20. August 2019
    
Trošku staré, ale zaujímavé - Dolezite.sk

Trošku staré, ale zaujímavé


  2010-02-18  (21:07)  |  Zo sveta
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Trošku staré, ale zaujímavé

Pretože americká tlač a prezident Bush zostrujú súčasnú protiruskú rétoriku, podnikol som krátku cestu do Moskvy, aby som sa pozhováral s ruskými vodcami, v úsilí lepšie poznať skutočnú politiku ruského prezidenta Vladimíra Putina. Počas niekoľkých dní som sa stretol s členmi Dumy, niekoľkými redaktormi vlasteneckých novín a niektorými vodcami ruskej protiglobalistickej, vlasteneckej komunity. Ako novinár som sa zhováral aj s niekoľkými židovskými vydavateľmi! Predkladám svoju osobnú analýzu hroziaceho konfliktu medzi anglo-americko-izraelskou Osou a Putinovým Ruskom.

Vladimír Putin nie je perfektný človek. Politicky dozrel v mútnych spravodajských službách Sovietskeho zväzu. V tom prostredí sa naučil najväčšiemu umeniu špióna: podvracaniu a zastieraniu. V skutočnosti ale, schopnosť klamania sa zdokonaľuje v omnoho väčšej miere v americkom politickom systéme ako v ktoromkoľvek autokratickom štáte. V štáte, v ktorom ma vláda určitý vplyv na média, namiesto toho, aby bola vydaná napospas nezvolenej, samo dosadenej mediálnej elite, verejný činiteľ môže rozprávať o niečo otvorenejšie. Naopak, politik v Spojených štátoch alebo v Británii musí byť opatrný a nikdy nesmie povedať čestne a otvorene, čo si mysli, pretože sa môže stať, že ho "zožerú" média, ktoré vždy striehnu na najmenšiu politickú "nekorektnosť".

Anglo-americký politik musí byť veľmi opatrný, aby nepovedal niečo, čo by sa mohlo aspoň trochu konštruovať ako kritika čo len najnižšej vrstvy židovskej moci. Napríklad, pozrite sa na veľké rozčúlenie práve teraz v Londýne ohľadne poznámky starostu Londýna Kena Livingstona na adresu dotieravého židovského reportéra, ktorý na neho dobiedzal. Pre bezvýznamnú reakciu na chovanie reportéra, že jedná ako strážca v koncentračnom tábore, by ste si mysleli, že Livingstone musí byť Hitlerov priateľ. Židovský Výbor poslancov a celý rad židovských redaktorov ho obvinili z toho, že popiera realitu židovského utrpenia a bagatelizuje "holokaust" – to všetko jednoducho preto, že kritizoval jediného židovského reportéra. Teraz sa mu za tento jeho prostý výrok vyhrážajú, že ho odstránia z funkcie, muža, ktorého zvolila naprostá väčšina Londýnčanov.

Samozrejme, človek musí rozumieť, že židovský reportér je v skutočnosti vynucovateľom politickej korektnosti. Je policajtom a inkvizítorom židovskej nadradenosti ("supremacizmu"). Média považujú kritiku jedného z nich za napadnutie člena tejto polície, Polície myslenia.

V očiach židovských médií Putin spáchal ďaleko väčší zločin. Je Rus. Skutočný Rus. Hoci sa dostal k moci, zadnými dverami politickej manipulácie a pomocou určitých židovských spojencov, v hrudi mal vždy ruskú dušu, čakajúcu na to, aby sa prejavila.

A tak, hral hru. V určitom zmysle bol jeho modelom Stalin. Hoci sa Stalin pohodlne vpravil do židovského prostredia raných boľševikov, majúc židovskú ženu a mnohých židovských priateľov, Stalin bol Gruzínec, ktorý vždy vedel, že sa nikdy nemôže úplne stotožniť so židovskou klikou, ktorá po Leninovej smrti ako supy krúžila okolo ruského trónu moci. Trockij, Radek (Sobelsohn), Kamenev (Rosenfeld) (Jakob Movcev) Sverdlov (Plechanov – Beltman, Litvinov – Maier Mojsejevič Wallach, Zinoviev – Apfelbaum, Lavrentij Pavlovic Berija, šéf KGB [vtedy NKVD] a iní) – všetci boli Hebrejci. (Mená v zátvorke doplnené prekladateľom.) Vôbec sa nenazdávali, že môže prísť Stalin. Koniec koncov, môže tento, medzi nimi osamelý gój, byť ich rivalom? Keď konečne uzreli pravú tvár tohto totálne krutého muža, bolo už neskoro.

Čo nasleduje, je už len legendou. Keďže židovskí boľševici zúrivo bojovali medzi sebou o moc, s Trockým – Bronsteinom ako hlavným kandidátom, a pretože Stalin nebol žid, mysleli si, že on (Stalin) bol jediný, čo ich neohrozoval, preto mohli trochu popustiť uzdu policajnej moci. V skutočnosti, Stalin im pomohol doslovne eliminovať jeden druhého a tak sa nakoniec vynoril ako silný muž. Čistky v dvadsiatych a tridsiatych rokoch eliminovali mnohých zo židovskej kliky, ktorá prevládala v boľševickej vláde. Stalin bol opatrný a nevypudil všetkých židov z vlády. Mnohí mocní židia zostali na dôležitých miestach. Jedným z najprominentnejších bol Lazar Kaganovič. Ale Stalin začal politiku opätovnej rusifikácie ruskej vlády. Koniec koncov, vedel, že nemožno viesť vojnu a vyhrať ju bez vznietenia ruského vlasteneckého ducha. Ale vždy si podržal po ruke židov, aby nevyhlásil celosvetovú lásku židov k sovietskemu štátu.

Niektorí mocní a vnímaví židia v Spojených štátoch videli zmenu, ktorá sa odohráva v Rusku, a tak začal proces, ktorý nakoniec vyústil do veľmi čudnej reality, totiž, že skorší trockistickí komunisti, "neokoni" (noví konzervatívci), sa stali dominantnou silou v americkom konzervatívnom hnutí. Jedna okolnosť, ktorá zmierňovala zahraničnú opozíciu židov voči Stalinovi bola skutočnosť, že potrebovali Stalina a Rusko, ak chceli premôcť to, čo považovali za najväčšiu hrozbu židovskej nadradenosti: národno-socialistické Nemecko.

Boľševici spravili z Internacionály národnú hymnu. Stalin ju nahradil ruskou hymnou. Postup v službe bol opäť podmienený schopnosťami a nie židovskou kmeňovou lojalitou a konexiami. Rusi rýchlo postupovali v pozíciách a obsadili vedúce postavenia v armáde a iných vládnych orgánoch, a do konca vojny židovská moc, hoci stále väčšia ako ich percentuálny pomer k celkovému obyvateľstvu, sa veľmi zmenšila. Rusi boli viac motivovaní výzvami na obranu Matičky Rusi, Ruska, ako medzinárodnou solidaritou robotníkov. Predsa však, Rusko bolo stále ešte ochromené a poviazané nevhodným a skorumpovaným systémom židovského komunizmu; a hoci došlo k nejakému zlepšeniu v ruskom živote, tento marxistický, chybný ekonomický systém nemohol dať ruskému ľudu skutočnú slobodu, ani prosperitu.Väčšina hlavných židovských prameňov teraz tvrdí, že Stalin plánoval "konečné riešenie" ruského židovského problému presídlením židov do ich vlastnej republiky, podobne ako tomu bolo v predošlých storočiach za cárskeho vysídlenia židov. Tie isté židovské kruhy sa chvália tým, či už je to skutočnosť alebo výmysel, že Stalinovi židovskí lekári spolu s Kaganovičom zavraždili Stalina na samom pokraji nového pogromu. Sám Kaganovič tvrdil svojmu synovcovi, že on a jeho sestra Rosa, lekárka, otrávili Stalina tak, že vymenili Stalinove lieky – pilulky za také, ktoré spôsobujú mozgovú mŕtvicu. (Od ktorých potom Stalin zomrel.)

Keď Nežid, komunista Nikita Chruščov, v roku 1957 na zjazde Sovietskej strany obvinil Kaganoviča, že počas svojej kariéry zavraždil 20 miliónov Rusov, Kaganovič to vôbec nepoprel. Jediné, čo spravil, bolo to, že obvinil Chruščova, že aj on je vrah. „Vaše ruky sú tiež pošpinené krvou“, povedal mu Kaganovič. Chruščov poukázal na rozdiel v tom, že on, Chruščov, iba plnil Kaganovičové rozkazy, ale bol to on, Kaganovič, ktorý formuloval politiku masových vrážd, a na ich vykonanie vydával príslušné rozkazy.

Je nemožné, aby Vladimír Putin nevedel o týchto veciach. Každý informovaný Rus to vie. Pádom komunizmu a vytvorením nového štátu židia znova získali pre seba toľko moci, koľko nemali od čias Lenina a Trockého. V bezpochyby najväčšej sérii zločinných krádeží v dejinách ľudstva, za dva roky po páde sovietskeho štátu, židia pomocou medzinárodného židovského kapitálu, masívnym podplácaním, vyhrážkami, vraždami a gangsterizmom získali väčšinu bohatstva Ruska.

Židovskí oligarchovia (desiati z jedenástich najmocnejších boli židia) sa zmocnili kontroly aspoň šesťdesiatich piatich (65) percent bohatstva Ruska. Politicky najaktívnejší z vedúcich oligarchov bol zúrivý gangster a vrah menom Boris Berezovskij. V určitom čase sa Putin s nim spojil v snahe získať moc. Dokonca isté noviny v jednom článku písali o tom ako Putin dovolenkoval v letovisku Berezovského v Španielsku.

Berezovskij sa vyšvihol hore za Borisa Jelcina ako riaditeľ Národnej bezpečnosti Ruska. Ale v Rusku sa zdvihla búrka oprávneného hnevu proti nemu, keď vyšlo najavo, že Berezovskij, šéf ruskej bezpečnosti, bol tiež izraelským občanom.

Ako Putin v ruskej hierarchii získaval viac a viac moci, začal sa presadzovať a nakoniec sa odpútal od Berezovského, Gusinského a iných židovských oligarchov. Odvtedy bolo uverejnených tisíce novinových článkov vyjadrujúcich sympatie Berezovskému a Gusinskému, a články o Putinovom bezpráví za to, že sa odvážil stíhať týchto ľudí. Nedávno bol najväčší kritik Berezovského zastrelený na uliciach Moskvy. Nuž, toto je ten muž, ktorého židmi ovládané média milujú!

Putin nezakročil voči všetkým oligarchom. Bol na to priveľmi dobrým šachistom z čias studenej vojny. Ale išiel proti každému, kto sa pokúšal získať moc nad ním, podobne, ako to robil Stalin desiatky rokov predtým. Berezovskij a Gusinskij (gangster Gusinskij bol predsedom ruského Židovského kongresu) sú teraz Putinovi najúhlavnejší nepriatelia. Žiadny vodca v západnom svete by sa neodvážil ísť proti takým mocným židovským povýšencom, nadradencom ("supremacists").

Posledným prípadom je Michail Chodorkovskij z Jukos-Oilu. Úplatkami a korupciou Chodorkovskij získal za mizerný groš právo ťažby nafty, majúcu hodnotu mnohých miliárd. Keď nahromadil neuveriteľné bohatstvo, rozhodol sa, že právom bude určovať aj politiku Ruska. Naozaj, drzo sa vychvaľoval, že si kúpi ruskú Dumu. Putin, právom sa cítiac ohrozený, si položil otázku, prečo by človek, ktorý ruskému ľudu ukradol miliardy dolárov, mal mať právo skorumpovať vládu podobne, ako získal ťažobné právo na naftu. Chodorkovskij a skoro všetci hlavní účastinári Jukosu sú nielen židia, ale aj občania Izraela. Mnohí z týchto účastinárov, zločincov, sa teraz skrývajú v Izraeli, s požehnaním izraelskej vlády. Putin a jeho vláda začali stíhať týchto židovských "supremacist", nadradených (povýšeneckých) gangstrov, ktorí spáchali najväčšie zlodejstvo v dejinách.

Reakcia židmi ovládanej tlače v Amerike a na celom svete bola celkom predvídateľná. Silno zosilnela kritika Putina a začala sa všeobecná obrana "prenasledovaných" židovských oligarchov. Pre stíhanie týchto zločincov bol Putin dokonca obvinený z antisemitizmu.

Pretože je Putin presvedčený, že ruskú tlač ma vlastniť a ovládať ruský národ a nie občania Izraela, je vyhlasovaný za nepriateľa slobodnej tlače. Avšak, ako môže byť hocijaká tlač slobodná, keď je kontrolovaná ľuďmi, ktorí sa považujú viac za židov ako Rusov a majú svoju vlastnú agendu (svoje plány a ciele). Teraz, keď Bush žiada od Ruska slobodnú tlač (povedané v zrozumiteľnej reči: židovskí zločinní oligarchovia, ako vodca židovskej mafie Berezovskij, by mali kontrolovať tlač), títo ľudia žiadajú od Ruska, aby vydalo zákony umožňujúce stíhať tých, ktorí kritizujú židovských zločinných oligarchov a ich oddanosť Izraelu a židovskej nadradenosti (supremacii) namiesto Rusku a Rusom.

Bush je natoľko pokrytecký, že kritizuje Putina pre konsolidáciu ruskej federálnej moci. V Amerike federálna vláda míňa na federálnu vládu doslovne tisíc krát viac peňazí, ako to robí Rusko. Akokoľvek to môže byť šokujúce pre väčšinu Američanov, je to fakt. Amerika na (federálnu) vládu míňa 4 bilióny (po anglicky "trilion"), Rusko menej ako 40 miliárd! A Bush ma drzosť rozprávať o konsolidácii moci v Rusku!

Americká vláda sa stala stelesnením všetkého, čo sme voľakedy zavrhovali. Rusko nie je už viac komunistickým štátom, ale americká vláda, ovládaná židovskými "neocons" – neokonzervatívcami, bývalými komunistami, koná viac a viac ako konali komunisti po desaťročia.

Bush kritizuje Putina za údajnú neslobodu v Rusku, kým on (Bush) Zákonom o vlastenectve (Patriot Act) odňal národu ústavou zaručené slobody.

Kým politická mafia, ktorá kontroluje Ameriku, nedovolila, aby sa v mnohých štátoch opoziční kandidáti, ako Ralph Nader, dostali na hlasovacie lístky, v Rusku v celoštátnych voľbách bolo na hlasovacích lístkoch 20 rôznych strán. Kým v Amerike len dve politické strany kontrolujú politickú scénu, a to medzi nimi nie je rozdiel väčší ako za deravý groš (ako napríklad v otázke irackej vojny) Rusko je v Dume reprezentované mnohými stranami so širokým spektrom politickej filozofie a názorov. Rusi majú v Dume (Parlamente) zástupcov každého možného politického názoru, kým politické názory desiatok miliónov Američanov nemajú vo vláde jediný hlas. Presne kvôli tomu revoltovali otcovia – zakladatelia Ameriky proti Británii: zdaňovanie bez reprezentácie!

A kde je uprostred tohto sústredeného útoku na Putina a Rusko opozícia voči stále jestvujúcej, krajne nebezpečnej, stále ešte komunistickej Číne? Patrick Buchanan to v nedávnom článku povedal veľmi dobre:

Prečo McCain a Lieberman (žid) napádajú Rusko a nie Čínu? Koniec koncov, Putin bol zvolený, ale Hu Zintao nie. Rusko má zvolený zákonodarný orgán s opozičnými stranami. V Číne neboli nikdy slobodné voľby. Ruský ľud ma náboženskú slobodu. V Číne prenasledujú kresťanov. Rusko neohrozuje žiadneho amerického spojenca. Čína ohrozuje Tajwan. V poslednom vydaní Parade sa objavil zoznam desiatich najväčších diktátorov sveta, zostaveného na základe porušovania ľudských práv. Hu Zintao bol štvrtý zhora. Putin vôbec nebol uvedený.

Je len jeden dôvod na útoky voči Putinovi a Rusku. Putin a ruský národ sa odvažujú brániť sa moci židovských nadradencov. Oligarchovia a sionisti chcú úplnú vládu nad ruským národom, preto je Putin terčom ich výpadov. Ich bábka George Bush, rovnako ako v prípade vojny proti Iraku, je šťastný, keď slúži týmto pánom americkej politickej scény. Nie iba vodcovia AIPAC, vyšetrovaní pre špionáž, by mali dostať žltý kabát zrady. George Bush úplne podriadil úrad prezidenta cudzej moci a zahanbuje pravého Američana, hrdého na svoju vlasť.

Pravdou je, že Putin v snahe brániť Rusko pred mocou židovských nadradencov v skutočnosti bráni aj všetkých Američanov a ľudí na celom svete, ktorí si cenia svoju slobodu a dedičstvo. Je Rus a nie Američan, ale jeho dedičstvo je bližšie americkému ľudu a jeho záujmom ako záujmom židovských nadradených mizantropov.

Najväčšou prekážkou Nového svetového poriadku a podriadenosti Ameriky a Európy židovskému nadradenostnému ("supremacist") globalizmu je Vladimír Putin.

Akokoľvek je Putin dôležitou osobou pre každého slobodymilovného Rusa, je rovnako dôležitý pre všetkých, ktorí milujú slobodu v Spojených štátoch amerických, v Británii a v celej Európe.


zdroj: DavidDuke.com (24. 2. 2005)


(Poznámka prekladateľa: Bolo by zaujímavé vedieť podrobnosti o trestnej činnosti, spôsobe a rozsahu lúpeže ruského národného majetku a ostatných zločinoch, nedávno na deväť rokov odňatia slobody (veľmi mierny trest) odsúdeného zločinca, gangstra Michaila Chodorkovskeho).


Ivan Labun
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
es   |   ip:195.28.70   |   2010-02-19  (11:35)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  suhlas!


klifton   |   ip:91.127.79   |   2010-02-19  (12:19)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  http://beo.sk/kampane/753-sme-zidia-ked-vidite-ze-sme


Uite   |   ip:89.173.88   |   2010-02-19  (12:27)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  18.septembra 1979 mesiac po smrti židovského rabína Joela Teitelbauma uverejnil NeW York Times inzerát,kde sa okrem iného hovorilo: "Bol nesporne vodcom všetkých židov všade na svete, ktorí neboli infikovaný sionizmom. S odvahou, ktorá je v dnešnej dobe veľmi vzácna, nazýval sionistický štát Izrael, ako dielo Satana, svätokrádež a rúhanie.Prelievanie krvi za sionistický štát, sa mu bridilo." Tieto slová boli predniesli ortodoxní židia, trúchliaci pre svojho zosnulého vodcu, na pohrabe ktorého sa zúčastnilo asi 100 000 židov, hoci o termíne a mieste pohrebu bolo vydané len stručné oznámenie....

A paradoxom je fakt, že aj noví kresťanskí vládcovia v Rusku by tiež súhlasili, že sionistický štát Izrael je podvod a krutý a nebezpečný žart na účet kresťanov, rovnako ako židov. Prečo? Pretože Rusi veria, že pokiaľ nezastavia chazarských židov, zničia kresťanstvo pomocou sionizmu. Chazarský štát, pred tisíc rokmi nazývaný "kráľovstvo Židov", bol parazit žijúci z poplatkov vymáhaných od podrobených ľudí. Žili na dôležitej priesečníku islamskej a kresťanskej kultúry a preto prijali Judaizmus ako svoje štátne náboženstvo. Potom čo ich Rusi vyhnali z Kaukazu a oblastí medzi Čiernym a Kaspickým morom, pobrali sa smerom do Uhorska, ktoré ovládli a neskôr do Ameriky, ktorú ovládajú teraz, metódami ktorých charakter sa nezmenil a je opísaný v článku. A tak kresťanskí vládcovia v Rusku sa teraz pripravujú na finálne stretnutie so svojimi odvekými nepriateľmi, Chazarmi.

http://cz.altermedia.info/historie/kdo-jsou-dnesni-zide_2181.html
Noví kresťanskí vládcovia v Rusku vedia, že sionistický štát Izrael je krutý podvod a nebezpečný žart na účet kresťanov.


putnik   |   ip:195.80.17   |   2010-02-19  (12:39)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Uz dlhsie mam pocit, ze "Proroctvo Gotfrieda von Werdenberg" sa napr. vo vztahu k Rusku odlisuje od niektorych inych proroctiev.
Postava Ruska v blizkej buducnosti moze hrat ulohu podobnu Stalinovi alebo Petrovi Velkemu ci nejakemu inemu predstavitelovi "ruskej natury". (Povazujem za malo pravdepodobne, aby potencionalny Rusko Cinsky konflikt prebiehal v Europe a nedotkol sa Cinsko-Ruskej hranice. (Vraj az 2/3 info na webe je podvrh.)


cv   |   ip:213.151.2   |   2010-02-19  (13:09)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  bingo!!!
Putinovi drzim palce.Je to snad jediny chlap na svojom mieste spomedzi politikov sveta.Ostatní su len opilci a buzeranti.


David   |   ip:90.177.17   |   2010-02-19  (13:22)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Naprosto přesné zhodnocení činnosti židů a nejen v Rusku. Chovají se všude stejně, jen ta zkorumpovaná média si o tom ani náhodou netroufnou psát. Dokonce ani na psaní pomyslet, nemáme novináře, máme mopsly.
A co se činnosti židů týká, je nejvyšší čas, pro celý svět, začít je odstavovat.


sxg   |   ip:78.99.15.   |   2010-02-19  (13:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dokumentík pre neangličanov:
Тайное и явное
http://afinabul.blog.cz/0901/tajnoe-i-javnoe


uite   |   ip:89.173.88   |   2010-02-19  (13:55)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Keď sa "média masovej manipulácie" pomýlia, povedia pravdu aj v Pravde, hoci tá je úplne v ich rukách, takisto ako všetky slovenské "mmm" o čo sa chazarom oblečeným v židovskom rúchu jedná. Samozrejme ,že chazarom sa jedná v ich úskokoch o to, aby špinavú robotu za nich urobili američania. Viď. obkolesovanie Ruska z každej strany, a vyvolávanie vojenských konfliktoch v jeho blízkosti v Pakistame, Afganistane,Iraku, Iráne a v neposlednej rade aj v EÚ. Inak na internete vymazávajú všetky stopy po sebe, svojom krytí a svojich ohavných skutkoch proti ľudstvu.http://spravy.pravda.sk/obama-zavlecie-europu-do-tretej-svetovej-vojny-varuje-historik-pwt-/sk_domace.asp?c=A090203_163248_sk_domace_p12 Armagedon úplne odhalí ich okultné satanické sprisahanie voči ľudstvu.


gog_z_magogu   |   ip:95.103.24   |   2010-02-19  (14:58)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  držim palce moslimom v ich snahach vyhladit židov a židovsky system ktory považuju za rakovinu ludstva ved v ktorach krajinach si židia objednali vojny afganistan a irak a iran je len otazkou času takže čim skor ostane svet bez židov tym lepšie pre naše krajšie zajtrajšky.


Filip   |   ip:213.151.2   |   2010-02-19  (16:16)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
   Ak padne Rusko tak potom už všetko. Veď si len zoberme čo si tí Yankeeovia a Sionisti dovoľovali a dovoľujú vo svete odkedy eliminovali Rusko po tzv.perestrojke. Aj preto pohŕdam a opovrhujem všetkými rusofóbmi, ktorých žiaľ na slovensku nie je málo.


Filip   |   ip:213.151.2   |   2010-02-19  (16:21)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
   Ktosi múdry dávnejšie povedal, že každý slovakofób je zároveň aj rusofóbom. Odvtedy sa mi to vždy znovu a znovu len potvrdzuje.


DrHouse   |   ip:213.151.2   |   2010-02-19  (16:29)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  je to pravda....jeden clovek to chcel zmenit (1939-45) ale nedali sme mu sancu...


x_atar   |   ip:95.103.3.   |   2010-02-19  (17:20)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  sme jeden narod TV je na klamanie ludi.. co viac chcete kto sa pozrie okolo seba vidííí.


hatori   |   ip:85.248.61   |   2010-02-19  (17:54)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Aj v biblii je napísané(Zjavenie Jána) ...ktorí sa vydávajú za židov,a nie sú židia (Chazari) Pomer na začiatku 20.storočia bol chazarov 10% a pravých židov 90%.Teraz je 90% chazarov a 10% pravých židov. V druhej svetovej vojne dali v úvodzovkách vlastný vyhubiť pravých židov aby im nestáli v ceste za dosiahnutím svojho diabolského plánu (a samozrejme zástierka pred celým svetom toho ako boli oni postihnutý „holokaust“) vyhubenia ľudstva a ovládania zostatku, „robotov bez mysle“ čo tu zostane podľa ich plánu cca 500 000 000 pomocou rfid čipov.
Niektorý hania bibliu, ale ak by v Zjavení Jána nebolo naznačené nosenie čísla šelmy na pravej ruke a čele potom by si ľudia túto hrozbu ani neuvedomovali. A nevyzerá to tak že by nás tým ohrozovali Rusi.witzland   |   ip:85.237.22   |   2010-02-19  (18:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je uz na case skoncovat s tymi sionistami.treba ich vyhnat jak to spravil Jezis ked ich vyhnal s chramu bozieho,to hadie plemeno


kri   |   ip:213.151.2   |   2010-02-19  (18:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  k poznamke prekladatela clanku:

vela zaujimaveho sa da dozvediet na nasledovnej adrese:

http://ema.blog.sk/detail.html?a=5e40dcfc606084ca6d6e279b5f877bd1


Zahradnik   |   ip:193.87.17   |   2010-02-22  (03:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no..neviem ale mne sa zda ze vsetko co zle sa na svete deje urobili prave zidia podla tohoto clanku...


longchi   |   ip:78.16.203   |   2010-02-23  (16:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vyborny clanok, som velmi zarmuteny zidovskou otazkou! tito ludia sa ani nemaju nazyvat ludmi, su horsi ako zvierata a na tejto zemi nemaju svoje miesto!diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + štyri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Evanjelium podľa Tomáša

Podla niektorých ide o najčistejšie evanjelium-keďže bolo nájdené iba nedávno.


Illuminati - čast 1 / 7

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

VÝZNAM ISLÁMU

Slovo islám je odvozeno od arabského kořene "SLM", který kromě jiných věcí znamená mír, čistotu, podřízenost a poslušnost. V náboženském smyslu slovo islám znamená podřízenost vůli Boží a poslušnost Jeho zákonům. Spojení mezi původním a náboženským významem tohoto slova je silné a zřejmé. Pouze podřízeností vůli Boží a poslušností Jeho zákonům může člověk dosáhnout opravdového míru a těšit se z trvající čistoty. Někteří nezasvěcenci nazývají naše náboženství "mohamedánství" a označují Islámské věřící jako "mohamedány". Muslimové proti užívání těchto slov protestují a odmítají je.


The Zeitgeist Movement

Projekt švýcarských inženýrů: Šejk v Emirátech si ...

Konšpiračné Teórie - Jesse Ventura 911 Pentagon

Liga výnimočných : 2 časť (Obeta)

Verejnoprávne spravodajstvo súhlasí s ukameňovaní...

Archív

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce?

2. března 2013 protestovaly proti vládě škrtařů v Portugalsku statisíce lidí, jen v Lisabonu jich bylo půl miliónu, od té doby opět mlčení. Mlčí se o revolučních událostech v Řecku, Albánii, Itálii, Španělsku, Portugalsku, mlčí se o demonstracích ve Francii, Německu, Maďarsku, Rumunsku. Cenzura je totiž dobrým nástrojem totality.


Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Stručne k Ládinovej smrti


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.3191 s