16. September 2019
    
Tibet jinak - věřte nevěřte - Dolezite.sk

Tibet jinak - věřte nevěřte


  2009-04-14  (23:24)  |  Zo sveta
  55% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Tibet jinak - věřte nevěřte

No, tak vám povim, že tento článek mě poměrně zaskočil. Nemusím věřit všemu, ale při čtení sem u sebe jaksi narazil na pocit, že na tom nějaká pravda bude. No posuďte sami a napište mi své názory.

Čo nesmie vedieť vytunelovaný o Tibete

V našom súčasnom profesionálne totalitnom systéme platia zákony totalitnej trhovej demokracie. Jedným z nich je aj zákon zakázaných informácií pri nepretržitom tunelovaní mozgov. Pravdepodobne ho dodržiavajú všetky mienkotvorné média na Slovensku a vo svete. Je to potrebné na udržanie veľkej ekonomickej a príjmovej nerovnováhy vo svete a moci svetovej šľachty.Poslednú dobu celým svetom obiehajú správy, ako Tibeťania demonštrujú proti okupácii Tibetu Čínou a žiadajú samostatnosť. V podstate majú na to právo podobne, ako stovky rôznych národov na našej planéte, ktoré nemajú samostatnosť. Médiá stále prinášajú informácie o porušovaní ľudských práv v Tibete.

Mnohé totalitné mienkotvorné média na Slovensku a vo svete, ktoré mnohé vlastnia aj medzinárodné lúpežnícke a zločinecké konzorcia, pri tunelovaní mozgov nesmú priniesť skutočné informácie o Tibete, napríklad:

Nasledovné informácie o Tibete sú spracované hlavne podľa údajov z článku Michaela Parentiho a ďalších článkov: http://www.michaelparenti.org/Tibet.html http://www.cctv.com/english/20080418/103089.shtml http://www.faqs.org/faqs/tibet-faq/ http://www.womenofchina.cn/Data_Research/Latest_Statistics/203027.jsp http://english.people.com.cn/90001/90776/90785/6384840.html

Do roku 1959, keď Dalai Lama vládol v Tibete, skoro všetka obrábaná pôda a pastviny patrili šľachte a kláštorom, pričom väčšina obyvateľov boli nevoľnici, ktorí na nich robili. Tibetská aristokracia a vedúci mnísi, 5% populácie, vlastnili a rozhodovali o všetkom. Systém sa podobal nevoľníctvu v Európe spred 700 rokov. Napríklad, kláštor Drepung v Tibete bol najväčší vlastník pôdy na svete, mal 185 veľkostatkov, 25000 nevoľníkov, 300 veľkých pastvín a 16000 pastierov. Sám Dalai Lama žil v 14 poschodovom paláci, ktorý mal 1000 miestností (Gary Wilson's report in Worker's World, 6 February 1997). Dalai Lama a jeho rodina vlastnila okolo 4000 nevoľníkov a 100 domácich otrokov. Šľachta - sekulárni vládcovia sa mali tiež dobre. Napríklad veliteľ Tibetskej armády, člen Dalai Lamového kabinetu vlastnil 4000 km2 pozemkov a 3500 nevoľníkov (Gelder and Gelder, The Timely Rain, 62 and 174). Pred demokratickými reformami v roku 1959, Tibet mal 197 rodín dedičnej aristokracie, v tom bolo 25 veľkých rodín. Nevoľníci tvorili okolo 90% populácie. Tibetskí chlapci boli často odobratí od roľníckej rodiny na výchovu za mníchov, kde slúžili elitným mníchom. Ako uvádza mních Tashi-Tsering, deti v kláštoroch boli často sexuálne zneužívané. On sám bol obeťou sexuálneho znásilňovania od 9 rokov (Melvyn Goldstein, William Siebenschuh, and Tashì-Tsering, The Struggle for Modern Tibet: The Autobiography of Tashì-Tsering. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 1997).

V tibetskej komunite bol malý počet slobodných roľníkov, okolo 10000 obchodníkov, veľká väčšina nevoľníkov a domácich otrokov, ktorí nič nevlastnili. Deti otrokov boli otroci (Gelder and Gelder, The Timely Rain, 110). Veľká väčšina populácie boli nevoľníci bez vzdelania a zdravotnej starostlivosti. Doživotne boli vlastníkom pána alebo kláštora. Za prácu nedostávali žiadnu mzdu (Melvyn C. Goldstein, A History of Modern Tibet 1913-1951. Berkeley: University of California Press, 1989, 5 and passim). Nesmeli sa ženiť bez povolenia pána alebo lámu. Pán mohol požičať nevoľníka inému pánovi na prácu aj do veľmi vzdialených oblastiach (Anna Louise Strong, Tibetan Interviews. Peking: New World Press, 1959, 15, 19-21, 24).V Tibete tresty pre nevoľníkov za krádež, útek alebo vzopreniu sa moci boli mučenie, mrzačenie, vyrezanie očí, jazyka, nosa, odťatie ruky a tak podobne. V roku 1959 Anna Louise Strong navštívila výstavu nástrojov na mučenie pre dospelých a pre deti, ktoré používala tibetská šľachta. Popisuje napríklad aj fotografie komunistických aktivistov, ktorým odrezali nos a vrchnú peru (Strong, Tibetan Interviews, 91-96). V roku 1937, návštevník Tibetu, Spencer Chapman napísal: „Žobrák vedľa cesty neznamenal nič pre mnícha. Vzdelanie nebolo pre nevoľníkov, lebo by mohlo narušiť feudálny systém (Waddell, Landon, O'Connor, and Chapman are quoted in Gelder and Gelder, The Timely Rain, 123-125). Francúzsky Tibetologist Alexandra David-Neel v knihe „Old Tibet Faces A New China" píše. Nevoľnici boli doživotne zadlžení, kde dlh prechádzal na potomkov.

V starom Tibete, vlastník nevoľníka o ňom rozhodoval podobne ako o inom majetku. Mohol ho predať, dať ho ako dar, požičať ho, alebo splatiť s ním dlh. Vlastníci nevoľníkov mali štátne väznice a súkromné väzenia podobne aj veľké kláštory mali vlastný súd a väzenie. Keď v roku 1951 Čínski komunisti obsadili Tibet začali budovať cesty a nemocnice. Majetok šľachty a kláštorov neskonfiškovali. Feudálna šľachta ďalej vládla nad nevoľníkmi. Komunisti rešpektovali Tibetskú kultúru a náboženstvo (Goldstein, The Snow Lion and the Dragon, 52).

V roku 1956-1957 vypuklo v Tibete povstanie za asistencie americkej CIA (Kenneth Conboy and James Morrison, The CIA's Secret War in Tibet. Lawrence, Kansas: University of Kansas Press, 2002; and William Leary, "Secret Mission to Tibet," Air & Space, December 1997/January 1998). Mnoho vedúcich povstalcov a agentov patrilo medzi tibetskú aristokraciu alebo ich potomkov, ale väčšina populácie sa k povstaniu nepridala (Hugh Deane, "The Cold War in Tibet,"ť CovertAction Quarterly. Winter 1987).

Po potlačení povstania Čínski komunisti zrušili otroctvo a Tibetský systém nevoľníctva a neplatenej práce. Zaviedli občianske vzdelávanie a tak zrušili monopol kláštorov na vzdelanie. Zaviedli kanalizáciu a elektrinu (Greene, A Curtain of Ignorance, 248 and passim; and Grunfeld, The Making of Modern Tibet, passim). Do roku 1961 rozdelili pôdu a stáda roľníkom a zaviedli kolektivizáciu (Karan, The Changing Face of Tibet, 36-38, 41, 57-58; London Times, 4 July 1966).

Dalai Lama a jeho poradca najmladší brat Tendzin Choegyal tvrdili, že Číňania zabili pri okupácii 1,2 milióna Tibeťanov (Tendzin Choegyal, "The Truth about Tibet," Imprimis; publication of Hillsdale College, Michigan, April 1999). Údaj je vymyslený, pretože podľa oficiálneho sčítania ľudí v roku 1953, celková populácia v Tibete bola 1 274 000 obyvateľov (Karan, The Changing Face of Tibet, 52-53).

Podľa dokumentov ministerstva zahraničia USA z roku 1998, v 1960-tich rokoch tibetský exil dostával od CIA 1,7 milióna dolárov ročne. Ročný plat Dalai Lama od CIA bol 186000 dolárov. V 21. storočí americký kongres vyčlenil na podporu tibetského exilu v Indii 2 milióny dolárov a ďalší milión na „demokratické aktivity“ exilu. Navyše, Dalai Lama dostal finančnú pomoc od G. Sorosa (Heather Cottin, "George Soros, Imperial Wizard," CovertAction Quarterly no. 74, Fall 2002). V súčasnosti tibetskí mnísi v Kalifornii dostávajú od vlády USA 550-700 dolárov mesačne a zdravotnú starostlivosť zadarmo. Neplatia za ubytovanie, telefón, internet a káblovú televíziu.

V roku 1999 viac ako 1000 čínskych výskumníkov prevádzalo geologický výskum v „Qinghai-Tibet Plateau“ v Tibete. Našli 16 veľkých oblastí, kde sú zásoby medi, železa, olova, zinku a ďalších minerálov v odhadovanej cene 128 miliárd dolárov (Abrahm Lustgarten, Fortune reporter, 21.2.2007). V týchto miliardách leží základ pozornosti svetovej šľachty o ľudské práva v Tibete. Niekoľkomiliónová podpora tibetského exily je len zlomok ceny koristi.

Platený tibetsky exil bol rozčarovaný, keď v roku 1996 Dalai Lama vyhlásil, že „Marxizmus je založený na morálnych princípoch, zatiaľ čo kapitalizmus sa stará len o zisk a výnosnosť“.... Marxizmus sa stará o „spravodlivé využívanie výrobných prostriedkov“ a „osud pracujúcich“.. „Myslím si o sebe, že som polovičný Marxista a polovičný Budhista“ (The Dalai Lama in Marianne Dresser , ed., Beyond Dogma: Dialogues and Discourses. Berkeley, Calif.: North Atlantic Books, 1996).

Kim Lewis, ktorý študoval „hojenie rán“ tibetských mníchov v Kalifornii, USA, sa rozprával aj s tibetskými ženami, ktoré žili v kláštoroch s mníchmi v Tibete. Na otázku, či by sa vrátili do Tibetu, odpovedali, že nie. Dôvod nebol okupácia Tibetu, ale zlé spomienky na život v kláštoroch. Teraz sú vďačné, že sa nemusia vydať za 4 -5 mužov a byť stále tehotné, alebo byť nakazené sexuálnymi nemocami.“ Ich staré matky spomínali, že vyspať sa s mníchom, ako im mnísi tvrdili, malo byť pre nich prostriedok osvietenia, podobne ako mal Budha.

Systém nevoľníctva sa v Tibete udržal aj preto tak dlho, lebo nevoľníci verili, že mnísi majú moc prispieť, čím sa narodia v budúcom živote. Niekto sa môže narodiť ako človek -aristokrat alebo ako prasa.

Ako vyzeral Tibet, keď ho okupovali Briti? V roku 1904 Briti okupovali Tibet. Briti žiadali voľný obchod bez daní pre Indiu a zaplatiť 2,5 milióna rupií ako náhradu škody. Sir Charles Bell, Britský úradník v Tibete v rokoch 1904-1905 v knihe „Tibet: Past and Present, Oxford, 1924, pp. 78-79“ píše: že „otroci v Tibete sa aj kradli, hlavne malé deti. Alebo chudobní rodičia predali deti priekupníkom, ktorí ich ďalej predali ako otroka. Tieto deti pochádzali hlavne z juhovýchodného Tibetu.“ Feudálny systém v Tibete Britom pravdepodobne vyhovoval.

V Tibete po demokratických reformách, ktoré zaviedli komunisti, začal komunistický zázrak (hlavne po roku 1970), čo dokumentujú nasledovné čísla. Úmrtnosť detí v Tibete v roku 1951 bola 430 na 1000 narodených. Počas komunistického zázraku sa znížila na 91,8 detí v roku 1990 a na 35,3 detí na 1000 narodených v roku 2000. Rast HDP za posledných 7 rokov bol 12% ročne. Teraz je 30x vyšší ako v roku 1950. Priemerná očakávaná dĺžka života v roku 1950 bola 35,5 rokov, v súčasnosti je 67 rokov. V súčasnosti Tibet má populáciu 2,5 milióna, oproti 1,2 milióna v roku 1964. Príjem roľníkov a pastierov sa za posledných 5 rokov zvyšoval v dvojciferných číslach. V roku 2007 to bolo o 14,5% oproti roku 2006. Export Tibetu bol 222 milión dolárov v roku 2006, bol o 34% vyšší ako v roku 2005. V roku 2006 Tibet navštívilo 2,5 milióna turistov, zvýšenie o 40% oproti roku 2005. V roku 2007 to bolo už 4 milióny. Príjem z turizmu v roku 2006 bol 350 miliónov dolárov. V roku 1950, 95% Tibeťanov bolo negramotných, len 2% detí chodilo do školy. V súčasnosti je základné vzdelanie povinné a negramotnosť u ľudí v pracovnom veku je 4,76%. V roku 2000 Tibet mal 4 univerzity, kde študovalo 5475 študentov.

Je úplne jasné, že pokiaľ sa súčasným „anglosaským“ vládcom vo svete v najbližších 10-20 rokoch nepodarí politicky alebo ekonomicky zničiť komunistickú Čínu, potom už nebudú mať šancu a stratia svoju 300 ročnú moc vo svete. Preto organizujú všetko možné, aby sa tak nestalo. Dnes sú to nepokoje v Tibete, a čo to bude zajtra, neviem. Ale niečo musia vymyslieť, lebo čas uteká.

V kontexte referovania o nepokojoch v Tibete (1,2 milióna km2) by bolo potrebné vedecky preveriť, či referovanie o Tibete je dôkazom totality a morálnej degenerovanosti väčšiny mienkotvorných médií a ich redaktorov na Slovensku, a či je to neoddeliteľná súčasť barbarizmu, v ktorom žijeme.

V kontexte referovania o nepokojoch v Tibete sa pýtam sám seba. Sú občania Slovenska len vytunelované stádo? Neverím tomu. Presnejšie, neverím, že všetci. A preto som aj napísal tento článok.

Zdroj ... www.ondrias.skShare/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
:O   |   ip:84.47.114   |   2009-04-14  (23:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hmm,zaujimave,tak o tomto som ani netusil...


Palino   |   ip:193.93.72   |   2009-04-15  (00:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no ja sa po***em. ked je toto pravda, ...


333666999   |   ip:88.212.1.   |   2009-04-15  (04:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No ja si to viem kludne prestavit,,,ved aj na Slovensku patri viac ako 50% nehnutelnosti cirkvi alebo nieakemu jehovistu,,,no ten jehovista to mozno kupil,,,ale ze cirkev skade to ma???oni to od koho kupili???no vlastne ako poveda aj Eddie v 80"-ich rokoch,,,kto ma peniaze,,,ma vsetko!!!


Basa   |   ip:78.3.248.   |   2009-04-15  (11:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale hlaven ze budu pisat ako cinania mucia tibetanov... tak ja uz neviem, comu verit


fifo   |   ip:15.195.18   |   2009-04-15  (12:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujimavy clanok, dole klobuk. A je to podchytene svedectvami, faktami.
Preco toto nezverjeni nejaky svetovo prestizny magazin ? Zeby aj tuto medialnu sferu riadili zlocinecke skupiny, a az do takej miery ?
Inak, mne sa Dalai Lama nikdy nezdal, rovnako ako sucasny papez. Ktovie, co este vyjde na povrch o katolickej cirkvi. (ktora ma toho uz tolko na svedomi, ze by sa o tom dala kniha napisat)


valooo   |   ip:85.159.10   |   2009-04-15  (13:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Odpoved na poslednu otazku:"Cina je komunisticka krajina. My sme sa komunizmu zbavili a je preto logicke, ze to co pochadza z ciny povazujeme apriori za zle a opovrhujeme tym."
Plus ako vidiet v Tibete mal komunizmus na obyvatelstvo "blahodarny" vplyv. Pokial teda je cielom ludskeho bitia zivotna uroven (pre mna ano, pre cloveka s inym vierovyznanim to tak byt nemusi).


valooo   |   ip:85.159.10   |   2009-04-15  (13:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Este doplnim. Podla clanku mozu Tibetania dakovat Cine za zveladenie ich krajiny. Rastom vzdelanosti sa ale da predpokladat, ze tak ako aj v Cine a vo vychodnom bloku Europy, skor ci neskor dojde k povstaniu proti komunistickemu zriadeniu a to aj bez pricinenia Kapitalistickych sil. Tuzba po slobode sa raz prejavi. Ked sa tak stane, zostane uz len na Tibetanoch ako sa postavia k novej situacii a musia si dat pozor aby sa ich narodnych bohatstiev nezmocnili sikovny kapitalisti zapadu. Myslim si, ze v tomto zlyhaju kedze nemaju tak dlhe kapitalisticke skusenosti ako zapadne mocnosti.
Teda Amerika dosiahne to co potrebuje, dostatok surovin pre svoje hospodarstvo.


HIDI   |   ip:195.28.69   |   2009-04-15  (13:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  opat raz pohlad na vec z oboch stran nie len jednostranne interpretovane "fuckty" co sa hodia iba vyvolenym...


Revolution Man   |   ip:217.31.32   |   2009-04-15  (14:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Srandovne ako sa da na niektore veci pozriet aj s inej strany. Tak toto ma dost zaskocilo vzdy som bol presvedceny o tiranii tibetskych mnichov, ale teraz fakt dost o tom pochybujem. Cim viac sa zaujmam o politicky svet tym skor mi to pripada ako jedna velka hra a manipulacia, a mi sme len male zvieratka, ktore sa pasu a hlupo primaju vsetko co im media tlacia do hlavy. Ktoho vie kolko klamstiev este nevieme, asi dost a keby sme ich zistili asi by sme nas svet ani nespoznali.


fuk   |   ip:195.28.68   |   2009-04-15  (16:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  že by celý predchádzajúci systém v tibete držali v tajnosti preto aby nepustili čínu k nerastnému bohatstvu a držali žolíka v ruke?


NoirOrioN   |   ip:212.5.222   |   2009-04-15  (16:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tí, čo prispievate...naučte sa v prvom rade po slovensky!! To sa nedá čítať aké tuposti vypisujete, to je vizitka...! Po druhé, je mi smiešne, ak sa niekto čuduje nad majetkami cirkvi. Douč sa históriu, ak to teda niekoho zaujíma. Nebuďte povrchní, práve prop.sk taký nie je, nabáda k zamysleniu a neprvoplánovitosti. No zdá sa, že mnoho "Slovákov" nevie čítať...nieto ešte medzi riadkami...


Lenoch   |   ip:213.47.70   |   2009-04-15  (17:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre NoirOrionN ked ti to tu vadi tak to necitaj a chod na prop.sk a hlavne nenapadaj prispievatelov!!!!!!!!!!!!!!!!!!


sxg   |   ip:91.127.4.   |   2009-04-15  (17:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  NoirOrioN:
Informáciu to nesie, či nie?
Srby majú píš ako počuješ...a to sú Slovania.
Vieš?


STORM   |   ip:88.212.6.   |   2009-04-15  (18:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale ale...mame tu zas nejakeho mudracika... V prvom rade sa nauc pisat bez diaktitiky si na webe ne na gramatickom stretnuti mindrakov! Kto tu potrebuje z tych ludi ktori sem chodia a debatuju o veciach ktore ich zaujimaju tvoj nebotycny komentar na temu ,,mam najvacsieho vtaka,, ??? Chod na prop alebo diskutuj k veci cavo nerob tu zo seba gramatickeho boha...je to tu predsa len o niecom inom a budme radi ze sem ludia chodia a CHCU diskutovat a ze sa zaujimaju aj o veci daleko dolezitejsie ako gramatika. Co ta vobec do toho ako to robia ? Kludne si sem priletis na svojom lietajucom koberci a rozdavas tu patenty na ,,neprvoplanovitost,, no aky monmot? No uplne k popukaniu ! Len tak mimochodom uz len tvoj prispevok je naozaj duchaplny je vidiet ze tvoja ,,briskna,, inteligencia robi z teba uplneho otroka sebaukajania sa v chodeni po forach otravujuc ostatnych trefnym nabadanim k zamysleniu aky dokaze byt clovek idiot...ked ste vsetci na Prop taky ,,zvlastni,, tak hura potom...pakuj...a skus tu este niekoho urazit


STORM   |   ip:88.212.6.   |   2009-04-15  (18:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to patrilo NOIR ORION - ovi pochopitelne


NoirOrioN   |   ip:212.5.222   |   2009-04-16  (12:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ovládať rodnú reč slovom i písmom je povinnosť. Kto ste, keď ste chodili do školy, no pamätáte si len 40% (a nemyslím len na SLOVENČINU). Neovládať materinský jazyk je výpoveďou o samom človeku, je to neúcta k predkom i sebe samému. Zaujímavé je, že Česi, hoc´ majú ťažší jazyk, vedia, ovládajú svoju gramatiku. Idste, stane sa, že niekomu ujde...alebo na internet sa pripojí aj človek s 5-timi ľudovými, ale 90% českých príspevkov na fórach majú výbornú gramatiku a, div sa svete, častokrát aj logiku. Keď to porovnám s našimi fórami (nemyslím prop, tu je to ešte ako-tak OK), je to hnoj na hnoji - čo sú to za ľudia? ... P.S.: Srbčina, pochopiteľne!!!, má tiež svoje pravidlá...neovládam ich, ale pokiaľ viem, oni tvrdé "i" nepoznajú...


Katarína   |   ip:90.177.13   |   2009-04-16  (14:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neverím tomu, len ďalší propagátor komunizmu


peppe   |   ip:78.99.2.9   |   2009-04-16  (19:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja som pred vyše mesiacom tento článok poslal na Čínsku ambasádu!
Žiadal som aby sa postarali o to, aby aj široká slovenská (príp. európska) verejnosť dostala takéto informácie prostredníctvom štandardne dostupných médií(nie len internet).
Keďže som si uvedomil, že čínska ambasáda nemusí vidieť históriu takto, tak som zároveň požiadal o vyjadrenie k tomuto článku.


Revolution Man   |   ip:217.31.32   |   2009-04-16  (21:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Verit, neverit, ide o to, ze je tu aj iny pohlad ako ten co nam tlacia media, kazda minca ma 2 strany a vobec by som sa necudoval keby to naozaj bola pravda. Kazdy si urobte svoj vlastny nazor, ale urcite to nebude take jednoznacne ako je nam to prezentovane...
PS: STORM , mas moj hlas:) a NoirOrioN , L.Stur by mal z teba radost.(nerobis nahodou v Matici Slovenskej?)


milan   |   ip:85.135.14   |   2009-04-17  (16:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ze hadajme sa, pobime sa,ogrcajme sa ... a diskusia k clanku ziadna.fakt sa vieme este stale pozriet do zrkadla?skusme sa stat ludmi...uz je cas


Revolution Man   |   ip:217.31.32   |   2009-04-17  (18:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to> milan , a ty o com tocis chlapec? Preco by sme sa nemali pozerat do zrkadla?


milan   |   ip:195.91.79   |   2009-04-17  (20:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  R M - http://www.youtube.com/watch?v=tSk51Lp-vHU&;feature=channel_page


enajsi   |   ip:88.108.97   |   2009-04-18  (22:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ak j.s. dalajlama bude sirit myslienky a filozofiu buddhizmu po svete za peniaze zbojnika sorosa tak si myslim ze je to uplne v poriadku. jedina cesta buducnosti je nenasilie.


čitateľ   |   ip:195.28.13   |   2009-04-19  (10:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Už pred časom som trafil na
nejakú stránku
písanú slovensky, ktorá patrí tuším čínskemu vyslanectvu a tam som sa dozvedel podobné veci.


Templar   |   ip:78.99.185   |   2009-04-19  (22:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Preco by som mal verit komunistovi? Cakat, ze pan(sudruh?) Ondrias napise podobny clanok o cinskej kulturnej revolucii alebo vlade Cervenych Khmerov v Kambodzi , pripadne o zidobolsevickej revolucii v Rusku a jej odetiach je zrejme naivne...


STORM   |   ip:88.212.6.   |   2009-04-19  (22:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  presne Templar...Ondrias robi len obycajnu komunisicku propagandu...povodne som na toto vobec nechcel reagovat pretoze vo svete sa za Tibet a jeho slobodu postavilo mnozstvo slusnych vplyvnych ludi a vyslo naozaj vela fundovaneho materialu na temu-sloboda Tibetu. Ondrias nevie povedat suvislu vetu a tak som prekvapeny ze vobec nieco taketo napisal aj ked si skor myslim ze to obsvacol niekde na strankach cinskej kom.strany. Tento clanok je presne taky blud ako cela Ondriasova politicka a komunisticka kariera. Strata casu.


tulku   |   ip:88.212.37   |   2009-04-19  (23:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Samozrejme, aj zlo obsahuje v sebe niečo dobré, len toho dobrého je trochu menej a tu ho autor článku vypichol do nebies. Nespomína asimiláciu Tibeťanov, dnes žijú Tibeťania v svojej krajine v drvivej menšine, deti sa nevyučujú v svojom jazyku a vzdelávanie, zdravotníctvo a všetky výhody socializmu ( poznáme ho aj mi ), veď je to robené pre prisťahovaných Číňanov. V Tibete by sa udiali zmeny aj bez Čínanov, určite by v 21. storočí nebol feudálnym štátom. Tibet bol posledným skanzenom starých duchovných spoločností a je smutné, ako bol ukončený. Samozrejme, aj v Tibete existovali buzeranti mnísi ( ako všade, viď. kresťanský duchovní ) a feudálny otrokári ( dnes je vo svete viac otrokov ako kedykoľvek predtým ), ale to Číňanov neospravedlňuje z ničoho, čo tam urobili. FREE TIBET, nech majú nenažratí Amíci svoje zdroje, aj tak už Tibet nebude nikdy Tibetom. Ostane už len v srdciach ludí ako všetko naveky stratené. Buď klenot v lotose. Óm.


iko   |   ip:78.45.27.   |   2009-05-07  (20:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vsetkym, co to beru vazne doporucujem vziat Rude pravo alebo Pravdu z cias Procesov (50te roky), a spoznate rovnaku propagandisticku stavu a "neprestrelne argumenty" .

Je to uzasne, ze takyto text zabera este aj dnes, ked tieto propagandisticke tahy su uz pomerne zname...


Mi3k8y   |   ip:83.240.11   |   2009-09-15  (14:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pěkný článek. Jenom je to potřeba vidět v celém kontextu. Měli bychom zhodnotit jesli vývoj v posledních 60 letech v Tibetu, byl čistě zapříčiněný Čínskou nadvládou nebo zda by ke stejnému vývoji došlo díky nátlaku ostatní světových velmocí, kdyby byl Tibet svobodný. Každopádně byl Čínou násilně zabrán, což je v rozporu s jakoukoli konvencí.

Komunismum nemusí mít vždy čistě negativní důsledky, pokud byl některý stát zaostalý jako právě Tibet, komunismus jim pomohl zvýšit životní úroveň. Dál se však životní úroveň dramaticky zvyšovat nemůže, protože to odporuje základním předpokladům utopistického komunismu. Komunismus totalita a jako takovou je potřeba na ní nahlížet.


cv   |   ip:195.146.1   |   2009-09-18  (13:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre vsetkých:
Kym nieco zo seba vypotíte tak si o tom nieco precitajte zo vsetkých strán!
V Cíne nie je ziadna totalita,ziadny komunizmus ale režim zdravého rozumu ktorý sa nenecha odrbat prašivou imperialistickou zlodejskou Amerikou.
Amici už Čínu neporazia je jasné,Amerika krachuje a od defaultu dolára ju už nič nezachráni.A tym padom ani od jej rozkladu a bankrotu.
Mate internet tak studujte o Cíne,mozte si precitat nazory zo vsetkých strán a utvorit si svoj vlastný.Pokial nemate v hlavach nasr...é tak bude zhodný s týmto mojim.


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-09-18  (14:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Komunizmu nebylo dosaženo v žádném státě, ani v Číně. Maximálně se došlo do stadia socializmu. To, že se vedoucí politická strana jmenuje "komunistická" neznamená, že stát dosáhl komunizmu. Naše vládnoucí strany (v ČR i SR) mají v názvu "demokratická", ovšem o opravdové demokracii si dovoluji pochybovat, anebo si pod tím pojmem představuji něco jiného :-/
Dalajláma žádný budhizmus nepropaguje a nerozšiřuje, dokonce neprotestuje proti "humanitárnímu bombardování", invazích a vedení válek pod záminkou šíření svobody a demokracie. Nevím o tom, že by někdy protestoval proti potlačování lidských práv civilistů napadených zemí, že by vyzýval svět k ukončení zabíjení a nelidského zacházení, spíš mi připadá jako maskot, cestující po světě (nevím, za čí peníze) a neustále upozorňující jen na potlačování svobody Tibeťanů. Jakoby žádná jiná země neexistovala a oni byli jediní utiskovaní. Paralela s jednáním jistého nedotknutelného etnika, které se nesmí veřejně jmenovat ;-)


Rana   |   ip:89.176.23   |   2009-09-20  (13:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Napsala jsem příspěvek a není tu. To jsem byla prohlášená za nesvépravnou když jsem výslednou hodnotu čísla napsala slovem místo písmem? No aspoň vím, že ani tady nefunguje pravda v čiré podobě, ale někdo vybírá,co bude zveřejněno.


Rana   |   ip:89.176.23   |   2009-09-20  (13:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tedy číslicí. Eh... obyčejně mě to tolik nebere, ale dnes mám asi den blbec. Že se vůbec namáhám psát. Ti co hodně kritizují, zpravidla ani nechtějí slyšet ani číst něco jiného, než si myslí sami.


m   |   ip:87.244.22   |   2009-12-12  (23:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nikdy ste nezažili také utrpenie,ako ĺudia v Tibete a v iných utlačovaných krajinách.Z pohodlia za počítačom sa dajú písať rozne teorie o tom aké to tam je.Stačí sa však stretnúť s utečencom z Tibetu,alebo Avganistánu a zistíte,že boj o holý život nemá s našimi predstavami nič spoločné.Aj náš národ bol stáročia utlačovaný,mučený,žil v biede.Ale to že si tu dnes možeme písať v našom jazyku je dokaž,že žijeme v slobode.Slobodu si neuvedomujeme,kým ju nestratíme.Utrpenie si neuvedomujeme,kým žijeme v pohodlí.No keď sa budete zhovárať s človekom,ktorému umučili otca,lebo sa chcel slobodne prejavovať,s človekom,ktorý žil roky o vode a chlebe,pretože nebol Čiňan,pochopíte naivnosť našich predstáv.Prajem vám všetko dobré a aby ste nikdy nemuseli zažiť to čo týto ľudia.


padok   |   ip:188.123.1   |   2009-12-12  (23:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara, ked uz potrebujes nejake vyjadrenia od dalajlamu na kazdy jeden pocin vo svete plnom nasilia, tak ohladom invazie do Iraku sa dalajlama zastal Iracanom, ked povedal, ze chape sice Busha, ze chce sirit demokraciu ( :) ), ale pozrime sa na vysledok, teda lepsi zivot Iracanom to urcite neprinieslo.

Takze co si ty pocula alebo nepocula a polopravdy a strohe zavery nie je najlepsia cesta k objektivite, dalajlama je sice znama nazvem to osobnost, ale nie mocny pupok svaty a ani ziaden papez :))


CSmith   |   ip:213.81.18   |   2010-02-15  (16:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ondriaš bol pôvodným povolaním drevorubač.
A aj keď sa teraz hrá na vedca, jednoduché myslenie mu zostalo (nič porti drevorubačom, sám som niekedy pracoval v lese - hoci len ako brigádnik).
Jeho problémom však je, že nielenže sa neanučil ani spisovne písať (!), ale nedokáže sa ani overovať fakty.
Ak sa vo svojom hlúučkom článku odvoláva na Parentiho a Strongovú, mal hneď v úvode čestne uviesť, že tí dvaja sa nikdy nenaučili tibetsky, boli skrz-naskrz presiaknutí marxizmom a maoizmom, a väčšinu svojich "prác" písali na objednávku čínskej propagandy.
Dovolím si teda tvrdiť, že aj Ondriaša vedú zlé úmysly.
A to je to najhoršie.
Ubližovať ľuďom, ktorí už aj tak dosť trpia.
To dokáže len zlý človek, alebo úplný hlupák.
Alebo oboje.


CSmith   |   ip:213.81.18   |   2010-02-15  (16:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ospravedlňujem sa za preklepy.
Je mi ľúto každého, kto uveril tej Ondriašovej zlátanine.
Mňa trápi len to: čo ho k tomu, že šíri zlo, vedie?
Uvedomuje si ten nešťastník, ako si sám škodí?
Strongová aj zomrela ako presvedčená maoistka (veď aj bola priateľkou tej obludy, úchyla Maa, ale prečo aj Ondriaš, a dnes, keď sa pravda dá omnoho ľahšie zistiť a dokázať?
Keďže som v živote nenarazil na tak zlých ľudí, zdá sa mi až neskutočné, že vôbec môžu naozaj - fyzicky - existovať!


cv   |   ip:217.75.75   |   2010-02-15  (16:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  CSmith
ty kreten ,zlý clovek a hlupák vesmirneho formatu,
Ondriasa poznam osobne 32 rokov,ty mu ani po clenky nesiahas,ty ani nevies co je maoizmus a komunizmus.
Ja som este na takeho tupca a tak zleho cloveka ako ty nenarazil tiez.Ondriasa nepoznas a dovolujes si ho takto ohovarat? ty tupý zmrd primitívny, taky potrati ako ty by nemali fyzicky existovat a viac Ondriasov by sa malo narodit.


Mima   |   ip:78.141.88   |   2010-03-05  (13:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý deň Vám všetkým prajem!
Keď tak čítam tie príspevky,tak v podstate sa to asi vymklo z ruky,pretože nereagujete na tému.Pokiaľ si spomínam,tak sa tu máme baviť o našich názoroch na situáciu Tibet a Čína a nie sa osočovať.Vám príde normálne,že tu začnem niekomu nadávať len za to,že má iný názor?Je to smiešne,a keď poviem ten názor,tak ho už podám bez negatívnych emócii..poviem len jedno,to čo sa tam deje je smutné,veď tam umierajú ľudia a to len preto,že niekto chce vládnuť za cenu smrti..nesúhlasím s číňanmi,veď sme sa narodili preto,aby sme sa učili a zdokonalovali cez lásku. IBA TEN KTO TI DAL ŽIVOT,MÁ PRÁVO TI HO VZIAŤ..a vtedy,keď on uzná za vhodné..Všetkým prajem zo srdce pokoj a lásku v srdiečkach:-)


ela231   |   ip:62.197.19   |   2010-11-01  (21:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tento článok som už čítala aj na inej stránke ale neverím tomu... myslím si že z toho úplne vyplýva len to, aký sú všetci zmanipulovateľný, veď sú jasné dôkazy o tom čo Číňania robia v Tibete no nie? napríklad čo spravili s takmer všetkými tibetskými kulktúrnymi pamiatkami? z väčšiny miest vybúrali staré centrá a postavili tam hnusné číňanské baráky z Potaly si spravili čínske národné múzeum... to je vizitka, dnes už takmer nikto neverí týmto číňanským kecom o tom ako oslobodili Tibet z krutovlády Dalajlámov a tak ďalej a tak ďalej. ak si prečítate nejakú knižku cestovateľa čo bol v Tibete pred vpádom číňanov (Sedem rokov v Tibete) tak pochopíte že toto nieje ani zďaleka pravda ale len výmysli ktoré sa nám komunisti snažia natlačiť do hláv aby nepôsobili ako nespravodlivý, veď oni kompletne ničia tibetskú kultúru všetko čo mali, z väčšiny tibeťanov narobili bezdomovcov a nasťahovali číňanov a tí ovládajú všetok CR banky obchody hotely a všetko čo tam oni "vybudovali"a tibeťanom neostalo nič len žobrať nieje zlé že Tibet sa scivilizoval ale chceli to jeho obyvatelia skutočne? ak áno určite nie takto drasticky veď číňania tam zabili minimálne pol milióna ľudí ak nie viac, nemôžu na verejnosti ani len spomenúť meno dalajlámu lebo by boli zatknutý, skupinka horolezcov čo vyniesla na mont everest tibetskú vlajku je nezvestná, dvaja tibetský mnísi boli zavraždený zato, že vystrojili malý ohňostroj na počesť toho že Dalajláma dostal zlatú medajlu kongresu USA to sú fakty a nie hentie kecy... neverte tomu


Inqiz   |   ip:84.153.58   |   2011-01-18  (12:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Uz som sa bal, ze nikto nespomenie knihu alebo film Sedem rokov v Tibete, ktory je akurat z tejto doby na ktoru poukazuje tema. No, pekny rozdiel.


trtko   |   ip:84.245.64   |   2011-07-01  (20:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takze takto.. Tibet bol pod vladou mnichov to ano tak isto ako pise uroda atd. patrila Tibetu nie iba mnichom... Co sa tika nasilneho odvlecenia deti do klastorov to neviem ale krestansky misionary v Thajsku robia to iste kmenu Ankha... Dalej Tibetsky mnisi rozdelovaly podu teda jesny pestovali napriklad ryzu a druhy fazulu atd. davalo sa to do spolocnych sypiek sktorych si ludia brali denne davky ( u nas to robia tak isto niektory len dostavaju peniaze a nie potraviny) co sa tika mucenia atd. zlodej sizasluzi odseknut ruku,nasilnik by znasilneny ( fyzicky alebo psychycky) a vrah zavrazdeny.... Necital som tocele bo je to len o jednom ociernit ich... Bol som v Himalajach a aj v Tibete.. Nezazil som stary Tibet no ludia tam nanho spominaly len v dobrom... Cina im znicila kulturu tak ako nam Slovanom volakedy krestanstvo... Prepacte autor ale toto vam nezerem ale musim uznat zopar ludi ste osalily ale ty asi nevedia ze v Tibete bolo vyvrazdenich 60% obyvatelov Cinanmi....


trtko   |   ip:84.245.64   |   2011-07-01  (22:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  O čom to teda všetko je? Kedysi dávno sa v Tibete zaviedol systém, v ktorom rodičia dávali svoje malé deti do kláštorov, kde mali jedlo zadarmo a bolo o ne dobre postarané. Istý veľmi svätý tibetský kráľ to však dotiahol do extrému. V dnešnom Afganistane sa nachádzalo „kráľovstvo vadžrajány“ Oddijana. Jeho kráľ dosiahol osvietenie a učil všetkých svojich poddaných. Napokon všetci dosiahli osvietenie a kráľovstvo sa rozplynulo. Náš tibetský kráľ chce urobiť to isté. Chcel ukončiť samsáru tým, že nechá svoje kráľovstvo zmiznúť. Po celej krajine da vybudovať kláštory a nariadil všetkým sedliakom odvádzať časť úrody pre potreby mníchov a mníšok, ktorí tak mali všetko jedlo zadarmo. Výsledkom bolo že ľudia sa stávali mníchmi ani nie preto, že by chcel dosiahnuť osvietenie, ale preto, že v kláštoroch bolo jedlo zadarmo. Skutočne osvietených ľudí bolo medz nimi málo, možno jeden z milióna. Bolo to preto, že mnísi mali veľa rozptýlení, dostatok jedla a nedostatok práce. Nikto z nich už nepraktikoval ako kedysi Milaräpa. Nakoniec bol celý Tibet plný kláštorov. V každej doline ste mohli nájsť nejaký kláštor, často s prebujnenou administratívou.. Toto je urivok s jedneho clanku a este daco nemozete pan autor sudit na zaklade zopar jedincov co znasilnovaly deti celu tibetsku vieru a lamov... To je ako keby niekdo povedal ze cirkev je plna pedofilov,afganistan teroristov,amerika blbcov a vami ospevovana cina diktatorov....


trtko   |   ip:84.245.64   |   2011-07-01  (22:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na začiatku majstri línie Kagjü zakladali kláštory ako meditačné a študijné centrá s cieľom zachovať učenia. V tom čase ešte neexistoval systém tülkuov (systém rozpoznávania vedome znovuzrodených buddhistických majstrov), takže každý majster odovzdával zodpovednosť za kláštor svojmu synovi. Takto sa rozrástlo veľa kláštorov Kagjü. Ľudia sú vždy len ľudia, a veci sa časom začali zhoršovať Z kláštorov sa stali malé kráľovstvá ovládané arogantnými správcami. Často bol veľmi prefíkaní: vedeli, že duchovných vodcov potrebujú, aby prostredníctvom nich mohli ovládať ľudí a tak formálne na čele stáli duchovní vodcovia, boli však len nástrojmi v rukách úradníkov. To, čo zvonku vyzeralo ako veľké duchovno, bolo vo vnútri len politickým prostriedkom na udržanie moci Každý kláštor vlastnil pôdu, a často išlo o statky nemalej rozlohy. Tieto potreboval pracovnú silu a tak sa z roľníkov postupne stávali nevoľníci kláštorov, v ktorých úradníci vládli ako diktátori. Ak pozemky kláštorov spolu susedili, vznikali časté spory a niekedy aj boje o pohraničnú pôdu. Ak napríklad nejaké zviera prebehlo z pozemku jedného kláštora na pôdu druhého, chytili ho a nechceli vrátiť Skutočný vládca krajiny nemal prakticky žiadnu moc. Tá bola v rukách neustále rozhádaných kláštorov. Centrálnej vláde sa až neskôr podarilo získať aký-taký vplyv Zorganizovala sa podobne ako kláštory, takže celá krajina začala byť ovládaná striktne nábožensky. Náboženstvo a politika sa v Tibete premiešali a náboženstvo sa stalo prostriedkom, ktorým politici mohli ovládať ľudí. Skutočne dobrí majstr a praktikujúci mnísi neboli súčasťou tejto mašinérie. Často praktikovali osamote V kláštoroch už takmer nikto nedosahoval osvietenie, pretože tie boli zaneprázdnené administratívou. Bola to veľmi zložitá situácia. Problémom neboli osvietení praktikujúci ale úradníci. Ľudia zo západu majú však stále predstavu, že všetko, čo sa dialo v kláštoroch, bola dharma. Myslia si, že každý kláštor je veľkou mandalou, že každý jeden mních je určitým buddhovským aspektom a predstavený kláštora je Dordže Čhan


trtko   |   ip:84.245.64   |   2011-07-01  (22:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Častá je tiež domnienka, že tróny lámov sú súčasťou praxe dharmy. V skutočnosti a tieto môžu predstavovať príčinu problémov. Pre mňa ste pripravili trón a ja ňom teraz sedím. Ak ale neurobíte to isté aj pre niekoho iného, môžu nastať problémy. Je to všetko politika. Keby ste sem postavili nejakú peknú stoličku podľa vášho západného štýlu, nebol by to žiaden problém. Avšak starí tibetskí lámovia, dokonca aj tí dobrí a láskaví, majú určité zvyky prameniace z ich kultúry. Keď prídu na Západ a vy nebudete používať tradičné tibetské hudobné nástroje, alebo na tróne nebude dosť brokátu, začnú mať pocit, že tu niečo chýba. Takisto vám povedia, že by ste mal všetky veci zariadiť nejakým konkrétnym spôsobom a vy sa môžete domnievať, že a to je súčasťou praxe. Takýmto spôsobom sa na Západ prenášajú tibetské tradície, ale ja si nemyslím, že to bude mať dlhé trvanie. Ak by malo, mohlo by to byť v budúcnost zdrojom problémov. Kto by mal mať vyšší trón? Niekto bude mať menší trón a niekto dokonca ešte menší. Mohlo by to spôsobovať veľa ťažkostí Je dôležité, aby ste poznali rozdiel medzi dharmou a tradíciou. Aby ste porozumeli, že ak sa objavia problémy, tak nepochádzajú od osvietených bytosti, ale od úradníkov Dokonca aj čínski komunisti, ktorí ani trochu neveria náboženským veciam, z času na čas využívajú náboženstvo ako politický nástroj, a to preto, že je tak mocné a hlboko zakorenené. Na západe nemusíte prijímať túto úradnícku časť, ktorá je premiešaná s náboženstvom. Nechcem tým povedať, že by teraz mali vaši učitelia sedieť na zemi a vy by ste mali proti nim vystrkovať nohy. Len jednoducho nepotrebujeme príliš veľa tradície


trtko   |   ip:84.245.64   |   2011-07-01  (22:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No skoro som sa trafil.... čtyř bestií říkat, Pojď se podívat a on šel dále, podmaňující si, podmanit si zemi mír a zabít jednoho po druhém; a byl mu dán obrovský meč. a ten, co na něm seděl, měl v rukou váhy za penny, a uvidíš, ty raněný, žádný olej nebo víno následovalo s ním. A síla byla dána těmto čtyřem i touto čtvrtou částí, síla jak zabít mečem hladem, smrtí a bestiemi země


trtko   |   ip:84.245.64   |   2011-07-01  (22:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Omg zly clanok....


4x . mifahafo37   |   ip:217.12.49   |   2012-02-04  (12:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  NOIR ORION

klobuk dole, takto by to malo byt!


PnLarryFrank . jusoxupu7   |   ip:41.203.67   |   2014-08-27  (13:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  STE hľadal FINANCIE?. Pozrite sa žiadny ďalší !!! WE, vám zaručuje plne certifikované pôžičky, ktoré ponúka v 2% úrokovú sadzbu s alebo bez zaistenia. WE pôžičky vo zazvonil 2.000 50,000.000.00 kontaktujte nás ešte dnes prostredníctvom e-mailu: larryhelpss2013@gmail.com

Celé meno:
Pôžička Suma potrebná:
Doba trvania úveru:
Platné telefónne číslo:
pohlavie:
vek:
adresa:
Krajina:
Účel úveru:

EMAIL: larryhelpss2013@gmail.com

Pán Larry Frankdiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


šesť + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Záhada vzniku obilí

Chléb na našem stole je dnes samozřejmostí. Málokdo si ale uvědomuje, že obilí neexistuje na naší planetě odjakživa. Je to "umělá" rostlina vyšlechtěná člověkem. Cesta od divoce rostoucích předků obilovin až po pšenici či ječmen kupodivu není tak dlouhá, jak by měla být. Dodnes je záhadou, jak pravěcí lidé dokázali za relativně krátkou dobu přeměnit plané druhy trav v kulturní plodiny. Postupujeme-li proti proudu času a hledáme, odkdy a jak začali naši předkové záměrně produkovat svoji rostlinnou potravu, narážíme na řadu nejasností.


Vynálezy umožňujúce získať energiu zadarmo

Zázrak či neznáma technika?

Navždy zabudnutý génius

Egypťania prišli spoza mora

Čím to je že vždy tí zlí majú sa fajn ?

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Poďme konfrontovať Zbigniewa:

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.3993 s