24. August 2019
    
Švédsky model - Dolezite.sk

Švédsky model


  2010-02-01  (13:47)  |  Politika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Švédsky model

V ostatnej dobe sa akosi často objavujú v ústach niektorých slovenských politikov ódy na takzvaný švédsky model, a dokonca tendencie na zavedenie podobného experimentu na Slovensku. Žijem vo Švédsku ôsmy rok, a tak na vlasnej koži zažívam, ako tento model (ne)funguje v praxi, som svedkom jeho pomalej, ale istej degenerácie a tento môj príspevok má byť veľmi dôrazným varovaním pred akýmikoľvek experimentmi typu Made in Sweden.

Švédsko bolo ešte v polovici 19. storočia veľmi chudobnou krajinou s takmer hladujúcim obyvateľstvom, neobmedzenou mocou kráľa a šľachty a obrovskou emigráciou – do prvej svetovej vojny sa najmä do USA vysťahovalo okolo milióna Švédov.

Rýchla industrializácia, ktorá nastala v druhej polovici 19. storočia, priniesla systém slobodného trhu a krajina začala postupne bohatnúť. Vďaka obchodu so zbraňami (a Nemeckom garantovanej neutralite) krajina zbohatla na oboch vojnách a povojnová koaličná vláda Tageho Erlandera vybudovala zo Švédska blahobytnú krajinu s tretím najvyšším životným štandardom na svete. Výrazne exportná a vysoko konkurencieschopná ekonomika bola zameraná najmä na produkciu s vysokou pridanou hodnotou – na elektroniku, strojárske výrobky, farmaceutiká, chémiu.

O takzvanom švédskom modeli sa začalo hovoriť koncom šesťdesiatych rokov, keď sociálnodemokratickú vládu zostavil Olof Palme, eurokomunista a romantický rojko, ktorý sa pokúšal spraviť zo Švédska najcivilizovanejšiu krajinu sveta. Hlavným volebným heslom socialistov bolo „istota a starostlivosť“ a blahobyt pre každého.

Základom boli tri piliere

1. Prerozdeľovanie

Jeho podstatou bolo odobratie pracujúcim čo najviac peňazí v podobe daní a po ich prehnaní cez štátny rozpočet ich čiastočné navrátenie v podobe sociálnych dávok, prídavkov na deti, na bývanie a podobne. Takto vznikol falošný dojem, že štát čosi dáva, ale najmä u menej inteligentných voličov zabral. Prekvapivo málokto je schopný pochopiť, že štát v prvom rade pracujúcim berie a až potom môže niečo dávať. Táto fikcia zabrala a dodnes je hlavným volebným argumentom ľavice to, že pravica pripraví ľud o jeho sociálne dávky.

2. Rovnostárstvo

Romantická predstava o rovnosti ľudí sa stala ďalšou volebnou vábničkou a jednou z hlavných dogiem švédskeho modelu. Problém bol v tom, že ľudia si rovní nie sú, a ak, tak nanajvýš v tom, že patria k rovnakému biologickému druhu, celá evolúcia smeruje k diverzite, a nie k rovnosti. Socialisti však jednoducho nariadili, že všetci si rovní budú a hotovo.

Začala sa tvrdo presadzovať téza, že všetky povolania sú rovnako dôležité a všetci majú rovnaký žalúdok. Zaviedol sa diskriminačný, progresívny systém zdaňovania a umelá egalizácia platov. Každý nadpriemer je ešte i dnes dôsledne a tvrdo ekonomicky trestaný. Presadzuje sa téza, že nezamestnaní, nezamestnateľní a dlhodobo práceneschopní majú nárok na rovnakú životnú úroveň ako pracujúci.

3. Indoktrinácia

Socialisti masívne infiltrovali tlač a školstvo, aby mohli premývať mozgy celému národu – od kolísky po hrob. Máloktorý učiteľ či novinár nie je presvedčený socialista. Nenávisť voči USA a kapitalizmu sa vštepuje deťom od plienok. Akékoľvek pravicové názory bývajú hneď označené za fašistické a rasistické. Multikulturalizmus a integrácia navzájom úplne nekompatibilných kultúr útočí permanentne na občana zo všetkých médií. Integračná politika je hlavnou témou na obrazovke i v tlači, i keď s biednym účinkom v praxi.Výsledok prišiel v 80. rokoch

Prvou obeťou, ktorá vykrvácala na oltári ideológie, bolo švédske školstvo. Do krajnosti dovedený princíp rovnosti, ktorý pripomína Lysenkovu negáciu dedičnosti, zrušil v školách známkovanie ako škodlivé a odporujúce dogme o rovnosti. Učiteľ nemá šancu od detí čokoľvek vyžadovať, hodnotiť ich, ani ich hocijako motivovať.

Deťom chýba akákoľvek motivácia byť lepší než ostatní. Každé súťaženie je striktne zakázané – napríklad aj u nás dobre známe olympiády z prírodných vied a podobne. V prvom a druhom ročníku, pokiaľ dieťa dostane dobrého vyučujúceho, tento systém pôsobí na prvý pohľad sympaticky, nestresujúco, ale vo vyšších ročníkoch sa jeho nedostatky odhalia v plnej nahote.

Za Palmeho bol zavedený systém takzvaných gymnázií, ktoré však s gymnáziami v európskom zmysle nemajú nič spoločné – sú to hybridy učňoviek a stredných škôl, kde sa pod jednou strechou učia kaderníčky, automechanici, študenti prírodovedných a humanitných odborov – a všetci (!) získajú kvalifikáciu na vysokoškolské štúdium. Všetci si predsa musia byť rovní. Alebo, keď to nie je možné, aspoň musia mať ten pocit.

Kritériá sú nastavené tak, aby strednú školu urobil každý, čo znamená, že úroveň sa prispôsobila najslabším študenom. Pokiaľ je niekto neúspešný na strednej škole, čakajú ho veľkolepé sociálne dávky.

Dnes švédske základné školy produkujú až 30 percent čiastočných alebo úplných analfabetov – osôb, ktoré nie sú schopné ani prečítať si noviny. Krajina má veľmi málo vysokoškolsky vzdelaných ľudí (19 percent).

Ekonomické dôsledky

Neradostné dôsledky experimentu postihli aj ekonomiku: Obrovské progresívne daňové zaťaženie na jednej strane a grandiózne sociálne dávky na strane druhej, viedli k prakticky úplnej likvidácii drobných remeselníkov a živnostníkov a vyprodukovali masu sociálne závislých, poberajúcich nejakú formu sociálnych dávok.

V súčasnosti je tu stále asi 20 percent občanov na nejakej forme podpory, z toho 15 percent je dlhodobo práceneschopných. Zrazu bolo menej tých, čo vo forme daní plnia štátnu kasu a viac tých, čo sú na ňu odkázaní. Ďalej sa zvyšovali sa dane aďalej klesala motivácia pracovať. Rástla armáda sociálne závislých, ktorí vo voľbách, samozrejme, podporovali socialistov.

Opäť sa zvyšovali dane, klesala motivácia a bohatí ľudia a podniky sa začali sťahovať do zahraničia, samozrejme i s kapitálom. Prehlboval sa deficit a opäť bol tlak na zvyšovanie daní. K tomu všetkému ešte treba pripočítať nezamestnateľných analfabetov, ktorých produkuje švédsky školský systém a desaťtisíce afričanov a orientálcov, nepoužiteľných v industriálnej spoločnosti, ktorí sem prúdia bez akejkoľvek selekcie (veď sme si rovní) a po celé generácie sú odkázaní na podporu.

Tento jav najlepšie opisuje terminus technicus pozitívna spätná väzba. Produktivita začala prudko klesať a výdavky rozpočtu prudko stúpať bez akýchkoľvek medzí. Švédske podniky väčšinou riadia, alebo aspoň do ich chodu podstatne zasahujú, všemocné odbory, pričom jedinou možnosťou, ako sa ich zbaviť, je presťahovať podnik do zahraničia.

V skutočnosti je „outsourcing“ obrovským problémom súčasnej švédskej ekonomiky. Takmer každý týždeň sa možno dočítať v tlači o sťahovaní nejakého podniku alebo prevádzky do nových krajín Európskej únie.

Systém sa začal masívne rúcať v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Jednoducho už nebolo dosť tých, čo by platili dane. Podniky, ktoré ostali, stratili konkurencieschopnosť pre vysoké náklady spôsobené daňovým zaťažením. Kapitál sa sťahoval do iných štátov s priaznivejším daňovým prostredím a investície neprichádzali (veď kto by išiel podnikať za švédske dane).

Bolo nevyhnutné devalvovať menu. Nastala séria devalvácií, začala stúpať nezamestnanosť a ekonomika začala klesať. Blahobyt končil – pre pracujúcich i pre tých, ktorí nepracujú. Po tragickom konci, ktorý stihol Olofa Palmeho, zvíťazila pravica (vládu zostavoval Carl Bildt), ktorá musela nutne zaviesť silne reštriktívne opatrenia, čo jej však, pochopiteľne, prinieslo stratu popularity.

V roku 1994 zvíťazila opäť sociálna demokracia, ktorá zlízala smotanu z Bildtových reforiem. Vláda Görana Perssona je síce pragmatickejšia, ale stále postihnutá ideológiou, obsesiou starať sa o ľudí, pretože oni by to sami nevedeli, a rozhodovať o tom, ako majú míňať ich vlastné peniaze. (Jedna z vládnych strán má v programe zavedenie občianskeho platu – rovnakého platu pre všetkých. Našťastie nemá viac ako 5 % preferencií, všade inde by však takýto volebný program pokladali skôr za diagnózu.)

Súčasnosť

Vdaka pravicovým reformám sa podarilo prepad zastaviť, ale v rokoch 2001–2002 sa začal zasa. Dnes má Švédsko jeden z najnižších HDP v starej EU (nižší HDP má len Španielsko, Portugalsko a Grécko), približne 20 percent obyvateľstva je stále na nejakej forme sociálnej podpory – väčšina ako dlhodobo práceneschopní – zdravotníctvo je v štádiu kolapsu (na operácie sa čaká mesiace až roky, stomatologická starostlivosť je taká drahá, že si ju mnoho občanov nemôže vôbec dovoliť), je to krajina s najťažšie dostupným bývaním pre mladé rodiny v „starej“ EU, životná úroveň klesla z tretieho miesta na devätnáste a Švédsko je, v podstate opäť, v rámci Západu chudobná krajina, ktorá jasne ukazuje, kadiaľ cesta nevedie.

Švédsky model, a do istej miery aj všetky európske socialistické modely, vyprodukovali novú triedu ľudí – parazitov. Triedu, ktorá sa vyznačuje tým, že stratila schopnosť sa o seba postarať a nemá najmenšiu motiváciu sa to naučiť. Vie len jediné: ako využiť systém a má nepríjemnú vlastnosť: expandovať.

Jedným dychom si však dovolím koštatovať, že na vine nie sú ľudia, ktorí systém zneužívajú. Tí robia len to, čo im systém umožňuje. Na vine je samotný systém, ktorý treba od základu zmeniť. Problém je, že pre to nie je dostatočná politická vôľa, štátna kasa však neúprosne a podľa zákonov matematiky vysychá. Tohoročné voľby ukážu, či si švédska spoločnosť zachovala ešte nejakú samočistiacu schopnosť.

Treba si uvedomiť, že socialistické a sociálnodemokratické strany, ktoré vznikali v 19. storočí ako typické strany zamestnancov brániacich svoje práva, zmenili vývojom v eurorealite svoj charakter a stali sa stranami parazitov.

Stranami pracujúcich sú teraz strany stredopravé.

Pavol Zlatoidský


Prebraté z http://www.prave-spektrum.sk/article.php?402


LordX


LordX
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Ekonom   |   ip:91.127.88   |   2010-02-01  (14:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dostal som nápad čo keby sme na sociálne výdavky použili zisk z inflácie ? tým pádom by to nemuseli platiť robotníci a podnikatelia a vždy by bolo dosť peňazí na sociálne výdavky.. Aký máte nato názor ?


LordX   |   ip:91.127.16   |   2010-02-01  (14:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ekonom - namiesto toho by to platili ludia ktori maju uspory?


Stewe   |   ip:86.44.148   |   2010-02-01  (15:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Autor sa tak trocha myli.. Ano vsetko smeruje k diverzite ale my sa tu bavyme o potrebach.. a nie biologii.. Nejde o to aby vsetci si boli rovny majetkom.. ale mali rovnake prava.. cize aj pravo na fer zaobchadzanie.. Ale v spolocnosti kde jeden zije na ukor druheho.. ako je to dnes.. tazko vraviet o spravodlivosti.. Kapitalizmus zlyhal na celej ciare a ako sa zda este napacha dalsie skody.. kym totalne zanikne a prepadne sa do hlbky dejin.. Nejde o ziadnu romantiku.. ide o spolunazivanie, a ak sa mame od niekoho v tomto ucit, je to priroda..


LordX   |   ip:91.127.16   |   2010-02-01  (15:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  " Kapitalizmus zlyhal na celej ciare a ako sa zda este napacha dalsie skody.. kym totalne zanikne a prepadne sa do hlbky dejin.."

Hm... ak kapitalizmus raz zanikne, co ho potom nahradi? Tot otazka...


la   |   ip:87.244.19   |   2010-02-01  (15:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dakujem autorovi a tomu co to tu prekopiroval ZA NADHERNY CLANOK nadherne poukazuje len na jedno a to aku ma autor tochto clanku povahu a komu su jeho povahove crty pribuzne.EGOIZMUS A TOTALNE SEBECTVO A HRABIVOST PRE SEBA.len tak pachne z neho Hnus je mi na vracanie!!!Indiani boli na akej duchovnej urovni a spaty s prirodou a vzdy o starich a slabsich sa staral cely kmen.lebo maly uctu pre kazdeho clena.LordX co si ked si myslis ze si lepsi ako iny?ako ja to ze sa ucis za lekara?to ti dava pravo sa povisovat nad inymi?


Ekonom   |   ip:91.127.88   |   2010-02-01  (15:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX
No a teraz to aj tak platia ludia ktorý majú úspory !! tak nieje to jedno ??!!


la   |   ip:87.244.19   |   2010-02-01  (15:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX
existuje jedno nadherne slovenske porekadlo:
Vynde hovno na policku a hned si mysli ze je tvaroch.ale sprad ho vzdy prezradi.


ab   |   ip:78.141.71   |   2010-02-01  (15:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  trend je jasný a ukazuje nerastovú ekonomiku ku ktorej sa to podobá, vykoristovanie je tu na veľmi nízkej úrovni, nekonečný rast nemá perspektívu nikde, zavedenie voľných sobôt ako dôsledok všeobecnej elektrifikácie, ešte sa nevyužíva celý jej potenciál a pridávajú sa informačné technológie, zatial najlepšie využívané vo finančníctve a bankovníctve na prehlbenie jej ziskovosti až do extrému a návrat prehlbeného vykoristovania tých čo nedočkavý a ochotný podstúpiť vykoristujúce jarmo, dalšie efekty IT nás len čakajú vzhľadom k jeho exponenciálnemu rozvoju a určite prinesú, v konečnom dôsledku, aj plebsu zníženie vykoristovania, aj IT sa dostane na úroveň samozrejmosti, ako elektrifikácia dnes,
Rast do nekonečna nie je možný, tí čo militarizujú náš svet sú autori nekonečnej moci rastu, až do sebazničenia.
Všeobecné vyrovnanie úrovne života na zemi je jeden z predpokladov k rovnosti prístupu k základným potrebám k životu, ako je uvedené v - http://dolezite.sk/Nemecki_laviciari_rozmyslaju__Ako_urobit_z_pracovnej_po_225.html
Negativný prístup autora je jasný,ten nekomentujem. Spomalenie rastu spotreby, je ale v budúcnosti nevyhnutné, švédský model ukazuje jasne, pokial sa dá ísť v rovnosti v prístupu k zdrojom spotreby, aby človek nestratil motiváciu k sebarealizácii, potrebu sebarealizácie, sebapotvrdenia, by sa nemala oslabovať, tak ako to robia vo švédsku!


hladacpravdy   |   ip:89.173.4.   |   2010-02-01  (15:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nechcem tu mat svedsky model! Svedi su poctivi ludia s citom pre spravodlivost, a zaroven velmi precizni a pracoviti (vsetko germanske geny), preto ked tam ludia platia vyssie dane a ocakavaju luxusne sluzby od statu, vedia, ze aj luxusne sluzby dostanu.U nas by zostalo len pri tych vyssich daniach, a slovak by dostal hovno. ved v hovnach aj zijeme, pografitovanych panelakoch - kralikarnach, slovensko je jedna vychodoeuropska stoka. Zvysne peniaze by si nakradli ti, co by boli prave pri moci spolu s ich sponzormi. Nie, neprosim,ja chcem co najnizsie dane a pripadny luxus si vyrobim sam!!!!


LordX   |   ip:91.127.16   |   2010-02-01  (15:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ekonom - no ano.. Ved to prave ze je to jedno.. Co by to zmenilo? akurat by sa horsie kontrolovala vyska zdanenia, lebo kolko ti beru vidis hned, ale kolko ti zoberu pomocou inflacie vidis az po case..

la - o akom sebectve to hovoris? Z clanku jasne vyplyva ze pre VSETKYCH bolo lepsie ked vo Svedsku bol slobodnejsi trh a nizsie zdanenie (pravica), ako ked sa k moci dostali socialni demagogovia a "silny stat". Viedlo to len k postupnemu upadku..

Kde je v clanku ze sa nemame starat o slabsich a starych?? Ide o to najst rozumnu mieru a algoritmus, akym sa bude prerozdelovat bohatstvo tak, aby cela spolocnost napredovala. Tak nedristaj a nevkladaj mi slova do ust.

Clanok som sem pridal hlavne preto, aby niektori (ved vedia ktori) videli, ako sa v praxi prejavia tezy ako zisk je nemoralny, bohatym treba brat viac (prehnane progresivne zdanenie) a takisto nepodmieneny zakladny prijem (de facto tak mozme nazvat stedry system soc. podpory vo Svedsku..). Nedoslo k ziadnemu boomu ako sa domnievali v clanku "Nemeckí lavičiari rozmýšlajú : " Ako urobiť z pracovnej povinnosti, pracovnú možnosť", ale naopak, k pomalemu upadku ekonomiky..


sharpiq   |   ip:80.242.16   |   2010-02-01  (15:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Konecne pod dlhej dobe clanok aj z opacneho konca - Svedi maju tu vlastnost ze su celkom disciplinovani a pracoviti takze zatial je z coho zivit aj tu masu imigrantov ktori neplatia dane (ved by to bola diskriminacia), robia bordel (teda dodrziavaju vlastne kulturne tradicie) atd.

Je to raj pre vsetkych parazitov, nemakacenkov jednym slovom socialistov. Nastastie tam este nie je praca kriminalizovana uplne (kto pracuje je proti nam) ale pekne ukazuje kam az moze inak hrdy a pracovity narod dospiet - kazdy bude mat rovnako a to jedno velke HOVNO.


cv   |   ip:213.151.2   |   2010-02-01  (16:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX
daj odkaz alebo udaje aky je vo Svedsku objem DPH a kolko percentna je,aka je dan z prijmu PO, kolko je obyvatelov,ake odvody do poistovni platia,kolko tvorí dan z prijmu FO ,aky je priemerny plat a ja Ti poviem kde robia chybu.Zaujimave ale ze po precitani tohto clanku by som si myslel ze Svedi hromadne utekaju na zapad,cuduj sa svete nepocul som este o ziadnom emigrantovi zo Svedska do EU ,jedine firmy ktoré chcu zarabat ako europski uzernici.Nie je vsetko tak ako to zvonku vyzera.Treba to podrobnejsie preskumat a hned by sa vedelo kde je pravda.


Jan   |   ip:195.80.18   |   2010-02-01  (16:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V článku sú uvedené niekoré velmi pochybné údaje a tvrdenia. Autor napríklad tvrdí, že Švédsko má nízky HDP na obyvateľa. Je to nezmysel, obdobnú výšku ročného HDP na osobu má napr. Belgicko, či Kanada (V. Británia má dokonca nižší). Nízky podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí je takisto nezmysel (aj pri uvedenej informácii 19 %, zrejme z práceschopnej populácie by išlo o velmi vysoký podiel). Švédsky soc. systém nezačal vznikať v 60.tich rokoch, ale jeho základné prvky postavila soc. demokracia už pred II. svet. vojnou). Švédska ekonomika sa stretáva s tými istými problémami exportu výrobných prevádzok do krajín tretieho sveta, ako napr. USA, Nemecko, či Francúzsko. Tie nie sú spôsobené existenciou sociálneho štátu, ale samotnou podstatou kapitalizmu a existenciou štátov s obrovskou superchudobnou populáciou, ktorá je ochotná (nútená) robiť za 1-3 USD na deň. Švédsko bolo, je a zostáva ikonou vedeckého a technologického výskumu v Európe.
Z celého článku zaváňa propagácia tzv. sociálneho darwinizmu, tvrdiaceho, že sociálna pomoc je neopodstatnené "prikrmovanie" chudobných a neživotaschopných. Svet patrí "silným" a "úspešným"... Ide však o zjednodušenú demagógiu dnešných pravicových strán. Treba si uvedomiť, že tak ako v minulosti, tak aj dnes sa isté osoby k veľkému bohatstvu dostávajú prevažne nie poctivou prácou, či veľkým, celospoločensky prospešným prispením (napr. objavom výrobnej technológie, ktorá spôsobí pokrok vo výrobe). Bohatí získali obvykle získali svoj majetok svojou bezophľadnosťou, zneužívaním existujúceho hospodárskeho systému a okrádaním pracujúcich. Za ich bohatstvom nie je podstivá práca, ale zločinné handlovanie s tým, čo vytvoria iní, špekulácia... Vedeckí pracovníci, pracujúca inteligencia i robotníci sú čoraz viac okrádanou vrstvou a sociálny štát (učitá forma) je jediným možným nástrojom obrany pred veľkými žralokmi. Nemám na mysli systém, kde existuje asociálny parazitizmus, ten je štruktúrnou chybou soc. systému. Treba si uvedomiť, že v spoločnosti existuje rozdelenie v podobe Gaussovej krivky. Jej hraničné hodnoty (v tomto prípade výrazne chudobní a výrazne bohatí) sú tie, ktoré spoločnosti škodia a sú tvorené psychopatmi a sociopatmi. Tí ostatní ich živia... Ak niečo ťahá Švédsko nadol, je to masívna imigrácia rôznych "farebných" imigrantov, ktorým ide vyložene o zneužitie existujúceho soc. systému (v tomto bode súhlasím s autorom).


moon   |   ip:195.168.4   |   2010-02-01  (16:19)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  ten článok je úplný nezmysel ...a stou negramotnosťou to autor troska prehnal poznám dosť ľudí ktorý tam majú rodiny a dosť často tam cestujú a myslím že takáto zásadná informácia by sa pri našich debatách určite preberala...


petars   |   ip:78.141.71   |   2010-02-01  (16:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zas som si nedal pozor a zožral som tú demagógiu LordX
o Švedsku, už viem čo znamenajú tie iniciali


la   |   ip:87.244.19   |   2010-02-01  (16:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lordX
uz len tvoj nik naznacuje ze si myslis ze si nieco viac a chces patrit k elite.ak nieaky clovek napise ze nie sme si rovny tak je to hajzel egoisticky.nikdy sa tento skur,svet nezmeni k lepiemu pokial tu budu ludia co si myslia ze su viac ako iny,ako suhlasim ze uroven rozmyslania je u kazdeho ina ale cloveke je clovek a je jedno aky ma titul.alebo z akej rodiny pochadza.


ggg   |   ip:81.89.55.   |   2010-02-01  (16:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mam kamarata sveda a dost kritizuje ich system, cize na clanku bude kus pravdy


Ctrl   |   ip:213.151.2   |   2010-02-01  (16:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Píšete, že vo Švédsku sa imigranti a iné skupiny priživujú na štátnom rozpočte. Podobne vlastne vo väčšine krajín európy sú skupiny, ktoré parazitujú.Na slovensku romovia. Sami nevytvárajú hodnoty, ale ešte sa aj dopúšťajú kriminality.Nedá sa však prehliadnuť, že EK ešte tlačí jednotlivé štáty k nadprávam pre tieto živly na úkor majoritného obyvateľstva,čo samozrejme vytvára zlú krv.Takmer všetko je dnes choré.


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-02-01  (17:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kamoš pracuje vo Švédsku. Je lekár. Nemocnica plná moderných prístrojov, ale pokiaľ nejde NMR, lekár vyštudovaný vo Švédsku nezistí pacientovi temer nič. Naučiť/nabifliť je jedna vec. Rozumieť druhá...a zásadná.


LordX   |   ip:91.127.16   |   2010-02-01  (17:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  la - s tym nickom si vedla jak ta jedla, vobec si nemyslim ze som nieco viac. Vsetci ludia su si rovni pred zakonom a v pravach. Ale z ekonomickeho hladiska a z hladiska prinosu pre spolocnost si nie su vsetci rovni - nieco take moze povedat iba ignorant zaslepeny ideou politickej korektnosti.


Rousseau   |   ip:85.237.8.   |   2010-02-01  (18:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  súhlasim s LordX..pekny clanok..treba sa zobudit a nie verit blabolom..


gomez   |   ip:91.127.21   |   2010-02-01  (18:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na to že švédi sú neutrálny štát zase na tom nie sú tak zle.
Stredná dlžka života atd.


cv   |   ip:77.247.22   |   2010-02-01  (18:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX
"Ale z ekonomickeho hladiska a z hladiska prinosu pre spolocnost si nie su vsetci rovni"

Je blbost rozpravat o nejakej rovnosti, zvarac nenahradi lekara a pravnik nenahradi murára a naopak.Ale zaludok maju vsetci jednaký a z rovnakej davky jedla ,satstva a byvania by vyzili vsetci.Rovnaký cas museli priblizne venovat kazdy z nich na to aby sa stal odbornikom.Su rovnako fuseri lekari ako aj murari, a pravnici ci zvaraci.Kazda profesia je nepochybne potrebná.Preto tvrdim ze nemozu existovat viditelne platove rozdiely a nadradenost ci podradenost akejkolvek profesie.Co ludi rozdeluje to je predovsetkym spravanie sa k svojmu okoliu a jeden k druhemu.Je tiez pravdou ze robotnici sa chovaju primitivnejsie ako lekari.Ale to je vec vychovy a vzdelania ci inteligencie.V skolach by bolo potrebne vychovavat k ucte ku kazdemu cloveku co neublizuje a nezneprijemnuje zivot inym.Preto aj ucitelia musia mat porovnatelny plat s ostatnymi.Mna nezaujima uz co hovoria komunisti ci kapitalisti,nezaujima ma kto si hovorí praviciar ci laviciar,obidvoch som mal moznost spoznavat cca 20 rokov,takze uz viem ze svet funguje stale na tych istych fyzikalnych zakonoch ako na pociatku stvorenia.
Jediny problem a pricinu vsetkeho zla vidim v penaznom podvode v obehu a tvorbe penazi lebo odstranenim tohto problemu by vznikol raj na celej zemi.Keby vsetci ludia boli technici a rozumeli by ako funguje ustredne kurenie nebol by problem im to vysvetlit.Tento tyzden som bol v novej skupine technikov co sa u nas zaucaju a samozrejme ze som im zacal vysvetlovat o peniazoch.S otvorenymi ustami a bez jedineho argumentu pozerali na moju schemu a nakolko su technici nemohli povedat ani fň iba zasli ze fakt to tak je s tymi peniazmi.Takze este raz a donekonecna:
UROK a ZISK su dva nádory na penaznom obehu.UROK sa da odstranit zostatnenim Centralnej banky ale ZISK je KRADEŽ ktoru treba riesit trestnopravne.Zatial sa hanbim aj za seba lebo nie som schopny napisat poriadny clanok v ktorm by bola schema financneho obehu najjednoduchsieho bez bank,schema dnesneho uzernickeho a schema noveho navrhovaneho.Dufam ze sa mi to podari v dohladnom case.Potreboval by som mat kolegov v praci Kriju,Bublinku ,Vaskeho,Jana | ip:195.80.18 | 2010-02-01 (16:12) ale tiez Godwinsona a LordXa aby sme mali komu nadavat do ....ov.Ale urcite by sme sa nepohadali,ja som rad ze mam oponentov lebo bez nich by som stagnoval, aj ked na nich nadavam, su potrební, preto som stale tu.Vasky odisiel ale len si isiel laby oblizat,ked sa vystrabi z ran utrzených v boji znovu sa objaví, ale uz v inej zbroji.
kri   |   ip:213.151.2   |   2010-02-01  (19:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  autor by mohol co to napisat o neochote medzinarodneho spolocenstva (staty, MMF, WB, korporacie, akciove trhy...) nakupovat v spominanom roku 1994 svedske obligacie, cim odrovnali svedsko na takmer 10 rokov.

o imigrantoch sa je skoda bavit. no a, ze outsourcing je vo svedsku problem to autor objavil teplu vodu. ten je problemom predsa vsade. preto by som mu doporucil precitat smithov casto spominany vyrok o neviditelnej ruke trhu!

"By preferring the support of !!!!!!domestic!!!!!! to that of foreign industry, he intends only his own security; and by directing that industry in such a manner as its produce may be of the greatest value, he intends only his own gain, and he is in this, as in many other cases, led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention."

podnikatelia (korporacie) velmi rychlo zabudaju z ktoreho naroda vzisli, ktory im pomahal stat sa velkymi...

PS: suhlasim s JANom. tento clanok je velmi tendencny, zaujaty a dovolim si tvrdit, ze je zaroven plny lzi a statistickych nepresnosti!!!


gomez   |   ip:91.127.21   |   2010-02-01  (19:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  roku 1994 svedske obligacie, cim odrovnali svedsko na takmer 10 rokov.
Presne.Nepáčilo sa amíkom že sa aktívne nepodielali na studenej vojne a nevstúpili do hovna menom nato


pilgrimdou   |   ip:67.159.44   |   2010-02-01  (20:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Autor clanku musi byt velmi mudry clovek, ked ako pristahovalec perfektne pozna vsetky problemy Svedska. Klobuk dole majstre, ja som stravil v Britanii 5 rokov a pri mojich (vraj IQ 132) by som tamojsiu situaciu tak nevystihol, a ze maju problemov aj tam dost!
Subjektivne bludy, sorry za vyraz, zmiesane s vycucom z propagandisticky zaujatych statistik, mozno snaha zaujat, mozno snaha podat svoj "obmedzeny" nahlad na svet.
Jedna otazka na okraj: Su, (alebo mali by byt) pomery v rodine kohokolvek z citatelov, predobrazom pomerov ake by mali byt aj v spolocnosti, alebo su to dva rozdielne svety???


eva   |   ip:78.108.15   |   2010-02-01  (21:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  výborný nápad.A nebo,co kdyby na sociální dávky šly peníze,které platí všichni lidé a to úroky z úroků za půjčování vlastních peněz,které plynou soukromým bankám.Nebo komu vlastně všichni dluží?clovek   |   ip:95.102.21   |   2010-02-01  (22:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hovoris o Svedsku ako o Rumunsku . Pritom su na tom OVELA OVELA lepsie nez my.


minister   |   ip:62.168.65   |   2010-02-02  (01:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Autor chcel poukázať na chyby lavicovej vlády, ktorá je strojcom príživníkov a skazou ekonomiky


cv   |   ip:77.247.22   |   2010-02-02  (06:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  minister
este dobre ze si minister len tu na dolezite.sk, lebo inak by to bola katastrofa, slovo lavica ci pravica si pouzivaj doma,tu sa vsetko deli iba na rozumné a nerozumné.
Rozumne je zakazat zisk a urok a zostatnit centralnu banku,je uplne jedno kto to urobí.


putnik   |   ip:195.80.17   |   2010-02-02  (09:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vsetky systemy su nedokonale. Mnohe priniesli vela dobreho - chvilu boli uzitocne. Potom uzitocne prestali byt - nastala stagnacia a upadok.
Otazkou nie je, co z toho co tu bolo chceme. Otazkou je, co nam ma novy system poskytovat. Co od noveho systemu chceme, aky system chceme.
Fungujucich moznosti je mnoho. Aj ked ja preferujem uplne nove (zatial nevyskusane), chcem vyjadrit svoj nazor na to, preco "kapitalizmus" a "socializmus" skolaboval. Nie kvoli principialnej nefunkcnosti. Implementoval "fungujuce" systemy odoberania bohatstva od ludi v prospech jednotlivcov. (Napr. druhy dochodkovy "pilier" funguje ako zakonna povinnost nechat si spravovat peniaze sukromnej spolocnosti bez naroku.) U nas nemame lavicovo-pravicovy problem. Mame strany ktore udrziavaju stav (podsystemy ktore uz nefunguju) alebo implementuju pre vacsinu "zle" podsystemy (okrem mnohych dobrych veci, ktore su "lahko" prehliadnutelne).


krovak   |   ip:194.154.2   |   2010-02-02  (09:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  CV: bohzuial na vychovanie dobreho zvaraca a dobreho lekara rozhodne neminies rovnaky cas. Navyse nie je rozhodne obvyklejsie, ze dobry lekar vie zvarat nez ze zvarac je fundovany v medicine.


bublinka   |   ip:95.102.29   |   2010-02-02  (09:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  krovak:)))),za mnohymi liecitelmi ,povodne uplne z roznych povolani (elektrikar...) prichadzaju so sovojimi problemami lekari,ktori nevedia vyliecit ani sami seba.


krovak   |   ip:194.154.2   |   2010-02-02  (09:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  BUBLINKA: uz sme zasa u toho, ale rozdiel je v tom, ze cast tych liecitelov to ma ako dar od Boha, cast su sarlatani, podvodnici, ci mytomani (bohuzial) a iba cast sa k takemu niecomu dostane studiom ci cvicenim (teda vlastnou namahou). Lekar to musi vystudovat, spravit skusky atd., co sice nic nehovori o jeho kvalitach (vid vtip: ked viem aky som ja inzinier bojim sa ist k lekarovi), ale rozhodne to hovori o case ktory nad tym musel stravit, cize namaha je standardizovana a rozhodne vyssia nez u manualne pracujucich - o com som pisal cv.


enslow   |   ip:78.99.122   |   2010-02-02  (09:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  este sa niekto stazujte ze nam je tu zle...-)

btw vo svedsku som bol nejaku dobu a nepripadalo mi ze sa tam maju zle..

uvediem par prikladov..
sofer autobusu plat 2500e..cena bagety na pumpe 8-10 e
podpora 1500e
najomny byt 500e podotykam vodu neplatia..
bezne su v byte aj dve kupelne a voda tecie potokom..:-)
krajina krasna cista bez odpadkov
taxik? pokial sme sa nezapasali ani sa nepohol..
taktiez tam odrbavaju taxikari ako aj u nas..

to je realita..


bublinka   |   ip:95.102.29   |   2010-02-02  (10:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Krovak,namaha je vyssia a co? Kym sa jeden namaha ,aby dostudoval,iny sa namaha aby mal co jest a kde byvat a a mal teplo pri studiu.Studoval si niekedy? Ak ta to ,co studujes bavi,mas s toho radost a nikdy by si nezacal porovnavat namahu.Liecitelia doslova lovia informacie s pasiou a lekari sa namahaju.Je to nezmysel.Clovek moze mat zo sutdia az nenormalne potesenie,ale to musi studovat to co ho bavi.
Ale dnes ide studovat lekara ten ,co ma uplne inu charizmu a potom to tak vyzera.A to sa deje pre to,co si napisal,snahou o hodnotenie namahy.
V krestanstve existuje pojem charizma,kazdy ma nejaky dar ,ale my sme tak pokriveny,ze ani nevieme co to je,nie este aby sme si dovolili naplnit svoju charizmu,lebo niektore charizmy su spolocensky odsuvane na spodok ludskeho hodnotenia.Aj platovo.Sarlatani su vsetci,ktori nemali moznost objavit svoju charizmu a vyzera to tak,ze drviva vacsina ludstva.Urcite zbadas rozdiel,ked to postavi dom clovek bez charizmy k tejto praci a clovek s charizmou.Ked sa odovzdas do ruk lekarovi sarlatanovi a lekarovi,ktory ma charizmu k tomuto povolaniu.
Da sa zhruba povedat,ze vsetci sme dnes sarlatani az na par vinimiek,ktorym sa podarilo svoju charizmu rozvinut ,inak sa zbytok snazi rozvijat nieco cudzie,preto ta namaha.


norbitrek   |   ip:213.81.18   |   2010-02-02  (10:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zdravim

Clanok mi pripada ako keby autor isiel do Svedska zarobit "strasne" peniaze a po zarobeni sa vratil na Slovensko a robil geroja. Nepocital s tym ze Svedi su vyspeli narod a nedovolia takymto slovenskym prizivnikom zneuzit ich system a autor sa na to teraz patricne hneva. Pise o tom ako "Ziskaju kvalifikaciu na vysokoskolske studium aj ludia z gymnazii kde sa pod jednou strechou ucia kadernici automechanici atd... ", ale ved tak to ma byt. Pravo na vzdelanie ma mat ktokolvek a kedykolvek. Zato ze je niekto z ucnovky neznamena ze nemoze ist na VS. Ja som mal spoluziakov na vyske z unoviek a niektori boli sikovnejsi ako ja s priemyslovkov.

To ze vlada vytvorila skupinu prizivnikov je nezmysel. Kazdy clovek ma v sebe shopnost vytvarat hodnoty spolocnosti a to ze autor si mysli ze jedine hodnoty su len tie, kde clovek robi v zamestnani je jeho ubohost, pretoze nezamestnana matka vychovavajuca 3 deti je obrovska hodnota pre spolocnost, ale to autor samozrejme nemoze pochopit.

To ze ludia robit chcu je fakt. Nedavno som hotovil drevo na zimu a prisiel mi pomoct chalan z nedalekeho domu ktoreho poznam len z videnia. Po praci ked som mu chcel dat penize tak odmietol, tak som ho chcel zobrat aspon na pivo ale rovnako odmietol. Tak nechajte uz tie kapitalisticke reci o tom ako ludia nechcu pracovat a len brat penize. Ja tiez cez vikend neobsedim doma a vzdy si nejaku robotu najdem. A keby som mal zadarmo cestovanie do prace, jedlo a moje deti by mali moznost zadarmo studovat ja by som robil svoju pracu aj zadarmo.
Rovnako mam rodinu vo Svedsku a o mnoho dlhsie ako 8rokov a su tam nadmieru spokojni. O vzdelani hovoria asi tolko ze svedske skoly musia ist podla aktualnych znalosti vo svete. Napr. ak sa objavi nejaky novy poznatok v evolucii okamzite to ucia v skolach. A take pavedy ako nabozenstvo tam samozrejme nie je.

V mojej praci spracuvam sirokopasmovu strategiu najvyspelejsich krajin sveta a Svedsko ma sirokopasmovu strategiu uz od roku 1990 aj je jednoznacnym lidrom s pomedzi vsetkych krajin. to o com si svedci.

A len taka otazka pre autora. Preco tam zije ked sa podla neho Svedsko rozpada ako cinska motorka?
jjjj   |   ip:195.91.79   |   2010-02-02  (10:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To cv: nádormi na finančnom obehu sú nevedomí ľudia , len tak na okraj.


bublinka   |   ip:95.102.29   |   2010-02-02  (11:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jjjj: skus nejak konkretnejsie


krovak   |   ip:194.154.2   |   2010-02-02  (11:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bublinka: co tak rozmyslat v kontexte? CV pisal, ze v podstate vychovat lekara a zvaraca je ta ista namaha, na co som mu oponoval ze to rozhodne nie je pravda. Potom si napisala ty ("dokladne k veci" - ja ked na druhej strane je pozitivne vediet ze mas na lekarov nazor ako ja), tak som sa Ti snazil vysvetlit, ze aj ked popisujes sice pravdivy stav nic to nemeni na prostriedkoch, ktore potrebujes na vychovanie jednoho a druheho.
K tomu co pises o charizme / najskor definicia pojmov:
- sarlatan je po slovensky povedane podvodnik - niekto kto vie ze nevie liecit, ale ked je alternativa v mode, tak bude za peniaze hrat divadielko, alebo predavat drahe pripravky (ved to hadam pomoze)
- mytoman je to iste co sarlatan, akurat on si neuvedomuje ze klame, skratka veri v to co robi.
Navyse aj ziskanie charizmy je istym sposobom namaha a nejde to lusknutim prsta (to dufam uznas) a teda liecienie je trosku vyssie a zlozitejsie nez manualna zrucnost.


LordX   |   ip:84.47.125   |   2010-02-02  (11:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ide o to ze pre spolocnost maju samozrejme vsetky profesie rovnaky uzitok - napr. vsetci lekari su rovnako potrebni ako vsetci robotnici a zvaraci, ani bez jednych by spolocnost nebola tam kde je. Ale ktorych je viac? Zvaracov. To znamena ze JEDEN zvarac ma pre spolocnost mensi ekonomicky uzitok ako jeden lekar, lebo ked vydelime ten isty uzitok profesie poctom ludi ktori ju vykonavaju, vyjde nam mensie cislo. Hodnota zavisi aj od dopytu, aj od ponuky.
Preto by nebolo spravne aby si boli jenotlivci ekonomicky rovni.


minister   |   ip:62.168.65   |   2010-02-02  (12:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jasná vec, že zvárač čo vychodil základnú školu sa nemôže porovnávať s ekonómom,právnikom či lekárom čo investovali do svojho vzdelania čas a peniaze. Veď každý z nás si môže vybrať či pôjde študovať alebo robiť! A potom chcú mať tí lenivci rovnaký plat ako tí čo študovali?!

CV: jediné v čom s tebou suhlasím je tá myšlienka s navrátením CB štátu a vymaniť sa z pod pazúrov Rotschildovcov a spol.


jjjj   |   ip:195.91.79   |   2010-02-02  (12:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre bublinku konkrétnejšie: to isté dianie, ktoré opisuje autor vo Švédsku sa uskutočňuje na celej zemeguli. Celé to roztáča NEVEDOMOSŤ (toto slovo nie je synonymom hlúposti). Pod týmto pojmom mám na mysli ľudí, ktorí vedomosti (informácie) prijímavú ako počítač – nevedomo si ich nahrajú a potom s nimi,,operujú“ v duchu ,,pravda je len jedna“. Žiadne zastavenie, spochybnenie, otvorená myseľ, vedomé zapojenie všetkých zmyslov….. Viď akákoľvek profesia v dnešnom svete. Nech je to lekár, murár, inštalatér……… len málokto z nich koriguje svoje vedomosti na základe vlastného poznania a baží stále po ďalších a ďalších rôznorodých vedomostiach, ktoré následne koriguje vďaka vlastným pozorovaniam, má neustále otvorenú myseľ a neuzurpuje si 100 – ný nárok na pravdu. Vďaka tomu sa aj rôzne ezoterické učenia, ktoré odkrývajú veľa zaujímavého stanú v najbližšom období zrejme akousi vyššou formou náboženstva.


bublinka   |   ip:95.102.29   |   2010-02-02  (12:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Minister,aky rozdiel by bolo dost?


Stewe002   |   ip:86.44.148   |   2010-02-02  (14:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tvrdim a som aj toho nazoru ze kapitalizmus a dnesny sposob zivota uz zanedlho skonci.. To co ho nahradi, to netusim.. Avsak skusme tak trocha pospekulovat.. Mozno to ani nemusi byt nejaky izmus.. Problem je v tom ze my ludia nachadzame stale nove sposoby ako sa rozdelovat, a to na vsetkych frontoch.. ci uz je to polityka alebo nabozenstvo alebo len obycajny pohlad na svet.. to vsetko nas ucinne rozdeluje.. Namiesto toho aby sme hladaly veci co nas spajaju a na tom stavali, radsej hladame veci co nas rozdeluju.. Vlastne sme na tom postavili celu spolocnost! Individualizmus sa dostal so popredia neuvedomujuc si fakt ze nic v tomto vesmire nefunguje samo od seba! Vsetko so vsetkym suvisi a je spojene, a kazda jedna malicka vec ovplyvnuje celok. Priroda nam dava navod, dava nam plany, ukazuje spravny smer.. avsak my sa radsej hrame nezmyselnu hru a nepocuvame.. Musime sa naucit spolunazivat, a to hlavne s nasou planetou, nielen na spolocenskej urovni. Prestat si mysliet ze existuje nieco ako nekonecny ekonomicky rast, ale zacat pracovat na udrzatelnosti a koexistencii, naucit sa cyklom prirody a ucit sa z nej. Kazdy mame rovnake potreby bez ohladu na nazor, spolocenske postavenie alebo farbu koze, a to by nas malo spajat. Aka bude spolocnost po Kapitalizme? Je to uplne na nas...


lima   |   ip:89.173.15   |   2010-02-02  (16:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keď si každý z nás vytiahne brvno z oka a pozametá si pred vlastným prahom, tak už nikoho viac nenapadne hľadať smietku v oku druhého a špinu pred jeho dverami.


jjjj   |   ip:195.91.79   |   2010-02-02  (16:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Poznámka pre Stewe002:Citujem - ,,O politických stranách môžeme hovoriť až od polovice 19. stor. kedy občania získali občianske práva a slobody a zanikli privilégia majetných.
Vznikli sociálnodemokratické strany a proti nim konzervatívne. Politici si uvedomili, že zmena aj konzervovanie je možné iba prostredníctvom štátu. Pôvodnou príčinou vzniku politických strán sa teda stala snaha získať vplyv na výkon moci."
Možno na stránke www.priamademokracia.sk je riešenie.


firex   |   ip:13.20.137   |   2010-02-02  (16:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Absolutna blbost tento clanok, svet tahaju dole predovsetkym nenazrani fanatici profitu, co chcu mat vsetko vo svojej moci.. Co maju ludia zo zivota ked sa musia len predhanat a plahocit aby mali pravo vobec zit a vychutnavat si modru oblohu domova? Kam sme sa to potom dostali, ved to je horsie ako zit v lese plnom divych seliem!
To chce autor povedat ze vykladna skrina demokracie a kapitalizmu co robi same vojny aby si zabezpecila vplyv a lacne suroviny, juesej a anglicko je to pozitivne kam kapitalizmus vedie? Tak to pekne dakujem, ale nechcem mat nakoniec vilu s vysokym betonovym murom a strelcami na cimburi aby ma ochranili pred zufalcami tam vonku, a triast sa vyjst niekam len tak, radsej nech ma potom kazdy minimum k zivotu, neznicenu prirodu a kopec casu k tomu, ..


cv   |   ip:77.247.22   |   2010-02-02  (16:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  minister
znovu si ukazal aky si *****.Tych nazyvas lenivcami bez ktorých by si pravo a medicinu prevadzkoval pod holym nebom lebo by si si ani dom nevedel postavit.Kazdy clovek a jeho profesia je rovnako potrebna pre fungujucu spolocnost,preto nemozu byt medzi ludmi take rozdiely ako su dnes.Predchadzajuci rezim nechvalim ale tam mali velmi mudro stanovene platove triedy THP a R.Vedeli preco.Ja pokladam aj dnes za potrebne stanovit aspon koeficienty ze napr.ze riaditel firmy nemoze mat vacsi plat ako 4nasobok platu upratovacky, ostatní medzi tým.mulo   |   ip:85.216.24   |   2010-02-02  (19:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pises o prizivnikoch a sam si jeden z nich


rainbow   |   ip:81.0.116.   |   2010-02-02  (19:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vo Švedsku som nebol,ale autor ma dosť pravicový pohľad historia ukazala že čisto liberalny system nie je idealny ale ani zas veľký socializmus niečo medzi tym o to sa pokušali napr.Yugosl.severské krajiny určite to fungeje len to treba efektivne regulovať,čo sa tyka slovenska či také alebo onaké vždy budu problemy,zaleží aj od mentality naroda.


MarekBulk   |   ip:195.91.55   |   2010-02-03  (18:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Trpezlivo som čítal až do momentu, kedy sa z prekrúcania faktov stala lož!!!
Dostal som sa k bodu, kedy autor píše o 19% vysokoškolsky vzdelaných Švédoch.Aj keď už skôr prekrútil fakty (vážne sa mi nechce na tie nezmysli reagovať) tentno jeden je aj tu na intenete veľmi jednoducho overiteľný, aj na oficiálnych stránkach. ľahko zistíte, že 60% Švédov je VŠ vzdelaných.
Proste mám rád na tzv. instantných pravičiarov, ktorí keď niekde niečo nefunguje podľa ich predstáv začnú zavádzať, až vedia kde skončiť :-D
Chudáčik. Švédske problémy sú dnes niekde úplne inde :-D


rafi   |   ip:84.245.71   |   2010-02-03  (21:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tendenčný článok, čiernobiely pohľad.
Jan vám to vysvetlil.
Moderný "kapitalizmus" je parazitizmus na rozvojových a transformujúcich sa krajinách. Na druhej strane nevravím , že švédsko je to pravé orechové...
Debaty na tomto fóre mi občas pripomínajú našu polit. scénu a náhľad našich občanov na politikov.
Blava je za SDKU, zvyšok na Ficom.....
Jednoducho vždy čierna a biela...
Ale tak to nie je, obaja sú darebáci, ale nejako je to v ľuďoch že vždy hladajú ideály a nepriateľov.....citatel   |   ip:195.91.79   |   2010-02-04  (07:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Co si myslite ,ze cigáni tam išli zo srandy?Dobre oni vedia kde sa im darí.-)


pragmatikD   |   ip:95.170.23   |   2010-02-05  (14:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vďaka Pánu Hattalovi za ypsilon, pomáha rozoznávať debilov...


Vierka   |   ip:88.14.2.6   |   2011-04-11  (17:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bohuzial vo Svedsku zije tolko ludi so svedskym pasom, tzv. novodobych svedov, co ani nevedia po svedsky, ze by ste boli prekvapeni. Niektore casti miest su obsadene iba africkymi, ci azijskymi svedmi a tu by priemerny europan naozaj bol v soku. Neviem, kde kto zobral 60% obyvatelstva je vysokoskolsky vzdelanych. Pravda je taka, ze svedi utekaju a hladaju domovy v inych krajinach AU nielen kvoli bezmocnosti s parazitmi, ale i s narastajucim strachom pred nimi..


ContediSavoia   |   ip:109.58.13   |   2011-07-04  (20:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Švédsko - krajina ktorá obetuje vlastné deti na oltár socializmu a multikulturalizmu

Švédsko - země, která obětuje vlastní děti a oslavuje to

Švédsko je zemí, ve které neexistuje prakticky žádná veřejná diskuse o masové imigraci, která pokračuje na plný plyn. Švédské politické a mediální elity se pyšní svojí multikulturní dobrotou. Pokud je obětování vlastních dětí definicí dobra, jak tedy potom vypadá zlo?

Následující série citátů ilustruje nemoc Švédska.

Z The Local, 25. ledna 2007

Personál školy Gustava Adolfa v jižním městě Landskrona stáhl kontroverzní zákaz používání jiných jazyků než švédštiny v prostorách školy. Pouhých několik dnů po jeho zavedení ho ředitel zmírnil na “hlavní pravidlo”. Dětem tedy bude dovoleno mluvit o přestávkách svými rodnými jazyky. Podle nového opatření ale děti budou muset při vstupu do školy projít přes ochranku. V sobotu bylo odhaleno, že správa školy rozhodla, že v prostorách školy lze mluvit pouze švédsky. Takřka polovina dětí ve škole je imigrantského původu. Zákaz byl zaveden po sérii incidentů, kdy zaměstnanci a žáci měli pocit, že jsou v jazycích, které neznají, uráženi.

Z The Local, 19. ledna 2007

Vášnivá debata vypukla po zavření školy v jižním městě Landskrona. Škola Gustava Adolfa znovuotevřela v pátek za výzev k přísnější disciplíně, většímu množství bezpečnostních kamer a volání po novém řediteli. Po série incidentů bude šest dětí přesunuto do jiných škol a 22 dalších bylo na jeden týden suspendováno. V prosinci devět patnáctiletých dívek vyhlásilo týdenní stávku poté, co obvinily své spolužáky z násilnictví. Říkají, že chlapci používají hrubý jazyk, plivou na ně z balkónu a dávají jim do vlasů lepící pásku. Objevily se také zprávy o močení do dívčích bot a výhrůžkách a bití ve školních prostorách. Když ve čtvrtek ve škole explodovaly rakety zbylé z novoročního ohňostroje, Leif Paulsson, zastupující zdraví a bezpečnost, nařídil školu okamžitě uzavřít.

Z mého blogu, 15. června 2005

Další zprávy z třetího největšího švédského města Malmö, rozvíjející se tragédie selhané imigrační politiky a rostoucí úrovně zločinnosti. Jde o hororový příběh z probíhajícího kolapsu švédské společnosti o středoškolském učiteli z města Malmö, které se stane prvním skandinávským městem s muslimskou většinou, a o jeho objevu asi desítky arabských žáků, kteří se smáli a křičeli “Aláhu akbar!”, zatímco na DVD sledovali, jak je nevěřícímu rukojmímu v Íráku uřezávána hlava. Ředitel si nemyslí, že incident je až tak hrozný.

Jen v roce 2002 došlo ve Švédsku k 139 paličským útokům na školy [číslo, které v roce 2007 vzrostlo na nejméně 230]. Jako v Malmö, kde byly během jedné noci zapáleny tři školy. Z paličství jsou podezříváni “nezletilí chlapci”. Björn Vinberg z požárního sboru v Kroksbäcku v oblasti Malmö říká, že je ponižující a degradující hasit znovu a znovu ohně v těch samých imigrantských čtvrtích, zatímco se jim školáci smějí a zapalují nové ohně hned po jejich odjezdu. Jeho kolegové byli na jednom místě ne méně než dvacetkrát, pokaždé zbytečně.

Z mého blogu, 23. května 2005

V roce 2005 bylo rozhodnuto, že čtvrť Hyllie v Malmó začne s výukou pouze v arabštině pro skupiny předškolních dětí imigrantů. To vypadá logicky, pokud vezmeme v úvahu, že imigranti tvoří takřka třetinu jeho obyvatel a během několika let se mohou stát většinou, protože rodilí Švédové město opouštějí v rekordním množství. Představa je taková, že jakmile se děti naučí jazyk svých rodičů, bude pro ně jednodušší naučit se i švédštinu. Takže Švédsko platící za vzdělávání švédských občanů na švédské půdě v arabštině má jakýmsi způsobem podpořit integraci.

The Local, 2. ledna 2007

Dva místní politici z Liberální strany v Malmö přišli s návrhem zákazu používání jiných jazyků než švédštiny ve školních třídách. Místní politička Eva Bertz a poslanec Allan Widman považují opatření za způsob, jak si poradit s problémem segregace. “Jde o místní návrh. V Malmö máme velmi jedinečnou situaci: blížíme se bodu, kdy je většina žáků cizího původu, což znamená, že alespoň jeden z jejich rodičů pochází z cizí země”. Widman vysvětluje, že některé školy v Malmö mají ve svých třídách pouhých 5 procent etnických Švédů.

The Local, 12. ledna 2007

Soupeřící gangy desetiletých dětí ve východním městě Söderhamn si vyhrožují vyhlazením. Jeden z gangů je tvořen rodilými Švédy a druhý imigranty a policie ve městě přistupuje k problému s velkou vážností. Konflikt eskaloval na internetu a policie se obává, že pokud boje neustanou, může dojít k úmrtím.

Bruce Bawer v The New York Sun, 8. prosince 2006

Ve městě Stockholm byl nedávno mezi chlapci z devátých tříd v převážně muslimské čtvrti Rinkeby proveden průzkum. Ten ukázal, že během posledního roku 17 procent chlapců přinutilo někoho k sexu, 31 procent z nich zranilo někoho takovým způsobem, že oběť potřebovala ošetření, a 24 procent spáchalo vloupání nebo vykradlo auto. Senzační statistiky - v celém Švédsku byly ovšem zveřejněny pouze v informačním zpravodaji, který je zdarma rozdáván v metru.

Z mého článku na Gates of Vienna, 22. května 2006

Zpráva organizace Zachraňte děti říká, jak se dnes švédské dívky cítí nebezpečně. Dívky jsou vyděšeny možností znásilnění, která jim připadá velmi reálná. Mnoho z nich si plánuje, jak se v noci dostanou domů, jak předstírat, že telefonují, jak držet v ruce klíče na obranu, nebo jak budou jednoduše celou cestu utíkat. Strach i volba strategie naznačuje, že se dívky během určitých hodin cítí opravdu nebezpečně. Překvapivé množství dívek prožilo obtěžování od chlapců nebo mužů. Obtěžování nejčastěji přichází od chlapců ve stejném věku, jako jsou dívky. Označení za “děvku” se stalo tak běžným, že několik dívek řeklo, že učitelé na něj už nereagují.

Herečka Ylva Törnlund navštívila několik škol v Tenstě a byla zhrozena tvrdou atmosférou, kterou tam objevila. “Chování, se kterým jsme se ve školách setkali, je děsivé. Jeden chlapec mluvil o tom, jak by měly být dívky rozmr**ny na kusy, dokud nebudou krvácet”, řekl Törnlund. Rozhodla se školy navštívit po znásilnění, ke kterému došlo ve veřejných lázních za bílého dne. Sedmnáctiletá dívka byla znásilněna a nikdo z ostatních hostů neudělal nic, aby to zastavil. K dívce nejprve přistoupil šestnáctiletý chlapec. On a jeho přátelé jí následovali, zatímco odcházela umělou jeskyní a tam jí zahnal do kouta, strhnul z ní plavky a znásilnil jí, zatímco jí jeho přítel držel.

Z mého blogu, 12. prosince 2005

Počet obvinění ze znásilnění se ve Švédsku za pouhých dvacet let zečtyřnásobil. Počet případů týkajících se dětí pod patnáct let je šestkrát - šestkrát - větší než tomu bylo před jednou generací. Prudce vzrostl i počet dalších násilných zločinů. Vě většině městských a příměstských oblastí se šíří nestabilita.

“Není tak špatné znásilnit švédskou dívku jako znásilnit arabskou dívku”, říká Hamid. “Švédské dívky dostanou potom hodně pomoci a pravděpodobně byly ošou***ny už dříve. Arabská dívka by ale měla problém se svojí rodinou. Znásilnění by pro ní bylo zdrojem ostudy. Je důležité, aby si do sňatku udržela panenství”. “Je mnohem jednodušší dostat švédskou děvku … dívku, chci říct”, říká Hamid a směje se vlastní volbě slov.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Občan (ožran) Havel a polícia


2013-03-11  (15:57)  |  Politika
Mestská polícia v Košiciach dňa 16 novembra 2012 riešila s Václavom Havlom veľmi vážny prípad slobody a demokracie. Problémom bola maska Havla, neskôr prázdna fľaša v jeho ruke, jeho triezvosť či opitosť a neskôr i jeho samotná účasť na zhromaždení papalášov mesta a antikomunistov pri príležitosti 23 výročia novembrového prevratu z roku 1989.

Politická drzosť


2013-02-15  (16:36)  |  Politika
Čo si dovoľujú naši politici, je naozaj za hranicou elementárnej slušnosti. Že vďaka ich výdatnej pomoci je rozkradnutá a morálne zdecimovaná celá naša krajina, sme si za tie roky už akosi zvykli. No to, čo pred národom predvádzajú svojou pracovnou morálkou, už presahuje všetky medze. Najmä poslanci zákonodarného zboru.


K mocnému tomu dubisku ...


2013-02-06  (09:10)  |  Politika
Keď sa zavŕšila "ostblocková" séria ľudových povstaní, ktorých ľudovosť vznikla cestou z ústredia KGB do centrál tajných služieb v satelitných štátoch tábora mieru, tak by nikoho ani vo sne nenapadlo, že slovanský sen o mocnom ruskom dubisku na východe vstane do štvrťstoročia z mŕtvych.


Superman zo Smeru: Tento politik zvláda osem funkcií!


2013-01-31  (11:25)  |  Politika
Právom si zaslúži titul primátor – superman! Prvý muž Považskej Bystrice Karol Janas každý decembrový deň úradoval vo svojej pracovni. Zároveň však celé dni podľa prezenčnej listiny pracoval na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. Ako to len dokázal?!


Velké spiknutí mimozemšťanů - CZ dabing


2012-12-18  (14:19)  |  Politika
Oficiálne odvysielané v televízií Science.


Čo sa na dejepise neučí – Kto stál za boľševickou revolúciou?


2012-11-12  (13:54)  |  Politika
Dnes sa deti na dejepise v škole učia, že za veľkou októbrovou socialistickou revolúciou stála najchudobnejšia robotnícka trieda, ktorá sa už nechcela nechávať vykorisťovať. Ťažko si predstaviť, že spočiatku neorganizovaná masa ľudí, robotníkov, dokáže zosadiť niekoľko storočný cársky režim a pritom vybudovať najsilnejší mocenský aparát, aký kedy uzrel svetlo sveta, v podobe ZSSR, z ktorého sa neskôr vykľuje svetová veľmoc založená na ideológií, ktorá sa ako mor rozšíri do celej Európy.


Kartová hra Illuminati III.


2012-10-19  (22:12)  |  Politika
Bermudský trojuholník - čo je za ním


Fakty k vyhláseniu Polície SR ohľadne nebezpečnosti konope


2012-10-14  (13:18)  |  Politika
V bakalárskej práci [2], ktorá cituje [3] (z ktorých pravdepodobne čerpala aj hovorkyňa) sa môžeme dočítať: “THC je 4000 krát účinnějšie než alkohol”. Teda nie je tu reč o nebezpečnosti, ale len o psychoaktívnej účinnosti. Nie je však jasné, ako sa táto účinnosť porovnávala. Mohlo by to napríklad znamenať, že 1 g THC má podobný psychoaktívny účinok ako 4000 g etanolu. Podľa [4] obsahuje marihuana 6 – 18 % THC a podľa [5] má bežný joint okolo 0,24 alebo 0,33 g marihuany. To znamená, že 1 joint obsahuje 0,01 – 0,06 g THC. Jeden panák (4 – 5 cl) vodky (37,5 – 40 % etanolu) obsahuje zas 11,84 – 15,79 g etanolu. Jeden joint by bol teda podľa týchto údajov tak psychoaktívne účinný ako 3,65 až 20,07 panákov vodky. Ak by sme brali do úvahy porovnanie jedného molu THC a jedného molu etanolu, tak jeden joint by mal potom takú účinnosť ako 0,53 – 2,21 panákov vodky.


ZSSR za Stalina - iba fakty


2012-04-21  (17:45)  |  Politika
„Ja viem, že po mojej smrti na môj hrob nahádžu kopu špiny, no vietor histórie ju neľútostne rozpráši!“ J. V. Stalin, 1943


Vítajte všetci späť v ozajstnom svete.Naša jasná budúcnosť je : OZAJSTNÁ krvavá, legitímna a právne ošetri-teľná revolúcia !


2012-03-11  (13:22)  |  Politika
Tak a je to ! Moje tajné prianie sa splnilo ! Pán Boh ma vypočul. Fico má v parlamente nadpolovičnú väčšinu.


Ministerstvo zdravotníctva - člen skupiny Penta


2012-02-11  (12:59)  |  Politika
Ministerstvo zdravotníctva je formálne súčasťou vlády SR, ale v skutočnosti je spolu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vysunutým pracoviskom Penty. Na mieste sú otázky: Kto rozhoduje o verejnom zdravotnom systéme? Vláda, alebo Penta prostredníctvom vlády?


Ľ.Huďo-Januárové udalosti vo svete, rok 2012


2012-02-11  (08:31)  |  Politika
“Kto nepozná pravdu je iba hlupák, ale kto ju zatajuje, je zločinec.” Bertolt Brecht


Ktože to tu robí revolúciu? Osoby a obsadenie.


2012-02-10  (20:41)  |  Politika
V súvislosti s aktuálnymi protestami ku kauze Gorila v poslednom období vystupujú v médiách ako líderky-organizátorky protestov aj tri ženy. Možno by vás zaujímalo, kto to vlastne je.


Rok Penty vo vláde: 5,5 milióna rukojemníkov


2012-02-05  (12:56)  |  Politika
Čo sa tých týka, budú premené na akciové spoločnosti a oddlžené. A následne ponúknuté k privatizácii. Nepredpokladám, že by sa našiel samovrah, ktorý by chcel robiť konkurenciu Pente. Po vstupe do tohto biznisu by ho čakala výpoveď 93 % pacientov zastupovaných dva poisťovňami. A tak zostane iba jeden záujemca o kúpu. Predpokladám, že pri takom záujme bude cena trhová, t.j. dopyt rovná sa ponuke. Koľko Penta ponúkne, toľko budú stáť.


Rečníci protestu Gorila: Kto ste?


2012-02-01  (14:41)  |  Politika
Vždy budem podporovať legitímne prejavy odporu voči vládnucej moci. Ako povedal Thomas Jefferson: "Keď sa ľudia boja vlády, to je tyrania. Keď sa vláda bojí ľudí, to je sloboda." alebo: "Ktorá krajina si môže zachovať svoju slobodu, ak jej vládcovia nie sú z času na čas upozornení na to, že ich ľudia si zachovali ducha odporu?"


Financovanie cirkví treba okamžite zmeniť !!!


2012-01-25  (02:07)  |  Politika
Vo februári 2011 začal minister kultúry Daniel Krajcer dialóg s predstaviteľmi cirkví, ktorého výsledkom má byť zmena financovania cirkví na Slovensku. K financovaniu cirkví je treba uviesť, doteraz platí zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví z roku 1949, podľa ktorého štát priamymi dotáciami financuje v rámci schváleného rozpočtu platy a odvody duchovným cirkví a poskytuje príspevok na prevádzkové náklady cirkevných ústredí (biskupských úradov). Nemalé peniaze nás stojí aj cirkevné školstvo, platy učiteľov náboženstva a podobné.


Havel hrdina.


2012-01-18  (08:28)  |  Politika
Nezpochybňuji zkušenosti disidentů, každý má nějakou vzpomínku, ale co mají za vzpomínku dnešní třeba třicátnici? Jak si pamatují dobu před rokem 1989. Současná vláda devalvuje morální čest na všech stranách, dává na odiv jaká je doba, co máme nyní, poukazuje na nějaké neexistující hodnoty, které máme v současnosti. Dává na odiv třeba, že máme k běžné potřebě počítače, za komunistů to nebylo. No jistě, ale zapomenou dodat že v té době to nebylo ani jinde na světě. Je to stejné jako tvrzení, že Husité prohráli pro špatnou výzbroj, nebyl jim dodán kulomet a protivník napájel koně 98 oktanovým benzínem. Je to již dost dlouho co jsem položil otázku jednomu poslanci, a to bylo: kolik bylo zapotřebí denně vozů brambor k nakrmení řemeslníků při stavbě Karlova mostu? Odpověděl snad pět potahů. Ó, jak byl moudrý, proto mají tiskové mluvčí. Správnou odpověď neznal, ani jeden vůz. Amerika byla objevena 1492 a brambory jsou známy v Evropě zhruba 250 let.


Konzervatínvy inštitút Jaroslava Haščáka


2012-01-11  (14:19)  |  Politika
Mám za to, že tak ako historici delia obdobie na pred Kristom a po Kristovi, tak aj na Slovensku, časom, budeme deliť etapu verejného života na: pred Gorilou a po Gorile. Alebo, tak nejako. V každom prípade sa pri tristnom obnažení PENTA reál politiky akosi opomína ešte jedna zaujímavá skupina, ktorá tancuje tak ako Haščák a spol. píska. A síce svet tvz. „nezávislých“ think- thankov a svet mediálny (v mnohých prípadoch sa tieto svety prekrývajú). Práve tieto zoskupenia hrajú, ako nepriamo priznáva Haščák v Gorile, v celom procese korupcie, dôležitú úlohu. Oni majú totiž ovplyvňovať verejnú mienku a tak vlastne vytvárať dopyt po riešeniach, na ktorých sa PENTA kráľovsky obohacuje.


Ľ. Huďo - Národnoštátne záujmy a NWO


2012-01-05  (23:21)  |  Politika
Nový svetový poriadok nie je fikciou, konšpiračným blúznením ani prázdnym teoretizovaním. Jeho nástup a realizácia je faktom, pred ktorým …


Ľ. Huďo - Novembrové udalosti vo svete


2011-12-06  (15:14)  |  Politika
Pravda je viac ako moc, preto je trvalá. Karel Čapek


Hranice a obranné zóny Spojených štátov európskych


2011-10-15  (12:08)  |  Politika
Onedlho príde chvíľa, keď aj oficiálne vyhlásia Spojené štáty európske (SŠE). Samozrejme sa znovu neopýtajú ani členských krajín ani národov. Okrem menej očividných vecí to má viac, veľmi ľahko viditeľných znakov.


Euroval, cesta do pekla.


2011-10-13  (15:52)  |  Politika
EÚ pripravila nový základný zákon. Ide o takzvanú zmluvu o Európskom stabilizačnom mechanizme (ESM), medzi členskými štátmi používajúcimi spoločnú menu euro. Do platnosti má vstúpiť po júne 2013 a má plniť úlohy doteraz plnené EFSF (European Financial Stability Facility) a EFSM (European Financial Stability Mechanism). Tento zákon rozvíril hladinu na politickej scéne aj u nás, známy ako euroval. O čo vlastne v ESM ide?


Pravda o Eurovale


2011-10-12  (15:50)  |  Politika
Nechajte už prosím Grécko skrachovať. Je to jediná cesta z morálneho úpadku, ktorý v Európe zažívame.


15.11.2011 - Světová revoluce Opravdové demokracie


2011-10-11  (21:54)  |  Politika
Blíží se den, kdy se má konat po celém světě revoluce proti současnému systému typu virtuální peníze bez hodnoty či vláda mafiánů skrývajících se za iluzí práva a demokracie. Jestli se jedná o skutečné pozitivní hnutí nebo naopak nějakou předem připravenou akci globalistů, to si nechť zodpoví každý sám za sebe dle svého svědomí. Ale je jisté, že by odkaz na takovouto obrovskou akci by neměl chybět na Dolezite.sk .


Ve pátek 30.9.2011 - Eduard Chmelár utékol preč od Vaského jako čert od svacenej vody !


2011-10-03  (11:48)  |  Politika
Dňa 30.9.2011 o 17:00 sa v bratislavskom DK Ružinov uskutočnila konferencia o priamej demokracii. Vystúpili tam poprední zástancovia a teoretici z domácej a českej scény, ktorí mali obhajovať teoretické aj praktické princípy priamej demokracie ako riadenie spoločnosti priamo občanmi.


Politiku netreba! Existuje niečo lepšie! Pomôžeš to zrealizovať?


2011-10-02  (14:51)  |  Politika
Alebo sa mieniš len sťažovať a nečinne prizerať kolabujúcemu systému? AKO POMÔCŤ: http://nr.zeitgeistmovement.sk/web/pomozes-je-to-jednoduche + pridaj svoje nápady do komentára!!! Človek nezistí čoho je schopný pokým to neskúsi!


NEW WORLD ORDER : Postavme sa im!


2011-08-25  (23:21)  |  Politika
Ľudstvo je spútané v neviditeľnom väzení tvorené médiami, životný štýlom a hodnotami dnešnej doby. Aby sme zničili New World Order je potrebné zbúrať hranice myšlienok a sprístupniť svet neobmedzených možností. Elity sa dajú zabiť ale NWO sa nedá poraziť len politikou a hrubou silou. Je dôležité napraviť škody ktoré boli spôsobené na našom myslení a vnímaní sveta.


Manifest - Za náš hlas!


2011-08-22  (19:43)  |  Politika
Ak súhlasíte s presadením navrhovaných zmien, uvedených v tomto dokumente, zoberte si ho prosíme za svoj. Bol vypracovaný obyčajnými ľuďmi, občanmi Slovenskej republiky a nesleduje žiadne sebecké ciele. Je koncipovaný s úprimnosťou a v medziach slušnosti. Neobsahuje síce požiadavky, ktoré by vyvolali okamžitú zmenu a zlepšenie situácie v SR v konkrétnych oblastiach napr. sociálnych záležitostiach či daňovej politike, ale dve základné požiadavky, ktoré sú v ňom uvedené podľa nás prinesú významné zlepšenie a posilnenie demokratického zriadenia v Slovenskej republike a v budúcnosti jednoduchšie presadzovanie našich predstáv. Dúfame, že sa pre tento cieľ dokážeme zjednotiť, pretože sami sme slabí, ale ako masu nás budú musieť rešpektovať! Prosíme Vás, podporte túto iniciatívu akýmikoľvek inteligentnými prostriedkami. Ďakujeme


Tento krát, v tejto revolúcii, už nebudeme slušní ako Ján Budaj !


2011-08-10  (00:14)  |  Politika
V roku 1989 Slovenský Národ veril že V SLUŠNOSTI JE SILA ! A Ján Budaj sa stal PERSONIFIKÁCIA TEJTO SILY !


Dopis, který byl zaslán UBS aneb Jak to chodí u Policie.


2011-08-04  (14:12)  |  Politika
Dopis, který byl zaslán UBS od kolegy "strážmistra" z útvaru SDP PČR. Kolegům neřekne nic nového, ale pro občany České republiky je to nádherně popsaný pohled do myšlenek "skoro poldy", který je ještě stále "trochu civil". Doufám že se kolega neurazí za toto označení.UBS děkuje za všechny kolegy. Milí kolegové a přátelé z UBS a dalších odborových organizací! Důvod, proč jsem se rozhodl k napsání tohoto dopisu je, že si potřebuji urovnat myšlenky a zároveň s tím se i "svěřit". A protože jsem paranoidní, bude to bohužel dopis anonymní.


Vladimír Putin: USA sú parazitom globálnej ekonomiky


2011-08-03  (18:09)  |  Politika
"Kto kontroluje potraviny ovláda ľudí, kto kontroluje energiu môže ovládať celé kontinenty, kto kontroluje peniaze, môže ovládať svet." Henry Kissinger


Kauza Dominiqua Kahna skončená. USA nemajú zlaté rezervy


2011-07-12  (19:16)  |  Politika
New Yorská násilnicka kauza DSK skončila pre chuligánov, ako ich nedávno nazval Putin, z Federal Reserve and The City of London totálnym fiaskom. Ešte vždy pozerám na týchto chuligánov s najväčším obdivom. Zorganizovať tak dokonalý matrix ako sa im to podarilo od dobytia anglicka a založenia Bank of England stojí za zložený klobúk. Ale ako sú tlačený do kúta zvonku aj zvnútra tieto tvory bez tváre a chrbtovej kosti, ktoré nám tu permanentne pripravujú bitúnok: od Francúzkej revolúcie cez obe vojny a Boľševickú revolúciu po komunizmus atď., tak s DSK títo páni v bielych golieroch spadli tvárou do hnoja.


Ďaľšie z politiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Teoria Chirality

Ak ste o chiralite ešte nepočuli, doporučujeme vám zoznámiť sa s týmto fenoménom cez fiktívny príbeh, ktorý vám dá možnosť vniknúť do podstaty problému.


Hyperinflační apokalypsa (I): Uprostřed deflace!

Tajný řád templářů učinil šokující nabídku k z...

NOW

Rakovina ako biznis...

Stopy lietadiel na oblohe ako konšpiračná otrava chemik...

Archív

Hlinové vystúpenie v parlamente

Čistý otras!!! Humus!!! Neuveriteľné!!! Že vraj politici nemajú nadriadených!!!


Ľ. Huďo -Decembrové udalosti vo svete

Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič

V česku vzniklo nové politické hnutí, které spojí v...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.3216 s