23. September 2019
    
Vatikánske podnikanie - Dolezite.sk

Vatikánske podnikanie


  2011-01-31  (00:45)  |  Náboženstvo a mystika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Vatikánske podnikanieJedným z tajných plánov Vatikánu a tým aj jezuitov je získať čo najväčší majetok a byť tak ekonomicky najsilnejším štátom sveta s naprostou nezávislosťou. Jedine tak môže dosiahnuť svetovú nadvládu. Nebude preto na škodu pozrieť sa, ako to katolícki predstavitelia praktizujú práve cez jezuitský rád. Rímska cirkev nikdy nepohrdla tým, keď mohla mať zo svojich „duchovných” výdobytkov aj častý zisk. V tom boli jezuiti úplne rovnakí ako všetky ostatné rády a ešte ich aj v mnohom predstihli. V každom prípade je dnes známe, že bieli otcovia patria medzi najbohatších majiteľov pôdy v Severnej Afrike. V Mexiku majú dodnes strieborné bane a cukrovarnícke rafinérie. V Paraguay čajové a kakaové plantáže a továrne na koberce. Tiež dodnes chovajú dobytok a každým rokom exportujú nekonečné tony mäsa, koží a masti rovnako aj mliečne produkty atď. (Andre Mater, ktorého cituje Pierre Dominique, La politique des Jesuites, str. 191) Vatikán prostredníctvom jezuitov držal vo svojich rukách monopol na chlieb, múku, soľ, cukor, dobytok, kože, kávu, tabak a na mnoho ďalších komodít vďaka jezuitským otrokárskym kolóniám v Južnej, Strednej a Severnej Amerike, Indii, na Filipínach a na mnohých ostrovoch obidvoch oceánov. A príjem zo svätopeterského haliera bol roku 1870 cez 4 milióny a začiatkom 20. storočia už cez 15 miliónov dolárov. (M. Williams: The Catholic Church in Action, New York, 1934, str. 153) Obrovské sumy peňazí plynuli do Vatikánu aj prostredníctvom jezuitskej kongregácie Propaganda viery, ktorá už v roku 1850 získala takmer tri a pol miliónov zlatých frankov. (E. de Pressensé: Du catholicisme en France, Paříž, 1851, str. 35). Okrem toho, čo sme teraz vymenovali (a to je v skutočnosti len malý kúsok nesmiernej plochy) mal pápežský trón pod sebou už Banku di Sconto (bola založená „svätou” stolicou v roku 1830), Banku Romana (založená „svätou” stolicou v roku 1834), Banku svätého Ducha (inovovaná „svätou” stolicou v roku 1834), Sporiteľňu od prelátov P. Moriniho a C. L. Moriniho (založená v roku 1836) s 10 miliónov escudov ročného vkladu, podiel rímskych veľkofinančníkov cez Banku Romana z roku 1852, benátsku Banku sv. Marka (založená v roku 1895), Banku Generale di Roma, Credito mobiliare, Banku Artistico-Operaia, spoločnosť Societa del Acqua Pia Antica Marcia ktorá združovala všetky rímske vodárne (založená „svätou” stolicou v roku 1845), spoločnosť s anglickým kapitálom Societa Anglo-Romana pel l´ lluminazione a gas s dividendami okolo 20 miliónov dnešných dolárov (založená pápežom v roku 1852), Banku di Roma (založená „svätou” stolicou v roku 1880), spoločnosť Societa Elletrica Anglo-Romana (založená „svätou” stolicou v roku 1883) a ďalšie vatikánske spoločnosti a podniky. (A. Caracciolo: Roma capitale, Dal Risorgimento alla crisi dello stato liberale, str. 126-127). Je na mieste tiež pripomenúť veľké vydavateľstvá novín a časopisov nielen v Taliansku (Osservatore Romano a časopis jezuitského rádu Civilta Cattolica), ale aj v Severnej Amerike, Kanade, Austrálii, Južnej Amerike a vo všetkých európskych katolíckych alebo v štátoch s prokatolíckym zameraním. Ďalej plynuli peniaze do pápežského kráľovstva z cenných papierov, z burzy mnohých krajín, zo špekulatívnych burzových spoločností, z vynálezov - Spoločností pre poistenie (poisťovacie spoločnosti) napr. proti ohňu, povodniam, zemetraseniam, úrazom, náhlej smrti, z predaja odpustkov, z pútí, darov (čo dar, to veľa desiatok miliónov dnešných dolárov), rôznych odkázaných dedičstiev atď. Okrem toho sme nevymenovali špekulácie so stavebnými pozemkami, ďalej vlastníctvo továrni, plynárni, elektrárni a rôznych priemyslových kolosov v USA a v Európe, ďalej dopravné katolícke spoločnosti (Societa per le Tranvie e gli Omnibus), plynárenské spoločnosti, pekárenské spoločnosti (Societa Molini Pantanella, ktorá je dodnes vlastníctvom Pacelliho rodiny (pápeža Piusa XII.) a ktorá skúpila všetky mlyny a pekárne v Taliansku). "Akonáhle vyššie uvedení páni dosiahli monopol nad mlynmi, cena múky a chleba okamžite stúpla.” (Avanti, Roma, VIII., 1897, str. 26) Kapitál Vatikánu bol ešte pred prvou svetovou vojnou v každej banke alebo spoločnosti v hodnote desiatok a stoviek miliárd dolárov. A tento kapitál okrem európskeho trhu stačil ešte ovládnuť Sýriu, Madagaskar, Indočínu, Rodéziu, Libanon a veľa ďalších krajín Blízkeho Východu, tiež Egypt, Maltu, Maroko, Tripolis, Barcelonu, Carihrad atď. Tu všade, rovnako ako v súčasnej dobe, vládli jezuiti tvrdou rukou trhového hospodárstva. Záujmy vatikánskych bank viedli k tureckej vojne v roku 1911 o Líbyu rovnako tak ako neskôr o celú severnú Afriku. Aj napriek tomu všetkému bohatstvu a majetku, aj napriek všetkým pozemkom a finančnému bohatstvu, sa cirkev neustále sťažovala na svoju chudobu (presne tak je tomu aj dnes – nič sa na tom nezmenilo). Ako dôkladne pápež svetu ukazoval, že svoju chudobu nepredstiera, ale že je skutočná! Denne však umieralo veľa vlastných katolíckych kňazov skutočným hladom, zvlášť v Taliansku. Milióny detí Ríma podliehali chorobám, chodili v roztrhaných handrách, pochovávali svoje deti, sotva sa narodili, žili v špine v kôlniach, pivniciach a chatrčiach, žobrali a deň čo deň zápasili o holé prežitie. Ako slepo pápežovi dôverovali ! Viac a ešte viac sa tlačili ku katolíckej cirkvi v snahe získať svojimi púťami a darmi zo svojich posledných peňazí spasenie a blahobyt. Nie je to verný obraz aj dnešnej politiky Vatikánu? Aj dnes cirkev stále dookola drzo tvrdí, aká je chudobná, komunizmom zúbožená, vydrancovaná. Ako je v mnohých postkomunistických krajinách bez majetku, pozemkov, financií, div že nie priamo o hlade, keď sotva len prežíva. Aké to dokonalé divadlo chudoby hrá pred svojimi ovečkami a celým svetom! Aj dnešné obchodovanie tajných jezuitov sa týka vecí, za ktoré obyčajný človek dostáva veľmi ťažké väzenie alebo dokonca i trest smrti. Obchod s drogami (viď napr. Mladá fronta Dnes, 3.7.1998, str. 11. článok „Heroín je na západe znovu ...”) a so zbraňami a udržiavaní výroby a vývoja obidvoch je podľa presakujúcich informácií na prvom mieste. Ale máme tiež zatiaľ nezverejnené informácie aj o obchode s „bielym mäsom”, ďalej o podiele na medzinárodnej sieti prostitúcie, o obchode s nelegálnymi detskými orgánmi alebo priamo živými deťmi (viď napr. malá zmienka v Katolíckom týždenníku č.37, 13.9.1998, str. 3), o obchode s tajnými informáciami, o obchode s nelegálnym zlatom, diamantmi, smaragdami, rubínmi a ostatnými drahokamami. Niet pochýb o aktívnej účasti jezuitov v špionážnych sieťach a v neposlednej rade tiež organizovaním, vedením a podporovaním medzinárodných zločineckých a teroristických organizácií po celom svete. Neštítia sa proste ničoho. Vo všetkom sú veľmi „ťažké” peniaze. Napríklad obchod s „bielym mäsom” prináša mesačne (!) mnoho miliónov mariek len v Európe. Sú to transakcie, o ktorých nemá prostý človek ani tušenia. Prepojenie jezuitov s ekonomikou USA je oveľa dôkladnejšie, než podhubie alebo korene stromov. Jezuiti sú v správnych radách akciových spoločností. Sú riaditeľmi, námestníkmi, hlavnými poradcami, najväčšími alebo hlavnými investormi, vrchnými šéfmi, manažérmi a hlavnými ekonómami rôznych spoločností, napr.: plavebných spoločností, kávových plantáži, lodných holdingov, oceliarskych spoločností ako Republik Steel, National Steel, leteckých spoločností ako Boeing Airplaine, Lockheed, Aikraft, Curtiss Ride, naftových gigantov ako Philipps Oil, Kreol Petroleum, závodov na výrobu áut a lietadiel Ford, Chrysler a ďalšie. Nie je vôbec žiadne tajomstvo, že atómový výskum USA tiež riadia jezuiti rovnako, ako celý program NASA, voľbu kozmonautov a podobne. Riadia voľbu prezidentov, voľbu moderátorov pri voľbách, priamo riadia kurzy dolárov podľa cien ropy a podľa ťažby zlata (ktoré majú taktiež pod svojou vládou), ďalej korigujú ceny obilia, múky, močoviny, kukurice, kávy, ryže, cukru, dreva, chemikálií, hnojív a ďalších strategických komodít. A rovnakú aktivitu jezuitov môžeme pozorovať aj v Austrálii a po celej západnej a teraz aj po celej východnej Európe, ďalej v Ázii, Afrike a na rôznych oceánskych ostrovoch. Dnes neexistuje ani jeden svetový monopol, ktorý by bol bez riadenia jezuitov. Pochopiteľne, že ide o jezuitov pod najtajnejšou prísahou, teda o ľudí, schopných čokoľvek poprieť - ak to je v záujme rádu, tak aj svoju vlastnú rodinu alebo príslušnosť k rádu. Rád jezuitov svoj zisk a rozpočty veľmi prísne utajuje, rovnako, ako skutočný počet aktívnych členov rádu (v roku 1979, ako uvádza Dr. Rivera, ich bolo „okolo 102.000.” (A. Rivera: Alberto, part 1, str. 7), čo je číslo, ktoré nikde oficiálne nenájdeme). „V našej dobe je Vatikán jedným z najmocnejších finančne trhových podnikov sveta. Vlastní majetok v hodnote mnohých miliárd.” (viď Karl A. Molnau: Hriechy politického katolicizmu, pravá tvár cirkevnej hierarchie, str. 46). Jezuitskí kardináli USA 60-tych rokov - Spellman, Monney, Stritche a šéf amerických jezuitov Vincent Mac Cormick previedli tesné finančné spojenie medzi Vatikánom a USA na čele s Fordom, Rockefellerom a Morganom. Finančne a politicky podporovali americký katolicizmus tiež Kennedy, firma Coca-Cola, First National Bank, bankový dom Sullivan and Reed, International Latex Corporation, Shuffer Oil, Bank of Amerika, American National Gasoline Corporation, General Motors Corporation, Sinclair Prairie Oil Corporation, novinové a časopisecké trusty, Bankers Trust Company a ďalšie. Za tieto služby odmeňoval pápež svojich verných miliardárov šľachtickými titulmi: Maltézsky rytier, Rytier vatikánskeho rádu svätého Hrobu, Rytier vatikánskeho rádu svätého Gregora a podobne (J. Lavreckij: Vatikán, ... str. 261). Nedá mi, aby som neodcitoval nasledujúce slová, ktoré charakterizujú skôr prostého naivného a svetovú politiku neznalého človeka, než rozhľadeného slovenského premiéra, politika a diplomata, ktorý napísal: „V roku 1995 som bol vo Vatikáne na návšteve Svätej stolice. Bol som úprimne prijatý Svätým otcom, mali sme stretnutie medzi štyrmi očami, prijali ma aj ďalší vysokí funkcionári, dostal som vyznamenanie radu Maltézskych rytierov, mali sme spoločný obed a rozprávali sme sa o budúcnosti Slovenska. ...vždy, keď som bol predsedom vlády, Slovenská republika s Vatikánom vystupovala koordinovane... Vo svojej funkcii som sa stretol aj s príslušníkmi a vyznávačmi iných cirkví. Napríklad s budhistickými mníchmi. Od ich veľmajstra mám suvenír, vlastnoručnú kresbu s obrazom šťastia. Stretol som sa s lámami, šíitmi, sunnitmi, islamistami. Stretol som sa so Svedkami Jehovovými a s ďalšími
. Na čo si však treba dávať dobrý pozor, sú sekty. V súčasnosti veľmi agresívne vystupujú proti tradičným cirkvám a civilizácia môže mať s nimi ešte veľké problémy. ...Teraz, ako som už v opozícii, prišiel za mnou Otec Hlinka, aby som vraj niečo urobil, pretože hrozí oddelenie cirkvi od štátu. Odpovedal som mu, že by som rád niečo urobil, ale vidím, že u nás cirkev podporuje vždy len tých, čo jej ubližujú, a neváži si tých, ktorí jej pomáhajú. ...Vysoko si vážim a veľký vplyv má na mňa jeho eminencia Ján Chryzostom kardinál Korec. Je to výnimočná osobnosť, vzdelaný, rozhľadený, prosto duchovný obor. Tak isto si hlboko ctím jeho eminenciu kardinála Tomka. Bol to prvý človek, ktorému som sa zveril so svojimi názormi na samostatnosť Slovenska a ktorého slová som hltal doslova ako mannu nebeskú. Bol to človek, ktorý prešiel celý svet a vedel sa k takejto problematike vyjadriť...“ (V. Mečiar, Slovenské tabu, 2000). Na margo tohto Mečiarovho vyznania uvádzam, že Vatikán nebol spokojný s tempom plnenia dohôd, ktoré uzatvoril s komunistickým režimom ešte v období pred jej pádom, resp. pred „zamatovou revolúciou“. Dňa 7. septembra tlač ubezpečuje verejnosť, že vzťahy medzi cirkvou a štátom sú naďalej posilňované... (viď ČTK, 7.9.1989). A ďalej: „Do úradu sídelného arcibiskupa a metropolity, prímasa Slovenskej cirkevnej provincie, bol v nedeľu (10. septembra 1989) uvedený biskup trnavskej arcidiecéze Ján Sokol .... Na čele delegácie Vatikánu bol kardinál Jozef Tomko. Obradu sa zúčastnil tiež apoštolský nuncius arcibiskup Francesko Colasuonni ... ” Aj v Spišskom Podhradí bol vysvätený nový biskup rímskokatolíckej cirkvi ThDr. František Toundra ... „Biskupskému vysväteniu bola prítomná oficiálna delegácia Vatikánu vedená kardinálom Jozefom Tomkom ... a prítomní boli tiež ďalší zahraniční hostia rímskokatolíckej cirkvi.” Nový biskup uviedol, že bude podporovať dobrú spoluprácu medzi cirkvou a štátom (ČTK, 11.9.1989). Alebo článok „Slovensko má kardinála” z doby ešte pred rozdelením Československa, ktorý hovorí, že 29. mája 1991 bol menovaný slovenským kardinálom Ján Chryzostom Korec - jezuita, absolvent noviciátu (od 12. 9. 1939), neskôr študent jezuitskej teológie (viď Katolícky týždenník č.26, 30.6.1991, str.1). Nový pápež Ján Pavol II. bol už od svojho nástupu neoblomný a dokonca chcel znovu zaviesť stredovekého ducha v cirkvi. Hnev tohto tvrdohlavého, panovačného, bigotného pápeža (tiež „presvedčeného komunistu”, ako píše kňaz Alberto Rivera) proti šíriteľovi prokomunistických myšlienok, generálovi jezuitského rádu Arrupeho bol nakoniec tak veľký, že „... Pápež (Karol Wojtyla, Ján Pavol II.) obvinil aj jezuitský rád dokonca z teologických úchyliek a jeho generál Arrupe bol penzionovaný (bol to bezprecedentný prípad v dejinách tohto rádu!). Zároveň Ján Pavol II. oficiálne uznal rád Opus Dei (Božie dielo), ktorého členovia spolupracovali s diktátorom Frankom v Španielsku, podporovali diktátora Salazara v Portugalsku a boli v tesnom spojení s Pinochetom v Chile. V roku 1984 podpísal Ján Pavol II. nový Kódex kanoníckého práva katolíckej cirkvi, ktorý kňazom zakazuje, aby sa zaoberali politickou činnosťou.” (S. G. Lozinskij: Dejiny pápežstva; str. 305). Paradox je, že táto inštitúcia Opus Dei je výhradne jezuitského zloženia od samého začiatku svojej existencie. Kryje akcie jezuitov aj akcie ich agentov, akcie rôznych projezuitských organizácií, tajne spolupracuje s medzinárodnými silami a medzinárodným terorizmom atď. Z Vatikánu zazneli aj osudové slová a obecné nariadenia, v ktorých je zavrhnutý socializmus... zavrhnutý liberalizmus... Už pápež Lev XIII. poukázal na to, že neodpustiteľná je sloboda bohoslužby, že nemôže byť spravodlivo udelená sloboda prejavu a vyjadrovania... Takže slobodu myslenia, tlače, vyučovania a bohoslužby, ktoré niektorí považujú za prirodzené práva človeka, nie je možné štátu dovoliť... „Musíme,” povedal pápež Pius XI., „znovu nastoliť toto učenie a cirkevné nariadenia.” Pomocou slov o „slobode svedomia”, o „slobode viery”, o „práve organizovania cirkevných ceremónií a bohoslužieb” a o „práve zhromažďovania a konania omší”, sa rímskokatolícka cirkev vždy zhostila postupne svojej moci. Ako málo toho v minulosti ľudia vedeli a vedia aj dnes o praktikách rímskokatolíckeho systému. Pre Vatikán je otázka času iba púhym trpezlivým vyčkávaním. Svoje ciele sleduje na desiatky rokov dopredu. Preto nie je náhoda, že 12 rokov pred pádom komunizmu znovu zaznievali hesla o „slobode a demokracii” z úst jezuitov a v ich časopisoch, na jezuitských staniciach v rádiu a v prehláseniach českých disidentov. Aby svojmu kriku v médiách o ubližovaní cirkvi dodali jezuiti aj patričnú váhu, veľa katolíckych farárov sa ich tajnou zradou dostalo pred komunistické súdy a do väzenia. Bola to vysoká hra Vatikánu, v ktorej musel komunizmus padnúť. A vojsko pešiakov pre túto hru boli nič netušiaci samotní rímski katolíci a duchovní. Títo katolícki duchovní vôbec nič nevedeli o tom, že hrajú úlohu obetných oviec. Obete sa museli brániť do posledného dychu naprosto vierohodne. Toto divadlo muselo byť celkom skutočné. Veľa obetí bolo jezuitami vyprovokovaných ku konaniu a k prijímaniu tajných omší po domácnostiach a veľa ich potom bolo týmito alebo inými jezuitami prezradených. Tak sa vyrábali mučeníci. A Vatikán do éteru reval, zatiaľ, čo jezuitský rád jednoducho katolíkov „trhal a vydával napospas”. Organizácia Amnesty International spájala českých rímskokatolíckych disidentov s celým rímskokatolíckym svetom. Pochopiteľne, že jezuitskí duchovní mali väčšie možnosti. Je zaujímavé, že aj keď boli títo jezuitskí disidenti zatvorení vo väzniciach, že dopisy od tejto organizácie vždy dostali... Tiež vplyvom tovarišstva začali noviny intenzívnejšie písať o perzekúciách cirkvi v bývalom Československu. Nie je tajomstvom, že veľa oficiálnych aj neoficiálnych rímskokatolíckych duchovných podpísalo Chartu 77. Najväčšie percento z týchto duchovných boli jezuiti alebo ich spolupracovníci. Preto tiež dnes jezuiti intenzívne pracujú aj vo väzniciach. Už v roku 1993 sa usilovali o vytvorenie funkcie pre kňaza na trvalý úväzok vo väzniciach (Viď Magazín Dnes, 7. októbra 1993, článok: Z väzenia na faru, z fary do väzenia) - niečo ako väzenský kurátor pre duchovnú „pomoc” väzňov (dnes je to napríklad na Slovensku už bežnou praxou a skutočnosťou)! O tom, že do väzenia nosili títo kňazi aj iné, než „duchovné hodnoty” z rímskokatolíckych a jezuitských časopisov a životopisov svätých, nie je potrebné dlho písať. Vyššie uvedený článok priznáva aj cigarety. A ako ďalej článok poukazuje, práve prostredníctvom cigariet sa kňaz votrel do priazne väzňa a tak sa dostal do vnútra týchto ľudí s jediným cieľom, tak ako v minulosti napríklad v Indii, väzňa pokrstiť, a to hoci aj na smrteľnej posteli. Okrem toho, spoveď, mnohých tajomstiev zo súkromia a tiež púte do Španielska sú pochopiteľne stálym ohnivkom medzi „ovečkami” a jezuitskými kňazmi aj v dnešnej dobe. Ďalšie aktivity a majetky Vatikánu Akcionárom Standard Oil, General Electric, General motors a mnohých ďalších monopolných gigantov bol osobne aj jezuita Spellman a Tylor. „Všetky dôležité finančné manipulácie Vatikánu prebiehajú dnes medzi Bankou sv. Ducha a Morganovou bankou.” Do tejto banky tiež pápež ukryl vatikánsky poklad (nakradnutý z celej Európy od dôb inkvizície až po druhú svetovú vojnu) v podobe množstva ton zlatých prútov, v tom čase bol triezvy odhad - hodnota 50 miliónov dolárov. (viď Karl A. Molnau: Hriechy politického katolicizmu, pravá tvár cirkevnej hierarchie, str. 63). Dnes sa vie, že je to len torzo skutočného vatikánskeho pokladu. Cez Morganovu banku siahali siete Vatikánu do všetkých svetových bank nielen v USA, ale tiež v Európe. V dnešnej dobe však priamo tento európsky bankový svet už ovláda sám. Vôbec nemusíme pochybovať o tom, že Vatikán má prsty aj vo všetkých významných českých a slovenských bankách, fondoch, sporiteľniach, poisťovniach atď. Šedá jezuitská eminencia vládne aj českému finančnému trhu rovnako, ako v ostatnom svete. V Monte Carlo má Vatikán také postavenie, že svojimi jezuitami ovláda úplne všetky herne, kasína, zábavné podniky, banky, poisťovne a ďalšie ústavy. Vlastní aj najznámejšie Casíno Monte Carlo. Spovedníkom monackého kráľa (nebohého) Rainera III. bol v 60.-tych rokoch americký jezuita Tucker, ktorý bol zároveň najväčším finančným manažérom Vatikánu. Herne už vtedy vynášali ročne 30 miliónov dolárov, kde plných 25% išlo bez daní priamo do Vatikánu. Dnes už to sú čísla oveľa vyššie. (viď Karl A. Molnau: Hriechy politického katolicizmu, pravá tvár cirkevnej hierarchie, str. 63-64). Navyše, jezuiti predávali, a robia to dodnes, licencie na zobrazovanie Panny Márie z Lurd. V 60-tych rokoch stála licencia viac, ako milión lír. Zlatou baňou pre Vatikán je predávanie ostatkov - napríklad trieska z Kristovho kríža, Máriine topánky, Kristov kabát, rôzne plátna a podobne. Okrem toho vlastnil Vatikán v 60-tych rokoch tiež toľko pôdy po celom svete, že spolu to bolo viac, ako 15 miliónov hektárov podľa najmenšieho triezveho odhadu. V roku 1967 ohodnotil vtedajší taliansky minister financií Preti talianske akcie, ktoré boli majetkom Vatikánu na 100 miliárd lír. Dividendy z týchto akcií robili ročne 4 miliardy lír. Podľa ocenenia anglického časopisu Economist predstavuje hodnota akcií a ostatného majetku Vatikánu najmenej 22 miliárd západonemeckých mariek (údaj je z roku 1970). Podľa údajov amerického časopisu Time je to však najmenej 60 miliárd západonemeckých mariek. Akcie Vatikánu sú uložené asi do všetkých odvetví obchodu a priemyslu. Ekonomické štúdie uvádzajú výrobu plastických hmôt, ocele, cementu, počítačov, textilu, chemikálií, hnojív, výbušnín, toaletného papieru, automobilov, plynu, rafinérií ropy, pitnej vody, mlynov a potravín. V rokoch 1969 až 1970 investoval Vatikán podľa Lo Bella v USA a Kanade viac ako 2 miliardy oficiálnych dolárov. Väčšina vatikánskych transakcií prebieha prostredníctvom Chase Manhattan Bank, First National City Bank a Continental Illinois Bank. Ovšem veľa peňazí je uložených na kontách s fixnými menami a preto unikajú pozornosti. V roku 1972 prevádzal Vatikán transakcie v USA za pomoci Taliana M. Sindona, jedného z mocných bankárov New Yorku. Na pomoc jezuitovi Sindonovi stanovil Vatikán osemnásť člennú komisiu zloženú napríklad z: viceprezidenta Ford Motor Company, J. C. Bourghasa, vedúceho US National Industrial Conference Board, M. R. Gaynsborougha a vydavateľa Wall Street journal, V. C. Roystera. V októbri 1974 však vydala milánska prokuratúra zatykač na Sindona pre podvodné machinácie v milánskej banke Banca Unione, ktorú vlastnil a v ktorej mal Vatikán 10 percent akcií. Ak si zoberieme len „Svätopeterský halier, ten v roku 1866 zarobil 1,8 miliónov dolárov a v roku 1870 to už boli 4 milióny dolárov.” (Michel Williams: The Catholic Church in Action, New York, 1934) Tento „Svätopeterský halier“ zarobí (predajom) len v deň svätého Petra a Pavla, 29. júna iba v USA, viac ako 6 miliónov dolárov. Na zbierkach v diecézach sa vyberie ďalších vyše 70 miliónov dolárov. Vatikánske známky vynesú ročne najmenej 3 milióny dolárov. Koľko dolárov dostane Vatikán v podobe darov asi nikto presne vedieť nikdy nebude, ale triezve ekonomické rozbory a americká ekonomická literatúra uvádza, že ide najmenej o jeden a pol miliardy dolárov ročne. Podľa správy talianskeho časopisu Oggi a amerického časopisu Vision z roku 1952 bol valutový a zlatý fond Vatikánu na začiatku 20. storočia - 11 miliárd dolárov. V samotných USA bol tento fond 25 miliárd dolárov a zlatá zásoba Anglicka bola 5 miliárd dolárov. Na vypísanie všetkých miliardových a stámiliónových obchodov, kontraktov a podnikov Vatikánu v priebehu 19. a 20. storočia by nestačilo ani desať tristo stránkových kníh. (J. Lavreckij: Vatikán, ... str. 166-190; Vision, 7.VIII.1953). V akom protiklade potom vyznieva v Českej republike správa o tom, že všetci katolícki hodnostári, funkcionári, farári, kňazi a ostatní pracovníci dostanú aj cez to, že sú štátnymi zamestnancami, svoj 14. plat ako kompenzáciu za trojročné nevalorizovanie ich platov. Zatiaľ, čo ostatným štátnym zamestnancom z necirkevnej oblasti je ich plat už dávno ukrátený o 60 % a je im zastavený aj 13. a 14. plat, kňazom je však 14. plat uvolnený. A to nehovoriac o platoch robotníkov v štátnych a súkromných podnikoch atď. (Lidové noviny, 12.12.1997, str. 4). Len pre zaujímavosť uvádzam, že začiatkom roku 2005 boli v Slovenskej republike farárom zvýšené platy o 40 %, avšak odkiaľ ich štát zobral - nebolo to náhodou na úkor učiteľov, študentov, zdravotníkov, robotníkov a dôchodcov ? Kňazom sa teda na Slovensku nežije zle, hoci cirkevní hodnostári a ich výhodám naklonení politici stále rozprávajú o skromnom až chudobnom živote duchovných, realita je však celkom iná. Vďaka zmluvám, ktoré náš štát podpísal s Vatikánom, nefinancujeme iba bežné platy farárov v mestách a na dedinách, ale aj kňazov, ktorí si zarobia oveľa viac ako obyčajný pracujúci Slovák. Ministerstvo vnútra a obrany SR dnes zamestnávajú exkluzívne platených kňazov, ktorých pôsobenie vláda už odobrila. Na oboch ministerstvách pôsobia kňazi v hodnostiach: major – má k dispozícii tím ľudí, ktorých riadi, čiže svojho zástupcu, sekretárky a jemu podriadených kňazov. Tiež má k dispozícii služobnú zbraň (kňaz-policajt?!), služobné auto, mobil… Ďalší štyria kapitáni a jeden nadporučík pôsobia na krajských policajných riaditeľstvách a na policajnej akadémii. Ich platy sú od 30 do 50 tisíc korún a k tomu aj nie lacné cirkevné rúcha a iné výhody. Samozrejme, okrem polície ďalší kňazi už pôsobia v armáde a v Zbore justičnej a väzenskej stráže. Keďže aj ostatným cirkvám patria výhody, ktoré si vybavili katolíci, kňazov ďalších vierovyznaní bude v našich ozbrojených silách ešte pribúdať. Na ministerstve vnútra zriadili Úrad ekumenickej rady cirkvi, v ktorom je vytvorených sedem tabuľkových miest. Zmluva s Vatikánom hovorí aj o pôsobení duchovných v radoch Železničnej polície…(Live, 13/2005).1 Misionárky z krajín tretieho sveta pracujú už aj v Českej republike V ČSFR patrili v roku 1990 a 1991 k ženským reholám napríklad: Inštitút Blahoslavenej Panny Márie (anglické panny), Kongregácia milosrdných sestier sv. Karola Boromejského, Rád cisterciániek, Rád Bosých karmelitániek, Kongregácia sestier sv. Cyrila a Metóda, Kongregácia Dcér Božskej lásky, Kongregácia Dcér Najsvätejšieho Spasiteľa, Česká kongregácia sestier dominikánok, Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Kongregácia chudobných školských sestier de Notre Dame, Kongregácia sestier Tretieho rádu sv. Františka pod ochranou Rafaela, Kongregácia sestier Nepoškvrneného počatia Panny Márie Tretieho rádu sv. Františka, Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža, Kongregácia sestier služobníčok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, Kongregácia školských sestier rádu sv. Františka, Kongregácia Sestier Premonštratiek, Kongregácia Šedých sestier Tretieho rádu sv. Františka, Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta de Paul, Rád sv. Uršuli Rímskej únie, Kongregácia sestier Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho... Prácou tajných mníšok po celom svete je (okrem pomoci tajným rehoľníkom v politickom ťažení) hlavne obstarávať obete pre Pannu Máriu a udržiavať s ňou neustále okultné spojenie. Avšak táto časť mníšok, ktorá dennodenne udržiava kontakt s s diabolskými okultnými silami nikdy z kláštora nevychádza a sú spojené so svetom iba prostredníctvom jezuitských otcov. (O rádoch jezuitiek sa zmieňuje český časopis Jezuité, č. 3, 1998). Nárast ženských rehoľných rádov súvisí aj s ich službou, ktorá je vo svete rovnaká ako v mužských reholách. Je dobré si zapamätať, že nech má katolícky rehoľný rád (zvlášť ženský) akékoľvek meno (viď vyššie), sú to takmer vždy nastrčené rády tajných jezuitov, ktoré priamo alebo nepriamo založenie ženských rádov iniciovali a iniciujú dodnes. Rád môže pritom niesť aj meno svätého, ktorý žil ešte pred vznikom Tovarišstva Ježišovho. Je to iba krycí manéver. A tak, ako existuje oficiálny rád jezuitov a jeho neoficiálna vetva, rovnako tak je tomu aj u veľa projezuitských alebo priamo jezuitských ženských reholách. Aj ony konajú rovnako tajne a v ústraní, ako ich mužskí kolegovia. Aj ony sa podieľajú na tajnej alebo oficiálnej činnosti vo všetkých oblastiach. Nájdeme ich napríklad ako novinárky, moderátorky, speváčky, spisovateľky, prekladateľky, lekárky, zdravotné sestry, pracovníčky v nakladateľstvách, charitách, kluboch, združeniach, v televízii, na úradoch, ak profesorky, rektorky, učiteľky a podobne. Všade, kde pôsobia tajní alebo oficiálni rehoľníci, tam majú svoje rádové kolegyne - pomocníčky, ktoré spolupracujú a vytvárajú tak zohraný tím. Tieto mníšky preto tiež nikdy počas svojho života, pokiaľ musia vystupovať na verejnosti, nenosia žiadne rehoľné rúcho. V roku 1950 založil otec Marcel Roussel, znepokojený totálnym prevrátením hodnôt francúzskej spoločnosti, Misijnú rodinu Donum Dei (Boží dar). Jeho základnou myšlienkou bolo, aby jej členky žili medzi ľuďmi, pracovali ako oni, a tak pomáhali evanjelizovať svet. Myslel si, že väčší zmysel má obnovovanie kresťanských hodnôt v reálnom živote ako za múrmi kláštorov. Okrem toho pracujúce dievčatá do sveta bežných ľudí preniknú oveľa jednoduchšie ako kňazi a mníšky. Mladé dievčatá bývali priamo v mestách a okrem každodennej práce pomáhali tým, ktorí to potrebovali. Pôsobili v rodinách, v štvrtiach chudobných, na školách, vo väzniciach, medzi prostitútkami, a pri každej svojej činnosti dávali v materialistickom svete najavo Božiu lásku. Sestry pracovali v najrôznejších profesiách – veď misionári sú potrební v každom povolaní, aj medzi úradníkmi, v továrňach či baroch. V roku 1955 si prenajali reštauráciu v Toulone a zrodila sa myšlienka L´Eau Vive (Živá voda), reštaurácia, v ktorej si ľudia môžu nasýtiť nielen svoje telo, ale aj dušu. Ako sa rodina Donum Dei rozrastala, sestry boli vysielané do Afriky, Ázie, Latinskej Ameriky, a na všetkých kontinentoch začali vznikať reštaurácie L´Eau Vive. V týchto, na prvý pohľad absolútne svetských zariadeniach pracujú misionárky. Možno to vyzerá ako veľmi zvláštna myšlienka. Ale jesť sa musí a do reštaurácie občas zablúdi každý z nás, takže je to celkom dobré miesto na evanjelizáciu. Zo zarobených peňazí financujú sestry rôzne charitatívne aktivity. A tak sa zdá, že šíriť posolstvo Kristovej lásky prostredníctvom špecialít francúzskej kuchyne nie je zlý nápad. Prvú takúto reštauráciu L´Eau Vive založil vo Frýdlante nad Ostravicou v Českej republike generálny prokurátor rád karmelitánov, páter Jozef Jančár, ktorý momentálne pôsobí v Ríme. Kedysi pôsobil vo Frýdlante ako farár. Preto „dotiahol“ túto prvú reštauráciu práve sem. Sestry ju otvorili 22.02.1998, ale prvé misionárky prišli do Frýdlantu ešte v roku 1993. Učili sa jazyk, budovali reštauráciu, nadväzovali prvé kontakty a pomáhali pri pastorácii. Sestry nedostávajú žiadny plat (ako je to od prvopočiatku bežné u jezuitov) a zo zisku financujú charitatívne aktivity. České úrady ich však berú ako pracujúce cudzinky a podľa predpisov je prevádzkovanie reštaurácie podnikaním a tak sestry platia dane, zdravotné a sociálne poistenie ako všetci ostatní podnikatelia... Všetky dievčatá pracujúce v L´Eau Vive sa teda majú čo obracať. Sú to laické misionárky, Bohu zasvätené osoby, a prvoradým poslaním reštaurácie je šíriť posolstvo Božej a Kristovej lásky medzi ľuďmi v ich bežnom živote. Duchovno sa medzi lákavé vône pripravovaných jedál najvýraznejšie zamieša počas každodennej modlitby Ave Maria. Tú sestry v sprievode gitary a tradičného afrického bubna tamtamu (tieto nástroje symbolizujú spojenie kresťanstva a šamanizmu) spievajú vždy medzi siedmou a pol ôsmou večer. Pracovný zhon na chvíľu ustane, hostia odložia príbory a dostanú text modlitby, aby sa mohli – ak chcú – k misionárkam pridať. Reštaurácie L´Eau Vive v súčasnosti fungujú vo viac ako desiatich krajinách sveta (v Čechách sú dve, v Brne a vo Frýdlante). Misionárky vedú aj rôzne typy ubytovacích zariadení, domov pre pútnikov, ale pracujú aj v bežných zamestnaniach ako napríklad lekárky, učiteľky... s tým, že sú zasvätené laičky Tretieho rádu karmelitánov. Navštevujú väzenkine, chorých, prostitútky, pomáhajú ľuďom na okraji spoločnosti, rozdávajú jedlo chudobným, organizujú adopcie na diaľku, atď. Súčasťou poslania sestier misionárok Nepoškvrnenej Panny Márie je povinnosť odísť do ktorejkoľvek krajiny, kam ich predstavení pošlú, takže sa naučia byť všade „doma“. Aj pre laické sestry platia prísne pravidlá ako pre členky mníšskych rádov za múrmi kláštorov, vrátane celibátu. Dodržiavať ich medzi ľuďmi je však omnoho ťažšie ako v kláštore. Na Slovensku zatiaľ reštaurácia L´Eau Vive nie je (viď Časopis Slovenka č. 20/2005).
ste
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
joplins   |   ip:94.191.24   |   2011-01-31  (12:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mamma mia..odstavce.!!!

az sa mi hlava toci ked to skrolujem..


scalpel   |   ip:78.98.171   |   2011-01-31  (16:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zaujimave, ze ked si niekto chce kopnut do Vatikanu, tak mu je to umoznene kdekolvek a kedykolvek, bez problemov obvinit z akehokolvek zlocinu. Kebyze podobnu statistiku so skutocne spachanymi zlocinmi niekto vystavil krivonosom, to by bola odvaha.
A ten krik potom...


klifton   |   ip:95.103.13   |   2011-01-31  (18:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  scalpel:
to preto, lebo celú túto kampaň proti cirkvi vedú oni (viď protokoly sionských "mudrcov")
asi aj táto stránka im patri, pretože ako narástajú správy v médiach o tom ako ľudia v rakúsku, holandsku, belgicku opúšťajú cirkev, tak aj tu je čoraz viac článkov venovaných kresťanskej viere, ale to asi bude len náhoda. :o))))))))))))


klifton   |   ip:95.103.13   |   2011-01-31  (18:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  salpel:
Rabín o Gojimoch

1. Prešli už doby trpkého a bolestného prenasledovania a ponižovania, ktoré izraelský ľud znášal s heroickou trpezlivosťou, pretože civilizácia kresťanov urobila veľké pokroky. Tento pokrok je naším najpevnejším štítom, za ktorý sa môžeme ukryť a nepozorovaní rýchlo prekročiť ten priestor času, ktorý nás delí od nášho vznešeného cieľa.

2. Pozrime len na hospodársku situáciu Európy a na zdroje, ktoré si vytvorili Židia sami počiatkom tohto storočia, takže nahromadili nesmierne kapitály, ktorými disponujú, ako napríklad v Paríži, Londýne, Viedni, Berlíne, Amsterdame, Hamburgu, Ríme, Neapole a pod.

3. Všade sú Rotschildovci, Židia, vďaka svojim miliardám pánmi finančnej situácie, nehovoriac už o tom, že sú v každom meste druhého i tretieho rádu pánmi výnosných fondov, a že nikde nemôže bez synov Izraela a ich priameho vplyvu vykonaný žiadny finančný zásah, ani dôležitý podnik.

4. Burza zaznamenáva a reguluje tieto dlhy a my sme väčšinou všade pánmi týchto búrz. Musíme sa snažiť, aby sme zadlžovanie čo najviac uľahčovali a tým sme sa stali pánmi všetkých cien. S ohľadom na kapitály, ktoré požičiavame štátom, musíme využívať ich železnice, bane, lesy, huty, továrne, ba dokonca musíme brať ako zálohu i výnos ich daní.
5. Poľnohospodárstvo bude vždy najväčším bohatstvom každého štátu. Veľkostatkári budú mať vždy úctu a vplyv.
Naše snahy musia teda viesť k tomu, aby sa bratia v Izraeli v čo najväčšej miere zmocnili pôdy.
6. Pod zámienkou, že chceme pomôcť pracujúcim triedam, musíme celú ťarchu daní preniesť na veľkostatkárov, a keď
sa potom ich majteky dostanú do našich rúk, stane sa práca kresťanského proletariátu zdrojom nesmierneho zisku.

7. Všetkými prostriedkami sa musíme snažiť čo najviac obmedziť vplyv kresťanskej cirkvi, ktorá bola odjakživa naším najväčším nepriateľom a za týmto účelom musíme vzbudiť v srdciach ich veriacich slobodomyseľné túžby, zaviesť pochybnosti, rozkol a náboženské hádky.
8. Každá vojna, každá revolúcia, každá politická alebo náboženská zmena nás približuje k okamihu, kedy dosiahneme
najvyšší, vytúžený cieľ.

9. Obchod a špekulácie. Tieto dva výdatné zdroje zisku nikdy nesmieme dať vyrvať z rúk Izraelitov a predovšetkým je nevyhnutné chrániť si obchod s alkoholom, maslom, chlebom a vínom, pretože tým sa staneme neobmedzenými pánmi poľnohospodárstva. Staneme sa tak dodávateľmi obilia. A ak potom z biedy vznikne nespokojnosť a nevôľa, nájdeme vždy dosť času, aby sme zodpovednosť zvalili na vlády.

10. Všetky verejné úrady sa musia stať prístupné Židom. Akonáhle sa raz staneme úradníkmi, dosiahneme podliezavosťou a prezieravosťou našich činiteľov pravý vplyv a moc. Je samozrejmé, že ide len o úrady, ktoré sú spojené s poctami, mocou a privilégiami. Pretože úrady, ktoré predpokladajú vedomosti a prácu a prinášajú so sebou nepríjemnosti, môžeme prenechať kresťanom. Najdôležitejší je úrad spravodlivosti.

11. Kariéra právneho zástupcu nám poskytuje nalepšiu príležitosť, aby sme sa mohli chváliť svojimi vedomosťami, a súčasne nám umožňuje, aby sme boli zasvätení do histórie našich najväčších nepriateľov - kresťanov. Týmito znalosťami ich potom môžeme dostať do našej závislosti.

12. Prečo by nemohli byť Židia ministrami školstva, keď už tak často chcú byť ministrami financií. Židia sa tiež musia dostať do zákonodarných kruhov, aby tak mohli zabrániť zákonom, ktoré by mohli Gojimovia vydať proti jedine pravoverným synom Abraháma.

13. V tomto smere sa náš plán už blíži k uskutočneniu. Vplyvom pokroku sme boli takmer všade uznaní a boli nám udelené rovnaké občianske práva ako kresťanom, ale to, čo musíme dosiahnuť a čo musí byť stále predmetom nášho snaženia, je dosiahnuť miernejší zákon o súťaži. Tým dosiahneme zlatú baňu, ktorá vydá väčší výnos ako všetky zlaté bane Kalifornie.

14. Izraelský ľud musí obrátiť svoje snaženie k onému mocenskému stupňu, z ktorého pramení česť a úcta. Najúčinnejším prostriedkom k tomu je zúčastniť sa na všetkých priemyselných a finančných obchodných operáciách. Pritom je potrebné dávať si pozor na to, aby nevznikla hrozba súdneho stíhania, následkom nejakej nástrahy alebo zvedenia. Je teda potrebné voliť pri špekulácii tú formu prefíkanosti a ten cit, ktorý máme pre obchodovanie už vrodený. Nesmieme zaostať pozadu v ničom, čo by nám mohlo zaistiť vynikajúce postavenie v spoločnosti. Filozofia, medicína, právo a politické hospodárstvo - jedným slovom všetky odvetvia, umenie a literatúra sú širokým poľom, kde nám úspech môže priniesť bohatú úrodu, a až potom postaviť naše schopnosti do patričného svetla.

15. Tieto schopnosti sú nerozlučne spojené so špekuláciou. Napríklad prednesenie dajakého hudobného diela, hoc aj dosť slabého, nám poskytne najlepšiu príležitosť, aby sme Žida, korý je jeho tvorcom, vyzdvihli hore a jeho hlavu ovenčili gloriou slávy. Čo sa týka medicíny a filozofie, tie musia tiež tvoriť časť nášho duchovného bohatstva.
16. Lekár je zasvätený do najintímnejších tajomstiev rodiny, a tak má životy a zdravie našich najhorších nepriateľov,
kresťanov, v rukách.

17. Musíme podporovať uzatváranie manželstiev medzi Židmi a kresťanmi, pretože židovský ľud tým môže len získať. Určité množstvo nečistej krvi, privedenej do nášho, bohom vyvoleného národa, ho nemôže zničiť a naše dcéry dosiahnu takými manželstvami spojenie s rodinami, ktoré majú moc a vplyv. Výmenou za naše peniaze dosiahneme vplyv na naše okolie. Priateľstvo s kresťanmi nás nezvedie z cesty, ktorú sme si vytýčili, naopak, s trochou obratnosti to z nich urobí našich ochrancov.
18. Bolo by žiaduce, aby sa Izraeliti zdržiavali brať si ženy ich svätého náboženstva k sebe ako metresy a odporúča
sa im, aby si pre túto úlohu vyhľadali kresťanské panny.
19. Najväčší význam by malo, keby sa sviatosť manželstva nahradila jednoduchým civilným obradom, pretože potom by
sa kresťanské ženy úplne dali na našu stranu.

20. Ak má zlato hlavnú moc na zemi, tak sa treba na druhom mieste zmieniť o tlači. Čo zmôže zlato bez tlače? Pretože vyššie uvedené veci nemôžeme uskutočniť bez tlače, je nevyhnutné, aby sa vedenie časpisov dostalo do rúk našich ľudí.
21. Bohatstvo a obratnosť vo voľbe prostriedkov, aby nám skorumpované veličiny boli naklonené, z nás vytvorí pánov
verejnej mienky a vydá ľud do našich rúk.
22. Ak pôjdeme takto vytrvalo krok z krokom dopredu, zatlačíme kresťanov a zničíme ich vplyv. My budeme svetu
predpisovať, koho má ctiť a komu má dôverovať a čo má zavrhovať.

23. Ak proti nám povstanú niektorí jedinci a zaplavia nás klebetami, nič netušiace a poddajné masy sa nás ujmú a zastanú. Keď sa raz staneme neobmedzenými pánmi tlače, bude pre nás veľmi ľahké zmeniť pojmy o cti, ctnosti, charaktere a posvätnosti rodiny, ktorá bola doposiaľ nedotknuteľná a ktorej zasadíme prvú ranu k jej úplnému zničeniu. Potom budeme môcť zničiť všetko, čo kresťanov, našich nepriateľov, v ich viere a dôvere povznášalo. A keď si z vášní vytvoríme potrebnú zbraň, budeme môcť vyhlásiť boj všetkému, čomu sa až doposiaľ vzdávala česť a úcta.

24. Každý syn Izraela musí pochopiť jednotlivé body týchto pravých zásad, musí ich zachovať a prehliadnuť. Tak vzrastie naša moc ako veľký strom a jeho vetvy ponesú ovocie, teda bohatstvo, zisk a vplyv. To bude náhrada za osud, ktorý po stáročia znáčal Izrael. Ak niekto z nás urobil krok vpred, potom za ním musí ihneď nasledovať druhý. Ak sa však dostane na scestie, potom mu musí niekto z nás pomôcť. Ak je Žid pred súdom, je potrebné, aby sa ho blížni ujali a pomáhali mu, ale len vtedy, ak žil podľa predpisov, ktoré Izrael tak dlho zachováva.
25. Náš ľud verne zachováva náboženské zvyky svojich praotcov.

26. Náš záujem si žiada, aby sme preukazovali porozumenie pre sociálne otázky, zvlášť pre tie, ktoré by smerovali k zlepšeniu pomerov pracujúcich tried. V skutočnosti však musíme smerovať k tomu, aby sme sa zmocnili tejto stránky verejnej mienky a udávali jej smer.

27. Zaslepenosť davov a ich sklony k tomu, aby sa dali oklamať patetickými frázami, nám umožní, aby sme sa ich ľahko zmocnili. Dopomôžu nám k popularite a dôvere v určitých kruhoch. Medzi našimi ľuďmi ľahko nájdeme takých, ktorí svoje vyumelkované city dokážu zaobaliť do takej výrečnosti, ako úprimní kresťania svoje naozajstné presvedčenie.

28. Je nevyhnutné, aby bol proletariát Židom naklonený, a aby bol podriadený tým, ktorí majú peniaze. My ho potom budeme nútiť k revolúciám a prevratom a každá podobná katastrofa nás privedie v našom snažení bližšie k cieľu, k tomu cieľu, aby sme vládli nad celým svetom, ako to bolo prorokované nášmu otcovi Abrahámovi.pepa   |   ip:92.245.19   |   2011-01-31  (20:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zopár skvelých videí


pepa   |   ip:92.245.19   |   2011-01-31  (20:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://fileserve.com/list/3mSHB9z


filip   |   ip:95.103.15   |   2011-01-31  (20:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  klifton-Ty si obyčajný ateista,na rozdiel od známych bojovníkov na tejto stránke,ktorý sa za ateizmus schovávajú a bojujú za veľký plán vyvolených.
Ako si ty vysvetľuješ používanie satanských symbolov vládnucou elitou a celou tou bandou? Myslíš,že sa mýlia a nič také neexistuje?Veľmi by ma zaujímal tvoj názor.


klif   |   ip:95.103.23   |   2011-01-31  (22:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  filip:

ak by si čakal, že ti poviem dajaké múdrosti a budem sa tváriť dôležito ......... nie.
ja len čítam a zaujímam sa o všetko... a hlavne aj o opačné názory ako sú moje, záver si potom urobíš sám, sorry ak som ťa možno sklamal.


klifton   |   ip:95.103.23   |   2011-01-31  (22:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  filip:
a čo sa týka tých symbolov: najskôr treba útočiť na podvedomie a potom sa ľahšie presadzujú myšlienky, ktoré tie symboly predstavujú ....... jednoducho- totátlne nasadenie vo vymývaní mozgov. ámen. :o)))))


meff   |   ip:195.91.94   |   2011-02-01  (01:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To sa nedá čítať bez odstavcov !!! Preskakujem tento článok, pretože oči sa mi búria.


vasek   |   ip:62.168.11   |   2011-02-01  (09:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To si odkial vyhrabal taky stary clanok? Uz davno sa neobchoduje v markach - ani s bielym masom nie, spominas tam firmy, ktore uz davno zanikli, alebo posobia podo inymi memnami,... O co ide? Rypnut si?


333   |   ip:85.216.14   |   2011-02-01  (11:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Januárové príjmy štátu boli vyššie ako vlani, výdavky rástli ešte rýchlejšie
SITA | 1. februára 2011 11:07
Príjmy štátu sa v úvode tohto roka vyvíjali lepšie ako vlani, rýchlejšie však rástli aj výdavky.
Balíček zlacnil platenie štátnych dlhov

Ilustračné foto
Autor: SHUTTERSTOCK

Príjmy štátneho rozpočtu ku koncu januára podľa priebežných údajov ministerstva financií predstavovali 830,4 mil. eur a v medziročnom porovnaní boli vyššie o 3,8 %.

Ešte rýchlejšie v porovnaní s koncom januára 2010 však vzrástli výdavky štátu, ktoré dosiahli 848,1 mil. eur a medziročne boli vyššie o 9,1 %. Štátny rozpočet tak po prvom tohtoročnom mesiaci vykázal schodok vo výške 17,7 mil. eur. V minulom roku pritom štátny rozpočet ku koncu januára vykazoval prebytok 22,81 mil. eur.

Štát by mal v tomto roku podľa schváleného zákona o štátnom rozpočte hospodáriť s príjmami 13,148 mld. eur a výdavkami vo výške 16,958 mld. eur. Deficit štátneho rozpočtu je tak pre tento rok rozpočtovaný v objeme 3,81 mld. eur. Schodok verejných financií ako celku, ktorý okrem hospodárenia štátu zahŕňa aj hospodárenie ďalších verejných inštitúcií, sa rozpočtuje na úrovni 4,9 % hrubého domáceho produktu.

-zaujimave ako setri zlepenec


valdo   |   ip:95.102.16   |   2011-02-01  (12:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Ten kto verí v náboženstvá, odozdáva svoju slobodu do rúk iným a tým sa sám zbavuje svojej slobody. Najhoršie na tom je, že odmieta akúkoľvek inú pravdu.
Nezhromažďujte majetky tu na Zemi,.. ale budujte si Kráľovstvo tam hore, tak nejako vravia Tí, čo sami zhromaždili majetky najväčšie tu na Zemi.
Víno pijú,.. a vodu kážu. Asi tak nejako, ale to neplatí len o Vatikáne.
Spomeňte si kto sme a zabudnite na zlato, diamanty a iné ikony bytostí, pre ktorých zlatým teľaťom je ich BOH. Viac je zbytočné písať a polemizovať o týchto priezračných podvodoch. Otvorte svoje srdce a riaďte sa ním na svojej ceste. Mozog nie je tým najlepším vodítkom na ceste sebaspoznávania vo vzťahu k prvému.


snakecharmer   |   ip:217.12.62   |   2011-02-01  (13:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  @valdo

nechapem preco by som sa vzdal slobody ked verim v Boha .. nemusim chodit do kostola, ale ked aj pojdem, preco by som sa vzdal slobody ze tam pojdem sa modlit pre lepsi svet? nemusim davat peniaze, ale ked tam preco stratim slobodu? Nas svet snazia ocistit od viery v Boha, stracame moralitu a sa valime v bahne - krasny nastroj na zotrocenie ! Som znechuteni z toho, ze vidim ako ludia bez rozmyslania idu do zahuby, ako prijijmaju nenavistne ateisticke teorie zalozene na zosmiesnovanie inych a Boha.


AlexJones   |   ip:88.212.40   |   2011-02-01  (13:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chodím na túto stránku od jej vzniku ale toto čo sa tu deje v poslednej dobe je neskutočne.Niekto chce zničiť kresťanstvo a pomaličky sa im to darí.Ešte nech aj niekto popre že Ježiš existoval.


ANONYM   |   ip:66.230.23   |   2011-02-01  (14:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jasne ze nexistoval.a to pokritecke nabozenstvo sa znici samo lebo nema skutocnych veriacich ale len pokritcov.


joplins   |   ip:94.191.13   |   2011-02-01  (15:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  anonym..

podla biblie, sa na konci vekov podari uplne potlacit krestanstvo..duch ktory tu vladne nastoli vladu materializmu a potom bude aj prenasledovat a likvidovat krestanov telesne..

takze ak si myslis,ze to je nejaka prirodzena cesta, ze sa to deje samo, tak si na obrovskom omyle..toto je plan ako znicit krestanstvo a uz sa na tom pracuje dlho a vela usilia to uz stalo..

takze ked uvidis prenasledovanie krestanstva az do krvi..tak si spomen.. je to len vyvrcholenie dlhorocnej mravcej prace.

a daj pozor aby si este ty sam nelikvidoval krestanov, vo svojom zapale..a este si budes mysliet sku sluzbu robis..a budes len poslusny pesiacik NWO..


ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2011-02-01  (18:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nwo s nadsenim vyuzije krestanstvo o to sa neboj .


benares   |   ip:80.57.93.   |   2011-02-01  (18:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Priatelia,nechápem,preco tento clanok niektori beru ako utok na krestanstvo.Ak sa nemylim ,pise sa tu o cirkvi,t.j. konkretnych ludoch ,ktori sa pasuju za siritelov nauky.To akym sposobom sa toho zhostili vsak vidi kazdy,kto ma len trochu pootvorene oci.Ze je za tym biznis,pachtenie po moci atd...da sa to obist mlcanim? Nezostava nic ine len to brat ako fakt,teda ti ,co vas vedu to robia tymto sposobom a vy ,ich nasledovnici to respektujte.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-02-01  (23:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM | ip:66.230.23 | 2011-02-01 (14:42)

jasne ze nexistoval.a to pokritecke nabozenstvo sa znici samo lebo nema skutocnych veriacich ale len pokritcov.

-´nemil si svoje prianie so skutocnou realitou.


meno   |   ip:147.175.1   |   2011-02-01  (23:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  som sice ateista ale tento clanok je otrasny, vobec nicim nepodlozeny, ale hlavne ze je tam plno mien a nazvou a "mnoho milionov" a "mnoho miliard"


333   |   ip:85.216.14   |   2011-02-02  (08:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  KOMENTÁR PETRA SCHUTZA
Páni tepla

Analýza ministerstva financií, že odpredaj teplární je výhodnejší než dlhodobé dividendové výnosy, vyzerá na pohotovú odpoveď niekomu, kto prednedávnom tvrdil, že „tam, kde má štát významné podiely a podniky sú v zisku, nie je dôvod na privatizáciu“.

Ak si ušetríme zlomyseľnosť, že dlhodobosť je veľmi relatívny statok, tak výpočet Miklošovho rezortu môže byť dobrým základom na správne rozhodnutie.

Argument ekonomickej racionality je zároveň iba prvý medzi rovnými. Ako ukazujú čerstvé príbehy obchodov s emisiami, či zo Žiliny, či Zvolena i ďalších, na ktoré sa ešte len príde, vo verejnom záujme – tiež dlhodobom! – nie je ani to, ak teplárne slúžia ako zdroj financovania strán, hnutí, eventuálne osôb v ich popredí.

To je poznámka pre tých, ktorí nevychádzajú z úžasu, prečo sa funkcie v štátnych podnikoch od pivnice až po strop po každých voľbách znova prerozdeľujú. Presne tak, ako vo FNM, ktorý sa nedá zrušiť len a len preto, lebo musí spravovať podiely štátneho majetku. (Samozrejme, že môžu aj rezorty, ale výhovorka je skvelá.)

Námietka, že práve privatizácia je ten úkon, ktorým sa politický systém jednorazovo tak vykŕmi, že mu to stojí za dlhodobú obetu, sa nedá prepočuť.

Výberové konania s medzinárodnou účasťou, ktoré analýza sľubuje, by preto mali trvať na priehľadnej vlastníckej štruktúre záujemcov do tej miery, aby dlhodobo – povedzme takých 100 rokov – neživili podozrenia, že nadobúdateľom, respektíve jeho „partnerom“, sa nestali účastníci slovenského verejného života.

Teda nikto im to zakázať nemôže, ale aby sme videli... Na zváženie tiež je, či pri hviezdokopách právnikov, ktorých živí Slovenská republika, je úplne nevyhnutné, aby predajom rádovo 10 – 20 miliónov eur asistoval privatizačný poradca.

Čo sa poradcov týka, tak Iveta Radičová do cudzích médií zvykne tvrdiť, že „má skvelý tím“. Pripusťme, v teplárenskej kauze však urobí rozumnejšie, ak sa spoľahne na tých Miklošových. Premiérka si svoj politický priestor buduje legitímne a so zápalom, ale na privatizáciu teplární je ozaj viac skvelých dôvodov i vtedy, ak „má štát významné podiely a podniky sú v zisku“.

Môžeme byť ako vláda naľavo od stredu, prečo nie, ale vzdialenosť nejaké tri kroky od predchodcu by sme mohli zachovať.


-zasnem ako moze niekto vypotit takuto blbost a odvovodnobvat predaj teplarni ako dobri krok.ako zapredancov farizejskych je fakt vela.a ty poradcovia co spominas pry kazdej privatizaci za miklos dzurindu tak to je zlegalizovanie , uplatku pre nich.mozno preto strelili valka ked isla nahravka o korupcnom telefonate medzi podnikatelom a curindom,a ako ho strelili tak bolo hned ticho o nasom dobrom nekorupcnom politikovy a teraz zasluznom ministrovi zahranicia.ale o tom ste vy hyeny ticho zapredane novibnarske.ale ak pises taketo blbosti,ako je vyhodnejsie predat vynosne a ziskove podniky pre stat ako ich vlastnit tak to uz moze len chuj zapredany napisat,a hlavne ked ide o teplarne na ktorych su zavisle domasnosti. tak sa nedivim ze ti to ani nedoslo.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-02-02  (08:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   a este nieco preco nas vy hyeny novinarske a farizeji vo vlade mate za debov,? vsak mi ukazte podnikatela ktory by si isiel predat podnik ktory mu dava zisk.
tvrdite ze ste pravica a to znamena ze ste za podnikatelov tak preco sa nechova stat pod vasou taktovkov vladnou ako dobry podnikatel ale predava vsetky podniky,co za daco stoja a nie tie co fakt stoja za prd tie si nechava?a
ako na toto viem zas ja odpoved ste farizeji nic viac.a ak niekto povie ze je vyhodnejsie predat zisk podnik a splatit dlh a tak tak je chuj lebo vy ste zatial len predali a teda fakt predali zlate vajcia slovenska a kde su tie peniaze za.ne kde ich ma tento stat?znama vasa vyhovorka to mi nie mi sme nerozkradli to fico,vsak obstoji pre inteligentneho vasho volica.ale slepeho jak papuca.nie pre inych.
po usi je v dlhoch tento stat a hlavne vdaka curindovej vlade za 8rokov a este ho viac idete zadlzit a uz aj zadlzujete a predavate a ako vyhovorku aby ste si zarobili zas cez poradcov pouzivate musime predat lebo treba splatit dlh aked kua vsetko predate s coho bude mat tento stat peniaze ,ak si myslite ze z dani od podnikatelov do nekonecna tak,hm to uz vobec neni odvaha dlhodobo s tym pocitat.?a este tvarite sa ako vy spoorite cez media,a opak je pravdou,zatial ste si len poziciavat na stat vedeli alen predavat jeho majetok na co nemate pravo.za januavar stupli primy statu ale aj vydavky a tie vydavky prekrocili primy statu tak ake setrenie kua?
novinary ste krysy a hyeny zapredane co hlasate taketo bludy,ale cest vynimkam,ktory su cestni a nedokazu pisat bludy za peniaze ,snad ich raz bude omnoho viac co budu mat v sebe moralku a svedomie a nebudu sa predavat ako lahka defka na rohu za dolariky.


bicikel   |   ip:213.81.19   |   2011-02-02  (11:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aj keby sme pripustili, že Ježiš neexistoval, musíme si ho znova vymyslieť a uveriť v neho, aby sme nezahynuli duchovne skôr než telesne.


Martin   |   ip:195.168.7   |   2011-02-02  (19:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hlavne si zistite, akého pôvodu boli zakladatelia rádu jezuitov a bude vám všetko jasné.
Pekný článok o tom je na prop.sk. Stačí pohľadať.333   |   ip:85.216.14   |   2011-02-04  (09:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja nechapem furt tvrdi zlepenec ze musi setrit lebo skrachujeme,ukazte mi ktory podnikatel si ked mu hrozi krach kupi nove auta a co njluxusnejsie ha?zlepenec volici mi to vysvetlite.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-04  (09:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  3x otčenáš,2x dravas a je to v pohode...
Koxo-je mi na blvanie z týchto farizejov!
Majú na svedomí to,že ostatní ľudia ich považujú za kresťanov a na základe ich činov mnohí zanevrú na pravé kresťanstvo.
Kristus o týchto formách života hovoril.
Spomínal,že sa budú k nemu hlásiť-ale on ich nespozná...


333   |   ip:85.216.14   |   2011-02-05  (07:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Figeľovi úradníci vraj na limuzínach kontrolujú stavby
Peter Kováč | 5. februára 2011 6:00
Ministerstvo dopravy potrebuje luxusné autá s najvyšším vybavením na to, aby jeho predstavitelia mohli kontrolovať stavby diaľnic. Motoristickí odborníci však toto zdôvodnenie považujú za nezmyslené.
Figeľ odmenil svojich úradníkov drahými autami

Podľa motoristických odborníkov sa ministerské Superby do terénu nehodia.
Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

"Chodia nimi po stavbách. Boli sme napríklad na úseku výstavby PPP diaľnic, kde to bežná Škoda Octavia nevytiahla, pretože na to technicky jednoducho nie je prispôsobená," uviedol Ľubomír Tuchscher z komunikačného odboru ministerstva. Vysvetľoval tým, prečo rezort Jána Figeľa (KDH) nakúpil osem limuzín značky Škoda Superb v najvyššej a najdrahšej verzii Elegance FSI za 318-tisíc eur, o čom Pravda informovala v piatok.

Motoristický novinár Alexander Štefuca také tvrdenia pokladá za mystifikáciu. "Je to veľmi príjemná reprezentatívna limuzína, ale určite nie do terénu. Hoci má náhon všetkých štyroch kolies, má veľmi nízko položený podvozok," vraví. Popiera tiež tvrdenie o vhodnosti auta do nerovného terénu, akým sú napríklad rozbité či nedostavané cesty.
Celý článok si môžete prečítať v aktuálnom vydaní denníka Pravda, na webe v nedeľu po 15.00.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-02-05  (07:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zlepeny najiteligentnejsi volici,tak ste sa nazvali,ze len najinteligentnejsi ludia slovenska volia za prez,radicovu,tak mi vysvetlujte tu vasu volbu a ich setrenie ,co ste ticho ako vos pod chrastou?lebo ja toto setrenie ich jaksi nechapem a co je horsie ani ho nevidim ale za to citim .ci uz vas neni inteligenti.pred volbami ste tu mali plnu hubu aky su oni nie farizeji a naj volba pre slovensko.


tibor   |   ip:178.41.24   |   2011-02-05  (16:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Namiesto komentára správa z tlače týchto dní:

Londýn prý financoval papežovu návštěvu i z peněz pro chudé země

vydáno: 03.02.2011, 03:18 | aktualizace: 03.02.2011 07:53
Londýn - Loňská návštěva papeže Benedikta XVI. v Británii byla hrazena částečně z veřejných fondů určených na rozvoj chudých zemí. Z parlamentní zprávy vyplývá, že z tohoto fondu byly pro zajištění papežova programu odebrány skoro dva miliony liber.

Poslanci to zjistili při revizi loňských účtů ministerstva pro mezinárodní rozvoj. Vláda z jeho rozpočtu na čtyřdenní papežův pobyt v Británii použila 1,85 milionu liber (52 milionů korun). Mluvčí ministerstva to vysvětlil tím, že šlo o projev "uznání role katolické církve coby významného přispěvatele na zdravotnictví a školství rozvojových zemí".
Šéf parlamentního výboru pro mezinárodní rozvoj Malcolm Bruce k tomu řekl, že zjištění, na co byly veřejné peníze použity, překvapí mnoho daňových poplatníků, stejně jako to překvapilo mnohé poslance. "Vláda musí vysvětlit, nač přesně byly tyto peníze použity a jak to souvisí s mezinárodní pomocí," řekl.
Papež navštívil kromě Londýna také Skotsko a střední Anglii. Vláda původně náklady na zajištění jeho cesty odhadla na deset milionů liber. Ve skutečnosti ale prý výdaje této výše nedosáhly.
Autor: ČTK
www.ctk.cz333   |   ip:85.216.14   |   2011-02-06  (09:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ovecky toto si precitajte a hlavne o tych teplarnach a pekne im to papkajte mnam mnam.co na tom ze nas idu okradnut zas o miliardy vsak stat je zly hospodar,a nielen nas chcu este si chcu aj zachovat moznost ako ocisat eurouniu.zlepenec iteligentni volici fakt vam dik,este ze ste inetligenica sama o sebe.kua vdaka vam zlepeny farizeji sa len tak zalizuju jak im bude vdaka inteligentom dobre.

http://spravy.pravda.sk/radicova-teplarne-su-v-strate-vysoke-odstupne-je-skandal-pew-/sk_domace.asp?c=A110205_134450_sk_domace_p23
333   |   ip:85.216.14   |   2011-02-06  (09:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tu sa rozculujte ako vas vatikan okrada a nie zlepenc,ten ktory vas skutocne okrada,


333   |   ip:85.216.14   |   2011-02-06  (09:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a kde ste inteligentni zlepenec volici teraz?lordx kde si ked si ticho ako vos pod chrastou .len tak mimochodom ateisti na tejto stranke sa zastavali tohto zlepenca a agitovali tu za ich volenie.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-02-06  (09:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a teraz im modry zlepenec siahol aj na ich všemocnú vedu (tiež su ticho ako vši pod chrastami) - peniaze z vedy, výskumu a vzdelávania sa presuvajú na dialnice - vedci sú pobúrení a organizujú petície...

http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/domace ... lnice.html

(mimochodom veda na Slovensku je na slušnej svetovej úrovni, aspon zatiaľ - kym ju politici nezlikvidujú)333   |   ip:85.216.14   |   2011-02-06  (13:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Radičovej tepláreň
Martin Kováčik | 4. februára 2011 14:00
Je nehorázne, že nominant SDKÚ v štátnej Teplárni Košice zobral za 40 pracovných dní odstupné vyše 90-tisíc eur. Rovnako nehorázne je, ak je v hre, že podobnú prémiu dostane za štyri mesiace aj ďalší nominant v teplárne za SaS.
Za odstupné 90-tisíc eur pre nominanta SaS sa Sulík hanbí

To, že manažéri štátnych podnikov sa idú do nich nabaliť, je známe. Druhá vec je zodpovednosť. Keď sa to dialo za minulej vlády, bol zodpovedný vtedajší premiér. Teraz je zase zodpovedná premiérka Iveta Radičová (SDKÚ).

Šéfka vlády môže v teplárňach cez fond národného majetku oficiálne zasiahnuť. Radičová stráca politické body napriek tomu, že možno o prípade nemusela ani vedieť. Teplárne sú totiž neoficiálne rozdelené medzi vládne politické strany. Za chrbtom Radičovej sa tak možno aj v tomto prípade ticho smeje líder SDKÚ Mikuláš Dzurinda.

Radičová je v teplárni medzi dvoma múrmi. Ak nezasiahne, nehorázne plytvanie peňazí by naštrbilo jej imidž pravicovej političky, ktorá sa svoje činy snaží navliecť do sociálneho kabáta. Ak v teplárni premiérka zasiahne, tak zase pôjde proti svojmu straníckemu šéfovi. V štátnych teplárňach to totiž posledné roky chodí tak, že šéfovia strán v nich nechajú bačovať svojich straníckych kolegov či poslušných tichých sponzorov, ktorí si pozornosť neželajú.

Suma 90-tisíc eur za 40 dní v teplom kresle je ešte väčšia nehoráznosť, ako keď si predchádzajúce vedenie teplárne v roku 2007 škandalózne pridelilo odmeny za dva mesiace v zamestnaní v sume 33-tisíc eur na hlavu.


zlepenec inteligentni volici nezabudnite ze mate setrit aby bolo co rozdat ,rozpravajtze si co chete ale fico aspon nesetril na ludoch ked rozdaval,tyto farizeji jak rit to robia,


333   |   ip:85.216.14   |   2011-02-06  (13:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Protimonopolný úrad schválil predaj Dexia banky skupine Penta
Dnes 11:08 - Protimonopolný úradu SR (PMÚ) schválil prevzatie Dexia banky Slovensko, a.s. investičnou skupinou Penta Investments.

Pobočka francúzsko-belgickej banky Dexia
Autor: ČTK


"Úrad dospel k záveru, že predmetnou koncentráciou nedochádza k vytvoreniu a ani k posilneniu dominantného postavenia podnikateľa Penta, ktorého dôsledkom by boli významné prekážky efektívnej hospodárskej súťaže na relevantnom trhu," uvádza v stanovisku PMÚ. Rozhodnutie úradu nadobudlo platnosť 2. februára tohto roku.

Investičná skupina Penta Investments kúpila od Dexia Group koncom minulého roku jej 88,71-percentný podiel v Dexia banke Slovensko. Transakcia je súčasťou dohody s Európskou komisiou dosiahnutou vo februári 2010. Tá ustanovuje predaj Dexia banky Slovensko zo strany skupiny Dexia pred 31. októbrom 2012. Kúpno-predajná zmluva sa podpísala za štandardných podmienok a podlieha súhlasu Národnej banky Slovenska a Protimonopolného úradu SR.


-za pentou stoji miklos ako skryty spoluvlasnik a mozno i curinda,aby ste vedeli zlepenec volici potom taketo rozhodnutia maju uplne ony rozmer ako rozhodnutie nezavysleho ustavneho sudu o tom ze zdravotne poistovne mozu mat zisk na tom ze usetria na zdravotnej starostlivosti o obycajnych ludi zisk,podotykam ze nemonice nemaju peniaze uz pomali na nic.ale je tam predsa dovera poistovna zdravotna a tu cuduj sa svete zas vlasni penta a pentu miklos.
hm potom tie nase urady a sudy dokonca ustavne su fakt nezavisle,a ochranuju ludi a ich prava.a niet sa cudovat tomu ze rozhodli,ze mozu mat zisk a ze je to v poriadku,farizeji ze?
ale zabudli ste na nieco tym ze oni maju zisk umieraju ludia v nemocniciach a zbytocne,a to je vrazda a nezabijes je jedno z desatoro,byt vami zacinam sa bat,vy co zijete a podporujete takyto system odrbavania.uz prichadza, cas na batie sa.tam vam uz nepomozu ziadne miliardy.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-02-06  (13:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lebo ked prdie ten cas co prichadza ,tak vtedy vam nnepomoze nic ani to ze budete kilometre vzemi a mat tam vsetko.ono si to vas aj tam najde,pred tym sa nik a nic neskova.to je iste.zatial si myslite opak ale tak to ma byt.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-02-06  (13:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pred tym sa neskova ani soros compeny ,co nepocuva druhe varovanie a pacha i nadalej zlo.a ty su majetkovo uplne inde ako vy, nasi vladnuci farizeji.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-02-06  (13:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a este nieco neumrel valko na vystrahu,nahodou preto ze isiel ustavny sud rozhodvat o tvorbe zisku zdravotnych poistovny,aby ustavny sud rozhodol v prospech zdravotnych poistovni a v neprospech obycajnych ludi co su odkazany vdaka zdierani 20rocnemu bezzdnemu na statnu zdravotnu starostlivost?

celkom to dava novy zmysel,ta jeho bohuzial smrt.bolo to dokonale zastrsenie neposlusnych cize skutocne nezavislych sudcov,cii??


333   |   ip:85.216.14   |   2011-02-07  (12:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/kam/prohlizec.html?cam=plzen
-kuknite si cas okolo 8,10h NIBIRU?ale chytro kym to nezmizne


333   |   ip:85.216.14   |   2011-02-07  (15:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Loterijní společnost Sazka přijme pomoc od společností Penta a E-Invest. Firmy kvůli tomu uzavřely smlouvu o strategickém partnerství a poskytnou Sazce tolik peněz, kolik bude třeba k odvrácení insolvence. Novinářům to řekl předseda ČSTV Pavel Kořan.
|
reklama


Akcionářská struktura Sazky se nemění, dodal Martin Ulčák z E-Investu. Cílem je podle Kořana odvrátit hrozbu vyhlášení úpadku a zabezpečit krytí všech právoplatných závazků Sazky. Společnosti mají Sazce poskytnout prostředky k plné finanční stabilizaci, doplnil Kořan.

Podnikatel Radovan Vítek, který je největším věřitelem Sazky, o dohodě podle Ulčáka ví. "Zainvestoval nemalé peníze, řádně se sním vyrovnáme," dodal.

Partner Penty Marek Dospiva uvedl, že Penta ustoupila z požadavku na stoprocentní ovládnutí Sazky. Podepsaná dohoda podle něj dává Pentě i E-Investu podíl na zisku Sazky. Sazka čelí problémům především kvůli splácení dluhů z výstavby sportovní arény ve Vysočanech. Od 17. ledna s ní soud vede insolvenční řízení na návrh podnikatele Radovana Vítka. Ten skoupil pohledávky za Sazkou v hodnotě 1,5 miliardy korun. Vlastní také zhruba čtvrtinu jejích dluhopisů. Sazka ale jeho pohledávky neuznává a tvrdí, že v insolvenční situaci není.

Sazka před týdnem zveřejnila v insolvenčním rejstříku, že její majetek činí 14,16 miliardy Kč, z toho pohledávky představují 10,5 miliardy korun. Naopak závazky Sazky jsou celkem 9,4 miliardy korun. Český olympijský výbor v pátek spolu s Orlem a Sdružením sportovních svazů ČR podal návrh na svolání mimořádné valné hromady Sazky. Akcionáři žádají změnu stanov, která umožní vstup strategického partnera do firmy, změny v řízení loterijní společnosti a odvolání generálního ředitele Aleše Hušáka ze všech funkcí.

-otazka casu kedy ziskaju aj sportku vsak ej miklos vo vlade


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-02-07  (15:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333, Vítek ich dal na lopatky, išiel po šéfovi sazky.


Madness   |   ip:78.98.198   |   2011-02-09  (11:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zlepenec to má dobre vymyslené, nebojte sa. :) ZA 4 roky (silne pochybujem, že voľby prídu skôr) Slovensko rozpredajú, okradnú o posledný cent a potom im už bude jedno či ich zvolia alebo nie. Možno ak bude najhoršie zavolajú amíkov (už nás navštívil Soros) a "pomôžu nám z problémov" alebo čo bude lepšie zlo skončíme na podporách od EU.


bubo . civovuta51   |   ip:194.126.2   |   2012-01-26  (12:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JAAAAAAAAj ludkovia vy co tudristate tie krestanske kraviny napr: podla biblie atd.... je to len nastroj ako vas lepsie ovladnut pritiahnut na tu ich vieru. Nenehajte sa ovladat kurnik sa mate v hlave nejaky rozum a racionalne zmyslanie. Pomohol vam niekedy ten vas takzvany BOH ?? chcem pocut aspon jeden padny dovod od vas ! :P


vlado . surahyqi9   |   ip:80.87.209   |   2012-04-14  (12:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Enormne zbožní rodičia a syn satanista. Prečo?
Počul som príbeh o údajne jednej hlboko kresťanskej rodine,
v ktorej sa stalo niečo nevídané:
syn sa napriek silne kresťanským rodičom stal satanistom

Ja by som vysvetlil najpravdepodobnejší scenár, prečo k tomu došlo:
-rodičia rodiny sú navonok veľmi zbožnými kresťanmi,
ale v skutočnosti vo vnútri pred Bohom sú odporní faloší farizejskí kresťania
-syn videl tento zlý vzor svojich rodičov, že sú len farizejskými kresťanmi a že niečo v ich falošnej viere nepríjemne smrdí a zapácha, že niečo v ich viere je veľmi odpudivé a protiviace sa normálnosti
Preto syn zo vzdoru a zo znechutenia nad týmto zlým vzorom rodičov sa stal satanista
**
Marginálna pripomienka:
Nenávisť voči kresťanom v našej spoločnosti rastie.
Môžeme nájsť noho webových stránok od rôznych protikresťanských fanatikov.
Avšak musíme si jedno uznať: dôvod prečo tak robia je znechutenie nad zlým vzorom farizejských kresťanov.
Pred Pánom Bohom môžu by milší takýto protikresťanskí fanatici, ktorí vidia na RKC chyby, ako zaslepení „zbožní“ farizejskí katolíci, ktorí si namýšľajú, že sú svätí a že v RKC to funguje bezchybne
Preto paradoxne väčšina ľudí čo nechodia pravidelne do kostola bude spasených, ale drvivá väčšina tých čo sa považujú za najzbožnejších kresťanov, pôjde do večného zatratenia

http://www.vierafilozofia.estranky.sk/clanky/clanky/krestansky-farizejizmus.html
http://www.vierafilozofia.estranky.sk/clanky/clanky/Jan-Pavol-II.-Jan-Pavel-II.-3.htmldiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Západ klame o rebélii v Lýbii rovnako, ako klamal o vojne v Gruzínsku !

http://www.kp.ru/daily/25644.5/808675/ Proamerické médiá „topia“ Kadáfiho kvôli prerozdeleniu svetových zásob ropy naftovými barónmi ! „Neverte ničomu, čo vám hovoria v TV o Lýbii“ takto sa najčastejšie začínajú listy od ľudí, ktorí v súčasnosti pracujú v tejto krajine a nezberajú sa odtiaľ odísť. Ako to ? V krajine, kde podľa západných médií vládne strašný diktátorský režim, ktorý po tisícoch vraždí ľudí, používa bojové vrtuľníky, letectvom bombarduje obytné štvrte, „čierni žoldnieri“ jazdia džípmi po uliciach a guľometmi kosia všetkých zaradom a Kaddáfimu verné sily, ktorých je samozrejme „menej a menej“ sú pripravené použiť chemické zbrane. A pritom ľudia z Lýbie - napríklad ukrajinskí lekári, ktorých tam v nemocniciach pracuje nemálo – píšu domov, že sa nepoberajú na odchod. Ako je to možné ? Opýtajte sa sami. Vysvetlenie je jednoduché: väčšina takzvaného spravodajstva z Lýbie sú lži a klebety.


Taký typický spôsob ekonomicko-politického chodu dneš...

Demokracia verzus diktatúra

Zásadné vyjadrenie ku katastrofe v Japonsku

DOKÁŽTE TO!!

Líbya

Archív

Ako také ovce

To bolo prvé, čo som si pomyslel, keď som včera videl Fica, Dzurindu, Mikloša a Radičovú v jednom šíku, ako sa hrajú na veľkých Európanov. Neverím vlastným očiam a ušiam, keď týchto ľudí, ktorí už dávno mali byť na politickom dôchodku, vidím a počujem. Fico ešte donedávna mal plné ústa národnoštátnych záujmov, Dzurinda s Miklošom ani nie pred dvomi rokmi odmietli pôžičku Grécku a Iveta Radičová len tri dni dozadu navrhla referendum v prípade zásadných otázok.


Prednáška o peniazoch a peňažnej politike

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Odhalenie kampane Bohatšie Slovensko

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.3394 s