18. Júl 2019
    
Slovensko sa pripravuje na najväčšiu zmenu vlatníckých vzťahov – kto budú tí, ktorí budú z toho profitovať? - Dolezite.sk

Slovensko sa pripravuje na najväčšiu zmenu vlatníckých vzťahov – kto budú tí, ktorí budú z toho profitovať?


  2009-11-28  (23:15)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
koncentrácia majetku, kríza, - Slovensko sa pripravuje na najväčšiu zmenu vlatníckých vzťahov – kto budú tí, ktorí budú z toho profitovať?

Roky 2010 a 2011 môžu znamenať za určitých predpokladov katastrofický scenár, ktorý prinesie pravdepodobne najväčšiu zmenu vlastníckych vzťahov. Táto zmena by bola o to hrozivejšia, že by priniesla ďalšiu nevídanú koncentráciu majetku v rukách bohatých a doslova by ožobračila podstatnú časť obyvateľstva. Či pôjde vývoj naznačeným smerom nechám na posúdení Vás, ktorí si tento článok prečítate.

Fakty:

Obdobie pred prechodom na EURO prinieslo do ekonomiky “nové” zdroje, a to prostriedky z oblasti sivej ekonomiky. Tieto bolo potrebné vhodne “oprať”, aby sa dali bezproblémovo vymeniť za EURÁ.

Ako overená pračka sa prejavila hlavne oblasť realít. Búrlivý nákup čohokoľvek v tejto oblasti, v snahe “oprať” sivé koruny zdvihol ceny realít až o 50% viac ako bola ich reálna hodnota pred koncom roka 2008.

 

Záver:

Predchádzajúce fakty môžeme zhrnúť do nasledujúcich záverov:

 1. Slovensko stratilo kontrolu nad strategickými podnikmi lokalizovanými na našom území. Zdroje získané z predaja strategických podnikov boli “pretransformované” do výrobných kapacít spotrebného tovaru niekoľkonásobne prevyšujúcich potreby Slovenska.
 2. Malé a stredné podniky sa zadĺžili a vybudovali kapacity pre subdodávky pre podniky, ktorých kapacity sú na Slovensku nepredajné.
 3. Obyvatelia sa zamestnaní vo veľkých podnikoch, ako i v podnikoch naviazaných na veľké podniky sa zadĺžili, pričom hlavne pri kúpe realít je ich zadĺženie dlhodobé. Cena nehnuteľnosti v roku 2009 klesla často i o 40 %, a preto ich predajom nie je možné splatiť záväzok, ktorý im vznikol pri kúpe tejto nehnuteľnosti.

 

Svetová hospodárska kríza a jej vplyv na slovenskú ekonomiku

Svetové ekonomická kríza priniesla niekoľko krutých poznatkov pre slovenskú ekonomiku:

 1. Vybudovanie obrovských jednostranne orientovaných kapacít je rovnako zraniteľné ako bola silná orientácia predrevolučného slovenského hospodárstva na zbrojársky priemysel.
 2. Svetová hospodárska kríza prišla v čase, keď väčšina kapacít bola sotva dobudovaná, a teda nie je možné hovoriť o návratnosti investícií.
 3. Prechod na EURO Slovensko konkurenčne znevýhodnil. Pokiaľ konkurenčné ekonomiky (tu treba uvažovať hlavne transformované krajiny bývalej RVHP) jednoduchou devalváciou svojej meny podporili svoj export, Slovensko túto možnosť stratilo.
 4. Znížený dopyt spôsobený svetovou krízou, konkurenčná nevýhoda spôsobená silnou menou, nové neumorené investície do nezmyselnej koncentrácie kapacít na jednostranne orientovanú výrobu spôsobili obmedzovanie výroby.
 5. U malých a stredných podnikateľov viedli predchádzajúce skutočnosti vo veľkej časti ku krachu, ktorému zvyčajne predchádza rovnaká schéma. Zadĺžené podniky prestávajú platiť svoje záväzky. Spravidla sa využíva nasledujúca postupnosť neplatenia:
 • nájomné (ak je podnik v prenajatých priestoroch)
 • dodávateľom
 • energie
 • odvody
 • DPH
 • mzdy
 • úvery

Ak aj tieto podniky prežili leto 2009 tak len zo zotrvačnosti, zimu 2009 väčšina z nich (tí, ktorí sú zadĺžení, a bez výrobného programu) neprežije. Položia ich energie.

 1. Obmedzovanie výroby a krachy podnikov sa v hlavnej miere podpísali pod nebývalým rastom nezamestnanosti.
 2. Objektívne treba povedať, že prechod na EURO bol prínosom jedine v stabilite meny, t.j. ochránil úspory obyvateľstva. Ale keďže väčšina obyvateľstva je silno zadĺžená, podstatnej časti táto skutočnosť paradoxne ublížila. Znehodnotenie meny by nehodnotilo aj úvery a pôžičky a inflácia, ktorá by nasledovala by zreálnila ceny nehnuteľností, ktoré predstavujú najväčšiu mieru zadĺženia obyvateľstva

Dôsledky:

 1. Neplatenie záväzkov krachujúcich podnikov ťahá do priepasti i ich dodávateľov, energetikov, plynárov a banky. Banky sa síce tvária, že zatiaľ sa nič nedeje, ale jar 2010 ich prebudí zo zimného sladkého spánku.
 2. Neplatenie odvodov a daní rozvracia verejné financie. (Táto téma si zaslúži samostatné spracovanie)
 3. Nevyplácanie miezd je pre obyvateľstvo horšie ako byť evidovaný na Úrade práce a poberať dávky v nezamestnanosti.
 4. Krach podniku znamená okrem iného nových nezamestnaných.
 5. Nezamestnaný nie je schopný splácať svoje záväzky.

A na základe týchto skutočností si dovolím pohľad dopredu.

Moja predpoveď znie :

ROKY 2010 a 2011 BUDÚ ROKMI NAJVÄČŠEJ ZMENY MAJEJKU V HISTÓRII SLOVENSKA

O čo pôjde a ako to prebehne:

Podnikateľská oblasť:

Prvý spôsob zmeny vlastníckych vzťahov - predaj

Oblasť obyvateľstva

Prvý spôsob zmeny vlastníckych vzťahov – predaj

Tretí spôsob zmeny vlastníckych vzťahov – exekúcie

Kto zarobí ?!:

Najviac tí, ktorí budú v pravej chvíli na správnom mieste a budú mať “voľné” zdroje. Majetok, ktorí bude v ponuke bude vzhľadom na jeho množstvo a spôsob predaja (najlepšie kusy budú predávať exekútori), veľmi, veľmi lacní. Potom určite samotní exekútori, prostredníctvom svojich odmien, právnici za svoje služby, no a samozrejme správcovia konkurznej podstaty.

Kto na to doplatí?!:

Občania, občania a ešte raz občania. V skrachovaných podnikoch prídu p prácu, prídu o svoje draho kúpené byty za podstatne lacnejšie peniaze a ešte im zostanú záväzky, prídu o autá na leasing a ešte im ostanú dlhy s leasingových zmlúv.

Banky, banky a ešte raz banky, hlavne tam kde nie sú ich pohľadávky kryté záložným právom.

A čo štát???

Nekomentujem, alebo predsa len : “Panenka Mária patrónka Slovenska stoj pri nás”

 

PS: Žiada sa mi napísať bodaj by toto bola len fikcia!!!!!!!

 • Ak nie sú záväzky dlžníka kryté akoukoľvek zálohou (kreditné karty, platby za energie, záväzky mobilným operátorom a pod...), potom jediný spôsob ako vymáhať svoju pohľadávku je exekúcia.
 • Nastúpia exekútori. Záväzky občanov sa zvýšia o súdne poplatky, poplatky právnikom žalujúcich strán, a poplatky exekútorom.
 • Exekútori predajú najlukratívnejší majetok a uspokoja v prvom rade svoje odmeny.
 • Štvrtý spôsob zmeny vlastníckych vzťahov – osobný bankrot

 • Exekúcie je možné zastaviť iba vyhlásením osobného bankrotu.
 • Občan so zníženým príjmom zníži svoje výdaje
 • Strata príjmu – využitie služieb záložní
 • Predaj majetku
 • Druhý spôsob zmeny vlastníckych vzťahov – uplatnenie záložného práva, odobratie predmetu leasingu

 • Neplatenie záväzkov voči veriteľom (banky, leasingové spoločnosti, nebankové subjekty... )
  1. Ak existuje záložné právo uplatnenie si záložného práva
  2. Ak je vec obstaraná prostredníctvom leasingu jeho odobratie
 • Podnik v snahe prežiť začne rozpredávať svoj majetok, často pod účtovnú, obstarávaciu alebo reálnu cenu. Ceny bude dole tlačiť prebytok ponuky.
 • Záväzky podnikov sa zvýšia o pokuty a penále.
 • Druhý spôsob zmeny vlastníckych vzťahov - exekúcia

 • Nastúpia exekútori. Záväzky podnikov sa zvýšia o súdne poplatky, poplatky právnikom žalujúcich strán, a poplatky exekútorom.
 • Exekútori predajú najlukratívnejší majetok a uspokoja v prvom rade svoje odmeny.
 • Tretí spôsob zmeny vlastníckych vzťahov - konkurz

 • Podnik vyhlási konkurz.
 • Nastúpi správca konkurznej podstaty.
 • Správca konkurznej podstaty speňaží ostávajúci majetok a uspokojí v prvom rade svoju odmenu.
 • Výpredaj strategických podnikov a ich vplyv na verejné zdroje
 • Výpredaj strategických podnikov v predchádzajúcom, okrem iného, priniesol do oblasti verejných zdrojov nové zdroje a umožnil naštartovať nové projekty, ktoré priniesli nové pracovné príležitosti. Znížil sa počet nezamestnaných, následne sa znížil tlak na sociálny systém v oblasti vyplácania dávok v nezamestnanosti, či sociálnych dávok, naopak posilnil sa príjem z odvodov.

 • Výhodný daňový systém
 • Výhodný daňový systém bol jeden zo stimulov pre nových investorov. Noví investori priniesli nové pracovné príležitosti. I keď v oblasti priamych daní mali zvyčajne “daňové prázdniny”, systém verejných financií profitoval cez odvody, DPH a spotrebné dane.

 • Neúmerná dostupnosť úverov a pôžičiek a iných foriem zadlžovania sa
 • Na Slovensku nevídaný rozvoj podnikateľských aktivít primeľ i malých a stredných podnikateľov k investíciám smerujúcim k rozšíreniu a skvalitneniu ich výrobných kapacít. S vidinou dlhodobého rastu, sa neváhali zadĺžiť často na dlhé roky. Perspektíva dlhodobého zamestnania a rýchly rast miezd viedol hlavne mladých ľudí často krát až k ľahkomyseľnému zadlžovaniu sa a to nielen braním si bankových pôžičiek, ale tiež prostredníctvom kreditných kariet, pôžičiek z nebankových inštitúcii, leasingov, kúpou tovaru na splátky a podobne.

 • Slovensko – otvorená ekonomika
 • Nové investície v podstatnej miere smerovali do automobilového priemyslu. Ale i tie ktoré boli v preinvestované v iných oblastiach boli použité na vybudovanie takých výrobných kapacít, ktorých výrobky sú určené hlavne na export. Slovenský trh je malý a teda z pohľadu návratnosti investícií nezaujímavý

 • Prechod na EURO

 • jola
  Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


  V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


  Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
  Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
  Sandokan   |   ip:213.151.2   |   2009-11-29  (20:03)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    Je to riadna pičov.na !!!


  Krovak   |   ip:193.93.73   |   2009-11-29  (20:30)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    Autorka podla mna vybrala zakladne a zjavne veci, ale podla mna zabuda doplnit spatnu vazbu. Napriklad uz teraz su banky ovela nachylnejsie na dohodu, pretoze ak dali uver za 5 milionov a byt padol na 3.5 tak akakolvek exekucia im nepomoze, museli by zahlasit na tomto obchode stratu, preto je lepsie dohodnut sa, pockat a zharbnut celu sumu. Takto je to vlastne pri vsetkom: mudrejsi sa prisposobia a zmenia pristup, hlupejsi skoncia v prepadlisku dejin (ci skor by bolo lepsie pisat o stastnejsich a menej stastnejsich)


  RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-29  (21:11)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    JOLA

  Teda Jolicka,ty si zenskeho pohlavia? - hned by som ta vystiskal a vyboskaval!Vinikajuci clanok!

  Toto si mohla uverejnit skor v sekcii "ekonomika".Pripade popros administratora aby to tam dodatocne premiestnil.

  Totiz ja uz od roku 1989 som upozornoval do akeho uzernickeho svindlu cele Ceskoslovensko je zatahovane!

  A ked ze som videl ze tu nikto nechapal o com hovorym a co sa snazim vysvetlit,tak roku 1994 som vydal na vlastne naklady knizocku z nazvom Tretia Cesta!

  Ak si ju chces pozriet je to nazov:Rudolf Vasky-Tretia Cesta a najdes to tu na tomto linku:

  http://www.scribd.com/explore/books/nonfiction?ft=pdf&;full=1&l=67&p=0&page=1

  V tejto 15 strankovej knizocke vysvetlujem velmi jednoducho a po lopate ze cely uzernicky financny system do ktoreho sme boly namacany vsetkymi"demokraticky" meniacimi sa vladami,je jedna obycajna kasinova hra ktora sposobi to ze z celeho Naroda bude vyzmykane vsetko co sa len vyzmykat bude dat!

  V roku 1998 som zalozil vlastnu politicku stranu s nazvom Hnutie Tretej Cesty.Hned od zaciatku som sa rozhodol NEPRIJMAT OD NIKOHO ziadne financne dary,ziadne sponzorske dary a ani neviberat clenske prispevky!

  Takto som vytvoril absolutne neskorupovatelnu a nekupovatelnu politicku stranu postavenu vylucne na SILE myslienky a nie na SILE penazi!

  Vznikli sme asi 2-3 mesiace pred parlamentnymi volbamy 1998.Od toho casu sme sa pustili do mravencej prace a po celom slovensku sme sirily nasu myslienku zopakovania Nemeckeho hospodarskeho zazraku.

  Ked po troch rokoch nasej mravencej prace,na jar 2001 agentura MVK uverejnila prekvapujucu statistiku ze az 11% volicov je orientovanych na Tretiu Cestu,tak sme uz boli presvedceny ze vo volbach 2002 sa dostaneme do parlamentu.

  Len ze co sa stalo ? Ked Fico videl ze Tretia Cesta ma 11% volicske preferencie,tak v Decembri ruku 2001 sa rozhodol jednoducho ZAMONTOVAT NAZOV "TRETIA CESTA" K NAZVU SMER a hotovo!

  Celi podvod vysvetluvem tu na Dolezite.sk v sekcii"z domova",je to z 23.Jula 2009 tak musis skrolovat nazad az na stranu 3.Ma to nazov: "Pribeh Tretej Cesty" a tu je link:

  http://dolezite.sk/index.php?o=2&;c=0

  - Príbeh Tretej cesty 2009-07-23 (11:50) Z domova |

  Ale nevadi,Fico si myslel ze sa rychlo dostane do vysky,ale VO SVOJEJ CHRAPUNSKEJ CHYTRACKEJ BEZOCIVOSTI ZABUDOL NA AMERICKE POREKADLO:

  CIM VYSSIE SA DOSTANES - TYM TVRDSIE DOPADNES!!!Ha,ha,haaaa,a ten tvrdy dopad spat na zem ktory ho o chvylu postihne,to bude ale supa,to bude ale rana,to bude ale pleeesk o zem,buuuch o beton,

  - he,he,he,heeeeee,hi,hi,hi,hiiiiii,juchu juj,teda to bude ale - Tretia Cesta Schroedera,Blaira a Clintona!

  Rudolf Vasky,Lider NEZLIKVIDOVANEJ politickej strany - Hnutie Tretej cesty,zalozenej v roku 1998!
  r.vasky@live,com
  S   |   ip:95.103.54   |   2009-11-29  (21:23)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    Na buduci rok bude dobra prilezitost na nakup nehnutelnosti. Dalsi pokles ich cien je pred nami. Dovody su uvedene v clanku.
  Netreba zabudat, ze aj napr. v USA pride dalsia vlna realitneho poklesu. A to sa rozisri globalne. JMO
  Vision


  RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-29  (21:41)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    JOLA

  Jolicka draha!

  Kde si bola v roku 1998?

  Keby som vtedy mal okolo seba ludi s takym rozumom ako mas ty,uz davno by boly na Slovensku zavedene hospodarske opatrenia ktore Ludwig Erhardt NAZVAL- TRETIA CESTA ! - a Slovensko by zopakovalo povojnovy hospodarsky zazrak Nemecka!

  Teda nie to co Ficov Schroeder,Blair a Clinton nazvali Tretia Cesta!

  Jaj,aky som stastny,ked vidim stale viac a viac ludi zacina chapat co sa pokusam vysvetlit od roku 1989 ! Aj ked to trva dlho ale predcaj LEPSIE NESKORSIE,NEZ NIKDY!

  Jola,mozem ta prezivat LOLA ? Totiz skupina Kinks ma staru skladbu z cias mojej mladosti ktora sa naziva LOLA tu si ju vypocuj a potom sa ozvi!

  http://www.youtube.com/watch?v=Ixqbc7X2NQY&;feature=related

  Teda,Looola,eL-O-eL-eJ Looola,Lolo Lolo Looolaaa....


  XY   |   ip:85.237.4.   |   2009-11-29  (23:19)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    RV ,,,ty si vydal knihu????? s tvojim pravopisom ???,,,, ved v tom nakladatelstve sa museli sulat od smiechu ked roboli korekcie tvojho pravopisu...


  RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-29  (23:33)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    XY

  Ty moj debilko,no jasne ze som si nechal pravopis opravit!

  Moj problem je ze po Slovensky hovorit viem,ale Slovencinu uz 40 rokov aktivne NEPOUZIVAM! - moj mili Debilko,Debilkovic- Debilov!

  Ja sa nesustredujem na pravopis,ale na MYSLIENKY KTORE CHCEM VYJADRIT!

  Pravopis dokaze opravit hoci kto,kto aktivne Slovencinu pise po celi zivot - ale ked je niekto celi zivot idiot - zbaveny myslienok - tomu pravopis nepomoze,co kolvek bude pisat,zostane prazdna IDIOTINA - aj ked pravopisne bezchybna,prazdna IDIOTINA.

  Aj teraz chystam "Zaklad obhajoby bezurocnej ekonomiky",no jasne ze si to dam opravit ty moj mili......chces to ty opravit????

  Ty radcej citas pravopine bezchybne PRAZDNE IDIOTINY - nez PRAVDU napisanu s pravopisnymi chybami?????


  prave   |   ip:87.244.23   |   2009-11-30  (01:18)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    pre RV: Nepodcenujem tvoje vedomosti schopnosti predvidat a rozmyslat.Mas aj pravdu a mozes sa mylit ale o tom nechcem.Prosim neosocuj vstkych ktori nesuhlasia s tvojim nazorom.Bud otvoreny voci druhim nazorom.
  Inak sa zdiskreditujes a nikto ta nebude pocuvat.Je to len rada.Proste mierni svoje vasne.Ja viem ze situacia je zla ze sa tomu mohlo zabranit a ty si to mozno aj predpokladal.Inak myslim ze prebieha rozkradanie majetku SK a to uz dlhu dobu.Ale hlavne si nechavame devastovat nasu krajinu.Odpornymi korporaciami ako je npr. Te***co.Donovaly boli krasne a teraz je z toho ruina.Branme si aspon krajinu ked uz ine nie.


  xtc   |   ip:217.75.87   |   2009-11-30  (01:32)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    rv ty si psychicky naruseny clovek. slovo diskusia ti nic nehovori, slusnost ti nic nehovori, pravopis tiez nie. zjavne si nervak, ktoreho rozhadze hocico do nepricetnosti. mozes mat myslienky ake chces, ale svojim spravanim sa skor ci neskor pred kazdym ukazes v pravom svetle...


  RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-30  (02:12)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    XTC

  Pamatas sa na uroven tvojho prispevku v ekonomickej sekcii kde som prvi krat v zivote ta uvidel? ( bolo to pred par dnami).Ak nie,skrol si nazad a precitaj si ho.

  Prave tvoje idiotske poznamky jasne ukazali,ze pre teba "slovo diskusia nic nehovory".

  Ale napriek tomu som ti nenadaval a dal som ti link na moju knizku,lebo som videl ze nechapes zakladne problemy ekonomiky!

  A vysledok ?- chod spat a precitaj si a uvidis ako sa to vystupnovalo.

  Ak si hulvat,ja dokazem byt vacsi hulvat,ak si vulgarni,ja dokazem byt viac vulgarny,ak si gentleman,ja dokazem byt vacsi gentleman,ak si slusni,ja dokazem byt slusnejsi!
  RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-30  (02:31)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    Prave

  Vidis,s takymi slusnimi a rozumnimi ludmi ako si ty sa da normalne a slusne debatovat.


  raduzo   |   ip:188.221.1   |   2009-11-30  (02:33)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    to: XTC
  xtc ty si podla man KOKOT. prosim tot moj nazor. jednoducho a strucne.
  Vies ako sa hovory ... na jazyku med ale v srdci jed.
  Na XYna sa nedalo inac reagovat. Taky clovek je uboziak, on nie je polodebil ale uplny debil.
  Normalny clovek sa snazi pochopit myslienku a nie pravopis.
  Tak ako sprosty profesor ktory toci same cudzie slova ale v skutocnosti je uplny magor(na univerzitach je ich plno). Takze podla teba je dolezite to pozlatko a nie jadro?  raduzo   |   ip:188.221.1   |   2009-11-30  (02:33)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    To: RV cital som tvoj 15 elaborat. Vynikajuce!!! mas moj hlas vo volbach.
  Povodne som nechcel volit pretoze momentalne v politike mame kokotov a BIG kokotov. STRASNE.
  Boze dufam ze bude viac ludi takto mudro ... ako je RV a CV
  TO CV: Ma uzasne reakcie, vzdy sa zo srdca smejem.
  chlapci vsetko dobre ...


  RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-30  (02:53)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    Raduzo

  Vdaka,prave pre takych ludi ako si ty chcem zopakovat Nemecky hospodarsky zazrak tu na slovensku, a pre takych ludi ako si ty aj risknem ze skoncim niekde na ulici v kaluzi krvi a s dierov v hlave,ale nevadi,vy ostatny to dokoncite!


  sharpiq   |   ip:80.242.16   |   2009-11-30  (07:36)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    Admin: na tuto stranku som zacal chodit pretoze tu bolo vela zaujimavych clankov a vela zaujimavych myslienok a aj ta diskusia bola relativne k veci (ak teda odratam illuminatora). V poslednom case tu vsak badam nejaky velky narast vulgarizmov a pravdupovediac aj napriek zaujimavym clankom to taha celu sajtu dolu.

  Predtym som zvykol precitat aj diskusiu pretoze obsahovala doplnujuce / vysvetlujuce poznamky, ale teraz to je 4x spam od pana RV, nejake nadavky jednym aj druhym smerom ale k veci nic. Myslim ze to pomaly moze byt premenovane na chlievik a nie diskusiu.


  RV   |   ip:72.227.17   |   2009-11-30  (07:42)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    sharpig

  Na sak kedz tu nevidzis nist k veci,na tak vcul co ty neeeco nenapiiisek k veeeci.Na ja by sem si raaad preciiitau teeez neco ke veeeci.

  Na duuufam ze vcuuul nechces aby ci administraaator pisau neeeco ke veeeci!

  Tak sa pusci uz aj do piiisana!


  RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-30  (07:59)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    sharpig

  Ak chces nieco citat aby si mohol zaspat chod na HN alebo Sme diskusie.Tu na Dolezite,sk je zurivy boj proti uzernickej internacionale,tu je zurivy boj proti zdieraniu Slovenskeho Naroda urokmi a dividendami ktore tu zacali robyt Liberali po roku 1989!

  Takyto ZURIVY BOJ nenajdes nikde inde na celom svete!A v kazdom zurivom boji mas vulgarizmi,krv,stanku a sracku!

  Vsetko to len tak lieta a ak neuhnes tak sa nieco prilepi aj na teba-moj mili sharpig!


  pravduludom   |   ip:95.102.72   |   2009-11-30  (09:53)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    RV

  Kde najdem dake konkretne info o HTC?
  existuje web kde je zhrnute všetko aj s kontaktami? chcem to detailne naštudovať a stretnuť sa.  pravduludom   |   ip:95.102.72   |   2009-11-30  (09:56)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    chcem totiž nahliadnuť dokladne čo sa skrýva za RV . a myslím že to zaujima viacerých. Pevne verím, že stoji za tým RV velka osobnosť, lebo inak budem hrozne sklamaný !!!!


  cv   |   ip:195.146.1   |   2009-11-30  (10:21)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    pravduludom
  za RV stoji zdravý rozum,nehladaj tam nikoho.
  Hrozne sklamaní mozme byt iba z nicku pravduludom ktorý podsuva ludom naopak iba nepravdu.
  Detailne si najprv nastuduj toto:


  http://www.scribd.com/explore/books/nonfiction?ft=pdf&;full=1&l=67&p=0&page=1
  cv   |   ip:195.146.1   |   2009-11-30  (10:24)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    oprava

  http://www.scribd.com/doc/22221323/Rudolf-Vasky-Tretia-cesta


  cv   |   ip:195.146.1   |   2009-11-30  (10:34)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    RV
  tak netreba uz chystat roxorove tyce, nase túžby sa naplnia takto.Vidiet ze nie sme sami ktorí bojuju proti tomuto systemu,čítajte:

  http://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=6542


  hladacpravdy   |   ip:89.173.10   |   2009-11-30  (10:36)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    RV, keby si bol k ludom trochu milsi,tak si uz mozno aj premier SR :)  cv   |   ip:195.146.1   |   2009-11-30  (10:47)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    aj toto je dobre citanie:
  http://www.gewo.cz/agentura/iluminati01.htm


  TomBart   |   ip:217.67.16   |   2009-11-30  (15:23)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    nemate dakto odkaz na tu knihu? ale priamo na pdf? kvoli jednemu stiahnutiu sa nebudem registrovat na ziaden scribd.
  To ze nie som paranoidny este neznamena, ze po mne nejdu.


  RV   |   ip:72.227.17   |   2009-11-30  (15:38)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    Tom Bart

  Tam netreba registracia! Skus tieto dva,su bez registracie:

  http://www.scribd.com/explore/books/nonfiction?ft=pdf&;full=1&l=67&p=0&page=1http:

  //krija.blog.sk/detail.html?a=4c0da3372cc085d3f2e6f510c49932f7&now=1#comments


  LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2009-11-30  (15:47)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    TomBart: "To ze nie som paranoidny este neznamena, ze po mne nejdu"

  Toto je perfektna hlaška!100 bodov:)))))))))  TomBart   |   ip:217.67.16   |   2009-11-30  (15:49)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    RV
  s prepacenim, ale na oboch strankach som uz bol, pred tym ako som sa opytal, som googlil. Ked kliknem na download, chce to po mne bud login, alebo sign up a to naozaj robit nebudem
  TomBart


  RV   |   ip:72.227.17   |   2009-11-30  (15:53)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    TomBart

  Tak ti to ja poslem cez e-mail:

  r.vasky@live.com

  Ale na tom krija blogu sa registrovat nemusis,no ale dobre,ja ti to poslem!


  jola   |   ip:87.197.11   |   2009-11-30  (16:12)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    Podobné problémy samozrejme poznáme z obdobia deväťdesiatych rokov, teraz je ten rozsah oveľa hrozivejší vzhľadom na oveľaq večšiu úverovú zadĺženosť, jasné že banky nemajú záujem na krachu firiem, lebo to by ich položilo. Problém je o to zložitejší, že sú výrazne zasiahnuté verejné zdroje, nejdem polemizovať o podiele tejto vlády na tejto skutočnosti, musím však spomenúť, že práve vláda svojimi krokmi vyťahuje tú povestnú tehličku, ktorá môže celý systém zrútiť. Ide hlavne o snahu vytiahnuť cez pokuty nie penále z omeškania) z podnikateľov i tie posledné zdroje. Je Ťažko pochopiteľné, kto mohol s takouto myšlienkou prísť - naplniť finančný rozpočet cez pokuty. Ak podnikateľ nemá na základné platby určite nemá ani na pokuty. Systém bude síce vykazovať pohľadávky, ale tie budú od začiatku nekryté finančnými zdrojmi, a to povedie k javom uvedeným v mojom predchádzajúcom článku - k zmene vlastníctva majetku, a to za babku. Zbohatnú tí, ktorí budú pripravení - finančne. Napr. peniaze z eurofondov ....


  RaDuZo   |   ip:188.221.1   |   2009-11-30  (16:15)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    To: RV
  Posledny rok, dva vela citam a porovnavam info z SMEtisko, etrend, hnonline
  chelemendik,zvedavec,blisty, plus blogs. Vsetko to potom v mojej hlupej hlavicke pomixujem a snazim sa rozmyslat.
  Takze k otazocke:
  Po precitani tvojej 15 st. knizocky kde si opisoval riesenie situacie SVK.
  Momentalne uz nemame Slovensku korunu to znamena uz nemame absolutne ziadnu moc nad menovou politikou a emisiou penazi bezurocnych samo takze ake mame riesenia? Existuje dnes realne riesenie pre SK?
  PS: peknie info je tu http://www.sophia.sk/casopis/ekonomika.html
  sa toto idem prave citat haha http://www.sophia.sk/casopis/cina.html
  TO ALL: MA NIEKTO REALNE RIESENIE PRE SLOVENSKO AKO ZAVIEST FINANCNY RAJ?


  RaDuZo   |   ip:188.221.1   |   2009-11-30  (16:25)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    TO ALL: Vie mi niekto dat info za aky urok si Slovensky STAT poziciava, poziciaval od napr MMF alebo inych institucii??
  Je to niekde zverejnene.?
  Napriklad ake mala Slovenska republika uroky od roku 1994 -2008 ak si poziciavala od MMF alebo svet banky a podobne.


  RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-30  (16:50)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    Jola

  Jolka,neodpovedala si mi na otazku kde si bola v roku 1998 ze som ta vtedi nenasiel!

  Jolka,s tym bohatnutim s eurofondov to nemusi byt tak urcite.Ja som videl v 70-siatich rokoch krach nehnutelnosti v USA,a napriklad v takom Hustone,(v Texase),som videl fungel nove stavby bytoviek a office buildings prazdne a oplotene,ktore kupily "INVESTORY" za babku a mysleli si ze zbohatnu,ale mali vydavky na sukromnu bezpecnost(aby mu tie prazdne nove "Investicie"niekto nezvandalizoval),potom vydavky na platenie poistky,vydavky na platenie miestnych dani,udrzba travnikov atd.

  A vysledok bol-nie rychle zbohatnutie,ale ze bol nuteny hladat dalsieho"INVESTORA":

  (ktory tak isto snival kupit nieco lacno,nieco pod cenu,nieco za babku,aby sa potom mohol vychvalovat aky je on MUDRY,aky je on SIKOVNY atd.)

  A potom sa to zase opakovalo s tymito dalsimi"INVESTORMY".

  Draha Jolicka:

  PRI KRACHOCH NIKTO NIE JE TAKY MUDRY aby odhadol KDE JE SPODOK!!!

  Toto teraz si stiahni a odloz si to na neskorsie:

  ano,urcite budu taky chytraci ktory sa zadlzia,nabalia sa z euro-fondoch a zacnu skupovat co sa len bude dat-V PRESVEDCENI ZE KUPUJU VSETKO ZA "BABKU",

  - a to preto lebo budu ABSOLUTNE PRESVEDCENY ze ceny uz spadli UPLNE DOLE NA SPODOK HRNCA A DALEJ SPADNUT NEMOZU!

  No a potom,budu radi nie z toho ze rychlo a sikovne zbohatli,potom BUDU RADI AK SI ZACHRANIA VLASTNU KOSELU A VLASTNE GATE!!!~

  Tu absolutne plati Murphyho zakon:CO SA MOZE POKAZIT - SA AJ POKAZI!


  RV   |   ip:72.227.17   |   2009-11-30  (17:33)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    RaDuZo

  Ale riesenie je,je jednoduche,jevyskusane,je overene,je funkcne a dokazatelne uroby hospodarsky zazrak,ktory prinesie blahobyt a prosperitu vsetkym obcanom a nie len hornym 10 tisicom.

  A to je,ZOPAKOVANIE HOSPODARSKYCH A MENOVYCH opatreny po roku 1948 v Nemecku,ktore vtedy Ludwig Erhardt nazval:TRETIA CESTA!

  Teda nie to co FICO NAZVAL TRETIA CESTA!To co Fico nazval Tretia Cesta je Tretia Cesta SCHROEDERA,BLAIRA A CLINTONA - teda obycajny PODVOD!!!-ktora nikde nikdy nezaviedla blahobyt a prosperitu pre vsetkych,ale iba hornych 10 tisic lumpen-kapitalistov!

  MMF poziciava za 10% urok.


  kri   |   ip:213.151.2   |   2009-11-30  (17:39)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    v roku 2010, cize na buduci rok pride druha vlna tohto humusu. toto sa ale netyka iba slovenska. a ako vzdy, po kazdej krize s rovnakym scenarom.

  "1815: Päť bratov Rothschildovcov pracuje spoločne na dodaní zlata Wellingtonovej armáde (cez Nathana v Anglicku) aj Napoleónovej armáde (cez Jacoba vo Francúzsku) a začínajú svoju politiku financovania oboch strán vo vojnách. Vďaka skutočnosti, že títo bratia mali banky rozšírené po celej Európe, dávalo im to možnosť vybudovať bezkonkurenčnú sieť tajných ciest a rýchlych kuriérov. Títo Rothschildovi kuriéri boli jediní obchodníci, ktorí mali povolené prejsť cez anglickú aj francúzsku blokádu.

  Boli to tiež títo kuriéri, kto udržiaval Nathana Mayera Rothschilda informovaného o priebehu vojny, takže mohol používať túto spravodajskú službu, aby kupoval a predával zo svojej pozície pri výmene akcií v súlade s touto službou. V tom čase boli britské cenné papiere volané konzuli a obchodovalo sa s nimi v priestoroch výmeny dlhopisov. Nathan Mayer Rothschild nariadil všetkým svojim pracovníkom v týchto priestoroch, aby začali predávať konzuli. Pred ostatnými obchodníkmi predstierali, že Británia prehrala vojnu a preto začali zúfalo predávať. Z toho dôvodu cena konzulov prudko klesla na hodnote a vtedy dal Nathan Mayer Rothschild tiché inštrukcie svojim pracovníkom, aby skúpili všetky konzuli, ktoré im prišli pod ruku. Keď dorazili správy o tom, že Británia v skutočnosti vojnu vyhrala, konzuli stúpli na cene dokonca ešte vyššie než boli pred koncom vojny, čím priniesli Nathanovi Mayerovi Rothschildovi zisk približne 20 ku 1. Toto dalo Rothschildovcom úplnú kontrolu Britskej ekonomiky, v tom čase už finančného centra sveta po porážke Napoleona a prinútení Anglicka odovzdať Bank of England pod kontrolu Nathana Mayera Rothschilda.

  Nathan Mayer Rothschild neskôr vyhlásil:

  “Nezaujíma ma ktorá bábka je posadená na Anglický trón, aby vládla ríši, nad ktorou slnko nikdy nezapadá. Muž, ktorý kontroluje obeh peňazí v Británii, kontroluje celé Britské impérium a obeh peňazí v Británii kontrolujem ja.”

  Rothschildovci používajú svoju kontrolu nad Bank of England aj na to, aby nahradili metódu posielania zlata z krajiny do krajiny a namiesto toho používajú svojich 5 bánk tiahnucich sa naprieč Európou, na zriadenie systému debetu a úveru, bankového systému známeho dnes."


  RV   |   ip:72.227.17   |   2009-11-30  (17:40)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    pravduludom

  Vyzera to tak ze po 9 rocnom cakani to znovu roztocim.Pre mna to bude mozno posledny krat,ale chcem tu nastartovat dalsiu generaciu ktora to dotiahne do uspesneho konca.

  HTC internetovu stranku nikdy zatial nemalo,lebo ludi ktorych sme oslovovali v rokoch 1998 az 2001 vecsinov internet nemali.

  Ale ak to roztocim,urcite budeme musiet si spravit aj stranku kam budu ludia si moct ist pre informacie o nas-priamo od nas!


  cv   |   ip:77.247.22   |   2009-11-30  (17:52)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    RaDuZo 2009-11-30 (16:25)
  dnes som niekde cital clanok ze MMF si poziciava od Slovenska tusim 440 mil €,skoro som z noh spadol,len neviem kde som to cital,na nejakom etrende tusim.Kto vie o tom nieco?Moze to byt?Aj take existuje?To bude urcite nejaky podvod.


  kri   |   ip:213.151.2   |   2009-11-30  (18:11)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    CV ano, moze to byt. slovensko sa ak ma pamat neklame niekedy koncom minuleho, alebo zaciatkom tohto roka stalo z dlznika "veritelom" (v uvodzovkach, lebo neviem ake konkretne vyhody to slovensku prinasa nakolko som tie zmluvy nevidel. ako poznam tych slovenskych babrakov tak asi ziadne vyhody). to znamena, ze svoje dlhy voci svetovej banke a MMF sme splatili a zmluvy s tymito instituciami nas zavazuju aj nadalej posielat financne prostriedky. sme jednou z mala krajin, ktore tuto podmienku aj plnia. ak sa niekomu aj podari uver od nich splatit, tak po splateni dlhu uz viac neposielaju. udajne je takych krajin ako slovensko sotva 20!


  kri   |   ip:213.151.2   |   2009-11-30  (18:21)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    este doplnim.

  tie prachy, ktore tam kazdorocne posielame sa nazyvaju "clenska kvota". od nej zavisi napr. aj to, ze kolko si mozme od MMf pozicat. v kazdom pripade ale plati, co som vyssie napisal. mnoho krajin si tuto povinost platenia clenskych kvot neplni resp. neplni na cas.


  pravduludom   |   ip:95.102.19   |   2009-11-30  (18:35)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    RV
  mam šikovneho kamarata, ktorý mi spravi stranky. pošli mi na mail aku maš predstavu, dnes bez stranky tažko informovat masy sediace pri compoch:)) že je tak kolegovci, alebo je tu medzi vami dakto kto to tu zbucha ? Ja len tužim vidiet na www stranke suhrn kto som čo som ,program, plan.atd, aby sa dalo na dačom stavať. ALe pozor ,treba aby to bolo oslovujuce, nie nutit niečo bez toho než to človek poriadne nespozna, alebo este lepšie nech ma možnost každý zasiahnuť do toho ,čo a ako . na stranke bude samozrejme diskusia, navrhy ,pripomienky atd. čo vy na to? Bude sa tu len kecat alebo aj dačo robit? RV dajme tomu že maš hrrrbu info, skus to sustredit na jednu www stranku, lebo som si všimol, že team diskusia, tam prispevok, take onake stranky ekonomicke,poiliticke..proste chaos jak moj tato:) ucelený komplexný spravodaj o tebe o tvojej vizii predstavach ,ovplyvnených novou mladou generaciou.


  AdminTVINA   |   ip:217.119.1   |   2009-11-30  (18:53)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    Článok hodnotím pozitívne .Dávam plus .A pripájam sa k RV .Kde je dno nikto na Slovensku neodhadne .Takže s tým zarábaním ,na cudzom nešťastí - bankrote ,to nebude také jednoduché .
  Kri http://spravy.pravda.sk/slovensko-pozicia-mmf-maximalne-440-milionov-eur-f5q-/sk_ekonomika.asp?c=A091125_112632_sk_ekonomika_p01
  Rozumiem dobre ,že ide o pôžičku za neznáme úroky ?


  RV   |   ip:72.227.17   |   2009-11-30  (18:56)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    pravduludom

  Dobri napad,suhlasim,ale len este chcem dokoncit knizocku: "Zaklad obhajoby bezurocnej ekonomiky",to bude k tomu potrebne ako sol,lebo ta Tretia Cesta bola pisana este v roku 1994 a vela veci od vtedy sa jasnejsie daju vysvetlit,ako aj to ze Sk.uz neexistuje! - a potom sa pustime ( koncom Januara 2010) do tej stranky.  jola   |   ip:213.151.2   |   2009-11-30  (19:11)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    Som rád, že sa diskusia vrátila viacmenej do vecnej roviny a že sa prestali používať vulgarizmy. Súhlasím, že nie každý nákup bude pre kupujúceho terno a isto sa stane, že kupujúci bude iba medzistanica pri ďaľšom predaji. Zaujímal by ma tiež názor na tému Štát napĺňa štátny rozpočet cez nové a nové pokuty, šikanuje podnikateľov, keď tí majú v tejto dobe doslova existenčné problémy. A tiež dôsledok tejto politiky na zvyšujúcu sa nezamestnanosť.
  Ešte odpoveď na otázku kde som bol v 1998, venoval som sa profesionálnej kariere, podnikal som a politika mi bola takmer úplne cudzia, dnes mám trocha viac času tak si môžem dovoliť aj taký luxus, ako je sledovanie politiky a dokonca sa sem tam aj vyjadrujem k otázkam verejným...


  RV   |   ip:72.227.17   |   2009-11-30  (19:29)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    Jola

  Ja som myslel ze si kocka a tu vidim ze si "rad" a nie rada!Ale to je o.k.Ide tu o myslienky a nie o ludi!

  Nazor na tie pokuty ? JE TO ABSOLUTNE SIALENSTVO,ktore urychli Ficov pad!

  Problem s Ficom a celou Socialistickou internacionalou je ze POKLADAJU UROK A DIVIDENDY za nieco normalne,napriek tomu ze dnes peniaze uz nie su tovar (nie su emitovane na zaklade povinnych rezerv zlata)!

  Dnes uz neexistuje ziadna legitimna pricina na INVESTOVANIE (za urok alebo dividend) do vyroby a produkcie zivotnych potrieb.

  Dnes peniaze by sa mali pouzivat vylucne na VYDOKLADOVANIE hodnoty vyroby a produkcie! - presne tak ako to bolo robene pri nastartovani Nemeckeho hospodarskeho ZAZRAKU v roku1948!


  kri   |   ip:213.151.2   |   2009-11-30  (19:37)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    AdminTVINA
  "Rozumiem dobre, že ide o pôžičku za neznáme úroky?"

  "Úroky z pôžičky budú pripisované na dennej báze, pričom výška úrokovej sadzby bude stanovená v súlade s Dohodou o MMF. Ministerstvo financií vyčíslilo potenciálne náklady z uzavretia dohody o pôžičke na krytie strát v súvislosti s úrokovým diferenciálom v budúcom roku na 1 mil. eur. V roku 2011 a 2012 by mali tieto náklady predstavovať 4 mil. eur."

  ak zoberieme v uvahu, ze nevieme aka bude urokova miera "zajtra" tak to chapes dobre a tu dohodu o MMF tiez nepozname. no a ked uz aj pravda pise o strate, tak to uz ani nemusim dalej komentovat.


  RaDuZo   |   ip:188.221.1   |   2009-11-30  (20:40)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    TO RV: K veticke
  "A to je,ZOPAKOVANIE HOSPODARSKYCH A MENOVYCH opatreny po roku 1948 v Nemecku,ktore vtedy Ludwig Erhardt nazval:TRETIA CESTA!"
  Ale nemci mali vlastnu menu!!! Slovensko ju nema!! Ake budu konkretne kroky aby sa spustil tento proces pre SLOVENSKO???
  Nemas link kde sa popisuje co spravil Ludwig Erhardt v NEMECKU 1948 .A dajake info ohladom Japonska?  Pikao   |   ip:78.98.10.   |   2009-11-30  (21:23)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    Bolek Polivka minule na tuto temu povedal, ze ideme zit dobu podla hesla:
  "Az bohati budou chudeni, chudeni budou studeni"

  asi nebol daleko od pravdy...


  RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-30  (21:25)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    RaDuZo

  My na tom budeme este lepsie!

  Spojime sa s nasimi Ceskymi bratmy,vnutrostatne budeme pouzivat Ceske koruny KTORU SI BUDEME MOCT EMITOVAT V LUBOVOLNYCH OBJEMOCH-a na vonkajsie potreby (Nemci mali 1.3 Miliardy dolarov creditov z Marshalovho planu) - BUDEME JEDNODUCHO POUZIVAT NASE SLOVENSKE EURO!

  aaa,ha,ha,haaaa,ale s nimi krasne vyjebeme,a nic nebudu moct urobyt,lebo my striktne budeme DODRZIAVAT vsetky ich financne pravidla!- aaa,ha,ha,ha,haaaa,he,he,he,he,heeeeee,juchuuuu,juj!!!

  A potom spravyme suhrn celo-ceskoslovenskych potrieb penazi

  u Ceskoslovenskych vyrobcov,
  u Ceskoslovenskych producentov,
  u Ceskoslovenskych stavitelov,
  u Ceskoslovenskych podnikatelov,atd,-teda presne to co sa urobilo v Nemecku,a potom vyfinancujeme vsetky ich potreby v ramci kapacit!-Takto nedojde k ziadnej inflacii,ale naopak k opakovanej revalvacii Cesko(slovenskej)koruny.

  A ked si vybudujeme dostatocne rezervy tvrdych mien,potom povieme tym svindlerom a podvodnikom:STRCTE SI DO RITI VASE POJEBANE EURO!!!

  aaa,ha,ha,ha,haaaaa,heeee,he,he,he,heeee,hiiiii,hi,hi,hi,hiiiii,- to bude parada!!!Celi svet bude pozerat v totalnom uzase!  RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-30  (21:33)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    RaDuZo


  DODATOK.

  Na iternete su vacsinov zamerne dezinformacie o Nemeckom hospodarskom zazraku.Preto ze nie je u nikoho zaujem aby si narody tejto planety uvedomili ze zopakovanie Nemeckeho hospodarskeho zazraku je jedna absolutne jednoducha vec!

  A ani ja nemam to zaujem vysvetlovat celemu svetu,ale len tym ktory tu na Slovensku su ochotny mi v zavedeni tu na Slovensku mi pomoct!


  Dopamin   |   ip:195.91.79   |   2009-11-30  (21:38)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    Toto som tu ešte nezažil!Po jemnej vymene nazorov važna komunikacia klobuk dole.Ludia začaly komunikovať a niečo planovať hmmmmmmmm ?som zvedavy :-DDDD


  RV   |   ip:76.15.209   |   2009-11-30  (21:55)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    Dopamin

  Sa hovori:sprosta otazka-sprosta odpoved,mudra otazka-mudra odpoved.Ako sa do lesa vola - tak sa z lesa ozyva.

  Za 40 rokov som bol nuteny (aby som prezil)sa naucil debatovat s totalne nakokainovanimi-totalne vygumovanymi negrami o absolutne debilnych picovinach,

  ,ale aj s absolutne bozsky-super inteligentnimi bytostami o veciach ktore pochadzaju z mysle sameho Boha-Stvoritela Vesmiru!


  kri   |   ip:213.151.2   |   2009-11-30  (22:28)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    precitajte si (zial iba anglicky), ale je tam dalsi dokaz o tom, ze ktorym smerom sa treba vybrat.

  http://www.webofdebt.com/articles/cut-wallstreet.php


  monty   |   ip:85.135.16   |   2009-12-01  (10:59)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    RV:
  Dve veci mam aj ked s oneskorenim:
  1) Suhlasim, ze dolezitejsi je obsah prispevku, ale formu netreba podcenovat, pretoze extremne mnozstvo pravopisnych chyb bije do oci. Snazim sa ich ignorovat, ale rusia ma. Rovnako ako zvolania juchuuuu, jeeeeeej... Proste to zbytocne znizuje kvalitu vasej myslienky aj ked si to zjavne nepripustate.
  2) Vyvarujte sa vulgarizmov. Je jedno krasne prislovie:
  "Nehadaj sa s debilom, lebo ta stiahne na svoju uroven a na nej prevalcuje skusenostami". Neznizujte sa pod uroven, debila treba nechat nech sa zdiskredituje sam. Este keby som sa toho vedel vzdy drzat aj ja sam...
  Sorry, ze kura uci sliepku, ale mal som taku potrebu pre dobro veci.
  Drzim palce v obnoveni cinnosti. Uz tu boli v poslednom case nejake pokusy zalozit OZ ci nieco take od zab-a, ale neviem ako to napreduje.


  RV   |   ip:72.227.17   |   2009-12-01  (11:12)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    monty-bajby

  Vdaka za vsetko.

  Dal si mi napad,ked uvidis moj clanok,prosim ta uprav ho a oprav ho a znovu ho uverejni s poznamkov :upravi a opravil Monty,

  -tak budem mat pred ocami VZOR toho presne ako si to ty predstavujes,a ostany budu mat vyber - citat moj orginal alebo text upraveny Montym.Ale toto myslim VAZNE,ved zacni nieco tu v tejto sekcii.Mozno aj druhym sa to bude pacit!

  Vdaka,R.V.


  cv   |   ip:195.146.1   |   2009-12-01  (11:13)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    monty
  asi si si neuvedomil ze RV zije 40 rokov v USA takze jeho ovladanie slovenciny a pravopisu treba OCENIT a nie kritizovat!!!
  Dzurinda aj s Meciarom mozno vedia lepsie pravopis ale nemaju v hlave ani stvrt toho co ma RV v pate!


  RV   |   ip:76.15.209   |   2009-12-01  (11:29)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    C.V.

  Idem spat,tu je 5:26 rano,tak teraz teba tu necham teba ako velitela obrany pevnosti proti uzernickym pohanom.A zautocia,tak bi ho pohana!

  Cau zatial!


  RV   |   ip:76.15.209   |   2009-12-01  (11:30)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    C.V.

  Idem spat,tu je 5:26 rano,tak teraz tu necham teba ako velitela obrany pevnosti proti uzernickym pohanom.A zautocia,tak bi ho pohana!

  Cau zatial!


  monty   |   ip:85.135.16   |   2009-12-01  (12:15)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    cv:
  Uvedomil a ocenujem, ale mal som dojem, ze som to pisal ako dobre mienenu radu, nie slepu kritiku. Najme pokial sa pan RV chce verejne prezentovat napr. webom. Hrubka obcas samozrejme ujde kazdemu a to neriesim, ale hlupakmi byva pravopis zneuzivany na buzeraciu oponenta a dlhosiahle odvedenie mimo temy.
  .
  RV: To asi nieje najlepsi napad. Ak sa mi nepaci Picassov obraz, neznamena to ze viem malovat lepsie..
  Odviest diskusiu mimo temy nebol moj motiv, preto by som to rad uzavrel. Nabuduce poslem mail, alebo aj nie..


  cv   |   ip:195.146.1   |   2009-12-01  (13:07)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    monty
  nevzrusuj sa uz.je to OK.


  Pikao   |   ip:78.98.10.   |   2009-12-10  (11:26)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    mna by zaujimala ina vec, aj ked nie je celkom k veci.

  dolar je zdrap papiera ktory vsetci povazuju za cenny, ale zaroven vedia ze je dobry akurat tak na utretie analneho otvoru.
  Na co sa pripravit ak padne? minut uspory co ludia maju uz teraz? investovat ich do napriklad zateplenia domu, kupy krbu? alebo prikupit dom so zahradou, aby sa tam dali pestovat aspon zemiaky a kapusta ked uz to vsetko padne na hubu?
  vsetci dobre vieme, ze k tomu dojde, je len otazkou kedy, a urcite sa zhodneme na tom, ze bezni ludia budu ti, co na to doplatia najviac. chcel by som sa tomu vyhnut, milionar nie som ale nejakych 10k Eur mam nasetrene, svojimi rukami odrobene...
  poradte..
  vopred vrela vdaka  RV   |   ip:72.227.17   |   2009-12-10  (11:36)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    Pikao

  Nie vsetky meny padnu naraz.Ked mas euro tak si ho drz a nestracaj spanok nad tym.Obycajnych ludi sa to nedotkne tak ako tych ktory su nabaleni bilionmi dolarov! Tyto su ty ktory by teraz nemali by spavat!- a nie ty.

  Tu si precitaj moju knizocku:

  http://www.scribd.com/doc/22221323/Rudolf-Vasky-Tretia-cesta

  a zas nieco budes vediet co si nevedel.


  buti   |   ip:78.99.80.   |   2009-12-10  (12:21)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    Vravím: kto nemá čo povedať, oháňa sa gramatikou a hlavne i/y.
  Vie ešte niekto z Vás načo ho Hatala zaviedol? Celá jeho reforma bola časom kompletne pozmenená, len tento archaicki nezmisel v podobe etimolgického princípu zostal. Už je načase sa ho zbaviť. Začal som od seba, v súkromnej komunikácií nepíšem vôbec y. Pridajte sa. napr.: http://www.facebook.com/pages/Slovensko/Prec-s-Y/103509062230


  Pikao   |   ip:213.151.2   |   2009-12-21  (23:05)
  50% hlasovalo = 0  
  mínus plus
    RV

  vdaka, knizocku som cital uz niekolko krat, aj ju mam ulozenu v pc ako pdfko, len stale sa mi vynaraju nove suvislosti a otazky, preto sa z casu na cas nieco spytam.

  ozvem sa coskoro aj mailom, dam dokopy niekolko otazok, a mam aj napad na clanok na dolezite.sk, len ako vravim, este tomu musi predchadzat nejaka mailova komunikacia.
  vdaka este raz
  diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
  Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

  Meno:


  Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


  jeden + jeden =
  (výsledok zadajte číslicou)

  Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

    Príspevok:


  Monika, Chill out!


   - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
  Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

  Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


   - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
  Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


  Ja som vám to hovoril!


   - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
  Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


  Jiří Krampol: Trilogie...


  2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
  Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


  Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


  2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
  Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


  Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


  2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
  Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


  BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


  2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
  Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


  Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


  2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
  „V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


  JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


  2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
  Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


  Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


  2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
  Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


  Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


  2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
  Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


  EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


  2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
  Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


  Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


  2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
  Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


  Rozlúčka s čitateľmi


  2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
  Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


  Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


  2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
  Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


  Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


  2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
  Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


  Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


  2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
  Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


  20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


  2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
  Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


  Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


  2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
  Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


  Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


  2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
  Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


  Politický proces diktatúry EU !!!


  2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
  Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


  Keď mafia je zákon...


  2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
  Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


  „Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


  2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
  V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


  Tajný svet zlata - Dokument 2013


  2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
  V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


  Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


  2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
  Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


  JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


  2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
  Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


  TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


  2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
  Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


  Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


  2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
  Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


  Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


  2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
  Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


  Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


  2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
  Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


  Medzinárodný deň gádžov.


  2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
  A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


  Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


  2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
  S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


  Ďaľšie z domova...  Vyhľadávanie


  Dôležité.sk na Facebooku

  handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
  Najlepšie hodnotené za týždeň

  Najčítanejšie za týždeň

  Posledné príspevky vo fóre

  Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
  WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

  Cirkevný matrix - CIRTRIX
  EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

  Ježiš je rómsky kráľ
  EgbebleAugustn . liwawelu36:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

  Olej z marihuany vyléčil rakovinu tříletému d...
  ValerieDesolaov . magoxuko57:   Dobrý deň, môj manžel trpel metastázami rakoviny pľúc v januári

  Cirkev porušuje prikázania?
  DARIO . wofugefu67:   

  Ďalšie...

  Najdôležitejšie články

  Illuminati - čast 1 / 7

  Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


  Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

  Etikoterapia

  Václav Havel – z jiné strany mince

  Emil Páleš: Jezuiti

  Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

  Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
  Náhodný výber za posledný týždeň

  Zaujímavé linky

  Varíme vegánsky  V tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


  Energetické žiariče - elektrosmog

  Vegan-fighter

  Ľudovít Štúr

  Anketa

  Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


  Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


  Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


  Nič, premlčí sa (36%)


  Navrhnite vlastú anketu
  Najdôležitejšie z domova

   - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

  Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


  Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

  Ja som vám to hovoril!

  Jiří Krampol: Trilogie...

  Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

  Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

  Najdôležitejšie zo sveta

  VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

  Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


  Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

  USA se lekly úspěchů syrské armády

  To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

  Norové mění investiční politiku

  USA kontra svet v štatistických číslach

  Najdôležitejšie z ekonomiky

   - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

  Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


  Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

  Komu patří peníze v bance?

  BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

  Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

  Trh s papírovým zlatem kolabuje

  Najdôležitejšie z technológií

   - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

  Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


  VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

  Pozor na brýle Google

  Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

  Kriticky o okuliaroch google glass

  Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

  Najdôležitejšie z videí

  Elektronický koncentrák

  Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


  Tento obludný systém se reformovat nedá!

  Najdôležitejšie z kníh

  Kolik Američanů čte knihy?

  Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


  Dan Millman Čísla života

  Najdôležitejšie z kultúry

  Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

  Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


  Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

  Náhodný výber z archívu

  Pravdy o zemetrasení v Japonsku

  http://www.youtube.com/watch?v=FXOZywVSbRw


  Japonsko ve spárech HAARPyjí

  Existencia Al Kaidy spochybnená

  2012 - revolúcia začala (sk)

  Rímska inkvizícia stredoveku II. diel

  Genocída Katarov

  Archív

  Počátek občanských nepokojů v USA?

  První náznaky organizovaného občanského odporu, inspirovaného zejména španělským hnutím 15-M, se objevily 17. září ve Spojených státech. V zemi, jejíž představitelé se domnívají, že disponují monopolem na výklad demokracie, je stále více lidí nespokojených se stávajícím systémem banksterského kapitalismu a vlastní neutěšenou sociální situací. Skupina aktivistů doufá, že také Američané začnou s pokojnými masovými protesty na Wall Street.


  Alternatíva priamej demokracie

  Pesticid od Monsanta infikuje rostliny nemocí podobnou ...

  Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

  Aj OĽaNO sklamalo.

  Proč pracujeme v mizerných podmínkách? Odpověď..


      Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
     

  important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


  Generated in 0.3876 s