20. September 2019
    
Svätá inkvizícia - z utajovanej histórie cirkvi - Dolezite.sk

Svätá inkvizícia - z utajovanej histórie cirkvi


  2010-08-25  (11:23)  |  Náboženstvo a mystika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Svätá inkvizícia - z utajovanej histórie cirkvi Jaroslav Motyčka, 1922 Len obmedzený, nevedomý človek nevie nič o hrôzach cirkevných inkvizícií, ktorými zavraždili státisíce ľudí v mukách, aké len chorá myseľ zvrhlých netvorov vedela vymyslieť. Dnes je zjavná snaha mnohých tzv. cirkevných historikov tieto zločiny zľahčovať alebo dokonca popierať. Že by si to všetko vymysleli len nepriatelia cirkvi? „Inkvizícia bola najstrašnejší a najkrvavejší zjav, aký sa kedy ako systém pod rúškom náboženstva vyskytol", píše už citovaný jezuita Pavel Hoensbróch: „Prúdy ľudskej krvi, preliatej inkvizíciou padajú celkom a výlučne na vrub pápežstva, takže úplne dejinnej pravde zodpovedá, ak sa povie: Námestníci Krista stáli celé stáročia v popredí vražedného systému, ktorý viac než ktorákoľvek vojna, spôsobil medzi národmi spustošenie a biedu a meno kresťanstva neslýchané zneuctil." A klerikálmi oslavovaný španielsky spisovateľ Orti y Lara píše výstižne: „Cirkev, ktorá inkvizíciu vyvolala, uznávala ju vždy s osobitnou záľubou. Žiadny katolík nesmie vysloviť meno svätého tribunálu viery, aby nesklonil úctyplne hlavu pred inštitúciou, ktorá je podstatne katolíckym, takmer podstatným obrazom cirkvi, našej matky." Je zjavným klamstvom, ak sa zo strany rímskych cirkevníkov tvrdí, že nie cirkev, ale svetské vrchnosti robili inkvizíciu. Proti tomuto tvrdeniu stoja jasné, všetku pochybnosť vylučujúce vyhlásenia a nariadenia „objektívnych autorít v ohľade náboženskom", rímskych pápežov. Tak napr. pápež Urban II. (1088-1099) prehlasuje striktne: „Nepovažujeme za vražedníkov tých, čo vzplanuli proti vyobcovaným, naplnení súc horlivosťou pre katolícku matku, a niekoľko z nich zabili..." Pápež Bonifác VIII. (1294 - 1303) nariadil, že vrchnosti, ktoré by sa zdráhali potrestať odsúdených inkvizíciou, samé majú byť považované za kacírske a prepadajú trestu. Pri upaľovaní kacírov musel buď panovník alebo iný vrchnostenský hodnostár prisahať na evangelium, že bude kacírov vždy prenasledovať a že inkvizícii poskytne všetku podporu, aby mohla kacírov podľa cirkevných zákonov riadne potrestať. Pápež Lev X. vyhlásil zásadu, že „kacírov upaľovať nie je hriechom proti Duchu svätému za článok viery" a pápež Pius IV. píše r. 1560 vojvodovi savojskému: „Nepoznám ani jediný príklad, kde by sa po dobrom s kacírmi bolo niečo vybavilo, ale viem dobre z vlastnej skúsenosti, že najlepší prostriedok na obracanie kacírov je moc." – Typická ukážka láskyplnej katolíckej cirkvi, či nie? A iný námestník Kristov na zemi, Pius V. hovorí, že „nie je nič také ukrutné, ako milosrdenstvo k bezbožným, ktorí si zaslúžili horúce peklo..." A veruže nemôžme netvorom, rímskym pápežom vytýkať takúto „ukrutnosť" milosrdenstva. – Len v Španielsku v priebehu štyroch storočí bolo inkvizičnými „súdmi" potrestaných okolo 341 000 osôb, z ktorých za živa upálili 31 912! – V Portugalsku bola zriadená definitívne inkvizícia bullou pápeža Pavla III. dňa 3. marca 1536. Prvý inkvizítor Diego da Silva úradoval 18 rokov, a za tento pomerne krátky čas dal upáliť 10 220 osôb, 6860 iných, ktoré buď ušli alebo zomreli v priebehu vyšetrovania, bolo spálených len v obraze, -- 96 000 osôb mučených, zbavených majetku, občianskych práv, odsúdených na doživotný žalár! Toľko obetí inkvizície za 18 rokov! Koľko ich bolo za 300 rokov, čo trvala vláda inkvizície v Portugalsku! A koľko nešťastných ľudí padlo za obeť inkvizičnej hrôzovláde na celom svete! U nás v Čechách v Prahe len roku 1318 bolo pre „kacírstvo" upálených 14 osôb za jediný mesiac – roku 1341 bolo pozatváraných toľko ľudí pre „kacírstvo", že inkvizičné žaláre nestačili a pražský biskup musel na rozkaz pápeža Benedikta XII. prepožičať inkvizítorom aj svoje väznice. O tom, čo si vytrpeli nebohé obete, ktoré sa dostali do pazúrov „svätých sudcov inkvizičných" sa dozvedáme z rôznych príručných knižiek, návodov pre trestných sudcov, spisovaných velebnými otcami rôznych mníšskych rádov, najmä Dominikánov a Františkánov. Bolo to strašnejšie ako v najsadistickejších amerických hororoch. Väzňa, keď zlomili jeho energiu v príšernom žalári, viedli do mučiarne, v ktorej všetky mučidlá boli vyložené a tu ho inkvizítor podrobil vypočúvaniu, pri ktorom používal najneuveriteľnejšie podvody, aby ho nejakým spôsobom poplietol
. Aj najmenší rozpor stačil na začatie mučenia, ktoré inkvizičné príručky odporúčali ako prostriedok najúčinnejší. Mučidlo i spôsoby mučenia bývali veľmi rozmanité. Najobľúbenejšie však boli: – škripec, na ktorom väzňa napínali tak, až mu vykĺbili ruky, – železné topánky posiate tupými hroty, ktorých šrouby tak sťahovali, že drvili lýtka i členky, – šrouby na palce, kúsky trstenice alebo klin, ktorý zaklienili medzi prsty, zovretím ho vrážali medzi kĺby, - avšak nevyčerpateľným prostriedkom mučenia bol oheň. – Väzňom pálili boky fakľami, – rozžeraveným železom vypaľovali najcitlivejšie časti tela – nohy natierali masťou alebo olejom a vystavovali prudkému ohňu. Strašné, nevysloviteľné muky a bolesti trpeli všetci, čo padli akýmkoľvek spôsobom do rúk ohavných nástrojov „objektívnej autority v ohľade náboženskom" rímskeho pápeža! Snáď jeden z najstrašnejších spôsobov popravy odsúdených kacírov vymyslel generálny inkvizítor pápeža Gregora IX. roku 1230 – Róbert zvaný Bulhar: človeka, ktorého zločin kacírstva sa dokázal skúškou rozžeraveným železom, vriacou vodou alebo iným spôsobom, vyzliekli a priviazali k drevenému stĺpu. Potom mu stiahli kožu z hlavy až k pupku a uvoľnili roj včiel, ktoré sadali na krvácajúce mäso úbožiaka až kým smrť neukončila jeho krutú trýzeň. A kto boli tí „kacíri", s ktorými sa takto zaobchádzalo? Predovšetkým všetci, čo sa opovážili mať: 1. svoju vlastnú mienku 2. tí, ktorí nechceli alebo nemohli svoj rozum zaprieť natoľko, aby prijímali za zjavenú pravdu hlúposť a absurdnosť, vznikajúcu v tých či oných časoch v hlavách tých, čo v mene Ježišovom vládli ako despotovia svetu. 3. Potom nešťastníci, ktorí sa stali obeťami vydieračstva kňazských chamtivcov alebo osobnej pomsty nepriateľov, ľudia obvinení z čarodejníctva - obete najtupšej a najhlúpejšej povery, akú kedy obmedzení a vystrašení hlupáci mohli vymyslieť... Ale niet tu dostatok miesta na podrobný opis. Bolo by síce potrebné prehovoriť aj: – o hrôzach noci Bartolomejskej, strašnom vraždení francúzskych Hugenotov, ktorých jediným previneným bolo to, že boli čestnejšími kresťanmi, než pokryteckí rímsko-katolíci – o bojoch protestantských Holanďanov so Španielmi a Rímom na konci XVI. storočia - zápasoch tak pripomínajúcich český odboj proti Ferdinandovi II., pri ktorých si rovnako krvilačné a pomstychtivo Rím počínal ako v Čechách. – „Rozsudkom svätej stolice", píše o tom dejepisec John L. Motley, „boli všetci obyvatelia Holandska odsúdení pre kacírstvo na smrť. Tromi vetami boli 3 000 000 ľudí, muži, ženy i deti, odsúdení na hranicu..." Mohli by sa uviesť ešte stovky a stovky výstražných a odstrašujúcich príkladov pre všetkých tých, ktorí by akýmkoľvek spôsobom dávali príčinu zvodom agentov a uctievačov „objektívnej autority v ohľade náboženskom", t.j. rímskeho pápeža, vychvaľovačov „starých zlatých časov", v ktorých cirkev „stála nad človekom", čias, o ktorých historik Henri H. Milman, mimochodom kňaz, hovorí: „Prekliatie, nie požehnanie bolo jazykom cirkvi a náboženské vojny, nevídané za čias pohanských, stali sa mocným žriedlom ľudskej biedy..." Stovky a stovky desivých obrazov by sa mohli uviesť ako dôkaz, ako strašne bolo ponížené ľudstvo za čias neobmedzenej vlády cirkvi, ako hovorí anglický filozof a historik W. E. Lecky za čias, kedy „ohyzdný, sprostý, vyžitý šialenec, bez vzdelania, vlastenectva, prirodzených náklonností, ubíjajúci svoj život neustálou nadzmyselnou rutinou a odporným sebatrýznením, chvejúci sa pred strašnými fantómami svojho chorého mozgu, stal sa pánom národov, ktorí poznali dielo Platóna a Cicera i život Sokratov a Catonov." Zadubení, tupí a choromyseľní ľudia - bez morálky, bez akéhokoľvek charakteru a cti ovládali cirkev a premenili ľudský život na peklo. Prečo by sme však mali hľadať dôkazy za hranicami našej vlasti? – Či to nebol aj náš národ, naši pradedovia a prababičky, ktorí na svojom tele pocítili dobročinnosť a šťastie neobmedzenej vlády cirkvi nad človekom v časoch, keď sa cirkev o túto vládu delila s mocou svetskou, vládou „z božej milosti"? – Či nebola to vari doba vlády cirkvi rímskej, v ktorej sa pápežskí križiaci dopúšťali strašných zverstiev proti vidieckemu a mestskému ľudu husitskému? Či to nebola vari doba jej vlády, keď vydávala príšerné mandáty proti Českým Bratom a nekatolíkom vôbec? Neboli to vari žoldnieri „katolíckej ligy", ktorí po bitke na Bielej Hore vyplienili Prahu, znásilňovali ženy a dievčatá, lúpili a ničili domy s takou zúrivosťou, že po ich odchode zostala len úplná spúšť? – Či to nehovorila cirkev ústami pátera Sabinu k cisárovi Ferdinandovi II. a jeho dvoru o českých „rebeloch": „Roztlčieš ich prútom železným a oni ako nádoba hlinená rozpadnú sa?" – Nebola to vari práve hlava cirkvi, pápež Pavol V., ktorý keď dostal správu o porážke Čechov na Bielej Hore „preveľmi sa z toho veselil" a ktorého ranila mŕtvica od radosti, že sa opäť cirkvi rímskej vracia vláda nad človekom českým, ktorý ju dávno predtým už zvrhol? – Nebola to vari práve tá doba, keď „cirkev stála nad človekom", keď cisárovi Ferdinandovi II. váhajúcemu podpísať hrozný ortieľ nad 27 vodcami českého odboja vtisol jeho spovedník P. Becanus pero do ruky hovoriac, že si „berie všetko na seba a svoje svedomie". – A neboli to vari kňazi tej istej cirkvi „stojaci nad človekom", čo asistovali na lešení popraviska na Staromestskom rínku v ten strastiplný deň, keď od skorých ranných hodín sa kmital meč kata, pod ktorého majstrovskými údermi pretínali šije rebelov? Šije slobodných a čestných ľudí, ktorí sa nechceli skloniť pred temnou a krutou vládou tkz. námestníka Kristovho na zemi a uznať, že cirkev stojí nad človekom? – Či rozumieme vari zle slovám Budovcovým, vrhnutým do tváre cisárskym „sudcom": „Dávno ste po našej krvi bažili - krv pite!" a slovám staručkého Vodňanského, ktoré povedal Jezuitom do očí: „Pod zástierkou rebélie beriete nám životy a nemajúc dosť, chcete nám aj duše odobrať? Nasýťte sa pozeraním na našu krv a nech vám je to dosť'... – Či nebola to práve doba, kedy „cirkev vládla nad človekom" a neboli to jej služobníci, ktorí, ako hovorí Denis vo svojom spise „Čechy po Bielej Hore": „Odvšadiaľ naliehali na cisára, aby nestrácal príležitosť, ktorú mu dáva Prozreteľnosť, aby bola dokonaná skaza kacírstva" a nebolo vari každému ich želaniu vyhovené s najväčšou ochotou? – Neboli to práve, ako takisto Denis uvádza „Karmelitáni, Barnabiti, Pavláni, Premonstráti, Dominikáni, Serviti, Jezuiti, Františkáni i mníšky z nemenovaných rádov", ktorí „zlietli sa ako krkavce na bojisko" a na čele toho povestného „Syndikátu zlodejov", ktorý sa sústredil okolo kniežaťa Lichtensteina, brali odmenu za svoje katovské služby, preukázané Habsburgovcom a „delili sa o vojnovú korisť nad ešte teplou mŕtvolou národa"? – Či to neboli jezuiti a kňazi „cirkvi stojacej nad človekom", ktorí na čele lichtenštajnských dragúnov začali a viedli hroznú protireformačnú éru? Nie sú vari oni intelektuálnymi pôvodcami tej skazy, ktorej podľahol náš národ po Bielej Hore? – A neboli to vari oni, ktorých srdcia sa nezachveli od hrozného náreku, ktorý sa vtedy z našej vlasti vznášal k nebesám? – A neboli to oni, sluhovia „cirkvi, stojacej nad človekom", ktorí vyhnali státisíce našich rodín za hranice, priviedli náš národ do hrobového temná? – Neboli to vari oni, čo sa stali spojencami rakúskej žoldnierskej šable, svätili bodáky a kanóny? Neskrížili práve oni vojenskú šabľu s krsteľnicou, aby pod týmto symbolom násilia svetského i duchovného náš národ až do konca 1. svetovej vojny tlačili k zemi? Neboli to oni, ktorí sa nakoniec uspokojili aspoň s úlohami špicľov a drábov, udavačov a denunciantov - vtedy, keď už sami nemohli vládnuť? Takto vládla cirkev nad človekom: „Človek zvíjal sa v prachu zeme a na jeho zohnutej šiji stála ťažká noha rímskeho popa, bezcitne drviac každého pri najmenšom pokuse o odpor..." A myslíte si, že by bolo inak, keby sa opäť dostala cirkev rímsko-katolícka k takej moci, akú mala predtým? http://slovakia.humanists.net/jarmo.htm
bojovnik spagetovej prisery
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
volej   |   ip:80.87.214   |   2010-08-30  (11:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Len obmedzený, nevedomý človek nevie nič o hrôzach cirkevných inkvizícií, ktorými zavraždili státisíce ľudí v mukách"
Muky nepopieram rovnako ako usmrtených cirkevnou inkviziciou, za ktoru sa pápež JP II aj ospravedlnil. Spochybnuje az sa smejem nad tym uvedenym počtom státisice... ale priznavam ze to vypada napisane lepsie ako desaťtisíce.


volej   |   ip:80.87.214   |   2010-08-30  (11:36)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  "ktorý viac než ktorákoľvek vojna, spôsobil medzi národmi spustošenie " kolko bolo mrtvych vo vojnach?


muaddibsk   |   ip:217.23.24   |   2010-08-30  (11:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no, neviem či inkvizíciou umrelo viac ľudí než vo vojnách, ale keď k tomu pripočítame aj sväté vojny, tak by tie stotisíce mohli sedieť....
a ak nič iné, tak minimálne po stáročia/tisícročie brzdili rozvoj v každom smere.


Enjoy   |   ip:85.216.18   |   2010-08-30  (12:17)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  To je jedno ci zavrazdili jedneho cloveka alebo stotisic. Ide o to preco ich zavrazdili? Preto lebo chceli moc a nevadilo im ist aj cez mrtvoly , to je na tom to smutne...


madball88   |   ip:217.12.48   |   2010-08-30  (13:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  volej - keby si zil vtedy a ti zavrazdeni by boli tvoji pribuzni tak by si asi nemal taketo dementne reci. Asi budes dalsi z tych prokatolickych tupcov co tu zacali v poslednej dobe agitovat. Dalsi tupy idiot v krestanskom kosiari...


BOH   |   ip:212.124.1   |   2010-08-30  (13:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  BOLA TO FANATICKA CHAMRAT.KRESTANIA TU HORSI AKO MOR.NAJODPORNEJSIA SEKTA V DEJINACH LUDSTVA.


Overview   |   ip:213.151.2   |   2010-08-30  (14:03)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  “Námestníci Krista stáli celé stáročia v popredí vražedného systému ...” - to neboli námestníci Krista, ale námestnící Satana, pretože s Kristom nemali nič spoločné. Oni sami sa za tých námestníkov vyhlasovali, ale ich skutky odhalili, čo sú zač. Ježiš povedal: “Strom poznáte po ovocí ...”


zoli   |   ip:160.44.24   |   2010-08-30  (16:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tuto knihu poznam.precital som si ju celu.
neskutocne veci su v nej :(


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-08-31  (05:30)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Že stotisice obeti, autor nema šajnu o čom rozpráva a take članky su tu najlepšie hodnotene za tyžden...to svedči o miestnych navštevnikoch. To, že aj nekresťanski vedci uznavaju, že inkvizicia zachranila neporovnateľne viac životov nikoho nezaujima. Ešte mi povedzte kto v stredoveku okrem cirkvi daval tresty ako domace väzenie. a najväčši počet obeti mali tie inkvizične súdy, ktore s katolickou cirkvou nemali nič spoločne. Bola to – španielska inkvizícia, ktorá nepodliehala pápežovi, ale svetskej moci – a protestantské inkvizície, ale samozrejme, najhoršia musi byť stale katolicka cirkev, nič ine nie je zaujimave. (Odhliadnuc od toho, že keby inkvizične sudy existovali aj v 20. storoči, nemuseli by sme tu mať Stalina, Hitlera, Sionistov atd. – to su ti dnešni „humanisti“, ti sa nechaju radšej povraždiť v milionoch, ako by sa mali pred niečim braniť – takzvani novodobi kamikadze, pritom súčasná inkvizicia, omnoho krutejšia a početnejšia, ale už z inej strany, nie tej našej, ich vôbec netankuje), nehľadate pravdu, len krute Urban legends a už ukazujete prstami ako dedinčania z vidlami a fakľou v ruke, poniektori by ste najradšej upaľovali všetkych kresťanov. Ked vam začne niekto rozpravať o boľševickom holokauste, o vraždach kresťanov po celom svete – v afrických arabských a azijskych krajinach, dejucich sa aj dnes, (ktore sa v slobodomurarskych mediach nejak velmi nepretriasaju, radšej sa špini na cirkev a každy deň sa premieta nejaky dokument o holokauste), tak nepočuvate, lenže dnes pravda zaujima len malokoho. Postavili ste sa na stranu tych, čo vas nazyvaju goimovia, dobytok, a tak vam treba. Prajem vam skvelu buducnosť – nam všetkym. Bez ochrany cirkvi, bez kresťanstva a potom už len horko zaplačete, ale už môže byť neskoro – vy mate totiž novu cirkev – cirkev satanovu-slobodomurarov a nove naboženstvo – media.

Vďaka tym svätym vojnam tu vôbec si. Vdaka tym, ktory za teba v minulosti bojovali a obetovali život si dnes môžeš uživať pokoj a vydobytky kresťanstva. Uvidime na ako dlho ešte, lebo z ľudi sa stali rozmaznani hlupaci, ktori nemaju žiadne hodnoty, neveria ničomu len slobodomurarskym mediam a potrebuju znova ukrižovať všetko, čo suvisi s kresťanstvom.

V mene inkvizície sa udiali aj zločiny, ak sa vyskytol nespravny človek na nespravnom mieste, lenže tato neobjektivna klamliva kampaň je už fakt trapna. Jan Pavol II sa furt len za niečo ospravedlnoval, bozkaval koran, žehnal rozličnym šamanom, a vyznavačom kultov, židov nazval vyvolenymi, oslabil poziciu katolickej cirkvi,ktora straca prave vdaka takemuto konaniu rešpekt – to je nasledkom infiltracie Vatikanu a jeho ovladnutie slobodomurarskymi „biskupmi“.

A ten „pokrok“, čo cirkev brzdila uvidime všetci zachviľu v plnej krase. Proroctva sa naplnaju. Mimochodom nebyť cirkvi, nemaš tu ani jednu vysoku školu, nemaš svoje pismo a ani svoj narod chlapče, trocha vďačnosti by ti nezaškodilo, ale najlahšie je ukazať prstom a povedať – za všetko zle môže cirkev, maju pravdu, ste banda manipulovatelnych goimov, detí, ktoré zaujíma možno ešte tak legalizacia drog a nove botasky. Neviete už nič, ani o svojej vlastnej histórii. Na hodinach dejepisu ste radšej čitali možno komixy batmana alebo bravo girl a teraz sa tu hrajete na objektivnych sudcov historie na zaklade podobnych članočkov a viete holy prd ako to vlastne bolo. Možno nikto z nas nevie...prd   |   ip:78.98.116   |   2010-08-31  (12:50)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  to je ako keby si povedala nebyt madarov tak nemas hrady a zamky na slovensku. vdaka za co za utlmenie rozvoja botaniky? mediciny? individualneho rozvoja kazdeho so slobodnym rozhodnutim ? a o tej historii mas teda zvlastne predstavy nic v zlom sudit ma nemozes jedine ze by si sa z toho vyspovedala svojmu psychoterapeutovi za mriezkou v kostole ale obhajovat extermisticky fasizmus je sialenstvo.vas terajsi vodca bol v cele inkvizicie este za cias JP a daval pokyny na palenie knih a mnozstvo divnosti. hovorim utocne pardon, cielom vsetkych podobnych clankov je prinutit vas trochu pouvazovat zapochybovat o systemoch ktore vedu socialny zivot planety. lenze vy odmietate pouzit vlastnu hlavu. ja nie som ateista ale nabozenstva su zbytocnou pritazov. kolko ludi by mohlo nasitit ich nenazrane brucho keby sa rozparalo?


yosarian   |   ip:78.141.74   |   2010-08-31  (19:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na tieto zločiny treba stale poukazovať, na Slovensku, ale aj inde vo svete je stale velka skupina neuvedomelych mas, ktory o tejto problematike nasich temnych dejin vela nevedia, vôbec ma netrapi ci obeti bolo 60 tis ,alebo x tis, podstatne je , aby si ludia uvedomili,kam az moze zajst nabozensky fanatizmus, ktoreho sme aj v sucasnosti svedkami v Irane, kde musi pre par ZAKOMPLEXOVANYCH nabozenskych fanatikov umriet nevinna zena .

Za sekularny svet, bez nabozenskeho fanatizmu!!!


zoli   |   ip:89.173.11   |   2010-09-01  (21:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ahoj lenka.môžeš uživať pokoj a vydobytky kresťanstva??tuto vetu nechapem chces povedat ze kretania mozu za vynalez elektriny,motora atd?
fhuu tak toto je silna kava.
stale omielas ze zalozili skoly atd.mas pravdu zalozili,vtych skolach sa ucilo ak sa dobre pamatam ze zem je stredobodom nasej slnecnej sustavy.nije nahodou to tak bolo?


Pakon   |   ip:213.70.5.   |   2010-09-01  (21:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Inkvizícia je vačšinový proces proti inej skupine. Jediná väčšia inkvizícia, kt. bola odobrená cirkvou bola 1. španielska reconquista. Trest smrti však bol udelovaný výnimočne. Tie zveriny, o kt. tu píšete sú v drvivej väčšine produktom politiky - "ostatné" reconquisty, talianska inkvizícia, "kladivo na čarodejnice"... a ani náhodou neboli Vatikánom podporované - niežto odobrené.

Na najväčšiu tragédiu v dejinách - komunizmus, ako jedinú celospoločenskú aplikáciu ateizmu - sa nielenže nevyrovná žiadna iná udalosť, proces al. obdobie v histórií, ale dokonca počtom ľudských obetí sa ani obe svetové vojny aj s následnými epidémiami na "osvietených budovateľov ateizmu" ani len nelepia.

S pozdravom Spiatočník.


zoli   |   ip:89.173.11   |   2010-09-01  (22:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  fiha lenka poriadne si sa rozohnila,ako spravny krestan ten kto je proti cirkvi tak ho treba zabit alebo umlcat.
vydobitky krestanstva su podla teba elektrina a dalsie vynalezy?ved to bola cirkev ktora oznacila tieto veci ako dielo satanovo,
dokonca dneska som pozeral v telke historiu tanga.vedela si ze spolocensky tanec tango bolo cirkvou oznaceny ako diablov tanec ?

ak ta to potesi som pokrsteny,birmovka,chodenie do kostola,ministrovanie toto vsetko mam za sebou a preco som prestal?
pretoze som zistil ze do kostola chodia ludia ktory ked tam vojdu tak sa spravaju ako panbozkary a ked vyjdu nie su schopny dat
zobrakovy ani halier.kamarat robi v robote tiez s takou ako si ty ,panbozkarka vzdy ked vidi kriz tak sa prezehna,taky kriz
urobi na svojom tele ze sa skoro prevrati a hadaj maju ju radi?NIE pretoze kazdeho ohovara a hresi ako pohan,
co to je za krestana?takych ako si ty je plno tvaria sa ze miluju boha a potom hresia kazdy den.
ja by som sa ani necudoval keby si zobrala pistol a zacala vrazdit ludi okolo seba.tvoje srdce je plne nenavisti voci ludom ako som
ja lebo nesuhlasim s cirkvou.
si ako agent smith z filmu Matrix ktory chrani cirkev a taky ako som ja musia byt zniceny lebo kydaju na cirkev.
nabozenstva len zotrocuju tvoju mysel.biblia je mocna zbran namierena do srdc nestastnikov.

nie som ziaden zid,ziaden slobodomurar,ziaden nacista,fasista,anarchista.
som clovek ktory hlada odpovede a na ktore krestania ani ine nabozenstva nikdy nedaju odpoved.nechcem aby mi nabozenstvo
diktovalo co smiem a co nie.ja nie som otrok?ake je to nabozenstvo?
media su manipulovane takze sa snazim telku nepozerat.
neviem si vsak predstavit svet kde by neboli nabozenstva.vies si to predstavit ake by to bolo krasne,ziadny fanatici
len ludia ktory ziju v harmonii s prirodou.toto by si ty hadam ani neprezila.

mas pravdu cirkev budovala skoly ale ake ?
kde sa ucilo to ze zem stredobodom slnecnej sustavy a niekto kto to vyvratil tak mu odtali ruku?
prepac mas pravdu toto tiez mam z dejepisu a na nasej skole nas ucili iluminaty a slobodomurari.takze z dejepisu ti nic
nebudem uz pisat.
vdaka svatim vojnam som tu?tak si to idem radsej hodit na najblizsi strom ked si predstavim ze za to ze som tu ja
umreli tisice ludi ktorych zavrazdili kriziacke vypravy.

mas pravdu jan pavol bol podla teba zly ale teraz pan Nacinger pardon raczinger je lepsi?
nevadi ti ze bol v minulosti Hitlerjugend?ved vyzera s tymi jeho ocami ako satan.jaj ano zase ta historia prepac.
tak asi ja som prisiel z paralelneho vesmiru
dufam ze tato doba bude doba velkych zmien kde ludia sa uvedomia a konecne zobudia z tohoto zleho sna a zacnu
uznavat ine hodnoty a nie nabozenstva ktore ich zotrocuju.

na koniec taky mali kviz len pre teba lenka .

odkial vies ze boh ktory sedi na oblaciku niekde nad nasimi hlavami je muz ktory ma bradu,co ked je to zena ?

ako je to mozne ze boh ktory ta miluje z celeho srdca tak ako nikoho ineho a ktory obetoval pre teba jedineho syna ta za
to ze porusis bozie desatoro ta posle do pekla kde budes v nemsiernych mukach trpiet do konca zivota. ALE ON TA MILUJE.


zoli   |   ip:89.173.11   |   2010-09-01  (22:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oprava:
nesmiernych mukach


LordX   |   ip:95.103.14   |   2010-09-01  (23:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Na najväčšiu tragédiu v dejinách - komunizmus, ako jedinú celospoločenskú aplikáciu ateizmu - sa nielenže nevyrovná žiadna iná udalosť, proces al. obdobie v histórií, ale dokonca počtom ľudských obetí sa ani obe svetové vojny aj s následnými epidémiami na "osvietených budovateľov ateizmu" ani len nelepia."

ako vyplyva komunizmus z ateizmu? Ateizmus bol len zneuzity komunistickou propagandou.
To je ako keby si obvinoval jadrovu fyziku za Hirosimu a Nagasaki.


Kagur   |   ip:91.148.12   |   2010-09-01  (23:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie stotisíce, ale milióny! Počet zavraždených kresťanskou sebrankou udávajú triezve (!) odhady na 7 miliónov. A mali by sa rátať ďalšie stámilióny počas 1600 rokov ovládania Európy týmto neskutočne odporným zlom, ktorým boli rôznymi formami zničené a dobabrané životy. Celé stáročia žili ľudia v špine, biede, strachu a nevedomosti kvôli kresťanstvu! Je mi z vás zle, kresťania, čo toto popierate. Aj morové epidémie mali pravdepodobne na vine, pretože mor sa rozmohol vďaka nehygienickým podmienkam a špine, v ktorej sa žilo, pretože telo bolo považované za hriešne a aj jeho umývanie bolo veľmi obmedzované. Na rozdiel do Antiky, kedy sa na telo kládol oveľa väčší a pozitívnejší dôraz a kedy mor veľmi nezabíjal. Kresťanstvo, podobne ako islám a mnohé iné náboženstvá, by mali byť zakázané, pretože sú to nástroje na oblbovanie a následné ovládanie más, získavanie obrovskej moci a nepredstaviteľného majetku.


Pakon   |   ip:95.103.21   |   2010-09-02  (01:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX:
"Ako komunizmus vyplýva z ateizmu?"... páni, tak o tom ti je celá veda - tzv. Marxizmus Leninizmus. Škoda, že si ju už asi neštudoval - by si v nej iste exceloval...
Ahá... "zneužitý...". Áno - naozaj je to zložité, ale jediná celospoločenská ideológia postavená na ateizme ako ideovom východisku, ktorú boli schopní ľudia udržať chvíľu pri fungovaní bol iba komunizmus - reálny socializmus...


LordX   |   ip:178.41.27   |   2010-09-02  (05:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pakon - marxismus-leninizmus je paveda, komunisticka propaganda, a zdaleka nevychadzala len z ateizmu. Takze sa pytam este raz, ako komunizmus v skutocnosti vyplyva z ateizmu? Preco nie su krajiny s najvacsim poctom ateistov komunisticke? (severske zeme).

"Ahá... "zneužitý...". Áno - naozaj je to zložité, ale jediná celospoločenská ideológia postavená na ateizme ako ideovom východisku, ktorú boli schopní ľudia udržať chvíľu pri fungovaní bol iba komunizmus - reálny socializmus..."

Ideove vychodisko socializmu boli marxove spolocenske a ekonomicke teorie, zdaleka nie len ateizmus, tan hral ani nie druhe husle. Podla rovnakej logiky by som mohol obvinit krestanstvo z fasistickych rezimov. Toto chces?Mayo   |   ip:188.121.1   |   2010-09-02  (21:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kagur, plne s Tebou súhlasím! Dávno pradávno na moju otázku "Koľko bolo ľudí zabitých v rámci šírenia kresťanskej viery v Amerike? A koľko v Afrike a Ázii?" som spoznal stav neuveriteľnej totálnej nepríčetnosti obhajcu čestných, spravodlivých, nepoškvrnených šíriteľov kresťanskej viery. Nemôžem si vážiť obhajcov skoro 2000 ročnej skrivodlivosti voči človečenstvu.


Pakon   |   ip:213.70.5.   |   2010-09-03  (18:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX:
uff... ty si moc usilovne ten Marxizmus-Leninizmus asi už neštudoval, čo?!? Ono totižto ako "...komunizmus vyrastá z ateizmu, tak ateizmus musí vyústiť do komunizmu..." (alebo naopak?)
Totiž by si neveril, ale ateizmus má doteraz problém vysvetliť niektoré základné otázky morálky, existencie, ale i čisto vedecké (nezistiteľný zločin, právo na život, večnosť hmoty,...) a tak komúnizmus a reálny socializmus sú akousi kostrou ako a prečo vlastne by mali ľudia navzájom fungovať.

Vieš, že napríklad ateizmus nerád uznáva, alebo sa nevie vysporiadať s "veľkým treskom"? S touto tézu prišli kresťanský vedci. Podobne Darwina najdlhšie neodmietali kresťania, ale naopak ateistické diktatúry Sovietskeho bloku - z jediného blbého dôvodu: bola nepreukázateľná (napr.Lisenko). Ako spomínala LenkaB: tých vkladov kresťanskej vedy ľudstvu (tých čo sa ku kresťanstvu sami aktívne hlásili - nie len boli pokrstený) je dodnes oveľa viac ako výrazne menšinový ateizmus.

A do čoho vlastne ateizmus vyústil, keď sa mu dala na jedno storočie šanca - dnes vie každý - tam kde to začalo: utópiou 19.storočia plus viac ako 100 miliónov zavraždených občanov.Pakon   |   ip:213.70.5.   |   2010-09-03  (19:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Milí Zoli:
Ty sám si krásnym príkladom: "Poturčin horší Turka", ako sa u nás na Slovensku vraví... Ešte si neodopustím jednu poznámku: ateistom sa odpustí oveľa viac ako kresťanom - pretože, vina ich neviery je možno len v slabosti tých, čo im ju mali sprostredkovať. Ale ty si ten dar mal a možno dobrovoľne si ho zadupal do zeme - ver tomu, že TO je oveľa ťažšie...
...ako napríklad nejaké ľudské slabé stránky, o ktorých si sa tak obsiahle rozpísal v reakcii na LenkuB. Priam, akoby si ju poznal; a pritom sám hneď na začiatku uvádzaš, že je to len na základe tzv. "transferu" vlastností z človeka na druhého podľa určitej podoby (tamtoho nemám rád - lebo sa mi podobá zlého suseda)

Okrem toho, pokiaľ más pochybnosti o vklade kresťanských vedcov ľudstvu - spoločnosti vo všetkých rovinách vedy, tak to je naozaj krátkozraké. Nehľadiac na to, že v našich postkomunistických pomeroch sa veda naozaj akoby intuitívne spájala s ateizmom, tak len trochu na západ, či juh to už zďaleka neplatí (a už vobec nie za "mlákou") - a ateistickí vedci a profesori zhruba pekne kopírujú tie chabé percentá, ktoré im vyplývajú z celkového rozdelenia spoločnosti podľa vyznania.

Ohliadnuc sa do histórie máš nejaké výhrady voči menám ako: Newton, Faraday, Maxwell, Kelvin... + tisíce a milióny menej lesklých pracantov?
(ďaľší zvuční: http://www.znameniadoby.sk/pagina/index.php?page=text&;cislo=38 )


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-09-04  (00:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pakon - :)

Ja začinam mať pocit, že sa to tu meni na slobodomurarsku propagandu, propaguju sa tu ich stranky a ich filozofia a stale od tych istych osôb


LordX   |   ip:95.102.31   |   2010-09-04  (00:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "uff... ty si moc usilovne ten Marxizmus-Leninizmus asi už neštudoval, čo?!? Ono totižto ako "...komunizmus vyrastá z ateizmu, tak ateizmus musí vyústiť do komunizmu..." (alebo naopak?)"

Preco by som mal studovat to co tvrdi komunisticka propaganda? V tom pravdu urcite nenajdes, tak preco sa odvolavas na to co tvrdi? Clovek kludne moze byt ateista a zaroven napr. praviciar alebo ekonomicky libertarian, nemusi byt socialista ani komunista.

"Totiž by si neveril, ale ateizmus má doteraz problém vysvetliť niektoré základné otázky morálky, existencie, ale i čisto vedecké (nezistiteľný zločin, právo na život, večnosť hmoty,...) a tak komúnizmus a reálny socializmus sú akousi kostrou ako a prečo vlastne by mali ľudia navzájom fungovať."

Ateizmus, a jeho spolocenska odnoz - humanizmus s tym nema ziadny problem. Ak myslis ze ano, dokaz to. Socializmus nema s modernym ateizmom nic spolocne, takisto ako nema moderne krestanstvo nic spolocne s klerofasizmom.

"Vieš, že napríklad ateizmus nerád uznáva, alebo sa nevie vysporiadať s "veľkým treskom"? S touto tézu prišli kresťanský vedci. Podobne Darwina najdlhšie neodmietali kresťania, ale naopak ateistické diktatúry Sovietskeho bloku - z jediného blbého dôvodu: bola nepreukázateľná (napr.Lisenko). Ako spomínala LenkaB: tých vkladov kresťanskej vedy ľudstvu (tých čo sa ku kresťanstvu sami aktívne hlásili - nie len boli pokrstený) je dodnes oveľa viac ako výrazne menšinový ateizmus."

Ja som ateista a s velkym treskom nemam ziadny problem. O com to hovoris?

Lisenko bol nastroj stalinistickej propagandy, v sovietskom zvaze nebola ani veda slobodna, ale spolitizovana (vyhlasenie genetiky a kybernetiky za pavedu). Ale ked sa chceme drzat faktov, znova z toho musime vinit len komunisticku diktaturu, nie ateizmus. Ten dovod nebol ten, ze evoucia je nepreukazatelna (lebo ona preukazatelna je), ale bol cisto politicky - uspechy v genetike a kybernetike dosahovali najma zapadni vedci, niektori ruski vedci naopak zastavali konkurencne teorie. Preto komunisticka propaganda musela podporovat domacich, bez ohladu na to kto mal pravdu.

"Okrem toho, pokiaľ más pochybnosti o vklade kresťanských vedcov ľudstvu - spoločnosti vo všetkých rovinách vedy, tak to je naozaj krátkozraké. Nehľadiac na to, že v našich postkomunistických pomeroch sa veda naozaj akoby intuitívne spájala s ateizmom, tak len trochu na západ, či juh to už zďaleka neplatí (a už vobec nie za "mlákou") - a ateistickí vedci a profesori zhruba pekne kopírujú tie chabé percentá, ktoré im vyplývajú z celkového rozdelenia spoločnosti podľa vyznania."

Co dala ateisticka veda ludstvu?

http://www.freethoughtpedia.com/wiki/Scientists_and_atheism

Drviva vacsina vedcov su ateisti alebo agnostici, minimalne je to preukazane od roku 1914, odkedy sa robia prieskumy mienky vedcov. Takze vacsina modernych objavov a vynalezov pochadza od ateistickych vedcov :) Takisto z vyskumu jasne vyplyva ze nie je pravda ze podiel veriacich medzi vedcami je taky isty ako v zbytku spolocnosti, ako tvrdis. Je medzi nimi drviva prevaha ateistov a agnostikov (93%), oproti veriacim (7%).


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-09-04  (00:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kostolná inkvizícia je tragédiou civilizácie. Súčasným pohrobkom stredovekej inkvizície na Slovensku je KDH a najmä ten Lipšpšic s pri*j*e*banou papuľou, čo vyzerá ako druhohorný paznecht. (pre lepšie vystihnutie skutočnosti som použil exaktné expresívne vyjadrenie - poznámka autora príspevku). Chce napríklad zrušiť amnestiu na samoúnos svojho času medzinárodne hľadaného zlodeja - pankharta kováčovic podarenej famílie - ktorý sa pri úteku pred spravodlivosťou zabuchol za rakúskymi hranicami bez pasu a opitý v kufri auta.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-09-04  (08:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lipšic je žid a KDH su slobodomurari ty trubka. Po voľbach im radostne telegramy posielal sám veľké knieža Schwarzenberg. Nie všetko, čo sa tvari ako kresťanske aj kresťanske naozaj je. Podobne ako sdKu. Takže asi tak, rozlišuj trochu a nebud sfanatizovany, podobne tu odznelo veľa prispevkov, že to s tou inkviziciou katolickej cirkvi nebude asi tak ako to zneužila komunisticka a "postkomunisticka" propaganda. Odporučila by som ti nejake odkazy, o skutočnostiach, ktore vyplynuly po otvoreni Vatikánskych archívov, ale mam pocit, že tvoj fanatizmus by ti branil v čitani, takže radšej to necham tak.

Ja som ateista a s velkym treskom nemam ziadny problem.

Ale aj tak, je to len tvoja viera, ako by to mohlo byť. Hovoriš, ako maš ty sam svoj vlastny nazor a kresťania nie. Ty však slepo počuvaš to, čo ti povedia vedci, ktori sa nevedia zhodnuť ani na tom, aku farbu ma hovno

Čo sa tyka tych vedcov, ja nemam prehlad o tych štatistikach, to si možno robiš ty, aby si si dokazal, aky su ateiti mudri a kresťania hlupi, ale možno od roku 1914 su veriaci vedci nežiaduci pre tento židosystem.LordX   |   ip:78.99.189   |   2010-09-04  (11:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Chce napríklad zrušiť amnestiu na samoúnos svojho času medzinárodne hľadaného zlodeja - pankharta kováčovic podarenej famílie - ktorý sa pri úteku pred spravodlivosťou zabuchol za rakúskymi hranicami bez pasu a opitý v kufri auta."

Ved ked si si taky isty ze to bol samounos, preco sa bojis toho aby sa to vysetrilo? Ved by sa len konecne dokazalo aki su ti "modraci" klamari..
..alebo zeby nie? :P

Davat amnestiu na nevysetrene zlociny ide uplne proti pravnemu statu a je to vysmech do tvare spravodlivosti, hlavne ak ide o tak zavazne zlociny..


LordX   |   ip:78.99.189   |   2010-09-04  (11:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Čo sa tyka tych vedcov, ja nemam prehlad o tych štatistikach, to si možno robiš ty, aby si si dokazal, aky su ateiti mudri a kresťania hlupi, ale možno od roku 1914 su veriaci vedci nežiaduci pre tento židosystem."

To ako na univerzitach chodia slobodomurarski inkvizitori s dotaznikmi, a kto zaskrtne ze je veriaci, tomu univerzita neda doktorat??

"Ale aj tak, je to len tvoja viera, ako by to mohlo byť. Hovoriš, ako maš ty sam svoj vlastny nazor a kresťania nie. Ty však slepo počuvaš to, čo ti povedia vedci, ktori sa nevedia zhodnuť ani na tom, aku farbu ma hovno."

Nie, veda ma na svoje nazory dokazy. A neviem preco by mali byt veriaci proti big bangu, ved to ze vesmir mal pociatok ich viere hra do karat. Ovela vacsim problemom by pre nich bolo, keby sa dokazalo ze vesmir je staticky a vecny. :)

Mimochodom, teoriu big bangu vymyslel veriaci vedec.


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-09-04  (11:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Že sú modráci klamári, to je všeobecne známe aj bez toho. Byť nimi, tak by som o to neusiloval, lebo si potom budú musieť hľadať iného pochybného maskota do inkvizičného erbu, než bravčovú kováčovic kotrbu aj s jeho podareným synáčikom.


LordX   |   ip:78.99.189   |   2010-09-04  (12:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Azgaroth - tak preco ti potom tak vadi Lipsicova snaha? Ved ak si presvedceny ze mas pravdu, tak by si mal byt len rad ze sa to konecne dokaze aj na sude, a modraci budu mat o argument menej, a este k tomu sa zosmiesnia. Ak som presvedceny ze mam pravdu, vysetrovania a transparentnosti sa nebojim, ale naopak ju vitam.. Nechapem tvoju logiku.

..ci ked sa to ma naozaj vysetrit, zrazu to uz s tym samounosom nie je az take iste? ;)


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-09-04  (12:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nič sa neotvorí ani nevyšetrí. Počas 8 ročného rabovania už na to mali času dosť, rovnako ako teraz do predčasných volieb. Na zakrytie svojich pripravovaných ožobračovacích balíčkov si budú musieť vytiahnuť inú vymyslenú kauzu.
(Poznámka: Len nie už tú otrepanú pesničku, v ktorej sa geniálnemu architektovi štátu závidí dom...)


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-09-04  (13:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Presne tak, mali nato 8 rokov, a predsa nič nevyšetrili. Len štekali ako bezzubí pes, len aby neustále zakrývali svoje činy, ktoré boli proti tomu národu, proti tomu štátu, a proti zakladateľovi tohto štátu!

A dnes, história sa opakuje, nič nevedia, len opäť púšťajú tu istú pesničku, stále dookola, len aby zakrývali tu svoju neschopnosť a nemohúcnosť vládnuť.

Čo ostáva tomu národu, aby povstal a ukázal, že o takú vládu veru nestojí, vládu, ktorá sa vždy na druhého vyhovára, lebo vládnuť nevie, tobôž, ak za takou vládou stojí len jeden kraj!!!


LordX   |   ip:78.99.189   |   2010-09-04  (14:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..ale PRECO nemohli nic dokazat a vysetrit?? Nie preto ze by nechceli, ze by neboli dokazy aspon na odovodnene obvinenia, alebo ze sa nesnazili. Iba preto, lebo meciarove amnestie! To je pravnicky fakt, ziadne vyhovorky.
Nemali na to osem rokov, nemali na to ani pat minut!

Dakujem pekne za takeho zakladatela statu, ktory dava kamaratom amnestie na zavazne zlociny..

"Čo ostáva tomu národu, aby povstal a ukázal, že o takú vládu veru nestojí, vládu, ktorá sa vždy na druhého vyhovára, lebo vládnuť nevie, tobôž, ak za takou vládou stojí len jeden kraj!!!"

Za vladnou koaliciou stoji vacsina ludi na Slovensku. Inak by nebola zvolena.


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-09-04  (14:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX, čo SCI-FI, že väčšina národa, veru väčšina, bratislavského, asi preto!

A tých 8 rokov mali, žiadne výhovorky nepomôžu, že tým len zakrývali to, čo tomu štátu a národu bolo len a len na škodu!!!


LordX   |   ip:78.99.189   |   2010-09-04  (14:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ci Bratislava nie je sucast Slovenska? Je snad politicky nazor Bratislavy menejcennejsi ako napr. Kosic, alebo Hornej Dolnej?

"A tých 8 rokov mali, žiadne výhovorky nepomôžu, že tým len zakrývali to, čo tomu štátu a národu bolo len a len na škodu!!!"

No o tom by sa dalo minimalne polemizovat ;)


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-09-04  (14:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No je, ale to nie je celé Slovensko, ale ten najmenší kraj!

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/Kraje_Slovenska.svg/800px-Kraje_Slovenska.svg.png

To by sa dalo, ale výsledok by bol vždy záporný!


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-09-04  (14:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kiež by bol politický názor "Bra-átyslavi" menejcennejší, než ostatného Slovenska. Je to mentálna čierna diera, kde neschopnosť správne voliť škodí republike permanentne už 20 rokov. Má ambície - neznámo prečo - stať sa akýmsi pomyselným predmestím Viedne. Tam by však tento slum chceli asi tak, ako poriadni newyorčania Bronx.


illuminatedBimbo   |   ip:178.41.29   |   2010-09-04  (15:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vsetky dnesne nabozenstva brania duchu v postupe svojim ucenim pretoze sa snazia naucit to, co je posvetnou povinnostou naucit sa kazdemu cloveku osobne a nasledne to aj prezit.

Chybou by bolo utocit na nabozenstva ,takyto boj si vyzaduje ludi z nizkou moralkou, taku istu a podobnu ludom ktory tieto nabozenstva a sekty uctievaju.
Stav v medziludskych vztahoch a stav svetoveho diania a historia to len stale dookola potvrdzuje!

sharpiq   |   ip:95.105.21   |   2010-09-04  (17:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Off topic: LordX, obdivujem tvoju energiu a zapal stale dookola otrepavat fakty o hlavy tych co to nevedia ani docenit a ani sa nad tym nechcu zamysliet. A paci sa mi ako to z diskusie o inkvizicii sklzlo do klasickej kvazipolitickej diskusie o poslednych volbach na Slovensku resp. do specializovanej sekcie "velky macho" vs. zvysok sveta. Za toho velkeho macha si dosadte Fica, Meciara, Gottwalda, Stalina, Lenina a dalsich "otcov naroda" ktorych este stale vacsia cast populacie potrebuje na to, aby jediny spravny a odcinil vsetky ich krivdy.

Normalne mam pocit, ze Slovensko by malo zaviest monarchiu - budeme mat jedneho panovnika, slniecko nase najjasnejsie ktory bude mat vzdy pravdu, jeho usta vydaju len spravodlive rozhodnutia a jeho ruky vyliecia kazdu chorobu.


vinidi   |   ip:80.242.33   |   2010-09-06  (14:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak ako sa dnes pozeráme z opovrhnutím na pedofilov za zneužívanie deti, tak z tým istým opovrhnutím odsúdime (a to už skoro) aj cirkev, za zločiny páchane po tisícročia na nevinných ľuďoch.
zoli   |   ip:160.44.24   |   2010-09-07  (10:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ahoj pakon a lenka b.

nechapem preco za vsetkym hladate slobodomurarov.

samozrejme ze napachali vela zleho aj ateisti,nehadam sa ale nechapem preco niektory jedinci

si nechcu pripustit to ze existovalo kladivo na carodejnice,kriziacke vypravy ktore nemali

skoro s vierou nic spolocne a boli plne nasilia a krvy.

ja som nepovedal ze v nic neverim.ja nepotrebujem ako vy cirkev ktora mi bude nieco kazat a aj tak to nebudem dodrziavat

a taktiez ani ty ktory robia tieto zakony,nepotrebujem kostol kde sa budem modlit ako robot.

dar som nezadupal do zeme,ja som sa zobudil vdaka takymto strankam ako je tato kde je viac pravdy ako v blbej telke.


taktiez so polozil zopar otazok a nedostal som odpoved od ziadneho cloveka ktory veri v svatu cirkev.

nerozumiem preco.stale su tu omielany slobodomurari ale na otazku mi nikto neodpovedal,

tak mi mili pakon daj odpoved aspon ty.

odkial vies ze boh ktory sedi na oblaciku niekde nad nasimi hlavami je muz ktory ma bradu,co ked je to zena ?

ako je to mozne ze boh ktory ta miluje z celeho srdca tak ako nikoho ineho a ktory obetoval pre teba jedineho syna ta za
to ze porusis bozie desatoro ta posle do pekla kde budes v nesmiernych mukach trpiet do konca zivota. ALE ON TA MILUJE.Pakon   |   ip:213.70.5.   |   2010-09-07  (19:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ahoj Zoli.
Vďaka za úprimnú odpoveď. Slobodomurári nie sú moja téma. O dejinách, ani o vplyve cirkvi v nich si nerobím nijaké ilúzie, ale niektoré tuná podané náhľady sú viac ako scestné. Inkvizícia totiž nie je v žiadnom prípade iba doménou cirkvi, ani kresťanstva nie. Je to právnický výraz pre väčšinový proces - už od čias antiky. Že sa cirkev na niektorých z nich v stredoveku podielala, bola naozaj tragédia, i veľká chyba. Ale absurdnosti v článku i diskusii podávané sú mnohokrát viac ako scestné, a pohľad na reálne udalosti ako sa naozaj stali je tendenčne prevrátený.
Cirkev sa mnohokrát nechala zamotať do politiky, viac či menej dobrovoľne, ale inkvizícia sťaby "milióny mŕtvych", "popravy ako na bežiacom páse" - to si snáď niekto pomýlil pár storočí s Veľkou Francúzskou revolúciou, alebo so Stalinskými čistkami?!?
Ako som už uviedol, drvivá väčšina inkvizícií stredoveku nemala so sv. Cirkvou v Ríme nič spoločné! Inkvizície boli vždy v prvom rade politickými "monstroprocesmi" v merítkach stredoveku pod záštitou banálnych hesiel.

To, že Boh, ktorý sedí na obláčiku nie je vlasatý starček viem asi takto:
1. Z Biblie.
2. Dve storočia obrazoboreckých sporov v Byzancii zanechali celkom slušnú dokumentáciu tohto sporu
3. Michelangelova alegória v Sixtínskej kaplnke vyvolala už vo svojej dobe znova vážnu debatu o prístojnosti zobrazovania tejto témy...
atď...
To, že Boh nie je žena,...hmmm. Argumentáciu ZA, nechám sufražetkám.
Moje chápanie Boha v súčasnosti je podľa Akvinského (aj) zastávaného názoru "negácií": O Bohu totiž nie je možné nič tvrdiť absolútne - on totiž obsahuje a prevyšuje každý abstrakt.
Okrem toho, Boh v kresťanstve nie je opisovaný ako muž. Ovšem ako Otec.
Okrem iného aj preto, že za ženu si vyvolil Pannu Máriu.

Neviem síce prečo došlo u teba k averzii voči Cirkvi. Ale čo sa zla v Cirkvi a ľudí v nej týka, na to nás pripravujú už samotné evanjeliá, príbeh Ježiša. Veď už jeden z dvanástich ho vydal nasmrť, a Peter ho zaprel... Tento motív sa tiahne celými dejinami.

Ak sa ti zdá, že na tvoje otázky neexistujú dostačujúce odpovede - si veľmi naivný. Cirkev, mnoho svatých, učencov a verím že hádam aj každý veriaci si kladie podobné otázky - a dvetisíc rokov zamýšľania i filozofického bádania a reality prinieslo naozaj "fundované" odpovede.

Otázka pekla je na tom podobne. Treba čítať. Ja si v súčasnosti - podľa toho čo viem - nemyslím, že Boh je ten, kt. ťa pošle do pekla. Aspoň väčšina vizionárov sa vyjadruje v zmysle, že taký človek je tak prežratý zlom, že on sám sa Boha neodvolateľne zriekne.
Aj keď ho On miluje, a dokázal by odpustiť neodpustiteľné...

S pozdravom Pakon.Pakon   |   ip:178.40.13   |   2010-09-08  (02:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prd: Aha, tak argumentácia od dnešných Sufražetiek na seba nenechala dlho čakať... Do "Modernej Oľgy" sa nám asi dakto zaľúbil... Tam ale milí Prd nemáš moc šancu, ona totižto tak veľmi miluje samú seba, že na iných moc neostáva. Okrem popularity... a prestíže..., a manželových peňazí...


LordX   |   ip:95.102.22   |   2010-09-08  (08:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pakon - neutoc na osobu, ale na to co hovori. Ved budme korektni :)


zoli   |   ip:160.44.24   |   2010-09-08  (15:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ahoj pakon.
dakujem za odpoved
:)

averyia cirkvz kedy nastala?
zemetrasenia,povodne atd.
nykdy som nevidel ze by letelo lietadlo z vatikanu a bralo humanitarnu pomoc a to je smutne.papamobil za nehoraznepeniaze.zoli   |   ip:160.44.24   |   2010-09-08  (15:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oprava-nikdy.Pakon   |   ip:213.70.5.   |   2010-09-08  (18:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zoli:
aha. A milióny rehoľných sestier a bratov vykonávajúcich práce, v podmienkach o akých sa normálnemu človeku ani nezdá, že by sa dalo prežiť - a to bez nároku na mzdu? Dokonca bez nároku na vlastníctvo ako také? To je zanedbateľné? Že pri tom zomrierajú na lepru, maláriu, a od hladu... Okrem toho, že tisíce rehoľníkov, kňazov ročne stále umierajú v krajinách 3.sveta kôli náboženským útokom, to nie je dostatočné nasadenie? (+desatťisíce laikov)
Aj u nás na Slovensku to je fest poznať, ak sa o teba / al. v starobinci stará štátna sestra (väčšinou s minimálnou mzdou... :-( ), alebo rehoľníci.
Či sa všetci oni nehlásia dobrovoľne ku svojej cirkvi? Či poznáš na svete ešte nejakú inú (a to i náboženskú organizáciu) ktorá organizuje a spája taký počet humanitárnych a sociálnych pracovníkov - zväčša bez nároku na mzdu?

(okrem toho: myslím, že Papa mobil bol dar...)Pakon   |   ip:213.70.5.   |   2010-09-08  (18:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prd:
prepáč, ale naozaj spochybňujem autorkinu súdnosť - tým pádom i jej "výtvory"...
Už vyššie som uviedol, že "Slobodomurárske" teórie nepatria k tomu, ku čomu by som sa spôsobile vyjadril. Rovnako je to aj s opakom - "Arci-svetovo-cirkevným-sprisahaním" (a lá Dan Brown).
Ale o problémoch s Vatikánskymi bankami, a inými finančnými inštitúciami Cirkvy je inak pravdu povediac počuť dosť. Netvrdím, že do toho vidím, ani že je to tam čisté - na druhú stranu, autori sú zväčša veľmi a tvrdo tendenčný - zväčša ani zmienka o rovnakých problémoch bánk Švajčiarska, Talianska, Lichtenštainska, Holanska, Luxembuska (al. Rodschildoch, .... ); súdne rozhodnutia takmer neexistujú,...
Bez vetra sa však ani list nepohne - tomu možno veriť. Podobne ako som písal Zolimu:
Aj Judáš predal Krista za 30 strieborných, a Peter ho kôli slabosti zaprel. Nikto nevyhlasuje, že ku Kristovej Cirkvy na zemi sa nehlásia len "dobrí a bezúhonní", ale skrývajú sa v nej aj zákerní hadi. Ale vďaka tomu, že je to "organizácia Živeho Boha", JE a bude nakoniec Čistá a Svätá. Prečo? Pretože u Boha nie je včera ani dnes. Ak sa pre nás Cirkev ešte len sa očisťuje, al. bude očistená, pre Boha to neplatí. Iba on vie kto a čo je vlastne všetko potrí do Jeho svätej Cirkvi. A z ľudského hladiska nemožno vedieť kto je svätý, a kto sa iba zákerne skrýva pod plášťom dobroty.
Tak ako v Evanjeliu, vinie sa tento motív celými dejinami.
(teórie "Cirkvi putujúcej a bojujúcej")
BODKA... :)prd   |   ip:78.98.129   |   2010-09-09  (18:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tu zenu nepoznam a ani som neriesil kto to je ale co napisala sa mi zda pravdepodobnejejsie. pakty s naciztami je vseobecne znama historia i ked na skolach sa to este moc neuci. to ze ta vzajomna zmluva pomohla hitlerovi vyhrat volby a za to udelene privilegia (vid. vodcovia satelitov)a odmeny su stale v rukach tejto organizacie to sa v kostole veru nedozvedia ludia. a podpora takejto organizacie a to nie len materialna ale aj duchovna sa rovna podpore rothschildovcov, rockefellerovcov, ficovcov meciarovcov, harabinovcov, dzurindovcov, slotovcov, ...


Pakon   |   ip:213.70.5.   |   2010-09-09  (20:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prd: tak teda ok. Vidím, že v tom máš jasno.
P.S.:
- To, že bolo v nacistických lágroch bolo viac kresťanov (kôli príslušnosti k Cirkvi) - ako napr. cigánov, alebo hociakej inej skupiny vyjmúc Židov - to asi nebude pre argument, čo?
- Že kadejaké to balancovanie pápežov na hrane s Mussolinim bolo vždy konané za dupotu jeho gárd, na prahu Svatopeterského námestia, pripravených pri odmietnutí podpisu napochodovať a obsadiť Vatikán, to tiež nemá žiadnu váhu?
- Závidím ti pravdu povediac tvoju jasnozrivosť. Ešte by som rád by som vedel, akými autoritami sú tvoje bádania podložené - keď sú také neochcejne pevné a jasné...


vinidi   |   ip:80.242.33   |   2010-09-10  (07:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je to bieda ducha, keď namiesto pravdy niekto uznáva autoritu, lebo jedinou autoritu pre človeka musí byť pravda samotná. Pravdu nehľadaj medzi ľuďmi, ale v srdci, ale najprv musíš mať pevne chcenie k dobru a snažiť sa o čistotu myšlienok. Táto cesta ta nutne dovedie k pravde a pochopíš že nepotrebuješ žiadne autority nad sebou, ktoré by ti vnucovali svoje myšlienky či ich vlastné presvedčenie. Každý jedinec pravdu o svete a sebe samom ma v už v sebe z touto pravdou sa narodí a kto to pochopí oslobodí svoju myseľ, a stane sa tvorcom vlastného osudu. A BOHOVIA STE !!!


Azgaroth   |   ip:85.248.61   |   2010-09-10  (07:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To sú nebezpečne kazateľské myšlienky...


prd   |   ip:78.98.129   |   2010-09-10  (12:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  aku autoritu myslis? viedensku a budapestsku skolu ktora diktuje ostatnym historicke dogmy? ako ze slovania sem prisli v 5-6 stororci kdesi z bazin kde sa premnozili ako komare? genetika dokazuje nieco ine... ako mi teda vysvetlis ze v cele slovenskeho satelitu bol katolicky knaz a cirkev bola zangazovana do deportacii aj v ostatnych krajinach. v chorvatsku bolo mnozstvo knazov komandantmi v taboroch. a od kial mas ty ze tam bolo viac krestanov ako ciganov. a keby aj bolo preco by to malo ludom bankarskej povahy vo vatikane vadit. cirkev je tazke susto na obhajovanie.Pakon   |   ip:213.70.5.   |   2010-09-11  (03:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vinidi:
aha. Ďaľší zneba - spadnutý, osvietený mudrc.
Aj ty si zrejmä ku svojmu "osvieteniu" došiel zásluhov niečoho. Na konci tej fascinácie - z kníh, alebo skôr filmov, možno komiksov bol predsa len ich autor - a ajhľa autorita, od ktorej si prevzal svoj "osvetlený" nadhľad nad všetkým širokým všehomírom. Alebo - a to som ti teraz moc ukrivdil - si priamo od narodenia v duchovnom spojení s daakým "svetlonošom" ( pozri či na ľavom varlati nemáš znamienko v tvare 666 ... )

Človek má dušu, myseľ a telo. To prvé neuznávajú ateisti - dá sa očividne chvíľu prežiť i tak. Ak však týmto veciam moc popletieš úlohy - skončíš v lepšom prípade u cvokára...

S vibrujúco-energetickým pozdravom, tvoj rozpaľovač.


Pakon   |   ip:213.70.5.   |   2010-09-11  (04:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prd:
Nu dobre. Viedensko - Budapeštiansky pakt má dozaista taktiež na svedomí Cirkev, a pápeži už stovky rokov rozmýšľajú, ako posunúť príchod Slovanov ešte o nejaké to stáročie neskôr.
Okrem toho každý deň pália dokumenty v Hlaholike, ktoré potvrdzujú, že to je tisícročia staré pôvodné písmo, z ktorého sa neskôr odvodili hieroglyfy (a neskôr cez Ciriliku všetky ostatné písma). Mýtus o Cirilovi a Metodovi bol účelový podvrh Cirkvi stredoveku, aby takto pripravila pôdu pre Germánov s Hitlerom na čele a jeho Drang nach Osten. Ten za to jej musel - podľa zmluvy vystavenej Belzebubom - neskôr odovzdať všetky nahrabané Židovské poklady - kôli mlčanlivosti bol neskôr zlikvidovaný agentom Vatikánu - uhralo sa to na sebevraždu. (Eva Braunová sa inak nechala preoperovať na muža - a stala sa ďaľším Pápežom...)
Vlastne iba kôli tomu sa stal jeho spojencom Mussolini, aby to mohlo ísť bezcolným stykom priamo až do Vatikánu.
Už prvý Kresťania mali zhruba v hlavách načrtnutý tento plán, preto ako včeličky rozširovali po stáročia katakomby, aby tie budúce Židovské poklady mali vlastne kam natlačiť...
To sa zhoduje aj s evanjelickým príbehom o vyháňaní peňazomencov Kristom z Chrámu. Akurát chýba utajená časť, ako to popadané zlato zo zeme pozbierali Ježišovi ekonómovia a bankári. V tajnej misii ich potom sv. Pavol viezol ukryť ako prvý diel pokladu do Ríma - a z toho potom vlastne vystavali ten Vatikán.
(Pavol s Petrom si potom zmenili identitu, oženili sa, a žili šťatne ako úspešní makléri na Rímskych trhoch s cenami zlata, až pokiaľ nepomreli... - Ale ajhľa, to už sa dostávame ku počiatkom famílie Rotschildov, a to je - síce len trochu - ale predsa iný príbeh.)

Aha - už je to všetko jasné... :) - Ani jednu knihu som na to nepotreboval prečítať - to moje samoosvietenie ma samé ku takému skvostu ducha primelo ho vytlačiť...prd   |   ip:78.98.129   |   2010-09-12  (01:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sranda :-) pozri si L. L. Cavalli Sforza. precitaj si radsej cosi ak mas cas. a pozri sa aj na zlate prstene vasich vodcov ktore bozkavaju ich ovecky, nadradenost.( Stříbro a zlato jsou jejich modly), výtvory rukou člověčích oni ani nie su vo vasich ociach ludia vy sa modlite k nim a nie k bohu bez nich ste na suchu ci ako?. ale je to vasa volba nikto vam ju nozoberie. inak kniha nemoze byt modla ani kriz nie je modla? co je modla? - jsou vyrobeny lidskýma rukama
- jsou vyrobeny z cenného materiálu nebo se tak tváří
- jsou mrtvé (neprojevují život)
- jsou dány do přímého kontrastu s Bohem

"To nevadí, že vyrábíme obrazy, rytiny a sochy, že jsou ze dřeva, kamení, stříbra a zlata, mají podobu lidí, že se před nimi klaníme a poklekáme, nosíme je ve slavnostních průvodech, převlékáme oblečky, že jim prokazujeme posvátnou úctu, korunujeme je a líbeme je. To neznamená, že to jsou modly, pro nás je to jen prostředek k tomu, koho představují"

Tahle argumentace jde přímo ke kořenu zmatení jakéhokoliv dialogu nad daným pojem a tématem, vlastně "vyprazdňuje" ten pojem modla. Jestli tohle nejsou modly, tak je vlastně to slovo "modly" prázdné, bez obsahu.Pakon   |   ip:213.70.5.   |   2010-09-12  (02:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ??? Moc ti síce nerozumiem, ale to asi ani ty mne, že? :)

O tom čo modla nie je, a čo áno - má sv. Cirkev celkom slušnú zbirku pojednání i zákonov (obrazoborectvo v Byzancii, Reformácie, ...)
Ovšem ústredným motívom Cirkvi je Ukrižovaný Spasiteľ. Symboly, úkony a úcta k nim môžu mať rôzny charakter, ale vždy musia byť podriadené tomuto cieľu.

Pokiaľ pri stretnutí s Biskupom ho oslovujeme "Vaša Excelencia" a v určitých prípadoch sa pobozká pečať jeho funcie - prsteň, neznamená to, že vzdávaš úctu nejakému človeku YYY.XXX, ale jeho funkcii. Pokiaľ nie je vo výkone tejto funkcie - ale je napr. na dovolenke - nikto takúto povinnosť nemá... :-)
Ostatne aj keď tieto symboly sú spravidla naozaj čo najskvostnejšie - ich nositelia sú spravidla nemajetný a zaviazaný "sľubom chudoby", ich deti ich taktiež nezdedia - keďže sa zriekli aj iných radovánok tohto sveta...
Volá sa to sproste ÚCTA a POKORA...

Asi je to naozaj pre dakoho nepochopiteľné, či pochabé - ale i dnes je strašná hromada ľudí, ktorí sú ochotní pre toto "bláznovstvo kríža" obetovať svoj život - čo je zvláštne na tom, že dajú akýkoľvek majetok z úcty ku tomuto ideálu...Amy   |   ip:85.71.205   |   2010-09-17  (17:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Inkvizici dnes plně nahrazují psychiatři !


Arnaud   |   ip:91.127.19   |   2011-09-13  (16:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V knihe opisuje pán Motyčka zločiny inkvizície takto: "Bolo to strašnejšie ako v najsadistickejších amerických hororoch" v tom období sa však horor vyskytoval predovšetkým v literatúre, viedli britskí autori a rozhodne nebol orientovaný na sadizmus ako dnešné série typu Saw alebo Hostel. Myslíte, že tá kniha bola fakt napísaná v roku 1922?


camo . gawefipe06   |   ip:178.40.15   |   2012-03-08  (17:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Bolo to strašnejšie ako v najsadistickejších amerických hororoch"

Už toto usvedčuje autora z obyčajnej nenávisti. Lebo mučenie a jeho najrôznejšie formy sú známe už od nepamäti.
No a dnes som sa dočítal, v Kronike ľudstva(kniha vyšla v dobe, ktorá Kresťanské korene EU popiera), že popudom ku vzniku Inkvizície ako sa o nej bavíme boli vojny, ktoré Katari(Albigenci) viedli na Pirenejskom polostrove proti zriadeniu. To je niečo ako keby sa dnešný anarchysti pokúsili NÁSILÍM o prevrat. Dúfam, že nikomu netreba vysvetľovať, že s Anarchiou by zaniklo aj to málo čo tu dnes máme v podobe zdravotníctva, školstva .... Asi také niečo tam hrozilo.
Problémy tohoto druhu mal už sv. Augustín, ktorý to opísal cca takto: Po mnohých útokoch, sme boli nútení sa spojiť so svetskou mocou a žiadať ochranu. To že ak agresor nedostane PORIADNE po papuli zvykne sa postaviť a zaútočiť znova je vec, ktorú si môžte ľahko overiť aj v dnes ak máte odvahu.
camo . cibumupe35   |   ip:178.40.15   |   2012-03-08  (17:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Samozrejme si nemyslím, že bolo nutné kacírov upaľovať. Okrem toho je pravda čo tu už odznelo, že tie tresty s ktorými autor tak obratne operuje akoby sa jednalo vždy o niečo hrôzostrašné, mohli byť napr. kajúce žalmy(Galileo), púť a pod. To už tak krvilačne nevyzerá, že?diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + štyri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Zdravotní devatero

Jak si zajistit 100% zdraví

John Virapen: Acylpyrín vás môže zabiť skôr, ako sa ...

BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO

Jak je to s GMO na Slovensku? Vyjádření Ministerstva ...

Archív

Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom House

Americká nezisková organizace Freedom House vydala nový žebříček svobody ve světě. Podle očekávání euroatlantické země jsou nejsvobodnější a „darebácké státy“ naopak nesvobodné.


Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete

Odhalenie kampane Bohatšie Slovensko

Wikileaks - Ron Paul komentuje depeše o meetingu USA se ...

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.6228 s