21. September 2019
    
Varšavské povstání a SNP trochu jinak - Dolezite.sk

Varšavské povstání a SNP trochu jinak


  2010-04-16  (16:01)  |  Vojny
  62% hlasovalo = 3  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Varšavské povstání a SNP trochu jinak

O Varšavském povstání pojednává mnoho článků, ale věšinou jednostranně, zkresleně a nepravdivě, především o sovětské pomoci povstání.
Ještě v roce 2005 napadl dopisovatel ČT prezidenta Ruské federace Vladimira Putina, přítomného na vzpomínkovém shromáždění v bývalém koncentračním táboře Osvětim, slovy: Proč se neomluvil za to, že armáda SSSR nechala utopit Varšavské povstání v krvi. Podobná obvinění chrlili celých 60 let nejen poplatní a věci neznalí žurnalisté, ale i oficiální kruhy. Po roce 2005 se již objevily objektivnější články, ale zlatý klín poznání vrazil do této tematiky až renomovaný ruský historik prof. V.M. Falin, DrSc., v článku Mystéria druhé fronty .

Jak je známo, povstání ve Varšavě začalo 1. srpna 1944. Podle pokynu polské vlády v Londýně mělo začít v okamžiku, kdy se jednotky Rudé amády (RA) přiblíží k městu. Vláda se hodlala po vítězném zakončení povstání ihned přemístit do Varšavy a začít tam pracovat. A proč povstání nezačalo dříve?

Falin: Podívejme se do protokolu ze zasedání kabinetu Churchilla z října 1942. Chuchill v něm formuje úkol: 'Je třeba zastavit 'ruské barbary' co nejdále na východě, aby neohrožovali svobodnou Evropu. A velitel povstání Bor-Komorowski: 'Vyvolat povstání proti Němcům nemůžeme, pokud oni drží ruskou frontu, dokud jsou ruská vojska daleko od nás'.

Proti povstání ve Varšavě se postavili například generál Grod-Rowiecki, který předpokládal, že to budou krvavá jatka. Podobné stanovisko zaujal neznámý generál z Londýna B. Andres, když řekl: Nechť hynou, když jsou hloupí. Šlo o to, že povstalci byli nedostatečně vyzbrojeni a mnozí i nedostatečně vycvičeni.

Poláci měli zákaz jednat se SSSR

Polská vláda v Londýně zakázala povstalcům jednat se Sovětskou stranou. Sovětská strana naopak, na příkaz vrchního velitele J. V. Stalina, vyvinula maximální úsilí o navázání kontaktů s cílem dojednání koordinace společných bojů. Nepodařilo se to ani maršálu Rokossovskému, který vyslal na povstalecké území kapitána Kolosa spolu s radistou. Maršál připomněl, že letecky přepravují do Varšavy léky, potraviny i zbraně a neznají, do jakých rukou se dostanou. Kolos informoval Komorowského i jeho zástupce o ochotě koordinovat společný boj, ale přes příslib nedostal slíbenou odpověď.

Český bojovník Richard Zdráhala přispěl v knize Válčil jsem v poušti k cennému odhalení v zajateckém táboře, kde byli přítomni i polští důstojníci z Varšavského povstání. Čestí důstojníci si chtěli ověřit jedno obvinění a na shromáždění, kde byl přítomen i generál Bor-Komorowski, mu štábní kapitán Bušina položil otázku, zda je pravdivé obvinění, že odsoudil k smrti generála Smierciewského. Komorowski odpověděl, že je to pravda, protože Smierciewski přes zákaz londýnské vlády jednal se sovětským velením o pomoci. Polská vláda trvala na zákazu, snažila se, aby Sověti za žádnou cenu nevstoupili do Varšavy a, nedejbože, aby tam ještě přivedli formující se polskou vládu z východu.

Když povstání skončilo neúspěchem, přešla londýnská vláda do útoku a s ní media celé západní Evropy a 60 let demagogicky obviňovaly SSSR, že neposkytl pomoc Varšavskému povstání.

Po těžkých bojích u Stalingradu západní spojenci předpokládali, že vyčerpaný Sovětský svaz, i když se mu podaří dosáhnout západní hranici, bude mít vojska natolik vyčerpaná, že nebude schopen pokračovat v postupu na západ.

V.M. Falin: Britská logika = čím hlouběji pronikne wehrmacht do Sovětského svazu, tím více času bude potřebovat Moskva na osvobození svého území, tím více sil k tomu spotřebuje, o to menší potenciál vlivu na světové události bude mít SSSR po válce.

Válka mohla skončit v roce 1943

Kdyby se to uskutečnilo, mohlo by být mnohem méně obětí, utrpení a žalu. V. M. Falin cituje štábní dokumenty USA, podle kterých se již v letech 1941 a 1942 uvažovalo o otevření druhé fronty.

V. M. Falin: Porada v Casablance 26. ledna 1943. Churchill a Roosevelt posílají Stalinovi telegram: Rozhodli jsme se otevřít druhou frontu, aby válka skončila v roce 1943. 30. ledna 1943 napsal Stalin odpověď, sovětské vedení chtělo znát konkrétně kdy a kde bude druhá fronta otevřena . Po nějakém čase dostal Stalin od Churchilla informaci a v ní o druhé frontě ani slovo.

Západní spojenci vyčkávali, jak silný bude Sovětský svaz po těžkých a krvavých bojích při vyhánění okupantů. Podle toho západní spojenci přizpůsobovali a oddalovali termín vylodění svých vojsk.

V. M. Falin: V Quebecku se vedoucí činitelé USA a Velké Británie rozhodli připravovat operaci 'Overlord', vylodění vojsk v Normandii, o čemž později informovali Moskvu. Jak je známo, k vylodění došlo 6. června 1944. A dnes se můžeme z médií dozvědět, že vylodění vojsk bylo rozhodujícím faktorem vítězství ve druhé světové válce.

Plán Rankine


Jak V. M. Falin uvádí, v Quebecku byl současně schválen přísně tajný plán Rankine . V souladu s tímto plánem se připravovalo spiknutí proti Hitlerovi, jeho fyzická likvidace nebo odstranění z politického života (připravoval Allen Dulles). Tento plán předpokládal zapojení nacistických generálů. Ti měli po vylodění spojenců rozpustit německou západní frontu a uvolněné útvary wehrmachtu přesunout na východ. Získání generálové by vytvořili podmínky pro výsadky amerických a britských vojsk v Německu, Polsku, Československu, Maďarsku, Rumunsku, Rakousku, Jugoslávii a k převzetí kontroly nad těmito zeměmi předtím, než jednotky RA dorazí k jejich hranicím.Kruh se uzavírá, všechny tyto státy měly být čisté , tedy bez přítomnosti RA. Takže ve Varšavském povstání neměly být účastny Sověty (RA) a jak se ukazuje, nebylo to přáním jen polské vlády v Londýně. Z tohoto hlediska bude třeba také přezkoumat, proč nebyla otevřena brána v průběhu SNP jednotkám RA v Karpatech, kde byly rozmístěny dvě východoslovenské divize.

Závěrem je možno konstatovat, že ti, kteří klevetili a obviňovali Sověský svaz z neochoty pomoci Varšavskému povstání, lhali a klamali světovou veřejnost, za což by se dnes měli veřejnosti omluvit.

A kdo byli ti, kteří skutečně chladnokrevně vyčkávali a dívali se, jak krvácela Rudá armáda v rozhodujících bitvách, jak Němci na okupovaném území Sovětského svazu stříleli, věšeli a zaživa upalovali civilní obyvatele. Titíž vyčkávali, aby ve vhodnou chvíli mohli mocensky ovládnout celou Evropu, jak ukazují odtajněné dokumenty.

A kdo to byli, nechť si čtenář odpoví sám.

30. července 2007, Jozef NÁLEPKA, Vlastenecké sdružení antifašistů


O Slovenském národním povstání trochu jinak

29.08.2008

O čem mluví odtajněné dokumenty

O Slovenském národním povstání (SNP) pojednává velké množství publikací i článků - kladných i záporných. Přesto zůstaly některé otázky nezodpovězeny. Týká se to především dvou východoslovenských divizí v Karpatech. Renomovaný ruský historik prof. V. M. Falin ve svém článku „Mystéria druhé fronty“ zveřejnil mnohé velmi zajímavé události z druhé světové války, ale my se zaměříme jen na angloamerický plán Rankine .

Plán povstání

Plán SNP byl schválen Slovenskou národní radou (SNR) 29. 6. 1944 a odevzdán československé vládě do Londýna. Předpokládal dvě varianty zahájení:

1. buď v koordinaci s Rudou armádou (RA) a dvěma divizemi dislokovanými na východě Slovenska, nebo

2. když dojde k obsazení Slovenska německou armádou.

SNR současně nařídila Jánu Golianovi vybudovat síť odboje oddaných důstojníků v jednotlivých vojenských útvarech a posádkách a určit z nich odpovědné velitele. Zřejmě se to týkalo i dvou slovenských divizí na východě. Na druhý den povstání přijala SNR důležitý dokument Deklaraci SNR a vyhlásila obnovení ČSR jako státu dvou rovnoprávných národů. Dále se podtrhuje teze o spolupráci se slovanskými národy, zejména s SSSR. Golian povýšený na generála vyhlásil, že od tohoto dne je Slovensko ve válečném stavu s Německem a všechny jednotky jsou součástí československé armády. A povstání začalo.

Otázka zní - byl oficiálně někdo určen za povstaleckého velitele divizí? Jsou důkazy, že generál Malár nebyl jmenován. Londýn, aby posilnil svou pozici v SNP, jmenoval a vyslal z Londýna do Banské Bystrice nového velitele, a to generála Rudolfa Viesta. Generál Golian na to reagoval před svým blízkým spolupracovníkem: K čemu dva kohouti na jednom smetišti?

Do povstání se bohužel nezapojily dvě východoslovenské divize (25 tisíc dobře vyzbrojených a solidně vycvičených mužů), které měly obsazené průsmyky - Dukelský a Lupkovský. Jejich úkolem bylo, aby po domluveném útoku umožnily útočícím vojskům RA zdolat terén Karpat a rozvinout bleskový útok RA směrem na Banskou Bystricu a ohrozit Bratislavu, Budapešť a Vídeň a přitom obklíčit některá německá uskupení. I nevoják si dovede představit, že by to znamenalo zkrácení války a snížení počtu obětí. Ale od začátku zde stála otázka, zda vláda v Londýně a Západ měl nebo neměl zájem o takový průnik RA na území Slovenska.

Otevření brány Sovětům v Karpatech

SNR od začátku usilovala o spojení se Sovětským svazem, aby mohla informovat o přípravách povstání a žádat o začlenění celé akce do souhrnných plánů RA. A právě tato snaha byla doprovázena intrikami a nevůlí Londýna. Plánovaný odlet delegace SNR z 8. na 9. června 1944 se neuskutečnil, neboť někdo vypustil benzin a vyndal baterii. Někteří členové SNR v tom viděli záměr Londýna. O připravovaném odletu delegace informoval Londýn mjr. Krátký (vysílačka Zdena) a žaloval, že ústředí SNR se snaží všemožně získat vedení všech stran a skupin. Vedení SNR má údajně spojení s Moskvou (?) a její politický program není totožný s naším (tedy s obnovením předmnichovské ČSR). Snaží se získat od Goliana letadlo pro vyslání zástupců do Moskvy.

Jak je vidět, Krátký, pevný stoupenec politické linie Londýna, měl daleko do sympatií k Sovětům. Nakonec delegace SNR (Šmidke, Ferienčík) odletěla do Moskvy 4. 8. 1944. Oba měli Čatlošovo memorandum (připojení slovenské armády k jednotkám RA na území Slovenska a provedení státního převratu na Slovensku). Podle tisku bylo přijetí delegace SNR zdlouhavé. Prověrka hodnověrnosti osob se prodlužovala a dny běžely. Podle tisku byla sovětská strana velmi nedůvěřivá. Když se prezident Beneš dověděl o odevzdání Čatlošova memoranda a návrhu SNR, okamžitě protestoval prostřednictvím čs. velvyslance Fierlingera u sovětské vlády.

V depeši čteme: Jakékoliv jednání o přechodu, dohodě a spolupráci s vojenskými jednotkami slovenskými je potřeba podnikat jen po dohodě s námi, nebo na naše schválení a doporučení. Jiný postup by byl politicky pokládán na Západě za doklad, že naše politika se Sověty byla chybná. Krátce na to sovětský velvyslanec Lebeděv se slovy omluvy uvedl, že jednání vedli komunisté (Šmidke) a sovětská vláda s tím neměla nic společného. Informoval dále, že od jednání bylo upuštěno!

To je důvod a zároveň odpověď, proč sovětská strana byla zdrženlivá a nerozhodná. O Varšavském povstání víme, že polská londýnská vláda striktně zakázala vedení povstání jednat se Sověty. Prezident Beneš volil jinou, ale v podstatě stejnou cestu vůči SNP, jak uvidíme ze širšího hlediska. V SNP se nakonec uskutečnilo všechno tak, jak to vyžadoval strategický záměr Západu:

- nebyl určen povstalecký velitel ve dvou východoslovenských divizích - nebyla otevřena brána v Karpatech pro jednotky RA

- nemohl se uskutečnit hluboký průnik RA na území Slovenska. Československá vláda v Londýně obdržela plán povstání 29. 6. 1944 a náčelník operační správy generál štábu RA S. M. Štemenko ve svých memoárech uvádí, že až 31. 8. 1944 oznámila čs. vojenská mise sovětskému velení, že slovenské divize drží ve svých rukou horské průsmyky a připravují se k akcím naproti RA.

Stalo se to v čase, kdy divize byly hanebně odzbrojeny a asi 15 000 slovenských vojáků bylo odvlečeno do zajateckých táborů v Německu. A mnozí z nich se nikdy nevrátili. Přes různé těžkosti a nepředvídané zásahy je třeba hodnotit povstání slovenského lidu proti fašismu velmi kladně. SNP tvoří jednu z nejlepších kapitol v novodobé historii slovenského národa, na co mohou být další pokolení hrdá.

Utajovaný plán RANKlNE

V. M. Falin uvádí, že 13. 8. 1943 schválili vedoucí činitelé USA a Velké Británie utajovaný plán RANKINE. Přísně utajovaný proto, neboť neměl nic společného se spojenci. V souladu s tímto plánem se připravovalo spiknutí proti Hitlerovi, jeho fyzická likvidace, nebo odstranění z politického života (organizoval Allan Dulles). Tento plán předpokládal, že se spojí s nacistickými generály. Ti měli po vylodění spojenců rozpustit západní frontu a uvolněné útvary wehrmachtu přesunout na východ. Generálové, kteří by přešli na stranu demokracie, by vytvořili podmínky pro výsadky amerických a britských vojsk v Německu, Polsku, Československu, Maďarsku, Rumunsku, Rakousku, Bulharsku, Jugoslávii a k převzetí kontroly nad těmito zeměmi před tím, než jednotky RA dorazí k jejich hranicím. Kruh se uzavírá, území těchto zemí mělo být čisté bez přítomnosti RA, takže bleskový útok RA přes uvolněné Karpaty až do Banské Bystrice a dále na západ nebyl přijatelný. Ukazuje to zároveň, že to nebylo přáním jen Beneše, ale hlavně vyšších autorit. Sovětský svaz překonal všechny překážky, zmařil plány spojenců a osvobozovací misi uvedených zemí zakončil v Berlíně.

Závěrem: Co se západním spojencům nepodařilo docílit ke konci války, podařilo se jim po roce 1989, kdy získali vliv nad uvedenými zeměmi. Dnes již jim ani to nestačí a boj o světovládu pokračuje - NATOvské bombardování a rozbití Jugoslávie, Afghánistán, Irák, útoky na Írán, umístění amerických vojsk v Kosovu, Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku a k úplnému obklíčení Ruska je třeba je za každou cenu vyslat do Čech a do Polska, i když většina národa je proti. Není tajemstvím, že zbrojaři potřebují další konflikty a monopoly další teritoria a trhy zejména v oblastech bohatých na surovinové zdroje. Tak se naplňují slova z tajného projevu bývalého prezidenta USA Clintona: „Dovolili jsme Rusku být mocností, ale ne impériem. Impériem bude pouze jedna země, a to USA.“

Autor: Josef Nálepka, Vlastenecké sdružení antifašistů

 

 


Marian
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Stratus   |   ip:89.173.36   |   2010-04-17  (23:28)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Presne toto je treba pochopiť:západní "spojenci" sa nebáli komunistického Ruska,ale slovanského Ruska.
Stále je to o strachu pred Slovanmi.Tragédia v Smolensku je toho príkladom.Nechcú,aby sa Slovania spájali a ked,tak pod ich dohľadom (Eú).Preto dávajú napríklad Ukrajine nádej,že ich prijmú do Eú.A sú si vedomí toho,že proti sebe poštvú Rusov.Lebo aj ked je medzi Rusmi a Ukrajincami istá dávka neznášanlivosti,jedná sa zas len o slovanské národy...
Príčinou ich relatívne zlých vzťahov bol hlavne Stalin-neslovan!
Toto je skrytá vojna proti Slovanom!


Ukázať príspevok od prispievateľa otvoreneoci  |   ip:67.213.71


Stratus   |   ip:89.173.36   |   2010-04-18  (08:29)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  otvoreneoci:najvecou hanbou slovenskeho naroda su taky,jako ti-Slopa&Co!
Možno by nebolo na škodu prečítať si celý článok-autor píše o tom,čo som si myslel už dávno.
Západné mocnosti nikdy nemali problém obetovať Slovanov vo svoj prospech a dokonca sa snažili a snažia zamedziť rozmachu Slovanov!Ukázať príspevok od prispievateľa SHINBET  |   ip:78.141.74


Stratus   |   ip:89.173.36   |   2010-04-18  (21:23)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Pravda,ale skúsme ísť ešte dalej do historie.
Kto bol Lenin,koho mal za sebou a prečo.
Ak sa na to potom pozrieme s udalosťami vo Francúzku o sto rokov pred Leninom,mnohé to vysvetlí,aj ked na prvý pohľad to nesúvisí.
Celé dejiny sú vysvetľované nepravdivo,lebo krivda pokračuje.


SHINBET   |   ip:78.141.74   |   2010-04-19  (11:01)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Odporúčam čítať knihy Viktora Suvorova. V tomto konflikte hral každý za seba ala "prima egoismo". Nikto nebol bez viny, defakto išlo o to ako si imperiálne mocnosti zase podelia svet, respektíve to bola reakcia na výsledok WW1.Osobne sa domnievam, že Dukelská operácia bola zbytočná, jednoducho šlo o nešťastné politické rozhodnutie, ktoré zo sebou prinieslo zbytočné straty, z hľadiska taktického územie Slovenska nepredstavovalo žiadnu prekážku na ose MINSK - BERLIN. Je to však iba môj názor.


ANONYM   |   ip:178.41.61   |   2010-04-19  (15:38)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  kym zacnes verit tomu co pise suvor najprv sa zamisli aky to bol clovek


SHINBET   |   ip:78.141.74   |   2010-04-19  (16:26)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Neviem aký bol,dobrý,zlý,egoista,sebec,citlivý,pravdovravný,karierista....? Ja chcem iba poukázať na fakt , že existuje aj alternatívny pohľad na históriu,históriu píšu víťazi a nie porazený. To chceš veriť tomu ,že Stalin Hitlerovi dôveroval, že sa Rusi nezmohli na odpor kvôli prekvapeniu , ved ten neveril nikomu, nie to ešte Hitlerovi. Hitler ho akurát prekvapil o 10 dni skôr pred tým,ako chcel zaútočiť Stalin. Hitler bol nútený to urobiť , ak si chcel zachrániť kožu inak by vojnu prehral už v 1941. Prečo Stalin,likviduje obranné pásma,deň pred útokom ? Načo potreboval Stalin 10 výsadkových zborov? Prečo bol v ČA vytvorený druhý strategický sled, nie obranný? V histórii WW2 sú bohužial čierne miesta, ak chceme históriu objektivizovať musíme ju zbaviť ideologických pátosov. To sa sčasti Suvovorovi podarilo.Počkajme 30 rokovov, potom budú možno niektorý nemilo prekvapený. Nemoralizujme a neznásilňujme históriu!


Stratus   |   ip:89.173.36   |   2010-04-19  (19:33)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  SHINBET:súhlasím v tom,že dejiny,ako ich poznáme sú klamstvo a vojna je najväčšia špinavosť,akú poznáme.


VanHelsing   |   ip:79.97.64.   |   2010-04-19  (21:48)
62% hlasovalo = 3  
mínus plus
  Treba dodat ze zamerne sa zamlcuju niektore fakty aby Zapadni spojenci vyzerali dobre. Tak napriklad: 22. Juna 1944 (presne 3 roky po napadnuti Sovietskeho zvazu) sa zacala najvacsia Sovietska ofenziva - operacia Bagration. Pre porovnanie: Na zastavenie spojencov v Normandii Nemci vydelili 30 divizii, proti Sovietskej ofenzive postavili 165. Podla planu velitela 1. Bieloruskeho frontu mali Sovietske vojska udriet na Nemecku armadnu skupinu Stred dvoma rovnako silnymi utokmi zo severu a z juhu. Utoky sa viedli smerom na Minsk a Bobruisk. Sovieti disponovali silou cca 1,4 mil muzov a eliminovali priblizne 3 krat viac Nemeckych divizii ako vylodenie Spojencov v Normandii. 17 Nemeckych divizii bolo uplne znicenych a 50 utrpelo straty viac ako 50%.

O tejto ofenzive vedia vacsinou historici lebo vsade je na prvom mieste vylodenie Spojencov. Silne pochybujem ze by sa to niekedy dostalo do ucebnic a ucilo na Slovenskych skolach.
JA   |   ip:81.89.60.   |   2010-04-20  (06:06)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Dnes všetci papagájujú, že Hitler zabil 6 miliónov Židov. Koľko zabil Slovákov a Čechov, to naši krajania nevedia. Veď otrok /slaw/ nemá na život nárok, má oslavovať svojho pána, keď víťazí a smútiť, keď ho linčujú.
Plzeň oslobodili Američania. Pár dní pred tým ju vybombardovali. Dnes sa tá udalosť bombasticky oslavuje, ale to bombardovanie sa na slávnosti nepredvádza.
Sme my - Česi a Slováci - predajní za tak málo špinavých peňazí?


Stratus   |   ip:89.173.36   |   2010-05-06  (18:03)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Dnes o 20.00 čT2!diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VĚDCI VYPOČÍTALI PRAVDĚPODOBNOST VZNIKU ČTVRTÉ SVĚTOVÉ VÁLKY


2013-04-15  (09:01)  |  Vojny
Přestávka mezi třetí a čtvrtou světovou válkou se chýlí ke konci. K takovému závěru dospěli vědci z ukrajinské Akademie vojenských věd na základě teorie cyklů Kondraťjeva. V souladu s touto teorií (které ještě říkají teorie dlouhých vln) vypracované sovětským ekonomem Nikolajem Kondraťjevem, může začít další světová válka během nejbližších deseti let, soudí člen Akademie vojenských věd Sergej Malkov. Na žádost naší rozhlasové stanice vysvětlil, jak si tuto situaci představuje.

Stanné právo v Severnej Kórei, príprava na vojnu? VIDEO: KLDR může odpálit několik jaderných náloží


2013-02-06  (09:22)  |  Vojny
KĽDR je údajne vo stannom práve, Kim Čong-un nariadil armáde, aby sa “pripravila sa na vojnu.” Severokórejský vodca v sobotu vydal sériu príkazov pre vrchné velenie v oblasti obrany a bezpečnosti, uzavrel tak prípravy k novému jadrového testu, citovala v Soule Kórea JoongAng Daily nemenovaný zdroj.


USA promýšlejí scénář války s Čínou


2013-01-31  (09:08)  |  Vojny
Obama označil Čínu za protivníka a nařídil prozkoumat čínské nebezpečí. Spojené státy zahájily přemisťování svého loďstva do Asijsko-tichooceánského regionu (ATR). Základem pro takovou pozici je ekonomika a politika.


Co byste měli vědět o válce v Mali: Uran, zlato, ropa a strategické minerály


2013-01-17  (09:27)  |  Vojny
Francouzská vláda uvedla, že: „Pošle 2 500 vojáků, aby podpořili vládní vojáky Mali v konfliktu proti islamistickým rebelům. Francie už do Mali vyslala 750 vojáků a francouzské přepravní lodi už v úterý ráno dorazily do Bamaka… S vysíláním vojsk po zemi i vzduchem budeme pokračovat …


6 důvodů k započetí třetí světové války


2012-12-06  (10:44)  |  Vojny
Listopad 2010. Je třetí světová válka vhodná pro zavedení Nového světového řádu? Průměrný člověk si může jen stěží představit, proč by třetí světová válka měla být cokoliv, jen ne událost ukončující civilizaci. A přesto, slyšeli jsme rétoriku neoconů, ve které navrhují, že by nová světová válka byla životaschopnou možností k nápravě umírající ekonomiky dolaru. Nebo, možná je to prostě dobrou investicí, pokud jste globalista.


Úspěšné konspirační teorie, o kterých se dnes moc nemluví


2012-07-24  (11:04)  |  Vojny
Letos uplynulo 10 let od událostí z 11. září, které byly úvodem k dosud nekončící válce s terorismem. Snad ještě než se usadil prach po pádu dvojčat, objevily se první konspirační teorie, které přiživila jak interpretace těchto událostí v oficiálních mediích, tak zveřejněná vládní zpráva. Diskuze mezi zastánci a odpůrci oficiální zprávy trvá dosud.


Sýrska slobodná armáda – oddiely smrti zachytené na videozáznamoch


2012-06-28  (08:59)  |  Vojny
Drastické videá popráv, štvrtenie zajatcov a civilistov zaživa, bombové útoky a zverstvá ‘osloboditeľov’ sýrskeho ľudu zvaných Free Syrian Army. Článok odkrýva a poskytuje desivé skutočnosti z pozadia sýrskeho konfliktu a žoldnierskych zabijakoch dovážaných do Sýrie v oddieloch smrti. Obsahuje zdrvujúce videá zachytávajúce sadizmus páchaný na civilistoch.


Tipy a rady z války v Bosně – informace z první ruky – 1. část


2012-04-23  (06:14)  |  Vojny
elco popisuje, jaké to bylo žít ve městě celý rok bez elektřiny, paliva, tekoucí vody, dodávek potravin nebo tradičního obchodu. Jejich měna byla bezcenná, neexistovaly policejní nebo vládní síly a v ulicích vládly gangy a násilí. Strategie přežití, kterou on, jeho rodina a komunita použila k tomu, aby zůstali naživu je poučná a může změnit některé vaše priority ohledně přípravy na SHTF (SHTF = Shit Hits The Fan = výraz používaný survivalisty pro popis katastrofické situace). I když nejde o dlouhé čtení, přesto tento text doporučuji kvůli bohatým poznatkům někoho, kdo SHTF skutečně zažil.


Mikrovlnná zbraň USA


2012-03-14  (10:20)  |  Vojny
Americká armáda představila světu novou zbraň, neformálně pojmenovanou mikrovlnné dělo. „Active Denial System“ (dále jen ADS) je nesmrtící zbraň primárně určená pro kontrolu davu. Dlouho se šířily zvěsti o „dělu“, které může být namontováno na vojenském vozidle, určeném k rozehnání davu pomocí vysoce energetického elektromagnetického záření.


Kto ovláda svet: Súbory o tajných operáciach CIA odtajnené


2012-03-04  (22:33)  |  Vojny
Odtajnenie súborov CIA vnesie svetlo do ďalšej éry: časy Irán Kontra, prezidenta Reagana a pádu Sovietskeho zväzu, éra korupcie a falošného potlesku. Prvým z týchto súborov je odtajnený reťazec rozhovorov medzi prezidentom Reaganom a diplomatom Emilom Lee Wantom, ktorý umožňuje vstúpiť do sveta Bieleho domu, inak prístúpného len pre zasvätených.


Izrael zaútočí na Írán bez varování


2012-02-28  (09:51)  |  Vojny
Izraelští představitelé říkají, že pokud se Izrael rozhodne zahájit preventivní útok na íránská jaderná zařízení, učiní tak bez předchozího souhlasu či vědomí USA, citovala AP uniklou informací z americké tajné služby.


Přípravy na válku (3)


2012-01-25  (18:20)  |  Vojny
Američané a Evropané posílají válečné námořnictvo do Perského zálivu. Možná jde jen o pokračování diplomatického nátlaku. Nebo taky ne.


10 největších kupců íránské ropy


2012-01-23  (17:03)  |  Vojny
Druhý největší producent OPECu Írán prodává velké množství ropy do Číny, Indie, Jižní Koreje, Japonska a Itálie. Ale Turecko, Jižní Afrika a Srí Lanka se hodně spoléhají na dovozu íránské ropy. Americké sankce již zakázaly dovoz íránské ropy. Francie tlačí Evropskou unii, aby zvážila zákaz dovozu íránské ropy s cílem odradit Teherán od jaderného programu.


Čína a Rusko: Rozpoutáme 3. světovou válku, pokud západ nepřestane s agresí !


2012-01-17  (08:20)  |  Vojny
Ve světě právě vrcholí napětí spojené s finanční krizí a různými regionálními konflikty. Najednou se zdá, že se opět budeme dostávat do nové Studené války. Pochmurný bulletin ministerstva obrany, vydávaný pro premiéra Putina a prezidente Medveděva, dnes uvádí, že prezident Hu „v principu souhlasil“, že jediným způsobem, jak zastavit agresi západu vedenou Spojenými státy, je prostřednictvím „přímé a okamžité vojenské akce“, a že čínský vůdce nařídil svému námořnictvu „připravit se na válku“.


USA se připravují na izraelský útok na Írán


2012-01-15  (14:37)  |  Vojny
Američtí vojenští představitelé jsou stále více znepokojeni možností, že Izrael podnikne samostatně nálety na íránská jaderná zařízení, a to navzdory jejich námitkám, protože oni si přejí dát více času sankcím. Proto začali plánovat opatření na ochranu amerických instalací v regionu pro případ konfliktu.


Video ako americkí vojaci v Iraku bijú a kopú miestne deti, keď si myslia, že ich nikto nevidí.


2012-01-12  (08:34)  |  Vojny
Video ako americkí vojaci v Iraku bijú a kopú miestne deti, keď si myslia, že ich nikto nevidí. Násilie na demonštrantoch bolo pritom dôvodom americkej invázie do Lýbie. Škoda, že USA niesú aj voči sebe také tvrdé.


Pentagon uvažuje o nasadení vojakov v Európe, ak sa rozpadne


2011-12-11  (13:18)  |  Vojny
Rozpad eurozóny by mohol vyvolať občianske nepokoje a rozpad celej európskej dvadsaťsedmičky. Vyhlásil to šéf amerických ozbrojených síl, generál Martin Dempsey, ktorý vyjadril znepokojenie z vývoja finančnej krízy v eurozóne.


Ako prežiť ekonomický kolaps


2011-12-05  (15:44)  |  Vojny
Žijeme náš každodenný život. Do práce, domov, občas dovolenka. Málokto myslí na to, že by to mohla prísť globálna katastrofa. Prednedávnom „padla vláda“ a strany sa dohodli a bolo OK, až na tie milióny za voľby. Ale pozrime sa na ekonomickú situáciu. Mestá, obce, štáty, ľudia. Všetko má dlh. Čo sa stane ak praskne najväčšia bublina ? Padne ekonomika. Obávam sa, že v tom chaose bude na hocaké prípravy príliš neskoro.


Tak predsa?


2011-11-19  (20:35)  |  Vojny
Prednedávnom sa internetom prehnala „tajná“ správa adresovaná Putinovi. Odosielateľ bol vysoký vojenský predstaviteľ Číny, ktorý mal tieto informácie zasa od bývalého žoldniera Blackwater. Žoldier, ktorého medzitým zatkla CIA sa vyjadril nejak takto: „USA chystá na takú špinavú vojnu s takým množstvom obetí, čo je pre človeka s dobrým svedomím neprijateľné, preto som dokumenty poskytol Číne.“ Myslím že každý súdny človek pri čítaní onej správy nadvihol aspoň jedno obočie. Pozrime sa však, čo sa v krátkej dobe udialo.


Čína varovala Putina: USA chce svetovú vojnu


2011-10-28  (10:21)  |  Vojny
Putin dostal vážne varovanie od vysoko postaveného čínskeho vojenského predstaviteľa. Preto to musíme tak zdôrazniť, pretože nejde o výplod bujnej fantázie autorov z nejakého undegrundového blogu, ale o varovanie najvyššieho čínskeho vedenia pre Moskvu.


Proč bude válka


2011-09-23  (18:29)  |  Vojny
I když většina lidí na Západě stále žije v domnění, že pohodu posledních desetiletí ruší pouze nahodilosti a vzdálené bouře, pod mírovým povrchem doutnají čtyři nálože. Přestože každá z nich se může jevit jako dílčí problém, ve své kombinaci vytvářejí prohlubující se tendenci k velké válce. Tedy válce, kdy na obou stranách fronty budou mocnosti schopné zasáhnout území protivníka. Tato nebezpečí lze pojmenovat: výměna světového hegemona, zbrojení, způsob života středních vrstev, úroveň politických elit Západu.


Americké Tulene vleteli do pasce Talibanu


2011-08-09  (18:29)  |  Vojny
Podľa správ úradov okupovaného Afganistanu elitné jednotky americkej armády známe ako SEAL vleteli do pasce ktorú im nastavil Taliban.


Chystá se v Berlíně nové jaderné 11. Září ?


2011-05-20  (21:46)  |  Vojny
Již delší dobu se mluví o tom, že by ze známých důvodů bylo vytořeno další 11.Září, a to v nějakém známém evropském městě a ve spojení s jadernou zbraní.


Falešná záminka pro válku v Libyi?


2011-04-21  (18:20)  |  Vojny
Intervence ale nezabránila genocidě, protože k žádnému takovému krveprolití by nedošlo. USA naopak tím, že intervencí povzbudily rebely, prodloužily libyjskou občanskou válku a výsledné utrpení nevinných. Nejlepším důkazem, že Kaddáfi neplánoval genocidu v Benghazi je, že se jí nedopustil v dalších městech, které dobyl buďto plně nebo částečně – včetně Zavíje, Misuráty, Adžábíje, které v součtu mají více obyvatel než Benghází.


Japonsko ve spárech HAARPyjí


2011-03-25  (00:01)  |  Vojny
Zapomeňte na konvenční války v Afghánistánu a Iráku, ty jsou minulostí. Dnešní války Spojených států se vedou jinak. Nepozorovaně, skrytě. Klasické zbraně nahradily zbraně klimatické a tektonické.


Západ klame o rebélii v Lýbii rovnako, ako klamal o vojne v Gruzínsku !


2011-03-20  (02:34)  |  Vojny
http://www.kp.ru/daily/25644.5/808675/ Proamerické médiá „topia“ Kadáfiho kvôli prerozdeleniu svetových zásob ropy naftovými barónmi ! „Neverte ničomu, čo vám hovoria v TV o Lýbii“ takto sa najčastejšie začínajú listy od ľudí, ktorí v súčasnosti pracujú v tejto krajine a nezberajú sa odtiaľ odísť. Ako to ? V krajine, kde podľa západných médií vládne strašný diktátorský režim, ktorý po tisícoch vraždí ľudí, používa bojové vrtuľníky, letectvom bombarduje obytné štvrte, „čierni žoldnieri“ jazdia džípmi po uliciach a guľometmi kosia všetkých zaradom a Kaddáfimu verné sily, ktorých je samozrejme „menej a menej“ sú pripravené použiť chemické zbrane. A pritom ľudia z Lýbie - napríklad ukrajinskí lekári, ktorých tam v nemocniciach pracuje nemálo – píšu domov, že sa nepoberajú na odchod. Ako je to možné ? Opýtajte sa sami. Vysvetlenie je jednoduché: väčšina takzvaného spravodajstva z Lýbie sú lži a klebety.


American reconstruction


2011-01-15  (16:49)  |  Vojny
Obsahom vyššie uvedeného filmu Americká obnova je o tom, čo v skutočnosti znamená západne obnovovanie krajiny.


3. svetová vojna - konflikt kolosálnych rozmerov


2010-12-19  (15:19)  |  Vojny
Už ste sa zamýšlali nad týmto konfliktom, ktorý sa bohužial neodvratne blíži? Konflikt ktorý predpovedali už mnohí ľudia v minulosti je aktuálne največšou hrozbou pre náš svet.


Další teroristický útok?


2010-10-10  (20:20)  |  Vojny
V poslednych dňoch mi ako iste aj vám neušla informacia o novej hrozbe teroristických útokov o ktorých informovali USA a neskor sa k nim pridala a potvrdila ich aj Australia. Tieto informacie vraj boli ziskané tajnými službami.


Inkvizičný Norimberský proces


2010-08-22  (20:21)  |  Vojny
Verím, že veľa ľudí počulo o Norimbergskom procese, ale pochybujem, že veľa ľudí vie o podrobnostiach. V Norimbergu totiž zločinci súdili svoju obeť, ktorá sa previnila tým, že sa bránila. “Súdna fraška v Norimbergu je oficiálne známa ako "Medzinárodný vojenský tribunál." To meno je ohováraním vojenského povolania. Tribunál nebol vojenským v žiadnom slova zmysle. Vojakmi medzi sudcami boli iba Rusi. Tu v Norimbergu ľudstvo a naša súčasná civilizácia podstúpila tvrdú skúšku s mužmi, ktorých vlastné ruky boli krvavé, ale ktorí sedeli v kreslách sudcov. Jeden zo sudcov prišiel z krajiny ktorá sa dopustila Katyňského masakru, vyprodukovala dôkazy a priviedla niekoľko svedkov, ktorí v Norimbergu prisahali, že Nemci to urobili. “


Wikileaks zveřejní další video: Hněv z Farahu


2010-04-12  (14:43)  |  Vojny
Zatímco se Obamova administrativa snaží vypořádat se s videem, na němž američtí vojáci v Bagdádu zabíjejí dva reportéry agentury Reuter´s a několik dalších Iráčanů, webová stránka Wikileaks.org oznámila, že v dohledné době zveřejní další video, které tentokrát bude ukazovat mnohem krvavější americký útok.


Wikileaks video uz je vonku!


2010-04-05  (18:03)  |  Vojny
Slubovane video od wikileaks o tom, ako usa vrazdia civilistov


Ďaľšie z vojen...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Torontské protokoly (podľa novinára, ktorý ich uverejnil) dokazujú že plán vytvorenia Nového Svetového Poriadku (ďalej NWO) sa zosnoval už pred niekoľkými desaťročiami, napriek tomu, že pojem New World Oorder „legalizoval” 11.9.1990 vo svojom prejave prezident USA Busch starší. Úzka skupina ľudí, ktorá sa usiluje o vytvorenie NWO svoje „ako na to?“ zaktualizovala už pred najmenej 45 rokmi, čím vytvorili scenár na najbližšie roky.


Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Konec amerického snu – část 2

Z amerického snu se rychle stává americká noční můra Když otcové zakladatelé USA zakládali národ, tak to dělali s úmyslem, aby vláda byla velmi omezená a lidé měli obrovské množství svobody.


Zlato proti strachu z inflace

Belgický poslanec sa nebojí nazvať zločin zločinom

Máme tu režim debilov a nestíhaných zločincov - 9.3....

Čo dnes znamenajú pojmy gramotnosť a negramotnosť?

Pološero Byznys v bílých pláštích Šokující pravda...

Archív

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

...ešte vakcínu s ortuťou a je to, dobytok.


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Zavádzanie slovenských médii ohľadne Grécka

Poďme konfrontovať Zbigniewa:

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.4693 s