16. September 2019
    
UFO v pozadí vlády usa? - Dolezite.sk

UFO v pozadí vlády usa?


  2010-05-17  (11:44)  |  Úvahy a komentáre
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - UFO v pozadí vlády usa?

ÚVOD
Během roků, které následovaly po druhé světové válce, čelily Spojené státy americké řadě
událostí, které měly změnit nejen jejich vlastní budoucnost, ale i budoucnost celého lidstva způsobem,
který se vymyká veškeré lidské představě. Odstupující prezident Truman a jeho nejvyšší vojenští
generálové tomu museli bezmocně přihlížet, ačkoliv vyhráli nejdražší a nejpustošivější válku
v dějinách lidstva.
USA vyvinuly a použily atomovou bombu a staly se tak jediným národem na Zemi, který
vlastnil zbraň schopnou zničit nejen všechny nepřátele, ale i celou planetu. V ten čas měly Spojené
státy nejlépe fungující hospodářství, pokročilou technologii i nejvyšší životní úroveň. Zároveň
měly i největší mocenský vliv a vládly největší a nejmocnější vojenskou silou v dějinách lidstva.
Ve světle uvedených skutečností si můžeme udělat jen velmi slabou představu o tom, jaký zmatek
nastal, když se zasvěcená elita vlády USA musela smířit se skutečností, že se nějaká cizí vesmírná
loď s posádkou nám neznámé kultury zřítila na poušti v Novém Mexiku.
Mezi lednem 1947 a prosincem 1952 se na Zem zřítilo nebo muselo nouzově přistát asi 16 cizích
vesmírných lodí. Bylo nalezeno 65 mrtvých cizinců a jeden živý. Další vesmírná loď explodovala,
avšak její zbytky nebyly nalezeny. Třináct z těchto případů se odehrálo na území USA (nepočítáme
v to loď, která vybuchla), a to jeden v Arizoně, 11 v Novém Mexiku a jeden v Nevadě.
Tři další případy nastaly v ostatních zemích: jeden v Norsku a dva v Mexiku. Výskyty UFO1 byly
časté a tehdejší prostředky pro zkoumání těchto jevů nebyly dostačující.
Na náhorní plošině v blízkosti Azteku v Novém Mexiku byla 13. února 1948 nalezena jedna
cizí loď. Další byla nalezena 25. března 1948 v Hart Canyon v blízkosti Azteku, rovněž v Novém
Mexiku. Měřila v průměru 33 metrů. Z lodi bylo vyproštěno asi 17 mrtvých mimozemských lidí.
Avšak daleko významnější bylo nalezení a odhalení částí lidských těl pozemšťanů v těchto vesmírných
lodích. Sklíčenost se brzy zmocnila všech, kdo o tom věděli.
Z uzavíracího kódu „Tajné“ se stal kód „Přísně tajné“. Síť utajovaných opatření, hustší než dřívější,
nazvaná „Manhattan-Project“, se o tyto události rozšířila. V následujících létech se měly
tyto případy stát nejpřísněji střeženými tajemstvími v dějinách světa.
V prosinci 1947 bylo v Americe vytvořeno pod krycím názvem „Project Sign“ zvláštní oddělení,
sestavené ze špičkových vědců, které mělo tento fenomen zkoumat. Z „Project Sign“ se stal
v prosinci 1948 „Project Grudge“ (Projekt zášti). Za účelem desinformací a ke shromáždění
méně důležitých informací byl vytvořen podprojekt nazvaný „Project Blue Book“ (Projekt modré
1UFO - neidentifikovatelný létající objekt

knihy). Během let pracovníci „Grudge“ vypracovali 16 svazků informací, včetně sporného
„Grudge 13“, jehož dokumenty se podařilo mně i mému příteli Billovi Englishovi vidět, číst a zpřístupnit
veřejnosti.

ZALOŽENÍ A ÚČELVZNIKU CIA
Byly sestaveny tak zvané „Blue Teams“ (Modré týmy), jejichž úkolem bylo zřícené vesmírné
lodi a jejich mrtvé ukrýt. Tyto „Blue Teams“ se později změnily na „Alpha Teams“ v projektu
„POUNCE“.
Během prvních let výskytů UFO vykonávaly kontrolu nad těmito fenomeny pouze letecké síly
USA a Central Inteligence Agency a staraly se o jejich utajení. Ve skutečnosti byla CIA původně
založena na rozkaz prezidenta jako „Centrální informační skupina“ s výjimečným úkolem
zabývat se přítomností mimozemských bytostí. Tajnou službou se stala až později, po zrušení zákona
o národní bezpečnosti. Instituce „Národní bezpečnostní rada“ byla založena proto, aby střežila
tajné informace, obzvláště mimozemské. Řadou nařízení a příkazů ze strany této rady byla
CIA uvolňována od svého původního úkolu kompletování tajných mimozemských informací
a stále více pověřována tajnými akcemi v USA i v zahraničí.
Dne 9. prosince 1947 dal Truman souhlas k založení NSC 4, který nesl název „Koordinace
opatření vztahujících se na zahraniční tajné informace“. Stalo se tak na naléhání ministrů Marshalla,
Forestalla, Pettersona a rovněž ředitele plánovacího štábu ministerstva zahraničních věcí
Kennana.
V 1. knize „Zahraniční a vojenské zpravodajské služby“ je na stránce 49 text usnesení, vydaný
jako závěr zvláštního komitétu ke zkoumání vládních operací vztahujících se ke zpravodajským
službám Senátu USA na 94 kongresu, 2. sezení, zpráva č. 94-755, z dubna 1976.
Toto usnesení zmocňovalo ministra zahraničí k odsouhlasení všech aktivit týkajících se informačních
zpravodajských služeb proti komunismu a všech ostatních aktivit v zámoří. Přísně tajný
dodatek k NSC 4, NSC 4a nařizoval řediteli CIA započít s tajnými psychologickými aktivitami
k dosažení cíle vytčeného NSC 4. Původní autorizace k tajným operacím, udělené CIA pod hlavičkou
NSC 4, neobsahovaly žádné formální směrnice jak pro koordinaci, tak pro schvalování
těchto operací. Tak konečně nařídil ředitel CIA realizovat tyto operace a zajistit ve spolupráci
s ministerstvem zahraničí a ministerstvem obrany, aby se tyto operace prováděly v souladu
s americkou politikou.
Později měly NSC 4 a NSC 4a nahradit NSC 10 a NSC 10/2, a tak rozšířit možnosti tajných
operací.
Úřad pro koordinaci směrnic (OPC) byl ustanoven k provádění rozšířeného programu tajných
aktivit. NSC 10 a NSC 10/2 legalizovaly ilegální a mimozákonné praktiky a postupy, pokud budou
přijatelné pro vedoucí činitele Národní bezpečnosti. Následky se projevily okamžitě. Byly otevřeny
dveře a brány pro všechny zpravodajce. Pod NSC 10/1 bylo sice zatajeno jedno oddělení

„Prováděcí koordinace“, které mělo sledovat tajné projekty, ale nemělo pravomoc dávat k nim
souhlas. Toto oddělení bylo nyní v tichosti pověřeno koordinací mimozemských projektů. NSC
10/1 a 2 bylo interpretováno tak, že nikdo na špičce se nesměl nic dovědět, dokud to nebylo
s úspěchem uzavřeno. Tyto akce se staly jakýmsi nárazníkem mezi prezidentem a informačními
službami. Účelem tohoto nárazníku bylo umožnit prezidentovi, aby popřel tento projekt v případě,
že by se něco o pravé funkci tohoto oddělení dostalo na veřejnost. Nárazník byl v pozdější době
využíván převážně k tomu, aby následující prezidenti dostávali jen velmi málo informací o přítomnosti
mimozemšťanů a dostávali je tak, jak se to hodilo vedení NSC 10 a skupině zpravodajské
služby. Skrze NSC 10/2 byla založena studijní skupina, která byla utajena a sestávala z předních
vědců té doby. Studijní skupina byla nazvána „NIGHT MJ 12“.
Další Memo NSC 10/5 shrnovalo úkoly této studijní skupiny. Další NSC Memos byly zřízeny
až v pozdějších letech. Zároveň pak byly vydávány tajné rozkazy jako předpoklad ke zřízení
MJ 12.

MIMO ZEMŠŤAN NA ZEMI
Ministr obrany James Forestall počal proti tomuto utajování vznášet námitky. Byl to velmi
idealistický a zbožný muž, který věřil, že je nutné veřejnost informovat. Když počal navazovat
jednání s vedoucími osobnostmi politických stran a hovořit na kongresu o mimozemských bytostech
a celém tomto problému, bylo mu Trumanem nařízeno, aby odstoupil. Ale Forestall dále vyjadřoval
svoje starosti a rozhodl se je zveřejnit. Bylo nařízeno jeho sledování. Věděl o tom a byl
tím psychicky ničen. Mnozí lidé, kteří pravou příčinu jeho stavu neznali, ho považovali za paranoika.
Později bylo uveřejněno, že se Forestall nervově zhroutil a byl hospitalizován v nemocnici
Bethseda Marine. Skutečností však je, že toto opatření bylo učiněno ze strachu, že by Forestall
počal opět hovořit, a proto musel být izolován a zdiskreditován. V časných ranních hodinách 22.
května 1949 mu agenti CIA uvázali kolem krku prostěradlo, jeden konec upevnili v místnosti
a Forestalla vyhodili z okna. Prostěradlo se roztrhlo, Forestall se zřítil a zabil se. Byl tak první
obětí tohoto státem nařízeného zaretušování.
Žijícího mimozemšťana, který přežil zřícení v Roswellu v roce 1949, pojmenovali EBE. Toto
jméno navrhl Dr. Vannever Bush a je to zkratka „Extraterestrial Biological Entity“ (Mimozemská
biologická bytost). EBE zcela zjevně vykazoval tendenci ke lžím a během prvních let dával na
kladené otázky odpovědi, které od něho byly očekávány. Naproti tomu otázky, které by mohly
vést k nežádoucím odpovědím, zůstaly nezodpovězené. Ale od jistého okamžiku během druhého
roku jeho pozemského zajetí počal být otevřenější a informace, které sděloval, byly přinejmenším
překvapující. Souhrn jeho informací byl základem k tomu, co bylo později nazváno „Žlutou knihou“.
Fotografie EBE jsem mohl já i můj přítel Billy vidět během naší činnosti v „Grudge 13“.
Ke konci roku 1951 EBE onemocněl. Lékařský odborný personál nebyl schopen určit původ
jeho onemocnění. Chyběly jakékoliv zkušenosti, kterých by bylo možno použít. Tělesné funkce
EBE byly sestaveny z chlorofylu a on proměňoval potravu v energii podobně jako rostliny.
Výměškové produkty z něj vycházely ve formě podobné rostlinám. Bylo rozhodnuto, že bude povolán
botanik. Dr. Guillermo Mendoza, specialista botanik, byl pověřen, aby podporoval uzdravení
EBE. Mendoza se velmi namáhal, aby život EBE zachránil. Ten však v polovině roku 1952 zemřel.
Mendoza byl pak jmenován specialistou pro mimozemskou biologii.
Během neúspěšných pokusů zachránit EBE a současně získat přízeň této nám nadřazené rasy
počaly Spojené státy vysílat počátkem roku 1952 volání o pomoc do nedozírných dálek vesmíru.
Toto volání zůstalo nezodpovězeno, ale projekt byl prováděn dále jako známka dobré vůle. Dne
4. listopadu 1952 vytvořil prezident Truman tajným prezidentským rozkazem supertajnou Národní
bezpečnostní radu (NSA). Jejím vlastním účelem bylo dekódování mimozemské komunikace,

vesmírné řeči, a navázání kontaktů s mimozemšťany. Tato nanejvýše naléhavá úloha byla
pokračováním dřívějších snah a byla nazvána krycím jménem „Sigma“. Dalším úkolem NSA bylo
přísně střežit a pozorovat po celém světě všechny komunikace a vysílání nezávisle na jejich původu
pozemském nebo mimozemském, aby byly shrnuty zpravodajské informace a aby také byla
zaretušována přítomnost mimozemských bytostí. Projekt SIGMA byl úspěšný a NSA navázala
komunikaci se základnou LUNA a s ostatními tajnými kosmickými projekty. Vydáním tohoto prezidentského
rozkazu bylo vytvoření NSA (Národní bezpečnostní rady) postaveno mimo kontrolu
zákona. NSA dnes provádí mnoho dalších úkolů a je ve skutečnosti tím nejdůležitějším oddělením
ve zpravodajské službě. NSA dodnes spotřebovává 75 % všech peněz vynakládaných na zpravodajské
služby. Přísloví „Peníze vždy přinášejí moc“ se zde plně osvědčuje. Ředitel CIA není dnes
ničím více než vývěsním štítem, který je ponecháván na svém místě jen pro veřejné mínění.
Vlastním úkolem NSA je dnes nejen komunikace s mimozemšťany, ale ještě další, zcela odlišné
věci.

NOVÁKONCEPCEVLÁDYUSA
Po události v Roswellu informoval Truman nejen naše spojence, ale také Sovětský svaz o vývoji
mimozemského problému. Toto učinil pro případ, že by se mimozemšťané stali nebezpečím
pro lidskou rasu. Byly vypracovány plány, na jejichž základě by bylo možno Zemi v případě invaze
z vesmíru ubránit. Mezinárodní utajování těchto skutečností narazilo na největší potíže. Bylo
rozhodnuto zřídit zvláštní skupinu, která by střežila koordinaci mezinárodních snah k zachování tajemství
a k ochraně vlád před zveřejněním těchto věcí tiskem. Výsledkem bylo vytvoření tajné
společnosti, která byla nazvána „Bilderberger“, podle názvu místa a hotelu, kde byla založena
(Bilderberger hotel v Knokke AdU). Její hlavní stan se nachází ve švýcarské Ženevě. Z Bilderbergeru
vzešla tajná světová vláda, která dnes vše řídí a střeží a jejíž členové se scházejí jednou
ročně na různých místech světa. V roce 1988 to byl rakouský Telfz u Innsbrucku, kde byl rovněž
přítomen spolkový kancléř SRN H. Kohl. V roce 1989 se setkání konalo v Coloradu v USA a zúčastnil
se ho i hrabě Lambsdorf (AdU). Spojené národy tehdy byly a jsou dodnes pouhou mezinárodní
fraškou.
V roce 1953 do Bílého domu nastoupil nový prezident. Byl to muž zvyklý na přísně stanovenou
organizaci, pevně spjatou rozkazy. Jeho metodou bylo definovat autoritu a vládnout nad komitétem.
Když se jeho poradci nemohli shodnout, bylo jeho normálním postupem, jak říká: „Rozhodoval
jsem tehdy sám, nechal jsem si předčítat různé alternativy a pak jsem se sám pro jednu
rozhodl.“ Nejbližší spolupracovníci uvádějí, že jeho nejoblíbenějším rčením bylo „Dělej, co je
nutné“.
Většinu svého času trávil na golfovém hřišti. To nebylo nic neobvyklého u muže, který měl za
sebou závratnou vojenskou kariéru a byl během války na nejvyšší pozici vrchního velení, tedy na
místě, které neslo 5 hvězd. Tím mužem byl generál Dwight David Eisenhower.
Během jeho působení v úřadu bylo v r. 1953 nalezeno dalších 10 zřícených létajících disků
s 26 mrtvými a 4 žijícími bytostmi. Z těchto deseti byly 4 nalezeny v Arizoně, 2 v Texasu, 1
v Novém Mexiku, 1 v Montaně, 1 v Luisianě a 1 v Jižní Africe. Dále bylo pozorováno mnoho
stovek UFO.
Eisenhower věděl, že se bude muset problému mimozemšťanů chopit a vyřešit jej. Věděl přitom,
že do toho tajemství nebude moci zasvětit kongres. Na počátku roku 1953 se nový prezident
obrátil na svého přítele, spolupracovníka a člena Rady pro zahraniční vztahy (CFR) Nelsona
Rockefellera a prosil jej o pomoc při řešení tohoto problému. Eisenhower a Rockefeller počali
plánovat tajnou organizaci, která měla střežit mimozemské aktivity a která pak byla během jednoho
roku založena. Tak se zrodila idea MJ 12.

Aldrich, strýc Nelsona Rockefellera, přiměl Eisenhowera, aby se ucházel prezidentské křeslo.
Všichni Rockefellerové a celé jejich rockefellerovské imperium stáli vždy za Ikem (Eisenhowerem).
Avšak požádat Rockefellera o pomoc při řešení mimozemského problému bylo pro
budoucnost USA a možná celého lidstva tou největší chybou, které se Eisenhower dopustil.
Během prvních týdnů po svém zvolení udělal Eisenhower Nelsona Rockefellera předsedou
Poradního komitétu prezidenta v otázkách organizace vlády. Rockefeller byl zodpovědný za plán
reorganizace vlády USA. Program New Deal byl podřízen jednomu jedinému ministerstvu, byl
nazván Oddělením pro zdraví, vzdělání a všeobecný blahobyt. Kongres v dubnu 1953 schválil složení
nového kabinetu a Nelson Rockefeller byl jmenován podsekretářem „Oveta Culp Hobby“.

ZAMÍTNUTÍ NABÍDKY POZITIVNÍCH MIMOZEMŠŤANŮ
V roce 1953 odhalili astronomové velký počet létajících objektů ve vesmíru, které se blížily
k Zemi. Nejdříve se myslelo, že jsou to asteroidy. Pak se ukázalo, že tyto objekty jsou vesmírné
lodi. Projekt Sigma zahájil s těmito mimozemšťany radiokomunikaci. Když se tyto objekty dostaly
do blízkosti Země, začaly kroužit ve velké výšce kolem zemského rovníku. Bylo to velké množství
obrovských lodí a jejich vlastní záměry zůstávaly neznámé. Pomocí radiokontaktů za použití
„Computeru Binaer Speach“ podařilo se projektu „Sigma“ a rovněž tak novému projektu „Plato“
zaranžovat přistání, v němž došlo ke kontaktu tváří v tvář s mimozemskými bytostmi z jiných planet.
Projekt Plato byl pověřen navázáním diplomatických styků s těmito kosmickými cizinci.
Mezitím navázala jiná rasa mimozemšťanů, podobných lidem, kontakt s vládou USA. Tato
skupina mimozemšťanů nás varovala před mimozemšťany, kteří kroužili kolem rovníku, a nabídla
nám pomoc pro náš duchovní vývoj. Jako podmínku spolupráce od nás žádali zastavení výroby
nukleárních zbraní a jejich zničení. Odmítli výměnu technologických zkušeností s poukazem na to,
že jsme duchovně nevyspělí a že nejsme schopni zacházet s technologiemi, které jsme měli už
tehdy k dispozici. Tvrdili, že vědí, že technologii, kterou by nám předali, bychom používali jenom
k tomu, abychom se navzájem vyhubili. Tato rasa mimozemšťanů uvedla, že jsme na cestě k sebezničení;
museli jsme vyslechnout, že je třeba přestat se vzájemně vraždit, znečišťovat Zemi,
znásilňovat přírodní zdroje Země a naučit se žít v souladu. Tyto podmínky se setkaly z naší strany
s nejvyšší nedůvěrou, obzvláště požadavek zničení nukleárních zbraní. Věřilo se, že splnění této
podmínky by nás učinilo bezbrannými vůči mimozemšťanům. Nemohli jsme použít žádných zkušeností
z dějin, které by nám mohly pomoci při rozhodování. Nukleární odzbrojení nebylo považováno
za prospěšné pro USA, a tak tato nabídka byla zamítnuta.
Během roku 1954 přistála rasa velkonosých, šedých mimozemšťanů, kteří kroužili kolem
Země, a to na základně Holloman Airforce. Bylo dosaženo zásadního ujednání. Tato rasa se
identifikovala jako rasa pocházející z Rudé planety ze souhvězdí Orionu. Tvrdili, že jejich planeta
umírá a v nejbližší budoucnosti na ní již nebudou moci žít.
Pak došlo ke druhému přistání, tentokrát na základně Edward Airforce. Tato historická událost
byla předem plánována a podrobnosti předvídaného ujednání byly nyní odhlasovány. Eisenhower
zaranžoval dovolenou v Palm Springs. V ujednaný den tam přivezli prezidenta na podporu
jednání, ale tisku bylo oznámeno, že navštívil zubního lékaře.

SPOLUPRÁCE S NEGATIVNÍMI MIMOZEMŠŤANY
Prezident Eisenhower se setkal s mimozemskými bytostmi a podepsal úmluvu mezi mimozemšťany
a USA. Pak byl akceptován první mimozemský vyslanec z vesmíru. Jeho jméno a titul
zněl: Všemohoucí výsost Krill. Vzhledem k všeobecně známé nechuti Američanů k monarchistickým
titulům nazvali jej „Originální rukojmí Krill“.
Musíme zde ještě poznamenat, že vlajka mimozemských byla nazvána Trilaterální insignie.
Byla namalována na jejich vesmírných plavidlech a na jejich uniformách. Obě přistání a schůzky
byly nafilmovány. Filmy dodnes existují.
V úmluvě byla podmínka, že se mimozemšťané nebudou vměšovat do našich záležitostí a my
zase do jejich. My utajíme jejich přítomnost na této Zemi a oni nám předají nové technologie
a pomohou nám v našem vědeckém rozvoji. Dále že neuzavřou žádnou úmluvu s žádným jiným
státem. Bude jim umožněn odvoz určitého počtu lidí k lékařskému pozorování pod podmínkou, že
tito lidé neutrpí žádnou škodu, budou vráceni na svá původní místa a na nic si nevzpomenou.
Mimozemšťané budou instituci MJ 12 předkládat pravidelné zprávy o kontaktech s lidmi a dávat
k dispozici zprávy o vlastních usneseních. Dále bylo ujednáno, že každý národ přijme vyslance
druhé strany. Dohodlo se rovněž, že budou vystavěny podzemní základny pro používání touto rasou
mimozemšťanů a dvě základny pro společné používání. Výměna technologií se měla odehrávat
právě na těchto společně zřízených podzemních základnách. Základny určené pro mimozemšťany
byly vybudovány pod indiánskými rezervacemi v Utahu, Coloradu, Novém Mexiku a Arizoně.
Další základna byla zřízena v Nevadě, na území známém jako S 4, asi 7 mil jižně od západních
hranic území 51, známého jako „Dreamland“ (Země snů). Všechna území užívaná mimozemšťany
kontrolovalo ministerstvo námořnictví, personál pak byl pod dohledem námořnictva.
Přestože výstavba základen ihned započala, do roku 1957 se podařilo vybudovat jen malou
část. Bylo zapotřebí větších finančních prostředků. Dále se pracovalo na „Žluté knize“.
Byl vypracován projekt „Redlight“ (Rudé světlo) a byly zahájeny přípravy na zkušební lety
s mimozemskými letouny. V Groom Lake, Nevada, bylo na území, kde se zkoušely nové zbraně,
vystavěno supertajné zařízení. Toto zařízení dostalo krycí název „Dreamland“ a bylo podřízeno
námořnictvu. Personál byl jmenován prezidentem a musel se podrobit zkoušce inteligence „Q“ —
zkoušce bezpečnosti. Paradoxní je, že prezidentu Spojených států nebyl vstup na toto území povolen.
Základna mimozemšťanů, kde docházelo k výměně technologií, leží na území 4. Toto území
dostalo krycí název „Odvrácená strana Měsíce“.

Armáda byla pověřena výstavbou supertajné organizace na ochranu mimozemských projektů.
Tato organizace, nazvaná „National Reconnaisance Organisation“ (Národní výzkumná organizace),
se nachází ve Fort Carson v Coloradu. Speciální týmy vyškolené k ochraně tajných projektů
dostaly název „Delta Teams“.
Další projekt s krycím názvem „Snowbird“ (Ledňáček) měl za úkol vysvětlovat nežádoucí pozorování
UFO klamným tvrzením, že jsou to letouny leteckých sil USA s červenou září. Pro tento
účel bylo vyrobeno několik letounů za použití konvenční technologie a bylo podniknuto několik letů
pro uspokojení tisku. Projekt Snowbird byl použit k zdiskreditování nepopiratelných pozorování
UFO. Byl velmi úspěšný a díky tomu zpráv o spatření UFO v tisku stále ubývalo.
Vojenský úřad Bílého domu zorganizoval a zřídil tajný fond mnoha milionů dolarů. Tyto peníze
byly použity k výstavbě 75 podzemních základen. Prezidentům bylo na jejich dotazy vysvětlováno,
že se jedná o stavby pro prezidenta a vládu v případě války. Ve skutečnosti však staveb
s tímto účelem bylo vybudováno jenom velmi málo. Miliony dolarů prošly Vojenským úřadem do
MJ 12 a odtud dále do smluvních firem. Z tohoto zdroje byly rovněž financovány vrcholně tajné
i jiné vojenské základny a další zařízení, jak bylo předem určeno pod Alternativou 2. Prezident
Johnson využil prostředky z tohoto fondu na výstavbu jednoho kina a na rekonstrukci dálnice ke
své farmě. Neměl ani ponětí, k jakému účelu jsou tyto peníze určeny.
Tento tajný fond Bílého domu pro podzemní stavby založil prezident Eisenhower v roce 1957.
Prostředky do něho přicházely z kongresu pod záminkou zřízení a udržování tajných zařízení pro
prezidenta v případě války s krycím názvem „Nouzové ubytování pro prezidenta“.
Zařízení byla v pravém smyslu slova dírami v zemi, dosti hlubokými, aby čelila nukleární
explozi, a byla vybavena nejmodernějšími komunikačními přístroji. Dnes existuje v celých USA
75 takových zařízení, která byla vystavěna z fondu „nouzového opatření“. Komise pro atomovou
energii dodatečně vystavěla ještě dalších 32 podobných zařízení.
Údaje o umístění těchto objektů a vše, co s nimi bylo v nějaké souvislosti, bylo vrcholně přísně
utajováno. Vojenský úřad měl a dodnes má k dispozici peníze, které přicházejí komplikovanými
cestami, takže ani ten nejrafinovanější a nejzkušenější špion nebo účetní jim nemůže přijít na
stopu. Až do roku 1980 vědělo o zdroji a účelu této sítě a o určení peněz jenom několik jedinců.
Na počátku byli přítomni poslanec George Mahon z Texasu, předseda „přidělovacího reprezentačního
komitétu Bílého domu“ a jeho obranného komitétu, a dále předseda podkomitétu reprezentanta
Bílého domu pověřeného přidělováním peněz pro vojenské stavby Robert Sikes z Floridy.
Dnes se proslýchá, že mluvčí „Reprezentantů“ Jim Wright rozděluje tyto peníze v Kongresu,
a dále, že byl dán do pohybu mocenský proces s cílem Wrighta z této instituce vyřadit. Na konci
stál prezident, organizace MJ 12, ředitel vojenského úřadu a šéfkomandant námořních sil ve
Washingtonu.
Částky peněz byly schvalovány oddělením komitétu a výborem přidělovány ministerstvu
národní obrany jako přísně tajná věc pro výstavbu vojenských objektů. Armáda však nemohlas těmito penězi disponovat a vůbec nevěděla, k čemu byly určeny. Autorizace disponování s nimi
vycházela ve skutečnosti z ministerstva námořnictví. Peníze šly na oddělení inženýrů mariny Chesapeake,
kteří však s nimi rovněž nemohli disponovat. Ani velící důstojník, admirál, neznal pravý
účel jejich použití. Jenom jeden muž, komandant mariny, jemuž bylo oddělení Chesapeake podřízeno,
ale který byl odpovědný jenom vojenskému úřadu Bílého domu ve Washingtonu, znal skutečnou
částku a její konečné použití. Totální utajení, které tento fond obklopovalo, znamenalo, že
téměř všechny stopy, vedoucí k několika málo zasvěceným, byly zahlazeny. Nikdy neexistovalo
a dodnes neexistuje účetnictví, které by zaznamenávalo použití tohoto tajného fondu.
Obrovské částky tohoto přísně tajného fondu byly transportovány na tajné místo v Palm
Beach na Floridě, které náleží k pobřeží Guard a jmenuje se Peanut Island. Ostrov leží v sousedství
pozemku, který náležel Josefu Kennedymu. Úmyslně byla rozšířena informace, že peníze
jsou používány na rekonstrukci tohoto území a pro okrasné účely. Před nějakým časem bylo v televizních
zprávách v souvislosti se zavražděním prezidenta Kennedyho oznámeno, že jeden zaměstnanec
a strážce pobřeží Guard předával na hranicích tohoto pozemku v kufru peníze pověřenci
rodiny Kennedyů. Mohlo se snad jednat o odškodné rodině Kennedyů za ztrátu jejich syna
Johna F. Během roku 1967 následovaly další platby, ale pak ustaly. Výše těchto obnosů a rovněž
jejich vlastní použití zůstaly neznámé.
Mezitím Nelson Rockefeller opět změnil funkci. Tentokráte měl převzít starou pozici C. D.
Jacksona, která byla označena jako „zvláštní zplnomocněnec pro psychologickou strategii“. Po
jmenování Nelsona se označení změnilo na „zvláštní pověřenec pro strategii studené války“.
Tento post se měl během roků vyvinout v úřad, v němž později působil Henry Kissinger pod Nixonem.
Oficiálně měl Nelson Rockefeller fungovat jako poradce a pomocník pro rozvoj porozumění
a kooperaci mezi národy. Bylo to však pouze zamaskování, neboť ve skutečnosti byl koordinátorem
prezidenta pro zpravodajskou službu. V této nové funkci podléhal Rockefeller přímo prezidentovi.
Účastnil se zasedání kabinetu SFR (Ekonomické policie) a Národní bezpečnostní rady,
tj. nejvyššího grémia uvnitř vlády, vydávajícího směrnice.
Později byl Rockefeller přeřazen na další významnou funkci vedoucího tajného oddělení „Plánovací
koordinační skupiny“, která byla vytvořena v březnu 1955 pod NSC 5412. Tato skupina se
skládala z různých členů, krátkodobě dosazovaných v závislosti na denních programových bodech.
Trvalými členy byli Rockefeller, dále jeden člen ministerstva obrany, ministerstva zahraničí
a ředitel CIA. Brzy se ujal název ,,5412 Komitee“ nebo „Zvláštní skupina“. Pravidlem 5412/1
bylo, že tajné operace musí být schvalovány výkonným komitétem, zatímco v minulosti byly podobné
operace schvalovány pouze autorizací ředitele CIA.

VYTVOŘENÍ KOMISE MJ12
Eisenhowerův tajný rozkaz NSC 5410 předběhl NSC 5412/1, která pak vytvořila trvalou komisi.
Byla nazvána „Majority 12“ (MJ 12) a měla střežit a dohlížet na všechny tajné aktivity, řídit
je a zabývat se otázkami mimozemšťanů. NSC 5412/1 měla pak najít důvod tak častých schůzek
v případě, že by kongres a tisk byli příliš zvědaví. Majority 12 (MJ 12) sestávala z Nelsona Rockefellera,
ředitele CIA Allena Welsche Dullese, ministra zahraničí Johna Fostera Dullese, ministra
národní obrany Chariese E. Wi1lsona, předsedy Joint Chiefs of Staff admirála Arthura
W. Radforda, ředitele FBI J. Edgara Hoovera a ze šesti mužů z ředitelství CFR, známých jako
„Moudří muži“ (Mozkový trust). Všichni tito muži byli členy tajné společnosti univerzitních absolventů,
kteří se sami nazývali „Jason Society“ nebo „Jason Schollars“. Členové této společnosti se
rekrutovali ze spolků „Skull and Bones“ (Lebka a zkřížené hnáty), „Scroll and Keys“ (Svitek
a klíče) z Harwardu a Yale.
„Moudří muži“ byli jádrem organizace CFR. Jednalo se o 12 členů včetně prvních šesti
z vládnoucích pozic, tedy o příslušníky Majority 12 (MJ 12). Tuto skupinu tvořili vedoucí úředníci
a ředitel CFR a později Trilaterální komise (TC), k níž patřili: Gordon Dean, George Bush (pozdější
prezident USA) a Zbigniew Brezinski. Nejdůležitějšími a nejvlivnějšími mezi „Moudrými
muži“, kteří spolupracovali s MJ, byli John McCloy, Robert Lovett, Everal Harriman, Charles Bohlen,
George Kennan a Dean Acheson. Jejich politický vliv sahal až do roků sedmdesátých. Stojí
za zmínku, že prezident Eisenhower a rovněž tak i prvních šest členů MJ a vlády, byli rovněž
členy CFR.
Brzy se na základě hloubkových šetření zjistilo, že ne všichni „Moudří muži“ studovali v Harwardu
nebo Yale a že také ne všichni z řad Skull and Bones a Scroll and Keys byli zvoleni na základě
své příslušnosti k Harwardu. Tuto záhadu můžete snadno prohlédnout, když si přečtete
knihu „Moudří muži“ od Waltera Isaacsona a Evana Thomase (vyd. Simon a Schuster, New
York). Pod vyobrazením 9 uprostřed knihy naleznete poznámku: „Lovett v Yale“ a nahoře
vpravo „Na pobřeží“. Jeho snímek ve Skull and Bones vznikl na jedné letecké základně v blízkosti
Duenkirchenu.
Z toho jsem mohl dobře poznat, že členové byli běžně přijímáni na základě svých zásluh před
studijním obdobím a nikoliv výlučně proto, že navštěvovali Harward a Yale.
Později bylo do Jason Society přibráno několik dalších lidí. Všichni byli příslušníky CFR
a v tom čase byli známi jako členové „The Eastern Establishmentu“. Toto může být vodítkem
k pochopení vlivu a významu většiny členů tajné College Societies. Jason Society se rozrůstala

a prosperuje dodnes, nyní jsou v ní však sdruženi členové Trilateralan Commission. Trilaterálové
existovali v tajnosti již před rokem 1973. Název TC má původ ve vlajce mimozemšťanů.
MJ 12 existuje dodnes. Za Eisenhowera a Kennedyho byla tato organizace úmyslně nazývána
,,5412 Comitee“ nebo Zvláštní skupina. Za vlády Johnsona se stala ,,303 Comitee“, neboť název
5412 byl odhalen v knize „Tajná vláda“ (The Secret Government). Autoru knihy bylo dovoleno
nahlédnout do informací o 5412/1, a to proto, aby se utajila existence NSC 5410. Za Nixona,
Forda a Cartera, byla nazvána ,,40 Comitee“ a za Reagana „PI 40 Comitee“. Během těchto let
se měnily pouze názvy.
V roce 1955 bylo zřejmé, že mimozemšťané Eisenhowera přelstili a porušili ujednání. Na
mnohých místech USA se objevovaly zohavené mrtvoly lidí a zvířat. Vzniklo podezření, že mimozemšťané
neuzavřeli nějakou stálou a platnou dohodu o svém kontaktu s lidmi a pod záštitou
MJ 12, která jim povolila odvážet lidi této země k vlastním pokusům, svou kompetenci překračovali.
Vznikly obavy, že odvezení lidé se již nikdy nevrátí. Objevilo se rovněž podezření, že spolupracují
se SSSR. Toto podezření se pak potvrdilo.
Dospělo se k závěru, že mimozemšťané za pomoci tajných společností, čarodějnictví, magie
a okultismu i za pomoci církví používali určitý počet lidí k pokusům.
Po několika vzdušných soubojích mezi leteckými silami USA a mimozemskými letouny bylo
jasné, že na jejich zbraně nestačíme.
V listopadu 1955 byla vydáním prohlášení NSC 5412/2 založena studijní společnost pro zkoumání
a šetření všech faktorů, použitelných k provádění směrnic v zahraniční politice v nukleárním
období. To ovšem byl opět jenom maskovací tah, aby se zatajil pravý účel studie, zejména otázky
související s mimozemšťany.


KONTROLNÍKRYCÍORGÁNNSC5412/2
Paralelně již v roce 1954 založil prezident Eisenhower prostřednictvím NSC 5411 studijní skupinu,
která měla zkoumat všechny skutečnosti, důkazy, lži a podvody, a hledat pravdu ve vztahu
k mimozemšťanům. NSC 5412/2 byla tedy jenom zastíracím manévrem pro případ, že by tisk počal
hledat příčiny častých tajných schůzek tak důležitých mužů. První schůzky se uskutečňovaly
již v roce 1954 a byly nazvány Quantico Meetings, podle místa, kde se odehrávaly, námořní základny
Quantico. Studijní skupina se skládala ze 35 tajných informovaných členů CFR a byla
známa pod názvem Jason Society nebo Jason Schollars. K účasti byl rovněž přizván Edward Teller.
Dr. Zbigniew Brezinski byl vedoucím členem po prvních 18 měsíců a Henry Kissinger pro
druhé období, které počalo v listopadu 1955. Nelson Rockefeller byl na těchto schůzkách častým
návštěvníkem.
Seznam studijní skupiny:
Gordon Dean, předseda
Dr. Z. Brezinski, vedoucí v prvním období
Dr. Henry Kissinger, vedoucí v druhém období
Dr. Edward Teller, Maj. Gen. Richard C. Lindsay, Hanson W. Baldwin, Lloyd V. Berkner,
Frank C. Nash, Paul H. Nitze, Charles P. Noyes, Charles Payes J., James A. Parkins, Don K.
Price, David Rockefeller, Oscar M. Ruebhausen, Lt. Gen. James M. Gavin, Curyl P. Haskins,
James T. Hill, Joseph E. Johnson, Mervin J. Kelly, Frank Altschul, Hamilton Fish Armstrong,
Maj. Gen. James McCormack Jr., Robert R. Bowic, McGeorge Bundy, William A. M. Burden,
John C. Campbell, Thomas K. Einletter, George S. Franklin Jr., I. I. Rabi, Roswell L. Gilpatrick,
N. E. Halaby, Gen. Walter Bedell Smith, Henry De-Wolf Smith, Shiels Warren, Carroll L. Wilson,
Arnold Wolfers.
Ve druhé fázi šetření se sezení pořádala v Quanticu a skupina byla brzy nazvána Quantico 2.
Nelson zorganizoval schůzky MJ 12 v Marylandu na tajném místě, které bylo dosažitelné pouze
letadlem. Tak se schůzky mohly konat, aniž by měla veřejnost nějaké podezření. Toto tajné místo
bylo nazváno „The Country Club“. Nabízelo kromě zasedání i různé možnosti zotavení.
Ke konci roku 1956 byla studijní skupina na oko rozpuštěna a v roce 1957 oficiálně uveřejnil
Henry Kissinger výsledky práce této skupiny pod názvem „Nukleární zbraně a zahraniční politika“.
Tuto práci vydalo pro CFR nakladatelství Harper and brothers v New Yorku. Kissinger
však ve skutečnosti vytvořil 80 % rukopisu již během svých studijních let. Studijní program byl
nadále utajován a tajně na něm pracovala i studijní skupina. Význam, který H. Kissinger této skupině
přikládal, je možno poznat z výroků jeho ženy a jeho přátel. Shodně udávali, že Henry

opouští dům velmi brzy zrána a vrací se až pozdě večer. Po návratu s nikým nehovoří ani nereaguje
na žádné otázky. Dělá dojem, jako kdyby žil úplně v jiném světě.
Tyto výroky jsou velmi významné. Výsledky šetření o přítomnosti mimozemšťanů musely být
velkým šokem. Henry Kissinger jako by během schůzek studijní skupiny vůbec nebyl sám sebou.
Nikdy nebyl tak těžce postižen drtivými událostmi jako v této době. Často pracoval dlouho do
noci, a to po prací přeplněném dnu. Tyto události vedly nakonec k jeho odchodu.
Nejdůležitějším výsledkem studie o mimozemšťanech bylo, že se veřejnost nesmí nic dovědět,
neboť by to vedlo s největší pravděpodobností ke zhroucení národního hospodářství, všech struktur
náboženství a k celosvětové panice, která by mohla vyústit v anarchii. Proto se vše drželo
dále v přísném utajení.
Jestliže se veřejnost nesměla nic dovědět, muselo to být rovněž utajeno kongresu. Financování
projektů a výzkumů muselo tedy přicházet z jiných než vládních pramenů. Jako nouzové opatření
bylo použito peněz z vojenských fondů a z volně použitelných fondů organizace CIA.
Další nemilou okolností bylo, že mimozemšťané začali používat lidi a zvířata jako zdroj pro různé
enzymy, hormony a krev, a rovněž i pro různé genetické pokusy. Mimozemšťané vysvětlovali,
že je to nutné pro jejich přežití. Prohlašovali, že jejich genetická struktura je tak narušena, že
se nemohou dále rozmnožovat. Tvrdili, že jestliže se jejich genetická struktura nezlepší, jejich rasa
přestane existovat. My jsme jejich vysvětlení samozřejmě přijímali s nejvyšší nedůvěrou. Protože
však naše zbraně byly proti zbraním mimozemšťanů prakticky neúčinné, rozhodlo se MJ 12 setrvávat
s nimi v dobrých vztazích, a to do doby, než se nám podaří vyvinout takovou technologii,
která by nám pomohla postavit se proti nim vojensky. Bylo rozhodnuto nabídnout Sovětskému
svazu i jiným státům spolupráci v této věci a společně pracovat na přežití lidské rasy. Mezitím
byly sestaveny plány na výstavbu dvou systémů zbraní s použitím konvenční a nukleární technologie,
které by nám mohly přinést rovnováhu sil.
Výsledkem těchto opatření byly projekty Joshua a Excalibur. Joshua byla zbraň, kterou jsme
získali od Němců a která byla schopna už tehdy prorazit 10 cm tlustou pancéřovou desku na
vzdálenost 2 km použitím nízkofrekvenčních zvukových vln. Věřilo se, že tato zbraň bude proti
mimozemským letounům účinná a že bude moci být použito laserových zbraní. Excalibur byla
zbraň vystřelovaná raketou a letící ve výšce maximálně 10 000 m, zaměřená na cíl, která dokázala
udělat v zemi 1 000 m hluboký kráter, podobný tomu, jaký byl nalezen v Novém Mexiku.
Měla nést jednu megatunu výbušné látky a měla zahubit mimozemšťany v jejich podzemních bunkrech.
Vývoj zbraně Joshua byl úspěšný, ale pokud vím, nedošlo k jejímu nasazení. U Excaliburu se
s vývinem nepospíchalo. V současné době se však pro její dokončení vyvíjí veliké úsilí.
Byly znovu zkoumány události z Fatimy z počátku tohoto století, neboť vzniklo podezření, že
se jednalo o manipulaci mimozemšťanů. Za účelem vysvětlení fatimských zjevení byla aktivizována
špionážní činnost. USA využily svých kontaktů s Vatikánem, které se vytvořily během

druhé světové války a jsou nadále udržovány. Na základě toho obdržely z Vatikánu kompletní
studii včetně proroctví. V proroctví je uvedeno, že jestliže se člověk neodvrátí od zla a neklesne
k nohám Krista, pak lidstvo zničí planetu Zemi a všechna zjevení popsaná v Bibli se naplní. Uvádí
se, že se narodí dítě, které by mělo pod záminkou mírových plánů a pod falešným náboženstvím
po roce 1992 sjednotit svět. Kolem r. 1995 však národy poznají, že to bylo zlo, že to ve skutečnosti
byl antikrist. Třetí světová válka začne na Blízkém východě v r. 1995 invazí spojených arabských
národů do Izraele. Nejdříve budou nasazeny konvenční zbraně, ale vrcholem holokaustu
bude kolem roku 1999 nasazení nukleárních zbraní. Mezi r. 1999 a 2003 bude větší část planety
strašně trpět a další život bude ochromen. Kristův návrat lze očekávat kolem r. 2011.
Když byli mimozemšťané konfrontováni s uvedenými výsledky šetření, potvrdili jejich pravdivost.
Potvrdili, že vždy stáli za všemi zlými událostmi a manipulovali lidskou rasou náboženstvím,
satanismem, čarodějnictvím, magií a okultismem. Dále vysvětlili, že umí putovat v čase a že předpovězené
události by se mohly skutečně stát. Pozdější použití mimozemské technologie jak
v USA tak v SSSR toto proroctví postupně potvrdilo. Mimozemšťané nám ukázali hologram,
který byl nafilmován, který vydávali za skutečné ukřižování Krista. Jsme na pochybách, máme-li
nebo nemáme-li jim věřit. Snažili se využít našich pravých náboženství, aby námi manipulovali,
nebo byli autory našich náboženství, jejichž prostřednictvím námi běžně manipulovali, anebo to byl
scénář skutečného konce časů a návratu Krista předpovězeného Biblí? Nikdo na to nedokáže odpovědět.

SCÉNÁŘE PRO ZÁCHRANU LIDSTVA
V roce 1957 se konalo symposium v Hutsville, Alabama, AdU, kterého se tehdy zúčastnili
špičkoví vědci. Došli k závěru, že ke konci tohoto století se Země sama zničí nárůstem obyvatelstva
a ničením a vykořisťováním životního prostředí, pokud se nám nedostane pomoci od Boha
a mimozemšťanů.
Na tajný rozkaz prezidenta Eisenhowera byli „Jason Schollars“ pověřeni prověřit scénář
a přepracovat návrh „Jason Schollars“. Potvrdili výsledky zkoumání vědců a sestavili tři návrhy,
které byly nazvány Alternativa 1, 2 a 3.
V Alternativě 1 by měly nukleární zbraně vytvořit díry ve stratosféře, kterými by měly jako
komínem odtáhnout všechny jedovaté zplodiny z atmosféry i nezdravé oteplení klimatu. Později
by měla být podniknuta opatření, aby se civilizace obrátila k přírodě na záchranu této planety. Ale
těmto třem možnostem se nepřikládalo mnoho důvěry, neboť je známá všeobecná nechuť lidí
k nějaké radikální změně a k eventuálním škodám, které by atomové exploze vyvolaly.
Ve 2. alternativě měla být vybudována síť podzemních měst, spojených tunely, kde by byl
umístěn výběr nositelů kultury a význačných povolání, aby tak byla zachována lidská rasa. Zbytek
lidstva měl být ponechán na povrchu Země svému osudu.
Ve 3. alternativě mělo být malé skupině lidí umožněno za pomoci mimozemské a konvenční
technologie opustit Zemi a vybudovat kosmické kolonie. Nemohu ani vyvrátit ani popřít tvrzení
o existenci tzv. „deportované skupiny“ (viz knihu „Alternativa 3“ od Leslieho Watkinse) o lidských
otrocích, kteří měli být nasazeni v rámci tohoto plánu jako dělníci.
Jako kosmická kolonie byl vybrán Měsíc pod krycím názvem „Adam“ a jako další cíl Mars
pod krycím názvem „Eva“. Mezitím mělo dojít na Zemi k nasazení smrtících mikrobů, aby se získal
čas a zmenšil počet obyvatel. AIDS je jedním z výsledků tohoto plánu a jsou připraveny ještě
další. Protože redukce obyvatelstva Země byla pokládána za důležitou, bylo rozhodnuto, že v zájmu
lidstva bude nutno lidskou společnost zbavit nežádoucích elementů. USA a SSSR odmítly
společně alternativu 1, ale nařídily ihned realizovat alternativy 2 a 3.
V roce 1959 bylo svoláno symposium Rand Corporation pro hlubinné stavby. Na závěr jednání
byly demonstrovány stroje, které dokázaly razit 15 m široký tunel rychlostí 1,5 metru za hodinu.
Dále byly mimo jiné ukázány obrázky obrovských tunelů a podzemních hal, které, jak se
zdá, představovaly dokonalé podzemní zařízení, dokonce celá města. Zdálo se, že předchozích
pět let bylo využito ke zdokonalení stavebních metod pro hlubinné stavby.
Mocní rozhodli, že jednou z možností financování těchto staveb, mimozemských a jiných „černých
projektů“ je získáváním peněz z prodeje drog.

Tehdy byl do záležitosti vtažen jeden ctižádostivý člen CFR. Jeho jméno je George Bush, současný
prezident USA a obchodní ředitel ZAPATA OIL Company v Texasu. ZAPATA OIL
tehdy experimentoval s novými technologiemi mimo pobřežního výcviku. Bylo rozhodnuto, že
nejvhodnější bude, když drogy budou dováženy rybářskými loděmi z Jižní Ameriky na Bohrinseln
a odtamtud dopravovány na pevninu zásobovacími loděmi, které nepodléhaly celním kontrolám.
Tak bylo zabráněno nežádoucí zvědavosti ze strany veřejnosti.
George Bush k tomu dal plný souhlas a zorganizoval spolupráci s CIA. Plán fungoval daleko
lépe než se očekávalo a daří se mu výborně dodnes. Mezitím se však objevily i další metody, jak
drogy do země ilegálně dopravovat.

VLIV KENNEDYHO NAVÝVOJ UDÁLOSTÍ
K zahájení oficiálního programu vesmírných letů dal podnět prezident Kennedy, který po
svém zvolení vyzval Spojené státy, aby učinily vše pro to, aby USA jako první vyslaly člověka na
Měsíc. Třebaže byl jeho plán dobře míněn, umožnil odpovědným lidem, aby pro jejich temné
účely byly uvolněny obrovské sumy peněz a vlastní projekt vesmírných letů byl veřejnosti utajován.
Stejný program probíhal v té době též v SSSR.
Když Kennedy pronášel svou inaugurační řeč, existovaly již na Měsíci ruské a americké základny.
Dne 22. května 1962 přistála na Marsu sonda bez posádky, která potvrdila existenci životního
prostředí, umožňujícího lidský život. Zanedlouho potom bylo započato s výstavbou kolonie na
Marsu. Dnes je tam možno najít města, která obývají vybraní a vyvolení lidé různých kultur a povolání
z různých zemí. Ve skutečnosti jsme byli a nadále jsme úzkými spojenci SSSR (dnes
SNS), aby tak ve jménu národní obrany mohly být získávány peníze na tajné projekty.
V určitém časovém bodě se podařilo prezidentu Kennedymu odhalit pravdu ohledně prodeje
drog, prováděného za souhlasu USA a SSSR, i pravdu o mimozemšťanech. V roce 1963 dal
organizaci MJ 12 ultimatum. Pohrozil jejím členům, že jestliže toto zlo nevykoření, učiní to sám.
Informoval MJ o svém úmyslu seznámit v následujícím roce veřejnost s přítomností mimozemšťanů
a vypracoval plán k provedení svých záměrů. Prezident Kennedy nebyl členem CFR a nic
nevědělo Alternativě 2 a 3. Jejich operace byly internacionálně střeženy a byly řízeny komitétem
nazvaným Komitét prováděcích směrnic. Jeho členové podléhali v USA organizaci MJ 12
a v SSSR sesterské organizaci. Rozhodnutí prezidenta Kennedyho vyvolalo velké starosti u odpovědných
činitelů. Proto bylo jeho zavraždění nařízeno Komitétem prováděcích směrnic a bylo
provedeno agentem MJ 12 v Dallasu. Prezident Kennedy byl během střelby z různých míst zastřelen
tajným agentem, který tehdy řídil Kennedyho auto. To je zcela zřetelně vidět na filmu.
Podívejte se znovu na film a nepozorujte Kennedyho, ale jeho řidiče. Všichni očití svědkové, kteří
se nacházeli v blízkosti Kennedyho auta a viděli, jak William Greer Kennedyho zabil, byli sami
během následujících dvou let zavražděni. Vyšetřovací komise vraždy Kennedyho - to byla fraška,
neboť v této vyšetřovací komisi převládali členové CFR. Jejich snaha, zmást americkou veřejnost
měla plný úspěch.
Mnoho dalších vlastenců, kteří se v následujících letech pokoušeli odhalit tajemství mimozemšťanů,
bylo rovněž zavražděno.

PROJEKTAPOLLO A UFO
V počáteční době vesmírných letů a následujících přistání na Měsíci byl každý start rakety
provázen mimozemskými létajícími objekty. Posádka Apollo viděla a nafilmovala jednu měsíční
základnu, které dali krycí název „LUNA“. Na fotografii jsou kopule, kuželovité velké stavby,
které připomínají sila. Na snímcích je lze zřetelně rozeznat. Je možno vidět též obrovská vozidla
tvaru T, která za sebou zanechávala na měsíčním povrchu hluboké brázdy, a také jsou na nich vidět
velké i malé mimozemské létající objekty.
Oficiální program vesmírných letů je opět fraškou, v jejímž rámci jsou na něj doslova vyhazovány
obrovské sumy peněz.
Alternativa 3 je skutečnou realitou a nikoliv jen Science Fiction. Mnozí astronauti Apollo byli
touto zkušeností hluboce otřeseni a jejich život a jejich pozdější výpovědi jsou reflexem rozsahu
těchto zkušeností a také vlivu mlčení, které jim bylo nařízeno. Bylo jim nařízeno přísné mlčení pod
hrozbou trestu smrti, která pak byla opisována výrazem „nutnost“. Jeden astronaut nicméně hovořil
s britskými producenty, kteří natočili film o Alternativě 3 a potvrdil pravdivost všech vznesených
obvinění.
V knize ,,3. alternativa“ byla totožnost astronauta zamaskována pseudonymem „Bob Grodin“.
Tvrdilo se, že v roce 1978 spáchal sebevraždu. To nemůže být v žádném případě potvrzeno a já
věřím, že mnoho takzvaných skutečností v této knize jsou dezinformace. Jsem přesvědčen, že je
to výsledkem nátlaku, který byl na autory vyvíjen, aby byl neutralizován jakýkoliv účinek, který
vyvolala britská televize svým zveřejněním a uvedením filmu o Alternativě 3.
Hlavní stan této zločinecké organizace proti lidstvu je v Ženevě. Vrchní štáb se skládá ze
členů příslušných vlád a vedoucích členů „Bilderbergrů“. Schůzky Komitétu prováděcích směrnic
se konají dokonce i v ponorkách s atomovým pohonem pod příkrovem polárního ledu. Potřeba
utajení je tak velká, že toto je nejlepší metoda jak zabránit odposlechu.
Z vlastní zkušenosti a z ostatních pramenů mohu potvrdit, že kniha ,,3. alternativa“ se ze 70 %
opírá o pravdu. Připouštím, že dezinformace byla pokusem zpochybnit informace uveřejněné britskou
televizí. Pravost těchto informací je možno lehce vyvrátit manévry, které má tajná organizace
USA k dispozici, a také prohlášením, vydaným pod názvem „Eisenhowerův dokument“,
který líčí organizaci MJ 12 jako nutný plán pro ochranu USA.
Jakmile počala technologická výměna s mimozemšťany, dostala se nám do rukou technologie,
která předčí naše nejodvážnější sny. Létající stroj s názvem „Aurora“ se nachází v území 51
a jsou s ním pořádány pravidelné lety do vesmíru. Jedná se o jednostupňovou raketu TAV (Trans

Atmospheric Vehicle). Může se vznést ze startovací dráhy dlouhé 12 km, stoupat na vysokou
oběžnou dráhu Země a zase přistát na původní dráze.
V současné době vlastníme jeden létající objekt na atomový pohon, podobný mimozemskému,
který je přechováván v oblasti 4 v Nevadě. Naši piloti již v tomto létajícím objektu podnikli meziplanetární
lety a navštívili v něm Měsíc, Mars a další planety.
Byli jsme obelháni o pravém charakteru i přírodě Měsíce a planet Marsu a Venuše a rovněž
tak o stavu technologie, kterou v dnešní době vlastníme.
Na Měsíci jsou území, kde se daří rostlinnému životu a jeho barvy se mění podle ročního období.
Tento jev, vyvolaný změnou ročního období, probíhá proto, že Měsíc nám i Slunci neukazuje
stále jednu a tutéž tvář, jak se tvrdí. Existuje území, které se v každém ročním období vynořuje
z temnoty a na tomto území existuje rostlinný život. (Totéž potvrdil George Adamski ve své
knize“ Uvnitř vesmírných lodí“. Jeho tvrzení pak bylo doloženo fotografií z jedné sondy vyslané
ze Země. Fotografie byla zvětšena vojenskou výzkumnou organizací USA NASA a na snímku je
zřetelně vidět, že Adamski říkal pravdu. Pozn. překl.)
Na Měsíci byly zřízeny umělé rybníky a jezera a v atmosféře Měsíce je možné pozorovat oblaka,
která byla nafilmována. Existuje také přitažlivost Měsíce a člověk se může na jeho povrchu
dobře pohybovat i bez skafandru, pokud se podrobil dekompresi, jako např. před ponořováním se
do vody.
Měl jsem možnost vidět fotografie a jejich část byla rovněž uveřejněna v knize Freda Stecklinga
„Odkryli jsme cizí základny na Měsíci“.

KOMPLIKACE,UTAJOVÁNÍASKANDÁLY
V roce 1969 došlo v podzemní laboratoři „Dulce“ ke konfrontaci mezi našimi vědci a mimozemšťany.
Mimozemšťané při ní unesli několik našich vědců jako rukojmí. Pro jejich vysvobození
byly nasazeny týmy Delta, ale pozemské zbraně byly proti mimozemšťanům neúčinné. Při této
akci zahynulo 66 našich lidí. Nejméně na dva roky byly všechny společné projekty přerušeny.
Nakonec však došlo k urovnání a byla obnovena spolupráce, která existuje dodnes.
Když vypukla aféra Water-Gate, doufal prezident Nixon, že bude moci vše urovnat, aniž by
musel opustit úřad. Ale MJ 12 měla docela jiný plán. Pracovníci tajné služby uveřejnili, že během
šetření se přišlo na tajné dokumenty kompromitující Nixona. Nixonovi bylo nařízeno, aby se úřadu
vzdal. On se zdráhal, a tak se připravoval první vojenský puč, který se měl v historii USA odehrát.
Vojenské vrchní velení poslalo přísně tajné nařízení vojenským silám USA, rozptýleným po
celém světě. Nařízení znělo: „Po obdržení tohoto dokumentu nebudete nadále poslouchat příkazy
z Bílého domu, ani je provádět. Ihned potvrďte příjem tohoto dokumentu!“ Nařízení bylo vydáno
pět dní před sesazením a odstoupením Nixona. Já jsem měl možnost toto nařízení osobně číst.
Když jsem se zeptal svého velícího důstojníka, jak se zachová, protože nařízení vrchního vojenského
velení hrubě porušuje Ústavu USA, odpověděl mi: „Myslím, že vyčkám, zda přijde nějaký
příkaz z Bílého domu, a pak se rozhodnu.“ Já jsem již žádný příkaz z Bílého domu neviděl, ale to
ještě neznamená, že nebyl vydán.
Během doby, ve které se toto všechno odehrávalo, kongres i americký lid jistě instinktivně cítili,
že něco nesouhlasí. Když pronikl na veřejnost případ Water-Gate, každému se ulehčilo a věřil,
že nyní dojde k prověření tajných služeb. Prezident Ford k tomu svolal komisi Rockefellerů, což
bylo všeobecně přijato. Ale pravým důvodem tohoto kroku bylo udržet kongres v jisté vzdálenosti
od skutečnosti a pokračovat v utajování. Nelson Rockefeller, který komisi předsedal, byl členem
CFR. Byl to právě on, kdo Eisenhowerovi pomohl mocenskou organizaci MJ 12 vybudovat. Rockefeller
předhodil kongresu jenom pár kůstek a zatajování pokračovalo vesele dále.
Později se senátor Church pokoušel zinscenovat proslulé Church Hearings. I on byl vedoucím
členem CFR a pouze opakoval to, co již učinil Rockefeller. Utajování mělo nadále přednost.
Když se rozhlásila akce „Iran Kontra“, mysleli jsme, že konečně dojde k nějakému šetření. Ale
opět to byly pouze falešné naděje. Navzdory horám dokumentů o pašování drog a o ostatních
ohavnostech pokračovalo utajování s úspěchem dále. Zdálo se, jako by kongres chtěl úmyslně
obcházet pravdu, ležící tak blízko pod povrchem. Bylo možné, že by kongres znal plnou pravdu,
a proto nechtěl zasáhnout? Byli v něm i takoví členové, kteří měli zajištěnu jízdenku do kolonií na
Marsu pro případ, že se život na Zemi schýlí ke svému konci?

Nejsem schopen popsat v plném rozsahu finanční impérium, které, kontrolováno CIA, CFR
a NSA, hospodařilo s penězi, přicházejícími z obchodu s drogami a z ostatních tajných operací

Ale rád bych řekl vše, co z toho mála vím.
Organizace a manipulace s obrovskými peněžními obnosy přesahuje všechny lidské představy.
Těmito penězi vládne široko daleko rozvětvená síť bank a peněžních společností. Měli byste
si jednou ty banky prohlédnout a stejně tak i jejich majitele. Jedná se například o J. Henry
Schroeder Banking Corp., Schroeder Trust Corp., Schroeder Ltd. London, Herbert Wagg Holdings
Ltd., J. Henry Schroeder-Wagg and Co. Ltd., Schroeder Gebrüder and Co. Germany,
Schroeder Munchmayer, Hengst and Co., Castle Bank.
MJ 12 připravilo nouzový plán, který má každého, kdo se přiblíží k pravdě, od ní odvést a zdiskreditovat.
Plán byl nazván Majestic 12. Byl realizován zveřejněním údajně pravých dokumentů
Eisenhowera, které připravili Moor, Schander a Friedman. Tento dokument je falsifikát.
Udává sériové číslo prezidentských rozkazů 092447. Tedy číslo série, která neexistuje a také
v dohledné době existovat nebude. Truman psal rozkazy s čísly pod 9000, Eisenhower 10 000,
Ford byl právě u 11 000. Reagan dosáhl čísla 12000. Kvůli kontinuitě, lepší registraci, a aby se
předešlo omylům, budou prezidentské rozkazy nadále číslovány nezávisle na tom, kdo v Bílém
domě na prezidentském stolci sedí. Číslo série je jednou z hrubých chyb v tomto dokumentu. Plán
však dosáhl toho, že v následujících letech byly zastaveny všechny rešerše. To vyústilo v neužitečnou
činnost, totiž pátrání po informacích, které neexistovaly. Vyvrcholilo to promrháním peněžních
fondů na výzkum UFO, které Friedman obdržel.
Tak byly při hledání tohoto fantomu promarněny tisíce a tisíce hodin studia a práce. Jestliže
byste snad začali pochybovat o schopnosti Tajné vlády vnutit vám písmeno X jako U, pak byste
měli své mínění zrevidovat.
Byl vytvořen a realizován další nouzový plán, který působí do dnešních dnů. Je to plán jak připravit
veřejnost na očekávanou konfrontaci s mimozemskou rasou. Veřejnost je nyní doslova
bombardována televizními a ostatními filmy a rozhlasovými relacemi, v nichž je přesvědčována,
že téměř každý přírodní jev potvrzuje přítomnost mimozemšťanů. To má své dobré i špatné
stránky. Podívejte se jednou pozorně kolem sebe. Mimozemšťané zde chtějí potvrdit svou přítomnost
a vlády nás na to mají připravit, aby bylo zabráněno panice.
Nejohavnější z těchto nouzových plánů je již v chodu a ovlivňuje nás. Po mnoho let jsou do
USA importovány drogy a jsou prodávány zejména chudým a méněcenným lidem. Byly sestaveny
sociální programy na pomoc menšinám k vytvoření závislého a neproduktivního elementu
v naší společnosti. Pak se tento sociální program zredukoval, aby se tak dala zelená rozšíření kriminálních
živlů, jejichž počet nebyl v padesátých a šedesátých letech ještě tak velký.
Tajná vláda si pro potřebu těchto kriminálních živlů vyžádala výrobu a dovoz velmi efektivních
zbraní. To mělo vyvolat pocit nejistoty a donutit americkou veřejnost k dobrovolnému zavedení
zákona proti těmto zbraním. Aby poštvala veřejnost proti těmto zbraním, střílela CIA v rámci

plánu Orion za pomoci duševně chorých pod vlivem drog a hypnózy dokonce nevinné děti na
školních dvorech. Plán probíhal dobře a vedl k žádoucím výsledkům. Tento plán musí být zastaven.
Inscenátoři uvedených akcí využili vlny kriminality, která v dnešní době panuje, aby americkou
veřejnost přesvědčili, že stadium anarchie v našich velkých městech dosáhlo vrcholu. Toto téma
se omílalo denně v rozhlase, televizi i ve všech novinách v důrazných argumentacích. Až bude
veřejné mínění dostatečně zpracováno, začne se tvrdit, že na území USA pronikla teroristická
skupina vybavená atomovou zbraní, která chce tuto zbraň nechat explodovat v našich městech.
Vláda pak bude donucena zrušit Ústavu a vyhlásit výjimečný stav. Potom mimozemšťané vytvoří
armádu zmanipulovaných lidí a lidí žijících mimo společenský pořádek, a zavře je do koncentračních
táborů, které jsou již v zemi připraveny.
Jsou tito lidé, kteří mají být zavřeni do koncentračních táborů, určeni pro pracovní nasazení
v mimozemských koloniích?
Všechna média, rozhlas, televize a noviny, síť komputerů budou v tomto případě zabaveny
a zestátněny. Kdo bude klást odpor, bude zatčen a usmrcen. Již v roce 1984 prováděla vláda
a armáda generální zkoušky těchto operací pod krycím názvem REX 84 a zkoušky proběhly
úspěšně.
Až nastanou výše uvedené události, převezmou stí nová vláda nebo mimozemšťané svrchovanou
moc nad lidmi. Naše svoboda má být navždy ztracena a máme žít až do konce života jako
otroci. Musíme procitnout, a to okamžitě.

NEBEZPEČNÉPŮSOBENÍNEGATIVNÍCHMIMOZEMŠŤANŮ
Phill Klass je agentem CIA, což je potvrzeno ve všech dokumentech, do kterých jsem měl
možnost v letech 1970 až 1973 nahlédnout. K jedné z jeho povinností jako leteckého experta patří,
aby bagatelizoval a popíral všechny informace, které se týkají UFO. Všem vojenským velitelům
bylo nařízeno, aby se na něj obraceli v případech, kdy po nich budou žádány informace
o UFO, které lidé viděli, a o všech kontaktech s mimozemšťany. Tisk a veřejnost musí být vždy
mylně informovány.
William Moore, James Schandera a Stanton Friedman byli bud' vědomě nebo nevědomě
pomocníky tajné vlády. Já si spíše myslím, že nevědomě, i když William Moore prokazatelně používal
kartu ID vojenské zpravodajské služby a Lee Graham naproti tomu udával, že je agentem
vlády. Přesto mám pochybnosti, že by se daly najít ještě pádnější důkazy. Lee Graham mě zavolal
domů a potvrdil mi Moorovy výpovědi.
Stanton Friedman vyprávěl mně a ještě mnoha dalším, že se před lety podílel na výstavbě nukleárního
reaktoru. Reaktor byl určen k pohonu letadel. Byl velký jako basketbalový míč, byl čistý,
bez škodlivých odpadů, vycházel z něho pouze vodík a pracoval přímo fantasticky. To říká
on, nikoliv já. Pohonnou látkou pro takový motor, jehož odpadním produktem je vodík, může být
jedině voda. A to je právě pohonná látka jednoho z mimozemských objektů: atomová síla a voda.
Takovou technologii mohli v té době dodat pouze mimozemšťané. Je Friedman skutečně tak
neznalý situace? Nejsem si jist. Byl členem skupiny Moore, Schandera a celé výzkumné skupiny
a oni to byli, kdo uvedli do chodu nouzový plán MJ 12.
V dokumentech, do kterých jsem mohl nahlédnout v letech 1970 až 1973, jsou jména osob,
které by mohly informovat veřejnost o nouzovém plánu MJ 12, protože byly dobře známé a těšily
se veřejnému uznání. Jsou to mj. Bruce Macabee, Stanton Friedman a William Moore.
Nevím, zda byli skutečně najati. Třebaže však, následující události nepotvrzují účast Bruce
Macabee, jednání Stantona Friedmana a Williama Mooreho je nanejvýše podezřelé.
Vím, že všechny významné výzkumy UFO jsou tajnou vládou infiltrovány, podobně jako NICAP.
Její snahy, jak se domnívám, byly vždy úspěšné. Je nanejvýše pravděpodobné, že všechny
zveřejněné informace o UFO byly tajnou vládou řízeny.
MJ 12 existuje až do dnešních dnů a pracuje ve stejné podobě jako dříve: Šest zástupců vlády,
šest ředitelů CFR nebo Trilaterální komise. Majority Agency for Joint Intelligence byla oficiálně
označena jako „The Senior Interagency Group“ (SIG).
Dále je velmi důležité pochopit, že CFR a jeho odbočka TC nejen že toto vše kontrolují, ale
mají v rukou celou zemi. Dlouho před druhou světovou válkou měli v politice Spojených států

rozhodné slovo. Od druhé světové války jsou jediným pramenem všech směrnic vlády. CFR
a TC a jejich zahraniční protějšky jsou podřízeny Bilderbergrům. Od druhé světové války jsou
všichni čelní vládní a vojenští vůdcové včetně prezidenta příslušníky CFR nebo TC. Všichni američtí
členové TC byli nebo jsou členy CFR.
Každá země, která má nějaký význam, vlastní odbočku CFR a její členové společně
mezinárodně spolupracují pod vedením Bilderbergrů. Zahraniční příslušníci TC jsou zároveň
členy jejich národní organizace. I povrchní průzkum by ukázal, že členové CFR a TC kontrolují
všechna důležitá média, mají pod svou mocí a kontrolou špičky, všech vlád a další životně důležité
oblasti světa.
Jejich členové jsou vyhledáváni a na svá místa dosazováni. Mají velkou finanční moc
a zvláštní zájmy. Příslušníci CFR a TC jsou nedemokratičtí a v žádném případě nereprezentují
většinu obyvatel USA. Jsou to však osoby, které rozhodnou, kdo z lidí přežije nastávající holokaust
a kdo ne!
Bilderbergrové, CFR a TC jsou tajnou vládou a vládnou národu přes MJ 12 a studijní skupinu,
nazývanou Jason Society nebo Jason Schollars. Řídící skupiny vlády sestávají hlavně z jejich členů.
Z uvedeného poznatku je zřejmé, že po celé lidské dějiny manipulovali mimozemšťané lidskou
rasou skrze různá náboženství, magii, čarodějnictví a okultismus. CFR a TC ovládají technologie
mimozemšťanů a ovládají rovněž celosvětové hospodářství. Eisenhower byl posledním prezidentem,
který měl plný přehled o problému „mimozemšťanů“. Následující prezidenti se dověděli jenom
tolik, kolik jim MJ 12 dovolila. A věřte mi, i to málo, co jim bylo umožněno poznat, nebyla
vždy pravda.
MJ 12 předkládá každému prezidentu obraz o jedné ztracené mimozemské kultuře, která touží
po obnově a přeje si zřídit novou vlast na této planetě. Za to nám daruje svou technologii. V některých
případech nebyl třeba prezident informován vůbec. Každý prezident spolkl tuto pohádku
a po všechen čas muselo tisíce nevinných lidí trpět pod rukama „mimozemšťanů“ a našich vědců,
kteří se zabývali barbarskými výzkumy, a proti kterým byli nacisté andělskými kůry.
Dokumenty, do kterých jsem měl možnost nahlédnout, hovoří o 40 lidech, kteří byli připoutáni
k přístrojům, jejichž účel jsem až do dnešního dne nepochopil. Tajná vláda doufá, že mimozemšťané
jsou schopni vytvořit ze zmrzačených lidí armádu, která by podle potřeby byla aktivována a
nasazena proti nám, proti nám všem. Tito lidé jsou uměle zbaveni vůle, jejich mozky jsou poškozené
a jsou vlastně pouhými automaty, vykonávajícími vůli těch, kteří jimi vládnou. A věřte, že
takto zmrzačených lidí je již velké množství. V budoucnu nesmíme zapomínat, že nemáme žádné
účinné prostředky, které bychom proti nim mohli použít. A ptám se, jakou cenu má technologie,
kterou nám předali?
Dne 26. dubna 1989 jsem rozeslal všem členům senátu pro informaci 536 opisů žádosti, aby
byla podána žaloba proti strůjcům těchto zločinů, a adresoval jsem to rovněž reprezentantům Bí
lého domu. Do dnešního dne jsem obdržel pouze dvě odpovědi. Jedna přišla od senátora Daniela
P. Moynihana a druhá od senátora Richarda Lugara. Oba mi oznámili, že můj dopis předají senátorům
Transtonovi a WiIlsonovi v Kalifornii. Oba mne ujistili, že mne tito senátoři určitě v mé
záležitosti podpoří. A tak stále čekám na reakci státu Kalifornia a ostatních států, kterým jsem
svoje varování poslal.

ZÁVĚRJEJEDNOZNAČNÝ
(1)Vůdci uvnitř tajných mocenských struktur mají za to, že se planeta Země zničí naší vlastní
hloupostí nebo Božím dopuštěním. Tito mužové jsou skálo pevně přesvědčeni, že dělají vše pro to,
aby lidskou rasu zachránili. Je strašnou ironií, že jsou nuceni si za partnera vyvolit negativní
mimozemšťany, kteří sami stojí na pokraji svého zničení.
Při tomto úsilí došlo k mnoha morálním a právním kompromisům. Tyto kompromisy jsou všechny
mylné a musí být napraveny. Všichni, kdo za ně odpovídají, by měli ze svého jednání skládat
účty.
Chápu strach a naléhavost, která se skrývá za jejich rozhodnutím neinformovat veřejnost.
Nicméně však tento přístup odmítám. V celých lidských dějinách vždy opět a opět malé, ale
mocné skupiny lidí věřily, že pouze ony jsou schopné řídit osudy milionů lidí. A v našich současných
dějinách se to ukázalo jako omyl.
USA, tento velký stát, děkuje za svoji existenci principům svobody a demokracie. Celým
srdcem věřím, že Spojené státy nebudou mít úspěch v ničem, co těmto principům odporuje. Veřejnost
musí být informována a všichni společně se musíme pokusit zachránit lidskou rasu.
(2) Jsme ovlivňováni spojenou lidskou a „mimozemskou“ mocenskou strukturou, která si stanovila
za cíl zotročit lidskou rasu. Musíme udělat vše pro to, abychom tomu zabránili.
(3) Vláda USA byla oklamána a my máme být mimozemskou mocí zmanipulováni až
k úplnému zotročení nebo zničení lidské rasy. Musíme opět učinit vše pro to, abychom tomu zabránili.
(4)Nadto se děje něco, co naši současnou schopnost představy daleko překračuje. Musíme si
vynutit odhalení všech skutečností, musíme se dozvědět pravdu a podle této pravdy jednat.
V každém případě se musíme dozvědět pravdu, ať se děje cokoliv. Máme na to plné právo! Situace,
ve které se nacházíme, je výsledkem našeho vlastního jednání během posledních 44 let. Je
to naše vlastní selhání a my jsme jediní, kteří to můžeme změnit. Nevědomostí a špatně chápanou
důvěrou jsme se jako národ vzdali své úlohy dohlížet na jednání vlády. Naše vláda byla založena
na hesle: Z lidu, skrze lid a pro lid. Nikdy se nepomýšlelo na to, abychom se této úlohy vzdali
a svou důvěru vložili do rukou několika lidí, kteří se scházejí potají a rozhodují o našem osudu.
Ústavní struktura naší vlády byla založena tak, že tomu bylo možno zabránit. Kdybychom svoji
roli brali vážně a odpovědně, nikdy by se něco podobného nestalo.
Mnozí z nás žijí v dokonalé nevědomosti, pokud jde o funkci naší vlády. Stali jsme se skutečně
národem ovcí. A ovce budou nakonec dovedeny na jatka. Je čas povstat, jako to udělali naši
praotcové, a jako muži vykročit za pravdou a záchranou nás samých.

Chci vám připomenout, že evropští Židé jako ovce poslušně kráčeli do pecí, ačkoliv byli
předem varováni. Po celý čas byli přesvědčeni, že něco takového nemůže být pravda. Když byl
okolní svět informován o holokaustu, který Hitler způsobil, nikdo tomu nechtěl věřit. A já nyní na
tomto místě tvrdím, že Hitler byl zmanipulován týmiž negativními mimozemšťany.
Tímto jsem vám předal pravdu, jak ji sám vidím. Je mi úplně jedno, jak ji přijmete vzhledem
k mé osobě. Splnil jsem svoji povinnost a je mi úplně jedno, jaký osud mne za to stihne. Pro mne
je důležité stát s čistým svědomím před svým Stvořitelem. Věřím především v Boha, téhož Boha,
ve kterého již věřili všichni moji předkové. Věřím v Ježíše Krista, který je mým zachráncem.
Dále věřím v Ústavu Spojených států amerických, tak jak byla napsána a myšlena. Složil jsem
přísahu na tuto Ústavu, že ji budu chránit a bránit proti všem nepřátelům, jak vnitřním, tak vnějším.
J
sem rozhodnut tuto přísahu splnit.
Milton William Cooper, senátor


classique
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
mlok   |   ip:88.80.230   |   2010-05-18  (11:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  wtf?


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-05-18  (11:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Konšpiračný teoretik je povolanie? Najvýznamnejší konšpiračný teoretik by mal vedieť spochybniť aj vlastnú existenciu a narodenie :-)


classique   |   ip:95.103.10   |   2010-05-18  (11:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  najznámejši a najvýznamnejši nieje vtom rozdiel?:D


karagounis   |   ip:193.87.72   |   2010-05-18  (11:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Velmi dobrý článok. Prečital som ale nevyjadrujem sa k tomu, nechavam to v pamäti.


bazooka   |   ip:78.141.12   |   2010-05-18  (13:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ani by ma to neprekvapovalo.
Podobne informacie sa daju najst aj inde. Zaujimave je, ze pochadzaju z roznorodych zdrojov, takze podozrenie, ze su sirene len z jedneho je takmer vylucene. Jednym z nich ma teraz napada www.anjeli-svetla.sk (www.andele-svetla.cz)... je to zaujimave citanie, kde sa pise o mimozemskych jasterich rasach , ktore komunikuju s iluminatmi... atd
Rovnako aj filmovy dokument o Atlantide hovori o mimozemskych navstevach Zeme este v casoch pred 25 tisic rokmi (a este skor)
Takze tieto informacne zdroje maju dost stycnych bodov, ktore v mnohom suvisia s dianim NWO. Podla mna prilis vela faktov, aby to bol iba ciry vymysel.


momo   |   ip:212.5.205   |   2010-05-18  (13:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Obsiahly material je na wingmakers.com cesky preklad danych stranok sa da lahucko vyhladat. Rozhovory novinarky s jednym "dezertovanym" vedcom. Podstatna informacia je, ze nie su tu len cierne tricka, ale aj anjeli-svetla. Ti nas maju radi a pomahaju nam.


putnik   |   ip:195.80.17   |   2010-05-18  (13:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemozem sa zbavit dojmu, ze je to uz neaktualny stav a situacia sa vyznamnym sposobom zmenila, napr. vstupom dalsieho "hraca" na scenu.

Zazili ste niekedy, ze ste nieco chceli urobit, boli ste "nazhaveny" urobit to, no potom sa cosi zmenilo a vam to uz bolo jedno, nemali ste volu urobit to (ci dokoncit). A mozno aj bez zjavnej vonkajsiej priciny?
Ludia dnes maju moc doslova paralizovat nielen jednotlivcov, pre koordinovam posobeni aj vsetkych ufoncov aj s ich kolaborantmi.
Preto to z isteho uhla pohladu mnohych ludi/bytosti vyzera ako hra.


QucienT   |   ip:95.105.14   |   2010-05-18  (13:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "UFO" tak ako ho pozname my je dielom CIA, mimozemstania su vytvorom Hollywoodu. Mali by sme sa tu bavit o "inodimenzialnych" bytostiach.


classique   |   ip:95.103.10   |   2010-05-18  (13:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  QucienT zdielám tvoj názor...dal som to inak aj do úvodu že si myslím že UFO je len jeden s plánov na ovládnutie sveta a čo sa týka ufo som skeptik.
nebolo by odveci znovu začať vysielať na dôležite.sk
serial the arrivals.fero   |   ip:217.145.1   |   2010-05-18  (14:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Som presvedčený,že psychológiu sa oplatí študovať.Škoda,že na štúdium som už starý.Preto odporúčam dnešnej mládeži študovať tento obor. O klientov sa báť nemusia.


Psittacuserithacus   |   ip:89.102.17   |   2010-05-18  (14:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pokud by se někdo dostal k takto přísně utajovaným dokumentům- měl by nejspíše v rukou nejen relevantní fotodokumentaci, videa, konkrétní svědectví tisíce lidí, zajímavé detaily o havarovaných vesmírných plavidlech... Bohužel výše uvedený článek spadá spíše mezi bláboly chorobného mozku. Do dnešní doby "nikdo nepředložil" adekvátní podklady, které by měly vypovídající hodnotu. Pouze rozmazané fotografie, nevěrohodná svědectví, absence jakéhokoli detailu, videa pitvy mimozemšťanů s neodborným personálem a technikou, jež časově neodpovídala konkrétnímu případu... Ano, lidé touží něčemu věřit, a to je dobře. Ale občas zapomínají, že byli obdarováni i rozumem....


rmrmrmrm   |   ip:62.168.73   |   2010-05-18  (14:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  typicky priklad ako sa ludia mozu nechat tahat za jeden povraz


pilgrimdou   |   ip:95.102.75   |   2010-05-18  (14:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aj ked nemam problem zvycajne nieco prijat a drzim sa osvedceneho pravidla 50 na 50, teraz kricim - NEVERIM. Viem, ze materialu je na webe dost,
viem, ze po svete sa deje svinstva ajajaj, viem, ze tu mame fenomen UFO. Ale toto nie. Precital som asi 1/4 mozno tretinu, priznavam, ale na
tak vyspelych emzakov je tam az prilis vela havarii. Precestuju kus vesmiru aby zhavarovali na nejakej Zemi? Este keby tak vacsina prezila
ale nie, su mrtvi, aj vdaka vraj ich vyspelej technologii. Skor sa priklanam k nazoru, ze info podobneho druhu sa vypusta umyselne aby
nasa milovana elita mohla pripravit novy "inside job" cize upgrade utoku na dvojicky - UFO 9/11. Su toho schopni, ci nie??


QucienT   |   ip:95.105.14   |   2010-05-18  (14:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  fero, mate pravdu, navstivte... Neznamena to, ze ked mame viac informacii ako vy, ze patrime na psychiatriu, i ked niektore informacie su pre vacsinu ludi len tazko vstrebatelne, ale to je normalne...


QucienT   |   ip:95.105.14   |   2010-05-18  (15:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pilgrimdou, ano, su toho schopny a mozno coskoro sa o tom budeme mat moznost presvedcit.


Mitic   |   ip:78.102.17   |   2010-05-18  (15:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  doporucujem: http://www.youtube.com/watch?v=8bC_76pkcYc&;feature=player_embedded


QucienT   |   ip:95.105.14   |   2010-05-18  (15:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...ako sa vravi, cas ukaze...


hovnival   |   ip:78.99.3.9   |   2010-05-18  (15:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to je divne vsetci mimo zemstania havarovali alebo pristali v amerike.preco nepristali v rusku alebo madarsku alebo japonsku?.v tom bude nejaky ojeb.


Mazy   |   ip:88.103.60   |   2010-05-18  (18:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V číně je víc pyramid než v egyptě, a taky jsou zachovalejší a obrovský a bílou barvu mají, tak kdo je postavil a proč to vsechny vlády sveta tají?ggg   |   ip:85.216.16   |   2010-05-18  (19:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  presne, na tento clanok bolo nutne vela fantazie. tolko bludov je tam, ze nad tym rozum stoji


Uite   |   ip:89.173.88   |   2010-05-18  (19:31)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ľuďom, ktorým chýba ukotvenie v realite, sú podsúvané teórie o ufónoch, mimozemšťanoch a sú ochotní uveriť hocikomu a hocičomu. Ľudstvo ako také je okrem svojej geniality vo vymýšľaní nezmyslov a omylov pod veľkým tlakom a zvádzaním démonov.Biblia ako základ videnia reality a pravdivej histórie ľudstva, poukazuje na šialený záujem démonov ovplyvňovať záležitosti ľudí.Prečo? Vedia, že budú zničení, a preto ich krédo je ovládni a znič. Majú zvrátenú túžbu manipulovať ľuďmi a na zemi nachádzajú spojencov s ohromnou túžbou po moci a ovladaní iných ľudí. Symbolmi ich kréda "ako hore tak dole" je posiata celá zem. Našťastie pre bohabojné ľudstvo ich moc a okultné špiritistické zvádzanie ľudstva ukončí Stvoriteľ zeme v Armagedone. Po ňom nastane rajská zem, s ľuďmi, ktorí sa vedeli postaviť zlu zoči voči, vďaka svojej láske k pravde a spravodlivosti.


FaoX   |   ip:178.41.10   |   2010-05-18  (19:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Najhorsie je, ked sa pravda straca prave cez taketo clanky. Existuje len jedna pravda a tu ma kazdy niekde vo svojom vnutri. Alegorie na takyto druh clankov stale budu, cim dalej bude tazsie spravit si v tomto poriadok. Preto otazka znie preco sa o to niekto snazi ? Jeden velky clovek raz povedal, ze clovek je ta najdokonalejsia a najnicivejsia zbran v celom vesmire. Proste niet konkurencie pokial je to pravdive, chce to len odkryt nas potencial.Citanie tychto clankov ludi rychlo omrzi.


LadislavZelinka   |   ip:88.101.18   |   2010-05-18  (20:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  M.W.Cooper je jeden z nejdůvěryhodnějších informatorů, které znám. dá se mu téměř 100% věřit. ufo a mimozemšťané existují (viz zpráva skupiny české exopolitiky zde na dolezite.sk), ale mohla byt v minulosti součástí plánu na ovládnutí světa. byly zde různé konflikty a změny v plánech a v současnosti jsme zase někde jinde, takže něco z toho výše uvedeného už nemusí mít platnost. ale v té době skutečně hrozily ty všechny hrozné věci, o kterých píše, podle mých nejlepších znalostí.


ad   |   ip:89.173.85   |   2010-05-18  (20:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ziadny mino zemstania nehavarovali a ani nepristali v Amerike. Su to len tajne americke zbrane, nic viac... Uz by ste z tych bludov o mimozemstanoch mohli vyrast.


LadislavZelinka   |   ip:88.101.18   |   2010-05-18  (20:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  FaoX-mně osobně tento text, který znám už delší dobu, pomohl hodně pochopit, zjistit, co se tu děje, a co tu hrozí. když si přečteš další podobné, můžeš si pak dát 5 a 5 dohromady a můžeš hodně zjistit o tomto světě. ufo havarovaly v různých částech země, ne jen v USA, ale v USA nejvíce, protože tam měli a mají nejvyvinutější zbraně, kterými je sestřelovali a taky odtud vzešly atomové zbraně,atd.


bazooka   |   ip:78.141.12   |   2010-05-18  (20:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zboznujem takych vsevedkov ako su - ad, ggg, fero,... atd
Oni uz davno vsetko vedia, maju jasno vo vsetkych zahadach, nad ktorymi si vedecka obec lame hlavy uz starocia.
Su to proroci, darmo... oni maju istotu aj v tom, ze UFO neexistuje, lebo vraj neexistuju dokazy. Iba vraj pochybne a nehodnoverne videa a fotografie.
Oni si totiz predstavuju, ze nejaky UFO-n sa kvoli nim necha nafilmovat priamo v redakcii Noveho casu.

Aby som to uzavrel - dokazov o existencii UFO je neurekom. Problemom je to, ze ich existencia sa z pochopitelnych pricin spochybnuje ako mnoho inych faktov na zemi. A ako vidno, niekomu to evidentne ako dokaz staci... lebo to predsa tvrdia aj vsetky media, ze ?


stigd   |   ip:95.103.15   |   2010-05-18  (21:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Uite s tebou suhlasim najviac

mensia podotazka si muž alebo žena


Rouman   |   ip:85.70.75.   |   2010-05-18  (21:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  souhlasim s Pilgrimdou


bazooka   |   ip:78.141.12   |   2010-05-18  (21:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Niezeby som hned tvrdil, ze vsetko na 100 % tak ako to pise autor, ale nedovolim si tak jednoznacne konstatovat ako tu poniektori, ze je to cira konspiracia.
Clanok je plny faktov, udajov a mien... nie je to jeden z tych, ktore len vseobecne sa odvolavaju na "zarucene" ale pritom anonymne svedectva.

A co sa tyka spojitosti s nasou manipulaciou v prospech NWO - tak to si asi sedim na vedeni, ale mne ten clanok dal presne opacny pocit.


xtc   |   ip:217.75.87   |   2010-05-18  (21:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  v roku 1962 sme zacali na marse budovat koloniu, lebo tam boli dobre podmienky umoznujuce zivot? dnes su tam mesta, v ktorych ziju ludia????

WTF?


ludia, tymto srackam verite? wake up


classique   |   ip:95.103.10   |   2010-05-18  (22:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  problém je ten že osudzujete.. prečo sa do toho nepozriete a nevyberete si stoho veci
o ktorých by sa dalo hovoriť ako o faktoch???keď na nich lípnete
Wiliam M cooper bol zasvetený v konšpiraciach viac ako hociktorý zvas a bol
zabitý LAPD aká to náhoda,dokonca mal konflikt s alexom jonesom ktorý stále žije!
tiež neverím veľa veciam čo je vtom dokumente napísane! ale aj keď aký koľvek blázon povie 300viet stoho 295 bolo o ničom a 5 o dačom budem pojednávať o tých 5tich!
čo tak trochu fantázie?
Pisal som otom v uputavke!
USA chce pomocou mýtu o ufo zjednotiť svet a vytvoriť svetovládu!ak budete pozorne čítať tak je tam dosť jasne vykreslený plán!!!preto bol cooper zabitý,,bol zabitý skôr než odhalil mega podvod!!!večši podvod ako 11 septemvber o ktorom hovoril už 2 mesiace predtým ako sa stal TAK LUDIA WAKE UP:DDDDDhonecker   |   ip:178.40.39   |   2010-05-18  (22:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  fakt paradny clanok, ktory objasnuje mnoho veci. Velmi pekne dakujem


classique   |   ip:95.103.10   |   2010-05-18  (22:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja vám poradím jednu vec!!!
pozorne si prečítajte ten document a zažijete dežavý keď o podobných veciach bude hovoiť obama;D


Michal   |   ip:109.230.0   |   2010-05-18  (23:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Uite. Doporučujem Ti prečítať "Bagavadgitu", "Mahabháratu" a "Rámajánu". Tiež si môžeš v bibli nájsť Ezechiela a jeho zážitky z letu vo vesmírnom korábe.Dúfam, že neveríš tomu, že starí Indovia, Židia a Aramejci mali takú bohatú fantáziu, že si vymysleli kozmické lode (vimany, alebo vimaná) na antigravitačný pohon, atomové bomby atď. Ak je to málo, prečítaj si od Sičina "Návrat ke Genezis", alebo "Války lidí a bohu". Ktoré sú napísané z rozluštených sumerských hlinených tabuliek. Tieto informácie sú nám zatajované aj vedeckým establišmentom, ktorému skutočnosti uvádzané v takejto literatúre obracajú naruby "posvatnú" evolučnú teóriu. Mimochodom senárot Cooper bol "omylom" zastrelený políciou pri "náhodnej" prestrelke v novembri 2001.


classique   |   ip:95.103.10   |   2010-05-18  (23:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a čo je to iná dimenzia?
celý vesmír je časový priestor??
vlastne iná dimenzia je iný časovy priestor?
iná dimenzia je teda náša budúcnosť alebo naša minulosť?a realita je prítomnosť?
takže keď niekto príde s inej dimenzie príde s buducnosti??a vlastne naša realita je v skutočnosti ich minulosť???preto tie prorotsva??lebo oni vedia našu buducnosť a chu nás nanu upozorniť???to by dávalo zmysel:DDD
dása prechádzať do inej dimenzie pomocou meditácie???
zme taký dokonalý že je to možné???


Michal   |   ip:109.230.0   |   2010-05-18  (23:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hovnival. Doporučujem pozrieť si toto:

http://www.youtube.com/watch?v=oXQnMcofVGc


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-05-19  (14:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ej keby ludia tusili aka je momentalna technologia, a vedeli by skutocne dejiny ludstva tak by tu inak pisali. Ej veru veru informacia je stale silnejsia a silnejsia vec.


tomichal   |   ip:85.216.22   |   2010-05-19  (17:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  michal, to video je oje8.. pozri v akom uhle je to ufo a za nim hned stromy... museli by byt polamane a zjavne niesu a ani hlina nieje odkryta... video je fake ale clanok je super "D


QucienT   |   ip:95.105.14   |   2010-05-19  (22:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique - a čo je to iná dimenzia?
podla mna existuje viac vesmirov paralelne, kazdy vesmir predstavuje jednu "nezavyslu" dimenziu. Tie vesmiry sa navzajom lisia v nejakej casopriestorovej charakteristke ale vo vseobecnosti v kazdom z nich platia rovnake fyzikalne zakony. Myslim, ze meditaciou sa da prejist do inej dimenzie.


2010   |   ip:78.98.229   |   2010-05-20  (04:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ach keby sem prisli uz dake inteligentne bytosti z vesmiru a boli by natolko rozumne a na takej urovni,ze by nam nechceli zle a naopak nam pomohli a zbavili nas pomocou svojich technologii vsetkych psychopatickych vladcov a fanatikov ktori chcu ovladnut alebo znicit tento svet a pomohli nam vynalezmi aby sme uz nenicili celu prirodu a zili v harmonii s planetou.Tak to by som si z celeho srdca prial.Lebo sa obavam,ze niektori ludia to tu coskoro nacisto do.rbu.Mimozemstania nebudte take spine ako niektori ludia a pridte nam pomoct a zachrante nas.To by bolo asi najjednoduchsie riesenie pre nas ludstvo ako sa zachranit sami pred sebou!


momo   |   ip:212.5.205   |   2010-05-20  (09:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No, ved to tu mas cierne na bielom. JE TU NIEKTO MA NAS RAD A POMAHA NAM. Inteligentne bytosti - anjeli svetla sa nebudu vnucovat, ponuku (a nie jednu) sme dostali. Vlady (prezidenti)nereagovali a nereaguju (ponuka trva). Tolko z Globalneho hladiska. Z osobneho hladiska ak chces mozes zacat. Kazdy moze. Pracou na sebe, kontrolou vlastnych myslienok. atd..
Ak chces najdi si na webe knihu POSLOVE USVITU tam su taketo otazky krasne zodpovedane. Mam ju v PDF ak chces.

Qucien: V podstate mas pravdu, no fyzikalne konstanty su ine. Maju ine hodnoty. V tom je cely figel :)


radka   |   ip:85.248.24   |   2010-05-20  (10:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  v kazdem splechu pravdy trochu


Tran   |   ip:178.40.22   |   2010-05-21  (10:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  USA nevynašli Atómovu bombu ,ale ukradli ju Fašistickému Nemecku na konci 2 sv. vojny


Orten   |   ip:83.240.12   |   2010-05-24  (15:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pro vsechny, video z tiskove konference projektu "Odhaleni".
http://www.youtube.com/watch?v=7vyVe-6YdUk


KA   |   ip:89.103.11   |   2010-08-05  (20:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jen tak pro zajímavost- Milton William Cooper, zde uváděný jako senátor, jim nikdy -dle wikipedie nebyl -http://en.wikipedia.org/wiki/Milton_William_Cooper#Audio_Recordings


anonym   |   ip:90.179.13   |   2011-05-31  (18:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lidi, tak takhle obrovskou absurudní esej o hloupostech jsem ještě nečet, fakt ne:-D :-D normálně takový konspirační teorie.. to je až neuvěřitelný co člověk dokáže vymyslet když nemá adekvátní informace, no chlapi prostě peck :-D:-D nechápu:-D


Lacifulka   |   ip:89.176.22   |   2011-09-11  (00:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To, že tomu nevěříte, neznamená, že to neni pravda!! To, že se držíte lživých skutečností jenom ukazuje, jak nevyspělý jste !! Skuste se nad tím jenom trošičku zamyslet a doznáte, že hodně vecí to vysvětluje a ukazuje nový úhel pohledu. Je hodně vecí o kterých nemáme ani ponětí. Jsme opravdu národem ovcí!!


wesker . lijohagu64   |   ip:90.177.15   |   2012-04-21  (15:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ježiš to je sračka nejviššího kalibru.. to vypotil chorej mozek.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


päť + štyri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Čo ak Mars...


2013-05-06  (17:14)  |  Úvahy a komentáre
Dnes stačí pár atómových bômb a na Zemi život zanikne. Keby k niečomu takému došlo, mohli by ľudia v civilizácii pokračovať na Marse. Vlastne by boli nútený. Čosi ako nový začiatok.

Československo Európe nevoňalo


2013-04-25  (10:34)  |  Úvahy a komentáre
Nechcem teraz obhajovať zarytých federalistov. Pokúsim sa len načrtnúť zopár myšlienok spojených s výhodami spoločného štátu.


Monštrum zvané ego (alebo ego - falošné centrum).


2013-04-21  (11:51)  |  Úvahy a komentáre
Takže máš dve centrá. S jedným sa narodíš, je dané samotnou existenciou. To je tvoje vlastné ja(self). To druhé centrum, ktoré vytvára spoločnosť, je ego. Je to falošná vec – a je to obrovský trik. Prostredníctvom tvojho ega ťa spoločnosť ovláda. Musíš sa určitým spôsobom správať, lebo iba vtedy ťa spoločnosť ocení. Musíš určitým spôsobom chodiť; určitým spôsobom sa smiať; musíš sa riadiť určitými spôsobmi, morálkou, kódexom. Iba vtedy ťa spoločnosť ocení, a ak sa to nestane, tvoje ego bude otrasené. A keď je ego otrasené, nevieš, kde si, nevieš, kým si.


Spomienka na slobodu


2013-04-04  (03:47)  |  Úvahy a komentáre
Keď pozeráte telku každý deň, ani vám to nepríde… Keď počúvate rádio denne, ani vám to nepríde… Pozriete si, čo vás zaujíma. Nejaký dokumentárny film napríklad. Chvíľu správy. Keď sa objaví politik, vypnete to. Predvčerom išiel pekný dokumentárny film o anglických záhradách. A tá superstar tiež nebola taká zlá, keby len niektoré tie detská tá porota tak nezhadzovala. Až nepríjemné to bolo mne miestami. Niekto sa na tom možno smeje. Vlastne je všetko asi v poriadku.


Žena a úcta


2013-04-02  (04:26)  |  Úvahy a komentáre
Veľká noc. Akosi sa nám tie zvyky zvrhli. Dievčatá sa cítia ukrivdené. Môžno až duchovne znásilnené, keď sú studenou vodou oblievané, švihané korbáčmi… Muži, často podnapití, im dávajú silne pocítiť, kto je pánom. Je toto ale naozaj tá podstata nášho zvyku?


Bitcoin, demokracia, náboženstvo, Slovanstvo.


2013-03-29  (11:46)  |  Úvahy a komentáre
Iba poznaním tisícročných dejín dokážeme pochopiť súčasné spoločenské dianie, dokážeme sa efektívne a múdro správať, dokážeme nestratiť hodnoty, ktoré sme v živote pracne vytvorili, dokážeme neublížiť tým, čo si to zaslúžia, dokážeme vychovať deti múdre, prosperujúce a odolné proti sociálnym parazitom.


Nevýslovné utrpenie odišlo, no môže zase prísť


2013-03-28  (07:36)  |  Úvahy a komentáre
Druhá svetová vojna je pomerne dobre zdokumentovaná. Sfilmované hrôzy rôzneho druhu vynikajúco varujú do budúcnosti. Ľudia, nebuďte hlúpi... Ten čas ukázal, ako veľmi ste boli vinní, ako veľmi ste šli nesprávne.


Chcite žiť obyčajne


2013-03-27  (09:08)  |  Úvahy a komentáre
Ale žiť. Súčasný svet je v zajatí virtuálnosti, priam sci-fi. Nič obyčajné sa neprijíma, to je nuda. Ako v Japonsku, chce to robotov na všetko, aj namiesto psa a potom aj cintoríny pre psov – robotov.


Čo to bol za režim?


2013-03-19  (08:55)  |  Úvahy a komentáre
V poslednom čase v komentároch pribúda nostalgických spomienok na bývalý režim. Ľudská pamäť je naozaj nedokonalá. A je to tak správne. Aspoň nás nepríjemné spomienky toľko netýrajú.


Belgický poslanec sa nebojí nazvať zločin zločinom


2013-03-12  (09:56)  |  Úvahy a komentáre
Všechno je to strategie. V Iráku si naši američtí spojenci přivlastnili zásoby ropy. V Afghánistánu se opium a narkotika ukázaly jako velmi užitečné a pomohly jim k pohádkovým ziskům. V Libyi, Tunisku, Egyptě, a dnes v Sýrii, hlavním úkolem bylo a dosud zůstává svržení umírněné moci a její nahrazení mocí islamistů, kteří se brzy stanou obtížnými a které my beze studu budeme likvidovat pod záminkou boje s terorismem a záštitou Izraele.


Kofein je hořký, jedovatý a rostliny ho tvoří aby se ochránily


2013-03-09  (07:48)  |  Úvahy a komentáre
Pro včelu to moc slavně nedopadlo. Kofein totiž není návykový jen pro lidi. Pro rostlinu to ale byl tah přímo geniální. Stačilo doladit jeho obsah v nektaru aby včelám nepřipadal moc hořký a pak už se jen těšily z pravidelných návštěv závisláků. Přesně podle strategie drogových dealerů. Místo idylického vztahu květinky s včelkou Májou tu máme spíš brutální snahu vytvořit si co největší armádu závislic. Zdá se, že vše jede v sobecké režii ku prospěchu vlastních hrátek lásky a opylení.


Veľký brat sa už pridlho pozerá, viete to, lebo Orwell to vedel už dávno!


2013-03-05  (17:24)  |  Úvahy a komentáre
V budoucnosti nebudou však ani manželky ani přátelé. Děti budou matkám odebírány při narození, jako se odebírají vajíčka slepicím.


Pracoval jsem v jatkách, dnes maso nejím


2013-02-22  (17:53)  |  Úvahy a komentáre
Přinášíme osobní výpověď bývalého pracovníka jatek v Uherském Hradišti. Jednalo se o provoz, kde se manipulovalo s již mrtvými zvířaty.


Máte zakázané


2013-02-21  (08:11)  |  Úvahy a komentáre
Nie som obhajcom bývalého, neslobodného režimu. Avšak po roku 1989 sa mnohé zmenilo. K lepšiemu, ale aj k horšiemu. Už vyše 23 rokov máte zakázané:


Ako prežiť nový svetový poriadok. Odkaz sebe samému


2013-02-20  (10:12)  |  Úvahy a komentáre
A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom: Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom. MOR HO!


Ako poraziť otrokársky systém.


2013-02-17  (12:07)  |  Úvahy a komentáre
Súčasná kríza je krízou morálky ľudstva. Spoločnosť sa zmení, ak sa zmenia jednotlivci v nej a nie keď sa zmení politika a vláda. Ak poznáme systém fungovania chazaro-židovského finančného systému, tak vieme ho aj riešiť. Otázka je či chceme zmenu a slobodného občana, alebo uprednostníme konzum a finančné otroctvo.


Nemocnica na kraji mesta…


2013-02-08  (09:41)  |  Úvahy a komentáre
Dnes ráno som náhodou narazil na článok, ktorý mi v tých najpestrejších farbách namaľoval obraz budúcnosti nášho zdravotníctva… Obrázok bol síce skutočne pestrofarebný, namaľovaný v štýle absolútneho realizmu, ale vôbec ma nenadchol. Skôr by som povedal, že vo mne vyvolal hrôzu. Uvedomil som si totiž, že k dosiahnutiu takého obrazu, vďaka našej vládnej politike, vlastne cieľavedomo smerujeme. Áno, cieľavedomo nasledujeme príklad autorov toho obrazu. Dávame si od nich radiť, ako na to? Oficiálne sa stotožňujeme sa s ich ideológiou. Tvrdo presadzujeme zavádzanie všetkých pravidiel zvráteného a nikdy v prospech obyčajných ľudí nefungujúceho systému... Pokúšame sa o samovraždu, alebo sa len nechávame niekomu vyvražďovať?


Naše deti nemajú detstvo


2013-02-08  (09:13)  |  Úvahy a komentáre
Kvôli škole. Naše deti sú zničené. Veru, nechcel by som byť dnes školopovinný. Jednoznačne sa v tomto národe vznáša myšlienka, že naše školstvo je slabé, deti sú nekvalitne vzdelávané a tým pádom nás nemôže čakať pekná budúcnosť. Naše deti totiž vraj nechápu, nerozumejú predpísanému učivu v osnovách pre matematiku, fyziku, chémiu. Hrozný stav, ak uvážime, že ich rodičia tomu väčšinou nerozumejú už vôbec.


Československo Európe nevoňalo


2013-02-06  (10:02)  |  Úvahy a komentáre
Nechcem teraz obhajovať zarytých federalistov. Pokúsim sa len načrtnúť zopár myšlienok spojených s výhodami spoločného štátu.


Vilo Rozboril: Zajtra zarobím na vašom kriplovi


2013-02-04  (17:45)  |  Úvahy a komentáre
Pravda je taká, že Vilovou úlohou je každého účinkujúceho priviesť k slzám a robí to kvôli vám, vy tie slzy totiž očakávate. Nie vždy sa to darí, ale Vilo je taký anjel, že neváha deptať napríklad deti, ktoré to už aj bez toho nemajú ľahké. Takto v predminulej časti sa nezabudol chalana, ktorý mal v izbe presne nula stupňov, spýtať Je ti zima?


V ťažkých časoch...


2013-01-25  (03:57)  |  Úvahy a komentáre
V ťažkých časoch ekonomicko-spoločensko-morálného úpadku sa masovo prebúdza nespokojnosť zo spoločenským poriadkom, prebúdza sa záujem o veci verejné a o to o čo by sa ľudia v dobrých časoch nezaujímali: pozerajú do histórie a analyzovaním a porovnávaním histórie s ich dobou sa snažia nájsť príčiny úpadku. Výsledok je pararelne ten istý: príčinou úpadku je lakomosť a nenásytnosť elít, ktoré nemorálne v rozpore zo spoločenským poriadkom, o zákonnosti pomlčím keďže sú to tie isté elity kto vytvára zákony, vysávajú ekonomiku a demoralizujú spoločnosť do času až sa spoločnosť dostane do slepej uličky. Na dnešnej situácii môžme pozorovať, že čim reálnejšia je demokracia, Švajčiarsko, Škandinávia a Benelux kde je prerozdeľovanie spoločnosťou vytvorených hodnôt najrovnomernejšie, tak tým je spoločnosť zdemoralizovaná menej a v podstate len znášajú následky úpadku iných. Ekonomická depresia v rokoch 1873-1896, ktorá de facto vyústila do vytvorenia Federal Reserve a oboch svetových vojen, vyprodukovala mysliteľov a o jednom z nich J.M. Keynes povedal: „Verím, že sa v budúcnosti viac poučíme z odkazu Silvia Gesella ako Karola Marxa.“


Ako je to v SKUTOČNOSTI s vysokou školou?


2013-01-24  (22:26)  |  Úvahy a komentáre
Áno mám 20 rokov, som prvák VŠ, ktorý tu momentálne nebude pliesť „kritické“ a často krát „skľúčené“ stavy, ako mu chýba mamičkina strava, a iné srdcervúce pocity čo mu ležia na srdiečku (o tom možno nabudúce :). Skôr mám iný problém.


Žijeme v najlepších časoch


2013-01-22  (09:00)  |  Úvahy a komentáre
Hlavne my, Slováci. Ani si to neuvedomujeme a ešte sme aj akosi večne nespokojní. Prosím vás, prečo sa napr. priam zatajuje, že Slovensko má za ostatných 8 rokov úplne najvyšší hospodársky rast z celej EÚ? Zo všetkých 27 štátov naše hospodárstvo poskočilo najviac.


Ako sa dostať zo zovretia systému obnovením sebestačnosti


2013-01-21  (23:23)  |  Úvahy a komentáre
Veci potrebné pre prežitie: Bezpečnosť, Dom, Voda, Potraviny, Odev a obuv, Energia, Doprava, Zdravotná starostlivosť, Peniaze..... toto všetko sme si nechali zobrať, stali sme sa závislí na systéme a ten systém toho patrične využil.


Opľuli Mikloša, Kuric bol obscénny a Mihály opäť hysterický


2013-01-19  (23:33)  |  Úvahy a komentáre
Vstupné na ples bolo 500 eur, čo mnohí hostia plesu s úsmevom ohodnotili ako pár stovák. Keď zoberieme do úvahy to, že milión Slovákov žije na hranici chudoby a že zvyšok nezarobí ani 350 eur, nedá sa ples považovať za nič iné, ako výsmech. Preto sme sa akcie s názvom „Slovensko nepotrebuje celebrity“ zúčastnili aj my, členovia SP, pretože rovnako i my považujeme takéto jednanie „elít“ za výsmech slovenskému národu a vždy sme ochotní sa postaviť za trpiacich ľudí.


Chov hospodárskych zvierat


2013-01-14  (14:54)  |  Úvahy a komentáre
Ošípané sa chovajú v betónových kotercoch, v budovách bez okien, kravy sa udržujú v stálom kolobehu gravidity, aby sa vyprodukovalo čo najviac mlieka, teľatá sú hneď po narodení odobraté a reťazou pripevnené v klietkach iba trochu väčších ako sú samotné zvieratá a po niekoľkých mesiacoch umelej stravy sú premenené na jemnú teľacinu.


Pomätený svet Monči F.B.


2013-01-10  (21:55)  |  Úvahy a komentáre
Na výstrelky „bláznivej Monči“ sme si akosi chtiac-nechtiac v poslednej dobe zvykli. Ten posledný, ktorý som však mal možnosť zhliadnuť, vo mne vyvolal zmiešané pocity, nakoľko som nevedel, či sa mám tomu smiať, či plakať.


A je vôbec možná zmena systému ?


2013-01-05  (04:35)  |  Úvahy a komentáre
Rád by som Vám predstavil svoju krátku esej ktorá má slúžiť výlučne na zamyslenie. Napísal som ju svojim internet priateľom, systémovým bojovníkom.


Telefonicke sutaze - Fair play alebo podvod?


2012-12-23  (14:12)  |  Úvahy a komentáre
Priznam sa ze za cely svoj zivot som volal na telefonicku sutaz iba dvakrat a urcite tusite ze som sa nedovolal priamo do sutaze. Otazky alebo ulohy tychto sutazi vyzeraju na prvy pohlad velmi jednoducho avsak kazda uloha ma nejaky chytak.


Ako som sa naučil byť sám


2012-11-10  (09:47)  |  Úvahy a komentáre
Ponížili lásku na sex a priateľstvo na fejsbukový lajk. Hľadaj šťastie v instantnom svete, kúp si niečo, zaži pocit šťastia. Zažeň pocit hladu, smradu, samoty, hľadaj pocit pohodlia, mäkka a istoty,… pocity, pocity, nadradené nad city. Dnes som si vybral byť tu pri jazere bez ničoho a sám. Je ticho, hladina je veľké zrkadlo a len niekedy sa vzduchom zachveje dlhé hrmenie vzdialenej búrky. Nikto tu nie je a nikto nepríde. V Laponsku už pár dní nemám spojenie so svetom. Robím zlobu… mal by som behať po meste, kupovať drinky dievčatám s rúžom na perách, zabávať okolie historkami a tešiť sa z priazne okolia. Ja už nechcem, nechajte mi moje ticho, ja som tu rád sám…


AKO TO BUDE 21.12.2012


2012-10-24  (18:14)  |  Úvahy a komentáre
Dnes, keď píšem tento text sú necelé dva mesiace do legendárneho dňa, ktorý predpovedá Majský kalendár. Ak mám veriť presnosti prepočtov a porovnaní súčasného merania času s tými dávnominulými a ak by aj sedeli do bodky, máme tu teda 21.12.2012 čosi ako vrcholový bod tohto veľmi dávneho príbehu. Čo sa má vtedy udiať? Superkatastrofa, ktorá zmietne celý starý svet, ukončí túto story a časť vyvolených katapultuje do Novej Zeme vo vesmíre? Ak sa tak stane – kto budú tí, ktorí budú vzatí tam Hore?


Je pozeranie porna správne ?


2012-10-23  (13:45)  |  Úvahy a komentáre
Do pošty my dnes prišiel článok s názvom 5 dôvodov, prečo POZERAŤ PORNO. Tak by som chcel začať úvahu o tom či je takéto pozeranie vôbec správne ?


Ďaľšie z úvah a komentárov...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Odkiaľ a kam potečú peniaze? - Peter Staněk

Zaujímavá diskusia...


Dotaz na Kodex Alimentarius a odpovědi českých úřadů

"Teroristicke" utoky v Europe - vieme datum, cas...

Prísľub odtajnenia nových energií

D. Icke v Praze: Jsme kontrolováni silou, kterou nevidí...

Žeby cestovateľ z buducnosti?

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Poďme konfrontovať Zbigniewa:

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Ako sa chcel stať Kubo súčasťou strednej triedy


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.3199 s