20. August 2019
    
Templárski rytieri - Spojenie s katarstvom - Dolezite.sk

Templárski rytieri - Spojenie s katarstvom


  2011-04-06  (10:16)  |  Náboženstvo a mystika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Templárski rytieri - Spojenie s katarstvom

Templárski rytieri

 - spojenie s katarstvom

 

Prebraný v skrátenej podobe a ľahko editovaný článok od

Dr Michael David Magee


                                                                            

Wolfram von Eschenbach a Alfred von Scharfenberg písali o jednotke rytierov, ktorých pôvod by sa dal vystopovať ku Grálu, a ktorí dozerali na Grál vo veľkolepom chráme postavenom výlučne za  týmto účelom. Volali sa Templári. Bolo to združenie mníchov-vojakov, ktorí sa zapísali do dejín.  Rád Templárskych rytierov bol založený sto rokov predtým, než  menovaní historici o nich písali, a o ďalších sto rokov ich obvinili z bosoráctva, kruto ich mučili a ich vodcov upálili zaživa na hranici, keď odvolali vynútené výpovede.

Vojenský rád Chudobných vojakov Krista Šalamúnovho chrámu založila hŕstka križiakov pod vedením Burgundčana z Champagne menom Hugo de Payens, v roku  1118 AD, v Jeruzaleme.  Mali poskytovať ochranu pútnikom do Svätej Zeme, po ukončení prvej krížovej výpravy.  Deväť rytierov sa podujalo plniť v novo založenom ráde úlohu mníchov aj vojakov súčasne, zatiaľ čo si predsavzali, že budú žiť v chudobe, cnostne, a v pokore, pričom „Naša Pani”, „Milostivá Matka Božia”, bude ich ochrankyňou, a sami sa budú riadiť podľa pravidiel Svätého Augustína.   Ich cieľom bolo bojovať proti saracénom mečom ako rytieri, a s pomocou Ducha Svätého, zaisťovať bezpečný prechod kresťanským pútnikom do Svätej Zeme.

Templári boli spočiatku natoľko chudobní, že museli nosiť akékoľvek odevy im pobožní ľudia zanechali.   Fulk, gróf z Anjou, sa vydal na púť do Jeruzalemu, a ako ženatý sa k nim pridal, zatiaľ čo ich dotoval s váhou tridsiatich libier striebra ročne, iba rok po založení.  Exkomunikovaní rytieri, v niektorých prípadoch s pochybnou minulosťou, sa k nim pridali, aby zabudli na svoje omyly a aby sa im dostalo spasenia.

Predstavili ich Svätému Bernardovi, Opátovi z Clairvaux, ktorý ich obdivoval.  Nazval ich huncútmi, zlodejmi, krivoprísažníkmi a cudzoložníkmi, ako aj inými podobne lichotivými menami (ktorými chválil novú armádu), ktorí však prešli premenou v dôsledku čistoty zvoleného poslania nezabíjať, ale biť zlo!  Keď veľmajster dorazil do Európy, opát ich velebil:

Títo chlapi sa nehrnú hlava nehlava do bitky, ale postupujú opatrne a predvídavo, pokojne, ako skutočné deti Izraelu.  No keď sa bitka začne, s nepriateľom čas nestrácajú... strach nepoznajú… iba jeden z nich dá na útek tisíc, dvaja – desaťtisíc nepriateľov... sú viac mierumilovní ako jahňa a viac hroziví, ako lev.  Ich, je pokora mnícha, rovnako ako statočnosť rytiera.

Templári hodne verbovali v Languedocu a Svätý Bernard sa dokonca vyjadril, že budú v spoločnosti  „dokonalých” mužov.  Bola v tom irónia?—bol si vedomý toho, že verbovali Katarov? Mnoho Templárskych rytierov pochádzalo z katarských šľachtických rodín.  Počas krížového ťaženia proti Katarom rád neponúkol pomoc pápežskej stolici, napriek tomu, že v mene  boli Templári priamo podriadení pápežovi.  Katarské kniežatá Bertrand de Blanchefort a Raymond-Roger Trencovel dotovali Templárov, a Bernard sa k nim dokonca pridal.  Vládcovia z Toulouse ovládali Tripolis, zatiaľ čo Templári tam dohliadali na bezpečnosť.  V čase, keď sa začalo krížové ťaženie proti Katarom, Katar z rodiny Trencovelcov tam bol v  Chráme preceptorom*. (Baigent, Lincoln a Lee, „Svätá krv a Svätý Grál” [The Holy Blood and the Holy Grail])  Templári z Champagne a z Albedure poskytovali útulok a ochranu Katarom na úteku. *preceptor je zastaralé slovo, ktoré označuje učiteľa s dôrazom na tradície, pozn. prekladateľa

Hugo de Payens sa pobral so svojou delegáciou krížom cez Francúzsko a Anglicko, aby tam naverboval ďalších členov, zatiaľ čo anglický kráľ Richard I im preukázal svoju priazeň.  Dary a dotácie sa na nich sypali.  Územia, poplatky a zbrane im ponúkali všetci.  Veľmajster viedol v roku 1129 tristo kniežat z najvznešenejších domov Európy na veľkú púť do Jeruzalemu.  Kráľ Alfonso z Aragonu, ktorý sa stretol so španielskymi Maurmi na bojisku dvadsať deväť krát, im zanechal svoju krajinu v záveti, i keď sa Templárom po Alfonsovej smrti nedostala. 

Pápež Honorius pre nich vybral úplne biely plášť.  Pápež Eugénius III k nemu pridal červený kríž v roku 1146.  Od Templárov sa nevyžadovala zodpovednosť voči nikomu inému, ako pápežovi.  Pridelili sa im ich vlastné pohrebiská.  Mali svojich vlastných kaplánov.  Sami boli uvoľnení z platby cirkevných poplatkov, no mohli ich prijímať.  Nikto, kto vstúpil do rádu z neho nemohol vystúpiť, s výnimkou prestupu do rádu ešte prísnejšieho.

Keď sa rád plne sformoval, pozostával z niekoľkých vrstiev, hlavne rytierov, kaplánov, slúžiacich bratov a pridružených členov. Nakoniec sa vhodní uchádzači pretekali o členstvo a platili vysokú sumu pri vstupe.  Ceremónie spojené s prijatím nového rytiera za člena rádu sa konali v tajnosti, a to dalo podnet k podozreniu z herézy a bosoráctva. 

Moc, ktorú nadobudli, by si čoskoro mohla vyžadovať, aby venovali podobnú časť svojej pozornosti záujmom samotného rádu, ako si vyžadovali povinnosti, ktoré si Templári predsavzali plniť voči kresťanstvu, no nikto nepochybuje o odvahe a odhodlaní, s ktorými títo muži nasadzovali svoje životy v záujme kresťanstva.  Popri rôznych gnostických, alebo ináč heterodoxných sektách, aj viera v mágiu poverčivosť sa vyskytli vo Svätej Zemi, a to, že by tieto mali určitý vplyv na Templárov, nemožno vylúčiť.  

S nárastom vojenskej moci, a s nahromadeným majetkom po celej Európe, sa Templári úspešne dali na bankovníctvo.  Ich ročný príjem bol obrovský.  Keď v roku 1244 (v ktorom pápež nariadil vyvraždenie Katarov z Montséguru, pozn. prekladateľa) Jeruzalem prešiel do rúk Moslimov a došlo k rozpadu križiackych kráľovstiev, ich hlavné sídlo bolo preložené do Paríža, do budovy, ktorá sa ako všetky pobočky rádu, volala „Temple”, teda Chrám, po slovensky.    

Po odchode Templárov zo stredného východu sa začali objavovať povesti o ich údajnej korupcii a rúhaní.  Ich moc a tajnostkárske zvyky vyvolali obavy medzi Európskymi vladármi a podnietili obvinenia z herézy; že vraj sa klaňajú modlám počas tajných zasväcovacích ceremónií.

O Templároch sa verilo, že našli alebo Svätý Grál, alebo Archu Zmluvy vo svojom bývalom sídle v Jeruzaleme.  Jestvovali dôkazy, že vlastnili aj čiastku pravého kríža, ktorého sa zmocnil Saladín.

Turínske plátno po prvý raz odhalil verejnosti vnuk Geoffreyho de Charney, ktorého upálili na hranici s Jacquesom de Molay.  Rád sa v priebehu 200 rokov svojej existencie stal pozoruhodne bohatým.

Francúzsky kráľ Filip Pekný sa rozhodol, že ich chce orabovať, a prostredníctvom sprisahania s jeho bábkou, pápežom Klementom, ktorý predvolal vodcov Templárov do Paríža, ich dal zatknúť na základe obvinenia z herézy.  Mučením tak krutým, že by ho ťažko bolo popísať, ich donútili priznať sa k neuveriteľným zločinom a vyčíňaniu.   Templári boli obvinení z pripravovaného sprisahania s Asasínmi.

 

Pád Templárskych Rytierov

Potlačenie a zánik Templárov predstavuje jednu z najhorších príležitostí pri ktorých inkvizícia hrubo zneužila svoju moc. Francúzsky kráľ chcel ich bohatstvo a pápež mu bol zaviazaný,  lebo francúzsky kráľ mu dopomohol k zakúpeniu pápežskej tiary. Hovorí sa tu o Klementovi V, „práve tom pápežovi, v ktorom sa preukázala známka ľudskosti”. Žil pôžitkárskym životom v pápežskom paláci v Avignone a grófku de Talleyrand-Perigord mal za konkubínu.  V dnešnom prepočte zomrel ako bilionár.  Tento sa považoval za dobrého pápeža, ľudského pápeža, čo dovolil aby Templárov orabovali a zavraždili v dôsledku vari najhoršej paródie súdneho procesu v dejinách.  Veľa rytierov radšej zomrelo počas hrôzostrašného mučenia, než by klamali o vlastnom ráde.   Arkon Daraul, v „Tajné spoločnosti” (Secret Societies) podáva príbeh.

Počas nepokojov v roku 1306, sa francúzsky kráľ Filip Pekný uchýlil do bezpečia parížskeho chrámu.  Zbankrotovaný kráľ neskrýval svoj úžas nad bohatstvom a jedinečnými pokladmi Templárov a v hlave sa mu zrodil plán, ako si vyriešiť vlastné finančné problémy - obvinením Templárov z herézy!  V roku 1305 sa Filip postaral o to, aby sa Klement stal pápežom, za čo mu bol pápež zaviazaný, a na tom základe sa zjednotila cirkevná so štátnou mocou proti Templárom.  Šesť mesiacov po tom, čo sa stal pápežom, Klement písal vodcom Templárov, ako aj Hospitalistov, so žiadosťou, aby ho prišli navštíviť, lebo vraj chce s nimi prerokovať pomoc kráľom Arménska a Cyprusu.  Templári a Hospitalisti mali medzi sebou nezrovnalosti a pápež dúfal, že ich zjednotí, čím si posilní vlastnú pozíciu.  Jacques de Molay, Veľmajster chrámu v Cypruse, pozvanie prijal.  Zvolal šesťdesiatich rytierov, zbalil 150 000 zlatých florinov a iné poklady, a vydal sa na cestu.

V Paríži kráľ pripravil pre de Molaya slávnostné prijatie.  Klement sa s ním stretol v Poitiers a obaja muži spolu prebrali možnosť novej krížovej výpravy.  De Molay bol toho názoru, že iba plná sila zjednoteného kresťanstva by dokázala poraziť Moslimov.  Vyžiadal si ešte jedno stretnutie, na vyjasnenie pozície ohľadom Templárov. Konalo sa pravdepodobne v apríli roku 1307.  Pápež ho oboznámil s obvineniami, no zdalo sa, že De Molayove odpovede ho uspokojili.  Vraj pôvodné obvinenie prišlo od dvoch vylúčených Templárov, ktorí si takto zaistili prepustenie zo žalára.  Ale kardinál Cantilupo, pápežov komorník, ktorý vyrastal medzi Templármi od jedenástich rokov, spomínal podobné zločiny.

Filip a jeho poradcovia tajne pripravovali noc dlhých nožov.  12. septembra 1307 rozposlali zapečatenú listinu všetkým miestodržiteľom Francúzska s nariadením, aby sa na dvanásty deň budúceho mesiaca ozbrojili, otvorili listinu, a okamžite konali podľa pokynov v  nej obsiahnutých.  Vyžadovalo sa, aby zajali všetkých Templárov a vypočúvali ich prostredníctvom mučenia, zatiaľ čo milosť by sa mohla poskytnúť, ak dôjde k priznaniu.  Akýkoľvek majetok sa im mal vyvlastniť.  V piatok 13. októbra do rána, takmer nebolo Templára vo Francúzsku, ktorý by nebol v rukách kráľových vojakov.  Kancelár vydal oznámenie o začiatku procesu proti rytierom na základe herézy.  O dva dni neskôr sa vyšetrovatelia stretli v chráme a vypočúvali Veľmajstra.  On a niekoľko iných vodcov sa údajne priznalo.

19. októbra, menej ako týždeň od ich zatknutia, dominikáni mučili 140 väzňov v parížskom chráme.  Tridsať šesť obetí zomrelo počas mučenia.  Klement nebol presvedčený o vhodnosti mučenia, no Filip trval na tom, že robí Božiu prácu, a zodpovedá sa iba Bohu. Zato ponúkol, že použije všetko bohatstvo Templárov tak, aby slúžilo Svätej Zemi.  Klement sa vyhýbal, dokonca sa snažil ujsť do Bordeaux, ale kráľ ho zastavil.  Bol skutočne vo Filipovej hrsti.  Päťsto štyridsať šesť Templárov odhodlaných brániť rád prostredníctvom súdneho procesu bolo dopravených do Paríža a títo sa dožadovali svojho Veľmajstra.  Vypracovala sa formálna žaloba v mene pápeža a sedemdesiat päť Templárov predložilo obhajobu.  (Nazrite práce Thomasa Wrighta o Templároch.)

Pri vstupe do rádu mali vraj poprieť Boha, Krista, Nepoškvrnené počatie atď., a predovšetkým mali prehlásiť, že Kristus nie je skutočným Bohom, ale falošným profétom, ktorého ukrižovali pre jeho vlastné zločiny a nie aby zachránil svet.  Mali pľuť a stúpať na kríž, predovšetkým na veľký piatok.  Vraj uctievali mačku.  Tých, zo zverbovancov, ktorí pri vstupe odmietli takto konať usmrtili, alebo uväznili. 

Počas tajných stretnutí ich duchovenstva a za určitých okolností, sa Templári vraj klaňali obrazu rozlične popísanej hlavy. Niektorí tvrdili, že z jej tváre vyžarovala zastrašujúca silu a že mala bradu.  Mnohí Templári popreli, že by kedy boli počuli o takej hlave.

Templári boli obvinení, že:

1.    Po tom, čo vzali prísahu poslušnosti, noví členovia rádu museli zaprieť, alebo ináč sa rúhať Kristovi, a pľuť a niekedy aj stúpať na kríž.

2.       Každý Templár, ktorého prijali prisahal, že rád nikdy neopustí, a že bude podporovať jeho záujmy akýmikoľvek prostriedkami.

3.       Po prísahe ich Templár poverený príjmom nových regrútov pobozkal na ústa a oni ho mali pobozkať na konečník, na pupok a niekedy aj na pohlavný úd.

4.       Rád sa snaží predať Svätú Zem Saracénom, ktorých uprednostňuje pred kresťanmi.

5.       Vodcovia rádu sú návykovo zhýralí, sú to heretici a krutí, bezbožní muži.  Zabijú každého nováčika, ktorý poukáže na ich nevhodné konanie a pokúsi sa rád opustiť, a jeho telo potom tajne pochovajú v noci.  Ak by niektorý člen odporoval, sám by sa stal doživotným zajatcom.

6.       Sú nainfikovaní pomýlenosťou Fratricelliho.  Opovrhujú pápežom a cirkevnou mocou.  Pohŕdajú sviatosťami, hlavne pokáním a spoveďou.  Iba predstierajú, že prijímajú cirkevný postup, aby sa neodhalilo, že sú heretikmi.  

7.       Vykonávali medzi sebou homosexuálne činnosti, zatiaľ čo odmietali normálny pohlavný styk.

8.       V rôznych provinciách si udržiavali modly, tieto mali podobu hlavy, ktorá mala niekedy tri tváre, niekedy dve a niekedy len jednu a niekedy to bola len holá lebka, ktorú volali svojím spasiteľom, a verili že im môže dopomôcť k bohatstvu, a že môže pomôcť kvetom rásť, a urobiť Zem viac plodnou.

9.       Vždy nosili priviazaný buď priamo na tele, alebo na košeli povraz, ktorý si predtým treli o hlavu, a ktorý ich ochraňoval.

Tam, kde sa nejedná o jednoznačnú zlomyseľnosť s úmyslom utŕhania na cti rytierov, tieto vzory chovania zodpovedajú vzorom chovania Katarov.

Mnohí Templári popreli každé z obvinení; boli to typické obvinenia cirkvi voči heretikom, a tvrdili, že odkedy ich zatkli, ich podrobili všetkým možným protiprávnym aktom.  Aimery de Villiers de Duc, ktorého mučili kráľovi rytieri Guillaume de Moreilly a Hugues de la Celle, po mučení povedal:

Ja by som sa bol priznal k hocičomu.  Bol by som sa priznal, že som zabil Boha, ak by ma o to boli požiadali.

Niektorí nezapreli obvinenia, ale uviedli poľahčujúce okolnosti, ako napríklad, že v srdci Krista nezapreli, ale vedeli, že ho musia zavrhnúť ako skúšku svojej poslušnosti.  Etienne de Dijon vraj odmietol zavrhnúť svojho Spasiteľa, ale predstavený mu povedal, že musí, lebo prisahal, že bude poslúchať príkazy.  Tak „on ho odmietol svojimi ústami, ale nie v srdci a urobil tak s veľkým žiaľom”. Tvrdili, že naschvál pľuli vedľa kríža a nie priamo na kríž, atď.  Teda potvrdili pravdivosť takýchto obvinení.

 

Chinonský pergamen

Súdne procesy sa diali počas predĺženého obdobia od roku 1307 do roku 1312.  V roku 2007 Vatikán vydal prehlásenie, že sprístupní verejnosti listinu, ktorá sa neobjavila po dobu 700 rokov, a ktorá očistí meno Templárskych rytierov upálených ako heretikov v roku 1314 tým, že priznáva ich nevinu.

Vatikán teraz uverejnil všetky podklady získané v priebehu pápežského vyšetrovania. Je tam aj chinonský pergamen, ktorý obsahuje Klementovo rozhodnutie v roku 1308 prostredníctvom jeho legátov zachrániť Templárov a ich rád.  Pápež v ňom oslobodil rytierov z obvinenia z herézy, no napriek tomu bol rád zrušený „v záujme cirkvi” v roku 1312, pod nátlakom kráľa Filipa IV z Francúzska.

Klement oslobodil Templárov z obvinenia z herézy, ale nedokázal zabrániť Filipovi Peknému, aby ich zničil v záujme vlastného zisku.  Po tom, čo bol obvinený z rôznych hriechov, Jacques de Molay bol upálený na hranici.  Pápež Klement potom zrušil rád a vydal zatykač na všetkých ostatných členov.  Odvtedy sa Templári považovali za heretikov.  Niektoré ich budovy v Londýne sa prenajali právnikom, čo viedlo k označeniu miest, ktorých mená dodnes obsahujú slovo „Temple”.

Listina zvaná chinonský pergamen, datovaná 17.-20. Augusta 1308, je zápisom z vyšetrovania pápeža Klementa na hrade Chinon v Tourskej diecéze. Vyšetrovanými boli brat Jacques de Molay, Veľmajster rádu Templárskych rytierov, brat Raymbaud de Caron, preceptor veliteľstva Templárskych rytierov v Outremeri, brat Hugo de Pérraud, preceptor Francúzska, brat Geoffroy de Gonneville, preceptor Akvitánie a Poitou, a Geoffroy de Charney, preceptor Normandie.  Okrem iného, boli obvinení zo sodomie, zneuctenia Boha, nedovoleného bozkávania, pľuvania na kríž, a klaňania s modli.

Jacques de Molay dostal rozhrešenie a jeho exkomunikácia sa zrušila.  Po formálnom prehlásení ich oslobodenia z obvinenia z herézy, čo bolo nevídané už len aj pre tých, čo boli iba v podozrení z heretických zločinov, sa vodcom Templárskeho rádu obnovila ich katolícka príslušnosť a obnovilo sa aj ich právo prijímať sviatosti.  

Bratstvo bolo očistené z hanby exkomunikácie na základe ich predchádzajúceho zapretia Ježiša Krista podľa francúzskych inkvizítorov, ktorí ich mučili.  Takto dal Klement rozhrešenie Templárom ohľadom akejkoľvek herézy, no naďalej sa považovali za vinných z nemorálnosti a pápež pripravoval radikálne reformy.  Teda sa dokázalo, že Templári neboli heretikmi. Pápež bol nútený sa im ospravedlniť.  Po 700 rokov sme si mysleli, že Templári zomreli ako zatratenci, a takto sa im dostalo kresťanského zadosťučinenia.

Avšak, neschopný odporovať vôli kráľovi Francúzska, ktorý nariadil zrušenie rádu Templárov, pápež si vypočul mienku koncilu svätých otcov a rozhodol sa rád zrušiť 22. mája roku 1312. Zároveň ako ho očistil z viny, pápež ho cynicky zrušil. 

 

V roku 1312, prehlásili 54 Templárov, rytierov, ktorí sa podujali obhajovať svoj rád, za recidivujúcich heretikov, a upálili ich zaživa  „pomaly horiacim” ohňom skôr, než sa súdne procesy čo i len začali.  

 

Vodcovi Templárov, Jacquesovi de Molay, a jednému z jeho najvernejších, Guyovi z Auvergne, mali prehlásiť rozsudky na verejnosti 19. mája 1314, ale oni využili príležitosť na to, aby sa prehlásili za nevinných a aby odvolali svoje vynútené priznania.  Kráľ nariadil, aby ich upálili na hranici v ten istý deň, a než by mali príležitosť povedať ešte niečo navyše.

 

 

Nie všetci medzinárodní klerici podporovali Klementovu zbabelú podriadenosť francúzskemu Filipovi.  Počas zasadania 114 biskupov, ktoré Klement zvolal štyri roky po prvých zatknutiach, biskupi Španielska, Anglicka, Nemecka, Dánska, Írska, a Škótska chceli, aby sa Templárom povolila ich obhajoba.  Iba jeden taliansky prelát a traja francúzski hlasovali proti.  Pápež rozpustil zasadanie.

Klement sa možno aj snažil krotiť Filipovu nenávisť, ale bol slabým pápežom a zajatcom Francúzska, ešte aj hlavné sídlo katolíckej cirkvi prešlo do Avignonu,  namiesto Ríma.  2. mája roku 1313, Klement vydal bulu, ktorou zrušil rád Templárov.  Väčšinu rytierov z tých, čo prežili, prepustili z väzenia, a do doživotnej chudoby.

Jacques de Molay, posledný Veľmajster Templárov spolu s jeho najvernejšími, bol upálený na hranici v roku 1314.  Mnísi, ktorí prežili, sa dali na útek, a niektorí sa neskôr pridali k iným rádom. Počas nasledujúcich storočí sa rôzne skupiny domáhali toho, že ich pôvod by sa vraj dal vystopovať k Templárom, a mnohí napodobňovali ich iniciačný rituál.  Slobodomurári majú dokonca stupeň, ktorý sa volá „Rád Templárskych rytierov”.

 

Eduard II a anglickí Templári

Jediná skúsenosť, ktorú sa inkvizícii podarilo si zabezpečiť na Anglickej pôde, sa týkala procesu proti Templárom. Neznamená to však, že by sa stredoveké Anglicko bolo vyznačovalo náboženskou znášanlivosťou. Hrozné prenasledovanie nasledovníkov Wycliffa a nasledovné vešanie, pálenie, odtínanie hláv, a štvrtenie katolíckych a protestantských rivalov je dobre známe.

Anglicko si však samo robilo poriadky s vlastnými heretikmi. Eduardovi II (1307-1327), ktorý bol Filipovým zaťom, poslali prostredníctvom kňaza  výzvu, aby okamžite konal proti Templárom v Británii.  Eduard prudko odmietol uveriť obvineniam, ktoré považoval za absurdné, ale pápež mu 22. novembra napísal, že vraj sa rytieri priznali—pritom vynechal popis mučiacich metód, ktorými sa de Molay slobodne priznal, že rytieri zapreli Krista, zatiaľ čo druhí sa priznali, že uctievajú modly.  Anglický kráľ mal zatknúť všetkých Templárov vo svojich územiach, a skonfiškovať všetky ich majetky až dovtedy, kým sa ich vina, alebo nevina potvrdí.

Eduarda táto správa hlboko znepokojila. Vo svojom dopise z 26. novembra senešalovi z Agenu sa domáhal podrobností. 4. decembra napísal kráľom Portugalska, Kastílska, Aragonu a Sicílie, či oni niečo počuli, s tým, že sám by to nemohol potvrdiť.  10. Decembra napísal samotnému pápežovi, že nemôže uveriť obvineniam vzneseným francúzskym kráľom a úpenlivo ho žiadal aby sa pátralo po pravde.  Do 15. decembra k nemu dorazila pápežská bula, a Eduard sa cítil zaviazaným konať podľa jej pokynov.  26. decembra písomne potvrdil pápežovi, že jeho príkaz uskutoční.  Eduard vydal pokyny Walesu, Škótsku a Írsku,  že tak ako v Anglicku, Templárov treba pozatýkať, ale má sa s nimi zaobchádzať s láskavosťou.  Templári z Garway, ktorých vypočúvali bez mučenia, sa voľne priznali k niektorým zvykom, ako napríklad, že nosili povraz priamo na tele.

V roku 1309 vpustili do Anglicka dvoch inkvizítorov, aby tam viedli proces.  Odmietlo sa im právo mučiť, a nakoľko sa im nepodarilo získať žiadny dôkaz viny bez toho, že by svedkov mučili, sťažovali sa pápežovi.  Klement Ľudský sa nahnevane domáhal, aby anglický kráľ Eduard II povolil mučenie.  Keď kráľ protestoval s tým, že anglické zákony nepovoľovali mučenie, pápež Klement povedal kráľovi, že cirkevné právo stálo nad anglickým občianskym právom:

Počujeme, že ste zakázali mučenie, ktoré sa prieči zákonom Vašej krajiny... Ja Vám rozkazujem okamžite podrobiť tých mužov mučeniu.

Nakoniec podplatil kráľa, ako to bolo pápežským zvykom, a Templári boli mučení a  zničení.  Pápež vydal rozkaz kráľovi Anglicka, a kráľ poslúchol.  Anglický národ urobil obrovský krok dozadu tým, že znovu povolil mučenie.  Jedná sa tu o Klementa, ktorý „krotil horlivosť inkvizítorov”.                                                 

                     Originál prekladu s ilustráciami môžete nazrieť na dhaxem.com vybraním tlačítka „International” a „Prečitať”

Skrátené a ľahko upravené z Dr M D Magee článku v angličtine:

http://www.askwhy.co.uk/christianheresy/08291KnightsTemplar.php

Grafická úprava  dhaxem.com

© 2011


Dr Corascendea Cathar
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
333   |   ip:85.216.14   |   2011-04-07  (19:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dnes klimateroristi zautocili na oravu.dalsi pokus o vyvolanie lokalnych zaplav.ale im to nevinde.vdka PanuBohu.videl som tak dokonale naslahane oblaky ake este u nas nikdy neboli,priroda take nikdy nevytvori.


anonymuusm   |   ip:147.232.1   |   2011-04-07  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dorici...aj u vas?..i tu na zempline, normálne umele oblaky...a dajak riedidlo bolo citiť cale doobedze..., ta jak to budze s bandurkami teho roku?


joo   |   ip:147.232.1   |   2011-04-07  (20:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..a čo na to M.R. Štefánik??


333   |   ip:85.216.14   |   2011-04-07  (21:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  velka uroda neboj taka ako nebola etse,


333   |   ip:85.216.14   |   2011-04-07  (21:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a inac presne zrazu bolo strasne teplo a citit nieco take akesi nasladke nvm to neak opisat
a uz u vas neprsi?
u nas uz na stastie prestalo


x   |   ip:188.167.2   |   2011-04-07  (22:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stefanik by vedel o tom rozpravat.....


Antabus   |   ip:64.121.12   |   2011-04-09  (04:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mam priparvene ale nedokoncene clanky na tuto temu. Prelozene veci z jedneho zdroja nie su dobre. Ano je tam spojenie katarov a templarov. Dokonca Thule society a Hitlera.


45   |   ip:46.150.19   |   2011-04-10  (19:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...


333   |   ip:85.216.14   |   2011-04-10  (22:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Únia podľa eurokomisára nedokáže napraviť ceny
Marcela Šimková | 10. apríla 2011 19:00
Stredná a východná Európa nie je odbytiskom nekvalitných potravín, tvrdí komisár Európskej komisie pre zdravotníctvo a ochranu spotrebiteľa John Dalli.

To, že potraviny vo východnej Európe sú niekedy vyrábané z menej kvalitných surovín, súvisií podľa eurokomisára pre zdravotníctvo a ochranu spotrebiteľa Johna Dalliho s kúpyschopnosťou ľudí.
Autor: Ľuboš Pilc, Pravda


Ceny potravín a ich kvalita patria v posledných mesiacoch medzi najskloňovanejšie problémy. Zdražovanie potravín prekonalo začiatkom roka dvojročné rekordy a krátko nato sa objavil škandál s nemeckými výrobkami, ktoré obsahovali zdraviu škodlivý dioxín. Podľa posledného prieskumu slovenského spotrebiteľského združenia sú zase niektoré celosvetové značky potravín v nových členských krajinách vyrábané z menej kvalitných surovín ako na Západe. Podľa komisára Európskej komisie pre zdravotníctvo a ochranu spotrebiteľa Johna Dalliho stredná a východná Európa nie je odbytiskom nekvalitných potravín.

To, že sú niekedy vyrábané zo síce zdravotne neškodných, ale menej kvalitných surovín, súvisí podľa neho s kúpyschopnosťou ľudí v jednotlivých krajinách.

Na Slovensku zaznieva názor, že sme iba odbytiskom menej kvalitných potravín zo Západu. Je to naozaj pravda či iba mýtus?

Neviem s absolútnou istotou vyhlásiť, čí ide o mýtus, alebo nie. Nevidím však žiadny dôvod, aby to tak bolo. Je to otázkou vzťahu medzi dodávateľmi a obchodníkmi v jednotlivých krajinách. Mám osobné skúsenosti z výroby a viem, že v každej prevádzke je test kvality a až keď ním výrobky prejdú, môžu ísť na trh. Ak ide o rozdielnu kvalitu, tak sa to odzrkadľuje aj v rozdielnej cene. Nejde o žiadnu reguláciu, ale o rozhodnutie obchodníkov na základe požiadaviek trhu.

Z toho však vyplýva, že kým sa nevyrovnajú regionálne rozdiely v kúpyschopnosti jednotlivých štátov, ľudia v menej vyspelých krajinách nebudú môcť nakupovať prvotriedne výrobky?

Naozaj, taký je život. A preto únia presadzuje solidaritu a naším cieľom je zminimalizovať, ak nie úplne odstrániť, tieto rozdiely. O tom predsa je európsky projekt. Mať jednu Európu, kde budú mať občania rovnaké práva aj kúpnu silu.

Aj ceny lacnejších potravín však rastú. Celosvetovo boli prekonané dlhodobé maximá. Dokáže to únia zastaviť?

Európska únia funguje v rámci voľného obchodu. Presadzovanie voľného trhu súvisí tým, aby si spotrebitelia mohli čo najlepšie vybrať a na druhej strane, aby vládla dostatočná konkurencia. Tá by následne mohla stlačiť ceny nižšie. Aj cez legislatívu bojujeme proti monopolom a kartelom, ktoré by mohli nakoniec pocítiť práve spotrebitelia. Prikladáme veľký dôraz právam spotrebiteľov. Únia robí veľa na jednej strane pre obchod, aby boli dodávky otvorenejšie a transparentnejšie a na druhej strane na zabezpečenie práv spotrebiteľov. Ceny však nedokážeme napraviť, tie vychádzajú zo vzťahu ponuka a dopyt.

Tlak na nižšie ceny tu je, ale nemôže sa to prejaviť v ešte nižšej kvalite?

Žiadne produkty, ktoré sú zdraviu škodlivé, by sa nemali objavovať na trhu. Únia má efektívne systémy, ktoré v takýchto prípadoch zaručujú rýchlu a účinnú reakciu. Samozrejme, že nemôžeme zabezpečiť, že v Európe nebudú žiadne prirodzené katastrofy a žiadni kriminálnici zneužívajúci systém. Ale máme dobre fungujúce systémy, ako napríklad systém rýchleho informovania. Musím každému vždy pripomínať, že je v kompetencii členských štátov vynucovať si a uplatňovať systémy ochrany.

Iba nedávno tu však bol škandál s mäsom obsahujúcim škodlivý dioxín.

V prípade dioxínovej aféry ukázala Európska únia, že dokáže reagovať rýchlo a efektívne. Vyše štyritisíc fariem bolo zatvorených až do momentu, keď sa dokázala neprítomnosť dioxínu. Náš systém dokázal vysledovať každý jeden podozrivý produkt, kedy a kam odišiel. Podľa mojich informácií, z Nemecka nebol vyvezený ani jeden produkt, ktorý by obsahoval zdravie poškodzujúce množstvo dioxínu.

Kvalita poskytovaných služieb je na druhej strane napríklad v postkomunistických krajinách často výrazne nižšia ako na Západe. Do akej miery sú potom adresné práva spotrebiteľa, ktoré sa upravujú v Bruseli?

Úroveň práv spotrebiteľa je v niektorých krajinách vyššia ako v iných. Práva však nepadnú z neba, treba o ne bojovať. Napríklad v severských krajinách sú aktuálnou otázkou 50 až 60 rokov. Ich úroveň je výsledkom dlhodobej argumentácie, lobingu a diskusií. Nové členské štáty, samozrejme, nemajú takúto dlhodobú skúsenosť. Ale majú jednu výhodu, a tou je východiskový bod, ktorý iné krajiny získali po dlhých rokoch boja.

Dokážu však skutočne dosiahnuť ich kvalitu práv?

V niektorých oblastiach nedokážeme presvedčiť všetky krajiny, aby bola legislatíva zladená v každom jednom detaile. Preto stanovíme minimum, čo však nebráni jednotlivým krajinám, aby si svoje štandardy posunuli vyššie. Aj tento minimálny prah však predstavuje pre mnohé krajiny obrovský skok vpred, akýsi mostík, od ktorého sa môžu odraziť. V niektorých prvkoch, ako napríklad bezpečnosť tovarov, nie sú žiadne rozdiely. Rovnako nebudú po prijatí smernice ani v označovaní obalov. Tiež sa snažíme, aby aj v oblasti práva na odškodnenie spotrebiteľa došlo k harmonizácii.

Práve pre prijímanie množstva nariadení je únia často pre ľudí nepredstaviteľný kolos. Ako im chcete vysvetliť, že ide naozaj o potrebné opatrenia a nielen výmysly úradníkov?

Rozumiem pocitom ľudí, pretože niekedy si podobné veci vyžadujú zmenu celkovej kultúry, a to nie je ľahké. Dôležité sú v tomto smere najmä vzdelanie a osveta. Pri otázke spotrebiteľa však nerád hovorím o jeho ochrane. To je akoby sa únia snažila dať všetkých pod svoje krídla a chrániť ich. Radšej používam termín posilňovanie spotrebiteľov. Som skôr za to, aby dostávali dostatočné informácie a následne sa mohli inteligentne rozhodnúť. Cez to môžu ovplyvňovať obchodné spoločnosti, ako aj politikov. Je to však dlhodobý proces. Myslím si, že v tejto oblasti majú čo robiť aj médiá, aby sa sústredili na správne informácie, ktoré má človek dostať. Predstavte si, že každú hodinu je v Európe urobených milión rozhodnutí. Ak by sme sa k nim vedeli dostať a získali by sme spätnú väzbu, dokázali by sme toho urobiť pre spotrebiteľov ešte viac.

Ak by sa aj tieto informácie dávkovali postupne, kedy by sa ľudia v strednej Európe v právach spotrebiteľov dostali na úroveň západných krajín?

Veľmi úzko to súvisí s tým, do akej miery majú jednotlivé strany záujem a ako sú aktívne. Prebieha veľa informačných kampaní a ak si dostatočné informovanie zoberú na zodpovednosť aj médiá, môže sa úroveň práv zlepšiť rýchlejšie.

Keď porovnáte stav v strednej Európe v súčasnosti a v období, keď jednotlivé krajiny vstupovali do únie, nastal nejaký pokrok?

Myslím si, že došlo k zlepšeniu. Je však potrebné urobiť ešte veľa. Na Slovensku sa stretávam aj so zástupcami spotrebiteľských organizácií a som preto zvedavý aj na pohľad samotných spotrebiteľov. Poznatky a skúsenosti z týchto stretnutí si vezmeme späť do Bruselu, aby sme mohli lepšie nasmerovať naše ďalšie kroky.

John Dalli
Eurokomisár John Dalli začal politickú kariéru na Malte, kde sa dostal v roku 1987 do snemovne reprezentantov. Pôsobil ako tajomník pre priemysel, minister hospodárstva, financií a neskôr aj ako šéf diplomacie. Funkcie člena maltského parlamentu sa vzdal v roku 2010, keď nastúpil do Európskej komisie ako komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku.-zlaty socik,kuy kapitalisticke,vsetko pre zisk.


Jarmila   |   ip:88.103.69   |   2011-04-12  (06:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Já si myslím, že ti templáři byli pěkná kvítka z čertovy zahrádky. Nebyli to žádní křesťani, ale tajní judaisti. Řádí ovšem potají dodnes, přestože byli ve středověku částečně zdecimovaní. Dnes jsou z nich ilumináti, zednáři, antikristi, satanisti, bankéři a ekoteroristi, kteří na nás sypou chemtrails a způsobují v mnoha zemích zemětřesení. Taky nám horem dolem nutí zvrhlou homosexualitu, protože se jí oni sami po staletí věnovali.

333   |   ip:85.216.14   |   2011-04-12  (09:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zemková dostala od Rozhlasu na záver aj odmenu aj odstupné

Odstupné pre riaditeľku je otázka na radu, odkázal minister kultúry.

BRATISLAVA. Riaditeľka RTVS Miloslava Zemková si pred spojením verejnoprávnych médií odniesla z rozhlasu okolo 30-tisíc eur. Okrem odstupného, ktoré jej zabezpečila na poslednú chvíľu menená kolektívna zmluva, jej Rada Slovenského rozhlasu schválila aj odmenu.

Zemková podľa majetkového priznania zarábala mesačne 4282 eur. Odstupné bolo vo výške štyroch platov, rada ju na decembrovom rokovaní odmenila ďalšími troma. „Bola to jediná odmena za celé štyri roky,“ hovorí Vladimír Talian, bývalý člen rady, ktorý sedí aj v Rade RTVS s tým, že Zemková mala dobré hospodárske výsledky.
Ústretovosť odborov
Koľko dostala
šéfka RTVS dostala odstupné z rozhlasu SRo vo výške štyroch platov,
Rozhlasová rada jej na konci schválila odmenu vo výške troch platov,
podľa priznania zarábala priemerne 4 282 eur,
od SRo pri odchode tak dostala okolo 30tisíc eur.

Zemkovú odmenili za to, ako „verejná mienka pozitívne hodnotí fungovanie Slovenského rozhlasu“.

Riaditeľka vtedy žiadala, aby sa na zasadnutí rady nemusela zúčastniť vzhľadom na to, že ide o jej osobnú vec. Za odmenu hlasoval aj Michal Dzurjanin. Hovorí, že by to neurobil, keby vedel, aké odstupné si Zemková dohodla.

So šéfkou odborov Zdenkou Baumanonovou zmenila Zemková zmluvu tak, aby top manažment dostal odstupné. Dovtedy naň Zemková nárok nemala. „Zo strany odborárov v rozhlase ma ústretovosť voči vedeniu neprekvapuje, či je to štandardné, nech posúdia odborári,“ poznamenal Dzurjanin.

Talian hovorí, že keď sa kolektívna zmluva menila, nebolo ešte jasné ďalšie Zemkovej pôsobenie. Pripomenul, že ak by vo funkcii skončila, nemohla by rok pôsobiť v médiách. „Chápem otázniky, ktoré tento krok vyvolal, ale aj konanie riaditeľky.“

autor: Martina Pažitková
VIDEO
Zemkovej odstupné nekomentuje Krajcer ani Sulík

Spustiť len audio | Ďalšie videá nájdete na tv.sme.sk.

SaS nekomentuje

Vyplatenie odstupného pre Zemkovú, ktorá zostala riadiť nástupnícku organizáciu SRo, minister kultúry Daniel Krajcer (SaS) nechce komentovať. Prípadné vrátenie peňazí do rozpočtu RTVS je podľa Krajcera otázkou na radu. „Tá má plnú zodpovednosť riešiť tieto veci. Minister kultúry túto inštitúciu neriadi a neriadi ani generálnu riaditeľku.“

Šéf Rady RTVS Miroslav Kollár povedal, že sa vyjadrí až potom, čo si preštuduje kolektívne zmluvy v médiách.
Zemková sa už vyjadrila, že na vrátenie odstupného dôvod nevidí. „Mám vrátiť odstupné za to, že Štefan Nižňanský nechal v STV sekeru?“

Telerozhlas je v súčasnosti v krízovom režime, chýbajú mu milióny eur, šetrí na platoch a hromadne prepúšťa.

-setrenie ala zlpenec.


Paa   |   ip:188.167.8   |   2011-04-12  (12:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Treba dodať, že konanie francúzskeho kráľa Filipa IV. Pekného malo oveľa širšie súvislosti, ako je proces s templármi. Okrem iného aj nariadil v roku 1306 vyhostenie obyvateľstva židovského pôvodu z francúzskeho kráľovstva.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + päť =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Etikoterapia

Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám poškodzujú zdravie - závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie duša, ochorie aj telo.


Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Bermudský trojuholník - vyriešená záhada

Billy … Teď mám ale opět jednu další otázku: Stále znovu a znovu se objevují nové příhody kolem bermudského trojúhelníku, kde se přibližně ještě do konce sedmdesátých let nacházela dimenzionální brána. Ta však podle vašich informací od té doby zmizela. Přesto ale stále znovu slýcháme o neuvěřitelných příhodách ohledně událostí, které se tam mají odehrávat. Co je na tom pravdy?


Spomienky na budúcnosť

Utajují vlády technologii, která by vyřešila ...

Uvažujete o investícii do drahých kovov ? 7 tipov pre V...

Môj nápad na riešenie prichádzajúcej finančnej krí...

Americké Tulene vleteli do pasce Talibanu

Archív

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce?

2. března 2013 protestovaly proti vládě škrtařů v Portugalsku statisíce lidí, jen v Lisabonu jich bylo půl miliónu, od té doby opět mlčení. Mlčí se o revolučních událostech v Řecku, Albánii, Itálii, Španělsku, Portugalsku, mlčí se o demonstracích ve Francii, Německu, Maďarsku, Rumunsku. Cenzura je totiž dobrým nástrojem totality.


Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Den bez lékaře, nákupů, médií

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Hlinové vystúpenie v parlamente


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.3142 s