virik . getoletu1   |   ip:77.47.126   |   2012-02-27  (23:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  L e n t a k é b e e e é é k a n i e v k o š i a r i . . . s a m é d r í s t y . . .


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2012-02-28  (03:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veľmi používané slovo Korupcia je možné preložiť do slovenčiny - asi najlepšie - Podplácanie.Milton Friedman nositeľ Nobel. ceny za ekonomiu zdokumentoval niektoré zákonitosti v ekonomike. Konkrétne posudzoval čo sa deje keď dochádza k zmene vlastníkov majetku -vlastný majetok pre vlastného-- vlastný pre cudzieho-- cudzí pre cudzieho --- cudzí vlastník majetku pre cudzieho vlastníka majetku. A tu je pes zakopaný . Ak niekto realizuje zmenu cudzieho majetku pre cudzieho nového vlastníka "Vždy je to spojené s podplácaním -korupciou" , len s cieľom získať osobnú výhodu.Takže všetky zmeny štátneho majetku boli a sú podľa Friedmana len s cieľom ... Teda zrušiť trestoprávnu imunitu, identifikovať" realizátorov", manipulantorov štátneho majetku a ..Z hrušky dole... minimálne uprava životnej úrovne- priemerná.../Nemci po II Sv. vojne nepredali ani prd z rozbombardovaného majetku/


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2012-02-28  (04:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Dolnenie--cudzí majetok pre vlastného --


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2012-02-28  (04:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Len pre pamäť : Niektoré konkrétne kroky realizované na základe Friedmanových teorií boli skúmať v Južnej Amerike /Chile.../ aj naši známi to "dejatelia"...


otvoreneoci . xudakybe14   |   ip:173.32.54   |   2012-02-28  (05:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  klopi, Nemci nepredali ani prd z rozborbardovaneho majetku, to mas pravdu bol im nasilu vyvezeny do Ruska. Len Nemci su trosku iny narod jak Slovaci. A potom ich nezdevastoval komunizmus, ved ani vychodny Nemci toho vela nedokazali v bolsevickej diktature, len tak mnozit vsi. Slovakom len treba otvorit oci.


julo . gopomipy8   |   ip:89.176.40   |   2012-02-28  (07:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hej,bolsevicka diktatura bola neefektivna...len 20 rokov sa kradne a uz nie je co!!


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2012-02-28  (07:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otvoreneoci..ja viem čo sú Nemci ale k meritu vecí: ..KAŽDA ZMENA CUDZIEHO MAJETKU PRE CUDZIEHO ?NOVEHO VLASTNÍKA je doprevádzaná osobným prospechom ,resp.korupciou- podplácaním , niektorého z aktérov/pôvodný vlastník, nový vlastník ,resp.sprostredkovateľ../ako som uvádzal vyššie.


LogON . mowogesu02   |   ip:78.99.56.   |   2012-02-28  (09:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre pitbul

Práve to som tým myslel.
Tiež by ma zaujímalo, čo je obsahom konkrétnych požiadaviek EÚ od Grécka, nie vo všeobecnej rovine, kedže mali ešte nedávno v ústave zákaz predaja štátneho majetku (privatizácie).


JUDrshakira . qybutixu94   |   ip:178.143.1   |   2012-02-28  (10:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Úradnícka vláda ?! Kopec zlých zmlúv a chybných rozhodnutí bez zodpovednosti...najschodnejšia cesta do chomúta pod čehúňov...už sa tešia, ako z náš budú naďalej profitovať...a ešte sa o to nechajú od nás poprosiť...kto nám naordinoval ten zákerný manéver ??


JUDrshakira . qybutixu94   |   ip:178.143.1   |   2012-02-28  (10:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mám lepšiu pozvánku, takú, ktorá nám kadečo zjednoduší a uľahčí : 28.2.12 t.j. utorok, na TA3 v Klube 3 , pozri si program o 21,oo h a potom sa rozhodni, vyber najrozumnejšie riešenie a potom voľ. Teda ak ti záleží na zodpovednom riešení našej budúcnosti. Ak nie, tak kašli na to, choď hajkať.


hahaha . kivetome38   |   ip:95.102.14   |   2012-02-28  (14:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Šulina supermana ponožku, potopil jeho šéf(Bos) zakladateľ a tajní šéf S(a)S Kočner!!! HA HA HA HAHAHA HA HA HA XIXIXIXI XI XI XIXI SSmani ste v prdeli jak tohtoroční sneh!!! HAHAHA HAHAHA


Klopi . myhujehu81   |   ip:88.212.40   |   2012-02-28  (18:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre aj hahaha /vďaka/ je to jasné pribehne sem niekto z Nemecka , urobí si tu vysokú školu / Jazy ky ovláda /Chytá sa liberalizmu --lebo to čosi hovorí o slobode --- hľadá lepších finančníkov ako on a bude rozdávať rozum skoro ako Perešania...Ako ho mohli pustiť na debatu z Nemcami a do Ameriky je to nie Slovák... das ist sehr...


Klopi . myhujehu81   |   ip:88.212.40   |   2012-02-28  (18:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   On ten "Vašek " bol tiež milí a dnes ani tá babička nedovolí by mu sa dať v jej byte vyčurať sa lebo dedinský starosta by urobil z jej bytu --hjzlu "Pametní síň tradicí" .


JUDrshakira . qybutixu94   |   ip:178.143.1   |   2012-03-01  (17:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toto stojí za prečítanie : citujem : Pokiaľ pôjde vývoj naďalej smerom, ktorý nastavila Dzurindova vláda, tak mladé rodiny a dôchodcovia budú žiť pod ľudskú dôstojnosť. Preto sa na Slovensku treba zobudiť a pochopiť, že nové politické subjekty, ktoré vznikajú ako huby po daždi sú nepripravené riadiť spoločnosť a tie, ktoré sú pravicovo zamerané, tie nebudú riešiť vážne sociálne problémy. ĽS HZDS už v minulosti dokázala, že bola schopná:

- mimoriadne kultúrne bez krviprelievania založiť slovenskú štátnosť,
- výrazne znížiť nezamestnanosť po likvidácii špeciálnej výroby na Slovensku, ktorú odštartoval V. Havel,
- prijať zákon na ochranu strategických podnikov (našich zlatonosníc), ktorý zrušila Dzurindova vláda a korupčne ich privatizovala (čo dnes dokazuje aj spis Gorila),
- výrazne až o 8% zvyšovať dôchodky,
- vytvárať pracovné príležitosti stavbou diaľníc, atómových elektrární, vodných diel, stavbou nemocníc a pod.,
- rozbehnúť ekonomiku tak, že slovenská koruna určitý čas bola silnejšia ako česká.
ĽS HZDS po týchto predčasných voľbách chce v parlamente presadzovať:
- revitalizáciu poľnohospodárstva, čím sa vytvorí 15 000 pracovných príležitostí a potravinová sebestačnosť Slovenska,
- zavedenie progresívnej dane a zdanenie bánk a dividend, čím sa získajú prostriedky na sociálne opatrenia,
- uzákonenie minimálneho dôchodku na 400 eur,
- odstránenie diskriminácie slovenských podnikateľov v porovnaní so zahraničnými, a teda výraznejšie podporiť slovenské firmy,
- rekvalifikáciu predaja strategických podnikov ako vlastizradu a vyvodiť z toho zodpovednosť,
- prijatie takéhoto volebného zákona podľa ktorého v 75 volebných obvodoch by si voliči priamo volili 2 poslancov do parlamentu s tým, že by oni mali aj právo miestnym referendom ich odvolať.
Vážení občania, chcem ešte zdôrazniť, že marcové voľby budú o tom, či si voliči vyberú populistické strany, ktoré vedia premieňať milióny eur na svoju propagáciu a nereálne sľuby a po voľbách budú riešiť ako tieto peniaze v násobku získať späť, alebo si zvolia tradičnú hodnotovú stranu akou ĽS HZDS nesporne je.
prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc.kex . kelocuwi94   |   ip:95.102.12   |   2012-03-01  (20:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dal som vediet o tomto proteste mojim znamym, ze by to dali vediet svojim znamym, ale islo to dost neskoro a nikde som nezaregistroval ani zmienku o tom. Taktiez teraz hladam v Googli a na roznych strankach, ale kde nic, tu nic. Mozte prosim niekto hodit link na video z protestu, alebo na stranku, kde o tejto aktivite najdem viac informacii, hlavne ako prebiehala a kolko ludi sa zucastnilo a pod. Dakujem


radicova . jyduqaga28   |   ip:217.112.1   |   2012-03-02  (21:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Radičová vyhrožuje Čechům :


--------------------------------------------------------------------------------

Radičová: Česká republika dostane kvůli nepodepsání paktu po nose
2. března 2012 10:56, aktualizováno 13:55
Slovenská premiérka Iveta Radičová v noci na pátek poměrně ostře zkritizovala odmítavý postoj České republiky k paktu rozpočtové kázně. Ten vedle britského premiéra Camerona nepodepsal jen jeho český protějšek Nečas.
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/radicova-ceska-republika-dostane-kvuli-nepodepsani-paktu-po-nose-pyp-/zahrani
cni.aspx?c=A120302_105007_zahranicni_ts
diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + štyri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Dzurindova politická smrť

A som presvedčený o tom, že keby ešte aj dnes vládol na Slovensku Dzurinda, Guantanámo by celé presťahoval do Petržalky, US radary by boli v každom väčšom meste namiesto detských ihrísk a zamestnanie by si našli iba profesionálni vojaci, ktorých by bolo viac v Iraku a na Balkáne ako doma v kasárňach...


Adam bol prvý Maďar, stojí v maďarskej biblii

Triezvy pohľad na svet

Používajú USA falošné zlaté tehly ako národné ...

Švédsky model

Ako sa všetci smiali valcu zo Zlatej Idky.

Archív

Hlinové vystúpenie v parlamente

Čistý otras!!! Humus!!! Neuveriteľné!!! Že vraj politici nemajú nadriadených!!!


Ľ. Huďo -Decembrové udalosti vo svete

Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič

„Čakáme na Obamu, Rada Európy a WHO v tomto prípade ...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.3004 s