19. September 2019
    
Toto nie je kríza, ale úpadok civilizácie - Dolezite.sk

Toto nie je kríza, ale úpadok civilizácie


  2010-11-12  (17:47)  |  Politika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Toto nie je kríza, ale úpadok civilizácie

Na prvý pohľad znie nedávna správa NASA ako vzrušujúce a trochu úsmevné sci-fi: americký Národný úrad pre letectvo a kozmonautiku hľadá dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní vydať sa na jednosmernú misiu na Mars s cieľom kolonizovať ho.

Ambíciu vyslať na červenú planétu ľudskú posádku ohlásil už v roku 2004 George Bush, vtedy sa však počítalo s návratom astronautov. Tieto plány zastavil začiatkom tohto roka jeho nástupca Barack Obama, keď v návrhu rozpočtu odoprel vesmírnej agentúre požadovaný finančný balík. O deväť mesiacov sa však všetko mení a multimiliardový projekt pod názvom Hundred Year Starship finančne podporila nielen NASA, ale aj Pentagon. Prečo?Základný rozdiel badať vo filozofii celého programu. Kým Bushov projekt Constellation sa obmedzoval len na kozmický výskum, dnes NASA otvorene hovorí, že hlavným cieľom vesmírneho programu je dlhodobá kolonizácia kozmického priestoru. Projekt sa vracia k myšlienke slávneho britského kozmológa Stephena Hawkinga, ktorý počas prednášky pri príležitosti 50. výročia NASA v apríli 2008 vyzval na masívne investície do postupného osídľovania Marsu. Podľa jeho názoru by mal Národný úrad pre letectvo a kozmonautiku venovať vesmírnemu výskumu desaťkrát viac peňazí ako doteraz alebo 0,25 percenta celosvetových finančných zdrojov. Dôvod je jednoduchý – jediná šanca ľudstva na dlhodobé prežitie spočíva v kolonizácii okolitého vesmíru. „Vstupujeme do veľmi nebezpečnej fázy dejín ľudstva,“ varoval vedec v auguste tohto roka. „Naša populácia a využívanie prírodných zdrojov rastú exponenciálnym tempom. Ak chceme prežiť toto storočie, naša budúcnosť je vo vesmíre.“Hawking verí, že zameriavať sa na ochranu Zeme už nestačí. Podľa neho tu nemáme šancu dlhodobo prežiť a musíme expandovať do vesmíru. Pre tento štýl uvažovania, ktorým sa uberá renomovaný fyzik, ale aj NASA a Pentagon, je charakteristická latentná rezignácia. Rezignácia nielen na kapacity, ktoré poskytuje táto planéta, ale aj na nenahraditeľný význam Zeme pre samotné ľudstvo. Vesmírna expanzia je za súčasných podmienok istým druhom zrady tohto sveta. Pred deviatimi rokmi som sa v knihe Rozprava o zjednotení ľudstva pohrával s myšlienkou „globálneho Mojžiša“, ktorý by vyviedol obmedzené množstvo vybraných ľudí na nejakú „zasľúbenú planétu“. No ak by aj existovala takáto možnosť, ľahkovážne zavrhnúť a zničiť Zem by znamenalo rozvrátenie akéhokoľvek etického systému, stratu rešpektu k životu a viery v niečo, čo nás presahuje, kozmický trest smrti s ďalekosiahlymi filozofickými dôsledkami. Napriek tomu, že spolu s autorom teórie Gaia Jamesom Lovelockom predpokladáme, že prah nezvratných zmien sme už prekročili, že sa budeme musieť pripraviť na obmedzenia vo všetkom, pre všetkých a všade, že bezstarostná éra márnotratnosti sa definitívne chýli k svojmu koncu, upriamenie pozornosti na ďalšie možnosti nekonečného prečerpávania zdrojov – tentoraz vo vesmíre - nerieši náš základný problém. A tým je radikálna zmena civilizačnej paradigmy a výrazné zúženie možností prežitia ľudstva.Kľúčovým omylom dneška je populárna predstava, že to, čo prežívame, je finančná alebo ekonomická kríza. Kríza totiž nemusí byť vždy katastrofálna, spravidla trvá len niekoľko rokov a na globálny systém pôsobí v konečnom dôsledku ozdravujúco. Naše generácie však zasiahla prílivová vlna oveľa dramatickejších a ďalekosiahlejších zmien. To, čomu čelíme, je globálny úpadok civilizácie ako takej. Čaká nás zdĺhavé obdobie postupného, možno trochu nerovnomerného úpadku, ktoré môže trvať aj niekoľko storočí. Občas budeme mať pocit, že situácia sa stabilizuje, ale vzápätí upadneme do ešte hlbšej depresie. Z tohto trendu dnes už niet vyslobodenia. K tomuto predpokladu nás vedie dlhodobé štúdium vzostupu a pádu civilizácií v dejinách ľudstva.Pre obdobie úpadku civilizácií je z historického hľadiska charakteristických niekoľko faktorov. V počiatočnej fáze dochádza k posilňovaniu rôznorodých požiadaviek záujmových skupín, ktoré sa dostávajú do konfliktu a k oslabovaniu spoločného sociálneho cieľa. Spoločnosť je cynická a skeptická, jej viera v zmysel neustáleho materiálneho rastu je značne podrytá, stráca sa zmysel pre akékoľvek smerovanie. Vodcov pohlcuje riešenie každodenných problémov inštitucionálnej krízy, takže majú čoraz menej času reagovať na zásadnejšie problémy. Postupne sa vytráca nádej, že sa veci môžu vrátiť do normálnych koľají. Spoločenské inštitúcie sa pre väčšinu obyvateľstva stávajú čoraz nezrozumiteľnejšie, mizne aj politická kontrola nad nimi. Vodcovia, ideológie, stratégie i návrhy konkrétnych riešení sa rýchlo menia. Všetko je nestále, vládcovia strácajú podporu, systém sa pomaly posúva smerom k rozkladu. Nedosiahnuteľným vzorom v skúmaní týchto zmien bol britský historik Arnold Toynbee. Ten na prvé miesto v príčinách rozkladu civilizácií kládol duchovnú krízu alebo akúsi celospoločenskú demoralizáciu. Tú spôsobuje väčšinou falošné sebauspokojenie, ktoré vyvoláva úspech. Keď sa spoločnosť stáva úspešnou, stáva sa aj príliš sebavedomou, arogantnou, skorumpovanou a morálne skazenou. Nepatričná pýcha zákonite vyúsťuje do sklamania, masy sa odcudzujú svojim vodcom a ľudia sa snažia uniknúť z tiesnivej prítomnosti do idealizovanej minulosti alebo imaginárnej budúcnosti. Civilizácie sa podľa Toynbeeho rozvíjajú len vtedy, ak dokážu aktívne, odvážne a dômyselne odpovedať na výzvy doby – naopak, upadajú, keď prepadnú vlastnému kultu a prestávajú reagovať na prekážky, ktoré je nevyhnutné prekonať. Napríklad úpadok Atén vysvetľuje fatálnou chybou, keď si tento mestský štát urobil modlu z vlastného mŕtveho obrazu a začal si zakladať na svojej vlastnej minulosti. Nejde síce o nevyhnutnosť – aj tu hrá kľúčovú úlohu faktor ľudskej zodpovednosti – no neriešené problémy prinášajú vždy sankcie, nevyhnutné následky. Toynbee rovnako poukazuje na to, že práve v období civilizačného úpadku vznikajú univerzálne náboženstvá.

V súčasnosti je veľmi populárne prirovnávať USA k rozpadajúcej sa Rímskej ríši. Spojené štáty skutočne pôsobia ako mocnosť, ktorá sa nedokáže konštruktívne vyrovnať s výzvami súčasnosti, ktorá vyváža hlavne dlhy, ktorá robí na svet dojem hádam už len svojou armádou. Napriek pokročilej globalizácii nemajú vonkajšie sily na jej vývoj takmer nijaký vplyv, zmieta sa v ochromujúcich vnútorných konfliktoch, ktoré sa snaží vymršťovať do okolitého sveta. No napriek tomu nezvratný kolaps tejto superveľmoci pripomína skôr zánik Sovietskeho zväzu, ktorý rozložili vnútorné protirečenia, dlhodobý pokles ťažby ropy, zhoršujúci sa deficit zahraničného obchodu, neúnosný vojenský rozpočet a enormný rast zahraničného dlhu. Rímsku ríšu pripomína skôr pýcha celého západného sveta: tak, ako rímske légie neuchránili moc impéria, tak NATO neuchráni globálnu prevahu Západu. Tak, ako Limes Romanus nezabránili zničujúcemu nájazdu barbarov, tak Schengenská hranica nezabráni masívnemu prílevu imigrantov. Toto nie je iba úpadok Spojených štátov – je dôležité si uvedomiť, že nie je nikto, koho by sme mohli konkrétne obviniť za náš postupný civilizačný kolaps. Vinní sme všetci.Ignorovali sme zjavné varovania a dnes je už evidentne neskoro. Kľúčovým faktorom v tomto procese je vyčerpanie zdrojov a klimatické zmeny. Ropný zlom je najzásadnejším bodom obratu nielen od začiatku priemyselnej revolúcie, ale od zániku antického sveta. Odborník na túto oblasť John Michael Greer varuje pred všetkými skôr naivnými ako optimistickými nádejami, že nájdeme nejaký lepší zdroj paliva. Termodynamické zákony nás v tomto smere nepustia. Nie je v ľudských silách zmeniť tieto tendencie, nezachránia nás osvietení vodcovia, nové ideológie, ani masové protesty na uliciach. Každý, kto dnes sľubuje nápravu, v podstate klame a manipuluje: v skutočnosti sa snaží iba získať pre seba lepší prístup k zvyškom politickej moci a ekonomickej sily. Naozaj zodpovedné je iba pripravovať sa. Pripravovať sa na zásadne zmenenú budúcnosť a obmedzený život v nej. Obmedzený v tom, koľko môžeme získať, koľko si môžeme nechať pre seba, kde môžeme žiť, kam môžeme cestovať.Naše deti budú žiť v destabilizovanej klíme, ktorá rozvráti produkciu potravín a spôsobí vlny hladomoru. Niektoré energetické zdroje budú úplne vyčerpané, o tie zvyšné sa bude neúprosne a bez pravidiel bojovať a tie alternatívne nebudú stačiť na pokrytie súčasných nárokov. Pobrežné oblasti budú zaplavené stúpajúcou hladinou morí a oceánov, milióny ľudí budú nútené migrovať na obývateľné územia a drastický pokles biodiverzity spolu s rapídnym nárastom toxického znečistenia budú ohrozovať fungovanie potravinového reťazca. Zainteresované svetové elity si vážnosť tejto situácie a bezprostrednú blízkosť skutočnej globálnej katastrofy čoraz viac uvedomujú, no ešte stále nimi neprenikol skutočne vnútorný pocit strachu. Nič nedokazuje zvrátenosť tejto situácie viac ako letmý pohľad na spravodajstvo našich médií plné absurdných očakávaní nových impulzov rozvoja a rastu. Dokonca ani mnohí tí, ktorí intuitívne fandia environmentálnemu hnutiu a akoby verili, že nás vyvedie z krízy, nepochopili, že humanistický koncept trvalo udržateľného rozvoja je absolútne chybný a na programe dňa je už len udržateľný život ako taký. Je dokonca možné, že napriek všetkým snahám o udržateľný ústup zo súčasnej civilizačnej paradigmy nebudeme schopní predísť chaotickému životu na zdevastovanej Zemi. A nemýľme sa, že ak elity z rôznych dôvodov nešíria paniku, ak médiá prevzali úlohu zabávačov na potápajúcom sa Titanicu, že situácia nie je dramaticky vážna.Expert Svetovej banky Juraj Mesík tu nedávno citoval štúdiu nemeckého Bundeswehru, ktorá predpovedá dlhodobý pokles investícií, neúnosný rast dlhov, krach finančných trhov a ochromenie obchodu. Podobná štúdia pre ozbrojené sily USA predpokladá hrozivý pokles ťažby ropy do roku 2015 o 10 miliónov barelov – denne. Žijeme z planetárneho dlhu, ktorý nebude nikdy splatený, ktorý nemá význam posudzovať z hľadiska bežných pojmov akcií alebo úverov. Množstvo globálneho dlhu je väčšie ako množstvo globálneho kapitálu, takže tento dlh nemá iný význam ako spútať celé ľudstvo do spoločného osudu akéhosi virtuálneho bankrotu. Nositeľ Nobelovej ceny za ekonomiku Joseph Stiglitz varuje, že nás čaká len krátky oddych pred ďalšou krízou. Nič sa totiž nezmenilo, ba naopak: je to ešte horšie, iracionálne správanie investorov zaručuje len ďalší a ešte väčší prepad, z ničoho sme sa nepoučili a svet ešte nikdy nebol taký krehký ako dnes. Bývalý hlavný ekonóm Medzinárodného menového fondu Simon Johnson zasa tvrdí, že všetkými doterajšími opatreniami sme iba strácali čas. Je to finančný systém, ktorý znemožňuje dôležité reformy. „Ak nedobyjeme pevnosť Wall Street, nebudeme schopní zabrániť ďalšej veľkej depresii,“ povedal doslova. Skeptický je aj miliardár George Soros, ktorý znechutene tvrdí, že celý systém je rozvrátený, koniec éry doláru ako hlavnej rezervnej meny je neodvratný a nachádzame sa v období, kedy majetok stráca svoju klasickú hodnotu. Uchovať si vlastné materiálne bohatstvo v týchto časoch bude čoraz ťažšie. A finančník Barton Biggs, niekdajší guru Morgan Stanley, emotívne radí: „Všetko predajte, nakúpte zbrane, jedlo a choďte do hôr. Vaše zázemie musí byť dostatočne sebestačné a musí vám umožňovať pestovať si vlastné potraviny. Mali by ste mať dostatok semien, hnojív, liekov a oblečenia, mali by ste sa vedieť ochrániť pred tlupami banditov prechádzajúcich okolo.“Za Biggsovou zámernou hyperbolou sa skrýva niečo dôležitejšie: snaha upozorniť, že na to, čo nás čaká, nie sme pripravení a je najvyšší čas, aby sme tak začali robiť. Asi najprezieravejšie je kúpiť si vlastný pozemok pre organickú záhradku, vylepšiť energetickú účinnosť vlastného obydlia, zvýšiť vlastnú sebestačnosť a stať sa čo najviac nezávislým od zásobovania. Som presvedčený, že budeme musieť obnoviť základné zručnosti, ktoré sme zabudli najmä od čias masovej výroby tovaru v druhej polovici 19. storočia ako pečenie chleba, šitie šiat, výroba domácich potrieb. Budeme sa pravdepodobne musieť naučiť loviť, vyrezávať dreváky, vyrábať nástroje, budeme odkázaní na chov domácich zvierat, budeme si musieť robiť vlastné zásoby. Americký vedec ruského pôvodu Dmitrij Orlov výstižne prízvukuje, že prezieravé vlády by mali zabudnúť na finančnú stabilitu, ekonomický rast a tvorbu pracovných miest a namiesto toho by si mali postaviť realistické ciele: zabezpečiť vlastným občanom jedlo, bývanie, dopravu a bezpečnosť ako štyri podstatné veci. Nečaká nás blahobyt, ale spoločnosť môže byť vo svojich základoch zachovaná. V opačnom prípade nás čaká rozvrat a rozpad štátov na malé polofeudálne jednotky ovládané psychopatickými militantnými jedincami. Keďže doprava kvôli nedostatku palív skolabuje, je prezieravé zabezpečiť sa aj po tejto stránke – Orlov navrhuje začať chovať somáre, ktoré nie sú také drahé ako kone a sú to spoľahlivé nákladné zvieratá. Človek by mal byť neustále pripravený na stratu zamestnania, mal by si vytvárať zásoby užitočných vecí a najmä pestovať si vlastné potraviny. Len tak máme šancu prispôsobiť sa novým okolnostiam, ktoré zasiahnu pravdepodobne ešte našu generáciu a celkom určite generáciu našich detí.Úpadok civilizácie nie je koniec sveta, ale je to zásadná zmena, s ktorou sa treba naučiť žiť, ktorú nemožno podceňovať. Nie je to katastrofický scenár, ale všadeprenikajúca realita. Napokon vrcholom naivity v tomto smere je predstava, že naša civilizácia vydrží večne, lebo proces vzostupu a úpadku civilizácií v dejinách ľudstva je úplne prirodzený. Dnes je však situácia o to vážnejšia, že čelíme nielen štrukturálnej kríze, ale aj vyčerpaniu prírodných zdrojov a na život v takto zmenených podmienkach sa vôbec nepripravujeme. Stephen Hawking spomínaný v úvode tohto textu verí, že zomknúť nás môže len kontakt s mimozemskými civilizáciami, ktorému by sme sa však mali vo vlastnom záujme radšej vyhnúť (keďže stretnutia civilizácií na rozličnom stupni vývoja sa v dejinách neskončili pre tie menej rozvinuté nikdy dobre a rozdiely medzi civilizáciami vo vesmíre možno na základe rozpätia utvárania hviezd odhadovať aj na úrovni miliónov rokov). Domnievam sa, že zjednotiť nás v úsilí čeliť planetárnym výzvam môže aj strach – nie živelný a panický, ale založený na reálnom poznaní globálnych hrozieb. Len vedomie zodpovednosti voči budúcim generáciám nás môže pripraviť na život v podmienkach, v ktorých budeme mať oveľa menej priestoru na chyby.


EDUARD CHMELAR, jetotak.sk
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Unnamed   |   ip:95.103.27   |   2010-11-13  (16:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Oni" určite niečo vymyslia.... :Plentak   |   ip:77.234.24   |   2010-11-13  (17:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  civilzacia upada uz odkedy vznikla, to co sa deje dnes nie je nic vynimocne. ved sa pozrite na egypt, rim, stredovek az po dnesok. same vojny, otroctvo, vykoristovanie... nikdy sa nic nezmenilo. co si mali chudaci ludia povedat cez WWII? ked dnes civilizacia upada tak vtedy robila co? alebo cez stredovek - inkvizicia, otroctvo poddanych, morove rany. co je dnes ine?


analyzator   |   ip:80.239.24   |   2010-11-13  (18:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aj keby sa autor zmýlil v každom bode prognózy, aj tak sa oplatí ísť cestou prezieravosti a redukovania závislosti na existujúcom systéme ... bez ohľadu na fakt, či skolabuje.

„Nie najsilnejší alebo najinteligentnejší z druhov je ten, ktorý prežije, ale ten, ktorý je najviac adaptabilný“.


joplins   |   ip:79.138.24   |   2010-11-13  (18:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  take zle to nebude.. za chvilu pride rovnovaha " a ked si zacnu nahovarat - je pokoj a bezpecnost, vsety ich prikvaci zahuba, a neutecu" takze pekne pomaly.. najprv zosypanie systemu a s tym spojeny strach o zivot, nastup antikrista ktory vylieci vela problemov.. ludia ho budu velebit a porom to pride.. takze cakame a ideme a nespinkame... hop hop...


rafael   |   ip:188.167.7   |   2010-11-13  (18:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tik-tak, tik-tak, nieco na osviezenie....


yosarian   |   ip:78.141.74   |   2010-11-13  (18:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Konecne nieco hodnotne ,co sa da aj citat.


Marko   |   ip:195.168.1   |   2010-11-13  (19:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No super! :D To pre mna ako relativne mladeho cloveka teda nieje velmi prijemna predstava... je to sice velmi realny pohlad na sucasnu situaciu ale niektore zavery su predcasne. Ja by som ale povedal ze upadok a starnutie (postupne vymieranie) ma na svedomi silny individualizmus zapadnej kultury. Ukazkovym prikladom moze byt mlada rodinka (len manzelia, ktori sa zoberu niekedy po 30ke) ktora sa rozhodne mat radsej nejakeho psika ako dieta, ktore by im prekazalo v ich kariere. Dari sa im relativne dobre, maju to po com tuzia (auta, domy, dovolenky...) a podobne su na tom tisice a tisce inych "rodiniek", lenze celkova spolocnost vymiera. Potom tu este mame imigrantov a "socialne slabsich", ktori doslova zneuzivaju system a ku ktorim musime byt "socialny". Im sa ale na pocudovane populacne dari a mozno by aj bolo lepsie im hovorit "materialne a rozumovo slabsi". Avsak nie kvoli nim je situacia taka aka je...

Co sa tyka energii, myslim ze sme este daleko od "energetickeho stropu" a autor clanku je az prehnane skepticky voci alternativnym technologiam. Tu vidim este vela moznosti, ktore sa momentalne mozu zdat ako utopia.

Suhlasim s tym ze bude potrebne obmedzovat marnivy sposob zivota a najviac to asi pociti USA, ktora si zije nad svoje pomery. Tento problem sa ale tyka aj rozvijajucich sa krajin. Momentalne tam sice ludia ziju v skromnych podmienkach ale na druhej strane su to miliardy ludi a 10% tempo rastu moze byt vazny problem. Nie zeby som im nedoprial ale je ich proste vela :P

Nasledujuce roky budu zrejme plne zvratov a nuda to teda nebude :D


Tyrmael   |   ip:195.168.2   |   2010-11-13  (20:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To je velmi pesimisticky pohlad na svet. Stotoznenim sa s tymito myslienkami si sami tuto buducnost pripravujete. A pritom staci mysliet pozitivne, snazit sa byt pre svoje okolie trochu prospesny.
Naozaj nahodou mam otvorenu knihu od Eduarda Alberta Meiera: Psychika a este vacsou nahodou akurat citam toto:
"Akonahle niekto negativne mysli na nejaku skazu, zruti sa zo zavratnej vysky, bude roztriesteny a rozomlety a prepadne sajucej sile bezodnej hlbky, ktora je v skutocnosti iba odzrkadlenim jeho vlastnych myslienok."
Ja sa rozhodne nemienim stotznit s pochmurnymi viziami opisovanymi v clanku. A zjavne ani ludia, ktori pracuju na sposoboch ako efektivnejsie ziskavat a ukladat energiu, pouzivat ju, lepsie likvidovat vyprodukovany material..atd.
Mam pocit, ze to niekto pise schvalne aby tym ludi zatiahol na uplne dno. A aj ked uznavam pravo na vyjadrovanie myslienok a postojov, coraz castejsie tu su clanky ktore namiesto obohatenia o nove vedomosti vykresluju svet ako peklo alebo jeho nevyhnutny nastup.
Takze priatelia, pozitivne !


yosarian   |   ip:78.141.74   |   2010-11-13  (20:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Tyrmael : Aky je rozdiel medzi pesimistom a optimistom ?

Pesimista je iba dobre informovany optimista.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2010-11-13  (21:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie, človek sa nikdy nesprával rozumne a i teraz až do poslednej chvíle bude živiť ten svoj idiotský optimizmus.. Je mi na vracanie z tých, čo každú druhú vetu začínajú: "Verím, že..." Skapeme ako baktérie v Petriho miske. Vesmír si prdne a ani sa neprebudí zo spánku.
Nepoznám problém, ktorý by nemal svoj pôvod v preľudnení.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2010-11-13  (21:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tyrmael
ty nevieš, kto je Eduard Chmelár? Chyba!


joplins   |   ip:79.138.24   |   2010-11-13  (22:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   JA zjavne straca trpezlivost a jeho zachmurena nasratost sa zacina prejavovat.. Boh nas chran od ludi tohto typu ked sa dostanu k moci... ziadny respekt k zivotu , ziadna moralka, ziadne zabrany.. hotovy armagedon...


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-11-13  (22:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.theglobaleducationproject.org/earth/images/final-images/g-pop-growth-chart-map-sm.gif

Tu je pekne zaznamenany graf o svetovej populacii. Toto vsetko je na ukor drancovania surovin, lesov a nicenia zivotneho prostreda nielen pre nas ale aj pre zvierata a celkovu buducnost zeme. Toto vsetko plynie z nepochopenia a nevedomosti pochopit zmysel cloveka na zemi. Kazda moc si ziada aj svoju zodpovednost ktora bola v tomto pripade vsak vyuzita zle.


frelancer   |   ip:87.197.15   |   2010-11-13  (22:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  >>Tyrmael +


JA   |   ip:81.89.60.   |   2010-11-13  (22:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins
boh vás ochraňuj!
Ale bez obáv: Ja sa k moci nedostanem.


joplins   |   ip:78.156.21   |   2010-11-13  (23:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA
Boh by ochranoval aj teba keby si zostupil z toho tronu JA!!! lebo, " Boh sa pysnym protivy a pokornym dava milost"!!!

pocuvaj, ze sa ti Boh protivý,,,hm????


Anunnaki   |   ip:80.188.86   |   2010-11-14  (01:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je to velmi prehnany clanok.

Ano bude nasledovat mozno velky bankrot ekonomik. V momente az to bude neudrzatelne ... stat povola armadu aby udrzal poriadok, znarodni polnohospodarsku podu a polnohospodarske stroje, vytvory opet overene druzstva, a zamestna v nich ludi za mzdu. Inflasia bude rast, ale jedlo bude.

b) energie vobec niesu problem. Ropny zlom uz mozno prebehol alebo sme na jeho vrchole prave teraz. Ovsem ropy je este obrovske mnozstvo na desatrocia, i ked tej DRAHEJ. No riesienie je jasne, cena energii pojde hore, ludia zacnu kurit drevom, nahodia usporne ziarovky ci ziarivky, nariadenim statu sa ZAKAZE verejne osvetlenie na uliciach, znarodnia sa elektrarne a distribucne spolocnosti, zavedie sa ROVNA CENA ZA KW, a to prevsetkych, a teda firmam 10x stupne cena energii, takze budu musiet s nou setrit. Nastartuje sa stavba VODNYCH elektrarni a atomovych elektrarni. Zrusia sa prispevky na VETERNE a FOTOVOLTAICKE clanky, a budeme mat po energetickej krize. Automobily prejdu na plne elektricky pohon, pripadne a so specialnym superucinnym nizkovykonnym dizlogeneratorom.

c) Znizi sa zakladna pracovna doba na 32hodin tyzdenne, ZNIZI sa odchod do dochodku na 55-60 rokov, a dosiahneme 0% nezamestnanost.

e) Ak dojde ku kolabsu EUR USD a podobne, vytlacime novu menu, zavedieme VYSOKE CLA na dovoz, ZDANIME vsetky dividendy a mame po problemoch a krize.

f) jo a este zvysime prispevok na dieta, ale povolime ho len na JEDINE dieta. Zavedieme 100 000SK za dobrovolnu sterilizaciu kazdemu, kdo sa jej podrobi. To bezpecne zastavi populacnu exploziu ASOCIALOV, a i ked jednorazovo na cigansku dvojicu to bude stat 200 000SK, ale usetria sa desiatky milionou na stovky deti, ktore tyto mnoziaci kralici su schopny vyprodukovat za 30 rokov.

No takze, tak velmi zle by som to nevidel. Hlavne netreba volit idiotou ako je SMER ci SAS a spol.

Nam treba stranu, ktora nas v USD ci EUR poriadne zadlzi, a za tieto peniaze postavy CESTY, ELEKTRARNE, DRUZSTVA, zavedie neziskove STATNE poistovne a zdravotne zariadenia. Pretoze tie USD a EUR nikdy nebude treba splatit. A ten kdo si ich nepozicia, bez nich nepostavy, a az to cele padne, nebude mat na svojom uzemi nic. Vsetko bude OUTSOURCOVANE do zahranicia. Preto nech sa stat zadzuje voci zahraniciu tak velmi ako je to len mozne, a peniaze nech strka do rozvoja inrastruktury a posilnovania pozicii v statnych podnikoch a podobne.


Anunnaki   |   ip:80.188.86   |   2010-11-14  (01:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oprava ... samozrejme tam nemalo byt SMER ale SDKU :)


dusan   |   ip:178.40.18   |   2010-11-14  (01:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na každou svini se najde řeznik.


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2010-11-14  (05:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vazeny, ja neviem kto pisal ten clanok, ale zavadza ludi. V dnesnej dobe je nemyslitelne aby sa potulovali hordy banditov jak po tridsat rocnej vojne. A ties jaky lovecky zivot, ked nie je zver. Jake pestovanie, ved ak by doslo k takemu co pise autor jeden zasadi a desiati mu to z pola ukradnu. To su bludi, ale jedna vec je ista ludstvo musi prejst na spravodlivejsi a slobodnejsi sistem.

yosarian:
Konecne nieco hodnotne ,co sa da aj citat

Ale chlape rozmyslaj, sklamal si ma.pedro   |   ip:188.123.1   |   2010-11-14  (06:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Narody, ktore nemaju krizi, tak su mrtve. Kriza je znamenim, ze narod je este vyvoja schopny a ma v sebe zivot. Zivot je proces, evolucny vyvoj a pred vychodom Slnka je vzdy najvacsia tma. Ludstvo sa dostava do stadia dalsieho kvantoveho evolucneho vyvoja. Ludia sa nebudu menit a posuvat dalej, ak nebudu pod tlakom a ten tlak je kriza..


Martin   |   ip:195.168.7   |   2010-11-14  (06:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A keď zožerieme a zničéme Zem aj Mars, kam pôjdeme, keď na všetky ostatné planéty sa nedá len tak kameňom dohodiť?


Antabus   |   ip:76.107.11   |   2010-11-14  (07:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Boh umiera. www.theduinggod.com


Antabus   |   ip:76.107.11   |   2010-11-14  (07:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Boh umiera http://www.thedyinggod.com/


JA   |   ip:81.89.60.   |   2010-11-14  (08:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins
ja bohu nedám milosť. Tak to cháp. Keď príde, chytím ho za límec a poviem mu: Toto si odskáčeš! Len čo sme zišli zo stromov, už nás strašíš svojou blbosťou! Kde sme mohli byť, nebyť viery v zázraky!


Tyrmael   |   ip:195.168.2   |   2010-11-14  (08:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  -> Anunnaki:
Neviem to posudit vsetko, ale pre mna je nepochopitelne, ze politici asa snazia "povzbudzovat" ludi, aby mali viac deti. Suhlasim, ze jedno dieta je uplne v poriadku. Pretoze aj tak takymto sposobom nenahradia vypadok financii v dochodkovom systeme. Automatizacia sposobi, ze coraz menej ludi (a hlavne na najnizsich kvalifikacnych postoch) bude moct najst zamestnanie. Nerozumiem, ako si politici predstavuju, ze tyto ludia budu moct generovat prisun penazi do statneho rozpoctu. Ked budu na podpore/socialke (ak take nieco bude) ? Postupne, prirodzene znizovanie populacie je dobry progres.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2010-11-14  (08:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anunnaki
článok nie je o technológiách, ale o ekonomike. A tá vraví jasne: Nie je peňazí na drahé technológie. Inak: Musel by niekto zadarmo celé roky pracovať na prekonaní obrovského zaostávania práve v technológiách: Vo výrobe ZDRAVÝCH potravín, vo vývine ekologickej energie, dopravy, produkcii v továrňach atď. Práve ukazovali dopravný kolaps v Bratislave. Riešenie nebude skôr ako v r.2O14 /čiže nikdy/. Lenže BA nemá problém v doprave, ale úrovni života - je prehnane vysoká a nič neprodukuje. Čiže paštekári a okolie sú leniví jazdiť hromadnou dopravou, sami nie sú schopní svojou "produkciou" vyriešiť svoj dopravný problém. Čaká ich nutný kolaps. Alebo dlhé roky práce zadarmo, keďže 2O rokov cicajú financie z celého štátu, ale vklady do verejného sektoru žiadne. Tá naša krásavica na Dunaji je ukážkou úrovne celého sveta. Boháči vycicali prachy, a teraz čakajú, že im niekto zadarmo postaví cesty.
Článok je absolútne objektívny. Nepísal ho len tak niekto. Radšej si zistite, kto je E:Chmelár.


Palino   |   ip:95.103.23   |   2010-11-14  (11:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pekne vidiet, ze sem obcas zavitaju aj rozmyslajuci ludia a vyvratia hlupost dezinformacnych clankov. len tak dalej :)


joplins   |   ip:94.191.22   |   2010-11-14  (12:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA taky Boh ktoreho ty chytis za limec sidli len v tvojej hlave a nikde inde...

ked sa postavis pred toho ktory svojou volou udrzuje atomy tvojho tela pokope aby si mohol takto tarat tak zamrznes a ani nehlesnes!!! to mi ver....


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-11-14  (13:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA a jeho rozumy, ktoré už nemajú nič spoločné, aspoň s troškou zdravého gazdovského rozumu!

A koho to chcete chytiť, kde, necítite v takej chvíli tu Vašu úbohosť, malosť, bezvýznamnosť? Ani ta ropucha, ktorá stojí pred obrovskou horou a kričí, že nech sa jej pokloní, nevyzerá tak smiešne a úboho ako Vy sám JA. Myslím, že odporúčam si vypočuť túto pieseň, kde sa v nej spieva, ja, ja, ja, jenom ja!

http://www.youtube.com/watch?v=EJsf6QiUqFU

Ve všem chtěl mít větší podíl
pro jiné se nenarodil
Sám neuměl ničeho se vzdátjen ostatní za nos vodil
myslel na to kudy chodil a jen sebe upřímně měl rád.
Každou větu začal slůvkem Já každou větu skončil slůvkem Já.

On nevěřil na chiméry
a ve jménu kariéry
nosil boty špičkou dozadu.
Nikdy nepsal verše ženě
vždy se tvářil unuděně,
když si k němu přisel o radu.
Každou větu začal slůvkem Já
každou větu skončil slůvkem Já.

Já, já, já, jenom já
Já, já, já, jenom já
Já, já, já, jenom já
Já stačím si sám Já, já, já, jenom já
Já, já, já, jenom já
Já, já, já, jenom já
Já stačím si sám
Já se mám.

V očích led a vlhké dlaně
usmíval se polekaně
v obavě, že budeš něco chtít.
Velmi dbal na osobitost,
povýšil svou sebelítost
na ten nejušlechtilejší cit
Každou větu začal slůvkem Já
každou větu skončil slůvkem Já.

Vidíš ho, jak podle zvyku
důstojně jde po chodníku
a nic kolem sebe nevnímá.
Do stop padá sůl a písek
jednoho dne nevrátil se
nikdo si té ztráty nevšímá.
Komu chbí jeho věčné Já
jen ozvěna domu vzpomínáDavidB   |   ip:213.81.13   |   2010-11-14  (16:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemam vo zvyku reagovat na diskusie, ale neda mi, JOPLINS, nic v zlom, ale pises tu o vasom Bohu tak, ako keby si s tym kazdy den sedel v krcme na pive, ze vies aky je. Podla mna najväcsia chyba Vas veriacich je prave v tom co pises ty, ze si myslite ze viete aky vas Boh je a davate tomu ludske vlastnosti. Pouvazuj nad tym trochu skor ako tu nabuduce zacnes premyslat za Vasho Boha.


joplins   |   ip:94.191.22   |   2010-11-14  (16:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  david B , ja som s nim na pive nesedel ale som o nom cital , co vlastne aj on sam chce... a ci ma ludske vlastnosti.. no slovo sa stalo telom a prislo k nam.,.. Boh sa stal clovekom a zazil vsetko co my a myslim ,ze to sedi.. a nabuduce rozmyslaj ty kym nieco napises...


Antabus   |   ip:76.107.11   |   2010-11-14  (17:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Satanizmus nas ovlada
http://www.exposingsatanism.org/illuminati-jesuits-blood-oath.htm


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-11-14  (17:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Satanizmus nás ovláda? Myslíte si, že keď mám na rukávoch mikiny 10 pentagramov a na tričku vpredu a vzadu jeden veľký, keď sa pravidelne zúčastňujem kultúrnych koncertných akcií, kde horia fakle a visia obrátené kríže, že komunikujem po večeroch so Satanom? Nebuďte smiešni! Je to len životný štýl ako každý iný, ktorý beriem s nadhľadom.


joplins   |   ip:94.191.22   |   2010-11-14  (17:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  azgarot. presne to si myslim, a myslim si este ze netusis ani za macny mak s kym sa zahravas a uz vobec netusis ako si oblblnuty ze vlastne o nic nejde... satan bol dokonaly v krase a mudrosti... a ked niekoho klame tak klamany ani o tom nevie,, a este si mysli aky je chytry...


filip   |   ip:178.40.22   |   2010-11-14  (18:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=eGB0fuWLnp0&;feature=player_embedded


DavidB   |   ip:213.81.13   |   2010-11-14  (18:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins dakujem za "plnohodnotnu" odpoved ktoru som od teba uz vopred ocakaval, ze budes argumentovat jedine citatmi z biblie a preto ti k tomu prilozim len jeden obrazok a dalej nemienim v tejto nikam veducej vymene nazorov pokracovat :)
http://i.imgur.com/WIkAk.jpg
(snad ho zobrazi)


yosarian   |   ip:78.141.74   |   2010-11-14  (18:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a co tak toto
http://www.youtube.com/watch?v=UAIA6mIa3zs&;feature=related


joplins   |   ip:94.191.22   |   2010-11-14  (18:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  david b , nic , len treba vyckat.. vy ste asi vsetci zatemneny.. nikoho netrapi co bolo napisane a ze za chvilu ma budu nutit dat si volaky mikrocip a ci bude svetova vlada, nezajem, hlavne ze mi chutna... no o to horsie bude precitnutie...


joplins   |   ip:94.191.22   |   2010-11-14  (19:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  alebo vies co?? aby si ma nemal za debila tak ti budem citovat z karla maya alebo harryho pottera.. a ked budeme stat vo fronte na cip a pride tyrania od antikrista tak si budeme spievat a nahovarat si ,ze to je len talafatka pre babku a urcite to nie je pravda... ved sa pozri ocami okolo seba .. ze sa ti stahuje slucka okolo krku a ty mi posielas obrazky... fakt super...


ggg   |   ip:178.40.12   |   2010-11-14  (19:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ked sa minu zdroje silnejsi zautocia na slabsich, to je logicke. aj tak si vsak myslim, ze clovek je na tejto planete iba na navsteve, nebude tu dlhsie ako dinosaury...


yosarian   |   ip:78.141.74   |   2010-11-14  (19:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  filip toto je este lepsie

http://www.youtube.com/watch?v=3Upn70uJPvQ&;feature=related


illuminatedBimbo   |   ip:95.103.79   |   2010-11-14  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pokus

http://youtu.be/yAIzLgBdccoVe Washingtonu, hlavním městě USA, jsou téměř na každé veřejné budově okultní symboly. Existuje jeden kostel, který patří křesťanským čarodějům. Říká se mu Ecksteinova katedrála. Běžným symbolem je znamení Iluminátorů - pyramida.
Iluminátoři mají ve Phoenixu (Arizona) katedrálu postavenou za mnoho milionů dolarů. Jejich bohoslužby se tu konají pouze dvakrát ročně. Přicházejí sem pak křesťanští čarodějové ze všech koutů USA.
S penězi Iluminátorů se setkáváme všude. Mým úkolem například bylo podepisovat různé šeky. Byly to šeky na statisíce i miliony dolarů. Polovina šeků šla na politiku, druhá na křesťanské církve. Ve dvou charismatických sborech jsem pomáhal začít něco nového - byla to křesťanská rocková hudba. Jeden ze sborů, které s tím začaly, dostal během dvou let 8 milionů dolarů na útratu. Ty peníze přišly od Iluminátorů, aby se tato hudební práce mohla rozhýbat.
Jaký je vztah rockové hudby a křesťanství? Když se obrátí čaroděj nebo čarodějnice, je zbytečné, aby jim kazatel něco říkal o rockové hudbě. Spíš oni mají kazatelům co říci. Když jsem se obrátil, spálil jsem okultní věci a zničil jsem i veškeré desky s rockovou hudbou.
Na počátku 70. let jsem zprostřed- kovával koncerty, a tak jsem znal všechny rockové kapely z USA. Žil jsem proto v Los Angeles, abych byl nablízku hercům i hudebníkům a mohl s nimi být neustále v kontaktu. To bylo tehdy moje hlavní poslání. Znali jsme tak i všechny slavné televizní hvězdy. Nebyl jediný večer, kdy by nevystupovala nějaká hvězda, kterou bych byl předtím nezasvětil čarodějnictví.
Hodně jsme se osobně sdíleli. Když si je člověk vezme stranou, dozví se, jak vlastně tu hudbu dostávají. Skládají ji, když jsou na drogách. Jiní dělají transcendentální meditaci nebo mají v oblibě automatické psaní při seanci. Většina z nich, pokud již sami nejsou čaroději, chodí ke knězi. Toho prosí o zcela konkrétní ceremonii v čarodějném kroužku, aby jejich hudba byla provázena 'mocí a silou'.
Většina dnes známých desek na sobě nese čarodějnou kletbu (zaříkadlo). 'To znamená, že se přikázalo démonům, aby ten výrobek doprovázeli. Když to pak člověk koupí, jsou mu démoni zdarma dodáni až do domu. Míníme to doslovně. Mluvili jsme totiž s tisíci lidmi, kteří neměli pokoj v manželství nebo v rodině. Jakmile pak zničili své rockové desky, pokoj se dostavil.
Rodiče mají Často strach zakázat svým dětem rockovou hudbu, protože si myslí, že by jim utekly z domova nebo byly ve vzpouře. Ono je to ale tak, že ty děti jsou vzpurné a proto chtějí poslouchat rock. Některé z domova utečou, jiné ne. Domov ale přijde znovu do pořádku, když odtamtud zmizí rocková hudba. Dokud mladí tuhle hudbu poslouchají, nikdo z nich se neobrátí.. Když ke mně přijde křesťan a řekne mi, že stále ještě poslouchá rockovou hudbu, ihned se ho zeptám na jeho duchovní stav a ten je obyčejně velmi, velmi slabý. Člověk nemůže duchovně růst, pokud tohle neustále poslouchá.
Hudba a magie byly odjakživa úzce spjaty, ale vrcholem okultních projevů je dnešní rocková hudba, která nepůsobí ani tak na rozum, ale především na citové stránky člověka, které zasahují až do podvědomí
Všechny ďáblu zasvěcené gramofonové desky jsou sestaveny se stejným principem. Patřil k němu rytmus zvaný beat, který připomíná rytmus pohybů při pohlavním styku. Posluchač náhle pocítí, že je zachvácen: zuřivostí. Proto dochází také k častým případům hysterie.
Záměrně je zvolena hlasitost o 7 dB vyšší, než kolik snáší nervový systém. Je to přesně propočteno: Jsou-li mladí lidé vy- staveni této hudbě určitou dobu, vyvolá u nich kombinaci depresí, vzpoury a útočnosti.
Také jsou použity neslyšitelné zvuky. Jedná se o velmi vysoké tónové frekvence okolo 30 kHz, které ucho nemůže slyšet. V mozku posluchače to však vyvolá tvorbu látek, které působí jako omamné jedy. Jedná se o přirozenou drogu , kterou produkuje mozek. Tak zároveň vzniká touha po dalších omamných látkách.
Než je deska takovéhoto druhu uvedená na trhu, je během zvláštního rituálu černé mše zasvěcena ďáblovi.
Kdo si dá práci rozluštit texty této hudby, zjistí, že témata jsou vlastně pořád stejná: Odpor proti rodičům, proti společnosti a snad proti všemu.
Rocková hudba zasahuje od magie až k nejhoršímu spiritismu. Extáze, při kterých se dívky svlékají, obnažují, strhávají ze sebe blůzy a řvou jako posedlé, nejsou žádnou vzácností. Duševní život těchto lidí nám přibližuje třeba text od Black Sabbath:
Co to je? Stojí to přede mnou.
Postava v černém, která na mne ukazuje.
Rychle se otoč a zdrhni!
Vyhledej teď vyvoleného!
Černá postava s planoucíma očima
ukazuje lidem jejich žádosti.
Vidím plameny, jak šlehají výš a výš!
Ó ne, ne, ne, ne! Prosím, Bože, pomoz mi!
A reklamní slogan pro LP Black Sabbath:
"A ty,ubohý blázne, který svíráš tuto desku v rukou, věz, že jsi s ní prodal svoji duši, neboť bude rychle zajata v tomto pekelném rytmu, ďábelskou silou této hudby. A toto hadí uštknutí tě nechá tancovat, bez přestávky, bez konce."
John Lennon jde tak daleko, že v jedné ze svých posledních skladeb jmenovitě opěvuje a vyzývá antikrista: 'Osvoboď teď lidi, udělej to, udělej to, dělej to teď ,jsme zajatci s rukama nad hlavou, ...Proto to vykřikujeme jako modlitbu: Osvoboď lidi! ... 666 je tvé jméno.
A text skupiny Led Zeppelin, Stairway do Heaven, když se přehraje přehraje obráceně: "Musím žít pro satana." ' "Ano, k čertu neboj se ďábla, nebuď přece idiot: Chci, aby Pán padnul před ďáblem na kolena."
Dnes je dost traktátů o vlastnostech rockové hudby a o tom, co působí. Dokonce deníky píší, že rocková hudba je satanův kult. Vysvětlení o nebezpečí rockové hudby tedy rozhodně nechybí, a přesto se provozuje rocková hudba také na křesťanských programech! To je už nejen jasná neposlušnost, ale také drzost a výzva Bohu. Na druhou stranu je to ale taká důkaz, že Iluminátoři mají dnes křesťany pomocí podplácení v rukou. Když sbory a denominace uslyší slovo peníze, jejich srdce hned změkne. Pak je pro Iluminátory snadné, aby prováděli promyšleně svoji práci mezi křesťany.
Ze slov Johna Todda vysvítá, že i televizní programy jsou ovlivněny satanisty, aby i touto cestou působili na duše lidí. Jsou si jisti , že tímto způsobem změní vědomí člověka. A jak už se změnilo! Pročpak bylo dříve křesťanům známo, že je hříchem sladovat filmy? Dneska už to nevědí. Jejich vědomí se natočilo do neduchovního směru. Proč kdysi psaly všechny církevní časopisy proti kinu, televizi, tanci, apod. a to s plným přesvědčením? Protože věděli, že je to satanův způsob. Dneska už proti tomu nepíšou. Jsou přesvědčeni o opaku a označují za fanatiky ty, kteří píší proti tomu a drží se od toho dál.
Co se stalo? Sledováním televize a posloucháním rockové. ale i jiné světské hudby, se jejich vědomí pomalu, ale jistě změnilo, aniž by si toho všimli.Satan je u cíle. Jsou očarováni.
O této nenápadné a záludné postupné přeměně vědomí ďábel úplně přesně ví. Proto církev dostává milionové částky na podporu křesťanské rockové hudby. Proto je lidem prostřednictvím televize dodávána celá ta satanská hrůza.


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-11-14  (20:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zveďte všetkých z cesty pravdy a skutočného poznania, akýmkoľvek spôsobom...aj tak by sa to dalo povedať. Takže niečo, čo tiež ma ten istý cieľ, skrze tvrdú muziku:

AC/DC - Dialnica do pekla

žijem lahko milujem volno
Mám senzorný listok na jednosmerku
Nechcem nič nechaj ma na pokoji
Berem všetko pri pochode
Nepotrebujem dovod nepotrebujem rým
Nieje nič čo by som pobil račej
Idem dole je čas na oslavu
Moji priatelia tam budú tiež

Som na dialnici do pekla
NA dialnici do pekla
dialnica do pekla
Som na dialnici do pekla

Znamenia nekončia, rychlostný limit
Nieje nikto kto by ma zastavil
Ako koleso ktoré sa točí
Nieje nikto kto by zmiatol moje kolesá
Hej SATAN dlhy mám splatené
Hrám v ROCKOVEJ kapele
Hej mami pozoruj ma
Som na ceste do zasnúbenej zeme

Som na dialnici do pekla
Dialnica do pekla
Som na dialnici
Dilanici do pekla
“Nezastavíš ma“

Som na dialnici do pekla
Dialnica do pekla
Som na dialnici
Dilanici do pekla

Som na dialnici do pekla
Dialnica do pekla
Dialnica do pekla
Dialnica do pekla

A padám, celú cestu padám
Som na dialnici do pekla


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-11-14  (20:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ámeň... :-D


joplins   |   ip:94.191.22   |   2010-11-14  (21:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  azgarot ty si taky maly zasran co si nic neuvedomuje a len sa chichoce zo vsetkeho lebo si mysli ,ze pozral mudrost sveta... moj byvaly spoluziak je satanista ale trochu ineho rangu, nie takeho detskeho ako ty , ze tricka a sepultura ... a hovoril mi veci , ze keby si len tusil s kym mas do cineneia tak si nakladies do slipov a splacom k mamine... si obycajen nevedome deculo....


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-11-14  (21:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :-DDDD


joplins   |   ip:94.191.22   |   2010-11-14  (21:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no ako som povedal, vysmiate, nasprostastr deculo, v tricku s pentagramom.. ze??


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-11-14  (21:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Loooooool...


joplins   |   ip:94.191.22   |   2010-11-14  (21:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  som zvedavy ako budes looolovat za par rokov.... kto loooluje naposledy ten loooluje najlepsie... ty lolo


anon   |   ip:78.141.71   |   2010-11-14  (21:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   tretia svetová vojna sa začala, ak čakáte tanky, bombardéry,........ tak sa nedočkáte, používajú sa pôžičky a dalšie nástroje finančného trhu - Profesor Michael Hudson: Financování se stalo novou metodou válčení zdroj : http://www.outsidermedia.cz/Profesor-Michael-Hudson-Financovani-se-stalo-novou-metodou-valceni-1.aspx


Frantazdepacotodelasepsama   |   ip:86.63.220   |   2010-11-14  (22:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Unnamed: "Oni" určite niečo vymyslia.... :P


Ano, ale my toho nebudem součástí :-D


Madness   |   ip:78.98.185   |   2010-11-15  (13:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujímavý článok, i príspevky (dokonca máme možnosť, zaspievať si piesne od DJ-a Tonyho:-) ).
Jediné čo k článku asi môžem dodať je, Musíme vyčkať ako situácia dopadne. Môžme debatovať o tom, čo by bolo pre svet lepšie, ale pokiaľ sa Veľmoci nespamätajú a nebudú chcieť ťažiť iba pre seba( čo sa týka hlavne USA) nič sa nezmení. Prístup zmeny, kt. navrhoval pán Annumaki je dobrý, no muselo by sa začať pracovať ihneď, nie až po vojne, keď nás bude o 1/2 menej. Možno až potom sa vláda zamyslí a uvedomí si, že ľuďom treba pomôcť a tým pomôžu aj sebe. Nie ako teraz, kus papiera alebo kovu je prednejší ako človek.


adam   |   ip:178.40.38   |   2010-11-15  (18:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  trénujte survival, bojovníci boží. h:u:t:a:r:e:e


mkultra   |   ip:78.98.253   |   2010-11-15  (20:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujímavá diskusia, nechcem sa zapájať do flamewaru (zasa), ale zaujímal by ma pohľad z druhej strany. Dajme tomu, že ateisti majú lepšiu logiku a racionálnejší úsudok. Zaujímalo by ma, akí majú ateisti názor na to, že v Bohemian Grove sa robia spalované obety a iné rituály, že do hudby sa dáva backmasking typu six, six, six, murder, murder Jesus (od Jay-Z), že videoklipy sú plné okultných symbolov. Že Kate Perry povie v interview, že chcela byť veľmi hviezda, ale nevyšlo jej to a tak predala dušu a je hviezda... Alebo Keith Richard odpovie na otázku čo bude po smrti - stretnem sa s Luciferom, nalejme si čistého vína, nemôžem čakať nikoho iného.
Nezdá sa mi príliš logické, aby miliardári vo svojom voľnom čase sa venovali takýmto blbostiam, ak by minimálne neverili, že im je to na osoh.
Prosím napíšte, rád by som počul nejaký vedecký názor, prečo to robia.


joplins   |   ip:94.191.24   |   2010-11-15  (21:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mkultra... velmi dobra otazka,, som zvedavy co idu potit.. no cakam ,ze to lan tak preletia , nevsimnu si a zasa tu budu tie zabomysie vojny... lebo by museli priznat farbu.. alebo povedia ,ze su to vymysly a hovadiny a ze oni take urcite nerobia... to su konspiracie.,,,,,


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-11-15  (22:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "tretia svetová vojna sa začala, ak čakáte tanky, bombardéry,........ tak sa nedočkáte, používajú sa pôžičky a dalšie nástroje finančného trhu -"

Suhlas.


- - - -
Mkultura dobry postreh a jasno to vidno aj vo videoklipoch,symboloch atd. Uz volakedy sa shamani privadzali do stavu tranzu pomocou bubnou. Doba pokrocila a teraz sa to deje v globale s jasnym cielom a nasledkamy. Ti co to robia sa zahravaju s vratkym ohnom a coskoro sa popalia. Aj mudry shamani mali uctu a nezneuzivali moc pre svoj prospech. Dnes sa zneuziva sila a mudrost len pre sebecke ego ktore tuzi po moci. Ti ktori vedia aku silu maju napriklad mantry a podobne si dokazu uvedomit ako vie zaposobit hudba na vnutro cloveka. Myslim ze sa z toho vyklul dalsi druh masovej manipulacie. Pred Kali-Yugou v davnych dobach ba aj teraz v urcitych kmenoch vedia vyvolat spevy a tance ohromne zmeny v okolitom svete. Prepojenie vedomia z okolitym svetom je na velmy hlbokej urovni a ovplyvnuje aj nahodne konstalacie dlhodobych javov.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-11-15  (22:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale su tu aj tie ktore ti ukazu spravnu cestu: ;)


http://www.youtube.com/watch?v=hhUhiDjID1I
Magdad   |   ip:92.52.16.   |   2010-11-15  (23:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chmelar, Chmelar..., netreba sa pripravovat na ziadnu potravinovu nezavislost a ani na vycerpanie surovinovych ci energetickych zdrojov Zeme.
Jedine, co naozaj budeme musiet raz urobit, je pozabijat vsetkych zotrocovatelov a nastolit taky spolocensky system, ktory uz NIKDY nedovoli navrat takeho poriadku aky nam teraz ONI pripravuju...


LordX   |   ip:158.194.1   |   2010-11-16  (00:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mkultra -
Zo zabavy, chcu byt niecim zaujimavi, kontorverzni (cim si v soubiznise sokujucejsi, tym si ta viac vsimnu), mnohi tomu snad aj veria, naivita predsa nie je obmedzena len na obycajnych ludi..


antibelfet88   |   ip:95.103.57   |   2010-11-16  (02:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  je to úpadok civilizácie ktorí spôsobili komunisti treba ich vystrielať, komunizmus je hnutie ktoré vymysleli židia aby tak oslabovali bohaté a vyspelé národy.


Madness   |   ip:78.99.28.   |   2010-11-16  (10:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  NEch ich všetkých požere Satan :). Súhlasím s LordX. Chcú zaujať a ako veriaci, sú si vedomí svojho spôsobu života, kt. sa asi nezhodoval s ich náboženstvom. Očakávajú to najhoršie :).
Na druhej strane, nezáleží akú hudbu človek počúva, ale či ho pohltí a začne tie slová brať vážne. Môžem povedať, že počúvam všetky štýly a je mi to jedno. Ak sa mi hudba páči môže to byť metal alebo váš satanský rock. Nerozbijem rádio kvôli Madonne alebo Britney Spears. Mám kamarátov metalistov a ich náklonnosť k bitkám a vandalizmu je nulová.
Čo sa týka štatistík, väčšinou sa objavujú z Ameriky. Aký má tento národ vlastne mentalitu? Musia byť strašne labilný alebo naivný. Ak niekto bol alebo žil v Amerike, mohol by napísať svoj názor. Ďakujem.


Azgaroth   |   ip:85.248.61   |   2010-11-16  (11:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja už som sa k tomu vyjadril. Každý máme nejaký životný štýl. Vidíte, ani ja pod hudobným vplyvom severského vikingského blackmetalu nevypaľujem tie kostolné búdy. To len sviečková Joplinsová, pod dojmom modlitebných knižiek vidí v každom kúte satane, alebo tú svoju drevenú modlu...


joplins   |   ip:95.209.22   |   2010-11-16  (11:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  azgarot. pravda je taka,ze nevypalujes kostolne budy preto lebo nemozes alebo nemas dost odvahy.. no pride doba kedy zacne take prenasledovanie krestanov ake nemalo v dejinach obdobu a potom ked budes moct sa tvoja naklonnost k tej hudbe a za nim skryty duch prejavy naplno.. aby si este nebol jeden z lincovatelov ludi, ked ti to dovolia... pozor... vsetko ma svoj cas....


joplins   |   ip:95.209.22   |   2010-11-16  (11:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  azgarot. pravda je taka,ze nevypalujes kostolne budy preto lebo nemozes alebo nemas dost odvahy.. no pride doba kedy zacne take prenasledovanie krestanov ake nemalo v dejinach obdobu a potom ked budes moct sa tvoja naklonnost k tej hudbe a za nim skryty duch prejavy naplno.. aby si este nebol jeden z lincovatelov ludi, ked ti to dovolia... pozor... vsetko ma svoj cas....


atheist   |   ip:217.12.48   |   2010-11-16  (12:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins - ty musis byt riadny trtko. azgaroth nevypaluje kostoly len preto lebo sa boji alebo nemoze? Toto moze napisat len infantilny blbec a po pozornom precitani tvojich komentarov to aj bude pravda. Mali by ta zavriet do blazinca. Cloveka az oci bolia z toho co ty dokazes v tej chorej hlave pospajat.


Azgaroth   |   ip:85.248.61   |   2010-11-16  (12:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplinsová sa ešte len hľadá... (aj gramaticky). Je to také nevyzreté bigotné decko.


joplins   |   ip:95.209.22   |   2010-11-16  (16:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  atheist. jasne , ty debil....


joplins   |   ip:95.209.22   |   2010-11-16  (16:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  atheist. ty tiez nebudes mat zabrany ked to pride , ist a vyhodit dieta z 8 poschodia len preto lebo je z krestanskej rodiny... ty cikos.. len sa nechaj prekavpit


Madness   |   ip:91.127.23   |   2010-11-16  (17:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins
Tebe ako.... Jedno je ked sa uráža ale takéto osočovanie... Na to koľko si toho prežil, ako si tvrdil, máš správanie rozmaznaného dieťaťa.


joplins   |   ip:95.209.22   |   2010-11-16  (18:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  madness , ale hej, ja to viem , len ma vytacaju taky blbendovia a zo svojou horkou povahou to niekedy takto riesim... tazko s tym bojovat.. za mladsich cias som takych riesil preborenym ksichtom za minutu...


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-11-16  (18:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Madness, ak poviete A, tak povedzte aj B, lebo potom to vyzerá veľmi čudne.

A tie mínusky...no tie nemajú chybu, hlavná vec, že vám chutí ešte jesť!
Madness   |   ip:91.127.23   |   2010-11-16  (19:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tony
Aké mínusky ? A preto som vravel iba Joplinovi, pretože to s tými urážkami prehnal. Osočovať iných, že budú zabíjať, sa mi už zdá nad rámec urážok na tomto fóre. A myslím si, že to pochopil, prečo som zareagoval iba naň ho. Tak newiem čo sa vám zdá čudné. Ak by som reagoval na každú nadávku, nestačil by som písať. To by mal riešiť ADMIN, ten však na to zvysoka serie.


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-11-16  (19:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Madness, tie mínusky neboli na vás. A myslím, že to osočovanie, je tu aj z iného tábora hlavne, je jasné hádam z ktorého...Len to opäť nezoberte na seba, lebo Vás, aspoň ja, považujem za toho slušného.


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-11-16  (19:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Presne tak! To osočovanie je tu najmä z ovčieho stáda. Hádajte, akého...?


joplins   |   ip:95.209.22   |   2010-11-16  (19:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  madness. zdalo sa ti tvrde co som napisal?? no aj ja som sa hadal kedysi z jednym clovekom ze keby som zil za nacizmu a bol vychovany v tom duchu a dali mi zbran tak by som strielal aj deti . nie a nie tomu verit.. ata nenavist co je v azgarotovi ci tom atheistovi by moznost, beztrestnost a vhodna propaganda dala tie iste zverstva do cih hlav ako nacistom,, a chlapci neberte to osobne.. vsetci sme taky.. pri urcitych podmienkach...


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-11-16  (20:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tie "určité podmienky" bola aj svätá inkvizícia za stredoveku?


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-11-16  (20:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RE: Joplins

Uprimnost nadovsetko ;)

RE: Azgaroth

"Presne tak! To osočovanie je tu najmä z ovčieho stáda. Hádajte, akého...?"

Sam si sa odfajkol ;)


joplins   |   ip:95.209.22   |   2010-11-16  (21:00)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  azgarot. aj... a ver mi, ze zalezi len na moznostiach..a ked bude spravna chvila a politicka podpora tak lenn tak budes hadzat molotove kokteily do kostolov... len to chce ten spravny cas..
a nedivte sa,lebo prichadza hodina a uz je tu, ze vsetci co vas budu zabijat budu si mysliet ze sluzia Bohu!!!


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-11-16  (21:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tik-tak... a ámeň!


Anonymus   |   ip:78.141.65   |   2010-11-16  (21:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins-ja viem s kým mám dočinenia, ale ti ani netušíš komu slúžiš, si si taký istý výhrou svojho pána, že si prehliadol fakt o tom že tvoj čertík, nieje bohom a ani ním nikdy nebude, pretože ak ti zabudol o sebe niečo povedať tak to kto ho stvoril, nemôže poraziť BOHA, to jednoducho nejde, ON luskne a začne všetko nanovo, proste je to tak, všetko dokonca aj tvoj šéf. Ste odsúdený na prehru a ti to v pekle nevydržíš, ver my.


joplins   |   ip:95.209.22   |   2010-11-16  (21:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  heh he.. ja by som ti taku vytiahol po tej blekmetalovek palici ,ze by si ohluchol najmenej na mesiac...


joplins   |   ip:95.209.22   |   2010-11-16  (21:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  anonymus. nepametam si ,ze by som ti niekedy pisal....! a uz vobec neviem o com hovoris...


Anonymus   |   ip:78.141.65   |   2010-11-16  (21:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins-ja ti niečo na toho tvojho satanka niečo prezradím, chceš? je to len skrachovaní padlí anjel, šéfom je len preto že mal to šťastie a bol v pekle prvý, ináč by sa ním nikdy nestal. Spýtaj sa kámoša, on ti určite povie viac.


joplins   |   ip:95.209.22   |   2010-11-16  (21:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  azgarot..zdrmol este jednu od sepultury, pyzamko s kostrickami a sup sup do hajan..


joplins   |   ip:95.209.22   |   2010-11-16  (21:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  anonymus. myslis toho co je opisany v ezechielovi ako dokonaly v krase a mudrosti co skazil svoje srdce pre pychu??? poznam ho , aj jeho umysly.. vidim aj jeho pracu pred koncom a snahy o ovladnutie sveta.. no nezda sa mi,ze by bol mojim panom... ja som si vybral ineho pana...


Anonymus   |   ip:78.141.65   |   2010-11-16  (21:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No ked som čítal tvoje príspevky tak žiadna sláva, tak o čo ti ide?


joplins   |   ip:95.209.22   |   2010-11-16  (22:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a co si sa docital, ze som satanista?? ci dedukujes z mojich hnevlivych prispevkov?? hej priznavam, viem sa vytocit, ked si robia stale dookola srandu a nadavaju do oviec ako blby.. nikto nie je dokonaly, ci????


Anonymus   |   ip:78.141.65   |   2010-11-16  (22:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale vyhadzovať deti z 8 poschodia? troška silná káva aj na toto fórum, ale v pohode, ked k ním nepatríš tak o.k.


joplins   |   ip:95.209.22   |   2010-11-16  (22:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  anonymus. takto ..pokila mas nejake znalosti z poroctiev , tak vies ze pride suzenie akeho nebolo od pociatku sveta a uz ani viac nikdy nebude... tak mam na teba otazku: co si myslis , co za sverstva budu ludia robit pri prenasledovani krestanov na konci ked porovname co sa dialo vo vojnach????
joplins   |   ip:95.209.22   |   2010-11-16  (22:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  beda tym ktore budu kojit v tie dni,,., beda tehotnym... pride taky tlak ,ze vyhodenie z 8 poschodia bude ako poklepanie po pleci... tak ze tak mily anonymus... a ked si myslis, ze som zviera tak si to mysli , no budes prekvapeny ze som bol este daleko od pravdy....


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-11-16  (22:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplinsová, som rád, že sa mi opäť podarilo ťa vytočiť. Môžeš si kľudne aj zabohovať, veď v nedeľu sa vyspovedáš u niektorého úchyla v sutane...


joplins   |   ip:95.209.22   |   2010-11-16  (22:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  azgarot, ved uz som si aj... ta maria skare!!!


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-11-16  (22:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ;-)


atheist   |   ip:195.146.1   |   2010-11-17  (07:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zase joplins - co to je za natvrdle hovado, ze cely den vypisuje debiliny? Nezamestnany? Uchyl? Idiot? Asi vsetko. Plus tupa katolicka ovca.


joplins   |   ip:79.138.22   |   2010-11-17  (09:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  atheist-- no ty vies urazaaaat.... nooooo... no ze skus este nieco z toho tvojho repertoaru.... nooo nedaj sa prosit...


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-11-17  (10:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Názov - Toto nie je kríza, ale úpadok civilizácie, skúste porozmýšľať prečo? Istotne nie preto, že jeden ma viac, druhý menej majetku, ale pre niečo úplne iné, čo sa nedá kúpiť v obchode, ale len získať svojím/i životom/i.A tie útoky, jeden na druhého...no čudujem sa, že niektorý, ktorý ma podľa mňa naviac, sa nechá tak ľahko strhnúť.

Nervozita stúpa v radov temných, sila Svetla sa už viac a viac približuje, preto nečudo, že potkany utekajú a pištia, a keď sú zahnaní do kúta, tak skáču a bránia sa, lebo vedia, že koniec je tu!


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-11-17  (11:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :-D


rafael   |   ip:188.167.7   |   2010-11-17  (11:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tony, kazdy rok o tomto case zavaram cervenu repu, preto by som sa ta rad opytal, ci sa mi oplati robit ju z nejakeho vacsieho mnozstva, ked sa uz ta sila Svetla priblizuje. Schvalne som aj cital znovu Zjavenie Jana, ale ten o tom az tak podrobne nepise. Vdaka za skoru odpoved, lebo cvikla sa vari dost dlho.Ivana   |   ip:85.160.14   |   2010-11-18  (17:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Trochu to zlehčím (tedy jak pro koho) Velmi zajímavá kniha od Clarka je Konec dětství.


Amerikaina   |   ip:178.41.86   |   2011-01-09  (17:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mocní sú si vedomí nevyhnutnej redukcie počtu obyvateľstva našej planéty,preto sa nebudú štítiť použiť jadrové bomby a hlavice,či iné zbrane hromadného ničenia.Z určitého zvratného pohľadu,to vnímajú ako službu ľudstvu.Či jedna ,tak druhá strana,sa cíti na to viac než povolaná.NA ZEMI JE MIESTO LEN PRE DVE MILIARDY ĽUDÍ.OSTATNÍ SÚ TU NAVYŠE.Vojna sa už začala.(Grosman).Je tu nádejné východisko,v článku od Magdad.Súhlasím.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Občan (ožran) Havel a polícia


2013-03-11  (15:57)  |  Politika
Mestská polícia v Košiciach dňa 16 novembra 2012 riešila s Václavom Havlom veľmi vážny prípad slobody a demokracie. Problémom bola maska Havla, neskôr prázdna fľaša v jeho ruke, jeho triezvosť či opitosť a neskôr i jeho samotná účasť na zhromaždení papalášov mesta a antikomunistov pri príležitosti 23 výročia novembrového prevratu z roku 1989.

Politická drzosť


2013-02-15  (16:36)  |  Politika
Čo si dovoľujú naši politici, je naozaj za hranicou elementárnej slušnosti. Že vďaka ich výdatnej pomoci je rozkradnutá a morálne zdecimovaná celá naša krajina, sme si za tie roky už akosi zvykli. No to, čo pred národom predvádzajú svojou pracovnou morálkou, už presahuje všetky medze. Najmä poslanci zákonodarného zboru.


K mocnému tomu dubisku ...


2013-02-06  (09:10)  |  Politika
Keď sa zavŕšila "ostblocková" séria ľudových povstaní, ktorých ľudovosť vznikla cestou z ústredia KGB do centrál tajných služieb v satelitných štátoch tábora mieru, tak by nikoho ani vo sne nenapadlo, že slovanský sen o mocnom ruskom dubisku na východe vstane do štvrťstoročia z mŕtvych.


Superman zo Smeru: Tento politik zvláda osem funkcií!


2013-01-31  (11:25)  |  Politika
Právom si zaslúži titul primátor – superman! Prvý muž Považskej Bystrice Karol Janas každý decembrový deň úradoval vo svojej pracovni. Zároveň však celé dni podľa prezenčnej listiny pracoval na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. Ako to len dokázal?!


Velké spiknutí mimozemšťanů - CZ dabing


2012-12-18  (14:19)  |  Politika
Oficiálne odvysielané v televízií Science.


Čo sa na dejepise neučí – Kto stál za boľševickou revolúciou?


2012-11-12  (13:54)  |  Politika
Dnes sa deti na dejepise v škole učia, že za veľkou októbrovou socialistickou revolúciou stála najchudobnejšia robotnícka trieda, ktorá sa už nechcela nechávať vykorisťovať. Ťažko si predstaviť, že spočiatku neorganizovaná masa ľudí, robotníkov, dokáže zosadiť niekoľko storočný cársky režim a pritom vybudovať najsilnejší mocenský aparát, aký kedy uzrel svetlo sveta, v podobe ZSSR, z ktorého sa neskôr vykľuje svetová veľmoc založená na ideológií, ktorá sa ako mor rozšíri do celej Európy.


Kartová hra Illuminati III.


2012-10-19  (22:12)  |  Politika
Bermudský trojuholník - čo je za ním


Fakty k vyhláseniu Polície SR ohľadne nebezpečnosti konope


2012-10-14  (13:18)  |  Politika
V bakalárskej práci [2], ktorá cituje [3] (z ktorých pravdepodobne čerpala aj hovorkyňa) sa môžeme dočítať: “THC je 4000 krát účinnějšie než alkohol”. Teda nie je tu reč o nebezpečnosti, ale len o psychoaktívnej účinnosti. Nie je však jasné, ako sa táto účinnosť porovnávala. Mohlo by to napríklad znamenať, že 1 g THC má podobný psychoaktívny účinok ako 4000 g etanolu. Podľa [4] obsahuje marihuana 6 – 18 % THC a podľa [5] má bežný joint okolo 0,24 alebo 0,33 g marihuany. To znamená, že 1 joint obsahuje 0,01 – 0,06 g THC. Jeden panák (4 – 5 cl) vodky (37,5 – 40 % etanolu) obsahuje zas 11,84 – 15,79 g etanolu. Jeden joint by bol teda podľa týchto údajov tak psychoaktívne účinný ako 3,65 až 20,07 panákov vodky. Ak by sme brali do úvahy porovnanie jedného molu THC a jedného molu etanolu, tak jeden joint by mal potom takú účinnosť ako 0,53 – 2,21 panákov vodky.


ZSSR za Stalina - iba fakty


2012-04-21  (17:45)  |  Politika
„Ja viem, že po mojej smrti na môj hrob nahádžu kopu špiny, no vietor histórie ju neľútostne rozpráši!“ J. V. Stalin, 1943


Vítajte všetci späť v ozajstnom svete.Naša jasná budúcnosť je : OZAJSTNÁ krvavá, legitímna a právne ošetri-teľná revolúcia !


2012-03-11  (13:22)  |  Politika
Tak a je to ! Moje tajné prianie sa splnilo ! Pán Boh ma vypočul. Fico má v parlamente nadpolovičnú väčšinu.


Ministerstvo zdravotníctva - člen skupiny Penta


2012-02-11  (12:59)  |  Politika
Ministerstvo zdravotníctva je formálne súčasťou vlády SR, ale v skutočnosti je spolu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vysunutým pracoviskom Penty. Na mieste sú otázky: Kto rozhoduje o verejnom zdravotnom systéme? Vláda, alebo Penta prostredníctvom vlády?


Ľ.Huďo-Januárové udalosti vo svete, rok 2012


2012-02-11  (08:31)  |  Politika
“Kto nepozná pravdu je iba hlupák, ale kto ju zatajuje, je zločinec.” Bertolt Brecht


Ktože to tu robí revolúciu? Osoby a obsadenie.


2012-02-10  (20:41)  |  Politika
V súvislosti s aktuálnymi protestami ku kauze Gorila v poslednom období vystupujú v médiách ako líderky-organizátorky protestov aj tri ženy. Možno by vás zaujímalo, kto to vlastne je.


Rok Penty vo vláde: 5,5 milióna rukojemníkov


2012-02-05  (12:56)  |  Politika
Čo sa tých týka, budú premené na akciové spoločnosti a oddlžené. A následne ponúknuté k privatizácii. Nepredpokladám, že by sa našiel samovrah, ktorý by chcel robiť konkurenciu Pente. Po vstupe do tohto biznisu by ho čakala výpoveď 93 % pacientov zastupovaných dva poisťovňami. A tak zostane iba jeden záujemca o kúpu. Predpokladám, že pri takom záujme bude cena trhová, t.j. dopyt rovná sa ponuke. Koľko Penta ponúkne, toľko budú stáť.


Rečníci protestu Gorila: Kto ste?


2012-02-01  (14:41)  |  Politika
Vždy budem podporovať legitímne prejavy odporu voči vládnucej moci. Ako povedal Thomas Jefferson: "Keď sa ľudia boja vlády, to je tyrania. Keď sa vláda bojí ľudí, to je sloboda." alebo: "Ktorá krajina si môže zachovať svoju slobodu, ak jej vládcovia nie sú z času na čas upozornení na to, že ich ľudia si zachovali ducha odporu?"


Financovanie cirkví treba okamžite zmeniť !!!


2012-01-25  (02:07)  |  Politika
Vo februári 2011 začal minister kultúry Daniel Krajcer dialóg s predstaviteľmi cirkví, ktorého výsledkom má byť zmena financovania cirkví na Slovensku. K financovaniu cirkví je treba uviesť, doteraz platí zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví z roku 1949, podľa ktorého štát priamymi dotáciami financuje v rámci schváleného rozpočtu platy a odvody duchovným cirkví a poskytuje príspevok na prevádzkové náklady cirkevných ústredí (biskupských úradov). Nemalé peniaze nás stojí aj cirkevné školstvo, platy učiteľov náboženstva a podobné.


Havel hrdina.


2012-01-18  (08:28)  |  Politika
Nezpochybňuji zkušenosti disidentů, každý má nějakou vzpomínku, ale co mají za vzpomínku dnešní třeba třicátnici? Jak si pamatují dobu před rokem 1989. Současná vláda devalvuje morální čest na všech stranách, dává na odiv jaká je doba, co máme nyní, poukazuje na nějaké neexistující hodnoty, které máme v současnosti. Dává na odiv třeba, že máme k běžné potřebě počítače, za komunistů to nebylo. No jistě, ale zapomenou dodat že v té době to nebylo ani jinde na světě. Je to stejné jako tvrzení, že Husité prohráli pro špatnou výzbroj, nebyl jim dodán kulomet a protivník napájel koně 98 oktanovým benzínem. Je to již dost dlouho co jsem položil otázku jednomu poslanci, a to bylo: kolik bylo zapotřebí denně vozů brambor k nakrmení řemeslníků při stavbě Karlova mostu? Odpověděl snad pět potahů. Ó, jak byl moudrý, proto mají tiskové mluvčí. Správnou odpověď neznal, ani jeden vůz. Amerika byla objevena 1492 a brambory jsou známy v Evropě zhruba 250 let.


Konzervatínvy inštitút Jaroslava Haščáka


2012-01-11  (14:19)  |  Politika
Mám za to, že tak ako historici delia obdobie na pred Kristom a po Kristovi, tak aj na Slovensku, časom, budeme deliť etapu verejného života na: pred Gorilou a po Gorile. Alebo, tak nejako. V každom prípade sa pri tristnom obnažení PENTA reál politiky akosi opomína ešte jedna zaujímavá skupina, ktorá tancuje tak ako Haščák a spol. píska. A síce svet tvz. „nezávislých“ think- thankov a svet mediálny (v mnohých prípadoch sa tieto svety prekrývajú). Práve tieto zoskupenia hrajú, ako nepriamo priznáva Haščák v Gorile, v celom procese korupcie, dôležitú úlohu. Oni majú totiž ovplyvňovať verejnú mienku a tak vlastne vytvárať dopyt po riešeniach, na ktorých sa PENTA kráľovsky obohacuje.


Ľ. Huďo - Národnoštátne záujmy a NWO


2012-01-05  (23:21)  |  Politika
Nový svetový poriadok nie je fikciou, konšpiračným blúznením ani prázdnym teoretizovaním. Jeho nástup a realizácia je faktom, pred ktorým …


Ľ. Huďo - Novembrové udalosti vo svete


2011-12-06  (15:14)  |  Politika
Pravda je viac ako moc, preto je trvalá. Karel Čapek


Hranice a obranné zóny Spojených štátov európskych


2011-10-15  (12:08)  |  Politika
Onedlho príde chvíľa, keď aj oficiálne vyhlásia Spojené štáty európske (SŠE). Samozrejme sa znovu neopýtajú ani členských krajín ani národov. Okrem menej očividných vecí to má viac, veľmi ľahko viditeľných znakov.


Euroval, cesta do pekla.


2011-10-13  (15:52)  |  Politika
EÚ pripravila nový základný zákon. Ide o takzvanú zmluvu o Európskom stabilizačnom mechanizme (ESM), medzi členskými štátmi používajúcimi spoločnú menu euro. Do platnosti má vstúpiť po júne 2013 a má plniť úlohy doteraz plnené EFSF (European Financial Stability Facility) a EFSM (European Financial Stability Mechanism). Tento zákon rozvíril hladinu na politickej scéne aj u nás, známy ako euroval. O čo vlastne v ESM ide?


Pravda o Eurovale


2011-10-12  (15:50)  |  Politika
Nechajte už prosím Grécko skrachovať. Je to jediná cesta z morálneho úpadku, ktorý v Európe zažívame.


15.11.2011 - Světová revoluce Opravdové demokracie


2011-10-11  (21:54)  |  Politika
Blíží se den, kdy se má konat po celém světě revoluce proti současnému systému typu virtuální peníze bez hodnoty či vláda mafiánů skrývajících se za iluzí práva a demokracie. Jestli se jedná o skutečné pozitivní hnutí nebo naopak nějakou předem připravenou akci globalistů, to si nechť zodpoví každý sám za sebe dle svého svědomí. Ale je jisté, že by odkaz na takovouto obrovskou akci by neměl chybět na Dolezite.sk .


Ve pátek 30.9.2011 - Eduard Chmelár utékol preč od Vaského jako čert od svacenej vody !


2011-10-03  (11:48)  |  Politika
Dňa 30.9.2011 o 17:00 sa v bratislavskom DK Ružinov uskutočnila konferencia o priamej demokracii. Vystúpili tam poprední zástancovia a teoretici z domácej a českej scény, ktorí mali obhajovať teoretické aj praktické princípy priamej demokracie ako riadenie spoločnosti priamo občanmi.


Politiku netreba! Existuje niečo lepšie! Pomôžeš to zrealizovať?


2011-10-02  (14:51)  |  Politika
Alebo sa mieniš len sťažovať a nečinne prizerať kolabujúcemu systému? AKO POMÔCŤ: http://nr.zeitgeistmovement.sk/web/pomozes-je-to-jednoduche + pridaj svoje nápady do komentára!!! Človek nezistí čoho je schopný pokým to neskúsi!


NEW WORLD ORDER : Postavme sa im!


2011-08-25  (23:21)  |  Politika
Ľudstvo je spútané v neviditeľnom väzení tvorené médiami, životný štýlom a hodnotami dnešnej doby. Aby sme zničili New World Order je potrebné zbúrať hranice myšlienok a sprístupniť svet neobmedzených možností. Elity sa dajú zabiť ale NWO sa nedá poraziť len politikou a hrubou silou. Je dôležité napraviť škody ktoré boli spôsobené na našom myslení a vnímaní sveta.


Manifest - Za náš hlas!


2011-08-22  (19:43)  |  Politika
Ak súhlasíte s presadením navrhovaných zmien, uvedených v tomto dokumente, zoberte si ho prosíme za svoj. Bol vypracovaný obyčajnými ľuďmi, občanmi Slovenskej republiky a nesleduje žiadne sebecké ciele. Je koncipovaný s úprimnosťou a v medziach slušnosti. Neobsahuje síce požiadavky, ktoré by vyvolali okamžitú zmenu a zlepšenie situácie v SR v konkrétnych oblastiach napr. sociálnych záležitostiach či daňovej politike, ale dve základné požiadavky, ktoré sú v ňom uvedené podľa nás prinesú významné zlepšenie a posilnenie demokratického zriadenia v Slovenskej republike a v budúcnosti jednoduchšie presadzovanie našich predstáv. Dúfame, že sa pre tento cieľ dokážeme zjednotiť, pretože sami sme slabí, ale ako masu nás budú musieť rešpektovať! Prosíme Vás, podporte túto iniciatívu akýmikoľvek inteligentnými prostriedkami. Ďakujeme


Tento krát, v tejto revolúcii, už nebudeme slušní ako Ján Budaj !


2011-08-10  (00:14)  |  Politika
V roku 1989 Slovenský Národ veril že V SLUŠNOSTI JE SILA ! A Ján Budaj sa stal PERSONIFIKÁCIA TEJTO SILY !


Dopis, který byl zaslán UBS aneb Jak to chodí u Policie.


2011-08-04  (14:12)  |  Politika
Dopis, který byl zaslán UBS od kolegy "strážmistra" z útvaru SDP PČR. Kolegům neřekne nic nového, ale pro občany České republiky je to nádherně popsaný pohled do myšlenek "skoro poldy", který je ještě stále "trochu civil". Doufám že se kolega neurazí za toto označení.UBS děkuje za všechny kolegy. Milí kolegové a přátelé z UBS a dalších odborových organizací! Důvod, proč jsem se rozhodl k napsání tohoto dopisu je, že si potřebuji urovnat myšlenky a zároveň s tím se i "svěřit". A protože jsem paranoidní, bude to bohužel dopis anonymní.


Vladimír Putin: USA sú parazitom globálnej ekonomiky


2011-08-03  (18:09)  |  Politika
"Kto kontroluje potraviny ovláda ľudí, kto kontroluje energiu môže ovládať celé kontinenty, kto kontroluje peniaze, môže ovládať svet." Henry Kissinger


Kauza Dominiqua Kahna skončená. USA nemajú zlaté rezervy


2011-07-12  (19:16)  |  Politika
New Yorská násilnicka kauza DSK skončila pre chuligánov, ako ich nedávno nazval Putin, z Federal Reserve and The City of London totálnym fiaskom. Ešte vždy pozerám na týchto chuligánov s najväčším obdivom. Zorganizovať tak dokonalý matrix ako sa im to podarilo od dobytia anglicka a založenia Bank of England stojí za zložený klobúk. Ale ako sú tlačený do kúta zvonku aj zvnútra tieto tvory bez tváre a chrbtovej kosti, ktoré nám tu permanentne pripravujú bitúnok: od Francúzkej revolúcie cez obe vojny a Boľševickú revolúciu po komunizmus atď., tak s DSK títo páni v bielych golieroch spadli tvárou do hnoja.


Ďaľšie z politiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Spolehlivý návod, jak postupně rozložit malý stát

Dokud bude Maďarsko se Slovenskem sdílet společnou střechu Evropské unie, nemůže vůči svému sousedu vznášet žádné územní nároky. Tuhle hru Evropská unie – a tisíceré díky za to!– netrpí. Chráněna je dokonce i Vojvodina, neboť také Srbsko je potenciálním členem Unie. Ovšem na druhé straně nemůže nic zabránit tomu, aby zkrátka podstatná část sloven-ského či srbského nebo rumunského území nezačaly připomínat Maďarsko natolik, že přís-lušnost k jinému státu bude už ryze formální.


Schwarzenberg lže? A za co se stydí? (Hyde Park na ČT24...

Zajímá tohle vůbec někoho?

V USA stavajú proti-apokalyptické bunkre

Morgelony

EU MÝTUS ZVANÝ DEMOKRACIA.

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.3329 s