21. September 2019
    
Súčasná kríza znamená krach globalizácie - Dolezite.sk

Súčasná kríza znamená krach globalizácie


  2009-06-02  (20:14)  |  Ekonomika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Súčasná kríza znamená krach globalizácie

Interview s Williamom Engdahlom

24. až 26. mája tohto roku Rusko navštívil slávny americký ekonóm a politológ William Engdahl, autor kníh Storočie vojny (venovanej stratégii amerických a britských finančných kruhov v dvadsiatom storočí po vybojovaní svetovej hegemónie) a Semená skazy (venovanej problematike geneticky modifikovaných potravín). William Engdahl je jeden z najtalentovanejších súčasných ekonómov. Bohužiaľ, výsledky jeho výskumov sa často zatajujú v jeho domovine, v Spojených štátoch, čo však neznižuje hodnotu jeho prác. Publikujeme interview s W. Engdahlom.

- Z niektorých zdrojov počuť názor, že súčasná kríza znamená krach globalizácie ako projektu, že svet prechádza od trhovej transparentnosti a otvorenosti, predpisovanej WTO, k ekonomike veľkých priestorov. Aký je Váš názor na túto tému?

- Aby som odpovedal na Vašu otázku, dovoľte mi vrátiť sa do začiatku minulého storočia. Práve vtedy rozkvitol globalizačný projekt, ktorý nebol ničím iným ako projektom globálneho politického a ekonomického dominovania USA. Počas obdobia medzi rokmi 1914 a 1945 sa formovali hlavní hráči na medzinárodnej finančnej scéne: také finančné zoskupenia ako JP Morgan, Citibank atď. Už počas 20-30-tých rokov bolo jasné, že Britské impérium, ktoré dovtedy bolo mohutnou ekonomickou superveľmocou, sa nachádza v stave kolapsu. Otázka spočívala v tom, kto ho vystrieda. Prvá svetová vojna predstavovala pokus britskej elity oddialiť tento krach prostredníctvom likvidácie svojho hlavného konkurenta – Nemecka. No americká finančno-priemyselná elita, ktorá riadne zbohatla počas 1. svetovej vojny, ešte nebola pripravená dominovať politicky. Obdobie 1914-1945 je vnímané ako obdobie súperenia medzi tromi ekonomickými superveľmocami (Veľkou Britániou, USA a Nemeckom) o ďalšiu svetovú nadvládu. Píšem o tom vo svojej knihe Storočie vojny.

Vo vojenskom ohľade Druhú svetovú vojnu nevyhrali Spojené štáty, ale Rusko (ZSSR). Už v roku 1939 Rockefellerov fond financoval tajný (v tom čase) projekt Výskum vojny a mieru, ktorý mala viesť vytvorená v tom istom čase Rada pre zahraničnú politiku (CFR). Podľa mienky vtedajšieho amerického prezidenta Roosevelta, americká nadvláda nad svetom po vojne mala byť realizovaná prostredníctvom kontrolovanej Američanmi Organizácie spojených národov (OSN). Liga národov, ktorá existovala pred tým, bola, ako isto viete, nástrojom britského vplyvu. Roosevelt a predstavitelia podnikateľských kruhov, ktorí ho obklopovali, chápali, že netreba zopakovať chybu Angličanov a nazývať svoju nadvládu nad svetom Americké impérium. Závislé národy sú na to citlivé.

V novom „americkom veku“ (American century) namiesto označenia „Americké impérium“ je treba hovoriť „Hnutie za slobodu, demokraciu a slobodné podnikanie“. Sú to veľmi pekné slová a efektná vládna stratégia. Potom tie isté kruhy vytvorili na základe breton-woodskych dohôd dolárový systém. Spočíval v tom, že dolár sa fixne viazal na zlatý ekvivalent a stával sa tak rezervnou menou. Spočiatku chceli Američania do tohoto systému zapojiť aj ZSSR. Vtedajšie sovietske vedenie však z rozličných dôvodov odmietlo americké návrhy. Nie som komunista, ale myslím si, že Stalin sa vtedy rozhodol správne. Po neúspechu plánu A vo vzťahu k Rusku, bol aktivizovaný plán B. Jeho podstata spočívala v démonizácii Ruska. Americká propagandistická mašinéria predstavovala ZSSR ako novú Tretiu ríšu а Stalina ako nového Hitlera.

Následne bola vytvorená vojenská organizácia NATO. Upevnila americké vojenské dominovanie v Západnej Európe. Pravdaže, sovietska hrozba existovala, ale aj keby neexistovala bolo treba ju vymyslieť. Paralelne bola nastolená aj americká nadvláda nad Japonskom. Japonská ekonomika bola úplne zničená v priebehu vojny. Američania dali peniaze na jej obnovenie, ale za to muselo Japonsko zaplatiť tým, že sa zrieklo možnosti realizácie samostatnej politiky. Začalo sa aj osvojovanie nových území zo strany amerického kapitálu. Veď zvláštnosť moderného kapitalizmu spočíva v tom, že kapitál musí neprestajne viesť expanziu na nové, „panenské“ územia. Do začiatku sedemdesiatych rokov Bretonwoodsky systém zlyhal. Začala byť nemožná slobodná výmena peňažných dolárov za zlato. Dolárový systém sa ukázal byť na hranici finančného krachu. Východisko bolo nájdené v mimoriadne silnom prudkom zvýšení cien ropy v priebehu ropnej krízy roku 1973. Pripomeniem, že oficiálne ropná kríza bola spôsobená embargom na dodávky ropy, ktoré stanovila OPEC ako reakciu na arabsko-izraelsku vojnu v októbri 1973. Panuje názor, že takýmto spôsobom Arabi chceli donútiť USA a krajiny Západnej Európy nedodávať zbrane do Izraelu. Rozhodnutie o „šokovom“ zvýšení cien na ropu však bolo prijaté ešte pred vojnou, v máji 1973 na zasadnutí Bilderbergského klubu v Švédsku!

Túto informáciu mi podvrdil aj momentálne žijúci v Londýne šejk Zaki Yamani, ktorý v roku 1973 bol ministrom ropno-ťažného priemyslu v Saudskej Arábii. Prečítal si moju knihu Storočie vojny osem rokov po jej prvom vydaní, a potom počas stretnutia so mnou potvrdil správnosť mojich záverov. Šejk Zaki mi porozprával, že vtedajší saudský kráľ dlho váhal, či je treba vyhlasovať embargo. Prvé zvýšenie cien na ropu o 400% vyhlásil šach Iránu, veľmi silne závislý od klanu Rockefellerovcov. Keď šejk Zaki na stretnutí ministrov krajín OPEC vyjadril znepokojenie saudského kráľa ohľadne nevyhnutnosti takéhoto kroku, iránsky šach mu odpovedal: „Spýtajte sa na to ministra Kissingera, ktorý ma tak dlho presviedčal!“

Prudký vzostup cien ropy, ktorá sa počítala výlučne v dolároch, na nejaký čas zachránil americký finančný systém. Začínajúc od roku 1979, ešte za čias prezidenta Cartera začala súčasná etapa globalizácie. Jej podstata spočíva v tom, aby sa znižovali investície priamo do americkej ekonomiky (a predovšetkým do výrobného sektoru), americká výroba sa presúvala do zahraničia, na miesta, kde bola sústredená lacná pracovná sila a peniaze sa vkladali do zdrojov surovín a špekulatívnej nehnuteľnosti v zahraniční. Najviac v tom uspelo sedem najväčších ropných spoločností anglosaského sveta, takzvaných „sedem sestier“ (Standard oil, Chevron, Gulf oil, Mobil oil, Texaco, British petroleum, Royal dutch shell). S nimi je úzko spätých 10-11 najväčších bánk Východného pobrežia USA, ktoré majú väčšinou svoje základne v New Yorku a ktorým a uchádzali najlepšej odmeny počas deľby zisku.Takáto nenormálna koncentrácia kapitálu a nepremyslená investičná politika vyvolali počas osemdesiatych rokov prudké zvýšenie zadlženia, ktoré hrozilo priviesť k novým finančným otrasom. Citigroup sa preto v tom čase ocitla na hranici bankrotu. Východisko bolo nájdené v oslabení, ak nie zničení hlavného konkurenta – sovietskej ekonomiky. S týmto zámerom počas 80-tých rokov narastal nátlak na ZSSR všetkými smermi: „hviezdne vojny“, Afganistan, Nikaragua, Poľsko. V dôsledku toho prišiel krach Sovietskeho zväzu a rozpad Varšavskej zmluvy. Táto skutočnosť otvorila pred americkým kapitálom bezprecedentné možnosti pre parazitovanie na nových územiach Ruska a Východnej Európy. Privatizácia, ktorú uskutočnil Čubajs vo Vašej krajine, podľa receptov jeho amerických radcov, vás stála nebývalé ožobráčenie hlavných ľudových más. Ostatne, viete to lepšie ako ja.

- Čo teda začali robiť americké finančné kruhy, po tom, ako zničili hlavného konkurenta?

- Ďalšou etapou bolo maximálne oslabenie iného konkurenta – Japonska. Bolo realizované v roku 1990 spolu so spôsobením krachu Tokijskej finančnej burzy.

Potom prišli na rad ázijské tigre: Južná Kórea, Thajsko, Indonézia. Bolo to dôležité nielen z ekonomického, ale aj z politického pohľadu. Keďže ponúkali iný model kapitalizmu, alternatívny americkému: nie kovbojský, divoký kapitalizmus USA, ani nie plánový stalinovský socializmus, ale rozumné zriadenie. Nasledovala ázijská kríza roku 1997. Pád finančných trhov v Ázii umožnil americkým bankám zdvihnúť dolár do nebývalých výšok: začal export do týchto krajín štátnych dlhopisov USA a iných cenných papierov. Do rokov 2001-2003 začal byť očividný nebývalý ekonomický vzostup Číny. Tu bola vypracovaná iná taktika – nezašliapnuť konkurenta, ale čo najsilnejšie ho k sebe pripútať. Číňanov nabádali vkladať peniaze do amerických cenných papierov.

Takýmto spôsobom finančníci USA sa ubezpečili, že „celý svet majú vo vrecku“, a začali budovať virtuálnu ekonomiku. Zmysel toho spočíval v emisii derivátov, ktoré údajne robili obchody s cennými papiermi „bezpečnými“. Začala emisia zo strany takých amerických bánk ako Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch takzvaných „securities“, t.j. cenných papierov, zabezpečujúcich bezpečné vrátenie úverov, konkrétne hypotekárnych úverov amerických občanov. Tieto „securities“ mali vyšší index spoľahlivosti ААА, čo znamenalo bankové garancie návratu pôžičiek na tieto záväzky. V súlade s logikou finančníkov, dokonca aj keď nejaká rodina v dôsledku rôznych okolností nemohla vrátiť banke úver, banka, ktorá vydala deriváty, to spraví namiesto nej. Všetko to malo za následok nezodpovednosť – úvery sa v USA začali vydávať absolútne chudobným ľuďom, evidentne nemajetným dlžníkom. A veľké penzijné fondy a Národná banka Číny medzitým tieto deriváty kupovali. Výsledkom toho bola ničivá kríza roku 2008, ktorá sa z USA rozšírila na ďalšie krajiny sveta – všetci predsa kupovali tieto cenné papiere.

V zložitej situácii sa ocitla aj Európa. Už veľa rokov žijem v Nemecku a viem to z vlastnej skúsenosti. Na jednej strane Európania chápu, že dolárový systém – to je Titanic, ktorý klesá ku dnu, na druhej sa boja, že zostanú sami. Chápu, že ak dolár definitívne spadne, svetovou rezervnou valutou sa stane euro, a potom hrozí, že zopakuje osud dolára. Taktiež aj obranný systém Európy je dávno naviazaný na americký. Európania nemajú vlastnú obrannú politiku. Brzezinski vo svojej knihe nehanebne nazýva európske krajiny „vazalské štáty“.

Neúnavne stále opakujem, že jednou z podstatných príčin súčasnej krízy je koncentrácia celej finančnej moci v rukách 5-6 finančných inštitúcií: Citigroup, Chase Manhattan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch. Táto koncentrácia prebiehala počas celého storočia, ale obzvlášť intenzívne počas posledných 25 rokov. Teraz, keď ostatný svet bude postupne odmietať podporovať dolár, začnú narastať protirečenia vo vnútri samotných Spojených štátov.

Najťažším následkom krízy v USA je nezamestnanosť. Jej oficiálna úroveň je 9%. Podľa výpočtov jednej vierohodnej nezávislej štatistickej agentúry však už nezamestnanosť dosahuje 17-18%. Je to veľmi vysoký ukazovateľ pre tak rozvinutú krajinu ako je USA. Narastá inflácia.

- V poslednom čase často počujeme, že nový americký prezident Obama má presný program ako sa dostať z krízy. Čo k tomu môžete povedať?

- Nemyslím si to. Úlohou Obamu je „vliať staré víno do nových mechov“. Ak na americkom prezidentovi aj je niečo nové, je to jeho tvár. Pozrite sa na jeho ekonomický tým: je to Tim Geithner a Larry Summers. Geithner teraz zastáva post tajomníka štátnej pokladnice, ale počas 1990-tých rokov za Clintonových čias bol zástupcom tajomníka а Summers tajomníkom. Boli to oni, kto vytvoril túto krízu. Všetky „protipožiarne opatrenia“ Obamovho tímu mali jediný cieľ – zachrániť a „udržať na hladine“ tie samé staré banky, o ktorých som hovoril.

Nazývam dnešnú krízu cunami. Cunami, ako je známe, pozostáva z niekoľkých vĺn. Prvá vlna udrela na jeseň minulého roku. Druhá bude spočívať v nevrátení úverov zo strany „podštandardných“ dlžníkov, čiastočne podmienenom nárastom nezamestnanosti a hromadným bankrotom druhoradých bánk.

Ďalšia vlna krízy začne v roku 2011. K veľkej nezamestnanosti sa pripočíta nedostatok investičných prostriedkov a berúc do úvahy to, že v súvislosti s globalizáciou v priebehu posledných 20 rokov investície do výroby a infraštruktúry USA boli aj tak nedostatočné (peniaze sa vyvážali do krajín Tretieho sveta), začne úpadok priemyslu a katastrofy v infraštruktúre. K tomu sa priráta „generačná kríza“. Ide o to, že počas 2011-2012 rokov začnú vstupovať do penzijného veku „deti baby boomu“, ktorý v USA prebehol na konci 40-tých rokov. Množstvo dôchodcov prudko stúpne. Prevažne sú to ľudia strednej triedy, zvyknutí na určité životné štandardy a vkladajúci takmer polovicu svojich ziskov do penzijných fondov. Ale nešťastie spočíva v tom, že penzijné fondy v pochybných špekuláciách už minuli ich peniaze. Ľudia sa posnažia „vybrať“ odtiaľ svoje peniaze. Sociálne záväzky štátu kriticky vzrastú. Pritom rozpočtový deficit USA už prevyšuje trilión dolárov. Nepoznám iný taký štát, ktorý by dokázal žiť s takýmto deficitom.

Čo teda navrhuje Obama? Rozvoj nových zdrojov energie, ale to neznesie žiadnu kritiku. V súčasnosti slnečná energia, energia vetra a spaľovanie odpadu stojí oveľa viac ako tradičné zdroje – ropa a plyn. Čo nám teda zostáva financovať? Najpravdepodobnejšie obranný priemysel. USA už majú obrovský vojnový rozpočet o výške 700 miliárd dolárov. Začínajúc od roku 1945 moc USA sa držala a drží na dvoch pilieroch – dolári ako svetovej valute a vojenskom potenciáli. Brzezinski vo svojej knihe Veľká šachovnica jasne povedal, že prioritným cieľom USA po rozpade Sovietskeho zväzu je nepripustiť vytvorenie na území Eurázie štátu alebo bloku štátov, schopných hodiť rukavicu americkej hegemónii“. Ihneď dodal, že Eurázia predstavuje kľúčový región planéty.

Dolár postupne prestáva byť pilierom americkej hegemónie vo svete. Podľa môjho názoru, čoskoro začnú pokusy vytvorenia nových regionálnych valút v tých samých ekonomických veľkých priestoroch, o ktorých ste sa zmienili. Stúpne význam eura, juanu. Je možné, že sa objaví rezervná valuta medzi štátmi bývalého Sovietskeho zväzu alebo v latinoamerickom regióne. Obyvatelia týchto regiónov sa nechcú utopiť spolu s Titanicom. Čo teda zostáva americkej elite? Vydierať Európu, vydierať Rusko, vydierať Čínu a Japonsko a ropno-ťažobné arabské štáty s cieľom ponechať ich v dolárovom systéme.

- V tejto súvislosti, nemyslíte si, že súčasná americká administrácia sa pokúsi nájsť vojenské riešenie problému? Veď Druhá svetová vojna v mnohých ohľadoch predstavovala východisko z Veľkej depresie tridsiatych rokov. Je Washington schopný rozpútať novú veľkú vojnu, napríklad v Iráne, aby sa dostal z krízy?

- Pochybujem o pravdepodobnosti začiatku veľkej vojny s Iránom. Irán nie je Irak. Je to štát s mocnou armádou, so solídnym ekonomickým potenciálom. Okrem toho, ako mi hovorili informovaní ľudia, v minulosti spätí s CIA, Iránčania majú mocnú agentúrnu sieť vo východných, šiitskych regiónoch Saudskej Arábie, tam, kde sa nachádzajú ropné náleziská a ropno-spracujúce závody a v prípade závažného konfliktu sú vcelku schopní paralyzovať ich činnosť. To by malo za následok zastavenie dodávok ropy do Európy a Japonska.

Okrem toho, Druhú svetovú vojnu vyprovokovala anglosaská elita na to, aby proti sebe poštvala a vzájomne vyčerpala dve silné veľmoci Eurázie – Rusko a Nemecko. Samotní Američania sa na vojne zúčastnili veľmi skromne a nemali veľké straty. Rooseveltov plán spočíval práve v tom, aby proti sebe poštval ZSSR a Tretiu ríšu. Mimochodom, Rooseveltov „nový kurz“ neznesie žiadnu kritiku. Nevyhnutne by skončil krachom do začiatku 40-tých rokov, nebyť vojny.

- Na záver nášho rozhovoru, pán Engdahl, by som si dovolil Vás opýtať, aké ekonomické rady by ste dali Rusku v súčasnom preňho neľahkom období?

- Po prvé by som vám poradil kamarátiť sa s Čínou. Nemusí to nevyhnutne znamenať vytvorenie nejakej prísne vymedzenej blokovej organizácie. Musíte však mať s Číňanmi partnerské vzťahy a koordinovať s nimi svoje kroky. Prirodzene, export lacných čínskych tovarov nie je vždy výhodný pre ruskú ekonomiku. Nuž, môžete zavádzať ochranné protekcionistické bariéry tam, kde je to potrebné. Pokiaľ však ide o principiálne otázky, je treba vedieť s Číňanmi nájsť konsenzus.

Po druhé, včera ste počuli moje vystúpenie ohľadne geneticky modifikovaných potravín. Bohužiaľ, poľnohospodárstvo USA a do značnej miery aj Európy a taktiež Mexika a Argentíny je už pokazené geneticky modifikovanými semenami. Vy však v Rusku máte ešte nedotknuté pôdy. V prípade vynaloženia určitých úsilí by ste sa mohli stať hlavným dodávateľom ekologicky čistej poľnohospodárskej produkcie do Európy a zbaviť sa takýmto spôsobom jednostrannej surovinovej špecializácie v ekonomike.

Zhováral sa Alexander Kuznecov
Zdroj: geopolitika.ru

 

Európske štáty sú na tom vraj tak zle ako Argentína v 2002

Mnohé štátne financie európskych krajín sú rovnako rizikové ako argentínske v čase najväčšej finančnej krízy tejto krajiny, pričom stav verejných financií Británie dáva dôvod na "zvlášť veľkú nervozitu," povedal dnes profesor Harvardskej univerzity Niall Fergusson.

"Tvrdenia, že krajiny nemôžu zbankrotovať, sú mýtus," uviedol Fergusson v rozhovore pre Bloomberg Television. "Stačí sa pozrieť na históriu Latinskej Ameriky, aby bolo jasné, že to možné je. Ak sa pozriete na dnešnú finančnú pozíciu mnohých európskych štátov, najmä tých východoeurópskych, no aj niektorých na západe Európy, je to práve tak zlé ako v Argentíne v roku 2002," dodal.

Priemerný deficit v eurozóne dosiahne podľa prognóz Európskej komisie tento rok okolo 6,5 % HDP, čo je viac než dvojnásobok limitu stanoveného Európskou úniou v rámci Paktu stability a rastu. A britskú ekonomiku dokonca čaká podľa odhadov jej vlády dvojnásobok spomínaného odhadu EK pre eurozónu. Je to dôsledok enormných záchranných balíčkov pre finančný sektor a prepadu príjmov štátneho rozpočtu z výberu daní.

"Británia vyvoláva zvlášť veľkú nervozitu, keďže objem štátnych úverov je na úrovni podobnej USA, no bez rezervnej meny," tvrdí Fergusson. Podľa Londýna dosiahne rozpočtový deficit Británie v súčasnom finančnom roku 175 miliárd libier (201,61 miliardy eur), čo predstavuje 12,4 % HDP. A vláda plánuje vydať dlhopisy za bezprecedentných 220 miliárd libier na vykrytie schodku a podporu bánk.

O nič lepšie na tom nie sú podľa Fergussona ani niektoré krajiny vo východnej Európe. Napríklad Lotyšsko bude mať podľa dnešných správ agentúry Baltic News Service tento rok rozpočtový deficit okolo 9,2 % HDP.

citat, autor: TASR

zdroj: http://chelemendik.sk/ShowDoc.php?d=1014
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Marwek77   |   ip:91.82.92.   |   2009-06-03  (09:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako to tak sledujem zacna byt veselo...


x_aštar   |   ip:78.99.119   |   2009-06-04  (22:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  este len bude


interbulo   |   ip:88.212.36   |   2009-06-04  (22:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak, to teda si píšme!!!A bude i huř!!! Lidé, zděte!!! Asi už sionistom tečie do tpánok, ale, čo My?


Janooo   |   ip:91.127.95   |   2009-06-05  (13:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Divny prispevok. Tato umyselne vytvorena kriza ma vlastne ludi dotlacit k nastoleniu globalneho poriadku.


Janooo   |   ip:91.127.95   |   2009-06-05  (13:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skoda, ze sem chodia aj Izraelom plateni bloggeri a podobne odnoze.


analfabet   |   ip:85.135.16   |   2009-06-28  (22:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zbavme sa podvodnikov zlodejov a darmozracov a bude po krize.Ryba smrdi od hlavy.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + päť =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?


 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?2013-05-26  (17:26)  |  Ekonomika
Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?

Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu


2013-05-14  (10:03)  |  Ekonomika
V průběhu posledních deseti let vládní instituce, německý kancléřský úřad, Mezinárodní energetická agentura, americké ministerstvo energetiky,... operují s argumentem, že vrcholu světově vytěžitelného množství ropy a zemního plynu již bylo dosaženo, nebo že již tato hranice byla překročena. Vžil se pro to termín „Peak Oil“ – ropný zlom. Následovat má už jen hrozivý růst cen a nedostatek energie.


Komu patří peníze v bance?


2013-04-26  (10:08)  |  Ekonomika
Lidé často žijí v přesvědčení, že když své peníze vloží do banky, stále jsou to „jejich“ peníze, že je mají v bance uschovány. Omyl. Hluboký omyl...


BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ


2013-04-25  (09:18)  |  Ekonomika
Finanční firma Boston Consulting Group prohlašuje, že krize eurozóny musí být řešena radikálním vyvlastněním normálních střadatelů. Mysleli jste si, že žijete ve společenském systému, ve kterém je soukromé vlastnictví nedotknutelné a že být pilný, spořivý a odpovědný vůči svým potomkům je ctností? Tak se probuďte z iluze!


Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová manipulace trhu se zlatem


2013-04-22  (09:14)  |  Ekonomika
Byl jsem první, kdo poukázal na to, že Federální rezervní systém manipuloval všechny trhy, nejen ceny dluhopisů a úrokové sazby, a že Fed manipuluje trh se zlatem za účelem ochrany směnné hodnoty amerického dolaru, který je ohrožen kvantitativním uvolňováním FEDu. FED zvyšuje nabídku dolarů rychleji, než jak roste jejich poptávka a tím je cena či směnná hodnota dolaru předurčena k poklesu.


Trh s papírovým zlatem kolabuje


2013-04-18  (09:46)  |  Ekonomika
Nedostatek fyzického zlata určeného na prodej v Asii. Oficiální historkou předloženou „spolehlivými“ finančními analytiky je, že cena zlata se propadla v důsledku „poklesu obav“, že centrální banky budou nyní schopny „krmit“ inflační tlaky, a tudíž že jednoho dne začnou opět důvěřovat americkému dolaru.


Zlato a jeho propad – co za ním může být?


2013-04-17  (12:58)  |  Ekonomika
Co je původem? Řada komentářů dávala propad zlata do souvislosti s prodejem kyperského zlata. To však vůbec nemusí být pravda. Toto je první ze série extrémních pohybů.


Už je to tady: Největší holandská banka oznámila klientům, že nedodá jejich zlato


2013-04-17  (09:18)  |  Ekonomika
Minulý týden došlo k pověstnému překročení Rubikonu na trhu s investičním zlatem ve fyzické podobě, když jedna z největších evropských bank v Evropě vypověděla smlouvy se svými klienty a informovala je, že dodávky fyzického investičního zlata nebudou možné.


HODNOTA BITCOINU PŘESÁHLA 1 MILIARDU DOLARŮ, ZATÍMCO DALŠÍ MĚNY SE HROUTÍ


2013-04-09  (14:01)  |  Ekonomika
Během jen několika málo let je Bitcoin už měnou, s níž je třeba počítat. Jejich hodnota už přesáhla 1 miliardu dolarů s tím, že pro budoucnost se počítá s většími zisky. Jelikož jde o revoluční a nezávislou virtuální měnu, tak se mnozí hrnou k bitcoinům ve snaze vyhnout se zabrání peněz v bankách a propadající se ekonomice spjaté s centrálními bankami. A navíc se široká škála příležitostí k využití Bitcoinů už stává běžnou věcí, jelikož popularita této inovativní a bezpečné měny roste.


Kyperská krize z pohledu tradera


2013-04-06  (19:39)  |  Ekonomika
Kyperská krize ovládla titulky médií. Zkušenější investoři i tradeři místo debat o variantách řešení vyhledávají způsoby, jak na aktuální situaci vydělat. Je to prostě tak, krize a katastrofy na finančních trzích mohou být skvělou příležitostí k zisku. Byl jsem požádán, abych ukázal, jak využívám takové situace k zobchodování. Pojďme se tedy podívat, jak krize na finančních trzích může přinést slušný zisk bez zbytečného rizika.


Světová finanční pyramida v číslech


2013-04-06  (15:33)  |  Ekonomika
Ptáte se, proč je světová ekonomika v tak vážných problémech? A jak si vlastně může být tolik lidí jistých, že světový finanční systém nakonec zkolabuje? Pravdou je, že pokud se na celou věc podíváme přes optiku tvrdých čísel, není tak náročné pochopit, proč je světová finanční pyramida odsouzena k zániku.


Hromadí si Rusko s Čínou zlato, protože plánují zabití petrodolaru?


2013-04-04  (09:57)  |  Ekonomika
Bude se ropa brzy obchodovat v měně, která je tisíce let stará? Co by systém „zlata za ropu“ znamenal pro petrodolar a US ekonomiku? Hromadí si Rusko a Čína ohromná množství zlata, protože plánují zabití petrodolaru? Už od 70. let byl US dolar tou měnou, kterou mezinárodní komunita používala k obchodování ropy po celém světě. To vytvořilo ohromnou poptávku po US dolarech a po US dluhopisech. Co se ale stane, když zbytek světa začne ten v rostoucí míře méně stabilní US dolar odmítat a počítání ve zlatě by se mohlo objevit v měnovém vypořádávání mezinárodního obchodu? Skutečností je, že není třeba mít moc představivosti, abychom si to spočítali.


Co se dá očekávat od zlata a stříbra v nejbližších týdnech?


2013-04-03  (09:27)  |  Ekonomika
Trpělivost a pevné nervy. Jediná tvrdá měna světa, zlato, opět poroste. Nachazíme se v nejdelším období konsolidace od roku 2001. Inflační deprese je však na cestě. Biliony nově tvořených peněz ze vzduchu zatím sedí v bankách, přibývají každým dnem a čekají na příležitost. Jakmile se hráze protrhnou, svět zaplaví inflační povodeň, která bude zničující pro úspory v papírových penězích. Kupní síla zmizí, životní náklady skokově narostou a příjmy většiny populace budou v nejlepším stagnovat.


Po Cypre potopa?


2013-04-02  (09:09)  |  Ekonomika
Schválil sa záchranný balík pre Cyprus. Má hodnotu 10 mld. euro a je podmienený tým, že na záchranu sa poskladajú i majitelia vkladov nad 100 000 euro, ktorí môžu prísť o 40 % svojich vkladov, pričom niektoré odhady hovoria aj o 80 %. Predstavitelia EU verklíkujú, že ide o jednorazové a úplne ojedinelé opatrenie.


História sa opakuje-netreba nič vymýšlať-všetko tu už bolo- banková mafia


2013-03-31  (14:34)  |  Ekonomika
Článok ktorí ba sa mali všetci občania naučit naspamat už v základnej škole a dennne sa ho modliť po očenáši.


Svetová finančná pyramída v číslach


2013-03-27  (12:51)  |  Ekonomika
Pýtate sa, prečo je svetová ekonomika v tak vážnych problémoch? A ako si vlastne môže byť toľko ľudí istých, že svetový finančný systém nakoniec skolabuje? Pravdou je, že ak sa na celú vec pozrieme cez optiku tvrdých čísel, nie je až tak náročné pochopiť, prečo je svetová finančná pyramída odsúdená na zánik. Celkový dlh vo finančnom systéme Spojených štátov je v súčasnosti približne 56 biliónov dolárov, zatiaľ čo vklady na bankových účtoch predstavujú približne len 9 biliónov dolárov. To znamená, že aj keby sme vybrali všetky bankové vklady v USA do posledného centu a znásobili ich šesťkrát, ešte stále by to nestačilo na zaplatenie nahromadených dlhov.


Bitcoin pro začátečníky


2013-03-26  (09:59)  |  Ekonomika
Všichni jistě máme v živé paměti, co se nedávno událo na Kypru – tamní vláda na požadavek Evropské unie provedla měnovou reformu a znárodnila svým obyvatelům část úspor. Je zcela evidentní, že vzhledem k děravým státním rozpočtům a neschopnosti států omezit své výdaje budou tyto scénáře pravděpodobně přicházet častěji a po celé Evropě.


Spolehlivý žlutý kov


2013-03-18  (09:08)  |  Ekonomika
V posledních deseti letech se stalo Rusko největším kupcem zlata ve světě. Experti se dohadují, zda není ještě před Ruskem Čína. Podle oficiálních údajů je to Rusko, které zvýšilo zásoby zlata o 570 tun. Existují však podezření, že Čína své údaje o nákupu zlata Čínskou národní bankou poněkud snižuje. Údajně utajováním skutečných rezerv připravují čínští finančníci jakousi velmi vychytralou strategickou linii s úmyslem předvést svou sílu ve „vhodnou chvíli“. Překvapení má být například spojeno s tím, že se najednou Čína objeví jako největší držitel zlata a zatlačí do pozadí dosavadního „šampiona“ – strýčka Sama.


VATIKÁN CHCE „CENTRÁLNÍ BANKU SVĚTA“


2013-03-18  (09:04)  |  Ekonomika
Vatikán volá po “globálním veřejném úřadu” a světové centrální bance, aby spravovali finanční záležitosti, až nastane zrežírovaný ekonomický kolaps. Dokument vydaný vatikánským ministerstvem spravedlnosti a míru “by měl být rajskou muzikou pro demonstranty z ‘Okupace Wall Street’


Zavedie nový pápež Bitcoin menu vo Vatikáne?


2013-03-18  (08:55)  |  Ekonomika
Najdôležitejšou neekonomickou udalosťou tohto týždňa bolo zvolenie pápeža. Tento post prekvapivo obsadí Argentínčan Jorge Mario Bergoglio, ktorý podobne prekvapivo nepochádza z Európy – ako prvý pápež od roku 741.


Maďarsko vytvorí systém štátneho bankovníctva


2013-03-14  (23:16)  |  Ekonomika
Nový systém založený na sieti družstevných sporiteľní, ktoré kontroluje štát, zlepší dostupnosť úverov a zníži závislosť podnikateľov na pôžičkách v cudzej mene, uviedol maďarský premiér Viktor Orbán.


Indie a reálne používání zlata


2013-03-14  (09:20)  |  Ekonomika
Naposledy jsem se Indii specificky věnoval v červnu loňského roku v souvislosti s repatriací zlata. Nyní se na ní podívám znovu. Pokud jde o zlato, o Indii se často mluví v souvislosti s omezením dovozů. Přitom Indie se do trhu se zlatem aktivně zapojuje. Připojila se k Turecku, které začalo využívat zlato v mezinárodním obchodě.


Čo dnes znamenajú pojmy gramotnosť a negramotnosť?


2013-03-13  (06:22)  |  Ekonomika
Ako je možné, že 80% absolventov stredných škôl v New York city je braných za negramotných? Úlohou vzdelávania je pripraviť ľudí do života tak, aby mladí ľudia našli miesto v spoločnosti a uplatnenie na trhu práce. Pokrok priniesol tlak na spoločnosť zvýšiť laťku v pohľade na gramotnosť a negramotnosť. Čo teda gramotnosť a negramotnosť znamenájú v dnešnej dobe?


Zlato proti strachu z inflace


2013-03-12  (09:54)  |  Ekonomika
Německá Bundesbanka začala v uplynulých týdnech stahovat velkou část svých zlatých rezerv z New Yorku a Paříže do trezorů ve Frankfurtu nad Mohanem. Tento krok znamená revoluci, protože je to poprvé od druhé světové války.


Má zlato reálnu hodnotu 20.000 USD za 1 uncu?


2013-03-08  (17:07)  |  Ekonomika
Podľa bretton-woodskej kalkulácie má zlato hodnotu 20 000 dolárov za 1 uncu. Globálny monetárny systém je založený na krehkých základoch dôvery. Vďaka pôsobeniu centrálnych bánk, tlak na systém bude aj naďalej rásť.


Mýty o zlých kapitalistech


2013-03-05  (10:47)  |  Ekonomika
"Nevěřím, že něčí chudoba je způsobena bohatstvím jiných. Nevěřím, že něčí neschopnost je způsobena schopností jiných. Nevěřím, že něčí nemoc se zhoršuje zdravím jiných." Michael Howard


Kde je inflace?


2013-02-26  (10:32)  |  Ekonomika
Kritici rakouské školy popichují rakušáky, jakým je například Robert Murphy, protože v americké ekonomice je momentálně velmi nízká inflace.


BITCOIN: MŮŽE FINANČNÍ MONOPOLY ZNIČIT INTERNETOVÁ TECHNOLOGIE?


2013-02-18  (09:05)  |  Ekonomika
Velké banky ničí naši ekonomiku … a naši zemi. Jsou doslova vedeny jako zločinné podniky (což už přiznávají i média mainstreamu), vlastní i naše politiky a to ony podněcují k těm nejhorším a nejautoritářštějším tendencím v naší vládě. Jak nedávno uvedl ten bývalý dohlížitel nad výkupem bank z dluhů, velké banky „nám pořád ještě drží zbraň u hlavy,“ a – potud, pokud ony vládnou hornímu bidýlku – věci se zlepšovat nezačnou.


Světový bankovní byznys: Šokující údaje


2013-02-13  (13:09)  |  Ekonomika
Výbor pro finanční stabilitu (FSB) byl vytvořen na summitu G20 v dubnu 2009, v době, kdy byla světová finanční krize v plném proudu. Na konci roku 2012 vydal svoji Zprávu o monitorování globálního stínového bankovnictví, vyhodnocující informace o aktivitách bank a dalších finančních subjektů v r. 2011 (1). Globální stínový bankovní systém vzrostl na 67 bilionů dolarů, hodnotu srovnatelnou s globálním GNP ve stejném roce. To se vymyká představivosti a drasticky to mění celý náhled na světovou ekonomiku…


Elektro varování pro Slováky


2013-02-10  (23:45)  |  Ekonomika
Pokud se v příštích 20 letech rozhodnete navštívit ČR, chovejte se tak, jako by žádná elektřina vůbec neexistovala.


Made in Czechoslovakia - tohle by mělo zajímat každého občana ČR


2013-02-10  (21:14)  |  Ekonomika
České značky se vyrábějí mimo ČR. Zde zůstaly jen obchodní a logistická centra. Již víte, proč má ČR nejvyšší nezaměstnanost od roku 1933 ? Z čeho se tu budou platit daně ?


Kto profituje z inflácie?


2013-02-01  (09:18)  |  Ekonomika
Inflácia, vždy a všade, je primárne spôsobená nárastom peňažnej zásoby a kreditu. V skutočnosti, inflácia je nárast peňažnej zásoby a kreditu. (pozn. inflácia definovaná ako nárast cenovej hladiny je zmena pôvodnej definície. Jedná sa o súvisiace, ale rozdielne javy.)


Ďaľšie z ekonomiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Torontské protokoly (podľa novinára, ktorý ich uverejnil) dokazujú že plán vytvorenia Nového Svetového Poriadku (ďalej NWO) sa zosnoval už pred niekoľkými desaťročiami, napriek tomu, že pojem New World Oorder „legalizoval” 11.9.1990 vo svojom prejave prezident USA Busch starší. Úzka skupina ľudí, ktorá sa usiluje o vytvorenie NWO svoje „ako na to?“ zaktualizovala už pred najmenej 45 rokmi, čím vytvorili scenár na najbližšie roky.


Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Katolíci, porozmýšľajte prosím

1. Naozaj si myslíte, že je správne modliť sa k panne Márii? Nejde náhodou o prestúpenie prvého prikázania?


10 největších kupců íránské ropy

Financovanie cirkví treba okamžite zmeniť !!!

India zaplatí Iránu za ropu zlatom

Přípravy na válku (3)

Pripravovaný Gorila protest v Žiline

Archív

Zavádzanie slovenských médii ohľadne Grécka

Sorry, že obťažujem čitateľov tohto fóra, ale neviem kde a ako mám zverejniť informáciu, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá pretože jednoznačne poukazuje na to, ako "pravdivo" a "plnohodnotne" je informovaná slovenská verejnosť o existenčnej kauze "GRÉCKO"...


Poďme konfrontovať Zbigniewa:

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Hlinové vystúpenie v parlamente


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.4103 s