18. August 2019
    
Tragédia Mlčania - Dolezite.sk

Tragédia Mlčania


  2013-02-05  (09:04)  |  Z domova
  47% hlasovalo = 5  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Tragédia Mlčania

Amerika je zlá, židia sú zlí, médiá sú zlé, peniaze sú zlé, úrok treba zrušiť, žijeme v najhorších časoch histórie ľudstva, útok na WTC má na svedomí Mossad, všetko ovládajú z úzadia ilumináti s ich novým svetovým poriadkom a spolu s korporáciami a médiami ovládajú vlády po celom svete. Asi takto by sa dal zhrnúť obsah jednej z najpredávanejších kníh na Slovensku v súčasnosti –Mlčanie od Tibora Eliota Rostasa, v ktorej arbitrárne vyjadruje svoje postoje k širokému spektru problémov dnešného sveta.

Mlčanie malo mlčať, no nemlčalo

Rostas už v úvode Mlčania cituje filozofa Ludwiga Wittgensteina: “O čom nemožno hovoriť, o tom treba mlčať” a následne to konkretizuje “čím mal na mysli skutočnosť, že ak nie sme schopní určité fenomény argumentačne podložiť, potom – ak chceme byť seriózni – nám nostáva nič iné, ako držať jazyk za zubami. Súhlasím. Chcem byť seriózny, no chcem prekonať mlčanie.”

Rostas si teda uvedomuje, že mnoho vecí argumentačne podložiť nevie, a že takto uvedené informácie by bez dôkazov alebo zdôvodnenia neboli seriózne, no napriek tomu to robí. Mlčanie je v podstate len o tom – arbitrárne konštatovania bez akýchkoľvek argumentov alebo dôkazov, dokonca aj bez uvedenia zdroja. Prečo potom taká popularita? Pretože autor ponúkol ľuďom to, čo chcú počuť. Dal im jednoduchú a priamočiaru odpoveď na všetky svetové problémy, bez vyhýbavých a nejasných konštatovaní. Všetko jasne a s istotou.

Všetky konšpiračné teórie, útržky faktov, všetko o čom sa len šepká dal niekto konečne dokopy, vysielal najskôr v rádiu a dal tomu navyše následne aj knižnú podobu! Ideálny materiál pre zaručený úspech v predaji.

Mnoho zamyslení obsahuje fakty použité pravdepodobne z oficiálnych zdrojov, no uvedené v takom kontexte nedáva autor čitateľovi žiadne vysvetlenie súvislostí. Napr.: “22 000 detí zomiera denne od hladu, kým ľudia na Západe utratia ročne 17 miliárd dolárov len za krmivo pre domácich miláčikov.” Takto uvedené fakty vyzerajú síce šokujúco, no čo tým chce autor povedať? Vyzýva ľudí, aby nekupovali svojim domácim miláčikom jedlo, no dali ich utratiť a posielali tie peniaze radšej deťom do Afriky? Alebo chce, aby vlády viac zdaňovali ľudí, a zasielali za tie peniaze zahraničnú pomoc do týchto krajín? Jeho predstavu sa žiaľ čitateľ Mlčania nedozvie. Tento spôsob mi veľmi pripomenul vystúpenia Petra Staněka, ktorý je známy najmä tým, že veľa dáva, no málo podáva.

Ďalšie podobné konštatovania bez stanoviska:

“V USA nezamestnanosť dosahuje namiesto oficiálnych 8,3% závratných 23%…”, “V USA hladuje 25% detí.” “Potravinová sebestačnosť Slovenska je len 47%.” “450 miliónov ľudí vo svete trpí duševnými poruchami.” “Počet samovrážd vo svete vzrástol o 62%.” 

Mlčanie a peniaze

Rostas v tejto knihe viac krát popisuje peniaze ako zdroj zla. Autor si spojil všetky globálne problémy a našiel im spoločného menovateľa.

“Žiadne peniaze, žiadni sprostredkovatelia v našich životoch, žiadni politici, žiadne násilie, žiadne vykorisťovanie druhých, žiadne vraždenie, žiadne elity, žiadne utrpenie, beznádej a nespravodlivosť.”

“Až 93% všetkých peňazí na svete už dokonca neexistuje ani vo forme bankoviek, ale iba v podobe virtuálnych číslic na vašich účtoch.”

“Ľudia kedysi peniaze k životu vôbec nepotrebovali, všetko prebiehalo na základe výmeny tovaru, čo sa už niekde opäť začína uvádzať do praxe.”

Autor Rostas v celej knihe Mlčanie úplne ignoruje postavenie samotného štátu v ekonomike. Všetky negatíva pripisuje existencii určitých prvkov v hospodárstve, ako sú peniaze, úrok, a samozrejme tých “pár vplyvných jedincov”, ktorí to celé ovládajú. Vlády, teda politici a ich vplyv zostávajú v knihe spomenuté len okrajovo. Rovnako je to aj v tomto prípade.

Rostas by mohol napr. pochopiť, že peniaze sú len prostriedkom výmeny. Aby bol prostriedok výmeny v hospodárskom celku reálne použiteľný, musí byť dostatočne likvidný, a na to treba dôveru u ľudí. V prípade monopolného postavenia je to politická garancia (štátu). Peniaze ktoré používame fungujú, lebo nám ich hodnotu “garantujú” (a zároveň nanucujú) politici. Tí istí politici nás ale aj cez tie peniaze okrádajú. Čo je blbé je to, že nemáme na výber a zákonom stanovenú menu musíme používať.

Čo Rostas v Mlčaní nespomína je to, že ak by politici neobmedzovali konkurenciu v bankovníctve a emisii platidiel (nebola by zákonom stanovená jedna jediná mena), nemuseli by byť ľudia odkázaní možno na menu, ktorá ich ožobračuje, no mohli by platiť napr. menou krytou zlatom, ktorú by sa rozhodla banka X vydávať. Rostas to zobral radšej “globálne” a navrhuje zrušiť všetky peniaze a prejsť na barter. Podľa logiky – opitý vodič pri havárii zabije dieťa > zakážme autá!

Pre korektnosť treba však dodať, že Rostas si v Mlčaní protirečí, keďže v jednej časti obhajuje zrušenie peňazí a prechod na barter a v závere navrhuje prechod na komunitné (lokálne) meny, znovu ignorujúc aktuálnu situáciu štátnej monopolnej meny, ktorá daný stav spôsobuje.

Rostas komunista?

Viaceré vyjadrenia v knihe Mlčanie a kontext niektorých celkov esejí dáva čitateľovi pocit, ako keby Rostas inklinoval ku komunistickým ideám.

“Všetky skvelé myšlienky, ktoré by mohli viesť k solidarite a lepším životným podmienkam, nevyhnutne súvisia so spravodlivou deľbou moci a prerozdeľovaním bohatstva.”

“Dnes za nás takmer všetko robia stroje a počítače, preto stúpa nezamestnanosť. Ak však všetko robia stroje, potom ich produkty vznikajú bez väčšej námahy. Ak vznikajú bez námahy, potom nie je dôvod, aby nemohli byť pre každého.”

“… naša potravinová sebestačnosť je na úrovni žalostných 47%. Naproti tomu na našej úrodnej pôde vidíme pribúdajúce stavby priemyselných parkov či logistických centier.”

Teória o likvidácii pracovných miest mi pripomenula Barracka Obamu, (ktorým Rostas tak opovrhuje) ktorý rovnako tvrdil, že technológie sú zlé, lebo ničia pracovné miesta. Peter Schiff túto teóriu n">n" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="320">ádherne vyvrátil. Avšak Rostas v teórii zašiel ešte ďalej a naznačil potrebu znárodňovania majetku inovatívnym subjektom.

Mimochodom, aká potravinová sebestačnosť je v takej betónovej džungli Hong Kong?

Rostas uvádza v závere Mlčania aj svoje návrhy, ktoré znovu pripomínajú komunistické myšlienky:

“Základnými princípmi správneho fungovania peňazí je ich tvorba na základe práce a existencia základného príjmu…”

“Peniaze si budú vydávať komunity, mestá, obce… Ak vám nedajbože ochorie dieťa a na prípadnú operáciu bude treba peniaze, tie sa jednoducho vytlačia a lekár dostane zaplatené.”

“Zlé hospodárenie zamestnávateľov nebudú znášať zamestnanci, pretože svoje peniaze vždy dostanú.”

Základný príjem je typický komunistický návrh, kde sú zdroje rozdeľované rovnostársky všetkým (dokonca bez ohľadu na to, či pracujú alebo nie). Je to teda taký upgraded komunizmus. Inými slovami – utopizmus 2.

Boj proti úrokom

“Úrok je základným stavebným kameňom moci bánk, ktoré vládnu ekonomike a tým aj politike tohto sveta.”

“Princíp dnešného sveta funguje na princípe moci, ktorú vytvárajú peniaze s úrokmi. Niečo také by však v mimoriadne prosperujúcom období gotiky nebolo možné, pretože úrok cirkev zakazovala.”

“Existencia úroku viedla ku všetkým zadĺženostiam, a tým aj vojnám, ktoré banky financovali. Ak sa zbavíme tohto “atómu moci”, svetovláda sa zrúti do bezodnej priepasti času.”

Rostas v knihe Mlčanie sústavne opakuje, že úrok je zlo, no prečo, to nikde nevysvetľuje. Navyše znovu obchádza fakt preregulovateľnosti a prakticky veľmi obmedzenej možnosti príchodu nových subjektov na trh, ktorú vytvára štát. Chcel by som počuť od neho nejaký konštruktívny návrh. Ako by si predstavoval systém bankovníctva on? Alebo by žiadne banky neexistovali? Kto by ľuďom požičiaval peniaze na financovanie bývania a pod. Alebo by neexistovali ani peniaze a ľudia by svoje nehnuteľnosti splácali produktami z chovu dobytka a pestovaním plodín? Píše to ale celkom jasne – “žiadni sprostredkovatelia“.

Konšpirácie, konšpirácie, konšpirácie…

Mlčanie sa vo viacerých esejách točí okolo typických konšpiračných teórií, ktoré samozrejme nie sú ničím podložené, napr.:

“Vojny proti celému svetu vedie drobná, nelegitímna a nikým nevolená skupina ekonomicky najsilnejšej globálnej elity.”

“…vieme, že svet neriadia politici, ale ekonomické záujmy nikým nevolených skupín v utajení… “

Osobnosti

Rostas v Mlčaní viac krát spomína mnohé osobnosti, ako Rona Paula (v pozitívnom svetle), Miltona Friedmana (v negatívnom), Paula Krugmana (neutrálne), Noama Chomskeho (negatívne) a pod. Vo väčšine prípadov sa jedná o nesprávne interpretácie, resp. zavádzajúci popis historických faktov. V prípade Chomského jednoducho o antisemitizmus, keďže je to žid.

Rona Paula spomína Mlčanie v pozitívnom svetle najmä v súvislosti s jeho výrazným odporom voči zahraničným intervenciám USA, no rovnako aj voči mnohým iným krokom americkej vlády, ktoré aj sám Rostas kritizuje. Na druhej strane Miltona Friedmana opisuje už nepochopiteľne v negatívnom svetle, ako keby z dôvodu spolupráce s vtedajším prezidentom (v úlohe poradcu).  Demagógia v Mlčaní o Friedmanovi:

“Obmedzenie výroby (v ZŤS Dubnica) napokon vyústilo do zatvárania podnikov na Považí, ale aj na celom Slovensku v línii chicagskej školy Miltona Friedmana.”

“Do čela ústupkom sa postavil Milton Friedman s jeho chicagskou školou. Vládam nariaďoval odstránenie pravidiel, čo obmedzovali koncentráciu zisku v rukách korporácií.”

Zásadný omyl spočíva v tom, domnievať sa, že Milton Friedman bol pro-business. Rovnako ako Ron Paul, aj Friedman bol zástancom voľného trhu, pričom sa pohyboval len na akademickej pôde a robil len poradcu (nebol v exekutíve a teda nemal žiadnu možnosť nikomu nič nariaďovať). Na druhej strane Ron Paul je dlhoročný kongresman štátu Texas a dva krát už kandidoval do funkcie prezidenta USA.

Zlá interpretácia v knihe Mlčanie padla aj na Paula Krugmana:

“Dokonca aj Paul Krugman vyhlásil, že ak by sme zažili mimozemskú inváziu, všetci by sme ťahali za jeden povraz záchrany pred ekonomickým kolapsom.”

Dezinterpretácia spočíva v nepochopení, resp. nevedomosti o Krugmanovej (mylnej) teórii, ktorá tkvie v potrebe umelej stimulácie agregátneho dopytu. Krugman v tejto súvislosti vôbec nerieši podstatu mimozemšťanov, ako to Rostas v Mlčaní nesprávne zasadil. Paul Krugman je jednoducho mylne presvedčený o podpore ekonomiky z princípu (aj) takouto formou (M">M" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="320">ýtus rozbitého okna).

Mlčanie – kde spravil Rostas chybu?

Mlčanie je spojením konšpiračných teórií, nič nehovoriacich úvah a faktov so zlým zdôvodnením. Rostas navyše vo všetkých esejách vytrvale ignoruje prítomnosť štátnej moci. Ako príklad by som uviedol aj jeho kritiku výstavy “The Human Body”, kde sú vystavovaní čínski väzni. Kritizuje len spoločnosť, ktorá vystavuje mŕtvoly,  no ani dvoma slovami sa nezmieni o čínskej vláde, ktorá týchto (prevažne nevinných) ľudí uväzní a neskôr vo väzení aj popraví alebo iným spôsobom zlikviduje, a následne predá spoločnostiam na plastifikáciu. Rostas si všíma “nehumánnosť” až od tohto bodu. Smutné, a v podobnom duchu sa nesie celá kniha.

Fakty ktoré Rostas pomedzi svoje úvahy podáva, sú zväčša pravdivé a čerpané z dôveryhodných zdrojov. Problémom knihy sú popretkávané fakty s konšpiračnými teóriami, antisemitizmom, antiamerikanizmom, xenofóbiou, homofóbiou a jasným odkazom v zmenu spoločnosti na komunistický model. Ak by sa týmto veciam Rostas vyhol a uvádzal by len fakty s uvedením zdroja, bolo by to určite pre odbornú verejnosť dôveryhodnejšie a akceptovanejšie dielo. No na druhej strane, písať len nudné fakty by asi nebolo tak populárne…

http://www.menejstatu.sk/tragedia-mlcania/


Martin Bulák
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
MA . revitabe87   |   ip:31.3.52.1   |   2013-02-05  (09:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Autor-kritik vystihol niektore charakteristicke crty romanu. Nesleduje vsak globalnu politiku a historicke fakty su mu asi ukradnute. Preto ta narazka na konspiracie a pokus o zosmiesnenie niektorych informacii z knihy. Chapem, ze menej statu je dolezity ciel no napisat kritiku obmedzeneho pohladu autora knihy z obmedzeneho pohladu kritika mi pride prinajmensom zabavne.
A tym myslim, ze oba pohlady su obmedzene. Ludia by mali literaturu pisat asi az po hlbokej meditacii nad sebou samym a nad svetom ktory ich obklopuje. O kritikoch to plati dvojnasobne.


Milan . nofocape63   |   ip:92.52.2.8   |   2013-02-05  (09:48)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Priveľmi sa udomácnil termín "konšpirácie", a ja hovorím konšpirácia je opak rozprávky - rozprávkarov


kako . loxesowa97   |   ip:89.173.2.   |   2013-02-05  (10:37)
64% hlasovalo = 4  
mínus plus
  no dobre. rostas dal ludom to, co chcu pocut. bolo by konstruktivne pouvazovat o tom, preco prave toto chcu ludia pocut? preco sa ludia dostali do situacie, ze prave toto chcu pocut? co, kedy a kde sa posralo, ze to ma prave takyto efekt? preco uz konecne neriesime pricinu ???


Manana . podosifa73   |   ip:78.136.16   |   2013-02-05  (10:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neříkat "konspirační teorie", nýbrž správně
TEORIE KONSPIRACE (nepřímé znamení hovořící o možném spiknutí-jen blbouni by zanechali "hmotné důkazy" či dokumenty- ne tak mafie...)


Manana . podosifa73   |   ip:78.136.16   |   2013-02-05  (10:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "preco uz konecne neriesime pricinu ???"

kako: Tak na ni ukaž.


ocal . jusifumy19   |   ip:89.144.20   |   2013-02-05  (10:46)
69% hlasovalo = 6  
mínus plus
  kritik diela je tipicky lizac prdele parazita


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2013-02-05  (10:47)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  menej štatu je doležity ciel?


ma


aj pre teba:


čím menej štátu tým viac sukromnikov bude ryžovať z naších dani,alebo priamo na tebe?


tu je problem to že ty čo maju štát zatupovať lebo ste ich zvolili tam,to proste nerobia,a zastupuju sovoju otrčenú kešenu,,,a sukromnikov ktorí im hadzu do nej,,,tot vsjou nas kupil sukromnik od mesta to čo nezarabalo moc aby neplatili ľudia moc za to čo robil ten podnik,,,mám strach že sukromnik pôjede takouto cestou,ten čo to kupil,ten proste zdvihne ceny a basta a vy ľudia plate jak sprostí


a takto i všetci politici robia,menej štátu ,menej zohvievavosti k ľudom,a o to im ide

ked to bude mať súkromník tak žiadne zlutovanie,bud zaplať tak aby som ja zarobil alebo ho pr žiadna služba


tak ako figel farizej


že špori,tak prenajme si službu od sukromnika akože lacnejšie ale vysledok je cenda omnoho vyšia ako u štatnej prepravy...a budu sa hrdiť ako oni šporia,


a pritom berem ked štatna tak dotuj prepravu,ale ako nahle sukromnik to mám mať tak ho prť žiadne dotacie,ale plať za prenajom,,,a nie ryžuj na štate


na jednej strane strašna demokracia a na druhej okradanie jak riť štátu


ale na to mame tam fica a spol teraz aby tomu zabranili,hehehe


fico a k tebe nezarobil som vlani ani tolko aby som zaplatil dan,,ako živnostník,vdaka marasu čo tu ue,že neplatia ľudom za pracu,pani podnikatelia,a nik to nerieši,,,


ale už si mi zdvihol platenie za zdravotnu skoro o 10euro,tak si tie drizty strč niekam,že si zvyšoval zaťaženie len prijjemcom primov nad 1100e

farizej jak riť dalši


Manana . podosifa73   |   ip:78.136.16   |   2013-02-05  (10:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333:

Přerozdělování, že MUSÍŠ ODEVZDÁVAT daně a následně už nemáš vliv na směřování té "své částečky".
Vždy se najde někdo, kdo na tom pak z pozice FUNKCE v Systému bude parazitovat (teď nemyslím nějaké "nepřizpůsbivé"-u tho jde o zveličení oproti tomu, co nakradou ze "společného vrecka" "legálně" jiní...a k odvedení pozornosti vyrobili právě ty "nepřizpůsobivé", aby to měli na koho svádět, vyloženě si je k tomu potřebují pěstovat jako zástěrku.)

Nikdo by neměl rozhodovat za druhého dospělého pokud to nemají oni dva dobrovolně a dočasně dohodnuté mezi sebou.
Ani žádný "zvolů pseudopolitik".


Peter22 . jorilyha54   |   ip:212.37.65   |   2013-02-05  (11:37)
62% hlasovalo = 3  
mínus plus
  Rostas je clovek ktory lezi v zaludku iba a iba elitam a zbohatlikom.. Dalsi ktory kritizuje http://www.jetotak.sk/editorial/vtackovia-siroty-a-blazni-na-radiu-viva

Chudobnemu, slobodnemu cloveku vobec nevadi ze okrem mainstreamovych medii a zaplatenych novinarov cita a pocuje aj nieco z druhej strany.sxg . nexadipu01   |   ip:178.40.65   |   2013-02-05  (12:02)
62% hlasovalo = 3  
mínus plus
  V prvom rade by som chcel ozrejmiť, že tento blog nepíšem preto, aby som ľudí rozdelil, alebo že by som mal osobne niečo proti ľudom, ktorých uvediem.

Spoločnosť ARTFORUM s r.o. je oficiálne registrovaná od 08.04.1997. Konateľ tejto spoločnosti Ing. Vladimír Michal ,zrelý 50- tnik , ktorý mal ešte pred rokom 89` veľký sen a túžbu predávať knihy ako sám uviedol nie mainstream ale chcel sa priblížiť k náročnejšiemu čitateľovi. Láska ku knihám ho priviedla až k sieti predajni po celom Slovensku a knihy predáva aj na internete. Zjavne tento človek je sčítaný, má vlastný názor a nie je to žiadne "b" - čko, čo sa kníh týka.

Na pultoch v niektorých predajniach tejto siete si zákazníci mohli kúpiť knihu Mlčanie od Tibora Eliota Rostasa, ktorá ako aj relácia na rádiu Viva, zožala a stále žne veľký úspech, po vypredaní niekoľkých kusov sa rozhodol pán Vladimír Michal "neobjednať " tento titul do svojich predajni. Ako sám tvrdí Vladimír Michal:" Kedysi to boli desaťtisíce kusov. Dnes, ak sa predá viac ako tisíc kusov, považujeme knihu za bestseller." Dnes je predaných niekoľkonásobne viacej kusov tejto knihy.

V skratke, človek ktorý vie veľmi dobre čo robí, stiahne zo svojich pultov Bestseller a uvedie na internete: " Knihu sme stiahli na základe upozornenia rôznych ľudí, ktoré rozhodne nie je nátlakom. Do našej ponuky sa dostala omylom a nepatrí do našich predajní."

Kto sú títo rôzny ľudia? K tomu ani netreba veľa pátrania. Kto útočí stále na knihu ako aj reláciu a tiež autora Tibora Eliota Rostasa? Kto bude útočiť na rádio Slobodný vysielač http://www.slobodnyvysielac.sk/?chod=home, kde sa tato téma verejne, pravdivo a nebojácne "oprala" vo vysielaní?

Tretí sektor a jeho tri srdcové esa:

Peter Weisenbacher (* 28. júna 1980, Bratislava) je slovenský publicista a občiansky aktivista.

Výkonný riaditeľ Inštitútu ľudských práv, spoluzakladateľ a bývalý riaditeľ Dúhového PRIDE Bratislava. Je takisto známy ako spoluorganizátor protestov za ľudské práva v Číne počas návštevy čínskeho prezidenta v SR v roku 2009 a série tzv. Protestov Gorila v roku 2012.

Vyštudoval informačnú vedu na UK, 6 rokov pôsobil ako IT manažér v súkromnom sektore na Slovensku, v Nemecku a Švajčiarsku. Prednáša na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Masarykovej univerzite v Brne.

V rokoch 2006 - 2010 bol predsedom Amnesty International Slovensko.

V rokoch 2010 - 2012 bol členom Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť na Úrade vlády SR.

V roku 2011 získal titul PhD., prednáša na Univerzite Komenského v Bratislave a Masarykovej univerzite v Brne. Publikuje v denníkoch Pravda, SME, týždenníkoch Slovo, Literární noviny a na portále jeToTak.sk.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Peter_Weisenbacher

RNDr. Andrej Lúčny, PhD. učiteľ. Oddelenie umelej inteligencie. Andrej Lúčny ako konateľ firmy Microstep-MIS, firma Microstep-MIS je mimo štátnych zákaziek v objeme takmer MILIARDA SKK napojená i na peniaze Georga Sorosa, cez všakovaké mimovládne organizácie, granty a tretí sektor.

http://afinabul.blog.cz/1209/lucny-aktivista-pussy-riotak-gorilista-a-sorosovec


Robert Mihály - bojovník proti soche Svätopluka a za legalizáciu marihuany, bojovník proti vlasteneckému zákonu, prepojený na Dostála a OKS. Podľa už zaniknutého prop.sk ho platil Soroš http://www.youtube.com/watch?v=YQEfMGlRlyY&;feature=youtu.be

Takže záhada miznúcej knihy Mlčanie je rozlúštená. Kniha Mlčanie mizne nielen kvôli obľube, ale aj kvôli nenávisti. Nenávisti tretieho sektora, ktorý zmenou tohto systému navždy zapadne prachom na smetisku dejín. Každopádne si tuto knižku precitajte a všetkým predajcom prajem čistú a jasnú myseľ, taktiež odvahu, keby ich odhovárali od predaja títo naši "traja králi".

"Lži sú ich pracovná metóda.Doba sa nezadržateľne blíži k odhaleniu všetkých obludných podvodov. Je len dobré, že tí, čo sa dnes stavajú za humanitárnych bombardérov ukazujú svoju pravú tvár. Len pokračujte ďalej v nenávisti, urážaní, lžiach a špinení - je to najlepším príkladom vašej práce a uvažovania. A za to vám patrí moja srdečná vďaka. Pokoj v duši" Tibor Eliot Rostas - ktorý je okrem iného aj iniciátorom MEMORANDA Slobodného Obcana http://www.memorandum.sk/


LordX . kyqabume9   |   ip:95.103.14   |   2013-02-05  (12:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Základný príjem je typický komunistický návrh, kde sú zdroje rozdeľované rovnostársky všetkým (dokonca bez ohľadu na to, či pracujú alebo nie). Je to teda taký upgraded komunizmus."

Nie, je to upgraded socialna demokracia (zmiesana ekonomika).


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.83.   |   2013-02-05  (14:40)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  K článku:
"""Mlčanie malo mlčať, no nemlčalo!"""
Preto sa budu chazari-sionisti-žido-kresťanskí paraziti snažiť ho sami umlčať, použitím známeho nástroja lži a poloklamu!
Slovania všetkých krajín spojme sa a odstráňme konečne ten parazitický systém na hnojisko dejín! Náš čas ide, zastaviť tento proces sa im už nepodarí a oni to vedia, už im nepomôže ich """pán""", už im nemá vlastne kto pomôcť, ich koniec sa blíži!
Budeme tvrdo uplatňovať védické poznanie na parazitov!


??????????????????????????????????????????LordX.kyqabume9???????????????????????????????????????????
???????

Hádam vieš, že práca je spoločenská, vari parazit zhŕňa mamon svojim vlastným úsilím resp. so svojou rodinou, ""NIE"", paratizuje na iných. Preto aj výsledky práce majú byť spoločenské zohľadňujúc stav vedy a techniky, jej uplatňovania v praxi v danej spoločnosti! Logickým výsledkom má byť skracovanie pracovného času!

V príspevku si uplatnil nástroj parazitujúceho sionizmu - lož! Tvoje tvrdenie: """"" "Základný príjem je typický komunistický návrh, kde sú zdroje rozdeľované rovnostársky všetkým (dokonca bez ohľadu na to, či pracujú alebo nie)"""""""""" je vedomá parazitická lož!

Pozri si tento odkaz:

http://www.youtube.com/watch?v=2mP3b86zVvo

neboj sa je v slovenčine. Tam sa dozvieš, čo je to základný príjem!


zdravyrozum . gydujudi50   |   ip:188.120.2   |   2013-02-05  (15:08)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Skupina Slobodna europa mala taku celkom sikovnu pesnicku s nazvom Analyza dokazala hovno.

K tejto analyze sa priam lepi :-)

Stranku menejstatu.sk treba sledovat. Su tam same perly.
Mena autorov si treba zapisovat do zoznamu uzitocnych idiotov.


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2013-02-05  (15:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jan


začinam s tebou po troche suhlasiť,máš dobre názory,kež by už osvietilo mnohích a najlepšie všetkych čo sa enchavaju vykorisťovať...


ja som za zmenu,,,ale bez ulice a vyhnania elit či politickych či rebríčkovych a majetkových ,to nepojde,,,,

tak ako to nepojde násilim,,,


ked pojdeme bez násilia,tak policajti pojdu s nami,ich už to tiež nebaví mnohych,su to tiež len ľudia ktorí chcu žiť v klude,,,a v pohode,a nie furt v politickych turbulenciach ako modrý a červeny víchor,,alebo metla,


všetko je hold len na nás,,,


ocal . jusifumy19   |   ip:89.144.20   |   2013-02-05  (15:47)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  jan plny suhlas,pre333 skor ci neskor dojdes na to ze inac ako nasilim to bohuzial nepojde,lebo posluhovac parazita nakradnuty majetok len tak lahko nevrati


LogON . mowogesu02   |   ip:91.127.16   |   2013-02-05  (20:02)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Tak som sa rozhodol, že si tú knihu kúpim.
A autor článku pukni od jedu!
:-)


sergey . gavafuko11   |   ip:78.98.68.   |   2013-02-05  (20:18)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Vasu kritiku celkom nechapem, jedine ze by ste boli na strane tej hrstky iluminatov... Rostas zamerne nespomina statnu moc, pretoze ta rozhoduje jedine na objednavku mocenskych elit. Relacia mlcanie pana Rostasa na radiu Viva momentalne nema na SK obdobu, drzim im palce! Vam a podobnym jemne inteligentne posobiacich "kritikom" mozem odkazat jedine: Uvedomelych a prebudenych je stale viac...


macko . sawifemy18   |   ip:178.41.88   |   2013-02-05  (20:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Autor tohto clanku bohuzial je uplny ignorant ktory nechce alebo nevidi suvislosti politiky, lobby skupin, podplacania, nannarodnych monopolov a inych aspektov s ktorymi sme kazdodenne konfrontovani. Pre mna konspiracne teorie su len teorie vtedy ak autor knihy Tibor Rostas nedal ziadne podporujuce fakty, ale Tibor poskytuje mnoho faktov a je len na kazdom ake zavery si utvori. Paci sami ze ked niekomu sa nepaci nazor ineho alebo nie je schopny akceptovat nazor napriklad Tibora Rostasa tak ho ozznaci za komunistu. To len nasvedcuje o tom aky uboziak napisal clanok ktory utoci na p. Rostasa. Ja dakujem Tiborovi za to ze sa mi otvorili oci a vidim vela veci v suvislostaich, dakujem mu za jeho pracu. Pre tych ktori si nechcu otvorit oci alebo chcu pokojne dalej spat na vavrinoch nech kludne si spia a cakaju zase na dalsiu zazracnu revoluciu alebo na to ze monopoly a Strycko Sam nam bude rozhadzovat dolare. Dakujem relacii Mlcanie a Tiborovi za jeho perfektnu pracu. Pred 15 rokmi sa mi poznatky mojho lektora z USA zdali ako fikcia ale teraz prichadzam ze jeho poznatky z USA a Tiborove su uplne ine a ze nie su to len ziadne teorie ale su to skutocnosti o ktorych sa normalne nerozprava v hlavnych komercnych mediach, a mudry clovek vie velmi dobre preco...


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2013-02-05  (21:36)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  K článku iba toľko, čo sa babe snívalo, to sa babe chcelo....


pitbul . hyfyduly57   |   ip:213.215.9   |   2013-02-06  (03:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tá lokálna mena krytá zlatom je zaujímavá , ale v tomto prípade , ak by to bolo 100% krytie . Potom by sa tam ani nedalo podvádzať . Prakticky ako keby si obchodoval zo zlatom a zlato by si si mohol zameniť za normálne peniaze . Inak o tom zlatom štandarde dosť pochybujem , lebo ľudí potom nič nenúti míňať a môže dočasne klesať odbyt a zamestnanosť , ktorú považujem za jednu z najdôležitejších vecí , ale zase dlhodobo na druhej strane za neznehodnotené peniaze by si človek kúpil viac práce od druhých a takto časť peňazí uletí sama od seba preč . A tak zase myslím , že lokálne by to až toľko nemuselo škodiť . Inak tie ostatné veci sú somariny ako autor povedal .


skogen . gykohuwu7   |   ip:145.255.1   |   2013-02-06  (08:09)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Pre: Martin Bulák

"Rostas by mohol napr. pochopiť, že peniaze sú len prostriedkom výmeny."

Vážne? Peniaze sú len prostriedok výmeny? Ani zďaleka....doštudovať...napoviem: zúčtovacia jednotka, uchovávateľ hodnoty, nástroj špekulácií, imperiálny nástroj...atď. Takže, NIE, peniaze nie sú " len " prostriedok výmeny.....

" Rostas v knihe Mlčanie sústavne opakuje, že úrok je zlo, no prečo, to nikde nevysvetľuje."

Úrok má tri vlastnosti:
1. Nepriamo povzbudzuje systematickú súťaživosť účastníkov systému ( čo je dobrý radca, ale zlý pán - ako oheň )
2. Vyvoláva potrebu neustáleho rastu ( aj pri stagnujúcej životnej úrovni )
3. Koncentruje bohatstvo zdaňovaním veľkej väčšiny v prospech malej menšiny

Úrok je jeden z dôvodov, prečo MUSÍ spoločnosť riešiť prerozdeľovanie. Samozrejme, pokiaľ nie je vaším cieľom vybudovanie spoločnosti s malou, všetko vlastniacou a ovplyvňujúcou elitou, ktorej pri nohách leží " celý svet "......

Viete, menej štátu je dobré krédo, ale predpokladá to pochopenie toho, prečo nejaký štát byť musí...


dpt . nonygode02   |   ip:213.151.2   |   2013-02-06  (12:07)
62% hlasovalo = 3  
mínus plus
  sorry Martin Bulak, Tibor Eliot Rostas je prinajmensom velmi vnimava bytost, toto, co si predviedol ty, je slaboduche, na to, aby to niekoho presvedcilo, postrada to inteligenciu, a nielen tu logicku, co je este smiesnejsie...bez urazky


LordX . kyqabume9   |   ip:95.103.14   |   2013-02-06  (13:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jan - este raz si precitaj moj prispevok - ta veta ktorej si sa chytil nie je mojim tvrdenim, ale je to citacia z clanku (asi si ho necital..), preto som ju daj do uvodzoviek. Moja odpoved je ze ZP nie je upgraded komunizmus, ale upgraded socialna demokracia.

Citaj poriadne na co odpovedas!


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.186   |   2013-02-06  (14:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX.kyqabume9

Je v tom nejaký veľký rozdiel, keď podstata zostala? Išlo predsa o základný príjem!

Keď inak nedáš sa ti ospravedlňujem! Prepáč nepostrehol som termín z článku upgraded komunizmus a tvoj termín upgraded socialna demokracia, no určite máš pravdu v tom, že termín upgraded socialna demokracia je dehonestujúcejší!


minoo . lyqofepu66   |   ip:212.26.18   |   2013-02-06  (17:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tiez som si v knihe vsimol skratky a zjednodusenia s ktorymi som nemohol suhlasit, ale je to tiez asi dane formatom - su to prepisy cca 2 min. rozhlasoveho vysielania.

Chazari nas potrebuju odviest od podstatneho, zblbnut, rozvratit hodnoty a spolocnost. Typickym prikladom bola chaz.-bolsevicka revolucia a suc. stav hlavne v USA ale aj EU. No a co bude nasledovat potom, to uz pozname - teror a novy poriadok. Zobrali si toho ale na rohy privela, na celom svete sa im to nemoze podarit a v podstate nikde, ak budeme mat pred ocami podstatne veci.

Knizocka je fajn, hodna na zamyslenie. Autor je velmi sikovny a inteligentny, az mi niektore veci nesedia, snazi sa nadbiehat vkusu citatelov a chvilami je to prekonspirovane. Ci nie je inteligentny az prilis a tato cesta tiez nesluzi na odvedenie pozornosti od podstatneho.


minoo . lyqofepu66   |   ip:212.26.18   |   2013-02-06  (17:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Este dovetok. Podstatne je tvorba penazi, dlhovych (otrockych) penazi a ovladanie uveroveho systemu.


Skogen . samygile95   |   ip:145.255.1   |   2013-02-06  (19:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://blog.jetotak.sk/kriticka-ekonomia/2011/08/01/zrusme-vypatlancov/

Pán Bulák sa zjavne vyjadruje ku kde čomu......a stanovisko Mariana Vítkoviča......


jozef . cucexuso04   |   ip:87.197.12   |   2013-02-06  (22:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a spomínajú sa v Rostasovej knihe Protokoly sionských mudrcov?


MartinBulk . byrojopa35   |   ip:78.98.172   |   2013-02-09  (22:54)
50% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Poprosím všetkých, ktorí chcú vecne reagovať na veci uvedené v článku (a chcú na to moju reakciu), aby reagovali na pôvodnej adrese, túto diskusiu nečítam. Prípadne mne emailom. Ďakujem.
http://www.menejstatu.sk/tragedia-mlcania/


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.178   |   2013-02-10  (14:57)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  MartinBulk.byrojopa35

Parazitický regenerát, veď ty si sa vyjadril v článku, vari ti to nestačí dať sem tvoj názor? A môžeš oponovať aj príspevkom, keď máš guráž písať blbosti!

Efekt opičej labky!tojejedno . qupyqiwu57   |   ip:217.136.1   |   2013-02-18  (00:54)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Dôležité.sk ako vidno nevie kde je sever, keď tu dáva články od obhajcu korporácií Martina Buláka a znižuje sa na úroveň treťotriedneho bulváru...
Martin Bulák, vedomý obhajca chazarských bankstrov dostal znovu za úlohu dehonestovať prácu Tbora Rostasa, škoda len, že sa o to nepokúsil sofistikovanejším spôsobom, pretože tie chabé argumenty nestoja ani za zmienku.

Martin Bulák: "To, že svet neriadia politici, ale ekonomické záujmy nikým nevolených skupín v utajení je ničím nepodložený blud. Zdroj – jedna babka povedala."

Tu je moja odpoveď a s bulvárom dolezite.sk končím:

Revealed – the capitalist network that runs the world
http://www.newscientist.com/article/mg21228354.500-revealed--the-capitalist-network-that-runs-the-wo
rld.html

http://www.ulozto.sk/xuYYpME/slobodny-vysielac-15-2-2013-relacia-informacna-vojna-tema-vznik-mlcania
-vzajomnej-spoluprace-dalej-sionizmus-antisemitizmus-ropny-zlom-host-tibor-eliot-rostas-mp3


cockerba . canequxi75   |   ip:81.89.59.   |   2013-04-30  (11:12)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  ako sa vravi, niet dymu bez ohna, alebo bez vetra sa ani listok nepohne...tolko ku konspiracnym teoriam...
a autora tohoto clanku sa este opytam :je podla neho normalne, ze v poslednych rokoch sa ekonomika tvori pozickami a kazdy sa predbieha v ponuke poziciek, hypotek a potom sa exekutori tiez predbiehaju pri vymahani nedoplatkov???tolko k urokom, ktore su podstatne vyssie nez inflacia a pozickam, ktore prudukuju dalsie peniaze...zo vzduchu...
(treba si pozriet na googli peniaze ako dlh, money as debit atd...)
proste zijeme v debilnom state a debilnej dobe...a za 24 rokov sme slapli z velkeho hovna do este vacssieho...


Juraj . fafujupe85   |   ip:91.127.16   |   2013-06-17  (09:01)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Rostas dáva do súvislosti bežne dostupné informácie, ktoré zaneprázdnený človek nemá kedy sledovať a pátrať po nich, nie je vyšetrovateľ, aby ich musel obhájiť na súde. Priemerne inteligentný človek jeho súvislosti dokáže ihneď pochopiť, dokonca aj tie prvotné problémy, pre ktoré vznikli tie ďalšie a Rostats ich zabudol spomenúť. Je však zarážajúce, že kritiku diela píše človek, ktorý nedokáže čítať ani medzi riadkami. Vážený pán kritik, na niektoré veci netreba dôkazy, stačí čítať noviny, a ak tomu nerozumiete, Bolek Polívka to v nemenovanom filme povedal Ivane Chýlkovej, že isté veci netreba vidieť a predsa vie že sú...


boreliot . xulekalu4   |   ip:195.12.15   |   2013-06-20  (12:32)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Konečne, konečne našiel sa junák, ktorý to vykričal do ksichtu aj do éteru PRAVDU. Odolal nátlaku nadnárodných drakov, obišiel tajné siete sledujúce všetko na svete. Nepotreboval k tomu vzdelanie ani peniaze nechce ani autorský honorár. Je to VELIKÁN po odhaleniach ktorého odkopneme imperialistických šakalov a ... kupujeme jeho bibliu, VIVA !!!

P.S. Poznal som Tibora Roštáša, ale ten je niekto iný.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


sedem + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Evanjelium podľa Tomáša

Podla niektorých ide o najčistejšie evanjelium-keďže bolo nájdené iba nedávno.


Illuminati - čast 1 / 7

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Vypukne občianska vojna na Slovensku?

Začnime optimisticky - možno pôjde len o masové krvipreliatie. Horizont udalostí - teda bod možného návratu, sme už dávno prekročili, vývoj udalostí smeruje samospádom k svojmu finále, tj. k spoločenského výbuchu.


Prečo na Slovensku vypukne občianska vojna – prvá krv

POZNATKY Z GRÉCKA

Cizí můj dluh

Írán versus Izrael: Co média chtějí, abyste zapomně...

Lekcia angličtiny.

Archív

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Vzkaz pro NATO: Přestaňte lákat chudé a nezaměstnané mladé muže z Egypta, Tuniska, Pákistánu a Afghánistánu do svého odporného západního tažení do Libye, zastavte posílání těchto mladých lidí na smrt, přestaňte jim lhát o tom, kolik jim zaplatíte a přestaňte používat cizince k podněcování vašich děsivých, sobeckých, ropných válek v Libyi. Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl mít nějaké slitování pro krysy, které zaměstnává NATO jako nájemné žoldáky (v rozporu s mezinárodním právem) v Libyi. Teď ale říkám těmto mladým mužům, kteří byli vlákáni do této pasti příslibem tisíců dolarů… že budou zabiti a pokud nebudou zabiti, vrátí se domů bez peněz. V invalidním vozíku (najatém od NATO, nepochybně za cenu obrovských splátek). Paralyzováni. NATO bankrotuje a tisícovky žoldáků v Libyi přestaly bojovat, protože už několik týdnů nedostaly zaplaceno.


Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Naše výhody vstupu do EÚ


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.2758 s