24. August 2019
    
USA kontra svet v štatistických číslach - Dolezite.sk

USA kontra svet v štatistických číslach


  2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - USA kontra svet v štatistických číslach

 

Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydanénedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013) 


UNICEF hodnotilo blaho deti v 29. rozvinutých krajinách.

USA patrí 26. miesto celkovo. Toto celkové poradie zahŕňa: 26. miesto v kategórií materiálny blahobyt; 28. miera detskej chudoby; 25. za zdravie celkovo; 26. za dojčenskú úmrtnosť; 26. v nízkej pôrodnej hmotnosti; 22. miera imunizácie; 27. kvalita a úroveň vzdelávania , 27. miesto za počet v predškolských zariadeniach; 25. účasť na ďalšom vzdelávaní, 16. hodnotenie výsledkov vzdelávania vo veku 15 rokov; 29. nadváha; 2. miesto(paradox) cvičenie a pohybové aktivity; 29. tehotnosť tínejdžeriek; 1. v používaní alkoholu mladými (US sa paradoxne dostala najvyššia pozícia za absenciu opilosti); 4. fajčenie (opäť paradoxne vysoká absencia celkovo); 11. bitky a šarvátky; 12 . šikanovanie, 23. kvalita bývania; 27. možnosť zabitia; 3. znečistenie ovzdušia; 23. sami hodnotia spokojnosť zo svojim životom; a 28. vzťahy s rodičmi a rovesníkmi.

Top hodnotené sú: (1) Holandsko, (2) Nórsko, (3) Island, (4) Fínsko, (5) Švédsko), (6) Nemecko; (7) Luxembursko, (8) Švajčiarsko (9) Belgicko a (10) Írsko. (V oboch prípadoch je zaujímavé, že katolícke krajiny, alebo krajiny pod kontrolou katolíkmi- USA, sa na prvé miesta nedostali. Naopak. Na popredných miestach pravidelne figurujú krajiny kde je náboženstvo na hranici vymretia.)


http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc11_eng.pdf


Oveľa širší systém hodnotenia je od Svetového ekonomického fóra (The Global Competitiveness Report 2012-2013) ktorý zahŕňa 144 krajín a pokrýva širokú škálu faktorov súvisiacich s globálnou ekonomickou konkurencieschopnosťou.

USA sa radia na 1. miesto iba v 4. zo 117 faktorov a každý z týchto 4. faktorov sa priraďuje iba k veľkosti-obrovitosti americkej ekonomiky. Tieto štyri faktory by preto mohli byť súhrnne označené ako „zložky z obrovitosti" a sú to: HDP, HDP krajiny ako podiel na svetovom HDP, počet nalietaných kilometrov. Iné výsledky ako za obrovitosť USA nie sú vôbec osĺňujúce.

Pod starostlivosťou o zdravie sa ukazujú USA ako 34. v poradí v predpokladanej dĺžke života, a na 41. mieste v "dojčenskej úmrtnosti." ( Samozrejme, na rozdiel od "dojčenská úmrtnosť" v rebríčku z UNICEF, toto poradie je medzi 144 krajinami Teda:. Niektoré krajiny tretieho sveta sú v skutočnosti na tom lepšie ako USA)

Vzdelávanie v USA je tiež neslávne. V "kvalite základného vzdelania" sú na 38. mieste. V "miere účasti na základnom vzdelávaní" 58. V "kvalite vzdelávacieho systému" 28. V „kvalita matematiky a prírodovedného vzdelávania" 47. V "kvalita vedeckých výskumných inštitúcií" 6. V "PCT [Zmluva o patentovej spolupráci] patentové prihlášky per-capita" sú 12. (Evidentná pomoc cudzincov). V "úrovni technológickej absorpcie" (čo je ukazovateľ akceptácie vynálezov) 14.

Dôvera je tiež len mierne vysoká. 10. miesto v "ochota delegovať právomoc," 42. v "spolupráci v oblasti spolupráce zamestnancov zo zamestnávateľom," a 18. miesto vo firemnej "miere orientácie na zákazníka".

Korupcia sa zdá byť pomerne všadeprítomným problémom. USA určite vedú ligu v objeme a hĺbke netransparentného toku peňazí cez Pentagon. Len v Iraku sa stratilo asi 30 miliárd dolárov z toho asi 6 milárd v hotovosti. USA v "zneužívaní verejných prostriedkov [kvôli korupcii]" obsadili 34. priečku. V "nepravidelné platby a úplatky" (čo je snáď ešte lepším meradlom korupcie) 42. V "dôvere verejnosti v politiku" 54. V "sudcovskej nezávislosti" 38. V "zvýhodňovaní v rozhodnutiach vládnych úradníkov" (inak známe ako "bratříčkování") 59. V miere "organizovaného zločinu" 87. Podľa "etického správania sa firiem" 29. V "spoľahlivosti policajnými službami" 30. V "transparentnosti vlády a politíky“ 56. V "účinnosti právneho poriadku" (tzv „právny štát“) 37. V "účinnosti právneho poriadku v oblasti riešenia sporov," (tzv „dovolanie sa práva“) 35. Podľa "zaťaženia zákonmi a predpismi" 76. V "márnotratnosti vládnych výdavkov" (mrhanie peniazmi daňových poplatníkov) 76. V miere právnej ochrany vlastníctva 42.

Investori zrejme môžu nájsť niečo na neistej pôde v USA keď v "právnej ochrane investorov" sú USA na 5. mieste. V "ochrane záujmov menšinových akcionárov“ 33. V "účinnosti firemných dozorov" 23. Podľa "spoliehania sa na profesionálne riadenie" 19. Podľa miery "audítorského štandardu účtovníctva" 37. Podľa "dostupnosti rizikového kapitálu" 10. Podľa miery "ochrany duševného vlastníctva" 29. Podľa hodnotenia"stability bánk" 80. V " regulácii burzy s cennými papiermi" 39. Podľa"rejtingu kreditu krajiny" 11. Podľa pomeru "vládneho dlhu [ako % HDP]" 136. Podľa "účinnosti protimonopolnej politiky" 17. Podľa "rozsahu dominantného postavenia na trhu," 9. (vysoko monopolizovaná spoločnosť.)Technológiam sa darí lepšie (technológie, autá s mimoriadne vysokou spotrebou a obezitu američania zamieňajú s demokraciou). USA patrí 14. miesto v "Dostupnosti najnovších technológií," 24. "za prístup k internetu v školách," 20. v počte "užívateľov internetu [% populácie]," 33. v šírke pokrytia internetového pripojenia, a 8. miesto v "mobilnom pripojení [% populácie]."

Infraštruktúra je v USA zrejme celkom dobrá. 25. miesto v "kvalita celkovej infraštruktúry," 33. v "kvalite dodávky elektrickej energie," 30. v "kvalite leteckej dopravnej infraštruktúry," 19. v "kvalite prístavnej infraštruktúry, "a 20. v " kvalite ciest. "

Dane a daňový systém tiež rozhodne nie sú v USA brané ako dobré. Zaraďuju sa na 69. miesto v "Rozsahu a účinnosti zdanenia", z čoho "efekt", ktorý je považovaný že znižuje "motiváciu k práci alebo investovať" vychádza na 103. miesto v "celkovej miere zdanenia" (=extrémne zdanenie. Kvôli propagande američania nepovažovali náklady na zdravotníctvo a školstvo za daň a potom ukazovali prstom na Škandináviu: „Aha, pozrite sa aké tam socialisti uvalili dane.“ Ako som písal v „Prekliate dane“ na dolezite.sk podstatné je čo za zaplatenie daní občan dostane). 47. miesto "pre rady a postupy potrebné na začatie podnikania" (čo je nepriama daň), a 50. miesto za "uplatnenie obchodných bariér" (ako tarifné a netarifné).

USA, celkovo, sú veľmi ďaleko od bytia číslom jedna, keď v hre o čelné pozície vôbec nehrajú žiadnu úlohu. Jednotlivé rebríčky ukazujú, že namiesto tohto trendu sa tento národ potápa na úroveň tretieho sveta. Medzi 15 štátmi, ktoré stoja vysoko vo väčšine zoznamov sú: Fínsko, Švajčiarsko, Singapur, Nový Zéland, Dánsko, Švédsko, Nórsko, Japonsko, Kanada, Katar, Holandsko, Island, Írsko, Veľká Británia a Hong Kong.


Národy, ktoré všeobecne obsadili pozície v dolnej polovici rebríčka SEF (World Economic Forum) sú zvyčajne považované za "tretí svet", alebo chudobné.

Avšak, SEF uplatnilo komplikovaný vzorec (nie je plne vysvetlený), ktorý má gramáž ku každému faktoru u rôznych krajín rozdielnu s cieľom produkovať celkové poradie pre každú krajinu. V dôsledku toho USA skončili v celkovom poradí 7., čo je oveľa vyššie, než by tomu bolo v prípade, keď by sa všetky jednotlivé komponenty a rebríček za repríčkom zpriemerovali. Na základe vágneho vysvetlenia sa zdá, že faktory, na ktorých sa USA umiestnili najhoršie bolo považované za relatívne nepodstatné faktory, keďže SEF ich dali za relatívne bezvýznamné v celkovom kompozitnom poradí. Zišlo by sa zoradiť aj jednotlivé americké štáty. To by bola podívaná.

Zo 117 faktorov, ktoré boli hodnotené, USA skončili medzi top 7 iba v 18 faktoroch, a preto musí byť týchto 18 faktorov pri posudzovaní braných nad všetky ostatné 99 faktory dohromady. Tu je tých18, zrejme prvoradých, faktorov, ktoré SEF zvýraznilo, aby boli schopní poskytnúť USA 7. miesto v celkovom poradí: HDP celkovo, počet obyvateľstva, ich podiel HDP na svetovom HDP, sila ochrany investorov, počet nalietaných kilometrov, výskyt malárie, tuberkulóza, terciárne vzdelávanie, Brain Drain (atraktivita pre talentovaných ľudí), znižovanie finančných nákladov, veľkosť domáceho trhu, veľkosť zahraničného trhu, rozsah marketingu, kapacita pre inovácie, kvalita vedeckých a výskumných inštitúcií, firemné výdavky na výskum a vedu, spolupráca universít s priemyslom v oblasti výskumu a vývoja, a počet vedcov a inžinierov.

Naopak, pre príklady: UK zaradil medzi top 7 v 20. faktoroch, ale zaradil ich len na 8. miesto celkovo, Dánsko patrí medzi top 7 v 22. faktoroch, ale skončilo 12. celkovo, Kanada sa zaradila medzi top 7 v 17. faktoroch, ale skončila 14. celkovo a Nórsko patrí medzi top 7 v 20. faktoroch, ale skončilo 15. celkovo.

Tu sú celkovo top hodnotené krajiny rebríčka SEF: Švajčiarsko skončilo medzi top 7 v 52. faktoroch a skončilo 1. celkovo; Singapúr patrí medzi top 7 na 62. faktoroch a 2. celkovo, a Fínsko sa zaradilo medzi top 7 v 53. faktoroch a skončilo na 3. priečke celkovo.

Tu sú čísla číslo na jednotku v rebríčku pre každú z troch najlepšie hodnotených krajín v celkovom rebríčku SEF : 14x Švajčiarsko, Singapur 12x, 9x Fínsko.

Možno, že hlavným dôvodom prečo sú USA 7. celkovo je to, že táto krajina je väčšia ako väčšina jeho konkurentov. Jediné ďalšie veľké krajiny medzi top 10 celkovo boli 6. Nemecko, a 10. Japonsko. Nemecko patrí medzi top 7 v 22 faktoroch, a bolo zaradený na 1. miesto na 3x, Japonsko sa zaradilo medzi top 7 v 25. faktoroch a bol zaradené na 1.miesto 8x. Ale, samozrejme, že USA sú dokonca väčšie než každá z týchto dvoch krajín tak ich tam jednoducho bachli a hotovo. A sú tam.

V SEF sú určite naklonený k tomu aby zlepšili celkové poradie veľkých krajín na úkor malých krajín.

USA mali mimoriadne veľké množstvo veľmi nízkych hodnotení v rebríčku čo je pre krajinu ktorá dostala vysoké celkové hodnotenie ako 7. zarážajúce. Napríklad, 7. krajina z celkového poradia sa zaradila na 100. alebo horšie zo všetkých 144 krajín v 6 faktoroch. Pre porovnanie, 6. Nemecko vystrelilo nad 100 iba 4x. 8. UK takisto zaznamenali 100 alebo horšie iba 4x. 12. Dánsko preskočilo 100. iba 2x (aj keď sa celkovo zaradilo hlboko pod US). 14. Kanada prestrelila 100. len na 3x. 15. Nórsko prestrelilo 100. iba na 3x. A špička rebríčka Švajčiarsko skončilo 100. alebo horšie iba 2x; Singapur iba 1x, a Fínsko tiež iba 1x.

Snáď preto, že z číreho amerického globálneho politického vplyvu si SEF chceli nakloniť túto krajinu tak ju v celkovom poradí bachli do top 10.

Vzhľadom k tomu, že rebríček SEF je v každom z týchto jednotlivých faktorov pomerne presný a je pozoruhodne prehľadný náklon pre veľké krajiny, tak celkové hodnotenie kompozitným systémom rozhodne nie je vôbec spoľahlivým ukazovateľom a preto môže byť primerane ignorované.


http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdfK storočnici korporátneho vplyvu na globálnu kontrolu myslenia napísal Andrew Gavin Marshall pekné zhrnutie storočnice. Ak spojíte veci zhora v tomto článku s tým čo prečítate v nasledujúcich linkoch tak vám z toho vzíde príbeh o tom ako vznikol „boulevard of broken dreams“ namiesto „american dream“ čo dalo dokopy „american boulevard of broken dreams.“ Pieseň od Green Day má výstižné slová.


http://www.alternet.org/media/propaganda-system-has-helped-create-permanent-overclass-over-century-making

http://www.hermes-press.com/education_index.htm


Rockefeller a jeho vplyv na „american boulevard of broken dreams.“

http://www.crossroad.to/Quotes/brainwashing/rockefeller-mind-control.htm

www.3es.weebly.com


Na úplnom konci je potrebné dodať, že USA bezkonkurenčne vedú extraligu v takých kategóriách:

počet populácie vo väzení (percento z populácie). Náklady na boj s drogami- USA vynaložili za 40 rokov na boj s drogami 1 bilión dolárov čo zodpovedá sume akú dĺžia študenti za vdelávanie. Počet populácie na sociálnej pomoci od štátu. Rozpočet na zbrojenie. Počet vrážd.


V roku 2007 Svetová banka vydala správu: Ako slobodná je tvoja krajina (Google: How Free is Your Country) v ktorej hodnotili demokraciu čo znamená vplyv občanov na politické dianie v krajine a na to aké sú šance pre ľudí robiť politiku. USA skončili na 35. mieste. Dnes by zrejme skončili horšie vzhľadom na pokrok v Južnej Amerike a ďaľši úpadok USA, napríklad zatknutie kandidátky na úrad prezidenta a neregulovaný prístup k médiam v čase predvolebnej kampane keď opozícia nemá najmenšiu šancu dostať sa do médii.


Ja by som tipoval poradie v demokracii: Švajčiarsko, nečlenské krajiny EÚ z Európy, Škandinavia, Benelux, Kanada, NZ, Australia, zvyšok EÚ,Latinská Amerika, Rusko, Bielorusko (treba brať v úvahu že Rusko ma priame demokratické voľby, na rozdiel od zbabelcov v USA) za tým by sa niekde zamotali USA ako samostatne stojaci ostrov medzi dvomi svetmi ich spojencov. Prvých som menoval a druhými do partie sú Arabské monarchie a Africké diktatúry. Zaujímavosťou je, že reálne vyspelé a demokratické krajiny neprejavujú nutkanie vnucovať svoje názory armádou a vojenskými prevratmi.


Súdruh Rokefeller sa svojho času blysol myšlienkou: „Konkurencia je hriech.“ Competition is a sin. Tak im treba konkurenciu, slobodný trh a demokraciu vtlačiť do krku spôsobom ako sa futrujú kačice kŕmivom. 

 

 

 


Juraj Smrek
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Andrej . bomefumi93   |   ip:91.229.29   |   2013-04-19  (08:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vlajkova lod kapitalizmu a sukromneho vlastnictva sa ukazuje ako prehnita,zaostala,pologramotna zem neobmedzenych tupcov a ignorantov.Tupe,nevzdelane stado konzmum zerucich a mediami "vychovavanych" generacii je vyhrou pre zbohatlicke persony a korporacie,ovladajuce tuto krachujucu krajinu.USA ma svoju krizu kam vyviezt,sup s nou na stary kontinent a nech sa Europania staraju,USA vytiahnu do nejakej dobyvacnej vojny,ktoru si poistia aj vojskami stareho kontinentu,pretoze trebars taky zaostaly Vietnam,ked ho napadli samostatne im vyprasil gate aj z ich technikou a vyspelostou.Kriza vsak nezmizne tym,ze ju USA vyvezu na stary kontinent,dlhy treba splatit a kriza sa ako bumerang vracia naspat do krajiny povodu.Kapitalzmus vecne vsivy uz poziera sam seba a je otazkou,ci skor ludstvo pochopi,ze je to neludsky a nespravodlivy system a zmeni ho,alebo opat aby si namastli vacky povodcovia kriz bude musiet prist ako napokon v historii vzdy krvava vojna..


jan . pukikyri5   |   ip:78.99.187   |   2013-04-19  (09:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nuž, parazitujúca chazarsko-sionistická-žido-kresťanská propaganda je dokonale rozvinutá! Bude to asi tým, že ich pracovným nástrojom je lož! V súčasnosti to už vie drvivá väčšina ľudstva, len k drollom to ešte nedošlo!


kamera . biduqemy28   |   ip:66.87.114   |   2013-04-19  (11:25)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Vlajkoba lod...nalozena hnojom ktora kam pride tak otravi hnilobnym smradom atmosferu do tej miery ze postavy v jednom kuse zvracaju


otvoreneoci . vymovepu87   |   ip:99.241.18   |   2013-04-19  (17:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hlavna vec ze vlajkova lod spolocneho vlastnictva uz doplavala do pristavu svetlych zajtrajskov, alebo sa mylim a na polceste sa aj s celou paradou potopila?


John11146 . vexutefo87   |   ip:89.103.12   |   2013-04-21  (09:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Podla toho PDF z www3.weforum.org je SR medzi 'najlepsimi' v ramci globalizacie, na krasnom 71 mieste.

Co znamena, ze smerujeme smerom do narucia kolonialnemu 3. svetu.
- dlh na euroval
- firmy unikajuce plateniu dani
- privatizacia
- jednostranne zameranie hospodarstva
- strata sebestacnosti
- odovzdavanie suverenity
- ignorovanie poziadovok/hodnot ludi

The End of Poverty? (2008)
www.imdb.com/title/tt0903943

A k 'tej' komedii okolo polovacky, rozmyslite si este raz, co to vlastne bolo. (Vlastny nazor. Otazka je kto bol ten kolon. ...)diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


tri + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


10 největších impérii v dějinách lidstva


2013-03-08  (08:50)  |  Zo sveta
Impérium je slovo odvozené z latinského „imperare“, což znamená „přikazovat, rozkazovat, vládnout“. Je to shromáždění států a etnických skupin pod jediným vládcem nebo skupinou oligarchů. Každé impérium během své existence se zdálo být neporazitelné, ale nakonec všechna zůstala na propadlišti dějin.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

HDP, hospodárska kríza a socializmus, alebo, všetko začína poctivosťou kladenia otázok.

Akosi sa mi zdá, že všetci bez akýchkoľvek pochybností prijali vysvetlenie vzniku krízy a uspokojili sa s tvrdením ekonómov a politikov, že kríza najneskôr do dvoch rokov pominie a všetko sa vráti do starých koľají. Že nám zas porastie HDP na úrovni 10% a naša životná úroveň už bude len stúpať a stúpať. Čo ak je ale pravda iná? Čo ak kríza, ktorú práve pociťujeme je len jednou z kríz kapitalizmu, presnejšie neoliberalizmu, ktorého ekonomická doktrína je postavená na neustálej spotrebe, konzume, a na neustálom ekonomickom raste?


„Bilderberg musí být za každou cenu zastaven!“ ...

Hnutie Zeitgeist aj na Slovensku

Skrytá moc za Svědky Jehovovými

Že by fakt Lunárne fiasko?

Počítate si spotrebu elektrickej energie?

Archív

Hlinové vystúpenie v parlamente

Čistý otras!!! Humus!!! Neuveriteľné!!! Že vraj politici nemajú nadriadených!!!


Ľ. Huďo -Decembrové udalosti vo svete

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

„Čakáme na Obamu, Rada Európy a WHO v tomto prípade ...

Naše výhody vstupu do EÚ

Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.2126 s