23. Máj 2019
    
Svět zachvátila epidemie nedostatku vitamínu D - Dolezite.sk

Svět zachvátila epidemie nedostatku vitamínu D


  2010-03-16  (12:28)  |  Zo sveta
  60% hlasovalo = 5  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Svět zachvátila epidemie nedostatku vitamínu D

Po celém moderním světě se šíří epidemie nedostatku vitamínu D, a je to epidemie tak hluboká a závažná, že epidemie prasečí chřipky H1N1 vypadá ve srovnání s tím jako rýma. Nedostatek vitamínu D je tak rozšířen, že je to alarmující, a je také základní příčinou mnoha dalších vážných nemocí jako rakovina, cukrovka, osteoporéza a srdeční choroby. Nová studie publikovaná v březnu 2010 v časopise Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism zjistila, že 59% populace má nedostatek vitamínu D. Navíc asi 25% z toho má extrémně nízkou úroveň vitamínu D. Vedoucí autor studie, dr. Richard Kremer z Centra zdraví univerzity v McGill řekl: „Abnormální úrovně vitamínu D jsou spjaty s celým spektrem nemocí, včetně rakoviny, osteoporézy a cukrovky, a rovněž s kardiovaskulárními a autoimunitními chorobami.“

Tato nová studie rovněž dokumentuje jasné spojení mezi nedostatkem vitamínu D a uloženým tělesným tukem. To podporuje teorii, kterou obhajuji na NaturalNews již mnoho let: sluneční záření podporuje ztrátu tělesného tuku. Vitamín D je možným hormonálním mechanismem, s nímž tento jev ztráty tuku pracuje.

Vědecká bádání o vitamínu D dávají ještě lepší výsledky...

Aktivátor imunitního systému

Nedávné výzkumy provedené na univerzitě v Kodani objevily, že vitamín D aktivuje imunitní systém tím, že „vyzbrojí“ T buňky k boji proti infekci.

Tento výzkum zjistil, že bez vitamínu D je imunitní systém T buněk neaktivní a poskytuje jenom malou nebo žádnou ochranu proti napadení mikroorganismy a viry. Ale s vitamínem D v krevním řečišti se tyto buňky „ozbrojí“ a začnou vyhledávat vetřelce, které zničí a vyloučí z těla.

Jinými slovy, vitamín D účinkuje tak trochu jako klíček v zapalování vašeho auta: auto nepojede, pokud neotočíte klíčkem a nenastartujete motor. Podobně ani váš imunitní systém nebude pracovat, pokud nebude biochemicky aktivován vitaminem D. Pokud se setkáte se zimní chřipkou ve stavu nedostatku vitamínu D, váš imunitní systém je v podstatě proti sezónní chřipce bezbranný. Proto lidé, kteří onemocní, jsou ti, kteří jsou stále pod střechou, pracují pod střechou a žijí v chronickém nedostatku vitamínu D.

Proto také prakticky všichni lidé, kteří zemřeli na H1N1, měli chronický nedostatek vitamínu D. V podstatě neměli žádnou ochranu svým imunitním systémem a byli tak snadným cílem pro prasečí chřipku.

Tato zjištění o tom, že vitamín D „vyzbrojuje“ imunitní systém, byla publikována v Nature Imunology. Vědci v komentářích řekli: „Vědci vědí již dlouho, že vitamín D je důležitý pro absorpci kalcia, a že tento vitamín také souvisí s nemocemi jako je rakovina a roztroušená skleróza, ale neuvědomili jsme si, jak rozhodující je tento vitamín pro aktivaci imunitního systému – teď už to víme.“ (Viz UK Telegraph, odkaz pod článkem).

Zdá se, že CDC a WHO jsou v absolutní nevědomosti o tomto výzkumu, jinak by doporučily vitamín D k boji proti nedávné pandemii H1N1, spíše než vakcíny. Vitamín D byl byl daleko efektivnějším (a méně nákladným) prostředkem na obranu proti pandemii než vakcíny, zejména když vakcíny nemohou fungovat, když na ně imunitní systém nereaguje, a imunitní reakce vyžaduje přítomnost vitamínu D!

Zatímco vakcíny mají nežádoucí vedlejší účinky jako např. těžké neurologické poruchy u některých příjemců, jediným „vedlejším účinkem“ vitamínu D je, že je prevencí proti 77% veškerých rakovin. http://www.naturalnews.com/021892.html

Společný jmenovatel nemocí

Dle nového výzkumu se stává stále jasnějším, že nedostatek vitamínu D může být společným jmenovatelem pro většinu ničivých moderních degenerativních nemocí. Pacienti se selháním ledvin téměř všeobecně mají nedostatek vitamínu D a rovněž tak pacienti s cukrovkou. Lidé trpící rakovinou a lidé s roztroušenou sklerózou a osteoporézou mají vždy těžký nedostatek vitamínu D.

Ve skutečnosti nedostatek vitamínu D může být základní příčinou, proč je tolik degenerativních nemocí, a náprava tohoto nedostatku v celé populaci by mohla zničit zisky „průmyslu péče o nemocné“, který dnes vládne západní medicíně.

Jinými slovy, když se lidé dovědí o vitamínu D, rakovinový průmysl zaznamená kritické ztráty zisku (vitamín D zabrání 4 připadům rakoviny z 5.)

Zřejmě proto tak mnoho podniků a organizací, které závisí na rakovině (a dalších nemocech) svou autoritou a mocí aktivně bojují proti informacím o vitamínu D. Například Státní institut pro rakovinu, který je jednou z nejbohatších neziskových společností, aktivně provozuje celostránkové reklamy, které se snaží odstrašit lidi od slunce, aby zůstali ve stavu nedostatku vitamínu D.

Tento stav nedostatku shodou okolností slouží i mocenským zájmům NCI tím, že zajišťuje, aby lidé pátrali po záhadách rakoviny, i když je k dispozici léčba zdarmo (slunce).

Podobně FDA nechce, aby se lidé dověděli o vitamínu D, protože informovaní spotřebitelé by nevyhnutelně brali více potravinových doplňků s vitamínem D a tím by předcházeli veškerým nemocem, s nimiž farmaceutický průmysl počítá pro své monopolní zisky. Každý pacient, který bere vitamín D, znamená o jednoho pacienta méně, který by platil za léky proti rakovině, cukrovce a srdečním chorobám.Podobně i další neziskové organizace rakovinového průmyslu nechtějí, aby se lidé dověděli pravdu o vitamínu D. Raději chtějí dále prodávat zákazníkům směšné výrobky s růžovým proužkem, na kterých se říká, že sbírají peníze pro jakýsi vysoce fiktivní „výzkum léčby“ – výzkum, který byl zastaralý, dříve než začal, protože slunce léčilo a předcházelo rakovině po celou dobu, co člověk chodí po planetě Zemi. Naši předkové nemuseli „léčebně běhat“ ani „léčebně chodit“ kvůli nějaké fikci na získávání peněz. Oni prostě byli na slunci a vyléčili se z rakoviny proto, že byli vystaveni slunečnímu světlu. Chodit ven je už samo o sobě „léčbou“ rakoviny, na niž rakovinový průmysl požaduje další miliardy dolarů, aby mohl rozšířit výzkum.

Chtějí, abyste zůstali v nevědomosti!

Nevyhnutelnou pravdou je, že moderní medicína chce, aby lidé zůstali v nevědomosti o léčivých účincích vitamínu D. Finanční přežití lékařského průmyslu je na tom zcela závislé. Takže nejvlivnější lékařské organizace systematicky zlehčují význam tohoto vitamínu, a přímo odmítají ho doporučovat pacientům.

NCI nedoporučuje vitamín D, stejně jako Komen for the Cure. AHA, AMA, ADA a FDA všechny odmítají doporučovat vitamín D, a všechny namísto toho podporují syntetické, patentované léky s vysokým ziskem, které nic nevyléčí.

V podstatě se jedná o spiknutí mlčenlivosti o vitamínu D v průmyslu péče o nemocné, jelikož ten závisí na nemocích, které jim přinesou obchod. Tak to bude vždy, protože společnostem jde o obchod, aby vydělaly peníze, a když vyděláváte peníze na nemocech, nikdy nepůjdete a neřeknete lidem, jak se mají sami vyléčit zdarma. Z tohoto čistě ziskového pohledu poučit lidi o vitamínu D nedává průmyslu péče o nemocné naprosto žádný obchodní smysl. Průmysl těží z lidí.Vitamín D nemohou potlačit

Ale pravdu o vitamínu D nemohou skrývat navěky. Poznatky jsou naprosto přesvědčivé. Jsou skutečně nevyvratitelné. Zde je devět argumentů, které jsou nevyvratitelně pravdivé:

1. Rozsáhlá většina západní populace má nedostatek vitamínu D.

2. Nedostatek vitamínu D podporuje rakovinu, cukrovku, osteoporézu, onemocnění ledvin, deprese, obezitu a srdeční choroby, a další zdravotní problémy.

3. Nedostatek vitamínu D může být napraven dodáním tohoto vitamínu v doplňcích nebo rozumným vystavováním slunečnímu světlu.

4. Krémy proti slunci blokují produkci vitamínu D v kůži a tím způsobují jeho ještě větší nedostatek u spotřebitelů těchto výrobků.

5. Náprava široce rozšířeného nedostatku vitamínu D by značně omezila výskyt degenerativních chorob v populaci, čímž by státy ušetřily trilióny dolarů na společných nákladech na léčbu v příštím desetiletí.

6. Potravinové doplňky s vitamínem D jsou velmi snadno dostupné. Zabránit nemocem dodáním vitamínu D je velmi nenáročná investice do zdraví, která se státu vrátí více než stonásobně na ušetřených nákladech na zdravotní péči.

7. Vitamín D je extrémně bezpečný. Lidé, kteří berou doplňky s vitamínem D, nepociťují naprosto žádné vedlejší účinky, i při zdánlivě vysokých dávkách 4000 – 8000 IU denně (více než desetinásobek doporučené denní dávky v USA.)

8. Nedostatek vitamínu D je způsoben ve značné míře moderním životním stylem v uzavřených místnostech. Lidé žijí, pracují a sportují v uzavřených místnostech pod umělým světlem. To způsobuje těžké nedostatky vystavení přirozenému světlu (slunečnímu světlu), jehož prostřednictvím se vitamín D obvykle vytváří.

9. Vitamín D dramaticky redukuje náchylnost k infekčním chorobám, jako jsou běžná chřipka a H1N1. Aktivuje imunitní systém a umožňuje mu, aby fungoval agresívněji při obraně proti napadení viry.

Lepší než vakcíny, bezpečnější než léky...


Vitamín D je ve skutečnosti lepší vakcínou než vakcíny. Je lepším lékem proti rakovině, než protirakovinné léky. Je lepším lékem proti osteoporéze než léky proti ní. Je lepší léčbou cukrovky než léky proti cukrovce.


Znovu a znovu se ukazuje, že vitamín D je bezpečnější, efektivnější a mnohem dostupnější než drahé léky s monopolní cenou. Navíc je přirozeně kompatibilní s lidským tělem, protože lidské tělo si vlastně vyrábí vitamín D samo, pokud dostane k tomu příležitost (vystavení se slunci).

Navíc, na rozdíl od farmaceuti, je vitamín D bezpečný pro životní prostředí. Odtékající přebytečný vitamín D na rozdíl od léků nekontaminuje ryby.
http://www.naturalnews.com/025933_pharmas_environment_Big_Pharma.html

Když víte všechny tyhle pravdy o vitamínu D, asi se divíte: Proč reforma zdravotnictví vůbec o této živině nehovoří? Pokud opravdu chcete reformovat zdraví národa, musíte začít tím, že napravíte epidemii nedostatku vitamínu D mezi populací.

Pokud jde o udržení zdraví, všechny léky světa nedosáhnou toho, čeho může dosáhnout vitamín D... a to jednoduše, dostupně a bezpečně.

Můžete ho mít zdarma. Není třeba žádný předpis. Žádná návštěva lékaře. Nemusíte si ani kupovat žádné vitamínové doplňky. Jen prostě běžte ven, když svítí slunce, a započněte svou vlastní léčbu.

Tato myšlenka – že pacienti si mohou sami vyléčit rakovinu tím, že se procházejí v přírodě – je nejstrašidelnější věcí pro rakovinový a vakcínový průmysl. Big Pharma se děsí toho, že lidé se stanou vzdělanými v oblasti výživy a že si uvědomí, že samotný vitamín D sám o sobě eliminuje potřebu stovek různých léků a vakcín. Aktivuje uzdravování, brání tělo proti nemocem, a tak je tou největší hrozbou pro ziskovost léčebného průmyslu, který vládne dnešní medicíně.

Kdyby moderní medicína mohla zakázat vitamín D, učinila by to okamžitě. Možná se ještě pokusí ho zastavit, skrze pokusy senátora Mc Caina zničit potravinové doplňky.
http://www.naturalnews.com/028257_Senator_McCain_dietary_supplements.html


Mike Adams, 12. 3. 2010

http://www.naturalnews.com/028357_vitamin_D_deficiency.html


Igor Novák
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
putnik   |   ip:195.80.17   |   2010-03-16  (15:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vitamin D ako jeden z najucinnejsich liekov proti chripke (akejkolvek) tu uz bol prezenovany. (Prave vtedy som ho nevedel zohnat v lekarni ...)
A vitamin C. (3 - 5g denne. (Asi 1,5g telo vyluci. (Moze sa prejavit prehanavy ucinok.)))


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-03-16  (15:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Igor, vo všetkej počestnosti. Kedysi som čítal článok o tom, ako sa zatajujú informácie o účinkoch vitamínu C, teraz čítam podobné o vitamíne D. Zhodou okoloností som bol doobeda v lekárni, nemohol som si nevšimnúť x plagátov o slnení, jedení domáceho ovocia a zeleniny a o vitamínových prípravkoch - doplnkoch stravy...to k zatajovaniu.

Ďalej:
"Vitamín D byl byl daleko efektivnějším (a méně nákladným) prostředkem na obranu proti pandemii než vakcíny, zejména když vakcíny nemohou fungovat, když na ně imunitní systém nereaguje, a imunitní reakce vyžaduje přítomnost vitamínu D!"
- To platí i opačne, a vakcína nieje závislá na prítomnosti niektorého z kalciferolov ( D1 - D5 ).

"Proto také prakticky všichni lidé, kteří zemřeli na H1N1, měli chronický nedostatek vitamínu D."
- Príčinou úmrtia nebol nedostatok vitamínu D, ťažké vírusové ochorenia sa vyznačujú metabolickými procesmi znižujúcimi hladinu niektorých látok v sére. Takže jeho znížená koncetrácia v mcg jednotkách ( alebo IU ) je pravdepodobne len dôsledok, nie príčina.

"Nevyhnutelnou pravdou je, že moderní medicína chce, aby lidé zůstali v nevědomosti o léčivých účincích vitamínu D. Finanční přežití lékařského průmyslu je na tom zcela závislé."
- nie

"Nedostatek vitamínu D podporuje rakovinu, cukrovku, osteoporézu, onemocnění ledvin, deprese, obezitu a srdeční choroby, a další zdravotní problémy."

- Nedostatok jedného s vitamínov D NEPODPORUJE spomenuté ochorenia!!! Je jednou s príčin prejavu a rozvinutia ochorení. D jew schopný modifikovať angiogenézu, to znamená že za určitých okolností čiastočne zabraňuje deleniu rakovinových buniek ( určité okolnosti = prítomnosť ďaľších chemických látok a nepatologicky fungujúcich metabolických procesov, takže samotný je pri liečení rakoviny bohužiaľ ničomu.

"Zatímco vakcíny mají nežádoucí vedlejší účinky jako např. těžké neurologické poruchy u některých příjemců, jediným „vedlejším účinkem“ vitamínu D je, že je prevencí proti 77% veškerých rakovin"

- Zatiaľ sa potvrdila jeho podpora pri liečbe rakovín asi 4 - 5 typov. 77% to bohužiaľ je len v laboratórnych podmienkach na tkanivách a niektorých zvieratách, čo nieje relevantný výsledok a %álne korektná informácia pre Homo Sapiens.

Ale článok i napriek mnohým chybným informáciám ( dúfam, že nie zámerným ) snáď podporí informovanosť o vitamínoch. Takže do práce šup, šum mestskou dopravou, čo najviac pešo či bicyklom a hlavne úsmev do slniečka :-)


ggg   |   ip:195.146.1   |   2010-03-16  (15:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to ostro kontrastuje s nazorom, ze vystovavanie pokozky slnecnemu ziareniu je skodlive. kde bude asi pravda? skor sa priklanam k nazoru, ze je to viac prospesne ako skodlive...


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-03-16  (15:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ggg, bežné vystavovanie sa slnečným lúčom je v poriadku. Dostaneš svoju dávku Déčka a neriskuješ raka. No pokiaľ sa chceš normálne opaľovať, tak prvých 10 - 20 minút bez krému - to chytíš tak akurát Déčko a potom ihneď namazať ( faktor minimálne 15, samozrejme podľa typu pokožky )


ggg   |   ip:195.146.1   |   2010-03-16  (15:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DrHujer, po tych 20 min. bez kremu je to az tak skodlive? sice nie som odbornik, ale ozonova vrstva sa nam nastastie zmensuje. a ani o tych pripadoch co chytili z opalovania raka som vela nepocul.


clovek   |   ip:78.99.6.4   |   2010-03-16  (16:24)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Slnko ktore dava zivot celej planete nam nemoze skodit. rakovinu tvoria prave tie kremy proti slnku.


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-03-16  (16:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hm, neviem. Závisí to od oblačnosti, typu pokožky, nadmorskej výšky kde si, zemepisná šírka...Ale bežný pohyb na slnku pôsobí starnutie pokožky vždy. natieraním krémom sa starnutie pokožky a možnosť bujnenia rakovinových buniek odďaluje. Uv určitých vlnových dĺžok reálne spôsobuje rakovinu a smrť/nekontrolované delenie buniek/mikroorganizmov...

Kratší článok, vcelku objektívny je tu :

http://www.bedekerzdravia.sk/?main=article&;id=559

Ja osobne pri bežnom pobyte na slnku nekrémujem, ak behám bez trička v poludňajších hodinach v záhrade, alebo pri vode dlhšie, krémujem. Preferujem krémy s filtrami na fyzikálnej báze ( vrstva kovu na pokožke ň pred chemickou bázou ä chemická látka vsiaknutá do pokožky - epidermy ).


Ekonom   |   ip:91.127.88   |   2010-03-16  (16:43)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Aký máte názor na takéto riešenie ?

1. Zásadne nepoužívať opaľovacie krémy.
2. Na priamom slnku nebyť dlhšie ako 20 minút.
3. Pri nutnom pobyte na slnku chrániť pokožku oblečením.
DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-03-16  (16:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ekonóm, ponúkol si najlepšie riešenie. Absolútny súhlas.


Ekonom   |   ip:91.127.88   |   2010-03-16  (17:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DrHujer
No napadlo ma to logicky. Je to na úkor štandartu tipu : " Je mi teplo vyzliekam sa. " Mnoho ľudí sa odtrhne z reťaze a zabudnú nato že sú živočíšny druh vyžadujúci určité podmienky pre zdravý život.


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-03-16  (17:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No ano, ľudia sú v poslednej dobe ďaleko viac hlúpi. Aj keď vedia, že toto nesmiem, tak si povedia,nech : "Natriem sa a idem". A platí to pri tisíckach vecí.

U ľudí sa znižuje schopnosť reálne hodnotiť a podľa toho sa správať. Zabije nás vlastná pohodlnosť, lenivosť a obmedzenosť "manažérskeho - amerického" typu.


QucienT   |   ip:95.105.14   |   2010-03-16  (19:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Codex Alimentarius, co dodat...


laci   |   ip:88.212.36   |   2010-03-16  (20:26)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  miesto tych osratych kremov z ropy, vyskusajte sa potierat vlsatnym mocom ;-),..samozrejme cim viac suroveho jedla budete jest tym menej neprijemne natieranie bude ;-)


DavidB   |   ip:147.232.2   |   2010-03-16  (21:36)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  K tomu opalovaniu a slnku poviem len osobnu skusenost.... od malicka stale cele leto som na slnku aj 8 hodin denne...toto leto som mal moznost pracovat na slnku bez tricka 10 hodin denne bez opalovacich kremov a nejakeho betakarotenu a nic... lekarskym spravam osobne neverim a zatial mozem sam za seba povedat ze slnko a slnecne luce na mna nijak skodlivo neposobia...


ANONYM   |   ip:78.99.148   |   2010-03-16  (22:13)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  moc nán nieje spristupnene slnko kvoli chemtrails


zero   |   ip:217.115.2   |   2010-03-17  (05:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Doplnil bych článek tím,že vit.D potřebují játra ke své činnosti. Kamarád má tak tvrdá játra,že se octl na seznamu čekatelů na transplantaci. Přes léto díky dennímu pobytu na slunci je relativně bez potíží,přes zimu se mu přicpou žlučovody,žluč nemůže odtékat do žlučníku,protláčí se do tkáně a následně do celého těla. Na konci zimy je vždy celý žlutý tato barva vždy mizí s příchodem jara. Protože játra likvidují toxiny v těle,je nabíledni že přiotrávené tělo nemůže aktivovat imunitní systém v případě napadení virózami.


horal1966   |   ip:62.141.0.   |   2010-03-17  (06:44)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Pár vecí.Uzívam D3 a C1000 pomalyrozpustný od oktobra minulého roka a úplne mi prestali bolesti chrbta,ktoré som mal predtým.V lete chodíme na niekoľko týždňov k moru a som na slnku normálne bez krémov,vyhýbam sa slnku okolo obeda.Opalovať sa treba s rozumom,najlepšie je začať už v máji postupne,zdravo sa opáliť na jarkľudne začať aj s 3O min a postupne pridávať viac(nie spáliť!!) a dá sa to robiť aj bez krémov.Krém potrebujem len na tvár..


laci   |   ip:212.5.205   |   2010-03-17  (09:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  yanath ma pravdu,len sa treba zamysliet, kedysi boli ovocie a zelenina nabombovane skutocnymi davkami vitmaninov, teraz je to o dost menej,preto treba doplnky...


steel   |   ip:88.212.36   |   2010-03-17  (12:27)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  nie nadarmo ludova mudrost hovori - kde nechodi slnko,chodi lekar. je smutne ,ze ludia sa nevedia poucit z mudrosti ,ktory nasi predkovia zbierali po starocia...


Mustafa   |   ip:178.41.10   |   2010-03-17  (14:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako pôsobí slnko na ludí s pigmentovými poruchami ?


SLNKO   |   ip:89.206.41   |   2010-03-17  (16:12)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Trosku Vam vsetky tymto prispevkom asi "vytriem zrak" (hlavne DrHujerovi, ktory mi pripada ako typický vyštudovaný MUDr.=predpisovač receptov):
-odmala mám psoriázu (lupienku), na ktorú mi pomáha len a jedine SLNKO (žiadne sračky od alopatov nemajú žiadny význam)
-celé 3 desaťročia som na slnku od jari do jesene, a to prakticky nonstop, bez akychkoľvek "ochranných krémov".
-za svoj život som pobudol na priamom slnku odhadom 1000x viac ako bežný človek (najlepšie v Grécku, jún-júl od 12 do 16.00)
-slnko mi nespôsobilo ani najmenšie zdravotné poškodenie, som zdravý, žiadne melanómy atď. Psotiázu slnko v lete (vďaka slnku a vit. D uplne potlačí)
Nemajte strach zo slnka, nikdy nikomu ešte neuškodilo...Nibiru   |   ip:85.70.192   |   2010-03-18  (12:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a) niesom si isty, ze vitamin D sa generuje len pri vystaveni sa na slnku. Pokial viem tak sa v tele syntetizuje aj bez akehokolvek slnecneho svitu (napriklad 5 rokov v protijadrovom kryte, 20m pod zemouv).

b) chcem sa opytat ludi, co sa tak vela vystavuju slnko, ci maju po tele materske znamienka. Mam teoriu, ze viam sa clovek vystavuje slnecnemu ziareniu, tym viac mu vznikne novych znamienok. Trva ale 5 az 10 rokov, kym sa znamienka zvetsia natolko, aby zacali byt viditelne volnym okom, takze nasledky z pred 10tich rokov zacinuju prave len byt viditelne.

c) asi 10 rokov sa absolutne schovavam pred slnkom. Poslednych cca 5rokov kazdodenne prijimam 2x1000mg Vitaminu C, pokial citim ze na mna ide choroba, tak 6x az 12x 1000mg denne. Prakticky som za 5 rocne obdobie este nebol chory na virove ochorenie. Pripadne sa vvirove ochorenie zastavy a vylieci po 12h max. do 48h od zaciatku prejavu akychkovel nasledkov viroveho onemocnenia. Nepouzivam ziadne kremy na opalovanie, pretoze sa na slnku vobec nevystavujem, a ked hej tak s ciapkou a dlhym rukavom.


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-03-18  (18:00)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Nibiru, máš pravdu. Kedysi pred 15 rokmi bol v krajinách Velľkej Británie búm opaľovania . Dnes je v tej generácii ( najmä medzi ľuďmi, modelkami a športovcami, ktorí boli "propagátormi" nadmerného opaľovania ) obrovský výskyt malígnych a benígnych melanómov a ochorení kože.

SLNKO, súhlasím s tebou, na psoriázu je jedným s najlepších liekov, lieči sa tak moja matka - more, slnko. Ale nemal by si podľa seba radiť iným ľuďom. Tak ako i v iných sférach . koľko ľudí, toľko " chutí " U jedného platí - slnko pomôže a znamená život, u druhého to môže znamenať chorobu a smrť.


galileo   |   ip:213.151.2   |   2010-03-18  (21:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vsetko je to teoria,mozno pravdiva,mozno nie...Tiez sa hovori,ze ludia ktori nefajcia,ziju zdravym zivotnym stylom ale myslia na rakovinu,nakoniec ju aj tak dostanu.Zas clovek moze fajcit aj jest samu skodlivu potravu a pritom je optimista,satle je usmievavy,rakovinu nedostane....neviem


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-03-19  (16:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  galileo, každý má "iný" metabolizmus a genetickú výbavu, takže zovšeobecňovať v tomto smere sa úplne nedá.


Melom   |   ip:195.80.16   |   2010-03-21  (18:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No, neviem. Ja odmala som sakra háklivý na slnko. Pol hodinu na ostrom svetle a už sa šúpem... Do hneda som nebol opálený v živote, len čo mi to vyťahá pehy ale okrem nich som bledý jak stena. Pre to musím na slnko chodiť pomaličky, postupne. Napriek tomu na slnku nikdy nemôžem pobudnúť toľko ako ostatní... Teda vyradiť aj opaľovacie krémy sa mi nevidí veľmi múdre.


Alesh   |   ip:94.113.14   |   2010-03-21  (21:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Docela kvalitní zdroj na D3: http://www.swansonvitamins.com/SW1030/ItemDetail - vyzkoušeno, doporučuji


nahosed   |   ip:95.103.58   |   2010-03-21  (22:57)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Toxicita a známky předávkování u vitamínu D:
Nepřirozená žízeň, svědění kůže, zvracení, průjem, zvýšené močení, ukládání vápenných solí do cévních stěn v játrech, ledvinách, plicích a žaludku.
Toxicitu u dospělých mohou vyvolat dávky vyšší než 20 000 I. U. denně po delší dobu. Obecně dávky vyšší než 5000 I. U za den mohou způsobit vedlejší účinky.

Pod vitamínom D sa rozumie skupina látok, ktoré boli objavené v roku 1922 (E.V.Collum). Sú to nenasýtené steroly, zmenené ultrafialovým žiarením. Sú nutné pre zdravé kosti a zuby, chránia pred rakovinou hrubého čreva a inými typmi rakoviny, ako aj ďalšími chorobami. Vitamín D sa nazýva aj slnečný vitamín, zahrňuje skupinu látok D2, D3, D4 a D5 s ich provitamínmi, ktoré sú charakteristické svojou antirachitickou účinnosťou. Vitamín D môže byť dodávaný v potrave, ale súčasne sa tvorí zo 7-dehydrocholesterolu, ktorý sa nachádza v epiderme kože po UV ožiarení.

Keďže si ho telo vytvára samo, ide skôr o hormón ako o vitamín. Pri dostatočnom oslnení človek nepotrebuje vitamín D prijímať v potrave. Vitamín D je rozpustný v tukoch.

Vitamín D môže byť vo zvýšenej dávke toxický. Príznaky predávkovania sa môžu dostaviť pri nadmernej konzumácii potravín bohatých na túto látku, alebo pri dlhšom vystavení intenzívnemu slnečnému žiareniu. Označiť presnú dávku za toxickú sa nedá. Horná hranica je u každého jedinca individuálna. Podľa niektorých vykonaných výskumov môže byť toxická dávka na deň 1000 - 1500 iu pri pravidelnom užívaní jeden mesiac. Podľa iných výskumov je toto číslo 4000 i.u., no je možné sa dočítať aj hodnôt výrazne vyšších. Medzi príznaky predávkovania môže patriť bolesť brucha, nechuť jesť, zväčšenie smädu, nevoľnosť a zvracanie. Pri dlhodobom prijímaní toxických dávok vitamínu D dochádza v tele k nadmernému ukladaniu vápnika v mäkkých tkanivách, čím môže dôjsť až k zvápenateniu obličiek a srdca a následnej smrti.

Nedostatok vitamínu D nie je veľmi bežný. U detí spôsobuje krivicu a u dospelých mäknutie kostí. Na nedostatok sú náchylnejší najmä straší ľudia, pretože ich produkcia kalciferolu zo slnečných lúčov už nie je tak efektívna. Tvorbe vitamínu D prostredníctvom kože bráni najmä oblečenie, sklo okien, zatiahnutá obloha, prírodné znečistenie, kožný pigment a opaľovacie krémy. Vitamín D sa najlepšie využije, ak je jeho príjem sprevádzaný optimálnym príjmom vápnika, fosforu a vitamínu A. Vitamín D tak spolu s ďalšími látkami môže pomôcť ako prevencia zubného kazu, pri črevných problémoch, zlomeninách kosti, alebo osteoporóze.


Filip   |   ip:213.151.2   |   2010-03-22  (19:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Bol som na dovolenke v Grécku na Thassose, kde sa Gréci natierali olivovím olejom a po nich to postupne opakovali aj turisti. Vyskúšal som to, doporučujem.


chamsin   |   ip:212.81.19   |   2010-03-23  (21:22)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Som presvedčený že akékoľvek umelé dopĺňanie vitamíny je totálna blbosť. Dcére sme podávali po narodení vitamín D a takmer na to zomrela, nazvali to Hyperkalciémia, 1/2 roka sme bojovali o jej život a vtedy som zistil že pokiaľ lekár nevidí príčinu choroby (otvorená zlomenina, popálenina.....) tak ste preňho len laboratórne myši. Ďalším dvom deťom som po tejto skúsenosti už "Déčko" nepodával a čuduj sa svete - žiaden problém. Takže, kto tvrdí že je potrebné človeku umelo dopĺňať "D" je podľa mňa niečo ako "riadne pomýlený"


Jija   |   ip:85.71.144   |   2010-08-04  (03:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
U psů platí, že v létě žádný vit.D, v zimě vyjímečně u štěňat rychle rostoucích plemen, ale s rozmyslem spolu s vápníkem a fosforem.
"Nechtějte vidět vnitřnosti pitvaného psa po předávkování vit.D.", řekl před 30ti lety zkušený veterinář. U lidí to nebude jinak.
Zarazilo mně, že v článku, který už delší dobu koluje mailem, není zmíněna možnost předávkování, neboť vit.D patří k vitamínům rozpustným v tucích, takže se jeho nadbytek nevyloučí s močí, jako např. u vit.C, který je rozpustný ve vodě. To jsme se učili už v základní škole.
Tímto "lehkým opomenutím" důvěryhodnost článku v mých očích silně poklesla, i když je mi sympatická snaha popularizovat přírodní léčbu. Domnívám se,že mnoha lidem lačnícím po rychlém návratu ztraceného zdraví může článek i silně uškodit.
Zvláštní je i to, že tuto skutečnost zmiňují v diskuzi až poslední 2 příspěvky.Mirek   |   ip:188.244.5   |   2010-08-20  (18:03)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Zajímám se o vitaminologii skoro 20, sám jsem se výléčil pomocí minerálů, stopových prvků a vitamínů z několika nemocí. Bohužel i lékaři věří více lékům, než těmto prvkům a doslova mne odsoudili a pry to mám chronické a nedá se s tím nic dělat. Bůh mi požehnal a na leccos jsem přišel. Co se týká vitaminu D, tak to není celá pravda. Totiž, když se bere vitamin D v preparátech ve větším množství, tak může nastat kalcifice cév, srdce i ledvim, protože se vstřebává hodně vápníku. Když se zvýší hladina vápníku, tak z těla vylučuje Hořčík, který je nutný ke vstřebávání vápníku do všech tkání, ať jsou nervy, svaly či kosti. Také se vstřebává fosfor pomoci vitamínu D. Jen u starých lidí - léžáků, kteří nemají pohyb, vzniká unik Ca, proto se doporuřuje užívat i Bór, aby zadržoval Ca v těle. Kdo má aspoň trochu pohyb, tak Bór nesmí užívat, Ca by se hromadil a zase by likvidoval hořčík. Doporučuji brát vitamin D spíše vyjímečně. Stačí být trochu poodhalen hodinu na slunci a nebo denně hodinová procházka. Slyšel jsem, že snad UV záření častečně proniká i mraky. Důležité: Hořčík a vápník musí být v poměru 1 : 2, Vápník a zinek - 28 : 1, vápník a fosfor - 2,5-4 : 1, zde se musí počítat i s hořčíkem, který také snižuje hladinu vápníku. Jsou to ideální stavy, raději moc neodbočovat. Jednotlivé prvky se mohou brát i samostatně, týká se to zinku a hořčíku, ale je krátkou dobu asi po dobu jednoho měsíce. Hořčíku max. 80 mg denně a zinku 10 mg denně, ale já bych to po svých zkušenostech nikdy nedělal. Držte se těchto poměrú. Podívejte se na www stránky: karelerben.cz a google homocystein. Tento dr. požívá i sentetické látky. Doporučuji www. finclub.eu méně walmark.cz, i když je levnější není to ono. znám toho více,ale hledejte i vy na internetu. Toto jsou mé osobní zkušenosti v to nejdůležítějším, protož jinak byste si mohli velmi ublížit. Nejlépe je brát poloviční dávky, ale denně. tělo potřebuje denně tyto prvky. Nejezte vůbec bílé pečivo. Tmavé pečivo může být barveno. zdravé tmavé pečivo překyseluje organismus, chce to užívat vápník, hořčík. Dejte pozor na vstřebavatelnost prvků u každé firmy je to jinak. Vůbec nejezte rafinovaný cukr, podporuje candidu ve střevech a ona vyrábí alkohol a toxické látky. Kdo má rakovinu mám až 100% zvyšenou candidu, zdravý jedinec má mít jen 8%.žádné sladkosti. Když nebude jíst cukr 3 měsíce, tak se vám úplně zprotiví, je to prostě zvyk. Nepijte kávu, která níčí tyto a jiné látky všechny vitamíny řady B mezi ně patří i kyselina listová, která je důležitá pro správnou genetiku a celkové zdraví, také selen spolu s s vitamínem E a zinek spolu s betakarotenem, aby mohl správně pracovat brzlík, který je mozkem imunitního systému.


dALLaSS   |   ip:89.24.4.1   |   2010-10-07  (12:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MEDICÍNA 2 / Roč. VIII / Strana 13

UV paprsky: riziko rakoviny proti riziku deficitu vitamínu D

Suchozemští živočichové se naučili vyrábět vitamin D před asi 300 miliony let: když obratlovci opustili prostředí oceánu, bohaté vápníkem, stali se závislými na tvorbě vitamínu D v kůži vlivem UV světla, fotochemickou reakcí. Vit. D pak zvyšuje resorpci vápníku obsaženého v malém množství v potravě, střevem. Hlavní funkcí vit. D je udržet homeostázu vápníku a fosforu, která je podmínkou správného přenosu signálu, metabolických aktivit, neuromuskulární funkce a mineralizace kostry.

Když v r. 1997 Ústav medicíny Americké akademie věd navrhl nové limity pro denní příjem vitaminů, pro vitamin D doporučil příjem 200 IU (5 µg) osobami ve věku do 50 let, 400 lU/d ve věku 50-70 let a 600 IU ve věku nad 70 let.

Zdá se ale, že takový přístup není úplně správný. Nebere totiž dostatečně v úvahu rozhodující význam expozice člověka UV světlu, dokumentovaný výsledky řady studií.

Byla např. sledována saturace vitaminem D arabských žen (ve zvýšené míře zahalených), žijících v Dánsku, a dánských kontrol. Denní přísun vit. D (včetně obohacených potravin) byl u etnických muslimek 600 IU, přesto u nich bylo v séru prokazováno v průměru jen 17,5 nmol/L 25-hydroxyvitaminu D, který je markerem D-vitaminového statusu organizmu (norma = nad 20 nmol/L). Naproti tomu u kontrol byl průměrný denní přísun jen 300 IU vit. D, ale obsah 25(OH)D v séru byl 47,1 nmol/L.

Podobná situace je u námořníků v ponorkách. Ačkoli jejich potrava je fortifikována a přísun vit. D je 600 IU/d, po třech měsících u nich klesne plazmatická koncentrace 25(OH)D na hranici normy. Jakmile se dostanou na denní světlo a jsou exponováni slunečnímu záření, během jednoho měsíce se plazmatická koncentrace 25(OH)D zvýší o 40%.

U 20% ze zmíněné skupiny arabských žen (a u 2% dánských kontrol) byl zjištěn hyperparathyroidizmus, vyvolaný deficitem vit. D. Ten může zvýšit mobilizaci vápníku z kostí a vyvolat či zhoršit osteoporózu. Mimoto, úbytek fosforu vede k narušení mineralizace kostí a k osteomalácii.

Jedním z důsledků deficitu vit. D, kterému nebývá věnována dostatečná pozornost, je svalová bolest a slabost. Bolesti ve svalech udávalo 88% arabských žen a 32% dánských kontrol. Svalová slabost, měřená schopností vstát ze židle a stoupat po schodech, byla zjištěna u 32% arabských a 14% dánských žen, křeče ve svalech udávalo 72% arabských a žádná z dánských žen.

Autoři studie proto došli k závěru, že při nedostatečné expozici slunečnímu záření je třeba zvýšit denní přísun vit. D na 1000 IU. Jinou možností, vhodnou např. v pečovatelských zařízeních pro seniory, je podat 50 000 IU vit. D jednou měsíčně.

Když se uvažuje o denní potřebě vit. D, je tedy třeba brát v úvahu zeměpisnou šířku, roční období, stupeň kožní pigmentace (u černochů jsou příznaky deficitu vit. D časté), užívání krémů chránících proti působení UV světla i obsah ozonu ve vzduchu. Dr. Holick z Laboratoře pro výzkum vitaminu D, kůže a kostí na univerzitě v americkém Bostonu uvádí, že stejně účinné, jako dodání 1000 IU vit. D, je vystavení těla v plavkách slunečnímu záření v dávce 1 MED (minimální erytémová dávka). Když je člověk na slunci s odkrytým obličejem, rukama a pažemi, je exponováno asi 6-10% tělesného povrchu, a 1 MED je pak ekvivalentem 600-1000 IU vit. D. Za postačující se považuje expozice záření v dávce 1/3-1/2 MED 2x až 3x týdně (pro dospělého člověka s kožním typem 2 v Bostonu v červenci v poledne to znamená asi 5 minut).

V padesátých letech se lékaři obávali hypervitaminózy vit. D. Ale toxické dávky vit. D jsou velmi vysoké. Z tohoto hlediska je jakkoli dlouhá expozice slunečnímu záření zcela bezpečná.

Na druhé straně je ovšem UV záření významným rizikovým faktorem vzniku maligních nádorů kůže, takže každý, kdo by chtěl déle zůstávat na slunci, by měl používat krém s ochranným faktorem 15.

Je pozoruhodné, jak účinné je i jen krátkodobé vystavení se slunci několikrát týdně: snižuje riziko osteoporózy, osteomalácie, fraktur a svalových bolestí, možná má i příznivý preventivní vliv na vznik některých karcinomů - a v každém případě přispívá k pocitu pohody.

Zdroj: The Lancet 357:5, 6 January 2001


Peter   |   ip:78.98.147   |   2010-10-19  (19:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Roky som pracoval vo farmacii a zaoberal sa imunomodulátormi, ktoré sa zakladajú na čo najprírodnejčej báza. Skutočná a rozhodujúca imunita je celulárna a tá je poriadne zanedbávaná.Namiesto toho je preferovaná imunita dosiahnutá aplikáciou antigénu.No asi prečo?Domyslite si to. Filogeneticky ďaleko staršiu bunečnú imunitu zabezpečujú práve také bunky v tele ako sú T-lymfocity. Takže super len to hovorte ďalej. Telo aj človeka má priam nedozierne možnosti len mu dajte to čo má mať a ostatné nechajte na prírodu. Žiaľ stratili sme oproti zvieratám schoponosť intuície a tak nás poriadne využívajú farmaceut. žraloci.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + päť =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ježiš je rómsky kráľ
EgbebleAugustn . liwawelu36:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Olej z marihuany vyléčil rakovinu tříletému d...
ValerieDesolaov . magoxuko57:   Dobrý deň, môj manžel trpel metastázami rakoviny pľúc v januári

Cirkev porušuje prikázania?
DARIO . wofugefu67:   

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Rub a líc internetu rozhovor s hackerem Varovné signály a vše neznámé o internetu

Video.


Naštrbený imidž Matky Terezy

Máme Svätého Otca!

Predstieraná demokracia, vraj ľudová vláda alebo sn...

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Zavedie nový pápež Bitcoin menu vo Vatikáne?

Archív

Nožom ho bodol do brucha! Dokedy nám budú ubližovať?

Keď vidím čo sa dnes na Slovensku deje, často si kladiem otázku. Dokedy nám budú asociáli a skorumpovaní politici ubližovať? Nedávne udalosti len dokazujú, že pokiaľ sa na Slovensku nezobudíme, nečaká nás nič dobrého.


Poznejme nepřítele: Anatomie Fedu II. Je Fed soukromý?

Zlatý zlatý štandard

Momentky z, ehm, z EHMK2013

Bankroty, menej štátu a reálne peniaze

Po celom Grécku sa objavujú alternatívne meny k euru


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.3746 s