21. August 2019
    
V ťažkých časoch... - Dolezite.sk

V ťažkých časoch...


  2013-01-25  (03:57)  |  Úvahy a komentáre
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - V ťažkých časoch...

V ťažkých časoch ekonomicko-spoločensko-morálného úpadku sa masovo prebúdza nespokojnosť zo spoločenským poriadkom, prebúdza sa záujem o veci verejné a o to o čo by sa ľudia v dobrých časoch nezaujímali: pozerajú do histórie a analyzovaním a porovnávaním histórie s ich dobou sa snažia nájsť príčiny úpadku. Výsledok je pararelne ten istý: príčinou úpadku je lakomosť a nenásytnosť elít, ktoré nemorálne v rozpore zo spoločenským poriadkom, o zákonnosti pomlčím keďže sú to tie isté elity kto vytvára zákony, vysávajú ekonomiku a demoralizujú spoločnosť do času až sa spoločnosť dostane do slepej uličky. Na dnešnej situácii môžme pozorovať, že čim reálnejšia je demokracia, Švajčiarsko, Škandinávia a Benelux kde je prerozdeľovanie spoločnosťou vytvorených hodnôt najrovnomernejšie, tak tým je spoločnosť zdemoralizovaná menej a v podstate len znášajú následky úpadku iných. Ekonomická depresia v rokoch 1873-1896, ktorá de facto vyústila do vytvorenia Federal Reserve a oboch svetových vojen, vyprodukovala mysliteľov a o jednom z nich J.M. Keynes povedal: „Verím, že v budúcnosti sa viac poučíme z odkazu Silvia Gesella ako Karola Marxa.“


Je iróniou, že práve v terajšom čase, keď sa nedostatky dlhového systému pravidelne vracajú ako bumerang, je teraz menšie pochopenie či záujem o alternatívy k systému dlhového financovania ako inokedy. Totov minulosti bolo zásadnou otázkou o ktorej sa kedysi hovorilo na každom rohu ulice, v každom bare, obchode a továrni vo veľkej časti sveta v rokoch 1920-tych a 1930-tych. K dispozícii je únavná posadnutosť postrannými problémami, ale nič nemôže byť dosiahnuté, pokiaľ finančný systém nie je poriešený ako prvý.


Silvio Gesell (1862-1930) sa narodil na Nemecko-Luxemburgskom pohraničí. Kvôli svetovej depresii 1873-96 odišiel v roku 1886 do Argentíny, tu sa mu ekonomicky darilo, kde sa začal venovať štúdiu monetárnej politiky čo videl ako hlavný zdroj svetovej depresie. Jeho prvá práca na túto tému vyšla v roku 1891 pod názvom: „Menová reforma ako most k sociálnému štátu.“ Pokračoval v štúdiách katastrofálného vplyvu deflácie a potrebu stabilzácie kúpnej sily.(Dnešné úšporné opatrenia znížia kúpnu silu a úpadok sa bude prehĺbovať.) Vo Švajčiarsku potom začal vydávať časopis venovaný menovej a pozemkovej reforme. Tu vydal knihu: „Prirodzený ekonomický poriadok.“


V roku 1919 ho Gustav Landauer, jeden z vodcov Nemeckej revolúcie 1918-19, pozval aby zastával miesto ministra financíi Bavorskej Sovietskej Republiky. Nenechajte sa zmiesť polopravdami o komunistickom prevrate v Nemecku. Títo komunisti nemali s boľševikmi v Rusku nič spoločné a vyslovene sa od nich dištancovali. Čo elite na Nemeckej revolúcii vadilo bolo, že Nemci ťahali zo judaistami za jeden povraz proti elite, takže tam bolo potrebné v budúcnosti vložiť klín.


Po potlačení revolúcie boli obaja obvinený z vlastizrady. Landauer bol zavraždený vo väzení a Gesell bol zbavený obvinení. V publikačnej činnosti na ekonomickú tému pokračoval do smrti v roku 1930.


Silvio Gesell je všeobecne považovaný za strojcu Nemeckého ekonomického zázraku, keď sa vojnou zničená krajina pozbierala najrýchlejšie a najkompletnejšie v histórii.


Gesellovými prácami o bezúrokovej ekonomike sa inšpirovali Gottfried Feder a Margrit Kennedy. Gottfried Feder napísal knihu: „Manifest na prelomenie úžerníckého úrokového otroctva .“ (V malom sa im hovorí úžerníci, vo veľkom bankári. V malom sa hovorí mafia, vo veľkom zahraničná politika a národná bezpečnosť). Feder uviedol ako príčinu úpadku „mamunizmus“ ktorý definoval ako: „časť vedomia ktorá zabrala najširšiu sféru národov, chorobnú lakomosť zaberania, životný pohľad výlučne orientovaný na materiálny svet čo prinieslo, a bude smerovať hĺbšie, odstrašujúce zníženie všetkých morálnych koncepcii.“ Dnes čelíme alarmujúcemu rozpadu verejnej morálky a kultúry, keď príčiny sú tie isté.


O budúcnosti Reichsbank Feder hovorí: „Prelomiť úrokové otroctvo je najväčšou výzvou Národného socializmu.“


Feder bol členom Thule society a zakladateľom Deutsche Arbeit Party, kam sa neskôr pripojil Hitler.


Ako Feder v manifeste deklaruje, mena (alebo kredit) má jednoducho slúžiť ako prostriedok výmeny, nie ako zisková komodita a prostriedok na úžeru. Mimochodom, arabský bankový systém je bezúročný. Počas éry stredoveku úžerníctvo bolo trestné, teraz sú považovaní za stelesnenie úctyhodnej obchodnej praxe.

Nakoniec, ideály oslobodzujúce celé ľudstvo z otroctva úžery dokáže presadiť ten, kto dokáže zachytiť predstavivosť zástupov ľudí dobrej vôle, ako kedysi v rokoch 1920-tych a 1930-tych. Je to alternatívou, ktorá nechá marxizmus mŕtvym, s maximálnym idealizmom na základe záverečných slov Federa: "Dajte mi ruky, pracovníci všetkých krajín spojte sa" (Manifest, s 57.).


Ďaľšou prácou Gottfrieda Federa je: „Nemecký štát na národných a sociálnych základoch“ z roku 1923. Hitlerom považovaný ako "katechizmus" strany.


Čo je veľmi zaujímavé na predslove Alexandra Jacoba k tomuto vydaniu je, že sleduje pred-Hitlerove počiatky národného socializmu v nemeckej robotníckej strane v Čechách, tu aj vznikol pojem národný socializmus na konci 19. storočia, ktorého kľúčovým dokumentom bol: Rudolf Jung, Der Nationale Sozialismus (1919). Jung sa stal členom Deutsche Arbeiter Partei v čechách, ktorá bola založená v roku 1903, v roku 1909. Strana bola premenovaná na Deutsche Nationalsozialistische Arbeiter Partei (DNSAP) v roku 1918. Rovnako ako neskoršia strana založená Drexlerom, Eckartom, a Federom, českí národný socialisti obhajovali to čo bolo brané ako nemecká alternatívu marxizmu. Od Junga Feder prebral slovo "mamunizmus" (na dnešné Slovensko sadne ako vyšité) v popise úžerníckého systému, ktorý riadi nielen ekonomiku, ale má širšie morálne, kultúrne a duchovné dôsledky.

Prvá kapitola je o "morálnych základoch," s "prvý zákon národného socializmu je verejný záujem pred individuálnymi záujmami." To je základ toho, čo Feder nazval "aristokratický socializmus," (Socializmus pre bohatých, kapitalizmus pre chudobu) kde zaratúva všetky triedy, iné ako parazitné. Pretože základný problém úžery bude odstránený, nie je potrebuje znárodnenie súkromného vlastníctva (Marxova teória, ale Marx mal aj pravdu vo veľa veciach), ale nový bankový systém umožní širšie šírenie nehnuteľnosti. Niečo, čo bolo v Británii počas rokov 1930-tych v časoch Chesterton a Hilaire Bellocka ako doktrína "distributismu," často v spojenectve zo sociálnym kreditom. Inšpiráciou bola katolícka sociálna náuka vyjadrená v pápežských encyklíkách. Ideovo je národný socializmus blízky Rakúskej ekonomickej škole ktorá má pôvod u Tomáša Akvinského tak ako kresťanská sociálna náuka.


Dostávame sa k zaujímavej otázke, že z národný socializmus sa vraj zapredal veľkým priemyselníkom. Skutočnosťou je, že nemeckí priemyselníci vo svojom čase nie sú nevyhnutne porovnateľní s nenažranými globálnymi plutokratmi bez národnosti dneška. Feder rieši túto záležitosť:Princíp tohto obmedzenia spočíva vo vete: "verejný záujem pred vlastným záujmom." To, že limit pre majetok navyše môže byť zvýšený veľmi vysoko vyplýva zo skutočnosti, že národný socializmus nebude v žiadnom prípade odmietať aj najväčšie priemyselné práce, tak dlho, kým zostanú v súkromnom vlastníctve tvorcov (na mysli Krupp, Mannesmann, Thyssen, atď), a nie sú v rozpore so záujmami celku, najmä ak majitelia týchto veľkých diel majú cit a porozumenie pre sociálne otázky a sú schopní nájsť tie správne hranice medzi vhodným ziskom pre seba, zodpovedajúce ceny, plnenie dopytu národného hospodárstva a zodpovedajúcu a dôstojnú účasti pracovnej sily vo forme príjmov.


Feder kritizoval zastupiteľskú parlamentnú demokraciu ktorú považoval za výkladnú skriňu a nástroj plutokracie. Taktiež sa presadzoval za vylúčenie zahraničných vplyvov na Nemeckú politiku keď hovorí: „Uzavrieť krajinu externe zo všetkou slobodou a rozdielmi vo vnútri.“ (Klasický problém globalizácie a monopolizácie mediálnych prostriedkov.)


V roku 1919 Feder prednášal v Mníchove, kde sa na jednu z jeho prednášok dostal Adolf Hitler ktorý tam žil v časoch revolúcie a údajne bol členom Červenej jednotky. Brieivikovci zvyknú prirovnávať revolúciu 1919 v Nemecku k revolúcii v Rusku, čo je úplne scestné. V Rusku prebehla revolúcia ideovo podobná nemeckej vo februári 1917 s Kerenskym. Kerenského revolúciu oslavovali judaisti v Madison Square Garden kde padli slová: „Impérium Rockefellera padne ako imperium Romanovcov.“ Taktiež treba mať na zreteli, že proti 1. svetove vojne agitovali v Nemecku judaisti Rosa Luxembrurgová a Karl Liebknecht s nasadením životov a v Nemecku boli populárni medzi ľudom zato prenasledovaní elitou. Je naozaj potrebné zžiťsa s duchom doby a oddeliť zŕno od pliev.


Aj Feder mal komunistické myšlienky, od slova commune- to slovo je z istých zaujmov zdiskreditované, ale aj Ježis bol komunistom, Katari, Husiti a aj Védska civilizácia bola komunistickou. V roku 1939 Feder napísal knihu: „Nové mesto.“ V podstate sa jedná o samosprávne kooperatívy o ktorých som písal Kooperatívy ako alternatíva kapitalizmu.


Idea národného socializmu v Nemecku bola zabitá Nocou dlhých nožov keď okrem iných boli zavraždení ľavicovo orientovaní členovia NSDAP Ernst Röhm a Gregor Strasser, keď strana sa dostala pod kontrolu priemyselníkov a bankárov. Noc dlhých nožov je zlomovým bodom medzi národným socializmom a fašizmom, keď fašizmus je definovaný ako systém kde vláda a korporácie sú jedno a to isté. Feder sa takticky uchýlil do ústrania a pôsobil na univerzite do smrti v roku 1941. Potvrdzuje to aj Ingrid Zundel v článku na veteranstoday.com, link je pod článkom, keď Hjalmar Schaacht ako prezident centrálnej banky odstavil Federa od vlády. Obdobou Noci dlhých nožov v USA bol pripravovaný štátny prevrat známy ako Business Plot. Všimnite si časovú synchronizáciu a účasť priemyselníkov a bankárov na oboch stranách Atlantiku.


Najväčším dôvodom na 2. svetovú vojnu bol novo zavedený bankový systém a barterové obchodovanie Nemecka čím vylúčili Britániu a USA, rozumej The City of London, Wall Street a Federal Reserve, z dosahu na Nemecko v medzinárodnom obchode. Skrátka. Nemci prišli na systém ako spútať „slobodné ruky“ „vrahom z Wall Streetu“ takže nemohli pokračovať v ich činnosti. O tom som písal v „Vojna je kšeft.“


Národní socialisti ani komunisti v Nemecku nemali záujem o Danzig, Sudety či boj s komunizmom v Rusku. Ich cieľom bola jednoznačne domáca politika všeobecného blaha. Boj s niečim je neustálou agendou tých kruhov, ktoré kontrolovali Nemecko po Noci dlhých nožov-priemyselníci a banky. A tak sa dodnes s niečim bojuje. S drogami, islamistami, teroristami. Ten istý kolotoč. Len domáci ľudia sú mimo hru.


Michael Parenti v jeho prednáške „Understanding deep politics featuring Michael Parenti“ na youtube sa z propagandistov, ktorí vyvolávajú strašiakov, viď Sila nočnej mory- The power of nightmares, vysmieva: „Poznáte tu agendu keď nám hovoria, že niekde bol nejaký človek, ten mal myšlienky a ľudia ho nasledovali a preto sa majú zle...Spomínate roky 50-te 60-te keď sme (USA a McCarthy) zo všetkých strán počuli ako komunisti sa snažia dostať do vlády a kontrolujú Hollywood. Potom to prešlo a komunisti sa vyparili. Dnes dookola počúvame tú istú pesničku o teroristoch...“

V podstate sa nejednalo o nič iné ako o kriminalizáciu opozície, niečo z čoho je obviňovaný Stalin len to má sofistikovanejšiu formu.


Nakedcapitalism.com: „Existujú skryté dane a prekážky "voľného obchodu" na každom kroku. Škaredou pravdou je, že kapitalizmus v praxi nenávidí voľné trhy, vždy sa snaží prevrátiť pravidlá a zaviezť oligopol, ak nie priamo monopol cez prekážky vstupu, manipuláciu politického procesu, narušeniu regulácie, predátorských cien, hrubou silou...“ O tom žiadna ekonomická teória nehovorí.


A o tom je širenie slobody a demokracie po svete. Kapitalisti kontrolujú krajiny cez im slúžiacich politikov, produkujú a širia propagandu cez nimi vlastnené masmédia a používajú úžerou zotročené národy proti iným národom pre ich vlastné záujmy . Budete sa čudovať, ale aj o tom rozprávali socialisti v Madison Square Garden v marci 1917.


Ako vyzerajú ideály národných socialistov dnes?


O komúnnych kooperatívach, o ktorých písal Feder, som písal v článku: Kooperatívy ako alternatíva kapitalizmu. Darí sa im.


V boji proti úžere o ktorej rozprávali Silvio Gesell a Gottfried Feder sú taktiež viditeľné výsledky.


Nezisková súkromná mena pôsobí 80 rokov v srdci Európy. V Zürichu, takmer vedľa dverí Bank of International Settlements v Bazileji, je WIR, ktorá robí obrat rovnajúci sa takmer 2. miliardám CHF ročne.

WIR bola založená podnikateľmi Wernerom Zimmermanom a Paulom Enzom v roku 1934 ako priama reakcia na Veľkú hospodársku krízu. Stojí na odkaze Silvia Gesella, ktorého myslenie bolo tiež základom pre množstvo dnešných nemeckých regionálnych mien, ako je Chiemgauer.

Silvio Gesell by v skutočnosti mal byť nazývaný patriarchom "nemeckého ekonomického zázraku" alebo "bezúročnej ekonomiky", pretože on položil teoretické základy anti-úžerníckého hnutia. Ak sa Wörgl a Chiemgauer opierajú o národné meny (bankovníctvo), WIR ide tam, kde sa nikto predtým neodvážil: je to v podstate systém vzájomných pôžičiek (Mutual Credit). Vzájomné úverové meny sa v súčasnosti používajú v barterových organizáciách po celom svete. Tu barter v tomto zmysle je nesprávne pomenovanie, ale užívajú prostriedky výmeny nie národnú menu. WIR je bezpochyby jedným, ak nie prvým, zo vzájomných zápočtových systémov na svete, celkom iste najdlhšie prežívajuci. V súčasnej dobe má WIR obrat približne 2 miliardy Wir (1 WIR = 1 CHF) za rok.

WIR je prevádzkovaný pre spoločné dobro a nie pre zisk z úrokov. 62 000 malých a stredne veľkých podnikov je v systéme. K dispozícii je šesť úradov vo Švajčiarsku. Pre naše účely je dôležité, pretože to WIR dokazuje, že vzájomné úvery sú životaschopný obchodný model. To dokazuje to, že mena môže byť ponúkaná za veľmi nízku cenu pri zachovaní prosperujúcej a profesionálnej organizácie v dlhodobom horizonte.


A ako obstála v tejto konkurencii najdemokratickejšia a najkapitalisteckejšia krajina sveta?


Najprv sa človek čuduje, že Smedley Butler (Viď Vojna je kšeft) prednášal na komunistických mítingoch. V Európe absorboval myšlienky Gesella a Federa americký básnik Ezra Pound, od ktorého sa učil Eustace Mullins, ktorého po návrate do USA dŕžali 13 rokov v psychiatrickom zariadení. Pán von NotHaus, ktorý vydával vlastnú zlatú menu, čelí 20. rokom väzenia.


Švajčiarsko, na rozdiel od USA a EÚ, nemá konšpiračné teórie, lebo vo Švajčiarsku občania kontrolujú vládu, nie vláda občanov.

Socializmus podľa Oxfrodského slovníka:

1. Socializmus je teóriou sociálneho organizovania kde všetko je vedené v intenciaćh záujmu celej spoločnosti. 2. Spoločnosť v ktorej sú vecí dŕžané alebo používané v spoločnom vlastníctve.


Opakom communis je immunis, u nás imunita.. Immunis je znakom spoločnosti v ktorej sú ľudia výlúčení z kontroly nad spoločnosťou a sú len braní ako pracovná sila. Otroctvo s ľudskou tvárou bez okov cez štátny dlh. Za príkladmi netreba chodiť ďaleko.


Potom sa stretnete s takými pohľadmi, že rozdiel medzi kapitalizmom a komunizmom je v tom, že kapitalizmus je súkromné vlastníctvo a komunizmus štátne. V skutočností ani jedno ani druhé nie je pravdou. Nakoniec, ako povedal Feder, všetko je o hospodárskych aktivitách a ako sa to prerozdeľuje v spoločnosti. Je úplne jedno ako sa to volá a kto sedí na tróne.


Záver: Je evidentné že veci ktoré dostaneme z druhej ruky sú obnosené, upravované, polátané. Archeólógovia sa hrabú v minulosti a pod novovyzerajúcimi vrstvami, napríklad malieb, nachádzajú vzácnejšie diela. Žijeme v matrixe kde nám je všetko krásne vysvetlené, a vyzerá to dôveryhodne- to sa nedá vyvrátiť, ale akonáhle odstránime nánosy propagandy nájdeme vzácnejšie diela. Je evidentné, že oligarchický systém funguje na princípoch náboženských dogiem. Ja som to nazval „Syndróm rybára kanibala: Rybár nešťastnou náhodou zhltol návnadu, aj s háčikom, udicou a navijákom a sebou samým, keďze bol na opačnom konci návnady. Propaganda funguje tak dokonale, že figúry sú ochotné postaviť sa sami proti sebe.

 


Zdroje

Gottfried Feder

http://www.counter-currents.com/2012/11/two-volumes-by-gottfried-feder/

http://en.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Feder

http://www.counter-currents.com/2012/01/money-for-nothing/

http://www.veteranstoday.com/2011/09/13/hitler-and-the-banksters-the-abolition-of-interest-servitude/


Fašizmus

http://www.informationclearinghouse.info/article18890.htm


Silvio Gesell

http://www.ces.org.za/docs/Gesell/en/neo/gesell.htm

http://realcurrencies.wordpress.com/2012/04/19/the-swiss-wir-or-how-to-defeat-the-money-power/

Kresťanský komunizmus

http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_communism

O tom že Ježiš bol komunistom a socialistom. Ježiš bol rozhodne antikapitalistom svojej doby. Veď preto bol ukrižovaný. Je otázne ako by dnes Ježiš reagoval na mamunársku Rímsko-katolícku církev.

http://www.essene.org/Essene_Communalism.htm

http://valentinelogar.hubpages.com/hub/Jesus-was-a-Socialist

A Védsky komunizmus

http://www.veda.harekrsna.cz/encyclopedia/communism.htm

http://backtogodhead.in/the-vedic-conception-of-communism-by-his-divine-grace-a-c-bhaktivedanta-swami-prabhupada/

http://vedabase.net/sb/4/22/45/

Karol Marx sa v niektorých veciach tiež nemýlil

http://www.csmonitor.com/Business/The-Circle-Bastiat/2011/1027/Marx-was-right-about-capitalism

http://michael-hudson.com/2010/07/from-marx-to-goldman-sachs-the-fictions-of-fictitious-capital1/

http://www.intelligencesquared.com/events/karl-marx/

Mr. von NotHaus

http://www.nytimes.com/2012/10/25/us/liberty-dollar-creator-awaits-his-fate-behind-bars.html?pagewanted=1&_r=2&


New York Times z 21. marca 1917

http://www.nakedcapitalism.com/2009/08/why-austrian-keynesian-monetarist-and.html

 

 

 


Juraj Smrek
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
filip . wyboceci64   |   ip:178.40.56   |   2013-01-25  (09:50)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Knieža Schwarzenberg vedel,ako budú ľudia uvažovať v ťažkých časoch:

„Lidi budou mít problém se nažrat…“

„Při loučení se paní Margueritte Rohanová - Kottulinsky na pana kancléře Karla Schwarzenberga obrátila velmi naléhavým a osobním apelem: Abyste při vší té práci nezapomínal na restituce,“ vzpomíná Jiří Polanský a upozorňuje, že majetek Rohanů byl v roce 1945 zabaven na základě Benešových dekretů pro jejich kolaboraci s nacisty.

Schwarzenbergova odpověď podle něho byla šokující: „Margueritto, buďte trpělivá. Přišla doba, ve kterou jsme vůbec nedoufali. Uteče pár let, lidi tady budou mít problém se nažrat, a pak jim bude jedno, co se komu vrátí,“ měl tehdy reagovat kníže.
Celý článok-
http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/vlada/Toto-se-nemelo-dostat-ven-Svedectvi-odkryva-sokujici-
slova-Schwarzenberga-260756


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-25  (14:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nema cenu KOHOKOLI VOLIT!

Je to cele JENOM DIVADLO!

VOLBAMA CLOVEK NIC NEOVLIVNI!!

JE TREBA PRESTAT SI NECHAT SRAT NA HLAVU!

A SAMI SE CHOPIT NASICH ZIVOTU!!!

SVOBODAA!!!


http://dolezite.sk/Za_lepsi_svet_pro_celou_planetu_91.htmlSloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2013-01-26  (08:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V ťažkých časoch...až vtedy sa ukáže ozajstný charakter jedinca!


Xerox . dotymote09   |   ip:64.121.13   |   2013-01-26  (11:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hjalmar Schaacht sa v juni 1925 stretol na Long Island,NY s hlavami Fderal Reserve,Bank of England a Francuzkej centralnej banky.
Korpofasizmus si zaklada na rozpinavosti- vacsie uzemie= viac potencialnych zdrojov a viac ludi mozne osklbat pod jednou strechou vid EU, USA.


Klopi . myhujehu81   |   ip:88.212.40   |   2013-01-27  (16:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujímavý článok !!!Riešenia nezamestnanosti, socialnej spravodlivosti , minimalizácia vplyvu finančnej oligarchie a iných neduhov súč. spol. systému ako naznačil autor je možné v " komúnnych koperatívach". Niektoré skúsenosti z historie/ Kibuci- Izrael, družstva.../ bolo by žiadúce...


Klopi . myhujehu81   |   ip:88.212.40   |   2013-01-27  (16:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...rozpracovať do realizačnej podoby, aspoň v teoretickej rovine! Pokiaľ sa zdokumentuje "životaschopnosť" tak aj konkrétne ..aj keď by to malo za následky použitie niektorých "dynamických prvkoch"/ ...nechcel som použiť slová súvisiace s násilím.../


ANONYM . sipyrige36   |   ip:88.212.40   |   2013-01-27  (17:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nosné atribúty " voľný trh", "trhový mechanizmus" ... "krytie financií"..aaa..sú nefunkčné!!! Zásahy štátu do monopolizovaného kapitálu sú obmedzené... ekonomické riadene už skoro vyčerpalo možnosti !!!Ostáva len..... dynamika ...násillností????


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-27  (18:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nasili urcite ne...

Ale spojit se :) Pomahat si :) Utvorit novou SVOBODNOU SPOLECNOST.. :)

To je cesta :)


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-27  (20:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A znovu na moje IP skočíí iní nick?????


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-27  (21:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...SVOBODNOU SPOLECNOST????????Je ťažko definovať a nie to ešte utvoriť!!!


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-27  (21:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tj fakt. ale neni to nemozne...


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-27  (21:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Radšej je uvažovať v intenciach ..OBMEDZENIA..osobné...ekonomické...podnikateľské...


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-27  (21:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zákony sú predovšetkým o obmedzovaní..../liberalisti... anarchisti...voľnomyšlienkari...aj emigranti---diametrálne rozdiely na "voľnosť--slobodu"/


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-27  (21:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tj tezko. spolecnost si musi "vladnout" sama. jinak to vzdy pujde zneuzit.

spolecnost musi byt zorganizovana tak aby nebyla napadnutelna.


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-27  (21:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kooperatívy, družstva, výrobné a.p. spoločenstva/snáď aj kibuci/ splňajú /pokiaľ sú spráne aplikované!!!/ zäkladú podmienku demokratickych princípov---- KONTROLY NAD SPOLOĆNOSŤOU--- /organizačným celkom...riadeným subjektom/!


Nejmenovany . fydocahe91   |   ip:90.178.25   |   2013-01-27  (21:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  spolenost proste musi byt sama sobe statem.

stat sou lide v nem zijici... oni by si meli vladnout sami.., vsichni. a ne NEKDO jiny za ne...


klopi . gywefisu87   |   ip:88.212.40   |   2013-01-27  (22:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vládnuť...Riadiť/menežovať/..organizovať...Nejmenovany...je rozdiel !!! Spoločnosť?---Firmu???


Xerox . dotymote09   |   ip:66.87.82.   |   2013-01-28  (14:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jedine riesenie romskej otazky vidim v obnoveni polnohospodarskych druzstiev na sposob druzstevnych kooperativ. Inac sa romovia a spolocnost z kapitalistickeho pluseru nedostanu


Turambar . wuletudi25   |   ip:158.195.5   |   2013-02-04  (09:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Juraj - velmi zaujimave citanie, naozaj pekne spracovany clanok.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


päť + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Čo ak Mars...


2013-05-06  (17:14)  |  Úvahy a komentáre
Dnes stačí pár atómových bômb a na Zemi život zanikne. Keby k niečomu takému došlo, mohli by ľudia v civilizácii pokračovať na Marse. Vlastne by boli nútený. Čosi ako nový začiatok.

Československo Európe nevoňalo


2013-04-25  (10:34)  |  Úvahy a komentáre
Nechcem teraz obhajovať zarytých federalistov. Pokúsim sa len načrtnúť zopár myšlienok spojených s výhodami spoločného štátu.


Monštrum zvané ego (alebo ego - falošné centrum).


2013-04-21  (11:51)  |  Úvahy a komentáre
Takže máš dve centrá. S jedným sa narodíš, je dané samotnou existenciou. To je tvoje vlastné ja(self). To druhé centrum, ktoré vytvára spoločnosť, je ego. Je to falošná vec – a je to obrovský trik. Prostredníctvom tvojho ega ťa spoločnosť ovláda. Musíš sa určitým spôsobom správať, lebo iba vtedy ťa spoločnosť ocení. Musíš určitým spôsobom chodiť; určitým spôsobom sa smiať; musíš sa riadiť určitými spôsobmi, morálkou, kódexom. Iba vtedy ťa spoločnosť ocení, a ak sa to nestane, tvoje ego bude otrasené. A keď je ego otrasené, nevieš, kde si, nevieš, kým si.


Spomienka na slobodu


2013-04-04  (03:47)  |  Úvahy a komentáre
Keď pozeráte telku každý deň, ani vám to nepríde… Keď počúvate rádio denne, ani vám to nepríde… Pozriete si, čo vás zaujíma. Nejaký dokumentárny film napríklad. Chvíľu správy. Keď sa objaví politik, vypnete to. Predvčerom išiel pekný dokumentárny film o anglických záhradách. A tá superstar tiež nebola taká zlá, keby len niektoré tie detská tá porota tak nezhadzovala. Až nepríjemné to bolo mne miestami. Niekto sa na tom možno smeje. Vlastne je všetko asi v poriadku.


Žena a úcta


2013-04-02  (04:26)  |  Úvahy a komentáre
Veľká noc. Akosi sa nám tie zvyky zvrhli. Dievčatá sa cítia ukrivdené. Môžno až duchovne znásilnené, keď sú studenou vodou oblievané, švihané korbáčmi… Muži, často podnapití, im dávajú silne pocítiť, kto je pánom. Je toto ale naozaj tá podstata nášho zvyku?


Bitcoin, demokracia, náboženstvo, Slovanstvo.


2013-03-29  (11:46)  |  Úvahy a komentáre
Iba poznaním tisícročných dejín dokážeme pochopiť súčasné spoločenské dianie, dokážeme sa efektívne a múdro správať, dokážeme nestratiť hodnoty, ktoré sme v živote pracne vytvorili, dokážeme neublížiť tým, čo si to zaslúžia, dokážeme vychovať deti múdre, prosperujúce a odolné proti sociálnym parazitom.


Nevýslovné utrpenie odišlo, no môže zase prísť


2013-03-28  (07:36)  |  Úvahy a komentáre
Druhá svetová vojna je pomerne dobre zdokumentovaná. Sfilmované hrôzy rôzneho druhu vynikajúco varujú do budúcnosti. Ľudia, nebuďte hlúpi... Ten čas ukázal, ako veľmi ste boli vinní, ako veľmi ste šli nesprávne.


Chcite žiť obyčajne


2013-03-27  (09:08)  |  Úvahy a komentáre
Ale žiť. Súčasný svet je v zajatí virtuálnosti, priam sci-fi. Nič obyčajné sa neprijíma, to je nuda. Ako v Japonsku, chce to robotov na všetko, aj namiesto psa a potom aj cintoríny pre psov – robotov.


Čo to bol za režim?


2013-03-19  (08:55)  |  Úvahy a komentáre
V poslednom čase v komentároch pribúda nostalgických spomienok na bývalý režim. Ľudská pamäť je naozaj nedokonalá. A je to tak správne. Aspoň nás nepríjemné spomienky toľko netýrajú.


Belgický poslanec sa nebojí nazvať zločin zločinom


2013-03-12  (09:56)  |  Úvahy a komentáre
Všechno je to strategie. V Iráku si naši američtí spojenci přivlastnili zásoby ropy. V Afghánistánu se opium a narkotika ukázaly jako velmi užitečné a pomohly jim k pohádkovým ziskům. V Libyi, Tunisku, Egyptě, a dnes v Sýrii, hlavním úkolem bylo a dosud zůstává svržení umírněné moci a její nahrazení mocí islamistů, kteří se brzy stanou obtížnými a které my beze studu budeme likvidovat pod záminkou boje s terorismem a záštitou Izraele.


Kofein je hořký, jedovatý a rostliny ho tvoří aby se ochránily


2013-03-09  (07:48)  |  Úvahy a komentáre
Pro včelu to moc slavně nedopadlo. Kofein totiž není návykový jen pro lidi. Pro rostlinu to ale byl tah přímo geniální. Stačilo doladit jeho obsah v nektaru aby včelám nepřipadal moc hořký a pak už se jen těšily z pravidelných návštěv závisláků. Přesně podle strategie drogových dealerů. Místo idylického vztahu květinky s včelkou Májou tu máme spíš brutální snahu vytvořit si co největší armádu závislic. Zdá se, že vše jede v sobecké režii ku prospěchu vlastních hrátek lásky a opylení.


Veľký brat sa už pridlho pozerá, viete to, lebo Orwell to vedel už dávno!


2013-03-05  (17:24)  |  Úvahy a komentáre
V budoucnosti nebudou však ani manželky ani přátelé. Děti budou matkám odebírány při narození, jako se odebírají vajíčka slepicím.


Pracoval jsem v jatkách, dnes maso nejím


2013-02-22  (17:53)  |  Úvahy a komentáre
Přinášíme osobní výpověď bývalého pracovníka jatek v Uherském Hradišti. Jednalo se o provoz, kde se manipulovalo s již mrtvými zvířaty.


Máte zakázané


2013-02-21  (08:11)  |  Úvahy a komentáre
Nie som obhajcom bývalého, neslobodného režimu. Avšak po roku 1989 sa mnohé zmenilo. K lepšiemu, ale aj k horšiemu. Už vyše 23 rokov máte zakázané:


Ako prežiť nový svetový poriadok. Odkaz sebe samému


2013-02-20  (10:12)  |  Úvahy a komentáre
A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom: Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom. MOR HO!


Ako poraziť otrokársky systém.


2013-02-17  (12:07)  |  Úvahy a komentáre
Súčasná kríza je krízou morálky ľudstva. Spoločnosť sa zmení, ak sa zmenia jednotlivci v nej a nie keď sa zmení politika a vláda. Ak poznáme systém fungovania chazaro-židovského finančného systému, tak vieme ho aj riešiť. Otázka je či chceme zmenu a slobodného občana, alebo uprednostníme konzum a finančné otroctvo.


Nemocnica na kraji mesta…


2013-02-08  (09:41)  |  Úvahy a komentáre
Dnes ráno som náhodou narazil na článok, ktorý mi v tých najpestrejších farbách namaľoval obraz budúcnosti nášho zdravotníctva… Obrázok bol síce skutočne pestrofarebný, namaľovaný v štýle absolútneho realizmu, ale vôbec ma nenadchol. Skôr by som povedal, že vo mne vyvolal hrôzu. Uvedomil som si totiž, že k dosiahnutiu takého obrazu, vďaka našej vládnej politike, vlastne cieľavedomo smerujeme. Áno, cieľavedomo nasledujeme príklad autorov toho obrazu. Dávame si od nich radiť, ako na to? Oficiálne sa stotožňujeme sa s ich ideológiou. Tvrdo presadzujeme zavádzanie všetkých pravidiel zvráteného a nikdy v prospech obyčajných ľudí nefungujúceho systému... Pokúšame sa o samovraždu, alebo sa len nechávame niekomu vyvražďovať?


Naše deti nemajú detstvo


2013-02-08  (09:13)  |  Úvahy a komentáre
Kvôli škole. Naše deti sú zničené. Veru, nechcel by som byť dnes školopovinný. Jednoznačne sa v tomto národe vznáša myšlienka, že naše školstvo je slabé, deti sú nekvalitne vzdelávané a tým pádom nás nemôže čakať pekná budúcnosť. Naše deti totiž vraj nechápu, nerozumejú predpísanému učivu v osnovách pre matematiku, fyziku, chémiu. Hrozný stav, ak uvážime, že ich rodičia tomu väčšinou nerozumejú už vôbec.


Československo Európe nevoňalo


2013-02-06  (10:02)  |  Úvahy a komentáre
Nechcem teraz obhajovať zarytých federalistov. Pokúsim sa len načrtnúť zopár myšlienok spojených s výhodami spoločného štátu.


Vilo Rozboril: Zajtra zarobím na vašom kriplovi


2013-02-04  (17:45)  |  Úvahy a komentáre
Pravda je taká, že Vilovou úlohou je každého účinkujúceho priviesť k slzám a robí to kvôli vám, vy tie slzy totiž očakávate. Nie vždy sa to darí, ale Vilo je taký anjel, že neváha deptať napríklad deti, ktoré to už aj bez toho nemajú ľahké. Takto v predminulej časti sa nezabudol chalana, ktorý mal v izbe presne nula stupňov, spýtať Je ti zima?


Ako je to v SKUTOČNOSTI s vysokou školou?


2013-01-24  (22:26)  |  Úvahy a komentáre
Áno mám 20 rokov, som prvák VŠ, ktorý tu momentálne nebude pliesť „kritické“ a často krát „skľúčené“ stavy, ako mu chýba mamičkina strava, a iné srdcervúce pocity čo mu ležia na srdiečku (o tom možno nabudúce :). Skôr mám iný problém.


Žijeme v najlepších časoch


2013-01-22  (09:00)  |  Úvahy a komentáre
Hlavne my, Slováci. Ani si to neuvedomujeme a ešte sme aj akosi večne nespokojní. Prosím vás, prečo sa napr. priam zatajuje, že Slovensko má za ostatných 8 rokov úplne najvyšší hospodársky rast z celej EÚ? Zo všetkých 27 štátov naše hospodárstvo poskočilo najviac.


Ako sa dostať zo zovretia systému obnovením sebestačnosti


2013-01-21  (23:23)  |  Úvahy a komentáre
Veci potrebné pre prežitie: Bezpečnosť, Dom, Voda, Potraviny, Odev a obuv, Energia, Doprava, Zdravotná starostlivosť, Peniaze..... toto všetko sme si nechali zobrať, stali sme sa závislí na systéme a ten systém toho patrične využil.


Opľuli Mikloša, Kuric bol obscénny a Mihály opäť hysterický


2013-01-19  (23:33)  |  Úvahy a komentáre
Vstupné na ples bolo 500 eur, čo mnohí hostia plesu s úsmevom ohodnotili ako pár stovák. Keď zoberieme do úvahy to, že milión Slovákov žije na hranici chudoby a že zvyšok nezarobí ani 350 eur, nedá sa ples považovať za nič iné, ako výsmech. Preto sme sa akcie s názvom „Slovensko nepotrebuje celebrity“ zúčastnili aj my, členovia SP, pretože rovnako i my považujeme takéto jednanie „elít“ za výsmech slovenskému národu a vždy sme ochotní sa postaviť za trpiacich ľudí.


Chov hospodárskych zvierat


2013-01-14  (14:54)  |  Úvahy a komentáre
Ošípané sa chovajú v betónových kotercoch, v budovách bez okien, kravy sa udržujú v stálom kolobehu gravidity, aby sa vyprodukovalo čo najviac mlieka, teľatá sú hneď po narodení odobraté a reťazou pripevnené v klietkach iba trochu väčších ako sú samotné zvieratá a po niekoľkých mesiacoch umelej stravy sú premenené na jemnú teľacinu.


Pomätený svet Monči F.B.


2013-01-10  (21:55)  |  Úvahy a komentáre
Na výstrelky „bláznivej Monči“ sme si akosi chtiac-nechtiac v poslednej dobe zvykli. Ten posledný, ktorý som však mal možnosť zhliadnuť, vo mne vyvolal zmiešané pocity, nakoľko som nevedel, či sa mám tomu smiať, či plakať.


A je vôbec možná zmena systému ?


2013-01-05  (04:35)  |  Úvahy a komentáre
Rád by som Vám predstavil svoju krátku esej ktorá má slúžiť výlučne na zamyslenie. Napísal som ju svojim internet priateľom, systémovým bojovníkom.


Telefonicke sutaze - Fair play alebo podvod?


2012-12-23  (14:12)  |  Úvahy a komentáre
Priznam sa ze za cely svoj zivot som volal na telefonicku sutaz iba dvakrat a urcite tusite ze som sa nedovolal priamo do sutaze. Otazky alebo ulohy tychto sutazi vyzeraju na prvy pohlad velmi jednoducho avsak kazda uloha ma nejaky chytak.


Ako som sa naučil byť sám


2012-11-10  (09:47)  |  Úvahy a komentáre
Ponížili lásku na sex a priateľstvo na fejsbukový lajk. Hľadaj šťastie v instantnom svete, kúp si niečo, zaži pocit šťastia. Zažeň pocit hladu, smradu, samoty, hľadaj pocit pohodlia, mäkka a istoty,… pocity, pocity, nadradené nad city. Dnes som si vybral byť tu pri jazere bez ničoho a sám. Je ticho, hladina je veľké zrkadlo a len niekedy sa vzduchom zachveje dlhé hrmenie vzdialenej búrky. Nikto tu nie je a nikto nepríde. V Laponsku už pár dní nemám spojenie so svetom. Robím zlobu… mal by som behať po meste, kupovať drinky dievčatám s rúžom na perách, zabávať okolie historkami a tešiť sa z priazne okolia. Ja už nechcem, nechajte mi moje ticho, ja som tu rád sám…


AKO TO BUDE 21.12.2012


2012-10-24  (18:14)  |  Úvahy a komentáre
Dnes, keď píšem tento text sú necelé dva mesiace do legendárneho dňa, ktorý predpovedá Majský kalendár. Ak mám veriť presnosti prepočtov a porovnaní súčasného merania času s tými dávnominulými a ak by aj sedeli do bodky, máme tu teda 21.12.2012 čosi ako vrcholový bod tohto veľmi dávneho príbehu. Čo sa má vtedy udiať? Superkatastrofa, ktorá zmietne celý starý svet, ukončí túto story a časť vyvolených katapultuje do Novej Zeme vo vesmíre? Ak sa tak stane – kto budú tí, ktorí budú vzatí tam Hore?


Je pozeranie porna správne ?


2012-10-23  (13:45)  |  Úvahy a komentáre
Do pošty my dnes prišiel článok s názvom 5 dôvodov, prečo POZERAŤ PORNO. Tak by som chcel začať úvahu o tom či je takéto pozeranie vôbec správne ?


Rozhovor s Jarkem, pašerakem a vyrobcem pseudoalkoholu


2012-09-20  (08:43)  |  Úvahy a komentáre
"Ladik, kura, nevim. Kdosik to dojebal. Dvacet roku si člověk dava pozor, a pak mu to jakysik mamlas rozbije. Kdosik dodal do systemu materyjal, kery byl pomišany s metylem. To zme nemohli tušit. Zrobili zme všecky procedury, kere robime normalně. Perfektně zme to vyčistili a předali dal. Partyja z teho zrobila ty svoje tuzemaky, vodky, švestkove slivovice a jine sajrajty pro blbce. Nikdo ale netušil, že v tym je metyl. Metyl nevyčistiš."


Ďaľšie z úvah a komentárov...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Vznik oka

Oči jsou pro nás hlavním zdrojem vjemů okolního světa. Ale nejen, že nám zprostředkovávají obraz okolí, současně prozrazují náš vnitřní stav, zdraví a krásu. Jsou oknem do naší duše.


Nigel Farage - nechceme novu svetovu supervelmoc.

Hypermarket, jeho pán a otrok

Havel hrdina.

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

SOPA: Americká vláda se snaží zničit internet

Archív

Den bez lékaře, nákupů, médií

Národe český, je nejvyšší čas se sjednotit, neboť jedině v jednotě je naše síla, které dokáže něco trvale změnit! Národe český, Naší vlastí se šíří vztek, zoufalství a nedůvěra - konečně, můžeme si za to sami. Vláda nám ukazuje zdvižený prostředníček - pomož si občane sám!


Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete

Táto kríza je ako rakovina: je čas konať hneď

Hlinové vystúpenie v parlamente

Ako také ovce

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.3872 s