19. August 2019
    
Tajomstvo obelisku. - Dolezite.sk

Tajomstvo obelisku.


  2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
  58% hlasovalo = 2  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Tajomstvo obelisku.

 

Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?

 

Na naší planetě se vědomě šíří falešné informace, které bohužel slouží k manipulaci obyvatelstva. Většina lidí neví (možná ani nechce vědět), jakým směrem se vyvíjí jejich život. Ani si nechtějí připustit, že existují určité skupiny, které s nimi manipulují a využívají svých znalostí pro své temné cíle.

Nabízí se otázka, proč tomu tak je. Proč např. řada prezidentů, vrcholových politiků, generálů na tomto světě je propojena s tajnými organizacemi, které i v dnešní době provádějí různé rituály?

Velice zajímavým symbolem pohanství je „hranatý sloup“ jehlanovitě zúžený a zakončený většinou „pyramidovou“ špičkou. Tento symbol dostal název OBELISK. Málokdo ví a chápe250px-louxor_obelisk_paris_dsc00780.jpg význam tohoto pohanského symbolu.


Obelisk bývá často (jak jsem se mohl sám přesvědčit) i ozdobou hrobů úspěšných amerických podnikatelů, obelisky můžeme vidět i u nás - pomníky, ozdoba náměstí, parků atd.

Nejprve se podíváme, co se píše o obelisku v encyklopedii.

Obelisk - vysoký štíhlý čtyřboký komolý jehlan, obvykle monolitický nebo zděný, ukončený špičkou ve formě nízkého jehlanu; egyptský kultovní symbol, od renesance arch. motiv uplatňující se hlavně v řešení náměstí.

Podle encyklopedie tradičních symbolů je obelisk falický symbol; mužská plodivá síla; obrození; stabilizující síla. Je také světovou osou (axis mundi) a stromem života, rituálním středem světa, „slunečním prstem“. V Egyptě symbolizuje boha Rea; sluneční paprsek; sluneční plodivou moc.

Obelisk, původně ve starém Egyptě stylizované zpodobení posvátného kamene benben, který byl uctíván v Heliopolis a symbolizoval prapahorek, který se na počátku stvoření první vynořil z vod. Dřík obelisku má tvar čtyřbokého jehlanu, který se směrem vzhůru mírně zužuje a je zakončen jehlanovitým pyramidionem. Ten mohl být pokryt deskami z mědi nebo ze zlata. Nejstarší doložené obelisky pocházejí z dob 5. dynastie. Obelisky byly především prvky královské architektury. Nesly často hieroglyfické nápisy oslavující božstvo panovníka. Tvar zdůrazňující vertikální směřování také symbolizuje spojení mezi zemí a nebem, popřípadě sluncem. Obelisky stály většinou ve dvojici před vchodem do chrámu, ale také u hrobek.

Egyptské jméno pro obelisk bylo tekhen – „prorazit“, Egypťané jej také nazývali „Božími trámy“, jméno pro špici bylo známé jako ben nebo benben.

Výklad tohoto jména má dvě varianty - zářit nebo přemýšlet.

Jméno Obelisk – Obeliskos dodali Řekové a znamená „špičaté řezáky“(Zecharia Sitchin).

Tak jako vrchol pyramidy má i špice obelisku za úkol odrážet nebo pohlcovat paprsky slunce, a tím ovlivňovat obelisk sluneční energií a oživovat osobu, jejíž jméno bylo na obelisku napsáno.

Zkrácené obelisky umístěné ve slunečních chrámech garantovaly přítomnost a působení slunečního boha.v chrámu.

Poměr jeho šířky k výšce je většinou 1:10.

Proč se obelisky stavěly?

V počátcích Egypta to byl posvátný tvar pro Slunečního boha Re (nebo Ra); tvůrce lidstva, zdroje veškerého tepla a světla.

buch_ra.jpg


Pro pátou dynastii se Re stal tak populární, že byl povýšen do role státního božstva. Hlavním centrem tohoto uctívání byl Heliopolis, kde první králové stavěli tyto primitivní obelisky, které byly hrubě opracované, ne tak vysoké jako v pozdější době, ale upozorňovaly na sebe „pyramidovým“ tvarem, které odlišoval obelisky od jiných monumentálních sloupů. Tyto „prototypy“ obelisků byly známé pod jménem „benben kameny“.

 

Tradovalo se, že v určitém období měl vstupovat duch Slunečního boha do kamenů. U této příležitosti mu byly nabídnuty lidské oběti. Obětováni byli pravděpodobně váleční zajatci, dále cizinci, a když tito lidé nebyli k dispozici, museli se kněží obrátit na domorodé obyvatelstvo.

 

V Heliopolis všichni králové stavěli „benbeny“ k uctívání boha Rea. V roce 1 300 př.n.l. bylo město plné obelisků; některé pyramidiony (špice) byly zdobeny bílou mědí (elektorem) nebo zlatem, aby se podobaly slunečním paprskům, jiní je zdobili nápisy, které velebily Reův denní „pochod“ oblohou nebo nápisy „oslavující“ různé pozemské události, jako vítězství, výročí atd.

Faraonové pozdějších dynastií začali měnit obelisky a začali je stavět k uctívání Osiria, což byl Bůh země a vegetace, záplav na Nilu, které dávaly život celému Egyptu; bůh znovuzrození; bůh podsvětí, posledního soudu a života a smrti.

Jak se tento kult stával populární, kněží v Heliopolis vychytrale „naroubovali“ Osiria, když ho prohlásili vnukem boha Re. Toto zajistilo, že Heliopolis zůstalo nadále největším náboženským centrem Egypta a celého Středomoří. Králové začali prodlužovat bloky kamenů, známé jako obelisky, a zasvětili je slunečnímu božstvu. Egypťané si oblíbili Osiria zvláště díky hořkosladkému mýtu o jeho životě, smrti a reinkarnaci.

(Příběh Osiria a Isis, kde Osiris byl roztrhán na mnoho kusů zlým Sethem. Jeho žena se ho snažila dát znovu dohromady, sebrala všechny kousky jeho těla, kromě jediného - penisu. Isis neohroženě „vyrobila“ Osiriovi penis ze zlata a připojila ho k tělu. Tím okamžitě došlo k jeho vzkříšení.)

osiris.jpg
Sluneční Bůh Re

O posvátných kůlech – obeliscích se můžeme dočíst i v Bibli a to ve Starém Zákoně:

První královská 14:23

Druhá královská 18:4;23:14

Jeremiáš 43:13

Micheáš 5:13

Izajáš 17:8; 27:9

 

V bibli, se dočteme, že obelisk sloužil k uctívání Baala.

Satan, princ vzdušných sil, na sebe bere mnoho falešných jmen - mezi ně patří jména Baal, Belzebul, pán věcí, které poletují z místa na místo/ pán létajících věcí/ nebo létající pán. Také Baalhazor, "pán pevností" poskytuje spojitost mezi Baalem a božskou bestií antikristem. Baal byl pán války a oblohy. V Baalovi poznal sám Ježíš Satana (NZ.Matouš 10:25, Marek.3:22-26, Lukáš 11:15-19).

Do dnešního dne se dochovalo 30 stojících obelisků, některé byly znovu vztyčeny, z toho je 13 v Římě, kde byly očištěny exorcismem (vymítání ďábla, v římskokatolické církvi liturgický úkon spočívající v modlitbách za osvobození člověka od vlivu ďábla) a zakončeny křížem. Jen 7 obelisků, doposud stojí v Egyptě.

Jeden takový velmi starý obelisk, který stával u vchodu do starověkého chrámu v Heliopolis, bývalého centra Egyptského pohanství, nyní stojí uprostřed náměstí sv. Petra a je známý jak "sv. Petrův čtverec " v centru katolické církve ve Vatikánu.

Osiris

 

 

vatican.jpg Do Říma ho dovezl císař Caligula. Obelisk je falický symbol, také používaný k uctívání slunce.

Proč a jaké má ve Vatikánu poslání, když dobře víme, jakým způsobem se křesťané „vyrovnali“ s pohanskými národy a jejich „modlami“?


Je to shoda náhod, nebo je to účel?


V bibli se dočítáme, že na příkaz Boha pronásledoval král Jehů všechny uctívače Baala, které vyhubil, pak vstoupil do jeho domu, kde všechny obelisky zničil a spálil.

( SZ. Druhá královská 10:26)


Kdo byl Baal? Sám Satan!

 

Ano, obelisk reprezentuje přítomnost slunečního boha, který je v bibli nazýván Satan.

 

 

 

Uprostřed náměstí sv. Petra ve Vatikánu je na zemi zobrazen kruh, který je rozdělen na osm stejných částí, s malým kruhovým „rozbočovačem“ uprostřed.

kolo_a_osmika.gifvatican_solar_wheel.jpg

Když chce Satanista zobrazit ženský pohlavní orgán, obyčejně používá kruh. V tomto případě jde o druh kruhu, který Satanisté opravdu milují, nazývají ho "Osm kroků cestou k osvícení". Každý nováček, který se zavázal Satanovi, musí projít touto cestou osmi sekcí, která mu umožní duchovní osvícení. Osmý a konečný krok je milostný akt. Nutno poznamenat, že centrum tohoto symbolu je velmi malý kruh. Tento symbol reprezentuje ženský pohlavní orgán.

Postavením obelisku dovnitř tohoto kruhu Satanisté zobrazují milostný akt mezi mužem a ženou.

Albert Mackey, zednář 33. stupně, popisuje tuto Satanskou víru: "Bod uvnitř kruhu je zajímavý a důležitý symbol zednářů... Symbol je opravdu krásný, který nás zavádí k starému uctívání slunce, známý mezi starými národy, jako uctívání falusu."

Je velice zajímavé, že instituce která káže celibát pro své kněze, má ve svém středu nejslavnější veřejné zobrazení na světě satanského milostného aktu.

palm2.jpg

palm4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proč toto nikomu nevadí, nebo tento „prohřešek“ církevní hodnostáři před svými ovečkami tají? Pokud ano, tak dost dobře. Myslím si, že křesťané by měli být schopni rozpoznat, zda Duch Svatý by křesťanskou církev nabádal ke klečení v modlitbě před pohanským idolem.

 

Nyní se nabízí otázka – křesťan, který uctívá ceremonii před pohanským obeliskem, ctí Boha nebo Satana?

 

Názory věřících na obelisk stojící na náměstí sv. Petra:

 

Obelisk není rituálního původu, Bible se zmiňuje o podobné soše určené pro Boží účely (Izajáš SZ 19:19; V onen den bude mít Hospodin oltář uprostřed egyptské země a posvátný sloup při jejích hranicích bude zasvěcen Hospodinu.)

Je to "němý svědek" umučení svatého Petra, ten který byl pronásledován blízko obelisku. Před tímto obeliskem se konaly první hromadné popravy křesťanů.

Obelisk slaví triumf kříže, vítězství křesťanů nad pohanstvím.

Nedaleko bývala aréna, kde byli po velkém požáru Říma v r. 64 po Kr. popravováni křesťané, které Nero obvinil ze zapálení města. Zde byl ukřižován, na vlastní přání hlavou dolů, sv. Petr, který chtěl dát najevo, že není hoden umřít stejným způsobem jako jeho Mistr.

Ve středověku se věřilo, že obelisk byl po staletí relikviářem popelných pozůstatků Caesara, ale později se začalo věřit, že má být zlomkem Svatého kříže.

vatican2b.jpg vatican2a.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavá představa a náhoda, nebo úmysl?

 

Náměstí navrhl a postavil G.L.Bernini v r. 1656 - 1667 s obeliskem, který byl původně osazen uprostřed nedalekého antického Neronova cirku. Na přání papeže Sixta V. (1585 - 1590) ho přenesl architekt Fontana r. 1586 do středu náměstí sv. Petra. Nemohu se zbavit dojmu, že vše na náměstí sv. Petra včetně „zakomponování“ obelisku není náhodné a vše je tam, kde má být, ostatně ve Vatikánu najdeme spoustu věcí, které jsou vhodné k bádání.

Obelisky z Egypta se na evropský kontinent nejprve začaly „přemisťovat“ za vlády císaře Augusta roku 12 před n.l. , kdy je Římané přivezli do Alexandrie a tam je vztyčili v Caesariu na počest Marka Antonia, v chrámu, který nechala pro něho vystavět Kleopatra.

Pro římské dobyvatele symbolizoval obelisk nadvládu nad údolím Nilu a zároveň si římští císaři prostřednictvím těchto symbolů prokazovali svou božskou podstatu.

Antický Řím nebyl jediným plenitelem údolí Nilu. Mnoho obelisků se odváželo do italského hlavního města i v období renesance.

V období let 1798 až 1799 vedl Napoleon Bonaparte tažení do Egypta. Vrátil se sice, aniž by dosáhl očekávaných cílů, ale nijak mu to neuškodilo. V Egyptě kromě vojáků byl obklopen zednářskými poradci a ti s dalšími v počtu cca. 150ti, kteří se k nim v Egyptě připojili, „ve jménu učení“ drancovali pyramidy, chrámy a hroby. Zda byl Napoleon zednář, se neprokázalo, ale jeho čtyři bratři v zednářských lóžích úspěšně působili.

Devatenácté století zachvátila mánie stavění obelisků, objevovaly se ve městech po celém zednářském světě, a to jako originály dovezené z Egypta, tak jako plagiáty vyrobené šikovnými kameníky, a také jako zcela hladké obelisky, vše pod patronací velevážených mužů zednářského cechu.

Paříž byla první střediskové město této zednářské módy, následoval Londýn, New York.

 

Paříž, Londýn, New York - největší a nejsilnější osa zednářského uskupení na světě

 

Čtyři hlavní obelisky, které byly postaveny zednáři v 19. století:
1. Postaven v Paříži 25. 10. 1833 na Place de la Concorde (Harmonické náměstí), místo, které bylo svědkem v době Francouzské revoluce popravy Ludvíka XVI a Marie Antoinetty.

(Ramses II. – 19. dynastie 1304 -1237 před n.l.)

2. Postaven v Londýně (Kleopatřina jehla) 13.9. 1878 na Victoria Embankment – Viktoriánské nábřeží. Posvěcen za účasti velkého množství londýnských obyvatel včetně prince z Walesu, který byl také ministrem ústředního centra zednářské lóže. Velmi významný symbol zednářského hnutí na území Velké Britanie.

(Tuthmosis III. - 1504-1450 před n.l.)

3. Postaven v New Yorku (Kleopatřina jehla) 22.1. 1881 v Central Parku - slavnostního odhalení obelisku se zúčastnilo před deset tisíc registrovaných zednářů z celého regionu.

(Tuthmosis III. - 1504 -1450 před n.l.)


4.) Postaven ve Washingtonu r.1885, otevřen pro veřejnost 9.10. 1888 - Washingtonský památník.
Washingtonský památník byl postaven k uctění prvního amerického prezidenta George Washingtona, který byl také zednář.
washington_obelisk.jpg
Na rozdíl od předcházejících obelisků, které jsou originály a byly přivezeny z Egypta, tento v pořadí čtvrtý, byl vystavěn a vyroben místními řemeslníky v USA, jako dokonalý Egyptský obelisk z žuly, pískovce a obložen bílým mramorem z Marylandu a Massachusetts. Je nejvyšším monolitem na světě. Podle původního návrhu měl být Washingtonský památník komolý jehlan s vnitřním schodištěm ke špice „okultního oka“. To je známý symbol Iluminátů - pyramida s „vševidějícím okem“ ve špičce. Po vzájemné poradě ustoupili od této „okaté“ představy a vymysleli stavbu obelisku s pyramidou na špici.

 

 

Výška 555 stop (stopa 0,305 m), 897 schodů uvnitř obelisku, které končí na úrovni 500 stop s možností pozorování okolí. Pro ty, kteří mají „kratší nohy“, je připraven vnitřní výtah.

Washingtonský památník je nejvyšším bodem hlavního města, ke stavbě bylo použito 36 000 kamenů. V jednom článku jsem se dočetl, že v základech tohoto obelisku je menší díra, do které byli prý vloženi škorpióni, kteří mají určitý symbolický význam pro tento obelisk. (?!)

aymwnl50.jpg

Zevnitř obelisku je na stěnách k vidění 193 pamětních kamenů, které věnoval každý z 50 států Unie a také různé organizace a skupiny - zednáři, církev a také je tam několik pamětních kamenů z ciziny.

Původně byl ve stěně obelisku velice zajímavý kámen, tzv. "kámen z Atlantidy ", který byl vyloven ze dna oceánu a obsahoval tajemné „krystalové hvězdy“. Záznamy z archivu popisují tyto krystaly jako "druh křemenu, ale křemen to nebyl." Tento kámen byl nahrazen jiným kamenem dovezeným z Kalifornie (1860).

Hádejte, odkud památný kámen nesměl chybět?

Ano, jeden z památných kamenů byl dovezen jako blok mramoru, původně z chrámu Harmonie v Římě z roku 366 před n.l. Tento kámen byl dárek od papeže Pia IX. 6. 3. 1854.

kmen_vatikn.gif

Proč se papež katolické církve angažuje na stavbě obelisku?!

Původní dar byl prý ukraden skupinou protikatolických přívrženců. Katolická církev tento „papežský kámen“ po krátkém předávacím ceremoniálu 16. 11. 1982 nahradila novým kamenem s nápisem ROMA AMERICAE (Řím Americe).

Spojené státy americké mají největší obelisk na světě, který stojí uvnitř kruhu (jako ve Vatikáně) - Washingtonský památník. Každý prezident od dob George Washingtona k Jimmy Carterovi uspořádal svoji inaugurační přísahu na východní straně Capitolu.

20. ledna 1981se prezident Reagan rozhodl, že se uváděcí obřad do prezidentského úřadu bude konat v západní části Capitolu. Když se podíváte na mapu Washingtonu, zjistíte že, prezident Reagan oslovil dav ve svém inauguračním projevu, když stál před oním velkým obeliskem - Washingtonským památníkem. Okultní svět zcela jasně chápal význam tohoto počínání.


obelisk.jpg inauguration.jpg

 

 

 

 

story.bush.oath.jpg

 

 

john_paul_ii_obelisk_sataniccross.jpg

 

 

 

 

George Bush st. se rozhodl šokovat okultní svět znovu a pokračoval tak v Reaganových krocích. Při své inaugurační přísaze i on stál před obeliskem.

Tento fakt znamenal, že vyslal signál ke svým kolegům Iluminátům celého světa, že cíl založit Nový svět – království Antikrista již vstoupil do závěrečné fáze.albert_mackey.jpg Dr. Albert MacKey (zednář 33. stupně) ve své knize Zednářské rituály (Masonic Rituals) napsal, že vymazání jména Ježíše a odkazu na něho ve verzích bible, používaných při rituálech, je "mírnou, ale nutnou úpravou."baal.jpg

Každý prezident od té doby - Bush, Clinton i nynější president George Bush ml. při inaugurační přísaze stál před obeliskem. Všichni okultisté doslovně uctívají egyptského Slunečního boha a věří stejně tak jako v dobách dávno minulých, že on bydlí uvnitř obelisku. Tím ", že osoba stojí před obeliskem", uctívá zlého, satanského ducha pobývajícího uvnitř.

Jak se můžeme dočíst v bibli, Bůh objednal u spravedlivého krále Jehů spálení obelisků používaných k uctívání nenáviděného satanského boha - Baala.

Nabízí se úvaha - když George Bush poslušně stojí "před Baalovýn falickým symbolem" při skládání inaugurační přísahy, tak to asi nebude dobré znamení pro křesťany, kteří opravdu chtějí věřit, že Bush je opravdu znovu zrozený.

Měli bychom si uvědomit výrok z bible: jestliže prezident Bush byl opravdu znovu zrozený, jak o sobě prohlašuje, a je také veden Duchem Svatým, musel by napodobit spravedlivého krále Jehů, a zničil by Washingtonský památník! První den ve svém úřadu by podepsal nařízení o zničení a spálení tohoto obrovského obelisku a nařídil by zničení všech symbolů zednářů, které „znečisťují“ Ameriku!

 

To je dost obtížné, když si uvědomíme, že všichni zakladatelé USA byli členové lóží.

 

pyramida.jpgPokud se někdy dostanete do USA, navštivte v některém městě místní hřbitov a zjistíte, že se bude od toho našeho velice lišit.

Možná budete překvapeni, že se na hřbitově dá jezdit i autem atd. Na hřbitově najdete řadu obelisků a pyramid členů zednářských lóží.

 

 

 

 

 

 

I u nás můžete uvidět obelisky. Nejznámější „domácí“ obelisk stojí na 3. nádvoří Pražského Hradu, který tam postavil tehdejší dvorní hradní stavitel Josip Plečnik na přání našeho prvního presidenta T.G. Masaryka, který měl eminentní zájem o toto dílo. Ve své době se jednalo o unikátní dílo - žulový jehlan byl vylomen z jediného kusu žuly mrákotínského lomu v malebném koutě Českomoravské vrchoviny. Po problémech se stavbou obelisku - kdy při převozu se tento kvádr rozlomil, problém s vztyčením a dalšími technickými problémy - se konečně 112 tun vážící a 15,5 metru vysoký a 195 cm široký obelisk mohl představit na přelomu října a listopadu roku 1928 návštěvníkům Pražského Hradu na posvátném pahorku kdysi zvaném Žiži. Nutno připomenout, že T.G.Masaryk hradil všechny náklady na tento projekt. Díky celosvětové hospodářské krizi se nepodařilo dokončit špici obelisku, která měla být ve známé formě malé pyramidy.


Proč na Pražském Hradě stojí obelisk?

 

 

p1040383-1.jpg svat_v.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Je známá věc, že první Československý prezident T.G. Masaryk byl svobodným zednářem, stejně tak i jeho syn Jan a také E. Beneš (Velký Orient), K. Weigner, K. Kramář, M.R. Štefánik, J. Scheiner, A. Švehla, G. Habrman, A. Stránský, L. Winter, J. Stříbrný, atd. Založení ČSR probíhalo téměř výlučně v zednářských lóžích a všichni její představitelé byli svobodnými zednáři. Zednáři také stáli na přelomu 19. a 20. století v pozadí pádu řady evropských monarchií té doby. Obelisk na Pražském Hradě je symbol úspěšné zednářské účasti na vzniku samostatného Československa a také…

obel_5.jpgika_hrad.jpg

Po delším čase na Pražský Hrad usedl znovu zednář - prezident Václav Havel, který v roce 1968 byl uveden do zednářské lože prezidentem světového PEN-klubu Arthurem Milerem, když zhruba celý rok pobýval v USA, prý na studijní cestě. Havlovi se dostalo 30. svěcení podle amerického rituálu (Ritual of knight Kadosh z roku 1879). Otec a strýc Václava Havla byli také členy zednářské lóže Bohemia.

13.5. 1996 dostal obelisk na Pražském Hradě díky prezidentu Havlovi svoji konečnou podobu, dva metry vysokou pyramidku, jehlan svařený z pozlacených ocelových profilů.

 

Všichni chodíme kolem a ani "ve snu" by nás nenapadlo, že tvar sloupu jménem obelisk má někdy i jinou funkci než dekorační. Možná i vy chodíte kolem různých pomníků, oslavující jedince, nebo vzpomínky na události, které se na daném místě udály, nebo sloupů, které si nechal na svém panství postavit z "nudy" zámecký pán ve tvaru obelisku. Nedávno jsem si všiml, že na různých místech naší vlasti se stavějí v parcích nebo na jiných prostranstvích obelisky se skleněnou výplní - Kongresové centrum v Praze, na kolonádě v Karlových Varech...

k.v 1.jpg

k.v 2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

KARLOVY VARY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh Pattonova obelisku v Plzni

nvrh_patton.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příště až uvidíte obelisk, vzpomeňte si, že se díváte na jeden z nejvyšších symbolů k uctívání Baala (oblíbenece Zednářů), kvůli němuž Bůh nakonec zničil Izrael.

 

 

obelisk.oko-1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Gepe

 

Zdroj:

http://www.geocities.com/nemesis2rise/washington2.html

http://www.freemasonrywatch.org/borninblood.html

http://www.light1998.com/obelisk/obelisk-index.htm

http://www.prisonplanet.com/

 

 

 

Zdroj: http://www.demiurg.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=38

 


Tajomstvo
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-12-23  (14:55)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Aj podľa tohto článku je hádam jasné, že kto vládne nad RKC! Inak článku, ihneď samozrejme plusko.


filip . wyboceci64   |   ip:95.103.12   |   2012-12-23  (15:08)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Slobodomurársky pápež a jeho dielo:

http://www.youtube.com/watch?v=MksPIFW69r4


333 . hopidaby71   |   ip:85.216.14   |   2012-12-23  (15:58)
50% hlasovalo = 2  
mínus plus
  tak ako som už písal inde katolicku cirkev teda vatikan ovladli sionsky židia v 16 storočí,je to uvedene v biblii,

v ezechielovi


a toto mi to len potvrdzuje,ale zaleži na mnohých katolikoch či pochopia konečne ako sú podvedení,alebo donekonečna si to budu zas ohajovať po svojom,


gebuzina . luwydype15   |   ip:64.121.13   |   2012-12-23  (17:02)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Dobrý článok, na dnešnú dobu trochu dezinformatívny vzhľadom na nepodchytenie historického pozadia. Podľa Védskej verzie potopy, ktorá má datum a miesto, prežila potopu figúra menom Menu s 10 synmi a jednou dcérou kerá se jmenovala Illa=Ela=Elam. Okrem nich prežili aj iné figúry, ale tie sa vraždil= Menu mal ešte 50 detí. Aby predišiel ďaľšiemu vraždeniu a boji o moc, tak Menu vydal zákony= prvé zákony sveta keré sa ani neučia na školách pre istotu aby niekoho nenapadlo dác si voľačo do súvislostí. Zákony sa volajú Manusmriti. Manu poslal synov s týmito zákonmi aby spravovali krajiny v jeho mene. Apropó slovenské slovo MENO pochádza od Menu. V Egypte ako Menes, na Kréte ako Minós, vśeobecne to zostalo vryté v jazyku ako germánsky MANN dnes aj anglicky Man. Pyramídy stavali Védsky učenci= Vedanta= Vedska matematika. Pyramídy sú postavené v matematike Zlatého pomeru, golden ratio. Plány na stavbu pyramíd sú vo Védach. Dnešné obelisky v malom používali stavitelia ako triangulárne body. časom sa stali posvätné, povyrástli. To čo je vo Vatikáne a na Britskej vlajke je koleso sĺnka=sun wheel= kolovrat. Zaujímavé bolo že Britská tlač obviňovala Rusov z nosenia svastiky keď to boli kolwrate, kerý sami majú na vlajce.


Krovak . fugeputy8   |   ip:93.174.18   |   2012-12-23  (17:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333 v ezechielovi sa píše, že " katolicku cirkev teda vatikan ovladli sionsky židia v 16 storočí" ?


gebuzina . luwydype15   |   ip:64.121.13   |   2012-12-23  (17:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tu sa nejedná o pochopenie v prípade katolíkov. Oni to chápu, ale nechcú sa ukázať prehru, sú to zbabelci ktorí nemajú silu odporovať. Podobne ako Američania ktorí 150 rokov kvákali o slobode a demokracji kerá k nim nikdá nedošla. A teras ako sa prebúdzajú zo sna... sú agresívny. Pozrite filme Why poverty?
http://video.pbs.org/video/2296684944


Anupew . jacanidy24   |   ip:85.163.13   |   2012-12-23  (17:09)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Každý kto sa len trošku venuje histórii Egypta tak to dávno vie. Tí ktorý si robia srandu alebo ich to nezaujíma to ani nemusia vedieť. Okrem toho z Egypta sa kradli a kradnú pamiatky dodnes. Neviem o čo sa autor snaží samé polopravdy a výmysly. Predsa každý vie že ten Obelisk do Ríma priviezli len preto aby ukázal Rím svoju nadradenosť za to že si podmanili takmer vymretý Egypt.


gebuzina . luwydype15   |   ip:64.121.13   |   2012-12-23  (17:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tenhle link jsem zapoměl vložit.
http://hastac.org/blogs/sdickson/new-genesis
Co se týče Zoroastra, tak ten sa volal Ibrahim Zeradust, Zoraster je titul mužy ktorý čita z hviezd.


malaPerunica . nodaquce29   |   ip:92.52.36.   |   2012-12-23  (18:37)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ak na niektoré pradávne obelisky bol dodatočne vztýčený kríž, rozumiem tomu tak, že cirkev pokorujúco prerušila spojenie s nebesami, a vyjadrila nastolenie vlády Satana, čo sa na Zemi aj nepochybne stalo...


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-12-23  (19:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  krovak


chcel som ti to tu skopčiť konkretne,ale z neakeho dovodu to nemôžem najsť,

izaiaš,jeremiaš ,i ezechiel prorokuju o babylone,možne je že to konkretne nie je v ezechielovi ale kukal som aj izaka jeremiaša ale nenašiel som ho,


len ked si prečitaš izaiaša,ten spomina tež tlačenie presu ,a že ho tlačil babylonsky ,


babylon je rim,nie tak ako určití tvrdia že babylon bol na uzemi iraku ,

tu maš zas toto:

1. Tedy pohleděl jsem, a aj, Beránek stál na hoře Sion, a s ním sto čtyřidceti a čtyři tisíce majících jméno Otce jeho napsané na čelích svých.
2. A slyšel jsem hlas s nebe, jako hlas vod mnohých, a jako hlas hromu velikého. A hlas slyšel jsem těch, kteříž hrají na harfy své.
3. A zpívali jakožto píseň novou, před trůnem, a před těmi čtyřmi zvířaty, a před těmi starci, a žádný nemohl se naučiti té písni, jediné těch sto čtyřidceti a čtyři tisíce, kteříž jsou koupeni z země.
4. Totoť jsou ti, kteříž s ženami nejsou poškvrněni; nebo panicové jsou. Tiť jsou, kteříž následují Beránka, kamž by koli šel; tiť jsou koupeni z lidí, provotiny Bohu a Beránkovi.
5. A v ústech jejich není nalezena lest; neboť jsou bez úhony před trůnem Božím.
6. I viděl jsem jiného anděla letícího po prostředku nebe, majícího evangelium věčné, aby je zvěstoval těm, kteříž bydlí na zemi, a všelikému národu, i pokolení, i jazyku, i lidu,
7. Řkoucího velikým hlasem: Bojte se Boha, a vzdejte jemu chválu, neboť přišla hodina soudu jeho; a klanějte se tomu, kterýž učinil nebe i zemi i moře i studnice vod.
8. A jiný anděl letěl za ním, řka: Padl, padl Babylon, to město veliké, nebo vínem hněvu smilství svého napájelo všecky národy.
9. A třetí anděl letěl za nimi, pravě velikým hlasem: Bude-li se kdo klaněti šelmě a obrazu jejímu, a vezme-li znamení její na čelo své aneb na ruku svou,
10. I tenť bude píti víno hněvu Božího, víno, kteréž jest vlito do kalichu hněvu jeho; a trápen bude ohněm a sirou před oblíčejem svatých andělů a před oblíčejem Beránka.
11. A dým muk jejich vstoupíť na věky věků, a nebudouť míti odpočinutí dnem i nocí ti, kteříž se klanějí šelmě a obrazu jejímu, a jestliže kdo přijme znamení jména jejího.
12. Tuť jest trpělivost svatých, tu jsou ti, kteříž ostříhají přikázaní Božích a víry Ježíšovy.
13. I slyšel jsem hlas s nebe, řkoucí ke mně: Piš: Blahoslavení jsou od této chvíle mrtví, kteříž v Pánu umírají. Duch zajisté dí jim, aby odpočinuli od prací svých, skutkové pak jejich jdou za nimi.
14. I pohleděl jsem, a aj, oblak bělostkvoucí, a na tom oblaku seděl podobný Synu člověka, maje na hlavě své korunu zlatou, a v ruce své srp ostrý.
15. A jiný anděl vyšel z chrámu, volaje hlasem velikým na toho, kterýž seděl na oblaku: Pusť srp svůj, a žni; neboť přišla tobě hodina žně, nebo již dozrala žeň země.
16. I spustil ten, kterýž seděl na oblaku, srp svůj na zem, a požata jest země.
17. A jiný anděl vyšel z chrámu toho, kterýž jest na nebi, maje i on srp ostrý.
18. Opět vyšel jiný anděl z oltáře, kterýž měl moc nad ohněm, a volal křikem velikým na toho, kterýž měl srp ostrý, řka: Pusť srp svůj ostrý, a zbeř hrozny vinice zemské; neboť jsou uzrali hroznové její.
19. I spustil anděl srp svůj na zem, a sebral vinici země, a vmetal do jezera velikého hněvu Božího.
20. I tlačeno jest jezero před městem, a vyšla krev z jezera až do udidl koňům za tisíc a za šest set honů.


-1600 je rok


ak vieš tak v tom roku pod vedenim rkc zurila na zemi tažka ikvizícia,

a v tom proroctve sa spomina ako izarel ovladne babylon,


ak pohladaš v biblii možno to najdeš.kde to prorkuje.
Sakirujesekera . wewusyre87   |   ip:92.52.36.   |   2012-12-23  (20:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mimochodom, vie niekto, kde sa stratil Piko ?


ElDolars . vuhenydi61   |   ip:178.40.13   |   2012-12-23  (21:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sekera, najskorej Pika prestalo baviť nezmyselné prispievanie sem a tak si užíva svoj Emerický(HejSlovenský) sen :DDDDDDDDDDDDDDDD


Petrusius . xomajuge5   |   ip:95.105.18   |   2012-12-23  (22:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kto ma oci vidi , tieto veci su zrejme a viditelne - este ked dekodujete bibliu (co uz je dost narocnejsie)ako zmes polopravd a pololzi absolutne zavadzajucich ludske bytosti - budete este blizsie.


sherry . foxinowa45   |   ip:84.47.44.   |   2012-12-23  (23:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zelam Vam vsetkym pekne prezitie Vianoc. :))) Pridavam nejake pesnicky. :)

http://www.youtube.com/watch?v=azCuUwD6JoI

http://www.youtube.com/watch?v=XpxNNalLTB4

http://www.youtube.com/watch?v=ddVZOK_9UUI


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.24   |   2012-12-23  (23:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sakirujesekera

Piko sa nestratil, Piko si uziva dni plodnej tvorivosti, hojnosti a spokojnosti.( hejslovensky emericky sen.)sherry . foxinowa45   |   ip:84.47.44.   |   2012-12-24  (02:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ahoj Piko. :) Tebe je hej. :D


otvoreneoci . vymovepu87   |   ip:99.241.18   |   2012-12-24  (07:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hmm precitet cely clanok je nad moje sily, lebo by som sa asi povracal. Tochto roku aj ja som postavil par dvojmetrovych obeliskov, ja tomu hovorim stlpov v plote a div sa svete kazdy jeden na vrchu bol ukonceny nizkou pyramidou. Do haja ja som nevedel ze uctievam nejake pohanske bozstvo, alebo dokonca mu sluzim.
Pre Slovenskych krtkov uz vam skoncil koniec sveta tak budete spekulovat a konspirovat nad obeliskami. Aby som vam trosku otvoril oci, archelogovia vedia jak sa stavali pyramidy, ale do dnesneho dna sa nevyriesilo jak sa stavali obelisky. Postavit obelisk je taka predstizna vec jak postavit atomovu bombu. Dva-tri tisic rokov dozadu pri stavbe obeliskov islo o predstiznu vec a nie o to co je popisane v tomto clanku. Lebo ak mam tomu uverit co je v tomto clanku tak potom aj za ruskym atomovym arzenalom su ty isty ludia jak za americkymi, korejskymi, indickymi a tak dalej atomovymi zbranami. Nepopieram ze nieco co je postavene v Egypte, ze za tym nie su nejaky uctievaci pohanskeho boha slnka, ale urcite nestoja za vsetkymi obeliskami sveta a ak to niekto tvrdi tak skutocne potrebuje doktora. Najzaujimavejsia vec, ze vecsinou vsetci tu odmietate boha a neverite v jeho existenciu okrem lucifera a jopkinsa, ale na druhej strane verite v diabla a poukazujete na nejakych uctievacov diabla. Predsa ked neverim v boha a tych co veria oznacujem za sproste ovce, tak nemozem ties verit v satana takze ty co vneho veria su ties len sproste ovce. Pokial niekto pisat sprostosti na moju adresu rad by som od neho videl napisany technologicky postup postavenia takeho obelisku v starovekom Egypte, lebo zatial ho archeologia nevyriesila a zostava to zahadou do dnesnych cias.


ORANGUTAN . farobuve93   |   ip:58.179.10   |   2012-12-24  (10:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otvoreneoci

Stavanie obeliskov je predsa uplne jednoduche...

1) najprv vytesas stlp z kamena
2) dopravis ho na miesto urcenia
3) pripravis zaklady pod obelisk
4) ukazes obelisku vaginu, aby sa postavil a posunies ho na zaklad
5) postavis okolo neho lesenie a vyzenies nan kamenarov, aby ho dokoncili...

Cele tajomstvo stavania obeliskov je v tej satanistickej vagine, ziadnu zahadu v tom nevidim, necital si clanok...? Ved aj ten obelisk je len clovek... No ibaze by si chcel postavit nejaky velmi stary obelisk, lebo tie stare na vaginy uz az tak nereaguju...


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.24   |   2012-12-24  (11:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oficialne z wiki:
Obelisk je vysoká, úzka, štvorhranná a na konci sa zužujúca pamätná stavba, ktorej koniec býva v tvare pyramídy tzv. pyramidiónom. Pomer výšky k šírke býva 1:10.
V staroveku patrili obelisky medzi monolity, ale v súčasnosti sú postavené z viacerých častí a bývajú umiestnené aj v interiéri. V starovekom Egypte boli obelisky asociované s večnosťou a pripomínaním. Menšie obelisky alebo stavby im podobné sa nachádzajú v Európe, Ázií, na amerických cintorínoch alebo ako pamiatky na 1. sv. vojnu v austrálskych dedinách.

My dnes vieme ze beznym spravanim cloveka je opicenie sa.. Takze obelisky ako pamatniky sa budu stavat aj dalej.
Pripadne by mohli 'Experti' napisat v akom tvare mozu byt v buducnosti pamatniky aby sa uz nad nimi nikdy nekonspirovalo. V tvare kriza ci gule alebo disku pripadne nejaky X hran.. Mohli by sem dat nejake geometricke navrhy.


monty . fuwilamu14   |   ip:178.40.17   |   2012-12-24  (14:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  8dielny kruh som v satanistickej symbolike nenasiel. Naco si autor vymysla sprostosti, ked uz len ten obelisk staci ako dokaz uctievacov falickych symbolov?


Slavo . titeduvi40   |   ip:92.245.5.   |   2012-12-24  (14:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Musím zareagovať na tento článok lebo je to v podstate akási polopravda.
1. Obelisk nie je falický symbol, to je len dodatočná freudovská interpretácia. Psychoanalytik ani nič iné vidieť nemôže(nedokáže?), všetko čo pripomína stoporený penis je penis.
2. Obelisk nie je ani satanský symbol, to je len autorova konštrukcia. Veľa obeliskov (slnečných stlpov) dal postaviť napr. Ašoka staroveký zjednotiteľ Indie, potom ako sa obrátil- Krutý bojovník sa stal spravodlivý kráľ.
3. Obelisk je naozaj skamenelý slnečný lúč a staval sa najmä v obdobiach, kedy duchom času bol Michael- slnečný archaniel. Keď Michael (slnečné božstvá) pôsobili v prvohorách vznikla stonka a chrbtica, čiže orgány ktoré umožnujú vzpriamenie.
Prajem všetkým krásne Vianoce


otvoreneoci . vymovepu87   |   ip:99.241.18   |   2012-12-24  (15:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cely clanok je jeden velky podvrh a manipulacia, zvlastne na dolezitom je tych clankov vecsina zmanipulovana. Skutocne takymto clankom mozu fandit len take gebuziny a nie ludia. Stale neviem pochopit ten ucel tejto manipulacie, alebo to sa tu len tak sranduje aby bola psina? Lebo ak to beriete ludia vazne tak potom potrebujete skutocne toho doktora, lebo ste tak nebezpecny jak ten psichopat z USA znova podotykam cest tej malej hrbke vynimiek.


333 . lyvasetu96   |   ip:85.216.14   |   2012-12-24  (17:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  takže otvorene oči

si zaritý antikomunista a tvrdý katolik že?


to ide fakt skvele k sebe,a za totača s i nebol nahodov tvrdý komunista ksč?

lebo taky nemaju problem s ničím prispôsobiť sa.

tkatolicka cirkev je jeden z nastrojov padu socika v 1989 kde významnu ulohu za čo ostal aj ocenenie zohral jano palo2 ,papež,

a tak si anjdi 13zj a prečítaj si to prve o tej šelme z desiatima rohama je o nom,


lebo dostal moc na 42mesiacov,a ľudia ho ansledovali až boli v uliciach dobre zmanipulovaný vdaka janovi palovi2 lebo chceli slobodu chodiť do kostola,pritom tí ktorí nepodpísali prihlášku do kšč len koli kariere a postupu,chodili v klidku i v tej dobe.a nič sa im nerobilo,pokial neštvali proti systemu čo tu bol a nesnažili sa ho rozvrátiť,čo sa o mnohych katolickych predstavených neda povedať,lebo tým išlo vždy o moc a kontrolu politiky a o majatky,


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.24   |   2012-12-24  (18:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333
Ked som Ta cital zjavil sa mi besny pes. Mozno by si mi vedel vysvetlit co to zjavenie znamena.otvoreneoci . vymovepu87   |   ip:99.241.18   |   2012-12-24  (21:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333, ja som veriaci, verim v boha ale apsolutne odmietam akekolvek nabozenstvo. Lebo co stvoril clovek nie je dokonale. Krsteny som evanjelik alebo inaz luteran. Komunizmus nenavidim z hlbky srdca, lebo okrem toho ze ublizil nasej rodine ublizil kazdemu jedincovi v komunistickej spolocnosti. Uz ked nie priamo tak nepriamo a dnes vsetci nesieme nasledky to je jedina pravda ci sa vam paci, alebo nie. Niektory sme z tych sr.ac.iek usli, poniektory este aj dnes odchadzalu a vecsina nadava jak slepe ovce, ale pritom si nikto neuvedomil ze tento harasment zacali vasi otcovia pri znarodnovani a nastoleni takzvaneho diktatu proletariatu. Nadavas na cirkev a pritom komunisti boli sluhovia a prisluhovaci satana a dnes nutenou solidarnostou rozvracaju to posledne co este ludstvo ma dobre v sebe prave oni zacali robit z nas egoistov, lebo ludia zacali mysliet viac na seba jako na rodinu. Rodina sa stava bezpredmetna, ved sa stat o nas postara tak treba si zivot uzit je heslo dnesnej spolocnosti.
333 a vsetci tebe podobny co nadavate na demokraciu kopete na nespravnom brehu, lebo toto je jediny system ktory vam dava moznost vsetko obratit k lepsiemu a co vi robite? Mecete sa jak zidia na ho.vne ale nikto z vas nie je ochotny pohnut tym pripecenym mozgom. Vsetkym prajem stastlive a vesele sviatky a Novy rok s otvorenymi ocami.


malaPerunica . nodaquce29   |   ip:92.52.36.   |   2012-12-24  (22:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Goj da, Koľada Slava !
Koľada daroval ľudstvu najpresnejší kalendár na svete...okrem iného, samozrejme...

Toto slávia Slovania v čase vianoc...preto koledy...


Slavo . titeduvi40   |   ip:92.245.5.   |   2012-12-24  (22:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  malaPerunica
Aký je to kaledár? Ročný alebo opisuje väčšie cykly?
A prečo vravíš že je najpresnejší? Nejaký odkaz, Diky.


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-12-25  (10:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otvorene oči


asi to bude tým ,že tvoji rodičia ta viedli k nenavisti,a tým padom to dobre čo tu bolo nechceeš vidieť,

toto je prava tvar kapitalizmu,kde cez politicke strany ovladnu bohatí štát,to je kapitalizmus, nič ine,ten maras čo tu je širení naschval,aby podkopal moralku všetkych ľudi čo žiju v nom,a nechal dokonale vyplavať na povrch tužbu po mamone,a pri jej nadobudaní zničiť všetky moralne hranice,

jednim slovom pre prachy aj zabiť,

to iste s deje všade v kapitalistickom svete.len tí to odmietaš vidieť.


jedine vlastnictvo je spoločne,u nas bolo ale padlo na chamtivosti ľudí,

a ak mi povieš že chamtivosť je ľudská vlastnosť ,tak ako nekonečný boj o moc a konkurenčny boj,medzi sebou,tak klobuk dole,v komunizme boli ľudia vedení k opaku,ku spolupraci,ale to zas kapalo na ľudoch ktorým komunisti vzali majetok,lebo tí sa nikda s tým nedokazali vyrovnať,aj ked sa vdaka tomu mali všetci v sociku lepšie,nechodili deti bose a robiť na majerocha statkocha vo fabrikach aby chudobná rodina vyžila,ale sedeli v škole,tak ako tomu bolo za prvej republiky československej,


dnes by sa ľudia mali inak a o mnoho lepšie,lebo z mechanizacie aa utomatizácie by mala úžitok celá spoločnosť nie len kapitalista,


u nas sa zrodili miliardarí za noc vdaka tomu že okradli celu spoločnosť cez politicke strany volene ľudmi,a že slovač im namiesto toho aby boa v uliciach ,tak im to umožnila,to je jediný rozdiel medzi kapitalizmom na zapade a tu


nazápade kapitalisti nahanali majatok staročia,u nas za noc ho dostali,


ale vysledok je stale ten istý ,chudoba pracujúca teda stredna triedaa ľudia za minimum sú ovladana e a zdierane cez kapitalisticky system,a dane,a hlavne ovladane.aby si oni bohatí užiali života .napr vo švedku je to ine ako v usa,ale to je všetko postavene na moralných zásadach ľudi v politike,nie na systeme ,

v


malaPerunica . nodaquce29   |   ip:92.52.36.   |   2012-12-25  (22:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slavo, webka : darislav.com, pozri...nájdi si tam v aktuálnych článkoch Koľadov dar...


Slavo . titeduvi40   |   ip:92.245.5.   |   2012-12-26  (10:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  malaPerunica
Neviem po rusky, ale našiel som niečo aj po slovensky. Vyzerá to pekne farebne, ale vypovedná hodnota je nulová. Najpresnejší cyklický kalendár je babylonský, teda ten ktorý overoval Emil Páleš. Ten kaledár je na konci tohto linku http://www.sophia.sk/sites/default/files/Angelologia_dejin_2_sk.pdf
Samozrejme som ochotný to čo tvrdím aj vyargumentovať.


Sakirujesekera . wewusyre87   |   ip:92.52.36.   |   2012-12-26  (11:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anupew, ty si egyptológ... pre slovanov sú zajímavé prvé štyri dynastie...možno vieš prečo...malaPerunica . nodaquce29   |   ip:92.52.36.   |   2012-12-26  (11:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slavo, ak chceš v slovenčine, nájdeš to presne, jasne vysvetlené na vedy.sk, vľavo zarážka - slovanský kalendár...zistíš, už vizuálnym porovnaním, že aj babylonci odkukali a ukradli čo nebolo priviazané, chichi...

kultúra je to pôvodne naša...len zmenila majiteľa a "upravila sa" k prospechu iných...


steel . ginulota92   |   ip:195.91.10   |   2012-12-27  (02:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Obelisky mozu byt naviazane na potopu. Podla hermetickej filozofie Hermes Trismegistos postavil dva taketo obelisky. Jeden z kamena,aby odolal potope a jeden z palenej tehly,aby odolal ohnu. Na tychto stlpoch mala byt vytesana prastara mudrost z davnych cias. A ze pyramidy stavaly podla ved? No neviem. V jednom starom starom spise Hermes hovoril (uz si nespomeniem,ze komu.) ze ci dotycny nevie ,ze egypt je odrazom nebies. Z toho usudzujem, ze tak ako tie 3 pyramidy su odrazom orionovho pasu,tak aj ostatne stavby reprezentuju nebeske telesa v tejto galaxii. A nechce sa mi verit,ze nieco take by ludia dokazali sami:)


otvoreneoci . vymovepu87   |   ip:204.191.1   |   2012-12-27  (09:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333, mna rodicia neviedli k nenavisti, mna len viedli k tomu aby som mal stale otvorene oci. Preto ja necitujem ani bibliu, ani ziadnych politikov a uz vobec neuznavam ekonomov to si si uz mohol davno vsimnut. Kvoli tomu ze mas hlavu plnu bludov nevidis skutocnu pravdu, lebo keby si ju videl co len z polovice nepises take nezmysly na adresu komunizmu.


brano . pelasedo59   |   ip:77.247.22   |   2012-12-27  (10:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to zavreté oči
ty sa chod dat liečit ...a hlavne sa vždy večer pozri pod postel či tam nemáš nejakého komunistu

keby si mal stále otvorené oči videl by si že komunizmus aj kapitalizmus organizujú stále tí istí...čo majú moc tlačiť peniaze.

Kvoli tomu ze mas hlavu plnu bludov a zavreté oči tak nevidis skutocnu pravdu, lebo keby si ju videl co len z polovice nepises take nezmysly na adresu komunizmu a kapitalizmu
otvoreneoci . vymovepu87   |   ip:204.191.1   |   2012-12-27  (19:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Brano prvikrat co si napisal o komunizme a kapitalizme pravdu. Ja to dobre viem prave preto nedokazem pochopit jak ti krtkovia snivaju o komunizme preco chcu znova vopchat hlavu do jarma. Rad by som vediet kde si pochitil tuto briliantnu myslienku, lebo nemoze byt z tvojej hlavy, lebo este pred par dnami si pisal bludy a oslavne ody na komunizmus.


Patrezz . colijeju3   |   ip:87.244.19   |   2012-12-27  (20:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  BUĎ POŽEHNANÝ ! .. vďaka Bohu, že niekto zdieľa pravdu.. NEVIESTKA bude odhalená a potrestaná, NEVESTA očistená a vykúpená.. MARANATHA ! O:)


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-12-27  (21:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oči


hm,škoda ,ešte raz komunizmus je niečo ine ako socializmus,za socik sme sa nedostali,


to ked mi niekto napíše že za komunistami skutočnými srdcom i telom stoji ten isty čo za kapitalistami,atk mi je ľuto z jeho chabej mudrosti a obozretnosti a schopnosti videť pravdu


ten isty čo stoji za kapitalizmom stal aj za mečiarom aj za havlom aj za klausom a všetkými byvalimi komunistami ktorý položili socik,ale ani jeden s nich nebol komunista srdcom ,len využil ksč čo mu ponukala,

jedine ak chceme aby bolo dobre a spravodlivo na zemi,tak je spoločne vlastníctvo vyrobných prostrietkov a polnohospodarskych družstiev.tak ako ako bolo za socika,nie t spravodlivejšieho systemu an zemi,ale bez absolutnej politickej strany a občianskeho združenia,a spolkov.


otvoreneoci . vymovepu87   |   ip:204.191.1   |   2012-12-28  (11:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333 ak by sa splnil ten blud co pises v poslednom odstavci tak vsetci zdochneme od hladu, lebo by som bol vol robit na druhych, nech hlupaci oni robia na mna. A ak by ma niekto nasilim nutil robit, tak si strc taky system za klobuk, lebo potom je to otroctvo. Clovece kedy ty otvoris oci? Ja neviem.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-12-28  (12:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SVC, ty si taky krestansky komunista....diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Římskokatolická církev je největším pokrytcem na světě


2012-05-04  (08:39)  |  Náboženstvo a mystika
Římskokatolická církev je největším pokrytcem a lhářem na světě. 25. ledna jsou pronášena krásná slova plná pokory a lásky, ale všichni tak nějak vědí, že papežská poslání jsou pouhými lacinnými slovy, kterými se neřídí ani církev, natož papež sám. Církev organizovaná v Římě je právě tou církví, kteá se jako ztracená ovečka ztratila ze své původní cesty.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Torontské protokoly (podľa novinára, ktorý ich uverejnil) dokazujú že plán vytvorenia Nového Svetového Poriadku (ďalej NWO) sa zosnoval už pred niekoľkými desaťročiami, napriek tomu, že pojem New World Oorder „legalizoval” 11.9.1990 vo svojom prejave prezident USA Busch starší. Úzka skupina ľudí, ktorá sa usiluje o vytvorenie NWO svoje „ako na to?“ zaktualizovala už pred najmenej 45 rokmi, čím vytvorili scenár na najbližšie roky.


Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Tunguzská katastrofa

Dávam do pozornosti ruský dokument o tunguzskej katastrofe.


Bohatší bohatnou, chudší chudnou?

Sucastný ekonomický systém

UFO v pozadí vlády usa?

Spolehlivý návod, jak postupně rozložit malý stát

Schwarzenberg lže? A za co se stydí? (Hyde Park na ČT24...

Archív

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Vzkaz pro NATO: Přestaňte lákat chudé a nezaměstnané mladé muže z Egypta, Tuniska, Pákistánu a Afghánistánu do svého odporného západního tažení do Libye, zastavte posílání těchto mladých lidí na smrt, přestaňte jim lhát o tom, kolik jim zaplatíte a přestaňte používat cizince k podněcování vašich děsivých, sobeckých, ropných válek v Libyi. Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl mít nějaké slitování pro krysy, které zaměstnává NATO jako nájemné žoldáky (v rozporu s mezinárodním právem) v Libyi. Teď ale říkám těmto mladým mužům, kteří byli vlákáni do této pasti příslibem tisíců dolarů… že budou zabiti a pokud nebudou zabiti, vrátí se domů bez peněz. V invalidním vozíku (najatém od NATO, nepochybně za cenu obrovských splátek). Paralyzováni. NATO bankrotuje a tisícovky žoldáků v Libyi přestaly bojovat, protože už několik týdnů nedostaly zaplaceno.


Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Dane by sa mohli zrušiť a štát by dokázal existovať!

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.3112 s