21. Júl 2019
    
UTAJENÉ KOMNATY VEĽKEJ PYRAMIDY - Dolezite.sk

UTAJENÉ KOMNATY VEĽKEJ PYRAMIDY


  2009-10-27  (23:04)  |  Zo sveta
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - UTAJENÉ KOMNATY VEĽKEJ PYRAMIDY

Velkou pyramidu nazývají egyptologové hrobkou, přestože v ní nikdy nebyla nalezena žádná mumie, ani cokoli jiného, co by opravňovalo toto tvrzení. Pyramidu přisuzují faraonovi Chu-fu, jednomu z panovníků čtvrté dynastie (řecky Cheops), i když je tu jen "náhodou objevená" a také jediná narážka na jeho jméno, namalovaných červenou barvou jako údajné "kamenické znaky" vzhůru nohama (velmi neuměle a různými druhy znaků, z nichž některé byly užívány až mnohem později!) na pár kamenných bloků, ztracené v téměř zcela nepřístupných "odlehčovacích prostorách" nad takzvanou "královskou komorou". S největší pravděpodobností jde o podvod, což ostatně o Vyseho kousku tvrdili i všichni seriózní badatelé, kteří se tehdy Egyptem zabývali. Ve skutečnosti nebyly nikde ve Velké pyramidě objeveny žádné původní nápisy jakéhokoli druhu a jakýkoli důkaz, který by přisoudil její stavbu faraonovi Chu-fu, či dokonce prokázal, že jde o jeho hrobku, stále ještě schází. Jedinou skutečností je to, že Velká pyramida v Gíze skutečně a neoddiskutovatelně stojí.

Dlouho se zdálo, že se na oficiální, pravdu suplující pohádce o "Cheopsově pyramidě" už asi nic nezmění. Teď ale v tmách překvapivě zablikalo světélko! 

Ředitel muzea egyptských starožitností Zahi Hawass hodlá tento měsíc poslat své lidi, aby vysoko nahoře na bocích pyramidy pátrali po záchytných bodech, které, jak doufá, ukážou, zda takzvané "ventilační šachty" z "královniny" komory, skryté hluboko uvnitř tohoto architektonického zázraku, skutečně ústí na jejím povrchu.

 

 
Následuje obrovské překvapení!

"Pokud ne," řekl Hawass "budu to považovat za signál existence dalších, dosud nezjištěných prostor uvnitř pyramidy." 

Hawassova slova znamenají kardinální obrat jeho postoje vůči lidem, které dosud označoval jako "potrhlé pyramidology". Naznačuje, že je ochoten sejít se u čaje s inženýrem Robertem Bauvalem (který říká, že egyptské civilizaci je více než 12 000 let a je to ve hvězdách) a Grahamem Hancockem (gízská plošina je zrcadlovým obrazem části souhvězdí Orion) i Johnem Anthony Westem (tvrdícím, že Sfinx poškodily vytrvalé deště a záplavy před 15 000 lety); je to zkrátka signál, že konečně začal vážně uvažovat nad teoriemi, které dříve označoval za směšné. 
Proč ten obrat?

V září se maličký egyptský robot vybavený videokamerou vyškrábal nějakých 65 metrů vzhůru šachtou k malým "dvířkům", objeveným před asi čtyřmi lety Gantenbrinkovým týmem. Zatímco svět "live" informovala obrazovým materiálem National Geographic, robot provrtal překážku, prostrčil otvorem kameru... a... nalezl další obdobná dvířka, která mu zatarasila cestu. "Podle designu tam musí být jedna nebo i více dutin." ... Všechny práce byly okamžitě zastaveny a Hawass sdělil, že uváží další postup. 

Jeho lidé tedy nyní budou hledat místo, kde by šachta měla ústit na povrch - pokud ovšem existuje. 
Ta malá dvířka neměla v šachtě pyramidy být...

Když Hawass a nejvyšší koncil pro egyptské starožitnosti zhruba před čtyřmi lety povolil aby vzhůru šachtou vystoupil první experimentální robot, ani ve snu je nenapadlo, že by v ní bylo možné najít cokoli, co by mohlo zapadat do schémat "potrhlých pyramidologů", ba ani další ověření či důkazy k "obecně známé skutečnosti", že pyramida je jen hrobkou. Výzkum měl ryze technický účel - šlo pouze o zjištění, zda lze staré šachty využít za účelem zlepšení mizerného větrání. Jenže pak robot zcela neočekávaně narazil na ta prapodivná dvířka. Pro Hawasse, který s gízským komplexem skutečně žije a dýchá, to bylo šokující odhalení a memento, že dávný komplex své skutečné tajemství asi ještě skrývá... ... a Gantenbrinkův technický tým, který se navíc dopustil zcela neakademické "nehoráznosti" a svůj objev neprodleně zveřejnil, z místa doslova vyhodil.Jenže ke zprávám o možných neznámých, dosud skrytých komorách uvnitř pyramidy, kromě techniků přispěli i akademici, kteří si během krátkého pobytu povšimli věcí, které takřka sto let unikaly očím egyptologům. Následující zkušenost dokladuje, jak nezodpovědné je přenechat tak komplexní výzkum pouze fachidiotům jediného oboru.

Architekti Jean Patric Goidin a Gilles Dormion, členové francouzské archeologické výpravy, kteří v roce 1984 provedli architektonickou analýzu horizontální pasáže ve vstupu ke královnině komoře", byli ohromeni a nadšení. Jejich zjištění je skutečně pozoruhodné. I když oficiální zpráva hovoří z ohledu na egyptology poněkud suchým jazykem, fakta jsou fascinující: "Při zjištěné konstrukci designu stěn horizontálního koridoru lze stěží jakkoli zpochybnit skutečnost, že se za jeho zdmi nachází jedna nebo více dutin." Architekti si při podrobné analýze prostě povšimli toho, že na jednom místě koridoru je použit jiný druh kamene. Chodba má v tomto místě jakýsi schod, jehož kameny, včetně těch, které toto místo obklopují, mají navíc vzhledem ke zbytku chodby zcela odlišné opracování a velikost. 

V jejich zprávě mimo jiné stojí: "Na rozličné nesrovnalosti, které jsme zjistili ve Velké pyramidě jsme v prosinci 1985 upozornili francouzské ministerstvo zahraničí. Také následující mikrogravitační testy v květnu 1986 odhalily nepopíratelnou a závažnou úchylku v hustotě masy pyramidy... Rozsah detekovaných fenoménů naznačuje, že jde o objemnou dutinu..." Vrt, provedený v srpnu 1986 za přítomnosti zástupců Francouzské komise pro elektrotechniku, k všeobecnému překvapení odhalil vrstvu jemného bílého písku. 

O rok později zveřejněný závěr obou architektů zněl: "Nemůže být jakákoliv pochybnost o tom, že za zdmi horizontálního koridoru existuje jedna nebo více dutin. Hlavní dutina je situována k jihozápadní straně koridoru, což také odpovídá maximu, udanému mikrogravitačními přístroji ... Hlavní dutina může probíhat souběžně s galerií, podél západní stěny horizontálního koridoru ... a obdobná symetrická galerie může existovat dokonce i na východní straně. Ať už jsou tyto dutiny čímkoli, budou zcela jistě naprosto nedotčené a vzhledem k pečlivému zamaskování přístupu mají pravděpodobně důležitý smysl... ... byl zde použit komplexní základní systém, užívaný k maskovanému uzavření přístupu." Nenápadná zmínka Francouzů, kteří se zmiňují o tom, že "použitá technika patří mezi ty nejzákladnější na poli egyptské archeologie" hovoří za celé knihy. 

Je to jeden z důvodů, který Hawasse konečně přesvědčil o tom, že pyramida dosud skrývá své tajemství? 

Vžijeme-li se do jeho postavení, ledasco se vyjasní. Není z nejmladších a je v situaci, kdy se musí rozhodnout. Nejde o nic menšího, než o jeho odbornou pověst. Pokud nic nepodnikne, může se stát, že patřičné kroky udělá jeho nástupce a Hawass se dožije nesmírného zostuzení... Na druhou stranu - bude-li patřičně opatrný a na celé věci opravdu něco je, bude vše, co předcházelo rychle zapomenuto, a možný největší egyptologický objev všech dob navždy spojován s jeho jménem... Babo raď!

 

 

Když kdysi dospěl na gízskou plošinu řecký historik Hérodot, byla už mu dávná egyptská historie stejně vzdálená, jako nám dnes. Poznamenal, že mu sdělili, že tělo tvůrce pyramidy dosud spočívá pod ní, v prostoru s malým ostrůvkem obklopeným vodou. Jenže pyramida stojí na mocné granitové vrstvě a k Nilu je daleko. 

Jiný člen francouzského týmu, architekt Hans Hansen, ovšem v této souvislosti napsal, že v západní straně pyramidy pod 35. vrstvou kamenů možná existuje další, skrytý vchod (hlavní vstup je v severní stěně). Hansen mimo jiné uvádí, že ve vzdálenosti 57,59 m je na západní nivelační čáře dodnes znatelný Hérodotem popisovaný průchod, dříve sestupující k místu nejnižšího stavu hladiny Nilu. 

Od francouzských nálezů v roce 1986 dosud nebyly prováděny žádné další práce. Důležité ale je, že kamera egyptského robota "viděla" v šachtě vedoucí z královniny komory úplně stejný jemný bílý písek, jaký objevili Francouzi ve vrtu z koridoru. 

O jaké "základní technice" se Francouzi zmiňují? S největší pravděpodobností jde o metodu "hydraulické uzávěry". Velmi dobře známý trik spočívá v tom, že kamenný blok uzavírající cestu do dalších prostor leží na povrchu písku, jímž je zasypána komora ležící pod ním. Uvolní- li se výpusť na jejím dně, písek "odteče" šachtou a klesající kámen uvolní vchod. Tentýž způsob byl používán i k uzavírání prostor v dokončeném díle, případně sloužících jako smrtící past...

Je známo, ale přehlíženo, že šachtu v podivně nedokončené "královnině komoře" původně uzavíral "odlišný kámen" (!), který objevitel nechal prostě odsekat. I bez ohledu na Gantenbrinkovým robotem objevená dvířka je tedy zjevné, že tato šachta nikdy nesloužila větrání. S největší pravděpodobností je spolu s "nedokončenou" komorou součástí zmíněného hydraulického mechanizmu. Logika říká, že kdyby tato šachta sloužila k větrání, těžko by si někdo dával práci s dokonalým maskováním poté, když bylo od dalších prací v komoře upuštěno. Zjevně šlo pouze o vzbuzení klamného obrazu "nedokončené místnosti" a pouze o objem těchto prostor! Pečliví stavitelé v rámci utajení mechanizmu raději vzali v úvahu nadbytečnou práci, spojenou s vybudováním "královniny komory", než aby umožnili otevření utajených prostor odtokem písku na povrch pyramidy, k němuž mohlo po poškození jejího pláště časem dojít i náhodně. Objem a tvar místnosti je tedy přizpůsoben tak, aby bezpečně pojal písek, který do něj měl tryskat po vyleštěných stěnách neobyčejně pečlivě vybudované šachty. To je vše.

 


 


 

Zbývá jen zjistit, jak funguje a odkud se spouští mechanizmus, jehož jediným úkolem je zvednout zdvojenou příhradu bránící odtoku písku.

Je málo známou skutečností, že hlavní vchod do pyramidy nebyl dosud otevřen! Zevnitř i zvenčí ho uzavírá granitový blok - a nikdo nemá nejmenší tušení o tom, co je v prostoru mezi těmito bloky! Jakým způsobem měly být otevřeny? Otevřou se skryté prostory až poté, když se někomu podaří regulérním způsobem "odemknout" hlavní vchod? Současný "vchod" do pyramidy prorazili lidé hrabivého arabského šejka... a nenašli nic! Nepočítali stavitelé pyramidy s podobnou eventualitou? Je klíč, či návod, k otevření prostor, kvůli nimž byla tato gigantická stavba zřízena, v jeho předsíni? To nikdo neví... Nečekej zázraky, vstoupíš-li zadními vrátky...

Pokud je má úvaha o účelu šachet a "královniny komory" správná, je pyramida nepochybně dílem skrývajícím cosi jako časovou schránku zanechanou kýmsi generaci, která dokáže pyramidu správně otevřít. Zapomeňme raději na vrtání a silový přístup. Ke každému trezoru existuje klíč. A myslím, že si můžeme být jisti tím, že budovatelé tohoto veledíla se postarali o všechny eventuality, takže se nám jednoho dne podaří otevřít. 

Ne psím průlezem, ale hlavním vchodem! 

 

http://www.cez-okno.net/clanok/egypt/utajene-komnaty-velke-pyramidyShare/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
laci   |   ip:147.232.3   |   2009-10-28  (11:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no nech makaju, tesim sa :-)

inak neviete btw co je s lhc ?


Sheldon   |   ip:158.193.1   |   2009-10-28  (12:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Super clanok, konecne nieco fajn a zaujimave k citaniu.... no myslim, ze aj ked nieco objavia, obycajni ludia sa to tak ci tak nedozevdia, skoda...


33   |   ip:87.244.19   |   2009-10-28  (12:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  uz nvm kde presne som cital,ze v pyramide je tajna mistnost co ukryva akesi tajomsto albo pristroj co nam zanechala vyspela civilizacia co zila pred nami na zemi a ze coskoro sa ma ta miestnot ojavit,tak ak ten clanok bol pravdivy mame sa na co tesit,ak sa dozvieme pravdu.duf,ze tam zavolaju exprtov na vsetko aj na technicke zalezitosti,lebo len archologovia to nikdy neotvoria,kazdy vedec vidi veci inak a tak mozno pridu na to ako sa to da otvorit.


TikTak   |   ip:188.123.1   |   2009-10-28  (13:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  1. treba tam poslať tombraiderku s indianadžonsnom
2. s tým pieskom je to odrb ako ukradnúť a nafaktúrovať šutre


::::DDDDD


zero   |   ip:217.115.2   |   2009-10-28  (15:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Autorovi

Někde jsem o Chepsově pytamidě četl,mám pocit že v nějaké Danikenově knize. Autor vyštrachal nějaký starý text o tom arabovi. Už si přesně napamatuju co všechno tam nalezl,ale mezi nálezi byl zdroj světla který neustále svítil bez externího zdroje. O podobném zdroji světla píše Lobsang Rampa,který se údajně nachází v utajené jeskyni předků v Tibetu.


Anty   |   ip:84.47.78.   |   2009-10-28  (23:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nechapem ako je mozne ze pri dnesnej tech.vyspelosti nedokazu zistit skryte vnutorne priestory v pyramide.Na druhu stranu ked sa vsetko odhali Egypt pride o $$$ z cestovneho ruchu ktory tvory znacne % prijmu statnej kasy a sukromnikov.Riaditel si je toho moc dobre vedomi je jasne ze cim je pyramida tajomnejsia tym viac ludi sa nanu pride pozriet...O tom co sa este nenaslo mozme polemizovat do nekonecna...


Dopamin   |   ip:195.91.79   |   2009-10-29  (00:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tajomstvo je už davno odhalene len mi o ňom nebudeme nikdy vedieť


zero   |   ip:217.115.2   |   2009-10-29  (06:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anty
Podle textu o kterém jsem psal v předešlém příspěvku se v pyramidě měly najít nějaké vzorky pocházející od předešlé technicky vyspělé civilizace. Je docela možné že na tom mají svůj zájem bezpečnostní služby,armáda a Zahi Havass je v tomhle směru malý pán. Pokud tam byly anebo jsou nějaké technologie ukryty,určitě podléhají utajení. Jsou to ale jen domněnky.


Momo   |   ip:217.12.49   |   2009-10-29  (21:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tomu Hawassovi sa nedá veriť. Veď v dokumentárnych filmoch o starovekom Egypte len drísta samé klamlivé hypotézy.A čo ten plot?


xxx   |   ip:95.102.21   |   2009-10-29  (21:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lhc mal par dni po svojom spusteni v septembri minuleho roku vaznu poruchu.. rok sa pracovalo na jej odstraneni a niekedy behom tyzdna by mal byt opet spusteny, zatial iba v testovacej prevadzke (castice urychlovane na max. 450 MeV), myslim ze az v roku 2011 by sa im malo podarit dostat do fazy ked bude moct lhc urychlovat castice na plnych 7 TeV...


omg   |   ip:188.123.1   |   2009-10-30  (22:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jasne vsetko pasuje lebo koniec sveta je v 2012 hadam daco vyprodukujú zrážkov a bude koniec hmmm


Marek   |   ip:188.121.1   |   2009-10-30  (22:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak to aby ste sa naucily akceptovat smrt:)


firex   |   ip:84.72.14.   |   2009-11-02  (19:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dolezite sk sa zacina stale viac podobat na Novy Cas, je to bieda..


insider   |   ip:213.151.2   |   2009-11-02  (23:24)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Pre tych co to este nevedia tak Velka Pyramida v Gize bola oficialne slavnostne otvorena 11.Septembra 10604 pred nasim letopoctom.


IZ   |   ip:95.103.19   |   2011-03-20  (22:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pyramida je generator energie.. na vlne produkovanej energie sa dostanete do blizskeho vesmiru. (Orion,..)diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ježiš je rómsky kráľ
EgbebleAugustn . liwawelu36:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Olej z marihuany vyléčil rakovinu tříletému d...
ValerieDesolaov . magoxuko57:   Dobrý deň, môj manžel trpel metastázami rakoviny pľúc v januári

Cirkev porušuje prikázania?
DARIO . wofugefu67:   

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

12 pravidel survivalu 1/2

Mnoho lidí ve World Trade Center 11. září jednoduše zemřeli protože si řekli, že všechno bude v pořádku. Panika nutně nemusí znamenat křičení a pobíhání okolo. Často se jedná o prosté nic nedělání. Survivalisti nepodceňují pravdu, ale také se neodevzdají beznaději.


Nová revolúcia už začala!

Vatikánsky holokaust

Antonín Baudyš - o páde WTC 11.9.2001

Vatikánske podnikanie

Anjel z pekla - Matka Tereza z Kalkaty(1994)

Archív

Pesticid od Monsanta infikuje rostliny nemocí podobnou AIDS

Výzkum provedený týmem rostlinných a živočišných vědců zjistil, že Monsantovská chemikálie glyfosát, která je hlavní složkou v jeho oblíbeném herbicidu Roundup, se zdá zodpovědná za infikování rostlin syndromem podobným AIDS, který ničí jejich imunitu, blokuje vstřebávání některých vitaminů a minerálních látek a nakonec je zahubí.


Aj OĽaNO sklamalo.

Alternatíva priamej demokracie

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Počátek občanských nepokojů v USA?

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.3807 s