15. September 2019
    
Teória chaosu ako psychologická zbraň hromadného ničenia? - Dolezite.sk

Teória chaosu ako psychologická zbraň hromadného ničenia?


  2010-01-18  (23:46)  |  Politika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Teória chaosu ako psychologická zbraň hromadného ničenia?

Ivan Václav - Prečo je možné použiť teóriu chaosu ako psychologickú zbraň hromadného ničenia? Každý človek, ktorý nieje pánom svojich myšlienok je nútený svoje vnemy pripodobňovať, aby rozumel tomu čo sa práve deje, čo sa dialo a čo sa bude diať. Ale aj myšlienka ako taká je len nástroj ľudského ducha. Preto sa človek na jednej strane pridŕža zmyslových vnemov daných od prírody, teda ich vie prirodzeným spôsobom vyhodnotiť, a na strane druhej má snahu vzdať sa myšlienok, ktoré vyhodnotiť nevie. Ak je človek neustále bombardovaný myšlienkami, ktoré nieje schopný vyhodnotiť, musí hľadať riešenie, pretože tento stav ducha je mimoriadne nepohodlný, a mohlo by sa stať že človek sa začne správať nezmyselne. Takáto a podobné vlastnosti človeka sa prejavujú na jednej strane ako spoločné vedomie spoločnosti, na strane druhej ako vnútorný rozpor jednotlivca. Je to však možné aj otočiť, a v prípade že vnútorný rozpor dokáže jednotlivec vyriešiť, môže svojim riešením spoločnosť osloviť, ale môže spoločnosť aj manipulovať respektíve zmeniť stabilné spoločné vedomie na rozpor v spoločnom vedomý. Tým akoby dochádzalo k rýchlemu preklápaniu logického obvodu „ ja / spoločnosť a súčasne spoločnosť / ja “ a v určitom okamihu sa spoločenský systém stáva nestabilný. Táto skutočnosť následne vytvára chaos v myslení, ale je to len chaos vedomia, pretože istota z akou bola vnímaná myšlienka dostala relatívnu podobu. Relatívna podoba je však nie z pohľadu času, ale z pohľadu iného pochopenia, alebo viacúrovňového významu. Pri strategických plánoch, ktorých cieľom je ovládnuť masu ľudí sa s týmto javom počíta, a doteraz sa vždy uvažovalo vopred, čo bude potom. Pravidlom moci je: Moc má ten, kto pozná racionálny základ konštrukcie celej spoločnosti. Ovládaný je ten, pre ktorého je racionálny základ skrytý, respektíve ten, pre ktorého sú spoločenské udalosti, javy a zmeny iracionálne. Teda im nerozumie, ale ich rešpektuje a podvedome sa im prispôsobuje. Ak zvážime, že jediný racionálny základ života je žiť a prežiť, a druhým faktorom života je žiť pohodlne, potom schopnosť človeka myslieť je len nástroj na dosiahnutie tohto cieľa. Kým snahu žiť a prežiť má každý danú od prírody, žiť pohodlne je už proces myšlienkový. Preto klimatické zmeny, energie, náboženstvá, riadené vytváranie chudoby tak duchovnej ako aj fyzickej a pod., sú výsledkom myšlienkového procesu, a ako myšlienkový proces sa dá všetko opäť použiť alebo zneužiť, ako výsledok snahy žiť a prežiť pokiaľ možno pohodlne. Moc majú zväčša ľudia ktorý nemusia mať mimoriadne vlastnosti, ale ktorý poznajú relatívne jednoduché pravidlá moci. Teória chasu ako psychologická zbraň, je prakticky opäť len nástroj ľudského ducha na dosiahnutie cieľa, a použitie tejto zbrane je zvlášť jednoduché v prostredí, kde ľudia strácajú zmysel pre skutočnú, prirodzenú, existenčnú realitu. Z psychologického hľadiska je vytváranie imaginárnych hodnôt účelné len dovtedy, dokiaľ existuje reálna potreba ich tvorby, a je im možné porozumieť. V opačnom prípade sa imaginárne predstavy a hodnoty stávajú zneužitelné, a stávajú sa zdrojom nie reálnej potreby spoločnosti, ale premysleným a v súčasnosti doslova priemyselným nástrojom moci, a samotná magická a nezmyselná moc dostáva reálnu podobu. Ak jednotlivec stráca reálnu myšlienkovú väzbu na takéto reálno/imaginárne a iracionálno/magické hodnoty, je len otázkou času, kedy sa táto myšlienková väzba zneužije. Obrovský rozpor reálnych podôb spoločnosti, rozpor v jeho imaginárnych a iracionálnych hodnotách, a vzájomný rozpor vo vzájomných polohách takýchto hodnôt potom vytvára ľudskému zdanlivo jednoduchému chápaniu akýsi neuchopiteľný štvor a viac rozmerný myšlienkový priestor. Ten generuje však ďalšie otázky a už z ťažko riešiteľného polynómu štvrtého stupňa sa stáva už akoby úplne neriešiteľný polynóm stupňa piateho. V starom grécku a možno ešte dávno dávno predtým sa takýto stav mysle jednoducho zakreslil ako súčin, alebo ako riešenie kvadratickej rovnice. Súčin má totiž význam spájania dvoch na prví pohľad nesúvisiacich vecí, ako je spájanie reálnych a imaginárnych hodnôt, kým kvadratická rovnica je už riešením vyjadrenia tohto spojenia. Spájanie a vôbec uvažovanie o zmysle zmyslov, vrátane schopnosti myslieť a rozmýšľať, je však nielen povinnosťou vedcov. Občas samotná hra myšlienok je z času načas aj hrou bláznov, keď z celého ľudského n-rozmerného priestoru bytia sa programovo stáva palica mám-nemám, chcem-nechcem, musim-nemusím alebo chlieb a hry, chlieb a víno a podobne

. V takomto prostredí je viac než jednoduché použiť virtuálnu teóriu všetkého možného aj nemožného v praxi. Občas sa stane, že človeka zmysli klamú, ale je treba vedieť, že klamať môže aj šiesty zmysel, a síce naša myseľ. A na to stačí aj palica, čo má len dva konce. Netreba zabúdať že teória chaosu ako psychologická zbraň, je matematická funkcia v praxi. Do tejto funkcie sa vkladá rozpor. Rozpor je znamienko mínus a tento rozpor je relatívna hodnota. Teória relativity vraví, že nevieme z istotou povedať aká veľká je nula. A už vôbec nevieme nulou deliť. Vieme len pripraviť konštanty a celé to preklopiť naruby. Ak je platný deterministický princíp, potom sa stačí zamyslieť. Nielen spoločnosť dotvára mňa, ale aj ja dotváram spoločnosť. Tak ako aj DNA, ktorá sa delí a násobí, robí súčty a rozdiely dovtedy, kým nepríde na to, že celý proces bol len omyl. Riešenie teórie chaosu ? Moc je hra a hra je hrou, Život nie je hra, a už vôbec nie ak má zmysel pre všetkých. je Phytagorova veta. Každý Spýtajme sa aké %, koľko je tých, a kde sú, človek by mal vedieť, že aj tí čo vymýšľajú pravidlá tejto hry. trojuholník moci môže byť len nula. Niektorý blázni Tí čo majú moc nemusia vedieť, chcú len slušne žiť, že 2 + 2 = 2x2 a už vôbec tomu a nerobiť, nemusia veriť. Chaos majú v rukách niektorý chcú robiť, práve preto, že ľudia vedia len to a nemôžu slušne žiť. čomu veria. Ak pripustíme, že na teórii relatívnosti všetkých teórií stojí ľudská schopnosť bojovať o život svoj, a rovnako o život ľudí, ktorým vďačí jedinec za svoje existenčné pohodlie, potom ku existenčnému pohodliu patrí okrem občasného ničnerobenia, aj občasné ničnemyslenie. Kým ničnerobenie končí fyzickým hladom, dá sa povedať že ničnemyslenie ako imaginárna alebo iracionálna činnosť končí iracionálnymi hodnotami, ako napríklad predsudky, povery, duchovia a podobne. Samotná podvedomá túžba a boj o svoj život v konečnom dôsledku učí človeka ako narábať tak z ničnerobením ako aj ničnemyslením. Potom uvažovanie v tomto prostredí sa dá nazvať ako duchovné myslenie, pretože heslo chlieb a hry sa stáva prvkom myšlienkovej sústavy a nie výzvou na pochopenie a naplnenie jednoduchého hesla. Ak však ľudom uvažujúcim v štvorrozmernom myšlienkovom priestore ( mám pravdu-nemám pravdu alebo majú pravdu-nemajú pravdu) poviete, že povedzme ducha mysliaceho človeka symbolizuje šesťrozmerný myšlienkový priestor, ste okamžite preňho satanom, diablom a neviem čím všetkým práve preto, že ste už len krok od sedmičky, a tomuto človeku sa začínajú rúcať všetky imaginárne hodnoty ktorým síce nerozumel, ale spoločnosť ho nepriamo donútila sa podriadiť týmto imaginárnym alebo iracionálnym hodnotám. Tým že tieto hodnoty sú usadené hlboko v podvedomí, stáva sa ich verejné pretriasanie nebezpečným a to narastajúcim rozporom spoločnej idei, alebo rastúcim rozporom spoločného filozofického základu. Ak sa z ľudskej prirodzenej schopnosti žiť a prežiť, stáva myšlienka žiť a prežiť pokiaľ možno pohodlne, buduje sa moc, a tá môže mať opäť len svoje pravidlá, a teda buduje sa moc nad mocou. Takýto spoločenský rozpor dokáže pri správnom mediálnom nasadení napáchať oveľa väčšie škody ako obyčajný extrémizmus založený na nepochopení zložitosti vzťahu jednotlivca a celku. V spoločnosti ako celku sa nešíri spoločné spoločenské vedomie ale začne sa šíriť aj spoločný spoločenský strach, ktorý však už nemá jasne definované pravidlá, tak ako má definované pravidlá povedzme spoločná viera. Dá sa povedať, že tak ako ničnerobenie vedie k prázdnej chladničke, tak ničnemyslenie vedie ku prázdnej duši. Oba dôsledky sa však z pozície moci dajú programovo a premysleným spôsobom dosiahnuť, ak účelom moci je moc samotná, teda ak účelom moci je nie vládnuť spoločnosti, ale ovládnuť masu ľudí. Ak by človek mal desať slov a každé slovo desať významov, musel by byť génius aby mohol bežne komunikovať z iným človekom a aj sám zo sebou, teda z človekom pre ktorého je slovo len životným teda existenčným doplnkom. Preto je možné aj slovo použiť na vedomé, ale aj nevedomé vynútenie si moci človeka nad človekom, a v konečnom dôsledku spôsobiť obrovský chaos. Slovo totiž prestáva byť dôveryhodné, a ak aj skrytý význam symbolov sa dostáva do reálnej a pochopiteľnej polohy, dochádza v samotnom človeku k myšlienkovej deštrukcii relatívne dobre vybudovanej imaginárnej myšlienkovej stavby. Vytriezvenie je vždy ťažké a veľa krát už nemožné, pretože okrem boja z prežitými a hlboko zakorenenými omylmi treba aj reálne žiť, a často ostáva deformovaná aj od prírody daná schopnosť a túžba žiť. Rozdiel v moci magickej a iracionálnej a moci reálne nevyhnutnej je v tom, že reálne nevyhnutná moc by sa mala venovať plnohodnotnému životu všetkých členov spoločnosti a dostatočne rázne a premyslene chrániť spoločnosť, teda magickú moc verejne odhaľovať a pranierovať. Kým povedzme magická aj reálna moc vraví o klimatických zmenách a ochrane ovzdušia, reálna moc hľadá zmysluplné riešenia ale magická moc má riešenie už dávno. Kým magická moc mlčí o znížení počtu obyvateľov planéty, reálna moc je ticho, lebo ešte nenašla riešenie. Nech sa nenechá nikto pomýliť tým že si bude myslieť, „magická moc má sídlo vo Vatikáne“. Ja si myslím, že vo Washingtone, a určite nie v Bielom Dome. To čo je dôležité na celej teórii všetkých teórií je otázka ? Ak môžeme pomocou Phytagorovej vety otočiť teóriu relativity naruby, a súčasne tvrdiť, že existuje univerzálny princíp, môže byť proces DNA a života obrazom nášho myslenia ? alebo môže náš naučený spôsob myslenia ovplyvňovať DNA ? Kto si kope svoj hrob dôkladnejšie, buran alebo intelektuál ? To žiadnu moc zrejme nezaujíma. Ani nemusí, pretože žiť treba tu a teraz. A tragédiou každej doby je, že zmúdrie až keď sa pominie. Takže, dávam zbohom každej múdrosti minulej a odmietam myslieť na čokoľvek čo bude. Apolitické strany z kresťanstvom v srdci ? To je skutočný európsky problém. Určite nikto, kto súhlasí z vyššie napísaným textom nepochybuje o tom, že sú to blázni. Nechcú v podstate nič iné, len pohodlný nástroj moci. Bez ohľadu na to, či svoje postoje a hodnoty prezentujú vedome alebo nevedome, sú hnacím motorom biznisu, v ktorom je jednoduchý akokoľvek slobodný človek len otrokom. Ich žonglovanie z myšlienkami, ktoré zdanlivo majú prísnu logiku a princíp, je len spôsob ako neprezradiť svoju nemohúcnosť voči magickej moci vlastných zdeformovaných hodnôt. Sami iniciatívne vkladajú rozpor do ústav a zákonov. Na základe tejto aktivity zákonodarcov má súdna moc určite svoje opodstatnenie, zvlášť, ak je rozpor zmysluplnou a dobre platenou prácou pre širšiu masu ľudí nevynímajúc podnikateľov. Ak by ľudia mrzli od zimy pretože nejde plyn a dreva niet, ukážu prstom na toho, kto sa nechce a ani nemôže brániť. Také sú pravidlá hry. Šermujú rastom HDP a trhovým hospodárstvom, ale nikdy nepovedia, že ich spôsoby riadenia je len výroba hlúpych, duchom slabých a ničomu nerozumejúcich. O tom, ako bude svet vyzerať, kde bude chudoba a kde bohatstvo, sa nikdy nerozhodovalo pri parlamentných voľbách, a už vôbec nie pri výrobnom páse. Každý by mal vedieť, že zlomiť väz chorej dobe je plán, a ten si niekto odskáče, ako vždy keď nikto nemá riešenie. Ale ani v Bruseli nie sú hlúpi. Vedia odkiaľ vietor fúka a čakajú čo bude. A ak sa dačo stane, už teraz kujú plány ako vyjsť zo zdravou kožou a čistý pred budúcou históriou. Tí, ktorých sa to vôbec netýka, ani netušia že sú obeťami neschopných politikov, a neschopný politici len obeťou nikde nepôsobiacich šedých eminencií. Každý by mal vedieť, že ani tá najchudobnejšia domácnosť by si bez objavu sily energií nemohla dovoliť ani sklo na okne, nie to ešte smaltovaný riad. Všetci ľudia by mali vedieť, že druhá svetová vojna nebola hon na židov a nebola ani o idei. Bol to boj o moc a vládu nad dovtedy neslýchanými možnosťami, ktoré mohli poskytovať a aj poskytujú zdroje energie. Hitler bol len naivný blbec, ktorý sa im vymkol spod kontroly. Len existencia komunistického režimu nedovolila hyenám z USA zaútočiť otvorene na cirkev. Radšej si vymysleli mimozenštanov. Teraz, keď sú USA postupne odrezávané od bohatstva sveta, chcú opäť obetovať Európu, a už roky investujú do nástrojov, ktorými si chcú pohodlne zariadiť svoje pohodlie na úkor iných. Už dávno sú známe strategické konštrukcie, pri ktorých je človek len „otáznik“. Preto sa ľudia zmenili na otrokov. Kto je väčším a kto menším otrokom si dokáže vyhodnotiť každý aj sám. Každý si môže zrátať svoje plusy a mínusy, ktorými prispieva k teórii chaosu. Chaos nie je teória, sme to mi všetci. Bojíme sa strachu, pretože nepoznáme pravdu. Každý čaká, že pravda je milosrdná. Nie, pravda je taká akú nám zanechali otcovia. A naši otcovia nemohli zato, že ich od detstva klamali. Tak ako mi klameme svoje deti, uč sa - budeš ako oni. Nie som ochotný milovať svet, kde blázni majú moc, a naivne veriť, že moje deti tiež raz budú ako oni, totiž, že budú hyenami. Ak šedé eminencie sveta robia z ľudí štvanú zver, a inteligencia má na to žalúdok, potom sa asi bude treba ozvať.


Ivan Václav
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Pikao   |   ip:85.216.16   |   2010-01-19  (10:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  super clanok, trosku tazsie citanie, ale stalo to za to. aplikovana matematika v praxi


StrcoPag   |   ip:89.173.88   |   2010-01-19  (12:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vyrtuálna realita je obrazom chaosu ako psychologickej zbrane do ktorej nás chcú strčiť masmediálnou manipuláciou médiokrati. Preto nás Ježiš oslovuje: "Spoznajte pravdu a pravda vás vyslobodí". Vyslobodí okrem iného zo strachu z budúcnosti, pretože sme spoznali, že Stvoriteľ má všetko pod kontrolou. Je ozaj smutné, že sa ľudia dajú tak manipulovať, dokonca viesť médiami do konfrontácie so svojim Tvorcom. Načo nám je vôbec slobodná vôľa, ak túto ich hru s našou psychikov neprehliadneme?


duri   |   ip:147.232.1   |   2010-01-19  (13:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  StrcoPag :
co ak jezis ani nebol? som neveriaci, ale niekedy mam pocit, ze aj ten vesmir musel nejako vzniknut. ale zeby boh, taky ako ho poznaju krestania... ?
ja sa drzim toho, ze sme len ovce medzi vlkmi. budme chytri ako hady a nevinni ako holubice...


StrcoPag   |   ip:89.173.88   |   2010-01-19  (13:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  duri vieš čoho sa držíš? Držíš sa Kristových výrokov. Jeho výroky sa stali všeobecne známe. A co ak Ježiš nebol? A čo ak včera nebolo? Som neveriaci ale niekedy mám pocit, že aj ten vesmír musel nejako vzniknúť. Som veriaci a viem, že vesmír vznikol za veľkolepým účelom. Oslávuje svojho Tvorcu bez slov. Určite to nebol boh v trojici bohov, tak ako ho poznajú ale nechápu kresťania. duri Prebuď sa!


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-01-19  (13:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  StrcoPag, ten clanok si si asi dobre neprecital ,je aj o tebe a hlupej viere v Jezisa.


milan   |   ip:80.242.33   |   2010-01-19  (17:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No... článok mi pripadá ako zbraň hromadného ničenia. (-:


Peter   |   ip:88.100.17   |   2010-01-19  (21:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No tak tento prispevok ma u mna velke +


Peter   |   ip:88.100.17   |   2010-01-19  (21:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A este jeden detail k clanku, cele by sa to mohlo opisat o vyplyve entropie systemu adrzovania mozgog ludi v neinformovanosti, klamnej relite a tuto vysku entropie systemu adrzovat v potrebnej vyske tak aby to bolo vyhodne pre tych, ktory manilupuju myslou ludi.


morf   |   ip:95.103.6.   |   2010-01-19  (23:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ludia su informovany az privela vela informacii sa dostava k ludom zamerne a stoho vsetkeho su dezinformovany a nastava chaos takto skor pride NWO.


gabrovec   |   ip:82.100.62   |   2010-01-20  (01:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kde si zohnal ten matroš, posuň. JOKE :-) Chodim sem dlhsie, prva krat som zahlasoval a to +


hladacpravdy   |   ip:89.173.4.   |   2010-01-20  (11:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nasiel by sa niekto,kto by to prelozil do ludskej reci? priznam sa, moc mudry z toho clanku nie som, aj ked podvedome tusim, ze su v nom skryte pravdy :)


JanNovak   |   ip:84.47.59.   |   2010-01-20  (12:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mudremu napovedz,hlupeho nakopni.Nie je to trvale udržateľne, pretože už dnes pod týmto mnohí trpia nezaslúžene a na druhej strane mnohí využivaju jeho výhody - tiež nezaslúžene.Nie je to trvale udržateľne,sto rokov od jeho etablovania už dávno prešlo


Gurasu   |   ip:86.49.14.   |   2010-01-20  (18:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Presne tak!
Sme otroci nasho pohodlia.V hlave je nam jasne, ze to co sa deje, je zloba. No to co nas drzi v nadeji je relativita tej zloby. No treba sa pozriet pravde a realite do oci a spytat sa sam seba, ci je to v poriadku. Nas vnutorny hlas (ten maly vnutri nasho srdca ) nam hovori pravdu, ale my sa nechavame prevalcovat spolocnostou. A na ten maly hlas nepocuvame. Svedomie aktivne mizne a sebeckost a bezohladnost sa stavaju vysadou a predpokladom k uspechu. Vidime to vsade okol nas. Sme toho sucastou!!!

tato veta je uzasna a velmi silna...Nielen spoločnosť dotvára mňa, ale aj ja dotváram spoločnosť...

zacni konat podla seba a prestan si ospravedlnovat spinavosti zauzivanostou.

Jeden s najlepsich prispevkov!


duf   |   ip:83.168.13   |   2010-02-03  (04:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  excelentna esej (dobre som sa pobavil),
a autorovi mozno vyjadrit uznanie a obdiv nad jeho basnicko-lyrickym "crevom" ...

Ale ...
- zmet vzajomne nesuvisiacich slovnych spojeni a nenadvazujucich viet nedavaju vacsinou vzjomny suvis a navaznost ... cize nevedu citatela suvislou liniou od zaciatku do konca ku ktoremu autor nakoniec mieri.

- inak povedane : nema to uvod ani stred a v podstate ani zaver (a medzi riadkami je jasna nevyslovena hlavna autorova linia-myslienka, ktora sa skryte nesie celou esejou)

- medzi riadkami sa da citat autorov vykrik do hlucheho vesmiru ze :

A) nieje spokojny so svojim momentalnym postavenim (a postavenim inych ludi) v tejto spolocnosti ... tj. ze stoji na druhej-opacnej strane businesu, o ktorom to v sucasnej dobe je, pretoze svet je momentalne prave tak nastaveny.

B) nevie zadefinovat svoj svetonazor ... tj. hlada svoje miesto ale nevie ho stale najst ... co nieje neobvyke a nie vzdy sa to da.

Ku dokonalosti tomu chybalo este spomenut Archimedov zakon, lisci chvost s ebonitovou tycou, a zelezne piliny roztrusene na na papieri v magnetickom poli.

Pekny priklad "anti"-teorie chaosu v literarnom style ..

rozumej:
- teoria chaosu sa zaobera vysetrovanim "stability riesenia" (deterministickeho alebo nedeterministickeho) sytemu v zavislosti od zmneny podmienok (napr. pociatocnych)

- ale v eseji je jasna linia ku ktorej to smeruje ... cize to "nase stabilne riesenie" ... a ziadna odchylka (ktorych je tam mnoho vo forme odbociek nesuvislymi vetami) nesposobi vyrazne odchylenie od tohoto riesenia ... cize clanok ako taky je vyslovene NECHAOTICKY system, ktory nieje vobec zavisly od zmeny podmienok a vzdy dospeje ku tomu istemu rieseniu A),B) uplne nezavisle od hociakych podmienok.

Ale dost bolo filozofovania.
rado   |   ip:178.41.86   |   2011-01-09  (16:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dobrý článok,dávam tiež +,v základnej škole by toto mali učiť vyšší stupeň.Určite je to zakázané,tak na miesto školy by toto mali prenášať rodičia.Inakšie by dopadali voľby.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


sedem + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Občan (ožran) Havel a polícia


2013-03-11  (15:57)  |  Politika
Mestská polícia v Košiciach dňa 16 novembra 2012 riešila s Václavom Havlom veľmi vážny prípad slobody a demokracie. Problémom bola maska Havla, neskôr prázdna fľaša v jeho ruke, jeho triezvosť či opitosť a neskôr i jeho samotná účasť na zhromaždení papalášov mesta a antikomunistov pri príležitosti 23 výročia novembrového prevratu z roku 1989.

Politická drzosť


2013-02-15  (16:36)  |  Politika
Čo si dovoľujú naši politici, je naozaj za hranicou elementárnej slušnosti. Že vďaka ich výdatnej pomoci je rozkradnutá a morálne zdecimovaná celá naša krajina, sme si za tie roky už akosi zvykli. No to, čo pred národom predvádzajú svojou pracovnou morálkou, už presahuje všetky medze. Najmä poslanci zákonodarného zboru.


K mocnému tomu dubisku ...


2013-02-06  (09:10)  |  Politika
Keď sa zavŕšila "ostblocková" séria ľudových povstaní, ktorých ľudovosť vznikla cestou z ústredia KGB do centrál tajných služieb v satelitných štátoch tábora mieru, tak by nikoho ani vo sne nenapadlo, že slovanský sen o mocnom ruskom dubisku na východe vstane do štvrťstoročia z mŕtvych.


Superman zo Smeru: Tento politik zvláda osem funkcií!


2013-01-31  (11:25)  |  Politika
Právom si zaslúži titul primátor – superman! Prvý muž Považskej Bystrice Karol Janas každý decembrový deň úradoval vo svojej pracovni. Zároveň však celé dni podľa prezenčnej listiny pracoval na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. Ako to len dokázal?!


Velké spiknutí mimozemšťanů - CZ dabing


2012-12-18  (14:19)  |  Politika
Oficiálne odvysielané v televízií Science.


Čo sa na dejepise neučí – Kto stál za boľševickou revolúciou?


2012-11-12  (13:54)  |  Politika
Dnes sa deti na dejepise v škole učia, že za veľkou októbrovou socialistickou revolúciou stála najchudobnejšia robotnícka trieda, ktorá sa už nechcela nechávať vykorisťovať. Ťažko si predstaviť, že spočiatku neorganizovaná masa ľudí, robotníkov, dokáže zosadiť niekoľko storočný cársky režim a pritom vybudovať najsilnejší mocenský aparát, aký kedy uzrel svetlo sveta, v podobe ZSSR, z ktorého sa neskôr vykľuje svetová veľmoc založená na ideológií, ktorá sa ako mor rozšíri do celej Európy.


Kartová hra Illuminati III.


2012-10-19  (22:12)  |  Politika
Bermudský trojuholník - čo je za ním


Fakty k vyhláseniu Polície SR ohľadne nebezpečnosti konope


2012-10-14  (13:18)  |  Politika
V bakalárskej práci [2], ktorá cituje [3] (z ktorých pravdepodobne čerpala aj hovorkyňa) sa môžeme dočítať: “THC je 4000 krát účinnějšie než alkohol”. Teda nie je tu reč o nebezpečnosti, ale len o psychoaktívnej účinnosti. Nie je však jasné, ako sa táto účinnosť porovnávala. Mohlo by to napríklad znamenať, že 1 g THC má podobný psychoaktívny účinok ako 4000 g etanolu. Podľa [4] obsahuje marihuana 6 – 18 % THC a podľa [5] má bežný joint okolo 0,24 alebo 0,33 g marihuany. To znamená, že 1 joint obsahuje 0,01 – 0,06 g THC. Jeden panák (4 – 5 cl) vodky (37,5 – 40 % etanolu) obsahuje zas 11,84 – 15,79 g etanolu. Jeden joint by bol teda podľa týchto údajov tak psychoaktívne účinný ako 3,65 až 20,07 panákov vodky. Ak by sme brali do úvahy porovnanie jedného molu THC a jedného molu etanolu, tak jeden joint by mal potom takú účinnosť ako 0,53 – 2,21 panákov vodky.


ZSSR za Stalina - iba fakty


2012-04-21  (17:45)  |  Politika
„Ja viem, že po mojej smrti na môj hrob nahádžu kopu špiny, no vietor histórie ju neľútostne rozpráši!“ J. V. Stalin, 1943


Vítajte všetci späť v ozajstnom svete.Naša jasná budúcnosť je : OZAJSTNÁ krvavá, legitímna a právne ošetri-teľná revolúcia !


2012-03-11  (13:22)  |  Politika
Tak a je to ! Moje tajné prianie sa splnilo ! Pán Boh ma vypočul. Fico má v parlamente nadpolovičnú väčšinu.


Ministerstvo zdravotníctva - člen skupiny Penta


2012-02-11  (12:59)  |  Politika
Ministerstvo zdravotníctva je formálne súčasťou vlády SR, ale v skutočnosti je spolu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vysunutým pracoviskom Penty. Na mieste sú otázky: Kto rozhoduje o verejnom zdravotnom systéme? Vláda, alebo Penta prostredníctvom vlády?


Ľ.Huďo-Januárové udalosti vo svete, rok 2012


2012-02-11  (08:31)  |  Politika
“Kto nepozná pravdu je iba hlupák, ale kto ju zatajuje, je zločinec.” Bertolt Brecht


Ktože to tu robí revolúciu? Osoby a obsadenie.


2012-02-10  (20:41)  |  Politika
V súvislosti s aktuálnymi protestami ku kauze Gorila v poslednom období vystupujú v médiách ako líderky-organizátorky protestov aj tri ženy. Možno by vás zaujímalo, kto to vlastne je.


Rok Penty vo vláde: 5,5 milióna rukojemníkov


2012-02-05  (12:56)  |  Politika
Čo sa tých týka, budú premené na akciové spoločnosti a oddlžené. A následne ponúknuté k privatizácii. Nepredpokladám, že by sa našiel samovrah, ktorý by chcel robiť konkurenciu Pente. Po vstupe do tohto biznisu by ho čakala výpoveď 93 % pacientov zastupovaných dva poisťovňami. A tak zostane iba jeden záujemca o kúpu. Predpokladám, že pri takom záujme bude cena trhová, t.j. dopyt rovná sa ponuke. Koľko Penta ponúkne, toľko budú stáť.


Rečníci protestu Gorila: Kto ste?


2012-02-01  (14:41)  |  Politika
Vždy budem podporovať legitímne prejavy odporu voči vládnucej moci. Ako povedal Thomas Jefferson: "Keď sa ľudia boja vlády, to je tyrania. Keď sa vláda bojí ľudí, to je sloboda." alebo: "Ktorá krajina si môže zachovať svoju slobodu, ak jej vládcovia nie sú z času na čas upozornení na to, že ich ľudia si zachovali ducha odporu?"


Financovanie cirkví treba okamžite zmeniť !!!


2012-01-25  (02:07)  |  Politika
Vo februári 2011 začal minister kultúry Daniel Krajcer dialóg s predstaviteľmi cirkví, ktorého výsledkom má byť zmena financovania cirkví na Slovensku. K financovaniu cirkví je treba uviesť, doteraz platí zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví z roku 1949, podľa ktorého štát priamymi dotáciami financuje v rámci schváleného rozpočtu platy a odvody duchovným cirkví a poskytuje príspevok na prevádzkové náklady cirkevných ústredí (biskupských úradov). Nemalé peniaze nás stojí aj cirkevné školstvo, platy učiteľov náboženstva a podobné.


Havel hrdina.


2012-01-18  (08:28)  |  Politika
Nezpochybňuji zkušenosti disidentů, každý má nějakou vzpomínku, ale co mají za vzpomínku dnešní třeba třicátnici? Jak si pamatují dobu před rokem 1989. Současná vláda devalvuje morální čest na všech stranách, dává na odiv jaká je doba, co máme nyní, poukazuje na nějaké neexistující hodnoty, které máme v současnosti. Dává na odiv třeba, že máme k běžné potřebě počítače, za komunistů to nebylo. No jistě, ale zapomenou dodat že v té době to nebylo ani jinde na světě. Je to stejné jako tvrzení, že Husité prohráli pro špatnou výzbroj, nebyl jim dodán kulomet a protivník napájel koně 98 oktanovým benzínem. Je to již dost dlouho co jsem položil otázku jednomu poslanci, a to bylo: kolik bylo zapotřebí denně vozů brambor k nakrmení řemeslníků při stavbě Karlova mostu? Odpověděl snad pět potahů. Ó, jak byl moudrý, proto mají tiskové mluvčí. Správnou odpověď neznal, ani jeden vůz. Amerika byla objevena 1492 a brambory jsou známy v Evropě zhruba 250 let.


Konzervatínvy inštitút Jaroslava Haščáka


2012-01-11  (14:19)  |  Politika
Mám za to, že tak ako historici delia obdobie na pred Kristom a po Kristovi, tak aj na Slovensku, časom, budeme deliť etapu verejného života na: pred Gorilou a po Gorile. Alebo, tak nejako. V každom prípade sa pri tristnom obnažení PENTA reál politiky akosi opomína ešte jedna zaujímavá skupina, ktorá tancuje tak ako Haščák a spol. píska. A síce svet tvz. „nezávislých“ think- thankov a svet mediálny (v mnohých prípadoch sa tieto svety prekrývajú). Práve tieto zoskupenia hrajú, ako nepriamo priznáva Haščák v Gorile, v celom procese korupcie, dôležitú úlohu. Oni majú totiž ovplyvňovať verejnú mienku a tak vlastne vytvárať dopyt po riešeniach, na ktorých sa PENTA kráľovsky obohacuje.


Ľ. Huďo - Národnoštátne záujmy a NWO


2012-01-05  (23:21)  |  Politika
Nový svetový poriadok nie je fikciou, konšpiračným blúznením ani prázdnym teoretizovaním. Jeho nástup a realizácia je faktom, pred ktorým …


Ľ. Huďo - Novembrové udalosti vo svete


2011-12-06  (15:14)  |  Politika
Pravda je viac ako moc, preto je trvalá. Karel Čapek


Hranice a obranné zóny Spojených štátov európskych


2011-10-15  (12:08)  |  Politika
Onedlho príde chvíľa, keď aj oficiálne vyhlásia Spojené štáty európske (SŠE). Samozrejme sa znovu neopýtajú ani členských krajín ani národov. Okrem menej očividných vecí to má viac, veľmi ľahko viditeľných znakov.


Euroval, cesta do pekla.


2011-10-13  (15:52)  |  Politika
EÚ pripravila nový základný zákon. Ide o takzvanú zmluvu o Európskom stabilizačnom mechanizme (ESM), medzi členskými štátmi používajúcimi spoločnú menu euro. Do platnosti má vstúpiť po júne 2013 a má plniť úlohy doteraz plnené EFSF (European Financial Stability Facility) a EFSM (European Financial Stability Mechanism). Tento zákon rozvíril hladinu na politickej scéne aj u nás, známy ako euroval. O čo vlastne v ESM ide?


Pravda o Eurovale


2011-10-12  (15:50)  |  Politika
Nechajte už prosím Grécko skrachovať. Je to jediná cesta z morálneho úpadku, ktorý v Európe zažívame.


15.11.2011 - Světová revoluce Opravdové demokracie


2011-10-11  (21:54)  |  Politika
Blíží se den, kdy se má konat po celém světě revoluce proti současnému systému typu virtuální peníze bez hodnoty či vláda mafiánů skrývajících se za iluzí práva a demokracie. Jestli se jedná o skutečné pozitivní hnutí nebo naopak nějakou předem připravenou akci globalistů, to si nechť zodpoví každý sám za sebe dle svého svědomí. Ale je jisté, že by odkaz na takovouto obrovskou akci by neměl chybět na Dolezite.sk .


Ve pátek 30.9.2011 - Eduard Chmelár utékol preč od Vaského jako čert od svacenej vody !


2011-10-03  (11:48)  |  Politika
Dňa 30.9.2011 o 17:00 sa v bratislavskom DK Ružinov uskutočnila konferencia o priamej demokracii. Vystúpili tam poprední zástancovia a teoretici z domácej a českej scény, ktorí mali obhajovať teoretické aj praktické princípy priamej demokracie ako riadenie spoločnosti priamo občanmi.


Politiku netreba! Existuje niečo lepšie! Pomôžeš to zrealizovať?


2011-10-02  (14:51)  |  Politika
Alebo sa mieniš len sťažovať a nečinne prizerať kolabujúcemu systému? AKO POMÔCŤ: http://nr.zeitgeistmovement.sk/web/pomozes-je-to-jednoduche + pridaj svoje nápady do komentára!!! Človek nezistí čoho je schopný pokým to neskúsi!


NEW WORLD ORDER : Postavme sa im!


2011-08-25  (23:21)  |  Politika
Ľudstvo je spútané v neviditeľnom väzení tvorené médiami, životný štýlom a hodnotami dnešnej doby. Aby sme zničili New World Order je potrebné zbúrať hranice myšlienok a sprístupniť svet neobmedzených možností. Elity sa dajú zabiť ale NWO sa nedá poraziť len politikou a hrubou silou. Je dôležité napraviť škody ktoré boli spôsobené na našom myslení a vnímaní sveta.


Manifest - Za náš hlas!


2011-08-22  (19:43)  |  Politika
Ak súhlasíte s presadením navrhovaných zmien, uvedených v tomto dokumente, zoberte si ho prosíme za svoj. Bol vypracovaný obyčajnými ľuďmi, občanmi Slovenskej republiky a nesleduje žiadne sebecké ciele. Je koncipovaný s úprimnosťou a v medziach slušnosti. Neobsahuje síce požiadavky, ktoré by vyvolali okamžitú zmenu a zlepšenie situácie v SR v konkrétnych oblastiach napr. sociálnych záležitostiach či daňovej politike, ale dve základné požiadavky, ktoré sú v ňom uvedené podľa nás prinesú významné zlepšenie a posilnenie demokratického zriadenia v Slovenskej republike a v budúcnosti jednoduchšie presadzovanie našich predstáv. Dúfame, že sa pre tento cieľ dokážeme zjednotiť, pretože sami sme slabí, ale ako masu nás budú musieť rešpektovať! Prosíme Vás, podporte túto iniciatívu akýmikoľvek inteligentnými prostriedkami. Ďakujeme


Tento krát, v tejto revolúcii, už nebudeme slušní ako Ján Budaj !


2011-08-10  (00:14)  |  Politika
V roku 1989 Slovenský Národ veril že V SLUŠNOSTI JE SILA ! A Ján Budaj sa stal PERSONIFIKÁCIA TEJTO SILY !


Dopis, který byl zaslán UBS aneb Jak to chodí u Policie.


2011-08-04  (14:12)  |  Politika
Dopis, který byl zaslán UBS od kolegy "strážmistra" z útvaru SDP PČR. Kolegům neřekne nic nového, ale pro občany České republiky je to nádherně popsaný pohled do myšlenek "skoro poldy", který je ještě stále "trochu civil". Doufám že se kolega neurazí za toto označení.UBS děkuje za všechny kolegy. Milí kolegové a přátelé z UBS a dalších odborových organizací! Důvod, proč jsem se rozhodl k napsání tohoto dopisu je, že si potřebuji urovnat myšlenky a zároveň s tím se i "svěřit". A protože jsem paranoidní, bude to bohužel dopis anonymní.


Vladimír Putin: USA sú parazitom globálnej ekonomiky


2011-08-03  (18:09)  |  Politika
"Kto kontroluje potraviny ovláda ľudí, kto kontroluje energiu môže ovládať celé kontinenty, kto kontroluje peniaze, môže ovládať svet." Henry Kissinger


Kauza Dominiqua Kahna skončená. USA nemajú zlaté rezervy


2011-07-12  (19:16)  |  Politika
New Yorská násilnicka kauza DSK skončila pre chuligánov, ako ich nedávno nazval Putin, z Federal Reserve and The City of London totálnym fiaskom. Ešte vždy pozerám na týchto chuligánov s najväčším obdivom. Zorganizovať tak dokonalý matrix ako sa im to podarilo od dobytia anglicka a založenia Bank of England stojí za zložený klobúk. Ale ako sú tlačený do kúta zvonku aj zvnútra tieto tvory bez tváre a chrbtovej kosti, ktoré nám tu permanentne pripravujú bitúnok: od Francúzkej revolúcie cez obe vojny a Boľševickú revolúciu po komunizmus atď., tak s DSK títo páni v bielych golieroch spadli tvárou do hnoja.


Ďaľšie z politiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Trójsky kôň s názvom 99!

Donedávna sa mi pri pojme 99 percent vynorila asociácia s protestami v USA a davom držiacim transparenty s nápisom, „99 percent of us creates prosperity for one percent of you". Neskôr som si, musím sa priznať že s prekvapením všimol, že už aj na Slovensku máme niečo podobné.


Zrušme povinnosť zdravotného poistenia

Venus Project

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze

8. března vám vypnou internet

Ako funguje na Slovensku prokuratúra, polícia...

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Poďme konfrontovať Zbigniewa:

Ako sa chcel stať Kubo súčasťou strednej triedy


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.3903 s