20. Júl 2019
    
TAJOMSVO VATIKÁNSKEJ KNIŽNICE ODHALENÉ! - Dolezite.sk

TAJOMSVO VATIKÁNSKEJ KNIŽNICE ODHALENÉ!


  2011-08-17  (12:12)  |  Náboženstvo a mystika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - TAJOMSVO VATIKÁNSKEJ KNIŽNICE ODHALENÉ!

Chcem ženu...“ povedal ten svätý muž a chvíľu na to naposledy vydýchol.

Keď mi o tom Supík rozprával, najprv som to prehliadol. Až keď to zopakoval druhýkrát, zbystril som pozornosť...

Už si nepamätám odkiaľ Supík tú správu mal, ani či sa zakladá na pravde, lebo viete, médiá šíria všeličo - ale na tom dnes nezáleží, rovnako ako ani na tom, kto v skutočnosti umierajúci kňaz bol. Podstatné je, že hneď mi všetko dalo nečakané súvislosti...

A tak nemôžem už ďalej mlčať – a musím prezradiť čo viem!

Už ma totiž neuspokojuje to trapné zatajovanie pravdy pred nami, obyčajnými smrteľníkmi!

Chcem ženu...“ povedal starec na smrteľnej posteli, ale to nie je to tajomstvo, aj keď dotyčný bol kňaz a o tajných spisoch čosi vedel. Teraz mal už dobre vyše osemdesiat, zomieral, no a mal jedno jediné prianie...

Zaiste pochopíte, že zohnať vhodnú doborovoľníčku bolo v tej chvíli priam nemožné...

Nemožné?

Ako ma Supík dostal do tej scény, uvidel som v rohu miestnosti rehoľnicu, čo sa pohla a prestúpila krok dopredu – cirkevnému hodnostárovi, čo stál vedľa lôžka umierajúceho pripomenula tieň bezfarebného motýľa, ktorý akoby sa mihol v svite smútočných sviec a v tej istej chvíli ju decentným, no ráznym pohybom zastavil. Ako sa ukázalo, urobil dobre - ak by /teoreticky vzaté/ táto osôbka pomohla naplniť starcovi jeho poslednú túžbu, ktovie, či by to pre neho neznamenalo zároveň aj posledné sklamanie... Z tohto pohľadu bol rázny čin hodnostára /neviem či biskup, či kardinál, ja sa v tých ich hodnostiach fakt nevyznám/, ktorý jej zabránil dostať sa k lôžku, veľmi humánny a múdry...

Dá sa povedať, že zomierajúci muž žil najpríkladnejším životom kňaza, aký si len dokážete predstaviť! V jeho živote nebolo najmenšej trhlinky, ktorou by mohli prúdiť pochybnosti. Žil v príkladnom celibáte – nebol teda jedným z tých kňazov, o akých píšu zlomyseľní novinári, teda tých pokrytcov, čo vodu kážu a víno pijú a venujú sa radovánkam tohto sveta a to nielen so ženami... Ten, ktorý práve zomieral, bol jedným zo „starej gardy“ - nesmierne prísny na svoje okolie, ale hlavne na seba samého... O jeho živote sa rozprávali legendy a na chodbách sa pošepkávalo o jeho svätosti...

K smrteľnej posteli sa teda dnes zišli všetky najvýznamnejšie kapacity – a predovšetkým veľa jeho nasledovníkov a učeníkov... Veru tak – tento svätý muž mal široký okruh svojich nasledovníkov a žiakov... Verili v každučké jeho slovo, v každé jeho gesto; a najprísnejším strážcom jeho odkazu bol práve hodnostár, ktorého som práve spomínal...

Keď sme so Supíkom preberali aj iné možnosti, ako mohli prítomní vyplniť posledné prianie svojho učiteľa, pohrávali sme sa chvíľu s myšlienkou, že z pozície svojej moci predsalen mohli zohnať nejakú tú neviestku z ulice, či luxusnú kurtizánu, ktorých je aj v súčasnom Ríme neúrekom, no napokon sme uznali, že pri rýchlosti a nástojčivosti s akou prichádzala k tomuto mužovi smrť, nedalo sa skutočne nič robiť a preto bude zaiste raz na Večnosti všetkým to, že to nezvládli, odpustené... Aspoň ja so Supíkom tomu veríme...

 

Hodnostár, má však v príbehu o tajomstve Vatikánskej knižnice oveľa dôležitejšie poslanie ako len zastaviť mníšku s podobou múčnej mole... Stalo sa totiž čosi neslýchané – prosté dve slová umierajúceho mohli byť rozbuškou zbrane, silnejšej ako atómová... Len si predstavte, akú popularitu majú knihy Dana Browna, ako ľudstvo prahne po tajomstvách svätých mužov!

Budem sa teda musieť zastaviť v rozprávaní a trochu vám predstaviť celé ctené zhromaždenie...

Aby som vás nenudil výpočtom zúčastnených a ich zásluh, poviem stručne, že išlo o hierarchiu podľa vzťahu k umierajúcemu... Najbližšie pri smrteľnej posteli stáli tí /niektorí i sedeli/, čo neopúšťali svojho učiteľa a majstra po mnohé roky – napospol to boli jeho nasledovníci, plniaci svojimi životmi jeho odkaz. Ako v sústredných kruhoch vidím stáť ostatných – a bolo ich tam veru neúrekom... Miestnosti v starobylej budove boli obrovské, dvere medzi nimi boli pootvárané a všade stáli ďalší a ďalší cirkevníci, hodnostári, kňazi i rehoľné sestry... Doktori očakávali koniec – a preto sa do budovy zišlo toľko veľa ľudí – niektorí stáli na dvoranách, a boli takí, čo stáli na námestí i v uliciach pred historickou budovou... Prišli sa s ním rozlúčiť davy – a bolo plné naozaj celé mesto, predmestia ba i blízky vidiek. A čo nemohli vidieť očití svedkovia, snímali kamery – hádam by ste tu nenašli jedinú význačnú televíznu stanicu, ktorá by si nechala ujsť takéto nezvyčajné divadlo...

Azda vám už dochádza, akú zodpovednú úlohu mal náš hodnostár – jeho úlohou bolo nielen plniť vôľu umierajúceho...

Chcem ženu!“ zaúpel starec a ako to už tesne pred smrťou býva, s nevídanou silou sa napriamil a jeho hlas bol mocný ako nikdy predtým.

Náš známy hodnostár, len čo začul tieto strašné slová, priskočil k umierajúcemu bratovi a snažil sa mu zakryť dlaňou ústa /mnohé zlé jazyky neskôr tvrdili, že úsilie stlmiť silný hlas starca bolo neúmerné a azda spôsobilo rýchlu smrť udusením, no to nemôžeme so Supíkom nijako dokázať... A ani nechceme... Božechráň!/

Nech bolo ako chcelo, starý muž zomrel takmer okamžite po hodnostárovom zásahu – dodýchal doslova v jeho náručí... Neskôr médiá šírili obrazy dojímavej smrti, pričom starý kňaz umiera v náručí druhého, svojho druha a brata, verného jeho odkazu aj za smrť... Tie materialisticky orientované však donekonečna pitvali ten obraz s úmyslom dokázať evidentné dusenie dlaňou a aj škrtenie...

Pravda je, ako to už vždy býva na Večnosti – a tam my, ani žiadne média sveta -

nedovidíme... Pravdu už nikto nedokáže – umierajúceho okamžite obklopili verní a svojimi telami vytvorili čosi ako hradbu...

Vyhnime sa teda špekuláciam o príčine kňazovej smrti – ostatne tá nie je ani taká dôležitá pre to čo som avizoval na začiatku – že odhalím tajomstvo o utajovaných pravdách hlboko v podzemí Vatikánskej knižnice...

Takže poďme k meritu veci.

Raz som kdesi čítal ako umieral budhistický majster a poslal vtedy svojich žiakov, aby mu išli kúpiť koláč... Boli zaskočení – len jeden, taký ten najnenápadnejší, zabehol na trh, priniesol odtiaľ majstrov obľúbený koláč...„Ach, ten koláč je dobrý....“ povedal majster a až potom vydýchol.... Verní, ktorí očakávali poučenie o osvietení, boli sklamaní - ten najnenápadnejší vraj jeho učenie ako jediný správne pochopil... Prečo spomínam túto historku...

Chcem na nej ilustrovať, aké významné sú pre žiakov posledné slová ich majstra.

Vyjadrujú učenie v celej jeho podstate a to tou najjednoduchšou formou, pretože smrť sa s vami nehrá... Smrť vám nedáva už veľa času na litánie a preto nie je na mieste rečniť a filozofovať. Pre tých, čo ešte neumierali vysvetlím, že keď budete raz umierať v tom istom okamžiku musíte všetko komprimovať na čo najmenší obsah... Tak to bolo v prípade toho budhistu, ale aj mnohých ďalších, Goethe vraj prehlásil „mehr licht“, čo po nemecky znamená „viacej svetla“... A Galileo to bol, ktorý pred tým ako zhorel na hranici povedal „E pur si mueve“ - „A predsa sa točí“...

Sú to napospol výroky, ktoré spätne dávajú zmysel celému učeniu i životu učenca, majstra či svätého muža a žijú naveky - tak sa to očakávalo aj v prípade nášho umierajúceho... Každý stál tak, ako bol, mnohí so zápisníkmi i diktafónmi v napriamených rukách, pretože rovnako, ako za jeho dlhého života, aj teraz chceli zaznamenať každučké slovíčko veľkého učiteľa...

Stalo sa. Bolo dokonané. Posledné dve jeho slová boli „chcem ženu“...

Viete si predstaviť – po tom čo počuli a čo videli, kňazi, mnísi, slovutní hodnostári ba i mníšky všetkých možných rádov stoja ako keby šibnutím čarovného prútika skameneli...

Náš hodnostár však ani teraz nezaváha – hanba, nehanba, vrhne sa k bratom askétom, čo stáli v prvom okruhu... Jednou rukou nadvihne lem svojho nádherného rúcha a druhou konfiškuje zápisníky a diktafóny, ktoré trhá ochromeným okolostojacim priamo z rúk ...

Na katedrále sa v tej istej chvíli rozozvučia zvony, dávajúce mestu i svetu na známosť, že svet prišiel o jedného zo svojich velikánov...

Len čo sa všetky okruhy kňazov a mníšok stačia spamätať, knažské rúcho hodnostára je plné zhabaného materiálu a dobrý muž je na Večnosti...

Hodnostár si je dobre vedomý zodpovednosti, akú na neho história uvalila – koná veľmi rýchle a rázne – bez toho, aby čakal, čo bude s telom, rýchlym krokom sa náhli cez chodby paláca, prerážajúc si cestu zvedavcami...

Je tu však aj skupina najvernejších žiakov – vedení statočným mníchom, askétom, ktorý po celý život odmieta všetko svetské a teda aj svoj postup v kňažskej hierarchii – teraz sa náhlia za hodnostárom, dožadujúc sa navrátenia svojich poznámkových blokov, ale i nahrávacích zariadení ...

A tak sa na chodbách paláca začala slávna naháňačka. Prečo môže byť aj primitívna naháňačka slávna?

Predstavte si, že najvernejší, z prvého okruhu zomrelého muža nášho hodnostára dohonia, čo by sa stalo... Je to statný hodnostár, trénuje v cirkevnej posilovni a na svoj vek, je neobyčajne mrštný a premôcť by ho bol ťažký oriešok, ale predstavme si, že ho askéti premôžu...

Predstavte si, že ho zvalia na chladnú mozaiku chodby, držia ho tam chvíľu na lopatkách a jeden po druhom mu zo jeho zhrnutého rúcha vyberajú svoje bloky aj elektroniku a všetko si to napokon zoberú naspäť tak, ako im to pôvodne patrilo... Ak si to neviete dosť dobre predstaviť, hodnostár si to predstaviť vedel celkom živo a preto dá do svojho úteku všetku svoju energiu.

Hodnostár vidí takýto katastrofický scenár budúcnosti – ak nezvíťazí, svet sa nadobro zmení; najprv len okruh najvernejších askétov začne meniť posolstvo zomrelého... Ani nie tak meniť, ako ho napĺňať do bodky... Lebo tí, čo sú najvernejší napĺňajú do bodky učenie svojho učiteľa... Ak by nevyslovil pamätné slová „chcem ženu“, nič by sa nestalo – mnísi by naďalej trápili svoje telá, zavierali sa do kobiek bez jedla, týrali sa nedostatkom spánku a hlavne sexuálnou zdržanlivosťou a zapieraním svojho mužstva, ktoré im Boh pridelil v čase ich počatia rodičmi... Každý mních, aj ten najväčší askéta sa totiž zrodil s kefovačky, je mi ľúto... Poviete, narodil sa z lásky - to nepopieram... Ale to, čo sa deje, keď muž miluje ženu a žena muža je celkom konkrétny akt, ku ktorému potrebujete dva nástroje – mužské a ženské telo so všetkým všudy /a hlavne s tým „všudy“.../ Bez toho „všudy“ to jednoducho neide... Ak by nebolo fyzického milovania, nemáme tu mníchov popierajúcich sex... Takže na to, aby sme mali celibát, potrebujeme plnohodnotné rozmnožovanie... Z hľadiska cirkvi je to začarovaný kruh... Podľa nich sa rodíme v hriechu... Bez toho hriechu by tu však nebolo svätých mužov...

Hodnostár v i d í dôsledky víťazstva askétov – vie, že by prehodnotili učenie mŕtveho svätca... Začali by najprv opatrne – prvý by sa do toho pustil ten askéta na čele peletónu prenasledovateľov... Dnes sotva päťdesiat kilový dýchavičný a predčasne zostarnutý askéta, začal by dbať o svoje telo – azda by začal chodiť aj do cirkevného džimu... To viete, že by neostal len pri tom – telo pýta svoje a ak s tým raz začnete... Steroidy, proteíny a čo ja viem aké ešte dobrotiny...

Potom by si zobral na mušku mníšky... Niektoré by sa zdráhali, viete, je to predsa len veľký skok a obrat v myslení... Je to najväčší obrat v myslení mníšky a mnícha – vyžaduje doslova r e v o l ú c i u v myslení! Je to obrat o sto osemdesiat stupňov ak nie o viac, /nikdy som nebol dobrý v geomerii/... Skrátka nastalo by prevrátenie naruby.

A ak sa vám raz myseľ prevráti naruby, je koniec – už viac to nie ste vy, aký ste býval... Ste celkom iná bytosť... Priatelia, známi, ba ani najbližšia rodina vás nespoznajú!

A to by sa stalo askétom – tí, ktorí by následkom užívania stereoidov a proteínov v prvotnom zápale prehnaného záujmu o telo neumreli, premenili by sa na svalnatých jedincov, pripravených a ochotných v akúkoľvek hodinu počas dňa aj v noci na obcovanie s osobami iného pohlavia... Azda by aj nosili by ťažké zlaté retiazky na krku a obrovské hodinky na zápästí... Niektorí by začali aj medzi sebou – teda s tým istým pohlavím, aké majú oni sami...

V starobylých priestoroch posvätných budov by začali orgie – a hodnostár si ich celkom dobre vedel predstaviť...

Videl podrobnosti: kňazov, mníchov i jeptišky napojených dňom i nocou na Internet /lebo do vysielania nočných programov v televízii by už nechceli ani čakať/- pornostránky by neschádzali z obrazoviek počítačov, z mnížskych ciel by sa nocou niesli vzdychy „fu... me“, alebo „...I love your c...“, /aj keď je to väčšinou v angličtine, radšej to nebudem písať v plnom znení/... Spočiatku veľmi dobre utajené zábavičky by sa dostali – ako to už býva – za hradby múrov posvätného mesta... Vždy sa totiž nájde dosť materialisticky orientovaných novinárov, ktorí by to s radosťou vyňuchali a oznámili svetu...

Áno – diabol má záujem kompromitovať cirkev – to hodnostár vedel a preto svoj beh podporil mentálnou predstavou diabla, ktorý sa ženie za jeho pätami /mních – askéta mu odjakživa pripomínal čerta, taký bol vychrtnutý, popolavý od celoživotného odriekania a keďže nedbal o svoje telo aj smrdel ako samé peklo.../.

Hodnostár videl rozklad cirkve a potom aj poriadku tohto sveta – preto bol v jeho behu taký zápal a preto víťazil – podarilo sa mu zabuchnúť opancierované dvere, ktoré boli poslednou a neprekonateľnou prekážkou medzi ním a prenasledovateľmi... Ťažko dýchal – srdce mu bilo v krku a on sa podlomil v kolenách a zviezol na zem – chrbtom sa oprel o pancier dverí a očami prebehol ulovený dôkazový materiál...

Spokojne sa usmial – jeho víťazstvo nad diablom bolo na dosah ruky...

Teraz už pokojne zostupoval kamenným a úzkym schodišťom do priestorov, osvetlených elektronicky len natoľko, aby mohol prejsť... Zostupoval stále nižšie – starobylá architektúra tu ostro kontrastovala s najnovšou technológiou a futuristickým dizajnom, priestor bol odvetrávaný nevtieravým šumením klimatizácie... Prístroje zobrazovali teplotu i stav vlhkosti a kompjutery riadili mikroklímu... Vedel kde je – toľkokrát tu prebýval, toľkokrát sa ponáral do spisov, ktoré svet nikdy nemal poznať...

Vybral sa dlhým koridorom až na miesto, kde sa po naskenovaní jeho očnej dúhovky a otlačkov prstov otvoril tajný priečinok... Starostlivo označil každý predmet, ktorý ukoristil askétom, zaznamenal ho aj elektronicky a napokon priečinok zatvoril a pridelil mu špeciálny kód...

Priečinok takmer nehlučne zapadol do steny – hodnostár ho ešte označil značkou zomrelého muža a jeho menom i dátumom jeho smrti... Potom sa spokojne pozrel na svoje dielo – rukávcom otrel otlačok svojho prsta, ktorý sa vynímal na dokonale lesklom kove – nikdy sa neprestane nadchýňať nad dokonalosťou technolnógie aj dizajnérov, ktorí vytvorili tieto priestory; očami prešiel po ostatných priečinkoch – boli jeden vedľa druhého, uložené v matne kovovej stene. A na každom meno svätého muža, ktorý umrel pred tým našim...

Pozrel smerom tam, kde sa celá dlhočizná rada priečinkov, jeden vedľa druhého, ako pravidelné štvorcové kvádre pyramídy zbiehajú do perspektívy – na každých dvierkach bolo meno svätého muža a ako hodnostár vedel – za každou vizitkou, za každým zo stoviek a tisícov mien spočívalo jedno tajomstvo – posledné to výroky mužov, ktoré nemal tento vonkajší svet nikdy počuť – ako šum hlasov tisícov osnulých kňazov počul znova a znova „chcem ženu“.. „ja chcem ženskú...“ „dajte mi ženu“... „aký je ten koláč dobrý“... „som život, som láska“... „verte v život...“ „život je dar“...

Ako dobre poznal všetky tie výroky a tie učenia!

Dvere pred ním sa nehlučne a elektronicky otvoria a on si konečne mohol sňať nepohodlný a už aj ufúľaný a v naháňačke potrhaný kňažský habit – ostane tak, ako ho pánboh stvoril a ponorí sa do vĺn vlažného bazéna...

Pláva...

Hlavou mu preletí spomienka na nebohého, ktorý za celý svoj dlhý život /podla hodnostára/ nepochopil odkaz tajnej knižnice...

Chce nepríjemnú spomienku na ďalší premárnený život zahnať, ponorí sa a pár temp, až po okraj bazéna pláva v priezračnej vode – keď sa vynorí, stojí tam prvá z nýmf, černoška a podáva mu ruku, aby sa nešmykol... Nikdy nebol rasista a potrpel si na krásky z každého kontientu... Jej nahé telo sa leskne od vonných olejov a keď ju objíme cíti hru svalov pod pružnou pokožkou dievčiny - vie, že dnešnú noc, tak ako všetky ostatné, od čias kedy spoznal tajné posolstvo knižnice, zasvätí plneniu odkazu múdrych nebožtíkov. Jeho práve zomrelý brat to pochopil neskoro... Hodnostár si bol istý, že je vyvolený k tomu, aby na rozdiel od všetkých tých, čo žijú v nevedomí, ako jediný tajnou pravdou mudrcov, /o ktorej píše aj Dan Brown/ – skutočne aj žil!

Apropo mister Brown... Tomu bolo treba tisíce a tisíce slov, zatiaľ čo nám so Supíkom iba dve - ale podstatné...

http://naruby.blogspot.com

 

 


Karol Hlávka
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Peter   |   ip:85.135.14   |   2011-08-17  (19:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  toto má byť akože úryvok z nejakej nudnej knihy ?


Zdenko   |   ip:78.141.69   |   2011-08-17  (19:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..asi...


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-08-17  (19:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nahota nie je zločin. To kresťania vymýšľajú kde-aké utrpenia, aby sa zavďačili ich bohu. Nahota je prirodzená, zvrátené je nezmyselné trápenie seba a iných pre naplnenie fetišu o tzv. dokonalosti. Farári sú duševne chorí ľudia. Pred seminárom by mali absolvovať liečenie, o.i. aj u sexuológa. Mnohí by si svoje "poslanie" rozmysleli včas.


Pandemonium   |   ip:78.98.169   |   2011-08-17  (19:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Presne tak, ale kostolné ovce - dokonca aj tu - ich ešte obhajujú.


Zdenko   |   ip:78.141.69   |   2011-08-17  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium...ale s kostolnými ovcami žiješ:)))))))))))...alebo si v jaskyni?...hahahahahahahahahahahahahahahahaha...nazveme ťa kung fu panda....hahahahahahaha...my sme ovce a ti z rozprávky:)))))))))))))))...lebo stále máš hlavu niekde mimo reality.


otravn   |   ip:217.112.1   |   2011-08-17  (20:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nic mi to nedalo. Únavné, otravné, nicneříkající. To je s blogu ateista.sk ?


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-08-17  (20:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA:

a ty sa neobliekas??
nepocitujes hanbu?

chodis po svete nahy,,ci obleceny??
a ako sa citis obleceny, zle???

ked to je len krestansky blabol!!


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-08-17  (21:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins
netvár sa, že nerozumieš.


Pandemonium   |   ip:78.98.169   |   2011-08-17  (21:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplinsová, a ty sa špacíruješ po lúkach bez ovčieho rúna?


iz   |   ip:91.127.99   |   2011-08-17  (21:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nuz teda pan zil ako tiger v prerii? kedy sa mu hcelo si zasukal a to sa ma akoze priecit nejakym svetskym pravidlam mnichov?
to je akoby sme sa este stale mali divit nad pocinmy nasich MUDr-ov a JUDr-ov. Naivny sa divia, realisti tomu rozumeju..i kde vzdy by to vraj mohlo byt horsie, nuz je radsej pevne verim v slogan: vzdy to moze byt lepsie!


joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-08-17  (21:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja chodim v riflovke z mastnym golierom a nasivkou Judas Priest na chrbte, ako ty..


Dunco   |   ip:83.141.93   |   2011-08-18  (01:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Starcek na konci svojho svatskeho zivota zistil, ze si este vlastne ani nepichol.Tak to chcel este nejako dohnat.

Smutne. Este smutnejsie je, ze sa z toho robi taka velka veda... Ten clanok nema zlu pointu, len je strasne rozmazany-roztahany. Strasne vela omacky okolo.

Osobne si myslim, ze cely celibat je somarina. Je to proti prirode a myslim, ze to prinieslo viac zla nez dobra.
Pochybujem, ze Jezis zil v nejakom celibate. Ale to by bola diskusia na dlho.
Jedno je iste pokial v krestanstve nenastanu nejake radikalnejsie zmeny, bude odsudene na zanik.

Jeden malicky priklad. Povedzte mi, ako dostat dnesnu mladez do kostola, a ked uz ju tam dostaneme ako zrobit omsu tak aby tam ta mladez nedriemala???
A na zaver este jeden moj maly postreh z kostola. Ludia miluju chodit v nedelu do kostola, ukazat sa vsetkym susedom v novych handrach, s novym partnerom alebo v novom aute.
Ale to uz asi nie je to duchovno, ze? To uz je uplne ina story. ...funny one :) .klifton   |   ip:95.103.16   |   2011-08-18  (04:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  toto bolo fakt "dôležité"


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-08-18  (06:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Srandičky potešia. Hneď je vidieť podľa reakcii , kto do ktorého košiara patrí.


heslo   |   ip:80.87.215   |   2011-08-18  (06:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  čo si si dal pred napísaním toho článku synu ?


Mors   |   ip:95.102.15   |   2011-08-18  (08:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nič prevratné, tento článok...

Jediné náboženstvo, ktoré môže zjednotiť svet:

Kult Vagíny!

Ženy oslavované a mužské splnené priania!

Náboženstvo tela a zeme v spojení s prírodou!

Vôbec by to neznamenalo stop duchovnému vývoju alebo že by upadla morálka. Keď sa realisticky pozrieme na dnešný svet (obrátený hore nohami v pokrytectve sa kúpajúci), uvidíme, že dnes už je toto náboženstvo rozšírené celkom slušne!
Zjednotiť a hlásať morálku. To že by všetci šukali ako zbláznení (čo sa aj tak deje), by nemohlo znamenať úpadok, ale vzrast. Samozrejme pod správnym vedením.

"Pohanská Teokracia" :D


adam   |   ip:195.80.16   |   2011-08-18  (12:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  buď je článok blbosť, alebo som to nepoxopil.
neviem či umierajúci myslí na sex, ale možno už nešlo o erekciu, ale mŕtvolnú tuhosť.
"nocou niesli vzdychy „fu... me“, alebo „...I love your c...“, /aj keď je to väčšinou v angličtine, radšej to nebudem písať v plnom znení/"
a prečo by taký nábožný človek mal vzdyxať práve takto?
čo ak by hovoril déo, o déo mío! resp mein gott, mein gott! tj v preklade : bože môj bože. :D
http://kinofilmyonline.com/2011/05/slunce-seno-jahody-1983-online-film/
"holky, co to je? utrpení!:D

autor, myslíš , že posledné slová sú také dôležité? lebo "eli eli lama sabaxtani."
ja myslím, že dôležitý je celý život.
iste bez sexu nie je ďalší život /aspoň u ľudí zatiaľ/, ale že by viera, a názor na posmrtný život /resp. názor na to čo je po smrti/ malo až toľko spojitosti s je...čkou je asi len tvoja fantázia.
ak si ma xcel pobaviť, dalo sa to aj stručnejším článkom.gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-08-18  (12:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Všetci chcete stručnosť. Ja to skúsim preložiť- to je ako by ste nariaďovali autorovi aký literárny štýl má požiť aebo kuchárovi ako variť maliarovi aké farby má použiť. Tuto do rohu ešte niečo červené. To je absurdné. Keby to bolo na štyri riadky tak by to nebolo ono. hhrŕr. kam sa všetci rútime? Rýchlo , rýchlo . Kam sa rútime to vidieť každý deň a odpovedá si každý sám , sebe , si 8 ---)


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-08-18  (13:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  adamovi-
článok je blbosť a ja som to nepochopil
, článok je blbosť a ja som to pochopil, článok nie je blbosť a ja som to nepochopil ,článok nie je blbosť a ja som to pochopil. článok nie je blbosť


MartinkoKlongik   |   ip:178.41.95   |   2011-08-18  (13:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dan Brown píše príbehy tak aby boli zaujímavé. Dá tam trošku pravdy a kopec blbostí. Prečo sa jeho knihy tak predávajú lebo majú pútavý dej a kedy Brown skutočne písal len čisté fakty tak by si tú jeho knihu prečítal len fanatik do histórie. Jeho knihy sú niečo ako pridať do vriacej vody soľ pričom soľ predstavuje pravdu a voda vymyslené príbehy. Dnešným ľuďom stačí pár dátumov a mien čo sa zhodujú z históriou a už veria celej knihe.


MM   |   ip:217.75.73   |   2011-08-18  (13:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Co to toto toto co to ????? Ze ja debil tiez precitam skoro vsetko.
Prezradite mi niekto co tym chcel autor povedat ? chcel oveckam vysvetlit ze sexualita je normalna vec alebo je farar a chcel sa oslobodit od celibatu ?? (nepochybujem ze vsetci su uz davno oslobodeny :-))

Takze ovecky zasadne nesexujte,je to hriech a vytvara to vase kopie co naozaj ziadnym sposobom neobohacuje genofond ludstva.

ZIADEN SEX -AMEN


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-08-18  (13:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ked som pred par rokmi cital kniha od Baigenta a Leigha Svata krv a svaty gral, vobec to nevyvolalo rozruch, nakolko literaturu faktu tu malo kto cita. Akonahle to ale skomercionalizovali, natocili film, pridali zopar blbosti, aby sa to predalo, uz sa to stalo zname. Zacal som citat jeho prvu knihu a po 20 stranach som zistil, ze to nema cenu.


ContediSavoia   |   ip:109.58.12   |   2011-08-18  (19:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako recesia skvele. Celibat je porucha tak isto ako homo/trans/pedo... a vsetky ostatne ...filie.


Tule   |   ip:77.93.216   |   2011-08-18  (19:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Celibát nie je porucha.
Poruchovo sa iba vníma a zavádza.

1.V celibáte žijú ľudia, ktorí sex nepotrebujú z fyziologických dôvodov/porúch, nemajú partnera a potom sú tu duchovne veľmi vyspelé bytosti, ktoré sex nepotrebujú.
Kto pozná tantru a hlavne tú svetelnú vie, o čom hovorím.
Lenže poniektorí to pochopili tak, že pokiaľ duchovne vyspelí nepotrebujú sex, tak to možno urobiť tak, že odmietneme sex a budeme duchovne vyspelí, čo je hlúposť...

2.NIKDE v Písme nie je prikázané, aby duchovní žili v celibáte.
Iste - je v Listoch spomínané, že je dobré, ak sa naplno venuje Bohu a nie žene, ale tiež je tam písané, že lepšie je oženiť sa, ako keby mal horieť vášňou.

3.Rovnako by ste márne hľadali v Písme zmienku o tom, že predmanželský sex je zakázaný, alebo že nevesta musí byť panna.joplins   |   ip:94.145.22   |   2011-08-18  (20:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  celibat je v biblii opisany ako nastroj na zotrocovanie demonmi!!

tu je to v originale-

Ale Duch hovorí výslovne, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú počúvať bludných duchov a učenia démonov,
hovoriacich v pokrytstve lož, majúci žhavo poznačené vlastné svedomie,

ktorí budú zbraňovať ŽENIT SA a prikazovať zdržovať sa pokrmov, ktoré Bôh stvoril na požívanie s ďakovaním pre veriacich a poznavších pravdu.

TAKZE MISTER PANDEBLILIUM...TO JE TVOJA POLIEVKA..
TO VYMYSLEL BAČA TVOJHO KOSIARA!!!

OVCA...


dada   |   ip:78.141.80   |   2011-08-18  (22:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Co si hulil?


slvka   |   ip:85.237.22   |   2011-08-18  (23:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre všetkých nevedomých - kresťanské náboženstvo nepovažuje sexualitu za niečo zlé acelibát za cnosť - vytrhnuté z kontextu. Vysoko hodnotí lásku muža a ženy v požehnanom zväzku. Ak sa niekto dobrovoľne rozhodne pre celobát, je to jeho vôľa, je to po mnohých rokoch dozrievania vo vzťahu k Bohu, je to Povolanie a chce to dobrovoľne, pričom dobre vie, čo to obnáša. To ale zrejme tu viacerí odolávajúci vanutiu a pôsobenia múdrosti ducha svätého nepochopia.


slvka   |   ip:85.237.22   |   2011-08-18  (23:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre všetkých nevedomých - kresťanské náboženstvo nepovažuje sexualitu za niečo zlé acelibát za cnosť - vytrhnuté z kontextu. Vysoko hodnotí lásku muža a ženy v požehnanom zväzku. Ak sa niekto dobrovoľne rozhodne pre celobát, je to jeho vôľa, je to po mnohých rokoch dozrievania vo vzťahu k Bohu, je to Povolanie a chce to dobrovoľne, pričom dobre vie, čo to obnáša. To ale zrejme tu viacerí odolávajúci vanutiu a pôsobenia múdrosti ducha svätého nepochopia.


nobody   |   ip:178.40.84   |   2011-08-19  (00:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To čo je za debilovinu?Vychodil pisateľ základnú školu?Galileo bol upálený,no to súúúú mi novinky???


bazooka   |   ip:92.52.11.   |   2011-08-19  (03:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tuto stranku zamorili totalni I.D.I.O.T.I.
Kto ma rozum, odide z nej.
Rudo Vasky tu spravil co mohol, ale i.d.i.o.t.i. mu vymazali vsetky jeho prispevky, hoci len tie mali hlavu a patu.

Tu uz funguje cely team infiltrovanych diskuterov, ktorych cielom je diskusie nicit. Ich stupidne prispevky maju najviac plusiek.

Odidte odtialto vsetci, pokial sa tu nezmenia pravidla.
Taki imbecili ako tu sa neschadzaju na ziadnej inej stranke.

Ja definitivne koncim. Toto bol moj posledny prispevok.


slvka   |   ip:85.237.22   |   2011-08-19  (14:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aj ja


nodis   |   ip:89.111.98   |   2011-08-24  (15:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Akorát, že to nebyl Galileo ale Giordano Bruno :-)diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ježiš je rómsky kráľ
EgbebleAugustn . liwawelu36:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Olej z marihuany vyléčil rakovinu tříletému d...
ValerieDesolaov . magoxuko57:   Dobrý deň, môj manžel trpel metastázami rakoviny pľúc v januári

Cirkev porušuje prikázania?
DARIO . wofugefu67:   

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Čo sa stane keď " manipulátorov " začnú zrádzať vlastní ?

Ilustračné video.Súčasnosť.


END GAME - Alex Jones VS Realita 2.časť: Otroctvu sa ...

Chemtrails dôkaz na Prime

11. výročie bombardovania Juhoslávie

Podobenstvo o jaskyni

Marec - mesiac knihy.

Archív

Počátek občanských nepokojů v USA?

První náznaky organizovaného občanského odporu, inspirovaného zejména španělským hnutím 15-M, se objevily 17. září ve Spojených státech. V zemi, jejíž představitelé se domnívají, že disponují monopolem na výklad demokracie, je stále více lidí nespokojených se stávajícím systémem banksterského kapitalismu a vlastní neutěšenou sociální situací. Skupina aktivistů doufá, že také Američané začnou s pokojnými masovými protesty na Wall Street.


Aj OĽaNO sklamalo.

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Alternatíva priamej demokracie

Pesticid od Monsanta infikuje rostliny nemocí podobnou ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.2713 s